Yrd. Doç. Dr. Hayri SAĞLAM - Bilecik Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Transkript

Yrd. Doç. Dr. Hayri SAĞLAM - Bilecik Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Hayri SAĞLAM
Ünvanı
Yrd. Doç. Dr.
Birimi
Tarım Bilimleri ve Teknolojikleri
Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
1971/Arapgir-Malatya
Doğum Yeri/Yılı
E-Posta
[email protected]
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
Bölüm/Program
Derecesi
Ziraat Fakültesi
Bitkileri Bölümü
Ziraat Fakültesi
Bitkileri Bölümü
Ziraat Fakültesi
Bitkileri Bölümü
Doktora
Y. Lisans
Lisans
Üniversite
Yıl
Bahçe Ege Üniversitesi
2004
Bahçe Ege Üniversitesi
1995
Bahçe Ege Üniversitesi
1991
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
2013-2014
Güz
Ekoloji-1
3
0
11
2013-2014
Bahar
Çevre Koruma
ve Kontrol
Tarım ve Çevre
Kirliliği
2
1
5
2
0
5
Güz
Bahar
TEZ YÖNETİMİ
Yüksek Lisans
Konu
Tez Sahibi
Yıl
Doktora
Konu
Tez Sahibi
Yıl
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Doktora
Bazı Kuşburnu Türlerinde
Çiçek Tomurcuğu Oluşumu
ve Tanımlama Yöntemleri
Üzerinde Araştırmalar
Bazı Meyve Türlerinde
Çiçektozu Saklama
Yöntemleri Üzerine
Araştırmalar
2004
Yüksek Lisans
1995
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
Görev Süresi
Yıl
Ülkemizde
Yetiştiriciliği Yapılan
Ekonomik Öneme Sahip
Bazı Üzüm Çeşit ve
Amerikan Asma
Anaçları ile Klonlarının
Virüsler ve
Agrobacterium vitis
Yönünden
Arındırılması,
Tanımlanması ve Yeni
Üzüm Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Bazı Meyve Türlerinde
Çiçektozu Saklama
Yöntemleri Üzerine
Araştırmalar
Sclerotinia laxa’ya
duyarlı kayısı
melezlerinin
karbonhidrat içeriği
üzerine bir araştırma.
Bazı Kuşburnu
Türlerinde Çiçek
Tomurcuğu Oluşumu ve
Tanımlama Yöntemleri
Üzerinde Araştırmalar
Ege Bölgesi Asma
Genetik Kaynakları
Melezleme Çalışmaları
ile Sofralık ve
Kurutmalık Yeni Üzüm
Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Proje Lideri
3 yıl
20082011
Proje Yürütücüsü
2 yıl
19941995
Proje Lideri
2 yıl
19982000
Proje Lideri
3 yıl
20012004
Proje Lideri
5 yıl
Proje Lideri
6 yıl
20052009
20052010
Melez Kayısılarda
Fenolojik, Pomolojik ve
Biyokimyasal
Özelliklerin Saptanması
ve Sclerotinia Laxa’ya
Dayanımın Doğal
Koşullarda Belirlenmesi
Üzerinde Araştırmalar
Önemli Kurutmalık
Kayısı Çeşitlerinin
Döllenme Biyolojisi
Üzerinde Araştırmalar
Ege Bölgesinde
Yetiştirilen Bazı Üzüm
Çeşitlerinin Şıralık Ve
Şaraplık Standartlara
Uygunluklarının
Belirlenmesi.
Plant Exploration in
Turkey to Collect Apple
Genetic Resources
Sultani Çekirdeksiz
Üzüm Çeşidinde Anaç
Adaptasyon Çalışmaları
Mevlana ve Ekşi Kara
Üzüm Çeşitlerinde Klon
Seleksiyonu
Banazı Karası Üzüm
Çeşidinde Klon
Seleksiyonu
KKTC Asma Genetik
Kaynakları Koleksiyon
Bağının Oluşturulması
Bağlarda Triazole ve
Strobilurin
Fungisitlerini İçeren
Farklı İlaçlama
Programlarının Sultani
Çekirdeksiz ve Cardinal
Üzüm Çeşitlerinde
Verim-Kalite Kriterleri
ile Makro Besin
Elementleri Alımına
Etkilerinin Araştırılması
Bornova Misketi ve
Köhnü Üzüm
Çeşitlerinde Klon
Seleksiyonu Çalışmaları
Yardımcı Araştırıcı
3 yıl
20002002
Yardımcı Araştırıcı
3 yıl
20002002
Yardımcı Araştırıcı
3 yıl
20012004
Yardımcı Araştırıcı
1 yıl
1999
Yardımcı Araştırıcı
5 yıl
20052009
Yardımcı Araştırıcı
4 yıl
20082011
Yardımcı Araştırıcı
4 yıl
20082011
Yardımcı Araştırıcı
2 yıl
20102011
Yardımcı Araştırıcı
3 yıl
20092011
Yardımcı Araştırıcı
2 yıl
20102011
Kitabın Adı
Yayınevi
Kitapları
ISBN
Yıl
Kayısı Yetiştiriciliği
TÜBİTAK TARP
2001
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Sağlam, H., Mısırlı, A., 2000. Sclerotinia laxa’ya duyarlı kayısı melezlerinin karbonhidrat
içeriği üzerine bir araştırma. E.Ü.Z.F., 37 (2-3) 11-18
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
Mısırlı, A., Sağlam, H., Gülcan, R., Ataol Ölmez, H., Şahin, M., 2006. Investigations on
Fertilization Biology of Important Dried Apricot Cultivars. ACTA Hort Number 701, Vol
1;159-162
Gülcan, R., Mısırlı, A., Sağlam, H., Ataol Ölmez, H., Paydaş, S., Derin, K., Eti, S., Demir, T.,
Yorgancıoğlu, Ü., Erkan, S., Gümüş, M., 2006. Properties of Turkish Apricot Land Races,
