özgeçmiş - Şırnak Üniversitesi

Transkript

özgeçmiş - Şırnak Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
CURRICULUM VITEA
Surname, Name
(adı,soyadı)
Birth place
(Doğum tarihi)
Birth date
(Doğum yeri)
Education (Eğitim)
Primary School(İlkokul)
High School(orta-lise)
B.S. (Lisans)
OKAY, GÜROL
Sultanhisar
09.08. 1946
:
Sultanhisar-AYDIN
İzmir Turkish College(İzmir Türk Kolleji)
Department of Chemistry, METU, Ankara,
Turkey. 1970.
M.S. (Yüksek lisans)
Organic Chemistry, METU, Ankara, Turkey.
1972.
Ph. D. (Doktora)
Organic Chemistry, Ankara University, Ankara,
Turkey. 1978 .
Research Areas( Araştırma Konuları)
:





(2+2), (4+2) Cycloaddition Reactions of Heterocyclic Compounds
[Heterosiklik bileşiklerin (2+2),(4+2)siklo katılma reaksiyonları]
Synthesis of Strychnos and Indol Type of Alkoloids [Strychnos ve indol
türü Alkaloid sentezleri]
Synthesis of 4-Membered Cyclic Nitrones-b-Lactam Antibiotics[4 üyeli
halkalı Nitron sentezi-b-laktam Antibiyotikleri]
Alkaloit kimyası
İlaç hammaddesi sentezleri
Professional Experience (Mesleki Deneyim)
Date(Tarih)
Experience(deneyim)
1977-1978
Fellowship(burs)
1980-1981
28.04.1983
17.12.1982-21.02.1986
23.01.1984-21.03.1986
23.01.1986
1987-1988
Twente University of Technology,
Nederlands.(Hollandada Twente teknik
Üniversitesinde Burslu araştırıcı)
Fellowship (burs) Twente University of
Technology, Nederlands.(Hollanda da
Twente Teknik Üniversitesinde burslu
araştırma ve inceleme)
Assoc. Prof. Dr.(Doçentlik ünvanının alınması)
Steering Council of the Institute for Graduate
Studies in Science and engineering of Gazi
Üniversity(Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği)
Asst Head of Dept., Gazi University,
Chemistry Dept.(Gazi Üniversitesi Kimya
Bölümü başkan yardımcılığı)
Assoc.Prof.Dr.Hacettepe
University(Hacettepe Üniversitesine doçent
kadrosuyla atanma).
Fulbright Fellowship Vander Bilt
Unıversity, USA(ABD’de Vander Bilt
Üniversitesinde burslu misafir öğretim
üyeliği)
30.10.1989
1990-1993
1991-1994
Professor (Profesörlük ünvanı)
Hacettepe Unıversity
The Head of Organic Chemistry Division,
Hacettepe University, Chemistry
Dept.(Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
Organik Kimya Anabilim Dalı başkanlığı)
Members of The Faculty Board, Hacettepe
University, Faculty of Science.(Hacettepe
Üniversitesi Fen Fakültesi Kurulu üyesi)
1991-1994
1997- 2005
1997-2005
2000-2002
2002-2003
The Head of Expert Committee of Food and
food product of TSE (TSE Gıda İhtisas grubu
başkanı)
Assoc. Dean of Hacettepe University Faculty
of Science.(Hacettepe Üniversitesi Fen
Fakültesi Dekan Yrd.)
