OLUKLU MUKAVVA İLE DOĞAL ÇÖZÜMLER

Transkript

OLUKLU MUKAVVA İLE DOĞAL ÇÖZÜMLER
 OLUKLU MUKAVVA İLE DOĞAL ÇÖZÜMLER
Olmuksa Oluklu Mukavva Ulusal Öğrenci Yarışması 2011 Olmuksa 2011 Oluklu Mukavva Ulusal Öğrenci Yarışmasının amacı, Türkiye ve KTTC’de tasarım eğitimi alan Türk öğrencilerin ambalaj
tasarımı konusunda teşvik edilmesi, oluklu mukavva malzemesinin algısının yükseltilmesi, ambalaj sektörüne ilginin artırılması, endüstri
ile tasarım öğrencileri arasında ilişkinin oluşturulması ile yetenekli tasarımcıların Olmuksa’ya ve sektöre kazandırılmasıdır. Ülkemizde üretilen yurtiçi ve yurtdışı piyasalara sunulan ürünlerin piyasada yer edinmesine doğru ambalaj çözümleri ile faydalı olmak,
rekabet gücünü artırmak ve katma değer kazandırmak amaçlı endüstrinin geliştirilmesi, desteklenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Yarışma ETMK İstanbul Şubesi desteği ile düzenlenmektedir. Yarışma Konusu Bu yarışma ile Yaş Sebze ve Meyve için %100 geri dönüşümlü bir malzeme olan oluklu mukavva ile kasa veya porsiyon ambalaj
çözümleri tasarlanması hedeflenmektedir.
Kasa ambalaj: 3 kg ve üstünde yaş sebze meyveyi bir arada taşıma ve sergileme imkânı sağlayan ambalaj.
Porsiyon ambalaj: Tüketicinin ambalajıyla beraber satın almasına olanak sağlayan ve içindeki ürün bir seferde tüketebilecek miktarlarda
bulunan, taşıma ve sergileme imkânı olan ambalaj.
Katılım Koşulları ve Kurallar a.
Türkiye ve KTTC’de tasarım eğitimi verilen üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı ile Grafik Tasarımı lisans veya yüksek
lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır. b.
Yarışmacılar, yarışmaya tasarımcı olarak bireysel veya ekip olarak katılabileceklerdir. Adı geçen bölümler dışında okuyan
öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılamazlar; ancak, ekip lideri Grafik Tasarım ile Endüstri Ürünleri Tasarımı
bölümlerinde eğitim gören öğrenciler olmak kaydıyla bu bölümlerde okuyan öğrencilerle birlikte grup oluşturarak katılabilirler.
Ancak katılım formunda da belirtilerek, ekip halinde yapılan katılımlarda ödüller ekip üyeleri olarak adı belirtilenlerden
katılımcıların tercihine göre birine verilir. Ödül alınması durumunda bu kişini kim olduğu imzalı başvuru belgesinde belirtilir. c.
Dereceye giren projelerin her türlü kullanım hakkı Olmuksa’ya aittir, yarışmaya katılan her tasarımcı ödül almaya hak
kazandığında haklarını şimdiden bedelsiz devretmeyi kabul ve beyan eder. Ödül almayan tasarımların ön alım hakkı
Olmuksa’ya aittir.
d.
Olmuksa yarışmaya katılarak finale kalan tüm tasarımları sergileme ve daha sonra da tasarımları ve yarışmaya ilişkin resim,
fotoğraf, video kayıtlarını gerek kendi tesislerinde gerek internet sitelerinde gerekse diğer yayın organlarında dilediği şekilde
kullanma hakkına sahiptir. Bu yarışma ve tasarımlarla ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser
sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. e.
Olmuksa yarışmaya katılarak finale kalan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımları sergilenmek amacıyla, bir ya da birden
çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli sergileyebilir. f.
Yarışmacılar birden fazla tasarımla yarışmaya katılabilir, Ancak her farklı tasarım için yeni bir rumuz belirlenmeli ve yeni bir
katılım formu doldurmalıdır. g.
Yeni tasarımların desteklenmesi amacı doğrultusunda tasarımın başka bir tasarım yarışmasına gönderilmiş veya üretilmiş
projeler yarışmaya katılamazlar. h.
