Milliyet - Superbrands

Transkript

Milliyet - Superbrands
alanda en önemli reklam
yarışması olan Cannes Lions
Uluslararası Reklam
Festivali'nin Türkiye
Temsilciliği'ni de yürütüyor.
Milliyet, bu çerçevede Türk
reklamcılık sektörünün
uluslararası platforma
taşınmasında köprü görevi
görüyor.
Pazar
Gazetelerin pazardaki konumu
tarif edilirken muhtelif
kategorilere başvurulur. Tiraj
faktörü, dünya görüşü, uzmanlık
alanı ve hedef alınan kitle,
gazetelerin sınıflandırılmasında
en sık başvurulan ölçütler
arasındadır.
Milliyet'in Türkiye'de gazete
pazarındaki farkı, kimliğini bu
tür kategorilerin dışına çıkarak,
doğrudan bazı temel gazetecilik
değerlerinden alıyor
olmasından kaynaklanıyor.
Milliyet'e kimliğini ve marka
değerini, öncelikle onun
ayrılmaz bir parçası ve
tanımlayıcısı olan “güvenilirliği”
veriyor.
Gazetenin logosunda yer
alan ve aydınlığı temsil eden
meşalenin hemen yanındaki
“Basında Güven” ifadesi, Milliyet'in farklılığındaki
iddiayı en çarpıcı bir şekilde duyuruyor. Güven
denince bugün Türk basınında akla ilk olarak
Milliyet geliyor.
Milliyet'in güvenilirliği ile okur kitlesinin
niteliksel farklılığı arasında da doğrudan bir ilişki
söz konusu. Bunun gerisinde Milliyet'in okur
profilinin Türkiye geneline kıyasla toplumun çok
daha eğitimli bir kesitini temsil etmesi yatıyor.
Bu olguyu, Basın İzleyici Araştırma Kurulu
(BİAK) tarafından koordine edilen Türkiye Basın
Okurluk Araştırması sonuçları da teyit ediyor.
Milliyet, BİAK verilerine göre, örneğin
üniversite mezunu ABC grubu okur
oranlarında bütün rakiplerini geride
bırakıyor.
Milliyet gazetesi okurlarının profil
yapısı önemli ölçüde genç yetişkinlerden
oluşuyor. Okur profilinde kadınlar geniş
bir yer tutuyor. Yine BİAK verileri esas
alındığında, ABC1 grubunda kadın okur
oranında Milliyet yine bütün rakiplerine
mutlak bir üstünlük sağlıyor.
BİAK verileri, Milliyet'in üst ve orta
sosyal sınıf ağırlıklı bir profil yapısı
bulunduğuna da dikkat çekiyor.
Baflar›lar
Milliyet, yayın hayatında 55 yılı geride bırakırken
kendi sektöründe kurumsallaşmanın ve
geleneklerini yaşatmanın yarım yüzyıllık bir başarı
örneği olarak sivriliyor.
Milliyet, geleneklerine sahip çıkarken, kaliteden
hiç ödün vermeden kitle gazetesi kimliğini
koruyor, bir yayın organının popülizmin
kolaycılığına sapmadan da kitlesel olabileceğini
gösteriyor. Bir başka anlatımla, Milliyet'in temel
başarısı gazetecilik kalitesi ile kitlesellik arasında
kurduğu sağlam sentezde yatıyor.
Bu olgunun en önemli kanıtı Milliyet mensubu
gazetecilerin bugüne dek aldıkları ödüllerin
sayısının 1.000’i geçmiş olması. Milliyet, ayrıca
bugüne dek kurumsal olarak da 18'i uluslararası
platformda olmak üzere 250'den fazla ödül
kazandı.
Milliyet Türk basınındaki pek çok ilke imza atan
124
SUPERBRANDS
Tarihçe
gazete olarak gazeteciliğin önüne sürekli yeni
kulvarlar açtı. Türkiye'de ilk kez "eğitim",
"ekonomi", "dış haberler" ve "mizah" sayfalarını
Milliyet başlattı. Ayrıca sporun önemini fark edip,
spor haberlerine geniş yer ayırarak bu alanda da
önemli bir ekol oluşturdu.
Geçen yarım yüzyıl içinde Milliyet'in
gerçekleştirdiği en önemli sosyal sorumluluk
projesi, Anadolu'da eğitim olanağı bulmayan kız
çocuklarının okullaşmasını sağlamak amacıyla
23 Nisan 2005'de girişilen “Baba Beni Okula
Gönder” kampanyası.
