Özgeçmiş - Bilişim - Maltepe Üniversitesi

Transkript

Özgeçmiş - Bilişim - Maltepe Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Önder ŞAHİNASLAN
2. Doğum Tarihi
: 1975
3. Unvanı
: Yrd.Doç.Dr.
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Ö.Lisans
Bilgisayar Programcılığı
Teknik Programlama Bölümü
Gaziantep Üniversitesi
1994–1996
Lisans
Aksaray Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Niğde Üniversitesi
1996–2000
Y.Lisans
Doktora
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü,
Maltepe
İşletme(MBA) Anabilim Dalı
Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Maltepe Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Trakya Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
2001–2004
2005–2007
2008-2013
5. Akademik Unvanlar
Görev Unvanı
Yıl
Öğr.Gör.Dr.
Görev Yeri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi,
Maltepe Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi,
Maltepe Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi,
Maltepe Üniversitesi
Bilişim Bölümü, Rektörlüğe Bağlı Birimler, Maltepe
Üniversitesi
Bilişim Bölümü, Rektörlüğe Bağlı Birimler, Maltepe
Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.
Bilişim Bölümü, Eğitim Fakültesi, Maltepe Üniversitesi
25.10.2013-Devam
Arş. Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
26.07.2000-29.08.2002
02.09.2002-09.04.2004
29.09.2004-31.05.2006
01.06.2006-30.05.2013
07.06.2013-24.10.2013
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler

Sahinaslan, O., Razbonyalı, M., Sahinaslan, E., “Open Source Administration Software and
Implementation Results for Ensuring Electronic Communication and Information Security”,
ISCSE 2010, Izmir, Turkey, June, 2010

Sahinaslan, E., Kandemir, R., Sahinaslan, O., “Examinations Results of International Standart
Approaches in Developing Information Security Risk Analyses and Assessment Method”, ISCSE
2010, Izmir, Turkey, June, 2010

Sahinaslan, O., Sahinaslan, E., “Cyber Security in Institutional E-Correspondence”, ISCTurkey
2013, International Conference on Information Security and Cryptology, Ankara, Turkey,
September, 2013
7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

Önder Şahinaslan, Dr.Ender Şahinaslan, Prof.Dr. Mesut Razbonyalı “Eğitim Kurumlarına
Yönelik Sızma Test Metodolojisi” AB 2013,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Ocak 2013

Önder Şahinaslan, Dr.Ender Şahinaslan, Dr.Emin Borandağ, Dr.Mutalip Şahinaslan “Güvenli
Bir Toplumun İçin Son Kullanıcı Siber Güvenliği” Akademik Bilişim 2013,Akdeniz
Üniversitesi, Antalya, Ocak 2013

Dr.Ender Şahinaslan, Önder Şahinaslan, Selçuk Selimli “Siber Saldırıların Kritik Altyapılar
Üzerindeki Etkileri” Akademik Bilişim 2013,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Ocak 2013

Dr.Emin Borandağ, Dr.Fatih Yücalar, Önder Şahinaslan “Yazılım Projelerinde Büyüklük
Tahmini” Akademik Bilişim 2013,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Ocak 2013

Önder Şahinaslan, Prof.Dr. Mesut Razbonyalı, Dr.Ender Şahinaslan, “Ağ Güvenliği Yaşam
Döngüsü”, ab’13 Akademik Bilişim Uşak Üniversitesi, Şubat 2012.

Önder Şahinaslan, Prof.Dr. Mesut Razbonyalı, Dr.Ender Şahinaslan “Akıllı Şehirlerin
Tasarımında Yedi Adımda Siber Güvenlik” IV İstanbul Bilişim Kongresi,
Bahçeşehir
Üniversitesi, 7-8 Kasım 2012

Dr.Ender Şahinaslan, Önder Şahinaslan “Akıllı Yapılarda Siber Güvenlik Farkındalığı” IV
İstanbul Bilişim Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, 7-8 Kasım 2012

Önder Şahinaslan, Emin Borandağ, Şemseddin Aksoy, “Ağ Temelli Donanım Envanter Takip
Yazılımı”, ab’11- Akademik Bilişim 2011, Malatya, Şubat, 2011.

Önder Şahinaslan, Emin Borandağ, Şemseddin Aksoy, “Web Tabanlı Uygulamalarda
Performansı Etkileyen Unsurlar”, ab’11- Akademik Bilişim 2011, Malatya, Şubat, 2011.

