Her insan - BNP Paribas Cardif Türkiye

Yorumlar

Transkript

Her insan - BNP Paribas Cardif Türkiye
BNP PARIBAS CARDIF
2014 FAALİYET RAPORU
Her insan
bir renktir!
Her rengin
duygusu
başkadır!
2
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Her insan bir renktir!
Her rengin
duygusu başkadır.
Dünya, eğilimler, kurumlar….
Her şey değişim içinde…
Bu değişimin en başında ‘insan’ gelir.
İnsanlar değişir. Beklentileri, tasarruf biçimleri,
gelirleri, giderleri, hayatları ve
en önemlisi fikirleri değişir.
Her insan, BNP Paribas Cardif dünyasında
kendine bir renk, bir yer bulur.
Çünkü BNP Paribas Cardif olarak biz,
insanları tek tip değil ayrı ayrı değerlendirerek
hizmet veririz. Çünkü biz de farklı fikirlere
sahip rengarenk çalışanlarımızla değişime,
değişimlere ayak uydururuz.
İşte tam da bu nedenle, bu yıl hazırladığımız
faaliyet raporumuzun merkezine insanı ve
renklerini koyduk. Bugünün öncü ve farklı
sigortacılık anlayışına kendi rengimizi nasıl
kattığımızı dolu dolu anlatmak için…
3
4
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
01-02
Bölüm 1
Sunuş
6-7
Bölüm 2
Yönetim ve
Kurumsal
Yönetim
Uygulamaları
34-35
sf Önsöz
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26
27
28-29
30-32
33
BNP Paribas Grup
BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif Türkiye
Vizyon, Misyon, Değerler, Strateji, İlkeler
Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı
Genel Müdür Mesajı
Tarihsel Gelişim
2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler
2014 yılı Sigorta Sektörüne Genel Bakış
Faaliyetlerimiz/Banka Sigortacılığı Kanalı Faaliyetleri
Acente Kanalı Faaliyetleri
İş Ortaklıkları Kanalı Faaliyetleri
Alternatif Dağıtım Kanalları Faaliyetleri
Pazarlama Faaliyetleri
Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Performansı
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üst Yönetim
İç Denetim Birimi
Organizasyon Şeması
İnsan Kaynakları Uygulamaları
İç İletişim Faaliyetleri
Kurumsal İletişim Faaliyetleri
Özet Yönetim Kurulu Raporları
36-37
38-39
40-41
42
44-45
46-48
49-50
51
52-53
Bölüm 3
Finansal
Bilgiler ve Risk
Yönetimine
İlişkin
Değerlendirmeler
54-55
Bölüm 4
Bağımsız
Denetim
Raporları
74-75
56
57
58-60
61
62
63-64
65-66
67
68-70
71-72
73
76-77
78-123
124-173
124-244
246
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Bağımsız Denetim Raporu
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Bağımsız Denetim Raporu
Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanları
İç Denetim Faaliyetleri
İç Kontrol Faaliyetleri
Mali Durum/Kârlılık ve Tazminat Ödeme
Gücüne İlişkin Değerlendirmeler
Risk Yönetimi Uygulama ve Politikaları
İlişkili Şirket İşlemleri
Beş Yıllık Özet Finansal Göstergeler
Kar Dağıtım Politikası
İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Bağımsız Denetim Raporları
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
İletişim Bilgileri
5
6
Bölüm 1 SUNUŞ
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Benim rengim yeşil!
Çünkü ‘detaylar ve özen’ benim yaşam felsefem.
Tazeliğin, yeniliğin ve doğanın rengi yeşil…
Çağla yeşilinden su yeşiline, limon yeşilinden fıstık yeşiline renkler
arasında her tonu ayrı dillendirilip isimlendirilen belki de tek renktir.
Detaylara takıl: BNP Paribas Cardif, her
beklentinin farklı koşullarda, farklı çözümlerle
karşılanabileceğini bilir. Bu yüzden detayları daima
önde tutar ve her müşterisini ayrı ayrı dinler.
7
8
BNP Paribas Grup
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP Paribas, kârlılık ve sermaye büyüklüğü
bakımından Avrupa Birliği Bölgesi’nin
önde gelen ve dünyanın en güçlü altı
bankasından biridir. BNP Paribas güçlü
perakende bankacılık faaliyetlerinin yanı
sıra, sektöründe önemli bir rol oynayan
kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı
akımlarında lider olup, sürekli yatırım
çözümleri sunmaktadır.
BNP Paribas, 2000 yılında Avrupa’nın
en önemli iki finans kurumu olan ve
geçmişleri 19. yüzyılın başlarına dayanan
BNP ve Paribas şirketlerinin birleşmesiyle
kurulmuştur. BNP Paribas, bireylere
ve kurumlara güçlü hizmet geleneği
ile hareket ederek aynı zamanda da
değişmekte olan dünyanın bankası olma
özelliğini taşımaktadır. Zaman içerisinde,
müşteri nezdinde oluşturduğu güven,
BNP Paribas’nın temel sermayesini
oluşturmaktadır.
BNP Paribas Fransa, Belçika, İtalya ve
Lüksemburg’dan oluşan dört gelişmiş “yerli”
pazardaki güçlü konumu ve 80 ülkedeki
varlığıyla coğrafi tabanı geniş bir kuruluştur.
200.000’den fazla çalışanı ile dünyadaki en
büyük uluslararası ağlardan birine sahiptir.
Sadıka Gökçe
BNP Paribas Cardif Emeklilik Müşterisi
Bütün iş kollarıyla Avrupa’nın her yerinde
faaliyet gösteren Grup, bireysel bankacılıkta
özellikle Fransa ve İtalya’da güçlüdür.
BNP Paribas, ABD, Asya ve gelişmekte olan
pazarlarda da etkin bir konuma sahiptir.
BNP Paribas’nın ana misyonu, müşterileri
ile uzun vadeli ilişkiler kurarak onlara
hizmet vermek, kişisel ve mesleki
projelerinde başarıya ulaşmaları için
onlara destek sağlamaktır. Banka, bireyleri
günlük finansman ve tasarruf yönetimleri
konusunda desteklerken aynı zamanda da;
her ölçekten şirket ve kurumun tercih edilen
ortağı olma niteliğini taşır.
BNP Paribas temelde, üç büyük faaliyet
grubunda hizmet sunmaktadır:
Bireysel Bankacılık: Grubun faaliyetlerinin
%50’sinden fazlasını teşkil eden Bireysel
Bankacılık, yerel kültür ve yerel ekonomi
konusunda uzman ekipleriyle, bulundukları
En sevdiğiniz renk? Hâlâ pembe.
BNP Paribas Cardif’in size yansıttığı renk?
Yemyeşil, genç.
BNP Paribas Cardif hayatınıza nasıl renk kattı?
Gençleştirdi. Geleceğe dair daha çok
plan yapmama neden oldu.
Geleceği nasıl renklendirmek istersiniz?
Renk cümbüşü ve ışıltılarla. Her renkten
insanın sağlıkla yaşadığı, kaygısız
rengarenk bir gelecek.
pazarda köklü bir yere sahip, çok kanallı
ve yakın ilişkiler üzerine kurulan şube
ağlarından (şubeler, internet bankacılığı,
mobil bankacılık) oluşmaktadır. Bireysel
Bankacılık, toplanan tasarrufların tamamını
bireylere, kurumlara, derneklere vb.
yönelik kredi işlemlerine ayıran bankacılık
koludur. Bu faaliyetlerinin yanı sıra grup,
aynı zamanda ticareti ve sanayicileri
desteklemeye yönelik, tüketici kredisi,
ofis ve ekipman kiralama ile araç kiralama
gibi bireysel bankacılık hizmetleri de
geliştirmektedir.
Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı: Tüm dünyaya
yayılmış olarak uygulanmaktadır. Sigorta
şirketleri, hükümetler, bankalar ve yatırım
şirketleri gibi KOBİ’ler ile büyük ölçekli
şirketlerden oluşan müşterileri ile uzun
vadeli stratejik ortaklıklar kurmayı amaçlar.
Grup, müşterilerine, gelişim stratejilerinde
olduğu kadar günlük finans akışlarının
yönetilmesinde de destek olmaktadır.
Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, sermaye
piyasaları aracılığı ile destek olma dahil,
müşterilerinin finansal, yatırım ve risk
yönetimi ihtiyaçlarına danışmanlık ederek
cevap vermektedir.
Yatırım Çözümleri: Altmışı aşkın ülkede
varlık gösteren bu birim, yatırımcılara
yönelik sigorta, tasarruf yönetimi
hizmetleri, emlak hizmetleri ve teknik
hizmetlerden oluşmaktadır. Yatırım
Çözümleri, grubun diğer faaliyetlerinden
yararlanan müşteriler için, yenilikçi ürünler
ve hizmetler geliştirirken aynı zamanda
kendi dağıtım kanallarına da sahiptir. BNP
Paribas, sermaye konusunda kayda değer
ölçüde sıkılaşan düzenleme gereklilikleri
çerçevesinde, tüm misyonlarını yerine
getirmek üzere, sahip olduğu sermaye
büyüklüğünü 2009 ve 2012 yılları arasında
2 kat artırmıştır. BNP Paribas, finansal
gücünü ve müşterilerinin kredi taleplerine
yanıt verme yetisini pekiştirmek amacıyla,
hissedarlarına düzenli olarak ödeme
yaparken, aynı zamanda kârlarının büyük bir
bölümünü her yıl yeniden yatırım yapmak
üzere kullanmaktadır.
BNP Paribas
200.000’den fazla
çalışanı ile dünyadaki
en büyük uluslararası
ağlardan birine sahiptir.
9
10
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP Paribas Cardif Türkiye
BNP Paribas Cardif, performansa hizmet
eden, yenilikçi tasarruf ve sigorta çözümleri
yaratır.
BNP Paribas’nın iştiraki olarak kendine özgü
iş ortaklığına dayalı çalışma modeliyle
tüketicilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. Farklı sektörlerdeki
dağıtım kanallarıyla birlikte nihai tüketiciye
sunulmak üzere çözümler geliştirir.
Avrupa, Asya ve Latin Amerika olmak üzere
3 bölgede toplam 90 milyon müşteriye
hizmet veren BNP Paribas Cardif, bireysel
sigortacılık ve mal ve kaza sigortası alanında
global bir uzman haline gelmiştir.
Dünya çapında yaklaşık 10,000 çalışanıyla
BNP Paribas Cardif 2014 yılında %62’si
Fransa dışında olmak üzere 27.5 milyar Euro
brüt yazılan prim üretimine ulaşmıştır.
BNP Paribas Cardif, 2008 yılından bu
yana Türkiye’de bireysel kredi koruma ve
hayat sigortacılığı alanlarında faaliyet
göstermektedir. BNP Paribas Cardif
Türkiye, 12 Ekim 2010 tarihinden itibaren
müşterilerine bireysel kredi koruma ve hayat
sigortasının yanı sıra bireysel emeklilik
ürünlerini de sunabilir hale gelmiştir.
BNP Paribas Cardif Türkiye, parçası olduğu
küresel yapının tecrübesi ve güçlü sermaye
yapısı sayesinde özellikle 2009 yılından
itibaren Kredi Kartı Koruma, Kredi Koruma,
Gelir Koruma, BES Koruma, KMH Koruma,
Ferdi Kaza/ Hayat, Tehlikeli Hastalıklar
ve Uzatılmış Garanti gibi koruma sigorta
ürünlerinin lider sağlayıcısı konumundadır.
BNP Paribas Cardif
Farklı branşlara özel ürünlerini nihai
müşterilerine Banka Sigortacılığı, İş Ortakları
ve acenteleri aracılığı ile sunan BNP Paribas
Cardif Türkiye, sektörde kapsamlı hizmet
veren bir sigorta platformu haline gelmiştir.
BNP Paribas Cardif Türkiye, TEB ile
imzaladığı hayat ve emeklilik sigortalarını
kapsayan münhasırlık anlaşması ile
yaklaşık 530’un üzerinde TEB şubesinden
müşterilerine kredi koruma, gelir koruma,
ödeme güvencesi, hayat ve bireysel emeklilik
ürünleri sunmaktadır. Ayrıca acente
kanalıyla 10 ilde 68 acente ile müşterilerine
ulaşmaktadır.
Ana faaliyet alanı koruma ürünleri olan
İş Ortaklıkları Kanalı’yla otomotiv ve
perakende sektörüne yönelik yeni ve inovatif
ürünler sunan BNP Paribas Cardif Türkiye,
sektöre yenilikler getirmeye devam etmiştir.
Kanal Odaklı Model çerçevesinde Banka
sigortalığı (TEB) ve Acenteler ile İş
Ortaklıkları için ayrı tüzel yapılanmaya
giden BNP Paribas Cardif en iyi uygulamalar
ve yaratılan sinerjiler doğrultusunda daha
verimli hizmet yapısına kavuşmuştur.
2014 yılında alternatif dağıtım kanallarını
daha etkin kullanan BNP Paribas Cardif
Türkiye, çağrı merkezinin etkin kullanımı ile
müşteri ilişkileri, şikayet ve hasar yönetimi,
tahsilat, çapraz satış ve geri kazanım
aktivitelerini yürütmektedir.
BNP Paribas Cardif Türkiye, 2014 yılında
hacimsel ve finansal büyüme yaşayarak,
%40’ın üzerinde bir büyüme ile fon
büyüklüğünde toplam 1 milyar TL’yi aşan
hacme ve yaklaşık 200 bin emeklilik
sözleşmesine ulaşmıştır. Sigorta alanında
2014 yılı brüt prim üretimi 2013’e oranla
%30’un üzerinde büyüyerek, yaklaşık 307
milyon TL’ye ulaştı. Hayat tarafında ise
yaklaşık 280 milyon TL’lik brüt prim üretimi
gerçekleştirmiştir. BNP Paribas Cardif’in
Türkiye’de teminat altına aldığı varlıkların
tutarı yaklaşık 47,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Teminat altındaki varlık portföyü
Toplam fon büyüklüğü
(milyar TL)
29,8
2013
47,2
2014
(milyon TL)
751
2013
1.063
2014
11
12
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Vizyon, Misyon, Strateji,
Değerler, İlkeler
Vizyonumuz:
İnsanları ve onlar için değerli olanları güvence
altına almak.
Misyonumuz:
Sürdürülebilir büyüme.
Stratejimiz:
İş ortaklıkları kanalında yeni sektörler ve yeni
iş ortaklıklarıyla büyüme
Banka Sigortacılığı’nda hızlı prim ve fon büyümesi,
yüksek müşteri penetrasyonu
Yeniden yapılandırılmış güçlü acente kanalı
Dijital Kanallar Yönetimi’nin kurulması,
Telemarketing ve ürün yelpazesinin geliştirilmesi
Marka bilinirliğinin artırılması
İlkelerimiz:
Adillik
Hesap verebilirlik
Sorumluluk
Değerler,
İnanç ve Kararlılık
Müşteri hizmetinde
mükemmelliğe ve takım
başarısına kendini ada.
Örnek davranışlar sergile.
Başarı Tutkusu
Lider olmayı arzula, yeni
kamçılayıcı durumlar araştır.
Müşterinin hakem olduğu
yarışta takım başarısı için
mücadele et.
Proaktif olmak
Yeni durumları riskleri ve
fırsatları hızı ve kararlı
bir şekilde belirle ve
değerlendir.
Yenilikçilik, Yaratıcılık
Yeni fikirleri ve girişimleri
teşvik et.
Yaratıcılıklarından dolayı
kişileri takdir et.
13
14
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
olumlu yansıyarak Türkiye ekonomisine katkı
sağladı.
BNP Paribas Cardif, müşteri odaklı hizmet
anlayışı, küresel deneyimi ve güçlü iş
modeliyle 2014 yılında da büyümesini
sürdürmüştür
Jean-Bertrand Laroche
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
2014, gelişmiş ülkelerin ekonomik
görünümlerini iyileştirme yönünde attığı
adımlara devam ettikleri bir yıl oldu.
Ancak bu çabalara rağmen küresel büyüme
tahminleri yıl boyunca aşağı yönlü revize
edilmeye devam etti. Yalnızca ABD ekonomisi
bu süreçte gösterdiği büyüme performansı ve
artan işgücüne katılım oranlarıyla gelişmiş
ülkelerden olumlu ayrışmayı başarabildi.
Diğer taraftan Avrupa Bölgesi’nde, yılın
üçüncü çeyreğinde elde edilen büyüme
rakamları olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilirken, para politikalarında
ekonomiyi hareketlendirmeye yönelik atılan
adımlara karşın istikrar tam anlamıyla
sağlanamadı.
Türkiye ekonomisi ise 2014 yılsonu itibariyle
yüzde 2,9’luk bir büyüme gösterdi.
Bu büyüme performansını Avrupa Bölgesi’nde
süregelen ekonomik durgunluk, jeopolitik
riskler ve küresel sermaye girişlerindeki
azalmaya rağmen elde eden Türkiye,
uyguladığı sıkı para politikası ve siyasi
istikrarı ile ekonomik direncini korumayı
başardı. 2014’ün son günlerinde düşen petrol
fiyatları da enflasyon ve cari açık üzerinde
BNP Paribas Cardif, “değişen dünyanın
sigortası” anlayışıyla 40 yılı aşkın süredir
müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillenen
sigorta çözümleri sunuyor. Avrupa, Asya
ve Latin Amerika olmak üzere toplam 3
bölgede farklı kanallar aracılığıyla hizmet
veren şirket, sahip olduğu ürün çeşitliliği,
güçlü iş modeli ve dengeli finansal
yapısı ile dünyanın en kapsamlı sigorta
platformlarından biri olmaya devam ediyor.
2014 yılında BNP Paribas Cardif’in toplam
prim üretimi 2013 yılına oranla yüzde
8,5 artarak 27,5 milyar euroya ulaşmıştır.
Uzun vadeli tasarruf tabanımız, koruma
sigortacılığı portföyümüz ve coğrafi olarak
çeşitlendirilmiş faaliyetlerimizin desteğiyle
vergi öncesi net kârımız yüzde 5,0 artışla
1,2 milyar euroyu aşmıştır. Yönettiğimiz
varlık tutarı ise yüzde 14 oranında bir artış
göstererek, 202 milyar euroya ulaşmıştır.
Operasyonel performansımızın artması
sonucunda brüt faaliyet gelirimiz yüzde
4’lük bir büyüme ile 1,1 milyar euro olarak
gerçekleşmiştir. Şirketimizin kaydettiği
finansal başarılar, sürdürülebilir büyüme
temposuna ulaştığımızın ve sağlam temeller
üzerine kurulu bir yapıya sahip olduğumuzun
göstergesidir.
2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz
Türkiye’de emeklilik, hayat sigortacılığı ve
elementer sigortacılık ürünlerini başarıyla
sunmaya devam etmekteyiz. Çoklu kanal
yapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız
sayesinde, Türk sigorta sektöründeki
konumumuz her geçen gün daha da
güçlenmektedir.
Sigortacılık sektöründe güçlü bir büyüme
potansiyeline sahip olan Türkiye, aynı
zamanda istikrarlı ekonomisi ve eşsiz coğrafi
konumuyla sürdürülebilir büyümemizde kilit
rol oynayan ülkeler arasında yer almaktadır.
Diğer taraftan Türkiye’nin gelişmiş ülkelere
oranla daha genç olan nüfusu, sigortacılık
ürünlerimiz açısından dinamik bir talep
yapısını da beraberinde getirmektedir.
Faaliyette olduğumuz 6 sene içinde
şirketimizin yakaladığı finansal ve hacimsel
büyüme rakamları Türkiye’nin sahip olduğu
potansiyelin net bir kanıtı niteliğindedir.
Bireysel emeklilik alanında yapılan köklü
değişimler pozitif etkisini göstermekte
ve katılımcı sayısında hızlı bir büyümeyi
getirmektedir. Sistemdeki bu yeni yapılanma,
gerek sigorta sektörüne gerekse de Türkiye
ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır.
Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda BNP
Paribas Cardif olarak, hizmet alanlarımızı
çeşitlendirerek sürdürmekteyiz. Bankacılık,
sigortacılık, tüketici finansmanı, otomotiv
ve perakende iş kollarındaki ortaklıklarımızı
geliştirerek müşterilerimizin çözüm ortağı
olmaya devam etmekteyiz. Sahip olduğumuz
birikim ve tecrübenin yanı sıra teknolojik
gelişmeleri de yakından takip ederek
mevcut iş modelimizi inovatif ürünlerle
zenginleştirmekteyiz.
Şirketimiz 2015 yılında da faaliyet gösterdiği
ülkelerde bireysel sigorta çözümleri
sağlayan bir lider kuruluş olma hedefine
emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.
Büyümemizi istikrarlı bir şekilde artırarak
sektörde fark yaratan işlere imza
atmamızda emeği geçen iş ortaklarımıza,
hissedarlarımıza, müşterilerimize ve tüm
çalışanlarımıza teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Jean-Bertrand Laroche
Yönetim Kurulu Başkanı
15
16
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
sürdürmüştür. 2014 yılsonu itibariyle yüzde
2,9’luk bir büyüme ile büyüme hedefinin ve
potansiyelinin altında kalmış olsa bile Avro
Bölgesi ekonomilerinin üstünde bir performans
sergilemiştir.
Cemal Kişmir
Genel Müdür
Genel Müdür
Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
2014 yılı, küresel ekonominin yeniden
toparlanma sürecinden geçtiği, Amerikan
ekonomisinde göreceli toparlanmanın
gerçekleştiği ancak Avrupa ve Asya
ekonomilerinde durgunluğun etkisinin devam
ettiği bir sene olmuştur.Güçlü ekonomik
büyümenin teşviki ve küresel ekonominin
gelecekteki muhtemel krizlere karşı daha
dirençli hale getirilmesi için yapılan çalışmalar
sürerken özellikle yılın ilk yarısında Ortadoğu
ve Ukrayna’da yaşanan siyasi karışıklıklar ve
sonrasında Rusya’ya uygulanan sert yaptırımlar
piyasalarda belirsizliğe neden olmuştur. Küresel
piyasalar jeopolitik gelişmelere duyarlı bir
performans sergilemiştir. Yaşanan gelişmeler
karşısında küresel büyümeye ilişkin kaygılar
devam etmekle birlikte, Amerikan Merkez
Bankası’nın (FED) parasal genişlemeyi sona
erdirmiş olsa bile faiz arttırımına 2015’in
son çeyreğinden önce başlamayacağına
dair sinyalleri ile uzun vadeli faiz tahminini
aşağı yönlü güncellemesi ve Avrupa Merkez
Bankası’nın (ECB) ve sonrasında Japon Merkez
Bankası’nın (BOJ) para politikasını gevşetici bir
dizi önlem almasının etkisiyle küresel ekonomide
göreceli toparlanma yaşanmıştır.
Düşük kamu borcu, güçlü bütçe dinamikleri,
düşen cari açık rakamları, güçlü bankacılık
sistemi bilanço yapısı, döviz borcu bulunmayan
hane halkı kesimi, ihracatta pazar çeşitliliği,
esnek kur rejimi, sıkı tedbir politikaları ve
pro-aktif politikalar izleyen Merkez Bankası,
ekonomide yavaşlamaya rağmen büyümeyi
destekleyen ve Türkiye’yi dirençli kılan unsurlar
olmuşlardır.
2014 yılında sigortacılık sektörü, güçlenen
dağıtım kanalları ve yükselen müşteri
farkındalığı ile büyümeye devam etmiştir.
Türkiye’de sigorta sektörü, 2014 yılında bir
önceki yıla oranla prim üretiminde yüzde 7,3
artış göstererek toplamda yaklaşık 26 milyar
TL’lik prim üretimine ulaşmıştır. Mevcut sektör
dinamikleri çerçevesinde pazarın yaklaşık yüzde
87’sini oluşturan hayat dışı segmenti, yüzde 9,0
artışla 22 milyar 710 milyon TL seviyelerine
ulaşırken, hayat segmenti prim üretimi bir önceki
yıla göre yüzde 3,4 küçülme ile 3 milyar 280
milyon TL hacmine sahip olmuştur. Özellikle
söz konusu üretim içerisinde yer alan kredi
bağlantılı sigorta ürünleri yılın ilk yarısında
daralan bankacılık kredi hacminin etkisiyle
düşüş yaşamış olup, yılın ikinci yarısında tekrar
düzelme göstermiştir.
2014 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye
ekonomisinde tasarrufun baş aktörü haline
gelmiştir.
Türkiye 2014 yılında makro risklere karşı
dirençli ekonomi politikasını sürdürmüştür.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2013 yılı
başında uygulamaya alınan %25 Devlet Katkısı,
Türkiye’de tasarruf oranının artırılması ve cari
açığın uzun vadeli disiplini adına önemli rol
oynamaktadır. Devlet katkısı, 2014 yılında da
pazar büyümesine ivme yaratmaya devam
etmekte ve genişleyen katılımcı bazı sayesinde
sistemin ölçek ekonomisi kazanmasını
sağlamaktadır. Söz konusu gelişmeler, özellikle
de bireylerin Sistem hakkında bilinçlenmesine
ve Sistem’in uzun süreli bir yatırım aracı olarak
benimsenmeye başlamasında etkili olmuştur.
Türkiye ekonomisi 2014 yılında gelişmekte
olan ülke ekonomilerinden pek çoğu resesyon
ile mücadele ederken ortalama büyümesini
Bu gelişmeler ışığında BES, 2014 sonu itibariyle
bir önceki yıla kıyasla 9,4 milyar TL üzerinde
artış ile yaklaşık 34,6 milyar TL katılımcı fon
büyüklüğüne ulaşmıştır. Yine aynı dönemde 910
bine yakın yeni katılımcı ile sektördeki katılımcı
sayısı 5 milyonunun üzerine ulaşmıştır.
BNP Paribas Cardif pazarın üzerindeki BES
fon büyümesi ve koruma ürünleri prim üretimi
performansını 2014 yılında da sürdürdü.
BNP Paribas Cardif Türkiye olarak 6. yılımızı
geride bıraktığımız 2014’te, farklı müşteri
ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz emeklilik
çözümleri ve teknoloji yatırımlarımızla
fon tutarında %40’ın üzerinde büyüme
gerçekleştirerek 1 milyar TL’nin üzerinde hacme
ulaştık. Söz konusu büyümemizin paralelinde,
katılımcı sayımız %17’lik büyüme ile 165 bine
ulaştı. 2014 yılında gerçekleşen önde gelen iki
vakfın aktarım sürecinde Cardif olarak rol almış
olmaktan ayrıca kıvanç duyuyoruz. Müşteri
memnuniyeti odaklı hizmet yaklaşımımız ile
sektörün referans şirketlerinden olma yolunda
bir adım daha attık.
2014 yıl sonu itibariyle, Cardif Türkiye hayat
koruma ürünlerinde yaklaşık 280 milyon TL brüt
prim üretimi ve %9.5 Pazar payıyla branşında
4. sırada yer almıştır. Cardif Banka Sigortacılığı
Kanalındaki %51’lik büyümeyle yaratılan 131
milyon TL prim üretimi hacmi ile ivmelenen
büyüme sayesinde, şirket hayat koruma
tarafında %22’lik bir büyüme göstermiş oldu.
Yine aynı dönemde, Cardif Türkiye aktif olduğu
koruma ürünleri pazarında (hayat, finansal
kayıplar, kaza) bir önceki yıla oranla % 30’un
üzerinde bir büyüme göstererek yaklaşık 308
milyon TL’lik brüt prim hacmiyle pazar payını
%5.8’den %7.4’e yükseltmiştir.
BNP Paribas Cardif Türkiye yaygın kanal ağı ve
yenilikçi yaklaşımları ile müşterilerinin çözüm
ortağı olmaya devam ediyor.
2014 yılında da, mevcut kanallarımızda
etkinliği artırıcı teknoloji yatırımlarının yanı
sıra sunduğumuz “ihtiyaca özel” ürünlerle
faaliyetlerimizi güçlendirdik.
Sahip olduğumuz kapsamlı dağıtım kanalları
sayesinde müşteri erişim noktalarımızı her
geçen gün genişletiyoruz. Banka Sigortacılığı
Kanalımız aracılığı ile 530’un üzerinde TEB
şubesi ve yaklaşık 130 saha personeli ile
müşterilerimize ulaşıyoruz. Ayrıca acente
kanalımızla 10 ilde 68 acente 121 acente
aracısı ile müşterilerimize hizmet sunuyoruz.
Öte yandan, iş ortakları kanalımız farklı
iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik
çeşitlendirilmiş ve yenilikçi koruma ürünleri
sayesinde sektörde son derece rekabetçi
çözümler üretmeye devam ediyor. Özellikle
de bireysel kredi koruma alanında sektördeki
önemli payımız, söz konusu yaklaşımımızdaki
başarımızı destekler nitelikte. BNP Paribas
Cardif Türkiye olarak, global bağlamda olduğu
gibi Türkiye’de de işsizlik ürünleri konusunda
sektörün önde gelen ürün sağlayıcılarından birisi
olmaya devam ediyoruz.
2014 teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek
müşteri ve çalışan deneyimini daha yüksek
standartlara taşıdığımız bir yıl oldu.
Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek, bu yıl
müşteri deneyimini parçası olduğumuz global
standartlarda tutmak adına çalışmalarımıza
devam ettik. Öte yandan, klasik kanallarımızın
yanı sıra alternatif satış kanallarımızı da
geliştirerek müşterilerimize hızlı ve ulaşılabilir
hizmet sunmaya devam ediyoruz.
Cardif Türkiye olarak 2015 yılında da,
devam eden yatırımlarımız ve sürekli daha
ileriye taşımak adına çalıştığımız hizmet
standartlarımız ile iş ortaklarımız, banka
sigortacılığı kanalımız ve acentelerimiz ile
sürdürülebilir büyümemize hız kesmeden devam
ettireceğiz. Önceki dönemlerde yaptığımız
altyapı yatırımlarına ek olarak, önümüzdeki
dönemde operasyonel verimlilik alanına
yönelerek çalışmalarımızda hız kazanmayı
hedefliyoruz.
Bu yıl faaliyet raporumuzun ana temasında
da söylediğimiz gibi her insan BNP Paribas
Cardif’te kendine bir renk, bir yer bulur.
Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz projelerin
başarıya ulaşmasında büyük katkı sahibi
olan, kendi renklerini tüm enerjisiyle yansıtan,
destek ve güvenlerini her zaman yanımızda
hissettiğimiz katılımcılarımıza, iş ortaklarımıza,
hissedarlarımıza, müşterilerimize ve
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
Cemal Kişmir
Genel Müdür
17
18
BNP
BNP
PARIBAS
PARIBAS
CARDIF
CARDIF
2014
2014
FAALİYET
FAALİYET
RAPORU
RAPORU
Tarihsel Gelişim
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta Anonim
Şirketi; BNP Paribas’ın sigortacılık kolu
olan BNP Paribas Cardif’in ortağı olup
BNP Paribas S.A. şirketinin nihai ortağı
konumundadır. Şirket, 9 Ağustos 2007
tarihinde Türkiye’de ve yabancı ülkelerde
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü
can sigortası kapsamında ferdi grup hayat,
ölüm, kaza, hastalık sigortaları ve bunlarla
ilgili reasürans, koasürans ve retrosesyon
işlemleri yapmak üzere kurulmuştur.
Şirket, 5 Aralık 2007 tarihinde T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık
Genel Müdürlüğü’nden Hayat Sigortası,
Hastalık/Sağlık Sigortası ve Kaza Sigortası
branşlarında faaliyet göstermek üzere
gerekli izinleri alarak Türkiye’deki satışlarına
2008 yılında başlamıştır. 2010 yılında ise
Evlilik/ Doğum, Yatırım Fonlu Sigortalar,
Sermaye İtfa Sigortası Ruhsatları almıştır.
Şirket’in Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
olan unvanı, 12.07.2011 tarihinde
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
olarak değiştirilmiştir.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
BNP Paribas Cardif Sigorta Anonim Şirketi;
BNP Paribas’ın sigortacılık kolu olan BNP
Paribas Cardif’in ortağı olup BNP Paribas
S.A. şirketinin nihai ortağı konumundadır.
Şirket, 18 Temmuz 2007 tarihinde Türkiye’de
mevzuat çerçevesinde Hayat Dışı Sigorta,
Kaza, Hastalık sigortaları ve bunlarla
ilgili reasürans, koasürans ve retrosesyon
muameleleri yapmak üzere kurulmuştur.
Şirket, 5 Aralık 2007 tarihinde T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık
Genel Müdürlüğü’nden; Finansal Kayıplar
Sigortası, Hastalık/Sağlık Sigortası ve Kaza
Sigortası branşlarında faaliyet göstermek
üzere gerekli izinleri alarak Türkiye’deki
satışlarına 2008 yılında başlamıştır.
Şirket’in Cardif Sigorta A.Ş. olan unvanı,
12.07.2011 tarihinde BNP Paribas Cardif
Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş., 13.11.1997
tarihinde, Doğan Hayat Sigorta A.Ş. adıyla
hayat sigortaları grubuna giren her branşta
sigorta faaliyetini yürütmek amacıyla
kurulmuştur. Şirket, T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel
Müdürlüğü’nden 17.01.2003 tarihinde
emeklilik şirketine dönüşüm izni almıştır.
18.03.2003 tarihinde unvanını Doğan
Emeklilik A.Ş. olarak değiştirdikten sonra
bireysel emeklilik alanında ilk üretimini
29.12.2003 tarihi itibariyle gerçekleştirmiştir.
Şirket’in Fortis Grubu bünyesine dahil
olmasıyla unvanı Fortis Emeklilik ve Hayat
A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 31.12.2009 tarihi
itibariyle Şirket’in ana hissedarı olan Ageas
Insurance International N.V., 23.07.2010
tarihinde BNP Paribas Assurance ile hisse
devri sözleşmesi imzalamıştır. Şirket’in
unvanı 12.07.2011 tarihinde BNP Paribas
Cardif Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
En sevdiğiniz renk? Kırmızı.
BNP Paribas Cardif’in size yansıttığı renk?
Güven ve canlılığı simgeleyen yeşil :)
BNP Paribas Cardif hayatınıza nasıl renk kattı?
Genç ve dinamik bir ekip, samimi bir çalışma
ortamı, yenilikçi ürün ve iş yapış şekilleri ile
hayatıma renk kattı.
Geleceği nasıl renklendirmek istersiniz?
Elbette kırmızı ve BNP Paribas Cardif ile
paralel, dinamizm, güven ve neşeyle
renklendirmek isterim :)
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş., BNP
Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas
Cardif Emeklilik A.Ş. faaliyetlerini; Pürtelaş
Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan
Caddesi, No:57 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul
adresinde sürdürmektedir.
Tuğçe Arat
BNP Paribas Cardif Türkiye İnsan Kaynakları
19
20
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
En sevdiğiniz renk? Yeşil
2014 Dünya
ve Türkiye
Ekonomisindeki
Gelişmeler
ABD Merkez Bankası’nın (FED)
parasal genişlemeyi kademeli olarak
yavaşlatacağını açıklaması ile birlikte
gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları
yavaşlamıştır. ABD Merkez Bankası bir yılı
aşkın süredir devam ettiği aylık 85 milyar
USD tutarındaki varlık alım programını Ocak
2014’ten itibaren 10 milyar USD azaltma
kararı aldı. Bu çerçevede yıl içerisinde varlık
alımlarını kademeli olarak azaltan FED,
Ekim ayında varlık alımlarına son verdi.
ABD ekonomisindeki toparlanma ile birlikte
FED’in varlık alımlarını azaltmasının yanı
sıra Çin ekonomisinde aşırı kredi büyümesine
ilişkin endişeler küresel risk iştahını olumsuz
etkiledi.
TCMB, küresel ekonomideki bu gelişmelere
ve yurtiçinde yaşanan gelişmelere Ocak
ayında gerçekleştirdiği faiz artırımı ile
kuvvetli bir politika tepkisi vermiştir.
Bu sayede döviz kuru kontrol altına
alınmış ve bekleyişlerdeki bozulmanın
derinleşmesinin önüne geçilmiştir. Yılın
geri kalanında küresel belirsizliklere
bağlı olarak piyasalarda dalgalı bir seyir
gözlenmiş Merkez Bankası para politikasında
sıkı bir duruş sergileyerek döviz kurunun
kırılganlığını azaltmak adına önlemler
almıştır.
Aralık ayında beklentilerden daha olumlu
bir görünüm sergileyen TÜFE’de yıllık
enflasyon %8,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Fiyatı yıllık bazda en fazla artan %14 ile
restaurant ve oteller grubu olurken, bunu
%12,7 ile gıda ve alkolsüz içeçekler grubu
izledi. Yılın son aylarında petrol fiyatlarında
görülen sert gerileme ise enflasyonun son
aylarda gerilemesine katkıda bulunmuştur.
Yılın ilk aylarındaki olumlu baz etkileri ve
gerileyen petrol fiyatlarına bağlı olarak
enflasyonun 2015 yılı içerisinde düşüşünü
sürdüreceğini düşünüyoruz.
Cari açık, 2014 yılında petroldeki düşüşe
bağlı olarak daralmıştır. Buradaki en önemli
etken iç talepteki, dolayısıyla ithalattaki
yavaşlama olarak öne çıkmaktadır. Haziran
ayından yılsonuna kadar varil başına
yaklaşık 40 USD gerileyen petrol, cari
açığı olumlu etkilemektedir. Ayrıca, net
altın ithalatındaki düşüş de cari açığın
gerilemesine katkı yapmaya devam etmiştir.
Son dönemde Avrupa’ya ihracatımız
artarken yaşanan siyasi gelişmeler sebebiyle
Irak ve Rusya’ya ihracatımızda ise düşüş
gerçekleşmiştir. Yıl sonu cari açık rakamı
henüz açıklanmamış olmakla beraber sene
sonu cari açığın milli gelire oranının %5,6’lar
seviyesinde gelmesini bekliyoruz. 2015
yılında da cari açığın düşüş eğilimine devam
etmesi muhtemel görülmektedir.
Sürdürülebilir büyüme için alınan makro
önlemlerin etkisi ile 2014 yılındaki
büyüme oranı, Türkiye’nin tarihsel büyüme
oranı olan %4,5’ler seviyesinin altında
gerçekleşecektir. 2014 yılının ilk çeyreğinde
iktisadi faaliyet oldukça güçlü seyretti ve
yüksek bir büyüme oranı elde edildi. İlk
çeyrekte büyümede en önemli faktör kamu
harcamaları oldu. Yılın ikinci çeyreğinde
ise ekonomide yavaşlama sinyalleri
görüldü. Büyümedeki yavaşlamada, Merkez
Bankası’nın faiz artışlarının yanı sıra
BDDK’nın uygulamakta olduğu makroihtiyati
tedbirlerin kredi büyümesini sınırlaması da
etkili oldu. Yılın son çeyreğinde ise ekonomik
aktivitedeki toparlanmanın beklenenden
yavaş gerçekleştiğini gözlemliyoruz. 2014 yıl
sonu büyüme beklentimiz %3,1 seviyesinde
bulunmaktadır.
BNP Paribas Cardif’in size yansıttığı renk?
Tüm tonlarıyla yeşil.
BNP Paribas Cardif hayatınıza nasıl renk kattı?
Hayatıma renk geldi desek :) Her şeyin başı
hayat güvencesi.
Geleceği nasıl renklendirmek istersiniz?
Daha çok beyaz yani barış, daha çok yeşil
yani umut ve tazelik, daha çok mavi yani
sağlıklı bir dünya olsun isterim.
Aslı Aytaç
BNP Paribas Cardif Emeklilik Müşterisi
Düşen enerji fiyatları ve enflasyondaki
iyileşmeye paralel olarak TCMB’nin
gerçekleştirebileceği muhtemel faiz
indirimleri, 2015 yılında büyümeyi
destekleyen unsurlar olarak ön plana
çıkabilir. Türkiye, gerek büyüme dinamikleri
gerekse de küresel emtia fiyatlarındaki ılımlı
seyir ile 2015 yılında da diğer gelişmekte
olan ülkelere kıyasla daha cazip bir konumda
olmayı sürdürüyor. Özellikle küresel
büyümenin ABD haricinde zayıf seyretmesi
nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde büyüme
görünümü yavaşlamakta. Bu çerçevede, Çin
büyümesindeki yavaşlama gelişmekte olan
Asya ekonomilerini belirgin şekilde etkilerken
Orta Avrupa ülkeleri de AB’deki zayıf
seyirden Türkiye’ye kıyasla çok daha fazla
etkileniyorlar. Bu nedenlerle, Türkiye için
2015 yılında beklenen %3 civarı bir büyüme
oranı, ülkemizin benzer ülkelere kıyasla daha
yüksek bir büyümeye işaret etmektedir.
Ülkemiz finansal piyasaları, 2014 yılını
başarılı bir performans ile kapatmıştır.
%10,0 seviyesinden başlayan gösterge
tahvil faizi, piyasalardaki volatilitenin
artması neticesinde Mart ayında %11,8’ler
seviyesine yükselmiş olmasına rağmen,
sonrasında finansal piyasalarda yaşanan
ılımlı havanın etkisi ile yılı %8,0 seviyesinde
kapatmıştır. Borsa tarafında ise 2014 yılında
BIST-100 endeksi %26,4 getiri ile parlak
bir performans sergilemiştir. Şubat ayında
61.000 seviyelerine kadar gerileyen endeks,
yılsonuna doğru petrol fiyatlarındaki sert
gerileme, Avrupa Merkez Bankası’nın parasal
genişlemeye gideceği beklentisi ve FED’in
faiz artırımına başlama beklentisinin 2015
ortasına ötelenmesinin pozitif etkisiyle yılı
85.720 seviyelerinden kapatmıştır.
2014 yılındaki
büyüme oranı,
Türkiye’nin
tarihsel büyüme
oranı olan %4,5’ler
seviyesinin altında
gerçekleşecektir
21
22
BNP
PARIBAS
CARDIF
2014
FAALİYET
RAPORU
BNP
PARIBAS
CARDIF
2014
FAALİYET
RAPORU
2014 yılı Sigorta
Sektörüne Genel Bakış Türkiye sigortacılık sektörü, sahip olduğu
büyüme potansiyeli ile son yıllardaki
büyüme trendini sürdürmektedir. Türkiye’de
kişi başına düşen sigorta prim üretimi 158
dolar, Avrupa Birliği üye ülkelerinde ise 2500
dolar seviyelerindedir. Sektöre yönelik artan
farkındalık ve müşteri bilinci ile sektördeki
penetrasyonun daha ileri düzeylere çıkması
beklenmektedir. Türkiye sigorta sektöründe
2014 yıl sonu itibariyle bir önceki yıla göre
yaklaşık yüzde 7,3 oranında büyüyerek
yaklaşık 26 milyar TL’lik prim hacmine
ulaşmıştır.
Hayat Sigortaları
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı
uygulamasının katılımcıların gelir vergisi
matrahı ve gelirleri ile bağlı olmadan
uygulanabilir olması ile hayat sigortalarında
da vergi avantajı kapsamı genişlemesi,
sektörü olumlu yönde etkilemiştir.
Halihazırda yapılan yasal düzenlemelerle,
rekabeti teşvik edici çalışmalar ve sektördeki
güçlü sermaye yapısı sayesinde büyümenin
önü açılmıştır. Sektördeki mevzuatsal
gelişmeler paralelinde hayat sigortalarının
etki alanının genişlediği ve hayat teminatı ile
birlikte sunulan işsizlik, tehlikeli hastalıklar
gibi teminatlarla sigortaların daha çok kişiye
ulaştığı gözlemlenmiştir.
2014 yıl sonu itibariyle Türkiye sigorta
sektöründe prim üretiminin 3 milyar 280
milyon TL’lik bölümü hayat sigortalarından
elde edilmiştir.
Bireysel Emeklilik
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES)
2013’ten bu yana devam eden Devlet
Katkısı uygulaması, pazarın büyüme hızının
artmasını aynı zamanda da bireylerin BES
hakkında bilinçlenmesi ve BES’in uzun süreli
bir yatırım aracı olarak benimsenmeye
başlamasını sağlamıştır.
Mevcut durum paralelinde, 2014 yılsonu
itibariyle Sistem’deki katılımcı sayısı 5
milyonu aşmıştır. Katılımcıların fon tutarı
ise yine aynı dönemde bir önceki yıla kıyasla
yüzde 38 civarında bir artışla artışla
34,6 milyar TL düzeyine ulaşmıştır.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin halihazırda
yakalamış olduğu ivmeyi devam ettirmek
amacıyla önümüzdeki dönemlerde
uygulamaya sokulması planlanan yeniliklerin
çalışmaları da hız kazanmıştır.
Benim rengim pembe!
Çünkü ‘mutluluk’ benim hedefim.
Pembe, kırmızı ve beyazın birbirlerine sarılıp kucaklaşmasıyla oluşur.
Hayallere adını verir, neşeyi ve mutluluğu yanında getirir.
Mutlu et: BNP Paribas Cardif’de atılan her adım
mutlu çalışanlar ve mutlu müşteriler için planlanır.
23
24
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Faaliyetlerimiz
Banka Sigortacılığı
Kanalı Faaliyetleri
BNP Paribas Cardif Banka Sigortacılığı Kanalı
olarak, stratejik ortağımız ve banka dağıtım
kanalımız olan TEB ile güçlü işbirliğimiz,
Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları
branşında 2014 yılında artarak devam
etmiştir.
9 Bölge Müdürlüğümüzde, 140 kişiden
oluşan deneyimli saha satış ekibimizle hem
TEB’e hem de TEB müşterilerine Hayat
Sigortası ve Bireysel Emeklilik branşlarında
hizmet seviyesini artırarak devam etmiştir.
Bankacılık sektöründe kredi büyümesindeki
ciddi gerileme ile 2014 yılında hayat
branşında sektör bir önceki yıla göre %11
küçülürken, BNP Paribas Cardif olarak %84
oranında büyüme gerçekleştirilmiştir. Bu
büyüme oranı ile bir önceki yıl yüzde %2,3
olan pazar payımız %5’e yükselmiştir.
Bu yüksek büyüme; stratejik iş ortağımız ve
banka dağıtım kanalımız TEB ile 2014 yılında
müşterilerimizin risklerini güvence altına
almak üzere yeni kullandırılan kredilerle
kredi hayat sigortası penetrasyonunu
artırarak, mevcut müşterilerimizin poliçe
yenileme oranlarını yükselterek, mevcutta
kredisi olup hayat sigortası olmayan
müşterilerimize ulaşılması sonucu kredi
hayat penetrasyonlarını artırarak ve
kredi bağlantısız ürünlerde de daha fazla
müşteriye ulaşılıp ihtiyaca yönelik etkin
ürünler sunularak sağlanmıştır.
2014 yılında kredi bağlantısız ürünlerde,
müşterilerimizin çocuklarının eğitim
hayatını güvence altına almak üzere yeni
sunduğumuz Eğitim Geleceğim Sigortası
ürünümüzle Hayat Sigortası alanında önemli
gelişme sağladık.
2014 yılında kredi bağlantısız ürünlerde
stratejik ortağımız TEB’in şube dağıtım
kanalı dışında farklı dağıtım kanalları
üzerinden müşterilerimize ulaşmayı
hedefledik. Bu kapsamda çağrı merkezimiz
üzerinden daha fazla müşteri araması
yapılarak mevcut TEB müşterilerimize
Gelir Koruma ürünümüz başta olmak
üzere farklı koruma ürünlerini de sunmaya
başladık. Yine 2014 yılında TEB ile birlikte
yürüttüğümüz farklı bir proje kapsamında
dijital ortamda ürün satışına başladık, bu
doğrultuda TEB internet şubesi üzerinden
müşterilerimize Fatura Koruma Sigortası
satın alma imkanı sunduk. Ayrıca TEB’in
farklı bir dağıtım kanalı olan Aktif
Satış Dağıtım kanalı vasıtasıyla tablet
bilgisayar üzerinden Kredi Kartı Koruma
ve Fatura Koruma ürünü sunumu ve satışı
gerçekleştirilmektedir.
Bireysel Emeklilik sektöründe ise hem
adetsel hem de hacimsel büyüme
stratejimizi 2014 yılında da devam
ettirdik. Bireysel Emeklilik ürünlerimizi
130’ün üzerinde Emeklilik ve Yaşam
Danışmanımızın önderliğinde 530’un
üzerinde TEB şubesinde müşterilerimize
hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2013
yılında Devlet katkısının devreye girmesiyle
2014 yılında büyük gelişme gösteren
Bireysel Emeklilik sektöründe, BNP Paribas
Cardif olarak sözleşme sayısında sektöre
paralel büyüme göstererek yıl sonu
itibariyle yaklaşık 180 bin sözleşme adedine
ulaştık ve bir önceki yıla göre yaklaşık
%18 oranında büyüme gösterdik. Bireysel
Emeklilik fon büyüklüğünde ise bir önceki
yıla göre yaklaşık olarak %45 büyüme
oranıyla sektörün üzerinde bir büyüme
gerçekleştirerek 710 milyon TL’nin üzerinde
fon büyüklüğüne ulaştık.
2014 yılında Bireysel Emeklilik branşında
mevcut bireysel ve kurumsal planlarımızı
gözden geçirerek hem müşterilerimizin
hem de şirketimizin ihtiyacına uygun
olarak geliştirdik. Bireysel planlarda farklı
segmentlere özel, katkı payı tutarına göre
kesinti avantajlarının uygulandığı farklı
paket planlarımızı müşterilerimize sunduk.
Kurumsal Emeklilik Planlarımızda da benzer
şekilde, İşveren Katkılı ve Gruba Bağlı
Bireysel Planlarda grup katılımcı sayılarına
ve ödeme tutalarına göre paket planlarımızı
özellikle KOBİ segmentindeki firma
müşterilerimize sunmaya başladık.
Bireysel Emeklilik branşında genel olarak
operasyonel verimliliği artırmak ve satış
sürecini sadeleştirmek için 2013 yılında
başlayan ve TEB ile ortak yürütülen
önemli bir projeyi 2014 yılında yürürlüğe
aldık. Güçlü teknolojik entegrasyon
ile gerçekleştirilen bu proje ile TEB
şubelerimizde Portföy Yöneticilerimizin
ekranından anında çevrimiçi (online)
Bireysel Emeklilik sözleşmesi
oluşturulabiliyor ve otomatik olarak
tahsilatı gerçekleştirilebiliyor. 2014 Kasım
ayında hayata aldığımız bu proje ile yeni
satılan Bireysel Emeklilik sözleşmelerimizin
yaklaşık %20’sini anlık olarak bu ekrandan
oluşturmaya başladık. Önümüzdeki dönemde
TEB Portföy Yöneticilerimizin ekranından
satışı gerçekleştirilen yeni sözleşme
adetlerini daha artırmayı hedefliyoruz.
