global - timakademi2023

Yorumlar

Transkript

global - timakademi2023
GLOBAL
NİSAN 2014
EXPORT
HSBC BANK A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
SAHALARA
BÜYÜYEREK DÖNDÜ
Son 7 yılın en yüksek ekonomik
büyümesini gerçekleştiren İngiltere,
2014 yılında hedef büyüterek
küresel ekonomi ligindeki yerini
güçlendirme peşinde.
TÜKETİM CANLANACAK
HSBC Türkiye Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Virma Sökmen: “İngiltere’de canlı bir tüketim talebi bulunuyor.”
ULUSLARARASI PAZARLAR
ÇOK YAKININIZDA.
HSBC ile uluslararası ticarette sınırlar kalkıyor.
Dünya çapında size özel hizmet veren Uluslararası Müşteri
Temsilcilerimiz sahip oldukları uzmanlık ve deneyimle uluslararası
pazarlarda iş yapmanıza yardım ediyor.
Gelin, fırsatları beraber değerlendirelim.
www.hsbc.com.tr/uluslararasibankacilik
Dünyanın en iyi dış ticaret
finansmanı bankası
HSBC Bank A.Ş. tarafından yayımlanmıştır. Yerel mevzuat ve düzenleyici kurallara tabidir.
SUNUŞ
EKONOMİ VE DEMOKRASİDE İLERLEME YILI
B
irleşik Krallık, ekonomide sıçrama
yaptığı bir döneme giriyor. Ekonomik krizin etkileri ülke ekonomisinin büyümesini 2007 Eylül ayından
itibaren yavaşlatmıştı. 2013 yılı son
çeyreği ise bu yavaşlatmaya meydan okuyarak Birleşik Krallığı yeni bir sürece yöneltiyor. 2013’te yakalanan yüzde
1,9 büyüme performansı son 7 yılın ardından İngiliz ekonomisine büyük bir nefes
aldırdı. 2014’ün ilk 4 ayında ülke ekonomisinin kriz öncesi konuma erişmesi ve 2014
yılı sonunda yüzde 2,8 oranında bir büyüme performansı sergilemesi bekleniyor.
2014, Meşruti Monarşi ve Parlamenter
Demokrasi ile yönetilen Birleşik Krallık
için iyimser ekonomik tahminlerle sürerken daha barışçıl, demokratik çözümlere
de sahne oluyor.
İskoçya’nın İngiltere’ye karşı -beyaz
perdeden hafızalara kazınan- bağımsızlık mücadelesi tarihine, İngiltere’ye karşı
direnişler ve savaşlardan uzak kavramlar ekleniyor. İskoçlar Birleşik Krallık’tan
ayrılıp ayrılmamayı oylayacakları referanduma gidecek. 2012 verilerine göre
5,3 milyon kişinin yaşadığı İskoçya’nın
nüfusu, Birleşik Krallık nüfusunun yüzde
8,3’ünü oluşturuyor. 2014 Eylül ayında
gerçekleşmesi beklenen referandumla İskoçya geleceğini belirleyecek.
Referandum, İngiltere ve egemenliğin-
de yer alan bölgeler için son yıllarda bir
demokrasi seçeneği olarak sıkça gündemde. İngiltere, genel seçimlerin bir yıl ardından seçim sisteminin değiştirilmesine ilişkin referandum düzenlemiş, halk mevcut
seçim sistemi lehine oy vermişti. Ayrıca
Arjantin yakınlarındaki Falkland Adaları’nda yaşayanlar referanduma gitmiş ve İngiltere egemenliğine ‘evet’ kararı almıştı.
İngiltere Başbakanı David Cameron,
2017 yılı bitiminden önce Avrupa Birliği’nde kalınıp kalınmaması hakkında da bir referanduma gideceklerini belirtiyor.
2014 ve sonrası Birleşik Krallık, ekonomik büyüme atakları ve referandumlar süreçlerine sahne olacak.
2014 NİSAN TURKISHTIME 1
MAKRO BAKIŞ
YÜKSELME
DÖNEMI YENIDEN
BAŞLADI
Birleşik Krallık’ta son yedi yıldır ekonomik krizin etkisinden
sıyrılma çabaları sonuç veriyor. 2013’de yakalanan yüzde 1,9’luk
büyüme, krizden sonra yakalanan en büyük büyüme rakamı
olarak İngiliz ekonomisinin geleceğine umut verdi. 2014’te
yüzde 2,8 büyüme öngörüsü ile ülke, ekonomik durgunluktan
iyice uzaklaşmayı planlıyor.
Editör: Ali Afatoğlu
[email protected]
1
992’den beri sürekli büyüyen İngiliz ekonomisinde
1997-2004 yılları arasında
özel tüketim, GSYİH’da
yaşanan büyümeden daha
yüksek oranda arttı. Bu da
hane halkı borçlarının artmasına neden oldu. Borç/gelir
oranı 2007 yılında 1980’lerden
beri en yüksek seviyesine ulaştı,
bu durum da piyasanın faizlerdeki
değişikliklere daha hassas hale
gelmesine yol açtı. Bunlara ek olarak dünyada da kriz yaşanması
İngiltere’nin ekonomisini oldukça
olumsuz yönde etkiledi. 2009 yılında GSYİH yüzde 4,9 oranında
daraldı, söz konusu oran II.Dünya
Savaşı’ndan beri ülke ekonomisinde yaşanan en büyük gerileme
2 TURKISHTIME NİSAN 2014
olarak kayıtlara geçti. 2010 yılında
ülke ekonomisi yüzde 1,3 oranında büyüyerek resesyondan çıktı.
2011 yılında reel büyüme yüzde
0,7 oranında gerçekleşirken 2012
yılında da büyüme istenilen seviyelerde değildi. Krizden bu yana
en yüksek büyüme rakamına ise
2013’te erişen İngiltere, ekonomik
büyümesinde kriz öncesi pozitif
rakamlara doğru eğilim gösteriyor.
Son 7 yıldır ekonomik durgunluğun yarattığı olumsuz ekonomik veriler, geçen yıl değişmeye
başladı. Açıklanan yüzde 1,9 büyüme rakamı ile 2007’den bu
yana en yüksek büyüme rakamına erişen ülke, 2014’te yüzde 2,5
üzerinde büyüme rakamını yakalamayı amaçlıyor.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere ekonomisi,
geçen yılın son çeyreğinde yüzde
0,7 oranında büyüdü, yıllık büyüme de yüzde 1,9 oranına yükseldi.
Üretim, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla tarımda yüzde 0,5, imalatta yüzde 0,7 ve hizmet sektöründe yüzde 0,8 büyüme kaydetti.
ONS İngiltere’nin 2014 yılın ekonomik büyümesinin ise yüzde
2’nin üzerinde bir seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.
