Kurumsal Katalog - EuroGap Belgelendirme

Transkript

Kurumsal Katalog - EuroGap Belgelendirme
E URO G AP B ELGELENDİRME
“Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu”
EUROGAP Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri;2006 yılında
Diyarbakır’ da TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu) tan 17000
standartlarına göre akredite olarak UDK (Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşu) olarak kuruldu. Türkiye genelinde özellikle de Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgesinde, kamu kuruluşları ve özel sektöre yönelik
Uygunluk değerlendirme, denetim ve belgelendirme faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.
29.4.2016
EUROGAP BELGELENDİRME
EUROGAP Belgelendirme faaliyetleri kapsamında; yönetim sistemleri denetim ve
belgelendirme faaliyetleri ve genel katılıma açık eğitim faaliyetleri yer almaktadır.
EUROGAP Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri, gerçekleştirdiği tüm belgelendirme
faaliyetleri kapsamında tüm müşterilerine aynı mesafede durarak, Tüm Uygunluk
Değerlendirme Sistemleri’nin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin
Şartlar Standartlarına uygun olarak belgelendirme hizmetlerini gizlilik ve tarafsızlık
değerlerinden ödün vermeden sunmayı amaçlamakta ve bu konuda her türlü kaynağın
teminini sağlamayı ve mevcut kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi ve geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Şirket ortakları, aynı zamanda kuruluş bünyesinde belgelendirme faaliyetleri
kapsamında Baş denetçi olarak görev yapmaktadırlar
EuroGap Belgelendirme kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren
kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm
bilgileri yayınlamaktadır.
1

Benzer belgeler

eurogap genel uygunluk değerlendirme belgelendirme süreçleri

eurogap genel uygunluk değerlendirme belgelendirme süreçleri EUROGAP GENEL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

Detaylı