2014 yılında Bireysel Emeklilik Sektörü’nde
önemli gelişmelerden olan Vakıf ve Sandık
aktarımlarında, BNP Paribas Cardif Emeklilik
olarak en önemli 2 projede tercih edilen
şirketlerden biri olduk. Etkin bir sistem
geliştirme, pazarlama ve satış faaliyeti
yürütülen bu projelerde, öncelikli olarak
seçilen 3 emeklilik şirketinden biri olarak,
Fortis Bank Personeli Güvenlik Vakfı
aktarımını başarıyla gerçekleştirdik. Önemli
bir bölümü 2015’te de devam edecek olan
T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
aktarım sürecini de seçilen dört şirketten biri
olarak gerçekleştirdik.
25
26
Acente Kanalı Faaliyetleri BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş Acente ve
Broker Satış Kanalı, 2014 yılında “İşimiz
Acente, Gücümüz Acente” sloganı ile
“Acentesine En Yakın Şirket” olma hedefi
doğrultusunda çalışmalarına devam etmiştir.
BNP Paribas Cardif Emeklilik 2014 yılında
da sektörde fark yaratan uygulamalarını
sürdürerek acente ve brokerlar ile
oluşturulan sinerji sayesinde önemli
kazanımlar elde etmeye ve değer
yaratmaya devam etmiştir. Acente
portalının yenilenmesi projesi başlatılarak
daha modern ve acente ihtiyaçlarını ön
planda tutan kullanıcı dostu bir yapıya
dönüştürülmüştür. Bu sayade acente ve
aracılar performans bilgilerine anlık olarak
erişebilip tüm müşterileri ile ilgili bilgileri
görüntüleyebilmektedirler. Mevcut komisyon
ve bonus modeli değişen piyasa koşullarına
uygun olarak yeniden düzenlenmiş, sektörde
rekabetçi ve acentesini destekleyen yeni
bir model oluşturulmuştur. Sektörde
fark yaratmaya devam eden “Acente
Hotline” uygulaması geliştirilmiş, kadro
sayısı artırılmış ve operasyon süreçlerinin
hızlanması ve iyileştirilmesi sağlanmıştır.
Bu uygulama sayesinde acentelerin tek bir
yerden hızlı ve etkin servis alması mümkün
En sevdiğiniz renk? Yeşil
BNP Paribas Cardif’in size yansıttığı renk? Yeşil
BNP Paribas Cardif hayatınıza nasıl renk kattı?
Ressamın paletindeki renkler bütünü,
çok çeşitli, çok renkli :)
Geleceği nasıl renklendirmek istersiniz?
Sadece ana renklerin değil ara renklerin de
var olduğu dünyada daha verimli
olabileceğimizi düşünüyorum.
olmuş, acentelerin iç operasyon yüklerinin
hafifletilmesinde çok önemli kazanımlar
sağlanmıştır. 2014 yılında acente
personellerine yönelik düzenlenen Bireysel
Emeklilik Lisansı eğitimleri sayesinde,
acente personellerinin sürekliliği sağlanmış,
mesleki bilgi düzeyleri artırılmıştır, Acente
kanalına ve sektöre kalifiye personeller
kazandırılmıştır. Acente motivasyon
programları çerçevesinde başarılı
performans gösteren acenteler yurtiçi ve
yurtdışı seyahatlerle ödüllendirilmiştir.
Ayrıca yıl içerisinde düzenlenen
kampanyalarla özellikle hayat sigortası
ürünlerinde farkındalık ve satış performansı
artırılmıştır.
Satış süreçlerinin iyileşmesini sağlayacak
çalışmalar yapılarak acentelerimizin
satış gücüne katkıda bulunulmuştur.
Hayat sigortası ürünlerinde rekabetçi
fiyat revizyonları yapılmış, Ferdi Kaza
sigortasında satış süreçleri kolaylaştırılmıştır.
BNP Paribas Cardif Acente Satış Kanalı,
etkin yönetim stratejileriyle sektörde örnek
olmaya devam etmektedir. Gerek Bireysel
Emeklilik ürünleri gerek Hayat Sigortası ürün
satışlarında elde ettiği başarılarla sektörün
en önemli oyuncularından birisi olmayı
sürdürmektedir.
Fergül Omaç Guyard
BNP Paribas Cardif Türkiye
İş Ortaklıkları
İş Ortaklıkları
Kanalı
Faaliyetleri
İş Ortaklıkları kanalında, 2008 yılından beri
BNP Paribas Cardif’in küresel deneyimini
Türkiye’deki uzmanlık ile birleştirip iş
ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak için
çalışmaktayız. Bu hedef doğrultusunda
zengin ürün portföyümüz ve sigorta
çözüm sağlayıcısı kimliğimizi kullanarak
iş ortaklarımızın faaliyetlerine değer
katmaktayız.
Satıştan hasar yönetimine kadar her
noktada farklılığımızı ortaya koyduğumuz
müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile iş
ortaklarımızla çok yakın temas içinde
çalışmakta, iş modelimize bağlı olarak “terzi
usulü” çözümler sunmaktayız. Kapsamlı
hizmet anlayışımız çerçevesinde ürün
tasarımı, proje yönetimi, ürün bilinirliğini
artırmaya yönelik koçluk ve eğitimler,
satış artırıcı kampanya desteği, etkin
hasar yönetimi ve performans yönetimi
konularında destek sağlamaktayız.
Klasik sigorta ürünlerinin ağırlıklı olduğu
Türkiye pazarında son yıllarda koruma
sigortalarına olan ilgi ve ihtiyaç artmaktadır.
Bu duruma paralel olarak, global pazarda
yer alan yenilikçi ve zengin ürün gamımızı,
finans, otomotiv ve perakende sektöründe
yer alan iş ortaklarımıza sunmaktayız.
Türkiye pazarındaki mevcut ürünlerimiz
arasında işsizlik sigortası, tehlikeli
hastalıklar, taşıtlar için uzatılmış garanti,
perakende sektörüne yönelik kahverengi ve
beyaz eşya için kullanılan uzatılmış garanti
ürünü, mobil cihaz koruma ürünü, araç değer
koruma sigortası yer almaktadır.
İş Ortaklıkları Kanalı olarak 2011’den 2014’e
kadar her yıl sigortacılık faaliyetlerinde
yaklaşık %30 üretim artışı ile hızlı bir
büyüme trendi yakaladık. 2014 yılında, BNP
Paribas Cardif Türkiye’nin toplam koruma
sigortaları portföyünün yaklaşık %45’ini
İş Ortaklıkları kanalımız oluşturmaktadır.
Türkiye’de gerek sigorta gerek oto
sektöründe kendi pazarının en iyisi olan iş
ortakları ile çalışmaktayız.
2015 yılında da niş pazarlarda farklı
ürünlerle büyüme odaklı stratejimizi
sürdürmekte kararlıyız. Bunun için BNP
Paribas Cardif Grubu’nun temel vizyonu olan
“Değişen dünyanın sigortacısı olmak” hedefi
ile hâlihazırda bulunduğumuz sektörlerde
iş ortaklarımıza yeni çözümler sunmaya
devam edeceğiz. Ek olarak, değişen
ekonomik koşullar çerçevesinde bizim için
fırsat olabilecek telekom ve dijitalin de yer
aldığı yeni alanlara yöneleceğiz.
27
28
Alternatif Dağıtım Kanalları Faaliyetleri
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
En sevdiğiniz renk?
Siyah. Karamsarlıktan değil asaletinden.
BNP Paribas Cardif’in size yansıttığı renk?
Beyaz
BNP Paribas Cardif hayatınıza nasıl renk kattı?
Sevdiğim siyahın yanına aydınlık,
endişelerden uzak bir geleceği koydu.
Geleceği nasıl renklendirmek istersiniz?
Gökyüzünün mavisi, doğanın yeşili
daha çok olsun.
Mesut Gökçe
BNP Paribas Cardif Emeklilik Müşterisi
Müşteri İletişim Merkezi
BNP Paribas Cardif, 2011 yılında gerçekleşen
birleşme sonrası, müşterilerine kesintisiz
ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla
Alternatif Dağıtım Kanalları’nı güçlendirdi.
Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK), Müşteri
İletişim Merkezi (MİM), Şikayet Yönetimi
ve Dijital Kanallar Yönetimi birimlerinden
oluşmaktadır. Sürekli geliştirilen ADK,
BNP Paribas Cardif için bir hizmet kanalı
olmaktan çıkmış ve şirketin en önemli itici
güçlerden biri haline gelmiştir. BNP Paribas
Cardif Alternatif Dağıtım Kanalları’nın
amacı, en hızlı ve doğru şekilde kaliteli
hizmet sağlayarak müşteri sadakatini sürekli
pekiştirmektir.
Günümüz rekabeti, müşteri beklentilerinin
üzerinde ürün ve hizmet sunmayı
gerektirmektedir. Müşteri beklentilerinin
üzerine çıkmanın ilk adımı, ürün ve
hizmetlerde fark yaratmaktan geçmektedir.
Müşterinin sürekli sadakati ise yenilik ve
yüksek kalite ile sağlanabilmektedir. Bu
doğrultuda, Müşteri İletişim Merkezimiz
satış sonrası müşteri memnuniyetini
artırmak, müşteri tarafından kolay ve hızlı
ulaşılabilir bir merkez olmak ve yeni ürün
ve hizmetlerin tanıtımını gerçekleştirme
amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
Bu amaçla MİM organizasyonu içinde
bulunan Gelen Çağrı, Dış Arama, Satış
Sonrası Destek Hizmetleri Fonksiyonları
konusunda deneyimli ve uzman bir ekip
ile en yüksek seviyede hizmet vermeyi
amaçlamaktadır.
Çağrı merkezi kapsamında
BNP Paribas Cardif müşterilerine bilgi
verme, işlem gerçekleştirme, talep ve
şikayet yönetimi gibi müşteri hizmetleri
faaliyetleri sağlanmaktadır. Bireysel
Emeklilik katılımcılarına yönelik,
emeklilik dönemlerinde yüksek birikim
elde edebilmeleri amacıyla katkı payı
artış aramaları gerçekleştirilmektedir.
Emeklilik müşterilerinin, katkı payı prim
ödemelerini belirledikleri periyotlarda
düzenli gerçekleştirmeleri, düzenli ödeme
ile hak kazanılacak olan devlet katkısı
hakkında bilgi verilerek artan tahsilat
devamlılığı sağlanmıştır. VIP müşterilerimize
yönelik bilgilendirme aramaları ile
müşteri memnuniyeti odaklı çalışılarak ve
müşteri devamlılığını sağlayarak müşteri
tutundurma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Satış sonrası destek hizmetleri kapsamında,
BNP Paribas Cardif Emeklilik’e yeni
katılan müşterilere ‘’Hoş geldiniz ‘’
aramaları yapılmaktadır. Bununla beraber
müşterilerin yazılı taleplerinin hızlı bir
şekilde sonuçlandırılması için evraklarında
eksiklik olan müşterilere eksiklik
tamamlama aramaları yapılarak süreç,
yönetmeliklere uygun tamamlanmakta ve
memnuniyetsizliklerin önüne geçilmektedir.
Müşteri iletişim platformları kapsamında,
müşterisi ile kesintisiz hizmet sağlamayı
amaçlayan BNP Paribas Cardif Emeklilik,
çağrı merkezi ile müşterisinin dilediği
zaman hizmet alabileceği bir şirket olmayı
sürdürmektedir.
Çağrı merkezimizi bir şikayet noktasından
ziyade bir hizmet merkezi olarak ele
aldığımızda müşterilerimiz olumlu ya da
olumsuz olarak algılanabilecek her türlü
durumda teşekkür, dilek ve şikayetlerini
tarafımıza iletebilmektedirler. Bu bakış
açısıyla her teşekkürü bir gurur kaynağı,
her dileği bir teşekkür ve her şikayeti de
bir hediye olarak kabul etmekteyiz. BNP
Paribas Cardif, düzenli olarak yapılan
anket aramaları ile müşteri iletişimini
destekleyerek, verilen hizmetler karşısında
müşterilerin değerlendirmelerini ve
yönlendirmelerini de dikkate alarak kendini
geliştirmeye devam etmiştir.
Bir hizmet noktası olarak çalışan BNP
Paribas Cardif Çağrı Merkezi, operasyonel
maliyetlerin düşürülmesinde önemli bir
rol oynamakta, diğer taraftan ise satış
gücünü kullanarak bir kâr merkezi olarak
değer üreten bir işlevi yerine getirmektedir.
Çağrı Merkezi üzerinden 2014 yılında
gerçekleştirilen kampanyalar başarılı
sonuçlar vermiş, şirketin pazarlama
politikaları doğrultusunda önümüzdeki
dönemlerde yaygın olarak yapmayı
hedeflediği tele-satış çalışmaları için yol
gösterici nitelikte olmuştur.
Dijital Kanallar Yönetimi
BNP Paribas Cardif’in globalde benimsediği
“Dijital Sigorta Firması” olma hedefi
kapsamında başlattığı dijital dönüşüm
paralelinde, Dijital Kanallar Yönetimi’nin de
yeni bir gelişim dönemi başlamış, 3 ana
alanda dijital kanal kullanımının artırılması
hedeflenmiştir. Bunlardan birincisi,
dijital kanallarımızdan bize doğrudan
ulaşan müşterilerimize, tam ve eksiksiz
bir hizmet verebilmek, diğer kanalların
tamamlayıcı olarak, 360 derece müşteri
iletişimine destek olabilmek, ikincisi,
Banka Sigortacılığı kanalımız aracılığıyla
TEB’in dijital kanallarında BNP Paribas
Cardif ürünlerinin tanıtım ve satışını
artırmaya yönelik çalışmaları desteklemek,
üçüncüsü de, İş Ortaklıkları kanalımız
aracılığı ile yapılan işbirliklerinde, çoklu
kanal yapısını yayarak, iş ortaklarının
dijital kullanımlarını artırmaktır. 2014 yılı
itibariyle, BNP Paribas Cardif kurumsal web
sitemizden müşteri başvurularını almaya
başladık. Bu başvurular sayesinde, dijital
kanallar, artık sadece bir hizmet kanalı
olmaktan çıkmış, yeni bir gelir kanalı olarak
konumlanmıştır. Bu taleplerin baştan sona
dijitalde yönetilmesi ve sonlandırılması
için çalışmalara devam edilmekte, bu
çalışmaların 2015 yılının ilk yarısında
tamamlanacağı öngörülmektedir.
Ayrıca günümüz dünyasının en önemli
iletişim platformlarından sosyal medyaya
odaklanmanın yanı sıra, 2014 içinde dijital
mecra reklamlarına da yatırım yapılarak,
gerek kurumsal sitemizin ziyaret trafiğini
artırmak, gerek farklı mecralarda marka
ve ürün bilinirliği sağlamak amacıyla yeni
müşteri kazanımı desteklenmiştir.
BNP Paribas Cardif
olarak her teşekkürü
bir gurur kaynağı
ve her şikayeti de
gelişimimize bir
katkı olarak kabul
etmekteyiz.
29
30
Pazarlama Faaliyetleri
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP Paribas Cardif Emeklilik Pazarlama
Departmanı 2014 yılında yeniden
yapılanmış, çatısı altında yer alan Ürün
Yönetimi, Müşteri Programları ve CRM,
Müşteri Deneyimi ve Müşteri Analitiği
birimleri ile müşterilerine değer katacak
çalışmalar yürütmüş, Banka Sigortacılığı,
İş Ortaklıkları ve Acente Satış Kanallarına
pazarlama faaliyetleri ile destek vermiştir.
Banka Sigortacılığı Kanalı Faaliyetleri:
2014 yılında Türk Ekonomi Bankası aracılığı
ile değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda
yeni ürünlerimizi de satışa sunduğumuz bir
sene olmuştur. Ayrıca gelişen ve değişen
müşteri ihtiyaçları paralelinde projeler
üretilmiş ve nihai müşterilerimize hizmet
verilmeye devam edilmiştir.
Banka Sigortacılığı Kanalımız aracılığıyla
nihai müşterilerimize sunulan koruma
ürünlerimiz kapsamında, yıllık kredi hayat
sigortaları içeriği zenginleştirilmiş ve 2
farklı yıllık Kredi Hayat Sigortası ürünü
hayata geçirilmiştir. Kredi koruma sigortaları
kapsamında yaşamsal risklere karşı verilen
teminatlara ek olarak gündelik hastane
teminatı ve ferdi kaza asistans teminatı
eklenmiş olan ürünün yanı sıra, yaşamsal
risklere karşı verilen teminatlara ilave olarak
istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ya
da hastanede yatma gibi riskleri kapsayan
teminatların eklendiği ürünlerin lansmanı
yapılmıştır. Buna paralel kredi tipi bazında
sunulan Kredi Hayat Sigortası ürünlerine
ait uygulama esasları da ayrıca tekrar
düzenlenmiş, KOBİ bankacılığı gibi farklı
bankacılık segmentlerine yönelik ürün
çalışmaları hayata geçirilmiştir.
Bireysel Emeklilik ürünlerinde 2014
yılında şirketimizin dahil olduğu 2 önemli
vakıf aktarımı proje çalışması başarıyla
tamamlanmıştır. Fortis Bank Personeli
Güvenlik Vakfı ve T.C. Merkez Bankası
Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Vakfı birikimlerinin Bireysel Emeklilik
Sistemi’ne aktarım projeleri kapsamında 8
farklı bireysel emeklilik planı ürün gamımıza
eklenmiştir.
Kurumsal satış gelişim stratejimiz
kapsamında 4 adet yeni gruba bağlı bireysel
emeklilik planı ve bir adet işveren gruba
bağlı bireysel emeklilik planı da ürün
gamımıza eklenmiştir.
İş Ortaklıkları Kanalı Faaliyetleri:
İş Ortaklıkları Satış Departmanı ile özellikle
otomotiv ve perakende sektörüne yönelik
yenilikçi ürünler nihai müşterilerimizin
değişen ihtiyaç ve beklentilerine paralel
olarak sunulmaktadır.
Otomotiv sektörüne yönelik sunduğumuz
Kredi Hayat Sigortaları ürünlerimiz iş
ortaklarımızın ve müşterilerimizin farklı
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
sigortalının evlilik, doğum ve mezuniyet
gibi mutlu yaşam olaylarını ödüllendirmek
gibi yenilikçi ek teminatlar içerecek şekilde
zenginleştirilmiştir.
2014 yılında ürün gamımıza perakende
sektörüne yönelik yenilikçi uzatılmış
garanti ürünleri eklenmiştir. Perakende
sektörüne yönelik hazırlanan Kahverengi
ve Beyaz Eşyalar için Uzatılmış Garanti
ürünü, sigortalı cihazın üretici garantisinin
bitiminin ardından devreye girmekte, seçilen
pakete göre cihaz garantisinin devamını
sağlamaktadır.
Acente Kanalı Faaliyetleri:
Acente Satış Kanalımız, müşteri profili
kapsamında zengin ürün seçenekleri ve
fark yaratacak özel proje çalışmaları ile
desteklenmiştir.
Pazarlama çatısı altında yer alan Müşteri
Programları ve CRM birimi 2014 yılında
müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve
beklentilerine, müşteri yaşam döngüsü
seyrine paralel olarak müşteri iletişim
ve müşteri programları faaliyetlerini
yürütmüştür.
2014 yılında, müşterilere verilen hizmetin
kalitesini artırmak, beklentileri daha iyi
anlayabilmek adına Banka Sigortacılığı,
iş ortakları ve acente kanalı müşterileri
arasından örnekleme yöntemiyle seçilen
müşterilere yönelik memnuniyet anketleri
yapıldı. Müşterilerin almış oldukları hizmet
kapsamında satış, satış sonrası ve tazminat
sürecinde yaşadıkları deneyimlerin yarattığı
memnuniyet derecesi ölçümlenmiş, bir
önceki yıldan bu yana iyileşme sağlanan
noktalar tespit edilmiş ve yeni geliştirme
alanlarına yönelik fırsatlar belirlenmiştir.
En sevdiğiniz renk? Koyu Mavi
BNP Paribas Cardif’in size yansıttığı renk? Yeşil
BNP Paribas Cardif hayatınıza nasıl renk kattı?
Yeşil, yani taze, dinamik ve hayat dolu
Geleceği nasıl renklendirmek istersiniz?
Rengarenk, gökkuşağı...
Ayrıca Türk Ekonomi Bankası ile işbirliği
yapılarak şubelerden verilen hizmet
kalitesini artırabilmek, çalışanlar için gerekli
gelişim alanlarını tespit edebilmek amacıyla
müşteri anket çalışmaları yapılmıştır.
2014 yılında devam eden müşteri
kampanyaları ile Bireysel Emeklilik
Sistemi’ne (BES) yeni girişi teşvik amaçlı
kampanyalar düzenlenmiştir. 12 Kasım31 Aralık 2014 tarihleri arasında yeni
sözleşme yaptıran müşterilere %25 devlet
katkısı yanında ilk aydaki katkı payı tutarının
yüzde 25’i kadar 150 TL’ye varan ek katkı
payı ek faydası sunulmuştur.
2014 yılında müşteri yaşam döngüsü
faaliyetleri kapsamında Bireysel Emeklilik
Sistemi’nde mevzuat hükümleri uyarınca
müşteri bilgilendirmelerine ait gönderimler
devam etmiştir.
Ayrıca müşterilere sunulan ürünlerin
daha kolay anlaşılıp değerlendirilebilmesi
amacıyla mevcut ürünlerin daha şeffaf, net
ve basit bir dille anlatıldığı ürün tanıtım
dokümanları hazırlık çalışmaları başlamış
olup halen devam etmektedir.
Pazarlama çatısı altında yer alan Müşteri
Deneyimi birimi, BNP Paribas Cardif’in 2014
yılındaki en önemli gelişim noktalarından
biri olan “Müşteri satış, hizmet ve dokunma
faaliyetlerinin” iyileştirilmesi sürecini
yönetmiştir.
Müşteri Deneyimi algısını yaygınlaştırmak
için müşteri deneyiminin temel noktaları,
Gökhan Özüm
BNP Paribas Cardif Türkiye İş Ortaklıkları Kanalı
yapılan ziyaretlerle satış kanallarına
aktarılmıştır. İnternet şubemiz,
Müşteri İletişim Merkezimizde verilen
hizmetler ve hizmet kalitesi gözden
geçirilmiş, ilgili iş kollarıyla birlikte hareket
ederek, bu kanallarda doğru müşteri
deneyimi yaşatacak şekilde geliştirmeler
yapılmasına öncülük edilmiştir.
31
32
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
2014 yılı Ağustos ayında
“Performans Analizi ve
Raporlama Bölümü” yeniden
yapılandırılıp, faaliyetlerine
“Müşteri Analitiği Bölümü”
olarak devam etmeye
başlamıştır.
Bireysel Emeklilik Sistemi’ni anlatan müşteri
dokümanları, müşteriye daha yakın bir dile
dönüştürülerek ana satış kanalımız olan
TEB aracılığıyla müşterilerle paylaşılması
sağlanmıştır.
Faaliyetler kapsamında, bireysel emeklilik ve
hayat sigortası ürünleri için, sözleşmeden/
poliçeden çıkma potansiyeli olan, sistemden
henüz ayrılmış ve daha önce ayrılmış
müşterileri kapsayacak proje ve geri kazanım
iş fikirlerinin üretilmesini sağlanmış, sektör
verileri ile şirket verileri karşılaştırılarak,
gelişim alanlarının tespit ve takip edilmesi
görevi gerçekleştirilmiştir.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde müşteri
odaklı yaklaşımda bulunmak için 2013
yılında başlayan, şirket vizyonunu bir adım
daha ileri taşıyarak müşterilerin beklenti
ve isteklerini anlamak üzere BNP Paribas
Cardif Emeklilik’te sözleşmesi bulunan
katılımcılardan oluşan “Müşteri Konseyi”
faaliyetlerine 2014 yılında da devam
edilmiştir.
İş Ortaklıkları ve Banka Sigortacılığı
kanalımızdan satılan hayat sigortası ve
koruma ürünlerinin şirket kârlılığı açısından
incelenmesi sağlanmış, ürünlerin müşteri
ihtiyacına uygunluğu, ürün bazında gelen
hasarlar değerlendirilerek belirlenen
“Müşteri Değeri” hesaplanarak, düşük
müşteri değerine sahip olan ürünlerin
içeriğinde revizyonlar yapılması konusunda
çalışmalar yapılmıştır.
“Müşteri odaklı, ihtiyaca uygun hizmet
sunan sigorta/emeklilik şirketi” olmak için
BNP Paribas Cardif Genel Merkezi’nde
oluşturulmuş olan, “Müşteri Odaklı
Program-Customer Centric Programme”ın
yerel proje takiplerini yaparak, satış, hasar,
satış ekibi, eğitim, satış sonrası hizmetler,
geri kazanım ve tahsilat gibi konularda
projeler üretilmesi ve mevcut projelerin takip
edilmesini sağlamıştır.
Diğer yandan, 2014 yılı Ağustos ayında
“Performans Analizi ve Raporlama Bölümü”
yeniden yapılandırılıp, faaliyetlerine
“Müşteri Analitiği Bölümü” olarak devam
etmeye başlamıştır.
Müşteri Analitiği Bölümü mevcut Bireysel
Emeklilik ve Sigorta müşteri portföyünün
verimliliğini ve sadakatini artırmaya
yönelik olarak uygulanacak pazarlama
faaliyetleri için analiz çalışmalarının
hazırlanması, müşteri gruplarının
belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve analiz
edilmesi konularının yürütülmesinden
sorumludur. Müşteri analizlerinin yanında
mevcut müşteri portföyünün bilgilerini
zenginleştirmek ve yeni müşteri referansları
için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
BNP Paribas Cardif Emeklilik
Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları
Performansı
Değişim
Oranı (%)
Fon Grubu Net
Varlık Değ. Top.
İçindeki Oranı %
2014 Yılı
Getirisi*
558.703.320,82
27%
52,2%
11,7%
81.442.373,72
115.400.361,13
42%
10,8%
15,0%
78.318.751,84
111.507.303,29
42%
10,4%
28,7%
75.996.003,49
108.752.973,86
43%
10,2%
8,5%
24.995.414,48
55.615.340,42
123%
5,2%
12,9%
20.658.340,33
38.293.771,72
85%
3,6%
20,3%
5.610.702,77
31.204.334,56
456%
2,9%
8,1%
13.389.528,54
21.051.808,48
57%
2,0%
16,1%
3.554.999,55
15.084.398,96
324%
1,4%
19,9%
3.805.525,76
9.022.391,72
137%
0,8%
6,3%
1.785.254,99
3.882.243,62
117%
0,4%
8,1%
231.647,04
2.178.536,99
840%
0,2%
21,9%
750.413.431,39
1.070.696.785,57
43%
100,0%
34.529.997,20
87.750.682,28
Fon Adı
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik Büyüme Amaçlı
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik Para Piyasası Birinci Likit
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı
Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Parıbas Cardıf Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı
İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Parıbas Cardıf Emeklilik Büyüme Amaçlı
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik Para Piyasası
İkinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
TOPLAM
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
GENEL TOPLAM
2013
2014
440.624.888,87
154%
14,9%
784.943.428,59 1.158.447.467,85
BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon Dağılım (2014)
BNP Paribas Cardif Fon Getirileri (2014)
%1,4 %0,8
%2,0
%0,4
%2,9
%0,2
%3,6
28,7
%5,2
%52,2
15
16,1
12,9
11,7
8,5
14,9
8,1
6,3
%10,4
%10,8
BPG
BNS
BPE
BPK
BPH
BNB
BPG
BPL
BNA
BPF
BPM
BPE
BPH
BPL
BPF
21,9
19,9
20,3
%10,2
BPV
BNS
BPK
BNBB
8,1
NA BPM BNYB
NK
BPV
BNY
* Fon performansları, 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin raporlardan alınmıştır.
33
34
Bölüm 2
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
35
YÖNETIM VE
KURUMSAL
YÖNETIM
UYGULAMALARI
Benim rengim turkuaz!
Çünkü ‘güven’ benim için önemli.
Turkuaz, dünyada Türk rengi olarak da bilinir.
İznikli çini ustalarının gözdesidir. Yeşil ile mavi
arasında değişen tonu, sakinliğin, huzurun ve insana güven
veren duyguların yansımasıdır.
Güvende hissettir: BNP Paribas Cardif’te
her şeyden önce insanların kendini güvende,
huzurlu ve sakin hissetmesi gelir.
36
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin Sahip Oldukları Nitelikli Paya İlişkin Açıklamalar
1.Şirketin ortaklık yapısı, hisse dağılım, ana sözleşme değişiklik, yönetim kurulu toplantı sayısı,
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortağın Adı
Hisse Adedi
Hisse Tutarı (TL)
BNP Paribas Cardif
450.121.999
450.121.999
Cardif Assurance Risques Divers
1
1
Cardif Assurance Vie
1
1
Jean-Bertrand Marie Laroche
1
1
Gérard Christian Binet
1
1
450.122.003
450.122.003
TOPLAM
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortağın Adı
Hisse Adedi
Hisse Tutarı (TL)
BNP Paribas Cardif
18.146.996
18.146.996
Cardif Assurance Risques Divers
1
1
Cardif Assurance Vie
1
1
Jean-Bertrand Marie Laroche
1
1
Gérard Christian Binet
1
1
18.147.000
18.147.000
Hisse Adedi
Hisse Tutarı (TL)
TOPLAM
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortağın Adı
BNP Paribas Cardif
10.299.996
10.299.996
Cardif Assurance Risques Divers
1
1
Cardif Assurance Vie
1
1
Jean-Bertrand Marie Laroche
1
1
Gérard Christian Binet
1
1
10.300.000
10.300.000
TOPLAM
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Organizasyon sermaye ve ortaklık yapıları ile ilgili olarak hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır.
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Organizasyon sermaye ve ortaklık yapıları ile ilgili olarak hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Organizasyon sermaye ve ortaklık yapıları ile ilgili olarak hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır.
Pay Sahipleri
JeanBertrand
Marie Laroche
Gérard
Christian Binet
Hisse Adedi
1
1
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Tutar (TL) Pay Sahipleri
JeanBertrand
1 Marie Laroche
Gérard
1 Christian Binet
Hisse Adedi
1
1
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Tutar (TL) Pay Sahipleri
JeanBertrand
1 Marie Laroche
Gérard
1 Christian Binet
Hisse Adedi
Tutar (TL)
1
1
1
1
Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Üç Şirket için 2014 yılı içerisinde toplamda 3 adet
fiziki Yönetim Kurul toplantısı yapılmıştır.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Ana Sözleşme Değişiklikleri
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
29.04.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısı
yapılmış ve herhangi bir ana sözleşme değişikliği
yapılmamıştır.
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
29.04.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısı
yapılmış ve herhangi bir ana sözleşme değişikliği
yapılmamıştır.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
29.04.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısı
herhangi ve bir ana sözleşme değişikliği
yapılmamıştır.
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere
ulaşılmış olup, alınan kararlar yerine getirilmiştir.
Tarihsel gelişim metnine ayrıca bir eklememiz
bulunmamaktadır.
Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
37
38
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu Üyeleri
Jean-Bertrand Marie Laroche
Pierre Jean Marie de Portier de Villeneuve
Yönetim Kurulu Başkanı
Çalışma hayatına 1986 yılında Prado Grup’ta başlayan Laroche,
burada Başkan Vekilliği görevine kadar yükseldikten sonra, 1997
yılında Cardif İtalya’nın başına getirildi. 2002 yılında BNP Paribas
Cardif’te Güney ve Doğu Avrupa Bölge Sorumlusu olarak görev yaptı.
Halen Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdüren Laroche, 2007 yılından
bu yana BNP Paribas Cardif’te Asya, Latin Amerika ve Gelişen
Pazarlar Bölge Başkanı olarak görevini sürdürüyor. BNP Paribas
Hayat Sigorta A.Ş, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas
Cardif Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’dır
Yönetim Kurulu Üyesi
2002 yılından bu yana BNP Paribas Cardif’te Başkan Vekili olarak
görev yapan de Villeneuve aynı zamanda, 2004’ten bu yana Cardif
Assurance Vie’nin, 2005’ten bu yana ise Cardif Assurances Risques
Divers’in Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürüyor. BNP Paribas
Hayat Sigorta A.Ş, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas
Cardif Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Gérard Christian Binet
Alexandre André Draznieks
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çalışma hayatına 1977 yılında başladı. 1982 ile 2006 yılları
arasında Cardif’te çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev
aldı. 2007 yılından bu yana BNP Paribas Cardif’te Strateji ve İş
Geliştirme’den Sorumlu Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Aynı
zamanda 2004 yılından bu yana BNP Paribas Cardif Yönetim
Kurulu Üyesi olan Binet, 2009 yılında Kıdemli Danışman unvanını
aldı. BNP Paribas Hayat Sigorta A.Ş, BNP Paribas Cardif Sigorta
A.Ş. ve BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısıdır.
Yönetim Kurulu Üyesi
Çalışma hayatına 1994 yılında Fransız İstatistik Enstitüsü’nde
başlayan Alexandre Draznieks, 2000 -2005 yılları arasında
Fransız Ekonomi ve Finans Bakanlığı’na bağlı Hazine’de farklı
departmanlarda yönetici olarak görev almıştır. Ardından
2005-2009 yılları arasında Londra’da EBRD’de (European Bank for
Reconstruction and Development) başkan danışmanı ve direktörlük
görevlerini sürdürmüştür. 2009 yılından itibaren BNP Paribas çatısı
altında görev alan Draznieks, 2012 yılından itibaren BNP Paribas
Cardif’te İş Ortaklıkları Kanalı Kuzey Avrupa ve Gelişmekte Olan
Pazarlar Bölge Başkanlığı görevini sürdürmektedir. BNP Paribas
Hayat Sigorta A.Ş, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas
Cardif Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Philippe Marcel Antoine Allemand
Cemal Kişmir
Yönetim Kurulu Üyesi
Çalışma hayatına 1995 yılında BNP Paribas’da Kurumsal Finans
Departmanı’nda başlayan Philippe Allemand, 2005 yılından
itibaren BNP Paribas Cardif çatısı altında çeşitli pozisyonlarda
görev aldı. Allemand, son olarak Nisan 2009 tarihinden itibaren
BNP Paribas Cardif’te Rusya, Ukrayna, Cezayir ve Türkiye’yi
kapsayan Gelişmekte Olan Pazarlar Bölge Direktörlüğü görevini
sürdürüyor. BNP Paribas Hayat Sigorta A.Ş, BNP Paribas Cardif
Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1988 yılında Tekfen Dış Ticaret’te iş hayatına başlayan Kişmir,
sırası ile Mobil Oil A.Ş.(1990-1995), t. Garanti Bankası A.Ş.
(1996-2005) ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de (2005-2010)
yönetim ve üst yönetim görevlerinde bulunmuştur. Şubat 2011
tarihi itibarı ile BNP Paribas Cardif Sigorta Grubu Genel Müdürü
olan Kişmir, BNP Paribas Cardıf Hayat Sigorta A.Ş., BNP Paribas
Cardif Sigorta A.Ş., BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. ve TEB
Portföy A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Aynı zamanda BNP Paribas Grubu Türkiye Yatırım Çözümleri
Başkanlığı görevini de yürüten Kişmir’in ABD Barney School of
Business’da MBA derecesi bulunmaktadır.
39
40
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Üst Yönetim
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Genel Müdür:
Cemal Kişmir
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı:
Renato Alessandri Alves de Oliveira
Genel Müdür Yardımcıları:
Cevdet Altuğ
Ebru Taşçı Firuzbay
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Genel Müdür:
Cemal Kişmir
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı:
Renato Alessandri Alves de Oliveira
Genel Müdür Yardımcısı:
Ebru Taşçı Firuzbay
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Genel Müdür:
Cemal Kişmir
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı:
Renato Alessandri Alves de Oliveira
Genel Müdür Yardımcıları:
Emre Erkan
Ebru Taşçı Firuzbay
Cemal Kişmir
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Cemal Kişmir
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Emre Erkan
Banka Sigortacılığı Kanalı Genel Müdür Yardımcısı
Renato Alessandri Alves de Oliveira
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
1997 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2001
yılında Doğuş Üniversitesi’nde MBA programını
tamamlamıştır. Kariyerine 1997 yılında Citibank’ta
Çağrı Merkezi Operasyon Yönetmeni olarak
başlamıştır. Daha sonra 2002 yılında BankEuropa’da
Çağrı Merkezi ve Satış Destek Yönetimi Müdürü
olarak görev almıştır. 2005 yılında Türk Ekonomi
Bankası’nda Çağrı Merkezi ve Müşteri İletişim
Merkezi Departmanı Müdürü olduktan sonra, 2007
yılında Bank Pozitif’e geçmiş ve burada Alternatif
Dağıtım Kanalları Direktörü olarak görev yapmıştır.
Aralık 2009’da tekrar Türk Ekonomi Bankası’na
dönen Emre Erkan Haziran 2011’e kadar Çağrı
Merkezi Müdürü ve Özel Bankacılık Strateji,
Planlama ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmıştır.
BNP Paribas Cardif Sigorta ailesine Haziran 2011
tarihinde katılmış ve Aralık 2013 itibarıyla Banka
Sigortacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak görevini sürdürmektedir.
1996 yılında Sao Paolo Üniversitesi Metalürji
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra
1998 yılında IBMEC Business School’da MBA
programını tamamladı. Kariyerine 1997 yılında
CCF Bankası’nda Risk Analisti olarak başlayan
Renot Oliveria, 2000 yılında HSBC Bankası’na Risk
Yöneticisi-Varlık Yöneticisi olarak atandı. 2001
yılında ise BNP Paribas Grubu’nun Brezilya’daki
sigorta kuruluşu Cardif do Brasil Seguros’a
geçiş yaparak sırasıyla Aktüerya Yöneticisi,
Finansal Denetim Sorumlusu, Baş Aktüer, Finans
ve Riskler Direktörü ve Pazarlama Direktörü
pozisyonlarında çalıştı. Oliveira, 2014 yılı itibariyle
BNP Paribas Cardif Türkiye’de CFO olarak görevini
sürdürmektedir.
Cevdet Altuğ
İş Ortaklıkları Kanalı Genel Müdür Yardımcısı
Renato Alessandri Alves de Oliveira
Cevdet Altuğ
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
İş Ortaklıkları Kanalı Genel Müdür Yardımcısı
Ebru Taşçı Firuzbay
İnsan Kaynakları ve Organizasyon
Genel Müdür Yardımcısı
Zeynep Seda Tekin Turnalı
Bilgi Teknolojileri ve İş Çözümleri
Emre Erkan
Banka Sigortacılığı Kanalı Genel Müdür Yardımcısı
Şahsene Ekin Sungur
Hukuk Müşaviri
1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun oldu. Garanti Bankası’nda
Management Trainee olarak göreve başlayan
Cevdet Altuğ, 1996-2003 yılları arasında sırasıyla
Bireysel Bankacılık Portföy Yönetmeni, Küçük
İşletmeler Portföy Yönetmeni, Küçük İşletmeler
Bölge Performans Takip Yönetmeni, Genel Müdürlük
Küçük İşletmeler Performans Takip Yönetmeni
olarak görev yaptı. 2003 yılında Garanti Emeklilik
ve Hayat A.Ş. Şirketi’nde göreve başlayan Altuğ,
Bölge Satış Müdürü ve Genel Müdürlük Satış
Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Altuğ, 2008
yılında TEB/BNP Paribas Genel Müdürlüğünde
Banka Sigortacılığı Müdürü olarak göreve başladı,
Banka’nın Sigorta ve Bireysel Emeklilik SatışPazarlama koordinasyonunu üstlendi. Altuğ, Şubat
2011 tarihinden itibaren Cardif Sigorta A.Ş. ve Cardif
Hayat A.Ş.’de İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı
olarak görevini sürdürüyor.
Ebru Taşçı Firuzbay
İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür
Yardımcısı
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik
Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra çalışma
hayatına Garanti Bankası’nda Management
Trainee olarak başladı. Şube, bölge ve genel
müdürlük İşletme Bankacılığı birimlerinde görev
aldı. Kariyerine 2005 yılında BNP Paribas ortaklığı
olan Türk Ekonomi Bankası’nda İşletme Bankacılığı
bölümünde önce Satış Yöneticisi,daha sonra Strateji
ve Planlama Yöneticisi olarak devam eden Ebru
Taşçı Firuzbay Şubat 2011 tarihinden itibaren
BNP Paribas Cardif Türkiye’de İnsan Kaynakları ve
Organizasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak görevini sürdürüyor.
Zeynep Seda Tekin Turnalı
Bilgi Sistemleri Grup Başkanı
1986 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar
Programcılığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra,
1986 1989 yılları arasında Türk Hava Yolları
ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Analist
Programcı olarak görev yapmıştır. 1989-2001
yılları arasında Demirbank’ta sırasıyla, Analist
Programcı, Bilgi Teknolojileri Geliştirme Proje Lideri,
Bilgi Teknolojileri Geliştirme Müdür Yardımcısı, Bilgi
Teknolojileri Geliştirme Müdürü ve son olarak Bilgi
Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde
bulunmuştur. 2001 yılında HSBC Bankası’na geçmiş
ve burada Bilgi Teknolojileri Geliştirme Başkanı
olarak görev almıştır. 2005-2011 yılları arasında
ise aynı şirkette Bilgi Teknolojileri Genel Müdür
Yardımcısı olarak çalışmıştır. BNP Paribas Cardif
ailesine 2012 Temmuz tarihinde katılan Seda
Tekin Turnalı, bu tarihten beri Bilgi Sistemleri Grup
Başkanı olarak görevini sürdürüyor.
Şahsene Ekin Sungur
Hukuk Müşaviri
2004 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olmuş; 2005 yılında Sorbonne
Üniversitesi’nde Uluslararası Özel Hukuk ve
Uluslararası Ticari Hukuk üzerine yüksek lisans
eğitimini tamamlamıştır. Kasım 2005 tarihinde
Moroğlu Arseven Özdemir Hukuk Bürosu’nda Avukat
olarak kariyerine başlamış; 2008-2011 yılları
arasında Gide- Loyrette-Nouel İstanbul Hukuk
Bürosu’nda Avukat olarak çalışmıştır. 2011-2012
yılları arasında Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme
A.Ş.’de Hukuk Müşaviri Vekili olarak görev almıştır.
BNP Paribas Cardif Türkiye’de Şubat 2012 tarihinden
bu yana Hukuk Müşaviri olarak görevini sürdürüyor.
41
42
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
İç Denetim Birimi
Hamit Ağırman
İç Denetim Başkanı
Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunudur.
Maine Business School ve Marmara Ü. Çağdaş
B.V. ortak programında Çağdaş Yönetim
Teknikleri Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Citibank
N.A. İstanbul, Kurumsal Krediler Risk Yönetimi
Bölümünde başlamıştır. 1997-2013 Yılları
arasında Citibank A.Ş. Teftiş Kurulunda Müfettiş,
Kıdemli Müfettiş ve Başkan Yardımcılığı
görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2013’den beri
BNP Paribas Cardif Türkiye‘de İç Denetim Başkanı
olarak görevine devam etmektedir.
Cihan Yıldırım
Yönetmen
Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü
mezunudur. Profesyonel iş hayatına 2006 yılında
BDO Denet YMM A.Ş.’de başlamış, 2010 yılından
itibaren 4.5 yıl Türk Telekom Grubunda Kıdemli İç
Denetçi olarak çalışmıştır. 2015 yılının Nisan ayı
itibariyle BNP Paribas Cardif Türkiye İç Denetim
Bölümü’nde Yönetmen olarak görevine devam
etmektedir.
Can Yıldırım
Yönetmen Yardımcısı
Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri
mezunudur. Profesyonel iş hayatına 2011 yılında
Ray Sigorta A.Ş.’de başlamıştır. Mart 2013 Ekim 2014 tarihleri arasında Avivasa Hayat ve
Emeklilik A.Ş’de iç kontrolör olarak görev almıştır.
Kasım 2014’den beri BNP Paribas Cardif Türkiye
İç Denetim Bölümü’nde Yönetmen Yardımcısı
olarak görevine devam etmektedir.
Benim rengim sarı!
Çünkü ‘özgürlük’ benim her şeyim.
Hayatın kaynağı, gökyüzünün en parlağı
güneşle bütünleşir sarının büyüsü
Ressamlara ilham, tutkunlarına özgürlüğü
vadeder bin yıllardır.
Özgürlüğe ilham ver: BNP Paribas Cardif’de
kaygıları sonlandıran her yeni ürün, aslında
düşleri özgür bırakmak için geliştirilir.
43
44
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
YÖNETİM
KURULU
İÇ DENETİM
Hamit Ağırman
GENEL
MÜDÜR
STRATEJİ &
İŞ GELİŞTİRME
Uğur Kırçal
Cemal Kişmir
KURUMSAL İLETİŞİM &
İDARİ İŞLER & TEKNİK
HUKUK
Ş. Ekin Sungur
Banu Usak
BANKA
SİGORTACILIĞI
ACENTE KANALI
Alper Erdinç
PAZARLAMA
& ADK
SATIŞ YÖNETİMİ
BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ
SATIŞ
YÖNETİMİ
STRATEJİ &
SATIŞ YÖNETİMİ
KURUMSAL
SATIŞ
STRATEJİ &
İŞ GELİŞTİRME
İŞ ORTAKLIKLARI
Cevdet Altuğ
Emre Erkan
PERFORMANS
YÖNETİMİ
BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
OPERASYONLAR
ALTERNATİF
DAĞITIM
KANALLARI
ALTYAPI
PAZARLAMA
PERFORMANS
ANALİZİ
& RAPORLAMA
STRATEJİ &
İŞ GELİŞTİRME
ayrılmıştır.
MALİ İŞLER
Renato Oliveira
RİSK & KONTROL
BES & ACENTA
OPS. & TAHSİLAT
İNSAN
KAYNAKLARI
AKTÜERYA
İÇ KONTROL
BİLGİ
GÜVENLİĞİ
BES & HAYAT
TEKNİK
İÇ İLETİŞİM &
KURUM KÜLTÜRÜ
BÜTÇE & FİNANS
RAPORLAMA
RİSK YÖNETİMİ &
İÇ KONTROL
RAPORLAMA
İŞ
ANALİZİ
İŞ ORTAKLIKLARI
OPERASYON
SÜREÇ YÖN &
ORGANİZASYON
NAKİT & FON
YÖNETİMİ
UYUM
SİSTEM GELİŞTİRME
VE KURUMSAL
MİMARI
OPERASYON
PLANLAMA
FON MALİ
KONTROL
SÜREÇ YÖNETİMİ &
ORGANİZASYON
SATINALMA
MUHASEBE
Seda Tekin
PROJE YÖNETİMİ
*31.12.2014 tarihi itibari ile geçerli organizasyon şemasıdır.
*31.12.2013
itibarı ile ayrılmıştır.
geçerli organizasyon şemasıdır.
*Uğur Çağlar 03.09.2014 tarihi
itibari tarihi
ile şirketimizden
*Alper Erdinç 09.01.2015 tarihi
itibari
ile şirketimizden ayrılmıştır.
*Emine
Sebilcioğlu26.11.2013
tarihi itibarı ile şirketimizden
İK & ORGANİZASYON
Ebru Firuzbay
Aliye Şıklaroğlu
45
46
İnsan Kaynakları Uygulamaları
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP Paribas Cardif Türkiye İnsan Kaynakları
Politikası
BNP Paribas Cardif Türkiye, insan kaynağını
en önemli varlığı olarak görmektedir. Bu
nedenle çalışan memnuniyeti ve çalışana
yapılan yatırım şirketin öncelikli hedefleri
arasında yer almaktadır. İnsan kaynağını
doğru seçme ve konumlandırma, kariyer
yollarının tanımlanması ve bu doğrultuda
eğitimlerle çalışanların gelişimlerinin
desteklenmesi ve performansını artırma
insan kaynakları faaliyetlerinin temelini
oluşturmaktadır. Bu çerçevede insan
kaynakları politikamız, iş ve yetkinlik
hedeflerimizi net bir şekilde tanımlamak,
eğitim ve gelişim sürekliliğini desteklemek,
takım çalışmasını teşvik etmek, yüksek
performans ve çalışan memnuniyeti odaklı
ortak kurum kültürünü oluşturmak ve
sürekliliğini sağlamaktır.
İnsan kaynakları departmanının hedefi
çalışanlarına yakın ve onların hayatına
dokunabilen bir departman olmaktır, son
birkaç yıldır uygulamaya geçen birçok
proje de bu amacı desteklemek üzere
tasarlanmıştır.
BNP Paribas Cardif Türkiye 2014- Çalışan
Profili ve Demografik Bilgiler
BNP Paribas Cardif Türkiye’nin 2014 yıl
sonu itibarıyla 368 çalışanı bulunuyor. 361
çalışanın 124’ünü Saha Satış Ekibi, 200’ünü
Genel Müdürlük çalışanları oluşturuyor.
Saha satış ekibinin yaş ortalaması 30, genel
müdürlük çalışanlarının yaş ortalaması 32’dir.
Seçme ve Yerleştirme Uygulamaları
Günümüzde kurum kültürüne ve değerlerine
uyum sağlayabilen, esnek iş yapış şekillerine
ve değişime hızlı adapte olabilen, yenilikçi
ve yaratıcı, kurum içerisinde rotasyona
da tabi tutularak farklı pozisyonlarda
ve ileride yönetici pozisyonlarında
değerlendirilebilecek potansiyeli yüksek
adaylar işe alım süreçlerinde tercih edilen
adaylar arasında yer alıyor. BNP Paribas
Cardif Türkiye olarak, biz de şirketimize
katılacak insan kaynağını değerlendirirken
bu özelliklere sahip olmalarını beklemekteyiz.
Yeteneği kuruma kazandırma ve elde
tutmanın değer kazandığı bu günlerde,
çalışanları işe alırken özellikle kurum
kültürüne uyum sağlayabilecek, BNP
Paribas Cardif’in globalde de geçerli
olan 4 ana değerini; “Proaktif Olmak,
Yenilikçilik ve Yaratıcılık, İnanç ve Kararlılık,
Başarı Tutkusu” taşıyan adaylara öncelik
tanımaktayız. BNP Paribas Cardif için
önemli olan, hem kendi iş alanında hem
de sektörel anlamda birikim ve tecrübeye
sahip potansiyeli yüksek adayları şirket
bünyesine katmak ve bu özelliklere sahip
yeni ekip arkadaşlarımızı, kurum içerisindeki
farklı roller veya yönetsel pozisyonlar için
hazırlamaktır.