ACTA Hort Number 701, Vol 1;191-198
Gülcan, R., Mısırlı, A., Sağlam, H., Ataol Ölmez, H., Demir, T., 2006. New Promosing
Apricot Hybrids. ACTA Hort Number 701, Vol 1; 385-388
İsfendiyaroğlu, M., Özeker, E., Mısırlı, A. and Sağlam, H., 2001. Determination of Pollinator
Characteristics of Different Pistacia spp. in Manisa-Yunt Mountain Area. Cahiers OPTIONS
Mediterraneennes, Volume 56: 267-270
Sağlam, H., R., Gülcan, 1995. Bazı meyve türlerinde çiçektozu saklama yöntemleri üzerine
araştırmalar. . II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. 3-6 Ekim, 1995. Adana Cilt1: 229-232
Gülcan, R., A. Mısırlı, B. M. Asma, H. Sağlam, 1999. Sclerotinia laxa’ya duyarlı ve dayanıklı
kayısı melezlerinin karakterizasyonuna ait ilk sonuçlar. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri
Kongresi, 108-110, Ankara.
Gülcan, R., Tekintaş, E., Mısırlı, A., Sağlam, H., Günver, G., Adanacıoğlu, H., 2000.
Meyvecilikte Üretim Hedefleri. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 17-21 Ocak
2000 Ankara Cilt 2: 587-616
Gülcan, R., Mısırlı, A., Sağlam, H., Ataol Ölmez, H. Demir, T., Asma, B.M., 2004. Kayısıda
melezleme ıslahı çalışmaları. Türkiye IV. Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı 264-266
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam, H., 2005. Ege Bölgesine Uygun Kaliteli Şıralık Çeşitlere Ait Bazı
Ampelografik Özelliklerin Belirlenmesi. 6. Türkiye Bağcılık Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Cilt 1; 335-342
Sağlam, H., Yağcı A., Çalkan Sağlam, Ö., 2005. Bazı Amerikan Asma Anaçlarında IBA
Kullanımının Fidan Kalite ve Randımanına Etkileri Üzerine Araştırmalar. 6. Türkiye Bağcılık
Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt 2; 554-560
Atak, A., Ö. Ç. Sağlam, A. Karauz, K. A.Kahraman, H. Sağlam, M. Eken. 2007. Melezleme
ile Elde Edilen Sofralık Üzüm Çeşit Adaylarının Farklı Ekolojilerde Performanslarının
Belirlenmesi. Türkiye V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı; 334-339
Sağlam, H., Çalkan Sağlam Ö., Yağcı, A., Merken, Ö., Ünal, A., İnan, M.S., 2009. Ege
Bölgesi Asma Genetik Kaynakları. 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
Cilt 1; 18-22
Sağlam, H., Çalkan Sağlam, Ö. 2009. Embriyo Kurtarma Tekniğinde Soğuk Uygulamasının
Bitkiye Dönüşüm Üzerine Etkileri, 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Cilt 1; 94-97
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam, H. 2009. Embriyodan Salkıma Üzüm, 7. Bağcılık ve
Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt 1; 98-104
Ünal, A., Sağlam, H., Yağcı, A., İnan, M.S., 2009. Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Sultani
Çekirdeksiz Üzüm Çeşidi İle Afinite ve Adaptasyonu. 7. Bağcılık ve Teknolojileri
Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt 1; 116-122
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam, H., Dağbağlı, S.,Dilli, Y., Sekin, Y. 2009. Ege Bölgesinde
Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Şıralık ve Şaraplık Standartlara Uygunluklarının
Belirlenmesi, 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt1; 246-252
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam, H., Kara, S. 2009. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Ana
Ebeveyn Olarak Kullanıldığı Melezlemelerde Embriyo Kültürü Çalışmaları, 7.Bağcılık ve
Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt 1; 294-299
Sağlam, H., Çalkan Sağlam, Ö.,Merken,Ö., Aktan, E. 2009. Melezleme Yoluyla Sofralık
Tüketime Yönelik Yeni üzüm Çeşitlerinin Eldesi Üzerine Araştırmalar, 7. Bağcılık ve
Teknolojileri Sempozyumu 5-9 Ekim 2009 Manisa
Sağlam, H., Çalkan Sağlam, Ö., Aktan, E., Çelik, Ş., Kesgin, M., Güler, A., İnan, M.S., Ünal,
A., Yağcı, A. 2009. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde Yapılan Çalışmalarda Elde
Edilen Melezlere Ait İlk Değerlendirmeler, 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 5-9
Ekim 2009 Manisa
Sağlam, H., Yağcı, A., Çalkan Sağlam Ö. 2009. Sağlıklı Asma Fidanı Üretimi Amacıyla Sıcak
