Altay Haber

Transkript

Altay Haber
ÖZEL SAYI
27 ARALIK 2006
Bu özel sayıda yapılan açıklamalarla ilgili ek bilgi isterseniz Tevfik UMUT’u 425 2506 numaralı telefondan
arayınız veya [email protected] elektronik posta adresini kullanınız.
Altay Haber’in bu özel sayısında 4 Aralık 2006’da yayınlanan JSFU MkIV Mayın Temizleme Ünitesi Üreticisi
Aardvark Clear Mine Ltd. 2006 Yılı Durum Raporu yer almaktadır.
AARDVARK CLEAR MINE LTD. 2006 YILI İKİNCİ YARISI FAALİYET RAPORU
Aşağıdaki Durum Raporu’nda JSFU MkIV Mayın
Temizleme Ünitesi üreticisi Aardvark’ın 2006 yılı
içerisindeki rutin ve ana faaliyetleri ile gelişmelerin
ana hatları verilmektedir.
Aardvark Clear Mine Limited firması, Libya Savunma
Bakanlığı ile, 2nci parti JSFU Mk IV Mayın Temizleme
Üniteleri satış anlaşmasını imzaladı.
Afganistan’da yoğun olarak kullanılmakta olan
Aardwark Mayın Temizleme Ünitelerinin yedek parça
ikmali ve eğitiminin düzenli olarak sağlanması ABD
Kara Kuvvetleri’nin takdirini kazanmıştır.
ABD Kara Kuvvetleri’nin gelecekteki Mayın Temizleme
Sistemini belirlemek amacıyla, 2006 ve 2007 Yıllarında
yapılacak testlerde kullanılmak üzere yeni bir Aardwark
JSFU Mk IV Mayın Temizleme Ünitesi ABD Savunma
Bakanlığı’nca satın alınmıştır.JSFU Mk4 bu güne kadar
yapılan
testlerde,
50
cm
derinlikte
temizlik
yapabileceğini, 100 m. uzunluk ve 3 m. genişlikteki bir
arazide 20 cm derinlikteki 10 adet mayını 350 m/saat
süratte etkisiz hale getirebileceğini, 40 cm derinlikteki
mayınları 200 m/saat kapasiteyle temizleyebileceğini
göstermiş bulunmaktadır. Aardvark Clear Mine Limited
Bşk.Yrd. James A.Robertson, ABD Savunma
Bakanlığı’nca devam ettirilmekte olan ve dünyanın belli
başlı sistem üreticilerinin katıldığı Test Programı ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada; “Aardvark MkIV Mayın
Temizleme Ünitesi, dünyada en etkin ve emniyetli
mayın temizleme ünitesi olarak özel dizayn edilmiş ve
geliştirilmiş bir sistemdir. JSFU’nun son ve en gelişmiş
modeli olan MkIV, 2001 yılından beri üretimde olup, son
24 yıl içinde miktarı 150’yi bulan yenileştirme ve
modifikasyon sonunda geliştirilmiş bir üstün teknoloji
ürünüdür. Aardvark JSFU Mayın Temizleme Üniteleri
kusursuz bir emniyet rekoruna sahip olup, halen
kullanılmakta olduğu 28 ülkede, 24 yıllık süre içinde,
binlerce çalışma saatinde, onbinlerce kara mayını
temizleme ve temizleme sonrası operasyonlarda
herhangi bir operatör ölüm ve yaralanma olayı vuku
bulmamıştır. JSFU MkIV, ABD Kara Kuvvetleri
ihtiyaçlarına uyumlu ve halen ABD Silahlı Kuvvetleri’nce
Afganistan ve Irak’ta kullanılmakta olan bir ünite olup,
ABD Kara Kuvvetleri tarafından seçilerek, gelecekteki
envanterine
dahil
edileceğine
güvenimiz
tamdır.”demiştir.
Aardvark Mekanik Mayın Temizleme Sistemi JSFU
MkIV, Türkiye Suriye Hududu’ndaki kara mayınlarının
temizlenmesi projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’nca
Eylül
2003
ayında
Nusaybin
bölgesinde teste tabi tutulmuş, hakiki mayın tarlalarında
yapılan çeşitli testlerde gösterdiği başarılı performans
sonucunda, seçilmiş bir sistemdir.
SAYFA 1
YENİ İŞ ALANLARI:
Aardvark Clear Mine Limited firması, son günlerde,
Libya Savunma Bakanlığı ile Aardwark JSFU Mk IV
Mayın Temizleme Üniteleri ile Destek, Eğitimi ve
Kalite Güvence araçlarını kapsayan ikinci sözleşmeyi
de imzalamıştır. İlave alımla temin edilecek olan
üniteler, daha once Libya Silahlı Kuvvetleri
İstihkamcıları envanterinde bulunan altı adet JSFU
Mk IV Mayın Temizleme Üniteleri ve Destek
Ekipmanlarına ilave edilecektir.
Mayın
Temizleme
Ünitelerine
ilave
olarak,
müşterilerimizin münferit mayın temizlemesi ile ilgili
tüm ihtiyaçları kapsayan ve mevcut imkan ve
kaabiliyetler ile entegrasyonu mümkün kılan toplu
destek paketleri de geliştirmiş bulunmaktayız. Bu
imkan ve kabiliyetler arasında Kalite Güvence
Ekipmanlarını, Seyyar Atölyeleri, Seyyar Yemek ve
Barınak Olanaklarını, Kantin ve Tuvalet Kolaylıklarını,
