içindekiler - Çelik Yayınevi

Transkript

içindekiler - Çelik Yayınevi
© Çelik Yayınevi, 2014.
Bu kitabın her hakkı saklıdır. Kitabın tamamı ya da bir bölümü
izinsiz olarak hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz.
KENZÜ’L GRFAN
1001 Hadis-i ferif
Tercüme ve GzahÇ
ǯGB
ǣͻ͹ͺǦͻ͹ͷǦͺͷͻ͸ǦͲ͵ǦͶ
ƒ›Ç…LJ”–‹ˆ‹ƒ‘ǣͳͶ͹ͳͲ
ƒ›ÇÚ‡–‡‹
‡‡”‹›ƒ.‡Ž‹
ƒ›ˆƒòœ‡‹
DBY Œƒ•
ƒ’ƒƒ•ƒ”ǏÇ
——•ƒ”ƒƒ•Žƒ
ƒ•Çƒ”‹Š‹
G•–ƒ„—ŽǡʹͲͳͶ
ƒ•ÇǦ‹Ž–
f‡›ÇŽ†Çœƒ›Ǥƒ–„ƒƒ…ǎǍ–†Ǥf–‹Ǥ
òò畗›—ƒ†Ǥ‘ǣ͵ȀʹǦ‘’ƒ’ÇȀG•–ƒ„—Ž
‡ŽǣͲʹͳʹͶͺ͵Ͷ͹ͻͳǦͻʹȋ‡”–‹ˆ‹ƒ‘ǣͳͳͻ͸ͶȌ
Ž‡†ƒ”ƒŠǤ‹…ƒ”‡–Šƒ‡‘Ǥ‘ǣͳͻȀƒºƒŽ‘ºŽ—Ǧƒ–‹ŠȀG
‡ŽǣΪͻͲʹͳʹͷͳͳʹͺͳͳǦͷͳ͵͹͵ͳͻƒšǣΪͻͲʹͳʹͷͳͳʹͺͳʹ
™™™Ǥ…‡Ž‹›ƒ›‹‡˜‹Ǥ…‘Ȉ…‡Ž‹̷…‡Ž‹›ƒ›‹‡˜‹Ǥ…‘
ǯGB
KENZÜ’L GRFAN
ͳͲͲͳƒ†‹•Ǧ‹f‡”‹ˆ
‡”…ò‡˜‡GœƒŠÇ
ņçindekiler
—Šƒ‡†•ǯƒ†”„‹Ž‹ȋǤ•ǤȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͳ
oǯG
ͳͲͲͳƒ†‹•Ǧ‹f‡”‹ˆȋ‡”…ò‡˜‡GœƒŠÇȌ
ͳǤŸ„ǣ‡•‡Ž‡‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͹
ʹǤŸ„ǣƒ†‡Ž‡‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲ
͵ǤŸ„ǣ‡›‰ƒ„‡”‹‹œ‡ƒŽƒ˜ƒ–
‡–‹”‡‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹ
ͶǤŸ„ǣG•Žƒ˜‡GŸǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͶ
ͷǤŸ„ǣ‹›‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͺ
͸ǤŸ„ǣdžǦ‹ŠŽƒ•˜‡‡Ž‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͳ
͹ǤŸ„ǣ‡œŸˆ‡–˜‡‹•˜ƒǯǐƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͵
ͺǤŸ„ǣ„†‡•–Ž‹—Ž—ƒÇƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͷ
ͻǤŸ„ǣƒƒœÇ‡”‹˜‡‡ƒƒ–‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͷ
ͳͲǤŸ„ǣò‡–ŽƒƒƒœŽƒ”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶͳ
ͳͳǤŸ„ǣƒƒœƒ˜‡”—…—ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶʹ
ͳʹǤŸ„ǣ‡Ÿ–ǐƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ͸
ͳ͵ǤŸ„ǣƒ…”‡˜‡ƒ…‡”ǦòŽ•˜‡†ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶͺ
ͳͶǤŸ„ǣ„ð‡”Ǧ‹Ç††Á (radıyallâhu anh)ǯǐƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͲ
ͷ
MUHAMMED ES’AD ERBäLÎ • KENZÜL äRFAN
ͳͷǤŸ„ǣƒœ”‡–Ǧ‹„ð‡‹”˜‡Y‡”(radıyallâhu anhüma)ǯÇ
ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷʹ
ͳ͸ǤŸ„ǣƒœ”‡–Ǧ‹Y‡”(radıyallâhu anh)ǯ‹ƒœÁŽ‡–ÁǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͷ
ͳ͹ǤŸ„ǣƒœ”‡–Ǧ‹•ƒ(radıyallâhu anh)ǯǐƒœÁŽ‡–ÁǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͺ
ͳͺǤŸ„ǣƒœ”‡–Ǧ‹Ž‹(radıyallâhu anh)ǯ‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͸Ͳ
ͳͻǤŸ„ǣƒœ”‡–Ǧ‹ƒ•ƒ‹Ž‡ƒœ”‡–Ǧ‹ò•‡›‹(radıyallâhu anh)
ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͸Ͷ
ʹͲǤŸ„ǣƒœ”‡–Ǧ‹Ÿ–Ǐƒ–òœœ‡Š”ŸǯÇƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͸͸
ʹͳǤŸ„ǣƒœ”‡–Ǧ‹‹ç‡ǯ‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͸͹
ʹʹǤŸ„ǣ‡›‰ƒ„‡”‹‹œ‹•ŠŸ„˜‡•ŠŸ„ǐƒò”‡–ǡ
ƒœ‹˜‡ƒŽƒ”ǐ†ƒƒ•ÇŽ‘—ç—Žƒ•Ç
‡”‡–‹º‹ǤǤǤǤǤ͸͹
ʹ͵ǤŸ„ǣ—Ž–ƒƒȋ‡˜Ž‡–ƒçƒÇƒȌŸœ‹Dzò”‡–dzǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͹ʹ
ʹͶǤŸ„ǣ‡”ƒǯ˜‡ƒ˜Ÿ‹Ž‡ȋ‡”ƒǯ˜‡ƒ˜ŸȌŠŽ‹‹
ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͹͵
ʹͷǤŸ„ǣo‡–‹‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͹͸
ʹ͸ǤŸ„ǣ Ž‹Ž‡”‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͹ͺ
ʹ͹ǤŸ„ǣǍNJGŽ‹˜‡—ƒŠƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺʹ
ʹͺǤŸ„ǣGŽ‹ƒŽ‡„‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ͵
ʹͻǤŸ„ǣGŽÁƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͶ
͵ͲǤŸ„ǣGŽ‹ƒŽ‹„‹Žƒ˜‡Yº”‡‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͷ
͵ͳǤŸ„ǣGŽ‹›Ž‡ ‹ŽŽƒ›ƒ Ž‹Ž‡”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ͹
͵ʹǤŸ„ǣGŽ‹•‹œ‡–˜ƒ˜‡”‡‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͺ
͵͵ǤŸ„ǣ—”ǯƒ—ƒ˜‡—”ǯŸ—ƒÇƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͻ
͵ͶǤŸ„ǣƒœÇ‹”†Ž‡”˜‡‹‹”Ž‡”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻʹ
͵ͷǤŸ„ǣŽŽƒŠǯNj‹”˜‡‹‹”‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͷ
͵͸ǤŸ„ǣ‹Šƒ†˜‡‡ˆ•Ž‡Žƒ‹Šƒ†Çƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͲ
͵͹ǤŸ„ǣ˜Ž‹›ƒÇŽƒ‡–˜‡ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͳ
͵ͺǤŸ„ǣ”‹‹Žƒ”—ˆǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲ͵
͵ͻǤŸ„ǣ
‡­Ž‡”‹‡˜„‡Ž‡”Á‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͷ
͸