Eğitim ve Gelişim
BNP Paribas Cardif Türkiye eğitim
planlamaları ile çalışanların yetkinliklerini
ve performanslarını şirket öncelikleri
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Genel Müdürlük
2
Toplam Çalışan
2
Şirket Cinsiyet Dağılımı
%5
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Genel Müdürlük
35
Toplam Çalışan
35
%41
%59
%95
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Genel Müdürlük
200
Saha Satış Ekibi
124
Toplam Çalışan
324
Erkek
Ön Lisans ve Üstü
Kadın
Diğer
ve stratejileri ile uyumlu olarak sürekli
geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2014 yılında
çalışanlarımızın ihtiyaçları ve belirlenen
gelişim planları doğrultusunda kişi başı
ortalama 5,7 günlük yoğun bir eğitim
programı hayata geçirilmiştir. BNP Paribas
Cardif Türkiye’de eğitimler “Liderlik Gelişim
Programları”,“Yetkinlik Gelişim Programları”,
“Mesleki / Teknik Eğitimler” ve “Satış
Programları ” olarak 4 ana başlık altında
toplanmaktadır. Yıllık olarak yapılan Eğitim
ve Gelişim Planlama Süreci çalışmaları
kapsamında çalışanlarımızın bağlı oldukları
fonksiyonlardaki teknik ihtiyaçlara ve
bireysel gelişim gerektiren alanlara göre
alacakları eğitimler belirlenmektedir.
Yöneticiler, eğitim ihtiyaçlarını çalışanları
ile birlikte tespit ederek eğitim planları
oluşturulduğu için çalışanların da büyük
bir istek ve ilgi ile eğitimlere katıldıkları
gözlemlenmektedir.
Global bir grubun parçası olarak
çalışanlarımız, BNP Paribas Grubu
ve BNP Paribas Cardif genel merkezi
tarafından yurtdışında düzenlenen
eğitim programlarına da katılmaktadır.
Şirkete yeni başlayan yöneticiler, Fransa
genel merkez tarafından yurtdışında
düzenlenen yöneticilere yönelik oryantasyon
programlarına katılmaktadırlar. 2014
yılında uygulamaya başlanan Yeteneklerle
Yönetim Programı’mız kapsamında müdür ve
yönetmen pozisyonlarındaki çalışanlarımız
kapsamlı bir eğitim ve gelişim programına
dahil edilmiştir. Benzer uygulama BNP
Paribas Cardif genel merkezi tarafından
da uygulanmakta olup, bu programa da
Türkiye’den çalışanlar katılmaktadır.
Çalışanlarımıza sunulan bu eğitim ve
gelişim fırsatlarının yanı sıra iş ortağımız
olan acentelerimiz de şirket vizyonumuz
doğrultusunda beslenmeleri ve daha güçlü
organizasyonları yönetebilecek düzeye
ulaşabilmeleri için çeşitli gelişim programları
ile desteklenmektedir. 2014 yılında hayata
geçen “Acente Aracıları Sertifika Programı”
da bunun en önemli örneklerinden biridir.
Performans Yönetimi
BNP Paribas Cardif Türkiye bünyesinde
uygulanan Performans Yönetim Sistemi
ile amacımız stratejik hedeflerin
organizasyon geneline indirgenmesi, koçluk
faaliyetleri ile çalışanların geliştirilmesi ve
motivasyonlarının desteklenmesidir.
Performans yönetimi sistemi ile şirket
hedeflerinin tüm çalışanlarımıza
yaygınlaştırılması ile ortak hedeflerin
çalışanlar tarafından benimsenmesi
sağlanmaktadır. Bu süreç kapsamında
belirlenen sonuçlar doğrultusunda
çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçları
47
48
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP Paribas Cardif
Türkiye çalışanları aynı
zamanda global bir şirket
olmanın avantajlarından
faydalanarak yurt
dışında farklı ülkelerdeki
pozisyonlarda
çalışabilmektedir.
belirlenmekte, kariyer yönetimi, yetenek
yönetimi ve ödüllendirme süreçlerimiz
şekillendirilmektedir.
Kariyer Yönetimi
BNP Paribas Cardif Türkiye kariyer yönetimi
sürecinde, çalışanlarımız için şirketimizin
olanakları çerçevesinde uygun olabilecek,
yatay ve dikey kariyer hareketleri ve iş
zenginleştirmesi, proje atamaları gibi
alternatifleri içeren kariyer yolunun
belirlenmesi ve bu çerçevede gerçekçi bir
planlama yapılmasına yönelik bir yaklaşım
sergilenmektedir.
Şirket içi pozisyon değişikliklerine azami
önem verilmekte ve bu bağlamda
açık pozisyonlar öncelikle şirket içinde
duyurularak çalışanlarımızın farklı
pozisyonlardaki kariyer fırsatlarını
değerlendirmesi sağlamaktadır.
BNP Paribas Cardif Türkiye olarak, 2014 yılı
içerisinde çalışanların 53 tanesi (toplam
çalışan sayısının %14’ünü temsil etmektedir)
terfi ederek bir üst pozisyona geçmiştir
ve toplam 18 açık pozisyon iç kaynaklar
tarafından doldurulmuştur. Müdür ve üstü
pozisyonlarda iç terfi oranımız ise %47’dir.
BNP Paribas Cardif Türkiye çalışanları
aynı zamanda global bir şirket olmanın
avantajlarından faydalanarak yurt
dışında farklı ülkelerdeki pozisyonlarda
çalışabilmektedir. Bu fırsattan yararlanmak
isteyen çalışma arkadaşlarımız İnsan
Kaynakları Departmanı ile yılda bir kez
yaptıkları birebir kariyer görüşmelerinde
taleplerini ve beklentilerini paylaşmaktadır.
İç İletişim Faaliyetleri
Ayrıca 2014 yılında başlamış olduğumuz
“İK Kariyer Saati” uygulaması ile İnsan
Kaynakları ekibi haftada bir gün iki saat
boyunca çalışanlarımızdan gelen kariyer
süreci ile ilgili soru ve taleplere cevap
vermektedir.
Ödüllendirme
BNP Paribas Cardif Türkiye ödüllendirme
sürecinde geçen yıl başlatılan “Cardif’in
Değerleri Programı” ile ekiplerin
arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi
hedeflenmektedir. Bu çalışmanın bir parçası
olarak hazırlanan “teşekkür kartları”, şirket
değerleri doğrultusunda (proaktif olmak,
yenilikçilik, yaratıcılık, inanç ve kararlılık,
başarı tutkusu) hazırlanan bir ödül programı
olmasının yanı sıra şirket içerisindeki takdir
ve teşekkür kültürünün de pekişmesine katkı
sağlamaktadır.
Şirket içerisinde yürütülen bir diğer ödül
programı ise “Cardif’in Yıldızları Ödül
Programı’dır. Şirketimizde inovasyon
kültürünü oluşturmak için 2013 yılında ilki
gerçekleştirilen ve çalışanlarımızın büyük bir
ilgi ile karşıladığı programda gelen karlılık,
operasyonel verimlilik ve rekabette avantaj
sağlayacak 40 proje değerlendirilmiş olup
ve 2014 yılında kazananlara ödülleri takdim
edilmiştir.
Bu programların yanı sıra Cardif hediye
paketleri ve anlık ödüllendirme programları
da çalışanlarımızın motivasyonunu
desteklemek üzere kurgulanan, takdir
ve ödül sistemimizin önemli parçalarını
oluşturmaktadır.
BNP Paribas Cardif Türkiye olarak 2014
yılında, çalışanlarımızın memnuniyetini
ve bağlılığını desteklemek üzere İnsan
Kaynakları Bölümü altında “İç İletişim ve
Kurum Kültürü” adıyla yeni bir departman
hayata geçirdik. Temel olarak işveren
markamızın yönetimine odaklanan İç
İletişim departmanımızla, çalışanlarımız
arasında ortak bir kurum kültürü
oluşturmayı, çalışanlarımız için profesyonel
iş yaşamına dair sunduğumuz imkanların
yanı sıra iş dışında da bir araya
gelebilecekleri sosyal imkanlar sunmayı ve
nihayetinde BNP Paribas Cardif ailesinin
bir parçası olmaktan keyif alabilecekleri bir
ortam yaratabilmeyi hedefledik.
En sevdiğiniz renk? Mavi
BNP Paribas Cardif’in size yansıttığı renk?
Yeşil; güven ve büyümeyi ifade eden
BNP Paribas Cardif hayatınıza nasıl renk kattı?
Yenilikçiliği ve insan odaklı yaklaşımıyla
Geleceği nasıl renklendirmek istersiniz?
Güven ve sağlamlığı ifade
eden maviyle.
2014 yılı içinde İç İletişim ve Kurum Kültürü
departmanı olarak hayata geçirdiğimiz
ilk proje İnsan Kaynakları Bölümü marka
çalışmaları oldu. İnsan Kaynakları
Bölümünü; çalışanına yakın ve onun iş
yaşamına doğrudan dokunan uygulamaları
hayat geçiren, çalışanlara kendilerini
ekiplerinin bir parçası olarak hissettirebilecek
“Bizim IK” sloganı ile konumlandırdık.
Hazırladığımız manifestoyu ve görsel
çalışmaları tüm çalışanlarımızla paylaşarak
kısa bir zaman içinde çalışanların algısının
hedeflediğimiz yönde oluşmasını sağladık.
İşveren markamızı konumlandırmak üzere
yürüttüğümüz İç İletişim faaliyetlerinin yanı
sıra 2014 yılında ulusal yayınlar, finans ve
insan kaynaklarına dair sektörel yayınlarda
yer aldık.
Şirket stratejilerimizi paylaşmak, 2014
değerlendirmeleri yapmak ve 2015
planlamalarımızı belirleyebilmek
üzere yıl içinde yönetim kadromuz
için toplantılar organize ettik. İki ay
aralıklarla gerçekleştirdiğimiz periyodik
müdürler toplantılarımızın yanı sıra,
Genel Müdürümüzün ev sahipliğinde
gerçekleştirdiğimiz bilanço yemeği ve
Cardif Yöneticiler Toplantısı ile yönetim
kadrolarımızı bir araya getirdik.
Organizasyonumuz içindeki bilgi akışını
Esra Bilik
BNP Paribas Cardif Türkiye
Strateji ve İş Geliştirme
49
50
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
“Yeşil Yıldızlar”
Ekibimizle Birlikte
Yaptığımız proje ile
BNP Paribas Cardif
Genel Müdürlüğü
artık Bir Yeşil Ofis!
ortak bir iletişim platformu üzerinden
gerçekleştirebilmek üzere 2014 yılında
global intranet sistemimiz Echonet
üzerinde Echonet Türkiye’yi hayata
geçirdik. Şirketimize ve Grubumuza dair
haberlerin, departmanlara ait tanıtım
ve duyurularının yer aldığı bu platform
üzerinden çalışanlarımızla ayrıca sosyal
aktiviteler, yeni açılan mekanlar gibi güncel
ve keyifli konularda da bilgiler paylaşıyoruz.
En iyi motivasyonun ekip olarak bir arada
keyifli zaman geçirmek olduğu inancıyla
2014 yılında bir dizi yeni uygulama ile
çalışanlarımızı farklı organizasyonlar,
turnuvalar ve atölye çalışmaları ile bir
araya getirdik.
Cardif’te Keyifli Sohbetler
organizasyonlarımız ile her ay faaliyet
alanımızın dışında sosyal hayata yönelik
konularda uzmanlar ile bir araya geldik.
Dönemsel organizasyonlarımızın dışında
çalışanlarımıza yoğun iş tempoları içinde
keyifli süprizler yaparak da Cardif’teki
çalışma hayatını renklendiriyoruz. “Cuma
Tadında” ikramlarımız, sürpriz mutlu saatler
uygulamalarımız, anlık ödüllü sorularımız da
bunlardan birkaçı.
Sosyal Sorumluluk
Kurum olarak sosyal sorumluluk
projelerimizin gönüllülük esasına dayalı
olmasına önem veriyoruz. Çalışanlarımızın
keçe atölyesinde geliştirdikleri ürünlerin
satıldığı yeni yıl kermesimiz ile Muş
Malazgirt Çayırdere İlköğretim okulunun
kırtasiye ihtiyaçlarına destek olduk.
Gülümseten Dükkan organizasyonu ile
Özürlüler Vakfı yararına şirketimizde
satış stantları açtık. Kadınlar Günü ve
Babalar Günü gibi özel günler vesilesiyle
çalışanlarımız adına yaptığımız bağışlar
ile de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
ve Koruncuk Vakfı ile işbirliği fırsatımız
oldu. Yine sosyal sorumluluk bilincimiz
doğrultusunda Bolluca Hayvan Barınağı’nın
ihtiyaçları doğrultusunda küçük dostlarımız
için çalışanlarımızdan yardım topladık.
BNP Paribas Cardif Ailesi olarak bu yıl da
İstanbul Maratonu’na katıldık ve ACEV’in
Okuryazar Kadınlar Projesine bağış
toplanabilmesi için Adım Adım Oluşumu ile
işbirliği yaptık.
2014 yılı içinde en çok ses getiren sosyal
sorumluluk projemiz Doğal Hayatı
Koruma Vakfı (WWF) ile başlattığımız
Green Ofis projemiz oldu. Yine gönüllü
çalışanlarımızdan oluşan bir ekiple
hayata geçirdiğimiz bu proje sonucunda
Genel Müdürlük binamızda yıllık kağıt
tüketimini ortalama yüzde 18, kişi başı
yıllık elektrik tüketimini ise yaklaşık
yüzde 35 oranında azaltmayı başararak
hedeflerimizin de üzerinde bir tasarruf ile
Green Ofis Sertifikasını almayı başardık.
Bu projenin şirketimiz için en önemli bir
diğer katma değeri ise projenin tamamıyla
çalışanlarımızın insiyatifiyle başlamış ve
yürütülmüş olmasıdır. Çalışanlarımızın
gönüllü olarak oluşturduğu “Yeşil Yıldızlar”
ekibi 1 yıl boyunca ofislerimizde alınacak
tasarruf önlemlerinin takipçisi oldu. Enerji
tüketiminden kağıt tasarrufuna, geri
dönüşüm süreçlerinin oluşturulmasından
karbon ayak izinin takip edilmesine kadar
tüm çalışmalar ortak irade ve akılla
yürütüldü.
Kurumsal
İletişim
Faaliyetleri
En sevdiğiniz renk? Lacivert
BNP Paribas Cardif’in size yansıttığı renk?
Tazeliği andırması nedeniyle yeşil. Bunu sigorta
sektöründe yeni, güncel hayatı takip eden ürünler
nedeniyle yeşil olarak da belirtebilirim.
BNP Paribas Cardif hayatınıza nasıl renk kattı?
Yeşil ve lacivert bir arada. Durmayan bir öğrenme
süreci, yeni ve güncel hayata uygun ürünler, dinamik
bir ekip olması burayı farklı ve renkli kılıyor.
Geleceği nasıl renklendirmek istersiniz?
Lacivert. Yanına yeşil ve beyaz ile capcanlı,
dinamik bir gelecek oluşturabilmek isterdim.
BNP Paribas Cardif Kurumsal İletişim
departmanı olarak 2014 yılında medya
iletişimi, pazarlama iletişimi, organizasyon
yönetimi ve kurumsal iletişime yönelik
çalışmalar başta olmak üzere şirketin
tüm departmanlarının ihtiyaçlarına uygun
çözümler üretildi.
BNP Paribas Cardif şirketi faaliyetleri ve
ürünlerinin duyurulması için yıl boyunca
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları
düzeyinde yazılı ve sözlü röportajlar, haber
çalışmaları organize edildi, şirket faaliyetleri
global ve yerel stratejiler doğrultusunda
yayınlarla paylaşıldı.
Yazılı basında 1 Ocak – 31 Aralık 2014
tarihleri arasında bireysel emeklilik ve hayat
sigortaları konularında toplam 369 haber
yansıması alındı.
Pazarlama kampanyalarının iletişim
çalışmaları TEB ile koordine edilerek yıl
içinde farklı kampanyalara imza atıldı ve
bu kapsamda çizgi altı ve çizgi üstü, dijital
iletişim ve basın iletişimleri yürütüldü.
Yıl boyunca farklı kanallar için organizasyon
planlamaları ve yönetimi gerçekleştirildi.
2014 yılında da önceki yıllarda olduğu
gibi, pazarlama, satış ve iç iletişim
tanıtım materyallerinin oluşturulması
konularında departmanlara hizmet
verilmiş olup BNP Paribas Cardif kurumsal
marka imajına uygun iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Altuğ Akgül
BNP Paribas Cardif Türkiye
Mali İşler / Aktüerya
51
52
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Özet Yönetim Kurulu Raporları
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Şirketimizin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu,
Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kâr – Zarar
hesaplarını tetkik ve onaylarınıza sunuyor;
toplantımıza katılan değerli ortaklarımız ile
temsilcilerini saygı ile selamlıyoruz.
Türkiye Sigorta Sektörü
2014 yılı teknik neticelerine bakıldığında, Hayat
ve Hayat Dışı toplamında 25.989.552.680 TL
prim ile kapatan sektör 2014 yılına göre sırasıyla
Hayat Dışı branşlarda %9, Hayat branşında
-%3,51 ve toplamda %7,26 oranında bir prim artışı
gerçekleştirmiştir.
Hayat sigortalarının sektördeki payları (Bin Tl)
Yıllar
* BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş
SİGORTA SEKTÖRÜ
Toplam Prim
Hayat Primi
Payı (%) Toplam Prim
Hayat Primi
Payı (%)
Payı
2010
14.129.394
2.181.250
15,43
36.752
0,26
35.477
1,63
2011
17.165.081
2.685.674
15,64
77.798
0,45
76.297
2,84
2012
19.826.650
2.710.826
13,67
40.878
0,21
40.114
1,48
2013
24.229.615
3.395.327
14,01
58.198
0.24
57.907
1,71
2014
25.989.552
3.280.003
12,60
64.943
0.24
64.800
1,98
2014 Yılı Değerlendirmesi
Şirketimiz 2014 yılında kira ve gelir kaybı, finansal kayıplar, hayat ve ferdi kaza branşlarında faaliyet
göstermeye devam edecektir.
2014 yılına yepyeni inanç, hedef ve umutlarla giren şirketimizin tüm taahhüt ve vecibelerine sadık, tüm
yasa ve teamüllere saygılı, disiplinli ve adına yakışır prensipli çalışma ve sorumluluk anlayışı içinde
yürüttüğü faaliyetleri takdir ve tensiplerinize arz edilmektedir.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Şirketimizin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu,
Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kâr – Zarar
hesaplarını tetkik ve onaylarınıza sunuyor;
toplantımıza katılan değerli ortaklarımız ile
temsilcilerini saygı ile selamlıyoruz.
Türkiye Sigorta Sektörü
2014 yılı teknik neticelerine bakıldığında, Hayat
ve Hayat Dışı toplamında 25.989.552.680 TL
prim ile kapatan sektör 2014 yılına göre sırasıyla
Hayat Dışı branşlarda %9, Hayat branşında
-%3,51 ve toplamda %7,26 oranında bir prim artışı
gerçekleştirmiştir.
Hayat sigortalarının sektördeki payları (Bin Tl)
Yıllar
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş
SİGORTA SEKTÖRÜ
Toplam Prim
Hayat Primi
Payı (%)
Toplam Prim
Hayat Primi
Payı (%)
Payı
*Sektörel bilgiler, 13 Mart 2015 tarihi itibariyle Türkiye Sigorta Birliği Web Sitesinden alınmıştır.
2010
14.129.394
2.181.250
15,43
19.617
0,14
17.746
0,81
Şirketimiz, yukarıda belirtilen prim üretimleri sonucunda 2014 faaliyet yılını 1.837.236 TL net kar ile
kapatmıştır.
2011
17.165.081
2.685.674
15,64
10.884
0,06
10.803
0,40
2012
19.826.650
2,710,826
13,67
53.568
0,27
53.336
1,97
2013
24.229.615
3.395.327
14,01
75.138
0,31
74.777
2,20
2014
25.989.552
3.280.003
12,60
134.554
0,51
134.325
4,10
2014 Yılı Değerlendirmesi
Şirketimiz 2014 yılında hayat branşında faaliyet göstermeye devam edecektir.
2014 yılına yepyeni inanç, hedef ve umutlarla giren şirketimizin tüm taahhüt ve vecibelerine sadık, tüm
yasa ve teamüllere saygılı, disiplinli ve adına yakışır prensipli çalışma ve sorumluluk anlayışı içinde
yürüttüğü faaliyetleri takdir ve tensiplerinize arz edilmektedir.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Şirketimizin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu,
Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kâr – Zarar
hesaplarını tetkik ve onaylarınıza sunuyor;
toplantımıza katılan değerli ortaklarımız ile
temsilcilerini saygı ile selamlıyoruz.
Türkiye Sigorta Sektörü
2014 yılı teknik neticelerine bakıldığında, Hayat
ve Hayat Dışı toplamında 25.989.552.680 TL
prim ile kapatan sektör 2014 yılına göre sırasıyla
Hayat Dışı branşlarda %9, Hayat branşında
-%3,51 ve toplamda %7,26 oranında bir prim artışı
gerçekleştirmiştir.
Hayat sigortalarının sektördeki payları (Bin Tl)
Yıllar
BNP PARİBAS CARDIF SİGORTA A.Ş
SİGORTA SEKTÖRÜ
Toplam Prim
Hayat Primi
Payı (%) Toplam Prim
2010
14.129.394
11.948.144
84,56
2011
17.165.081
14.479.407
2012
19.826.650
2013
2014
*Sektörel bilgiler, 13 Mart 2015 tarihi itibariyle Türkiye Sigorta Birliği Web Sitesinden alınmıştır.
Bireysel Emeklilik Sistemi
27 Ekim 2003 tarihinde başlayan bireysel emeklilik
uygulaması 2014 yılında hızla devam etmiştir. 26
Aralık 2014 itibariyle sektördeki toplam sözleşme
sayısı 5.767.312’ye; katılımcı sayısı ise 5.062.659’a
ulaştı. Yine 26.12.2014 itibariyle toplam katkı payı
28.112 milyon TL’ye; toplam fon büyüklüğü 34.576
milyon TL’ye yükselmiştir.
BES TEMEL GÖSTERGELERİ – 26.12.2014
Sektör
BNP Parıbas
Cardıf Emeklilik
BNP Parıbas Cardıf
Emeklilik Sektör Payı (%)
Sözleşme Sayısı
5.767.312
197.910
3,43
Katılımcı Sayısı
5.062.659
164.433
3,24
Katılımcıların Fon Tutarı(TL)
34.576.521.293
1.063.280.261
3,07
Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL)
3.023.462.338
88.076.192
2,91
Yatırıma Yönlenen Tutar(TL)
27.610.282.164
884.529.186
3,20
Hayat Primi
Payı (%)
Payı
15.993
0,13
15.993
0,13
* Sektörel bilgiler, 13 Mart 2015 tarihi itibariyle Emeklilik Gözetim Merkezi Sitesinden alınmıştır.
84,35
11.270
0,08
11.270
0,08
17.115.823
86,32
11.139
0,07
11,139
0,07
Şirketimiz, yukarıda belirtilen prim üretimi ve katkı payı tahsilatları sonucunda 2014 faaliyet yılını
13.107.833 TL zarar ile kapatmıştır.
24.229.615
20.834.288
85,99
21.842
0,10
21.842
0,10
25.989.552
22.709.549
87,40
27.570
0,12
27.570
0,12
*Sektörel bilgiler, 13 Mart 2015 tarihi itibariyle Türkiye Sigorta Birliği Web Sitesinden alınmıştır.
Şirketimiz, yukarıda belirtilen prim üretimleri tahsilatları sonucunda 2014 faaliyet yılını 3.335.373 TL net
kar ile kapatmıştır.
2015 Yılı Değerlendirmesi
Şirketimiz 2015 yılında bireysel emeklilik, hayat ve ferdi kaza branşlarında faaliyet göstermeye devam
edecektir.
2015 yılına yepyeni inanç, hedef ve umutlarla giren Şirketimizin tüm taahhüt ve vecibelerine sadık, tüm
yasa ve teamüllere saygılı, disiplinli ve adına yakışır prensipli çalışma ve sorumluluk anlayışı içinde
yürüttüğü faaliyetleri takdir ve tensiplerinize arz edilmektedir.
53
54
Bölüm 3
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
55
FİNANSAL
BİLGİLER VE RİSK
YÖNETİMİNE
İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELERİ
Benim rengim mor!
Çünkü ‘huzur’ benim önceliğim.
Asırlar boyu refahın, asaletin rengidir mor.
Kaygılardan uzak, mutlu ve huzurlu bir geleceğin habercisidir.
Huzur ver: BNP Paribas Cardif’de asıl amaç,
endişeleri en aza indiren, beklentileri karşılayan,
huzurlu bir yaşamı sağlamaktır;
her zaman, herkes için.
56
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP Paribas Cardıf Hayat Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve
Bağımsız Denetim Raporu
BNP Parıbas Cardıf Sigorta A.Ş.’nin
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetim Raporu
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu’na,
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu’na,
1. BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte
sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve
dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
7. BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona
eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları
denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
2.Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması
ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe
politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,
sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların
gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız
denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini
de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket’in iç sistemleri göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4.Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.’nin
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık
mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Raporlar
5.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in
1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin
hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6.TTK’nın 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve
istenen belgeleri vermiştir.
57
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
8. Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması
ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe
politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
9. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,
sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların
gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız
denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini
de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket’in iç sistemleri göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
10. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu,
aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve
standartları (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Raporlar
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in
1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin
hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
12. TTK’nın 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve
istenen belgeleri vermiştir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi
Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 27 Şubat 2015
İstanbul, 27 Şubat 2015
58
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 2014 YILI
FAALİYET RAPORU UYGUNLUK BEYANI
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 2014 YILI FAALİYET
RAPORU UYGUNLUK BEYANI
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu
Şirketimizin 2014 yılı faaliyet raporu 07 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali
Bünyelerine ilişkin Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olup
onayınıza sunulmaktadır.onayınıza sunulmaktadır.
Yönetim Kurulu
Şirketimizin 2014 yılı faaliyet raporu 07 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali
Bünyelerine ilişkin Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olup
onayınıza sunulmaktadır.
Jean-Bertrand Marie LAROCHE
Yönetim Kurulu Başkanı
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Jean-Bertrand Marie LAROCHE
Yönetim Kurulu Başkanı
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Renato Alessandri Alves de Oliveira
Genel Müdür Yardımcısı
Mert NİŞEL
Müdür
Renato Alessandri Alves de Oliveira
Genel Müdür Yardımcısı
Mert NİŞEL
Müdür
21
59
60
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
İç Denetim Faaliyetleri
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI
FAALİYET RAPORU UYGUNLUK BEYANI
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Yönetim Kurulu
Şirketimizin 2014 yılı faaliyet raporu 07 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali
Bünyelerine ilişkin Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olup
onayınıza sunulmaktadır.
Jean-Bertrand Marie LAROCHE
Yönetim Kurulu Başkanı
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Renato Alessandri Alves de Oliveira
Genel Müdür Yardımcısı
Mert NİŞEL
Müdür
BNP Paribas Cardif Grup Türkiye İç Denetim
Bölümü, grubun günlük faaliyetlerinden
bağımsız olarak, yönetimin ihtiyaçları ve
grubun yapısına göre, iç kontrol sistemi
ile risk yönetimi sisteminin işleyişi başta
olmak üzere grubun tüm faaliyetlerini
ve birimlerini kapsayan denetimler
gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulu’na
doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren İç
Denetim Bölümü, gerçekleştirdiği denetim
faaliyetleri ile Kurumun karşı karşıya
kalabileceği potansiyel risklerin mevzuat
ve uluslararası standartlar doğrultusunda
etkin bir şekilde kontrol altına alınmasını
ve yönetilmesini amaçlamaktadır. Grubun
21
tüm şirketlerini (Cardif Hayat, Cardif Sigorta
ve Cardif Emeklilik) kapsayan Yıllık iç
denetim planı risk odaklı hazırlanmakta
olup Yönetim Kurulu onayına tabidir. İç
Denetim raporlarında yer alan tespit ve
değerlendirmeler Grubun tüm şirketlerine ait
işlem ve faaliyetleri hakkında değerlendirme
ve bulguları içerir. İç Denetim Bölümü
denetimlerde tespit edilen bulguları
raporlayarak, giderilmelerine yönelik gerekli
aksiyon planlarını takip etmektedir. İç
denetim raporlarının durumunu da içeren İç
Denetim Bölümü faaliyet raporları dönemsel
olarak Denetim Komitesi ve Yönetim
Kurulu’na sunulmaktadır.
61
62
İç Kontrol Faaliyetleri
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
26913 sayılı 21 Haziran 2008 tarihli “Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç
Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca
28 Kasım 2008’de alınan yönetim kurulu
kararı ile İç Kontrol Departmanı kurulmuştur.
Bir müdüre bağlı olarak çalışan iki iç
kontrol elemanından oluşan İç Kontrol
Departmanı’nın hazırladığı ve Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilen “İç Kontrol
Yönetmeliği” ile İç Kontrol Departmanı’na
ilişkin görev, yetki, sorumluluklar ve çalışma
esasları belirlenmiştir.
Genel Müdür’e bağlı olarak çalışan
departmanın hedefi temel olarak; proaktif
bir yaklaşım ile süreçlerde etkin bir iç
kontrol sistemi kurmak, şirket varlıklarının
korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli
bir şekilde kanuna ve ilgili diğer mevzuata,
şirket içi politikalar ile kurallara ve
sigortacılık teamüllerine uygun olarak
yürütülmesini, muhasebe ve finansal
raporlama sisteminin güvenilirliğini,
bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde
edilebilirliğini sağlamaktır.
İç Kontrol Departmanı, rutin iç kontrol
aktivitelerinin oluşturulan kontrol listeleri
aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının
raporlanmasının yanı sıra bünyesindeki
Satış Kalitesi fonksiyonu aracılığıyla satış
esnasında müşterilere verilen hizmetin
kalitesinin arttırılması yönünde çeşitli
kontroller yapmakta ve satış ekiplerine
düzenli eğitimler vermektedir.
Mali Durum Kârlılık ve Tazminat
Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirmeler
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Şirket için gerekli özsermaye tutarını ölçen
sermaye yeterliliği tablosu sonuçlarına
göre, ikinci yönteme göre (aktif riski,
reasürans riski, aşırı prim artış riski,
muallak tazminat riski, yazım riski, kur
riski) Şirket için, Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde
hesaplanan 31 Aralık 2014 tarihli gerekli
sermaye tutarı 7.007.487 TL iken, Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin
Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 4.
Maddesi gereğince tesis etmesi gereken
teminat tutarı 18.017.101 TL’dir. Buna
BNP Paribas Cardif Hayat
Sigorta A.Ş., 2014 yılı
içinde güçlü aktif yapısı
ile bu görevi başarı ile
tamamlamıştır.
karşılık özkaynaklar toplamı 28.493.521 TL,
nakit değerler toplamı 72.377.241 TL olup
bloke teminat için bloke tutar 22.926.405
TL’dir. 2014 faaliyet yılı sonunda şirketin
ödenmiş sermayesi 18.147.000 TL, özkaynak
büyüklüğü 28.493.521 TL, aktif büyüklüğü
83.604.030 TL’dir. Hasar ödemelerinin
sigortalılara tam ve zamanında yapmayı
görev edinen BNP Paribas Cardif Hayat
Sigorta A.Ş., 2014 yılı içinde güçlü aktif yapısı
ile bu görevi başarı ile tamamlamıştır. 2014
yılı içinde tazminat ödemeleri 34.321.610
TL olarak gerçekleşmiştir. (2013 yılı
Tazminat Ödemesi: 29.519.207 TL) Ödenen
tazminatın önemli bir kısmı Hayat branşında
gerçekleşmiş olup 33.567.943 TL’dir. Kalan
753.667 tl’lik tutar ise Ferdi Kaza branşında
gerçekleştirilmiştir. Şirket, tahakkuk etmiş
ve hesaben tespit edilmiş ancak daha
önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat
bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış
ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat bedelleri için
muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır.
Bu çerçevede, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla,
muallak tazminat karşılıklarındaki değişim
rakamı 1.413.059 TL’dir.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Şirket için gerekli özsermaye tutarını ölçen
sermaye yeterliliği tablosu sonuçlarına
göre, ikinci yönteme göre (aktif riski,
reasürans riski, aşırı prim artış riski,
muallak tazminat riski, yazım riski, kur
riski) Şirket için; Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde
hesaplanan 31 Aralık 2013 tarihli gerekli
özsermaye tutarı 7.005.785 TL iken, Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin
Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 4.
Maddesi gereğince tesis etmesi gereken
teminat tutarı 3.501.353 TL’dir. Buna karşılık
özkaynaklar toplamı 23.335.598 TL, nakit
değerler toplamı 38.885.625 TL olup,
bloke teminat için bloke tutar 4.0007.972
TL’dir. 2014 faaliyet yılı sonunda şirketin
ödenmiş sermayesi 10.300.000 TL, özkaynak
büyüklüğü 23.335.598 TL, aktif büyüklüğü
61.324.544 TL’dir. 2014 yılı dönem net
kârı 3.335.373 TL’dir. Hasar ödemelerinin
sigortalılar tam ve zamanında yapmayı
görev edinen BNP Paribas Cardif Sigorta
A.Ş., 2013 yılı içinde güçlü aktif yapısı ile
bu görevi başarı ile tamamlamıştır. 2014
yılı içinde tazminat ödemeleri 1.203.067
TL olarak gerçekleşmiştir. (2013 yılı
Tazminat Ödemesi: 783.450 TL) Ödenen
63
64
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
tazminatın önemli bir kısmı Kira ve Gelir
Kaybı branşında gerçekleşmiş olup 917.430
TL’dir. Kalan tutar ise Ferdi Kaza branşında
gerçekleşmiştir. Şirket, tahakkuk etmiş ve
hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki
hesap dönemlerinde veya cari hesap
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat
bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış
ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat bedelleri için
muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır. Bu
çerçevede, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle,
muallak tazminat karşılıklarındaki değişim
rakamı 125.253 TL’dir.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş., güçlü
ortaklık yapısı ve sermayesi ile faaliyetlerine
devam etmektedir. Şirket için gerekli
özsermaye tutarını ölçen sermaye yeterliliği
tablosu sonuçlarına göre, ikinci yönteme
göre, (aktif riski, reasürans riski, aşırı
prim artış riski, muallak tazminat riski,
yazım riski, kur riski) Şirket için; Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik
çerçevesinde hesaplanan 31 Aralık 2014
tarihli gerekli sermaye tutarı 71.359.517
TL iken, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin
Yönetmeliğin 4. Maddesi gereğince tesis
etmesi gereken teminat tutarı 53.583.745
TL’dir. Buna karşılık özkaynakların toplamı
316.976.140 TL olup Şirket 58.875.857 TL
tutarında vadeli mevduat, Eurobond ve
devlet tahvilin Hazine Müsteşarlığı lehine
bloke ederek teminatını tamamlamıştır.
Hasar ödemelerinin sigortalılara tam ve
zamanında yapmayı görev edinen Şirket,
2014 yılı içinde güçlü aktif yapısı ile bu
görevi başarı ile tamamlamıştır. 2014 yılı
içinde tazminat ödemeleri 21.036.665
TL olarak gerçekleşmiştir. ( 2013 yılı
Tazminat Ödemesi: 17.492.822 TL). Ödenen
tazminatın önemli bir kısmı Hayat branşında
gerçekleşmiş olup 21.011.665 TL’dir.
(2013 yılı Tazminat Ödemesi: 17.285.037
TL) Kalan tutar ise Ferdi Kaza branşında
gerçekleşmiştir. Şirket tahakkuk etmiş ve
hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki
hesap dönemlerinde veya cari hesap
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat
bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış
ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat bedelleri için
muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır. Bu
çerçevede, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla,
muallak tazminat karşılıklarındaki değişim
rakamı 4.314.275 TL’dir.
Risk Yönetimi Uygulama ve Politikaları
Risk Türleri itibarıyla Risk Yönetimi
Politikaları
BNP Paribas Cardif Türkiye Risk Yönetimi
uygulamaları T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı’nca yayınlanan 21 Haziran
2008 tarihli “Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin
Yönetmelik” ile BNP Paribas Grubu’nca
global düzeyde uygulanan risk yönetimi
prensipleri çerçevesinde sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, risk yönetimi ve risklerin
raporlanması ve kontrolünün tüm şirket
çalışanlarının ortak sorumlulukları arasında
bulunduğu kabul edilmektedir.
Risk Yönetimi ve risklerin kontrolüne ilişkin
çalışmalar Genel Müdür’e bağlı olarak
çalışan Risk ve Kontrol Grubu Başkanlığı’nca
yürütülmekte ve koordine edilmektedir. Bu
kapsamda şirketin ana risk politikalarının
belirlenmesi, maruz kalınan yüksek riskli
konuların tespiti, raporlanması ve tesirinin
azaltılması amacıyla alınacak aksiyonların
takibi, şirket risk haritasının çıkarılması ve
risk bazlı iç kontroller gerçekleştirilmesi gibi
faaliyetler yürütülmektedir.
BNP Paribas Cardif Türkiye’nin maruz
kaldığı riskler farklı ana gruplarda
sınıflandırılmakta ve yönetilmektedir.
Operasyonel Riskler, Basel II tanımlamalarına
uygun olarak alt sınıflara ayırılmakta,süreç
ve olay bazlı olarak yönetilmektedir.
Operasyonel risklerin takibi ve kontrolü
Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından
yapılmakta olup, şirketin bu risklerden
korunabilmesi veya ilgili risklerin olası
etkilerinin azaltılması amacıyla alınacak
aksiyonlar belirlenmekte ve belirlenen
aksiyonların zamanında ve efektif bir
şekilde tamamlanması düzenli olarak takip
edilmektedir. Bunun yanı sıra, operasyonel
zarara yol açan veya gerçekleşme
potansiyeli bulunan operasyonel riskler
kayda alınmakta ve gerek şirket içi gerekse
grup içi ilgili mercilere düzenli olarak
raporlanmaktadır.BNP Paribas Cardif
Türkiye’de Operasyonel Risklerin takip
ve yönetiminden sorumlu olan İç Kontrol
Komitesi yılda en az 3 defa olmak üzere
tüm üst yönetimin katılımıyla düzenli olarak
toplanmaktadır.
Kredi Riskleri, Mali İşler Grubu tarafından
takip edilmekte olup, bu risklerin yönetimi
Kredi Riski Komitesi’nce yürütülmektedir.
BNP Paribas Cardif Türkiye’nin bankalarla
olan mevduat ilişkisi ile müşterileri,
acenteleri ve diğer iş ortaklarıyla
arasındaki sigortacılık ve emeklilik
faaliyetlerinden doğan kredi riskleri bu
kapsamda değerlendirilmektedir. Diğer
kredi riskleri için ise iş ilişkisine girilmeden
önce detaylı risk analizleri yapılmakta, iş
ilişkisinin başlangıcından itibaren de kredi
riski düzenli olarak ölçülerek Kredi Riski
Komitesi’ne sunulmaktadır. Kredi risklerinin
teminatlandırılması ya da ilave risk alımının
durdurulması kararı Kredi Riski Komitesi’nce
verilmektedir.
Yatırım Riskleri, piyasa riski, aktif-pasif
riski, kur riski, faiz riski ve benzeri riskleri
kapsamaktadır. Bu risklerin yönetimine ilişkin
sorumluluk Mali İşler Grubu bünyesindeki
Fon Yönetimi ve Aktüerya Müdürlüklerince
yürütülmekte olup, yatırım risklerine ilişkin
alınacak pozisyonlar ve limitler Yatırım
Komitesi’nce belirlenmektedir. Yatırım
risklerinin yönetimi kapsamında bilançoda
oluşabilecek aktif-pasif uyumsuzlukları,
farklı döviz cinslerinden varlık ve
yükümlülüklerden kaynaklanan kur riskleri,
şirketin likiditesinde meydana gelebilecek
problemler ile şirket ve emeklilik fonlarının
piyasalarda oluşabilecek dalgalanmalara
karşı hassasiyeti çeşitli senaryo analizleri ve
stres testleri vasıtasıyla takip edilmekte ve
raporlanmaktadır.
Piyasa riski, faiz oranı, döviz kurları ve piyasa
fiyatlarında olabilecek değişikliklerin şirketin
gelirini veya elinde bulundurduğu finansal
araçların değerini etkileme riskidir. Piyasa
65
66
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
riski yönetiminin amacı, risk kârlılığının
optimize edilerek, piyasa riski tutarının
kabul edilebilir parametrelerde kontrol
edilebilmesidir.
Kur riski, kurun değerinde yaşanan
değişiklikler sonucu varlıklar ve
yükümlülüklerde meydana gelebilecek
olumlu veya olumsuz değişimlerdir.
Şirket, varlık ve yükümlülüklerde yer
alan yabancı para değerlerde yaşanan
farklılıklar nedeniyle döviz riskine maruz
kalmaktadır. Bu riskler döviz pozisyonunun
analiz edilmesi ile takip edilmekte ve Yatırım
Politikasında belirlenen limitler dahilinde
yönetilerek sınırlandırılmaktadır.
Likidite riski, Şirket’in net fonlama
yükümlülüklerini yerine getirememe
ihtimalidir. Şirket, sigorta sözleşmelerinden
kaynaklanan yükümlülüklerin
karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit
kaynakları kullanmaktadır. Piyasalarda
meydana gelen bozulmalar veya kredi
puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının
azalması sonucunu doğurabilecek olayların
meydana gelmesi ve borçların ödenmesine
yetecek tutarda fon bulundurulması
likidite riskinin oluşmasına sebebiyet
vermektedir. Likidite riski yönetimi Mali
İşler Grubu bünyesinde yer alan Nakit Fon
Yönetimi ve Bütçe ve Finansal Raporlama
Departmanlarının koordinasyonu ile
önümüzdeki dönemlerde oluşacak nakit
akımları analiz edilmekte, piyasa riskleri
nedeniyle oluşabilecek fon kayıpları analiz
edilerek likidite riski yönetilmektedir.
Sigorta Riskleri, şirketin sigortacılık
faaliyetleri çerçevesinde üstlendiği riskleri
kapsamakta olup, Aktüerya Departmanı
tarafından takip edilmektedir. Sigorta
riskleri şirketin risk iştahının üzerine çıkan
durumlarda çeşitli reasürans anlaşmaları
aracılığıyla devredilmekte, belirli tutarların
üzerine çıkan veya belirlenmiş standartların
dışında üretilmesi talep edilen sigorta
poliçeleri risk kabul (underwriting)
süreçlerine tabi tutulmakta ve yeni ürünler
çıkarılması suretiyle üstlenilen sigorta
riskleri ayrıntılı onay süreçlerine tabi
tutulmaktadır. Sigorta riskleri Risk Kabul
(Underwriting) Komitesi’nin gözetimine tabi
bulunmaktadır.
Stratejik Riskler, Şirket’in kısa, orta ve uzun
vadeli stratejilerinin gerçekleşmesinin iç
ve dış etkenler sonucunda tehlike altına
girdiği durumları kapsamakta olup, bu
risklerin yönetimi Şirket İcra Komitesi’nin
sorumluluğundadır.
Risk Yönetimi Uygulama ve
Politikalarının Denetimi ve Kontrolü
Risk Yönetimi uygulamalarının ve
politikalarının yeterliliği ile şirketin değişen
ihtiyaçlarına uygunluğu şirket İç Denetim
Müdürlüğü tarafından denetlenmekte ve
denetim sonuçları şirket Yönetim Kurulu’na
raporlanmaktadır. Yapılan denetimlerde
ulaşılan bulgular aksiyon planlarına
bağlanmakta ve alınan aksiyonlar düzenli
olarak İç Kontrol Komitesi ve Denetim
Komitesi’ne sunulmaktadır.
Ayrıca, risk yönetimi faaliyetleri çerçevesinde
belirlenen konular İç Kontrol Müdürlüğü’nün
dönemsel kontrol planlarına dahil edilerek
düzenli kontrollere tabi tutulmaktadır.
Risk yönetimi
ve risklerin
raporlanması ve
kontrolünün tüm
şirket çalışanlarının
ortak sorumlulukları
arasında bulunduğu
kabul edilmektedir.
İlişkili Şirket İşlemleri
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Şirket’in dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler, Bağımsız Denetim
Raporu’nun 45 no’lu “İlişkili Taraflarla İşlemler” dipnotunda detaylı olarak açıklanmaktadır.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Şirket’in dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler, Bağımsız Denetim
Raporu’nun 45 no’lu “İlişkili Taraflarla İşlemler” dipnotunda detaylı olarak açıklanmaktadır.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Şirket’in dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler, Bağımsız Denetim
Raporu’nun 45 no’lu “İlişkili Taraflarla İşlemler” dipnotunda detaylı olarak açıklanmaktadır.
67
Beş Yıllık Özet Finansal Göstergeler
68
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
AKTİF
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
31/12/14
31/12/13
31/12/12
31/12/11
31/12/10
72.377.241
64.435.564
56.438.864
53.002.991
29.561.396
-
-
-
-
-
ALACAKLAR
6.088.156
5.993.099
6.002.482
1.126.621
1.042.677
SABİT DEĞERLER
1.890.712
1.480.483
1.154.756
736.057
114.207.070
DİĞER AKTİFLER
3.247.921
885.610
411.999
14.290.983
9.841.561
AKTİF TOPLAMI
83.604.030
72.794.756
64.008.100
69.156.652
154.652.704
31/12/14
31/12/13
31/12/12
31/12/11
31/12/10
BORÇLAR
11.632.432
6.917.409
6.664.894
3.271.361
246.736
TEKNİK KARŞILIKLAR
29.574.870
26.915.197
24.991.391
40.240.769
23.546.650
TEKNİK KARŞILIKLAR
DİĞER PASİFLER
13.903.207
12.289.065
6.635.365
3.538.905
61.011.408
DİĞER PASİFLER
ÖZKAYNAKLAR
28.493.521
26.673.085
25.716.450
22.105.617
69.847.910
PASİF TOPLAMI
83.604.030
72.794.756
64.008.100
69.156.652
154.652.704
GELİR TABLOSU
31/12/14
31/12/13
31/12/12
31/12/11
31/12/10
TEKNİK GELİRLER
64.401.166
59.813.435
56.638.558
67.184.677
40.157.398
TEKNİK GİDERLER
-37.214.880
-35.113.167
-27.991.246
-18.353.154
TEKNİK KÂR-ZARAR
27.186.286
24.700.268
28.647.313
-31.223.170
-25.961.301
6.746.552
NAKİT DEĞERLER
FİNANSAL VARLIKLAR
PASİF
GENEL GİDERLER
MALİ GELİRLER
YATIRIM GİDERLERİ
DİĞER GİDERLER/GELİRLER
DÖNEM KÂR-ZARARI
DÖNEM KÂRI VERGİ KARŞILIĞI
NET DÖNEM KÂR-ZARARI
AKTİF
31/12/14
31/12/13
31/12/12
31/12/11
31/12/10
38.885.625
31.402.516
26.766.935
21.928.304
19.284.717
-
-
-
-
-
66.129
181.971
60.976
380.811
297.455
610.700
687.745
891.253
1.335.927
1.057.319
DİĞER AKTİFLER
21.782.090
15.832.120
6.820.140
6.664.771
7.274.243
AKTİF TOPLAMI
61.344.544
48.104.352
34.539.303
30.309.813
27.913.734
PASİF
31/12/14
31/12/13
31/12/12
31/12/11
31/12/10
BORÇLAR
1.414.085
1.715.067
1.424.414
1.106.966
89.701
34.969.899
25.424.889
14.080.768
10.877.751
10.404.037
1.624.962
962.302
321.006
719.841
854.485
ÖZKAYNAKLAR
23.335.598
20.002.094
18.713.115
17.605.255
16.565.511
PASİF TOPLAMI
61.344.544
48.104.352
34.539.303
30.309.813
27.913.734
31/12/14
31/12/13
31/12/12
31/12/11
31/12/10
TEKNİK GELİRLER
19.385.578
11.863.332
10.201.715
11.287.818
14.445.927
-13.595.151
TEKNİK GİDERLER
-1.461.053
-636.805
-1.019.930
-1.150.611
-1.980.398
48.831.523
26.562.247
TEKNİK KÂR-ZARAR
17.924.525
11.226.527
9.181.785
10.137.207
12.465.529
-28.830.891
-46.550.535
-30.473.723
-14.747.582
-9.838.934
-7.769.952
-9.577.026
-10.951.872
4.631.827
5.444.938
2.331.599
2.615.302
3.386.169
2.199.458
2.402.433
1.843.567
1.550.877
-1.036.861
-1.096.941
-675.449
-3.736.788
-1.529.040
-2.403.428
-1.885.310
-2.497.499
-1.099.459
-288.066
672.740
-173.704
-49.455
3.885.845
439.974
15.935
-74.255
75.352
-1.861
78.013
2.345.547
2.100.149
4.536.455
4.761.644
-2.385.240
4.175.619
1.627.486
1.392.119
1.302.428
2.854.481
-508.311
-1.148.253
-925.623
-503.934
-
-840.246
-338.939
-284.260
-276.808
-564.164
1.837.236
951.896
3.610.832
4.257.710
-2.385.240
3.335.373
1.288.547
1.107.859
1.025.620
2.290.317
NAKİT DEĞERLER
FİNANSAL VARLIKLAR
ALACAKLAR
SABİT DEĞERLER
GELİR TABLOSU
GENEL GİDERLER
MALİ GELİRLER
YATIRIM GİDERLERİ
DİĞER GİDERLER/GELİRLER
DÖNEM KÂR-ZARARI
DÖNEM KÂRI VERGİ KARŞILIĞI
NET DÖNEM KÂR-ZARARI
69
70
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Kâr Dağıtım Politikası
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
AKTİF
NAKİT DEĞERLER
FİNANSAL VARLIKLAR
ALACAKLAR
SABİT DEĞERLER
EMEKLİLİK
FAALİYETLERİNDEN
ALACAKLAR
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
PASİF
BORÇLAR
TEKNİK KARŞILIKLAR
EMEKLİLİK
FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
DİĞER PASİFLER
ÖZKAYNAKLAR
PASİF TOPLAMI
GELİR TABLOSU
TEKNİK GELİRLER
TEKNİK GİDERLER
TEKNİK KÂR-ZARAR
GENEL GİDERLER
MALİ GELİRLER
YATIRIM GİDERLERİ
DİĞER GİDERLER/GELİRLER
DÖNEM KÂR-ZARARI
DÖNEM KÂRI VERGİ KARŞILIĞI
NET DÖNEM KÂR-ZARARI
31/12/14
87.912.150
22.130.005
14.555.838
307.266.678
31/12/13
58.714.120
24.282.755
9.894.307
322.541.982
31/12/12
53.064.272
27.161.315
10.834.768
337.649.965
31/12/11
41.356.909
35.359.554
8.503.651
354.073.389
31/12/10
26.847.172
30.113.774
5.902.531
126.443.110
1.158.447.468
784.943.429
578.499.641
438.411.992
393.658.758
27.961.393
1.618.273.532
31/12/14
42.076.461
88.955.192
22.308.846
1.222.685.439
31/12/13
30.240.369
66.482.697
16.112.475
1.023.322.436
31/12/12
22.269.126
57.361.973
2.600.572
880.306.067
31/12/11
14.881.609
38.642.188
3.862.174
586.827.519
31/12/10
12.366.536
40.103.306
1.158.447.468
784.943.429
578.499.641
438.411.992
393.658.758
11.818.271
316.976.140
1.618.273.532
31/12/14
152.270.386
-42.783.369
109.487.017
-104.680.074
5.191.627
-22.262.104
-844.300
-13.107.833
11.069.188
329.949.756
1.222.685.439
31/12/13
90.918.557
-23.503.164
67.415.393
-77.300.882
3.674.426
-21.197.628
-151.933
-27.560.625
-27.560.625
7.244.030
357.947.666
1.023.322.436
31/12/12
53.534.023
-9.959.185
43.574.838
-50.476.605
4.003.927
-20.204.992
-270.853
-23.373.685
-23.373.685
7.424.361
380.945.917
880.306.067
31/12/11
37.970.442
-10.838.779
27.131.663
-39.569.570
4.118.059
-14.771.079
298.768
-22.792.159
-22.792.159
6.217.736
134.481.183
586.827.519
31/12/10
38.547.228
-7.262.847
31.284.381
-40.453.987
2.436.414
-3.243.408
374.610
-9.601.990
-9.601.990
-13.107.833
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Şirket tarafından elde edilen gelirlerden,
ödenmesi veya masraf olarak ayrılması
gereken meblağlar, amortisman bedelleri
ve vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin
çıkarılmasından sonra geriye kalan miktar
Şirket’in net kârını oluşturmaktadır. Yukarıda
belirtilen şekilde hesaplanan net kârdan,
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerince
%5’lik meblağ kanuni yedek akçe olarak
ayrılmaktadır. Bunu müteakip, ödenmiş
sermayenin %’5’i Genel Kurul tarafından ilk
temettü olarak hissedarlara dağıtılmaktadır.
