sınıf: 10

Yorumlar

Transkript

sınıf: 10
SINIF: 10
BĐYOLOJĐ
DEFTERLER
Adet Özellik
1
Normal Defter Büyük Boy Kareli 60 Yaprak Spiralsiz
KĐTAPLAR
Açıklama
Adı
Yazarı
ARAÇ-GEREÇLER
Yayınevi
Adı
DEFTER SPĐRALLĐ
DE OLABĐLĐR
FĐZĐK
KĐMYA
YAB. DĐL
(FRANSIZCA)
Adet Açıklama
Makas
1
Katı Yapıştırıcı
1
A4 Kağıt (80 Gr)
60
Büyük Boy Klasör
1
Sunum Dosyası (20'lik)
1
A4 Kareli Kağıt (80 Gr)
60
Büyük Boy Klasör
1
Büyük Boy Klasör
1
A4 Kareli Kağıt (80 Gr)
2
2 paket
Parle-leur de batailles, de rois et d
éléphants (Babel)
Mathias ENARD
ACTES SUD collection
Babel n° 1153
L exercisier (B1-B2) (Bir önceki yıl
alınan kitap kullanılabilir)
Marie-Hélène MORSEL - Claude
RICHOU - Christiane DESCOTESGENON
PUG, Collection:
Grammaire et style
(FLE)
Alter ego+ 3 B1 - Méthode de français.
Livre de l élève avec 1 cédérom
Catherine DOLLEZ - Sylvie PONS
Hachette Français
Langue Etrangère
Klasör Ayracı Separatör (10'lu)
1
1 paket
ABC DELF Junior scolaire B2 - Livre +
cédérom
Adrien PAYET, Claire SANCHEZ
Clé International
Fransızca-Fransızca Sözlük(Le
Micro Robert de Poche)
1
Bir yıl önce alınan sözlük kullanılabilir
Le Bourgeois gentilhomme
Molière, Isabelle CRISTOFARI,
Bertrand LOUET
Hatier, Collection
Classique bet cie
collège
Plastik Poşet Dosya
1
1 paket
La Morte et autres nouvelles
fantastiques
Guy MAUPASSANT (de), Eric SALA, Hatier, Collection
Bertrand LOUET
Classique et cie collège
Success Intermediate
Stuart McKinlay / Bob Hastings
Pearson
COĞRAFYA
Coğrafya
MEB Komisyon
MEB Yayıncılık
DEMOKRASĐ VE
ĐNSAN HAKLARI
DEMOKRASĐ VE ĐNSAN HAKLARI
MEB Komisyon
M.E.B. YAYINLARI
DĐN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BĐLGĐSĐ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
MEB Komisyon
MEB Yayıncılık
TARĐH
10. Sınıf Tarih
MEB Komisyon
MEB Yayıncılık
DĐL VE ANLATIM
Dönüşüm
Kafka
Can Yay.
TÜRK EDEBĐYATI
Taziye
Murathan Mungan
Metis Yayınları
Antigone
Sophekles
Mitos Boyut
Dede Korkut Hikayeleri
Adnan Binyazar
YKY
2.YAB. DĐL
(ĐNGĐLĐZCE)
GÖRSEL SANATLAR
1
1
Normal Defter Büyük Boy Çizgili 60 Yaprak Spiralsiz
Resim Defteri 35X50 cm ebadında 15 Yaprak Spiralli En az 160
gr
Büyük Atlas (Faik Sabri Duran
Kanaat Yayınları)
50
Ders etkinliklerimizdeki bütünlük için tüm
öğrencilerimizin atlas bulundurmaları
gerekmektedir.
Plastik Palet Beyaz
1
Pastel Boya (12'li)
1
Resim Kalemi 2B
1
Sulu Boya Fırçası (Orta:8 numara)
1
Tercihen Pebeo marka
Sulu Boya Fırçası (Kalın:12
numara)
1
Tercihen Pebeo marka
Sulu Boya Fırçası (Đnce:5 numara)
1
Tercihen Pebeo marka
Guaj Boya (Siyah)
1
Tercihen Talens marka
Guaj Boya (Sarı)
1
Tercihen Talens marka
Guaj Boya (Mavi)
1
Tercihen Talens marka
Guaj Boya (Beyaz)
1
Tercihen Talens marka
Guaj Boya (Kırmızı)
1
Tercihen Talens marka
19.07.2016
Soft pastel Tercihen Mon Ami Tam boy
veya Yarım boy
Sayfa 20 / 23

Benzer belgeler

SINIF: Hz

SINIF: Hz SINIF: 10 BĐYOLOJĐ

Detaylı