buraya - Aydın Ticaret Borsası

Transkript

buraya - Aydın Ticaret Borsası
 AYDIN TİCARET BORSASI
AYDIN COMMODITY EXCHANGE
2012 YILI
EKONOMİK RAPORU
Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr [email protected] Hazırlayan Cansu KARABULUT Arge-­‐ Proje ve Kalite Sorumlusu 1 İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONU
7
AYDIN TİCARET BORSASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
10
AYDIN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
11
TARİHÇE
11
COĞRAFİ KONUM
13
TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI
14
NÜFUS YAPISI
16
EĞİTİM
20
KÜLTÜR
22
TURİZM
23
SAĞLIK
23
SOSYAL GÜVENLİK
25
İSTİHDAM DURUMU
28
ULAŞIM
29
KAMU YATIRIMLARI
30
EKONOMİK YAPI
31
TARIM
35
İNCİR ÜRETİMİ
35
KESTANE ÜRETİMİ
36
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ
37
PAMUK ÜRETİMİ
38
ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİ VE TARIM ALANLARI
39
TARIMSAL ALET VE MAKİNALAR
41
HAYVAN VARLIĞI
44
SANAYİ
45
SANAYİ VE TİCARET
2 47
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
49
DIŞ TİCARET
50
AYDIN İLİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI
58
MİLLİ HESAPLAR
61
BANKALAR
62
BANKACILIK
62
PROTESTOLU SENETLER
64
KAYNAKÇA
3 TABLOLAR
Tablo 1: Aydın Ticaret Borsası 2012 Yılına Ait Tescil Rakamları
Tablo 2: Aydın İli / İlçe Merkezi ve Belde /Köy Nüfusu
Tablo 3: Aydın İlçelere Göre İl / İlçe Merkezi ve Belde / Köy Nüfusu
Tablo 4: İl Nüfusunun Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Tablo 5: Aydın İli Nüfusunun Kayıtlı Olduğu İller
Tablo 6: Aydın İl Nüfusuna Kayıtlı Nüfusunun İkamet Ettiği İller
Tablo 7: Aydın İl Bazında Okuma Yazma Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (6+ Yaş)
Tablo 8: Ortaöğretimde İlçeler Bazında Okul – Derslik – Öğrenci ve Öğretmen Durumu
Tablo 9: Mezuniyet Durumuna Göre Nüfus
Tablo 10: 2012 Yılı Müze Ziyaretçi Sayısı ve Gelir Toplamı
Tablo 11: Sinema İstatistikleri
Tablo 12: Tiyatro İstatistikleri
Tablo 13: 2012 Yılı Aydın İl Tesisleri
Tablo 14: Sağlık Personel Sayısı
Tablo 15: Aydın İli Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişi Sayısı ve Türkiye Nüfusuna Oranı
Tablo 16: Aydın İli Sosyal Güvenlik Kapsamındaki aktif Çalışan Sayısı
Tablo 17: Aydın İli Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emekli Kişi Sayısı
Tablo 18: 2012 Yılı Aydın İli Zorunlu Sigortalı Sayısı
Tablo 19: Aydın İli İşyeri ve Zorunlu Sigortalı Sayısı İle Ortalama Günlük Kazanç
Tablo 20: 2012 Yılı Aydın İli Genel Çalışma
Tablo 21: 2012 Yılı Aydın İli Alınan ve Karşılanan Açlık İşler
Tablo 22: 2012 Yılı Aydın İli İşe Yerleştirmeleri
Tablo 23: 2012 Yılı İçerisinde Tarım Dışı ve Tarım İçi Sektörden Alınan Açık İşler
Tablo 24: 2012 Yılı İçerisinde Tarım Dışı ve Tarım İçi Sektörlere Göre İşe Yerleştirmeler
Tablo 25: 2012 Yılı Sonunda Yaş Gruplarına Göre Kayıtlı İşsizler
Tablo 26: 2012 Yılı Sonunda Öğrenim Durumlarına Göre Kayıtlı İşsizler
4 Tablo 27: 2012 Yılı Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımları (Bin TL)
Tablo 28: 2012 Yılı aydın İli Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (Bin TL)
Tablo 29: Aydın’ın Arazi Varlığı
Tablo 30: Aydın İli Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 31: Önemli Tarla Bitkileri Ekiliş Alanları (da) ve Üretim Miktarları
Tablo 32: Önemli Tarla Bitkilerinin Yıllar İtibariyle Üretim Miktarları
Tablo 33: Önemli Sebzelerin Ekiliş Alanları ve Üretim Miktarları
Tablo 34: Önemli Sebzelerin Yıllara Göre Ekim alanları ve Üretim Miktarları
Tablo 35: Önemli Meyvelerin Üretim Miktarları
Tablo 36: Önemli Meyvelerin Yıllara Göre Üretim Miktarları (ton)
Tablo 37: Aydın İli İncir İstatistik Verileri
Tablo 38: Aydın Yıllara Göre İncir Üretim Miktarları
Tablo 39: Aydın İli Kestane İstatistik Verileri
Tablo 40: Aydın Yıllara Göre Kestane Üretim Miktarları
Tablo 41: Aydın İli Zeytin İstatistik Verileri
Tablo 42: Aydın Yıllara Göre Zeytin Üretim Miktarları
Tablo 43: Aydın İli Pamuk İstatistik Verileri
Tablo 44: Aydın Yıllara Göre Pamuk Üretim Miktarları
Tablo 45: İlçelere Göre Örtü Altı Ürünlerin Üretimi (ton)
Tablo 46: Aydın İli İlçelere Göre Örtü Altı Tarım Alanları (da)
Tablo 47: Aydın Tarımsal Alet ve Makine Varlığı
Tablo 48: Aydın İli Yıllar İtibariyle Hayvan Varlığı
Tablo 49: Aydın İli İlçeler Bazında Hayvan Varlığı
Tablo 50: Aydın İli Büyükbaş Hayvan Varlığı
Tablo 51: Aydın İli Küçükbaş Hayvan Varlığı
Tablo 52: Aydın İli Bal Üretimi
Tablo 53: Aydın İli İlçeler Bazında Arı Kozan Sayısı ve Bal Üretimi
5 Tablo 54: 2012 Yılında Aydın İlinde Kodlanan İlk 5 Faaliyet
Tablo 55: 2012 Yılında Aydın İlinde Kodlanan İlk 5 Ürün
Tablo 56: 2012 Yılı Aydın Kapasite Raporu
Tablo 57: Aydın İli 2011 – 2012 Yıllarına Ait Ürün Bazında Dış Ticaret Rakamları ($)
Tablo 58: Aydın İli 2011 – 2012 Yıllarına Ait Ülkeler Bazında Dış Ticaret Rakamları ($)
Tablo 59: Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer ($)
Tablo 60: Yıllar İtibariyle Aydın’ın Kişi Başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Değerleri ($) Cari
Fiyatları
Tablo 62: İlçeler İtibariyle Aydın İli Banka Şube Sayısı
Tablo 63: Aydın İli Yıllar İtibariyle Protestolu Senet Adedi
Tablo 64: Aydın İli Yıllar İtibariyle Protestolu Senet Tutarı
6 2012 YILI
EKONOMİK RAPORU
AYDIN TİCARET BORSASI
HAKKINDA GENEL BİLGİLER
7 AYDIN TİCARET BORSASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Aydın Ticaret Borsası kuruluş tarihi itibariyle borsaların 31.sidir. Aydın'da Ticaret Borsası
kurulması için Hulusi ÇAKICI, Osman BESTEL, Sadık CANDAŞ, Rüştü ŞENSOY ve
Mehmet TEMİZ teşebbüste bulunmuşlar, Ticaret Bakanlığınca borsanın kurulmasına 6 Eylül
1956 tarihinde müsaade edilmiştir. Bunun üzerine Sırrı GÜRSEL, Ekrem ÇİFTCİ, Mehmet
ÖZŞAHİN, M. Sırrı AYKUTLU, Necati ÖZÇÖLLÜ, İsmail MANAVOĞLU, Fevzi
PAKSOY, Mustafa BAYRAMOĞLU, Mustafa ÖZALP ve Sadık AKSARI' dan müteşekkil
bir heyetçe yapılan hazırlıklardan sonra 9 Ekim 1956′da seçimler tamamlanmış olup, 10 Ekim
1956′da Borsa 93 üye ile faaliyetine başlamıştır. 2012 yılında ise faal üye sayımız gerçek ve
tüzel olmak üzere 377 olmuştur. Kuruluşumuzda seçimle işbaşına gelmiş 9 Meclis Üyesi, 5
Yönetim Kurulu Üyesi ve 11 Personel çalışmaktadır. Aydın Ticaret Borsası yaklaşık 8370 m²
alan üzerine kurulu olan hizmet binasında, hizmet vermektedir.
5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanununun 28. maddesine dayanılarak Aydın ilinde Borsaya
dahil maddelerin alım satımı ve Borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile
meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
•
Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
•
Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve
ilan etmek.
•
5174 sayılı kanunun 51 inci maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylama hizmetlerini
vermektir.
•
Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik
bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf,
adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.
•
Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif ve başvurularda bulunmak;
üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeler adına veya
kendi adına dava açmak.
•
Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki
uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek gibi hizmetleri vardır.
Borsamız 2007 yılında ISO 9001:2000 belgesini alarak, hizmet kalitesini belgelendirmiş,
üyelerimizin memnuniyetini arttırmak amacıyla üye memnuniyeti odaklı faaliyetlerini
arttırmıştır. 2007 yılında alınan Yönetim Kurulu kararı ile 6.dönem akreditasyon için TOBB' a
başvuru yapan borsamız 2007 tarihinden bu güne kadar çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Oda Borsa Akreditasyon projesi kapsamında Aydın Ticaret
Borsasınca yürütülen akreditasyon çalışmaları sonucunda 01 Temmuz 2010 tarihinde denetim
gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda borsamız, başarılı bulunmuştur.
8 Tablo 1:AYDIN TİCARET BORSASI 2012 YILINA AİT TESCİL RAKAMLARI
TEKSTİL HAMMADDELERİ
Miktar/kg
Tutar
İşlem Sayısı
Çiğitli Pamuk
29.537.120
53.419.211,30
849
Preseli Pamuk
12.314.803
32.390.256,31
1.117
Pamuk Çekirdeği
16.093.932
9.209.210,18
137
HUBUBATLAR
Miktar/kg
Tutar
İşlem Sayısı
Buğday
28.693.402
17.090.487,16
443
Arpa
240.625
128.611,23
18
Mısır
313.585.680
182.890.301,93
2.108
Un
6.483.770
3.900.129,98
290
YAĞLAR
Miktar/kg
Tutar
İşlem Sayısı
Zeytinyağı
64.254.320
269.649.124,36
5.881
Prina Yağı
8.000
24.800,00
1
KURU MEYVELER
Miktar/kg
Tutar
İşlem Sayısı
Kuru İncir
89.910.883
231.344.799,28
9.439
Kuru Erik
3.650
29.490,23
9
Kestane
4.543.198
16.949.635,36
367
Ceviz
16.168
90.113,64
19
Çam Fıstığı
280.637
17.770.507,29
383
Yer Fıstığı
1.316.748
4.072.578,30
37
İç Badem
700
12.400,00
1
Kabuklu Badem
6.880
36.698,01
12
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Miktar/kg
Tutar
İşlem Sayısı
Zeytin
76.297.039
126.627.295,77
5.798
Patates
4.606.220
1.158.072,47
220
Kuru Soğan
1.876.371
398.681,00
79
Bal
1.586.880
13.189.712,68
97
Susam
39.648
181.357,65
6
Kekik
2.261.663
8.417.934,25
163
Defne Yaprağı
106.020
394.878,95
51
Miktar/ad
Tutar
İşlem Sayısı
Yumurta
18.327.923
3.321.157,43
797
CANLI HAYVANLAR
Miktar/ad
Tutar
İşlem Sayısı
Büyükbaş
35.018
91.406.293,92
2.531
Küçükbaş
5.383
1.877.652,24
202
HAYVAN DERİLERİ
Miktar/kg
Tutar
İşlem Sayısı
Büyükbaş
244.671
584.616,20
298
Küçükbaş
3.291
36.400,00
87
Et Toplam
5.366.962
65.781.667,98
3.082
Miktar/kg
Tutar
İşlem Sayısı
Prina
19.436.360
959.648,39
408
9 2012 YILI
EKONOMİK RAPORU
AYDIN
HAKKINDA GENEL BİLGİLER
10 TARİHÇE
Aydın ili ilk çağlardan beri verimli toprakları, elverişli iklimi, ticaret yolları üzerinde
bulunması nedeniyle önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Tarihi süreç içerisinde çeşitli
uygarlıklara beşiklik etmiş, Batı Anadolu Bölgemizde tarih ve uygarlığın izlerini taşıyan,
dünyanın ender yerlerinden biridir.
Tarihi M.Ö. 7000 yılına dayanan bu topraklara yerleşen ilk insanların, nerelere nasıl
yerleştikleri ile ilgili el yapımı kayıtlar mevcuttur. Bu eserlerde M.Ö. 5000 yılındaki köy
kültürü, M.Ö. 3000 yılında şehir devletleri kültürüne dönüşmektedir. Yeni gelenler M.Ö. 2000
yılından itibaren devlet kurarak Anadolu kültürüne katkıda bulunmuşlardır.
Bugünkü Aydın; Tralleis Kenti ile birlikte M.Ö. 2500 yıllında Hititler zamanında gelişmiş,
VII. yy. da Lydia zamanında da en parlak çağını yaşamıştır. Sırasıyla Neolitik, Katolik, Tunç
Çağları ile Frigya, Lydia, Pers, Roma ve Bizans çağlarını yaşamış, daha sonra 1171-1270
yılları arasında Selçuklular, 1270-1307 yılları arasında Menteşeoğulları, 1307-1390 yılları
arasında Aydınoğulları, 1390-1922 yılları arasında da Osmanlı dönemini yaşamıştır.
Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının izleri olan kültür varlıkları ve vakıf eserleriyle
donatılan Aydın; sanat, felsefe, sosyal hizmetler, tarım ve mimaride parlak ve uygar günlere
şahit olmuş, geçmiş dönemlerin tarihsel izleri korunarak günümüze kadar taşınmıştır.
Aydın’ın Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım
Beyazıt’ın şehzadesi Ertuğrul Bey’in Vali olarak Aydın’a atanmasıyla başlamıştır.
Aydınoğulları zamanında şehrin adı Aydın Güzelhisarı olmuş, daha sonraları Aydın adını
almıştır. Şehir XIV yy. da bugünkü yerine kurularak idari kademelendirme sırasıyla, 1390
yılında eyalet, 1426 yılında sancak, 1811 yılında eyalet, 1850 yılında İzmir’e bağlı sancak
olmuştur.
Aydın’ın 1919 yılına kadar sancak şeklinde devam eden bu yönetim şekli, 25 Mayıs 1919 – 7
Eylül 1922 yılları arasında 40 aya yakın süren işgalden sonra Kurtuluş Savaşı’nın
kazanılmasıyla birlikte 1923 yılında değişmiş, müstakil vilayet olmuştur.
COĞRAFİ KONUM
Aydın; tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan gücüyle Ege Bölgesi
ve Ülkemizin hızla gelişen illerinden biri durumundadır.
İlimizin orta ve batı kesiminde verimli ovalar, kuzey ve güneyi dağlar ile çevrili Büyük
Menderes Havzası üzerinde 8007 km²’lik bir alan üzerine kuruludur. Doğuda Denizli, batıda
Ege Denizi, kuzeyde İzmir ve Manisa, güneyde ise Muğla illeriyle komşudur. İl, 37°-44' ve
38°-08' kuzey enlemleri ile 27°-23' ve 28°-52' doğu boylamları arasında yer alır.
Kuzey ve güneyi dağlık, engebelidir, iki bölüm arasında iki yandan faylarla sınırlanmış ve
sonradan alüvyonlarla örtülmüş genç bir çöküntü alanı olan Büyük Menderes ovası yer alır. 1.
derecede deprem alanı olan bölge birçok kez yıkıcı depremlere maruz kalmıştır.
11 Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ilde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
Ortalama en yüksek sıcaklık 36.0°C ile temmuz ayında yaşanırken, ortalama en düşük
sıcaklık 4.2°C ile ocak ayında yaşanmıştır. Ortalama yağışlı gün sayısı ise 13.1 günle aralık
ayında yaşanmıştır.
İlimiz sınırları içinde büyük, küçük birçok akarsu mevcuttur. Büyük Menderes Nehri Ege
Bölgesi’nin en uzun akarsuyudur. Toplam uzunluğu 435 km il içindeki uzunluğu 170 km dir.
Çine Çayı, Akçay ve Dandalaş Çaylarının sularını toplayarak Ege Denizi’ne dökülür.
İlin güneyindeki Menteşe Dağlarında yükseklikleri 1800 metreye ulaşan Çubuk, Karıncalı,
Madran ve Beşparmak dağları, kuzeyindeki Aydın Dağlarında ise yüksekliği 1353 metreyi
bulan ve en önemli tepeleri arasında Uyuk, Karlık, Malgaç bulunan Karadağ’ın
bulunmaktadır. En önemli yaylaları Paşa Yaylası, Mardan Yaylası, Karacasu Yaylası’dır.
İlin en büyük gölü Bafa Gölü olup, Büyük Menderes, deltasının güneydoğusundadır. Diğer
gölleri Samson ve Azap gölüdür.
Orta ve batı kesiminden Büyük Menderes Irmağının taşıdığı alüvyonların yığılması ile oluşan
ve geniş alan kaplayan düzlükler Büyük Menderes Ovası adıyla anılır. Bu düzlüklerin bazı
bölümleri, Aydın, Nazilli, Söke, Balat, Koçarlı Ovası gibi yerel adlarla da anılır. Ayrıca Çine
Çayı ve Karpuzlu Çayı yataklarında Çine ve Karpuzlu Ovası bulunmaktadır.
