Doç. Dr. Mete KÖKSAL

Transkript

Doç. Dr. Mete KÖKSAL
AdıSoyadı Mete Köksal
Ünvanı
Doçent Doktor
Eğitim
Uzmanlık: Gazi Üniversitesi, Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji, 2002
Tıp Doktoru: Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1998
Lise: TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, Lise kısmı, 1989
Ortaöğrenim: TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, Orta kısmı, 1986
İlköğrenim: Ankara İsmail Erez İlköğretim okulu, 1982
Yayın Listesi
TIPTA UZMANLIK TEZİ
Gebelik Süresince ve Emzirme Evrelerinde Alkol Uygulanan Sıçanların Yavrularının Beyinciklerindeki
Purkinje Hücrelerinin İnce Yapı Düzeyinde İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 2002
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Özoğul, C., Köksal, M., Erdoğan, D.: Ultrastructural Features Of Effects Of Retinyl Palmitate On
Fetal Mice Brown Adipose Tissue. Turk. J. Vet. Anim. Sci.,29,(2005),629-634
2. Köksal, M., Ilgaz, C., Erdoğan, D., Özoğul, C., Tong, EK., Kalender H.: Ultrastructure of Rat Pup's
Purkinje Neurons Whose Mothers Were Exposed to Ethanol During Pregnancy and Lactation. Int J
Neurosci. 2005 Dec;115(12):1669-86.
3. Rectal and vaginal administration of insulin-chitosan formulations: an experimental study in rabbits.
Değim Z, Değim T, Acartürk F, Erdoğan D, Ozoğul C, Köksal M. J Drug Target. 2005 Dec;13(10):563-72.
4. Assessment of peripheral DNA damage by alkaline comet assay in maintenance hemodialysis subjects
with hepatitis C infection. Horoz M, Bolukbas C, Bolukbas FF, Kocyigit A, Aslan M, Koylu AO, Gumus M,
Celik H, Koksal M. Mutat Res. 2006 Apr 11;596(1-2):137-42. Epub 2006 Feb 2.
5. No increase in sperm DNA damage and seminal oxidative stress in patients with idiopathic
infertility. Verit FF, Verit A, Kocyigit A, Ciftci H, Celik H, Koksal M. Arch Gynecol Obstet. 2006
Oct;274(6):339-44. Epub 2006 Aug 16.
6. Melatonin improves methanol intoxication-induced oxidative liver injury in rats. Kurcer Z, Oğuz E,
Iraz M, Fadillioglu E, Baba F, Koksal M, Olmez E. J Pineal Res. 2007 Aug;43(1):42-9.
7. Ultrastructure of the thymus in diabetes mellitus and starvation. Elmas C, Erdogan D, Take G,
Ozogul C, Nacar A, Koksal M. Adv Ther. 2008 Jan-Feb;25(1):67-76.
ULUSLARARASI BİLDİRİLER
1. Değim, Z.., Değim, T., Acartürk, F., Erdoğan, D., Özoğul, C., Köksal, M.: Rectal Administration Of
Insulin-Chitosan Formulations: An Expenmental Study In Rabbits. Proceedings, 30th Annual
Meeting&Exposition of the Controlled Release Society, July 19-23, 2003, Scottish
Exhibition&Conference Centre, Glasgow, Scotland, United Kingdom. ( Proceeding:Tam metinli poster)
2. Verit, FF., Köksal, M., Çelik, H ., Çiftçi, H., Verit, A., Koçyiğit A.:Sperm and Lymphocyte DNA Damage
in Normozoospermic Infertile Patients, 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists , 07
and 10 September 2005, in Kusadasi, Turkey
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Özoğul, C., Köksal, M., Erdoğan, D., Ilgaz, C. Lortlar, N., Abban, G.: Retinoik Asidin Fare Fetüs
Kahverengi Yağ Dokusu Üzerine Olan Etkilerinin İnce Yapı Düzeyinde İncelenmesi. Sağ. Bil. Arş. Derg.
12(25) 77-87, 2002
2. Köksal, M.: Steroidlerin Kornea, Akciğer ve Bazı Diğer Dokular Üzerine Olan Etkilerinin Gözden
Geçirilmesi, Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Kabul edildi, Basım Aşamasında)
3. Köksal, M., Ilgaz, C., Erdoğan, D., Özoğul, C., Tong, EK., Kalender H.: Gebelik Süresince ve Emzirme
Evrelerinde Alkol Uygulanan Sıçanların Yavrularının Beyinciklerindeki Purkinje Hücrelerinin Yapısal
İncelenmesi . Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8(4):189-196, Ekim-Aralık 2003
ULUSAL BİLDİRİLER
Sözlü Bildiriler:
1. Köksal, M., Ilgaz, C., Özoğul, C., Erdoğan, D., Demirez, N.: Retinoik Asidin Fare Fetus Kahverengi Yağ
Dokusu Üzerine Olan Etkilerinin İnce Yapı Düzeyinde İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal
Elektron Mikroskopi Kongresi 18-21 Eylül 2001 Kuşadası
2. Özoğul C., Erdoğan D., Köksal M., Ilgaz C., Lortlar N.: A Vitamini ve Folik Asidin Fare Göbek Kordonu
İnce Yapısına Etkileri. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 18–21 Mayıs 2004 Mersin
Poster Sunumları:
1. Köksal, M., Özoğul, C., Erdoğan, D., Bostancı, İ, Türktaş, İ: The Effect of Inhaled
Steroids on Corneal Tissue. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 28-31 Ağustos
2000, Kayseri
2. Köksal, M., Ilgaz, .C. Erdoğan, D., Özoğul, C.: Gebelik Süresince ve Emzirme Evresinde Alkol
Uygulanan Sıçanların Yavrularının Beyinciklerindeki Purkinje Hücrelerinin İnce Yapı Düzeyinde
İncelenmesi. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 12-15 Eylül 2002, İstanbul
3. Erdoğan, D., Özoğul, C., Köksal, M., Değim, Z., Değim, T., Acartürk, F.: İnsülin'in Rektal Mukozadan
Emiliminde Çeşitli Penetrasyon Artırıcıların İncelenmesi . VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
12-15 Eylül 2002, İstanbul
4. Özoğul, C., Erdoğan, D., Köksal, M., Değim, Z., Değim, T., Acartürk, F.: İnsülin'in Vajinal Mukozadan
Emiliminde Çeşitli Penetrasyon Artırıcıların İncelenmesi . VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
12-15 Eylül 2002, İstanbul
5. Metanol İntoksikasyonu Sonrası, Melatoninin Karaciğer İnce Yapısı Üzerine Koruyucu Etkisinin NAsetil Sistein İle Karşılaştırılması, Uluslararası katılımlı 18. Ulusal elektron mikroskopi kongresi 26-29
Ağustos 2007, Eskişehir
KONGRE VE KURS KATILIMLARI
1. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 28-31 Ağustos 2000, Kayseri
2. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi 18-21 Eylül 2001, Kuşadası
3. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anadilim Dalı`nın düzenlediği: Flüoresan ve
Konfokal Mikroskop! Tekniği ve Kullanımı (Teorik ve Pratik)Kursu, Haziran 2001, Gaziantep
4. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Ve Stereoloji Derneği'nin
düzenlediği:III. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu. Haziran 2001,Gaziantep
5. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı'nınn düzenlediği:
Mikroskobik Kantitasyon Kursu uygulamaları ve dersleri. Mayıs 2002, Ankara
6. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı'nınn düzenlediği: Temel
Hücre Kültürü Tekniklerinin Tanımlanması ve Uygulanması Kusu. 28-30 Ocak 2005, Ankara
7. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists , 07 - 10 Eylül 2005, Kuşadası, Türkiye
8. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 27-30 Haziran 2006, Malatya
9. 18. Ulusal elektron mikroskopi kongresi 26-29 ağustos 2007, Eskişehir
Üye Olduğu Kuruluşlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Ulusal Elektron Mikroskopi Derneği
Uluslararası Elektron Mikroskopi Derneği
Şanlıurfa Tabip Odası
Şanlıurfa Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
Pek Yüce Gönüllüler Derneği
Akademik ve İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanlığı
Fakülte Kurulu üyeliği
MSEK üyeliği
İlgi Alanları
MESLEKİ İLGİ ALANLARI
Hücre kültürü, Kök hücreler, Toksikoloji, Apoptosis
KİŞİSEL İLGİ ALANLARI
Bilgisayar, Elektronik, Doğa gezileri, Balık tutmak
Dersler
Lisans :
Tıp Fakültesi I. ve II. Sınıf, Hemşirelik YO I.sınıf, SHMYO Lab I.sınıf
Y.Lisans :
Derece, Ödül ve Burslar
İletişim Bilgileri
Telefon : +90 414 3128456 – 2307 / 2486
Faks
: +90 414 313 9615

Benzer belgeler

curriculum vitae

curriculum vitae serum ve idrar neopterin düzeyleri ve klinik parametrelerle ilişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi. Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. Elazığ 2003. PUBLICATIONS...

Detaylı

yükseköğretim kurulu - Üsküdar Üniversitesi

yükseköğretim kurulu - Üsküdar Üniversitesi Pathophysiology, Beijing, China, Chinese J. Pathophysiol. 22: 437, July 2006. (Poster) Dursun I, E. Jakubowska-Doğru, “Effects of fetal alcohol on learning and memory are gender, age, and strain de...

Detaylı