Editör,Hacettepe Journal of Biology and
Chemistry (Hacettepe Üniversitesi Biyoloji –
Kimya dergisi editörü)
Editör, Hacettepe Journal of Mathematics and
Statistics (Hacettepe Üniversitesi Matematikİstatislik dergisi editörü)
The Head of Expert Committee of
Petrochemistry group of TSE(TSE Petrokimya
İhtisas grubu başkanı)
2002-2005
The Head of Expert Committee of Plastic
pipes Group of TSE (TSE plastik borular özel
daimi ihtisas grubu başkanı)
2002-2005
2003-2006
2005-2009
The Head of Organic Chemistry Division,
Hacettepe University, Chemistry
Dept.(Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
Organik Kimya Anabilim dalı başkanı)
The Head of environment expert commity of
TSE(TSE Çevre İhtisas grubu başkanı)
Chairman of Chemistry Department,
Hacettepe University.(Hacettepe Üniversitesi
Kimya Bölümü başkanı)
2005-2009
Member of The Faculty Board,Hacettepe
Unıversity,Faculty of Science(Hacettepe
Üniversitesi Fen Fakültesi Yönetim Kurulu
üyesi)
2009-
Vice President of Siirt University(Siirt
Üniversitesi Rektör yardımcısı)
2009-2012
The Head of Graduate school of natural and
Applied Sciences(Siirt Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü müdürü)
2009-2011
The Head of Graduate School of Social
sciences(Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü müdürü)
2009-
Director of International Cooperations Office
(exchange programs,LLP)[Avrupa Birliği
İlişkileri başkanı]
2009-
Director of Bologna process of University.
(Siirt Üniversitesi Bologna süreci başkanı)
2010-
The Head of Academic Quality Control and
innovation unit of Siirt University(Siirt
Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme kurulu başkanlığı)
2009-
Member of İnter-University council of
Turkey.(Üniversitelerarası kurul üyesi)
2012-
President of Ethics Boards of Siirt University)
(Siirt üniversitesi etik kurulu başkanı)
2009-2012
Farabi exchange program coordinator of Siirt
university( Siirt Üniversitesi Farabi değişim
programı koordinatörü)
2010
University of Nicolai Copernici Torun-Poland.,
Erasmus teaching program(Erasmus ders
verme programı ile Nicolai Copernici
üniversitesinde bulunma)
28.08.2013-
Dean of Engineering Faculty of Şırnak
University
17.01.2014-
Vice President of Şırnak University,
2011
University of Almeria-Spain., Erasmus
teaching program(Erasmus programıyla
Almeria-İspanya da ders verme)
Thesis Supervised(Yöneticisi olduğu lisansüstü çalışmalar)
Ph.D.(Doktora yöneticiliği)
:
Yılmaz Yıldırır Sübsite benzotiyofenlerin
dimetil asetilendikarboksilat ile reaksiyonları
Gazi Üniv. Fen Bil. Enst. Mart 1970.
Recep Acar Çer nobil Nükleer Reaktör
kazasından sonra çeşitli yaş grubu
hayvanlarının kemiklerinde Sr-90 birikiminin
incelenmesi Gazi Üniv. Fen Bil. Enst. Ağustos
1987.
Nazan Tunoğlu 3-aminobenzofuranon
sentezleri ve bu bileşiklerin DMAD ile
tepkimeleri Hacettepe Ünv., Fen Bil.
Enst.,Şubat 1990.
Ahmet Gülce Strychnos alkaloidlerinin
sentezi Hacettepe Ünv., Fen Bil.
Enst.,Haziran 1994.
Mustafa Yavuz Ergün Tetrasiklik strychnos
alkaloidlerinin sentezi üzerine çalışmalar
Hacettepe Ünv., Fen Bil. Enst., 1999.
Fazilet Devrim Özdemir Syhthesis of some
natural product building blocks Hacettepe
Ünv., Fen Bil. Enst.,2002.
Neslihan Bayraktar Dimici Studies on the
synthesis of aspidosperma type alkaloids;
Total synthesis of (±) uleine and (±)
dasycarpidone Hacettepe Ünv., Fen Bil.
Enst.,Ekim 2004.
Ayşe Uzgören Aspidospermatan iskeleti ile
Strychnos Alkaloitlerinin Sentezi Üzerine
Çalışmalar. Hac Üniv.,Fen Bil.Enst. 2008
MSc.(Yüksek lisans
yöneticiliği)
Deniz Sarigöl Muhtemel Biyolojik aktif
Tetrahidrokarbazol yapısına sahip açil
hidrazon türevlarinin sentezi Hacettepe Üniv.
Fen Bilim. Enst.2014
Yılmaz Yıldırır α ve β-Naftalinsülfonik asit
sente
sleri üzerine çalışmalar Gazi Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 1986.