Bu kampanya çerçevesinde
dört ay gibi kısa bir zamanda toplanan
10 trilyonu aşkın fon ile Güneydoğu
başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok
bölgesinde toplam on iki kız yurdu inşa
edildi, ayrıca 2.000’i aşkın kız öğrenciye
burs sağlandı.
Milliyet, Türk basınında internet
devrimine uyum sağlamada da
öncülüğü üstlenen ve ilk internet
sitesini kuran gazete oldu.
Milliyet'in web sayfası bugün Türkiye'de
en çok ziyaret edilen
ve en çok güvenilen haber sitesi
olma ayrıcalığına sahip.
Son 20 yıl içinde dünyada gazeteciliğin
kaydettiği önemli gelişmelerden biri okurların
gazete üzerinde denetimine kapıların açılmasıdır.
"Ombudsman" olarak anılan Okur Temsilciliği
sayfası uygulamasının Türkiye'deki ilk örneğini
Milliyet verdi.
Milliyet Spor Servisi, 1997 yılında bir ilki
gerçekleştirerek temiz spor, doğru haber ve
dürüst yayıncılığıyla Türkiye'ye Uluslararası Fair
Play Ödülü’nü kazandırdı.
Milliyet, basın özgürlüğünü koruma ve üye
kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirme amacıyla
1958'de kurulan Dünya Gazeteler Birliği'nde
(WAN) Türkiye'yi aktif bir şekilde temsil ediyor.
WAN'ın 57. kongresinin 2004 yılında
İstanbul'daki toplantısı da Milliyet'in ev
sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleşti.
Milliyet, Türkiye'de reklamcılık sektöründe
yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla uluslararası
Milliyet gazetesi,
3 Mayıs 1950 tarihinde
Babıali'deki Nuri Akça
matbaasında “günlük
müstakil gazete” olarak
yayın hayatına başladı.
Sahibi Ali Naci Karacan'dı.
Uzun yıllar genel yayın
yönetmeni olarak gazeteye
damgasını vuran kişi Türk
basınının anıt isimlerinden
Abdi İpekçi oldu. İpekçi, Milliyet'te getirdiği
gazetecilik ölçüleriyle Türkiye'de basının
çıtasının yükselmesini sağladı. İpekçi, henüz 50
yaşındayken 1 Şubat 1979 tarihinde bir teröristin
kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti.
Karacan Ailesi, bayrağı 1980 yılında Aydın
Doğan'a devretti. Basına Milliyet'le adım atan
Aydın Doğan, sahibi olarak 6 Ekim1980'de girdiği
gazetenin künyesindeki yerini tam çeyrek
yüzyıldır koruyor. Milliyet, bugün Türk basınının en
kıdemli girişimcisi olan Aydın Doğan ve ailesinin
sahipliğinde gelenekten geleceğe kurumsal
yolculuğunu sürdürüyor.
Milliyet'in tarihindeki önemli kilometre taşları
arasında düzenlediği kampanya ve yarışmalar da
önemli bir yer tutuyor. Milliyet, ayrıca üstlendiği
sosyal sorumluluk projeleri ile bir gazetenin
geleneksel kalıplarının dışına çıkarak Türk
toplumu ile özel bir ilişki kurmuş bulunuyor.
1966'da Türkiye Güzellik Yarışması, yine aynı yıl
başlayan Türkiye İlkokullar Bilgi ve Kültür
Yarışması, 1967'de Türkiye Liselerarası Hafif Batı
Müziği ve Folklor Yarışmaları, 1972'de Türkiye
Bulmaca yarışmalarını düzenleyen gazete,
başlattığı bu geleneği uzun yıllar devam ettirdi.
Milliyet'in gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk
projelerinin uzun bir dökümü yapılabilir. Bunlar
arasında 1958 yılında başlayan “Çanakkale Anıtı”
kampanyası önemli bir ilki oluşturuyor. “Varto
Depremzedelerine Yardım”, “Gediz Deprem
Evleri”, “Köy Okullarına Yardım” kampanyaları
bunlar arasında sayılabilir.
Milliyet'in yolsuzlukla mücadele alanında
toplumsal seferberlik oluşturmak üzere 1996
yılında başlattığı “Temiz Toplum” kampanyası da
bu başlıkta iz bırakan etkinlikler arasında
gösterilebilir.