Ova tabanında incir, zeytin ve portakal bahçeleri büyük alanlar kaplar. Bunların dışında
bağlar, bahçeler ve pamuk tarlaları geniş yer tutar.
Aynı zamanda Akdeniz yöresinin bitki örtüsü, sert yapraklı, kurağa dayanıklı bodur makiler
görülür. Kocayemiş, mersin, defne, delice ve aşı zeytinler, menengiç, dere boylarında
zakkumlar ve bunlar arasında kekik, nane, lavanta çiçeği gibi kokulu bitkilerde vardır.
Bunların yanı sıra dağlarda çam, kestane, çınar, dişbudak, ıhlamur gibi ağaçlar görülür. İl
topraklarının %38’i ormanlarla kaplıdır. Bunların beşte biri üretime elverişli koru
ormanlarıdır.
12 EKONOMİK RAPORU
KÜLTÜREL YAPI
2012 YILI
TOPLUMSAL VE
13 NÜFUS YAPISI
Sosyal yapıyı oluşturan ve değiştiren en önemli faktör nüfustur. Nüfusun mutlak miktarı
cinsiyete göre artış hızı, şehir ve köy nüfusu, yaş gruplarına göre dağılımı, iktisadi faaliyet
dallarına göre dağılımı ve eğitim seviyesi gibi açılardan ele alınması bir anlamda sosyal
yapının incelenmesidir.
Aydın ili 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1.006.541 nüfusa
sahiptir ve bu rakama göre Türkiye nüfusunun % 1,33’ünü barındırmaktadır. Tablo 2’de
görüldüğü üzere, il nüfusunun 394.695’i belde ve köylerde, 611.846’sı ise il ve ilçe
merkezlerinde ikamet etmektedir. Buna göre Aydın ili nüfusunun % 61’i il ve ilçe
merkezlerinde, % 39’u ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Bunun yanı sıra nüfus cinsiyet
yapısı açısından incelendiğinde, 504.204 kadın nüfus, 502.337 erkek nüfus bulunmaktadır ve
nüfusun eşit oranlarda dağılım gösterdiği dikkat çekmektedir.
Tablo 2:Aydın İli İl/İlçe Merkezi ve Belde/Köy Nüfusu
İl/İlçe Merkezi
Belde/Köy
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
611.846 304.626 307.220 394.695 197.711 196.984
Kaynak: 2012 TÜİK, ADNKS Sonuçları
Toplam
1.006.541
Toplam
Erkek
502.337
Kadın
504.204
Aydın İlinin merkez ilçe dahil 17 ilçesi bulunmaktadır. Aydın İli İlçe nüfusları
incelendiğinde, ilin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Merkez (259.786),
Nazilli (147.668), Söke (115.586) ve Kuşadası (90.652) olduğu görülmektedir. Nüfusun en az
olduğu ilçeler ise sırasıyla Karpuzlu (11.817), Buharkent (12.454), Yenipazar (13.398),
Karacasu (19.936), Sultanhisar (21.235) ilçeleridir. Nazilli ve Söke ilçeleri merkezden sonra
en büyük nüfusa sahip ilçeler olduğundan bu ilçelerin ekonomik etkinlikleri de oldukça
yüksektir. Ayrıca ilimizin yüzölçümü bakımından en büyük olan ilçesi Söke iken en küçük
olan ilçesi de Buharkent’tir.
İlin toplam şehirleşme oranı % 61 civarındayken bu oran ilçelere göre farklılıklar
sergilemektedir. Örneğin Merkez (% 75), Didim (% 80), Kuşadası (% 77), Nazilli (% 75)
ilçelerinde şehirleşme oranı % 70’in üzerinde değerler alırken Karpuzlu (% 17,5), Koçarlı (%
25), Kuyucak (% 27), Bozdoğan (% 29) ilçelerinde % 30’un altında kalmaktadır.
14 Tablo 3:Aydın İli İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi ve Belde/Köy Nüfusu
İl/İlçe Merkezi
Belde/Köy
Aydın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Merkez
195.951
97.966
97.985
63.835
32.017
Bozdoğan
10.078
4.936
5.142
25.136
12.643
Buharkent
6.788
3.247
3.541
5.666
2.845
Çine
20.250
9.984
10.266
31.143
15.585
Didim
47.872
24.719
23.153
12.067
6.175
Germencik 13.017
6.389
6.628
29.954
14.910
İncirliova
20.597
10.308
10.289
23.970
11.915
Karacasu
6.524
3.181
3.343
13.412
6.582
Karpuzlu
2.072
1.053
1.019
9.745
4.823
Koçarlı
6.402
3.176
3.226
18.244
9.129
Köşk
9.928
4.980
4.948
17.144
8.763
Kuşadası
70.143
35.261
34.882
20.509
10.472
Kuyucak
7.557
3.653
3.904
20.650
10.228
Nazilli
111.298
54.322
56.976
36.370
18.112
Söke
70.522
35.285
35.237
45.064
22.804
Sultanhisar 6.159
3.081
3.078
15.076
7.364
Yenipazar
6.688
3.085
3.603
6.710
3.344
Toplam
611.846 304.626 307.220 394.695 197.711
Kaynak: 2012 TÜİK, ADNKS Sonuçları
Kadın
31.818
12.493
2.821
15.558
5.892
15.044
12.055
6.830
4.922
9.115
8.381
10.037
10.422
18.258
22.260
7.712
3.366
196.984
Toplam
259.786
35.214
12.454
51.393
59.939
42.971
44.567
19.936
11.817
24.646
27.072
90.652
28.207
147.668
115.586
21.235
13.398
1.006.541
Toplam
Erkek
129.983
17.579
6.092
25.569
30.894
21.299
22.223
9.763
5.876
12.305
13.743
45.733
13.881
72.434
58.089
10.445
6.429
502.337
Kadın
129.803
17.635
6.362
25.824
29.045
21.672
22.344
10.173
5.941
12.341
13.329
44.919
14.326
75.234
57.497
10.790
6.969
504.204
Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Aydın ilinde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde nüfusun %50’sinin 35 yaş
altı gençlerden oluştuğu görülmektedir. 60 yaş ve üzeri grubun ise nüfusun %15’ini
oluşturduğunu görmekteyiz. Bu oranın Türkiye ortalamasından yüksek olması ilin ölüm
oranının Türkiye ortalamasından daha düşük, ortalama yaşam süresinin de ortalamadan
yüksek olduğunu göstermektedir.
Tablo 4:İl Nüfusunun Yaş Grupları ve Cinsiyetine Göre Dağılımı
Yaş Grubu Toplam Erkek Kadın Yaş Grubu Nüfusa Oranı
'0-4'
64.586 33.166 31.420
20,18%
'5-9'
65.440 33.679 31.761 203.090
'10-14'
73.064 37.543 35.521
'15-19'
77.247 39.188 38.059
'20-24'
72.952 36.208 36.744
'25-29'
74.093 38.167 35.926
'30-34'
78.620 39.997 38.623
'35-39'
73.361 36.689 36.672
694.123
68,96%
'40-44'
70.669 35.730 34.939
'45-49'
69.757 35.362 34.395
'50-54'
68.610 34.564 34.046
'55-59'
61.504 30.740 30.764
'60-64'
47.310 23.252 24.058
'65-69'
35.761 16.988 18.773
'70-74'
28.369 13.046 15.323
'75-79'
22.786
9.860
12.926
109.328
10,86%
'80-84'
14.774
5.669
9.105
'85-89'
6.213
2.130
4.083
'90+'
1.425
359
1.066
Toplam
1.006.541 502.337 504.204
Kaynak: 2012 TÜİK, ADNKS Sonuçları
15 Nüfusun Kayıtlı Olduğu İl
Aydın il nüfusu 1.006.541 kişi olmasına rağmen bu nüfusa ait 691.228 kişi Aydın İli nüfusuna
kayıtlıdır. Buna göre il nüfusunun % 31’i farklı illerin nüfusuna kayıtlıdır. Aydın İli dışında
Denizli (21.070), İzmir (19.229), Ağrı (18.329), Bitlis (15.485), Konya (13.739), Muş
(13.990), Afyon (12.173), Erzurum (10.873), Muğla (10.478), Siirt (9.413), Manisa (7.805)
illeri nüfusuna kayıtlı nüfusun yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bu rakamlara göre, Aydın İline
gerçekleşen göçün bir kısmı çevre iller olan İzmir ve Denizli’den olduğu, bu iller dışında
yoğunlukla Doğu illerinden göç aldığı dikkat çekmektedir. Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt, Konya,
Erzurum en yoğun göç aldığı iller arasında bulunmaktadır. Aydın ilinde turizm ve tarımın
öncelikli ve gelişmiş sektörler olması sebebiyle bu sektörlerde ilimize çalışmaya yönelik
önemli göçler gerçekleşmektedir.
Ayrıca yıllar itibariyle kırsal kesimden kente göç yaşandığı da gözlemlenmektedir.
Türkiye’nin önemli sorunlarından olan işsizlik, altyapı yetersizlikleri ve benzeri nedenlerle
kırdan kente göç Aydın ili içinde geçerlidir. Bu bağlamda göç eden nüfusa yönelik politikalar
geliştirilmeli ve sosyal proje çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
Tablo 5: Aydın İli Nüfusunun Kayıtlı Olduğu İller
Aydın Denizli İzmir
Ağrı
Bitlis
Konya
691.228 21.070 19.229 18.329 15.485 13.739
Kaynak: 2012 TÜİK, ADNKS Sonuçları
Muş
13.990
Afyon Erzurum Muğla
12.173 10.873 10.478
Siirt
9.413
Manisa
7.805
İlimizin aldığı büyük göçün yanı sıra önemli ölçüde de göç verdiği dikkat çekmektedir. Aydın
ili nüfusuna kayıtlı olan toplam 908.489 kişinin 691.228 kişisi Aydın’ da ikamet etmekte,
geriye kalan kısmı ise iş ve başka sebeplerle diğer çevre illere ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi
büyük şehirlere göç etmiştir. Aydın ilinin en fazla göç verdiği illerin başında İzmir (86.676)
gelmektedir ve bunu İstanbul (26.349), Muğla (24.133) , Denizli (16.120), Ankara(10.818),
Antalya (7.057), Manisa (4.854), Bursa (3.746) illeri izlemektedir. Aydın nüfusuna kayıtlı
olup, en az göçün gerçekleştiği iller sırasıyla Balıkesir (3.011), Kocaeli (2.462)’ dir.
Tablo 6: Aydın İli Nüfusuna Kayıtlı Nüfusun İkamet Ettiği İller
Aydın
İzmir İstanbul Muğla Denizli Ankara Antalya Manisa
691.228 86.676 26.349 24.133 16.120 10.818 7.057
4.854
Kaynak: 2012 TÜİK, ADNKS Sonuçları
Bursa Balıkesir Kocaeli
3.746
3.011
2.462
EĞİTİM
Okuryazarlık kültürel bir organizasyon biçimi olduğu kadar, insanın düşünme biçimini
değiştirir ve ilkel bir toplumdan ileri bir topluma geçişin anahtar faktörüdür. Ülke ve
bölgelerin gelişmişlik durumları incelendiğinde, bu durumun o bölgede yaşayan insanların
eğitim düzeyleriyle doğrudan bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Eğitim, toplumlarda
gelişmenin temel araçları olan bilgi ve teknolojinin üretilmesini, nitelikli iş gücünün
oluşmasını ve sosyal kalkınmayı sağlayan temel dinamiktir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunun gelişmesi ile
eğitim sistemi arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme
16 gibi toplumsal kalkınmayı gerçekleştirebilmek için güçlü bir eğitim sistemi gerekmektedir.
Kalkınmanın gerektirdiği sayı ve nitelikte kalkınma bilincine sahip insan gücü ancak bilimsel
temellere dayandırılmış bir eğitim sistemiyle oluşabilir. Bu noktada eğitim alanındaki
eksikliklerin giderilmesi yönündeki çalışmalar büyük önem taşımaktadır.
Aydın ili nüfusu okuma yazma durumu açısından değerlendirildiğinde % 96 genel nüfus
okuma yazma oranı ile Türkiye ortalamasının (% 93) üzerinde değerler almaktadır. Türkiye
geneli tüm iller arasındaki değerlendirmeye göre de Aydın İli okuma yazma oranı en yüksek
7. il olarak ön plana çıkmaktadır.
Kadın nüfus okuma yazma oranları açısından Aydın ili incelendiğinde de % 94’lük oranla
%91 olan Türkiye ortalamasından yüksek değerler aldığı görülmektedir. Türkiye geneli tüm
iller arasındaki değerlendirmeye göre ise Aydın İli kadın nüfus okuma yazma oranı en yüksek
8. il olarak yerini almaktadır.
Tablo 7: Aydın İl Bazında Okuma Yazma Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (6+ Yaş)
Aydın
Türkiye
Okuma Yazma Durumu
Toplam
Kadın
Erkek
Okuma Yazma Bilmeyen
25.769
21.113
4.656
Okuma Yazma Bilen
886.250
437.174
449.076
Bilinmeyen
12.246
5.459
6.787
Toplam
924.265
463.746
460.519
Okuma Yazma Bilmeyen
2.788.757
2.313.689
475.068
Okuma Yazma Bilen
Bilinmeyen
63.347.643 30.719.323 32.628.320
1.740.979
845.835
Okuma Yazma
Oranı (%)
Kadın Okuma
Yazma Oranı (%)
96
94
93
91
895.144
Toplam
67.877.379 33.878.847 33.998.532
Kaynak: 2012 TÜİK, ADNKS Sonuçları
Eğitim kalkınma sürecinde, işgücünün verimliliğini artırmakta, gelir dağılımını düzeltmekte,
sağlık ve beslenmeyi geliştirmekte, doğurganlığı azaltmakta, gelecek kuşakların eğitim alma
olanağını artırmakta, toplumsal ve siyasal gelişmeye önemli katkıda bulunmaktadır.
Okul öncesi öğretimle başlayan bu süreç ilköğretim, ortaöğretim, lise ve yüksekokulla devam
etmektedir. Bu yüzdendir ki kişinin temelini oluşturan okul öncesi eğitimin önemi büyüktür.
Çocuk bu dönemde temel alışkanlıklarını kazanmakla beraber, fiziksel ve bilişsel yetilerini
geliştirmekte, her geçen gün deneyimlerine yenilerini ekleyerek sosyalleşmektedir.
Değişen ekonomik ve toplumsal koşullar eğitime gerek bireylerin gerekse ulusların
başarısında merkezi bir önem kazandırmıştır. Bu açıdan ülkemizdeki eğitim kalitesinin
arttırılması, herkese eşit eğitim fırsatlarının tanınması ve okul-öğretmen ihtiyacının
karşılanması konularında gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde
çalışıp; yürütülecek pek çok proje ile eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak
amaçlanmalıdır.
17 Tablo 8: 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Aydın İl Geneli Okul- Derslik- Öğrenci ve Öğretmen Durumu
Toplam Öğretmen
Okul Derslik Şube Toplam Öğrenci Sayısı
Sayısı
OKUL TÜRÜ
Sayısı Sayısı Sayısı
T
E
K
T
E
K
Bağımsız Anaokulu (Resmi)
38
183
199
3.421
1.777 1.644
197
12
185
Bağımsız Anaokulu (Özel)
11
59
36
414
200
214
37
37
Bağımsız Anaokulu Toplamı
49
242
235
3.835 1.977 1.858 234
12
222
Bünyeli Uygulama Anasınıfı
9
23
19
307
163
144
55
5
50
Bünyeli Anasınıfı (Resmi İlkokul)
269
339
416
6.967
3.632 3.335
362
14
348
Bünyeli Anasınıfı (Resmi Ortaokul)
37
48
70
1.117
558
559
73
2
71
Bünyeli Anasınıfı ( Özel İlkokul)
6
7
15
190
98
92
15
15
Bünyeli Anasınıfı Toplamı
321
417
520
8.581 4.451 4.130 505
21
484
Okul Öncesi Genel Toplamı
370
659
755 12.416 6.428 5.988 739
33
706
SHÇEK Okul Öncesi Kurumları
27
56
56
695
386
309
100
6
94
Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul
124
424
494
3.379
1.716 1.663
161
81
80
Müstakil İlkokul
231
2.517 2.590 57.034 29.306 27.728 2.991 1.288 1.703
Özel İlkokul
11
121
93
1.452
755
697
179
56
123
İlkokul Toplamı
366 3.062 3.177 61.865 31.777 30.088 3.331 1.425 1.906
Müstakil Ortaokul
187
2.078 2.166 51.036 26.119 24.917 3.541 1.775 1.766
Yatılı Bölge Ortaokulu
1
14
13
253
140
113
24
16
8
İmam Hatip Ortaokulu
8
26
16
422
258
164
İ.H.L.Bünyesinde İ.H.Ortaokulu
3
6
6
179
103
76
Özel Ortaokulu
11
128
97
2.012
1.068
944
212
80
132
Ortaokul Toplamı
210 2.252 2.298 53.902 27.688 26.214 3.777 1.871 1.906
İlkokul-Ortaokul Toplamı
576 5.314 5.475 115.767 59.465 56.302 7.108 3.296 3.812
Genel Lise
49
1.015 1.035 22.417 9.830 12.587 1.686
932
754
Özel Lise
7
81
76
1.234
673
561
141
76
65
Genel Lise Toplamı
56
1.096 1.111 23.651 10.503 13.148 1.827 1.008
819
İmam Hatip Liseleri
4
92
89
2.596
1.568 1.028
174
106
68
Mesleki Teknik Lise
40
722
1.087 23.205 13.061 10.144 1.772 1.015
757
Mesleki ve Teknik Eğitim Toplamı 44
814
1.176 25.801 14.629 11.172 1.946 1.121
825
Ortaöğretim Genel Toplamı
100 1.910 2.287 49.452 25.132 24320 3.773 2.129 1.644
Örgün Eğitim Genel Toplam
725 7.883 8.517 177.635 91.025 86.610 11.620 5.458 6.162
Rehberlik Araştırma Merkezi
3
31
20
11
İşitme Engelliler İlkokulu (Resmi)
1
4
16
12
4
3
1
2
İşitme Engelliler Ortaokulu (Resmi)
1
4
29
18
11
11
8
3
Özel Eğitim İlkokulu (Resmi)
2
8
9
5
4
9
1
8
Özel Eğitim Ortaokulu (Resmi)
2
8
40
28
12
20
8
12
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Resmi)
2
4
8
5
3
45
26
19
Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe3
11
48
35
13
18
9
9
Özel Eğitim Uygulama Merkezi 2. Kademe3
12
37
23
14
24
6
18
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
2
4
40
28
12
17
9
8
Özel Eğitim Okulu (Özel)
2
65
18
4
14
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Özel)
20
245
198
43
155
Özel Eğitim Genel Toplamı
41
365
227
154
73
394
135
259
Halk Eğitim Merkezi
17
46
94.404 32.226 62.178 115
57
58
Mesleki Eğitim Merkezi
10
63
7.376
6.302 1.074
153
133
20
Yaygın Eğitim Genel Toplamı
27
109
101.780 38.528 63.252 268
190
78
Öğretmenevi
8
15
14
1
Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu
55
168
18.090 13.466 4.624
559
414
145
Özel Dershane
66
775
17.695 8.323 9.372 1.052
531
521
Özel Etüd Eğitim Merkezi
20
65
444
231
213
69
27
42
Özel Muhtelif Kurslar
29
104
3.345
1.554 1.791
97
47
50
Özel Yaygın Eğitim Öğr.Toplamı
170 1.112
0
39.574 23.574 16.000 1.777 1.019
758
Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* Okul öncesi eğitimdeki öğretmen sayısına, il genelindeki 100 tane ücretli öğretmen dahil edilmemiştir.