Emine Sibel Fındık 5,7-dikloro-3 (2H)
Benzofuranun ve bu bileşikten yeni enamin
sentezleri Hacettepe Ünv., Fen Bil.
Enst.,Şubat 1989.
Aysun İnal Sakkaroz hidrolizi ve hidrolize
safsızlıkların etkisi Hacettepe Üniv., Fen Bil.
Enst., Temmuz 1991.
Mustafa Yavuz Ergün Antitümör etkisi bilinen
Eliptisin’in sentezi Hacettepe Üniv., Fen Bil.
Enst.,Şubat 1994.
Neslihan Bayraktar The study on the
synthesis of Ellipticine Hacettepe Üniv., Fen
Bil. Enst.,Ağustos 1996.
Yücel Şahin İdrar içerisinde suistimal edilen
maddelerden eroin, esrar ve kokainin
izolasyonu ve GC-MS tekniği ile tanımlanması
Hacettepe Üniv., Fen Bil. Enst., Ağustos
1996.
Meltem Konuşkan Synthesis of some
important intermediates in the synthesis of
elipticine which has antitumor activity
Hacettepe Üniv., Fen Bil. Enst.,Ağustos
2002.
Ayşe Uzgören Reaction of enamines with
acetylene derivatives Hacettepe Üniv., Fen
Bil. Enst.,Ağustos 2003.
Yasemin Yüzgeç Synthesis of 6H-pyrido[4,3b] carbazole system Hacettepe Üniv., Fen Bil.
Enst.,Ocak 2004.
Deniz Sarigöl “Bazı Tiyazole (3,2-b) 1,2,4Triazol Türevlerinin Sentezi” Hacettepe Üniv.
Fen Bil. Enst.2010
Courses Instructed :








General Chemistry
General Chemistry Laboratory
Organic Chemistry
Organic Chemistry Laboratory
Spectral Analysis of Organic Structures (graduate)
Heterocyclic Chemistry (graduate)
Biochemistry
Food additives
Selected Publications (Seçilmiş yayınlar)
D.Sarigol, A.Uzgoren-Baran
et.al
D.Sarigol,A.Uzgoren-Baran
et.al.,
A Uzgoren-Baran,et al
Synthesis and Structural studies of acyl
hydrazone derivatives having
tetrahydracarbazole moiety, Journal of Molecular
Structure Vol.1086, 146-152(2015)
Novel Thiazole(3,2,b)-triazoles derived from
naproxen with analşgesic/anti-inflammatory
properties:Synthesis,biological evaluation and
molecular modeling studies,Bioorganic and
Medicinal Chemistry, Vol.23, 2518-2528(2015)
Thiazole (3,2-b)-1,2,4-triazole- 5(6H) -one
Substituted with ibuprofen:Novel non Steroidal
anti- inflammatory agents with Favourable
gastrointestinal tolerance; European Journal of
Medicinal Chemistry,Vol.57,398-406(2012)
Gocmenturk,Mustafa etal
Synthesis of Tetrahydrocarbazole Derivatives of
the İndole alkaloids;Asian Journal of Chemistry,
vol.24,issue 6 (2012)2493-2496
Uzgoren-Baran A, Tunoglu
N, Okay G
Organic Preparations and Procedures
İnternational ‘Synthesis of various 2,8cyclooctadiene -1,2-dicarboxylates’Volume:42
Issue:2 Pages:143-150 Published:2010
Title: Synthesis of Tricyclic Derivatives of
Antitumor Alkaloid Ellipticine
Ergun Y, Gulle S, Bilici AC,
et al.
Source: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Volume: 22 Issue: 3 Pages: 1853-1858 (
2010)
Uzgoren A, Uludag N, Okay
G and Patir S.,
Uzgören A, Rzaev M.O.
Zakir, Okay G.