1001 HADäS-ä àERäF • TERCÜME VE äZAHI
ͶͲǤŸ„ǣfòŠ‡†ƒǯÇȋf‡Š‹†Ž‡”‹Ȍƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲ͸
ͶͳǤŸ„ǣƒ†‹•œ„‡”Ž‡‡‹˜‡ƒŽ‡–‡‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͻ
ͶʹǤŸ„ǣGŽ‹•‹œ—”ƒ˜‡ƒ†Á•‡ƒŸ˜‡”‡‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳͲ
Ͷ͵ǤŸ„ǣ‡‡Ǧ‹ò‡””‡‡˜‡‡†‹‡Ǧ‹ò‡˜˜‡”‡ǯ‹
ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳʹ
ͶͶǤŸ„ǣf‡ˆƒƒ–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳͶ
ͶͷǤŸ„ǣ—ƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳ͸
Ͷ͸ǤŸ„ǣƒœŽ———ƒ•ÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͳ
Ͷ͹ǤŸ„ǣƒ†ƒƒ˜‡”‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͳ
ͶͺǤŸ„ǣò‹‹‡˜‹†‹”‡‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹ͵
ͶͻǤŸ„ǣ‹•ƒˆ‹”Ž‡”‡G”ƒŽÇŽƒÇƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͶ
ͷͲǤŸ„ǣڏ‡”–‹•‡Ž‡”‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͷ
ͷͳǤŸ„ǣǜǍǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹ͹
ͷʹǤŸ„ǣG•–‡‡‹ǡŽ­ƒÇ‡‹ȋ‡”‹Ž‡•‹ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͻ
ͷ͵ǤŸ„ǣ‹”‹Ž‹º‹‡‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵Ͳ
ͷͶǤŸ„ǣƒœÇƒ•‹Šƒ–Ž‡”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵ͳ
ͷͷǤŸ„ǣG…ŸǦÇo‡–‹GŠ–‹ŽŸˆÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͲ
ͷ͸ǤŸ„ǣò›òŽ‡”‡ò”‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͳ
ͷ͹ǤŸ„ǣƒ›ƒǡƒ„ƒ›ƒG–ƒƒ–˜‡GŠ•ƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͳ
ͷͺǤŸ„ǣ.‘…—Žƒ”ǐƒÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶ͵
ͷͻǤŸ„ǣ‹Ž‡‡‹•‹‹˜Žƒ†ǦòG›ƒŽ‹‹ƒˆƒƒ•ÇÇ‡‹
–‡•‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͷ
͸ͲǤŸ„ǣƒÇ”ƒ„ƒŽƒ”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶ͸
͸ͳǤŸ„ǣ‘ç—ƒÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶ͹
͸ʹǤŸ„ǣŽŽƒŠÇœƒ•ÇG­‹‹ƒ”†‡ç‹‹ƒ…‡–‹‹‡”‹‡
‡–‹”‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͺ
͸͵ǤŸ„ǣ­‹”ò‹‹‘›—”ƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͻ
͸ͶǤŸ„ǣ†‡„Ž‡”†‡ƒœÇŽƒ”ÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͷͳ
͸ͷǤŸ„ǣò‹‹Çˆƒ–ÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͷͷ
͹
MUHAMMED ES’AD ERBäLÎ • KENZÜL äRFAN
͸͸ǤŸ„ǣfòò”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͷͺ
͸͹ǤŸ„ǣƒƒƒ–ǡ‡˜‡òŽ˜‡ÇœƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͷͺ
͸ͺǤŸ„ǣLj˜‡‡”Šƒ‡––‡‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸ͳ
͸ͻǤŸ„ǣ‹ŽǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸Ͷ
͹ͲǤŸ„ǣƒ›ŸǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸ͷ
͹ͳǤŸ„ǣ‡‹‡–ȋòð‡–ǡƒŠƒ–ŽÇȌ˜‡ƒƒ”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸͸
͹ʹǤŸ„ǣƒ„”ǐƒœ‹Ž‡–‹ǡ…‡Ž‡–‡‹‡”‹Ž‡•‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸͹
͹͵ǤŸ„ǣ‡†„‹”ǡG•–‹çƒ”‡˜‡G•–‹Šƒ”‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸ͻ
͹ͶǤŸ„ǣƒ‡–‡‹ƒ›‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͹ͳ
͹ͷǤŸ„ǣ—•ƒ˜‡‹•ŸÇȋ‹Ž‹ȌږòڜŽ‡”†‡
—ŠƒˆƒœƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͹ʹ
͹͸ǤŸ„ǣˆˆ‡–‡˜‡Yˆ‡•‹‹‡‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͹Ͷ
͹͹ǤŸ„ǣ
òœ‡ŽŠŽŸoœ‡”‡ƒ”ƒ†ÇŽÇ玏ƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͹͸
͹ͺǤŸ„ǣ‡˜ƒœ—ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͹͹
͹ͻǤŸ„ǣò•Ǧ‹ƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͹ͻ
ͺͲǤŸ„ǣƒœÇƒƒœŽƒ”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͺͲ
ͺͳǤŸ„ǣŽŽƒŠ‡˜‰‹•‹˜‡‘”—•—ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͺͷ
ͺʹǤŸ„ǣ—ç—˜‡ƒç›‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͺ͹
ͺ͵ǤŸ„ǣ‡Ž˜‡G„ƒ†‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͺͻ
ͺͶǤŸ„ǣ‡•…‹†Ž‡”ƒÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻʹ
ͺͷǤŸ„ǣ‡˜„‡˜‡G•–‹ºˆƒ”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻͶ
ͺ͸ǤŸ„ǣò›ƒÇ˜‡ò›ƒƒŽÇÇ›‡”‹Ž‡•‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻ͹
ͺ͹ǤŸ„ǣYŽò˜‡YŽòŽ‡”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲͳ
ͺͺǤŸ„ǣƒ•‹›‡–˜‡ƒ•‹›‡–‹‡”‡–‡‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲͶ
ͺͻǤŸ„ǣƒœÇƒ•‹Šƒ–Žƒ”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲͷ
ͻͲǤŸ„ǣƒ„‹”œƒ„ǘ‡‡Š‡‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲ͹
ͻͳǤŸ„ǣ‡†›—ȋ‘”­Ž—ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲͺ
ͻʹǤŸ„ǣƒ”œȋY†ò­ŽÇ’˜‡”‡ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲͻ
ͻ͵ǤŸ„ǣÁ„ƒȋƒ‹œȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳͲ
ͺ
1001 HADäS-ä àERäF • TERCÜME VE äZAHI
ͻͶǤŸ„ǣƒƒŠǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳͲ
ͻͷǤŸ„ǣǔ•ÇœŽÇǡƒºƒǡ‹Ž‡ǡǛƒ‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳͳ
ͻ͸ǤŸ„ǣò瘇–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳʹ
ͻ͹ǤŸ„ǣƒŽƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳͶ
ͻͺǤŸ„ǣ
Ǜ„‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳͷ
ͻͻǤŸ„ǣƒ•‡†ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳ͸
ͳͲͲǤŸ„ǣ…ð„˜‡‹„‹”ȋ‡†‹‹‡º‡‹çŽ‹˜‡
ò›òŽ‡‡ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳ͹
ͳͲͳǤŸ„ǣòƒˆÇ˜‡
‹œŽ‹f‹”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳͻ
ͳͲʹǤŸ„ǣ‡ŠŸŽ‡–‹‡‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹͳ
ͳͲ͵ǤŸ„ǣƒƒ”‡–ǡږòڜ˜‡œƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹʹ
ͳͲͶǤŸ„ǣƒŽƒ‡”‡f‡Šƒ†‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹͶ
ͳͲͷǤŸ„ǣ‹ƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹͷ
ͳͲ͸ǤŸ„ǣ𖃘‹‹‡Ž‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹ͹
ͳͲ͹ǤŸ„ǣò•‹”ƒ–ǐȋƒ”Š‘玗˜‡”‡G­‹Ž‡”‹Ȍ‡Š›‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹͺ
ͳͲͺǤŸ„ǣƒƒŽǦǛǍǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͵Ͳ
ͳͲͻǤŸ„ǣ‹†ǯƒ–ƒŠ‹„‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͵͵
ͳͳͲǤŸ„ǣƒœÇ‡…Ž‹•Ž‡”‹‡Š›‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ʹ͵͵
ͳͳͳǤŸ„ǣ‹›ƒȋG„ƒ†‡–‹‹ǡƒŸ–‹‹ǡƒ›Ç”˜‡ƒ•‡‡–‹
ƒçƒŽƒ”Ç
ڔ•ò‹›‡ƒ’ƒȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͵Ͷ
ͳͳʹǤŸ„ǣ—Š–‡Ž‹ˆ‡˜œ—Žƒ”†ƒƒ†‹•Ǧ‹f‡”‹ˆŽ‡”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͵ͷ
ͳͳ͵ǤŸ„ǣ‹ŸŠǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͶ͸
ͳͳͶǤŸ„ǣƒ†ÇŽƒ”ǐ———ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͶͻ
ͳͳͷǤŸ„ǣƒ›Ç”ŽÇƒŽǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͷͲ
ͳͳ͸ǤŸ„ǣ Š‹”‡–ƒ”†‡ç‹†‹‡‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͷͳ
ͳͳ͹ǤŸ„ǣ‡†‹›‡ǡƒ†ƒƒ˜‡ƒ…‡–‹Ž‡‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͷ͸
ͳͳͺǤŸ„ǣ‹…Ÿ”‡–‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͷͺ
ͳͳͻǤŸ„ǣ‡‡˜‡G­‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸Ͳ
ͳʹͲǤŸ„ǣòœòƒÇƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸Ͷ
ͻ
MUHAMMED ES’AD ERBäLÎ • KENZÜL äRFAN
ͳʹͳǤŸ„ǣ—•ƒˆƒŠƒȋŽÇÇ珃ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸ͷ
ͳʹʹǤŸ„ǣǎƒǦ‹ƒŠ‹ȋ”ƒ„ƒ˜‡ƒÇŽƒ”Ç‹›ƒ”‡–ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸ͷ
ͳʹ͵ǤŸ„ǣ‹”„‹”‹‡ƒ”‰ÇŽƒG‹‹ç‹‹”ƒ•ÇÇ
—ŽƒǡŽƒ”ǃ”Çç–Ç”ƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸͸
ͳʹͶǤŸ„ǣ—ƒ
òòòƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸͹
ͳʹͷǤŸ„ǣGƒ˜‡ò‡œœ‹Ž‡”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸ͺ
ͳʹ͸ǤŸ„ǣ‡Ž‹‡Ǧ‹f‡ŠŸ†‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸ͺ
ͳʹ͹ǤŸ„ǣ‡›‰ƒ„‡”Ž‡”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸ͻ
ͳʹͺǤŸ„ǣ‡›‰ƒ„‡”‹‹œ‹(sallallâhu aleyhi ve sellem)ò„ƒ”‡
G•‹Ž‡”‹ÇŽÇ…ƒƒŽŸ–Ǧò‡ŽŸ–‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͹Ͳ
ͳʹͻǤŸ„ǣ‡ŽŸ˜‡”‡ǡ‡ŽŸŽƒ˜‡‡ŽŸÇ
‡”‡–‡‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͹ͳ
ͳ͵ͲǤŸ„ǣ.‘‘—珃Ç.‘
òŽ‡‹‡‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͹ʹ
ͳ͵ͳǤŸ„ǣƒ„‹”‹›ƒ”‡–‹˜‡YŽòŽ‡”‹ƒ–Ç”ŽƒƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͹͵
ͳ͵ʹǤŸ„ǣǛƒ‡–‹ƒƒÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͹ͷ
ͳ͵͵ǤŸ„ǣ—G­‹”‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͹͸
ͳ͵ͶǤŸ„ǣò›ƒ˜‡ò„ƒç‡”‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͹͹
ͳ͵ͷǤŸ„ǣƒœƒ”ǡ
ڜ‡º‡•‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͹ͻ
ͳ͵͸ǤŸ„ǣƒŽÇ‡•‹ƒ’ƒÇ˜‡˜†‡
—Ž—†—”ƒÇ‡‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͺͲ
ͳ͵͹ǤŸ„ǣƒ•–ƒŽƒ”LJ†ƒ˜‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͺͳ
ͳ͵ͺǤŸ„ǣ
òŽ‡”‹ƒœ‹Ž‡–‹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͺʹ
ͳͲ
Muhammed Es’ad Erbili (k.s.)