Sağlık ve Sağlık Tahliyesini, Seyyar İdari ve Dinlenme
Tesislerini ve sahada yapılan mayın temizleme
faaliyetlerini
destekleyecek
Üretim
Tesislerini
sayabiliriz.
Ürdün Krallığı’nın İstihkam Birlikleri tarafından halen
kullanılmakta olan Aardwark Mayın Temizleme
Ünitlerinin bakım ve onarımlarının sağlanabilmesi için
büyük ölçüde yedek parka siparişi alınmıştır.
ABD Kara Kuvvetleri tarafından Afganistan’da yoğun
olarak kullanılmakta olan Aardvark Mayın Temizleme
Üniteleri için sürekli bir yedek parça akışı devam
ettirilmektedir. Aardvark ikmal maddelerinin ve
eğitiminin düzenli olarak sağlanması ABD Kara
Kuvvetleri’nin takdirini kazanmıştır.
Değişik ülkelerden muhtemel kullanıcılar tarafından
teste tabi tutularak denenebilmesi amacı ile JSFU Mk
IV Mayın Temizleme Üniteleri talep edilmiş olup, bu
talepler 2007 yılında karşılanacaktır.
2006 ve 2007 Mali Yıllarında ABD Savunma Bakanlığı
Mukayeseli Yabancı Test Programı’nda Saha Mayın
Temizleme Sistemlerinin denenmesi maksadı ile ABD
Savunma Bakanlığı tarafından yeni bir Aardwark
JSFU Mk IV Mayın Temizleme Ünitesi ve yeteri kadar
yedek parka satın alınmıştır. Ayrıca, bu Mukayeseli
Yabancı Test Programı’nda kullanılmak üzere
Aardvark’ça yeni tasarımı yapılmış bir mayın
temizleme aparatı da satın alınmıştır.
ABD SAVUNMA BAKANLIĞI YABANCI
MUKAYESELİ
TEST
PROGRAMININ
DURUMU:
Eylül 2006’da, yukarıda belirtilen her iki ekipmanda
yedekleri ve destek personeli ile birlikte ABD Kara
Kuvvetleri’nin test alanına gönderilmiştir. Bu güne
kadar yapılan testlerde; JSFU Mk IV Mayın
Temizleme Ünitesi’nin temizleme derinliği ve sürati
güvenilirliliği, statik dengesi, sahte mayınların
etkilerinin yok edilebilmesi konularında testler
yapılarak, MkIV’ün güvenirliği, nüfuz edilebilirliği ve
idame edilebilirliği denenmiştir. Testler 2007 yılının
bahar aylarına kadar devam edecek ve ABD Kara
Kuvvetleri İstihkam Birlikleri’nin ihtiyaçlarını en iyi
karşılayabilen Mayın Temizleme Ünitesinden ihtiyacı
karşılayacak sayıda satın alınacaktır.
Aardwark bu güne kadar yapılan testlerde çok iyi bir
performans göstermiş olup, test programında
belirlenen tüm koşullarda etkili olarak mayın
temizlemeye devam etmektedir. Bugüne kadar alınan
sonuçlara gore;
Belirli bir derinlikte temizleme:
Aardvark 50 cm derinlikte temizlik yapabilir. 100 m.
uzunluk ve 3 m. genişlikteki bir arazide Aardvark;
duman tapaları monte edilmiş 20 cm derinlikte 10
adet mayını 350 m/saat süratte etkisiz hale getirmiştir.
Mayınlardan 5 adedi arazinin kenarına 5 adedi de
araziye gelişigüzel yerleştirilmişti. Sonuçta Aardvark
40 cm derinlikteki mayınları 200 m/saat kapasiteyle
temizleyebileceğini gösterdi.
Temizlemeden sonra arazinin durumu:
Aardvark temizleme işleminden sonra alt üst olmuş
araziyi düz bir patern halinde bırakır. Böylece arazinin
tamamının temizlenmiş olduğu anlaşılır.
Hat kontrolu:
Aardvark’ın tek parçalı yapısı ve yardımcı
tekerleklerle yürütülmesi sayesinde düz bir hat
üzerinde hareket edilir. Bu şekilde aracın bıraktığı
düzgün izler kolayca görülür ve bindirmeli şekilde
temizlik yapılarak mayınlanmış arazilerin ve
yerleştirilmiş mayınların temizlenmeme riski asgariye
indirilir. Mayın Temizleme Aparatının konumu
ayarlanarak çok tozlu arazilerde veya çamur
sıçramasına karşı görüş arttılabilir.
Sonuç:
Bugüne kadar elde edilen sonuçlara
bakarak
Aardvark’ın
performansından
çok
memnun
olduğumuzu söyleyebiliriz. Şurası unutulmamalıdır ki;
Mukayese Testleri’ne ilişkin notlar, Aardvark’ın kendi
test
pesonelinin
değerlendirmelerine
göre
belirlenmiştir. ABD Kara Kuvvetleri’nin görüş ve
bulguları henüz açıklanmamış olup testlerin bitiminde
açıklanması beklenmektedir.
William E. Green
Uluslararası İş Geliştirme Direktörü
4 Aralık 2006.
Kızılırmak Caddesi No: 2 06640 Bakanlıklar / Ankara
Tel: 312 425 2506 * Faks: 312 425 3211
e-mail: [email protected] * Web page: www.altay.com.tr
SAYFA 2

Benzer belgeler