Daha fazla bilgi için tıklayınız…

Transkript

Daha fazla bilgi için tıklayınız…
Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Çalıştayı: Klinik Kullanım İçin Kök Hücre
Onursal Kurul
Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA
Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali ÇELİK
Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet VAR
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. H. Seda VATANSEVER, Başkan
Doç. Dr. Feyzan OZDAL KURT, Başkan Yrd.
Tuna ONAL, Müjde KIVANÇ, Merve TEMEL,
Sevtap GÖKALP, Hilal KABADAYI
Bilim Kurulu (Soyad Alfabetik Sıra)
Dr. Alp CAN
Ankara
Dr. Zerrin ÇAKI
İzmir
Dr. Aylin DELİORMANLI
Manisa
Dr. Gulinnaz ERCAN
İzmir
Dr. S. İsmet Deliloğlu GÜRHAN
İzmir
Dr. Stefan JOCKENHOEVEL
Aahen
Dr. Feyzan ÖZDAL KURT
Manisa
Dr. Khosrow MOTTAGHY
Aahen
Dr. Andras NAGY
Ottawa
Dr. Glyn STACEY
İngiltere
Dr. Kursat TURKSEN
Ottawa
Dr. Basak UYGUN
Harvard
Amaç ve Hedefler
Günümüz güncel konularından olan kök hücre
ve klinik amaçlı kullanımı konusunda ulusal ve
uluslararası çalışmalar devam etmektedir. Farklı
kök hücre kaynaklarının farklı amaç için
kullanımı konuları ise hala tartışılmaktadır.
Etkinlikte hücre kültürü temel protokolleri
yanısıra farklı kaynaklardan kök hücre eldesi
bu alanda uluslararası ve ulusal çalışmaları olan
kişiler tarafından verilmesi amaçlanmaktadır.
Genç araştırmacıların proje önerisi ile çalıştaya
katılması beklenmektedir. Proje önerisi olanlar
ile henüz proje önerisi olmayan araştırmacıların
bu alanda yetkin kişiler ile yuvarlak masa
toplantıları düzenlenerek işbirlikleri yapılması ve
yeni fikirlerin tartışılması hedeflenmektedir.
Katılım Bilgileri
Çalıştay Tarihi: 10-12 Eylül 2014
Son Başvuru Tarihi: 05 Eylül 2014
Katılım Ücretleri:
Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencisi: 50 TL
Doktora Öğrencisi: 100 TL
Öğretim Üyesi: 300 TL
Konaklama Bilgileri:
(Oda fiyatına kahvaltı ve
akşam yemeği dahildir)
110 TL (Tek kişilik Oda)
Bilimsel Sekreterya ve İletişim:
150 TL (Çift Kişilik Oda)
Dr. Korkut UYGUN
Harvard
270 Tl (Üç kişilik Oda)
Doç. Dr. Feyzan Özdal Kurt
Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ
İzmir
Cep: 0533 4158337
KAYIT
YAPTIRAN
İLK
50
KİŞİYE
Dr. H. Seda VATANSEVER
Manisa
E-mail: [email protected]
KONAKLAMA ÜCRETSİZ SAĞLANACAKTIR
Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.
Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Çalıştayı: Klinik Kullanım İçin Kök Hücre
PROGRAM
10.09.2014 Çarşamba
11.09.2014 Perşembe
12.09.2014 Cuma
08:00-09:00 Kayıt
09:00-09:30 Açılış Konuşmaları
09:30-10:00
Prof. Dr. Alp Can:
Kök Hücre Biyolojisi
10:00-10:30
Prof. Dr. Glyn Stacey:
Embriyonik Kök Hücre Kültürü
08:00-09:30 Kayıt
08:00-09:00 Kayıt
Doç. Dr. Aylin Deliormanlı:
09:30-10:00 Hücrelerde Biomateryal Kullanımı
09:30-10:00
Prof. Dr. S.Ismet Deliloglu Gurhan:
Biyorektörlerde Kök Hücre Üretimi
10:00-10:30
Doç. Dr. Aylin Sendemir Urkmez:
Kök Hücreler ile 3D Kültür Sistemleri
10:00-10:30
10:30-11:00 Kahve Arası
Doç. Dr. Feyzan Ozdal Kurt:
11:00-11:30 Erişkin Kök Hücreler (Kemik İliği Kök
Hücreleri)
Prof. Dr. Korkut Uygun:
11:30-12:00 Erişkin Kök Hücreler (Karaciğer Kök
Hücreleri)
Prof. Dr. Kursad Turksen:
Epidermal Kök Hücreler
10:30-11:00 Kahve Arası
10:30-11:00 Kahve Arası
Prof. Dr. H. Seda Vatansever:
Doç. Dr. Feyzan Ozdal Kurt: Dental 11:00-11:30 Dolaşan Kök Hücreler ve Klinikte
11:00-11:30
Önemi
Kök Hücreler
Dr. Zerrin Çakı:
Hücre Sayımı ve Analizi
11:30-12:00
12:00-12:30 Tartışma
Prof. Dr. Basak Uygun:
11:30-12:00 Whole-Organ Engineering" (TümOrgan Mühendisligi)
12:30-13:30 Öğle Yemeği
12:00-12:30 Tartışma
12:00-12:30 Tartışma
Prof. Dr. H.Seda Vatansever:
13:30-14:00 Erişkin Kök Hücreler (Adipojenik Kök
Hücreler)
Prof. Dr. Khosrow Mottaghy:
14:00-14:30
Yapay Organlar
Prof. Dr. Stefan Jockenhövel:
Cells meet Textiles – Textile
14:30-15:00
Scaffolds in Cardiovascular Tissue
Engineering
12:30-13:30 Öğle Yemeği
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Prof. Dr. Korkut Uygun:
13:30-14:15 Karaciğer Hasarında Mezenşimal
Kök Hücre Kullanımı
Prof. Dr. Gülinnaz Ercan:
13:30-14:30 Diyabetik Modelde Kök Hücre
Kullanımı
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 Yuvarlak Masa-Proje Pazarı
14:15-15:00
Dr.Andras Nagy:
Kanser Kök Hücreleri
15:00-15:30 Kahve Arası
14:30-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 Geri Bildirim ve Kapanış
15:30-17:00 Yuvarlak Masa-Proje Pazarı
Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.
PROJE PAZARI İÇİN PROJE HAZIRLAMA KRİTERLERİ
Proje pazarı başvurularında, projenin özgün olması, başka bir kongre veya bilimsel toplantıda sunulmamış olması, başvuru
yapan kişi tarafından sunuluyor olması, bilimsel araştırma disiplini ve araştırma etiğine uygun, yapılabilir, literatür kullanma
yetkinliği, deneysel beceri kazanma, araştırmayı planlama ve yürütme, varsa elde edilen sonucun sunulması ve projenin ileri
aşamalarıyla amaçlanan hedefler ile birlikte yaygın etkisinin veriliyor olması prensipleri kullanılır.
Proje pazarına sunulan tüm proje önerileri yuvarlak masa başı saatlerinde poster olarak sunulması gerekmektedir.
Bilimsel kurul tarafından değerlendirilen 3 proje ödül verilmesi planlanmıştır.
Başvuru Koşulları:
• Projenin yürütücüsü olan kişi tarafından başvurusu yapılıyor olmalıdır.
• Proje öğrenci tarafından sunuluyor ise en az bir öğretim üyesi danışman olarak yer almalıdır.
• Projede yer alan kişilerin proje yarışmaya katılabilmesi için projede yer alan diğer araştırmacılardan onay almış olması
gerekmektedir.
• Proje başka bir kongre/sempozyum/çalıştay vb. gibi etkinlikte sunulmamış olmalıdır.
• Proje henüz başlamamış veya ilk sonuçları alınmış olmalıdır.
• Proje sunumunda tamamlanmış projelerin çıktılarının açık olarak tartışılmış olması gerekmektedir.
• Çalışma konularında sınırlandırılma bulunmamaktadır.
PROJE ÖZET FORMU
Özet, Times New Roman, 12 punto, tek aralıklı, proje başlığı, araştırmacılar ve açık adresleri, giriş, gereç-yöntem, sonuç
şeklinde hazırlanmış isim ve başlıklar dışında toplam 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Özetler başvuru yapan kişinin adı yazılı dosya olarak Word (.doc uzantılı) formatı şeklinde [email protected] adresine
gönderilmelidir.
Son başvuru tarihi 05.09.2014 dür.
Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.