(1847 - 1931)
—•—Žǯ—”„‹Žƒ•ƒ„ƒ•Ç†ƒ†‘º†—Ǥ•ÇŽƒ†Ç—Šƒ‡†
•ǯƒ†‘Ž—’•ǯƒ†ˆ‡†‹†‹›‡†‡–ƒÇÇ”Ǥ‡†‡•‹ǡŸŽ‹†‹››‡ǯ‹
—”—…—•—ŸŽ‹†‡ŽǦƒº†Ÿ†Áǯ‹”„‹Žǯ†‡‹çƒ‡––‹”†‹º‹–‡Ǧ
‡›‡ç‡›Š‘Žƒ”ƒ–ƒ›‹‡––‹º‹ŠƒŽ‹ˆ‡•‹‹†Ÿ›‡–—ŽŽƒŠˆ‡†‹ǡ
„ƒ„ƒ•Ç†ƒŠƒ•‘”ƒƒ›Ç–‡‡†‡ç‡›ŠŽ‹‰Ú”‡˜‹†‡„—Ž—Ǧ
ƒ—Šƒ‡†ƒ‹†ˆ‡†‹ǯ†‹”Ǥ‡†”‡•‡–ƒŠ•‹Ž‹‹†‘º†—º—
„ÚŽ‰‡†‡–ƒƒŽƒ›ƒ•ǯƒ†ˆ‡†‹›‹”‹ò­›ƒçǐ†ƒŸŽ‹†Á
燛Š‹ŸŠŸ‡ŽǦƒ”Á”Áǯ›‡‹–‹•ƒ’‡––‹Ǥ‡ç›ÇŽ•‘”ƒ•òŽðòò
–ƒƒŽƒ›ƒ”ƒŠ‹ŽŸˆ‡–ƒŽ†Çȋͳͺ͹ͷȌǤ›Ç›ÇŽŠƒ…ˆƒ”Áœƒ•ÇÇ›‡Ǧ
”‹‡‰‡–‹”†‹Ǥڐòçò†‡ç‡›Š‹‹˜‡ˆƒ–‡––‹º‹‹Úº”‡‹…‡
G•–ƒ„—Žǯƒ‰‹–‡›‡ƒ”ƒ”˜‡”†‹ǤG•–ƒ„—Žǯ†ƒƒºƒŽ‘ºŽ—ǯ†ƒ
‡ç‹”ºƒ‡”‰ŸŠÇǯ†ƒ„‹”•ò”‡‹•ƒˆ‹”‘Žƒ”ƒƒŽ†ÇǤƒŠƒ
•‘”ƒ.ƒ”çǍƒ’Çǯ†ƒ‹‘ŽŽƒÁ”Áƒ‹‹ǯ‹ò‡œœ‹‘†ƒ•Çƒ
›‡”Ž‡ç–‹ǤŸ–‹Šƒ‹‹ǯ†‡ŸˆÇœ†‹˜ƒÇÇ‘—––—Ǥ—•Ç”ƒ†ƒ‡Ǧ
›ƒœÇ–ƒ‹‹‹ƒ”‡–‹‹‡›†ƒÇ‰Ú”‡„‹”‘†ƒ•Çƒ–ƒçǐ†ÇǤ
Ǥ„†òŽŠƒ‹†ǯ‹†ƒƒ†ÇŸŽ‹†ƒçƒ‡†‹•‹‹•ƒ”ƒ›ƒ†ƒǦ
˜‡–‡†‡”‡•‘Š„‡–Ž‡”‹†‡‹•–‹ˆƒ†‡‡––‹Ǥͳͺͺ͵›ÇŽÇ†ƒ‡ŽŸÁ
‡”‰ŸŠÇǯÇç‡›ŠŽ‹º‹‡–ƒ›‹‡†‹Ž†‹Ǥ—†‡”‰ŸŠ–ƒ¢†‹”Á˜‡
ŸŽ‹†ÁŸ†Ÿ„˜‡‡”ŸÇòœ‡”‡‹”烆ˆƒƒŽ‹›‡–‹†‡„—Ž—†—Ǥ‹”
ͳͳ
MUHAMMED ES’AD ERBäLÎ • KENZÜL äRFAN
•ò”‡ƒ–‹ŠƒŽÇ…ÇŽƒ”ǯ†ƒ‹‡›œ—ŽŽƒŠˆ‡†‹‡”‰ŸŠÇǯƒ†ƒ†‡Ǧ
˜ƒ‡––‹Ǥ
•ǯƒ†ˆ‡†‹ǡ‡ŽŸÁ‡”‰ŸŠÇǯ†ƒ‹‰Ú”‡˜‹‹›ƒÇ•Ç”ƒ
œƒƒœƒƒ‡Ž‹‹›‡‡”‰ŸŠÇǯƒ†ƒ‰‹†‡”‡‹”烆ˆƒƒŽ‹›‡–‹‹
–‡‡Ž‡”‹ƒ’ƒ–ÇŽ†ÇºÇͳͻʹͷ›ÇŽÇƒƒ†ƒ”•ò”†ò”†òǤ‡‡Ž‡”
ƒ’ƒ–ÇŽ†Ç–ƒ•‘”ƒ”‡Ú›ƒœƒ•‡”ǯ†‡‹‡˜‹†‡‹œ‹˜ƒ›ƒ
­‡‹Ž†‹Ǥ‡‡‡‘Žƒ›Ç‹Ž‡ȋ”ƒŽÇͳͻ͵ͲȌ‹Ž‰‹•‹‘Ž†—º—‹††‹ƒ
‡†‹Ž‡”‡‘ºŽ—‡Š‡†Ž‹ˆ‡†‹‹Ž‡„‹”Ž‹–‡‡‡‡ǯ‡‰ÚǦ
–ò”òŽò’‹†ƒ–ƒŽ‡„‹›Ž‡›ƒ”‰ÇŽƒ†ÇǤƒÇ†ƒ˜‡”‹Ž‡‹†ƒ…‡Ǧ
œƒ•Ç›ƒçŽÇŽÇºÇ•‡„‡„‹›Ž‡ò‡„„‡–Šƒ’•‡­‡˜”‹Ž†‹ǤºŽ—‡Š‡†
Ž‹ˆ‡†‹‹•‡‹†ƒ‡†‹Ž†‹Ǥ•ƒ†ˆ‡†‹‡‡‡ǯ†‡ƒ•‡”Á
Šƒ•–ƒŠƒ‡†‡–‡†ƒ˜‹‰Ú”ò”‡͵ǦͶƒ”–ͳͻ͵ͳ‰‡…‡•‹˜‡ˆƒ–
‡––‹Ǥ—œ‡Š‹”Ž‡–‹Ž‡”‡ÚŽ†ò”òŽ†òºò燍Ž‹†‡„‹”ƒƒƒ–
†‡˜ƒ”†Ç”Ǥ‡ƒœ‡•‹ƒ‹Ž‡•‹‡˜‡”‹Ž‡›‡”‡”‡•ÁƒƒŽƒ”
–ƒ”ƒˆÇ†ƒ‡‡‡ǯ†‡†‡ˆ‡†‹Ž†‹Ǥ‡œƒ”ǐǐ„—Ž—†—º—
ƒ”•ƒòœ‡”‹†‡ͳͻ͸ʹǦͳͻ͸͵›ÇŽŽƒ”ǐ†ƒ„‹”…ƒ‹›ƒ’–ǔǎ†ÇǤ
ƒŠ‡‡œƒ„Ç–Žƒ”ǃ­ÇŽƒƒ†ÇºÇ†ƒ•ƒ†ˆ‡†‹‹Ž‡‘ºŽ—
ŠƒÇ†ƒ˜‡”‹Ž‡‹†ƒ…‡œƒ•ÇÇŠƒ‰‹†‡Ž‹ŽŽ‡”‡†ƒ›ƒ†ÇǦ
”ÇŽ†ÇºÇǡ‘Žƒ›Žƒ‹Ž‰‹Ž‡”‹‹‘Ž—’‘Žƒ†ÇºÇƒŽƒçǎƒƒÇç–Ç”Ǥ
G•–ƒ„—Žǡƒ†‘Ž—˜‡ƒŽƒŽƒ”ǯ†ƒ„‹Ž‡”…‡‡•—„—
