Özgeçmiş ve Yayınları

Transkript

Özgeçmiş ve Yayınları
1
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: SEDAT SERÇE
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Üniversite
Bahçe Bitkileri
Çukurova Üniversitesi
Bahçe Bitkileri (Bitki Genetiği ve University of Wisconsin
Bitki Islahı)
Bahçe Bitkileri (Bitki Genetiği ve
Michigan State University
Islahı)
Yıl
1993
1997
2002
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: The effect of plant habit and leaf
size on water stress tolerance in cucumber (Cucumis sativus L.). Jack E. Staub.
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:
Floral expression patterns and genetics of day-neutrality in octoploid Fragaria. James F. Hancock.
Görevler:
Görev Unvanı
Ar. Gör. Dr.
Yard. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Görev Yeri
Yıl
Mustafa Kemal Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi
Mustafa Kemal Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi
Mustafa Kemal Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi
Mustafa Kemal Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi
Niğde Üniversitesi, Tarım
Bilimleri ve Teknolojileri
Fakültesi
17 Ocak 2003 – 26 Aralık2004
26 Aralık 2004 – 22 Nisan 2005
22 Nisan 2005 (Kadro ataması 31 Ekim 2005)
- 6 Temmuz 2011
6 Temmuz 2011 – 17 Ocak 2013
17 Ocak 2013 - günümüze
İdari Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Mustafa Kemal Üniversitesi
Başkan ve Başkan Yardımcılığı
Bölüm Başkan
MKÜ, Ziraat Fak., Bahçe
Yardımcılığı
Bitkileri Bölümü
Bölüm Başkan
MKÜ, Ziraat Fak., Deri
Vekili
Teknolojisi Bölümü
Bölüm Başkan
MKÜ, Ziraat Fak., Tarımsal
Vekili
Biyoteknoloji Bölümü
Mart 2006 – Mart 2009
9 Nisan 2009 – 26 Ocak 2010
2 Nisan 2010 - 17 Ocak 2013
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
2
Dekan Yardımcılığı
Kurul Üyelikleri
Yönetim Kurulu
Üyeliği
Fakülte Yönetim
Kurulu Üyeliği
Fakülte Yönetim
Kurulu Üyeliği
MKÜ, Ziraat Fakültesi
26 Ocak 2010 – 15 Mart 2011
MKÜ, Hassa Meslek
Yüksekokulu
26 Aralık 2008 – 22 Temmuz
2010
28 Temmuz 2009 – 6 Temmuz
2011
MKÜ, Mimarlık Fakültesi
MKÜ, Ziraat Fakültesi
9 Eylül 2011 - 17 Ocak 2013
Niğde Üniversitesi
Başkan ve Başkan Yardımcılığı
NÜ, Tarım Bilimleri ve
Dekan Yardımcılığı
Teknolojileri Fakültesi
Kurul Üyelikleri
Fakülte Kurulu
NÜ, Tarım Bilimleri ve
Üyeliği
Teknolojileri Fakültesi
Fakülte Yönetim
NÜ, Tarım Bilimleri ve
Kurulu Üyeliği
Teknolojileri Fakültesi
11 Şubat 2013 – 29 Eylül 2014
12 Şubat 2013 – günümüze
12 Şubat 2013 – günümüze
Yönetiminde Yürütülen Tezler:
Yüksek Lisans Tezleri:
Yelda KIYGA; Osmanlı x Camarosa Çilek Melezlerinin Morfolojik ve Pomolojik Karakterizasyonu;
2007-2009 (21.08.2009).
Elif KELEŞ; Farklı Lokasyonlarda Üretilen Tüplü Taze Çilek (Fragaria ×ananassa) Fidelerinde Çiçek
Tomurcuğu Oluşumu ve Dikim Zamanlarının Erkencilik, Verim Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri;
2007-2009 (13.01.2012).
Ayşe Gülhan ÇELER; ‘Camarosa’ ve ‘Rubygem’ Çilek Çeşitlerinde Önsoğutma ve Karbondioksit
Uygulamalarının Raf Ömrü Sırasında Meyve Kalite Özelliklerine Etkileri; 2007-2009; devam
ediyor.
Duygu
DEMİR;
Topraksız
Kültür
Çilek
Yetiştiriciliğinde
Kalsiyum
Klorür
ve
Lysophosphatidylethanolamine Uygulamalarının Meyve Verim ve Kalitesine Etkileri; 2011-2013;
devam ediyor.
Yürütülen Tezlerdeki Kurul Üyelikleri:
Yüksek Lisans Tezleri:
Adil Onur BERMEDE; Yenidünya Aşılı BA-29 ve QUINCE-A Ayva Çeliklerinin Köklenme Durumu ve
Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi; M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilimdalı,
2006.
Musa ŞAKAR; Akdeniz Bölgesinden Toplanan Su Kabağı (Leganeria siceraria) Genotiplerinin
Karakterizasyonu; M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilimdalı, 2007.
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
3
Levent Abdullah ÜNLENEN; Patates Islahında Erken generasyon İçin Güvenilir Seleksiyon
Kriterlerinin Belirlenmesi; M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı, 2010.