2014’te kriz öncesi
konuma geçiliyor
İngiliz Ticaret Odası (BCC), İngiltere ekonomisinin, 2014’ün ilk
yarı sonu itibariyle 2008’deki kü-
İNGILTERE PROFILI
Resmi Adı : Birleşik Krallık
Yönetim Biçimi : Federal Parlamenter Monarşi
Devlet Başkanı : Kraliçe Elizabeth II (6 Şubat 1952’den beri)
Hükümet Başkanı
: David Cameron (11 Mayıs 2010’dan beri)
Nüfus
: 63 milyon (2012 tahmini)
Yıllık Nüfus Artışı : %0,60
Ortalama Ömür : Kadınlarda: 82
: Erkeklerde: 78
Yüzölçümü
: 244.100 km2
Başkent
: Londra
Kişi Başına Düşen Milli Gelir : 36.346 Dolar
Büyüme Oranı
: %1,9
Para Birimi : Pound sterling (£) (GBP)
Telefon Kodu : 44
İnternet TLD : .uk
İnternet Kullanım Oranı: %77
resel ekonomik kriz öncesindeki
konumuna ulaşmasını bekliyor. BCC, bu yıl sonu itibariyle İngiltere ekonomisinin yüzde 2,8
oranında büyüme kaydetmesini
bekliyor. BCC, ülke ekonomisinin ilk yarı sonu itibariyle de
2008’deki küresel ekonomik kriz
öncesindeki konumuna ulaşmasını öngörüyor. BCC, İngiltere
Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS)
büyüme verilerini güncellemesiyle 2015 için büyüme tahminini
yüzde 2,4’ten 2,5’e yükseltirken,
ilk faiz artışının da yüzde 0,25 ile
2015 yılında yapılmasını bekliyor.
BCC, İngiltere’de uzun süredir
yüzde 0,5 düzeyinde seyreden
faiz oranlarının, 2015’te 0,75’e,
2016’nın ikinci yarısında ise yüz-
de 1.5’e çıkarılabileceği tahmininde bulunuyor.
Ekonomiyle ilgili artan iyimserlik ve başta imalat sanayi olmak
üzere, çeşitli sektörlerde istihdam
artışı planlarının ekonomik büyümede etken olduğu belirtiliyor.
Bu yıl ortalarından itibaren ücretlerde de enflasyon oranı üzerinde artış öngörülüyor.
Yüzde 7 seviyelerinde açıklanan
işsizlik rakamlarının genç nüfus
üzerindeki etkisi ise rakamlardan
daha ötede. İngiltere’nin öncelikli
hedeflerinin arasında ekonomik
büyüme bu nedenle önem kazanıyor. Büyüyen ekonominin istihdam yaratması, işsizlik sorununa
çözüm getirmenin en gerçekçi
yolu olarak değerlendiriliyor.
Yüzde 7 seviyelerinde
açıklanan işsizlik
rakamlarının genç nüfus
üzerindeki etkisi ise
rakamlardan daha ötede.
İngiltere’nin öncelikli
hedeflerinin arasında
ekonomik büyüme bu
nedenle önem kazanıyor.
Büyüyen ekonominin
istihdam yaratması,
işsizlik sorununa
çözüm getirmenin en
gerçekçi yolu olarak
değerlendiriliyor.
Sanayi devriminin öncüsü
Birleşik Krallık, Sanayi Devrimi’ni Avrupa’da ilk gerçekleştiren ülke. 18. yüzyıl’ın ikinci
yarısında zengin taş kömürü yataklarının işletilmesiyle başlayan
sanayileşme atağı bugün ekonomiyi muntazam bir güç haline
getirdi. Günümüzde AB içinde
Almanya ve Fransa’dan sonra
üçüncü ve dünyada altıncı en
büyük ekonomi haline geldi.
İngiltere, zengin petrol, doğal
gaz ve kömür kaynakları ile AB
içinde en fazla enerji kaynağına
sahip ülke. 1980’li yıllar boyunca
enerji bakımından kendi kendine
yeterli olan ülke günümüzde net
enerji ithalatçısı haline geldi.
Ülkede enerji ve temel kimya-
2014 NİSAN TURKISHTIME 3
MAKRO BAKIŞ
salların üretimi için kullanılan doğal kaynaklar, kömür, petrol ve
doğalgazdan oluşuyor. 18. yüzyıldan bu yana tam kapasitede üretim yapılmasına rağmen ülkede
halen çok zengin kömür rezervleri bulunuyor. Ülkede üretilen
elektriğin üçte ikisi kömür ve doğalgazdan sağlanıyor.
Günümüzde ise taşkömürü
üretimi giderek azalıyor. Yılda
122 milyon ton (mt) üretim kapasitesine sahip kömürün hepsi
iç tüketimde kullanılıyor. Enerjinin ancak üçte biri kömürden
sağlanıyor. Buna karşılık hidrokarbon tüketimi artıyor. Bunun
önemli bir bölümü (53 mt petrol,
40 milyar doğalgaz) Kuzey Denizi’nden çıkartılıyor. Yine de yılda
20 mt ve fazlası petrol dışalımı
yapılıyor. Elektrik üretimi 288
milyar kwh’yi buluyor ve bunun
37 kwh’si nükleer santrallerden
sağlanıyor. Çelik üretimi, çoğu
dışarıdan satın alınan demir cevherinden olmak üzere yılda 20
mt civarında gerçekleşiyor.
Gemi yapımı ve motorlu taşıt
endüstrileri çok gelişmiş bir seviyede. Yılda 2 milyona yakın
taşıt (yüzde 80’i binek otosu)
üretebiliyorlar. Uçak sanayi ile
birlikte daha birçok sanayi dalını
bunlara eklemek gerekir.
Bunlarla beraber, İngiltere’de
yenilenebilir enerji kullanımı
konusuna giderek artan bir hassasiyet bulunuyor. Mevcut enerji ihtiyacının yüzde 10’nun yenilenebilir enerjiden elde edilmesi
öngörülüyor.
Sanayi küçülüyor, finans
sektörü büyüyor
Diğer pek çok gelişmiş ülkede
olduğu gibi İngiltere’de de imalat
sanayinin GSYİH’deki payı giderek azalıyor. Sanayi devriminin
ateşleyici gücü kömür ile kurulan
sanayi bugün petrol ve doğalgazın
gölgesinde yerini hizmetler sektörüne devrediyor. İmalat sanayindeki bu durum, kısmen ülkedeki
yan sanayi faaliyetlerinin küçülme
4 TURKISHTIME NİSAN 2014
eğilimini de yansıtıyor. Geçmişte
imalat sanayi firmaları tarafından,
kendi çalışanları kullanılarak yürütülen pek çok yan sanayi faaliyeti bugün artık hizmetler sektörü
içinde sınıflandırılıyor. Diğer taraftan, bu durum aynı zamanda tekstil gibi geleneksel bazı sanayi sektörlerinin, maliyetlerin düşük
olduğu ülkelerden gelen ithal
ürünlerle rekabet edemeyerek küçüldüğünün göstergesi olarak da
kabul ediliyor. Ayrıca, ihracata yönelik imalat sanayi, 1990’lı yılların
sonlarından itibaren güçlü bir dö-
viz kuru ile de baş etmek zorunda
kaldı. Diğer taraftan kişiler refah
düzeylerinin artışına bağlı olarak
gelirlerinin daha büyük kısmını
hizmetlere harcamaya başladılar. Diğer taraftan hizmetler sektörünün önemi artıyor, sektör İngiltere GSYİH’sinin yaklaşık
dörtte üçünü oluşturur hale geldi. Hizmetler sektörü, ülke GSYİH’sinin yüzde 77,6’sını oluşturuyor. Londra’nın dünya finans
sektöründeki geleneksel önemine de bağlı olarak finans sektörü
GSYİH’nin
yaklaşık
yüzde
SANAYİDE BAZI
ALANLARDAN
VAZGEÇTİ
10’luk, vergi gelirlerinin ise yüzde 11’lik kısmını oluşturuyor. Ayrıca finans ve finans sektörüne
bağlı olarak gelişen profesyonel
hizmetler sektörü ülkede 2 milyonun kişinin üzerinde istihdam
yaratıyor. GSYİH’nin yaklaşık
yüzde 4’ünü oluşturan telekomünikasyon sektörü 90’ların ortalarından itibaren hızla büyüyen
sektörlerin başında geliyor.