18 İlimizde toplam okul sayısı 725, derslik sayısı 7.883, öğrenci sayısı 177.635, öğretmen sayısı
11.620’dir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ise ilkokulda 20, ortaokulda 24, ortaöğretimde
ise 26’dır.
Ayrıca ilimizde 41 adet 365 derslik sayısıyla özel eğitim merkezi, 66 adet 775 derslik
sayısıyla özel dershane, 20 adet 65 derslik sayısıyla özel etüd eğitim merkezi, 29 adet 104
derslik sayısıyla muhtelif kurslar bulunmaktadır.
Bunun yanında 17 adet 46 derslik sayısıyla halk eğitim merkezi, 10 adet 63 derslik sayısıyla
mesleki eğitim merkezi ve 55 adet 168 derslik sayısıyla özel motorlu taşıt sürücü kursu
ilimizde hizmet vermektedir.
Mezuniyet Durumuna Göre Nüfus
İlimiz nüfusu mezuniyet durumuna göre değerlendirildiğinde ilkokul mezunu sayısının
%30’luk bir payla en fazla, onu takiben %18’lik payla ilköğretim mezunları ve %16’lık payla
lise ve dengi okul mezunları oluşturmaktadır.
Ayrıca 2011-2012 eğitim- öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci
sayısı 28.147 olup, lisans öğrenci sayısı 14.527, ön lisans öğrenci sayısı 12.441, lisansüstü
öğrenci sayısı 1.179 kişidir.
Tablo 9: Mezuniyet Durumuna Göre Nüfus
Bitirilen Eğitim Düzeyi
Toplam Kadın
Erkek
Okuma Yazma Bilmeyen
25.769
21.113
4.656
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen
169.197
94.752
74.445
İlkokul Mezunu
278.605 149.326 129.279
İlköğretim Mezunu
169.991
74.314
95.677
Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu
35.118
13.638
21.480
Lise veya Dengi Okul Mezunu
147.961
68.528
79.433
Yüksekokul veya Fakülte Mezunu
80.477
34.630
45.847
Yüksek Lisans Mezunu
3.641
1.490
2.151
Doktora Mezunu
1.260
496
764
Bilinmeyen
12.246
5.459
6.787
Toplam
924.265 463.746 460.519
Kaynak: 2012 TÜİK, ADNKS Sonuçları
19 KÜLTÜR
İlimizde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 6 adet müze bulunmaktadır.
- Aydın Müzesi
- Yörük Ali Efe Etnografya Müzesi
- Afrodisias Müzesi
- Karacasu Etnografya Müzesi
- Milet Müzesi
- Aydın Arkeoloji Müzesi
İlimizde Belediyelere ve Adnan Menderes Üniversitesine bağlı 3 adet müze bulunmaktadır.
- Çine Kuva-i Milliye Müzesi
- Çine Arıcılık Müzesi
- Nazilli Etnografya Müzesi
İlimizde toplam 21 adet ören yeri bulunmaktadır, bir kısmı aşağıda yer almaktadır.
Önemli Ören Yerlerimiz
- Çine: Alabanda, Gerga
- Didim: Apollon Tapınağı, Milet
- Germencik-Ortaklar: Magnesia
- Karacasu: Afrodisias
- Karpuzlu: Alinda
- Merkez: Tralleis
- Nazilli: Harpasa, Mastaura
- Söke: Priene
- Sultanhisar: Nysa
Tarihi Yapılarımız
- Ahi Bayram Türbesi
- Ahmet Gazi Camii
- Arpaz Kalesi
- Bey Camii
- Beyler Kulesi
- Cihanoğlu Camii
- Cin Cin Kalesi
- Çiftlik Türbesi
- Güvercinada Kalesi
- İlyas Bey Cami
- Koçarlı Cihanzade Mustafa Camii
- Körteke Kalesi
- Kurşunlu Manastırı
20 - Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı
- Ramazan Paşa Camii
-Üveys Paşa Cam
Aşağıdaki tabloda bazı müzelerimize 2012 yılında gerçekleştirilen ziyaretçi sayıları ve
gelirleri yer almaktadır.
Tablo 10: 2012 Yılı Müze Ziyaretçi Sayısı ve Gelir Toplamı
Müze / Örenyer Adı
Ziyaretçi Toplamı Gelir Toplamı (TL)
Aydın Müzesi
4.448
4.075
Yörük Ali Efe Evi
8.610
NYSA Örenyeri
6.443
13.279
Alinda Örenyeri
1.353
Magnesia Örenyeri
5.762
18.938
Alabanda Örenyeri
960
261
Afrodisias Müze ve Örenyeri
157.551
877.480
Milet Müzesi
17.546
19.479
Milet Örenyeri
94.546
397.390
Didim Örenyeri
129.071
566.806
Priene Örenyeri
93.259
325.800
TOPLAM
519.549
2.223.508
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yukarıda yer alan müze ve örenyerlerine ziyaretçi sayısı 2011 yılında 605.603 iken 2012
yılında %14’lük düşüşle 519.549 değerine gerilemiştir.
TÜİK’in en son yayımladığı 2011 yılı verilerine bakıldığında ilimizde bir önceki yıla nazaran
sinema salon sayısı ve buna istinaden koltuk sayısı, seyirci vb. düşüş yaşamıştır. 2011 yılı
itibariyle sinema salon sayısı ile Türkiye’de 24. sırada yer almaktayız.
Tablo 11: Sinema İstatistikleri
Salon
Koltuk
Yıl
Sayısı
Sayısı
2011
18
2.675
2010
24
3.393
Kaynak: TÜİK
Toplam
Film
386
391
Gösterilen
Yerli Film
96
137
Gösterilen
Yabancı Film
290
254
Toplam
Seyirci
369.050
410.223
2011 tiyatro istatistiklerine baktığımızda bir önceki yıla nazara rakamlar artış göstermiştir.
İlimizdeki tiyatro salon sayısı ile Türkiye’de 4. sırada yer almaktayız.
Tablo 12: Tiyatro İstatistikleri
Salon Koltuk Toplam Oynanan Toplam Gösteri
Yerli Eser
Yabancı Eser
Toplam
Yıl
Sayısı
sayısı
Eser Sayısı
Sayısı
Gösteri Sayısı Gösteri Sayısı Seyirci Sayısı
2010-2011
16
4.745
56
217
214
3
53.851
2009-2010
12
5.025
26
104
103
1
28.001
Kaynak: TÜİK
21 TURİZM
Ülke ekonomisine olan katkısı açısından büyük önem taşıyan turizm ilimizin tarımdan sonraki
ikinci önemli gelir kaynağıdır. Özellikle dış ticaret gelirleri açısından ülkeye katkısı olan
turizm diğer taraftan da emek yoğun bir sektör olması sebebiyle istihdam olanaklarını ortaya
çıkarmaktadır. Gözlemlenmektedir
Turizm açısından önemli deniz sınır kapısına sahip olan Aydın bu bakımdan sektörün
gelişmiş illeri arasındaki yerini almıştır. Aydın’ın batısı Ege denizine açıldığından, Kuşadası
ve Yenihisar ilçeleri turizmin her alanında, diğer ilçeler ise daha çok folklorik ve arkeolojik
değerler açısından günübirlik ziyaretlere daha uygundur. Bu nedenle yatırımlar, bu iki kıyı
ilçesinde toplanmış olup, ileriye dönük taleplerde bu bölgede yoğunlaşmaktadır.
150 km’lik sahil şeridine sahip olan İlimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığında işletme ve
yatırım belgeli 90 tesiste 27.217 yatak, Belediye Belgeli 482 tesiste 34.124 yatak olmak
üzere; toplam 572 tesiste 61.341 yatak kapasitesi mevcuttur.
Yılda 2.400 gemi kabul kapasiteli Kuşadası Limanı yolcu sayısı ve gemi adedi bakımından
ülkemizin en önemli Kruvaziyer limanıdır. 2012 yılı içerisinde 474 kruvaziyer gemi ile
608.023 turist limanımıza gelmiştir. Didim Hudut Kapısından ise 1.600 turist giriş yapmıştır.
Kuşadası Yat Limanı 525 tekne kapasitelidir. Karada 600, denizde 580 tekne kapasiteli Didim
Yat Limanı 400 ton ile Türkiye’nin en yüksek kapasiteli tekneleri sudan çıkarmaya yarayan
vincine sahiptir. Didim Yat Limanında, her biri kendi alanında uzman 36 teknik atölye hizmet
vermektedir.
İlimizi 2011 yılında yaklaşık 5,5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etmişken, 2012 yılında
bu rakamın 6 milyon turiste çıktığını memnuniyetle görmekteyiz. Otellerimizdeki 2012 yılı
yıllık ortalama doluluk oranı ise % 60 olmuştur.
Ayrıca Kuşadası ilçemizde 54.000, Didim ilçemizde 42.000 ikinci konut olmak üzere, toplam
96.000 ikinci konut mevcuttur.
Tablo 13: 2012 Yılı Aydın İli Tesisleri
İlimizde Bulunan İşletme Belgeli Tesisler TOPLAM
İşletme Belgeli Tesisler
87
İşletme Belgeli Tatil Köyü
3
İşletme Belgeli Oteller
66
Yatırım Belgeli Tesisler
19
İşletme Belgeli apart Oteller
3
İşletme Belgeli Pansiyonlar
1
İşletme Belgeli Restaurantlar
10
İşletme Belgeli Günü Birlik Tesisler
1
İşletme Belgeli Yat Limanı
2
İşletme Belgeli Butik Oteller
1
Kaynak: Aydın Kültür Turizm İl Müdürlüğü
22 SAĞLIK
Aydın’da, özellikle son beş yılda yapılan çalışmalar sonucu sağlıkta fiziki altyapı sorunu
büyük ölçüde giderilmiştir.
Tablo 14: Sağlık Personel Sayısı
2010
Sağlık Personeli
AYDIN
TÜRKİYE
Uzman Hekim
761
63.563
Pratisyen Hekim
588
38.818
Asistan Hekim
186
21.066
Diş Hekimi
323
21.432
Hemşire
1.550
114.772
Sağlık Memuru
1.226
99.302
Ebe
850
50.343
Eczacı
461
26.506
TOPLAM
5.945
435.802
Kaynak: TÜİK
AYDIN
776
627
172
335
1.649
1.339
899
466
6.263
2011
TÜRKİYE
66.064
39.712
20.253
21.099
124.982
110.862
51.905
26.089
460.966
İlimiz sağlık personelinin sayısı incelendiğinde, bir önceki yıla oranla asistan hekim sayısı
dışındaki bütün sağlık personeli çalışanlarının sayısının arttığını görmekteyiz. Aydın’da
hekim başına düşen kişi sayısı 634 ve bu rakam Türkiye’de 593, uzman hekim başına düşen
kişi sayısı 1.287 bu rakam Türkiye’de 1.131’dır.
İlde; 22 Hastane (14 Kamu Hastanesi Devlet, 7 Özel, 1 Üniversite Ar.Uy.Has), 3 Ağız ve Diş
Merkezi, 114 Aile Sağlığı Merkezi, 126 Sağlık Evi, 23 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu,
3 Verem Savaş Dispanseri, 2 Hemoglobinopati Tanı Merkezi ve 4 Halk Sağlığı Laboratuarı
bulunmaktadır.
9 devlet hastanesinde 1.869 yatak, 5 entegre ilçe hastanesinde 40 yatak, ADÜ Uygulama ve
araştırma Hastanesinde 455 yatak, 7 Özel Hastanede 301 yatak olmak üzere toplam 22
hastanede 2.665 yatak mevcuttur.
SOSYAL GÜVENLİK
2012 yılı itibariyle Aydın ilinde 1.006.541 olan toplam nüfustan 982.401’i sosyal güvenlik
(aktif+pasif+gelir testi yaptıranlar) kapsamında yer almaktadır. Gelir testi yaptıranlar hariç bu
rakam 835.668’dir. Gelir testi yaptıranlar hariç sosyal güvenlik kapsamında yer alanların il
nüfusuna oranı % 83,02 iken sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan nüfus sayısı 24.140
kişidir.
Tablo 15: Aydın İli Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişi Sayısı ve TR Nüfusuna Oranı
Sosyal Güvenlik Kapsamının
İlin Toplam Nüfusu
Toplam Güvenlik
Toplam Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik
Toplam (Gelir Testi
(TÜİK-ADNKS'ye Kapsamı (Aktif +Pasif + Kapsamı (Gelir Testi
Kapsamı Dışında
Yaptıranlar Hariç)İl
göre 2012 Nüfusu Gelir Testi Yaptıranlar)
Yaptıranlar Hariç)
Kalan Nüfus
Nüfusuna Oranı (%)
1.006.541
982.401
835.668
83,02
24.140
Kaynak: SGK 2012
23 Sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışan 226.758 kişi toplam il nüfusunun %22,53’ünü
oluşturmaktadır. İlimizdeki sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışan kişi sayısı
incelendiğinde en fazla 4/a çalışan sayısı bulunmaktadır.
Tablo 16: Aydın İli Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışan Kişi Sayısı
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışan Sosyal Güvenlik Kapsamındaki
Kişi Sayısı
Aktif Çalışanların Toplam İl
4/c
4/b
4/a
Toplam
Nüfusuna Oranı (%)
33.792
65.269
127.697 226.758
22,53
Kaynak: SGK 2012
2012 yılı verilerine bakıldığında Aydın il nüfusunun %17,95’ini oluşturan 180.682 kişi sosyal
güvenlik kapsamındaki emeklilerdir.
Tablo 17: Aydın İli Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emekli Kişi Sayısı
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sosyal Güvenlik Kapsamındaki
Sayısı
Emeklilerin Toplam İl Nüfusuna
4/c
4/b
4/a
Toplam
Oranı (%)
33.128
54.167
93.387
180.682
17,95
Kaynak: SGK 2012
Aydın ilinde 2012 yılında SGK kapsamında işyerlerinde toplam 121.385 kişinin çalıştığı
tespit edilmiştir. İşyeri büyüklüğüne göre en fazla çalışan 10 – 19 kişi kapasiteli işyerlerinde,
ardından sırayla 4 – 6 kişi kapasiteli işyerleri ve 2 – 3 kişi kapasiteli işyerlerinde
bulunmaktadır. İlimizde bulunan zorunlu sigortalı sayısı Türkiye’nin %1,01’ini
oluşturmaktadır.
Tablo 18: 2012 Yılı Aydın İli Zorunlu Sigortalı Sayısı
İş Yeri Büyüklüğü (İşyerinde Çalıştırılan Sigortalı Sayısı)
20-29
100-249 250-499 500-749 750-999 1000+
30-49 Kişi 50-99 Kişi
Toplam
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Aydın 10.044 15.030 15.349
9.853
16.775
9.166
10.719
9.663
14.411
3.912
1.093
2.669
2.701
121.385
Türkiye 547.224 996.209 1.137.264 827.801 1.661.075 961.921 1.238.531 1.163.645 1.444.454 851.485 375.355 181.960 552.696 11.939.620
Kaynak: SGK
1 Kişi 2-3 Kişi 4-6 Kişi 7-9 Kişi 10-19 Kişi
Tablo 19’u incelediğimizde ise ilimizdeki toplam 23.124 işyerinden kamuya ait olan işyeri
sayısı 938, özel işyeri sayısı ise 22.166 adettir. Zorunlu sigortalı sayısına bakıldığında toplam
121.385 olan kişi sayısının %92,9’unu özel sektör, %7,1’ini kamu sektöründe çalışanlar
oluşturmaktadır. Toplam çalışan sigortalı kişi sayısı incelendiğinde ise erkek çalışanın payı
%73 ile 88.392 kişi, bayan çalışanın payı %27 ile 32.992 kişidir. Ortalama günlük kamu
sektöründe 81,67 iken özel sektörde 40,61 TL’dir.