Abdurrahman CAĞLI; Türkiye’de Yetiştirilmekte Olan Patates Çeşitlerinin Yüksek Sıcaklık
Toleranslarının In Vitro Koşullarsa Belirlenmesi; M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri
Anabilimdalı, 2011.
Hacer GÜLTEKİN; Kayısılarda Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma Hastalığının (“Canditatus Phytoplama
mali”) Aşı ve Kök Kaynaşması Yolu ile Taşınma Etkinliklerinin Araştırılması; M.K.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilimdalı, 2011.
Bilge SAĞDELEN; Hatay ve Kahramanmaraş İlleri Böğürtlen (Rubus fruticosus) ve Ahududu (Rubus
idaeus) Yayılış ve Yetiştiricilik Alanlarında Görülen Fungal Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi;
M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilimdalı, 2011.
Fırat Ege KARAAT; Turfanda ve Ana Ürün Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Büyüme Düzenleyicileri
Uygulamalarının Bitki Gelişimiyle Yumru Verimi ve Kalitesine Etkileri; M.K.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı, 2011.
Fatma ASLAN; Şadok (Citrus maxima (Burn) Merr.) x (Şadok (Citrus maxima (Burn) Merr.) x
Mandarin (Citrus clementina hort. Ex. Tanaka)) Geri Melez Populasyonunda SSR Markırları İle
Genetik Haritalama; Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyotoknoloji Anabilimdalı,
2012.
Doktora Tezleri:
Kazim GÜNDÜZ; Farklı Yetiştirme Yerlerinin Bazı Çilek Genotiplerinin Verim, Meyve Kalite Özellikleri
ve Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisi; M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri
Anabilimdalı, 2010.
Oğuzhan ÇALIŞKAN; Hatay’da Yetiştirilen İncir Genotiplerinin Morfolojik ve Meyve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler; M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri
Anabilimdalı, 2010.
Zehra Tuğba ABACI; Bazı Kayısı Genotiplerinde Eşeysel Uyuşmazlık Durumlarının Arazi
Koşullarında ve Moleküler Tekniklerle Araştırılması; İnönü Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü,
Biyoloji Anabilimdalı, 2011.
Gülden BALCI; Organik Çilek Yetiştirildiğinde Farklı Organik Atıkların Verim ve Kalite Üzerine
Etkileri; Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı, 2012.
Pembe ÇÜRÜK; Adana Ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Siklamen Türlerinin Morfolojik ve
Moleküler Karakterizasyonu; Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyotoknoloji
Anabilimdalı, 2013.
Projelerde Yaptığı Görevler:
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
4
TÜBİTAK Projeleri:
TOVAG-103O121. Türkiye’deki mevcut çilek (Fragaria sp.) gen kaynaklarının toplanarak
değerlendirilmesi ve çekirdek koleksiyonlarının oluşturulması, TÜBİTAK Projesi, Proje Yürütücüsü,
2004. 15 000 TL.
TOVAG-104O199. Çilek (Fragaria sp.) genotiplerinde demir noksanlığına karşı dayanıklılığın ve bu
dayanıklılıkta rol oynayan fizyolojik ve morfolojik mekanizmalarının belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi,
Yardımcı Araştırıcı, 2005. 49 000 TL.
TOVAG-104O338. Çileklerde tüplü fide yetiştiriciliğinde yavru fide üretimi ve sonbahar-kış çilek
üretimi üzerine fotoperiyot, sıcaklık ve GA3 uygulamalarının etkileri. TÜBİTAK Projesi, Yardımcı
Araştırıcı, 2005. 42 000 TL.
TOVAG-105O354. Avrupa Birliği ülkelerinde üzümsü meyvelerin, sürdürülebilir yetiştiricilik, kalitenin
artırılması ve insan sağlığına yararların belirlenmesi gibi güncel konularda araştırmalar. TÜBİTAK
Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2005. 50 250 TL.
TOVAG-105O553. KARİYER: Çilekte meyve eti sertliğinden sorumlu genlerin haritalanması.
TÜBİTAK Projesi, Proje Yürütücüsü, 2006. 188 400 TL.
TOVAG-106O102. Ülkemizde selekte edilmiş ümitvar karadut (Morus nigra L.) ve mordut (Morus
rubra L.) genotiplerin fitokimyasal ve antioksidant içeriklerinin tespiti. TÜBİTAK Projesi, Yardımcı
Araştırıcı, 2006. 61 000 TL.
TOVAG-107O904.
Hatay ilinden örneklenen alıç ve hünnap
karekterizasyonu. TÜBİTAK Projesi, Proje Yürütücüsü, 2008. 19 921 TL.
genotiplerinin
moleküler
TÜBİTAK Projeleri Danışmanlıkları:
TOVAG-112O477 Hatay ilinden seleksiyon yoluyla elde edilen trabzon hurması genotiplerinde tescil
edilebilecek adayların farklılıklarının moleküler yöntemlerle belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi, Proje
Yürütücüsü, 2013. 25 000 TL.
AGY100-03 / 3110645 Klasik ıslah yöntemleri ve biyoteknoloji kullanılarak yerli patates çeşitlerinin
geliştirilmesi. Sanayi Ar-Ge projeleri destekleme programı, 2012, 1 500 000 TL.
TEYDEP- Patateste çeşit ıslah programının ve yerli patates çeşitlerinin/hatlarının geliştirilmesi.