İkinci temettü olarak hissedarlara ödenecek
olan meblağ ve ayrılacak olağanüstü
kanuni yedek akçe, Genel Kurul tarafından
belirlenmektedir. %5 kanuni yedek
akçenin ayrılmasını ve ilk temettünün net
kârdan ayrılmasını müteakip, Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili hükümlerince dağıtılmasına
karar verilen %10’luk meblağ, olağanüstü
kanuni yedek akçe olarak ayrılmaktadır.
Kanuni akçeler ve hissedarlara ödenecek
ilk temettü ayrılmadıkça, diğer akçelerin
ayrılmasına veya ileriki yıllara kâr
aktarılmasına karar verilemez. Yıllık kârın
hissedarlara dağıtım tarihi ve yöntemi,
Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel
Kurul tarafından tespit edilmektedir. Kanuni
yedek akçenin, ödenmiş sermayenin %20
’sinin altına düştüğü durumlarda, bu
meblağa ulaşılana kadar kanuni yedek
akçeler ayrılmaya devam edecektir. Kanuni
yedek akçeler ile birlikte, kanunlar ve Ana
Sözleşme uyarınca ayrılması gereken
meblağlar ayrılmadıkça kâr dağıtılamaz.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Şirket tarafından elde edilen gelirlerden,
ödenmesi veya masraf olarak ayrılması
gereken meblağlar, amortisman bedelleri
ve vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin
çıkarılmasından sonra geriye kalan miktar
Şirket’in net kârını oluşturulmaktadır.
Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan
net kardan, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
hükümlerince %5’lik meblağ kanuni yedek
akçe olarak ayrılmaktadır. Bunu müteakip,
ödenmiş sermayenin %’5’i Genel Kurul
tarafından ilk temettü olarak hissedarlara
dağıtılmaktadır. İkinci temettü olarak
hissedarlara ödenecek olan meblağ ve
ayrılacak olağanüstü kanuni yedek akçe,
Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.
%5 kanuni yedek akçenin ayrılmasını ve
ilk temettünün net kârdan ayrılmasını
müteakip, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
hükümlerince dağıtılmasına karar verilen
%10’luk meblağ, olağanüstü kanuni yedek
akçe olarak ayrılmaktadır.
Kanuni akçeler ve hissedarlara ödenecek
ilk temettü ayrılmadıkça, diğer akçelerin
ayrılmasına veya ileriki yıllara kâr
aktarılmasına karar verilemez. Yıllık kârın
hissedarlara dağıtım tarihi ve yöntemi,
Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel
Kurul tarafından tespit edilmektedir. Kanuni
yedek akçenin, ödenmiş sermayenin %20
’sinin altına düştüğü durumlarda, bu
meblağa ulaşılana kadar kanuni yedek
akçeler ayrılmaya devam edecektir. Kanuni
yedek akçeler ile birlikte, kanunlar ve Ana
Sözleşme uyarınca ayrılması gereken
meblağlar ayrılmadıkça kâr dağıtılamaz.
71
72
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Amortismanlar, karşılıklar, Yönetim ve Denetim
Kurulu ücret ve huzur hakları ve tahakkuk eden her
türlü masraf Şirket‘in hesap dönemi gelirlerinden
düşüldükten sonra bulunan miktar safi kârı
oluşturmaktadır.
Safi kârdan,
a) Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden tüm mali
yükümlülükler indirilmektedir.
b) Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerince %5
oranında kanuni yedek akçe ayrılmaktadır.
c) Kalandan mer’i mevzuatın zorunlu kıldığı %5’ten
az olmamak üzere birinci temettü ayrılmaktadır.
d) Kalanın kısmen veya tamamen, olağanüstü
yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına
Genel Kurul yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu
hükümleri saklıdır. Kanun hükmü gereği ayrılması
gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için birinci
temettü ayrılmadıkça Genel Kurul‘ca başka yedek
akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kâr aktarılmasına
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem
ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar
verilemez. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler
hakkında Türk Ticaret Kanunu‘nun ilgili hükümleri
uygulanır.
İdari ve Adli Yaptırımlara
ilişkin Açıklamalar
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle
şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin
açıklamalar:
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle
şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin
açıklamalar:
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından,
Bireysel Emeklilik iş ve işlemlerinin denetimi
sonucunda tespit edilen mevzuata aykırı işlemler
hakkında 2013 yılına ilişkin olarak 2.928 TL idari
para cezası ödenmiştir.
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Vergi
Dairesi gibi resmi kurumlar tarafından mevzuata
aykırı işlemler hakkında herhangi bir idari para
cezası tebliğ edilmemiştir. Faaliyet yılının sona
ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve
ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve
kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel
önem taşıyan olay bulunmamaktadır.
T.C Maliye Bakanlığı Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi tarafından, BS formlarının verilmemesinden
dolayı, 2009-2010-2011 ve 2013 yıllarına ilişkin,
indirimli olarak 106.248,02 TL tutarında özel
usulsüzlük para cezası olarak ödenmiştir.
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette
meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer
ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek
nitelikte özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır.
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle
şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin
açıklamalar:
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Vergi
Dairesi gibi resmi kurumlar tarafından mevzuata
aykırı işlemler hakkında herhangi bir idari para
cezası tebliğ edilmemiştir. Faaliyet yılının sona
ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve
ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve
kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel
önem taşıyan olay bulunmamaktadır.
Şirketler topluluğu bünyesindeki hakim ve bağlı
şirketler ile yürütülen işlemler olağan ticari
faaliyetler olup hakim şirketin yönlendirmesi ile
ya da yönlendirmesi olmaksızın hakim şirketin
ya da bağlı şirketlerden birinin yararına yapılan
herhangi bir işlem veya sözkonusu çerçevede
alınan ya da alınmasından kaçınılan herhangi bir
önlem bulunmamaktadır. Bu çerçevede herhangi
bir hukuki işlem yapılmamış olduğu cihetle
herhangi bir karşı edim de gerekmemiş, önlem
alınması ya da alınmasından kaçınılması ve bu
sebeple herhangi bir zararın oluşması söz konusu
olmamıştır.
73
Bölüm 4
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BAĞIMSIZ
DENETIM
RAPORLARI
Benim rengim turuncu!
Çünkü ‘pozitif düşünce’ benim vazgeçilmezim.
İki sıcak rengin, kırmızı ve sarının birlikteliğinden doğan
pozitif güç turuncuyla yansır hayata.
Yaratıcılığın rengi diye bilinir, dinamik olduğu kadar dingin ve canlıdır.
Pozitif ol: BNP Paribas Cardif negatif
düşüncelerin doğurduğu endişeleri
yok etmeye, kalıcı ve akılcı çözümler üretmeye
odaklanır, pozitif çözümler üretir.
76
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
77
BNP Parıbas Cardıf Hayat Sigorta A.Ş.’nin
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu’na,
1. BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte
sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve
dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
2. Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması
ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe
politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,
sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların
gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız
denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini
de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket’in iç sistemleri göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.’nin
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık
mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Raporlar
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair
önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6. TTK’nın 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve
istenen belgeleri vermiştir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 27 Şubat 2015
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENENFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN BEYANIMIZ
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe
ilke ve standartlarına göre 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve
dipnotların “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine ve Şirketimiz muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu belirtiriz.
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü
İstanbul, 27 Şubat 2015
İzzet Cemal Kişmir
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Mert Nişel
Muhasebe Müdürü
Ertan Tan
Aktüer
78
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
İÇİNDEKİLER
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Bilanço79-84
Gelir Tablosu
84-85
Nakit Akış Tablosu
86
Özsermaye Değişim Tablosu
87
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
88-122
Ek 1 - Kâr Dağıtım Tablosu
123
Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
124
VARLIKLAR
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
79
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
72,377,241
64,436,020
1-Kasa
-
2- Alınan Çekler
-
3- Bankalar
2.12 ve 14
72,377,241
64,435,564
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
2.12 ve 14
-
456
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
-
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar- 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
-
4- Krediler
-
5- Krediler Karşılığı (-)
-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
-
7- Şirket Hissesi
-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
2.8, 11.1, 12.1 ve 12.5
5,945,316
5,926,458
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
-
446,730
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
5,945,316
5,479,728
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
-
10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 ve 47.1
142,840
66,641
1- Ortaklardan Alacaklar
-
2- İştiraklerden Alacaklar
-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
-
5- Personelden Alacaklar
-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 ve 47.1
142,840
66,641
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
-
E- Diğer Alacaklar
42,000
42,000
1- Finansal Kiralama Alacakları
-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
42,000
42,000
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
176,820
63,745
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.15 - 17.19
50,587
27,515
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
-
3- Gelir Tahakkukları
-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1
126,233
36,230
G- Diğer Cari Varlıklar
2,044,441
560,828
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
2.18 ve 35
2,037,811
560,805
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
-
4- İş Avansları
-
23
5- Personele Verilen Avanslar
-
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
6,630
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
-
I- Cari Varlıklar Toplamı
80,728,658
71,095,692
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
80
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
-
1- Ortaklardan Alacaklar
-
2- İştiraklerden Alacaklar
-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
-
5- Personelden Alacaklar
-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
-
C- Diğer Alacaklar
450
450
1- Finansal Kiralama Alacakları
-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
450
450
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-
D- Finansal Varlıklar- 1- Bağlı Menkul Kıymetler
-
2- İştirakler
-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
-
4- Bağlı Ortaklıklar
-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
-
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
-
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
-
9- Diğer Finansal Varlıklar
-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-
E- Maddi Varlıklar
2.5 ve 6
1,053,423
1,347,657
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
-
4- Makine ve Teçhizatlar
-
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6
950,490
463,701
6- Motorlu Taşıtlar
-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
6
984,998
942,197
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
-
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
6
(882,065)
(522,700)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
6
-
464,459
F- Maddi Olmayan Varlıklar
2.7 ve 8
837,289
132,826
1- Haklar
8
1,046,991
205,904
2- Şerefiye
-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8
(209,702)
(73,078)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
-
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 49,681
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
-
2- Gelir Tahakkukları
-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47.1
49,681
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
934,529
218,131
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
-
2- Döviz Hesapları
-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
2.18, 21 ve 35
934,529
218,131
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı
-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
2,875,372
1,699,064
Varlıklar Toplamı (I+II)
83,604,030
72,794,756
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
4 ve 19
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4 ve 19
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
47.2
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
45 ve 47.1
D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar 4, 19 ve 47.1
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17
3- Matematik Karşılıklar - Net 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük karşılıkları 2.18 ve 35
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
22
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
2.20 ve 23
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara ait Diğer Gelirler
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III -Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,647,050
10,647,050
-
-
-
-
-
519,158
-
-
-
-
2,247
516,911
466,224
-
-
466,224
-
29,574,870
10,687,139
89,152
-
18,798,579
-
-
153,711
100,792
52,919
-
-
508,311
(508,311)
-
922,731
105,105
-
817,626
-
-
-
-
3,506
-
-
3,506
42,287,250
5,632,993
5,632,993
586,536
1,169
585,367
697,880
697,880
26,915,197
9,425,269
104,408
17,385,520
128,511
84,594
43,917
1,148,253
(1,148,253)
846,785
846,785
256
256
34,808,158
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
81
82
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Matematik Karşılıklar - Net 2.24, 4 ve 17
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.24, 4,17 ve 47.1
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2.19 ve 22
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,710,044
-
-
12,010,724
-
-
699,320
-
-
-
-
113,215
113,215
-
-
-
-
-
-
-
-
12,823,259
11,229,833
10,764,895
464,938
83,680
83,680
11,313,513
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
ÖZSERMAYE
Dipnot
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye 2.13
1- (Nominal) Sermaye 15
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri 1- Yasal Yedekler 15
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
15
D- Geçmiş Yıllar Kârları 1- Geçmiş Yıllar Kârları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Kârı 1- Dönem Net Kârı
2- Dönem Net Zararı (-)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Kârı
V- Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
18,147,000
18,147,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
414,005
426,067
-
-
-
-
(12,062)
10,805,871
10,805,871
(2,710,591)
(2,710,591)
1,837,236
1,837,236
-
-
28,493,521
83,604,030
18,147,000
18,147,000
525,873
521,135
4,738
9,901,570
9,901,570
(2,853,254)
(2,853,254)
951,896
951,896
26,673,085
72,794,756
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
83
84
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Ayrıntılı Gelir Tabloları
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Ayrıntılı Gelir Tabloları
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
TEKNİK BÖLÜM
Dipnot
A- 1- 2- 3- 4- B- 1- 2- 3- 4- 5- 6- C- D- 1- 2- 3- 4-
5- E- 1- 2-
3- 4- 5- 6- 7- 8- F- G- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- H- 1- 2- 3- 4- I- Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak31 Aralık 2013
Hayat Dışı Teknik Gelir 251,130
304,627
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
251,130
304,627
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.21 ve 24
143,837
290,639
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
24
143,837
290,639
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)
-
1.1.3- SGK’ya Aktarılan Primler (-)
-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17
92,037
118,396
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17
92,037
186,686
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17
-
(68,290)
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
-
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
17
15,256
(104,408)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17
(52,988)
(36,164)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17
68,244 (68,244)
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
-
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
-
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
-
Hayat Dışı Teknik Gider(-)
(845,252)
(1,019,730)
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
(559,070)
(664,315)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
(753,667)
(582,674)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
(753,667)
(582,674)
1.1.2- Ödenen Tazminatlar da Reasürör Payı (+)
-
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
194,597
(81,641)
1.2.1- Muallak Tazmiantlar Karşılığı (-)
194,597
17,834
1.2.2- Muallak Tazmiantlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
-
(99,475)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-
Faaliyet Giderleri (-)
31 ve 32
(286,182)
(355,415)
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-
5.1.- Matematik Karşılıklar (-) -
5.2. -Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) -
Diğer Teknik Giderler (-) -
6.1-Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -
6.2-Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) -
Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)
(594,122)
(715,103)
Hayat Teknik Gelir 64,150,036
59,508,808
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
63,446,191
57,549,337
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24
64,800,098
57,906,890
1.1.1 - Brüt Yazılan Primler (+)
24
64,800,098
57,906,890
1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 ve 24
-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17
(1,353,907)
(357,553)
1.2.1 - Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17
(1,353,907)
(354,957)
1.2.2 - Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17
-
(2,596)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-
1.3.1 - Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-
1.3.2 - Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-
Hayat Branşı Yatırım Geliri 371,968
387,002
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
-
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
331,877
1,572,469
4.1.- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 331,877
1,572,469
4.2.- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) -
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri
-
Hayat Teknik Gider (67,592,798)
(60,054,738)
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
(35,175,599)
(30,733,882)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
(33,567,943)
(28,936,533)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
(33,567,943)
(28,936,533)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
-
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
(1,607,656)
(1,797,349)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
(1,607,656)
(1,735,451)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
-
(61,898)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-
Matematik Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
(1,245,829)
(3,548,781)
3.1- Matematik Karşılığı (-)
(1,245,829)
(2,823,297)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
(1,245,829)
(2,823,297)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (-)
-
(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık)
-
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
-
(725,484)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+/-)
-
(725,484)
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (-)
-
(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
(234,382)
(166,189)
Faaliyet Giderleri (-)
31 ve 32
(30,936,988)
(25,605,886)
Yatırım Giderler (-)
-
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
-
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-
Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D -E)
(3,442,762)
(545,930)
Emeklilik Teknik Gelir
-
Fon İşletim Gelirleri -
Yönetim Gideri Kesintisi -
Giriş Aidatı Gelirleri -
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
-
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
-
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
-
Diğer Teknik Gelirler
-
Emeklilik Teknik Gideri
-
Fon İşletim Giderleri (-)
-
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-
Faaliyet Giderleri (-)
-
Diğer Teknik Giderler (-)
- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
-
-
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Dipnot
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3-Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
36
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
36
7- Amortisman Giderleri (-)
6.1
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Kârlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1-Karşılıklar Hesabı (+/-)
47.5
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Kârlar 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 9- Önceki Yıl Gelir ve Kârları
47.4
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
47.4
N- Dönem Net Karı veya Zararı 37
1- Dönem Kârı veya Zararı
2- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35
3- Dönem Net Kârı veya Zararı
37
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
(594,122)
(3,442,762)
-
(4,036,884)
6,746,552
6,716,865
-
-
29,687
-
-
-
-
-
-
(1,036,861)
-
-
-
(371,968)
-
(31,761)
(633,132)
-
(1,096,941)
(387,002)
(58,852)
(651,087)
-
672,740
(130,893)
-
-
-
712,198
-
-
(29,531)
123,373
(2,407)
1,837,236
2,345,547
(508,311)
1,837,236
-
(173,704)
(149,778)
100,724
49,415
(22,756)
87,136
(238,445)
951,896
2,100,149
(1,148,253)
951,896
-
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
(715,103)
(545,930)
(1,261,033)
4,631,827
4,590,523
41,304
-
85
86
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Nakit Akış Tabloları
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Özsermaye Değişim Tablosu
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
A- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
70,247,939
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
(54,197,918)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
16,050,021
8- Faiz ödemeleri (-)
-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)
-
10- Diğer nakit girişleri
-
11- Diğer nakit çıkışları (-)
(8,319,326)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 7,730,695
B- Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
1- Maddi varlıkların satışı 19,703
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)
(85,534)
3- Mali varlık iktisabı (-)
(841,087)
4- Mali varlıkların satışı
5- Alınan faizler
6,354,774
6- Alınan temettüler
-
7- Diğer nakit girişleri
-
8- Diğer nakit çıkışları (-)
-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 5,447,856
C- Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
1- Hisse senedi ihracı
-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri
-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
-
4- Ödenen temettüler (-)
-
5- Diğer nakit girişleri
-
6- Diğer nakit çıkışları (-)
-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
-
D- Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerlerine Olan Etkisi
(2,074)
E- Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
13,176,477
F- Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
35,647,708
G- Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu (E+F)
2.12
48,824,185
65,166,877
(50,116,881)
15,049,996
694,515
(13,483,471)
2,261,040
(677,600)
4,590,523
3,912,923
661
6,174,624
29,473,084
35,647,708
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*)
İşletmenin Varlıklarda
Kendi
Değer Özsermaye
Hisse
Artışı/ Enflasyon
Senetleri
(Azalışı) Düzeltmesi
Sermaye
(-)
Farkarı
I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(I + II) (31/12/2012)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit (15 no’lu dipnot)
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net kârı (37 no’lu dipnot)
I- Dağıtılan temettü
J- Transfer
Yabancı
Para
Çevrim
Yasal
Farkarı Yedekler
Diğer
Geçmiş Yedekler ve
Yıllar Dağıtılmamış
Karları
Kârlar
Net
Dönem
Kârı
18,147,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 340,593 6,471,278
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3,610,834
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Geçmiş
Yıllar
Zararları
Toplam
(2,853,254)
-
-
-
25,716,451
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,738
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
951,896
-
951,896
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---- -
-
180,542
3,430,292 -
(3,610,834)
--
4,738
-
-
-
-
II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
18,147,000-- -
-
521,135
9,901,570
4,738
951,896
(2,853,254)
26,673,085
I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(I + II) (31/12/2013)
18,147,000
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit (15 no’lu dipnot)
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net kârı (37 no’lu dipnot)
I- Dağıtılan temettü
J- Transfer
II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2014)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
-
-
-
- 521,135 9,901,570
4,738
951,896
(2,853,254)
26,673,085
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(16,800)
-
-
(16,800)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1,837,236
-
1,837,236
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--- -
-
(95,068)
904,301 -
(951,896)
142,663
18,147,000-- -
-
426,067
10,805,871
(12,062)
1,837,236
(2,710,591)
28,493,521
(*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
87
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
88
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1. 1.10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: 1 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemine ait finansal tablolar 27 Şubat
2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür İzzet
Cemal Kişmir ve Muhasebe Müdür Mert Nişel tarafından 27 Şubat 2015 tarihinde beyan edilerek
imzalanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Genel Bilgiler
1.1 Ana şirketin adı: 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.’nin
(“Şirket”) doğrudan ortağı BNP Paribas Cardif ve nihai ortağı BNP Paribas S.A.’tır (2.13 no’lu dipnot).
Şirket’in 12 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında “Cardif Hayat
Sigorta A.Ş.” olan ünvanının “BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.” olarak değiştirilmesine ve bu
amaçla ana sözleşmenin 3. maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine karar
verilmiştir. Bu karar İstanbul Ticaret Memurluğu’nda tescil ettirilmiş ve 21 Temmuz 2011 tarih ve
7863 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi: Şirket 9
Ağustos 2007 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Şirket’in tescil edilmiş adresi Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 57 Fındıklı/İstanbul’dur.
1.3
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2. 2.1 Hazırlık Esasları
Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”) sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre
hazırlamaktadır.
Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık
Muhasebe Sistemi Tebliğ No: 1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı ile 27 Aralık 2011 tarih
ve 2011/14 sayılı Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
uyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama
ve dipnotları 18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların
Sunumu Hakkında Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7 sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal
Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu uyarınca belirlenmektedir.
İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, hayat ve kaza branşlarında faaliyet göstermek üzere
kurulmuştur (2.14 no’lu dipnot).
1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2. ve 1.3. no’lu
dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5 Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı: 31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Üst ve orta kademeli yöneticiler
18
14
Diğer personel
17
19
Toplam (*)
35
33
(*) 1 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemine ait üst ve orta kademeli yöneticilere ait giderler Şirket tarafından ödenirken, söz konusu personel BNP Paribas
Cardif Sigorta A.Ş.’nin de faaliyetlerini yürüttüğünden, ilgili personel giderlerinin %10’luk kısmı Şirket tarafından BNP Par bas Cardif Sigorta A.Ş.’ye
yansıtılmıştır. (1 Ocak - 31 Aralık 2013: %8)
1.6 Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: Şirket bordrosuna
kayıtlı üst ve orta kademeli yöneticilere ve ilişkili şirketlerden BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
bordrosuna kayıtlı üst ve orta kademeli yöneticilere yapılan ve Şirket’e faturalanan ücret ve benzeri
ödemelerin toplamı 1,177,385 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 1,330,947 TL)’dir.
1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma
geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri)
dağıtımında kullanılan anahtarlar: Hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma
yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılır.
Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılır. Şirket hayat ve ferdi kaza
branşlarında faaliyet gösterdiğinden, faaliyet giderleri hayat ve hayat teknik giderleri altında
muhasebeleşmektedir.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirketimi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar tek bir
şirketi (BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.) içermektedir.
1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan
değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan
değişiklikler 1.1, 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmiştir.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Şirket, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve
1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin
Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, söz konusu yönetmelik ve Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından açıklanan Türkiye
Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile Hazine
Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine Müsteşarlığı’nın
18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında “TMS 1- Finansal Tablolar ve
Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçiş”
ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bununla birlikte,
sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve
Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine
İlişkin Tebliğ’i 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamaları gerekmekte olup Şirket’in bu
doğrultuda konsolide etmesi gereken kontrol ettiği bağlı ortaklığı bulunmadığından, konsolide
finansal tablo hazırlaması gerekmemektedir.
Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete
ile 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan değişikler
sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır (2.24 no’lu dipnot).
Finansal tablolar, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler,
gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme
esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
89
90
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
• TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”daki değişiklik: Müşterek faaliyetlerde pay alımı. 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: ‘varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
• TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran varlıklar”, amortisman ve itfa payları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TMS 27 “Bireysel finansal tablolar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.1
Hazırlık Esasları (Devamı)
2.1 Hazırlık Esasları (Devamı)
•TMS 36’daki değişiklik, ‘Varlıklarda değer düşüklüğü’ geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TMS 39’daki değişiklik ‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların yenilenmesi ve finansal riskten korunma uygulamasının sürdürülmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TFRYK 21 - ‘Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler’, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TFRS 15 ‘Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat’, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
•TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘Yatırım İşletmelerinin Konsolidasyonu ile ilgili Değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TFRS 9, “Finansal araçlar”, 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve değişiklikler:
• TMS 16 “Maddi duran varlıklar”, ve TMS 41 “Tarımsal faaliyetler”, standartlarındaki meyve veren
bitkilere ilişkin değişiklik, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir.
•Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan
7 standarda değişiklik getirmiştir:
• TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış fayda planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
• TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
• Yıllık İyileştirmeler 2014: 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
• TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
• TFRS 5, ‘Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler’, satış ilişkin değişiklik
• TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• TFRS 7, ‘Finansal araçlar: Açıklamalar’, TFRS 1’e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleşmelerine ilişkin değişiklik
• TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
• TMS 19, ‘Çalışanlara sağlanan faydalar’ iskonto oranlarına ilişkin değişiklik
• TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
• TMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’ bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik.
• Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011 12-13 dönem aşağıda yer alan
4 standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 1, TFRS’nin İlk Uygulaması
• TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
• TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 5 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat
Karşılığına İlişkin Genelge” çerçevesinde, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedelleri Şirket aktüeri tarafından hesaplanacaktır. Buna göre; gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerine ilişkin hesaplamalarda kullanılacak verinin seçimi,
düzeltme işlemleri, en uygun metodun ve gelişim faktörlerinin seçimi ile gelişim faktörlerine
müdahele aktüeryal yöntemler kullanılarak Şirket aktüeri tarafından yapılacaktır. Söz konusu
genelgenin yürürlük tarihinden itibaren aşağıdaki genelgeler yürürlükten kaldırılacaktır:
• TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
•TFRS 14, “Regülasyona tabi ertelenen hesaplar” 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten •9. ve 10. maddeleri hariç, 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge”
metodlarına 91
92
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
• 2010/14 sayılı “Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor edilmemiş Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge”
• J bendi hariç, 2010/16 sayılı “2010/12 ve 2010/14 Sayılı Genelgeler ile 2010/29 Sayılı Sektör Duyurusuna İlişkin İlave Açıklamalara İlişkin Genelge”
• 2011/13 sayılı “Test IBNR’ı Hesaplamasında Rücu, Sovtaj ve Benzeri Gelirlerin Düşülmesine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge”
Yukarıdaki standart ve yorumlar ile 2014/16 sayılı Genelge’nin uygulaması ile getirilecek
değişiklerin Şirket’in müteakip dönemlerdeki finansal tabloları üzerindeki etkilerinin belirlenmesine
yönelik çalışmalar devam etmektedir.
2.2
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımları için ödenen avansları
içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve kullanıma
başlandığı tarihten itibaren tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi
ile itfa edilirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı
değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir. Maddi olmayan duran varlıkların itfa edilme süreleri 3
yıldır (8 no’lu dipnot).
Konsolidasyon
2.8
Finansal Varlıklar
Şirket’in “TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar” kapsamında konsolide etmesi
gereken bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
Şirket, finansal varlıklarını “Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)” olarak
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.
2.3
Bölüm Raporlaması
Şirket halka açık olmadığından, “TFRS 8 - Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında bölüm
raporlaması yapmamaktadır.
Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri “Teslim tarihi”ne göre kayıtlara alınmakta
ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Şirket yönetimi
tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır. 2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.4
Yabancı Para Çevrimi
2.8
Finansal Varlıklar
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin
gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve yabancı
para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para
birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır.
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal
varlıkların iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların
makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye
içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır.
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve müteakip
dönemlerde maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir. İlgili alacakların teminatı olarak
alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul
edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
2.9
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının
açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta,
dönemin reeskont ve karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer
değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.
2.5
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri esas
alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir:
Demirbaşlar ve tesisatlar
Özel maliyet bedelleri
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası
bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın
kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak suretiyle
geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve
zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler. (6 no’lu dipnot).
2.10 Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
4-15 yıl
5 yıl
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca
çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan 3 aydan
kısa yatırımları içermektedir.
93
94
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Bankalar (14 no’lu dipnot) 72,377,241
64,435,564
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli
-
456
Eksi - Faiz tahakkukları
(626,651)(264,560)
Eksi - Bloke vadeli mevduatlar
(14 ve 43 no’lu dipnotlar)
(22,926,405)(28,523,752)
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
48,824,185
35,647,708
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Sermayedarın Adı
BNP Paribas Cardif
Diğer
Toplam
2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
31 Aralık 2014
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı 99.99 18,146,996
0.01
4
100.00
18,147,000
31 Aralık 2013
Pay Oranı(%)
Pay Tutarı
99.99 18,146,996
00.01 4
100.00 18,147,000
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan
imtiyazlar bulunmamaktadır.
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.16 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.17 Krediler
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için % 20’dir (2013: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar
ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların
dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın
sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde
ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı
kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara
da mahsup edilebilir.
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.18 Vergiler
2.13 Sermaye
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı
hasar olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve
koşullar altında korur.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle prim üretiminin önemli bir kısmı taraf olduğu kot-par
anlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu sözleşme ile bir sedan şirket tarafından yazılan bireysel
banka kredileri ve kredi kartı borçlarının geri ödenememe riski ile gelir kaybı riskini içeren hayat
sigortalarına koruma sağlanmaktadır. Buna ek olarak Şirket’in finansal kuruluşlar aracılığıyla
ürettiği sigorta primleri de bulunmaktadır.
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan sigorta teknik karşılıklarının hesaplanma esasları 2.24. no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
Reasürans Sözleşmeleri
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili
oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen
sigorta sözleşmeleridir.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle faaliyette bulunduğu hayat branşında Metlife Emeklilik ve
Hayat A.Ş. tarafından devredilen primlere ilişkin Eurco Re Ltd. ile bölüşmeli kot-par anlaşması ve
Munich Re ile katastrofik risklere ilişkin hasar fazlası anlaşması bulunmaktadır. Şirket söz konusu
anlaşmaları 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yenilememiştir.
2.18 Vergiler (Devamı)
Kurumlar Vergisi
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle
özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı
işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı
95
96
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin
mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını
öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık
kümülatif enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının
(TÜİK TEFE artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 2013 ve 2014 yıllarında söz konusu şartlar
sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. (35 no’lu dipnot).
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş
vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi
oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa
edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır (21 no’lu dipnot).
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve
finansal tablolara dahil edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan Primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan tutarı
ifade etmektedir. Reasürans faaliyetleri sonucu oluşan primler, sedan şirket tarafından gönderilen
ekstreler doğrultusunda muhasebeleştirilmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere prim
gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına
göre finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
2.22 Finansal Kiralamalar
Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini TMS 19 - “Çalışanlara Sağlanan
Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte
ve bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı” ve “Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler” hesaplarında
sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır
Çalışanlara sağlananan faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda
ortaya çıkan aktüeryal kayıp ve kazançların, doğrudan özsermaye içerisinde muhasebeleştirilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede, kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin olarak, ortaya çıkan
hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve kazançlar ise özsermaye içerisindeki
“Diğer Kar Yedekleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir (15 ve 22 no’lu dipnotlar). 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.20 Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar,
yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine
eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.23 Kar Payı Dağıtımı
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak
finansal tablolara yansıtılır.
2.24 Teknik Karşılıklar
Matematik Karşılıklar
Hayat matematik karşılığı, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylı tarifeler ile belirlenmiş bir
yıldan uzun vadeli risk teminatı içeren kredili hayat poliçeleri için ayrılan aktüeryal matematik
karşılığından oluşmaktadır. Şirket’in uzun vadeli kredili hayat sigorta sözleşmeleri uyarınca alınan
primlerden idare ve tahsil masrafları ve komisyonlarının indirilmesi sonucu kalan tutar hayat
matematik karşılığı olarak ayrılmaktadır. Hayat matematik karşılıklarının hesaplanması yurtdışında
hazırlanan ölüm istatistikleri dikkate alınarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için geçerli olan
cari tablolar kullanılarak yapılmaktadır (17 no’lu dipnot).
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için
tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre ertesi yıla sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır. Gün
esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen
12:00’de başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği
uyarınca, düzenlenen poliçelerin kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın reasürans payı,
yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere devredilen
primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına
göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve kayıtlara
yansıtılmıştır (17 no’lu dipnot).
97
98
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
net muallak tazminat karşılığı ayırmıştır. Söz konusu uygulama neticesinde, 31 Aralık 2014 tarihi
itibariyle net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı, Genelge’ye göre hesaplanacak
olan tutara göre net 2,685,498 TL tutarında arttırılmıştır.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Ertelenmiş Komisyon Giderleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge
uyarınca, yazılan primler için ödenen komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden
kısmı, bilançoda “Ertelenmiş Üretim Giderleri” hesabında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri
hesabı altında muhasebeleştirilmektedir (17 no’lu dipnot).
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri
dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler
karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden
riskler karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların
kazanılmış prime bölünmesi suretiyle bulunur. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık
2012 tarih ve 2012/15 sayılı “Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik
Hakkında Genelge” (“2012/15 no’lu Genelge”) uyarınca, söz konusu beklenen hasar prim oranı
hesaplaması 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ana branş bazında yapılmıştır. Branş
bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan
oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden
riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda
bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki
fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda 89,152 TL (31 Aralık 2013:
104,408 TL) tutarında net devam eden riskler karşılığı hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır. (17
no’lu dipnot).
Muallak Tazminat Karşılığı
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya
cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise
tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat
karşılığı ayırmaktadır. Muallak tazminat karşılığı aktüer raporlarına veya sigortalı ile aktüerin
değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir.
Şirket’in hayat branşı için uygulama esasları 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 20 Eylül
2010 tarih ve 2010/14 sayılı “Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Muallak
Tazminat Karşılığına İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge” (“Genelge”) ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde belirlenmiş olan bilanço tarihi itibariyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat
bedelleri için ilave muallak tazminat karşılığı ayırması gerekmektedir. Söz konusu genelge uyarınca,
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, bu bedellerle
ilgili olarak son beş yıllık sonuçları dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Şirket, 31 Aralık
2014 tarihi itibariyle Genelge’ye göre söz konusu hesaplamayı yapmış olmakla birlikte, finansal
tablolara yansıtılacak hayat branşı gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin
hesaplanmasında, Hazine Müsteşarlığı’nın 19 Şubat 2015 tarih ve 38681552-306.99/5492 sayılı
izin yazısı uyarınca, ihtiyatlılık gereği Şirket aktüeri tarafından hayat branşı için belirlenen beklenen
hasar prim oranını dikkate alarak 6,334,227 TL (31 Aralık 2013: 5,634,445 TL) tutarında ilave
Hayat dışı branşlar için, 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Genelge’ye göre
sigorta şirketleri her branş için aktüeryal zincirleme merdiven metodu (“AZMM”) hesaplamalarını
Genelge’de öngörülmüş olan 5 ayrı yöntemi dikkate alarak ve gerçekleşen hasarlar (muallak
ve ödenen hasarlar toplamı) üzerinden yapmaları gerekmektedir. Sigorta şirketlerine, AZMM
hesaplamaları ile ilgili olarak her branş için ilgili Genelge’de yer alan beş yöntemden kendi
portföy yapılarına en uygun yöntemi belirleyerek seçme hakkı tanınmıştır. Şirket, 31 Aralık 2014
tarihi itibariyle ferdi kaza branşı için portföy yapılarına en uygun yöntemin hangisi olduğunu
değerlendirerek söz konusu beş yöntemden “Standard” yöntemi belirlemiş ve brüt olarak bulunan
sonuçlarının 31 Aralık 2014 itibariyle yürürlükte bulunan reasürans anlaşmalarına bağlı olarak
hesaplanan net tutarını dikkate almıştır. Şirket ilgili AZMM hesaplamalarında büyük hasar elemesi
yapmamıştır. 2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Muallak Tazminat Karşılığı (Devamı)”
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Şirket, ferdi kaza branşı gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, Hazine Müsteşarlığı’nın 20 Şubat 2014 tarih ve
38681552-306.01.02.01/4537 sayılı izin yazısı uyarınca, söz konusu branşa ait hasar gelişimini
bozan bir dosyanın geriye doğru revize edilmesi sonucunda 32,362 TL tutarında ilave net muallak
tazminat karşılığı ayırmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, söz konusu izin yazısı uyarınca, söz
konusu değişiklik yapılmasaydı muhasebeleştirilecek olan muallak tazminat karşılığı net 178,485
TL daha az olacaktı (17 no’lu dipnot).
Dengeleme Karşılığı
2009/9 sayılı “Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin” sektör duyurusu uyarınca
hayat ve emeklilik şirketleri, deprem dolayısıyla meydana gelebilecek ölüm ve maluliyet, hayat ve
kaza branşlarında deprem ek teminat verdikleri sigorta sözleşmeleri için
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık her
bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Şirket,
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 699,320 TL (31 Aralık 2013: 464,938 TL) tutarında dengeleme
karşılığı ayırmıştır (Not 17).
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer
faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak
sürekli olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere
ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahmini yürürlükte olan poliçelerinden doğacak olan hasar
99
100
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
ödemelerine ilişkin nihai yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin
tahmin edilmesi, doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini içerir.
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan
kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği,
söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metodlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde,
Şirket’in sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve
tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Amerikan Doları, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/
kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Amerikan Doları cinsinden alacak ve borçların
çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 3,702 TL (31 Aralık 2013:
Yoktur) daha yüksek/düşük olacaktı.
iii. Fiyat riski
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in fiyat riskine konu finansal varlık ve yükümlülüğü
bulunmadığından piyasadaki fiyatların değişiminin etkisinden doğan fiyat riskine maruz
kalmamaktadır.
(b)
Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır.
Şirket’in kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları ve aracı kurumlardan olan prim
alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, yönetim tarafından karşı tarafa olan toplam kredi
riski olarak görülmektedir.
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Hayat471,563,297
458,456,622
(c)
Hastalık
5,0005,000
Toplam
471,568,297
458,461,622
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı
finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sağlanan
gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz
kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski,
nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk
yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in finansal performansı
üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Şirket,
herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktadır. Risk yönetimi, Şirket yönetimi tarafından
Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
(a)
Piyasa riski
i. Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in değişken faiz oranlı finansal varlık ve
yükümlülükleri bulunmadığından faiz oranlarının değişiminden kaynaklanan faiz oranı riskine maruz
kalmamaktadır.
ii. Kur riski
Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru
değişikliklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz
edilmesi ile takip edilmektedir.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi
ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla
oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 5,389 TL (31 Aralık 2013: 10,843 TL) daha
yüksek/düşük olacaktı.
Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde bulunan
nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için
yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon
bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
(c)
Likidite riski (Devamı)
Aşağıdaki tablo, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle sözleşmeden
kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını göstermektedir. Tabloda
gösterilen tutarlar iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır:
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
31 Aralık 2014
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar (19 no’lu dipnot)
Diğer ilişkili taraflara borçlar (45 ve 47.1 no’lu dipnotlar)
Diğer çeşitli borçlar (19 ve 47.1 no’lu dipnotlar)
Toplam
3 aya kadar 10,647,050
516,911
466,224
11,630,185
Beklenen nakit akımları
31 Aralık 2014
1 yıla kadar
1 yıl - 5 yıl Muallak tazminat karşılığı - net
18,798,579
-
Hayat matematik karşılığı - net
-
12,010,724
Kazanılmamış primler karşılığı - net
10,687,139
-
Dengeleme karşılığı
-
-
Devam eden riskler karşılığı - net 89,152
-
Toplam
10,647,050
516,911
466,224
11,630,185
5 yıldan
uzun
-
-
-
699,320
-
Toplam
18,798,579
12,010,724
10,687,139
699,320
89,152
101
102
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Toplam
29,574,870
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
31 Aralık 2013
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar (19 no’lu dipnot)
Diğer ilişkili taraflara borçlar (45 ve 47.1 no’lu dipnotlar
Diğer çeşitli borçlar (19 ve 47.1 no’lu dipnotlar)
Toplam
12,010,724
699,320
3 aya
kadar
5,632,993
585,367
697,880
6,916,240
Beklenen nakit akımları
31 Aralık 2013
1 yıla kadar
1 yıl - 5 yıl
Muallak tazminat karşılığı - net
17,385,520
-
Hayat matematik karşılığı - net
-
10,764,895
Kazanılmamış primler karşılığı - net
9,425,269
-
Dengeleme karşılığı
-
-
Devam eden riskler karşılığı - net 104,408
-
Toplam
26,915,197
10,764,895
5 yıldan
uzun
-
-
-
464,938
-
464,938
42,284,914
Toplam
5,632,993
585,367
697,880
6,916,240
Toplam
17,385,520
10,764,895
9,425,269
464,938
104,408
38,145,030
Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile
karşılamayı öngörmektedir.
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada
işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip makul
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerinin
tahmininde kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa vadeli olmaları
dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden alacakların kayıtlı
değerinin makul değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
• Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine
getirmek,
• Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını sağlayabilmektir.
Şirket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin
ölçülmesine ilişkin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 31 Aralık 2014 tarihli asgari
gerekli özsermayesi 7,007,488 TL (31 Aralık 2013: 21,826,690 TL)’dir. Bu çerçevede,
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle özsermayesi, 19 Ocak 2009 tarihinde
yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca belirlenen gerekli
asgari özsermayeden 22,185,351 TL (31 Aralık 2013: 5,375,733 TL) fazla durumdadır.
5. Bölüm Bilgileri
2.3. no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6. Maddi Duran Varlıklar
6.1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: Şirket, ilişkili şirketlerden
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ile sabit kıymetlerini ortak kullanmakta olup, söz
konusu sabit kıymetlere ait amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylarını belirli
oranlarda bölüşmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kayıtlı maddi ve maddi
olmayan duran varlıklara ilişkin olarak 496,689 TL’si (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 338,657
TL) Şirket’e, 288,785 TL’si (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 429,656 TL) ise BNP Paribas Cardif
Sigorta A.Ş.’ye ait olmak üzere toplam 785,474 TL (1 Ocak-31 Aralık 2013: 768,313
TL) tutarında cari dönem amortisman gideri ile itfa ve tükenme payının 633,132
TL’sini (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 651,087 TL) Şirket’in dönem amortisman giderine
yanıstmaktadır.
6.2. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur. (31 Aralık
2013:Y oktur).
6.3. Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 66,442 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 131,005 TL).
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: 1,311 TL
(1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Finansal yükümlülükler
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yakın
olduğu tahmin edilmektedir.
6.3.3.1 Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
6.3.3.2 Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve
tamamlama d
erecesi: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 464,459 TL).
103
104
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
6. Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
6.3
Cari dönemde duran varlık hareketleri: (Devamı)
Maddi duran varlık hareket tablosu:
Maliyet:
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar için
verilen avaslar(*)
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman:
Demirbaşlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş
amortisman
Net kayıtlı değer
Maliyet:
Demirbaşlar Özel maliyetler
Yapılmakta
olan yatırımlar (*)
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman:
Demirbaşlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer
1 Ocak
2014
İlaveler
Transferler Çıkışlar 42,733
445,366
31 Aralık 2014
463,701
950,490
942,197
(1,310)
42,801
464,459
1,870,357
-
85,534
(445,366)
-
(19,093)
(20,403)
1,935,488
(146,492)
(376,208)
(169,838)
(190,227)
-
-
700
-
(315,630)
(566,435)
(522,700)
(360,065)
-
700
1,347,657
(882,065)
1,053,423
-
1 Ocak
2013
İlaveler
Çıkışlar 984,998
31 Aralık
2013
356,208
918,685
107,493
23,512
-
-
463,701
942,197
-
1,274,893
464,459
595,464
-
-
464,459
1,870,357
(46,328)(100,164)
-
(189,827)
(186,381)
-
(236,155)
(286,545)
-
1,038,738
(146,492)
(376,208)
(522,700)
1,347,657
(*) Şirket 27 Aralık 2013 tarihinde Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’den “server” satın almıştır. Söz konusu “Server” 2014 yılında kurulup
kullanılmaya başlanmıştır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
7.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
8. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maliyet:
Haklar Özel maliyetler
205,904
205,904
Birikmiş amortisman:
Haklar
Net kayıtlı değer
(73,078)(136,624)
- (209,702)
(73,078) (136,624)
- (209,702)
132,826
837,289
8.
1 Ocak
2014
İlaveler
Çıkışlar 841,087
841,087
-
-
31 Aralık
2013
1,046,991
1,046,991
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1 Ocak
31 Aralık
2013
İlaveler
Çıkışlar
2013
Maliyet:
Haklar
136,984 68,920
-205,904
136,984
68,920
-
205,904
Birikmiş amortisman:
Haklar
(20,966)(52,112)
- (73,078)
(20,966) (52,112)
-
(73,078)
Net kayıtlı değer
116,018
132,826
9. İştiraklerdeki Yatırımlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
10. Reasürans Varlıkları / (Yükümlülükleri)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
5,945,316
5,479,728
1 Ocak
31 Aralık
68,244
-
-
1 Ocak
31 Aralık
(68,244)
(725,484)
(161,373)
-
(70,886)
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar (12.1 no’lu dipnot)
Reasürans Gelirleri/(Giderleri
Devam eden riskler karşılığında reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Hayat matematik karşılığı değişiminde reasürör payı
Muallak tazminat karşılığı değişiminde reasürör payı
Kazanılmamış primler karşılığı
değişiminde reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
105
106
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
11.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
12.3. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur
Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
12.4. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı
paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları: Şirket’in yabancı para ile temsil edilen esas
faaliyetlerden alacağı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Yoktur).
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle kayıtlı menkul kıymeti bulunmamaktadır.
Kredi ve alacaklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Toplam (12.1 no’lu dipnot)
31 Aralık 2014
5,945,316
5,945,316
31 Aralık 2013
5,926,458
5,926,458
(31 Aralık 2013: Yoktur).
12.5. - 12.7. Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
3 aya kadar Toplam
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların
borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve
bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 11.
Finansal Varlıklar (Devamı)
11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
11.7 - 11.9 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
12.
Krediler ve Alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için
(gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
(*) 31 Aralık 2014
5,945,316
-
-
5,945,316
31 Aralık 2013
5,479,728
446,436
294
5,926,458
Bilançoda “Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar” altında takip edilmektedir. (**) Bilançoda “Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar” altında takip
edilmektedir.
Esas faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
5,945,3165,926,458
5,945,316 5,926,458
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı ve esas
faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
13.
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
14.
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait nakit akım tablolarına
esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta gösterilmiş olup Şirket’in banka
mevduatlarının detayı aşağıda yer almaktadır:
Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar
Sigorta şirketlerinden alacaklar (*)
Aracılardan alacaklar (**)
Banka garantili kredi kartlarından alacaklar (**)
Esas faaliyetlerden alacaklar (11.1 no’lu dipnot)
Banka mevduatları
Banka garantili ve üç aydan
kısa vadeli kredi kartı alacakları
Toplam
31 Aralık 2014
72,377,241
31 Aralık 2013
64,435,564
-
72,377,241
456
64,436,020
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
TL mevduatlar
• vadeli mevduatlar
72,366,018
64,432,361
• vadesiz mevduatlar
11,223 3,203
Toplam
72,377,241 64,435,564
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadeleri 3 aydan kısadır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı lehine bloke edilmiş 22,926,405 TL (31
Aralık 2013: 28,523,752 TL) tutarında vadeli mevduatı bulunmaktadır (17.1 ve 43 no’lu dipnotlar).
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları (Bu
tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.):
a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
Vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranları:
b) Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
c) R
easürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
Yıllık faiz oranı (%)
1 Aralık 2014
31 Aralık 2013
TL
10.049.16
12.2. İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
107
lişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle yabancı para mevduatı bulunmamaktadır.
108
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
15.