24 Tablo 19: Aydın İli İşyeri ve Zorunlu
Sigortalı sayısı ile Ortalama Günlük Kazanç
Daimi
19.911
Mevsimlik
3.213
İşyeri Sayısı Kamu
938
Özel
22.186
Toplam
23.124
Daimi
89.989
Mevsimlik
31.396
Kamu
8.535
Zorunlu
Özel
112.850
Sigortalı Sayısı
Erkek
88.392
Kadın
32.993
Toplam
121.385
Daimi
45,61
Mevsimlik
37,98
Kamu
81,67
Ortalama
Özel
40,61
Günlük Kazanç
Erkek
44,95
Kadın
41,16
Genel Toplam
43,95
Kaynak: SGK 2012
İSTİHDAM DURUMU
İŞKUR’un yayınlamış olduğu 2012 yılı Aydın iline ait işsizlik rakamları aşağıdaki tablolarda
değişik yönlerden incelenmeye alınmıştır.
Tablo 20 : 2012 Yılı Aydın İli Genel Çalışma
Kadın
11.331
Yıl İçerisinde Yapılan
Erkek
16.559
Başvuru
Toplam
27.890
Yıl İçerisinde Alınan
12.330
Yıl İçerisinde
Kadın
12.536
İşverene Yapılan
Erkek
20.868
Takdim
Toplam
33.404
Kadın
2.582
Yıl İçerisinde İşe
Erkek
4.097
Yerleştirme
Toplam
6.679
Kadın
19.094
Kayıtlı işgücü
Erkek
25.360
Toplam
44.454
Kadın
13.830
Kayıtlı İşsizler
Erkek
17.045
Toplam
30.875
Kaynak: İŞKUR
İlimizde toplamda 30.875 kişi olan kayıtlı işsizlik sayısı Türkiye genelinde 2.372.262 kişidir.
İlimizin bu rakam içerisindeki payı %1,30’dur. Yıl içerisinde işe yerleştirme sayısı Aydın’da
toplamda 6.679 iken Türkiye genelinde 556.587’dir.
25 Tablo 21: 2012 Yılı Aydın İli Alınan ve Karşılanan Açık İşler
Kamu
842
Yıl İçinde alınan Açık
Özel
11.488
İş
Toplam
12.330
Kadın
235
Kamu
Erkek
569
Kadın
2.347
Karşılanan Açık İş
Özel
Erkek
3.528
( İşe Yerleştirme)
Kadın
2.528
Toplam
Erkek
4.097
Toplam
6.679
Yıl İçinde İptal Edilen
1.710
Açık İşler
Kaynak: İŞKUR
İlimizde yıl içinde alınan açık işe kamu sektöründe 842 kişiden 804 kişi işe yerleştirilmiş, özel
sektörde ise 11.488 kişiden 5.875 kişi işe yerleştirilmiştir. İl toplamında 2012 yılında 12.330
olan açık işe 6.679 kişi yerleştirilmiştir.
Tablo 22 : 2012 Yılı Aydın İli İşe Yerleştirmeleri
Yıl İçerisinde Yapılan Yerleştirmeler
Kamu
Kadın
Erkek
Toplam
235
569
804
Kaynak: İŞKUR
Genel Toplam
Özel
Oranı % Kadın
Erkek
Toplam
0,58
2.347
3.528
5.875
Genel Toplam
Toplam
Oranı % Kadın
Erkek
Toplam
1,40
2.582
4.097
6.679
Genel Toplam
Oranı %
1,20
2012 yılında kamu sektöründe işe yerleştirmelere bakıldığında Türkiye rakamlarına oranı
%0,58, özel sektörde işe yerleştirmelerinde bu oran %1,40 iken genel toplamda ise %1,20’dir.
Tablo 23: 2012 Yılı İçerisinde Tarım Dışı ve
Tarım İçi Sektörden Alınan Açık İşler
Kamu
799
Tarım Dışı
Özel
11.360
Toplam
12.159
Kamu
43
Tarım İçi
Özel
128
Toplam
171
Genel Toplam
12.330
Kaynak: İŞKUR
2012 yılı içinde ilimizde alınan açık işlere tarım sektörü açısından bakıldığında ise tarım dışı
sektörde meydana gelen 12.159 açık işe 6.552 kişi yerleşirken, tarım içi sektörde meydana
gelen 171 açık işe 127 kişi yerleştirilmiştir. Genel toplam da oluşan 12.330 açık işin 6.679’u
işe yerleştirilmiştir.
26 Tablo 24 : 2012 Yılı İçerisinde Tarım Dışı ve
Tarım İçi Sektörlere Göre İşe Yerleştirmeler
Kadın
2.531
Tarım Dışı
Erkek
4.021
Toplam
6.552
Kadın
51
Tarım İçi
Erkek
76
Toplam
127
Kadın
2.582
Genel Toplam
Erkek
4.097
Toplam
6.679
Kaynak: İŞKUR
Tablo 25: 2012 Yılı Sonunda Yaş Gruplarına
Göre Kayıtlı İşsizler
Kadın
Erkek
15 -19 Yaş Arası
279
463
Kadın
Erkek
20 - 24 Yaş Arası
2.781
3.104
Kadın
Erkek
25 - 29 Yaş Arası
3.192
3.886
Kadın
Erkek
30 - 34 Yaş Arası
2.529
2.998
Kadın
Erkek
35 - 39 Yaş Arası
1.933
2.246
Kadın
Erkek
40 - 44 Yaş Arası
1.462
1.708
Kadın
Erkek
45 - 49 Yaş Arası
843
1.449
Kadın
Erkek
50 - 54 Yaş Arası
468
642
Kadın
Erkek
55 - 59 Yaş Arası
189
335
Kadın
Erkek
60 - 64 Yaş Arası
78
127
Kadın
Erkek
65 +
76
87
Kadın
Erkek
Toplam
13.830
17.045
GENEL TOPLAM
30.875
Kaynak: İŞKUR
İlimizde İŞKUR’a kayıtlı olan toplam 30.875 kişi bulunmaktadır. Bu rakam Türkiye
genelinde 2.372.262 olup, ilimizin Türkiye geneline ortalaması ise %1,30 ‘dur. Aydın
nüfusunu göz önüne aldığımızda ise ilin % 3,06 ‘sı kayıtlı işsizdir.
İlde toplam da İŞKUR’a kayıtlı olan 30.875 işsiz kişinin 22.227’si yani %72’sini üniversite
mezunları oluşturmaktadır.
27 Tablo 26: 2012 Yılı Sonunda Öğrenim
Durumlarına Göre Kayıtlı İşsizler
Kadın
Erkek
Ortaöğretim
4.393
4.255
Kadın
Erkek
Önlisans
1.784
1.333
Kadın
Erkek
Lisans
1.557
1.346
Kadın
Erkek
Yüksek Lisans
44
37
Kadın
Erkek
Doktora
0
1
Kadın
Erkek
Toplam
13.830
17.045
GENEL TOPLAM
30.875
Kaynak: İŞKUR
ULAŞIM
Karayolları
Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla, İl olarak karayollarında ciddi bir sorunumuz
kalmamış, ulaşımda gelişmişlik standartları yakalanmıştır. 2002 yılı sonuna kadar 77 km
bölünmüş yol yapılmış iken 2003-2012 yılları arasında 208 km bölünmüş yol yapılarak
İlimizdeki yapılan toplam bölünmüş yol uzunluğu 285 km’ye ulaşmıştır.
İlimizde;
§
§
§
62 km otoyol,
285 km’si bölünmüş yol olmak üzere 319 km devlet yolu,
391 km il yolu,
olmak üzere toplam 772 km yol ağı bulunmaktadır.
Demiryolları
Ülkemizde 1866 yılında ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın arasında inşa edilmiş, daha sonraki
yıllarda bu hat Denizli’ ye kadar ulaştırılmıştır. Hattın uzunluğu 262 km’dir.
İlimiz sınırları içerisinde yapılan 162 km’lik demiryolu yenileme ve köprü menfez ile
kontrollü bariyer sistemi yatırımları için 2008 ve 2012 yılları arasında toplam 114 milyon
dolarlık yatırım gerçekleştirilmiştir.
Gerek yeni yapılan yol standardı, gerekse üzerinde seyredecek yeni tren setlerinde 160 km hız
kabiliyeti varsa da çok sayıdaki hemzemin geçit nedeniyle 120 km hızla ulaşım
sürdürülmektedir.
İzmir – Denizli arasında tam otomatik ısıtma, soğutma sistemi, çevreye zarar vermeyen
vakum tuvalet sistemi, özürlü rampası olan motorlu tren setleri ile 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere
6 sefer yapılmaktadır.
28 Deniz Yolu, Yat Limanı, Havaalanı
Kuşadası Limanının gemi kabul kapasitesi 2.400 gemi/yıldır. Kuşadası Limanı yolcu sayısı ve
gemi adedi bakımından ülkemizin en önemli Kruvaziyer limanıdır. Kuşadası Yat Limanı, 525
tekne kapasitelidir.
Didim Yat Limanı, özel sektörce 2007 yılında yapımına başlanılmış, 70 milyon dolar
harcanarak 2009 yılında tamamlanmıştır. Karada 600, denizde 580 tekne kapasitelidir. Liman
400 ton ile Türkiye’nin en yüksek kapasiteli tekneleri sudan çıkarmaya yarayan vincine
sahiptir. Didim Yat Limanında, her biri kendi alanında uzman 36 teknik atölye hizmet
vermektedir.
Ayrıca, 1993 yılında faaliyete geçen 1.435 m pist uzunluğuna sahip Aydın-Çıldır Havaalanı
küçük tip uçakların iniş-kalkış yapabilecekleri özelliktedir. Aydın-Çıldır Havalimanının
kiralanmak suretiyle işlettirilmesi amacıyla 09/04/2012 günü DHMİ Genel Müdürlüğünce
ihaleye çıkılmış ve ihaleyi Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY A.O.)kazanmıştır.
THY tarafından Aydında açılacak Pilot Yetiştirme Okulunda yılda 300 pilot yetiştirilecektir.
Aydın-Çıldır Havalimanı'nın Aydın Ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacaktır.
KAMU YATIRIMLARI
Aydın ili 2012 yılı itibariyle kamu yatırımlarından en çok yararlanan 35. İl konumundadır.
Aydın ilinde kamu yatırımlarının ağırlıklı olarak tarım sektöründe yoğunlaştığı görülmektedir.
Tarımdan sonra eğitim, enerji sektörleri gelmektedir.
Tablo 27:2012 Yılı Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımları (Bin TL)
Sıra No İller
Toplam
1
Ankara
3.553.371
2
İstanbul
2.559.243
3
Artvin
849.704
4
Diyabakır
798.074
5
Mardin
721.380
6
İzmir
704.596
7
Urfa
647.736
8
Konya
490.647
9
İçel
460.100
10
Kahramanmaraş
458.777
35
Aydın
184.076
40
Ordu
165.005
TOPLAM
444.434.287
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
Tablo 28: 2012 Yılı Aydın İli Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (bin TL)
Ulaştırma Tarım Madencilik İmalat
Enerji
Turizm Konut
Eğitim
Haberleşme
50.808
1.783
33.966
1.695
2.980
1.300 40.367
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
Diğer Kamu
Toplam
Hizmetleri
15.202
35.975
184.076
Sağlık
29 2012 YILI
EKONOMİK RAPORU
EKONOMİK YAPI
30 TARIM
Arazi Varlığı
İlin toplam yüzölçümü 8007 km² olup arazi dağılımı aşağıdaki gibidir.
Tablo 29: Aydın Arazi Varlığı
Arazi Dağılımı (dekar)
Alan(dekar)
Toplam Araziye Oranı
Ekilen Tarla Alanı
1.330.001,00
Nadas Alanı
35.569,00
Sebze Bahçeleri Alanı
111.290,00
Meyve Alanı
2.155.207,00
Süs Bitkileri Alanı
79,13
Toplam Alan
3.632.146,13
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
37%
1%
3%
59%
0%
100%
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ilimizde ekili alan 1.330.001 dekar, nadasa
bırakılan alan 35.569 dekar, sebze bahçeleri alanı 111.290 dekar, meyve alanı ise 2.155.207
dekardır. Bu alanlara ilçeler bazında bakıldığında ise ekili tarla alanının en fazla olduğu
ilçemizin Söke olduğunu, nadasa bırakılan alanın en fazla Karacasu’da olduğunu, sebze
bahçeleri alanının en fazla merkez ilçede olduğunu ve meyve alanlarının ise en fazla yine
Söke ilçemizde olduğunu görmekteyiz.
Tablo 30: Aydın İli Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı
İlçe Adı
Tahıllar ve Diğer
Toplam Alan Bitkisel Ürünlerin
Ekilen Alanı
Merkez
323.042,35
Bozdoğan
266.194,50
Buharkent
32.813,00
Çine
355.524,00
Didim
125.377,00
Germencik
253.244,00
İncirliova
128.543,08
Karacasu
207.107,00
Karpuzlu
147.914,00
Koçarlı
270.914,15
Köşk
133.039,00
Kuşadası
39.079,05
Kuyucak
198.731,00
Nazilli
309.568,00
Söke
583.960,00
Sultanhisar
151.796,00
Yenipazar
105.300,00
TOPLAM
3.632.146,13
Kaynak: TÜİK
88.958,00
134.119,00
8.225,00
109.569,00
72.097,00
66.635,00
42.226,00
100.501,00
21.617,00
81.595,00
12.169,00
5.409,00
95.764,00
92.132,00
341.953,00
15.174,00
41.858,00
1.330.001,00
Nadas
Alanı
Sebze
Bahçeleri Alanı
Meyveler, İçecek
ve Baharat
Bitkilerinin Alanı
Süs Bitkileri
Alanı
860,00
5.489,00
215,00
1.700,00
2.000,00
0
0
10.000,00
4.045,00
1.400,00
0
0
1.500,00
450,00
1.350,00
260,00
6.300,00
35.569,00
25.734,00
4.230,00
796,00
20.711,00
2.704,00
1.715,00
4.241,00
3.775,00
2.931,00
7.961,00
5.620,00
1.277,00
1.912,00
17.612,00
3.646,00
3.994,00
2.431,00
111.290,00
207.439,00
122.356,00
23.577,00
223.544,00
48.569,00
184.879,00
82.074,00
92.831,00
119.321,00
179.956,00
115.250,00
32.392,00
99.555,00
199.374,00
237.011,00
132.368,00
54.711,00
2.155.207,00
51,35
0,5
0
0
7
15
2,08
0
0
2,15
0
1,05
0
0
0
0
0
79,13
31 İlimizde Üretimi Gerçekleştirilen Önemli Tarla Bitkileri
İlimizde yetiştirilen tarla bitkilerinin arasında pamuğun önemli bir yeri vardır. Daha sonra ise
mısır yerini almaktadır. Ayrıca ilimizin diğer üretimleri olan yerfıstığı Türkiye üretimlerine
bakıldığında önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 31: Önemli Tarla Bitkileri Ekiliş Alanları (Da) ve Üretim Miktarları (Ton)
Ürün Adı
Ekilen Alan
Hasat Edilen Alan Üretim (ton) Verim (kg/da)
Mısır (dane)
147.232
147.232
146.455
995
Çavdar
11.827
11.827
1.973
167
Yulaf (dane)
11.150
10.350
2.453
237
Yerfıstığı
17.502
17.358
5.666
326
Susam
1.707
1.696
130
77
Pamuk (kütlü)
505.550
505.550
250.997
496
Kaynak: TÜİK
İlimizde yetişen sebzelerin son 5 yıldaki üretim miktarları incelendiğinde çavdar ve yerfıstığı
sürekli düşüş yaşamış ürünler arasında gelirken, pamuk (kütlü) ve yulaf (dane) sürekli
yükselişe geçmişlerdir. Diğer ürünler ise yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermişlerdir.
Tablo 32: Önemli Tarla Bitkilerinin Yıllar İtibariyle Üretim Miktarları
Ürünler
Da/Ton
2008
2009
2010
2011
2012
Ekiliş
162.853 172.740 182.424 144.446 147.232
Mısır (dane)
Üretim
156.128 168.099 182.946 131.627 146.455
Ekiliş
13.909 13.944 14.822 13.945 11.827
Çavdar
Üretim
2.643
2.854
2.581
2.377
1.973
Ekiliş
11.006 12.682 13.431 13.822 11.150
Yulaf (dane)
Üretim
2.600
3.082
3.215
3.293
2.453
Ekiliş
15.825 15.860 15.815 15.740 17.502
Yerfıstığı
Üretim
6.126
6.184
6.120
6.131
5.666
Ekiliş
1.615
1.695
1.893
1.562
1.707
Susam
Üretim
125
145
175
128
130
Ekiliş
483.075 508.401 504.698 544.766 505.550
Pamuk (kütlü)
Üretim
144.908 188.678 223.563 243.669 250.997
Kaynak: TÜİK
İlimizde Üretimi Gerçekleştirilen Önemli Sebzeler
İlimizde yetişen sebzelere baktığımızda ekilen alanı ile doğru orantılı olarak en fazla yetişen
domates dikkat çekmektedir. Bunun yanında Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre
ilimiz kereviz (sap) üretiminde ilk sırada yer almakta, enginar üretiminde ise 3. sırada yer
almaktadır.
