yükseköğretim kurulu - Üsküdar Üniversitesi

Transkript

yükseköğretim kurulu - Üsküdar Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1.
Ad Soyad
: İlknur DURSUN
2.
Doğum Yeri ve Tarihi : 14.04.1978 – Pülümür/TUNCELİ
3.
Unvanı
: Yrd.Doç.Dr.
4.
Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Akademik Unvanlar:
Araştırma Görevlisi
Ziyaretçi Araştırıcı
Yardımcı Doçentlik
6.
Alan
Biyoloji
Biyolojik Bilimler
Biyolojik Bilimler
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yıl
2000
2005
2011
: 2002/ Orta Doğu Teknik Teknik Üniversitesi
: 2005/ Doktora Misafir Yurt Dışı Araştırıcı , Louisiana Eyalet Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Merkezi, Hücre Biyolojisi ve Anatomisi Bölümü
2007-2008 / Doktora Misafir Yurt Dışı Araştırıcı , Kaliforniya Üniversitesi Davis,
Nörobiyoloji, Fizyoloji ve Davranış ABD. Kaliforniya Üniversitesi Davis, Sinirbilimleri
Merkezi
2009 / Doktora Misafir Yurt Dışı Araştırıcı , Kaliforniya Üniversitesi Davis,
Nörobiyoloji, Fizyoloji ve Davranış ABD. Kaliforniya Üniversitesi Davis, Sinirbilimleri
Merkezi
: 2012 /Üsküdar Üniversitesi
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
I. Dursun, E. Jakubowska-Doğru, T. Uzbay (2006) “Effects of prenatal alcohol exposure on activity, anxiety, and memory in
young adult Wistar rats.” Pharmacology, Biochemistry and Behavior 85(2):345-55. “SCI’da indekslenen dergilerde 20 adet
atıfta bulunulmuştur.”
Dursun I., Jakubowska-Doğru E., van der List D., Liets LC., Coombs JL., Berman RF. (2011) “Effects of early postnatal
exposure to ethanol on retina ganglion cell morphology and numbers of neurons in the dorsolateral geniculate in mice”
Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 35 (11): 2063-2074. “SCI’da indekslenen dergilerde 2 adet atıfta
bulunulmuştur.”
Dursun I, Jakubowska-Doğru E, Elibol-Can B, van der List D, Chapman B, Berman RF. (2013) “Effects of Early Postnatal
Alcohol Exposure on the Developing Retinogeniculate Projections in C57BL/6 Mice” Alcohol, 47(3):173-179
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1
Jakubowska-Doğru E., I. Dursun, T. Uzbay, “Effects of prenatal alcohol exposure on activity, anxiety and learning in young
th
adult Wistar rats.” Polish Neuroscience Society 7 International Congress Krakow, Poland, September 7–10, 2005 Acta
Neurobiol. Exp.Abstract Book 65(3):345,2005 P12.12 (Poster)
Jakubowska-Doğru E., B. Elibol, I. Dursun, F. Severcan, “Effects of chronic alcohol intake and withdrawal on memory and
th
brain protein and lipid profiles assessed by FT– IR technique in young adult Wistar rats.”, The 5 International Congress of
Pathophysiology, Beijing, China, Chinese J. Pathophysiol. 22: 437, July 2006. (Poster)
Dursun I, E. Jakubowska-Doğru, “Effects of fetal alcohol on learning and memory are gender, age, and strain dependent.
th
“13 World Congress of Psychophysiology, The Olympics of the Brain, Istanbul, Aug.-Sept. 2006 International Journal of
Psychophysiology Abstract Book Volume 61(3) P 351(Poster)
I. Dursun, B. Elibol , Jakubowska-Doğru E, T. Uzbay “Confounding Factors, Gender and Age, in The Research of Fetal
Ethanol Effects On Animal Behavior” 32nd Annual Scientific Meeting of the Research Society on Alcoholism, Alcoholism
Clinical & Experimental Research, June 2009, vol: 33(6), pp:35A(Poster)
I. Dursun, E., Jakubowska-Doğru, L.M.Chalupa, R.F.Berman, “Effects of Postnatal Alcohol Exposure on Developing the
Dorsal Lateral Genıculate Nucleus (dLGN) in the C57bl/6 Mice” 32nd Annual Scientific Meeting of the Research Society on
Alcoholism, Alcoholism Clinical & Experimental Research, June 2009, vol: 33(6), pp:165A(Poster)