Sermaye
16.
Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Şirket’in tamamı ödenmiş 18,147,000 (31 Aralık 2013: 18,147,000) adet hisse senedi bulunmaktadır.
Şirket’in hisse senetlerinin her biri 1 TL nominal değerde olup toplam nominal değer 18,147,000 TL
(31 Aralık 2013: 18,147,000 TL)’dir.
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
Yeni Çıkan
İtfa edilen
31 Aralık 2014
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Adet
TL Adet
TL Adet
TL
Adet
TL
Ödenmiş
18,147,000
18,147,000
--
--
18,147,000
18,147,000
Toplam
18,147,000
18,147,000
-
-
-
-18,147,000
18,147,000
1 Ocak 2014
Nominal
Adet
TL
Yeni Çıkan
Nominal
Adet
TL
İtfa edilen
Nominal
Adet
TL
31 Aralık 2014
Nominal
Adet
TL
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibariyle
hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
Hayat ve hayat dışı dallar için tesis
edilmesi gereken teminat tutarı
Hayat ve hayat dışı dallar için tesis edilen
teminat tutarı (43 no’lu dipnot)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
18,017,101
27,679,197
22,926,405 28,523,752
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet
ve matematik karşılıkları:
15. Sermaye (Devamı)
31 Aralık 201431 Aralık 2013
Sigortalı Matematik Sigortalı
Matemati
Sayısı
Karşılıkları Sayısı
Karşılıkları
Dönem içinde giren - net
10,899
4,779,301
10,669
4,481,945
Mevcut
25,0217,405,405
22,012 6,203,085
Yasal Yedekler:
17.
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler
olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/
çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip
yasal yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir.
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
Ödenmiş
18,147,000
18,147,000
--
--
18,147,000
18,147,000
Toplam
18,147,000
18,147,000
-
-
-
-18,147,000
18,147,000
Yasal yedeklerin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Geçmiş yıl karından transfer
Geçmiş yıl zararlarına transfer
Dönem Sonu - 31 Aralık
2014 521,135
47,595
(142,663)
426,067
2013
340,593
180,542
521,135
Diğer kar yedeklerinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Aktüeryal (kayıplardaki)/kazançlardaki değişim
(22 no’lu dipnot)
Eksi - Aktüeryal kayıplardaki/kazanlardaki değişimin
vergi etkisi (21 no’lu dipnot) Dönem sonu - 31 Aralık
20142013
4,738
(21,000)
5,922
4,200
(12,062)
(1,184)
4,738
17.4
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.6
Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının
adetçe portföy tutarları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel
ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının
adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi
birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal
olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
109
110
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak
dağılımları:
31 Aralık 2014
Sözleşme
Brüt
Sayısı
Prim
Grup
10,899
12,748,692
Toplam
10,89912,748,692
Net
Prim
12,748,692
12,748,692
31 Aralık 2013
Sözleşme
Brüt
Sayısı
Prim
Grup 10,66911,996,743
Toplam
10,66911,996,743
Net
Prim
11,996,743
11,996,743
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları:
31 Aralık 2014
Poliçe
Brüt
Net Sayısı
Prim Prim Grup
7,890
6,837,050
6,837,050
Toplam
7,890
6,837,050
6,837,050
31 Aralık 2013
Poliçe
Brüt
Net
Sayısı
Prim
Prim
Grup
6,726
4,789,149
4,789,149
Toplam
6,726
4,789,149
4,789,149
17.
Matematik
Karşılık
3,576,982
3,576,982
Matematik
Karşılık
2,593,038
2,593,038
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerle ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Hayat matematik karşılıkları:
2014
Brüt
Reasürans Payı
Dönem başı - 1 Ocak
10,764,895
-
Net değişim 1,245,829
-
Dönem sonu - 31 Aralık
12,010,724
-
2013
Brüt
Reasürans Payı
Dönem başı - 1 Ocak
7,941,598
(725,484) Net değişim 2,823,297
725,484
Dönem sonu - 31 Aralık
10,764,895
-
Net
10,764,895
1,245,82
12,010,724
Net
7,216,114
3,548,78
10,764,895
111
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Kazanılmamış primler karşılığı:
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim Dönem sonu - 31 Aralık
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim Dönem sonu - 31 Aralık
2014
Brüt
Reasürans Payı
Net
9,425,269
-
9,425,269
1,261,870
-
1,261,870
10,687,139
-
10,687,139
2013
Brüt
Reasürans Payı
Net
9,256,998
(70,886)
9,186,112
168,271
70,886
239,15
9,425,269
-
9,425,269
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ertelenmiş üretim giderleri 50,587 TL (31 Aralık 2013: 27,515 TL) olup
bilançoda ertelenmiş üretim giderleri hesap kalemi altında yer almaktadır.
Devam eden riskler karşılığı:
2014
Brüt
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
36,164
68,244
104,408
Net değişim 52,988
(68,244)
(15,256)
Dönem sonu - 31 Aralık
89,152
-
89,152
2013
Brüt
Reasürans payı
Ne
Dönem başı - 1 Ocak
-
-
Net değişim 36,164
68,244
104,408
Dönem sonu - 31 Aralık
36,164
68,244
104,408
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.15. - 17.19. Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerle ilgili diğer gerekli açıklamalar (Devamı):
Muallak tazminat karşılığı:
Brüt
Dönem başı rapor edilen
tazminatlar - 1 Ocak
11,718,713
Net değişim
747,092
Dönem sonu rapor edilen
tazminatlar - 31 Aralık
12,465,805
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat karşılığı 6,332,774
Toplam
18,798,579
2014
Reasürans Payı Net
-
-
11,718,713
747,092
-
12,465,805
-
-
6,332,774
18,798,579
2013
112
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dönem başı rapor edilen
tazminatlar - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu rapor edilen
tazminatlar - 31 Aralık
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat karşılığı Toplam
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Brüt
Reasürans Payı
Net
9,349,726
2,368,987
(137,450)
137,450
9,212,276
2,506,437
11,718,713
-
5,666,807
17,385,520
-
-
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar
ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
11,718,713
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (31 Aralık 2013: %20).
5,666,807
17,385,520
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in yabancı para ile ifade edilen muallak tazminat
karşılığı bulunmamaktadır (2.24 no’lu dipnot).
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
464,938
Net değişim 234,382
Dönem sonu - 31 Aralık
699,320
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
298,749
Net değişim 166,189
Dönem sonu - 31 Aralık
464,938
21. Ertelenmiş Gelir Vergisi
Dengeleme karşılığı (*):
(*)
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
2014
Net
464,938
234,382
699,320
2013
Net
298,749
166,189
464,938
Bilançoda uzun vadeli diğer teknik karşılıklar altında sınıflandırılmış olup net olarak hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlıkları
Toplam geçici farklar (yükümlülükleri) 31 Aralık
31 Aralık
30 Aralık 31 Aralık
2014
2013
2014 2013
Ertelenmiş vergi varlıkları
AZMM Hesaplama Farkı
2,685,498
-
537,100
Dengeleme karşılığı
699,320
464,938
139,864 92,988
Personel primleri karşılığı
528,000
592,710
105,600 118,542
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 244,223
107,756
48,845
21,551
Kıdem tazminatı karşılığı
218,320
83,680
43,664
16,736
Personel izin karşılığı
122,671
105,419
24,534
21,084
Devam eden riskler karşılığı
89,152
-
17,830
Gider tahakkukları
31,333
41,548
6,267
8,310
Diğer
54,126
16,609
10,825
3,321
Toplam ertelenmiş vergi varlıkları
4,672,643
1,412,660
934,529
282,532
18. Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
19. Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
Sigorta şirketlerine borçlar
Aracılara borçlar
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Diğer çeşitli borçlar (47.1 no’lu dipnot)
Toplam ticari ve diğer borçlar
İlişkili taraf bakiyeleri 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
20. Krediler
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
31 Aralık 2014 10,205,478 441,572
10,647,050
466,224 11,113,274
31 Aralık 2013
5,566,763
66,230
5,632,993
697,880
6,330,873
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Alınacak komisyon karşılığı
-
Maddi ve maddi olmayan varlıklar
-
Toplam ertelenmiş vergi yükümlülükleri
-
Net ertelenmiş vergi varlıkları
(35 no’lu dipnot)
(322,005
-
(322,005)
-
-
-
(64,401)
(64,401)
934,529
218,131
21. Ertelenmiş Gelir Vergisi (Devamı)
Ertelenmiş vergi varlıklarının yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Ertelenmiş vergi geliri (35 no’lu dipnot)
Özkaynak altında muhasebeleştirilen
aktüeryal kazançların ertelenmiş vergi etkisi
Dönem sonu - 31 Aralık
2014
218,131
712,198
2013
118,591
100,724
4,200
934,529
(1,184)
218,131
113
114
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
22.
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
Kıdem tazminatı karşılığı - kısa vadeli
Kıdem tazminatı karşılığı - uzun vadeli
23. Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
31 Aralık 2014
105,105
113,215
218,320
31 Aralık 2013
83,680
83,680
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli
olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için
58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra
emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2014 tarihi
itibariyle 3,438.22 TL (31 Aralık 2013: 3,254.44 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı
karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna
göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)
(*) 31 Aralık 2014
2.97
99
31 Aralık 2013
2.77
99
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış
gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir
ayarlandığı için, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3,541.37 TL (1 Ocak 2014: 3,438.22
TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Cari dönemdeki artış Cari dönemde ödenen
Aktüeryal kayıp/(kazanç) (*)
Dönem sonu - 31 Aralık
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
20142013
83,680
76,914
29,707
26,472
(21,172)
(13,784)
21,000
(5,922)
113,215
83,680
Bilançoda “Diğer Kar Yedekleri” hesabında gösterilmektedir (2.19 ve 15 no’lu dipnotlar).
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Bilançoda maliyet giderleri karşılığı altında sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer almaktadır:
Personel prim karşılığı
Personel izin karşılığı
İş davaları karşılığı
Danışmanlık giderleri
Muhtelif gider tahakkukları
Toplam
31 Aralık 2014
528,000
122,671
103,147
27,789
36,019
817,626
31 Aralık 2013
592,710
105,419
103,147
28,320
17,189
846,785
24. Net Sigorta Prim Geliri
Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2014
Brüt
Reasürans payı
Hayat
64,800,098
-
Ferdi kaza
143,837
-
Toplam prim geliri
64,943,935
-
1 Ocak - 31 Aralık 2013
Brüt
Reasürans payı
Hayat
57,906,890
-
Ferdi kaza
290,639
-
Toplam prim geliri
58,197,529
-
Net
64,800,098
143,837
64,943,935
Net
57,906,890
290,639
58,197,529
25. Aidat (Ücret) Gelirleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
26. Yatırım Gelirleri
Nakit ve nakit benzerleri Faiz geliri
Toplam
1 Ocak -
31 Aralık 2014
6,716,865
6,716,865
27.
Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle finansal varlığı bulunmamaktadır.
1 Ocak 31 Aralık 2013
4,590,523
4,590,523
115
116
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
28. Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan
varlığı bulunmamaktadır.
29. Sigorta Hak ve Talepleri
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
Şirket’in hisse bazlı ödeme işlemi bulunmamaktadır.
34. Finansal Maliyetler
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
34.1. Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
30. Yatırım Anlaşması Hakları
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
34.2. Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı (Toplam tutar
içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
oktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
31. Zaruri Diğer Giderler
1 Ocak -31 Aralık 2014
Teknik bölüm altında
sınıflandırılan faaliyet giderleri • Hayat
30,936,988
• Hayat dışı
286,182
Toplam (32 no’lu dipnot)
31,223,170
1 Ocak -31 Aralık 2013
25,605,886
355,415
25,961,301
34. Finansal Maliyetler (Devamı)
34.3. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi
aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
34.4 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar
içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
32. Gider Çeşitleri
35. Gelir Vergileri
Gelir tablosunda yer alan faaliyet giderlerinin detayı aşağıda yer almaktadır:
Komisyon giderleri
Personel giderleri (33 no’lu dipnot)
Denetim ve danışmanlık giderleri
Bina ve ofis giderleri
Vergi giderleri
Haberleşme ve iletişim giderleri
Pazarlama ve reklam giderleri
Ulaşım giderleri
Diğer giderler
Toplam (31 no’lu dipnot)
1 Ocak -
31 Aralık 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
19,869,668
6,992,423
1,180,529
1,013,702
692,615
608,654
450,323
222,205
193,051
31,223,170
15,485,536
6,651,390
668,941
965,798
546,741
641,149
612,760
237,138
151,848
25,961,301
33. Çalışanlara Sağlanan Faydalar
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. tarafından personele ödenen ve Şirket’e faturalanan
giderlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Maaş ödemesi
Sigorta ödemeleri
Prim ödemesi
Yemek ve yol giderleri
Eğitim giderleri
Diğer109,760
Toplam (32 no’lu dipnot)
1 Ocak -31 Aralık 2014
5,301,989
729,535
514,481
279,072
57,586
80,769
6,992,423
1 Ocak -31 Aralık 2013
4,528,124
610,132
1,139,031
250,494
42,840
6,651,390
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 hesap dönemlerine ait gelir tablolarında yer alan vergi gelir ve
giderleri ile 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolarda yer alan vergi
varlık ve yükümlülükleri aşağıda özetlenmiştir:
Cari dönem kurumlar vergisi
Ertelenmiş vergi geliri (21 no’lu dipnot)
Toplam vergi geliri/(gideri) 1 Ocak -
31 Aralık 2014 (508,311)
712,198
203,887
1 Ocak 31 Aralık 2013
(1,148,253)
100,724
(1,047,529)
Peşin ödenen vergiler
Kurumlar vergisi karşılığı (-)
Net vergi alacağı
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (-)
Ertelenmiş vergi varlığı, net (21 no’lu dipnot)
31 Aralık 2014
2,546,122
(508,311)
2,037,811
934,529
-
934,529
31 Aralık 2013
1,709,058
(1,148,253)
560,805
282,532
(64,401)
218,131
Gerçekleşen vergi gideri mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi ve kurumlar vergisi öncesi kar
Vergi oranı
Hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
Diğer
Toplam vergi geliri/(gideri)
20142013
1,633,348
1,999,425
20%
20%
(326,670)
(399,885)
(59,729)
(647,644)
590,286
203,887
(1,047,529)
117
118
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
36.
Net Kur Değişim Gelirleri
Yatırım gelirlerine ilişkin kur değişim gelirleri
Yatırım gelirlerine ilişkin kur değişim giderleri
Toplam
45. İlişkili Taraflarla İşlemler
1 Ocak -
31 Aralık 2014
29,687
(31,761)
(2,074)
1 Ocak 31 Aralık 2013
41,304
(58,852)
(17,548)
37.
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)
Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama
pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
Net dönem karı
Beheri 1 TL nominal değerli hisselerin
ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kazanç (TL)
38.
Hisse Başı Kar Payı
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
1 Ocak -
31 Aralık 2014
1,837,236
1 Ocak 31 Aralık 2013
951,896
18,147,000
0.1012
18,147,000
0.0525
39. Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
40. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
41. Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
42. Riskler
Şirket aleyhine açılan hasar davaları - brüt (*)
Toplam
31 Aralık 2014
377,641
377,641
31 Aralık 2013
162,561
162,561
Söz konusu aleyhte açılan davalar için gerekli karşılık tutarları, finansal tablolarda ilgili muallak
hasar ve tazminat karşılıklarında dikkate alınmıştır.
*)Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu dipnotta yer almaktadır. Söz konusu
karşılıkların net tutarı 377,641 TL (31 Aralık 2013: 162,561 TL)’dir.
43. Taahhütler
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
Bloke vadeli mevduatlar (14 ve 17.1 no’lu dipnotlar)
Toplam
44. İşletme Birleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
31 Aralık 2014
22,926,405
22,926,405
31 Aralık 2013
28,523,752
28,523,752
BNP Paribas ve Cardif Grubu şirketleri, bu şirketlerin ana ortakları ve bu ortaklarının kontrol ettiği
şirketler bu mali tablolar açısından ilgili şirketler olarak tanımlanmıştır.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
a) Mevduatlar:
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
16,337,910
16,337,910
9,686,748
9,686,748 31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
b) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları:
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
-
-
7
7
c) Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar:
TEB Tüketici Finansman A.Ş. (“TEB Cetelem”)
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
-
-
-
445,273
1,163
446,436
d) Diğer ilişkili taraflardan alacaklar
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. (*)
BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (*)
Toplam
123,353
19,487
-
142,840
61,451
5,190
66,641
e) Diğer ilişkili taraflara borçlar:
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (*)
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. (*)
BNP Paribas Cardif
Toplam
454,568
62,343
-
516,911
305,842
173,532
105,993
585,367
45. İlişkili Taraflarla İşlemler (Devamı)
(*) Söz konusu tutarlar genel giderlerin paylaşımı için faturalanan tutarlardan doğan bakiyeleri temsil etmektedir.
f) Alınan primler:
TEB Cetelem
BNP Paribas Cardif
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
1 Ocak -
31 Aralık 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
13,632,048
79
51
13,632,178
12,900,859
4,144
12,905,003
119
120
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
g) Ödenen komisyonlar:
TEB Cetelem
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
7,666,068
344
7,666,412
5,686,990
2,257
5,689,247
h) Faiz gelirleri:
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
988,829
988,829
2,568,359
2,568,359
45.1Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve
bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştiraklere ve bağlı ortaklıkların dökümü,
iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları,
söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı veya zararı,
net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına
göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim
raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur). 45. İlişkili Taraflarla İşlemler (Devamı)
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.4. Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur
45.5. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
Kıdem tazminat tavanı 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 3,541.37 TL’ye yükseltilmiştir.
a) Gelecek aylara ait diğer giderler
Diğer çeşitli giderler
Toplam
b) Diğer ilişkili taraflardan alacaklar:
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Toplam
-
d) Diğer çeşitli borçlar:
Satıcılara borçlar
Toplam
466,224
466,224
697,880
697,880
e) Diğer ilişkili taraflara borçlar:
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
BNP Paribas Cardif
Toplam
454,568
62,343
-
516,911
305,842
173,532
105,993
585,367
f) Diğer teknik karşılıklar-uzun vadeli:
Dengeleme karşılığı
Toplam
699,320
699,320
464,938
464,938
47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço
aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı
toplamları: 2,247 TL (31 Aralık 2013: 1,168 TL).
47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
Önceki yıl gelir ve karları
Önceki dönem vergi düzeltmesi
Diğer-
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
126,233
126,233
36,230
36,230
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
123,353
19,487
-
142,840
49,681
49,681
47.1. Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları:
c) Gelecek yıllara ait diğer giderler
Bakım onarım giderleri
Toplam
47.4. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları
gösteren bilgiler:
(31 Aralık 2013: Yoktur).
46.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
61,451
5,190
66,641
Önceki yıl gider ve zararları
Önceki dönem gider faturaları
Toplam
1 Ocak -
31 Aralık 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
123,373
44,232
123,373
42,904
(2,407)
(2,407)
(238,445)
(238,445)
87,136
47.5 Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan diğer bilgiler:
Dönemin karşılık giderleri/(gelirleri):
Kıdem tazminatı karşılığı Personel izin karşılığı Toplam
1 Ocak -
31 Aralık 2014
113,641
17,252
130,893
1 Ocak 31 Aralık 2013
12,688
137,090
149,778
121
122
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari
Geçmiş
Dipnot
Dönem
Dönem
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI
2,345,547
2,100,149
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
(508,311)
(1,148,253)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
-
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
-
A
NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1,837,236
951,896
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
-
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
-
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
-
B
DAĞITILABİLİR NET
DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5)
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
-
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
-
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
-
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
-
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
-
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
-
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
-
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
-
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
-
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
-
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
-
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
-
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
-
-
1.11.
1.12.
1.13.
1.14 1.15
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
III
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
IV.
4.1.
4.2.
4.3
4.4.
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
-
STATÜ YEDEKLERİ (-)
-
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
-
DİĞER YEDEKLER
-
ÖZEL FONLAR
-
YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
DAĞITILAN YEDEKLER
-
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
-
ORTAKLARA PAY (-)
-
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
-
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
-
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine -
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine -
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
PERSONELE PAY (-)
-
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
HİSSE BAŞINA KAR
-
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
-
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
-
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. Bu finansal tabloların
düzenlendiği tarih itibariyle Şirket’in yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamış olduğundan
kar dağıtım tablosunda sadece net dönem karı belirtilmiştir.
-
-
123
124
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN BEYANIMIZ
GENEL KURUL’A SUNULACAK
YILLIK FAALİYET RAPORU
UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Genel Kurulu’na,
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.’nin (‘‘Şirket’’) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Genel Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanan yıllık faaliyet
raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız
denetimden geçmiş ve 27 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetim raporlarına konu olan finansal tablolar ile uyumuna ilişkin olarak
görüş bildirmektedir.
İlişikte sunulan 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle düzenlediğimiz finansal tablolar ile bunlara
ilişkin açıklama ve dipnotların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe
ilke ve standartlarına göre hazırlandığını ve ilgili mevzuat ile şirketimiz kayıtlarına uygun
olduğunu beyan ederiz.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
İstanbul, 27 Şubat 2015
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Denetim, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin
usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin
bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence
sağlamak üzere yürütülmesini öngörmektir. Gerçekleştirilen denetim, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla,
BHP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.’nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında yer alan bilgiler ile
uyumludur.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 14 Nisan 2014
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhauseCoopers
BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul - Turkey
www.pwc.com/tr Telephone: +90 (212) 326 6060, Facsimile: +90 (212) 326 6050
Ertan Tan
Aktüer
Mert NİŞEL
Müdür
125
126
BNP
PARIBAS
CARDIF
2014
FAALİYET
RAPORU
BNP
PARIBAS
CARDIF
2014
FAALİYET
RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
İÇİNDEKİLER
Bilanço128-132
Gelir Tablosu
133-134
Nakit Akış Tablosu
135
Özsermaye Değişim Tablosu
136
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
137-169
Ek 1 - Kâr Dağıtım Tablosu
170
127
128
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
2.12 ve 14
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
2.8, 11.1 ve 12.1
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
10 ve 12.1
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 ve 47.1
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 ve 47.1
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.15 - 17.19
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
35
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
38,885,625
-
-
37,539,021
-
1,346,604
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,173,853
927,875
-
245,978
-
-
-
-
-
-
66,129
-
-
-
-
-
66,129
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,391,486
20,326,774
-
-
64,712
131,854
-
131,854
-
-
-
-
-
-
60,648,947
31,402,516
30,014,131
1,388,385
1,032,824
1,032,824
181,971
181,971
14,553,596
14,549,809
3,787
215,260
215,260
47,386,167
VARLIKLAR
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
VARLIKLAR
Dipnot
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
2.5 ve 6
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
6
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
6
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar
(Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
6
F- Maddi Olmayan Varlıklar
2.7 ve 8
1- Haklar
8
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara ait Diğer Giderler
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
2.18, 21 ve 35
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
2.18, 21 ve 35
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklarv
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
270
-
-
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
399,228
-
-
-
-
1,629,440
-
287,766
-
(1,517,978)
270
270
594,032
1,515,703
275,856
(1,320,293)
-
211,472
928,228
-
-
-
-
(716,756)
-
24,792
-
-
24,792
39,835
-
-
-
-
39,835
-
-
-
675,597
61,324,544
122,766
93,713
737,181
(643,468)
30,170
30,170
718,185
48,104,352
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
129
130
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
4 ve 19
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4 ve 19
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
4, 45 ve 47.1
D- Diğer Borçlar 4, 19 ve 47.1
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar
4, 19 ve 47.1
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Matematik Karşılıklar - Net 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.18 ve 35
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
2.20 ve 23
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
2.20 ve 23
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10 ve 17.15 - 17.19
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III -Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
994,234
994,234
-
-
-
-
-
182,498
-
-
-
-
-
182,498
237,353
-
-
237,353
-
34,969,899
34,195,404
-
-
774,495
-
-
225,676
225,436
240
-
-
840,246
(840,246)
-
116,584
-
-
116,584
446,458
9,998
-
436,460
-
-
-
-
37,172,702
1,375,320
1,375,320
105,077
25
105,052
234,670
234,670
25,424,889
24,525,141
899,748
232,182
231,822
360
338,939
(338,939)
137,464
137,464
164,613
5,228
159,385
27,674,215
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Matematik Karşılıklar - Net 2.24, 4 ve 17
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları -
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
22
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
803,651
-
-
803,651
-
-
-
-
-
-
-
12,593
12,593
-
-
-
-
-
-
-
-
816,244
420,412
420,412
7,631
7,631
428,043
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
131
132
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Ayrıntılı Gelir Tabloları
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ÖZSERMAYE
Dipnot
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye 2.13
1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri 1- Yasal Yedekler 15
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
V- Özsermaye Toplamı
10,300,000
10,300,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
483,646
485,083
-
-
-
-
(1,437)
9,216,579
9,216,579
-
-
3,335,373
3,335,373
-
-
23,335,598
10,300,000
10,300,000
421,088
420,656
432
7,992,459
7,992,459
1,288,547
1,288,547
20,002,094
Özermaye ve Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
61,324,544
48,104,352
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
I-TEKNİK BÖLÜM
Dipnot
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17,170,085
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.21 ve 24
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
24
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 ve 24
1.1.3 -SGK’ya Aktarılan Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
31 ve 32
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1.- Matematik Karşılıklar (-) 5.2. -Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 10
6- Diğer Teknik Giderler (-) 6.1-Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 6.2-Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
D- Hayat Teknik Gelir 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2.- Reasürör Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1.- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 4.2.- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 5- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
E- Hayat Teknik Gider 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (-) (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık)
3.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+/-)
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (-) Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5- Faaliyet Giderleri (-) 6- Yatırım Giderleri(-)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri 2- Yönetim Gideri Kesintisi 3- Giriş Aidatı Gelirleri 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
4- Diğer Teknik Giderler (-) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş 1
Ocak
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak
31 Aralık 2013
19,385,578
26,840,348
27,570,848
(730,500)
-
(9,670,263)
(9,757,034)
86,771
-
-
-
-
2,215,493
-
-
-
-
(16,208,635)
(1,077,814)
(1,203,067)
(1,217,833)
14,766
125,253
66,534
58,719
-
-
-
-
(14,747,582)
(383,239)
(423,579)
40,340
-
-
-
3,176,943
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,863,332
10,112,322
21,841,923
22,255,499
(413,576)
(11,729,601)
(11,792,327)
62,726
1,751,010
(10,475,739)
(397,970)
(783,450)
(798,002)
14,552
385,480
370,539
14,941
(9,838,934)
(238,835)
(258,782)
19,947
1,387,593
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
133
134
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Ayrıntılı Gelir Tabloları
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Nakit Akış Tabloları
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Dipnot
C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D-E)
I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
36
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
36
7- Amortisman Giderleri (-)
6.1
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
47.5
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 ve 35
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı 37
1- Dönem Karı veya Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 ve 47.5
3- Dönem Net Karı veya Zararı
37
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak
31 Aralık 2013
3,176,943
-
-
3,176,943
3,386,169
3,119,145
-
235,766
31,258
-
-
-
-
-
-
(2,403,428)
-
-
-
(2,215,492)
-
(35,579)
(152,357)
-
1,387,593
1,387,593
2,199,458
1,994,100
128,587
76,771
(1,885,310)
(1,751,010)
(17,074)
(117,226)
-
15,935
(6,657)
-
-
-
9,198
-
600
(4,294)
17,315
(227)
3,335,373
4,175,619
(74,255)
6,476
(260)
9,770
(71,777)
9,770
(28,234)
1,288,547
1,627,486
(840,246)
3,335,373
(338,939)
1,288,547
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
Dipnot
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8- Faiz ödemeleri (-)
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)
10- Diğer nakit girişleri
11- Diğer nakit çıkışları (-)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1- Maddi varlıkların satışı 2- Maddi varlıkların iktisabı (-)
3- Mali varlık iktisabı (-)
4- Mali varlıkların satışı
5- Alınan faizler
6- Alınan temettüler
7- Diğer nakit girişleri
8- Diğer nakit çıkışları (-)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1- Hisse senedi ihracı
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4- Ödenen temettüler (-)
5- Diğer nakit girişleri
6- Diğer nakit çıkışları (-)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış)
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
2.12
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
2.12
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
26,943,007
19,536
-
(19,652,414)
-
-
7,310,129
-
-
-
(3,328,797)
3,981,332
22,358,040
(17,206,663)
5,151,377
307,233
(3,050,188)
2,408,422
10,661
(31,354)
-
-
3,119,123
-
-
(191,047)
2,907,383
(103,382)
2,122,683
2,019,301
-
-
-
-
-
-
-
(4,321)
6,884,394
27,628,905
34,513,299
(3,012)
4,424,711
23,204,194
27,628,905
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
135
136
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Özsermaye Değişim Tabloları
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*)
İşletmenin
Kendi Varlıklarda Özsermaye Yabancı
Değer Enflasyon
Hisse
Para
Artışı/( Düzeltmesi Çevrim
Senetleri
Azalışı)
Sermaye
(-)
Farları
Farları
I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/12/2012)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B-İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (37 no’lu dipnot) I- Dağıtılan temettü
J- Transfer
III-Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/12/2013)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B-İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (37 no’lu dipnot) I- Dağıtılan temettü
J- Transfer
II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2014)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
Yasal
Yedekler
Diğer
Geçmiş Yedekler ve
Yıllar Dağıtılmamış
Karları
Karlar
Net
Dönem
Karı
Toplam
10,300,000-- -
-
365,262
-
-
-
-
-
-
--- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--- -
-
55,394
10,300,000
-
-
-
- 420,656
10,300,000-- -
-
420,656
-
-
-
-
-
-
--- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--- -
-
64,427
10,300,000
-
-
-
- 485,083
Geçmiş
Yıllar
Zararları
1. Genel Bilgiler
1.1
Ana şirketin adı: 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.’nin
(“Şirket”) doğrudan ortağı BNP Paribas Cardif ve nihai ortağı BNP Paribas’dır.
(2.13 no’lu dipnot).
-
-
-
-
-
1,107,860
6,939,993
18,713,115
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
27 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan 257 no’lu karar sonucunda,
Şirket’in Cardif Sigorta A.Ş. olan ticari unvanı BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiş ve
ilgili unvan değişikliği 15 Temmuz 2011 tarihinde tescil ettirilmiştir.
-
-
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi: Şirket 18
Temmuz 2007 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Şirket’in tescil edilmiş adresi Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 57 Fındıklı/İstanbul’dur.
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, finansal kayıplar, ferdi kaza ve hastalık branşlarında faaliyet
göstermek üzere kurulmuştur (2.14 no’lu dipnot).
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3. no’lu
dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5
Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
-
-
-
-
432
-
-
432
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1,288,547
-
1,288,547
-
-
-
-
- -
(1,107,860)
1,052,466
-
432 1,288,547
7,992,459
20,002,094
-
432
1,288,547
7,992,459
20,002,094
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,869)
-
-
(1,869)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3,335,373
-
3,335,373
-
-
-
-
- -
(1,288,547)
1,224,120
-
(1,437) 3,335,373
9,216,579
Üst ve orta kademeli yöneticiler (*)
Toplam
(*)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemine ait üst ve orta kademeli yöneticilere ait giderler Şirket tarafından ödenirken, BNP Paribas Cardif Hayat
Sigorta A.Ş.’nin bordrosunda bulunan personel, Şirket’in de faaliyetlerini yürüttüğünden söz konusu personel giderlerinin %10’luk (1 Ocak - 31
Aralık 2013: %8) kısmı BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. tarafından Şirket’e yansıtılmaktadır.
1.6
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi
üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: Şirket tarafından
üst yöneticilere yapılan ücret ve benzeri ödemelerin toplamı 131,490 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2013:
154,041 TL)’dir.
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma
geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri)
dağıtımında kullanılan anahtarlar: Hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma
yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılır.
Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılır. Şirket teknik bölüme aktardığı
faaliyet giderlerini, cari dönemde üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ve hasar ihbar
adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarının ortalamasını dikkate alarak dağıtmıştır.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar tek bir
şirketi (BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.) içermektedir.
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan
değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden bu yana
gerçekleşen değişiklikler 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmiştir.
23,335,598
(*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1 Ocak -
1 Ocak 31 Aralık 201 4
31 Aralık 2013
2
3
23
1.10. Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar 27
Şubat 2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür
İzzet Cemal Kişmir ve Muhasebe Müdürü Mert Nişel tarafından 27 Şubat 2015 tarihinde beyan
edilerek imzalanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
137
138
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
139
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.1
Hazırlık Esasları (Devamı)
• TMS 27 “Bireysel finansal tablolar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
•TMS 36’daki değişiklik, ‘Varlıklarda değer düşüklüğü’ geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin,
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.1
Hazırlık Esasları (Devamı)
•TMS 39’daki değişiklik ‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların yenilenmesi ve finansal riskten korunma uygulamasının sürdürülmesi’;
• TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TFRS 15 ‘Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat’, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TFRS 9, “Finansal araçlar”, 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TMS 16 “Maddi duran varlıklar”, ve TMS 41 “Tarımsal faaliyetler”, standartlarındaki meyve veren bitkilere ilişkin değişiklik, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir.
• TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış fayda planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• Yıllık İyileştirmeler 2014: 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 5, ‘Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler’, satış metotlarına ilşkin değişiklik
• TFRS 7, ‘Finansal araçlar: Açıklamalar’, TFRS 1’e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleşmelerine ilişikin değişiklik
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
•TFRYK 21 -‘Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler’, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
•TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘Yatırım İşletmelerinin Konsolidasyonu ile ilgili Değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler:
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
• Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan
7 standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
• TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
• TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
• TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
• TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
• TMS 19, ‘Çalışanlara sağlanan faydalar’ iskonto oranlarına ilişkin değişiklik
• TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
• TMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’ bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik.
• Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-12-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 1, TFRS’nin İlk Uygulaması
• TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
• TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 5 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat
Karşılığına İlişkin Genelge” çerçevesinde, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedelleri Şirket aktüeri tarafından hesaplanacaktır. Buna göre; gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerine ilişkin hesaplamalarda kullanılacak verinin seçimi,
düzeltme işlemleri, en uygun metodun ve gelişim faktörlerinin seçimi ile gelişim faktörlerine
müdahele aktüeryal yöntemler kullanılarak Şirket aktüeri tarafından yapılacaktır. Söz konusu
genelgenin yürürlük tarihinden itibaren aşağıdaki genelgeler yürürlükten kaldırılacaktır:
• TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
• TFRS 14, “Regülasyona tabi ertelenen hesaplar” 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• 9. ve 10. maddeleri hariç, 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge”
• TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”daki değişiklik: Müşterek faaliyetlerde pay alımı.
• 2010/14 sayılı “Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor edilmemiş Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge”
• J bendi hariç, 2010/16 sayılı “2010/12 ve 2010/14 Sayılı Genelgeler ile 2010/29 Sayılı S
ektör Duyurusuna İlişkin İlave Açıklamalara İlişkin Genelge”
•2011/13 sayılı “Test IBNR’ı Hesaplamasında Rücu, Sovtaj ve Benzeri Gelirlerin Düşülmesine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge”
1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran varlıklar”, amortisman ve itfa payları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
140
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Yukarıdaki standart ve yorumlar ile 2014/16 sayılı Genelge’nin uygulaması ile
getirilecek değişiklerin Şirket’in müteakip dönemlerdeki finansal tabloları üzerindeki
etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
2.2
Konsolidasyon
Şirket’in “TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar” kapsamında
konsolide etmesi gereken bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.3
Bölüm Raporlaması
Şirket halka açık olmadığından, TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında
bölüm raporlaması yapmamaktadır.
2.4
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti
üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal
amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi
olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir. Maddi olmayan duran
varlıkların amortisman süreleri 3 - 10 yıldır (8 no’lu dipnot).
2.8. Finansal Varlıklar
Şirket, finansal varlıklarını “Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)” olarak
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.
Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri “Teslim tarihi”ne göre kayıtlara alınmakta
ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Şirket yönetimi
tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
Yabancı Para Çevrimi
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler,
işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden
doğan ve yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz
kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir
tablosuna yansıtılır.
2.8
Finansal Varlıklar (Devamı)
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve müteakip
dönemlerde maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir. İlgili alacakların teminatı olarak
alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul
edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır (12 no’lu dipnot).
2.9
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının
açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta,
dönemin karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları
ise makul değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer
makul değer değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.
2.5
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi
ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların
faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda
belirtilmiştir:
Demirbaş ve tesisatlar
Özel maliyet bedelleri
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
3-15 yıl
4 yıl
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması
halinde, olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme
sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı
değeri, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların
elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri
hesaplarına dahil edilirler. (6 no’lu dipnot).
2.6. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
2.7.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını
2.10 Türev Finansal Araçlar
Şirket’in, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle türev finansal araçları bulunmamaktadır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
2.11. Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca
çevrilebilen, kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan 3 aydan
kısa yatırımları içermektedir.
141
142
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
Bankalar (14 no’lu dipnot)
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli
kredi kartı alacakları (14 no’lu dipnot)
Eksi - Faiz tahakkukları
Eksi - Bloke vadeli mevduat (14 ve 43 no’lu dipnotlar)
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
31 Aralık 2014
37,539,021
31 Aralık 2013
30,014,131
1,346,604
(364,353)
(4,007,973)
34,513,299
1,388,385
(128,564)
(3,645,047)
27,628,905
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.16 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.17 Krediler
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.18 Vergiler
2.13. Sermaye
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Sermayedarın Adı
BNP Paribas Cardif Diğer
Toplam
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Aralık 201431 Aralık 2013
3
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı
Pay Oranı(%)
Pay Tutarı
99.96
10,299,996
99.96
10,299,996
0.04
4
0.04
4
100.00
10,300,000
100.00
10,300,000
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar
bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013: %20). Kurumlar vergisi
oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası
gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef
kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj
yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15
oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj
uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o
dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına
kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade
alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma
Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı
hasar olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve
koşullar altında korur.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ferdi kaza, finansal kayıplar, makine kırılması ve hastalık
branşlarında üretimi bulunmaktadır. Kredi koruma sigorta sözleşmeleri işsizlik ana teminatının
yanında, geçici iş göremezlik ve tehlikeli hastalıklar gibi risklere karşı, sigortalının kredi verenden
kullandığı kredilerin geri ödeme kabiliyetini güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Hastalık
sigortası, sigortalının poliçe yürürlükteyken ilk tehlikeli hastalık tanısı ile poliçe hükümlerinde
listelenen ve tehlikeli hastalık olarak tanımlanan (kanser, kalp krizi gibi) hastalıklardan birine
bir veya birden fazlasına maruz kalarak ve de bunu takiben otuz gün süreyle hayatta kalması
durumunda, sigortalıya sigorta poliçesinde belirtildiği şekilde tazminat tutarı kadar güvence sağlar.
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan sigorta teknik karşılıklarının hesaplanma esasları 2.24 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
Reasürans Sözleşmeleri
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle faaliyette bulunduğu ferdi kaza branşında Darnell Limited
ile eksedan anlaşması, yasal garanti ürünlerinde Europe Assistance Holding Irish Branch ile kot par
anlaşması bulunmaktadır.
2.18 Vergiler (Devamı)
Kurumlar Vergisi (Devamı)
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan
kârların %75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi
veya 5 yıl süreyle özsermayede tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı
aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar,
geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi
bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin
kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan
vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl
zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek
vergi miktarları değişebilir.
143
144
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı
Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin
mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını
öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık
kümülatif enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının
(TÜİK TEFE artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 2013 ve 2014 yıllarında söz konusu şartlar
sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır (35 no’lu dipnot).
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve finansal
tablolara dahil edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
Ertelenmiş Vergi
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş
vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi
oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa
edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Yazılan Primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan
tutarı ifade etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere prim gelirleri, yazılan primler
üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara
yansıtılmaktadır.
Reasürans Komisyonları
Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar cari dönem içinde tahakkuk
ettirilir ve gelir tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer almaktadır. 2.24 no’lu
dipnotta açıklandığı üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan komisyonlar üzerinden ertelenmiş
komisyon gelirleri ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır (21 no’lu dipnot).
2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
2.
Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini TMS 19 - “Çalışanlara Sağlanan
Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte
ve bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı” ve “Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler” hesaplarında
sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır
Çalışanlara sağlananan faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda
ortaya çıkan aktüeryal kayıp ve kazançların, doğrudan özsermaye içerisinde muhasebeleştirilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede, kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin olarak, ortaya çıkan
hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve kazançlar ise özsermaye içerisindeki
“Diğer Kar Yedekleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir
(15 ve 22 no’lu dipnotlar). Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.20 Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar,
yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine
eşittir.
2.22 Finansal Kiralamalar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.23 Kar Payı Dağıtımı
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak
finansal tablolara yansıtılır.
2.24 Teknik Karşılıklar
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için
tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır.
Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin
öğlen 12:00’de başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar
Yönetmeliği uyarınca, kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın reasürans payı, yürürlükte
bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere devredilen primlerin
herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi
hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır
(17 no’lu dipnot). 145
146
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
belirleyerek seçme hakkı tanınmıştır. Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle gerçekleştirdiği muallak
tazminat karşılıkları ile ilgili hesaplamalarda “Standart” yöntemini kullanmıştır.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Ertelenmiş Komisyon Giderleri ile Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge
uyarınca, yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler
nedeniyle reasürörlerden alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı,
bilançoda sırasıyla “Ertelenmiş Üretim Giderleri” ve “Ertelenmiş Komisyon Gelirleri” hesaplarında,
gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir (17
no’lu dipnot).
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri
dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler
karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden
riskler karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların
kazanılmış prime bölünmesi suretiyle bulunur. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık
2012 tarih ve 2012/15 sayılı “Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik
Hakkında Genelge” (“2012/15 no’lu Genelge”) uyarınca, söz konusu beklenen hasar prim oranı
hesaplaması 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihileri itibariyle ana branş bazında yapılmıştır. Branş
bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan
oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden
riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda
bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki
fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda beklenen hasar prim oranı
%95’i aşan branşı bulunmadığından devam eden riskler karşılığı ayrılmamıştır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
Muallak Tazminat Karşılığı
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya
cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise
tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat
karşılığı ayırmaktadır. Muallak tazminat karşılığı aktüer raporlarına veya sigortalı ile aktüerin
değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir.
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile; içeriği ve uygulama
esasları, Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal
Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge” (“Genelge”) ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş
olan aktüeryal zincir merdiven yöntemleri kullanılarak belirlenen tutar arasındaki fark gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli olarak muhasebeleştirilmektedir.
30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Genelge’ye göre sigorta şirketleri her branş
için aktüeryal zincirleme merdiven metodu (“AZMM”) hesaplamalarını Genelge’de öngörülmüş
olan 5 ayrı yöntemi dikkate alarak ve gerçekleşen hasarlar (muallak ve ödenen hasarlar toplamı)
üzerinden yapmaları gerekmektedir. Sigorta şirketlerine, AZMM hesaplamaları ile ilgili olarak her
branş için ilgili Genelge’de yer alan beş yöntemden kendi portföy yapılarına en uygun yöntemi
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.24Teknik Karşılıklar (Devamı)
Muallak Tazminat Karşılığı (Devamı)
AZMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir veri setiyle hesaplama yapılabilmesini
teminen büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar ayrı bir dosyada Genelge’de öngörülmüş
olan istatistiki yöntemlerle elimine edilebilmektedir. Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yaptığı
hesaplamalar sırasında büyük hasar elemesi yapmamıştır. Söz konusu AZMM hesaplamaları brüt
olarak yapılmakta ve Şirket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak
net tutarlar belirlenmektedir.
Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ferdi kaza branşında hasar gelişimlerini diğer aktüeryal
yöntem ve modeller uygulayarak istatistiksel olarak değerlendirmiştir. Söz konusu aktüeryal
değerlendirmelerde, ihtiyatlılık gereği ve Hazine Müsteşarlığı’nın 38681552-306.99/4998 sayı
ve 16 Şubat 2015 tarihli iznine istinaden sektör ortalaması kullanmıştır. Bu doğrultuda, Şirket
ferdi kaza branşı için hesaplamış olduğu 238,099 TL (31 Aralık 2013: 219,719 TL) tutarındaki net
ilave karşılığı, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılıklarına ilave ederek finansal
tablolarına yansıtmıştır. Bununla birlikte Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, genel zararlar
branşı için beş yıllık geçmiş hasar verisi bulunmadığından, muallak tazminat karşılıkları ile ilgili
hesaplamalarda, Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 18 Ekim 2010 tarih ve 2010/16 sayılı Genelge’de
yeni faaliyete başlanan branşlara ilişkin olarak öngörülen esaslar dikkate alınmıştır. Bu çerçevede,
Şirket aktüeri tarafından yapılan hesaplamalara göre 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 24,770 TL (31
Aralık 2013: 3,673 TL) tutarında net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminat karşılığı
hesaplanmıştır.
Şirket, finansal kayıplar branşı için tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat
karşılığı ile içeriği ve uygulama esasları 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 20 Eylül
2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge” (“Genelge”)
ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş olan aktüeryal zincirleme merdiven yöntemleri
kullanılarak 13,916 TL (31 Aralık 2013: 97,006 TL) tutarında net gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat karşılığı hesaplanmıştır
Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, yeni faaliyete başlanılan branşlar için muallak tazminat
karşılıklarının yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla, her dönem sonunda branşlar itibarıyla muallak
tazminat karşılığı yeterlilik tablosu düzenlenir. Yeterlilik tablosu düzenlemesi sırasında ve muallak
tazminat karşılığı hesabında; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat
karşılıkları ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar karşılıkları dikkate alınır.
Bu çerçevede, ayrılan muallak tazminat karşılığının, bu karşılıkların konusu olan dosyalara ilişkin
olarak gerçekleşmiş olan tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat karşılığı yeterlilik
oranını gösterir. Bu branşlara ilişkin muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranının %100’ün üstünde
olması halinde, bu oran ile %100 oranı arasındaki fark, cari dönem muallak tazminat karşılığı ile
çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik oranı fark tutarı her bir branş için ayrı ayrı
ilave edilerek cari yılda ayrılacak nihai muallak tazminat karşılığı hesaplanır. Şirket, 31 Aralık
2014 tarihi itibariyle yapmış olduğu muallak tazminat karşılığı yeterliliği hesaplaması sonucunda,
muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranı %100’ün altında kalan branş bulunmadığından, muallak
tazminat karşılığı yeterlilik farkı olarak ilave karşılık ayırmamıştır (17 no’lu dipnot).
147
148
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Matematik Karşılıklar
Matematik karşılıklar, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylı tarifeler ile belirlenmiş bir yıldan
uzun vadeli risk teminatı içeren ferdi kaza poliçeleri için ayrılan aktüeryal matematik karşılığından
oluşmaktadır. Şirket’in uzun vadeli ferdi kaza sigorta sözleşmeleri uyarınca alınan primlerden
idare ve tahsil masrafları ve komisyonlarının indirilmesi sonucu kalan tutar matematik karşılığı
olarak ayrılmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 803,651 TL (31 Aralık 2013: 420,412 TL)
tutarında matematik karşılığı ayırmıştır (17 no’lu dipnot). 3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer
faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak
sürekli olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere
ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahmini yürürlükte olan poliçelerinden doğacak olan hasar
ödemelerine ilişkin nihai yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin
tahmin edilmesi, doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini içerir.
4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan
kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği,
söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metodlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde,
Şirket’in sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve
tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir.
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
Ferdi kaza
Finansal kayıplar
Makine kırılması
Hastalık
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
626,817,767
367,928,123
206,248,786
136,102,816
83,200,000
43,935,000
5,0005,000
916,271,553
547,970,939
Duyarlılık analizleri
Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı
finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sağlanan
gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz
kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski,
nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in finansal performansı
üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Şirket,
herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktadır. Risk yönetimi, Şirket yönetimi tarafından
Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
(a)
Piyasa riski
i. Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in değişken faiz oranlı finansal varlık ve yükümlülükleri bulunmadığından faiz oranlarının değişiminden kaynaklanan faiz oranı riskine
maruz kalmamaktadır. 4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
ii. Kur riski
Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru
değişikliklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz
edilmesi ile takip edilmektedir.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi
ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla
oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 14,603 TL (31 Aralık 2013: 29,652 TL) daha
düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Amerikan Doları, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/
kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Amerikan Doları cinsinden alacak ve borçların
çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 1,853 TL (31 Aralık 2013:
Yoktur) daha düşük/yüksek olacaktı.
iii. Fiyat riski
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in fiyat riskine konu finansal varlık ve yükümlülüğü
bulunmadığından piyasadaki fiyatların değişiminin etkisinden doğan fiyat riskine maruz
kalmamaktadır.
(b)
Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır.
Şirket’in kredi riski, banka mevduatları, aracı kurumlardan olan prim alacakları ile reasürans
alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, Şirket yönetimi tarafından karşı tarafa olan toplam
kredi riski olarak görülmektedir.
Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan sigorta faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarının
kredi riskini, karşı taraf seçiminde uyguladığı prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır.
Bu alacaklar ile ilgili diğer açıklamalar 12 no’lu dipnotta yapılmıştır.
Şirket’in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle
Türkiye’de yerleşik bankalarda tutulan vadeli ve vadesiz mevduatı temsil etmekte ve bu varlıklar
yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.
(c)
Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde bulunan
149
150
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için
yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon
bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle sözleşmeden
kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını göstermektedir. Tabloda
gösterilen tutarlar iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır:
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
(c) Likidite riski (Devamı)
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
31 Aralık 2013
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar (19 no’lu dipnot)
Diğer çeşitli borçlar (19 ve 47.1 no’lu dipnot)
Diğer ilişkili taraflara borçlar (45 ve 47.1 no’lu dipnotlar)
Toplam
Beklenen nakit akımları
31 Aralık 2014
Kazanılmamış primler
karşılığı - net (*)
Muallak tazminat karşılığı - net
Matematik karşılığı - net
Toplam
Beklenen nakit akımları
31 Aralık 2013
Kazanılmamış primler
karşılığı - net (*)
Muallak tazminat karşılığı - net
Matematik karşılığı - net
Toplam
(*)
3 aya
kadar
994,234
237,353
182,498
1,414,085
Toplam
994,234
237,353
182,498
1,414,085
3 aya
kadar
1,375,320
234,670
105,052
1,715,042
Toplam
1,375,320
234,670
105,052
1,715,042
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
1 yıl - 5 yıl
75,214
-
-
75,214
1,679,052
774,495
-
2,453,547
31,413,490
-
803,651
32,217,141
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
1 yıl - 5 yıl
44,505
-
-
44,505
Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile
karşılamayı öngörmektedir.