„—Ž—ƒ˜‡­‘•ƒ›Ç†ƒ‹ç‹›‡Š‹ŽŸˆ‡–˜‡”‡•ƒ†ˆ‡†‹ǯ‹
•‹Ž•‹Ž‡•‹‡›ƒ›‰Ç‘Žƒ”ƒŠƒŽ‹ˆ‡Ž‡”‹†‡ƒŠ—–ƒ‹ƒǦ
ƒœƒ‘ºŽ—ȋÚǤͳͻͺͶȌ–ƒ”ƒˆÇ†ƒ•ò”†ò”òŽòç–ò”Ǥ
Eserleri:
ͳǤ‡œòǯŽǦ‹”ˆƒȋG•–ƒ„—Žͳ͵ͳ͹ǡͳ͵ʹ͹ȌǤG„ƒ†‡–˜‡ƒŠŽŸƒ
†ƒ‹”ͳͲͲͳŠƒ†‹•‹‡–‹ǡ–‡”…ò‡˜‡ç‡”Š‹†‡‹„ƒǦ
”‡––‹”Ǥ•‡”†ƒŠƒ•‘”ƒŠƒ†‹•Ž‡”‹ƒ›ƒŽƒ”džƒ‰Ú•Ǧ
–‡”‹Ž‡”‡›‡‹†‡›ƒ›ÇŽƒÇç–Ç”ȋG•–ƒ„—ŽͳͻͺͻȌǤ
ͳʹ
1001 HADäS-ä àERäF • TERCÜME VE äZAHI
ʹǤ‡–ð„Ÿ–ȋG•–ƒ„—Žͳ͵͵ͺǡͳ͵Ͷ͵ȌǤ”„‹Žǯ†‡•ò”‰ò†‡
‹‡†‘•–Žƒ”ǐƒ˜‡ò–‡•‹’Ž‡”‹‡‰Ú†‡”†‹º‹‡Ǧ
–—’Žƒ”Ç‹Š–‹˜ƒ‡†‡‡•‡”‹‹Ž„ƒ•ÇÇ†ƒͳͶ͹ǡ‹‹…‹
„ƒ•ÇÇ†ƒͳͷͶ‡–—’›‡”ƒŽƒ–ƒ†Ç”Ǥ•‡”‹ƒǦ
•ƒŸ‹ŽÇŽƒœ˜‡G”ˆƒ
ò†òœ–ƒ”ƒˆÇ†ƒ›ƒ’ÇǦ
Žƒ„ƒ•Ç•ÇƒȋG•–ƒ„—Žͳͻͺ͵Ȍ‹‹‡–—’†ƒŠƒ‹ŽŸ˜‡
‡†‹Ž‹ç–‹”Ǥ
͵Ǥ‹•ŸŽ‡Ǧ‹•ǯƒ†Á››‡ȋG•–ƒ„—Žͳ͵Ͷ͵ȌǤƒ•ƒ˜˜—ˆ˜‡–ƒǦ
”‹ƒ–ǐƒŠ‹›‡–‹‹˜‡•‡›”ò•òŽðŸ†Ÿ„ǐǃŽƒ–ƒ
‘–—œ•ƒ›ˆƒŽÇ„‹””‹•ŸŽ‡†‹”Ǥò‡ŽŽ‹ˆò”‹†Ž‡”‹‹ƒ”Ǧ
œ—•—òœ‡”‹‡”‹•ŸŽ‡‹•‘—ƒ‡†‹ŠƒŽ–‡”…ò‡Ǧ
•‹‹†‡‡Ž‡‹ç–‹”Ǥ•‡”ƒ–‹Šƒ”ˆŽ‡”‹›Ž‡†‡„ƒ•ÇŽÇçǦ
–Ç”ȋG•–ƒ„—Žͳͻͺ͸ȌǤ
ͶǤ‡˜Š‹†‹•ŸŽ‡•‹‡”…ò‡•‹Ǥ˜Šƒ†ò††ÁǦ‹ƒŽ›ŸÁǯ›‡
ͳ͵
KENZÜ’L ņRFAN
1001 Hadis-i IJerif
Tercüme ve ņzah‘
1. Bâb
Besmelenin Fazileti
1- ‹Ž…òŽ‡ò–ò„ò•‡ƒ˜‹›‡‹‹ˆ–ƒŠÇȋò–ò•‡ƒ˜‹‹–ƒ’Ǧ
Žƒ”ǐƒƒŠ–ƒ”Çǡ„ƒçŽƒ‰Ç…ÇȌ‡•‡Ž‡Ǧ‹f‡”‹ˆ‡†‹”ǤȋŸ‹ò•ǦƒºÁ”Ȍ
ņzâh:
—”ƒ†ƒ‡•‡Ž‡‹ƒǯŸ•ÇŠƒÇ†ƒƒ­ÇŽƒƒ†ƒ„—Ž—Ǧ
ƒŽÇǣ‡•‡Ž‡ͳͻŠƒ”ˆ–‹”Ǥ‡œƒŠ‹”†‡†Ú”–‡Ž‹‡†‹”Ǥ—Ǧ
Žƒ”ǣBSM-ALLAH-ERRAHMAN-ERRAHÎMǯ†‹”Ǥƒ‹ƒ–‡
˜‡Šò‡›‡†‹‡Ž‹‡†‹”Ǥ
ͳ͹
MUHAMMED ES’AD ERBäLÎ • KENZÜL äRFAN
Bǯ•‹›ƒ’Çç–Ç”ƒ˜‡–—––—”ƒƒƒŽƒ”ǐƒ‰‡Ž‹”ǤƒçŽƒǡ
‘—ǡ„ƒçŽÇ›‘”—ǡ‘—›‘”—‰‹„‹ǤǤǤ
GSM:‹”燛‹œ‹Š‡”‡ˆ‡†‡ǡ‹çŽ‡›‡ŠƒŽƒ”ƒ•Ç†ƒǡ…‡Ǧ
‹›‡––‡˜‡Šò‡‰Ú”‡˜ƒ”ŽÇŽƒ”ƒ˜‡”‹Ž‡ƒ††Ç”Ǥ
ALLAH:‹”Šƒ•‹•‹†‹”ǤŽŽƒŠǯǐͻͻ‹•Ǧ‹ç‡”‹ˆ‹‹‡
„ò›òºò†ò”ǤGŽƒŠ‹ƒƒŽƒ”ǐŠ‡’•‹‹‹­‹‡ƒŽÇ”Ǥ—„ƒÇ†ƒ
ŽŽƒŠ‹•Ǧ‹ç‡”‹ˆ‹­‘‰‡‹çƒƒ›Ç‹­‡”‹•‹‡ƒŽÇ”ǤŸŽ„—‹
GŽŸŠǡƒ„ǡƒ”lj‹„‹ŽŽƒŠǦò‡ƒŽŸǯÇ†‹º‡”‹•‹Ž‡”‹ǡŽŽƒŠ
‹•Ǧ‹ç‡”‹ˆ‹‹ƒŽ†ÇºÇ‰‡‹çƒƒ›ÇŠƒ˜‹†‡º‹Ž†‹”Ǥ
ERRAHMAN:ò›ƒ†ƒ†‘•–Žƒ”ǐƒ˜‡†ò珃Žƒ”ǐƒ˜‡
„ò–ò…ƒŽÇƒŠŽðƒ–ƒ”ǜǍ˜‡”‹…‹Ǥ
ERRAHGM:Š‹”‡––‡ƒ…ƒò‹—ŽŽƒ”ǐƒ‡‡–ǡ…‡Ǧ
ƒŽ‹‡–Ž‡”‹›Ž‡‹ƒ˜‡‹Š•ƒ‡†‹…‹Ǥ