Ekonomik büyüme işsizliği
azaltacak mı ?
Yaşanan kriz İngiltere’de hayat
standartlarını olumsuz yönde etkiledi. Geçtiğimiz 3 yılda özel sektör ücretlerinde önemli kısıtlamalar yaşandı. Bir çok firma ücretleri
dondurdu, kesintiye gitti veya
düşük ücretle çalışanlarına izin
vermeyi önerdi. Ekonomik krize
bağlı olarak işsizlik oranı 2011 yılında yüzde 9,6’ya yükselirken
kayıtlı işsiz sayısı da 3 milyona
yaklaştı. 2014’ün başında açıklanan rakamlarda ise işsizliğin yüzde 7,1’e gerilediği belirtiliyor. İşsizlik, hala İngiltere için en güncel
sorun olarak duruyor.
II. Dünya Savaşı’nı
izleyen dönemde
İngiltere’nin imalat
sanayi ürünlerinde
yaratmış olduğu
ticaret fazlası zaman
içinde giderek erimiş
ve 1980’lerin başında
tamamen ortadan
kalkmıştır. O yıllardan
günümüze kadar, ülke
bu alanda yapısal hale
dönüşen ve oldukça
büyük ticaret açığı
vermektedir. 1980’ler
ve 1990’ların başlarında
ülkede yaşanan iki
önemli ekonomik
durgunluk dönemi de
imalat sektöründeki
bu daralmayı
kısmen tetikleyen
faktörlerden
olmuştur. Her iki
kriz, sektörde üretim
kapasitesi ve istihdam
bakımından ciddi
azalmaya yol açmış,
bu eğilim, ekonominin
düzlüğe çıktığı
dönemlerde de tersine
dönmemiştir. Bu
olumsuz etkilerin yanı
sıra, 1997 yılından bu
yana, imalat sanayi
firmaları, değerli
döviz kurunun dış
pazarlarda rekabet
gücü bakımından
yarattığı zorluklarla
da mücadele etmek
durumunda kalmıştır.
63 milyondan fazla nüfusa sahip olan Birleşik Krallık’ta (52 milyonu İngiltere’de) nüfusun yüzde
16’sını 65 yaş üstü nüfus oluştururken, 16 yaş altı nüfusun toplam
nüfusa oranı; yüzde 18,6. Diğer
Batı Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi İngiltere’nin de gelecek 10
yıllık dönemde emekli nüfusun
çalışan nüfus üzerinde yarattığı
yük ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Yüzde 7 seviyelerindeki
işsizlik oranın azaltılması, ekonomik büyümeye paralel olarak yaratılacak istihdama ve gelişen
yeni yatırımlara bağlı.
Ar-Ge’de yatırımcı desteği
Ülkenin imalat tabanında, kalite standartları ve verimlilik üzerinde yarattığı yayılma etkisi ile
doğrudan yabancı yatırımların
önemli bir etkisi bulunmaktadır.
Yabancı yatırımlar, özellikle otomotiv sektörü gibi yok olmaya
yüz tutan bazı sektörlerde yeniden canlanma yaratmış, Japon,
Amerikan ve Fransız firmalar ülkede imalat tesisleri kurmuştur.
Ülkeye yönelen doğrudan yabancı yatırımlar İngiltere’yi Almanya’dan sonra Avrupa Birliği’nin ikinci en büyük yarı-iletken
üreticisi haline getirirken ayrıca
bilgisayar yazılım sanayinin de
güçlenmesinin en önemli nedeni
olmuştur. Ülkede faaliyet gösteren bu yabancı yatırımcılar işletmeye yönelik Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcamaların da
yaklaşık üçte bir’lik kısmını gerçekleştirmektedir. Tekstil, çelik
ve gemi inşası gibi bazı geleneksel sanayilerin önemini giderek
yitirdiği İngiltere’de, elektrikli,
elektronik ve optik cihazlar, suni
sentetik elyaflar gibi bazı sektörlerde ülke uluslararası rekabet
gücünü korumaktadır. Dünyanın
en büyük iki ilaç firması olan
GlaxoSmithKline ve AstraZeneca İngiliz kökenlidir. Ayrıca İngiltere bioteknoloji alanında dünyada ABD’den sonra ikinci
önemli merkez.
2014 NİSAN TURKISHTIME 5
SÖYLEŞİ
FAKTORINGDE
HSBC DENEYIMI
HSBC Türkiye’nin aracılık ettiği ihracat
faktoringi işlemleriyle edindiği deneyim
İngiltere pazarı için de yol gösterici nitelikte.
HSBC Türkiye Kurumsal ve Ticari Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı Virma Sökmen,
ihracat faktoringi işlemleri ve İngiltere ile
ilgili detayları anlattı.
T
ürkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) açıkladığı verilere göre,
2013 yılında ihracat, bir önceki
yıla göre aynı seviyelerde seyrederek 151 milyar 707 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2013 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat
yaptığı 3 ülke sırasıyla Almanya, Irak ve
İngiltere oldu. Otomotiv sektörü ise ihracat şampiyonu oldu. Sektörün ihracatı
yüzde 12 artarak 21.3 milyar dolara yükseldi. İkinci sırayı 17.4 milyar dolarla kimyevi maddeler, üçüncü sırayı ise 17.3 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon
sektörü aldı.
Türkiye’den en fazla ihracat yapılan 3.
ülke olan İngiltere’ye, motorlu kara taşıtları, örme giyim eşyası ve aksesuarları,
elektrikli makine ve cihazlar, örülmemiş
giyim eşyası ve aksesuarları, makina ve
cihazlar, demir veya çelikten eşya, demir
ve çelik, mineral yağlar ve yakıtlar, yenilen
meyveler, kabuklu yemişler, mensucattan
mamul diğer eşya, plastik ve plastikten
mamul eşya, inciler, kıymetli taş ve metal
mamulleri, kauçuk ve kauçuktan eşya, seramik mamulleri, mobilya ve aydınlatma
ürünleri ihraç ediliyor.
6 TURKISHTIME NİSAN 2014
deki değişimlerin bir sonucu olarak, her geçen gün daha önemli
bir hale geldiğini gözlemliyoruz.
Uluslararası Faktoring zinciri,
FCI’In (Factors Chain International) açıkladığı verilere göre,
Türkiye’de 2010’dan bu yana garanti hizmeti verilen ihracat alacaklarının toplam tutarı 2,223
milyon euro’dan 3,375 milyon
euro’ya ulaşmış durumda.
Garanti hizmeti kapsamında
firmalar, verdikleri hizmet ya da
sattıkları ürünlerin karşılığı olan
alacakları, Uluslararası Faktoring
Kuralları çerçevesinde belirlenen kurallara paralel ve ilgili muhabir kuruluş tarafından belirlenen limitler çerçevesinde, fatura
tutarının yüzde 100’ünü alacak
olmanın rahatlığıyla, yeni ülke ve
daha önce ticari ilişkileri bulunmayan firmalara satış yapabilme
imkanına sahip oluyor.
