Genel Güvenlik Bilgileri Hazne Dinamo (Disk Fren

Transkript

Genel Güvenlik Bilgileri Hazne Dinamo (Disk Fren
SI-2YH0A-001-05
■ Özellikler
Genel Güvenlik Bilgileri
Somun tipi için
Model No.
UYARI
– Ciddi yaralanmalara meydan vermemek için:
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun.
Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar sürücünün ciddi șekilde
yaralanmasına neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını
kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz.
• Bisikleti sürmeden önce tekerleklerin emniyetli șekilde bağlanmıș olduğunu
kontrol edin. Eğer tekerlekler herhangi bir șekilde gevșekse, bisikletten
çıkarak ciddi yaralanmaya neden olabilirler.
• Bisikletinizi akșamları sürerken lambanın normal șekilde yanıp yanmadığını
kontrol edin.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra
bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
UYARI
Uyumlu ölçü
DH-S501
DH-T665
Lastik dıș çapı
646-716 mm
Tekerlek
26-28 inç
Voltaj / Çıkıș
Not :
DH-3D72*
Sepet desteği
Bağlantı ucu
Bağlantı ucu
Ön mașa
6 V/3,0 W
Ön mașa
Model No.
Uyumlu ölçü
DH-3D30
DH-2D30
Lastik dıș çapı
400-716 mm
Tekerlek
16-28 inç
Voltaj / Çıkıș
6 V/3,0 W
Çamurluk desteği
Çamurluk desteği
Rotorun takılması
Sıkma torku: 20 N•m
Șapkalı somun (M9)
Not :
Rotor
• Eğer șasi terminaline bağlanan kablo
doğru șekilde topraklanmamıșsa,
dișli mil rondelasının ön mașanın
boyalı yüzeyini delip delmediğini
kontrol edin. Eğer dișli mil rondelası
boyalı yüzeyi delmemișse lamba
doğru șekilde yanmayacaktır. Bu
nedenle, ön mașadan küçük bir boya
miktarını kazıyın.
Not :
NOT:
• Bu Servis Talimatıyla birlikte disk fren sistemi Servis Talimatını da okuyun.
• Alman mevzuatına (StVZO) göre, Almanya'da hazne dinamolarının așırı
gerilime karșı korunması gerekir. Bu hazne dinamosu (3,0 W), hazne
içerisinde așırı gerilim korumasına sahip değildir. Alman mevzuatına
uygunluk sembolü tașıyan bir dıș așırı gerilim koruyucusu (Shimano
SM-DH10 așırı gerilim koruyucusu veya benzeri ürün) kullanın.
• Ön mașa ucunun paralellik derecesini kontrol edin. Eğer ön mașa ucunun
paralelliği ciddi șekilde bozuksa, hazne milinin deformasyonu hazne
dinamosunun içindeki engellemeden dolayı ses üretilmesine neden olabilir.
• Hazne dinamosunu, bisikletin önüne doğru bakıldığında bağlantı ucu
bulunan tarafın sağda olmasına dikkat ederek ön mașaya monte edin. Eğer
bağlantı ucu bulunan taraf sola doğru bakıyorsa, hazne dinamosu sürüș
sırasında doğru șekilde dönmeyebilir.
• Hazne dinamosunu kullanmadan önce hazne dinamo bağlantı ucunun
emniyetli șekilde bağlandığından emin olun.
• Uyumlu ampüller
Rotor montaj bileziği
TL-LR15
Sıkma torku: 40 N•m
Ön lamba
Kuyruk lambası
6,0 V/0,6 W
Rotoru ve sıkma plakasını takın ve daha
sonra rotor tespit civatalarını Șekil 1'de
görüldüğü gibi geçici olarak sıkın.
2.
Koruyucu eldiven giyin ve Șekil 2'de
görüldüğü gibi rotora kuvvet uygulayarak
saat yönünde çevirin. Bu ișlemi yaparken,
rotor tespit civatalarını șekilde görülen
sırayı izleyerek sıkın.
Ön lamba
Kuyruk lambası
6,0 V/2,4 W
• Eğer ön lambanın veya kuyruk lambasının ampülü arıza yaparsa, diğer
lambaya fazla gerilim uygulanacak ve ampülün kullanım ömrü kısalacaktır;
bu nedenle, arıza yapan ampüller en kısa sürede değiștirilmelidir.
• Otomatik lambalar gibi, elektrik devrelerine sahip lambalar, bisikletin yüksek
hızlarda sürülmesi halinde hasar görebilir.
• Eğer yüksek hız aralıklarında lamba sık sık yakılırsa, ampüllerin kullanım
ömrü kısalacaktır.
• Göbekten vites mekanizmasını sökmeyin.
• Haznenin içine yağ uygulamayın; aksi halde yağ dıșarı çıkabilir ve iletkenlik
problemlerine neden olabilir.
• Hazne dinamosu, haznenin içindeki mıknatıs nedeniyle tekerleğin dönme
hareketini bir miktar ağırlaștıracaktır.
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya
karșı garantili değildir.
Kablo
Ön mașa
Bağlayın
Rotor
Kabloların bağlanması
Kabloları așağıdaki șekilde görüldüğü gibi bağlayın.
3.
<2,4 W hazne dinamo>
• Akımın düzgün șekilde akmasını
sağlamak için iki kabloyu bağlamanız
tavsiye edilir.
Priz kapağı
Șekil 1
1.
Sıkma torku: 2-4 N•m
6,0 V/3,0 W
Șapkalı somunları sıkarken, iki
taraftaki somunları sırayla sıkın ve
tüm çabanızı tekerleğin bir tarafındaki