ƒŠƒ‡Ž‹‡•‹ǡƒŠ‹‡Ž‹‡•‹†‡†ƒŠƒ„‡Ž‹º†‹”Ǥ
—„‡Žƒ‰ƒ–‡‹›‡–ȋƒ†‡–ǡ•ƒ›Çǡ‹–ƒ”Ȍ˜‡‡›ˆ‹›‡–ȋƒǦ
•ÇŽ˜‡‹…‡‘Ž†—º—Ȍ‹–‹„ƒ”‹›Ž‡‹‹ç‡‹Ž†‡‹ˆƒ†‡‘Ž——”Ǥ‡Ǧ
‹›‡–„ƒÇÇ†ƒ†ò›ƒ†ƒðǯ‹Ž‡”‡ǡŸˆ‹”Ž‡”‡˜‡„ò–ò
…ƒŽÇŽƒ”ƒǢƒŠ‹”‡––‡›ƒŽÇœò‹—ŽŽƒ”ǐƒ‹ƒ˜‡‹Š•ƒ
‡†‡ƒŽƒÇƒ‰‡Ž‹”Ǥ
‡›ˆ‹›‡–‹–‹„ƒ”‹›Ž‡‹•‡ǣ†ò›ƒ†ƒ˜‡ƒŠ‹”‡––‡‹ǯƒ˜‡‹ŠǦ
•ƒ‡†‡Ǥò›ƒ†ƒȋƒŠ‹”‡–‡‹•„‡–‡Ȍƒœ˜‡”‡ŽŽƒŠ†‡‡Ǧ
–‹”Ǥò›ƒÇ‹‡–‹‡ƒ†ƒ”­‘‘Ž—”•ƒ‘Ž•—ǡƒŠ‹”‡–‡ƒǦ
œƒ”ƒƒœ˜‡…òœǯ‹‘Ž—”Ǥ
‡ǡ†ò›ƒ†ƒ†‘•–Žƒ”ǐƒ†ò珃Žƒ”ǐƒ˜‡›ƒ”ƒ––ǺDŽòǦ
–ò…ƒŽÇƒŠŽðƒ–ƒ”ǜǍ˜‡”‹…‹ǡƒŠ‹”‡––‡†‡ƒ…ƒòǯ‹
—ŽŽƒ”ǐƒ…‡‡–ǡ…‡ƒŽ‹‡–Ž‡”‹›Ž‡‹ǯƒ˜‡‹Š•ƒ‡†‹…‹
ŽŽƒŠǦòœ‹›òç矐ǯǐ‹•Ǧ‹ç‡”‹ˆ‹›Ž‡ȋ„—‹ç‡Ȍ„ƒçŽÇ›‘”—ǡ
†‡‡‘Ž—”Ǥ
ͳͺ
1001 HADäS-ä àERäF • TERCÜME VE äZAHI
2- ‡ç”—‘ŽƒŠ‡”Šƒ‰‹„‹”燛‡Ǣ‡•‡Ž‡‹Ž‡„ƒçŽƒÇŽƒœ•ƒ
ȋ‘‹ç‹ȌŠƒ›Ç”˜‡„‡”‡‡–‹‡•‹Ž‹ç‘Ž—”Ǥȋòƒ˜Áǡò—œòǯŽǦŠƒƒ‹Ȍ
3- ‹”­Çƒœƒ†òç–òºò˜ƒ‹–ȋ•ÇÇ…Çǡ–‡ŠŽ‹‡Ž‹„‹”†—”—‹Ž‡
ƒ”çǎƒç–ǺǐœƒƒȌDz‹•‹ŽŽŸŠ‹””ƒŠŸ‹””ƒŠÁ‡ŽŸŠƒ˜Ž‡
‡ŽŸ—˜˜‡–‡GŽŽƒ„‹ŽŽƒŠ‹ŽƒŽ‹››‹Žœ‹dz‡†‡˜ƒ‡–‡Ž‹Ǥ‹”Ÿ
‡Ÿ„ǦǎŽƒŠ„—Žƒ”ǐ燔‡ˆ‹›Ž‡’‡­‘„‡ŽŸ˜‡—•‹„‡–‹
ȋ‘‹•‡òœ‡”‹†‡Ȍ†‡ˆ‡†‡”Ǥȋ‡˜Ÿ†‹”ǯ—ŽǦ•ðŽȌ
4- ‡Š‡‡‹„ƒçŽÇ…ƒ‡—”Žƒ”Ç„—Ž—ƒͳͻœ‡„ƒ‹‹
ƒœƒ„ǐ†ƒ—”–—Žƒ›Ç†‹Ž‡›‡‹•‡ǡ‡•‡Ž‡Ǧ‹ç‡”‹ˆ‡›‡
†‡˜ƒ‡–•‹Ǥȋ‡˜Ÿ†‹”ǯ—ŽǦ•ðŽȌ
ņzâh:
‡•‡Ž‡‹ǡ‡Š‡‡‹ͳͻ‡„ƒ‹•‹‡ƒ”çǎǍ‘Žƒ”ƒ
‡•‡Ž‡ǯ›‹‘—›ƒ‹•‡›‹‘Žƒ”ǐƒœƒ„ǐ†ƒ—”–ƒ”ƒ•ÇǢ
ͳͻ
MUHAMMED ES’AD ERBäLÎ • KENZÜL äRFAN
‡•‡Ž‡Šƒ”ˆŽ‡”‹‹ͳͻ‘Žƒ•Ç†ƒ†Ç”Ǥ‡•‡Ž‡‹Š‡”Šƒ”ˆ‹
‡Š‡‡ǯ‹„‹”œ‡„ƒ‹•‹‡ƒ”çǎǍ–Ç”Ǥ
5- ‹œ†‡„‹”‹•‡‡˜‹‡‰‹”‡‹•Ž‡†‹º‹†‡Ǣ燛–ƒ‘ŠƒǦ
‡›‡‰‹”‡„‹Ž‡‹­‹‘‹•‡Šƒ‡•‹‡‰‹”‹…‡›‡ƒ†ƒ”–ƒǦ
‹’‡†‡”Ǥƒƒ–‘‹•‡‡˜‹‡‰‹”‡”‡‡•‡Ž‡Ǧ‹ç‡”‹ˆ‡›‹
‘—”•ƒç‡›–ƒǣ
Ǧ‡‹G­‹„—Šƒ‡›‡‰‹”‡›‘–—”ǡ†‹›‡‡•‡ˆŽ‡‰‡”‹
†Úò’‰‹†‡”Ǥȋ‡˜Ÿ†‹”ǯ—ŽǦ•ðŽȌ
2. Bâb
Hamdelenin Fazileti
6- ‡ç”—‘ŽƒŠ‡”Šƒ‰‹„‹”‹ç‡ǡŠƒ†‡Ž‡‹Ž‡›ƒ‹ȋŽŠƒǦ
†òŽ‹ŽŽƒŠȌ‹Ž‡„ƒçŽƒÇŽƒœ•ƒǡ‘‹ç‹Šƒ›Ç”˜‡„‡”‡‡–‹‡•‹ŽǦ
‹ç‘Ž—”ǤȋY…‡„‡•‡Ž‡ǡ•‘”ƒŠƒ†‡Ž‡‹Ž‡„ƒçŽƒƒ‰‡Ǧ
”‡–‹”ǤȌȋŸ‹ò•ǦƒºÁ”Ȍ
ʹͲ
1001 HADäS-ä àERäF • TERCÜME VE äZAHI
7- ‡Ÿ„ǃǯǐ‹‡–Ž‡”‹‡Šƒ†˜‡•‡ƒǢȋçòò”‡–Ǧ
‡Ȍ‹‡–‹‹•ƒÇ‡Ž‹†‡­Çƒ•ÇÇ—Šƒˆƒœƒ‡†‡”Ǥ
ȋòƒ˜Áǡò—œòǯŽǦŠƒƒ‹Ȍ
ņzâh:
G•ƒÇǡ‡Ÿ„ǦǃÇ—ŽŽƒ”ÇG­‹›ƒ”ƒ–Ç瑎†—º—
Š‡”–ò”Žò‹‡–‡ƒ”çǎǍ‘Žƒ”ƒ†ƒ‹ƒçòò”‡†‡”„‹”—Ž
‘Žƒ•Ç‰‡”‡‹”Ǥ‡Ÿ„Ǧǃǯǐ„‹œ‹•ƒŽƒ”‹­‹›ƒ”ƒ–Çç
‘Ž†—º—‹‡–Ž‡”‹•ƒ›ÇŽƒƒ›ƒ…ƒƒ†ƒ”­‘–—”Ǥ—‹‡–Ǧ
Ž‡”‹­‹‰‡…‡‰ò†òœçò”‡†‹Ž•‡ǡ‡•ƒ•‡‰‡‡†‡‘‹‡–Ž‡Ǧ
”‹çò”òچ‡‹ç‘ŽƒœǤƒƒ–‹•ƒÇǡ‹‡–‹çò”òǦ
†‡‰ƒˆ‹Ž‘Žƒ•Ç‹•‡’‡ƒÚ”…‡„‹”Šƒ”‡‡––‹”ǤG•ƒÇ
‘ŠƒŽ‹ǡ‘‹‡–‹œ‡˜ƒŽ„—Žƒ•Çƒǡ‡Ž†‡­Çƒ•Çƒ•‡„‡’
‘Žƒ„‹Ž‹”Ǥ—„ƒÇ†ƒ—Žǡ›ƒ”ƒ†ƒÇƒ†ƒ‹ƒçòò”‡†‡”
ŠƒŽ†‡‘ŽƒŽÇ†Ç”Ǥ
8- DzŽŠƒ†òŽ‹ŽŽƒŠdz†‡‡ǡçòò”Ž‡”‹„ƒçdžǔǤƒ†˜‡•‡ƒ
‡–‡›‡‹•‡ƒǯƒçòò”‡–‡‹ç‘Ž—”Ǥ
ȋòƒ˜Áǡò—œòǯŽǦŠƒƒ‹Ȍ
ņzâh:
‹‡–‡çòò”ǡ‡Ÿ„ÇŽŽƒŠǯƒȋ‹‡–˜‡”‡‡Ȍçòò”†ò”Ǥ
‹‡–‡çòò”‡–‡›‡‡Ÿ„ǦǎŽƒŠǯƒçò”‡–‡‹ç†‡‡–‹”Ǥ
‹”ƒ—ŽŽƒ”ǐ›‹›‹’Ǧ‹­‡”‡Ž‡œœ‡–„—ŽƒŽƒ”Çǡ‰ò­˜‡—˜˜‡–
ƒœƒƒ„‹Ž‡Ž‡”‹‹­‹çò”‡–‡Ž‡”‹‰‡”‡‹”Ǥ.òò‹‡–Ž‡”‹
›ƒ”ƒ–ƒŽŽƒŠǦò‡ŸŽƒǯ†Ç”Ǥ‹ƒ‡ƒŽ‡›Š‹‡–‡çòò”ƒ›‡
ʹͳ
MUHAMMED ES’AD ERBäLÎ • KENZÜL äRFAN
‡Ÿ„ǦǎŽƒŠǯƒçòò”†‡‡‘Ž†—º—†ƒǡ—Ž‡†‹•‹‡
‹‡–˜‡”‡ȌŽŽƒŠǦò‡ŸŽƒǯ›ƒ„—‹ǯƒÇ†ƒ†‘Žƒ›Ç†ƒ‹ƒ
çòò”‡†‡—Ž‘ŽƒŽÇ†Ç”Ǥ
9- ‡Ÿ„ǦǃǯǕ‡ƒȋژ‡Ȍ‹­‹DzŽŠƒ†òŽ‹ŽŽƒŠdz†‡Ǧ
‡ǡœ‹‹”Ž‡”‹‡ˆ†ŸŽÇ†Ç”Ǥȋòƒ˜Áǡò—œòǯŽǦŠƒƒ‹Ȍ
3. Bâb
Peygamberimize Salavat Getirmenin Fazileti
10- ‹”‹•‡‡œ†‹†‡ȋ›ƒÇ†ƒȌ‹•‹œ‹‹”‘Ž—†—º—
ŠƒŽ†‡„ƒƒ•ƒŽƒ–Ǧ—•‡Žƒ‰Ú†‡”•‹Ǥ—Šƒƒ‹ǡ„ƒƒ
„‹”‡”‡•ƒŽƒ˜ƒ–‰‡–‹”‡Ž‡”‡Ǥ‡Ÿ„ÇŽŽƒŠ‘†‡ˆƒ”ƒŠ‡–
‡†‡”ǤȋŸ‹ò•ǦƒºÁ”Ȍ
ņzâh:
ƒŽƒ–Ǧ—•‡Žƒ›ƒ†ƒ•ƒŽƒ˜ƒ–‡Ÿ„ǦLJ›‰ƒ„‡”ˆ‡†‹Ǧ
‹œ‡„‹”­‡ç‹–†—ƒ‡–‡–‹”Ǥ—†ƒǢƒŽŽƒŽŽƒŠòŽ‡›Š‹˜‡‡ŽǦ
Ž‡ǤŽ‡›Š‹••‡Žƒ–ò‡••‡ŽƒǡƒŽƒ˜ƒ–—ŽŽƒŠ‹Ž‡›Šǯ†‡„‹”‹‹
•Ú›Ž‡‡Ž‡‘Ž—”Ǥ‡›‰ƒ„‡”(sallallâhu aleyhi ve sellem)ˆ‡†‹‹œ‡•ƒŽƒǦ
˜ƒ–‰‡–‹”‡’‡œ‹›ƒ†‡•‡˜ƒ’–Ç”Ǥ‡›‰ƒ„‡”‹‹œ‹ò„ƒǦ
”‡‹•‹ƒÇŽÇ…ƒ•ƒŽƒ˜ƒ–‰‡–‹”‡‡‹•‡ƒœƒ„lj‡”‡–‹”‹”Ǥ
ʹʹ
1001 HADäS-ä àERäF • TERCÜME VE äZAHI
11- Ÿ‹ƒ–ǐ‡ˆ†ŸŽ‹‡›‰ƒ„‡”‹‹œ (sallallâhu aleyhi ve sellem)ˆ‡†‹Ǧ
‹œ‡•ƒŽƒ–Ǧ—•‡ŽŸ‰‡–‹”‡ƒ„†ȋÚŽ‡ǡ—ŽȌƒœƒ†‡–‡–‡
ȋ•‡”„‡•–„Ç”ƒƒ–ƒȌ‡ˆ†ŸŽ†‹”Ǥȋòƒ˜Áǡò—œòǯŽǦŠƒƒ‹Ȍ
12- ‡Ÿ„ǦǎŽƒŠǯƒǡǯ—”ƒœÇ‘Ž†—º—ŠƒŽ†‡ƒ˜—珃‹•–‡Ǧ
›‡Ž‡”ǡ„ƒƒ­‘­ƒ•ƒŽƒ˜ƒ–‰Ú†‡”•‹Ž‡”Ǥȋòƒ˜Áǡò—œòǯŽǦŠƒƒ‹Ȍ
13- ‡”­‡–‡•‹œ†‡„ƒƒ‡›ƒÇ‘Žƒ‹•‡ǡ„‡‹•ƒŽƒ–ǦÇ