İngiltere’de canlı bir
tüketim talebi bulunuyor
HSBC Türkiye Kurumsal ve
Ticari Bankacılık Genel Müdür
Yardımcısı Virma Sökmen İngiltere pazarını ve ihracat faktoring
işlemlerini şöyle anlatıyor:
“Türkiye, 2001 yılından sonra
İngiltere’ye ihracatını sürekli artırdı. İngiltere’de canlı bir tüketim talebi bulunuyor ve talep
yüksek fiyatlı, kaliteli ürünlere
yoğunlaşıyor. HSBC Türkiye olarak aracılık ettiğimiz ihracat faktoringi işlemleriyle edindiğimiz
deneyim, Türkiye’den İngiltere’ye satışların ağırlıklı olarak
mal mukabili olduğunu ve vadenin 90 günü geçmediğini gösteriyor. Faktoring hizmeti, günümüzün zorlu rekabet koşullarında
firmalara, açık hesap ve uzun
vadeli satışların tahsilatını düşünmeden, sağlam bir yapıda
varlıklarını sürdürme olanağı sunuyor. İhracat faktoringi, yurt
dışına vadeli mal satan ve/veya
hizmet sunan ihracatçılara, ala-
cağın HSBC’ye devir ve temlik
edilmesini takiben garanti, tahsilat ve finansman gibi hizmetleritoplu olarak ya da tek tek sunan
bir ürün paketi. Türkiye’nin faktoring hacminin yüzde 17’sini
ihracat faktoringi oluşturuyor.
HSBC Türkiye olarak, 67 ülkede
250’yi aşkın muhabir ağı ile ihracat faktoringi hizmeti sunuyoruz.
2014’te ihracat faktoringi
artacak
İhracat faktoringi işlemlerinde, ekonomideki dinamiklerin
değişmesiyle birlikte, tahsilat
hizmetinin de en az garanti hizmeti kadar önemli hale geldiğini
görüyoruz. Firmalar, kredibilitesi
yüksek olan müşterilerin dahi
alacak takibini faktoring şirketlerine devrederek, ana faaliyet
alanlarına odaklanmayı ve uzmanlaşmayı daha çok tercih ediyor. Bu nedenle 2014 yılında ihracat faktoringinin öneminin
daha da artmasını bekliyoruz.
Garanti hizmetinin ise ekonomi-
HSBC ihracatçılara destek
olmaya devam edecek
Diğer taraftan yeni pazarlara
açılıp satışlarını güvenli bir şekilde artırabilme fırsatı yakalayabiliyor. Bu hizmetin rahatlığı sayesinde büyük ölçekli firmalar yeni
müşterilerle tamamen satış
odaklı ilişki geliştirirken, küçük
ölçekli firmalar ise faktoringin
istihbarat ağı ve uzman kadrosunun bilgi ve donanımından faydalanabiliyor. İhracat faktoringinin 3. bacağı olan finansman ise
firmaların nakit akışlarını düzenlemelerine ve müşterilerine daha
uzun vadede mal/hizmet satabilmelerine imkan tanıyor.
Bu doğrultuda müşterilerimiz,
iş döngülerini de düzenli bir şekilde planlayabiliyor. İngiltere,
HSBC Türkiye’nin 2013 yılındaki ihracat faktoringi işlemlerinde
yüzde 36’lık pay ile ilk sırada yer
aldı. HSBC Türkiye, ihracat faktoringi alanındaki eşsiz deneyimi ve bilgi birikimiyle, önümüzdeki dönemde de ihracatçı
firmalara ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edecek.”
2014 NİSAN TURKISHTIME 7
SEKTÖR
İNGILTERE’NIN
SEKTÖRLERI
İngiltere dünya ekonomisi içerisinde finansal hizmetler
sektörüyle öne çıkıyor. Fakat bunun dışında birçok sektörde
önemli bir konumu bulunuyor. İşte İngiltere’nin öne çıktığı
önemli sektörler...
Ü
retimde yüksek verimlilik ve
elverişli iklim koşullarına bağlı
olarak İngiltere’nin tarım sektörü, ülkenin toplam gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini
karşılayabiliyor. Ülkenin ılıman iklimi ve yıl içine dengeli
bir biçimde dağılan yağışlar sayesinde
İngiltere’nin hem çok geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor hem de üretim sezonu
oldukça uzun. Ormancılık ve balıkçılık
sektörleriyle beraber tarım sektörü ülke
GSYİH’sinin yüzde1’inden daha az bir
kısmını oluşturuyor. Bu sektörde çalışan
nüfus ise ülke toplam nüfusunun yüzde
2’si düzeyinde seyrediyor. Bu oran, diğer
pek çok gelişmiş ülke ile yüzde 5 olan
AB ortalamasından daha düşük. İngiltere’deki çiftlikler, ortalama 70 hektar ile
AB standartlarına göre oldukça büyük
sayılıyor. Verimlilik düzeyinin yüksekliğine rağmen İngiliz tarım sektörü son
yıllarda gerek fiyatların düşmesi, gerekse oldukça değerli olan döviz kurları sebebiyle ciddi bir kriz yaşıyor. Bu durum
tarımsal nüfusun gelirlerinin düşmesine
neden olmuş, ayrıca 2001 yılında patlak
veren şap ve deli dana hastalıklarından
dolayı ülkede ciddi bir gıda sorunu yaşandı. Yaşanan bu hastalıklar, ülkede
kullanılan tarımsal üretim tekniklerinin
de sorgulanmasına yol açmış, gıda güvenliği ve gübre kullanımı konusunda
8 TURKISHTIME NİSAN 2014
tüketicilerin endişeleri artmış ve bu durum organik gıdaya yönelik talepte
önemli bir artışa sebep oldu. Böylelikle
organik üretime ayrılan tarımsal alanlar
ve bu alanda faaliyet gösteren üreticilerin sayısında önemli bir artış oldu.
İnşaat hızlı çıktı
1980’li yılların sonlarında çok büyüyen inşaat sektörü, 1990-92 yılları arasında yaşanan ekonomik daralma döneminde faiz oranlarının yükselmesi, konut
fiyatlarının düşmesi ve özellikle yeni ticari binalara yönelik talebin önemli
oranda azalması ile çok zarar gördü,
1992 yılı itibarıyla tamamlanan ev sayısı
II. Dünya Savaşı döneminden sonraki en
düşük düzeye geriledi. Sektör, ancak
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren,
yatırımların artması ve konutlara yönelik
talebin yükselmesi ile toparlanma gösterdi. Bununla beraber 2002 yılında reklamcılık ve finansal hizmetler sektöründe yaşanan krize bağlı olarak özellikle
Londra’daki ticari emlak piyasasında
yeniden büyük bir kriz yaşandı. Konut
talebinin sürmesi ve devletin altyapı
projelerinin artması, ticari emlak talebindeki bu azalmayı kısmen telafi ediyor.
Turizmde 5. ülke
İngiltere, turizm gelirleri bakımından
ABD, İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardın-
dan dünyanın beşinci büyük ülkesidir.
Nüfusun 2,1 milyonluk kısmına istihdam
sağlayan sektör ülke GSYİH’sinin de yüzde 5’ini oluşturuyor. 1990’lı yıllar boyunca düzenli olarak büyüyen turizm sektörü, 2000’li yılların başında önce ülkede
şap hastalığının patlak vermesi, ardından
da 11 Eylül saldırısı ile iki büyük kriz yaşamış, ülkeye gelen yabancı turist sayısı
1999 yılındaki 25,7 milyon kişi düzeyinden 2001 yılında 22,8 milyon kişiye kadar
gerilerken turizm gelirleri de 20,2 milyar
dolardan 16,3 milyar dolara düştü. Bununla beraber, 2002 yılından bu yana,
özellikle Batı Avrupa ülkelerinden gelen
talebe bağlı olarak sektör toparlanmış,
ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri tekrar
yükseldi. Ülkeye gelen yabancı turistler
en fazla Londra’yı tercih etmekte, turistlerin yarısından fazlası en az bir geceyi bu
şehirde geçirmektedir. Kapasite yaratmaya yönelik yatırımlar neticesinde Lond-
ra’daki otel odası sayısı son yıllarda
önemli bir artış göstermiş olsa da, yatırımların çoğunun lüks otellere yapılmış
olmasına bağlı olarak şehirde halen uygun fiyatlı konaklama imkanları kısıtlıdır.