Toplumla bağlarını canlı tutmak Milliyet'in
önemli bir geleneği. Bu amaçla ilk kez 17 Ağustos
1958 tarihinde "Milliyet Kervanı" ile Anadolu'yu
karış karış gezen gazetenin yazarları, son olarak
2001-2005 yılları arasında Türkiye'nin bütün
bölgelerini dolaştılar, halkın sorunlarını,
beklentilerini gazetenin sayfalarına
taşıdılar.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(Organisation for Economic Co-operation and
Development -OECD) Avrupa Birliği (AB)
ortalamalarının çok altında olduğu görülüyor.
Türkiye gerçeklerinin ışığında, Milliyet, "doğru
mecradan, doğru işe, doğru insan" sloganıyla yola
çıkan Milliyet Kariyerim ile ülkenin önemli
sorunlarından istihdam ile eğitime yanıt bulmayı
hedefliyor.
21. yüzyılda Türkiye'de 1 milyon kız çocuğunun
okula sosyal ve/veya ekonomik nedenlerden
dolayı okula gidemediğini göz önünde
bulunduran Milliyet, 23 Nisan 2005'te "Baba Beni
Okula Gönder" kampanyası ile kız çocuklarının
okutulması için seferberlik başlattı. Bu amaç
doğrultusunda, sivil toplum örgütleri, yerel
yönetimler, siyasetçiler, üniversiteler, işadamları,
sanatçılar, sporcular, mülki idare amirleri ve
okullar harekete geçirildi.
Ürün
Gazete, her sabah
kısa süre içinde
tüketilen, hızlı
tüketim
maddeleri
arasında raf
ömrü en kısa
olan ürünlerin
başında geliyor.
Bir gazetenin, bir ürün olarak her gün bir önceki
günden farklı, ancak her zamanki çizgisini
koruyarak yeniden doğması gerekiyor.
Gazetenin merkezinin bulunduğu Doğan
Medya Center'ın ön cephesinde yer alan dev
yazı Milliyet açısından bu hedefi en açık ve kararlı
bir şekilde ortaya koyuyor : "Tek amacımız var:
Bize duyduğunuz güveni her sabah yeniden hak
etmek."
Milliyet, ağırlık merkezi siyaset, ekonomi,
dış haberler ve spor olmakla birlikte, kültür ve
sanatta, eğitimde kısacası yaşamın her alanında
gelişmeleri en yakından izleyen, en çabuk
özümseyen ve okurlarına yansıtan bir gazete
olmayı önemsiyor.
Milliyet'in sunduğu, aralarında Milliyet
Otomobil, arabam.com, Milliyet Emlak,
Milliyet
Kariyerim'in de bulunduğu eklerin
her biri
okuyucu açısından referans niteliği taşıyor. Milliyet
Rehber, tüm hafta için önemli bir başvuru
kaynağı. Milliyet Sanat, Türkiye'de müzikten plastik
sanatlar ve edebiyata yayılan geniş gündemiyle
alanının en seçkin aylık dergisi olarak kendini
kabul ettirmiş bir yayın. Gençlere yönelik her
hafta çarşamba günleri yayınlanan Salsa ve
çocuklara yönelik Miço dergileri de kendi
alanlarında lider yayınlar olarak dikkat çekiyor.
Röportaj, alışveriş, moda, haftalık astroloji,
müzik, sinema, tiyatro haberleri ve bulmaca ekiyle
Milliyet Cumartesi okurların keyifli bir hafta
sonuna hazırlıyor. Röportajlar, ünlü kalemlerden
yorumlar, kültür-sanat, yeme-içme, sağlık bilgileri
ve bulmaca ekiyle Milliyet Pazar haftanın son
gününde güzel vakit geçirmek isteyenler için
renkli bir gazete sunuyor.
Gazete ve internetin sinerjisini en iyi yakalayan
gazete olan Milliyet, son
dakika haberleriyle
okurlarının 24 saat yanında
olmanın yanı sıra Türkiye'de
hızla gelişen internet
üzerinden emlak ve araba
alım satım konularında da
liderliğini koruyor.
En Son Geliflmeler
Dünyadaki istihdam
rakamlarına bakıldığında
Türkiye'nin %45.8 oranıyla
Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili
sorunlar tespit edilerek maddi destek seferberliği
başlatmanın yanı sıra toplumsal bilinci geliştirme
ve yapısal sorunları çözme çalışmaları da
gerçekleştirildi.