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada
işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip makul
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
31 Aralık 2014
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar (19 no’lu dipnot)
Diğer çeşitli borçlar (19 ve 47.1 no’lu dipnot)
Diğer ilişkili taraflara borçlar (45 ve 47.1 no’lu dipnotlar)
Toplam
4. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1,001,009
899,748
-
1,900,757
23,479,627
-
420,412
23,900,039
5 yıldan
uzun
Toplam
1,027,648 34,195,404
-
774,495
-
803,651
1,027,648 35,773,550
5 yıldan
uzun
Toplam
- 24,525,141
-
899,748
-
420,412
- 25,845,301
Bir yıldan uzun vadeli poliçeler üzerinden hesaplanan kazanılmamış primler karşılığı yukarıdaki tabloda bir yıldan uzun vadeli olarak
gösterilmiş ve tamamı bilançoda kısa vadeli olarak sınıflandırılmıştır.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerinin
tahmininde kullanılmıştır:
inansal varlıklar
Yılsonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa vadeli olmaları
dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden alacakların kayıtlı
değerinin makul değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yakın
olduğu tahmin edilmektedir.
4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
• Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
• Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını sağlayabilmektir.
Şirket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin
yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 31 Aralık 2014 tarihli asgari gerekli özsermayesi 7,005,785TL
(31 Aralık 2013: 13,240,955 TL)’dir. Bu çerçevede, Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle toplam
özsermayesi, 19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin
Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca belirlenen
gerekli asgari özsermayeden 16,329,811 TL (31 Aralık 2013: 16,761,139 TL ) fazla durumdadır.
5.
Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6. Maddi Duran Varlıklar
6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:
Şirket, ilişkili şirketlerden BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. ile sabit kıymetlerini ortak
kullanmakta olup, söz konusu sabit kıymetlere ait amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylarını
151
152
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
belirli oranlarda bölüşmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kayıtlı maddi ve maddi olmayan
duran varlıklara ilişkin olarak 288,785 TL’si (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 429,656 TL) Şirket’e, 496,689
TL’si (1 Ocak -31 Aralık 2013: 338,657 TL) ise BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.’ye ait olmak
üzere toplam 785,474 TL (1 Ocak-31 Aralık 2013: 768,313 TL) tutarında cari dönem amortisman
gideri ile itfa ve tükenme payının 152,357 TL’sini (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 117,226 TL) Şirket, dönem
amortisman giderine yansıtmaktadır.
6.1.1 Amortisman giderleri 215,497 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 330,754 TL).
6.1.2
İtfa ve tükenme payları 73,288 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 98,902 TL).
6.2 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur
(31 Aralık 2013:Yoktur).
6.3 Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 31,054 TL
(1 Ocak - 31 Aralık 2013: 50,126 TL ).
6.3.2
Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti:
18,158 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
6.3.3
Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
6.3.3.1 Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
6.3.3.2. Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
6.3.4
6. Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama derecesi: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 122,766 TL).
Maddi duran varlık hareket tablosu:
Maliyet:
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
için verilen avaslar
Toplam Maliyet
Birikmiş amortisman:
Demirbaşlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş
amortisman
Net kayıtlı değer
1 Ocak
2014
İlaveler
Transferler Çıkışlar
1,515,703
275,856
19,444
11,910
112,451
-
122,766
1,914,325
-
31,354
(112,451)
-
(1,209,477)
(110,816)
(158,223)
(57,274)
-
-
3 1 Aralık
2014
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak
2014
İlaveler
Transferler Çıkışlar
Maliyet:
Demirbaşlar Özel maliyetler
Maddi varlıklara ilişkin avanslar
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman:
Demirbaşlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer 1,471,812
269,621
-
1,741,433
Şirket’in finansal kiralama işlemlerinde kiracı olarak edindiği maddi duran varlığı bulunmamaktadır.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
8.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maliyet:
Haklar
Birikmiş amortisman:
Haklar
Net kayıtlı değer
8.
1 Ocak 2014
İlaveler
31 Aralık 2014
737,181191,047 928,228
(643,468)(73,288) (716,756)
93,713
211,472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı)
Maliyet:
Haklar
Birikmiş amortisman:
Haklar
Net kayıtlı değer
İştiraklerdeki Yatırımlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
(10,315)
(28,473)
10. Reasürans Varlıkları
(1,320,293)
(215,497)
-
17,812(1,517,978)
594,032
399,228
1,515,703
275,856
122,766
1,914,325
7.
9.
17,812(1,349,888)
- (168,090)
-
-
-
-
(933,333)
(276,144)
-(1,209,477)
(56,206)
(54,610)
- (110,816)
(989,539)
(330,754)
- (1,320,293)
751,894
594,032
(18,158)1,629,440
-
287,766
1,917,206
43,891
6,235
122,766
172,892
3 1 Aralık
2014
1 Ocak 2013
İlaveler
31 Aralık 2013
683,92553,256 737,181
(544,566)(98,902)(643,468)
139,359
93,713
31 Aralık 2014
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar (12.1 no’lu dipnot)
245,978
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
169,294
Muallak tazminat karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
109,811
Matematik karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
87,026
Ertelenmiş komisyon gelirleri (17 no’lu dipnot)
(9,998)
31 Aralık 2013
82,523
51,092
46,686
(5,228)
153
154
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak -
31 Aralık 2014
Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Reasürörlerden alınan komisyonlar (brüt)
523,433
Kazanılmamış primler karşılığı
değişiminde reasürör payı (17 no’lu dipnot)
86,771
Muallak tazminat karşılığı değişiminde reasürör payı
58,719
Matematik karşılıklar değişimde reasürör payı
40,340
Ödenen tazminat reasürör payı
14,766
Reasürörlerden alınan komisyonların ertelenmesindeki değişim
(4,770)
Reasürörlere devredilen primler (24 no’lu dipnot)
(730,500)
11.
1 Ocak 31 Aralık 2013
263,272
62,726
14,941
19,947
14,552
(4,199)
(413,576)
Finansal Varlıklar
31 Aralık 2014
1,173,853
1,173,853
31 Aralık 2013
1,032,824
1,032,824
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa
rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların
maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve
bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
Finansal Varlıklar (Devamı)
11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
11.7. - 11.9. Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in satılmaya hazır finansal varlığı
bulunmamaktadır.
12. Krediler ve Alacaklar
Aracılardan alacaklar
Banka garantili kredi kartlarından alacaklar
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar (10 no’lu dipnot)
Esas faaliyetlerden alacaklar (11.1 no’lu dipnot)
31 Aralık 2014
927,875
-
245,978
1,173,853
31 Aralık 2013
1,031,611
1,213
1,032,824
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları:
a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
b)Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı: Yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur).
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarı ile menkul kıymeti bulunmamaktadır.
11
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için
(gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
Kredi ve alacaklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Toplam (12.1 no’lu dipnot)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut
yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları: Şirket’in yabancı para ile temsil
edilen esas faaliyetlerden alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
12.5. - 12.7. Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
3 aya kadar
Toplam
31 Aralık 2014
1,173,853
1,173,853
31 Aralık 2013
1,032,824
1,032,824
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı ve esas
faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
13.
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
14. Nakit ve Nakit Benzerleri
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 hesap dönemlerine ait nakit akış tablolarına esas teşkil eden
nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta gösterilmiş olup Şirket’in banka mevduatlarının detayı
aşağıda yer almaktadır:
Banka mevduatları
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli
kredi kartı alacakları
Toplam
31 Aralık 2014
37,539,021
31 Aralık 2013
30,014,131
1,346,604
38,885,625
1,388,385
31,402,516
155
156
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
TL mevduatlar
• vadesiz mevduatlar
• vadeli mevduatlar
Yabancı para mevduatlar
• vadeli mevduatlar
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
80,774
37,458,247
54,762
29,650,511
-
37,539,021
308,858
30,014,131
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı lehine bloke edilmiş 4,007,973 TL (31
Aralık 2013: 3,645,047 TL ) tutarında vadeli mevduatı bulunmaktadır (43 no’lu dipnot).
Vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama faiz oranları:
Yıllık faiz oranı (%)
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TL
10.1
9.1
Euro
-
7.6
Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar:
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yabancı para vadeli ve vadesi mevduatı bulunmamaktadır.
Yıllık faiz oranı (%)
Yabancı Para Vadeli Vadesiz Vadeli
Euro
105,179
-
308,858
Toplam
105,179
-
308,858
TL
Vadesiz
-
15.
Sermaye
Ödenmiş Sermaye:
Şirket’in tamamı ödenmiş 10,300,000 (31 Aralık 2013: 10,300,000) adet hisse senedi
bulunmaktadır. Şirket’in hisse senetlerinin her biri 1 TL nominal değerde olup toplam nominal değer
10,300,000 TL’dir (31 Aralık 2013: 10,300,000 TL).
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 dönemleri itibariyle hisse senetlerinde hareket bulunmamaktadır.
Yasal Yedekler:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler
olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/
çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip
yasal yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
15. Sermaye (Devamı)
Yasal yedeklerin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Geçmiş yıl karından transfer
Dönem sonu - 31 Aralık
2014
420,656
64,427
485,083
2013
365,262
55,394
420,656
2014
432
(2,336)
2013
540
467
(1,437)
(108)
432
Diğer kar yedeklerinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Aktüeryal (kayıplardaki)/kazançlardaki değişim (22 no’lu dipnot)
Eksi - Aktüeryal kayıplardaki/kazançlardaki
değişimin vergi etkisi (21 no’lu dipnot) Dönem sonu - 31 Aralık
16. Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
Hayat dışı dallar için tesis edilmesi gereken teminat tutarı
Hayat dışı dallar için tesis edilen teminat tutarı (*)
(43 no’lu dipnot) (*) 31 Aralık 2014
3,501,353
31 Aralık 2013
3,046,657
4,007,973
3,645,047
Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet
gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen Minimum
Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır. Ancak, Minimum Garanti Fonu,
asgari kuruluş sermaye miktarları toplamının üçte birinden az olamaz.
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet
ve matematik karşılıkları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı: 4 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
17.4 Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının
adetçe portföy tutarları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri: Yoktur
(1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
157
158
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel
ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
Dönem sonu rapor edilen
hasarlar - 31 Aralık
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasarlar (2.24 no’lu dipnot)
Toplam
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur
(1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının
adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31
Aralık 2013: Yoktur).
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi
birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal
olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak
dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik
karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: Yoktur
(1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
17.15 - 17.19. Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
2014
Brüt
Reasürans payı
Net
Dönem başı rapor edilen
hasarlar - 1 Ocak
579,350
-
579,350
Ödenen hasar
(100,044)
-
100,044)
Artış/(Azalış)
• Cari dönem hasarları
267,932
-
267,932
• Geçmiş yıllar hasarları
(249,528)
-
(249,528)
Dönem sonu rapor edilen
hasarlar - 31 Aralık
497,710
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasarlar (2.24 no’lu dipnot)
386,596
Toplam
884,306
Brüt
Dönem başı rapor edilen
hasarlar - 1 Ocak
402,500
Ödenen hasar
(181,972)
Artış/(Azalış)
• Cari dönem hasarları
381,516
• Geçmiş yıllar hasarları
(22,694)
-
497,710
(109,811)
(109,811)
276,785
774,495
2013
Reasürans payı
Net
-
-
402,500
(181,972)
-
-
381,516
(22,694)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
17. 579,350
-
579,350
371,490
950,840
(51,092)
(51,092)
320,398
899,748
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.15. - 17.19. Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar: (Devamı)
Kazanılmamış primler karşılığı:
Brüt Dönem başı - 1 Ocak
24,607,664
Net değişim
9,757,034
Dönem sonu - 31 Aralık
34,364,698
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
12,815,337
Net değişim
11,792,327
Dönem sonu - 31 Aralık
24,607,664
2014
Reasürans pay
(82,523)
(86,771)
(169,294)
2013
Reasürans payı
(19,797)
(62,726)
(82,523)
Net
24,525,141
9,670,263
34,195,404
Net
12,795,540
11,729,601
24,525,141
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ertelenmiş komisyon giderleri ve gelirleri sırasıyla w20,326,774 TL ve
9,998 TL (31 Aralık 2013: 14,549,809 TL ve 5,228 TL) olup bilançoda “Ertelenmiş Üretim Giderleri”
ve “Ertelenmiş Komisyon Gelirleri” hesap kalemleri altında yer almaktadır (47.1 no’lu dipnot).
Matematik karşılığı:
2014
Poliçe
Matematik
Adedi
Karşılık
Dönem başı - 1 Ocak
6,865
420,412
Yeni yazılan poliçeler 5,042
557,648
Portföy artış toplamı
5,042
557,648
İptal (-) (269)
(125,882)
Matematik karşılık değişimi
(1,183)
(48,527)
Portföy azalışı toplamı (-)
(1,452)
(174,409)
Dönem sonu - 31 Aralık
10,455
803,651
2013
Poliçe
Matematik
Adedi
Karşılık
Dönem başı - 1 Ocak
3,653
181,578
Yeni yazılan poliçeler 3,749
342,707
Portföy artış toplamı
3,749
342,707
İptal (-) (124)
(56,996)
Matematik karşılık değişimi
(413)
(46,877)
Portföy azalışı toplamı (-)
(537)
(103,873)
Dönem sonu - 31 Aralık
6,865
420,412
159
160
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.
21. Ertelenmiş Gelir Vergisi (Devamı)
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.15 - 17.19. Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar: (Devamı)
Matematik karşılığı:
Brüt
Karşılık
Uzun süreli ferdi kaza
890,677
Toplam matematik
karşılıklar 890,677
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Reasürans
Net
Brüt Reasürans Net
Payı
Karışık
Karşılık
Payı
Karşılık
(87,026) 803,651
467,098 (46,686) 420,412
(87,026)
18.
Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
Aracılara borçlar
Reasürans şirketlerine borçlar
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Diğer çeşitli borçlar (47.1 no’lu dipnot)
Toplam
803,651
467,098 (46,686)
31 Aralık 2014
881,798
112,436
994,234
237,353
1,231,587
420,412
31 Aralık 2013
1,277,870
97,450
1,375,320
234,670
1,609,990
İlişkili taraf bakiyeleri 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır. Yabancı para ile ifade edilen borçlar aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2014
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
Kur
Euro
51,771
2.8207
Amerikan Doları
7,991
2.3189
Toplam
31 Aralık 2013
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
Kur
Euro
4,200
2.9365
Toplam
Tutar TL
146,030
18,530
164,560
Tutar TL
12,333
12,333
20. Krediler
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
21. Ertelenmiş Gelir Vergisi
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar
ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Toplam geçici farklar varlıkları (yükümlülükleri)
Ertelenmiş vergi
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
2014
2013 2014 2013
Ertelenmiş vergi varlıkları
Maddi ve maddi olmayan 59,094
-
11,819
Personel primleri karşılığı
duran varlıklar
59,000
65,857
11,800
13,171
Gider tahakkukları
18,218
61,994
3,644 12,399
Personel izin karşılığı
13,645
9,614
2,729
1,923
Kıdem tazminatı karşılığı
12,593
7,631
2,519
1,526
Diğer
36,621
7,605
7,324
1,521
Toplam ertelenmiş vergi varlıkları
199,171
152,701
39,835 30,540
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar
-
(1,851)
Toplam ertelenmiş
vergi yükümlülükleri
-
(1,851)
Net ertelenmiş vergi varlıkları
(35 no’lu dipnot) -
(370)
-
(370)
39,835 30,170
Ertelenmiş vergi varlıklarının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Ertelenmiş vergi gideri (35 no’lu dipnot)
Özkaynak altında muhasebeleştirilen
aktüeryal kayıpların/kazançların ertelenmiş
vergi etkisi (15 no’lu dipnot)
Dönem sonu - 31 Aralık
2014
30,170
9,198
467
39,835
2013
30,538
(260)
(108)
30,170
22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Kıdem tazminatı karşılığı
12,593
7,631
12,593
7,631
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli
olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için
58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra
emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2014 tarihi
161
162
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
itibariyle 3,438.22 TL (31 Aralık 2013: 3,254.44 TL) ile sınırlandırılmıştır.
24. Net Sigorta Prim Geliri
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri (Devamı)
TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan
aktüer öngörüler kullanılmıştır:
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
31 Aralık 2014
2.97
99
31 Aralık 2013
2.77
99
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış
gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir
ayarlandığı için, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3,541.37 TL (1 Ocak 2014: 3,438.22
TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Cari dönemdeki artış/(azalış)
Cari dönemde ödenen tutar (33 no’lu dipnot)
Aktüeryal kayıp/(kazanç) (*)
Dönem sonu - 31 Aralık
2014
7,631
4,993
(2,367)
2,336
12,593
2013
12,575
(4,162)
(242)
(540)
7,631
Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2014
Brüt Reasürans payı
Net
Finansal kayıplar
22,146,645
-
22,146,645
Uzun süreli ferdi kaza
3,661,595
(530,488)
3,131,107
Diğer finansal kayıp
1,403,195
(123,132)
1,280,063
Makine kırılması
358,735
(76,880)
281,855
Ferdi kaza
610
-
610
Hastalık
68
-68
Toplam prim geliri
27,570,848
(730,500) 26,840,348
24. Net Sigorta Prim Geliri (Devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2013
Brüt
Reasürans payı Finansal kayıplar
19,207,782
Uzun süreli ferdi kaza
2,375,557
(268,482) Diğer finansal kayıp
389,786
(93,519)
Makine kırılması
239,911
(51,575)
Ferdi kaza
42,395
-
Hastalık
68
-
Toplam prim geliri
22,255,499
(413,576)
Net
-19,207,782
2,107,075
296,267
188,336
42,395
68
21,841,923
25. Aidat (Ücret) Gelirleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
26. Yatırım Gelirleri
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Nakit ve nakit benzerleri Faiz gelirleri
Toplam
Bilançoda maliyet giderleri karşılığı altında sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer almaktadır:
27.
Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen gerçekleşen kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler 11
ve 15 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
28.
Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarı ile Şirket’in makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan
finansal varlıkları bulunmamaktadır.
(*) Bilançoda “Diğer Kar Yedekleri” hesabında gösterilmektedir (2.19 ve 15 no’lu dipnotlar).
23. Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Personel primleri karşılığı
Danışmanlık giderleri karşılığı
Personel izin karşılığı
Diğer
Toplam
31 Aralık 2014
59,000
25,582
13,645
18,357
116,584
31 Aralık 2013
65,857
36,334
9,614
25,659
137,464
29. Sigorta Hak ve Talepleri
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
30.
Yatırım Anlaşması Hakları
Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
1 Ocak -
31 Aralık 2014
3,119,145
3,119,145
1 Ocak 31 Aralık 2013
1,994,100
1,994,100
163
164
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
31. Zaruri Diğer Giderler
34.4 Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar
içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
Teknik bölüm altında sınıflandırılan faaliyet giderleri
Toplam (32 no’lu dipnot)
1 Ocak -
31 Aralık 2014
14,747,582
14,747,582
1 Ocak 31 Aralık 2013
9,838,934
9,838,934
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
35.
Gelir Vergileri
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 hesap dönemlerine ait finansal tablolarda yer alan vergi gelir ve
giderleri ile 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolarda yer alan vergi
varlık ve yükümlülükleri aşağıda özetlenmiştir:
32. Gider Çeşitleri
Gelir tablosunda yer alan faaliyet giderlerinin detayı aşağıda yer almaktadır:
Komisyon giderleri
Personel giderleri (33 no’lu dipnot)
Denetim ve danışmanlık giderleri
Bina ve ofis giderleri
Vergi giderleri
Haberleşme ve iletişim giderleri
Pazarlama ve reklam giderleri Ulaşım giderleri
Diğer408,093
Toplam (31 no’lu dipnot)
1 Ocak -
31 Aralık 2014
11,962,252
813,328
506,130
356,677
318,895
253,597
110,084
18,526
299,365
14,747,582
1 Ocak 31 Aralık 2013
7,268,731
824,009
586,554
244,277
255,041
178,979
158,080
23,898
1 Ocak -
31 Aralık 2014
563,366
126,564
74,931
2,367
46,100
813,328
1 Ocak 31 Aralık 2013
556,905
153,604
70,593
242
42,665
824,009
9,838,934
33. Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Maaş ödemesi
Prim ödemesi
Sigorta ödemeleri
Kıdem tazminatı ödemesi (22 no’lu dipnot)
Diğer
Toplam (32 no’lu dipnot)
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
Şirket’in hisse bazlı ödeme işlemi bulunmamaktadır.
34. Finansal Maliyetler
34.1 Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı (Toplam tutar
içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi
aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
Cari dönem kurumlar vergisi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) (21 no’lu dipnot)
Toplam vergi gideri
Peşin ödenen vergiler Kurumlar vergisi karşılığı (-)
Net vergi alacağı
1 Ocak -
31 Aralık 2014
(840,246)
9,198
(831,048)
972,100
(840,246)
131,854
1 Ocak 31 Aralık 2013
(338,939)
(260)
(339,199)
554,199
(338,939)
215,260
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (-)
Ertelenmiş vergi varlığı - net (21 no’lu dipnot)
31 Aralık 2014
39,835
-
39,835
31 Aralık 2013
30,540
(370)
30,170
Gerçekleşen vergi gideri mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi ve kurumlar vergisi öncesi kar
Vergi oranı
Hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderler ve
vergiye konu olmayan gelirlerin etkisi
Toplam vergi gideri
2014
4,166,421
20%
(833,284)
2013
1,627,746
20%
(325,549)
2,236
(13,650)
(831,048)
(339,199)
1 Ocak 31 Aralık 2013
(4,321)
(4,321)
59,697
59,697
1 Ocak -
31 Aralık 2014
3,335,373
1 Ocak 31 Aralık 2013
1,288,547
10,300,000
0.324
10,300,000
0.125
36. Net Kur Değişim Gelirleri
1 Ocak -
31 Aralık 2014
Yatırım (giderleri)/gelirleri
Toplam
37. Hisse Başına Kazanç
Net dönem karı
Beheri 1 TL nominal değerli hisselerin
ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kazanç (TL)
165
166
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama
pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
38. Hisse Başı Kar Payı
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
39. Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
42. Riskler
(*)
31 Aralık 2014
211,514
211,514
31 Aralık 2013
241,454
241,454
Muallak tazminat karşılığı içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu dipnotta yer almaktadır. Söz konusu
karşılıkların net tutarı 211,514 TL (31 Aralık 2013: 241,454 TL)’dir.
43. Taahhütler
Verilen banka teminat mektuplarının tutarı ve yabancı para cinsinden detayı aşağıda açıklanmıştır:
Teminat mektupları
Toplam
31 Aralık 2014
7,700
7,700
31 Aralık 2013
7,700
7,700
31 Aralık 2014
4,007,973
4,007,973
31 Aralık 2013
3,645,047
3,645,047
44. İşletme Birleşmeleri
1,346,460
1,346,460
1,387,324
1,387,324
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
c) Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar:
TEB Cetelem Finans A.Ş.
Toplam
97,222
97,222
1,220
1,220
d) Diğer ilişkili taraflardan alacaklar:
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. (*)
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş (*)
Toplam
62,342
3,787
66,129
173,533
8,438
181,971
e) Diğer ilişkili taraflara borçlar:
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. (*)
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (*)
BNP Paribas Cardif
Toplam
123,353
51,051
8,094
182,498
61,451
43,601
105,052
(*)
Söz konusu tutarlar genel giderlerden dolayı BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. tarafından gider paylaşımı için faturalanan tutarlardan doğan
bakiyeleri temsil etmektedir.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
Vadeli mevduatlar
Toplam (17.1 no’lu dipnot)
8,121,060
8,121,060
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
Şirket aleyhine açılan hasar davaları - brüt (*)
Toplam
18,080,547
18,080,547
a) Mevduatlar:
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
45. İlişkili Taraflarla İşlemler (Devamı)
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
41. Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
31 Aralık 2013
b) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları:
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
40. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
31 Aralık 2014
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45. İlişkili Taraflarla İşlemler
BNP Paribas Cardif Grubu şirketleri, bu şirketlerin ana ortakları ve bu ortakların kontrol ettiği
şirketler bu mali tablolar açısından ilgili şirketler olarak tanımlanmıştır.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
1 Ocak -
31 Aralık 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
f) Yazılan primler:
TEB Cetelem Finans A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
394,720
1,829
396,549
42,412
106,505
148,917
g) Ödenen komisyonlar:
TEB Cetelem Finans A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
197,365
1,001
198,366
21,128
163,716
184,844
h) Faiz gelirleri:
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
1,119,498
1,119,498
1,800,992
1,800,992
167
168
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.1 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve
bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
e) Diğer çeşitli borçlar:
Satıcılara borçlar
Toplam
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler
ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları, söz konusu
ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı
veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp
hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu,
olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
237,353
237,353
234,670
234,670
47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço
aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı
toplamları: Yoktur (31 Aralık 2013: 25 TL).
47.3. Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
47.
Diğer (Devamı)
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları
gösteren açıklayıcı not:
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler (Devamı)
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kıdem tazminat tavanı 3,541.37 TL’ye yükseltilmiştir.
Önceki yıl gelir ve giderleri:
Önceki yıl gelir ve karları
Önceki yıl gider ve zararları (-)
Toplam
47. Diğer
46. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
1 Ocak -
31 Aralık 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
17,315
(227)
17,088
9,770
(28,234)
(18,464)
Önceki dönem gelirleri, 2013 yılı dönem karı için hesaplanan vergi karşılığının iptalini ve önceki
dönemden kaynaklanan tutarındaki fatura iptalini içermektedir.
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları:
47.5 Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan diğer bilgiler
Dönemin karşılık giderleri/(gelirleri)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
a) Gelecek aylara ait diğer giderler:
Peşin ödenen bakım onarım giderleri
Peşin ödenen sigorta giderleri
Diğer
Toplam
58,764
5,948
-
64,712
211
2,631
945
3,787
b) Gelecek yıllara ait diğer giderler:
Peşin ödenen bilgi işlem giderleri
Toplam
24,792
24,792
-
c) Diğer ilişkili taraflardan alacaklar:
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş (*)
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. (*)
Toplam
62,342
3,787
66,129
8,438
173,533
181,971
d) Diğer ilişkili taraflara borçlar:
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. (*)
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş (*)
BNP Paribas Cardif
Toplam
123,353
51,051
8,094
182,498
61,451
43,601
105,052
(*)
Söz konusu tutarlar, genel giderlerin paylaşımı için faturalanan tutarlardan doğan bakiyeleri temsil etmektedir.
Diğer karşılık giderleri/(gelirleri):
Kıdem tazminatı karşılığı Personel izin karşılığı
Toplam
1 Ocak -
31 Aralık 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
2,626
4,031
6,657
(4,404)
(2,072)
(6,476)
169
170
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOSU
Cari
Geçmiş
Dipnot
Dönem
Dönem
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
-
1.1. DÖNEM KARI
4,175,619
1,627,486
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
-
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
(840,246)
(338,939)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
-
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
-
A
NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
3,335,373
1,288,547
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
-
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
-
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
-
B
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
-
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
-
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
-
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
-
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
-
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
-
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
-
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
-
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
-
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
-
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
-
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
-
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
-
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
-
1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-)
-
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
-
1.14. DİĞER YEDEKLER
-
1.15. ÖZEL FONLAR
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
-
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
-
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
-
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
-
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
-
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine -
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine -
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
2.4. PERSONELE PAY (-)
-
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
III
HİSSE BAŞINA KAR
-
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
-
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih
itibariyle Şirket’in yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamış olduğundan kar dağıtım tablosunda sadece net
dönem karı belirtilmiştir.
171
172
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2014
HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
176
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
İÇİNDEKİLER
Bilanço177-181
Gelir Tablosu
182-184
Nakit Akış Tablosu
185
Özsermaye Değişim Tablosu
186
Ek 1 - Kâr Dağıtım Tablosu
187
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
188-241
VARLIKLAR
Dipnot
I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1- Kasa 2.12 ve 14 2- Alınan Çekler
-
3- Bankalar 2.12 ve 14 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.8 ve 11.1 10.002.613 6.920.524
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve 11.1 7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8 ve 12.1 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve 12.5 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 10 ve 12.1 9.000 9.000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12.1 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 ve 47.1 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 25.755 13.505
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gelir Tahakkukları 47.1 1.090.942 773.936
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18 ve 35 671.531 407.133
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
87.912.150 -
56.990.004 -
30.922.146 -
22.130.006 58.714.120
38.845.505
19.868.615
24.282.755
-
-
-
-
12.127.393 -
-
13.949.749 9.834.470 (173.944)
17.362.231
9.497.482
5.924.489
(146.262)
-
-
76.144 -
4.204.079 301.193
(301.193) 45 536.192 -
-
-
-
-
45 536.192 -
-
-
69.897 -
-
44.142 195.883
3.514.372
183.591
(183.591)
354.732
354.732
42.093
28.588
-
-
-
26.620.565 47.1 25.529.
-
21.541.889
623 20.767.953
-
688.886
-
429.527
-
-
10.642
-
-
47.1 6.713 -
151.907.445 22.394
114.862.598
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
177
178
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.14 ve 17.5 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 2.14 ve 17.5 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karş.(-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar 45.2 1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler 45.2 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatı
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 45.2 E- Maddi Varlıklar 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4- Makine Ve Teçhizatlar
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırı
F- Maddi Olmayan Varlıklar 8
1- Haklar 8
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 47.1 388.591 74.079
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
1.158.447.468 -
-
-
-
-
-
-
1.158.447.468 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
263.351 -
263.351 -
-
-
-
-
-
-
-
6 5.358.260
-
-
-
-
6.800.769 -
2.647.823 -
(4.090.332) -
301.908.417 378.603.360 -
-
-
-
(76.694.943) -
388.591 -
-
784.943.429
784.943.429
263.351
263.351
3.404.761
3.436.591
2.537.210
(2.671.190)
102.150
319.137.221
372.837.876
(56.069.740)
2.369.085
74.079
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.466.366.087 1.618.273.532 1.107.822.841
1.222.685.439
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4 ve 19 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 4.19 ve 47.1 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar ve Borç Senetleri Reeskontu
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 ve 47.1 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24 4 ve 17 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24 4 ve 17 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 2.24 4 ve 17
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi Ve
Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
17.5-17.19 ve
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
431.365 -
-
-
-
-
-
-
431.365 41.752.944 11.654.841 -
-
30.098.103 -
-
323.516 -
-
-
-
63.543 45 259.973 2.780.782 68.580 2.712.202 -
53.974.294 39.948.831 -
-
14.025.463 -
-
1.402.273 956.243 446.030 -
-
-
-
-
-
-
5.698.366 652.480 -
5.045.886 19 166.657 19 166.601 -
19 56 121.340 -
-
47.1 121.340 106.651.537 29.344.986
6.226.263
23.118.723
895.383
113.417
781.966
4.749.850
51.310
4.698.540
43.443.154
33.731.966
9.711.188
1.144.554
727.551
417.003
3.889.242
3.889.242
131.436
128.824
2.612
92.093
92.093
83.690.698
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
179
180
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Ayrıntılı Bilançolar
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 2.14 - 17.5 ve 19
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.24 - 4 ve 17.2 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait
Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24 - 4 ve 47.1 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve 22 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
1.158.447.468 -
-
-
1.158.447.468 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34.980.899 -
-
32.573.869 -
-
-
-
2.407.030 -
-
-
-
-
620.866 620.866 -
-
-
-
-
596.622 -
23 596.622 1.194.645.855 784.943.429
784.943.429
23.039.543
21.487.940
1.551.603
565.438
565.438
496.572
496.572
809.044.982
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
ÖZSERMAYE
Dipnot
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye 2.13 ve 15 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
B- Sermaye Yedekleri 15 1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler 15 2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F- Dönem Net Karı 37 1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-) 37 V- Özsermaye Toplamı
Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
450.122.003 450.122.003 -
-
-
-
-
-
-
-
-
127.892 224.906 -
-
(23.732) (73.282) -
-
-
(120.165.922) (120.165.922) (13.107.833) -
(13.107.833) 316.976.140 1.618.273.532 450.122.003
450.122.003
(6.322)
224.906
(23.732)
(207.496)
(92.605.297)
(92.605.297)
(27.560.625)
(27.560.625)
329.949.759
1.222.685.439
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
181
182
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Ayrıntılı Gelir Tabloları
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Ayrıntılı Gelir Tabloları
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1- TEKNİK BÖLÜM
A- 1- 1.1- 1.1.1- 1.1.2 -
1.2- 1.2.1- 1.2.2- 1.3- 1.3.1- 1.3.2- 2- 3- 3.1- 3.2- B- 1- 1.1- 1.1.1- 1.1.2- 1.2- 1.2.1- 1.2.2- 2- 2.1-
2.2- 3- 4- 5- 5.1.- 5.2.-
6- 6.1-
6.2-
C- Dipnot
Hayat Dışı Teknik Gelir
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 Brüt Yazılan Primler (+) 24 Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
Hayat Dışı Teknik Gider(-)
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
Brüt Ödenen Hasarlar (-)
Brüt Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
Muallak Tazminat Karşılığı (-)
Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 Faaliyet Giderleri (-) 31 (1.343.287) (1.061.889)
Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
Matematik Karşılıklar (-)
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 10 Diğer Teknik Giderler (-)
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01,01,02014
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01,01,02013
31 Aralık 2013
254.764 240.509 183.825 229.276 (45.451) 291.749
256.817
279.851
361.034
(81.183)
17 56.684 17 85.039 (28.355) (85.147)
(127.224)
42.077
-
-
-
14.255 -
-
-
(1.239.202) 95.382 (25.000) (37.500) 12.500 62.113
73.181
(11.068)
34.932
(1.234.507)
(180.746)
(207.785)
(1.427.938)
1.220.153
120.382 120.382 -
27.039
1.166.166
(1.139.127)
-
-
-
-
(2.880) (5.407)
11.583 11.571 12 13.535
13.424
111
-
-
(984.438) (942.758)
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1- TEKNİK BÖLÜM
Dipnot
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+) 24 1.1.2.- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı ( - ) 17 1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı ( + ) 10 ve 17 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı ( - )
1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı ( + )
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-)
3.1.1-Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2-Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçler İçin Ayrılan Karşılık)
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 3.2.1-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 10 3.2.2-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı ( Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçler
İçin Ayrılan Karşılık
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 5- Faaliyet Giderleri (-) 31 6- Yatırım Giderler (-)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi 2.14 3- Giriş Aidatı Gelirleri 25 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)
3- Faaliyet Giderleri (-) 31 4- Diğer Teknik Giderler (-)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01,01,02014
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01,01,02013
31 Aralık 2013
125.003.136 122.508.233 128.781.781 134.325.480 (5.543.699) 70.565.442
66.250.994
72.721.793
74.777.260
(2.055.467)
(6.273.548) (6.396.079) 122.531 (6.470.799)
(6.506.982)
36.183
-
-
-
2.494.903 -
-
-
(100.114.153) (25.446.322) (21.011.665) (22.453.675) 1.442.010 4.314.448
(59.869.243)
(23.225.927)
(17.285.037)
(17.401.035)
115.998
(4.434.657) (5.183.081) 748.424 (5.940.890)
(6.020.952)
80.062
-
-
-
-
(11.097.511) (11.211.378) (32.757.362) 3.775.016
3.723.437
(21.545.984)
21.545.984 113.867 191.207 25.269.421
51.579
77.340
(77.340) (25.761)
(852.547) (61.493.743) (1.108.403) -
(115.627) 24.888.983 27.012.487 16.533.068 2.972.950 6.140.056 1.366.413 -
-
-
(46.110.088) (1.696.841) -
(41.843.044) (2.570.203) (19.097.601) (496.182)
(39.394.103)
(431.049)
(96.998)
10.696.199
20.061.366
12.194.088
2.325.207
4.681.712
860.270
89
(39.700.296)
(1.268.230)
(48.010)
(36.844.890)
(1.539.166)
(19.638.930)
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
183
184
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Ayrıntılı Gelir Tabloları
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 ve 2013 Hesap Dönemlerine Ait Nakit Akış Tabloları
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
II- TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Dipnot
C-Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları 36 5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-) 36 7- Amortisman Giderleri (-) 6.1 8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
2.129
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) 47.4 N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 1- Dönem Karı Ve Zararı 37 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
3- Dönem Net Kar veya Zararı 37 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01,01,02014
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01,01,02013
31 Aralık 2013
(984.438) 24.888.983 (19.097.601) 4.806.944 5.191.627 4.772.235 -
147.917 155.813 35 -
-
-
-
115.627
(22.262.104) -
100.106 -
(14.255) -
(228.226) (22.119.729) -
(942.758)
10.696.199
(19.638.930)
(9.885.489)
3.674.426
2.966.502
408.913
202.002
11
96.998
(21.197.628)
(223.283)
(34.932)
(196.816)
(20.742.597)
-
(844.300) (1.027.482) -
-
-
-
-
315.616
(131.477) 2.416
(3.086) (13.107.833) -
-
(13.107.833) -
(151.934)
(766.842)
1.189.084
(498.747)
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
(77.845)
(27.560.625)
(27.560.625)
-
Dipnot
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8. Faiz ödemeleri (-)
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları (-)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Maddi varlıkların satışı
2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6.3 3. Mali varlık iktisabı (-)
4. Mali varlıkların satışı
5. Alınan faizler
6. Alınan temettüler
35 7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları (-)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Hisse senedi ihracı
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4. Ödenen temettüler (-)
5. Diğer nakit girişleri
6. Diğer nakit çıkışları (-)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 2.12 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak31 Aralık 2013
134.188.264 -
27.012.487 (104.817.527) -
(39.820.415) 16.562.809 -
-
1.626.160 (3.715.103) 14.473.866 78.405.424
20.199
20.943.861
(66.684.517)
(34.171.626)
(1.486.659)
6.918.189
(1.391.026)
4.040.504
112.994 (1.187.814) (6.100.657) 9.560.576 4.755.610 424.044 (6.210.332) 1.354.456 (845.140)
(2.016.255)
4.464.553
3.729.621
297.846
(3.653.096)
1.977.529
-
431.365 -
-
-
-
431.365 (362.192) 15.897.495 34.655.586 50.553.081 (1.510.586)
4.507.447
30.148.139
34.655.586
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
185
186
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
1 Ocak – 31 Aralık 2014 ve 2013 Dönemlerine Ait Özsermaye Değişim Tabloları
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
31 Aralık 2014 Tarihi itibariyla Kâr Dağıtım Tablosu
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
İşletmenin Varlıklarda
Kendi
Değer Özsermaye
Hisse
Artışı/ Enflasyon
Senetleri
(Azalışı) Düzeltmesi
Sermaye
(-)
Farkarı
I- Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2013) 450.122.003
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
-
1- Nakit -
2- İç kaynaklardan -
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar -
D- Varlıklarda değer artışı(azalışı) -
E- Yabancı para çevrim farkları -
F- Diğer kazanç ve kayıplar -
G- Enflasyon düzeltme farkları -
H- Dönem net zararı ( 37 no’lu dipnot ) -
I- Dağıtılan temettü
-
J- Transfer -
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2014 ) 450.122.003 (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
- (207.496) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 134.214 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (73.282) Yabancı
Para
Çevrim
Yasal
Farkarı Yedekler
-
- 224.906 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 224.906 -
Diğer
Geçmiş Yedekler ve
Yıllar Dağıtılmamış
Karları
Karlar
Net
Dönem
Karı
Geçmiş
Yıllar
Zararları
Toplam
- (23.732) (27.560.625 (92.605.297) 329.949.759
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134.214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (13.107.833) - (13.107.833)
-
-
-
-
-
- 27.560.625 (27.560.625) (23.732) (13.107.833) (120.165.922) 316.976.140
(*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
İşletmenin Varlıklarda
Kendi
Değer Özsermaye
Hisse
Artışı/ Enflasyon
Senetleri
(Azalışı) Düzeltmesi
Sermaye
(-)
Farkarı
I- Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2012) 450.122.003
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
-
1- Nakit -
2- İç kaynaklardan -
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar -
D- Varlıklarda değer artışı(azalışı) -
E- Yabancı para çevrim farkları -
F- Diğer kazanç ve kayıplar -
G- Enflasyon düzeltme farkları -
H- Dönem net zararı ( 37 no’lu dipnot ) -
I- Dağıtılan temettü
-
J- Transfer -
IV- Dönem Sonu Bakiyesi 450.122.003 (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
- (206.053) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (413.549) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (207.496) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yabancı
Para
Çevrim
Yasal
Farkarı Yedekler
- 224.906 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 224.906 Diğer
Geçmiş Yedekler ve
Yıllar Dağıtılmamış
Karları
Karlar
Net
Dönem
Karı
Geçmiş
Yıllar
Zararları
Toplam
-
- (23.373.686) (69.231.611) 357.947.665
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (413.549)
-
-
-
-
-
(23.732)
-
-
(23.732
-
-
-
-
- ( 27.560.625)
-
- (27.560.622)
-
-
-
-
-
- 23.373.686 (23.373.686) -
(23.732) (27.560.625) (92.605.297) 329.949.759
(*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
I. Dönem karının dağıtımı
1.1. Dönem karı (zararı) 1.2. Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 1.2.1. Kurumlar vergisi (Gelir vergisi) 1.2.2. Gelir vergisi kesintisi 1.2.3. Diğer vergi ve yasal yükümlülükler (ertelenmiş vergi) A. Net dönem karı (zararı) (1.1 – 1.2) 1.3. Geçmiş dönemler zararı (-) 1.4. Birinci tertip yasal akçe 1.5. Şirkette bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-) B. Dağıtılabilir net dönem karı [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] 1.6. Ortaklara birinci temettü (-) 1.6.1. Hisse senedi sahiplerine 1.6.2. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine 1.6.3. Katılma intifa senedi sahiplerine 1.6.4. Kara iştirakli tahvil sahiplerine 1.6.5. Kar ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine 1.7. Personele temettü (-) 1.8. Kuruculara temettüler (-) 1.9. Yönetim kuruluna temettü (-) 1.10. Ortaklara ikinci temettü (-) 1.10.1. Hisse senedi sahiplerine 1.10.2. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine 1.10.3. Katılma intifa senedi sahiplerine 1.10.4. Kara iştirakli tahvil sahiplerine 1.10.5. Kar ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine 1.11. İkinci tertip yasal yedek akçe (-) 1.12. Statü yedekleri (-) 1.13. Olağanüstü yedekler 1.14. Diğer yedekler 1.15. Özel fonlar II. Yedeklerden dağıtım 2.1. Dağıtılan yedekler 2.2. İkinci tertip yasal yedekler (-) 2.3. Ortaklara pay (-) 2.3.1. Hisse senedi sahiplerine 2.3.2. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine 2.3.3. Katılma intifa senedi sahiplerine 2.3.4. Kâra iştirakli tahvil sahiplerine 2.3.5. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine 2.4. Personele pay (-) 2.5. Yönetim kuruluna pay (-) III. Hisse başına kar 3.1. Hisse senedi sahiplerine 3.2. Hisse senedi sahiplerine (%) 3.3. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine 3.4. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (%) IV. Hisse başına temettü 4.1. Hisse senedi sahiplerine 4.2. Hisse senedi sahiplerine (%) 4.3. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine 4.4. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (%) (13.107.833) -
-
-
-
(13.107.833) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(27.560.625)
(27.560.625)
-
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
187
188
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler
1.1 Ana şirketin adı: 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle BNP Paribas Cardif
Emeklilik A.Ş.’nin (“Şirket”) doğrudan ana ortağı BNP Paribas Cardif olup nihai ana ortağı BNP Paribas’dır. 10 Mart 2010 tarihinde Şirket’in doğrudan ortağı olan Fortis Insurance International N.V.’nin ismi Ageas Insurance International N.V. olarak değiştirilmiş olup, 23 Temmuz 2010 tarihli hisse devri sözleşmesi ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”) 5 Ekim 2010 tarih ve 46522 sayılı izin yazısı ile Şirket’in 12 Ekim 2010 tarih ve 598 sayılı Yönetim Kurulu
kararı uyarınca, Şirket ortaklarından Ageas Insurance International N.V.’nin sahibi olduğu ve Şirket
sermayesinin %99.99’una karşılık gelen 54.099.996 TL tutarındaki 54.099.996 adet hisse, BNP
Paribas’nın hakim ortağı olduğu BNP Paribas Cardif’e devredilmiştir.
27 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan 257 no’lu karar sonucunda,
Şirket’in Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. olan ticari unvanı BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. olarak
değiştirilmiş ve ilgili unvan değişikliği 15 Temmuz 2011 tarihinde tescil ettirilmiştir.
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi:
Şirket 1997 yılında İstanbul’da tescil edilmiş olup, Şirket’in tescil edilmiş adresi
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 57 Fındıklı/İstanbul’dur.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar tek bir şirketi
(BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.) içermektedir.
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan
değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmiştir.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.1
Sunum Esasları
Şirket, finansal tablolarını Hazine Müsteşarlığı’nın, 30 Aralık 2004 tarihli ve 25686 Sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren “Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında
Tebliğ” (Hesap Planı Hakkında Tebliğ) kapsamında yer alan Sigortacılık Hesap Planına göre Türk Lirası (TL)
olarak düzenlemektedir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2 Mayıs 2008 tarihli ve 2008/20 numaralı duyurusuna istinaden Şirket, finansal
tablolarını Hazine Müsteşarlığı’nın sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara ve 14 Haziran 2007
tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Sigortacılık Kanunu) ile
28 Mart 2001 tarih ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Bireysel Emeklilik
Kanunu) gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili
yönetmeliklere göre hazırlamaktadır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“KGK”) “Sigorta sözleşmelerine” ilişkin
4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak
üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu’nun sigorta sözleşmelerine ilişkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için TFRS 4’ün bu
aşamada uygulanmayacağı belirtilmiş, bu kapsamda 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’
de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren teknik karşılıkları konu alan “Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara
İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) ve sonrasında bu yönetmeliğe istinaden açıklama ve
düzenlemelerin olduğu bir takım genelge ve sektör duyuruları yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, genelge ve
sektör duyuruları ile getirilen düzenlemelere ilişkin uygulanan muhasebe politikaları ileriki bölümlerde her biri
kendi başlığı altında özetlenmiştir.
Şirket, finansal tablolarının sunumunu, Hazine Müsteşarlığı’nın, Sigortacılık Kanunu ve 14 Temmuz 2007 tarihli
ve 26582 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sigorta
ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” (Finansal
Raporlamalar Hakkında Yönetmelik) kapsamında düzenlenen 18 Nisan 2008 tarihli ve 26851 Sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanan “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ” i uyarınca yapmaktadır.
Finansal tabloların hazırlanmasında, yukarıda belirtilen istisnalar dışında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları /
Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) dikkate alınmıştır.
a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler
bulunmamaktadır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yanı sıra 4632 sayılı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile söz konusu kanunlar ile ilgili resmi bildirileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana sözleşmesine göre Şirket, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında sigortacılık ve reasürans faaliyetleri yanı sıra Bireysel Emeklilik alanında da faaliyetlerini sürdürmektedir.
1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5 Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı: 31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Üst ve orta kademeli yöneticiler
116
115
Diğer personel
233
255
349
370
1.6
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 2.548.183 TL (1 Ocak 31 Aralık 2013: 2.117.229 TL)
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma
geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri)
dağıtımında kullanılan anahtarlar: Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 30 Aralık 2004
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkındaki
Tebliğ’e göre sigorta şirketleri genel giderlerinin bir kısmını teknik kısımda göstermek zorundadır. Bu tebliğ
doğrultusunda, Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan izin çerçevesinde genel giderlerin içerisindeki kaynağında
direkt olarak ayrılabilen giderler aynen, diğer giderler ise çeşitli kriterlere göre (harcanan işgücü saati, poliçe
sayısı, prim veya katkı payı oranı gibi) dağıtılmaktadır. Matematik ve kar payı karşılıkları karşılığında yatırıma
yönlendirilen kıymetlerden elde edilecek gelirler teknik bölümde bırakılarak, bu tutar haricindeki tutar teknik
olmayan bölüme aktarılır. Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıklarını karşılayan varlıkların yatırıma
yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.1 Sunum Esasları (devamı)
189
190
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
b)
c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2014 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişi klikler ve yorumlar
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
Muhasebesinin Devamlılığı1
TFRS Yorum 21
TMS 21 (Değişiklikler)
Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Harçlar ve Vergiler1
Kur Değişiminin Etkileri2
1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
2
Değişikliğin yayımlandığı 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan
işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi
zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile
ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde
yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’
ifadelerine açıklık getirir.
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne
uğramış varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler
yapılmıştır. Bu değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134
üncü paragrafları değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TMS 19 (Değişiklikler)
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve
TMS 40 (Değişiklikler)
TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Finansal Araçlar
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Çalışanlara Sağlanan Faydalar 1
TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38,
TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS 39 1
TFRS 3, TFRS 13, TMS 40 1
Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan
Yöntemlerin Açıklanması 2
Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 2
Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların
Muhasebeleştirilmesi 2
1
30 Haziran 2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
2
31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır. Şirket, standartların finansal
durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
TMS 19 (Değişiklikler) Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
Bu değişiklik çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları durumunda
hizmet dönemleri ile nasıl ilişkilendirileceğine açıklık getirmektedir. Ayrıca, katkı tutarının hizmet
yılından bağımsız olması durumunda, işletmenin bu tür katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin
hizmet maliyetinden azalış şeklinde muhasebeleştirilmesine izin verilir.
TMS 21 (Değişiklikler) Kur Değişiminin Etkileri
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardının 39’uncu paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 2: Bu değişiklik ‘hakediş koşulu’ ve ‘piyasa koşulu’ tanımlarını değiştirirken ‘performans koşulu’
ve ‘hizmet koşulu’ tanımlarını getirmektedir.
“(b) Gelir ve giderler, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu her bir tabloda
(karşılaştırmalı tutarlar dâhil) işlem tarihinde geçerli olan döviz kurundan çevrilir.”