Finansta dünyanın merkezi
New York ve Tokyo ile beraber Londra, dünyanın üç büyük finansal merkezinden biridir. Sınır ötesi krediler, uluslararası bono ihracı ve ticareti, döviz ve
hisse senedi ticareti ve fon yönetimi de
dahil olmak üzere ülke pek çok uluslararası mali piyasalara liderlik yapıyor. Diğer önemli uluslararası finans merkezlerinden daha fazla sayıda yabancı banka
ve yatırım şirketine ev sahipliği yapan
Londra’da ayrıca dünyanın en büyük sigortacılık, spot altın ve denizcilik piyasaları da bulunuyor. Sahip olduğu kurumlar, insan kaynakları ve profesyonel
hizmetleri ile Batı Avrupa’nın finansal
merkezi olan İngiltere’nin, Avrupa Para
Birliği’nin dışında kalma kararı, bu konumu sarsmadı. Diğer taraftan, Londra
Borsası (LSE) New-York ve Tokyo’nun
ardından üçüncü en büyük menkul kıymet borsasıdır. İngiltere bankacılık sektöründe mevduat toplama ve kredi verme faaliyetleri büyük ölçüde on büyük
banka grubu tarafından yürütülüyor.
Bunlar, Abbey, Alliance & Leicester,
Barclays, Bradford&Bingley, HSBC Holdings, HBOS, Lloyds TSB, Northern
Rock, RBS Group ve Standard Chartered
şirketleridir. İngiltere sigortacılık sektörü
de ABD ve Japonya’nın ardından dünyada üçüncü, Avrupa’da ise birinci sıradadır. Sektörün en önemli kurumu, havacılık, nakliye, petrol ve doğal gaz gibi riski
büyük olan sektörlere hizmet sunan ve
dünyada bir eşi bulunmayan Londra Piyasası’dır. Londra Piyasası’ndaki firmaların dörtte üçü yabancı şirketlere ait.
Perakende sektörü büyüyor
İngiltere Perakende Birliği’ne göre sektörde 2008 yılı itibariyle 192 bin 600 şirket 294 bin mağaza ile faaliyet gösteriyor.
Perakende firmaları İngiltere’deki toplam
şirket sayısının yüzde 9’unu oluşturmaktadır. 2008 yılında İngiltere’deki perakende satışlarının toplamı 272 milyar İngiliz
Sterlini düzeyinde gerçekleşti. Sektör
ekonominin toplam katma değerinin yüzde 7’sini, çalışan 2,8 milyon kişi ile de
toplam istihdamın yüzde 11’ini oluşturuyor. İngiltere başta gıda ve ev eşyalarının
süpermarketlere tedarik edilmesi olmak
üzere etkin bir perakende ve toptancı sistemine sahiptir. Kar marjları süpermarketler arasındaki rekabetin son yıllarda
hızla artmasına rağmen yüksektir. Başlıca
süpermarket şirketleri sundukları hizmetleri genişleterek online satışlara da başladı. Bu İngiltere’yi e-ticaret açısından dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına soktu.
2014 NİSAN TURKISHTIME 9
TİCARET
DÜNYA
TİCARETİNE
YÖN VERİYOR
Geçmişten bugüne dünya ticaretinin her köşesinde yer alan İngiltere, AB’nin
üçüncü dünyanın altıncı büyük ekonomisi
unvanını koruyarak, dünya mal ve hizmet
ticaretinde üst sıralarda yer alıyor.
İ
ngiltere’nin önemli gelir kaynağı eskiden bu yana ticaretti.
Sömürgelerden ve geri kalmış ülkelerden alınan hammaddeler işlenerek yine bu ülkelere satıldığından ekonomik zenginlik büyük boyutlara ulaşmıştı. Sömürgeler bağımsızlıklarını
kazandıktan sonra bu durum değişti. Bununla birlikte çok
uluslu İngiliz şirketleri ve büyük bir ticaret filosu, ticaret dengesini ülke lehine destekleyici etmenler olarak küresel ticarette yer alıyor. Ancak gene de ülke ekonomisi zaman zaman bunalıma düşebiliyor, bu da toplumsal sorunlara yol açıyor.
Dolayısıyla İngiltere söz konusu olduğunda, ‘üzerinde güneş batmayan ülke’ günlerinin uzağında ama yine de dev bir ekonomik
görünümle karşılaşıyoruz.
Dünyanın 6. büyüğü olmayı sürdürecek
Dünyanın en büyük 6’nci ekonomisi konumundaki İngiltere’nin
önümüzdeki 2 yıl, sıralamadaki yerini koruması bekleniyor. 2,48 trilyon dolar GSYH’ye sahip olan İngiltere dünyanın 6. büyük ekonomisi özelliğini 2014 yılında 2,62 trilyon dolar ve 2015’de 2.88 trilyon
dolarlık GSYH’si ile koruması IMF tahminlerince öngörülüyor. Ülke,
IMF’nin en büyük 10 ekonomi listesinde, önümüzdeki 2 yıl boyunca, Avrupa’nın Almanya ve Fransa’dan sonra en büyük 3. ekonomisi olmaya da devam edecek.
10 TURKISHTIME NİSAN 2014
Hizmet ihracatında dünyanın 3. büyüğü
İngiltere, 2012 yılında dünya hizmet ticareti büyüklük
sıralamasında 160,9 milyar dolarlık hizmet ithalatı ile dördüncü, 226,9 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı. Buna göre, dünya hizmet ithalatının yüzde
4,6’sı, dünya hizmet ihracatının yüzde 6,1’i İngiltere tarafından yapıldı.
Dış ticareti 1 triyon doları aşıyor
2013 yılında İngiltere 1,19 trilyon dolarlık dış ticaret
rakamına erişti. Mal ithalatı bir önceki yıla göre yüzde
4 azalarak 654,8 milyar dolara gerilerken, mal ihracatı
yüzde 15 artarak 541 milyar dolara ulaştı. 1980–1982
yıllarında artan petrol fiyatlarının ihracat gelirlerinde
yol açtığı büyük artış gibi bazı istisnai haller dışında
İngiltere’nin mal ticareti sürekli açık veriyor. Ülke halen gıda, petrol ve petrol ürünleri, motorlu taşıtlar, petrol dışı hammaddeler, giyim, ayakkabı, elektrikli makineler, elektriksiz makineler, mobilya ve aydınlatma
ürünleri ile motorlu taşıtlar gibi ürünlerde net ithalatçı
konumunda bulunuyor. Ülkenin kronik dış ticaret açığı
sorunu son yıllarda iyice kötüleşti, 1997 yılında 11,9
milyar Sterlin (19,5 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşen dış ticaret açığı 2013 yılı itibarıyla 113,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Diğer taraftan 2013 yılı itibariyle eczacılık ürünleri, optik ve tıbbi cihazlar, kimyasal maddeler, başta viski olmak
üzere içecekler, havacılık ve uzay taşıtları aksam ve parçaları, demir çelik, bakır, ham deri, teknik teksil sektörlerinde İngiltere, net ihracatçı bir ülke özelliğini sürdürüyor.
2013 yılında ülkenin ihracatında elektriksiz makineler,
mineral yakıtlar, otomobil, elektrikli makineler, ilaç, değerli taşlar, optik ve tıbbi cihazlar önemli yer tutuyor. İngiltere’nin ithalatında en büyük değer oluşturan maddeler
mineral yakıtlar, elektriksiz makineler, otomotiv ana ve
yan sanayi ve eczacılık ürünleri olarak sıralanıyor.