TEYDEP Projesi, 2012, 1 500 000 TL.
TOVAG-114O153-Patates çeşit ve melezlerinde patates Y virüsü (Potato virus Y) ve patates altın
nematodu (Globodera rostochiensis) dayanıklılığının moleküler, biyolojik ve kimyasal
karakterizasyonu ile markör yardımıyla seleksiyonu, 2014, 266 300 TL.
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Bilimsel Araştırma Fonu Projeleri:
MKÜ - 03 B 0201. Tüplü bitkiyle yetiştirilen çileklerde kısa gün GA3 ve soğuklatma uygulamalarının
erkencilik, verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri, MKÜ Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı,
2003. 1 500 TL.
MKÜ - 06 B 0201. Bazı çilek (Fragaria sp.) ve mersin (Myrtus communis) genotiplerinin kromozom
sayılarının belirlenmesi, MKÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2006. 2 500 TL.
MKÜ - 06 B 0202. Erkencilik yönünden önemli bölgemiz olan Dörtyol yöresi koşullarında bazı ılıman
iklim meyve türlerinin örtü altında yetiştirilme olanakları, MKÜ Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı
Araştırıcı, 2006. 30 000 TL.
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
5
MKÜ – 08 M 0203. Çileklerde yavru bitki üretim sistemlerinin karşılaştırılması, MKÜ Araştırma Fonu
Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2008. 5 000 TL.
MKÜ – 08 M 0105. Osmanlı x Camarosa çilek melezlerinin morfolojik ve pomolojik karekterizasyonu,
MKÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010. 4 000 TL.
MKÜ – 1001 M 0102. Hatay koşullarında yeni bazı çilek çeşitlerinin cam serada tüplü taze fide ile
yapılan yetiştiricilikte erkencilik, verim ve kalite performanslarının belirlenmesi, MKÜ Araştırma Fonu
Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010. 7 000 TL.
MKÜ – 1004 Y 0107. Farklı lokasyonlarda üretilen çilek (Fragaria ×ananassa) fidelerinde çiçek
tomurcuğu oluşumu ve dikim zamanlarının erkencilik, verim ve meyve kalitesi üzerine etkisi, MKÜ
Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010. 5 000 TL.
MKÜ – 1002 M 0101. Osmanlı çilek çeşidinin orijininin moleküler belirteç sistemiyle araştırılması,
MKÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010. 10 000 TL. Devam ediyor.
MKÜ – 1004 M 0106. Hatay yöresinde yetiştirilen tatlı patates genotiplerinde genetik çeşitliliğin
belirlenmesi, MKÜ Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2010. 5 000 YTL. Devam ediyor.
MKÜ – 1004 M 0109. Bazı böğürtlen çeşitlerinde budamanın verim ve meyve kalite özelliklerindeki
etkilerin araştırılması, MKÜ Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2010. 6 000 YTL. Devam
ediyor.
Niğde Üniversitesi (NÜ) Bilimsel Araştırma Fonu Projeleri:
NÜ – FEB 2014/06-YÜLTEP. Türkiye’de yetiştirilen önemli çilek çeşitlerinin Phytophthora’ya
tepkilerinin moleküler belirteçler ile belirlenmesi, NÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2014.
3000 TL. Devam ediyor.
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:




ISHS (International Society for Horticultural Sciences)
ASHS (American Society of Horticultural Sciences)
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği
Ziraat Mühendisleri Odası
Ödüller :
2003 U.P. Shepard Award (American Pomological Society tarafından Journal of American
Pomological Society’de yayınlanan en iyi öğrenci araştırma makalesi)
Serçe, S., P.W. Callow, H.J. Ho, J.F. Hancock. 2002. High temperature effect on CO 2 assimilation
rate in the genotypes of Fragaria ananassa, F. chiloensis, and F. virginiana. J. Amer. Pom. Soc.
56:57-62.
Bilimsel ve Mesleki Toplantı Katılımları:
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
6
Davetli Konuşmalar:
 Turkish Strawberry Production, International Symposium on Strawberries, Cesena, Italy, 25
September 2012 (29th MACFRUT Cesena Fair, 26-28 September 2012).
Uluslararası:
 The 96th Annual International Conference of the American Society for Horticultural Science,
27-31 July 1999, Minneapolis, Minnesota, USA.
 The 97th Annual Symposium of American Society for Horticultural Science, 23-26 July 2000,
Orlando, Florida, USA.
 5. International Cheery Symposium, Bursa, Turkey, 6-10 June 2005.
 The Annual Symposium of American Society for Horticultural Science, 18-21 July 2005, Las
Vegas, Nevada, USA.
 I. World Congress of Public Health Nutrition, Barcelona, Spain, 28-30 September 2006.
 XX. International Symposium on Virus and Virus-Like Diseases of Temperate Fruit Crops,
Antalya, Turkey, 22-26 May 2006.
 X. International Symposium on Small Fruit Virus Diseases, Antalya, Turkey, 22-26 May 2006.
 Small Fruit Production Systems, Pula, Croatia, 29-31 May 2008.
 Food-Omics, Cesena, Italy, 28-29 Nay 2009.
 Molecular Markers in Horticulture Symposium, Corvallis, Oregon, USA, 29 June – 1 August,
2009.
