5 Yıldız Tasarım Modeli Utah State Üniversitesinde öğretim

Transkript

5 Yıldız Tasarım Modeli Utah State Üniversitesinde öğretim
5 Yıldız Tasarım Modeli
Utah State Üniversitesinde öğretim teknolojileri profesörü olan dr.
David Merrill 5 ana etkenden oluşan öğretim tasarımı sunmuştur. Bu
öğretim tasarımının en önemli ve ilk basamağı problem ilkesidir.
Tasarımın diğer dört basamağı ise entegrasyon, aktivasyon, gösteri
ve uygulama ilkeleridir.
Problem Basamağı= Öğrenciler için sorunları çözmede informal
alanda yaşadığı tecrübeler önemli bir rol oynar. Problem
basamağında öğrenci problemleri çözerken sadece görevi üzerine
yoğunlaşır.
Entegrasyon Basamağı= Öğrencinin yeni kazandığı bilgi veya
becerinin informal ortama entegrasyonunu kolaylaştımak.
Aktivasyon Basamağı= Öğrenicinin daha önce kazanmış olduğu
bilgi ve beceriler yeni kazanılan bilgiler için bir temel olma niteliği
taşımalı.
Gösteri basamağı= Bilgiler öğretici tarafından uygulanarak
gösterilmesi üzerinedir.
Uygulama basamağı= kazanılan bilgiler kazanan tarafından
uygulanabilirliğini kanıtladığında uygulama basamağı hedefine
ulaşır.

Benzer belgeler

SORU HAZIRLAMA TEKNKLER Öğretimde yöntem ve teknik

SORU HAZIRLAMA TEKNKLER Öğretimde yöntem ve teknik birinci basamağa basmadan diğer basamaklara uluşmak-varmak mümkün değilse, öğrencinin dağarcığındaki bilgi fazlalaştıkça basamakları daha kolay geçebileceği unutulmamalıdır. Soru sınıflamasında en ...

Detaylı