TFRS 3: Bu değişiklik ile koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.1
Sunum Esasları (devamı)
TFRS 8: Bu değişiklikler birleştirme kriterlerinin faaliyet bölümlerine uygulanmasında yönetim
tarafından yapılan değerlendirmelerin açıklanmasını zorunlu kılar ve bölüm varlıkları toplamının
işletme varlıkları toplamı ile mutabakatının ancak bölüm varlıklarının raporlanması durumunda
gerektiğini belirtir.
191
192
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
TFRS 11’de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.
2.1
Sunum Esasları (devamı)
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar (devamı)
2.2
Konsolidasyon
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraki
bulunmamaktadır.
2.3
Bölüm Raporlaması
Şirket halka açık olmayıp, TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında bölüm raporlaması
yapmamaktadır.
2.4
Yabancı Para Çevrimi
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin
gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve yabancı
para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para
birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır.
Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal
varlıkların iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların
makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye
içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer
değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler (devamı)
TFRS 13: Bu değişiklik, TFRS 9 ve TMS 39’a getirilen değişikliklerin bazı kısa vadeli alacaklar ve
borçların iskonto edilmeden ölçülebilmesini değiştirmediğine açıklık getirir.
TMS 16 ve TMS 38: Bu değişiklik ile bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi
tutulduğunda, varlığın defter değerinin yeniden değerlenmiş tutarına göre düzeltilir.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
TMS 24: Bu değişiklik işletmenin diğer bir işletmeden kilit yönetici personel hizmetleri alması
durumunda bu yöneticilere ödenmiş veya ödenecek tazminatların açıklanması gerektiğine açıklık
getirir.
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 3: Bu değişiklik müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma
oluşumunun muhasebeleştirilmesinin TFRS 3 kapsamı dışında olduğuna açıklık getirir.
TFRS 13: Bu değişiklik, 52. paragraftaki istisnanın kapsamına açıklık getirir.
TMS 40: Bu değişiklik bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi tarafından
kullanılan gayrimenkul olarak sınıflandırılması konusunda TFRS 3 ve TMS 40 arasındaki ilişkiye
açıklık getirir.
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan Yöntemlerin
Açıklanması
2.5
Maddi Duran Varlıklar
Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde
edilen gelire dayalı amortisman yönteminin kullanılmasının uygun olmadığına açıklık getirirken,
aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olan ve yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın
gelir ölçümü olarak ifade edildiği nadir durumlarda ya da maddi olmayan duran varlıktan elde
edilen gelir ile ekonomik faydaların birbiriyle yakından ilişkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda
maddi olmayan duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde
edilen gelire dayalı itfa yönteminin kullanılmasının uygun olmadığı görüşünü de ileri sürmüştür.
Bu değişiklik ayrıca bir varlığın kullanılması sonucunda üretilen bir kalemin gelecek dönemlerde
satış fiyatında beklenen düşüşlerin bir varlığın, teknolojik ya da ticari bakımdan eskime beklentisini
işaret edebileceği ve sonrasında varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik faydalarda düşüşün göstergesi
olabileceği konusuna değinen açıklamalara da yer verir.
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas
alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir:
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler bedelleri
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası
bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın
kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak suretiyle
geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve
zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler (6 no’lu dipnot).
4-15 yıl
5 yıl
5 yıl
Şirket, standartların finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi
2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir faaliyette pay edinen işletmenin:
• TFRS 11’de belirtilen kurallara aykırı olanlar haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS’lerde yer alan işletme birleşmeleriyle ilgili tüm muhasebeleştirme işlemlerinin uygulaması ve
Şirket’in, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır (31 Aralık
2013: Yoktur).
• TFRS 3 ve diğer TMS’ler uyarınca işletme birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgileri açıklamasını öngörür.
193
194
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgisayar yazılımları ile münhasıran alınan Banka
Sigortacılığı ağına ilişkin sözleşme bedellerini içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde
etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri
üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması
durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir.
Maddi olmayan duran varlıkların amortisman süreleri 3 ila 20 yıl arasında değişmektedir (8 no’lu
dipnot).
2.8
Finansal Varlıklar (devamı)
Makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar (Alım satım amaçlı finansal varlıklar)
(devamı):
Riski sigortalıya ait portföye dahil olan finansal varlıklara ilişkin makul değer veya satış
gelirleri ile kur farkı gelir ve giderleri “Hayat Branşı Yatırım Gelirleri” hesap kaleminde
muhasebeleştirilmektedir.
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.8
Finansal Varlıklar
Şirket, finansal varlıklarını “Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
(Alım satım amaçlı finansal varlıklar)”, “Satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “Krediler ve
alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Esas
faaliyetlerden alacaklar, sigorta ve emeklilik faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal
tablolarda finansal varlık olarak sınıflandırılmaktadır.
Makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar piyasada kısa dönemde
oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde
edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası
finansal enstrümanlar ile Şirket’in performansını makul değerine göre değerlendirdiği ve bu amaçla
alım esnasında bu kategoride sınıflandırdığı finansal enstrümanlardan oluşmaktadır.
Makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında
makul değerleri kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri ile
değerlenmektedir. Makul değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde
gerçekleşmemesi durumunda makul değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte
ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan “İskonto edilmiş değer” makul değer olarak dikkate
alınmaktadır.
Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Alım satım
amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr payları
temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir (11 no’lu dipnot).
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar “Krediler ve alacaklar” ve “Makul değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar” dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır.
Söz konusu varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri ile değerlenmektedir.
Makul değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi
durumunda makul değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz
yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmiş değer, makul değer olarak dikkate alınmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul değerler
teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi ve/veya makul değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi
durumunda makul değerleri ile kayıtlara yansıtılır. Söz konusu varlıklar teşkilatlanmış piyasalarda
işlem görmedikleri ve makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemediği durumda, değer kaybı ile
ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve
ilgili finansal varlıkların etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri ile makul
değerleri arasındaki farkları ifade eden gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar özkaynak kalemleri
içerisinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” hesabında gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal
varlıkların elden çıkarılması durumunda söz konusu tutar gelir tablosuna aktarılmaktadır.
Şirket her bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup
olmadığını değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin makul değerinin,
maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak
değerlendirilir. Sermaye araçları ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, daha
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri “Teslim tarihi”ne göre kayıtlara alınmakta
ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Şirket yönetimi
tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu alacaklar ilk olarak makul değerleri üzerinden kayda alınmaktadır. İlgili alacakların
teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti
olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda gerekli gördüğü durumlarda
alacakları için karşılık ayırmaktadır. Söz konusu karşılık, bilançoda “Sigortacılık faaliyetlerinden
alacaklar karşılığı” altında sınıflandırılmıştır. Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve
ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracıların
mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır.
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığına ilaveten, Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü
maddesine uygun olarak Şirket, yukarıda belirtilen “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar”
karşılığının içinde bulunmayan şüpheli alacaklar için alacağın değerini ve niteliğini göz önünde
bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacaklar karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu karşılık
bilançoda “Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar” altında sınıflandırılmıştır.
Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan
şüpheli alacaklar tahsil edildiğinde ilgili karşılık hesabından düşülerek “Karşılık giderleri” hesabına
yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra
kayıtlardan silinmektedir (12 no’lu dipnot).
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar (Alım satım amaçlı finansal varlıklar):
Şirket tarafından makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendiren finansal varlıklar finansal
tablolarda “Makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar” olarak “Riski hayat
poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar” hesap kalemi altında sınıflandırılmıştır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
195
196
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
sonraki dönemlerde gelir tablosundan ters çevrilmez.
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma
Şirket satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırdığı ve borçlanmayı temsil eden finansal
varlıklarda tahsilat riski doğmamış olması koşuluyla, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına istinaden
değer düşüklüğü ayırmamaktadır (11 no’lu dipnot).
Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı
hasar olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve
koşullar altında korur.
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.9
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket tarafından üretilen ana sözleşmeler, aşağıda da anlatıldığı gibi ferdi kaza ve hayat sigortası
poliçeleri, reasürans sözleşmeleri ve bireysel emeklilik sözleşmeleridir:
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının
açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır.
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta,
vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı
tutarları 12.1 no’lu dipnotta, dönemin karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
i)
Risk Poliçeleri: Yıllık Hayat
Yıllık Hayat Sigortası, sigortalının karşılaşacağı risklere karşı 1 yıl süre ile güvence sağlar. Bu
sigorta, ecelen vefat ana teminatının yanında, kazaen vefat, daimi ve geçici maluliyet ve tehlikeli
hastalıklar ek teminatları vererek, poliçe süresi boyunca sigortalının başına gelebilecek riskleri
teminat altına alır. Yıllık Hayat Sigortası poliçeleri risk ağırlıklıdır, birikim içermez, iştira ve ikraz
hakkı yoktur. Grup ve ferdi olarak satılabilir. Yaş sınırı 18-65 yaş arası olup, primler yaşa, cinsiyete
ve sağlığa bağlı risk değerlendirmesine göre değişir.
Uzun Süreli Hayat
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca
çevrilebilen, kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan 3 aydan
kısa yatırımları içermektedir.
Uzun Süreli Hayat Sigortası, ecelen vefat ana teminatının yanında, kazaen vefat ve daimi maluliyet
ek teminatları vererek, poliçe süresi boyunca sigortalının başına gelebilecek risklere karşı, uzun
süreli maddi güvence sağlar. Sigorta süresi 1 - 30 yıl arasında belirlenebilir. Uzun süreli hayat
poliçeleri koruma amaçlıdır ve risk ağırlıklıdır, birikim içermez. Ferdi olarak satılır. Yaş sınırı 18-65
yaş arası olup, primler yaşa, cinsiyete ve sağlığa bağlı risk değerlendirmesine göre değişir.
Kredili Hayat
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
Kredili Hayat Sigortası, hayatta karşılaşabilecek olumsuz durumlara karşı (vefat veya maluliyet)
kullanılan kredi süresi boyunca güvence sağlayan bir sigortadır. Kredi süresinde olumsuz bir durum
olması durumunda kredi borcu kredili hayat sigortası tarafından kapatılır. Teminatlar çoğunlukla
sadece vefat teminatı içerir. Birikim içermeyen risk ürünleridir. Yaş sınırı 18-70 yaş arası olup primler
yaşa, cinsiyete ve sağlığa bağlı risk değerlendirmesine göre değişir.
Ferdi Kaza Sigortası
Kaza sonucu oluşabilecek risklere karşı güvence sağlayan bir sigortadır Kazaen vefat teminatının
yanında kazaen maluliyet, işsizlik ya da geçici maluliyet, kaza tedavi masrafları gibi ek teminatlar
da sunmaktadır.
ii)
Birikim Poliçeleri: Birikimli Hayat Sigortası
Birikimli Hayat Sigortası ürünleri yatırım amaçlı, birikim ağırlıklı, en az 10 yıllık sigorta poliçeleridir.
En az 10 yıllık süre sonunda oluşan birikimler poliçe sahibine ödenir. Beklenmedik bir yaşam kaybı
durumundaysa, vefat teminatı güvence sağlar. Bununla beraber ödenen primlerden yapılacak olan
kesintilerle, kazaen vefat ve daimi maluliyet ek teminatları da sigorta kapsamına alınabilir.
Birikimli poliçelerde garanti edilen teknik faizin üzerinde getiri kazanıldığı zaman, poliçe sahipleri
kar payından yararlanır. Şirket yürürlükteki sigorta mevzuatı çerçevesinde birikimli hayat sigorta
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma (devamı)
2.10 Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri
31 Aralık 2014 Bankalar
56.990.004 Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 30.922.146
Eksi - Faiz tahakkukları
(193.189)
Eksi - Bloke vadeli mevduat
(37.165.880)
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
50.553.081
31 Aralık 2013
38.845.505
19.868.615
(176.564)
(23.881.970)
34.655.586
2.13 Sermaye
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Sermayedarın Adı
Pay Oranı (%) Pay Tutar
Pay Oranı(%)
Pay Tutarı
BNP Paribas Cardif
99.99
450.121.99 99.99 450.121.999
Diğer
0.01
4 00.01 4
Toplam
100.00450.122.003 100.00 450.122.003
197
198
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
sözleşmelerinin tamamını sigorta sözleşmesi olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.
5 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe giren Hayat Sigortaları Yönetmeliği’ne göre iştira süresi
dolmadan feshedilen sözleşmelerde fesih tarihine kadar ödenmiş tarife primlerinin varsa birikime
kalan kısımları ile birikim primine ilişkin kar payı karşılıklarının toplamı söz konusu toplam tutar
üzerinden yapılabilecek azami %3 oranındaki kesinti ve ilgili vergiler düşüldükten sonra sigorta
ettirene iade edilir.
iii) Bireysel Hayat İşlemleri:
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in kurucusu olduğu 13 adet Emeklilik Yatırım Fonu
bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 13).
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
iii)
Bireysel Hayat İşlemleri (devamı):
Bireysel emeklilik sistemi alacakları, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları,
fonlardan fon işletim kesintisi alacakları, katılımcılardan alacaklar ve saklayıcı şirketten
alacaklardan oluşmaktadır. Şirket, fonlardan fon işletim kesintisi alacakları hesabı altında, fonların
yönetiminden kaynaklanan ve aynı gün içerisinde tahsil edilemeyen fon işletim gideri kesintisi
alacaklarını takip etmektedir.
Şirket tarafından kurulan emeklilik yatırım fonlarına tahsis edilen avanslar, emeklilik yatırım
fonlarına yapılan sermaye avansları hesabında takip edilmektedir. Katılımcılar adına saklayıcı
şirketten fon bazında alacaklar, saklayıcı şirketten alacaklar kalemi altında sınıflandırılmaktadır. Bu
tutar aynı zamanda bireysel emeklilik sistemi borçları kalemi altında satışı gerçekleşen fonlar için
katılımcılara borçlar olarak gösterilmektedir. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle söz
konusu tutarlar aşağıdaki gibidir:
Saklayıcı şirketten alacaklar
Katılımcılara borçlar
ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla katılımcıdan tahsil edilen tutarlardan oluşmaktadır. Katılımcının
bireysel emeklilik hesabını 5 yıl süre ile kesintisiz olarak Şirket’te bulundurması durumunda herhangi bir giriş
aidatı tahsil edilmemektedir.
Katılımcıların bireysel emeklilik hesabına sözleşme koşullarına bağlı olarak yapılan katkı payları üzerinden
azami yüzde sekiz oranını aşmamak kaydıyla alınan gider kesintileri, yönetim gideri kesintisi hesabı altında
takip edilmektedir.
iv)
Reasürans Sözleşmeleri:
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili
oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirket(ler)i tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen ve
sigorta sözleşmeleri olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli şartları karşılayan sözleşmelerdir.
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle hayat ve ferdi kaza branşlarında bölüşmeli yıllık
eksedan anlaşmaları bulunmaktadır. Söz konusu eksedan anlaşmaları, reasürans anlaşmaları sona ermesine
rağmen devredilen primlerden doğan yükümlülüklerden reasürörün sorumluluğunun devam ettiği “run-off”
sistemine göre düzenlenmiştir.
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma (devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
31 Aralık 2014
1.158.447.468
1.158.447.468
31 Aralık 2013
784.943.429
784.943.429
Bireysel emeklilik sistemi borçları, yukarıda açıklanan katılımcılara borçlar hesabına ek olarak emeklilik
yatırım fonları yönetimi giderleri için hesaplanan tahakkuklardan, katılımcılar geçici hesabı ve bireysel
emeklilik aracılarına borçlardan oluşmaktadır. Emeklilik yatırım fonları yönetimi giderleri için hesaplanan
tahakkuklar Şirket’in kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonları nedeni ile portföy yönetim şirketine
ödeyeceği tutarın tahakkuk kaydını içermektedir. Katılımcılar geçici hesabı, katılımcılar adına henüz yatırıma
yönlendirilmemiş paralar ile katılımcıların sistemden ayılması veya birikimlerini başka bir şirkete aktarması
durumunda, katılımcıya ait fon paylarının satışı sonrası ve benzeri kesintilerin yapılarak katılımcılara ödenecek
veya diğer bir şirkete aktarım yapılacak tutarın izlendiği hesap kalemidir.
Fonların yönetim ve temsili ile fonlara tahsis edilen donanım, personel ve muhasebe hizmetleri karşılığı olan
fon yönetim gideri kesintisi, Şirket hesaplarında gelir olarak kaydedilmekte ve Şirket ile portföy yönetim şirketi
arasında, anlaşma dahilindeki oran veya sabit masraf payı çerçevesinde paylaştırılmaktadır. Söz konusu
ücretlerin tamamı Şirket’in teknik gelirleri içerisinde fon işletim gider kesintisi olarak, yöneticiye ait olan kısmı
ise Şirket’in teknik giderleri içerisinde fon işletim karşılığında ödenen tutar olarak gösterilmektedir.
Giriş aidatı gelirleri hesabında, katılımcıların bireysel emeklilik sözleşme koşullarına bağlı olarak peşin veya
taksitle veya katılımcının 5 yıldan önce emeklilik sözleşmesinin iptal veya transfer etmesi durumunda asgari
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma (devamı)
iv)
Reasürans Sözleşmeleri (devamı):
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle hayat branşı altında verilen “Tehlikeli
Hastalık” teminatı için bölüşmeli yıllık kot-par anlaşması bulunmaktadır. Söz konusu kot-par anlaşması,
reasürans anlaşmaları sona ermesine rağmen devredilen primlerden doğan yükümlülüklerden reasürörün
sorumluluğunun devam ettiği “run-off” sistemine göre düzenlenmiştir.
2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.16 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.17 Krediler
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.18 Vergiler
Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi
mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi
beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara nyansıtılan vergi
yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi
olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım
indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
199
200
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2014 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2013: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2013: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük
olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi
itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil edilmemektedir
(23 no’lu dipnot).
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.18 Vergiler (devamı)
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer
alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı
dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması
beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır (21 no’lu dipnot). Şirket, ertelenmiş vergi varlığının
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmesinin muhtemel olmaması
sebebiyle 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla hesaplanan ertelenmiş vergi varlığının tamamı
için karşılık ayırmıştır
2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Şirket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer haklara ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara
Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte
ve bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı” ve “Maliyet giderleri karşılığı” hesaplarında sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür.
TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı kıdem tazminatı karşılığı
hesaplamasında aktüeryal metotların kullanılmasını gerektirmektedir. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 sonu
itibarıyla kullanılan aktüeryal tahminler şöyledir:
Faiz Oranı
Beklenen Maaş/Tavan Artış Oranı
İskonto Oran
31 Aralık 2014
%7,91
%5
%2,77
31 Aralık 2013
%7,91
%5
%2,77
2.20 Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda
finansal tablolarda karşılık ayrılır.
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan Primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller ve vergiler düşüldükten sonra kalan
tutarı ifade etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere prim gelirleri, yazılan brüt primler üzerinden
kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Vadesi bir yılı aşan hayat sigortası poliçeleri için yazılan prim tutarı, ödeme vadesi o yıl tahakkuk eden
gelirlerden oluşmaktadır. Vadesi bir yıldan az olan poliçeler için yazılan prim tutarı söz konusu dönemin tüm
primini kapsamaktadır.
Alınan ve ödenen komisyonlar
Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler karşılığında
reasürörlerden alınan komisyon gelirleri üretilen poliçeler için ise sırasıyla ertelenmiş komisyon giderleri
ve ertelenmiş komisyon gelirleri hesaplarında dikkate alınmak suretiyle poliçenin ömrü boyunca faaliyet
sonuçlarına yansıtılmaktadır.
Bireysel emeklilik sözleşmelerinin üretimi ile ilgili aracılara tahakkuk ettirilen komisyon giderleri oluştukları
dönemlerde kayıtlara alınmak suretiyle giderleştirilmekte ve emeklilik branşı teknik giderleri altında faaliyet
giderleri hesabında muhasebeleştirilmektedir.
Ayrıca, hayat ve işsizlik branşlarında reasürör firmanın kazancı üzerinden, mevcut anlaşmalarda belirlenen
oranlar dahilinde ilgili döneme isabet eden kar komisyonları için gelir tahakkuku hesaplanmakta ve kayıtlara
alınmaktadır. Söz konusu kar komisyonları, Şirket’in geçmiş performansına bağlı olarak belirlendiğinden ve
poliçelerle ilişkilendirilemediğinden dönem sonları itibarıyla hesaplanarak, ertelemeye tabi tutulmadan gelir
tablosuna yansıtılmaktadır.
Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
Temettü Gelirleri
Temettü geliri, almaya hak kazanıldığında finansal tablolara gelir olarak kaydedilir.
201
202
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Hayat Branşı Yatırım Gelirleri
Hayat branşındaki fon geliri, dönem içinde yapılan yatırımlardan elde edilen gelirin Sigorta Denetleme
Kurulu’nca daha sonra denetlenen verimlilik oranı doğrultusunda hesaplanmakta ve hayat branşı yatırım
gelirleri içerisinde gösterilmektedir.
Aidat Gelirleri
2.14 ve 25 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek hasar ve tazminatların ilgili sözleşmeler için
ayrılan kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı
kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak zorundadır. Bu test yapılırken, net kazanılmamış primler karşılığının
beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oranı, gerçekleşmiş
hasarların (muallak hasar ve tazminatlar, net + ödenen hasarlar ve tazminatlar, net – devreden muallak
hasar ve tazminatlar, net) kazanılmış prime (yazılan primler, net + devreden kazanılmamış primler karşılığı,
net – kazanılmamış primler karşılığı, net) bölünmesi suretiyle bulunur. Kazanılmış primlerin hesaplamasında;
devreden kazanılmamış primler karşılığı ile ilgili dönemin kazanılmamış primler karşılığı içinde net olarak
gösterilen aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlerden alınan komisyonların ertelenen kısımları dikkate
alınmaz.
2.22 Finansal Kiralamalar
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama
olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir.
Kiralayana karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal
kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan anapara ödemesi
olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz esaplanmasını
sağlar. Finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Her bir branş için beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, % 95’i aşan oranın net
kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar net devam eden riskler karşılığı, %95’i
aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden
riskler karşılığı olarak finansal tablolarda yer alır. İlgili test sonucu, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibarıyla Şirket’in ayırması gereken devam eden riskler karşılığı bulunmamaktadır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.24 Teknik Karşılıklar (devamı)
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk
etmiş primlerin gün esasına göre ertesi yıla sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip
eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 12:00’de başlayıp yine
öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren düzenlenen poliçelerin kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın reasürans payı, yürürlükte
bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir
komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap
dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır (17 no’lu dipnot).
2.24 Teknik Karşılıklar
Muallak Tazminat Karşılığı
Hayat Matematik Karşılıkları
Hayat branşı matematik karşılığı, aktüeryal matematik karşılıkları (Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylı
tarifeler ile belirlenmiş teknik faiz oranı kadar asgari gelir garantisi bulunan ve bir yıldan uzun süreli risk
teminatı içeren) ve kar payı karşılıklarından oluşmakta olup, Şirket’in hayat sigortası branşında sigortalılara
olan yükümlülüklerini göstermektedir.
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak
hasar karşılığı aktüer raporlarına veya sigortalı ile aktüerin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte
olup ilgili hesaplamalarda rücu ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir.
Hayat matematik karşılıkları, hayat branşı ile iştigal eden sigorta şirketlerinin gelecekte vadesi geldiği zaman
ödemeyi garanti ettikleri tazminatlar için ayırdıkları karşılıktır. Sigortacılık Kanunu’na göre Şirket’in hayat
branşı tarafından akdedilen hayat sigorta sözleşmeleri uyarınca tahsil edilen safi primlerden idare ve tahsil
masrafları, ölüm (mortalite) risk primi ve komisyonlarının indirilmesi sonucu kalan tutar hayat matematik
karşılığı olarak ayrılmaktadır. Hayat matematik karşılıklarının hesaplanması yurtdışında hazırlanan ölüm
istatistikleri dikkate alınarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için geçerli olan cari tablolar kullanılarak
yapılmaktadır. Bu karşılıkların yatırımlara dönüşmesi sonucu elde edilen gelirler için kar payı karşılığı
ayrılmaktadır (17 no’lu dipnot).
Şirket’in, hayat branşı için, uygulama esasları 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan
0 Eylül 2010 tarih ve 2010/14 sayılı “Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Muallak
Tazminat Karşılığına İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge” ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde
belirlenmiş olan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri için ilave muallak hasar
karşılığı ayırması gerekmektedir. Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedellerinin
hesaplanması sırasında, Şirket bu bedellerle ilgili olarak son beş yıla ait sonuçları dikkate almış ve 31 Aralık
2014 tarihi itibariyle hayat branşı için net 2.592.770 TL (31 Aralık 2013: 1.702.425 TL) tutarında gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı hesaplamıştır.
Devam eden riskler karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında şirketler, kazanılmamış primler karşılığını ayırırken yürürlükte
Şirket, hayat dışı ferdi kaza branşı için, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile;
içeriği ve uygulama esasları Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal
2.22 Finansal Kiralamalar
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya
alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi
boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
2.23 Kar Payı Dağıtımı
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak finansal
tablolara yansıtılır.
203
204
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge” (“Genelge”) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş
olan aktüeryal zincirleme merdiven yöntemleri kullanılarak bulunan tutar arasındaki farkı gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat bedeli olarak muhasebeleştirmektedir.
2. Hayat dışı branşlar için, 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Genelge’ye göre sigorta
şirketlerinin her branş için uygulama esasları değiştirilmiş olan aktüeryal zincirleme merdiven metodu
(“AZMM”) hesaplamalarını Genelge’de öngörülmüş olan 5 ayrı yöntemi dikkate alarak ve gerçekleşen
hasarlar (muallak ve ödenen hasarlar toplamı) üzerinden yapmaları gerekmektedir. Sigorta şirketlerine,
AZMM hesaplamaları ile ilgili olarak her branş için ilgili Genelge’de yer alan beş yöntemden kendi portföy
yapılarına en uygun yöntemi belirleyerek seçme hakkı tanınmış olup 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle her branş
için belirlenen nihai yöntem 3 yıl boyunca değiştirilemeyecektir. Ayrıca söz konusu AZMM hesaplamaları
brüt olarak yapılmakta ve Şirket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net
tutarlar belirlenmektedir. Bu çerçevede, Şirket, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ferdi kaza branşı için AZMM
hesaplamasına ilişkin olarak portföy yapısına en uygun yöntemin hangisi olduğunu değerlendirerek söz konusu
beş yöntemden “Munich” yöntemini seçmiş ve bu yönteme göre 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle brüt olarak
bulunan sonuç ile; bu tarih itibariyle yürürlükte bulunan reasürans anlaşmalarına bağlı olarak hesaplanan net
tutarı dikkate almıştır. Şirket ilgili AZMM hesaplamasında büyük hasar elemesi yapmamıştır.
oranına göre dava sürecinde olan dosyalar için tahakkuk ettirilen muallak tazminat karşılığı tutarlarından
indirim yapması mümkün bulunmaktadır. Şirket 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle şirket
aleyhine açılan davaların tutarları üzerinden bir kazanma oranı hesaplamamış ve dava sürecinde olan
dosyalar için tahakkuk ettirilen muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapmamıştır (17 no’lu dipnot).
İkramiye ve İndirimler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, ikramiye ve indirim uygulamasında bulunmaları
durumunda, cari yılın teknik sonuçlarına göre sigortalılar ve lehdarlar için ayrılan ikramiye ve indirim
tutarlarını finansal tablolarına yansıtmak zorundadırlar. Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ikramiye ve
indirimler karşılığı yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.24 Teknik Karşılıklar (devamı)
Dengeleme Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, sigorta şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek
tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi deprem
teminatları içeren sigorta sözleşmeleri için dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar. 2009/9 sayılı “Teknik
Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin” sektör duyurusu uyarınca hayat ve emeklilik şirketleri,
deprem dolayısıyla meydana gelebilecek ölüm ve maluliyet, hayat ve kaza branşlarında deprem ek teminat
verdikleri sigorta sözleşmeleri için 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar.
Söz konusu karşılık her bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin %12’si oranında hesaplanır.
Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak
kabul edilir. Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 2.407.030 TL tutarında dengeleme karşılığı ayırmıştır (31
Aralık 2013: 1.551.603 TL) (4 no’lu dipnot).
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle
gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar
tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler
yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablolarına yansıtılmaktadırlar. Kullanılan tahminler, başlıca;
sigorta muallak hasar ve tazminat karşılıkları, hayat matematik karşılıkları, finansal varlıkların gerçeğe
uygun değerlerinin hesaplanması, kıdem tazminatı karşılığı, varlıkların değer düşüklüğü karşılıkları, diğer
gider karşılıkları ile ertelenmiş vergi varlığı hesaplamasıyla bağlantılı olup, finansal tablolara yansıtılan
tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride
gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve
değerlendirmeler aşağıdaki gibidir :
a)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma oranlarını
içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların uzun vadeli
olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklara ilişkin detaylar Not 2.19 ve Not 22’de yer almaktadır.
b)
Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihleri itibariyle var olan ancak cari ekonomik koşullar
çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları
yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş dışında
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.24 Teknik Karşılıklar (devamı)
Muallak Tazminat Karşılığı
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak
Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” (“2011/23
sayılı Genelge”) uyarınca, bir önceki yıldan farklı olarak, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle yapılan AZMM
hesaplamalarında, bilançoda tahakkuk ettirilmiş olan rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere ilişkin veriler dikkate
alınmıştır. Ayrıca, 2011/23 sayılı Genelge uyarınca, AZMM hesabının negatif sonuç verdiği branşlarda,
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, söz konusu negatif
tutarın tamamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, 30 Haziran 2012 tarihinden geçerli
olmak üzere, AZMM hesaplamaları sonucunda bulunan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat
bedelinin yeterliliğinin test edilebilmesi için kullanılan hesaplama yöntemi yürürlükten kaldırılmıştır.
Hayat branşında ilgili yıla ait gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat tutarlarının hesaplanmasında
geçmiş yıllara ilişkin gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat tutarlarının bir önceki yıla ilişkin yıllık
ortalama teminata bölünmesi sonucu elde edilen ağırlıklı ortalama oran dikkate alınır ve cari yıl için
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat tutarı, hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama oran ile cari yıl
itibarıyla yıllık ortalama teminat tutarının çarpılması suretiyle bulunur. Hesaplama brüt tutarlar üzerinden
yapılmalı, şirketlerin yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net rakamlara
ulaşılır. Şirket’in, hayat branşı için 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar
karşılığı tutarı 2.592.770 TL (31 Aralık 2013: 1.702.425 TL), hayat dışı branşlar için ise 31 Aralık 2014 382 TL’dir
(31 Aralık 2013: Yoktur.).
2011/23 sayılı Genelge uyarınca, sigorta şirketlerinin ilk defa 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle olmak üzere,
davaların sonuçlanma tarihlerini dikkate alarak son beş yıllık gerçekleşmelere göre alt branşlar itibariyle
şirket aleyhine açılan davaların tutarları üzerinden bir kazanma oranı hesaplaması ve hesaplanan kazanma
205
206
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihlerinden finansal tabloların
onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. İlgili
bilanço tarihleri itibariyle şüpheli alacak karşılıkları Not 12.1‘de yer almaktadır.
c)
Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş
zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan
ertelenmiş vergi varlıklarının tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara ilişkin
önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir (Not 21).
d)
Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan
sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket Yönetimi elindeki
verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır (Not 42). Teknik ve diğer
karşılıklar açısından ise ilgili dipnotlarda Şirket’in yaptığı diğer tüm tahmin ve varsayımlar ayrıca detaylarıyla
açıklanmıştır.
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak
olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk
rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde, Şirket’in
sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve tazminatların sigortacılık
karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen
sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre belirlemektedir.
Şirket’in fiyatlandırması, istatistiksel analize, geçmiş dataya ve ilgili ürüne uygun düşen mortalite tablolarına
bakılarak yapılmaktadır. Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve tarafı
olduğu reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir.
Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında risk kabul politikasında aşağıdaki unsurlar dikkate alınmaktadır:
•Bireysel sigortalarında sigortalı yaşı, sigorta bedeli dikkate alınarak sağlık beyanları ve raporları,
•Grup sigortalarında gruptaki kişi sayısına ve sigortanın zorunlu veya ihtiyari olmasına göre sağlık beyanları ve raporları,
•Fiyatlandırmada, sigortalının sağlık durumuna göre sür prim uygulanması, ek şart konulması veya teminatın indirilmesi veya reddedilmesi ile ilgili bilgiler,
•Yüksek tutarlı teminatlarda sağlık belgeleri yanında, sigortalının maddi durumu ile ilgili belgeler. Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
Hayat35.270.989.198
Ferdi Kaza
Toplam
31 Aralık 2014
24.144.012.193
264.063.428
35.535.052.626
31 Aralık 2013
322.767.659
24.466.779.852
Şirket’in fiyatlandırma politikalarına bağlı olarak maruz kaldığı riskler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Mortalite Riski
Gerçekleşen ölüm hasarlarının, ölüm riskinin fiyatlandırmasında kullanılan mortalite tablolarındaki ölüm
ihtimallerinden daha yüksek olmasıdır. Şirket, ürüne göre uygun mortalite tablolarını kullanmaktadır. Ayrıca
ürün bazında hasar prim oranlarına göre, tarifeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Şirket, hayat
sigortası sözleşmelerinin fiyatlandırmasını yaparken CSO 53-58, CSO 80 veya CSO 2001 mortalite tablolarını
kullanmaktadır.
4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
Teknik Faiz Riski
Birikimli hayat ürünlerinde sigortalılara minimum “teknik faiz oranı” kadar faiz garanti edilmektedir. Şirket,
piyasa faiz oranlarının garanti edilen faiz oranından düşük olması durumunda teknik faiz riskine maruz
kalmaktadır. Şirket’in mevcut birikimli hayat portföyü, gelecek yıllarda oluşabilecek teknik faiz riski göz önünde
bulundurularak sürekli olarak analiz edilmektedir.
Şirket’in birikimli ürünleri için garanti ettiği faiz oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Ürün
Döviz Birikimli Ürün
İdeal Birikimli Hayat
TL Birikimli Ürün (*)
Doğan Devir Portföy (*)
Biriktiren Hayat
Faiz Oranı
Yabancı para
%4
%1
-
%3
-
Faiz Oranı
TL
%4
%9
%9
%2
(*)
Şirket 2003 yılından itibaren %9 teknik faiz garantili poliçe üretimini durdurmuş olup, bu tarihten sonra üretilen poliçeler %4 teknik faiz
garantisi içermektedir.
Şirket’in mevcut finansal varlık getirileri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Taşınan
Ağırlıklı ortalama Taşınan
Ağırlıklı ortalama
değer yıllık faiz oranı (%)
değeryıllık faiz oranı (%
Vadeli mevduat - TL
57.700.222 10,11
40.172.129
8,88
Eurobond - ABD Doları
1.068.820 5,00
11.681.874
8,10
Devlet tahvili - TL
10.524.618 4,03
7.062.361
2,77
Vadeli mevduat - ABD Doları
3.278.749 2,40
1.140.384
2,40
Vadeli mevduat – Euro
479.661 2,15
517.338
2,51
Eurobond - Euro
5.329.794
7,25
2.190.920
5,43
Toplam
78.381.864
62.765.006
Şirket’in hayat birikimli ürünleriyle ilgili finansal yükümlülükleri üzerinden hesapladıkları matematik karşılıkları aşağıdaki gibidir:
207
208
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
31 Aralık 201431 Aralık 2013
Matematik
Garanti edilmiş Matematik
Garanti edilmiş
karşılıklar TL
faiz oranı (%)
karşılıklar TL
faiz oranı (%)
Finansal yükümlülükler
Döviz Birikimli Ürün
5.920.157
3,5
13.617.665
3,5
İdeal Birikimli Hayat
1.677.165
1-4
1.921.845
1-4
Doğan Devir Portföy (*)
121.153
3-9
133.311
3-9
Biriktiren Hayat
420.025
2
435.007
2
Toplam
8.138.500
16.107.828
31 Aralık 2014
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski sigortalılara
ait finansal yatırımlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Toplam yabancı para cinsinden
varlıklar
Esas faaliyetlerden borçlar
Sigortacılık teknik karşılıkları
Toplam yabancı para cinsinden
yükümlülükler
Bilanço pozisyonu
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(*)
Şirket 2003 yılından itibaren %9 teknik faiz garantili poliçe üretimini durdurmuş olup, bu tarihten sonra üretilen poliçeler %4 teknik faiz
garantisi içermektedir.
4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
Duyarlılık analizleri Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı finansal
risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sağlanan gelirlerin, sigorta
sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli
bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir),
kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve
bunun Şirket’in finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine
yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktadır. Risk yönetimi, Şirket
yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
(a) Piyasa riski
i.
Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski
Şirket, değişken faiz oranlı finansal varlıkların ve yükümlülüklerinin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin
etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
Şirket’in değişken faizli finansal varlıklarına uygulanan piyasa faiz oranı %1 yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, ilgili döneme ait zarar 100.026 TL (31 Aralık 2013: 69.205 TL) daha düşük/ yüksek
olacaktı.
ii.
Kur riski
Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru değişiklerinden
doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve
sınırlandırılmaktadır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
ABD Doları
8.634.909
Avro
1.554.560
Diğer
-
Toplam
10.189.469
631.240
26.517
49.119
29.643
-
8.697
680.359
64.857
9.292.666
(649.651)
(8.747.856)
1.633.322
-
(1.503.365)
8.697 -
(57.428) 10.934.685
(649.651)
(10.308.649)
(9.397.507)
(104.841)
(1.503.365)
129.957
(57.428) (48.731)
(10.958.300)
(23.615)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
Duyarlılık analizleri (devamı) Finansal risk (devamı)
(a)
Piyasa riski (devamı)
ii.
Kur riski (devamı)
31 Aralık 2013
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski
sigortalılara ait finansal yatırımlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Toplam yabancı para cinsinden varlıklar
Esas faaliyetlerden borçlar
Sigortacılık teknik karşılıkları
Toplam yabancı para cinsinden
yükümlülükler
Bilanço pozisyonu
ABD Doları
12.882.961
Avro
2.725.359
Diğer
-
Toplam
15.608.320
436.214
144.218
13.463.393
(68.917)
(14.203.341)
40.413
41.939
2.807.711
(718.635)
(3.178.057)
-
-
-
-
(99.423)
476.627
186.157
16.271.104
(787.552)
(17.480.821)
(14.272.258)
(808.865)
(3.896.692)
(1.088.981)
(99.423)
(99.423)
(18.268.373)
(1.997.269)
Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla gösterilmiştir. ilgili yabancıpara tutarlarının TL karşılıkları
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer
tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı
karı/zararı sonucu vergi öncesi net varlıklar 10.484 TL (31 Aralık 2013: 80.887 TL) daha yüksek olacaktı.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı karı/zararı
sonucu vergi öncesi net varlıklar 12.996 TL (31 Aralık 2013: (108.898) TL) daha (yüksek)/ düşük olacaktı.
iii.
Fiyat riski
Şirket’in finansal varlıkları, Şirket’i fiyat riskine maruz bırakmaktadır. Şirket emtea fiyat riskine maruz değildir.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in satılmaya hazır olarak sınıflandırılan finansal varlıkları piyasa
değerinden tutulmaktadır. Piyasa fiyatları %5 oranında artsaydı/azalsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit
kalsaydı, satılmaya hazır olarak sınıflandırılan finansal varlıkları 500.131 TL (31 Aralık 2013: 346.026 TL) daha
fazla/eksik olacaktı.
Şirket’in maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir:
209
210
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
Duyarlılık analizleri (devamı) Finansal risk (devamı)
Duyarlılık analizleri (devamı) Finansal risk (devamı)
(b)
Kredi riski
(c)
Likidite riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır. Şirket’in
kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar, sigortacılık yükümlülüklerindeki
reasürans payları, reasürans şirketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve aracı kurumlardan olan prim
alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, Şirket yönetimi tarafından karşı tarafa olan toplam kredi riski
olarak görülmektedir.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanan
alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf seçiminde uyguladığı
prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili diğer açıklamalar 12 no’lu dipnotta
yapılmıştır.
Şirket’in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle devlet iç
borçlanma senetleri, Türkiye’de yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz
mevduatı temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.
(c)
Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit
kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için yeterli nakdin
bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili
limitleri belirler.
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
31 Aralık 2014
3 aya kadar
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar
-
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
6.226.263
Toplam
6.226.263
Beklenen nakit akımları
31 Aralık 2014
3 aya kadar
Hayat matematik karşılığı –
net(*) kadar
1.933.699
Kazanılmamış primler karşılığı - net 2.099.786
Muallak hasar karşılığı - net
9.711.188
Dengeleme karşılığı – net(**)
-
Toplam
13.744.673
3 ay - 1 yıl
23.118.723
-
23.118.723
1 yıl -5 yıl 5 yıldan uzun
Toplam
784.943.429
- 808.062.152
-
-
6.226.263
784.943.429
- 814.288.415
3 ay - 1 yıl
1 yıl -5 yıl 5 yıldan uzun
4.341.754
31.632.180
-
-
35.973.934
9.995.657
-
-
-
9.995.657
Toplam
5.216.831 21.487.940
- 33.731.966
-
9.711.188
1.551.603
1.551.603
6.769.243 66.483.507
(*)
Bilançoda uzun vadeli matematik karşılıklar altında sınıflandırmıştır. (**)Bilançoda uzun vadeli diğer teknik karşılıklar altında sınıflandırmıştır.
Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan finansal varlıklar ve nakit ve nakit benzeri varlıklar
ile karşılamayı öngörmektedir.
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir
cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en
iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme
yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerinin tahmininde
kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Yılsonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı
kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak
karşılığının düşülmesinden sonra makul değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan
satılmaya hazır finansal varlıkların ise maliyetleri, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri makul değerleri
olarak kabul edilmektedir.
Bilançoda uzun vadeli matematik karşılıklar altında sınıflandırmıştır. (**) Bilançoda uzun vadeli diğer teknik karşılıklar altında
Finansal yükümlülükler
sınıflandırmıştır.
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yakın olduğu
tahmin edilmektedir.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle sözleşmeden
kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını göstermektedir:
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
31 Aralık 2014
3 aya kadar
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar
-
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar 11.654.841
Toplam
11.654.841
Beklenen nakit akımları
31 Aralık 2014
3 aya kadar
Hayat matematik karşılığı –
net(*) kadar
837.609
Kazanılmamış primler karşılığı - net 2.711.760
Muallak hasar karşılığı - net
14.025.463
Dengeleme karşılığı – net(**)
-
Toplam
17.574.832
(*) 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
3 ay - 1 yıl
30.098.103
-
30.098.103
1 yıl -5 yıl 5 yıldan uzun
Toplam
1.158.447.468
-1.188.545.571
-
- 11.654.841
1.158.447.468
-1.200.200.412
3 ay - 1 yıl
1 yıl -5 yıl 5 yıldan uzun
1.712.924
37.237.071
-
-
38.949.995
17.528.069
-
-
-
17.528.069
Toplam
12.495.267 32.573.869
- 39.948.831
- 14.025.463
2.407.030
2.407.030
14.902.297 88.955.193
211
212
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
• Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
• Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını sağlayabilmektir.
Maliyet:
1 Ocak 2014
İlaveler
Transferler Çıkışlar
Demirbaş ve tesisatlar
3.436.591
1.077.201
2.369.085
(82.108)
Özel maliyet bedelleri
2.537.210
110.613
-
-
Maddi duran varlıklara ilişkin
verilen avanslar
102.150
-
-
(102.150)
Toplam maliyet
6.075.951
1.187.814
2.369.085
(184.258)
Şirket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin yönetmelik
çerçevesinde hesaplanan 31 Aralık 2014 tarihli asgari gerekli özsermayesi 71.359.517 TL (31 Aralık 2013:
58.811.777 TL) olup; Şirket’in özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden 248.023.653 TL fazla (31
Aralık 2013: 272.956.245 TL fazla) durumdadır.
5.
Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6.
Maddi Duran Varlıklar
6.1Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 22.119.729 TL, (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 20.743.674 TL).
6.1.1 Amortisman giderleri: 1.494.526 TL (1 Ocak – 31 Aralık 2013: 956.100 TL) 6.1.2 İtfa ve tükenme payları:
20.625.203 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 19.787.574 TL)
6.2
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur (1Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
6.3
Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti:3.556.899 TL (1 Ocak- 31 Aralık
2013: 845.140 TL),
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş amortisman
Net defter değeri
(1.593.207)
(999.116)
75.384
(1.077.983)
(495.410)
-
(2.671.190)
(1.494.526)
75.384
3.404.761
Maliyet:
1 Ocak 2013
Demirbaş ve tesisatlar
2.974.610
Özel maliyet bedelleri
2.470.526
Maddi duran varlıklara ilişkin verilen avanslar
-
Toplam maliyet
5.445.136
Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş amortisman
Net defter değeri
İlaveler
676.305
66.685
102.150
845.140
31 Aralık 2014
6.800.769
2.647.823
9.448.592
(2.516.939)
(1.573.393)
(4.090.332)
5.358.260
Çıkışlar
(214.325)
-
-
(214.325)
31 Aralık 2013
3.436.590
2.537.211
102.150
6.075.951
(1.333.599)
(471.652)
212.044
(593.535)
(484.448)
-
(1.927.134)
(956.100)
212.044
3.518.002
(1.593.207)
(1.077.983)
(2.671.190)
3.404.761
7.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: 82.108 TL (1Ocak- 31 Aralık 2013: 214.325 TL),
Şirket’in, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
8.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.3.3.1 Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur, (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur),
6.3.3.2Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur, (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur),
6.
Maddi Duran Varlıklar (devamı)
6.3
Cari dönemde duran varlık hareketleri (devamı):
Maddi duran varlık hareket tablosu:
Maliyet:
Münhasır Banka Sigortacılığı
sözleşmeleri (*)
Haklar ve yazılımlar
Maddi olmayan duran varlıklara
ilişkin verilen avanslar
Toplam maliyet
1 Ocak 2014
İlaveler
Transferler 31 Aralık 2014
361.317.065
11.520.811
-
-
-
5.765.484
361.317.065
17.286.295
2.369.085
375.206.961
-
5.765.484
(2.369.085)
(2.369.085)
378.603.360
Birikmiş itfa payı:
Münhasır Banka Sigortacılığı
sözleşmeleri (*)
(49.024.973)
(18.350.183)
-
Haklar ve yazılımlar
(7.044.767)
(2.275.020)
-
Toplam birikmiş itfa payı
(56.069.740)
(20.625.203)
-
Net defter değeri
319.137.221
(67.375.156)
(9.319.787)
(76.694.943)
301.908.417
213
214
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak 2014
İlaveler
Çıkışlar Maliyet:
Münhasır Banka Sigortacılığı sözleşmeleri (*) 361.317.065
-
-
Haklar ve yazılımlar
9.098.141
2.444.205
(21.535)
Maddi olmayan duran varlıklara
-
2.369.085
-
ilişkin verilen avanslar
Toplam maliyet
370.415.206
4.813.290
(21.535)
Birikmiş itfa payı:
Münhasır Banka Sigortacılığı
sözleşmeleri (*)
Haklar ve yazılımlar
Toplam birikmiş itfa payı
Net defter değeri
(30.669.319)
(18.355.654)
-
(5.613.924)
(1.431.920)
1.077
(36.283.243)
(19.787.574)
1.077
334.131.963
(*) Münhasır Banka Sigortacılığı sözleşmeleri:
Emeklilik ürünleri münhasırlık sözleşmesi (1)
Hayat sigortası ürünleri münhasırlık sözleşmesi (2)
Toplam maliyet
Birikmiş itfa payı
Net defter değeri
(1)
(2)
31 Aralık 2014
246.000.000
115.317.065
361.317.065
(67.375.156)
293.941.909
31 Aralık 2013
361.317.065
11.520.811
2.369.085
375.206.961
(49.024.973)
(7.044.767)
(56.069.740)
319.137.221
31 Aralık 2013
246.000.000
115.317.065
361.317.065
(49.024.973)
321.545.354
Şirket, 18 Ekim 2010 tarihinde iki Banka Sigortacılığı sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeler uyarınca, Şirket, sözleşme yürürlük tarihi olan
1 Ocak 2011’den itibaren 20 yıl süre ile banka ağı aracılığıyla sözleşmede belirtilen ürünlerin dağıtımı için 246.000.000 TL bedel ile
münhasırlık hakkına sahip olmuştur. Söz konusu bedelin 123.000.000 TL’si 18 Ekim 2010 tarihinde; diğer 123.000.000 TL’si ise 11 Şubat 2011
tarihinde nakden ilgili sözleşmenin karşı tarafına ödenmiş olup, bu tutar 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle “Maddi olmayan duran varlıklar”
altındaki “Haklar” hesap kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket, bu sözleşme ile münhasıran satın almış olduğu Banka Sigortacılığı dağıtım
kanalı haklarını sözleşmenin yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2011’den itibaren başlamak üzere sözleşme süresi olan 20 yıl boyunca normal itfa
yöntemiyle itfa etmektedir.
Şirket, 30 Aralık 2011 tarihinde BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. ile, BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.’nin hayat ürünlerine ilişkin
olarak sahip olduğu münhasır Banka Sigortacılığı sözleşmesi için devir sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan devir sözleşmesine istinaden,
münhasırlık hakkı 31 Aralık 2011 tarihinden itibaren Şirket’e devrolmuştur. Bu sözleşme ile Şirket, devir tarihinden itibaren 19 yıl süre
ile banka ağı aracılığıyla sözleşmede belirtilen ürünlerin dağıtımı için 115.317.065 TL değerindeki münhasırlık hakkına sahip olmuştur.
Söz konusu münhasırlık hakkı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle “Maddi olmayan duran varlıklar” altındaki “Haklar” hesap kalemi içerisinde
sınıflandırılmıştır. Şirket, devir sözleşmesine istinaden münhasırlık hakkının yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2012’den itibaren başlamak üzere 19
yıl boyunca normal itfa yöntemiyle itfa etmektedir. Şirket, söz konusu münhasırlık hakkı için ödeme yapmayacak olup devir sözleşmesi ile
sahibi olduğu ve maddi olmayan varlıklar içerisinde sınıflandırdığı münhasır Banka Sigortacılığı sözleşmesi karşılığında oluşan bakiye tutar,
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle “Diğer Sermaye Yedekleri” altında sınıflandırmış olup; 20 Haziran 2012 tarihinde alınan Genel Kurul kararı
doğrultusunda, 29 Haziran 2012 tarihi itibariyle tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından sermayeye ilave edilmiştir (15 no’lu dipnot).