Türkiye, İngiltere dış ticaretinde fazla veriyor
Geleneksel olarak Türkiye’nin çok önemli bir ticaret
ortağı olan İngiltere, Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkelerden biri
olma özelliğini koruyor. Türkiye 2001 yılından beri İngiltere’ye dış ticaretinde fazla veriyor. 2003 yılında 3,67 milyar dolar olan Türkiye’nin ihracatı 2013 yılında 8,77 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
2013 yılı itibariyle Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmi 15 milyar dolar değerine yükselirken, bu ülke
ile yapılan ticarette verilen fazla 2,5 milyar dolar oldu. 2013 yılında Türkiye’nin İngiltere’ye yaptığı ihracat genel madde grupları itibariyle incelendiğinde, önceki yıllara göre ihracata konu madde gruplarında önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. İngiltere’ye ihracatta, genel
olarak tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu araçlar ve parçaları, demir çelik
ürünleri ihracattaki önemli madde gruplarını oluşturuyor. 2014 NİSAN TURKISHTIME 11
YATIRIM
‘GREAT’ YATIRIM
İngiltere, Avrupa ülkeleri içerisinde en fazla dış yatırım
çeken ülke. ABD, Japonya ve diğer Asya ülkeleri tarafından
Avrupa’ya yapılan toplam yatırımların yüzde 40’ı civarındaki
çok yüksek bir yüzdesi İngiltere’de gerçekleştiriliyor.
12 TURKISHTIME NİSAN 2014
B
irleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından hazırlanan, 2013
Dünya Yatırım Raporu, dünyadaki yabancı
yatırımların
analiz
edildiği en güncel rapor. 2012
verileri esas alınarak oluşturulan
ve geçen yıl açıklanan rapora
göre; dünyada toplam uluslararası doğrudan yatırım stoku 22,8
trilyon dolar olarak gerçekleşirken, ABD, İngiltere ve Hong
Kong en fazla uluslararası doğrudan yatırım stoğuna sahip
ülke konumundalar.
poru’na göre İngiltere 62,4 milyar
dolarlık yatırım çekti. İngiltere’ye
ait Virgin Adaları’nda gerçekleşen
64,9 milyar dolarlık yatırım da dahil
edildiğinde Birleşik Krallık, dünyada yatırım çeken ülkeler arasında
ABD ile yarışıyor. ABD 167,6 milyar dolarla en fazla yatırım çeken
ülke konumunda bulunuyor.
Rapora göre küresel yatırımların
yüzde 18 azalmasına rağmen, İngiltere’ye doğrudan yatırımlar yüzde 22 arttı.İngiltere’ye yapılan yatırımlar 1.559 projeye yükseldi.
Ülkeye giren yatırımlardaki en yüksek pay bankacılık, elektronik ve
otomotiv sektörlerine ait olurken
sektörel yapı giderek değişiyor.
İlaç, bioteknoloji, bilgi teknolojileri
ve yazılım sektörleri de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Yabancı yatırımcıların sağladığı istihdam seviyesi ise bir önceki yıla oranla yüzde 51 artarak
170 bin 096 kişiye ulaştı.
Küresel yatırımlarda yüzde
18’lik bir düşüş yaşandı. Uluslararası doğrudan yatırımlardaki düşüşte AB’deki borç krizi ve durgunluğun etkili olduğu belirtilen
rapora göre orta vadede beklentiler iyimser. Uluslararası doğrudan yatırımların; 2013 yılını esas
alan verileri açıklandığında 1,45
trilyon dolar, 2014 yılında 1,6 trilyon dolar, 2015 yılında ise 1,8 trilyon dolar olması bekleniyor. Avrupa’nın yatırım cenneti
Avrupa’da en çok yabancı yatırımcı çeken ülke İngiltere oldu.
UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Ra-
‘Great’ kampanyası
İngiltere ve Türkiye arasında
ticari ve kültürel ilişkilere yeni
bir ivme kazandırması amacıyla
‘Great’ kampanyası düzenleniyor. ‘Great’ kelimesi İngilizcede
iyi, çok iyi, mükemmel kelimelerinin karşılığı.
İki yıl sürmesi planlanan kampanya, İngiltere’nin yatırım için
ne kadar uygun bir ülke olduğunu göstermeyi hedefliyor.
Aslında bu kampanya sadece
Türkiye ve İngiltere özelinde düzenlenmiyor. Geçen yıl hayata
geçirilen Great kampanyası;
dünyayı İngiltere’yi ziyaret etmeye, burada eğitim almaya ve
ülke ile ticaret yapmaya teşvik
etmek amacıyla ülkeyi en iyi
yönleriyle tanıtmayı amaçlayan,
en iddialı uluslararası pazarlama
kampanyası. Artık ülkeler yatırım çekme konusunda uluslararası ajans ve şirketlerle birlikte
bu tür kampanyalar düzenliyor.
GREAT kampanyası kapsamında Mayıs ayında teknoloji,
tasarım, finans üzerine yaratıcı-
İNGİLTERE’DE
YATIRIMIN
AVANTAJLARI
lık festivali düzenlenmesi kampanya takviminde yer alıyor.
Kampanya etkinlikleri, İstanbul’dan sonra Hong-Kong’da ve
Şanghay’da düzenlenecek.
- İngiltere’nin Avrupa
ülkeleri arasında
işletmelerine en
uygun fiyatla enerji
sağlayabilen ülkeler
arasında yer alması,
- Ekonomik yaşam
içerisindeki değişim
ve gelişmelere kolay
adapte olabilme
yeteneğine sahip,
eğitim ve tecrübe sahibi
yetişmiş insan gücü,
- Ülke içerisinde kurulu
çok sayıda deniz ve
hava limanları ve oto
yolları sayesinde
Avrupa ülkeleri,
Amerika kıtası,
Uzakdoğu ve Afrika
ülkeleri ile tesis edilmiş
bulunan ticaret ağının
sağladığı imkanlar
ve İngiltere’nin bir
re-export merkezi
konumuna getiriliyor
olması,
- İngiltere’nin
sanayileşmiş ülkeler
arasında en düşük
kurumlar vergisi
oranlarına sahip ülkeler
arasında bulunması,
- Yatırıma ilişkin ana
para ve kar transferleri
üzerindeki tüm
engellerin kaldırılmış
olması ve yabancı
yatırımcının her alanda
İngiliz yatırımcılarla eşit
muamele görmesine
yönelik gerekli anlayışın
geliştirilmiş olması,
- Londra’nın dünyanın
finans merkezlerinden
biri olması ve bu
sayede bankacılık
ve sigortacılık
sektörlerinin ileri
düzeyde gelişmesi.
İngiltere, Türk şirketleri
çağırıyor
Türkiye’den İngiltere’ye yapılan yatırımlarda da artışlar yaşanıyor. Türk şirketleri, markalarını küresel arenaya taşımak için
İngiltere’yi tercih ediyor.
İngiltere Başkonsolosu, kampanya sürecinde yaptığı açıklamalarda Arçelik, Beko, Shah,
Kahve Dünyası, Silk & Cashmere
ve Florence Nightingale Hastaneleri gibi büyük şirketlere destek sağladıklarını da belirtiyor.
Konsolosluk kampanya çalışmalarında İngiltere’de modadan
sağlık sektörüne pek çok alanda
fırsatlar olduğunun altını çizerek,
Türk yatırımcıları davet ediyor.
İngiltere’nin yatırıma çağırdığı
ve odaklandığı ülkeler; Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye.