 The Symposium of the Association of Agricultural and Natural Science Researchers, Antakya,
Turkey, 22-26 May 2010.
 III. International Symposium on Loquat, Antakya, Turkey, 3-6 May 2010.
 International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, Nevşehir, Turkey, 20-24
September 2010.
 International Plant Breeders and other Intellectual Right Workshop, Antalya, Turkey, 9-11
March 2013.
 International Plant Breeding Congress, Antalya, Turkey, 10-14 November, 2013.
Ulusal:
 IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, 8-12 Eylül 2003.
 Bahçe Bitkileri Biyoteknoloji Günleri, Adana, 26-28 Ocak 2005.
 II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, 14-16 Eylül, 2006.
 TAGEM 2007 Yılı Program Değerlendirme Toplantısı, Antalya, 4-9 Mart 2007.
 TAGEM 2008 Yılı Program Değerlendirme Toplantısı, Antalya, 3-7 Mart 2008.
 TAGEM 2009 Yılı Program Değerlendirme Toplantısı, Antalya, 15-21 Mart 2009
 III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, 10-12 Haziran 2009.
 TAGEM 2010 Yılı Program Değerlendirme Toplantısı, Antalya, 21-28 Mart 2010.
 TAGEM 2011 Yılı Program Değerlendirme Toplantısı, Antalya, 1-7 Mart 2010.
 IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Antalya, 3-5 Ekim 2012.
 I. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı, Niğde, 20 Haziran 2013.
 4. Dünya Arı Günü, Niğde, 29 Mayıs 2013.
 İç Anadolu Bölgesi, 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, 2-4 Ekim 2013.
Mesleki Kurslar:



Mustafa Kemal Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Çiftçi Eğitim Kursu, Hatay
Ahiler Kalkınma Ajansı, NÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Çiftçinin Geleceği, Organik Niğde Çileği,
Altunhisar, 4-8 Kasım 2013.
Çukurova Üniversitesi, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uygulamalı DNA
Markırları ve Bitki Islahında Kullanımı, Adana, 20-22 Kasım 2013.
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
7
Medya Etkinlikleri:


TRT-FM Hatay
TRT, “Bu Toprağın Sesi” “Osmanlı Çileği” konulu canlı yayın, Ankara, 12 Mayıs 2009.
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
8
ESERLER
A. SCIE kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
A10.
A11.
A12.
A13.
A14.
A15.
A16.
A17.
A18.
Serçe, S., J.P. Navazio, A.F. Gökçe, J.E. Staub. 1999. Nearly isogenic cucumber genotypes
differing in leaf size and plant habit exhibit differential response to water stress. J. Amer. Hort.
Soc. 124: 358-365.
Hancock, J.F., P.W. Callow, S. Serçe, A.C. Schilder. 2001. Relative performance of strawberry
cultivars and Fragaria virginiana hybrids on fumigated and non-fumigated soil in Michigan.
HortScience 36: 138-138.
Hancock, J.F., C.A. Finn, S.C. Hokanson, J.J. Luby, B.L. Gourant, K. Demchak, P.W. Callow, S.
Serçe, A. Schilder, K.E. Hummer. 2001. A multi-state comparison of native octoploid
strawberries from North and South America. J. Amer. Hort. Soc. 126: 579-586.
Hancock, J.F., J.J. Luby, A. Dale, P.W. Callow, S. Serçe, A. El-Shiek. 2002. Utilizing wild
Fragaria virginiana in strawberry cultivar development: Inheritance of fruit size, gender, female
fertility, disease resistance and photoperiod sensitivity. Euphytica 126: 177-184.
Serçe, S., P.W. Callow, H.J. Ho, J.F. Hancock. 2002. High temperature effect on CO2
assimilation rate in the genotypes of Fragaria ananassa, F. chiloensis, and F. virginiana. J.
Amer. Pom. Soc. 56: 57-62.
Hanson, E.J., P.A. Throop, S. Serçe, J. Ravenscroft, E.A. Paul. 2002. Comparison of
nitrification rates in blueberry and forest soils. J. Amer. Hort. Sci. 127: 136-142.
Serçe, S., J.F. Hancock. 2002. Screening of strawberry genotypes for resistance to the twospotted spider mite. HortScience 37: 593-594.
Finn, C., J.F. Hancock, T. Mackey, S. Serçe. 2003. Genotype x environment interactions in
highbush blueberry (Vaccinium sp. L.) families grown in Michigan and Oregon. J. Amer. Hort.
Sci. 128: 196-200.
Hancock, J.F., P.W. Callow, S. Serçe, P.Q. Son. 2003. Variation in the horticultural
characteristics of native Fragaria virginiana and F. chiloensis form North and South America. J.
Amer. Hort. Sci. 128: 201-208.
Hancock, J.F., S. Serçe, C.M. Portman, P.W. Callow. 2004. Taxonomic variation among North
and South American subspecies of Fragaria virginiana Miller and Fragaria chiloensis (L.). Can.
J. Bot. 82: 1632-1644.
Serçe, S., J.F. Hancock. 2005. The temperature and photoperiod regulation of flowering in
Fragaria chiloensis, F. virginiana, and F. ananassa genotypes. Sci. Hortic. 103: 167-177.