32 Tablo 33: Önemli Sebzelerin Ekiliş Alanları ve Üretim Miktarları
Ürün Adı
Ekilen Alan (da)
Üretim (ton)
Domates
42.789
191.590
Biber (sivri)
10.365
23.873
Bamya
2.678
1.748
Patlıcan
4.438
13.147
Kavun
6.956
15.558
Karpuz
15.276
57.752
Karnıbahar
4.098
8.495
Lahana (beyaz)
2.053
7.486
Enginar
4.312
5.437
Kereviz (sap)
747
1.136
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
İlimizde yetişen önemli sebzelerin yıllara göre üretim miktarlarını incelediğimizde biber,
bamya ve karpuz yıllar itibariyle düşüş yaşamışken, diğer taraftan enginar, lahana (beyaz) ve
karnabaharın üretimleri sürekli artış göstermiştir.
Tablo 34: Önemli Sebzelerin Yıllara Göre
Ürünler
Da/Ton
2008
Ekiliş
23.996
Domates
Üretim
107.073
Ekiliş
11.789
Biber (sivri)
Üretim
27.200
Ekiliş
3.740
Bamya
Üretim
2.491
Ekiliş
4.354
Patlıcan
Üretim
13.024
Ekiliş
7.272
Kavun
Üretim
15.899
Ekiliş
16.920
Karpuz
Üretim
69.050
Ekiliş
2.888
Karnıbahar
Üretim
6.197
Ekiliş
1.691
Lahana (beyaz)
Üretim
6.381
Ekiliş
1.965
Enginar
Üretim
2.604
Ekiliş
756
Kereviz (sap)
Üretim
1.149
Kaynak: TÜİK
Ekim Alanları ve Üretim Miktarları
2009
2010
2011
2012
27.460
30.194
39.198
42.789
118.746
120.331
179.179
191.590
11.526
11.557
10.940
10.365
26.459
25.674
25.404
23.873
3.858
3.578
2.706
2.678
2.632
2.473
1.807
1.748
4.167
4.226
4.435
4.438
12.564
12.631
12.967
13.147
7.627
7.195
6.629
6.956
17.177
16.106
14.552
15.558
18.142
16.933
15.662
15.276
74.762
63.723
58.696
57.752
3.578
3.850
3.849
4.098
7.220
7.817
7.925
8.495
1.742
1.953
2.013
2.053
6.529
7.517
7.264
7.486
2.945
2.894
3.673
4.312
3.792
3.766
4.697
5.437
738
706
586
747
1.132
1.097
891
1.136
33 İlimizde Üretimi Gerçekleştirilen Önemli Meyveler
Meyve üretiminde ise incirde Türkiye birinciliğinin yanında Dünyada da birinci sırada yer
almaktayız. Türkiye incir ağacı varlığının %63’ü ilimizde yer almakla birlikte Türkiye incir
üretiminin %62,4’e yakın kısmını ilimiz tek başına üretmektedir. Kestane üretiminde de incir
üretiminde olduğu gibi Türkiye üretiminde birinci sırada yer almaktayız. İlimiz Türkiye
kestane üretiminin yaklaşık %34’lük kısmını karşılamaktadır. Çilek üretiminde ise Türkiye
üretiminde üçüncü sırada yer almaktayız.
Tablo 35: Önemli Meyvelerin Üretim Miktarları
Toplu
Ağaç Başına
Ürün Adı Meyveliklerin Üretim (ton) Ortalama
Alanı (da)
Verim (kg)
Limon
560
1.543
35
Armut
1.446
5.775
19
Ayva
302
1.648
26
Erik
12.133
11.147
41
Kiraz
9.004
4.248
26
Çilek
12.644
46.757
3.698
Nar
14.613
10.351
21
Ceviz
8.603
5.089
32
Mandalina
20.359
30.419
31-49
Elma
28.538
22.538
24-36
Portakal
34.698
51.562
41-57
Şeftali
16.914
23.271
37-43
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
Meyve Veren
Meyve
Toplam Ağaç
Yaşta Ağaç Vermeyen Yaşta
Sayısı
Sayısı
Ağaç Sayısı
44.290
3.430
47.720
304.762
24.451
329.213
63.053
8.257
71.310
273.905
71.697
345.602
166.222
85.584
251.806
12.644
0
12.644
490.846
320.770
811.616
160.772
47.968
208.740
753.797
46.951
800.748
666.782
95.398
762.180
939.854
81.349
1.021.203
546.496
27.923
574.419
İlimizde yetişen önemli meyvelerin yıllara göre üretim miktarları incelendiğinde içlerinde
limon, armut, ayva, kiraz, çilek, nar, ceviz, mandalina ve portakalın yer aldığı birçok
meyvenin üretim miktarlarının arttığını memnuniyetle görmekteyiz.
Tablo 36: Önemli Meyvelerin Yıllara Göre Üretim Miktarları (ton)
Ürünler
2008
2009
2010
2011
Limon
1.174
1.416
1.499
1.515
Armut
5.224
4.608
5.358
5.746
Ayva
1.498
1.550
1.652
1.662
Erik
10.707
7.588
10.793
11.277
Kiraz
2.648
3.276
3.971
3.893
Çilek
18.888
26.660
30.070
30.004
Nar
7.247
8.448
7.432
9.336
Ceviz
3.405
3.949
3.985
3.978
Mandalina
24.881
27.216
28.746
30.103
Elma
24.161
25.523
23.882
21.311
Portakal
23.707
46.976
44.512
47.650
Şeftali
23.676
22.704
20.759
20.860
Kaynak: TÜİK
2012
1.543
5.775
1.648
11.147
4.248
46.757
10.351
5.089
30.419
22.538
51.562
23.271
34 İNCİR ÜRETİMİ
Özellikle Ege Bölgesi basta olmak üzere Türkiye, ekolojik koşulları itibariyle meyve
yetiştirme potansiyeli çok yüksek olan ülkelerden biridir. Türkiye'de birçok meyve türünün
üretimi ile yurt içi tüketimi karşılanmakta, bunun yanı sıra dış ticareti de yapılmaktadır. Aydın
ili açısından en önemli dış satım ürünü sayılabilen kuru incir Türkiye'nin geleneksel ihraç
ürünleri arasında ilk sıralarda bulunmaktadır. Aydın'da üretilen incirin yaklaşık %5'i taze
olarak pazarlanmakta, kalan incir ise kuru incir olarak değerlendirilmektedir.
Tablo 37: Aydın İli İncir İstatistik Verileri
Türkiye Üretimi (ton)
275.002
Aydın Üretimi (ton)
171.637
Toplu Meyvelik Alanı (dekar)
361.415
Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı
5.953.180
Toplam Ağaç Sayısı
6.541.996
Ağça Başına Ortalama Verim (kg)
29
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
İlimiz incir üretiminin son 5 yılı incelendiğinde yıllar itibariyle toplam ağaç sayısının da
artması doğrultusunda sürekli artış içinde olduğu dikkat çekmektedir. 2008 yılında 106.360
ton olan üretim 2012 yılı itibariyle 171.637 tonu bulmuştur. Diğer yandan ağaç başına
ortalama verimin de yıllar itibariyle arttığını görmek ilimiz açısından çok güzel bir sonuçtur.
Tablo 38: Aydın Yıllara Göre İncir Üretim Miktarları
Yıl
Toplu
Ağaç Başına Meyve Veren
Meyveliklerin Üretim (ton) Ortalama Verim Yaşta Ağaç
Alanı (dekar)
(kg)
Sayısı
2012
361.415
2011
358.047
2010
353.762
2009
352.056
2008
350.582
Kaynak: TÜİK
171.637
168.351
162.115
153.191
106.360
29
28
27
26
18
5.953.180
5.983.745
5.929.372
5.946.517
5.925.280
Meyve
Vermeyen
Yaşta Ağaç
Sayısı
588.816
613.461
453.184
450.866
441.207
Toplam
Ağaç sayısı
6.541.996
6.597.206
6.382.556
6.397.383
6.366.487
KESTANE ÜRETİMİ
Dünya kestane üretiminin % 14’ünü karşılayan ülkemizde üretim 55-62 bin ton
civarlarındadır. İlimizde yetiştirilen kestane miktarı ise yıllara göre değişiklik göstermekte ve
15 - 20 bin ton arasında olmaktadır. İlimizde üretilen kestanenin yaklaşık 1.500 tonu ihraç
edilmektedir. İlimizde kestane yetiştiriciliği ekolojik şartların elverişliliğine rağmen dağlık
bölgelerde ve yaylalarda, özellikle kuzeye bakan yamaçlarda yaygındır. Üretim genellikle
dağınık ağaçlardan elde edilmektedir. Nazilli, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde az da olsa
kapama bahçe tesisleri mevcuttur. Aydın Türkiye kestane üretiminin yaklaşık % 34’ nü
karşılamaktadır.
35 Tablo 39: Aydın İli Kestane İstatistik Verileri
Türkiye Üretimi (ton)
57.881
Aydın Üretimi (ton)
19.782
Toplu Meyvelik Alanı (dekar)
67.253
Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı
629.809
Toplam Ağaç Sayısı
735.504
Ağça Başına Ortalama Verim (kg)
31
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
İlimiz kestane üretiminin son 5 yılı incelendiğinde meyve veren ağaç sayısının artmasına
rağmen meyve vermeyen ağaç sayısının da artması sebebiyle üretim miktarında yıllar
içerisinde göre dalgalanmalar yaşanmıştır. Bunun da sebebi kestane kanseri, iç kurdu ve
kuraklık olarak görülebilir.
Tablo 40: Aydın Yıllara Göre Kestane Üretim Miktarları
Yıl
Toplu
Meyveliklerin Üretim (ton)
Alanı (dekar)
2012
67.253
2011
65.691
2010
64.871
2009
64.460
2008
63.452
Kaynak: TÜİK
19.782
20.375
18.605
19.053
17.331
Ağaç Başına
Ortalama
Verim (kg)
31
33
30
31
28
Meyve Veren
Meyve
Toplam Ağaç
Yaşta Ağaç Vermeyen Yaşta
sayısı
Sayısı
Ağaç Sayısı
629.809
616.475
611.125
613.735
611.563
105.695
107.034
98.094
89.899
81.070
735.504
723.509
709.219
703.634
692.633
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ
Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya,
İspanya, Yunanistan ve Tunus gibi diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın önde gelen
zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. Zeytin ve zeytinyağı üretimi daha çok Ege ve
Marmara bölgesinde yapılmaktadır. Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale
üretimin gerçekleştiği başlıca illerimizdir.
Tablo 41: Aydın İli Zeytin İstatistik Verileri
Sofralık Zeytin Yağlık Zeytin
Türkiye Üretimi (ton)
480.000
1.340.000
Aydın Üretimi (ton)
77.046
190.228
Toplu Meyvelik Alanı (dekar)
334.310
1.198.375
Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı
5.106.030
16.205.527
Toplam Ağaç Sayısı
5.878.704
17.928.180
Ağça Başına Ortalama Verim (kg)
15
12
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
2012 yılı itibariyle ilimizin sofralık zeytinde Türkiye üretimindeki payı %16 iken yağlık
zeytindeki payı %14 civarındadır.
36 Zeytin ve zeytinyağı üretiminin Aydın ekonomisine büyük katkısı bulunmaktadır. Özellikle
zeytinyağı üretimi aşamasında zeytinyağı kalitesinin korunması çok önemlidir. Üretim, sıkım
ve depolama aşamalarında zeytinyağının özelliklerinin korunması için üreticilerin ve sıkım
fabrikalarının gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.
Aydın genelinde 156 zeytinyağı sıkım tesisi, 44 dolum tesisi ve 62 sofralık zeytin tesisi
bulunmaktadır.
Sofralık zeytin üretimimiz 2008 yılında 106.949 ton iken 2012 yılında ciddi bir düşüşle
77.046 tona gerilemiştir. Yağlık zeytin üretimimiz ise 2008 yılında 195.267 ton iken 2012
yılında bu miktar 190.228 ton olmuştur.
Tablo 42: Aydın Yıllara Göre Zeytin Üretim Miktarları
Yıl
Toplu
Ürün Adı Meyveliklerin
Alanı (dekar)
Sofralık
Yağlık
Sofralık
2011
Yağlık
Sofralık
2010
Yağlık
Sofralık
2009
Yağlık
Sofralık
2008
Yağlık
Kaynak: TÜİK
2012
334.310
1.198.375
332.428
1.191.434
339.973
1.172.568
343.667
1.175.694
338.758
1.168.652
Üretim (ton)
Ağaç Başına
Ortalama
Verim (kg)
Meyve Veren
Yaşta Ağaç
Sayısı
77.046
190.228
85.035
191.960
61.588
144.914
44.503
124.702
106.949
195.267
15
12
16
12
11
9
8
8
18
12
5.106.030
16.205.527
5.448.890
16.200.283
5.446.680
15.637.888
5.523.570
15.803.098
6.005.235
15.676.718
Meyve
Toplam Ağaç
Vermeyen Yaşta
sayısı
Ağaç Sayısı
772.674
1.722.653
848.144
1.601.063
962.489
1.645.925
926.924
1.741.643
1.071.318
1.827.155
5.878.704
17.928.180
6.297.034
17.801.346
6.409.169
17.283.813
6.450.494
17.544.741
7.076.553
17.503.873
2012 yılı itibariyle ilimiz Türkiye genelinde yağlık zeytinde İzmir’den sonra ikinci sırada yer
alırken, sofralık zeytinde de Manisa’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.
PAMUK ÜRETİMİ
Türkiye’de pamuk üretimi genelde Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çukurova ve
Antalya yörelerinde yapılmaktadır. Son 10 yıllık süreçte pamuk ekim alanlarının yaklaşık
%30 oranında gerilediği bilinmektedir.
Türkiye’de Lif pamuk üretiminde en önemli bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Ege
bölgesinde 2012 üretim yılında 250.997 ton (kütlü pamuk) ile Aydın birinci sırada
gelmektedir. Onu sırasıyla 111.261 ton (kütlü pamuk) ile İzmir, 26.948 ton (kütlü pamuk) ile
Denizli ve 16.398 ton (kütlü pamuk) ile Manisa takip etmektedir.
Tablo 43: Aydın İli Pamuk İstatistik Verileri
Türkiye Üretimi (ton)
2.320.000
Aydın Üretimi (ton)
250.997
Ekilen Alan (dekar)
483.075
Hasat Edilen Alan (dekar)
483.075
Verim (kg/da)
300
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
37 2012 yılında Türkiye genelinde toplam 2.320.000 ton pamuk(kütlü) üretilmiş olup ilimizin bu
üretim içindeki payı %10,8 ile 250.997 tondur.
İlimiz pamuk üretiminin son 5 yılda ekilen alan ve verimin artmasına paralel olarak artış
göstermesi dikkat çekmektedir.
Tablo 44: Aydın Yıllara Göre Pamuk Üretim Miktarları
Ekilen Alan Hasat Edilen
Yıl
Üretim (ton) Verim (kg/da)
(dekar)
Alan (dekar)
2012
505.550
505.550
250.997
496
2011
544.766
544.766
243.669
447
2010
504.698
504.698
223.563
443
2009
508.401
508.401
188.678
371
2008
483.075
483.075
144.908
300
Kaynak: TÜİK
ÖRTÜ ALTI ÜRÜN ÜRETİMİ VE TARIM ALANLARI
İlimizde örtü altı meyve sebze üretiminde en fazla paya sahip olan ürün çilektir. İlçeler
bazında incelendiğinde ilimizde en fazla çilek üretilen ilçemiz 18.200 ton ile Sultanhisar’dır.
İlimiz domates üretimine bakıldığında yine Sultanhisar ilçemiz 5.856 ton ile örtü altı üretimde
en fazla karpuz üreten ilçemizdir.
Fasulye (taze) ve hıyar üretiminde ise İncirliova ilçemiz örtü altı üretimde ilk sırada yer
almıştır. Karpuz üretimine bakıldığında ise yine Sultanhisar ilçemiz 5.520 ton ile ilk sırada
yer almaktadır.
Tablo 45: İlçelere Göre Örtü Altı Ürünleri Üretimi (Ton)
Fasülye
İlçeler
Çilek Domates
Hıyar Karpuz
(taze)
Merkez
5.600
160
6
150
330
Bozdoğan
128
2
9
300
Buharkent
602
Çine
9
174
16
32
Didim
12
68
60
Germencik
1.230
80
10
İncirliova
450
342
180
240
Karacasu
Karpuzlu
15
23
5
7
Koçarlı
29
14
Köşk
7.500
Kuşadası
69
5
34
Kuyucak
41
2
6
Nazilli
732
6
162
1.890
Söke
226
2
45
Sultanhisar 18.200
5.876
5.520
Yenipazar
300
10
TOPLAM 32.086
9.700
304
779
8.040
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
Biber Marul
Patlıcan
(sivri) (göbekli)
23
12
123
9
14
24
40
12
96
30
8
6
14
2
2
7
11
2
12
117
151
179
38 Tablo 46: Aydın İli İlçelere Göre Örtü Altı Tarım Alanları (dekar)
İlçeler
Cam Sera Plastik Sera Yüksek Tünel Alçak Tünel Toplam Alan
Merkez
7
52,90
1.444
66
1.569,90
Bozdoğan
4
19
0,50
75
98,50
Buharkent
1
26
14
41
Çine
2
59
61
Didim
5
3
8
Germencik
3
89
77
169
İncirliova
169
170
4
343
Karacasu
Karpuzlu
9
4
13
Koçarlı
12,15
12,15
Köşk
2.500
2.500
Kuşadası
13
10,05
23,05
Kuyucak
13
13
Nazilli
13
90
550
653
Söke
26
16
42
Sultanhisar
215
5.200
920
6.335
Yenipazar
1
150
151
TOPLAM
70
785,10
9.559,50
1.618
12.032,60
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
Yukarıdaki bilgilere bakıldığında ilimizde örtü altı ürün üretiminde Sultanhisar ilçemizin
diğer ilçelerimize göre epey önem verdiğini görmekteyiz.