•‡Žƒ‹Ž‡­‘­ƒƒƒŽƒ”†Ç”Ǥȋƒƒ­‘­ƒ•ƒŽŸ˜ƒ–‰‡–‹”‡Ž‡”Ǧ
†‹”ǤȌȋŸ‹ò•ǦƒºÁ”Ȍ
14- ƒƒ•ƒŽƒ–Ǧ—•‡ŽŸ‰‡–‹”‡Ž‡”‡‡Ÿ„Ǧǃǡǔƒ–Ú’Ǧ
”ò•òòœ‡”‹†‡„‹”—”‹Š•ƒ‡†‡”ǤŠŽǦ‹ð”‘Žƒ‹•‡Ž‡”‹
‹•‡ŠŽ‹Ÿ”†ƒ›ƒ‹ȋ‡Š‡‡Ž‹‹•‡Ž‡”†‡Ȍ‘Žƒ›ƒǦ
…ƒºÇ‹•‡’‡ƒ­Ç˜‡ƒç‹Ÿ”†Ç”Ǥȋ‡˜Ÿ†‹”ǯ—ŽǦ•ðŽȌ
ʹ͵
MUHAMMED ES’AD ERBäLÎ • KENZÜL äRFAN
15- ‹œ†‡ǡ‡‡––‡‡­‘ǡ‡œ‹›ƒ†‡Š—”‹ƒœƒƒ‹•‡ǡ
„ƒƒ­‘­ƒƒŽƒ–Ǧ—•‡Žƒ‰‡–‹”‡Ž‡”†‹”Ǥȋòƒ˜Áǡò—œòǯŽǦŠƒƒ‹Ȍ
16- ‹”‡”‡„ƒƒ•ƒŽƒ–Ǧ—•‡Žƒ‰‡–‹”‡Ž‡”‡‡Ÿ„ǦǎŽƒŠ
‘†‡ˆƒ”ƒŠ‡–‡†‡”Ǥȋòƒ˜Áǡò—œòǯŽǦŠƒƒ‹Ȍ
17- ‹”燛‹–ƒŽ‡’‡†‹’†‡ŠŸ•ÇŽ‘Žƒ•Ç†ƒ‰ò­Žò˜‡•ÇÇ–Ç
­‡‡‹•‡ǡ„ƒƒ­‘­ƒ•ƒŽƒ–Ǧ—•‡ŽŸ‰Ú†‡”•‹Ǥ—ŠƒǦ
ƒ‹ǡƒŽƒ–Ǧ—•‡ŽŸǡ•ÇÇ–ÇŽƒ”ǐ‰‹†‡”‹Ž‡•‹†‡ǡ”ǜǍŽƒ”ǐ
­‘ºƒŽƒ•Ç†ƒ˜‡òçòŽŸ–ǐȋœ‘”Ž—Žƒ”ǐȌŠƒŽŽ‡†‹Ž‡•‹†‡ǡ
‘Žƒ›Žƒçƒ•Ç†ƒ›‡‰Ÿ‡˜‡•‹Ž‡†‹”Ǥȋ‡˜Ÿ†‹”ǯ—ŽǦ•ðŽȌ
4. Bâb
ņslam ve ņmân
ʹͶ
1001 HADäS-ä àERäF • TERCÜME VE äZAHI
18- G•ŽŸ‹›‡–ǡ‡Ž‹‡Ǧ‹f‡ŠŸ†‡–‹Ž‡›ƒ‹Dz犇†ò‡ŽŸ‹ŽŸŠ‡
‹ŽŽƒŽŽŸŠ˜‡‡çŠ‡†ò‡‡—Šƒ‡†‡ƒ„†—Š—˜‡‡•ðŽòŠòǤ
Dzȋf‡ŠŸ†‡–‡†‡”‹‹ǡŽŽƒŠǯ–ƒ„ƒçƒ‹ŽƒŠ›‘–—”Ǥ‡›‹‡
燊Ÿ†‡–‡†‡”‹‹ǡœǤ—Šƒ‡† (sallallâhu aleyhi ve sellem)ǯ—
—Ž—˜‡‡•—Žò†ò”ǤȌ‹Ž‡‘”—­–—–ƒǡƒƒœÇŽƒ˜‡œ‡Ǧ
‰‹‘ŽƒŽƒ”‹­‹ǡƒ……ƒ‰‹–‡–‡˜‡œ‡Ÿ–˜‡”‡–‡‹„ƒǦ
”‡––‹”ǤȋŸ‹ò•ǦƒºÁ”Ȍ
19- —ŽŠƒÇò•–‡•ƒǡG•ŽŸ‹‹ǡ‹ç‹‹òˆò”ŠƒŽ‹†‡‹
ƒ•‹›‡–‹‹ȋ‰òŸŠÇÇȌ‹Šƒ‡†‡”ǤȋŸ‹ò•ǦƒºÁ”Ȍ
ņzâh:
—Šƒ†‹•‹ç‡”‹ˆǡG•ŽŸ‹‹‹‡ƒ†ƒ”›ò…‡˜‡—Ž˜‹†‹
‘Ž†—º——‘”–ƒ›ƒ‘›—›‘”Ǥòˆò”ŠƒŽ‹†‡„—Ž—ƒ„‹”‹•‡Ǧ
‹‡Ÿ„Ǧǃƒƒ”çNj率‹ç‘Ž†—º—ƒ•‹›‡–‹ȋ‰òŸŠÇȌ‹Ǧ
狐‹G•ŽŸ‹›‡–‹Ž‡ò燔”‡ˆ‹†‡•‘”ƒG•ŽŸ‹›‡–ðǯ‹‹
‘‰òŸŠŽƒ”ǐNjŠƒ‡†‹›‘”˜‡‘‰òŸŠŽƒ”ǃˆ˜‡†‹›‘”Ǥ—†ƒ
ƒ…ƒ—ŽŠƒÇò•–‡•ƒ–—–—Ž—›‘”Ǥfƒ›‡–‹ç‹‹òœ‡”‹†‡
—ŽŠƒÇ˜ƒ”•ƒǡŠƒ•ƒŠ‹„‹‹Ž‡Š‡ŽŸŽŽ‡ç‡•‹‰‡”‡‹”Ǥ
20- GƒǦǟ‹Žǡȋ–ƒ„‹”‹ƒȌƒŽ’‹Ž‡ƒ”‹ˆ‡–ǡŽ‹•ƒ‹Ž‡
‹”ƒ”ȋ‹ƒÇƒŽ–LJ•ƒ•ÇÇƒŽ’‹Ž‡„‹Ž‡ǡ†‹Ž‹Ž‡‹”ƒ”‡–Ǧ
‡˜‡„ò–òƒœƒŽƒ”Ç‹Ž‡ƒ‡Ž‡›Ž‡‡ǡ‹çŽ‡‡–‡Ȍ‹„ƒǦ
”‡––‹”ǤȋŸ‹ò•ǦƒºÁ”Ȍ
ʹͷ

Benzer belgeler

G - IT Advisor

G - IT Advisor ò”‹›‡ǯ†‡‹­ƒº”Ǐ‡”‡œ‹•‡–Ú”òò—Ž—•Žƒ”ƒ”ƒ•Ç•–ƒ†ƒ”–Žƒ”†ƒ‰‡Ž‹ç‹‹‡ƒ–Ç•ƒºŽƒ›ƒ˜‡Š‡”›ÇŽ›òœŽ‡”…‡•‡–Ú”–‡•‹Ž…‹•‹‹ƒºÇ”Žƒ›ƒò”‹›‡.ƒº”LJ”‡œ‹‘ˆ‡”ƒ•ÇǯÇ„—›ÇŽ‹‘— „ƒçŽÇ...

Detaylı