IWE ISTANBUL WATER EXPO 2016 kOnFERAnS PROGRAMı

Transkript

IWE ISTANBUL WATER EXPO 2016 kOnFERAnS PROGRAMı
IWE ISTANBUL WATER EXPO 2016
kOnFERAnS PROGRAMı
Efes konferans Salonu
1 EYLÜL 2016 PERŞEMBE
Su vE AtıkSu YönEtiMi
14:00 - 14:30 türkiye’de Atıksu Yönetimi
Ercan GÜLAY
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
14:30 - 15:00 istanbul’da Su ve Atıksu Yönetimi
Fatih TURAN
Genel Müdür, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
15:00 - 15:30 türkiye’de Mevcut Su Yönetimi ve Gelecek Projeksiyonu
Turkay ÖZGÜR
Genel Müdür Yardımcısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
15:30 - 16:00 içme Suyu Arıtma tesisleri Hakkında tavsiyeler
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
Başkan, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)
16:00 - 16:30 Ara
PAnEL: Su SEktöRÜndE YAtıRıM vE tEŞvik FıRSAtLARı
16:30 - 16:50 Su ve Atıksu Sektöründe Avrupa Birliği Yatırımları
Ferruh PARMAKSIZ
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
16:50 - 17:10 Su ve Atıksu Sektöründe iller Bankasının Rolü
M. Ferit YÜKSEL
Genel Müdür Yardımcısı, İller Bankası A.Ş.
17:10 - 17:30 Su idareleri ve Mevcut duruma Bakış
Recep ŞAHİN
Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye Belediyeler Birliği
17:30 - 17:50 Atıksu Arıtma tesisi Enerji teşviki uygulamaları
Elif ÖZCAN
Atıksu Teknolojileri ve Proje Şube Müdürü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
17:50 - 18:10 kOSGEB destek Programları
Gürsel KIZILASLAN
KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürü
18:10 - 18:30 özel Sektöre Yönelik tÜBitAk Ar-Ge destekleri
Işık AŞAR
TÜBİTAK Uzmanı
2 EYLÜL 2016 CuMA
Su GERi kAzAnıMı
10:30 - 10:45 Arıtılmış Atıksuyun Sulamada kullanımı
Gürsel ERUL
Kentsel Atıksu Kirliliğini Önleme ve Kontrolü Şube Müdürü,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
10:45 - 11:00 Atıksu Geri kazanım Yöntemleri ve uygulama Esasları
Selen TUNÇMAN, Bursa Demirtaş OSB
11:00 - 11:15 tÜPRAŞ izmit Rafinerisinde Atıksu Geri kazanım Çalışmaları
Ömer ÇAĞLAR, TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi
11:15 - 11:30 OPEt Akaryakıt depolama Sahası Atıksularının Sıfır deşarj
Yaklaşımıyla Arıtımı
Evren OĞUR, OPET
11:30 - 12:00 Ara
IWE ISTANBUL WATER EXPO 2016
KONFERANS PROGRAMI
Efes Konferans Salonu
ÇAMuR YöNEtiMi
12:00 - 12:15 türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi
Dr. Gülsevim ŞENER
Toprak Kirliliği Kontrolü Şube Müdürlüğü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
12:15 - 12:30 istanbul’da Atıksu Arıtma tesisi Çamurlarının Yönetimi
Doç. Dr. Osman ARIKAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
12:30 - 12:45 BuSKi Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma tesisleri Çamur Yönetimindeki tecrübeler ve Bertarafı
Devrim İZGİ
Arıtma Tesisleri Daire Başkanı, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
12:45 - 13:00 Antalya Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Çamuru Solar Çamur Kurutma tesisi
Sema KAYHAN, Antalya OSB Çevre ve Atıksu İşletme Müdürü
13:00 - 14:00 Ara
YEREl YöNEtiM uYGulAMA öRNEKlERi 14:00 - 14:20 iSKi’de tat ve Koku Kontrolü uygulamaları
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi
14:20 - 14:40 Küçük Yerleşimlerde Atıksuların Sulak Alanlarda Arıtımı
Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARPUZCU, İstanbul Teknik Üniversitesi
