konferans programı - IWE Istanbul Water Expo

Transkript

konferans programı - IWE Istanbul Water Expo
KONFERANS PROGRAMI
1 - 3 Eylül 2016
İstanbul Fuar Merkezi - Yeşilköy
Efes Konferans Salonu - Hall 11
1 EYLÜL 2016 PERŞEMBE
Su ve Atıksu Yönetimi
14:00 - 14:30
Türkiye’de Atıksu Yönetimi
Ercan Gülay - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı
14:30 - 15:00
İstanbul’da Su ve Atıksu Yönetimi
Fatih Turan - İSKİ Genel Müdürü
15:00 - 15:30
Türkiye’de Mevcut Su Yönetimi ve Gelecek Projeksiyonu
Murat Acu - DSİ Genel Müdürü
15:30 - 16:00
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Hakkında Tavsiyeler
Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi - Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı
16:00 - 16:30
Ara
Panel: Su Sektöründe Yatırım ve Teşvik Fırsatları
16:30 - 18:30
Su ve Atıksu Sektöründe Avrupa Birliği Yatırımları
Ferruh Parmaksız - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanı
Su ve Atıksu Sektöründe İller Bankasının Rolü
M. Ferit Yüksel - İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Su İdareleri ve Mevcut Duruma Bakış
Recep Şahin - Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yrd.
Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Uygulamaları
Elif Özcan - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atıksu Teknolojileri ve Proje Şube Müdürü
KOSGEB Destek Programları
Gürsel Kızılaslan - KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürü
Özel Sektöre Yönelik Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ar-Ge Destekleri
Işık Aşar – TÜBİTAK Uzmanı
2 EYLÜL 2016 CUMA
Su Geri Kazanımı
10:30 - 10:45
Arıtılmış Atıksuyun Sulamada Kullanımı
Gürsel Erul - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Atıksu Kirliliğini Önleme ve Kontrolü Şube Müdürü
10:45 - 11:00
Atıksu Geri Kazanım Yöntemleri ve Uygulama Esasları
Selen Tunçman - Bursa Demirtaş OSB
11:00 - 11:15
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Atıksu Geri Kazanım Çalışmaları
Ömer Çağlar - TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi
11:15 - 11:30
OPET Akaryakıt Depolama Sahası Atıksularının Sıfır Deşarj Yaklaşımıyla Arıtımı
Evren Oğur - OPET
11:30 - 12:00
Ara
Çamur Yönetimi
12:00 - 12:15
Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi
Dr. Gülsevim Şener - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
12:15 - 12:30
İstanbul’da Atıksu Artıma Tesisi Çamurlarının Yönetimi
Doç. Dr. Osman Arıkan - İstanbul Teknik Üniversitesi
12:30 - 12:45
BUSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisleri Çamur Yönetimindeki Tecrübeler ve Bertarafı
Devrim İzgi - BUSKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı
12:45 - 13:00
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Çamuru Solar Çamur Kurutma Tesisi
Sema Kayhan - Antalya Organize Sanayi Bölgesi Çevre ve Atıksu İşletme Müdürü
13:00 - 14:00
Ara
1/2
KONFERANS PROGRAMI
1 - 3 Eylül 2016
İstanbul Fuar Merkezi - Yeşilköy
Efes Konferans Salonu - Hall 11
2 EYLÜL 2016 CUMA
Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri
14:00 - 14:20
İSKİ’de Tat ve Koku Kontrolü Uygulamaları
Prof. Dr. İzzet Öztürk - İstanbul Teknik Üniversitesi
14:20 - 14:40
Küçük Yerleşimlerde Atıksuların Sulak Alanlarda Arıtımı
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Karpuzcu - İstanbul Teknik Üniversitesi
14:40 - 15:00
MASKİ Saha Yönetim Sistemi
Cengiz Tayfun - MASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı
15:00 - 15:20
Denizli’de SCADA Uygulamaları, Mobil Saha Yönetimi ve Uzaktan Pompa, Sayaç ve Kompanzasyon Kontrolü
Mustafa Güran - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
15:20 - 15:40
Klorlamanın Optimizasyonu
Şenol Akpınar – Klorsis Akıllı Klorlama Sistemleri Proje Direktörü
15:40 - 16:00
Ara
Su ve Atıksu Sektöründe Enerji Verimliliği
16:00 - 16:20
İSKİ’deki Enerji Verimliliği Uygulamaları
Alişan Koyuncu - İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
16:20 - 16:40
Atıksu Arıtımında Enerji Verimli Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Evren Erşahin - İstanbul Teknik Üniversitesi
16:40 - 17:00
İÇDAŞ Sürdürülebilir Su Yönetim Sistemi
Zeynep Dağ ve Giray Daban - İÇDAŞ
17:00 - 17:20
SCADA ve Akıllı Şebeke Yönetimi
Bora Metin - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ)
3 EYLÜL 2016 CUMARTESİ
Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK)
10:50 - 11:20
MEM-TEK’te Yürütülen Çalışmalar
Doç. Dr. Derya İmer - MEM-TEK
11:20 - 11:40
İleri Osmoz Membran Biyoreaktörleri
Dr. Murat Eyvaz - Gebze Teknik Üniversitesi
11:40 - 12:00
Paketleme Alanı ve Havalandırma Özellikleri İyileştirilmiş MBR Modülü
Türker Türken - MEM-TEK
12:00 - 13:00
Ara
Su ve Atıksu Sektöründeki Ar-Ge çalışmaları
13:00 - 13:20
Legionella Patojeni Riskinin Giderilmesinde Antimic® Biyositinin Etkinliği
Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu - Sabancı Üniversitesi
13:20 - 13:40
Yeraltı Suyu İyonik Kirleticilerinin Gideriminde Membran Kapasitif Deiyonizasyon Prosesi:
Performans Parametrelerinin ve Optimum İşletme Şartlarının Tespiti
Ar. Gör. Halil İbrahim Uzun - Yıldız Teknik Üniversitesi
*Organizatör programın içeriği, konuşmacılar ve saatleriyle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Not: Fuar süresince gerçekleştirilecek olan konferansımız ön kayıtsız olup ilk gelen ilk hizmet esasına göre tüm ziyaretçilere açıktır.
Destekleyenler
Organizatör
2/2

Benzer belgeler

IWE ISTANBUL WATER EXPO 2016 kOnFERAnS PROGRAMı

IWE ISTANBUL WATER EXPO 2016 kOnFERAnS PROGRAMı 12:30 - 12:45 BuSKi Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma tesisleri Çamur Yönetimindeki  tecrübeler ve Bertarafı Devrim İZGİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü...

Detaylı