Yarışmaya katılan proje ve tüm sunuş malzemeleri özgün olmalıdır. Eğer tasarımlar veya sunuş malzemeleri özgün değilse ve
üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal ediyorsa, bundan Olmuksa ve ETMK sorumlu tutulamaz. i.
Seçici Kurulda görev alan kişilerin ve Olmuksa çalışanlarının birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamazlar. OLUKLU MUKAVVA İLE DOĞAL ÇÖZÜMLER
Olmuksa Oluklu Mukavva Ulusal Öğrenci Yarışması 2011
j.
Yarışma belgelerinin hiç bir yerinde sahibini tanıtan isim, yazı ya da işaret bulunamaz. Raporlar bilgisayar ortamında yazılır,
proje sunuşlarında el yazısı bulunamaz. Paftaların sağ üst köşesine 1x5 cm büyüklükte kutu içine 5 rakamdan oluşan bir
rumuz yazılır. Aynı rumuz raporun ilk sayfasına da yazılır. k.
Yarışmacılar tasarımlarıyla beraber, rumuzlu ve imzalı katılım formunu Olmuksa’ya göndererek yarışma koşullarını, şartname
hükümlerini aynen kabul etmiş olurlar. l.
Bu şartnamedeki koşulları sağlayamayan katılımlar diskalifiye edilir. Ödül verilmişse ödülleri Olmuksa tarafından geri alınır. m. Olmuksa gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilir.
Değerlendirme Kriterleri Proje kapsamındaki tasarım, içerdiği ürüne yeni bir pazar yaratma potansiyelinin yanı sıra ürüne katma değer sağlaması bağlamında,
Olmuksa oluklu mukavva kutunun 7 yıldızını kapsamalıdır:  Hijyen • Sektörde halen kullanılan ve hijyen özelliği bulunmayan ambalaj malzemelerine göre oluklu mukavvanın bu özelliğinin ön
plana çıkartılması  Ekonomi • Kullanılan malzeme ve maliyet ekonomisi sağlaması  Geri Dönüşüm • Sürdürülebilirlik bağlamında geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarındaki başarısı  Ürüne Özel Tasarım • Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması • Ambalaj tasarımının kullanım açısından yenilik getirmesi ve kullanım kolaylığı sağlaması • Ambalajın dayanıklı olması  Renkli Baskı • Grafik tasarımın marka ve ürün vaadini yansıtmadaki ve biçime uyumdaki başarısı • Ambalajın içerdiği ürün hakkında bilgilendirme sağlaması; • Baskı tekniklerine uygunluk ( Flekso, ofset)  Sergileme • Ambalajın nihai satış noktalarında sergilenmeye uygunluğu ve satış cazibesinin olması  Lojistik • Ambalajın, etkin bir şekilde tedarikçiden, üreticiye ve oradan satış noktalarına nakil edilebilmesi ve depolanabilmesi Tarihler
Başvuru tarihleri Seçici kurul ön eleme toplantısı Ön eleme sonuçların ilanı Geliştirme atölyesi Jüri toplantı tarihi Ödül töreni :
: : : : :
23 Şubat – 22 Nisan 2011
30 Nisan 2011 6 Mayıs 2011 28 Mayıs 2011 29 Mayıs 2011 10 Haziran 2011 OLUKLU MUKAVVA İLE DOĞAL ÇÖZÜMLER
Olmuksa Oluklu Mukavva Ulusal Öğrenci Yarışması 2011
Geliştirme Atölyesi: Finale kalacak olan 10 öğrenci için tasarımlarını orijinal malzeme ile uygulama imkânı sağlanacaktır. Seçici kurulun ön elemesi
sonucunda geliştirilmesi istenen tasarımlar, jürinin yarışmacı ile birebir iletişime geçmesine imkân tanımadan öğrenciye rapor ile
bildirilecektir. Geliştirme Atölyesi sonunda öğrencilerden alınan maketler projelerle birlikte değerlendirilecek ve jüri tarafından yapılacak
toplantıda derecelendirme yapılacaktır. Ödüller
1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
3.lük Ödülü
Mansiyon
5000 TL (net)
3000 TL (net)
2000 TL (net) 1000 TL ( net)
Jüri yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir ve mansiyon
ödülü sayısında sınırlama yapabilir. Seçici Kurul Üyeleri •
•
•
•
•
•
•
Prof. Dr. Alpay Er, İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Serkan Güneş, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dicle Atalay, Carrefour Kurumsal İletişim
Özlem Devrim, ETMK İstanbul Şubesi Başkanı Serdar Çiloğlu, Olmuksa Satış Pazarlama Direktörü Serhan Güzelderen, Endüstriyel Tasarımcı Murat Garipcan , Olmuksa İş Geliştirme Müdürü Olmuksa zorunlu hallerde seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma halını saklı tutar. Katılım Formatı a.