Önder Şahinaslan, Emin Borandağ, Emin Can, “Yazılımlar Arası Kullanıcı Bilgi
Entegrasyonu”, ab’11- Akademik Bilişim 2011, Malatya, Şubat, 2011.

Ender Şahinaslan, Arzu Kantürk, Önder Şahinaslan, “Bilgi Teknoloji Süreçlerinin Standartlara
Dayalı Modellenmesi”, AB2010- Akademik Bilişim 2010, Muğla, Şubat, 2010.

Ender Şahinaslan, İmran Özcan, Önder Şahinaslan, “Kurumsal Portal Tasarımı”, AB2010Akademik Bilişim 2010, Muğla, Şubat, 2010.

Fatih Yücalar, Ender Şahinaslan, Emin Borandağ, Önder Şahinaslan, “Yazılım Yöneticileri İçin
Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli”, AB2010- Akademik Bilişim 2010, Muğla, Şubat, 2010.

Önder Şahinaslan, Emin Borandağ, Emin Can, Ender Şahinaslan, “Zimbra Sunucu Sistemi ile
Birlikte Çalışma”, AB2010- Akademik Bilişim 2010, Muğla, Şubat, 2010.

Önder Şahinaslan, Ender Şahinaslan, Arzu Kantürk, “Kablosuz Ağlarda Bilgi Güvenliği ve
Farkındalık”, ABGS 2010 – Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, EMO, Ankara, Şubat, 2010.

Önder Şahinaslan,
Ender Şahinaslan, Emin Borandağ, Emin Can,
“Güvenlik Tehdidi
Oluşturan Spam Saldırılarına Karşı Önlemler”, ABGS 2010 – Ağ ve Bilgi Güvenliği
Sempozyumu 2010, EMO, Ankara, Şubat, 2010.

Önder Şahinaslan, Emin Borandağ, Emin Can, Ender Şahinaslan “Posta Sunucularda Spam
Önleme Teknikleri”, ab’09 Akademik Bilişim, Şanlıurfa, Şubat, 2009.

Emin Borandağ, Önder Şahinaslan, Fatih Günaydın , “Drupal ile Üniversitenin Intranet ve
Internet Sitelerinin Geliştirilmesi”, ab’09 Akademik Bilişim, Şanlıurfa, Şubat, 2009.

Ender Şahinaslan, Arzu Kantürk, Önder Şahinaslan, Emin Borandağ, “Kurumlarda Bilgi
Güvenliği Farkındalığı Önemi ve Oluşturma Yöntemleri”, ab’09 Akademik Bilişim, Şanlıurfa,
Şubat, 2009.

Ender Şahinaslan, Arzu Kantürk, Rembiye Kandemir, Önder Şahinaslan, “Kurumlarda Log
Yönetiminin Gerekliliği”, ab’09 Akademik Bilişim, Şanlıurfa, Şubat, 2009.
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Eğitim ve Seminerler
 Önder Şahinaslan, Dr.Ender Şahinaslan,“Yöneticiler İçin Bilgi Güvenliği Farkındalık
Çalışması”, ab’13 Akademik Bilişim, Uşak Üniversitesi 2012, Şubat 2012.
 Ender Şahinaslan, Rembiye Kandemir, Önder Şahinaslan., “Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitim
Örneği”, ab’09, Şanlıurfa, Şubat, 2009.
 Önder Şahinaslan, “Elektrikli Elektronik Atıklar, Geri Dönüşümü ve Örnek Projeler ”
Marmara Belediyeler Birliği Çevre Paneli, 02 Haziran 2009
7.7 Diğer Yayınlar

Doktora Tezi: “Siber Saldırılara Karşı Kurumsal Ağlarda Oluşan Güvenlik Sorunu ve Çözümü
Üzerine Bir Çalışma” Trakya Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği
Anabilim Dalı. / 2013

Doktora Semineri: “Spam Saldırılarına Karşı IEEE 802.1x Temelli Ağ Güvenliği” Trakya
Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. / 2008

Yüksek Lisans Tezi : “Bilgisayar Ağlarında Açık Kaynak Kodlu Güvenlik Yazılımları İle AntiSpam Modülünün Geliştirilmesi” Maltepe Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar
Mühendisliği Anabilim Dalı. / 2007