șapkalı somunu sıkmak ve gevșetmek
için yoğunlaștırmayın; aksi takdirde,
hazne mili dönerek somunların așırı
sıkılmasına veya gevșetilmesine
neden olabilir.
6 civatalı tip için
<3,0 W hazne dinamo>
6,0 V/2,4 W
• Bisikleti priz kapağı çıkarılmıș olarak sürmeyin; aksi takdirde kablo bisikletin
tekerleğine takılabilir.
• Bisiklet tekerleğini çıkarırken, ilk önce priz kapağını çıkarın. Kabloların güçlü
bir șekilde çekilmesi kablo tellerinin kopmasına veya temas sorunlarına
neden olabilir. Ayrıca, tekerleği takarken ilk önce tekerleği ön mașalara
sabitleyin ve ardından priz kapağını takın.
Sepet desteği
Rondela
Merkezi kilit tipi için
Hazne dinamosu son derece yüksek gerilim üretir. Bisikleti sürerken veya tekerleği
döndürürken kesinlikle doğrudan hazne dinamosunun bağlantı ucuna dokunmayın.
Dinamo bağlantı ucuna dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Çıkarın
• Lambayı hazne dinamosundan sökmek için priz kapağını çıkarın.
Dișli mil rondelası
– Ciddi yaralanmalara meydan vermemek için:
Priz kapağı
• Hazne dinamosundan gelen akım hazne
dinamosunun lamba bağlantı ucu yoluyla kadro
bağlantı ucuna akacak șekilde bağlantı yapın.
6 V/2,4 W
* : Sportif Hazne Dinamo
• Kabloyu sürüș sırasında jant tellerine veya bașka
herhangi bir parçaya takılmayacak șekilde ön
mașaya veya sepet desteğine bağlayın. Eğer
sürüș sırasında hazne dinamosunun lambaya göre
pozisyonu değișken ise (örneğin, süspansiyonlu
mașa kullanılırken), kablonun hareket aralığındaki
herhangi bir noktada çok gevșek veya çok sıkı
olmayacak șekilde bağlandığından emin olun.
Düz uçlu bir tornavida veya
benzeri bir alet kullanarak,
Șekil 3'te görüldüğü gibi,
sıkma plakasının kenarlarını
civata bașlıklarının üzerinde
bükün.
Not :
Lamba aydınlatmasının kontrolü
Kabloları bağlarken lamba bağlantı ucundaki ve lambanın kadro
bağlantı ucundaki boyayı kazıyarak temizleyin.
Ön tekerleği çevirin ve lambanın yanıp yanmadığını kontrol edin.
Hazne
Rotor tespit civataları
(#T25 torx)
Sıkma plakası
Not :
• Yanlıșlıkla kadro kablosu veya lamba kablosu
üzerinde anahtarlama yapmayın. Eğer kablolar
yanlıș șekilde bağlanırsa lamba yanmayacaktır.
• Kablo tellerini bağlamadan önce birbirlerinden
ayrılmamaları için bükün.
• Tavsiye edilen tel özellikleri
Kadro bağlantı ucu
Șekil 3
Șekil 2
Tel
Yalıtım
Sıkma
plakası
Tip
Lamba
bağlantı
ucu
Çok damarlı
Ölçü: (AWG) 22
Çap: yaklașık 0,8 mm
Çap: 1,8-2 mm
Tel
Yalıtım
Ön tekerleğin montajı
Tekerleği, hazne dinamosu bağlantı ucu tekerleğin önüne doğru bakıldığında
sağ tarafta olacak ve hazne bağlantı ucu ön mașayla veya sepet desteğiyle
hizalanacak șekilde takın. Daha sonra, așağıdaki șekilde gösterilen ișlemi
uygulayarak bağlantı ucu yukarı bakacak șekilde monte edin.
Çabuk bağlantı kolu veya șapkalı somun sabitlendikten sonra bağlantı ucunu
çevirmek için zorlamayın. Eğer bağlantı ucunu dönmeye zorlarsanız, bağlantı ucu
hasar görebilir veya bağlantı ucunun içindeki kablo kopabilir.
Kadro kablosu
Lamba kablosu
Yaklașık 16 mm
Yaklașık
16 mm
Not :
• Kablo tellerini bükün ve
kanallardan geçirin.
Takın
Priz bașlığı (gri)
Çabuk bağlantı tipi için
Bağlantı ucu
SI-2YH0A-001
Ön mașa
Hazne Dinamo (Disk Fren Özellikleri)
Ön mașa
Priz kapağı (siyah)
Kanal
• Kablo tellerinin birbirlerine
temas etmesine izin vermeyin.
Not :
• Doğru yöne bakacak
șekilde takın.
Bağlantı ucu
Bükün
Çamurluk desteği
Çamurluk desteği
Teknik Servis Talimatı
Çabuk bağlantı kolu
Çabuk bağlantı kolu
• Bir "klik" sesi duyuncaya
kadar bastırın.
Hazne dinamosu bağlantı ucu
Kadro bağlantı ucu
Not :
Lamba bağlantı ucu
• Dișli mil rondelasını çabuk bağlantı tipiyle kullanmayın.
• Akımın düzgün șekilde akmasını sağlamak için iki kabloyu bağlayın.
Lütfen dikkat: Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)

Benzer belgeler

Hazne Dinamo

Hazne Dinamo gerilim uygulanacak ve ampülün kullanım ömrü kısalacaktır; bu nedenle, arıza yapan ampüller en kısa sürede değiștirilmelidir. • Otomatik lambalar gibi, elektrik devrelerine sahip lambalar, bisiklet...

Detaylı

SG-S700 CS-S500 CJ-S700

SG-S700 CS-S500 CJ-S700 Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun. Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar sürücünün ciddi șekilde yaralanmasına neden olabilir. Sadece orijinal Shimano ...

Detaylı