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde ise Sultanhisar ilçemizde 5.200 adet ile en fazla yüksek
tünel olduğu görülmektedir.
TARIMSAL ALET VE MAKİNELER
Tarım alet ve makinaların yaygın olarak kullanıldığı Aydın İlinde 2012 yılında çiftçilerin
sahip olduğu tarım alet ve makinaları Tablo 45’de verilmiştir.
Tablodan da görüldüğü gibi ilde mevcut traktör sayısı 28.368 adettir. İlin işlenen tarım
arazisinin 133.000 hektar olduğu göz önüne alındığında bir traktöre yaklaşık olarak 4.68
hektarlık arazi düştüğü varsayılabilir. Türkiye genelinde ise 21,8 hektardır. Bu değer Aydın ili
ile karşılaştırıldığında, ilin makinalaşma düzeyinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.
Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de 2012 yılı makine parkı
istatistiklerine göre 684.991 adet traktör bulunmakta olup Aydın ili Türkiye traktör varlığının
%4’ünü oluşturmaktadır. Bunun dışında ildeki tarımsal üretiminin çok çeşitli olmasına bağlı
olarak makina parkı oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğu görülmektedir.
39 Tablo 47: Aydın Tarımsal Alet Ve Makine Varlığı
Alet Makine Adı
Miktarı(adet) Alet Makine Adı
Toplam traktörler
28.368
Patates Sökme Makinası
Biçerdöver
31
Traktörle Çekilen Çayır Biçme Mak.
Karasaban
576
Motorlu Tırpan
Hayvan pulluğu
8.022
Ot Silaj Makinası
Kulaklı traktör pulluğu
24.710
Mısır Silaj Makinası
Ark açma pulluğu
4.681
Yerfıstığı Hasat Makinası
Diskli traktör pulluğu
1.281
Pamuk Toplama Makinası
Diskli anız pulluğu
190
Yerfıstığı Harman Makinası
Kulaklı anız pulluğu
129
Ürün Kurutma Makinası
Dip kazan
2.702
Mısır Daneleme Makinası
Toprak firezesi
2.502
Mısır Hasat Makinası
Rototiller
1.429
Meyve Hasat Makinası
Kültüvatör
7.549
Ürün Sınıflandırma Makinaları
Merdane
6.848
Sellektör
Diskli Tırmık
17.083
Yem Hazırlama Makinası
Dişli Tırmık
10.522
Yem Dağıtıcı Romork
Kombi kürüm
570
Sap Parçalama Makinası
Toprak Tesviye Makinası
3.755
Sırt Pülverizatör
Set Yapma Makinası
2.670
Sedyeli Motorlu Pül.Toz.Kom.Atomizör
Toprak Burgusu
200
Kuyruk Milinfen Haraketli Pülverizatör
Hay. ve Trak. Çekil. Ara Çapa Mak.
9.453
Motorlu Pülverizatör
Traktörle Çek. Hububat Ekim Mak.
409
Tozlayıcı
Kombine Hububat Ekim Makinası
1.041
Atomizör
Pnomatik Ekim Makinesi
1.144
Santrifüj Pompa
Üniversal Ekim Makinası
9.450
Elektropomp
Anıza Ekme Makinası
13
Motopomp (termik)
Patates Dikim Makinası
21
Derin Kuyu Pompa
Fide Dikim Makinası
452
Yağmurlama Tesisi
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinası
82
Damla Sulama Tesisi
Kimyevi Gübre Dağıtma Makinası
15.608
Krema Makinası
Orak Makinası
183
Yayık
Ot Tırmığı
1.818
Kuluçka Makinası
Biçer Bağlar Makinası
19
Civciv Ana Makinası
Balya Makinası
486
Süt Sağım Tesisi
Sap Döver Harman Makinası
397
Seyyar Süt Sağma Makinası
Sap Toplamalı Saman Yapma Mak.
38
Tarım Arabası (römork)
Saman Aktarma Boşaltma Mak.
9
Su Tankeri (tarımda kullanılan)
Tınaz Makinası
47
Kepçe (tarımda kullanılan)
Döven
4
Taş Toplama Makinası
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
Miktarı(adet)
17
1.469
894
183
818
38
172
31
5
248
19
1.002
131
25
359
57
3.431
11.992
392
7.809
2.168
855
3.259
4.391
9.875
4.788
2.015
119
2.008
560
4.367
14
11
367
7.668
25.140
7.359
783
3
40 HAYVAN VARLIĞI
Tablo 48: Aydın İli Yıllar İtibariyle Hayvan Varlığı
2008
2009
2010
2011
Sığır
291.663 283.994 293.071 310.977
Deve
303
340
376
408
Koyun
114.580 107.248 120.628 158.186
Keçi
54.192
37.339
60.092
67.550
Et Tavuğu
4.108.723 1.671.870 2.145.098 2.139.893
Yum. Tavuğu 687.732 679.383 673.642 617.941
Hindi
3.768
5.152
5.035
6.091
Kaz
1.937
2.306
2.281
2.359
Ördek
2.983
2.957
3.118
2.907
Arı Kovanı
162.644 326.211 186.541 202.105
Kaynak: TÜİK
§
2012
320.876
393
191.425
96.957
2.082.150
633.097
6.346
2.465
3.076
208.550
İlimizin hayvan varlığına baktığımızda rakamların yıllara göre dalgalı bir seyir yaşadığı
görülmektedir.
§
İlimiz sığır miktarı 2008 yılından günümüze %10 ’luk bir artışla 320.876 olmuştur.
§
Deve sayısı miktarı ile Türkiye’de ilk sırada yer almaktayız.
§
Koyun miktarı 2009 yılında azalma yaşamış olsa da daha sonraki yıllarda hızlı yükselişe
geçerek 2012 yılında 191.425’e yükselmiştir.
§
İlimizdeki keçi miktarı da koyun miktarı gibi yıllar içinde düşüş yaşamış fakat son yıllarda
artışa 2012 yılında 96.957 olmuştur.
§
Et Tavuğu miktarı 2008 yılında 4.108.723 olsa da daha sonraki yıllarda ani bir düşüşler
yaşayarak 2012 yılında 2.082.150’dir.
§
Yumurta Tavuğu miktarında son 5 yıl incelendiğinde çok ciddi değişiklikler yaşanmamış
fakat 2008 yılında 687.732 iken 2012 yılında azalma kaydederek 633.097 olmuştur.
§
Hindi miktarı 2008 yılında 3.768 iken 2012 yılında 6.346’ya çıkarak %40’lık bir artış
yaşamıştır.
§
İlimizdeki kaz miktarı ise 2008 yılında 1.937 iken yıllar itibariyle artış göstererek
günümüzde 2.465’e ulaşmıştır.
§
Ördek miktarı 2008 yılında 2.983 iken yıllar itibariyle sürekli dalgalanmalar göstermiş ve
2012 yılında ufak bir artışla 3.076’ya yükselmiştir.
§
Arı Kovanı ise 2009 yılında 326.211 olmasına rağmen 2010 yılında ciddi bir düşüş
yaşamış ve 2012 yılında 208.550 olmuştur.
41 İlçeler Bazında Hayvan Varlığı
Tablo 49: Aydın İli İlçeler Bazında Hayvan Varlığı
Büyükbaş
Küçükbaş
İlçe Adı
Hindi
(baş)
(baş)
Merkez
34.300
18.082
870
Bozdoğan
26.324
31.145
900
Buharkent
2.025
17.401
70
Çine
62.376
16.549
250
Didim
3.047
13.226
370
Germencik
19.144
7.000
İncirliova
9.048
6.855
950
Karacasu
10.219
65.730
30
Karpuzlu
27.027
10.078
Koçarlı
23.953
18.015
Köşk
8.757
4.233
240
Kuşadası
1.283
4.912
755
Kuyucak
21.713
35.000
175
Nazilli
26.016
19.000
350
Söke
24.151
11.000
1.300
Sultanhisar
4.595
3.156
86
Yenipazar
17.000
7.000
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
§
§
§
§
§
Yum.
Tavuğu
17.300
8.500
290.571
24.800
12.650
149.760
22.019
2.017
9.000
15.950
20.350
36.500
18.000
5.280
400
Et
Tavuğu
30.000
79.000
136.960
68.100
396.100
467.000
170.000
30.000
44.000
222.500
243.000
171.490
24.000
-
Kozan
Sayısı
21.576
4.865
877
12.890
1.360
4.293
10.722
3.214
40.210
15.500
3.514
19.564
1.611
9.370
51.535
6.141
1.258
İlçeler bazında hayvan varlığını incelediğimizde en çok büyükbaş hayvan miktarı olan
ilçemiz Çine iken en az büyükbaş hayvan miktarı olan ilçemiz ise Kuşadası’dır.
Küçükbaş hayvan miktarına bakıldığında en çok miktar Karacasu en az miktar ise
Sultanhisar ilçemizdir.
Hindi besleyen ilçelerimiz çok fazla olmamakla birlikte en fazla miktar Söke ilçemizdedir.
Yumurta Tavuğu miktarında en fazla ilçe Buharkent iken Et Tavuğunda en fazla miktar
ise Germencik ilçemizdedir.
Kovan Sayısı miktarlarını incelediğimizde ise en fazla miktarın Söke ilçesinde yer aldığını
görmekteyiz.
Büyükbaş Hayvan Sayısı ve Ürünleri
Tablo 50: Aydın İli Büyükbaş Hayvan Varlığı
Sağılan Hayvan
Irk
Yetişkin
Genç-Yavru
Sayısı (baş)
Sığır (kültür) 169.656
71.865
86.597
Sığır (melez)
29.500
11.601
13.728
Sığır (yerli)
27.279
10.975
12.416
Manda
77
25
46
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
Süt (ton)
343.356
37.203
17.345
56
42 Küçükbaş Hayvan Sayısı ve Ürünleri
Tablo 51: Aydın İli Küçükbaş Hayvan Varlığı
Sağılan Hayvan
Irk
Yetişkin Genç-Yavru
Sayısı (baş)
Koyun (yerli)
146.309
41.139
86.773
Koyun (merinos)
3.015
962
1.718
Keçi (kıl)
72.261
24.696
44.258
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
Süt (ton)
7.289
84
4.736
Kırkılan Hayvan
Yün Kıl
Sayısı
Tiftik (ton)
187.448
374,896
3.977
11,128
72.261
34,468
Yıllar İtibariyle Bal Üretimi
Tablo 52: Aydın İli Bal Üretimi
2008
2009
Bal Üretimi (ton) 3.348,13 3.527,10
Kaynak: TÜİK
2010
2.849,25
2011
2.984,23
2012
2.907,30
İlimize ait bal üretimimiz 2008 – 2009 yıllarında artış içinde seyir etmiş, 2010 yılında
yaşadığı yaklaşık %20’ lik düşüş ile günümüzde 2.907,30 ton olmakla birlikte Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de bal üretiminde beşinci sırada yer almaktadır.
İlçeler Bazında Arı Kovan Sayısı ve Bal Üretimi
Tablo 53: Aydın İli İlçeler Bazında Arı Kozan Sayısı ve Bal Üretimi
Köy
Yeni Kozan Eski Kozan
Bal Üretimi Balmumu Üretimi
İlçe Adı
Toplam
Sayısı
Sayısı
Sayısı
(ton)
(ton)
Merkez
25
21.576
0
21.576
316,67
20,05
Bozdoğan
23
4.850
15
4.865
87,3
3,85
Buharkent
5
725
152
877
13,506
2,175
Çine
22
12.890
0
12.890
193,35
12,1
Didim
4
1.360
0
1.360
27,05
0,14
Germencik
18
4.293
0
4.293
64,395
3,219
İncirliova
14
10.772
0
10.772
163,73
2,866
Karacasu
9
3.126
88
3.214
24,238
0,1
Karpuzlu
15
40.065
145
40.210
428,358
3,065
Koçarlı
21
15.500
0
15.500
180
15,5
Köşk
15
3.514
0
3.514
33,79
1,235
Kuşadası
9
19.542
22
19.564
375
2
Kuyucak
13
1.611
0
1.611
17,52
3,22
Nazilli
34
9.250
120
9.370
157,25
8,325
Söke
21
51.535
0
51.535
773,025
21
Sultanhisar
6
6.141
0
6.141
38,12
14,75
Yenipazar
8
1.258
0
1.258
14
0,9
TOPLAM
262
208.008
542
208.550 2.907,30
114,495
Kaynak: TÜİK 2012 Verileri
43 2012 YILI
EKONOMİK RAPORU
SANAYİ
44 SANAYİ VE TİCARET
İlin Sanayi ve Ticaret Yapısı
İlimizin sanayi yapısı; tarım bölgesi olması sebebiyle tarıma dayalı işlenmiş ürünler(tekstil),
kimyevi maddeler ve mamulleri(selüloz), bitkisel ürünler (zeytin, zeytinyağı, tütün, yaş sebze
ve meyve, vb.) ve sanayi mamullerinden (otomotiv endüstrisi, makine ve makine ekipmanları)
oluşmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri tamamlandıkça İlimiz Sanayinin yapısı da sektörler
yönünden değişik bir yapıya kavuşmaktadır.
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi 831 Anonim Şirket, 6768 adet Limited Şirket
bulunmaktadır. 5590 sayılı Odalar ve Borsalar Kanununa tabi 5 adet Ticaret Odasına kayıtlı
18993 üye, 1 adet Sanayi Odasına kayıtlı faal 757 üye, 3 adet Ticaret Borsasına kayıtlı 680
üye mevcuttur. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi 87 Odaya
kayıtlı yaklaşık 40.000 esnaf bulunmaktadır. 21 adet Küçük Sanayi Sitesinde(KSS) 5417
işyerinde yaklaşık 10.000 kişi çalışmaktadır.
SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME
Türkiye Sanayisi ve Aydın İli Sanayisi
Kayıtlara göre sanayi işletmelerinin, başta İstanbul (%31) olmak üzere, Bursa (% 8),
Ankara(% 7), İzmir(% 5), Konya(% 4), Gaziantep (% 3), Denizli(% 3), Kocaeli(% 2) ,
Adana(% 2), Tekirdağ(% 2), Kayseri(% 2 ), Mersin(% 2) olmak üzere, toplam (% 71) on iki
ilimizdedir.
Bölgelere göre bir değerlendirme yaptığımızda, sanayi işletmelerinin % 48 Marmara
Bölgesinde, %17 İç Anadolu Bölgesinde, % 14 Ege Bölgesinde, % 8 Akdeniz Bölgesinde, %6
Karadeniz Bölgesinde, % 5 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, % 2 Doğu Anadolu Bölgesinde
olduğu görülmektedir.
Aydın ilinde sanayi işletmesi 711’ dir. Toplam sanayi işletmesi içinde % 1 lik bir oran ile
sanayisi gelişmiş illerimiz arasında yer almaktadır.
Ege Bölgesindeki illerin sanayisine göre bir değerlendirilmesi yapıldığında, İzmir İli % 37 lik
bir oran ile bölge illeri arasında birinci sırada yer almaktadır. İzmir’i sırasıyla %18 ile Denizli,
% 11 ile Manisa, % 9 ile Uşak, % 7 ile Afyonkarahisar, %7 ile Aydın, %6 ile Muğla, %5 ile
Kütahya, takip etmektedir.
İlimizde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, % 43 ile Gıda
Ürünleri İmalatı, % 9 ile Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı imalatının ilk sıralarda yer aldığı
görülmektedir.
Bunları sırasıyla aşağıdaki sektörler takip etmektedir.
% 8 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
% 6 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
45 % 5 Tekstil Ürünleri İmalatı,
% 3 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (Mobilya hariç),
% 3 Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı,
% 2 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine teçhizatı hariç)
% 2 İçecek İmalatı
% 2 Elektrikli Teçhizat İmalatı,
% 2 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
% 2 Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı,
% 1 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması
% 1 Motorlu kara taşıtların bakım ve onarımı,
% 1 Ana Metal Sanayi
% 1 Mobilya İmalatı,
% 1 Elektrik gaz buhar ve hava. sis. üret. ve dağıtımı
% 1 Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı
% 1 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı,
% 1 Kömür ve Linyit Çıkartması
% 1 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı
% 4 Diğer (LPG dolum sınai gaz dolum, Madeni yağ geri kazanım kullanılmış yemek ve sıvı,
Metal cevherleri madenciliği,)
Tablo 54: 2012 Yılında Aydın İlinde Kodlanan İlk 5 Faaliyet
Sıra Kodu Açıklama
1 10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı
2 10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
3 10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
4 13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
5 10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
Kaynak: TOBB
Kapasite
Rapor Sayısı
163
145
48
44
31
46 Tablo 55: 2012 Yılında Aydın İlinde En Çok Kodlanan İlk 5 Ürün
Sıra Kodu
Açıklama
1
10.41.41.90.01 Zeytin yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar (prina dahil)
Diğer meyveler (muz, hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango,
2 10.39.25.20.09
MANGOSTEEN, turunçgiller, üzüm, fındık ve ceviz hariç) - kurutulmuş
Natürel/sızma zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilenler
3 10.41.23.10.00
hariç)
4 10.41.41.90.02 Pamuk tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar
5 13.10.25.00.00 Pamuk (kardelenmiş veya taranmış)
Kaynak: TOBB
Tablo 56: 2012 Yılı Aydın Kapasite Raporu
Kapasite Raporu
Mühendis
Teknisyen
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
743
13,26
761 1,33
681 11,27
Kaynak: TOBB
Usta
Sayı
%
1.489 5,01
İşçi
Sayı
%
18.786 6,39
İdari
Sayı
%
2.269 7,43
Kapasite
Raporu Sayısı
92
69
65
46
41
Toplam**
Rapor Başına
Sayı
% Sayı
%
24.298 6,29 33
-6,16
Ayrıca ilimiz için 2012 yılına ait şirketler bazında bazı başvuru rakamlarına bakacak olursak;
Patent başvurusunda 26 başvuru ile Türkiye genelinde 14. sırada, marka başvurusunda 568
başvuru ile Türkiye genelinde 22. sırada, marka tescil belgesi almış illerin tescil sayılarına
bakıldığında 325 adet tescil ile Türkiye genelinde 19. sırada yer almıştır.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
İlimizde faaliyet halinde olan 4 adet Organize Sanayi Bölgesi mevcut olup, bunlar Aydın
(Umurlu) Organize Sanayi Bölgesi, ASTİM (Aydın Sanayi Ve Ticaret İş Merkezleri )
Organize Sanayi Bölgesi, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi ve Ortaklar Organize Sanayi
Bölgesi’dir. Ayrıca çalışmaları devam eden Söke Organize Sanayi Bölgesi, Çine Organize
Sanayi Bölgesi, Buharkent Organize Sanayi Bölgesi ile Köşk (Ege) Sera Organize Sanayi
Bölgesi olmak üzere 4 adet Organize Sanayi Bölgesi projesi bulunmaktadır. 2011 yılı
itibariyle Aydın (Umurlu), ASTİM, Nazilli ve Ortaklar Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan
toplam fabrika sayısı 138 adet olup, istihdam edilen personel sayısı 5.988 kişidir. Tüm
Organize Sanayi Bölgelerinin kendi yönetim birimleri mevcuttur.