8.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı)
31 Aralık 2014 itibarıyla gerçekleştirilen değer düşüklüğü çalışmasında, Şirket’in Banka Sigortacılığı
sözleşmeleri aracılığı ile satmayı hedeflediği bireysel emeklilik ve koruma ürünlerinden elde
edilecek nakit akımların net bugünkü değeri, ekonomik konjonktür ve şirket stratejisi göz önünde
bulundurularak yeniden hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda elde edilen nakit akımların net
bugünkü değeri, Banka Sigortacılığı sözleşmelerinin kayıtlı değerinden yüksek olduğu için bilanço
tarihi itibarıyla Banka Sigortacılığı anlaşmalarına ilişkin değer düşüklüğü tespit edilmemiştir.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
9.
İştiraklerdeki Yatırımlar
Şirket’in, özsermaye muhasebesi yöntemine göre kayıtlarına yansıttığı iştiraki yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.
Reasürans Varlıkları
31 Aralık 2014
Muallak hasar karşılığı reasürör payı ( 17 nolu dipnot ) 863.504
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı ( 17 nolu dipnot ) 115.080
Reasürörler cari hesabı ( 12.1 nolu dipnot )
9.000
Matematik karşılığı reasürör payı ( 17 nolu dipnot )
191.207
Dengeleme karşılığı reasürör payı ( 17 nolu dipnot )
169.174
31 Aralık 2013
500.858
406.683
9.000
78.149
114.760
Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Reasürörlerden alınan komisyonlar
Muallak tazminat karşılığı değişiminde reasürör payı
Ödenen tazminat reasürör payı
Kazanılmamış primler karşılığı değişiminde reasürör payı
Reasürörlerden alınan komisyonların ertelenmesi
Matematik karşılıklar değişimde reasürör payı
Hayat matematik karşılığı değişimde reasürör payı
Reasürörlere devredilen primler (24 nolu dipnot)
Dengeleme karşılığındaki değişimde reasürör payı
1 Ocak
31 Aralık 2013
318.633
(1.059.065)
115.998
78.260
28.230
51.690
(78.149)
(2.136.650)
106.324
1 Ocak
31 Aralık 2014
950.914
748.424
1.442.010
94.176
166.601
113.867
191.207
(5.589.150)
(168.284)
11. Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
Bloke Riski hayat poliçesi sahiplerine
ait finansal yatırımlar
Makul değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar:
• Eurobond 6.398.614 • Devlet tahvili 522.006 Vadeli mevduat 5.206.773
12.127.393 Şirket portföyü
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Devlet tahvili 10.002.613 Toplam 22.130.006 11.
Finansal Varlıklar (devamı)
31 Aralık 2014
Bloke olmayan Toplam
-
-
-
-
6.398.614
522.006
5.206.773
12.127.393
-
-
10.002.613
22.130.006
215
216
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları (devamı):
Tutar
TL
5.248.700
1.149.914
6.398.614
Tutar
TL
12.115.016
1.757.778
13.872.794
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Bloke Riski hayat poliçesi sahiplerine
ait finansal yatırımlar
Makul değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar:
• Eurobond 13.872.794 • Devlet tahvili 141.837 Vadeli mevduat 3.347.600 17.362.231 Şirket portföyü
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Devlet tahvili 6.920.524 Toplam 24.282.755 31 Aralık 2013
Bloke olmayan Toplam
Eurobondlar 31 Aralık 2014 Döviz Döviz
Cinsi
Tutarı
Kur
ABD Doları 2.263.444 2,3189 Euro 407.670 2,8207 Toplam -
-
-
-
13.872.794
141.837
3.347.600
17.362.231
Eurobondlar 31 Aralık 2013 Döviz Döviz
Cinsi
Tutarı
Kur
ABD Doları 5.676.341 2,1343 Euro 598.597 2,9365 Toplam -
-
6.920.524
24.282.755
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar içinde yer alıp “Makul değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal varlıklar” portföyünde bulunan Eurobondların tamamı borsaya kote
olup ortalama vadeleri ve faiz oranları aşağıda yer almaktadır:
Döviz cinsi 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ortalama Yıllık faiz Ortalama Yıllık faiz
vade oranı (%) vade oranı (%)
ABD Doları
43 ay 5,63-7,50 21 ay
5,63-9,50
Euro 14 ay 5,00
19 ay 5,00-6,50
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar içinde yer alan Eurobondların döviz cinsine
göre detayları aşağıda yer almaktadır:
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar içinde yer alıp “Makul değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal varlıklar” portföyünde bulunan devlet tahvillerinin tamamı borsaya
kote olup ortalama vadeleri ve faiz oranları aşağıda yer almaktadır:
Döviz cinsi 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ortalama Yıllık faiz Ortalama Yıllık faiz
vade oranı (%) vade oranı (%)
TL
11 ay 2,25-5,35
24 ay
2,50
11.
Finansal Varlıklar (devamı)
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları (devamı):
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar içinde yer alan vadeli mevduatların döviz
cinsine göre detayları aşağıda yer almaktadır:
31 Aralık 2014 Döviz Döviz
Tutar
CinsiTutarı Kur
TL
Vadeli mevduatlar
ABD Doları 1.413.924
2,3189
3.278.74
Euro 170.050
2,8207
479.661
TL1.448.363
1,0000
1.448.363
5.206.773
31 Aralık 2014 Döviz Döviz
Tutar
CinsiTutarı Kur
TL
Vadeli mevduatlar
ABD Doları 534.313
2,1343
1.140.384
Euro 176.175
2,9365
517.338
TL 1.689.878 1,0000
1.689.878
3.347.600
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait TL, EUR ve USD cinsinden olan vadeli mevduatların ağırlıklı
ortalama yıllık faiz oranları sırasıyla %10, %2 ve %2 olup ortalama vadeleri TL ve EUR için
1 aydan, USD için 3 aydan kısadır (31 Aralık 2013: Riski hayat poliçesi sahiplerine ait TL, EUR ve
USD cinsinden olan vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranları sırasıyla %9, %3 ve %2
olup ortalama vadeleri 2 aydan kısadır).
217
218
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.2Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa
rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların
maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi:
31 Aralık 2014
Kayıtlı Değer
Maliyet Değeri
(Makul Değer)
Eurobond
6.015.494 6.398.614
Devlet tahvili
10.225.268
10.524.619
Toplam
16.240.762
16.923.233
31 Aralık 2013
Kayıtlı Değer
Maliyet Değeri
(Makul Değer)
Eurobond
11.841.439 13.872.794
Devlet tahvili
7.024.382
7.062.361
Toplam
18.865.821
20.935.155
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve
bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.
Finansal Varlıklar (devamı)
11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları:
Finansal varlıklarda meydana gelen değer artışları 11.7 ve 26 no’lu dipnotlarda gösterilmiştir.
11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar:
15 ve 26 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
Finansal varlıkların vade analizi:
Maliyet:
Eurobond
Devlet tahvili
Vadeli mevduat
Toplam
3-6
ay
Maliyet:
Eurobond
Devlet tahvili
Vadeli mevduat
Toplam
12.
31 Aralık 2013
0-3
ay
3-6
ay
6 ay-
1 yıl
1-3
yıl
3 yıldan
uzun
Toplam
5.041.965- -
5.063.661
3.767.168 13.872.794
- 1.059.443-
5.253.031
749.8877.062.361
3.347.600- --
-
3.347.600
8.389.565 1.059.443-
10.316.692
4.517.055 24.282.755
Krediler ve Alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için
(gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
31 Aralık 2014
Banka garantili kredi kartlarından alacaklar
5.299.070 Sigortalılardan alacaklar
4.535.400 Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
9.834.470 Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar (47.1 no’lu dipnot)
4.204.079 İkrazlar 76.144 Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar
301.193 Reasürans şirketlerinden alacaklar (10 no’lu dipnot)
9.000 Esas faaliyetlerden alacaklar - brüt
4.590.416 Sigortacılık faaliyetlerinden alacak karşılığı
(173.944)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı
(301.193)
Esas faaliyetlerden alacaklar - net
13.949.749 31 Aralık 2013
2.668.818
3.255.671
5.924.489
3.514.372
195.883
183.591
9.000
3.902.846
(146.262)
(183.591)
9.497.482
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
31 Aralık 2014
0-3
ay
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
6 ay-
1 yıl
1-3
yıl
3 yıldan
uzun
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detaylı olarak açıklanmıştır.
12.
Krediler ve Alacaklar (devamı)
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
Toplam
-- -
6.009.780
388.834 6.398.614
1.108.845 6.105.324-
2.504.222
806.22810.524.619
5.206.773- --
-
5.206.773
6.315.618 6.105.324-
8.514.002
1.195.062 22.130.006
Alınan garanti ve teminatların döviz cinsinden detayı aşağıda yer almaktadır:
ABD Doları
Alınan garanti ve kefaletler:
Alınan garanti, kefalet ve diğer teminatlar
Teminat mektupları
İpotek senetleri
Toplam
28.522
-
-
28.522 31 Aralık 2014
TL
345.461 130.500
19.500
495.461
Toplam
373.983
130.500
19.500
523.983
219
220
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
ABD Doları
Alınan garanti ve kefaletler:
Alınan garanti, kefalet ve diğer teminatlar
Teminat mektupları
İpotek senetleri
Toplam
31 Aralık 2014
TL
25.021
-
-
25.021 296.233 208.308
22.500
527.041
Toplam
321.254
208.308
22.500
552.062
12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte bulunan mevcut
yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
31 Aralık 2014 Kredi ve Alacaklar
Döviz Döviz
Cinsi
Tutarı
Kur
Dövizli prim alacağı
ABD Doları 271.326 2,3265
Euro 17.357
2,83
Toplam Dövizli ikrazlar
ABD Doları 11.398 2,3265
Euro 17.536
2,83
Toplam Tutar
TL
631.240
49.119
680.359
26.517
49.618
76.145
31 Aralık 2013 Kredi ve Alacaklar
Döviz Döviz
Cinsi
Tutarı
Kur
Dövizli prim alacağı
ABD Doları 203.714
2,1343
Euro 13.717 2,9365
Toplam Tutar
TL
434.788
40.280
475.068
Dövizli ikrazlar
ABD Doları 67.351 2,1343
Euro 17.536
2,9365
Toplam 143.746
51.495
195.241
12.
Sigortalılardan alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
Vadesi geçmiş
3 aya kadar
3 - 6 ay arası
6 ay -1 yıl arası
1 yılın üzeri
Toplam
31 Aralık 2014
702.039
1.746.364
4.671.337
2.394.234
320.496
9.834.470
31 Aralık 2013
400.600
1.165.428
2.154.557
2.173.760
30.144
5.924.489
Yukarıda belirtilen vadesi geçmiş alacaklar için Şirket’in herhangi bir teminatı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem için net değişim
Dönem sonu – 31 Aralık
2014
146.262
27.682
173.944
2013
130.818
15.444
146.262
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem için net değişim
Dönem sonu – 31 Aralık
2014 183.591
117.602
301.193
2013
112.394
71.197
183.591
13.
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
14.
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 Ocak – 31 Aralık 2014 ve 2013 hesap dönemlerine ait nakit akış tablolarına esas teşkil eden nakit
ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta açıklanmış olup Şirket’in nakit ve nakit benzerlerinin detayı
aşağıda yer almaktadır:
Bankalar
Banka garantili ve üç aydan kısa
vadeli kredi kartı alacakları
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
56.990.00438.845.505
30.922.146
87.912.150
19.868.615
58.714.120
14. Nakit ve Nakit Benzerleri (devamı)
Krediler ve Alacaklar (devamı)
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Şirket’in banka mevduatlarının detayı aşağıda yer almaktadır:
Yabancı para mevduatlar
• vadesiz mevduatlar
• vadeli mevduatlar
TL mevduatlar
• vadeli mevduatlar
• vadesiz mevduatlar
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
32.339
-
32.339 77.549
77.549
56.251.859
705.806
56.957.665
56.990.004
38.482.252
285.704
38.767.956
38.845.505
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 37.165.880 TL tutarında vadeli mevduatı Hazine Müsteşarlığı
lehine blokedir (31 Aralık 2013: 23.881.970 TL).
221
222
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama faiz oranları ve ortalama vadeleri aşağıdaki gibidir:
Ortalama
Vade
TL
1 ay 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
31 Aralık 2014 Yıllık Faiz
Ortalama
Oranı (%) Vade
10,10
1 ay
31 Aralık 2013
Yıllık Faiz
Oranı (%)
8,86
Yabancı para banka mevduatları:
31 Aralık 2014
Yabancı para
Vadesiz
Vadeli
Vadesiz
ABD Doları
11.333
-
26.280
Euro2.148
-
6.059
-
Toplam
32.339
31 Aralık 2013
Yabancı para
TL
Vadesiz
Vadeli
Vadesiz
ABD Doları
28.348
-
60.504
Euro5.805
-
17.045
-
Toplam
77.549
-
Vadeli
-
15.
Sermaye
Yasal Yedekler:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler
olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/
çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip
yasal yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir. Yasal yedekler cari dönemde hareket görmemiştir.
15.
Sermaye (devamı)
Finansal Varlıkların Değerlemesi:
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş kar ve zararlar özsermaye içinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” altında
muhasebeleştirilir.
Finansal varlıkların değerlemesinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Makul değer artışı (Azalışı)
Net değişim
Dönem sonu – 31 Aralık
1 Ocak 2014
Nominal
Adet
TL
Yeni Çıkan
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş 450.122.003 450.122.003
Toplam
450.122.003 450.122.003
1 Ocak 2014
Nominal
Adet
TL
TL
Vadeli
-
Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir:
-
-
-
-
Yeni Çıkan
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş 450.122.003 450.122.003
Toplam
450.122.003 450.122.003
-
-
İtfa edilen
Nominal
Adet
TL
-
-
- 450.122.003 450.122.003
- 450.122.003 450.122.003
İtfa edilen
Nominal
Adet
TL
-
-
-
-
31 Aralık 2014
Nominal
Adet
TL
31 Aralık 2014
Nominal
Adet
TL
- 450.122.003 450.122.003
- 450.122.003
450.122.003
16.
Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibariyle
hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
Hayat branşı için tesis edilmesi gereken teminat tutarı (*) Hayat branşı tesis edilmiş teminat tutarı (43 no’lu dipnot)
Hayat dışı branşı tesis edilmesi gereken teminat tutarı (*)
Hayat dışı branşı tesis edilmiş teminat tutarı (43 no’lu dipnot)
31 Aralık 2014 53.414.238 58.711.022 169.507 395.553 31 Aralık 2013
42.328.396
47.322.750
174.675
353.997
(*)
Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik’in
4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik
şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine
denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak
tesis etmekle yükümlü kılınmıştır.
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet
ve matematik karşılıkları:
20142013
(207.496)
206.053
134.214
(413.549)
134.214
(413.549)
(73.282)
(207.496)
223
224
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2014
Poliçe Adedi Matematik Karşılık
Dönem başı - 1 Ocak
39.775 21.487.940
Yeni yazılan poliçeler ve kapitali artırılan sigortalar
206.346 20.181.676
Ücretsiz sigortalardan yürürlüğe konanlar
-
Portföy artışı toplamı 206.346 20.181.676
Vadesi sona erenler (-) (3.557)
(5.886.313)
İştiralar (-) (391)
(2.994.895)
Riskin gerçekleşmesi sonucunda sona erenler (-)
(10)
(29.686)
Fesih ve iptaller (-) (791)
(184.853)
Ücretsiz sigortaya dönüşenler(-) -
Portföy azalışı toplamı (-)
(4.749)
(9.095.747)
Dönem sonu - 31 Aralık 2014
241.372 32.573.869
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı:
4 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
2013
Poliçe Adedi Matematik Karşılık
Dönem başı - 1 Ocak
29.130
25.243.660
Yeni yazılan poliçeler ve kapitali artırılan sigortalar
23.596 3.101.458
Portföy artışı toplamı 23.596
3.101.458
İştiralar (-) 409
2.210.055
Vadesi sona erenler (-) 12.509
4.632.234
Fesih ve iptaller (-) 21
3.129
Riskin gerçekleşmesi sonucunda sona erenler (-)
12
11.760
Ücretsiz sigortaya dönüşenler(-) -
Portföy azalışı toplamı (-)
12.951
6.857.178
Dönem sonu – 31 Aralık
39.775 21.487.940
1 Ocak - 31 Aralık 2014
Brüt Reasürans payı
Net
Finansal kayıplar
22,146,645
-
22,146,645
Uzun süreli ferdi kaza
3,661,595
(530,488)
3,131,107
Diğer finansal kayıp
1,403,195
(123,132)
1,280,063
Makine kırılması
358,735
(76,880)
281,855
Ferdi kaza
610
-
610
Hastalık
68
-68
Toplam prim geliri
27,570,848
(730,500) 26,840,348
24. Net Sigorta Prim Geliri (Devamı)
31 Aralık 2014
Brüt Reasürans Net
Brüt
Karşılık
payı
Karşılık
Karşılık
Birikimli ürünler
8.138.500
-
8.138.500 16.127.933
Birikimsiz ürünler (*)
24.626.576 (191.207) 24.435.369
5.438.156
Toplam 32.765.076 (191.207)
32.573.869 21.566.089
(*)
Ferdi kaza branşına ilişkin matematik karşılıkları da içermektedir.
31 Aralık 2013
Reasürans
Net
payı Karşılık
- 16.127.933
(78.149)
5.360.007
(78.149)
21.487.940
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (devamı)
17.4 Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları:
Birim Fiyatlar
Emeklilik Yatırım Fonları
31 Aralık 2014
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
0,037991
Para Piyasası Likit Kamu
0,033216
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
0,054019
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
0,035148
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (USD)
0,025374
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Döviz)
0,028048
Para Piyasası Emanet Likit Karma
0,024891
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Grup)
0,019208
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
0,011062
Altın Emeklilik Yatırım Fonu
0,010042
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
0,010856
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
0,010909
Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
0,010647
Birim Fiyatlar
31 Aralık 2013
0,034002
0,03062
0,041968
0,030564
0,021086
0,024163
0,023035
0,017013
0,009628
0,009447
0,010045
0,0091
0,008734
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar:
Dolaşımdaki bireysel emeklilik fonları:
31 Aralık 2014
Dolaşımdaki pay sayısı
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
14.706.277.777 Para Piyasası Likit Kamu
3.274.099.527 Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
2.064.207.915 Esnek E.Y.F.
3.283.296.440 Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (USD)
1.509.202.442 Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Grup)
2.895.366.478 Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Döviz)
750.571.534 Para Piyasası Emanet Likit Karma
155.970.209 Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
7.932.676.496 Altın Emeklilik Yatırım Fonu
898.483.289 Standart Emeklilik Yatırım Fonu
2.874.496.688 Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
1.382.766.471 Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek E.Y.F.
204.619.019 Toplam
41.932.034.285 Tutar TL
558.703.321
108.752.974
111.507.303
115.400.361
38.293.772
55.615.340
21.051.808
3.882.244
87.750.682
9.022.392
31.204.335
15.084.399
2.178.537
1.158.447.468
225
226
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel
ve kurumsal olarak dağılımları:
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (devamı)
17.5Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar (devamı):
Dolaşımdaki pay sayısı
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
12.958.888.952
Para Piyasası Likit Kamu
2.481.903.338
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
1.866.131.932
Esnek E.Y.F.
2.664.631.745
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (USD)
979.719.419
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Grup)
1.469.160.541
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Döviz)
554.142.281
Para Piyasası Emanet Likit Karma
77.500.374
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
3.586.330.250
Altın Emeklilik Yatırım Fonu
402.813.790
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
558.575.929
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
390.671.405
Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek E.Y.F.
26.522.325
Toplam
28.016.992.281
31 Aralık 2013
Tutar TL
440.624.889
75.996.003
78.318.752
81.442.374
20.658.340
24.995.414
13.389.529
1.785.255
34.529.997
3.805.526
5.610.703
3.555.000
231.647
784.943.429
17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının
adetçe portföy tutarları:
31.12.2014 Tarihi
İtibariyle Mevcut
01.01.2014-31.12.2014
Döneminde Giren
01.01.2014-31.12.2014
Döneminde Ayrılan 31.12.2013 Tarihi
İtibariyle Mevcut
01.01.2013-31.12.2013
Döneminde Giren
01.01.2013-31.12.2013
Döneminde Ayrılan
Bireysel
Katılımcı Adedi
Grup Toplam
Bireysel
Portföy Tutarı (TL)
Grup
Toplam
128.875
71.663
24.256 28.779
53.035
14.614 11.933
26.547 132.390.435 245.153.951 377.544.386
Bireysel
200.538 871.382.450 197.342.687 1.068.725.137
Katılımcı Adedi
Grup Toplam
95.400.376 42.587.562 Bireysel
137.987.938
Portföy Tutarı (TL)
Grup
103.090
38.529
141.619 640.667.620 100.657.324
31.746 22.406
54.152
100.859.33 316.399.884
13.692 7.046
20.738
85.114.222 10.927.187
Toplam
741.324.944
117.259.217
96.041.409
17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri:
Şirket, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıkları, “Alım Satım Amaçlı” finansal
varlıklar olarak sınıflandırmıştır. Bu varlıklar 2.8 no’lu dipnotta belirtilen esaslar doğrultusunda
değerlemeye tabi tutulmuştur. Kar payları ilgili finansal varlıkların makul değerleri esas alınarak
hesaplanmaktadır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Bireysel
Kurumsal
Toplam
17.
1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014
SözleşmeBrüt Katılım Net Katılım
Sayısı
payı
Payı
22.14938.058.580 37.455.500
23.78712.414.007 12.275.499
45.936 50.472.587
49.730.999
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
Sözleşme Brüt Katılım Net Katılım
Sayısı
Payı Payı
31.315 60.260.006 59.618.351
24.306 17.066.714 16.698.237
55.621
77.326.720 76.586.588
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (devamı)
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Bireysel
Kurumsal
Toplam
1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014
SözleşmeBrüt Katılım Net Katılım
Sayısı
payı
Payı
2.10753.060.264 46.154.905
4.99228.239.892 28.085.689
7.099 81.300.156
74.240.594
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
Sözleşme Brüt Katılım Net Katılım
Sayısı
Payı Payı
2.970 60.174.615 60.122.430
676
6.151.344 6.150.599
3.646
66.325.959
66.273.029
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının
adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık
2013: Yoktur)
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi
birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal
olarak dağılımları:
1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
SözleşmeBrüt Katılım Net Katılım
Sözleşme Brüt Katılım Net Katılım
Sayısı
payı
Payı
Sayısı
Payı Payı
Bireysel
14.614118.761.587 118.595.583
14.669 71.384.093 69.415.746
Kurumsal
11.933242.607.396 242.580.232
8.016
9.835.167
9.775.146
Toplam
26.547 361.368.983 361.175.815
22.685
81.219.260 79.190.892
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (devamı)
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak
dağılımları:
Ferdi
Grup
Toplam 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014
SözleşmeBrüt Katılım Net Katılım
Sayısı
payı
Payı
5.741 8.538.590
7.286.474
678.451124.790.084 121.046.886
684.192 133.328.674 128.333.360
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
Sözleşme Brüt Katılım Net Katılım
Sayısı
Payı Payı
7.484
6.136.154 5.349.831
570.933 62.885.231 61.753.195
578.417
69.021.385
67.103.026
227
228
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik
karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları:
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014
Poliçe
Brüt Net Matematik
Sayısı
Prim
Prim Karşılık (TL)
Ferdi
10.331 11.765.78911.107.596 9.826.180
Grup 548.503 62.885.23161.011.126
-
Toplam 558.834 74.651.020 72.118.722 9.826.180
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
Poliçe
Brüt Matematik
Net
Sayısı
Payı Karşılık (TL)
Prim
27.242 17.158.598 16.595.598 7.002.560
439.303 44.637.692 44.357.160
466.545 61.796.290 60.952.430 7.002.560
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı:
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Muallak hasar karşılığı:
Brüt Reasürans Payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
9.826.268
(115.080)
9.711.188
Ödenen hasar
(11.661.556)
617.243
(11.044.313)
Değişim
• Yeni eklenenler
14.000.305
(1.234.486)
12.765.819
Dönem sonu – 31 Aralık
12.165.017
(732.323)
11.432.694
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar
2.723.950
(131.181)
2.592.769
Toplam
14.888.967
(863.504)
14.025.463
Brüt Reasürans Payı
Net
1 Ocak -
1 Ocak Dönem başı - 1 Ocak
4.971.481
(1.174.145)
3.797.336
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Ödenen hasar
(3.040.621)
1.174.145
(1.866.476)
TL
Değişim
Ray Fonu
10,80%
9,00%
- Yeni eklenenler
6.097.903
(20.000)
6.077.903
Doğan Emeklilik Fonu
10,80%
9,00%
Dönem sonu – 31 Aralık
8.028.763
(20.000)
8.008.763
İdeal Hayat Fonu
9,90%
6,60%
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar
1.797.505
(95.080)
1.702.425
USD Toplam
9.826.268
(115.080)
9.711.188
Ray Fonu
3,90%
3,60%
17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (devamı)
Doğan Emeklilik Fonu
3,90%
3,60%
İdeal Hayat Fonu
3,60%
3,30%
17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar (devamı):
EUR Kazanılmamış primler karşılığı:
Ray Fonu
4,10%
3,30%
Doğan Emeklilik Fonu
4,20%
3,50%
Brüt Reasürans Payı
Net
İdeal Hayat Fonu
3,80%
3,00%
Dönem başı - 1 Ocak
34.138.649
(406.683)
33.731.966
Net değişim 6.311.040
(94.175)
6.216.865
17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (devamı)
Dönem sonu – 31 Aralık
40.449.689
(500.858)
39.948.831
17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim Dönem sonu – 31 Aralık
Dengeleme karşılığı:
Hayat
Reasürans Brüt Payı
Net
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
1.557.953 (111.732)
1.446.221
108.409
Net değişim
906.220 (53.672)
852.548
3.622
Dönem sonu – 31 Aralık
2.464.173 (165.404)
2.298.769
112.031
Hayat Dışı
Reasürans
Payı (3.028)
(743)
(3.770)
Net
105.382
2.879
108.261
Hayat
Reasürans Brüt Payı
Net
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
1.037.748
(87.708)
950.040
101.411
Net değişim
520.205 (24.024)
496.181
6.998
Dönem sonu – 31 Aralık
1.557.953 (111.732)
1.446.221
108.409
Hayat Dışı
Reasürans
Payı (1.437)
(1.591)
(3.028)
Net
99.974
5.407
105.381
Brüt 27.504.443
6.634.206
34.138.649
Reasürans Payı
(328.423)
(78.260)
(406.683)
Net
27.176.020
6.555.946
33.731.966
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ertelenmiş komisyon giderleri ve gelirleri sırasıyla 15.969.308 TL (31
Aralık 2013: 13.430.837 TL) ve 166.601 TL (31 Aralık 2013: 128.824 TL) olup bilançoda “Ertelenmiş
Üretim Giderleri” ve “Ertelenmiş Komisyon Gelirleri” hesap kalemleri altında yer almaktadır.
Yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmış net muallak hasar ve tazminat karşılıkları aşağıdaki
gibidir:
229
230
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
31 Aralık 2014
Döviz Cinsi
Döviz tutarı
Kur
ABD Doları
1.047.528
2,3265
Euro
294.274
2,8300
31 Aralık 2014
Döviz Cinsi
Döviz tutarı
Kur
ABD Doları
981.736
2,1413 Euro 238.620 2,9462 Tutar TL
2.437.074
832.795
3.269.869
Tutar TL
2.102.191
703.022
2.805.213
Yabancı para ile ifade edilen hayat matematik karşılıkları aşağıdaki gibidir:
Hayat matematik karşılıkları
31 Aralık 2014
Döviz
Döviz
Cinsi
Tutarı
Kur
ABD Doları
2.712.564
2,3265
EUR
236.950
2,8300 CHF
24.349
2,3583
JPY
331
0,0195
GBP
-
3,6203
Toplam
Hayat matematik karşılıkları
31 Aralık 2014
Döviz
Döviz
Cinsi
Tutarı
Kur
ABD Doları
5.651.310
2,1413 12.101.150
EUR
840.077
2,9462 CHF
41.239
2,4088 JPY
4.154
0,0204 GBP
3,5350 Toplam
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Toplam
1 Ocak 2008 - 1 Ocak 2009 - 1 Ocak 2010 - 1 Ocak 2011 - 1 Ocak 2012 - 1 Ocak 2013 - 1 Ocak 2014 - Gerçekleşen
31 Aralık 2008 31 Aralık 2009 31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2012 31 Aralık 2013 31 Aralık 2014 Brüt Hasar
Kaza döneminde gerçekleşen hasar 30.926 422.674 224.244 1 yıl sonra
25.102 114.014 83.557 98.608 1.287.006 -
- 2.063.459
19.200 3.995.998 75.000 - 4.312.871
2 yıl sonra
3.000 36.754 7.878 -
-
-
-
47.632
3 yıl sonra
-
-
-
-
-
-
-
-
4 yıl sonra
-
-
-
-
-
-
-
-
5 yıl sonra
54.000 -
-
-
-
-
-
54.000
-
-
-
-
-
117.808 5.283.004 75.000 6 yıl sonra
Toplam gerçekleşen brüt hasar
-
-
-
113.028 573.442 315.679 - 6.477.962
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçekleşen hasar esasına göre hazırlanmış brüt hasar gelişim tablosu:
Toplam
1 Ocak 2007 - 1 Ocak 2008 - 1 Ocak 2009 - 1 Ocak 2010 - 1 Ocak 2011 - 1 Ocak 2012 - 1 Ocak 2013 - Gerçekleşen
31 Aralık 2007 31 Aralık 2008 31 Aralık 2009 31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2012 31 Aralık 2013 Brüt Hasar
Kaza döneminde gerçekleşen hasar 73.037 Tutar
TL
6.310.780
670.569
57.422
6
7.038.777
Tutar
TL
2.475.035
99.337
85
14.675.606
7.474
30.557
422.674
224.244
98.6081.287.006
1 yıl sonra
18.648
-
25.102
114.014
83.557
2 yıl sonra
-
-
3.000 36.754 7.878 - -
3 yıl sonra
-
-
-
-
-
-
-
-
4 yıl sonra
-
-
-
-
-
-
-
-
5 yıl sonra
-
-
-
-
-
-
-
-
6 yıl sonra
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam gerçekleşen brüt hasar
91.685
18.
Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
19.
7.474
58.659
573.442
315.679
19.200
- 2.143.600
117.801.287.006
260.522
47.632
2.451.754
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar (47.1 no’lu dipnot)
Aracılara ve sigortalılara borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar - kısa vadeli
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - uzun vadeli
Esas faaliyetlerden borçlar - uzun vadeli
Ertelenmiş komisyon gelirleri (17 no’lu dipnot)
Ertelenmiş ikraz gelirleri
Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları
Diğer çeşitli borçlar (47.1 no’lu dipnot)
Toplam
31 Aralık 2014
30.098.103 11.654.841 41.752.944 1.158.447.468 1.158.447.468 166.601 56 166.657 2.712.202 2.878.859 31 Aralık 2013
23.118.723
6.226.263
29.344.986
784.943.429
784.943.429
128.824
2.612
131.436
4.698.540
4.829.976
20.
Krediler
31 Aralık 2014 itibariyle faizsiz olarak kullanmış olduğu 431.365 TL tutarındaki 2 Ocak 2015 vadeli
kredi bakiyesidir (31 Aralık 2013: Yoktur).
231
232
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi
Şirket, ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu
arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oranlar ilgili mevzuat doğrultusunda %20 (31
Aralık 2013: %20) olarak belirlenmiştir.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır.
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi (devamı)
Şirket’in ertelenmiş vergi varlıkları /(yükümlülükleri) detayı aşağıdaki gibidir:
Ertelenen vergi Ertelenen vergi
Kümülatif
varlıkları/
Kümülatif
varlıkları/
geçici farklar (yükümlülükleri) geçici farklar (yükümlülükleri)
31 Aralık 2014 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2013
Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri)
Kıdem tazminatı karşılığı 1.273.345 254.669 565.438 113.088
Personel izin karşılığı 926.457 185.291 818.557 163.711
Dengeleme karşılığı 2.407.030 481.406 1.551.603 310.321
Personel dava karşılığı 568.416 113.683 686.606 137.321
Şüpheli alacak karşılığı 301.193 60.239
183.591
36.718
Geçmiş yıl zararları 125.385.435 25.077.087 110.921.802 22.184.360
Diğer karşılıklar
4.147.635 829.527 2.880.652 576.130
Maddi varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi
matrahları arasındaki net fark
(4.150.138) (830.028) (2.794.996
(558.999)
Menkul kıymet değerleme farkları (26.869) (5.374) 207.501 41.500
Banka Sigortacılığı anlaşmalarının kayıtlı değerleri
ile vergi matrahları arasındaki net fark
(22.828.021) (4.565.604) (17.095.871)
(3.419.174)
Ertelenmiş vergi varlığı 108.004.483 21.600.896 97.924.885 19.584.976
Ertelenmiş vergi karşılığı(*)
(21.600.896) (19.584.976)
Net ertelenmiş vergi varlığı
- (*) Şirket, ertelenmiş vergi varlığının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmesinin mu htemel olmaması
sebebiyle 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla hesaplanan ertelenmiş vergi varlığının tamamı için karşılık ayırmıştır.
Şirket’in mahsup edilebilir mali zararlarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
2014
2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 22.
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
2014 -
7.991.179 34.069.718 30.635.957 37.811.120 14.877.461 125.385.435 2013
2.362.248
7.991.178
34.069.717
30.635.957
35.862.702
110.921.802
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Kıdem tazminatı karşılığı
31 Aralık 2014
1.273.345
1.273.345
31 Aralık 2013
565.438
565.438
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli
olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında,
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet
süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2014 tarihi
itibariyle 3.541,37TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. Şirket, 31 Aralık 2014 itibariyle işten
çıkması kesinleşmiş personeller için hesaplamış olduğu 652.480 TL tutarındaki kıdem tazminat
karşılığını herhangi bir ıskonto ve olasılığa tabi tutmadan muhasebeleştirmiştir.
TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan
aktüer öngörüler kullanılmıştır:
31 Aralık 2014
İskonto oranı (%)
2,77
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%) - Satış personeli 95
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%) - Diğer personel
95
31 Aralık 2013
2,77
95
95
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Açılış Bakiyesi - 1 Ocak
Hizmet Maliyeti
Faiz Maliyeti
Ödenen Tazminatlar
Aktüeryal (Kazanç)/Kayıp
Kapanış Bakiyesi – 31 Aralık
2014
565.438
1.073.058
14.136
(379.287)
-
1.273.345
2013
457.221
404.959
11.431
(331.905)
23.732
565.438
23.
Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır. Alınan garanti ve teminatlar 12.3
no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Bilançoda maliyet giderleri karşılığında sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer almaktadır:
233
234
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Satış kampanya karşılığı
Personel jestiyon prim karşılığı
Kullanılmayan izin karşılığı
Dava karşılıkları (42 no’lu dipnot)
Gider tahakkukları
BA- BS Karşılığı
Satış personeli prim karşılığı
İndirim karşılıkları
Takasbank bakım komisyonu karşılığı
BSMV karşılığı
Diğer 83.901 Toplam
24.
31 Aralık 2014 1.808.655 1.200.000 926.457 598.283 423.255 204.552 189.763 136.250 54.492 16.900 115.371 5.642.508 31 Aralık 2013
223.148
1.236.947
818.557
716.473
680.023
312.400
230.000
43.600
9.296
4.385.815
Net Sigorta Prim Geliri
31 Aralık 2014
Reasürans Brüt
payı
Net
Brüt
Hayat
134.325.480 (5.543.699) 128.781.781 74.777.260
Ferdi kaza
229.276
(45.451)
183.825
361.034
Toplam
134.554.756 (5.589.151) 128.965.605
75.138.294
31 Aralık 2013
Reasürans
payı Net
(2.055.467) 72.271.793
(81.183)
279.851
(2.136.650) 73.001.644
25.
Aidat (Ücret) Gelirleri
1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde Şirket’in 6.140.056 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2013:
4.681.712 TL), tutarında emeklilik branşındaki giriş aidat geliri bulunmaktadır.
26.
Yatırım Gelirleri
Yatırım gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak -
1 Ocak 31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
Net satış gelirleri ve makul değer (azalışları)/artışları (*) 2.049.470 3.614.526
Faiz geliri(**)
789.351 1.135.936
Satılmaya hazır finansal Varlıklar
Faiz geliri
636.044 795.080
Temettü geliri
35 11
Nakit ve nakit benzerleri Faiz geliri
4.222.346 2.460.734
İkraz Faiz geliri
3.539 17.519
Toplam
7.700.785 8.023.806
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
26.
Yatırım Gelirleri
(*) Net satış gelirleri ve makul değer (azalışları)/artışları içerisinde bulunan 1.719.807 TL (31 Aralık
2013: 3.213.445 TL) “Hayat Branşı Yatırım Gelirleri” altında sınıflandırılmıştır.
(**) Faiz Gelirleri içerisinde bulunan 775.096 TL (31 Aralık 2013: 1.101.004 TL) “Hayat Branşı Yatırım Gelirleri” altında,
14.255 TL (31 Aralık 2013: 34.932 TL) “Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri” altında sınıflandırılmıştır.
27.
Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen gerçekleşen kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler 11
ve 15 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
28.
Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
2.8, 11 ve 26 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
29.
Sigorta Hak ve Talepleri
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
30.
Yatırım Anlaşması Hakları
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
31.
Zaruri Diğer Giderler
1 Ocak -
31 Aralık 2014
Teknik bölüm altında sınıflandırılan faaliyet giderleri • Emeklilik
41.843.044 • Hayat
61.493.743 • Hayat dışı
1.343.287 Toplam (32 no’lu dipnot)
104.680.074 32.
1 Ocak 31 Aralık 2013
36.844.890
39.394.103
1.061.889
77.300.882
Gider Çeşitleri
1 Ocak -
1 Ocak -
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Üretim komisyon giderleri
58.254.751 35.517.475
Personel giderleri (33 no’lu dipnot)
24.253.378 20.156.231
Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri
12.328.900 9.916.299
Ofis giderleri
4.636.222 4.892.382
Reklam giderleri
1.079.558 2.656.097
Vergi giderleri
1.064.174 815.371
Ulaşım giderleri
995.393 1.027.350
Acente giderleri
794.450 522.543
Tanıtım ve pazarlama giderleri
751.357 751.194
Aidat giderleri
381.381 239.164
Temsil ve ağırlama giderleri
303.741 311.203
Dava ve icra giderleri
141.156 193.787
Reasürans komisyon gelirleri
(950.914)
(290.402)
Diğer
646.527 592.188
Toplam (31 no’lu dipnot) 104.680.074 77.300.882
235
236
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
33.
35.
Gelir Vergileri (devamı)
Gerçekleşen vergi mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
Maaş ödemesi
Sosyal sigortalar kurumuprimi işveren payı
Yemek parası
Hayat ve sağlık sigortası
Yol parası
Kıdem tazminatı ödemesi
İhbar tazminatı
Diğer 259.194 Toplam (32 no’lu dipnot)
1 Ocak -
31 Aralık 2014
17.534.413 2.803.816 1.233.435 1.050.407 859.347 379.287 133.479 222.508 24.253.378 1 Ocak 31 Aralık 2013
14.292.043
2.465.743
1.166.770
1.009.453
613.414
331.905
54.395
20.156.231
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
34.
Finansal Maliyetler
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Ertelenmiş vergi ve kurumlar vergisi öncesi zarar
Vergi oranı
Hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
İstisna ve indirimlerin etkisi
Kullanılmayan mali zararların etkisi
Cari dönem vergi geliri
36.
31 Aralık 2014
(13.107.833)
20%
(2.621.567) (1.401.120)
1.755.046 2.975.493 - 31 Aralık 2013
(27.560.625)
20%
(5.512.124)
617.700
(2.195.116)
7.172.540
-
Net Kur Değişim Gelirleri
Teknik gelirler/(giderler)
Toplam
1 Ocak -
1 Ocak 31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
(72.413)
5.186
(72.413)5.186
34.1 Dönemin tüm finansman giderleri:
37.
Hisse Başına Kayıp
34.1.1Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
Hisse başına kayıp miktarı, net dönem zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki pay adedine
bölünmesiyle hesaplanır.
34.1.2Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur (1 Ocak – 31 Aralık 2013:Yoktur.).
34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı (Toplam tutar
içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur
1 Ocak -
31 Aralık 2014
Net dönem zararı (-)
(13.107.833)
Beheri 1 TL nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 450.122.003 Hisse başına kayıp (Kr) (-) (2,91)
38.
Hisse Başı Kar Payı
34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi
aşanlar ayrıca gösterilecektir.): 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
39.
Faaliyetlerden Yaratılan Nakit: Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
34.4 Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar
içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
40. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
34.1.3Doğrudan gider yazılanlar: Banka Sigortacılığı sözleşmesi faiz giderleri: Yoktur
(1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur).
(1 Ocak - 31 Aralık 2013: Yoktur),
35.
Gelir Vergileri
31 Aralık 2014 ve 2013 hesap dönemlerine ait gelir tablolarında ertelenmiş veya cari dönem vergi
gelir veya gideri bulunmamaktadır.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolarda yer alan vergi
varlıkları aşağıda özetlenmiştir:
Peşin ödenen vergiler
Toplam
31 Aralık 2014
671.531
671.531
31 Aralık 2013
407.133
407.133
41.
Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
42.
Riskler
Şirket aleyhine açılan hasar davaları - brüt (*)
Şirket aleyhine açılan iş davaları (23 no’lu dipnot)
31 Aralık 2014
2.063.338 598.283 1 Ocak 31 Aralık 2013
(27.560.622)
450.122.003
(6,12)
31 Aralık 2013
982.928
716.473
Söz konusu aleyhte açılan davalar için gerekli karşılık tutarları, finansal tablolarda ilgili muallak
hasar ve tazminat karşılıklarında dikkate alınmıştır.
(*)
Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu
dipnotta yer almaktadır. Söz konusu karşılıkların net tutarı 2.063.338 TL (31 Aralık 2013: 982.928
TL)’dir.
237
238
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
43.
Taahhütler
45.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
e) Diğer ilişkili taraflara borçlar
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş.
GIE BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Procurement Tech
Toplam
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Banka mevduatları (Sigortalı portföyü dahil) (*)
Menkul değerler (Sigortalı portföyü dahil) (**)
Toplam
(*)
31 Aralık 2014
42.342.574 16.764.001 59.106.575 31 Aralık 2013
27.194.780
20.481.967
47.676.747
Bloke edilmiş banka mevduatları bilançoda “Bankalar” ve “Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait
Finansal Yatırımlar” hesapları altında sınıflandırılmış olup finansal tablolardaki değeri 31 Aralık
2014 itibariyle 42.372.653 TL’dir (31 Aralık 2013: 28.364.030 TL).
(**) Menkul değerler 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Merkez Bankası fiyatları ile değerlenmiş tutarlar
üzerinden bloke edilmiş olup borsa rayiçleri 16.923.233 TL (31 Aralık 2013: 20.935.155 TL)’dir.
44.
İşletme Birleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45. İlişkili Taraflarla İşlemler
BNP Paribas Grubu şirketleri ve Şirket’in üst yönetimi bu finansal tablolar açısından ilişkili şirketler
olarak tanımlanmıştır.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
a) Banka mevduatları
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
b) Kredi kartı alacakları
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
c) Diğer ilişkili taraflardan alacaklar/gelir tahakkukları
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Diğer
Toplam
d) Esas faaliyetlerden borçlar
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. - Komisyon borçları
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
17.138.598 17.138.598 11.360.824
11.360.824
34.735.428
34.735.428 21.624.632
21.624.632
454.568
51.051
30.573 536.192 305.842
43.601
5.289
354.732
8.685.250 173.795 8.859.046 4.353.263
152.193
4.505.456
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
İlişkili Taraflarla İşlemler (devamı)
31 Aralık 2014 3.787 62.906 - - 193.280 259.973 31 Aralık 2013
8.438
54.734
27.077
503.748
182.780
781.966
f) Yazılan primler
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
1 Ocak 31 Aralık 2014
131.215.939 131.215.939 1 Ocak
31 Aralık 2013
71.733.964
71.733.964
g) Alınan faizler
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
1 Ocak 31 Aralık 2014
1.023.510 1.023.510 1 Ocak
31 Aralık 2013
700.539
700.539
h) Ödenen komisyonlar
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Toplam
1 Ocak 31 Aralık 2014
48.384.136 48.384.136 1 Ocak
31 Aralık 2013
29.404.452
29.404.452
1 Ocak 31 Aralık 2014
1.696.841 1.696.841
1 Ocak
31 Aralık 2013
1.268.230
1.268.230
i) Faaliyet giderleri
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (**)
Toplam
45.1.01Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve
bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler (devamı)
45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler
ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları, söz konusu
ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı
veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp
hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu,
olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:
239
240
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
Defter Endekslenmiş
% Değeri
Maliyet
31 Aralık 2014
Finansal
Tablo
Toplam
Toplam Net
Dönemi
Varlık Yükümlülük
Satış
Net
Kar/
Zarar
Emeklilik Gözetim
Merkezi A.Ş 0,062 263.223
263.223 31 Aralık 2014 8.361.135
1.556.084
5.498.163
7.281
TEB Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
0,001
127
127 31 Aralık 2014 147.196.756
61.842.335 123.175.691 7.568.933
BNP Paribas Finansal
Kiralama A.Ş.
0,000
11 30 Haziran 20141.900.230 1.624.011
Toplam263.351
68.290 23.061
263.351
Defter Endekslenmiş
% Değeri
Maliyet
31 Aralık 2014
Finansal
Tablo
Toplam
Toplam Net
Dönemi
Varlık Yükümlülük
Satış
Net
Kar/
Zarar
Emeklilik Gözetim
Merkezi A.Ş 0,059 263.223
263.223 31 Aralık 2013
7.419.922
849.229
4.821.459 641.65
TEB Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
0,000
127
127 30 Haziran 2013 100.646.716
18.620.748 32.413.212
5.436.070
BNP Paribas Finansal
Kiralama A.Ş.
0
1
Toplam263.351
1 30 Haziran 2013 1.553.755 1.311.481 54.553
19.627
263.351
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
46.
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar: Yoktur.
47.
Diğer
47.1
Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları:
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar:
Katılımcılar geçici hesabı
Bireysel emeklilik aracılarına borçlar
Portföy yönetim şirketine borçlar
İade edilecek devlet katkıları
Toplam
28.588.597 1.313.296 173.795 22.415 30.098.103 22.001.242
962.547
152.193
2.741
23.118.723
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
47.
Diğer (devamı)
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları (devamı):
31 Aralık 2014
i) Gelecek yıllara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları:
Acente komisyon avansları
24.492 Diğer
364.099 Toplam
388.591 31 Aralık 2013
74.080
74.080
47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço
aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı
toplamları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları
gösteren açıklayıcı not: 3.086 TL kar düzeltmesinden kaynaklanan zarar (1 Ocak - 31 Aralık 2013:
1.238 TL),
47.5 Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan bilgiler:
Dönemin karşılık (gelir)/giderleri:
İzin karşılığı
Kıdem tazminatı
Dava karşılıkları
Sigortacılık faaliyetlerinden alacak karşılığı
Şüpheli alacaklar karşılığı
Diğer - Toplam
1 Ocak 31 Aralık 2014
107.900 707.907 115.320 27.682 68.673 16.228 1.027.482 1 Ocak
31 Aralık 2013
213.693
84.485
365.795
15.444
71.197
766.842
241
242
BNP PARIBAS CARDIF 2014 FAALİYET RAPORU
Şirketin Ticaret Unvanı : BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 635289
Merkezi
: Meclis-i Mebusan Cad. No: 57 34427 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Şirketin Ticaret Unvanı : BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 633107
Merkezi : Meclis-i Mebusan Cad. No: 57 34427 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Şirketin Ticaret Unvanı : BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 380796
Merkezi : Meclis-i Mebusan Cad. No: 57 34427 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Bölge
Telefon Fax
AKDENİZ
(242) 312 85 92-312 79 63
(242) 312 78 62 Mehmetçik Mah.Aspendos Bulvarı No:81 Teras Kat Muratpaşa/Antalya
Adres
ANADOLU 1
(216) 349 77 15
(216) 418 50 95 Caferağa Mah. Mühürdar Cad. No:22 Kadıköy – İstanbul
ANADOLU 2
(216) 517 27 89
-
ANKARA
(312) 419 45 39
(312) 425 71 49 Turan Güneş Bulvarı No:17 Kat:4 Çankaya /Ankara
AVRUPA 1
(212) 296 40 76
(212) 296 40 86 Cumhuriyet Cad. No:123 Kat:2 Harbiye-İstanbul
AVRUPA 2
(212) 296 40 94
(212) 246 78 19 Cumhuriyet Cad. No:123 Kat:1 Harbiye-İstanbul
ÇUKUROVA
(322) 459 15 32
(322) 459 17 08 Çınarlı Mah. Atatürk Cad. İdeal Plaza Kat:4 Seyhan/Adana
EGE
(232) 425 74 66
(232) 425 73 68 Şair eşref Bulvarı No:23/A Çankaya/ İzmir
Ankara Caddesi Şimşek Han. No:82 Kartal / İstanbul
GÜNEYDOĞU ANADOLU (342) 324 33 02
(342) 324 22 73 Mücahitler Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Teymur Plaza Kat:5 Şahinbey/Gaziantep
KARADENİZ
(462) 321 83 59
(462) 321 09 51 Kemerkaya Mah. Kunduracılar Cad. No: 74 Kat: 1 TRABZON
MARMARA
(224) 224 14 68
(224) 224 14 65 Doğanbey Mahallesi Fevziçakmak Caddesi Berk 2 Plaza Kat :9 16200 Osmangazi / Bursa
TRAKYA
(212) 465 34 66
(212) 465 35 81 Yeşilköy Havalimanı Kavşağı Dünya Ticaret Mer. EGS Blokları B1 Blok Kat:13 Bakırköy/İST.
243

Benzer belgeler