Toplumun spora olan ilgisini gören Milliyet,
spor sayfalarının yanında haftanın iki günü Taktik
adında tabloid bir spor eki veren tek gazetedir.
1986 yılında, yaratıcılığı ve çalışkanlığıyla iş
dünyasında başarılara imza atan girişimcileri
ödüllendirmek amacıyla ortaya çıkan
Ernst&Young Entrepreneur of The Year
(Ernst&Young Yılın Girişimcisi Ödülü), "dünyanın
ilk ve tek en kapsamlı iş dünyası ödül programı"
olma özelliğini taşıyor. Yarışmanın Türkiye ayağı ilk
kez 2004 yılında Milliyet ve Ernst&Young Türkiye
işbirliği ile başlatıldı.
olması, Milliyet'in hedef kitle açısından amacına
önemli ölçüde ulaştığını gösteriyor.
Milliyet, bugün Batı'da “quality paper” diye
adlandırılan “seçkin gazete” çizgisinin Türkiye'deki
tek temsilcisi konumunda. Meslek ilkelerine,
dürüst ve objektif gazeteciliğe olan kuvvetli
taahhüdünün yarattığı güven Milliyet'in marka
değerinin en önemli sacayağını oluşturuyor.
BİAK'ın verileri,Türkiye'de okurlarının
en çok zaman ayırdıkları
gazetenin yine Milliyet olduğunu
gösteriyor. Milliyet,
anayasasına ve meslek
ilkelerine bağlı, güvenilir,
ilerici, cesur ve etkili bir
referans gazetesi
olarak, etkili köşe
yazarları ve uzman
muhabir kadrosuyla
her zaman kanaat önderlerinin ilk
tercihi olma özelliğine sahip.
www.milliyet.com.tr
Promosyon
Milliyet promosyona farklı bir boyut getirerek,
okurları için hazırladığı kaliteli yayınlar ile
Türkiye'de her evde bir “Milliyet Kitaplığı”
oluşturdu. Milliyet, 1993 yılında 1 milyon 136 bin
138 okura Grand Larousse ansiklopedisi
vererek, bu alanda rekor kırdı.
Milliyet, bu geleneğini bugün de sürdürüyor.
Son dönemde verilen "Yakınçağ Türkiye Tarihi",
"Türkiye İller Ansiklopedisi", "Bilkent Temel
İlköğretim Ansiklopedisi", "Dünyanın Bütün
Harikaları" ve "Büyük Dünya Atlası" gibi yayınlar
bu çerçevede büyük ilgi topladı.
Marka De¤erleri
Milliyet'i eğitim düzeyi yüksek, kültür tüketen bir
kitle tercih ediyor. Rakipleri arasında üniversite
mezunu okur oranı en yüksek olan gazete
BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
Milliyet
Milliyet okurları, 1954 yılından beri her yıl, yılın
sporcusunu seçiyor. Halkın oylarıyla düzenlenen
Yılın Sporcusu Ödülü, Milliyet tarafından alanının
en prestijli ödülü olarak hâlâ veriliyor
Yayınlanmaya başladığı 7 Ekim 1972'den beri
çocukların sevgilisi haline gelen Miço Dergisi,
haftalık 50 binlik tirajıyla Türkiye'de alanının en
çok okunan çocuk dergisi. Genç kızlara yönelik
Salsa da haftalık 100 bin adedi aşan satışıyla
Türkiye'nin alanında en fazla satılan gençlik
dergisi.
Ülkesine ve içinde bulunduğu sektöre karşı
sorumluluklarının bilincinde olan Milliyet, 1985
yılından beri Abdi İpekçi Gazetecilik, Örsan
Öymen Sosyal Bilimler, Haldun Taner Öykü
Ödülleri düzenliyor. Milliyet ödülleri; bilim, sanat,
kültür ve iletişim alanlarındaki en saygın ödüller
arasında yer alıyor.
1996'da yayın hayatına başlayan Milliyet'in
internet sitesi Türkiye'nin en fazlı ziyaret edilen
haber sitesi.
SUPERBRANDS
125

Benzer belgeler

Pazar Baflar›lar Tarihçe

Pazar Baflar›lar Tarihçe nedenlerden dolay› okula gidemedi¤ini göz önünde bulunduran Milliyet, 23 Nisan 2005'te "Baba Beni Okula Gönder" kampanyas› ile k›z çocuklar›n›n okutulmas› için seferberlik bafllatt›. Bu amaç do¤rult...

Detaylı