Aydın Organize Sanayi Bölgesi:
§ Kuruluş yılı 1976
§ 110 hektar büyüklüğündedir.
§ Toplam sanayi parsel sayısı 63, hepsi tahsis edilmiştir.
§ Üretimdeki firma sayısı 46, inşaa halinde ise 5 adettir.
§ Üretime geçen parsellerde yaklaşık 2.500 kişi istihdam edilmektedir.
§ Ağırlıklı sektör grubu; gıda, dokuma ve demir-çelik sanayidir.
Aydın-ASTİM Organize Sanayi Bölgesi:
§ Kuruluş yılı 1996
§ 530 hektar büyüklüğündedir.
§ Toplam sanayi parsel sayısı 257, tahsis edilen parsel sayısı 109.
§ Üretimdeki firma sayısı 84, inşaa halinde firma sayısı 5, kapalı firma sayısı ise 1’dir.
47 §
§
Üretime geçen parsellerde yaklaşık 3.024 kişi istihdam edilmektedir.
Ağırlıklı sektör grubu; gıda, tarım aletleri ve elektrik makineleri sanayidir.
Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi:
§ Kuruluş yılı 1997
§ 122 hektar büyüklüğündedir.
§ Toplam sanayi parsel sayısı 42, tahsis edilen parsel sayısı 17, tahsis edilecek parsel sayısı
27, üretimde parsel sayısı 3, inşaat aşamasında parsel sayısı 4, proje aşamasında parsel
sayısı 2.
§ Üretime geçen parsellerde yaklaşık 70 kişi istihdam edilmektedir.
§ Ağırlıklı sektör grubu; gıda, makine, otomotiv.
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi:
§ Kuruluş yılı 1996
§ 126 hektar büyüklüğündedir.
§ Toplam sanayi parsel sayısı 44, tahsis edilen 44, tahsil edilecek 0, üretimde parsel sayısı 4,
inşaat aşamasında parsel sayısı 7, proje aşamasında parsel sayısı 4.
§ Üretimde firma sayısı 4, inşa halindeki firma sayısı 7.
§ Ağırlıklı sektör grubu; makine imalat, gıda, inşaat sektörü.
Faal Olamayan Organize Sanayi Bölgeleri:
Söke Organize Sanayi Bölgesi:
§ Kuruluş yılı 1996
§ 185 hektar büyüklüğündedir.
§ Toplam sanayi parsel sayısı 89, tahsis edilen parsel sayısı 1, tahsis edilecek 89, inşaat
aşamasında 1, proje aşamasında 2.
§ Üretimde firma sayısı 0, inşaa halindeki firma sayısı 1.
Çine Organize Sanayi Bölgesi:
§ Kuruluş yılı 2003
§ 211 hektar büyüklüğündedir.
§ Bölgede 53 adet parsel bulunmaktadır.
§ Altyapı proje aşamasındadır.
Köşk (Ege ) Sera Organize Sanayi Bölgesi:
§ Kuruluş çalışmalarına 1999 yılında özel teşebbüs tarafından başlanılan Köşk Sera OSB
çalışmaları yer seçimi aşamasında kalmış olup 2005 yılından bu yana bu konuda herhangi
bir gelişme olmamıştır.
Buharkent Organize Sanayi Bölgesi:
§ 84 hektar büyüklüğündedir.
§ Bölgede 56 adet sanayi parseli bulunmaktadır.
48 2012 YILI
EKONOMİK RAPORU
DIŞ TİCARET
49 AYDIN İLİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI
2011 yılında 706.343.680 dolar olan ihracatımız 2012 yılında %0,8’lik artışla 711.389.058
dolara yükselmiştir.2011 yılında 312.652.331 dolar olan ithalatımız ise %6 ‘lık gerilemeyle
293.230.182 dolar olmuştur. Ayrıca 2011 yılında 259 adet olan ihracatçı firma sayısı 2012 de
de değişmezken, 2011 de 242 olan ithalatçı firma sayısı 2012 yılında 217 ye gerilemiştir.
Tablo 57: AYDIN İLİ 2011-2012 YILLARINA AİT ÜRÜN BAZINDA DIŞ TİCARET RAKAMLARI ($)
ÜRÜNLER
2011 YILI
2012 YILI
İHRACAT
İTHALAT
İHRACAT
İTHALAT
Tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış
52.259
5.266.344
149.049
4.603.962
bitkisel ürünler
Sebze, bahçe ve kültür bitkileri ürünleri
780.672
139.942
Meyveler, sert kabuklular, içecek ve
52.662.572
3.614.421
55.716.919
1.990.519
baharat bitkileri
Sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır
6.650.776
1.564.128
v.b.
Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlar
30.957
125.335
107.137
ve hayvansal ürünler
Ormancılık ve tomrukçuluk
21.824
456.219
689
303.482
Balıkçılık
3.559
Demir cevheri
1.784.022
407.456
Kum, kil ve taş ocakçılığı
24.668.031
69.137
25.140.641
1.092.406
Kimya ve gübre sanayiinde kullanılan
301
186
mineraller
Tuz
27.082
5.177
49.578
Başka yerde sınıflandırılmamış
75.531.410
1.385.213
75.785.509
866.641
madencilik ve taş ocakçılığı
Mezbahacılık
50.394
1.465.212
24.925
419.816
Balık ürünleri
9.986.901
96.153
7.566.849
79.242
İşlenmiş sebze ve meyveler
47.301.949
2.980.021
46.280.432
4.580.571
Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar
10.475.561
2.379.909
743.183
4.283.444
Süt ürünleri
38.584
1.387
4.129
23.183
Öğütülmüş tahıl ürünleri
1.954.783
96.403
2.539.065
Nişasta ve nişastalı ürünler
39.560
67.547
21.455
96.446
Hazır Hayvan Yemleri
55.813
Fırın ürünleri
21.969
25.430
Kakao, çikolata ve şekerleme
2.815.676
361.959
5.031.996
608
Makarna, şehriye, kuskus vb. unlu
618
mamuller
Başka yerde sınıflandırılmamış gıda
48.903.933
784.515
50.133.305
486.019
maddeleri
Bira ve malt
152
Alkolsüz içecekler, maden ve memba
12.535
15.241
suları
Tekstil elyafınından iplik ve dokunmuş
49.202.346
32.353.877
38.294.517
21.513.720
tekstil
Giyim eşyası dışındaki hazır tekstil
2.201.730
476.680
1.575.788
198.142
ürünleri
Halı ve kilim
3.632.613
354.881
2.342.761
245.330
Halat, ip, sicim ve ağ
368
12.729
39.559
Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil
662.351
1.093.296
1.270.820
688.068
50 ürünleri
Trikotaj (örme) ürünleri
Giyim eşyası (kürk hariç)
Tabaklanmış deri
Bavul, el çantası vb.saraciye
Ayakkabı
Kereste ve parke
Tahta plaka; kontrplak, yonga levha,
sunta, diğer pano ve tahtalar
İnşaat kerestesi
Ağaçtan yapılan ambalaj malzemeleri
Diğer ağaç ürünleri; hasır vb. örülerek
yapılan maddeler
Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva
Oluklu karton ve mukavva ile kağıt ve
mukavvadan ambalajlar
Diğer kağıt ve mukavva ürünleri
Kitap, broşür, müzik kitapları ve diğer
yayınlar
Plak, kaset vb.
Diğer yayımlar
Basım
Basımla ilgili hizmetler
Manyetik şeritli kartlar (ses kaydı
yapılmış)
Rafine edilmiş petrol ürünleri
Ana kimyasal maddeler (kimyasal gübre
ve azotlu bileşikler hariç)
Kimyasal gübre ve azotlu bileşikler
Sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler
Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer ziraikimyasallar
Boya, vernik vb. kaplayıcı maddeler ile
matbaa mürekkebi ve macun
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal
ve bitkisel kaynaklı ürünler
Sabun, deterjan, temizlik, cilalama
maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet
malzemeleri
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal
ürünler
Suni ve sentetik elyaf
İç ve dış lastik
Diğer kauçuk ürünleri
Plastik ürünleri
Cam ve cam ürünleri
Yapı malzemeleri dışındaki, ateşe
dayanıklı olmayan seramik eşya
Ateşe dayanıklı seramik ürünleri
Ateşe dayanıklı olmayan, kil ve seramik
yapı malzemeleri
Çimento, kireç ve alçı
Çimento ve alçı ile sertleştirilmiş
89.669
54.933.594
326.365
41.104
43.924
76.673
532.245
6.727.164
190.703
2.884.170
1.386.928
17.935
111.805
196.829
61.548.050
343.039
33.980
60.239
414.847
6.520.005
12.100
2.453.318
2.454.558
63.871
17.581
243.866
8.723
798
362.490
5.559
10.423
251.453
7.171
3.155
14.943
138
2.609.761
5.816.663
1.391.054
50.451
2.036.463
4.334.855
168.446
463.018
324
1.108.402
11.204
180.595
5.084
695.940
538
62.033
26.185
135.763
216
283
169.118
33.627
3.602
-
12.821
13.950
175.348
20.290
-
45.914
783.064
4.311.460
19.788.080
265.657
27.869.296
16.308.733
14.932.075
8.895
17.573.335
3.063
647
17.414.954
4.951
17.451.273
1.881
68.723
446.670
115.061
379.986
442.641
3.017.056
600.385
2.238.971
4.773.421
727.522
6.110.602
609.315
112.243
9.049.401
66.806
8.811.961
3.448
13.510
479.146
169.323
138.677
22.037
374.586
765.843
3.507.492
1.532.608
152.123
7.926
44.838
421.830
151.955
131.155
26.853
509.325
2.337.392
998.833
141.719
62.566
162.480
57.186
22.476
65.264
185.053
41.999
35.880
37.884
109
8.563
1.400
27.015
51 maddeler
Taş
Başka yerde sınıflandırılmamış metalik
olmayan mineraller
Demir-çelik ana sanayi
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi
Metal yapı malzemeleri
Tank, sarnıç ve metal muhafazalar
Buhar kazanı (merkezi kalorifer kazanları
hariç)
Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve hırdavat
malzemeleri
Başka yerde sınıflandırılmamış metal eşya
İçten yanmalı motor ve türbin; (uçak,
motorlu taşıt ve motosiklet motorları
hariç)
Pompa, kompresör, musluk ve vana
Mil yatağı, dişli, dişli takımı ve tahrik
tertibatı
Sanayi fırını, ocak ve ocak ateşleyiciler
Kaldırma ve taşıma teçhizatı
Diğer genel amaçlı makineler
Tarım ve orman makineleri
Takım tezgahları
Maden, taşocağı ve inşaat makineleri
Gıda, içecek ve tütün işleyen makineler
Tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede
kullanılan makineler
Diğer özel amaçlı makineler
Başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri
Büro, muhasebe ve bilgi işleme
makinaları
Elektrik motoru, jeneratör,
transformatörler
Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
İzole edilmiş tel ve kablolar
Akümülatör, pil ve batarya
Elektrik ampulü ve lambaları ile
aydınlatma teçhizatı
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli
teçhizat
Elektronik valf ve elektron tüpleri ile
diğer elektronik parçalar
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon,
telgraf teçhizatı
Televizyon ve radyo alıcıları; ses ve
görüntü kaydeden veya üreten teçhizat vb.
ilgili araçlar
Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik
araçlar
Ölçme, kontrol, test, seyrüsefer vb. amaçlı
alet ve cihazlar
Otomatik kontrol ve ayar alet ve
3.425.937
379
181.932
4.725.945
66.249
266.299
3.624.097
12.250.867
1.851.497
18.445.093
41.009
16.022.441
11.476.119
4.078.684
393.302
2.291.335
10.197.666
1.217.687
15.386.863
117.365
14.977.566
8.945.351
214.721
34.000
625
221.893
1.575.486
155.914
1.778.246
2.299.333
2.329.120
1.601.079
1.967.515
224
4.140.944
2.305.721
33.847.341
4.587.540
2.821.325
2.743.283
35.691.138
5.893.531
43.156
620.539
87.284.659
7.184.233
968.072
4.775.040
5.171.396
5.406.272
392.902
630.982
16.907.693
4.522.683
5.515.148
1.338.540
7.508.025
1.448.810
6.020
2.381.553
92.138.148
12.598.414
219.625
10.137.985
8.798.152
3.820.159
811.187
236.023
15.498.871
3.135.141
3.540.451
3.340.088
2.927.602
3.881.487
3.828.366
28.123.585
49.821
3.780.731
496.599
151.693
957.085
18.528.853
657.941
12.112.096
159.509
655.133
258.570
2.473.116
129.372
3.806.619
458.564
42.817.203
55.762
1.117.409
548.458
2.086.030
90.881
774.298
51.373.041
1.342
50.916
1.080.355
321.998
933.680
116.003
32.481
2.469.720
52.899
1.424.935
4.471
440.035
2.583
462.101
192
87.753
512
1.002.295
816
1.076.733
1.898
239.006
3.402
1.621.717
466.669
1.047.331
470.860
4.865.234
73.380
4.446.827
549
133.380
225.861
52 cihazların aksam-parçası
Optik alet ve fotoğrafçılık teçhizatı
Saat
Motorlu kara taşıtları ve motorları
Motorlu kara taşıtlarının karasörleri ve
römorkları
Motorlu kara taşıtlarının motorlarıyla
ilgili parça ve aksesuarları
Eğlence ve sportif amaçlı tekneler
Motosiklet
Bisiklet ve sakat taşıyıcıları
Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım
araçları
Mobilya
Kuyumculuk ve ilgili maddeler
Müzik aletleri
Spor malzemeleri
Oyun ve oyuncak
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer
ürünler
Atık ve hurdalar
Fotoğrafçılıkla ilgili faaliyetler
Dramatik sanatlar, müzik ve diğer sanat
faaliyetleri
TOPLAM
253
5.841
1.515.488
5.460.968
21.086
18.021
10.142.911
1.684.501
618
1.173
733.953
6.863.392
19.432
24.132
7.037.013
1.435.263
46.382.916
2.015.643
50.950.474
2.169.207
119.240
73.427
8.680
44.376
19.142.300
1.577.947
37.308
5.189
179.139
721
2.808
11.064.089
13.257
24.948
440.605
48.666
58.566
24.505
58.531
981.469
2.220.799
1.466.992
811.373
22.446
74.921
17.511
82.741
716.191
3.033
6.302
156
22.187
63.343
-
21.841
1.360
706.343.680
312.652.331
711.315.086
293.204.237
1.064.804
969.239
326
4.531
640.190
3.578
783
521.998
Gerçekleştirilen dış ticaret rakamları ülkeler bazında incelendiğinde 2011 yılında 86.615.496
dolar ile en yüksek ihracatımız Çek Cumhuriyeti’ne, 81.018.037 dolar ile en yüksek
ithalatımız Çin Halk Cumhuriyeti’nden gerçekleşmiştir. 2012 yılında yapılan ihracat ve ithalat
rakamlarına bakıldığında ise ülkelerin değişmediğini, Çek Cumhuriyeti’ne 11.122.973
dolarlık artışla ihracatımızı 97.738.469 dolara çıkardığımızı, Çin Halk Cumhuriyeti’nden ise
8.086.592 dolarlık azalışla ithalatımızı 72.931.445 dolara düşürdüğümüzü görmekteyiz.