Serçe, S., J.F. Hancock. 2005. Inheritance of day-neutrality in octoploid species of Fragaria.
J. Amer. Soc. Hort. Sci. 130: 580-584.
Hancock, J.F., C.A. Drake, P.W. Callow, S. Serçe. 2005. Genetic improvement of the beach
strawberry, Fragaria chiloensis. HortScience 40: 1644-1645.
Lewers, K.S., W.W. Turechek, S.C. Hokanson, J.L. Maas, J.F. Hancock, S. Serçe, B.J. Smith.
2007. Evaluation of elite native strawberry germplasm for resistance to anthracnose crown rot
disease caused by Colletotrichum species. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 132: 842-849.
Özgen, M., S. Serçe, K. Gündüz, F. Yen, E. Kafkas, S. Paydaş. 2007. Determining total
phenolics and antioxidant capacities of selected Fragaria genotypes. Asian J. Chem. 19: 55735581.
Demirkeser, T.H., S. Ozgen, A.A. Torun, H. Erdem, K. Gündüz, C. Durgac, S. Serçe. 2008.
Distribution of heavy metals in plant and media samples from a volcanic region in Hatay,
Turkey. Fresen. Environ. Bull. 17: 927-931.
Hancock, J., P. Callow, S. Serçe, E. Hanson, R. Beaudry. 2008. Effect of cultivar, controlled
atmosphere storage and fruit ripeness on the long term storage of highbush blueberries.
HortTechnology 18: 199-205.
Durgaç, C., M. Özgen, Ö.Şimşek, Y. Aka Kaçar, Y. Kıyga, S. Çelebi, K. Gündüz, S. Serçe.
2008. Molecular and pomological diversity among pomegranate (Punica granatum L.) cultivars
in Eastern Mediterranean region of Turkey. Afr. J. Biotechn. 7: 1294-1301.
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
9
A19. Kafkas, S., M. Özgen, Y. Doğan, B. Özcan, S. Ercişli, S. Serçe. 2008. Molecular
characterization of mulberry accessions in Turkey by AFLP Markers. J. Amer. Soc. Hortic. Sci.
133: 593-597.
A20. Finn, C., P.L. Byers, A.L. Thomas, S. Serçe. 2008. Evaluation of American (Sambucus
canadensis) and European (S. nigra) elderberry genotypes grown in diverse environments and
implications for cultivar development. HortScience 43: 1385-1391.
A21. Çelik, H., M. Özgen, S. Serçe, A. İslam. 2008. Phytochemical accumulation and antioxidant
capacity at four maturity stages of cranberry fruit. Sci. Hortic. 117: 345-348.
A22. Luby, J.J, J.F. Hancock, A. Dale, S. Serçe. 2008. Reconstructing Fragaria ananassa utilizing
wild F. virginiana and F. chiloensis: Inheritance of winter injury, photoperiod sensitivity, fruit size,
gender, female fertility and disease resistance in hybrid progenies. Euphytica 163: 57-65.
A23. Hancock, J.F., C. Weebadde, S. Serçe. 2008. Challenges faced by day-neutral strawberry
breeders in the continental climates of the eastern USA and Canada. HortScience 43: 16351636.
A24. Serçe, S., Ö. Şimşek, K. Gündüz, Y. Aka Kaçar, S. Ercişli. 2008. Relationships among myrtle
accessions from Turkey as revealed by fruit characteristics and RAPD. Rom. Biotechnol. Lett.
13: 4054-4065.
A25. Özgen,M., C. Durgaç, S. Serçe, C. Kayac. 2008. Chemical and antioxidant properties of
pomegranate cultivars grown in Mediterranean Region of Turkey. Food Chem. 111: 703-706.
A26. Yetişir, H., M. Şakar, S. Serçe. 2008. Collection and morphological evaluation of Lagenaria
siceraria germplasm form the Mediterranean Region in Turkey. Genet. Res. Crop Evol. 55:
1257-1266.
A27. Özgen, M., A. Alkan, S. Ercişli, S. Serçe. 2009. Changes in chemical composition, antioxidant
activities and total phenolic content of Arbutus andrachne fruits at different maturation stages.
Ital. J. Food Sci. 21: 65-72.
A28. Yilmaz, K.U., Y. Zengin, S. Ercisli, S. Serçe, K. Gündüz, M. Şengül, B. M. Asma. 2009. Some
selected physico-chemical characteristics of wild and cultivated blackberry fruits (Rubus
fruticosus L.) from Turkey. Rom. Biotechnol. Lett. 14: 4152-4163.
A29. Kamiloğlu, Ö., S. Ercisli, M. Sengul, C. Toplu, S. Serçe. 2009. Total phenolics and antioxidant
activity of jujube (Zizyphus jujube Mill.) genotypes selected from Turkey. Afr. J. Biotechn. 8:
303-307.
A30. Özgen, M., S. Serçe, C. Kaya. 2009. Phytochemical and antioxidant properties of anthocyaninrich mulberry (Morus sp.) fruits. Sci. Hortic. 119: 275-279.
A31. Demirkeser, T.H., A.A. Torun, M. Kaplankiran, C. Toplu, N. Ağca, E. Yildiz, M.B. Torun, S.