14:40 - 15:00 MASKi Saha Yönetim Sistemi
Cengiz TAYFUN
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)
15:00 - 15:20 Denizli’de SCADA uygulamaları, Mobil Saha Yönetimi ve uzaktan Pompa, Sayaç ve Kompanzasyon Kontrolü
Mustafa GÜRAN
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ)
15:20 - 15:40 Klorlamanın Optimizasyonu
Şenol AKPINAR, Klorsis Akıllı Klorlama Sistemleri Proje Direktörü
15:40 - 16:00 Ara
Su vE AtIKSu SEKtöRüNDE ENERji vERiMliliği 16:00 - 16:20 iSKi’deki Enerji verimliliği uygulamaları
Alişan KOYUNCU
Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
16:20 - 16:40 Atıksu Arıtımında Enerji verimli Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Evren ERŞAHİN, İstanbul Teknik Üniversitesi
16:40 - 17:00 iÇDAŞ Sürdürülebilir Su Yönetim Sistemi
Zeynep DAĞ ve Giray DABAN, İÇDAŞ
17:00 - 17:20 SCADA ve Akıllı Şebeke Yönetimi
Bora METİN - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ)
3 EYlül 2016 CuMARtESi
uluSAl MEMBRAN tEKNOlOjilERi uYGulAMA vE ARAŞtIRMA MERKEzi (MEM-tEK)
10:50 - 11:20 MEM-tEK’te Yürütülen Çalışmalar
Doç. Dr. Derya İMER, MEM-TEK
11:20 - 11:40 ileri Osmoz Membran Biyoreaktörleri
Dr. Murat EYVAZ, Gebze Teknik Üniversitesi
11:40 - 12:00 Paketleme Alanı ve Havalandırma özellikleri iyileştirilmiş MBR Modülü
Türker TÜRKEN, Memsis Çevre Teknolojileri
12:00 - 13:00 Ara
IWE ISTANBUL WATER EXPO 2016
KONFERANS PROGRAMI
Efes Konferans Salonu
Su vE AtIKSu SEKtöRüNdEKi AR-GE çAlIşMAlARI 13:00 - 13:20 tüBitAK MAM çevre ve temiz üretim Enstitüsü’nde Yapılan Ar-Ge çalışmaları
Dr. Sedat YALÇINKAYA, TÜBİTAK MAM ÇTÜE Araştırmacısı
13:20 - 13:40 legionella Patojeni Riskinin Giderilmesinde Antimic® Biyositinin Etkinliği
Seval BAL, İstanbul Üniversitesi
13:40 - 14:00 Yeraltı Suyu iyonik Kirleticilerinin Gideriminde Membran Kapasitif deiyonizasyon Prosesi: Performans Parametrelerinin ve Optimum işletme şartlarının tespiti
Ar. Gör. Halil İbrahim UZUN, Yıldız Teknik Üniversitesi
14:00 - 14:20 Mikrobiyal Yakıt Hücresi Kullanarak Atıksu Arıtımı ve Eş Zamanlı Biyoelektrik üretimi
Yrd. Doç. Dr. Ergin TAŞKAN, Fırat Üniversitesi
14:20 - 14:30 Ara
KAtIlIMcI FiRMA SuNuMlARI
14:30 - 14:45 Yüksek verimli Blower’lar
Erman TEZULAŞ, Atlas Copco
14:45 - 15:00 Ak-Kim Su çözümleri ve ultrafiltrasyon Modülü
Alp SARIOĞLU, Ak-Kim Su Çözümleri Direktörü
Samet AKDEMİR, Satış Uzmanı-Teknik Servis Sorumlusu
15:00 - 15:15 Schauenburg MAB – Katı - Sıvı Seperasyonu teknolojilerinde Güvenilir Ortağınız
Norbert FRISCHEN- ERKOM Kompresör
15:15 - 15:30 Genel Su şartlandırma ve Kimyasallar
Can AYDIN, Ar-Ge Müdürü, Green Chemicals
15:30 - 15:45 Inolife ürün lansmanı
Şirzat MERMER, Inolife Teknoloji .
15:45 - 16:00 Eu Standartlarında Su Sistemi ve temel Gereklilikleri
Filiz ÖZCAN, Mikron Gıda Kimya End. Çözümler
16:00 - 16:15 Yeraltı Suyu Kaynaklarının önemi ve derinkuyu Su Pompalarının Rolü
Manolya AKDEMİR – Proje Sorumlusu, Üstünel Derinkuyu Su Pompaları
*Organizatör programın içeriği, konuşmacılar ve saatleriyle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Not: Fuar süresince gerçekleştirilecek olan konferansımız ön kayıtsız olup ilk gelen ilk hizmet esasına göre tüm ziyaretçilere
açıktır.

Benzer belgeler

konferans programı - IWE Istanbul Water Expo

konferans programı - IWE Istanbul Water Expo Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK)

Detaylı