Can B., Dursun I, Uysal A.K., Canan S., Jakubowska-Dogru E., Investigation of Morphological Regeneration in The Neonatal
th
Rat Hippocampus After Fetal Alcohol Administration, 7 FENS Forum of European of Neuroscience, FENS Abstr., vol.5,
115.19, July 2010
Dursun I., Jakubowska-Doğru E., van der List D., Liets LC., Coombs JL., Berman RF. Morphological Changes in Retina
Ganglion Cells after Neonatal Ethanol Administration in Mice. The American Society for Cell Biology 2012 ASCB Annual
Meeting abstracts. Mol. Biol. Cell 2012 23:24 4663 pp:286
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Dursun İ, E. Jakubowska-Doğru, “Effects of prenatal alcohol exposure in young adult Wistar rats; impact on activity,
anxiety, and memory” Lambert Academic Publishing 2010 (ISBN 978-3-8383-7058-3)
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Dursun I., Jakubowska-Dogru E. Sex-related differences in spatial learning in juvenile rats after fetal alcohol exposure. The
th
5 National Congress of Neuroscience. Zonguldak-Turkey, April 2006, Neuroanatomy 5 Suppl. P.17 (Poster)
I. Dursun, B. Elibol, T. Uzbay , Jakubowska-Doğru E, “Animal’s gender and age at testing are critical factors in evaluation of
fetal ethanol effects on behavior” 8th National Congress of Neuroscience. Bolu – Turkey, April 2009, pp:185-186. (Poster)
Elibol-Can B., Dursun I., Uysal A.K., Canan S., Jakubowska-Dogru E., The Effects of Prenatal Exposure to Ethanol on the
th
Morphology of Developing Rat Hippocampus, 9 National Congress of Neuroscience, Turkish Journal of Neurology, 16(1),
pp:239, İstanbul, April 2010. (Poster )
Jakubowska-Doğru E., Elibol-Can B., Canan S., Kılıç E., Yürüker S., Dursun I. Kontrol ve Fötal Alkole Maruz Kalmış Sıçanların
Doğumdan Sonraki İlk İki Ayda Hippokampus Gelişiminin İncelenmesi 11. Sinirbilimleri Kongresi, Sözlü Sunum S-11 sayfa
102
2
7.7. Diğer yayınlar
Dursun I. “Effects of early postnatal alcohol intoxication on retina ganglion cell morphology” Neuroscience Workshop on
the Effects of Perinatal and Adult Ethanol Intake on Brain and Behavior in Animal Models Oct 20-21 2008 METU, Ankara
(Sözlü sunum)
Uzbay İT, E. Jakubowska-Doğru, Dursun I. Hayvan Deneylerinin Kural ve Teknikleri 8. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 18-22
Nisan 2009, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (Kurs eğitmeni)
Uzbay İT, Kayır H, E. Jakubowska-Doğru, Dursun I. Hayvan Deneylerinin Kural ve Teknikleri, 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi,
13-17 Nisan 2010, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul (Kurs eğitmeni)
8. Projeler
8.1.
Uluslararası Projeler
2007-2008 “The effects of early postnatal ethanol intoxication on retinal morphology, retino-geniculate projection and
visual functions in mice” Supported by the National Eye Institute of the NIH EY003991 and P30EY12576 to. Yürütücü:
Prof.Dr.Leo M. Chalupa, UCDAVIS, Araştırmacı: İlknur Dursun
8.2. Ulusal Projeler
2002-2004 “Treatment of deleterious behavioural effects induced by prenatal exposure to ethanol by chronic NGF
administration.” TÜBİTAK TBAG – 2177 (102T064) Yürütücü : Assoc. Prof. Dr. E. Jakubowska-Doğru, METU, Araştırmacı:
İlknur Dursun
2005-2006 “Effects of chronic perinatal ethanol intoxication on learning and memory in young Wistar rats.” ODTÜ-BAP 08-11-DPT-2002K120510-TB-6 Yürütücü : Assoc. Prof. Dr. E. Jakubowska-Doğru, Araştırmacı: İlknur Dursun
2007-2010 “The investigation of potential regeneratory processes taking place during the postnatal period in fetal alcohol