Serçe. 2009. Comparison of several plant nutrient elements in conventionally and organically
grown citrus orchards. Afr. J. Biotechn. 8: 1520-1527.
A32. Yalçın-Mendi, Y., C. Uneki, S. Erdoğan, Y. Aka-Kaçar, S. Serçe, P. Çürük, E. Kocaman. 2009.
The effects of different hormones on regeneration of Gazania (Gazania rigens). Rom.
Biotechnol. Lett. 14: 4728-4732.
A33. Toplu, C., S. Serçe, S. Ercisli, Ö. Kamiloğlu, M. Sengul. 2009. Phenotypic variation in physicochemical properties among cactus pear fruits (Opuntia ficus indica) from Turkey. Phcog. Mag.
5: 400-406.
A34. Aka Kaçar, Y., B. Biçen, İ. Varol, Y. Yalçin Mendi, S. Serçe, S. Çetiner. 2010. Gelling agents
and culture vessels affect in vitro multiplication of banana plantlets. Genet. Mol. Res. 9: 416424.
A35. Serçe, S., E. Ekbiç, J. Suda, K. Gündüz, Y. Kıyga. 2010. Karyological characteristics of wild
and cultivated forms of myrtle (Myrtus communis L.). Genet. Mol. Res. 9: 429-433.
A36. Polat, A.A., O. Çalışkan, S. Serçe, M. Özgen, C. Kaya, O. Saraçoğlu. 2010. Determining total
phenolic content and total antioxidant capacity of loquat cultivars grown in Hatay. Phcog. Mag.
5: 5-8.
A37. Serce, S., S. Ercisli, M. Sengul, K. Gunduz, E. Orhan. 2010. Antioxidant activities and fatty
acid composition of wild grown myrtle (Myrtus communis L.) fruits. Phcog. Mag. 5: 9-12.
A38. Mendi, Y.Y., N. Sarı, A. Akyıldız, İ. Solmaz, C. Ünek, O. Özkaya, S. Serçe. 2010.
Determination of gene escape and fruit quality characteristics in transgenic melon (Cucumis
melon L. var. inodorus). Turk. J. Agric. For. 34: 135-143.
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
10
A39. Gökçe, A.F., C. Kaya, S. Serçe, M. Özgen. 2009. Effect of scale color on the antioxidant
capacity of onions. Sci. Hortic. 123: 431-435.
A40. Aka-Kaçar, Y., Ç. Akpınar, A. Agar, Y. Yalçın-Mendi, S. Serçe, İ. Ortaş. 2010. The effect of
mycorrhizal fungi on the acclimatization of micropropagated cherry rootstocks. Rom. Biotechn.
Lett. 15: 5246-5252.
A41. Hancock, J., C.E. Finn, J.J. Luby, A. Dale, P.W. Callow, S. Serçe. 2010. Reconstruction of the
strawberry, Fragaria ananassa, using native genotypes of F. virginiana and F. chiloensis.
HortScience 45: 1006-1013.
A42. Serçe, S., M. Özgen, A. Alkan, S. Ercişli. 2010. Chemical composition, antioxidant activities
and total phenolic content of Arbutus andrachne fruits from Turkey. J. Food Com. Anal. 23:
619-623.
A43. Serçe, S., Ö. Şimşek, C. Toplu, Ö. Kamiloğlu, O. Çalışkan, K. Gündüz, M. Özgen, Y. A. Kaçar.
2011. Relationships among Crataegus accessions sampled from Hatay, Turkey as assessed by
fruit characteristics and RAPD. Genet. Res. Crop Evol. 58:933-942.
A44. Çalişkan, O., K. Gündüz, S. Serçe, C. Toplu, O. Kamiloglu, M. Şengül, S. Ercişli. 2011.
Phytochemical characterization of several hawthorn (Crataegus spp.) species sampled from the
Eastern Mediterranean Region of Turkey. Phcog. Mag. 8: 16-21.
A45. Özdemir, E., N. Kaşka, K. Gündüz, S. Serçe. 2013. Effects of short day conditioning, chilling
and GA3 treatments to yield and fruit quality in strawberry plug transplants aiming early fruit
production. Not. Bot. Horti. Agrobo. 41: 263-268.
A46. Gunduz, K., Saracoglu, O., Ozgen, M., Serce, S. 2013. Antioxidants and other physical and
chemical characteristics of Cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) at different ripeness stages.
Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12: 59-66.
A47. Torun, A.A., S. Serçe, Y.A. Kaçar, N. Erdem, H. Erdem. B. Bicen, I Tolay. 2013. Screening of
wild strawberry genotypes against iron deficiency under greenhouse conditions. Notulae Not.
Bot. Horti. Agrobo. 41: 560-566.
A48. Torun, A.A., Y.A. Kaçar, N. Erdem, B. Biçen, S. Serçe. 2014. In vitro screening of octoploid
Fragaria chiloensis and Fragaria virginiana genotypes against iron deficiency. Turk. J. Agric.
For. 38: 169-179.
B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1. Serçe, S., J.E. Staub. 1997. Effects of water stress on fruit quality in cucumber. Cucurbit
Genetics Cooperative Rpt. 20: 11-12.
B2. Serçe, S., J.F. Hancock. 2003. Assessment of day-neutrality scoring methods in strawberry
families grown in greenhouse and field environments. Turk. J. Agric. For. 27: 191-198.