Yarışmaya www.etmk.org.tr ve www.olmuksa.com.tr sitelerinden başvuru formları doldurularak katılına bilir. Başvuru formu,
katılımcı tarafından yazdırılmalı, imzalanmalı ve daha sonra (şartname de belirtildiği şekilde) projelerin ekinde gönderilmelidir. b.
c.
İki Boyutlu Sunum: A3 formatındaki paftalarda renkli ya da siyah-beyaz olmalı ve 3 adet pafta sayısını geçmemelidir. Paftalar
kalınlığı 5mm.'yi aşmayan fotoblok sırtlıkla desteklenen sunum paftası hazırlanmalıdır. Paftaların sol üst köşelerinde Türkçe olarak ilgili yarışmanın ismi (Oluklu Mukavva ile Doğal Çözümler) sağ üst köşelerinde 1x5 cm
boyutunda kutu içine beş rakamdan oluşacak rumuz bulunmalı ve paftanın asılacak yönüne göre yerleştirilmelidir. d.
e.
Paftalarda yarışma adı, rumuz dışında ve çizimler arasında kimliği ifade edebilecek herhangi bir işaretin bulunması halinde bu
paftalar yarışma dışı bırakılacaktır. CD ve ya DVD Formatında Sunum: Başvuru formu doldurulduktan sonra, içinde proje çizimleri ile Türkçe proje raporlarını içeren
CD veya DVD hazırlanmalıdır. CD veya DVD’nin üzerine rumuz yazılmalıdır. Çizimler JPEG formatında, 300dpi ve 1600x1200
piksel resim boyutunda hazırlanmalı ve CD veya DVD ortamında teslim edilmelidir. f.
g.
Proje Raporları: Projenin amacını, bu amacı nasıl gerçekleştirdiğini, yenilikçi özelliklerini, malzeme ve teknik özelliklerini Türkçe
olarak anlatan, 500 sözcüğü aşmayacak raporlardır. Raporda yarışma adı, rumuz yazılmalıdır. Kimlik Zarfı: Kimlik zarfı içine ıslak imzalı başvuru formu konulacaktır. Ayrıca öğrenci belgesi de eklenmelidir. OLUKLU MUKAVVA İLE DOĞAL ÇÖZÜMLER
Olmuksa Oluklu Mukavva Ulusal Öğrenci Yarışması 2011
h.
i.
j.
Başvuru Paketi: Başvuru paketi, içine kimlik zarfı ve paftalar konulacaktır. Proje raporları çıktıları ve CD veya DVD’si de başvuru
paketi içine konulmalıdır. Paketin üzerine yerleştirilecek adres etiketinde yarışma teslim adresi, zarfın sol üst köşesinde rumuz
yazılacaktır. Başvuru zarfında başka bir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Son katılım tarihi: 22 Nisan 2011 Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler Jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. Yarışmaya katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Jüri’nin kararlarını kabul etmiş olurlar. Teslim Adresi ve İletişim Bilgileri Olmuksa International Paper Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Dicle Cad. 41455 Dilovası Kocaeli Tel: 0 262 754 74 60
Sorular ve detaylı bilgi için:
www.olmuksa.com.tr
[email protected]
[email protected]
OLUKLU MUKAVVA İLE DOĞAL ÇÖZÜMLER
Olmuksa Oluklu Mukavva Ulusal Öğrenci Yarışması 2011