İngilizler Türkiye’de iş
yapmaktan memnun
İngiltere’nin Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırım miktarı
2007-2012 döneminde 5,5 milyar dolar civarında gerçekleşti. Türkiye’deki İngiliz sermayesi
altyapı, enerji, gıda ve turizm
alanlarına yöneliyor. Ayrıca, Türkiye üzerinden Rusya, Kafkasya
ve Orta Asya Cumhuriyetlerine
açılma ihtimali de, İngiliz yatırımcılar tarafından Türkiye’nin
tercih edilmesinde önemli bir
faktör oluşturuyor. Türkiye’de
yatırım yapan önemli firmalar
arasında HSBC, Vodafone, TESCO ve Marks & Spencer bulunuyor. Kurulmuş bulunan endüstri
bölgelerine dönük yatırım indirimleri, kolaylaştırılmış işlemler,
endüstri ve ticaret amaçlı gayrimenkullere uygulanan vergilerde
sağlanan kolaylıklar,
İngiltere’nin, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde yapılıyor.
2014 NİSAN TURKISHTIME 13
YÖNETİM
YAZILI ANAYASASI
OLMAYAN ÜLKE
Birleşik Krallık’ta anayasa adı altında düzenlenmiş bir
anayasa metni yok. Ülke anayasa gücündeki yazılı mevzuat
ile yönetiliyor ve Meclis mevzuatta değişiklikler yapabiliyor.
İngiltere, Meşruti Monarşi ve Parlamenter Demokrasi yönetimi
ile 21. yüzyılda, önemli haklar sunuyor.
İ
ngiltere, Galler, İskoçya ve
Kuzey İrlanda’dan oluşan
Birleşik Krallık, Meşruti
Monarşi ve Parlamenter
Demokrasi ile yönetilen bir
ülke. Anayasa adı altında
düzenlenmiş tek bir anayasa metni bulunmuyor, bunun yerine ülke, anayasa gücündeki yazılı mevzuat, yıllar itibariyle
14 TURKISHTIME NİSAN 2014
oluşan içtihatlarla, örf ve adet
hukuku ile uluslararası sözleşme
hükümlerine dayalı olarak yönetiliyor. Anayasa niteliğindeki anılan mevzuat, meclis tarafından
çıkarılan yeni kanunlar ve anlaşmalarla değiştirilebiliyor.
Parlamenter Monarşik bir yönetim yapısına sahip olan Birleşik
Krallık’ta hükümetin başında Baş-
bakan ve devletin başında Kraliçe
bulunuyor. Kraliçenin sembolik
devlet başkanlığı konumuna karşın yasama görevi parlamentoya
ait. Birleşik Krallık’ta hükümdarlık, cinsiyet farkı gözetmeksizin,
sadece kan bağı ile ebeveynlerden çocuklara geçiyor. Evlilik yolu
ile kral veya kraliçe olunamıyor.
Birleşik Krallığın Devlet Başkanı,
1952’den bu yana Kraliçe II.Elizabeth. 2010 yılı Mayıs ayında yapılan seçimler neticesinde Muhafazakar Parti ile Liberal Demokrat
Parti koalisyon hükümetinin kurulmasından itibaren de Muhafazakar Parti lideri David Cameron
Başbakan olarak görev yapıyor.
İki meclisli yasama gücü:
Avam ve Lordlar Kamarası
Dünyanın en eskilerinden
olan parlamento, iki bölümden
oluşuyor: Toplam 645 üyesi bulunan Avam Kamarası (House of
Commons) ve eskiden çoğunluğunu soyluların oluşturduğu ve
üyeliğin babadan oğula geçtiği
Lordlar Kamarası (House of
Lords). 2001’den beri Lordlar
da etkileyebiliyor. Kraliçe Elizabeth, tüm başbakanlarla diplomatik ilişki içerisinde bulunurken
Margaret Thatcher iktidarı döneminde gergin ilişkiler yaşadı.
Kamarası’na üyeliğin çağdaşlaştırılması için bir reform çalışması yürütülüyor. Bu reformlarla
soydan geçme asilzadelerin,
Lordlar Kamarası’na katılma
hakları sona erdirildi, vasiyet yoluyla devredilen Lordluk unvanı
(hereditary peer) feshedildi.
İngiltere Parlamenter rejimin
doğduğu ve halen Birleşik Krallık’ın çatısı altında uygulandığı
bir ülke. Buradaki parlamenter
rejime, “Westminster Modeli”
adı da veriliyor. Westminster
modeli bir demokrasinin, tipik
seçim sistemi çoğunlukçu sistemdir. Bu sistem uyarınca çoğunluk oylarını alan veya eğer
bir çoğunluk yoksa en çok oyu
alan adayın seçimi kazanması
söz konusu. Çoğunlukçu seçim
sistemi bir anlamda Anglo-Sakson dünyanın demokrasi anlayışının bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.
Birleşik Krallık’ta uygulanan
bu modelde yasama gücü halkın
temsilcilerinin oluşturduğu yasama organında vücut buluyor.
Bu güç başka hiçbir kurum tara-
fından paylaşılamıyor. Üstelik,
serbest ve hakça seçimlerle
temsilcilikleri tescil olan milletvekilleri halk adına siyasal karar
alma yetkisine meşru olarak sahip olan tek heyet. Halkın temsilcisi konumunda bulunan parlamento (uygulamada Avam
Kamarası üyeleri) her türlü konuda meşru otoriteye dayalı karar alma yetkisine sahip.
II. Elizabeth
Birleşik Krallık’ın 1952’den bu
yana kraliçesi olan II. Elizabeth,
ayrıca İngiliz Milletler Topluluğu’nun Başkanı ve onu oluşturan
15 devletin Kraliçesi. 88 yaşında
olan II. Elizabeth, babası Kral VI.
George’un yerine tahta geçti. II.
Elizabeth’in ünvanları arasında;
İngiltere Kilisesi’nin Başkanı,
Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri’nin Genel Komutanı, albay,
Man Adası’nın lordu ve Windsor
Hanedanı’nın temsilcisi yer alıyor. Kraliçe Elizabeth, devlet
başkanı gibi temsilcilik rolü oynasa da, kendi şahsi otoritesi ile
ülkenin politikasını belli miktar-
Dünyanın en
eskilerinden olan
parlamento, iki
bölümden oluşuyor:
Toplam 645 üyesi
bulunan Avam
Kamarası (House of
Commons) ve eskiden
çoğunluğunu soyluların
oluşturduğu ve üyeliğin
babadan oğula geçtiği
Lordlar Kamarası
(House of Lords).
2001’den beri Lordlar
Kamarası’na üyeliğin
çağdaşlaştırılması için
bir reform çalışması
yürütülüyor. Bu
reformlarla soydan
geçme asilzadelerin,
Lordlar Kamarasına
katılma hakları sona
erdirildi, vasiyet yoluyla
devredilen Lordluk
unvanı feshedildi.
İngiltere’nin ‘Demir
Leydi’si
Margaret Thatcher, en uzun
süre iktidarda kalan ve Büyük
Britanya tarihindeki tek kadın
başbakan olarak tarihe geçen
isimlerden. Dünya politikasının
nabzını 11,5 yıl elinde tutarak,
kendinden sonra gelen tüm liderleri ve politikaları etkileyecek
büyük dönüşümler yaşattı.
Başbakan olduğu dönemde uyguladığı politikalar nedeniyle
hem büyük destek gördü, hem de
ciddi bir muhalefetle karşılaştı.