Wistar rats using stereology, morphometry and immunohistochemistry “TÜBİTAK- SBAG 107S069 Yürütücü : Assoc. Prof.
Dr. E. Jakubowska-Doğru, METU, Bursiyer: İlknur Dursun
9. İdari Görevler
Üsküdar Üniversitesi, Deney Hayvanları Laboratuvarı Sorumlusu
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Psikofizyoloji ve Nörofizyoloji Derneği
Hücre Ölümü Araştırma Derneği
Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği (ASCB)
11. Ödüller /Kurslar/Sertifikalar
Seyahat Ödülü (2009) 32nd Annual Scientific Meeting of the Research Society on Alcoholism in San Diego Haziran 20-24
Seyahat Ödülü (2010) FENS-IBRO Open Format School, in Yerevan, Nisan 5-10, 2010
ODTÜ Geliştirme Vakfı, Makale Ödülü, Ağustos 2011
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT), Aralık 2011
IBRO Sinirbilimleri Kursu,Ege Üniversitesi,İzmir (10-18 Eylül 2003)
3
3. Ege Uluslararası Sinirbilimleri Yaz Okulu, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Araştırmaları Merkezi, İzmir (5-9 Temmuz
2004)
8.Ulusal Stereoloji Kursu, Başkent Universitesi, Ankara (14-17 Eylül 2005)
Noldus- Ethovision 3.1 Software Kullanıcı Eğitimi , Ankara (Nisan 2006 )
Deney Hayvanları bakımı ve kullanımı kursu, UCDavis,Kaliforniya (Mart 2007)
Laboratuvar ve araştırma güvenliği kursu (Biyolojik, Kimyasal,Radyolojik vb.) UCDavis, Kaliforniya (Mart 2007)
Rodent Aseptic Kursu, UCDavis, Kaliforniya (Nisan 2007)
Tehlikeli maddelerin laboratuvarda kullanımı ve atımı kursu, UCDavis, Kaliforniya (Nisan 2007)
Laboratuvar Hayvanları kursu, UCDavis, Kaliforniya (Mayıs 2007 )
FENS-IBRO Okulu, "Looking back at Mount Ararat: Diversity and Cross-Fertilization among Approaches to Memory," Erivan,
Ermenistan (5-10 Nisan 2010)
1.Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir ( 24-25 Kasım 2011)
Modern Hücre Biyolojisinde Floresan Mikroskobu Temelleri ve Uygulamaları (Ağustos 11-17, 2012)
Western Blotting Uygulamalı Eğitim Kursu İTÜ- MOBGAM 8-9 Eylül 2012
3. Marmara Bölgesi Deney Hayvanları Üniteleri Koordinasyon Platformu (MADEKOP) toplantısı (21.02.2013)
4. Marmara Bölgesi Deney Hayvanları Üniteleri Koordinasyon Platformu (MADEKOP) toplantısı (09.05.2013)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Öğrenci
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Sayısı
Teorik
Uygulama
Güz
2012-2013
İlkbahar
HEM 107 Histoloji
MBI 103 Moleküler Biyoloji ve
Genetiğe Giriş
MBG 151 Genel Biyoloji
2
28
1
2
2
2
Güz
İlkbahar
13.
İletişim Bilgileri
E-mail
: [email protected]
Tel.
:+90 216 400 22 22 / 2412
Adres
: Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No:14 PK:34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
4

Benzer belgeler

Arş.Gör. MURAT GÜNEŞ - Erzincan Üniversitesi

Arş.Gör. MURAT GÜNEŞ - Erzincan Üniversitesi Research Society) Spring Meeting, San Francisco, A.B.D., 6-10 Nisan 2015, pp.165-165 Güneş M., Parlak M., Ozenbas M., "Thermoelectric efficiency enhancement by Cr doping at Ca-site of Ca3-xCrxCo4O9...

Detaylı

Özgeçmiş - Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Kimya

Özgeçmiş - Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Kimya (Güncelleme: Mayıs 2016) Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=COvIFKEAAAAJ&hl=en

Detaylı

Doç. Dr. Mete KÖKSAL

Doç. Dr. Mete KÖKSAL Gebelik Süresince ve Emzirme Evrelerinde Alkol Uygulanan Sıçanların Yavrularının Beyinciklerindeki Purkinje Hücrelerinin İnce Yapı Düzeyinde İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 200...

Detaylı

digiAIR-4 Brosür - CellSonic Medical

digiAIR-4 Brosür - CellSonic Medical Gelişmiş Yüksek Hızlı Mikroişlemci devre parçaları havanın dağıtımı ve ölçümünde üstün performans ve hassasiyet gösterir.

Detaylı