Su Uygulamalarının Kullanılması Üzerine Araştırmalar, 7. Bağcılık ve Teknolojileri
Sempozyumu 5-9 Ekim 2009 Manisa
Sağlam, H., 2011. Manisa İçin Bir Değer: Üzüm. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri
Sempozyumu Bildiriler Kitabı; 60-69
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam, H., Atak, A., 2011. Sarıgöl'de Yetiştirilebilecek Alternatif Üzüm
Çeşitleri. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı; 104-109
Yağcı A., Kesgin M, Sağlam H., Aktan E., Akgül S., İnan S., 2011. Mevlana Üzüm Çeşidinde
Klon Seleksiyonu (I. Aşama), Türkiye VI. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim 2011,
Şanlıurfa.
Koç H., Sağlam H., Yağcı A., Ernim C., Çalkan Sağlam Ö., Yılmaz M., Kebeli F., 2013.
Banazı karası Üzüm çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (I. Aşama) 8. Bağcılık ve
Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013, Konya
Diğer Yayınlar
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam H., 2006. Ege Bölgesine Uygun Şıralık Çeşitler. TAYEK 2006
yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri;100-104
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam, H. 2009. Klasik Melezleme Yolu ile Sofralık Yeni Üzüm
Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Tarım Türk Dergisi, Sayı, 18, Sayfa, 8-10.
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam, H. 2010, Sultani Çekirdeksizin Verimli ve Kaliteli Klonu K7,
Tarım Gözlem Dergisi, Sayı; 7, Sayfa; 40-41.
Sağlam, H., Çalkan Sağlam, Ö. 2010. Ege bağlarında Don Zararı; Tarım Gözlem Dergisi Sayı;
6, Sayfa; 42-43.
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam, H. 2010. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde Embriyo
Kültürü Yoluyla Elde Edilen Ümitvar Melezler. Tarım Türk, Kasım-Aralık 2010, Yıl:5, Sayı:
26; 10-14
Sağlam, H., 2011. Üzümün Geleceği. Manisa Tarım ve Gıda, Tarım İl Müdürlüğü Dergisi,
Ocak-Şubat-Mart 2011, Yıl: 1, Sayı: 1; 66-67
Sağlam, H., Çalkan Sağlam, Ö., 2011. Yeşil Altın: Sultani Çekirdeksiz. Tarım Gündem, Yıl:
1, Sayı:3, Ağustos-Temmuz 2011; 42-43
Çalkan Sağlam, Ö., Sağlam, H. 2011. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yetiştirilebilecek
Bazı Üzüm Çeşitleri. Başak Tarım Dergisi (KKTC), Eylül 2011, Yıl:6, Sayı: 17; 13-19
Sağlam, H. 2012. Sultani Çekirdeksiz Üzümde Sofralık ve Kurutmalık Amaçlı Kış Budaması.
Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi. Yıl: 2 Sayı: 5
Ekim-Kasım-Aralık 2012; 24
Sağlam, H. 2012. Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Kış Budaması. Manisa Gıda, Tarım ve
Hayvancılık. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi. Yıl: 2 Sayı: 5 Ekim-Kasım-Aralık 2012;
25
Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
7. Ulusal Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
7. Ulusal Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Başkanlığı
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
ISHS-International Society for Horticultural Science
Türkiye Ulusal bahçe Bitkileri Derneği
KATILDIĞI SEMİNERLER / TARTIŞMALAR / BİLGİ ŞÖLENLERİ
KATILDIĞI BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİLER
ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
Yıl

Benzer belgeler

Tam Metin(Full Text) - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Tam Metin(Full Text) - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği Türkiye‟de yapılan çalıĢmalarda, Aceria sheldoni (Ewing), Eutetranychus orientalis (Klein), Panonychus citri (McGregor) ve Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) (Acari: Eriophyidae, Tetranychidae) olma...

Detaylı

Doç. Dr. FİGEN KOREL - gıda mühendisliği

Doç. Dr. FİGEN KOREL - gıda mühendisliği Doç. Dr. FİGEN KOREL Adı Soyadı: Figen KOREL Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Derece Lisans Y. Lisans Doktora

Detaylı

yayınlar - Niğde Üniversitesi

yayınlar - Niğde Üniversitesi 24. Gunduz, K., Serce, S, Hancock, J.F. 2015. Variation among highbush and rabbiteye cultivars for fruit quality and phytochemical characteristics. Journal of Food Composition and Analysis 38: 69-7...

Detaylı