B3. Kaçar, Y.A., M. Mazmanoğlu, Y.Y. Mendi, S. Serçe, S. Çetiner. 2005. The effect of cytokinin
type and concentration on multiplication rate of Spathiphyllum (Fam. Araceae). Asian J. Plant
Sci. 4: 390-393.
B4. Demirkeser, T.H., O. Çalışkan, A.A. Polat, M. Özgen, S. Serçe. 2007. Effect of natural lipid on
pollen germination and pollen tube growth on loquat. Asian J. Plant Sci. 6: 304-307.
B5. Özdemir, E., N. Kaşka, K. Gündüz, S. Serçe. 2009. Strawberry runner tip production on open
field for plug plants. Hort. Env. Biotechn. 50: 3-8.
B6. Özgen, M., M. Güneş, Y. Akça, N. Türemiş, M. Ilgın, G. Kızılcı, Ü. Erdoğan, A. A. Torun, S.
Serçe. 2009. Morphological characterization of several Morus sp. from Turkey. Hort. Env.
Biotechn. 50: 9-13.
B7. Alkan Torun, A., S. Serçe, Y. Aka Kacar, N. Erdem, H. Erdem, B. Bicen, I. Tolay. 2013.
Determination of sensitivity of two strawberry species against iron deficiency. J. Food Agric.
Envir. 11: 785-789.
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
11
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:
C1.
Serçe, S., J.F. Hancock. 2000. Sexual and vegetative performance of native and cultivated
day-neutral strawberries under moderate and high temperature. HortScience 34: 424. (Metin
özü).
C2.
Hancock, J.F., P.W. Callow, C. Drake, S. Serçe. 2002. Genetic improvement of the beach
strawberry, Fragaria chiloensis. XXVI International Horticultural Congress Abstracts 389. (Metin
özü).
C3.
Smith, B.J., S.C. Hokanson, K.S. Lewers, J.L. Maas, J.F. Hancock, S. Serçe. 2003. Evaluation
of native strawberry germplasm for resistance to anthracnose caused by Colletotrichum sp.
Phytopathology 93(6 Supplement): S79-80. (Metin özü).
C4. Serçe, S., C. Weebadde, J.F. Hancock. 2003. Inheritance of day-neutrality in octoploid
Fragaria. HortScience 38: 758. (Metin özü).
C5. Serçe, S., K. Gündüz, S. Paydaş, N. Kaşka, E. Özdemir, J.F. Hancock. 2005. Collection and
preliminary evaluation of Turkish strawberry germplasm. HortScience 40: 1109 (Metin özü).
C6. Polat, A.A., C. Durgaç, S. Serçe. 2008. The current situation and future of sweet cherry
production in the Eastern Mediterranean Region (Hatay/Turkey). Acta Hort. 795: 261-265.
C7. Solmaz, İ., N. Sari , Y.Y. Mendi, Y.A. Kaçar, S. Kasapoğlu, I. Gürsoy, K. Süyüm, O. Killi, S.
Serçe, E. Yildirim. 2010. Characterization of some melon genotypes collected from Eastern and
Central Anatolia Region of Turkey. Acta Hort. 871:187-196.
C8. Baruzzi, G, A. Ancay, P. Chartier, A. Kikas, D. Koron, A. Martinelli, A. Masny, J.J. MedinaMinguez, B. Mezzetti, A. Sasnauskas, S. Serce, S. Strautina,W. Faedi. 2011. European
network for strawberry cultivar evaluation. Acta Horticulturae 926: 133-138.
C9. Mathey, M.M., S. Mookerjee, L. Mahoney, C.E. Finn, J.F. Hancock, S. Serçe, T. Davis, P.
Stewart, V.M. Whitaker, A.R. Jamieson, N.V. Bassil, I. Amaya, B. Denoyes, K.E. Hummer, D.
Sargent, E. van de Weg, A. Iezzoni. 2014. Using General and Specific Combining Ability to
Further Advance Strawberry (Fragaria sp.) Breeding. Acta Horticulturae 1049: 193-200.
D. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.
E6.
E7.
Özdemir, E., S. Serçe, K. Gündüz. 2004. Çilek yetiştiriciliğinde tüplü taze fide teknolojisindeki
son gelişmeler. Derim 21: 30-34.
Yalçın-Mendi, Y., N. Sarı, İ. Solmaz, C. Ünek, S. Erdoğan, M. İpek, S. Serçe. 2007. Transgenik
Kırkağaç 637 kavun çeşidinde morfolojik karekterizasyon. Alatarım 6: 26-31.
Özdemir, E., K. Gündüz, S. Serçe. 2007. Bazı melez çilek tiplerinin Amik Ovasında verim,
erkencilik ve kalite durumlarının belirlenmesi. Bahçe 35: 29-37.
Torun, A.A., Y. Aka-Kaçar, O. Kıllı, H. Erdem, P. Yardım, A. A. Torun, S. Serçe, S. İnan. 2007.
Bazı Fragaria chiloensis genotiplerinin değişik NaCl konsantrasyonlarına in vitro çoğaltma
sırasındaki tepkileri. Derim 24: 27-33.