Yüksek Lisans Semineri: “Spam Karşıtı Politikalar Ve PGP Çözüm Modeli” Maltepe
Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. / 2006

Yüksek Lisans Tezi : “Bilişim teknolojileri ışığı altında uzaktan eğitim ve örnek web tabanlı eMBA uygulaması” Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme(MBA) Anabilim
Dalı. / 2004

Yüksek Lisans Semineri : “e-MBA(Executive Master
of Business Administration)
Alanında Uzaktan Eğitim ” Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme(MBA)
Anabilim Dalı. / 2002

Lisans Tezi : “ISO 14000 standartlarının Mercedes-Benz Aksaray Otomotiv Fabrikasına
Uygulanması” Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi / 2000
7.8 Ders Notları

Sahinaslan, Ö., Çınar,M., "MEB Özel Öğretim Bilgisayar Sertifika Ders Notları", Teknocom
Eğitim Merkezi, 1998.

Sahinaslan, Ö., "MEB Özel Öğretim Bilgisayar Destekli Tasarım(AutoCAD) Ders Notları",
İntersoft İnternet Eğitim Merkezi, 1999.

Sahinaslan, Ö., "Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Ders Notları" Kıbrıs Askeri Girne Dershanesi.,
2004.
8. Projeler

Maltepe Üniversitesi(Web, Ftp, e-Posta, DNS, Active Directory, Anti-Virüs, AntiSpam..) Sunucu Yöneticiliği
2000-2010

Marmara Eğitim Köyü Kablolu-Kablosuz internet ve ağ erişim altyapısı(Router, Switch,
Fiber-CAT 6 kablolama) kurulum ve yönetimi
2000-2010

Maltepe Üniversitesi Kullanıcı Bilgisayarı, Sunucular ve Laboratuvar alımı, kurulum
projelendirilmesi
2000-2010

Maltepe Üniversitesi Firewall güvenlik yapılandırılması

Marmara Eğitim Köyü(Üniversite, Kolej, Öğrenci Evleri, Marma Kongre Merkezi VoIP
Haberleşme Sistemleri proje ve yapılandırma
2004-2010

Maltepe Üniversitesi Bilişim Sistemleri Otomasyonu Analiz (Öğrenci İşleri, Kütüphane,
Muhasebe, Personel, Güvenlik Kameraları, Optik Okuyucu) 2001-2008
9.İdari Görevler
 Bilişim Bölüm Başkan Yardımcısı
2000-2010
29.09.2004 – 07.11.2004
Maltepe Üniversitesi

Bilişim Bölüm Başkanı
08.11.2004 – Halen
Maltepe Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili
02.01.2007 – 02.01.2010
Maltepe Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi Komisyon Başkanlıkları
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Bilgi İşlem Teknik Servis
Bilgisayar Laboratuvarları Düzenleme Kurulu
Bilişim Günleri I-II-III-IV Tertip Düzenleme
Yazılım Geliştirme ve Lisanslama
Sunucu Sistemleri Satın alma ve Kurulum
Ağ Sistemleri Projelendirme ve Kurulum
Uzaktan Eğitim Teknik Altyapı Sistemleri
İŞKUR MUDSEM Projesi Teknik Altyapı
Dijital Santral ve Haberleşme Sistemleri
Bilgisayar ve Kesintisiz Enerji Sistemleri Projelendirme
MUBIS-Maltepe Üniversitesi Bilişim Sistemi, Eğitim Destek
2000-2010
2000-Halen
2001-2005
2000-2010
2000-2010
2000-2010
2007-2009
2005-2007
2003-2010
2000-2010
2010-Halen
Daha önce Çalıştığı Kurumlar/ Kuruluşlar:
 MEB Güzelyurt Halk Eğitim Merkezi Bilgisayar Öğretmeni 1996-1997
 MEB Gülağaç Halk Eğitim Merkezi Bilgisayar Öğretmeni 1997-1998
 Teknocom Bilgisayar Eğitim Merkezi, MEB Bilgisayar Öğretmeni(Usta Öğretici), Novell ve Ağ
Kurulumu 1996-1999
 Teknik Bilgisayar ve Satış Merkezi, Sunucu Sistem kurulumu danışmanlık hizmeti 1999
 Mercedes-Benz Otomotiv Fabrikası İnsan Kaynakları Bilgisayar Eğitmenliği 2000
 İnterSoft Bilgisayar İnternet Eğitim Merkezi Müdür Yrd, Uzman Öğretici(İşletim Sistemleri,
Office Uygulamaları, AutoCAD, LOGO Muhasebe, ), Network ve Proje Danışmanı 1999-2000
Katıldığı Diğer Sempozyum ve Eğitim Sertifika Programları:

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Görev Yeterlilik Belgesi 12 Mart 1997

Eğitimde Network Teknolojileri" Yıldız Teknik Üniversitesi –Bimel 25-26 Nisan 2001(2.Gün)

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Sistemleri İşyeri Açma Belgesi 25.04.2001

“Planlama ve Kanal Yönetiminin” Vega Yazılım Üzerinden Uygulamalı Kullanımı ve
Yönetilmesi, Vega Yazılım LTD. ŞTİ 10-16 Mayıs 1998(6.Gün) – Ankara

Akademik Bilişim 2003 Konferansı Çukurova Üniversitesi 3-5 Şubat 2003(3.Gün), Adana

Microsoft Windows. Net Server 2003 Kurulum ve Yönetimi Sertifikalı Uygulamalı Eğitimi
24 Ocak 2003(5.Gün), Işık Üniversitesi

Microsoft SQL Server Analysis Services Designing and Implementing OLAP Solutions With
SQL Server 2000 Eğitimi Marmara Üniversitesi 24-28 Şubat 2003(5 Gün), İstanbul

Akademik Bilişim 2004 Konferansı Karadeniz Teknik Üniversitesi 11-13 Şubat 2004(4 Gün),
Trabzon

CNAP Network Akademi Eğitim Çalıştayı

“Linux Sistem Yönetimi Eğitimi”, Linux Kullanıcılar Derneği, Gaziantep Üniversitesi 31 Ocak 1 Şubat 2005(2 Gün), Gaziantep

Akademik Bilişim 2005 Konferansı Gaziantep Üniversitesi, 2-4 Şubat 2005(2 Gün),

Akademik Bilişim 2006 Konferansı 9-11 Şubat 2006(3 Gün), Pamukkale Üniversitesi

Interconnecting Cisco Network Device – ICND Cisco Systems Akademi Eğitimi 8-12 Nisan
2002 (5 Gün), İstanbul

Introduction to ASP.NET Microsoft Sertifikasyon Eğitimi, Bilginç IT Academy 17-21 Haziran
2002(5 Gün), İstanbul

Programming with Microsoft Visual Basic .NET Sertifikasyon Eğitimi Bilginç IT Academy 2122 Haziran 2002(10 Gün), İstanbul

Cisco Networking Academy Program, CCNA1, CCNA2 Eğitmenlik Sertifika Programı, Ege
Üniversitesi 25 Ağustos-8 Eylül 2003(10 Gün), İzmir

Cisco Networking Academy Program, CCNA3, CCNA4 Eğitmenlik Sertifika Programı, Ege
Üniversitesi 16 Şubat- 27 Şubat 2004(10 Gün), İzmir

CiscoExpo 2006 Cisco Systems 21-22 Şubat 2006 (2 Gün), – İstanbul

Introduction to Oracle 10g SQL, PLSQL Fundamentals Uygulamalı Sertifika Eğitimi, Oracle
Turkiye Eğitim Merkezi, 19-23 Aralık 2005(5 Gün), İstanbul

Oracle Database 10g Administration Araçların Kurulum ve Kullanımı Eğitimi Oracle Türkiye
Eğitim Merkezi 23-27 Ocak 2006, (5 Gün), İstanbul

Akademik Bilişim 2007 Konferansı 31 Ocak- 02 Şubat 2007 Dumlupınar Üniv. Kütahya

Kurumsal Yazılım 2007, “İstanbul Bilişim Kongresi Kurumsal Yazılım 2007”, Türkiye Bilişim
Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi, 7-9 Haziran 2007(3 Gün), İstanbul

Microsoft Forefront Güvenlik Yönetimi Eğitimi, Netron Microsoft Eğitim Merkezi 13-14 Aralık
2007 (5 Gün) İstanbul

Oracle Database 11g, Oracle Uygulamaları için Performans ve Güvenlik Artırımı,
Çözümler Zirvesi, 29 Kasım 2007(1 Gün), İstanbul

Akademik Bilişim 2008 Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 30 Ocak- 01 Şubat
2008 Çanakkale