Tablo 58: AYDIN İLİ 2011-2012 YILLARINA AİT ÜLKELER BAZINDA DIŞ
TİCARET RAKAMLARI ($)
ÜLKELER
2011 YILI
İHRACAT
2012 YILI
İTHALAT
İHRACAT
İTHALAT
Fransa
Hollanda
29.360.478
17.318.667
5.252.778
9.823.647
28.026.318
17.901.287
4.292.642
3.133.916
Almanya
38.936.444
32.066.129
35.534.254
27.707.430
İtalya
İngiltere
57.104.278
37.502.044
40.443.011
2.624.717
57.597.210
45.562.620
47.189.523
1.302.290
İrlanda
1.114.025
948
1.445.521
Danimarka
8.730.899
5.353.665
7.896.899
1.559.067
Yunanistan
Portekiz
5.275.816
3.184.901
1.365.079
270.066
3.366.377
2.402.625
2.978.884
İspanya
15.529.000
12.430.770
14.356.638
8.353.350
53 Belçika
12.215.196
1.735.217
13.202.282
3.941.812
Lüksemburg
25.510
28.671
İzlanda
Norveç
44.090
652.521
393.351
38.697
493.481
193.654
İsveç
585.787
6.258.248
1.045.252
1.614.650
Finlandiya
11.485.021
350.009
8.585.690
2.141.929
Avusturya
İsviçre
2.674.238
4.403.928
890.620
4.449.800
2.030.621
3.568.687
2.458.047
4.621.298
Malta
101.471
680.081
Estonya
Letonya
67.809
487.748
169.463
672.957
Litvanya
553.963
558.721
Polonya
10.254.462
1.548.596
9.160.405
1.586.119
Çek Cumhuriyeti
Slovakya
86.615.496
384.969
4.917.944
13.293.290
97.738.469
320.447
3.194.383
13.738.032
Macaristan
4.077.919
1.727.918
3.661.458
667.469
Romanya
Bulgaristan
26.787.580
9.906.813
151.087
294.055
24.560.418
13.175.492
1.481.257
62.997
Arnavutluk
465.767
Ukrayna
Beyaz Rusya
899.709
15.231.120
1.904.516
4.322.795
14.167.446
2.684.526
3.749.752
912.371
30.138
382.479
39.867
Rusya Federasyonu
17.842.074
4.991.495
24.971.913
5.333.932
Gürcistan
Azerbaycan
6.053.995
10.680.165
41.755
7.723.943
8.016.402
63.871
460.000
Kazakistan
2.284.991
5.284.926
416.910
Türkmenistan
Özbekistan
3.059.994
2.274.561
3.571.276
1.820.233
1.837.073
3.620.648
Moldova
202.889
1.421.077
Tacikistan
115.230
175.943
Kırgızistan
249.482
560.350
496.159
1.218.185
Slovenya
Hırvatistan
1.484.853
2.561.402
203.498
3.054
1.112.447
2.458.854
4.589
420
Bosna-Hersek
1.075.799
682.043
Kosova
Makedonya
307.163
3.279.492
367.676
2.641.608
Karadağ
173.990
238.944
Sırbistan
3.815.443
58.050
3.536.456
3.771.159
Fas
Cezayir
4.848.182
3.983.045
793.632
4.289.341
4.769.776
348.979
Tunus
4.405.215
429.159
9.206.109
525.986
Libya
Mısır
946.488
4.577.303
332.891
2.795.700
4.425.289
5.814.874
108.800
3.181.535
Sudan
4.497.494
104.900
290.293
34.905
54 Moritanya
23.132
29.949
Mali
8.772
19.063
113.964
81.596
53.172
Burkina Faso
Senegal
Gine
29.614
Gine Bissau
31.050
Fildişi Kıyısı
Gana
87.023
608.945
Nijerya
359.837
Kamerun
Orta Afrika Cumhuriyeti
26.479
80.771
177.193
22.780
Gabon
156.921
109.840
78.942
920.732
72.949
Angola
Etiyopya
Cibuti
141
220.084
171.564
16.895
1.313
7.373.719
31.434
Kenya
267.201
149.298
Uganda
Tanzanya
532.343
150.114
163.096
276.946
Mozambik
20.930
Madagaskar
Maritus
47.393
Zambiya
59.207
236
2.796.423
12.124
6.168
3.882.237
167.024
Zimbabve
168.368
Güney Afrika
A.B.D.
2.750.316
31.864.880
62.907
10.006.027
4.186.297
37.047.200
97.677
6.012.052
Kanada
4.115.245
2.133.219
4.308.372
1.694.282
Meksika
Guatemala
1.125.732
5.739
1.891.312
530.478
1.312.924
Honduras
El Salvador
1.990
13.646
Nikaragua
Kostarika
118
17.598
16.275
93.542
Panama
945
Haiti
Jamaika
42.024
35.917
Trinidad ve Tobago
23.680
Küba
52.458
Kolombiya
Venezuella
632.366
441.589
Ekvator
3.184.489
Peru
Brezilya
69.534
1.056.418
Şili
962.530
1.225
896.139
1.498.619
5.739
530.820
128.761
2.804.076
178.937
1.219.440
54.699
2.102.087
1.430.008
55 Bolivya
79.971
Paraguay
Uruguay
Arjantin
430.947
12.567
21.774
473
260
839.369
617.878
38.825
595.459
K.K.Türk Cumhuriyeti
1.342.982
1.563.892
Lübnan
2.425.667
2.461.940
Suriye
Irak
3.071.561
32.552.551
1.112.136
73.559
1.180.278
25.019.150
906.190
İran
33.183.957
863.426
18.675.410
6.041.568
İsrail
Ürdün
15.284.136
978.390
737.000
16.086
12.330.274
1.563.158
217.825
3.732
Suudi Arabistan
7.002.155
121.190
5.934.448
Kuveyt
335.066
73.959
187.502
Bahreyn
Katar
201.087
270.250
6.900.664
444.101
379.255
B.A.E.
4.056.015
71.107
4.881.822
Umman
Yemen
151.743
Afganistan
62.192
92.217
46.444
Pakistan
Hindistan
111.486
4.095.199
7.567.322
15.440.477
349.862
2.375.405
3.639.735
12.878.989
Bangladeş
79.846
740.662
852.821
1.839.149
Sri Lanka
50.632
179
983.404
63.051
5.783.377
526.740
34.996
Nepal
Burma
11.040
Tayland
741.572
453.829
422.004
635.714
Vietnam
Kamboçya
977.085
1.029.348
2.170
1.686.950
1.262.940
15.707
Endonezya
2.561.418
1.086.255
1.938.079
3.810.367
Malezya
703.956
2.724.032
544.298
2.397.189
Singapur
Filipinler
642.227
406.639
100.578
48.575
750.923
826.460
647.376
99.768
Moğolistan
56.471
344.965
327
Çin
Güney Kore
24.933.980
1.798.780
81.018.037
3.596.422
26.936.808
1.594.545
72.931.445
3.606.707
Japonya
2.177.457
1.740.513
2.045.278
1.109.973
Tayvan
528.811
1.779.353
565.678
1.696.179
Hong Kong
Makao
3.990.556
12.661
112.152
4.569.427
11.167
424.834
Avustralya
5.088.336
2.220.100
6.224.588
318.722
2.550
15.680
196.658
Papua Yeni Gine
Yeni Zelanda
Yeni Kaledonya
2.139
269.651
6.125
4.404
56 Fiji
3.843
1.616
Antalya Serb.Bölge
6.459
AHL Serb.Bölge
İst.Deri Serb.Böl.
11.702.044
1.770.240
Ege Serbest Bölge
10.750.159
234.383
8.481.055
808.058
9.975
753
6.895.722
6.590
Mersin Serbest Bölge
9.129
55.083
Trakya Serbest Bölge
Avrupa Serb.Bölge
162.620
5.060
51.632
TOPLAM
706.343.680
312.652.331
711.389.058
293.230.182
57 2012 YILI
EKONOMİK RAPORU
MİLLİ HESAPLAR
58 MİLLİ HESAPLAR
Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer (2004 – 2008)
TR32 bölgesi (Aydın-Denizli-Muğla) 2008 yılında kişi başına gayri safi katma değer
bakımından 9,076 $ ile 8’inci sırada yer almıştır. TR32 bölgesi kişi başına gayri safi katma
değer bakımından 2004 yılında 8’inci, 2005, 2006 ve 2007 yılında 9’uncu sırada yer
almaktaydı.
Tablo 59:Kişi Başına GSKD ($)
Bölge Adı
TR Türkiye
TR10 İstanbul
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
TR22 Balıkesir, Çanakkale
TR31 İzmir
TR32 Aydın, Denizli, Muğla
TR32 Türkiye Ortalamasına Oranı (%)
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
TR51 Ankara
TR52 Konya, Karaman
TR61 Antalya, Isparta, Burdur
TR62 Adana, Mersin
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
Kaynak: TÜİK
2004 Sıra 2005 Sıra 2006 Sıra 2007 Sıra 2008 Sıra
5,103
6,187
6,686
8,267
9,384
7,943
1 9,511 1 10,314 1 12,925 1 14,591 1
6,300
6 7,878 5 8,625 5 10,567 5 12,243 5
4,515 10 5,526 10 5,724 10 7,404 10 9,000 9
6,598
5 7,859 6 8,425 6 10,298 6 11,568 6
5,320
8 6,283 9 6,858 9 8,076 9 9,076 8
104%
101%
102%
98%
97%
4,042 13 5,079 11 5,617 11 6,986 11 8,256 11
6,930
4 8,564 3 9,409 3 11,719 2 12,983 3
7,183
2 8,725 2 9,612 2 11,563 3 13,265 2
6,978
3 8,284 4 9,082 4 11,134 4 12,598 4
3,887 14 4,706 13 4,968 13 6,251 13 7,213 13
6,048
7 7,337 7 7,785 7 9,503 7 10,334 7
4,065 12 4,965 12 5,327 12 6,593 12 7,363 12
3,155 19 3,814 19 3,907 19 4,999 19 5,937 19
3,674 15 4,458 16 4,676 17 5,941 17 6,789 17
3,635 16 4,353 17 4,659 18 6,002 15 6,813 16
5,209
9 6,577 8 7,108 8 8,097 8 8,734 10
4,178 11 4,679 14 4,825 15 5,968 16 6,676 18
3,549 17 4,343 18 4,736 16 5,781 18 6,914 15
3,545 18 4,577 15 4,882 14 6,063 14 7,059 14
2,975 21 3,428 21 3,768 21 4,722 21 5,520 20
2,048 24 2,507 24 2,661 25 3,174 25 3,601 25
3,017 20 3,752 20 3,857 20 4,845 20 5,517 21
1,877 25 2,319 26 2,341 26 2,934 26 3,419 26
2,678 22 3,342 22 3,530 22 4,157 22 4,597 22
2,377 23 2,772 23 2,896 23 3,417 23 3,724 24
1,853 26 2,484 25 2,865 24 3,405 24 3,812 23
2001 yılı itibariyle Aydın’da kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değerinin 2.017 dolar olduğu
ve 25’inci sırada yer aldığı ve Aydın’ın Türkiye ortalamasının %94’üne yakın bir değer
ürettiği görülmektedir.
Tablo 60: Yıllar İtibariyle Aydın'ın Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Değerleri ($) Cari Fiyatlarla
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001/1987
Türkiye 1,629 1,685 1,933 2,655 2,603 2,682 2,981 2,173 2,727 2,888 3,021 3,176 2,847 2,941 2,146
32%
Aydın
1,719 1,811 1,869 2,865 2,657 2,558 2,839 2,247 2,810 3,161 3,042 3,340 2,762 2,932 2,017
17%
Kaynak: TÜİK
59 Aydın’ın 2001 yılında toplam gayri safi yurtiçi hasılasının 1 milyar 934 milyon dolar, payının
%1,31, sırasının da 16’ıncı olduğu ve yıllar itibariyle payının dalgalanmalar gösterdiği
görülmektedir.
Tablo 61: Aydın'ın yıllar İtibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Cari Fiyatlarla (milyon dolar)
1987 1988 1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 2001/1987
Türkiye 85,638 90,495 106,123 149,195 149,156 156,656 177,332 131,639 168,080 181,077 188,735 201,561 183,214 198,389 147,285
72%
Aydın
1,325 1,425 1,501 2,352 2,222 2,178 2,461 1,981 2,519 2,879 2,724 3,029 2,532 2,782 1,934
46%
Kaynak: TÜİK
1987 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası 1,719 dolar olan Aydın’ın 2001 yılında kişi
başına gayri safi yurtiçi hasılası 2,017 dolar olmuştur. Aydın’ın kişi başına gayri safi yurtiçi
hasılası Türkiye ortalamasının altında seyretmektedir.
1987 – 2001 döneminde gayri safi yurtiçi hasılası Türkiye’de %72 oranında artarken
Aydın’da %46 oranında artmıştır. Aynı dönemde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılası
Türkiye’de %32 oranında artarken Aydın’da %17 oranında artmıştır.
60 2012 YILI
EKONOMİK RAPORU
BANKALAR
61 BANKACILIK
Aydın’da 31.12.2012 tarihi itibariyle 16 bankanın toplam 133 adet şubesi bulunmaktadır.
1
0
1
1
2
1
0
0
0
1
1
1
3
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
3
4
2
1
1
0
Toplam
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
0
3
1
1
0
0
Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş.
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O.
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0
Türkiye İş Bankası
A.Ş.
0
Türkiye Halk Bankası
A.Ş.
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası A.Ş.
0
0
0
Türk Ekonom,
Bankası A.Ş.
Teskstil Bankası A.Ş.
Bozdoğan 0 0 0 1 0 0 0
Buharkent 0 0 0 0 0 0 0
Çine
1 0 0 1 0 0 0
Didim
1 0 0 1 1 1
Germencik 0 0 0 1 0 0 0
İncirliova
1 0 1 1 0 0 0
Karacasu
0 0 0 0 0 0 0
Karpuzlu
0 0 0 0 0 0 0
Koçarlı
0 0 0 0 0 0 0
Köşk
0 0 0 1 0 0 0
Kuşadası
3 0 0 2 1 1 1
Kuyucak
0 0 0 0 0 0 0
Merkez
3 1 1 2 2 1 1
Nazilli
1 0 1 1 1 1 1
Söke
1 0 1 1 1 1 1
Sultanhisar 0 0 0 0 0 0 0
Yenipazar 0 0 0 1 0 0 0
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği 2012
Şekerbank T.A.Ş.
ING Bnak A.Ş.
HSBC Bank A.Ş.
Finans Bank A.Ş.
Denibank A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Alternatifbank A.Ş.
İlçe Adı
Akbank T.A.Ş.
Tablo 62: İlçeler İtibariyle Aydın İli Banka Şube Sayısı
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0
4
1
6
11
5
10
2
1
1
3
21
2
32
15
14
3
2
İlimizdeki bankaların şube adetlerine bakacak olursak toplam; 41 adet Kamusal Sermayeli
Banka şubesi, 64 adet Özel Sermayeli Banka şubesi ve Türkiye’de kurulmuş yabancı
sermayeli 28 adet banka şubesi bulunmaktadır. Ayrıca 2005-2012 yılları arasında ilimizde 42
adet banka şubesi açılmıştır.
PROTESTOLU SENETLER
Aydın’ın 2001 – 2009 dönemlerinde protestolu senet tutarı payının sürekli artış eğiliminde
olması 2010 – 2012 yıllarında ise azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Protestolu senet
payı ise 2001 – 2008 dönemlerinde sürekli artış eğiliminde olup 2008 yılından sonra gerileme
gerçekleştirmiştir.
62 Tablo 63: Aydın İli Yıllar İtibariyle Protestolu Senet Adedi
Yıllar
Aydın
Türkiye Aydın Pay Aydın Sıra
2001
2.463
196.880
1,25
13
2002
1.828
146.329
1,24
14
2003
2.964
197.393
1,50
13
2004
4.604
335.294
1,37
14
2005
8.484
590.111
1,43
13
2006
12.634
791.402
1,59
13
2007
15.497
1.029.765
1,50
14
2008
18.148
1.130.731
1,60
14
2009
17.029
1.175.326
1,44
16
2010
13.450
900.600
1,49
17
2011
7.270
524.947
1,38
16
2012
9.699
640.091
1,51
16
Kaynak: T.C.M.B.
Protestolu senet sayısına göre Aydın’ın payı 2001 yılında %1,25 iken 2012 yılında %1,51
yükselmiştir. Protestolu senet sayısına göre Aydın 2001 yılında 13. Sıradayken 2012 yılında
16. sıraya gerilemiştir.
Tablo 64: Aydın İli Yıllar İtibariyle Protestolu Senet Tutarı
Yıllar
Aydın
Türkiye
Aydın Pay Aydın Sıra
2001
6.530.278 950.775.832
0,68
16
2002
5.341.590 696.703.591
0,76
15
2003
8.945.934 797.209.565
1,12
14
2004
14.549.524 1.542.150.313
0,94
17
2005
31.366.647 2.644.834.798
1,18
15
2006
48.542.597 3.857.801.153
1,25
15
2007
62.486.287 5.489.346.211
1,13
17
2008
81.994.115 6.519.974.805
1,25
16
2009
88.737.291 7.530.881.141
1,17
16
2010
59.383.123 5.584.255.888
1,06
16
2011
49.287.105 4.540.100.072
1,08
16
2012
75.261.918 6.530.643.832
1,15
15
Kaynak: T.C.M.B.
Protestolu senet tutarına göre Aydın’ın payı 2001 yılında %0,68 iken 2012 yılında %1,15’e
yükselmiştir. Protestolu senet tutarına göre Aydın 2001 yılında 16. sırada iken 2012 yılında
15. sıraya yükselmiştir.
63 AYDIN EKONOMİK RAPORUNDA AŞAĞIDAKİ KURUMLARIN VERİ VE
DOKÜMAN DESTEĞİNDEN YARARLANILMIŞTIR
§
Aydın İli Stratejik Planı
§
Aydın İş-Kur Müdürlüğü
§
Aydın SGK Müdürlüğü
§
Aydın Valiliği
§
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
§
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
§
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)
§
DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı)
§
Ekonomi Bakanlığı
§
GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı)
§
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
§
Kültür ve Turizm Bakanlığı
§
Milli Eğitim Müdürlüğü
§
TBB (Türkiye Bankalar Birliği)
§
TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası)
§
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
§
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
Not: Alfabetik sıralama yapılmıştır.
64 

Benzer belgeler