Şimşek, Ö., F.E. Karaat, S. Serçe, Y. Aka Kaçar. 2008. Bazı meyve türlerinde DNA izolasyon
yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması. Derim 25: 59-69.
Yalçın Mendi, Y.N., E. Kocaman, C. Ünek, S. Erdoğan, P. Çürük, G. Gencel, S. Serçe. 2008.
Begonia semperflorens’in direk organogenesis yöntemiyle rejenerasyonu. Alatarım 7: 9-13.
Serçe, S., K. Gündüz, E. Özdemir, Y. Kıyga, E. Orhan, S. Ercişli. 2008. Farklı sistemlerde
yetiştirilen çileklerin (Fragaria ×ananassa Duch.) meyve eti sertlik ölçümleri arasındaki ilişkiler.
Bahçe 36: 9-16.
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi
12
Serçe, S., Ö. Görgülü. 2009. Deneysel bir veri seti ile tartılı derecelendirme metodunun
yeniden değerlendirilmesi. Alatarım 8: 43-50.
E9. Polat, A.A., O. Çalışkan, S. Serçe, M. Özgen. 2009. Bazı erik genotiplerinin toplam fenol
içeriği, toplam antioksidan kapasitesi ve meyve özellikleri üzerine olgunlaşma dönemlerinin
etkisi. MKÜ Zir. Fak. Der. 14: 23-32.
E10. Özdemir, E., K. Gündüz, S. Serçe. 2010. Çileklerde yavru bitki üretim sistemleri üzerinde
araştırmalar. MKÜ Zir. Fak. Der. 15: 17-26.
E11. Demirsoy,L., A. Öztürk, S. Serçe. 2012. Çileklerde (Fragaria) çiçeklenme ile fotoperiyot
arasındaki ilişkiler. Anadolu Tar. Bil. Der. 27: 110-119.
E8.
F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
F1.
F2.
F3.
F4.
F5.
Torun, A., Y. Aka-Kaçar, N. Erdem, P. Yardım, N. Dölek, S. Serçe. 2007. Bazı çilek çeşitlerinin
demir noksanlığına dayanıklılığının sera koşullarında belirlenmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler
Sempozyumu, Tokat. 111-118.
Aka-Kaçar, Y., B. Biçen, A. Torun, S. Serçe. 2007. Bazı oktoploid yabani çilek genotiplerinin
doku kültürü yoluyla çoğaltılması. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat. 310-314.
Özdemir, E., K. Gündüz, S. Serçe. 2007. Yeni bazı çilek çeşitlerinin Amik ovası koşullarına
uyumu. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum. 20-22.
Özdemir, E., K.Gündüz, S. Serçe. 2009. Hatay koşullarında üzümsü meyveler konusunda
yapılan çalışmalar. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş. 24-31.
Kıyga, Y., T. Çelim, K.Gündüz, E.Özdemir, S. Serçe. 2009. Bazı Fragaria chiloensis ve F.
virginiana genotiplerinin morfolojik ve pomolojik özelliklerinin Antakya koşullarında belirlenmesi.
III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş. 407-413.
G. Diğer yayınlar :
G1. Serçe, S., S. Çürük. 2003. Ülkemizde bitki biyoteknolojisi. CineTarım 50: 18-20.
G2. Serçe, S., K. Gündüz, M. Bakan, S. Paydaş, N. Kaşka. 2005. Ülkemizin çilek gen kaynakları.
Gıda Tarım 68: 60-64.
G3. Özgen, M. S. Serçe. 2011. “LPE” yeni bir doğal bitki büyümeyi düzenleyici. Hasad (Bitkisel
Üretim) 27(316): 74-75.
G4. Serçe, S. 2011. İspanyol çilek fide üretimi ve metil bromid alternatifleri Hasad (Bitkisel Üretim).
27(319): 110-113.
G5. Serçe, S., K. Gündüz. Çilekte plug fide üretimi ve kullanımı. Tarım Türk 32 (Kasım-Aralık)
(Tohum ve Fide Eki): 44-48.
G6. Serçe, S., M. Özgen. 2013. Maviyemiş Akdeniz ve Ege bölgelerinde ekonomik olarak
yetiştirilebilir mi? Harman Time 5: 46-48.
Prof. Dr. Sedat Serçe Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Benzer belgeler

yayınlar - Niğde Üniversitesi

yayınlar - Niğde Üniversitesi 3- Öztürk, ZN. Greiner, S. Rausch, T. 2014. Subcellular localization and developmental regulation of cytosolic, soluble pyrophosphatase isoforms in Arabidopsis thaliana. Turkish Journal of Botany. ...

Detaylı

full text of this article - International journal of Science

full text of this article - International journal of Science Bangsbo J, Norregaard L, Thorsoe F (1991). Activity profile of competition soccer. Can J Sports Sci. 16(2):110-116. Balsom P (1994). Evaluation of physical performance. in football. (edited by B. E...

Detaylı

Lale Kaynakçası

Lale Kaynakçası Edirne ve Kırklareli bölgesi Liliaceae (Fritillaria, Tulipa, Gagea) familyası üzerinde sitotaksonomik araştırmalar / Nesibe Başak Yüksek Lisans 1990 Konya-Çumra ekolojik koşullarında yetiştirilen l...

Detaylı