TUBİTAK Üniversiteler Arası Ağ Yönetimi, Ulaknet Eğitim Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi 01-02
Mayıs 2008(2 Gün), Konya

HP ProCurve Networking Academy, Uygulamalı Router ve Switch Yönetimi, Bilge Adam Eğitim
20-
10-11 Şubat 2004 Trabzon
Oracle
Merkezi 12-16 Mayıs 2008, (5 Gün), İstanbul

HP Blade Sunucu Eğitimi, (Hp System Insight Manager, Proliant Essentials, ICE-VSE
Entegrasyonu, Proliant Sunucular için Storage Sistem Yönetim Araçları, Yedekleme Sistemleri),
Bilge Adam Eğitim Merkezi, 11-13 Kasım 2008, (3 Gün), İstanbul

Bilgi Teknolojileri Akademisi BT Güvenlik Semineri- 22 Ocak 2009 İstanbul

Akademik Bilişim 2009 Konferansı Harran Üniversitesi 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa

ProCurve Networking Switching Technology HP Eğitim Semineri 09 Nisan 2009 İstanbul

TUBİTAK III. Ulaknet Eğitim Çalıştayı, 802.1x Ağ Yetkilendirme ve Eduroam Uygulamalı
Eğitim, Adnan Menderes Üniv. 31 Mayıs - 03 Haziran 2009

“Linux Sistem Ve Ağ Yönetimi Kursu”, TUBİTAK, Muğla Üniversitesi, 06-09 Şubat 2010

Akademik Bilişim 2010, Muğla Üniversitesi, 10 - 12 Şubat 2010 (3 gün), Muğla

“İleri Sistem Yönetimi”, E-Posta, Veritabanı, PostreSQL ve Ağ Yönetimi, İnönü Üniversitesi, 29
Ocak-01 Şubat 2011(3 gün)

Akademik Bilişim 2011, İnönü Üniversitesi, 02- 04 Şubat 2010 (3 gün), Malatya

Akademik Bilişim 2012, Uşak Üniversitesi, 01- 03 Şubat 2010 (3 gün)

“Blue_Coat_Güvenlik Semineri”, (Web Tehditleri ve Web Güvenliği, Malware, Sosyal Ağ
Güvenliği, Mobil, Bulut ve Hibrid Güvenlik), Prolink, 27.04.2010, İstanbul (1 gün)

“Web Uygulamaları Güvenliği”(Çalışma ilkeleri, Ayar yönetimi, Kimlik Doğrulama, Girdi/Çıktı
Denetimi, Oturum Yönetimi, Yetkilendirme, Uygulama Sürekliliği, Hata Yönetimi, Log
İnceleme), Uşak Üniversitesi, 28-29 Şubat 2012(2 gün)

“Özgür Yazılımlarla Saldırı Yöntemleri”(VoIP Saldırıları, Sızma ve Arka Kapı Analizi, Sunucu
Servislerindeki Zafiyet Araştırması, Açık Kaynak Kodlu Yazılım Modülleri), Linux Kullanıcılar
Derneği 30-31 Ocak 2012(2 gün)

Akademik Bilişim 2012, Uşak Üniversitesi, 1-3 Şubat 2012(3 gün), Uşak

Uygulamalı Beyaz Şapkalı CEH V.7 Hacker Eğitimi(Backtrack, Ağ Güvenliği, TCP/IP
Zafiyetleri, Bilgi Toplama Teknikleri, IDS Testing, Netcad, Nmap, Sniffer, Arp-Mac Spoofing,
Nessus, Snort, Firewalls, DoS/DDoS, Metasploit, Meterpreter, Tunelling, Uygulamalı
Penetrasyon Testleri) 4-8 Haziran 2012, UITSEC, İstanbul, (5 Gün)

EMEA Intelligence “Siber Güvenlik Konferansı” 2012, 29.02-02.03.2012 - Harbiye Kongre
Merkezi, İstanbul

IDC BT Güvenliği Konferans Serisi 2012, 23.02.2012, İstanbul,(1.gün)

“e-Crime Informational Security Series” Turkey, 2012, 18.04.2012, İstanbul,

ISSA Turkey Grand Security Conference, “3. ISSA Türkiye Büyük Güvenlik Konferansı”11-12
Mayıs 2012, İstanbul (2.gün)