Yakın tarihte Birleşik Krallık’ı en
çok etkileyen kişilerden birisi
oldu. Ülkesi içinde sol muhalefetle, uluslararası alanda ise Soğuk
Savaş kapsamında Doğu Bloğu
ülkeleriyle mücadele yürüttü. O
dönem için radikal sayılabilecek
sağ politikaları taviz vermeden
uygulaması nedeniyle kendisine
‘Demir Leydi’ lakabı takıldı. Etkisi
öyle güçlüydü ki, İngiliz siyasetini
temelden dönüştürdü. Thatcher,
partisi içindeki bölünmeler nedeniyle 1990’da başbakanlığı ve aktif siyaseti bırakmak zorunda kaldı. 8 Nisan 2013 sabahı
Londra’daki evinde felç geçirdi,
ardından son nefesini verdi.
Krallığı imrendiren şehir:
Londra
Dünyanın en önemli iş ve finans
merkezlerinden
biri,
300’den fazla farklı dilin konuşulduğu, yaklaşık 8 milyonluk nüfusuyla AB’nin 2. kalabalık kenti,
İngiltere ve Birleşik Krallık’ın
başkenti. Londra, dünyada birçok özelliği ve çekiciliği barındıran bir kent. Dünya üzerinde
göçmenlerin yaşamak için bin
bir çileye ve maceraya katlandığı
bu kent 2 bin yıllık bir geçmişe
sahip. Thames Nehri’nin ikiye
2014 NİSAN TURKISHTIME 15
YÖNETİM
ğu’dan gelen atların kurucu soy
olarak yerli kısraklarla çiftleştirilmesi sonucu yeni bir at ırkını
meydana getirdiler. İngiltere ve
dünyada Thoroughbred (safkan)
denilen bu ırk Türkiye’de ‘İngiliz
atı’ olarak isimlendiriliyor. Bir
başka çarpıcı detay ise dünyanın
dört bir yanında koşan, milyonlarca ‘İngiliz atı’nın 3 kurucu atasından birisinin Byerley Turk
isimli bir Türk atı olması. Darley
Arabian ve Godolphin Arabian
adlı aygırlarla birlikte yaşayan
bütün safkan İngiliz atlarının
atası olarak gösterilen bu aygır,
1686 da Osmanlı’nın Buda Kalesi kuşatmasından sonra seyisi ile
beraber bir İngiliz Albayı tarafından esir pazarından satın alınarak İngiltere’ye getiriliyor. Thoroughbred
atlarının
yaratılmasında gen babası olan
bu aygırın nesli, Türkiye’de korunamayarak kaybolmuş.
böldüğü şehir, bilinen en modern
binaları içinde barındırmasına
karşın yeşiliyle de ünlü. Londra’da 143 adet kayıtlı park ve
bahçe bulunuyor. Büyük müzeler
ve tarihi eserler şehrin görülmeye değer bir başka boyutunu
oluşturuyor. 1863 yılında açılan
metrosuyla da dünyanın en eski
metrosunu barındırıyor. Her yönüyle dünyanın en kozmopolit
şehri unvanını taşıyor.
Futbolun yaratıcıları
Dünyayı bu denli etkisi altına
alan ve diğer sporlarla kıyaslanamayacak derecede bir ekonomi
yaratan futbolun beşiği olarak İngiltere gösterilir. İngiltere’nin ulusal sporu da futboldur. İngiltere,
50 binden fazla futbol kulübü ile
diğer ülkelerin hepsinin toplamından daha fazla kulübe sahip olmasıyla bu sporun beşiği olduğunu kanıtlıyor. Sosyal, kültürel ve
ekonomik hayatın en değerli parçalarından birisi olarak futbol, İn-
16 TURKISHTIME NİSAN 2014
giltere’yi fethederken İngiltere de
futbol ile dünyayı fethediyor.
Kralların sporu: At
yarışları
At yarışları bin 500 yıllık bir
geçmişe sahip olsa da ilk düzenli
yarışlar, Kral II. Charles tarafından, 1750’de Newmarket’ta kurulan Jokey Kulübü’nün denetimi altında başladı. Londra
yakınlarında bulunan Newmarket, kazananlara ödüllerin verildiği düzenli yarışlar ve kralın
koruyuculuğu sayesinde İngiliz
at yarışçılığının merkezi durumuna geldi. Günümüzde ise safkan atların yetiştirilmesi, yüksek
kazançlı bir sanayi kolu haline
geldi. Her yıl Newmarket’ta düzenlenen, özellikle Arap ve
ABD’li alıcıların katıldığı satışlarda, milyonlarca Amerikan doları
ve İngiliz sterlini el değiştiriyor.
İngilizler, at ıslahında 1600’lü
yılların sonundan itibaren kayıt
tutarak yeni bir çığır açtılar. Do-
Londra, dünyada
birçok özelliği
ve çekiciliği
barındıran bir
kent. Dünyanın
en önemli
iş ve finans
merkezlerinden
biri. 300’den
fazla farklı dilin
konuşulduğu,
yaklaşık 8
milyonluk
nüfusuyla
AB’nin 2.
kalabalık kenti
olma unvanına
sahip bulunuyor.
İş görüşmesi yaparken
İngiltere, Birleşik Krallık’ın
dört önemli bölgesinden birisidir. Diğer bölgeler sırasıyla Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dır.
İskoçya, Galler ve İrlandalıların
kendilerini İngiliz olarak tanıtmadıkları akıldan çıkarılmamalıdır. Ayrıca Birleşik Krallığın vatandaşları
kendilerini
AB
vatandaşı olarak da kabul etmiyorlar. İngilizler atalarından kalan mirasla ve tarihleri ile gurur
duyuyorlar. Bugünün dünyasına
gelinceye kadar birçok yazar
Shakespeare, T.S. Eliot, ve Chaucer dünyaya büyük katkılar sağlamışlardır. Ayrıca bugünün modern İngiltere’sinin kuruluşunda
“The Beatles”, “Winston Churchill” ve “Kraliçe II. Elizabeth”
önemli rol oynamışlardır. İngiltere’de iş toplantılarına kartvizitlerinizden bolca götürünüz. Toplantılarda daima zamanında
olunuz. Karar verme süreci yavaş olabilir, bu yüzden iş ortağınızı acele karar verme durumuna asla getirmeyiniz.
HSBC Faktoring’le
kafanız rahat olsun!
HSBC’ye gelin, ihracat faktoring hizmetimizden yararlanın;
vadeli alacağınızı nakde çevirelim, uluslararası tecrübemiz ve
dünya çapında yaygın muhabir ağımızla işleriniz tıkır tıkır yürüsün.
Arayın
Tıklayın
0 850 211 0 424
www.hsbc.com.tr
HSBC Bank A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.
Gelecekte, oyunun kralını
nakit yönetimi belirleyecek.
Etkin Nakit Yönetimi, uzun dönemli hedeflerinize odaklanırken günlük
hazine ihtiyaçlarınızı karşılayacak stratejiyi yaratabilmektir.
Tüm dünyada 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren HSBC Ödemeler ve
Nakit Yönetimi ekipleri, yerel pazarlarda doğru hareket etmenize yardımcı
olacak bilgi birikimine, erişebilirlik ve kontrol sağlayan teknolojilere ve
küresel nakit yönetiminizi daha etkin hale getirecek bağlantılara sahiptir.
Beraber çalışarak bir sonraki hamlenizi planlamanıza yardımcı olabiliriz.
HSBC Nakit Yönetimi hakkında daha fazlası için:
www.hsbc.com.tr
Arayın
Tıklayın
0 850 211 0 424
www.hsbc.com.tr
HSBC Bank A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.