OWASP Türkiye-“Uygulama Güvenliği Günü”, Marmara Üniversitesi, 09.06.2012(1.gün)

“Özgür Yazılımlarla Uygulamalı Siber Güvenlik Kursu” (Bilgi Toplama ve Ağ Haritalama, Ağ
Servislerine Yönelik Saldırılar, Yerel Ağ Saldırıları, Kablosuz Ağ Saldırıları, Sisteme Sızma
Süreci, Güvenlik Açığı Kullanımı, Arka Kapı Bırakılması, Şifre Kırma), Akdeniz Üniversitesi,
19-20 Ocak 2013(2.gün), Antalya

“Metasploit Framework ile Uygulamalı Güvenlik Denetimi”(Guvenlik Denetimi ve Yontemler,
Exploit ve Metasploit Framework Kavramları, -Metasploit Framework Kullanimi, Metasploit ile
Ag Haritalama, Metasploit ile Sistem Sizma, Metasploit ve Diger Ozgur Yazilimlarin
Entegrasyonu, Sizma Sonrasi ve Ileri Duzey Teknikler) Gamasec Güvenlik Eğitim Merkezi, 2122 Ocak 2013(2.gün), Antalya

Akademik Bilişim 2013, Akdeniz Üniversitesi, 23- 25 Ocak 2013 (3 gün), Antalya

EUROFORENSICS “4.Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı” 2013, 27-29 Mart 2013 Harbiye
Askeri Müzesi, İstanbul

IDC IT Security Roadshow 2013 IT “Security in the Hacktivist Era” March 21, 2013 , Istanbul,
Turkey

Siber Güvenlik Konferansı, “Sanal Dünya, Gerçek Tehditler”, Bilgi Güvenliği Derneği Harbiye
Askeri Müzesi, 14 Mayıs 2013

Check Point Performans Eğitimi-ISCHKP-Perf-101(Software Blades, Check Point Kernel, Secure
XL, Core XL, ADP, SAM, Performance Best Pratice), Information Security Services, 4 Temmuz
2013(1.gün)
Düzenlediği Etkinlikler:

Bilişim Günleri Sempozyumu(Intel, Apple, Microsoft, Cisco, Sun MicroSystem, Oracle,
Turkcell, JVC, IBM), Maltepe Üniversitesi, 10-12 Mart 2003(3.Gün), İstanbul

Bilişim Suçları ve Anti-virüs Güvenliği, Maltepe Üniversitesi Bilişim Günü Etkinliği, 6 Haziran
2003(1.gün), İstanbul

Microsoft Eğitim Semineri-I MCSD.NET(Visual Studio.NET Geliştirme Ortamı ve XML Web
Servisleri), Maltepe Üniversitesi, Netron Akademi, 10 Mart 2005, İstanbul

Microsoft Eğitim Semineri-II MCSE(Active Directory, DNS, Grup Policy, Terminal Server,
Dijital Sertifikalar), Maltepe Üniversitesi, Netron Akademi, 05 Haziran 2005, İstanbul

Microsoft Yerel Yönetimler Platformu e-Belediye Çözümü Konferansı, Maltepe Üniversitesi
Mustafa Necati Salonu, 13 Kasım 2008, İstanbul
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri




Bilim Kurulu Üyeliği, 6th International Conference on Information Security and CryptologyODTU
Türkiye Bilişim Derneği
Web Uygulama Güvenliği Derneği(OWASP)
Bilgi Güvenliği Derneği
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem Dersin Adı
Güz
2011-2012
Bahar
Güz
2012-2013
Bahar
Eğitimde
Teknolojileri I
Uzaktan Eğitim
Uygula Öğrenci Sayısı
Teorik
ma
Bilişim
2
2
85
2
2
6
Bilgisayar Donanımı
2
2
25
Bilgisayar Teknolojileri-I
Eğitimde
Bilişim
Teknolojileri II
Bilgisayar Teknolojileri-II
Eğitimde
Bilişim
Teknolojileri I
Uzaktan Eğitim
2
1
40
2
2
90
2
2
17
2
2
110
2
2
24
Bilgi Güvenliği
2
0
6
Bilgisayar Teknolojileri-I
2
1
50
Bilgisayar Teknolojileri-I
2
1
17
Bilgisayar Teknolojileri-II
Eğitimde
Bilişim
Teknolojileri II
2
1
26
2
2
135

Benzer belgeler