Studies on the Synthesis of 4-Oxo-2,3,4,9tetrahydrocarbazole Derivatives,
J.Heterocyclic.Chem.,46.1416 (2009)
Bioengineering functional copolymers: synthesis
and characterization of poly(N-isopropyl
acrylamide-co-3,4-2H-dihydropyran)s
J Polym Res (2007) 14:329-338
Ergun Y, Patir S, Okay G
A novel synthesis towards ellipticine and its
derivatives. Synthesis
of
a new precursor
compound
SYNTHETIC COMMUNICATIONS 34 (3): 435442 FEB 2004
Ergun Y, Patir S, Okay G
A novel synthetic approach for the synthesis of
pyridocarbazole alkaloids
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
40 (6): 1005-1010 NOV-DEC 2003
Hokelek T, Uzgoren A,
Diethyl
Ergun Y, Tunoglu N, Okay
diene-1,2-dicarboxylate
7-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)cycloocta-2,8-
G
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION ESTRUCTURE REPORTS ONLINE 60: O48-O50
Part 1 JAN 2004
Hokelek T, Uzgoren A,
Dimethyl 7-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)cyclo-octa-2,8-
Ergun Y, Tunoglu N, Okay
diene-1,2-dicarboxylate
G
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION ESTRUCTURE REPORTS ONLINE 59: O1220O1222 Part 8 AUG 2003
Hokelek T, Patir S, Ergun
Ethyl
Y, Okay G
carboxylate
9H-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-3-
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION ESTRUCTURE REPORTS ONLINE 58: O1255O1257 Part 11 NOV 2002
Ergun Y, Patir S, Okay G
Synthesis
of
the
azocino[4,3-b]indole
core
structure for the synthesis of strychnos alkaloids
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
39 (2): 315-317 MAR-APR 2002
Hokelek T, Patir S, Ergun
Ethyl 4-methyl-9H-carbazole-3-carboxylate
Y, Okay G
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION ESTRUCTURE REPORTS ONLINE 58: o206o208 Part 2 FEB 2002
Hokelek T, Patir S, Ergun
2-(1,2,3,4-Tetrahydrocarbazol-2-yl)butylamine
Y, Okay G
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION ESTRUCTURE REPORTS ONLINE 57: o568o570 Part 7 JUL 2001
Hokelek T, Patir S, Ergun
4-methylcarbazole-3-carboxylic acid
Y, Okay G
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION CCRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS
57: 414-416 Part 4 APR 15 2001
Tunoglu N, Okay G
[2+2]Cycloadditions
of
benzofuran-3(2H)-one
enamines with dimethyl acetylenedicarboxylate
ORGANIC
PREPARATIONS
AND
PROCEDURES INTERNATIONAL 32 (6): 584588 DEC 2000
Ergun Y, Bayraktar N, Patir Intermediates
S, et al.
alkaloids.
for
the
Synthesis
synthesis
of
of
indole
tetrahydrocarbazole
derivatives
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
37 (1): 11-14 JAN-FEB 2000
Ergun Y, Patir S, Okay G
Total synthesis of 5-demethylellipticine
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
35 (6): 1445-1447 NOV-DEC 1998
Patir S, Okay G, Gulce A,
Intermediates for the synthesis of tetracyclic
et al
indole
alkaloids.
Synthesis
of
4-
aminotetrahydrocarbazole derivatives
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
34 (4): 1239-1242 JUL-AUG 1997
Tunoglu N, Okay G
Synthesis of substituted benzofuran3(2H)one
enamines
SYNTHETIC
COMMUNICATIONS
26
(17):
3151-3159 1996
Hokelek T, Patır S, Gulce
Structural
A, Okay G
tetrahydrocarbazole Derıvatıves .1. 2,3-Dıhydro-
Investıgatıons
of
9-(phenylsulfonyl)carbazole-4(1h)-one
1,2,3,4-
and
1,2,3,4-tetrahydro-carbazole-1-spıro-2'[1,3]dıthıolane
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION CCRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS
50: 450-453 Part 3 MAR 15 1994
Agar R, Okay G, Akman S
Determınatıon Of Total Beta-Actıvıty In Sheep
Bones Of Dıfferent Ages In Turkey After
Chernobyl Nuclear-Reactor Accıdent
REVUE ROUMAINE DE CHIMIE 39 (4): 365-371
APR 1994
Yıldırır Y, Okay G
A Novel Synthesıs of Some Arylthıoglycolıc
Acıds
ORGANIC
PREPARATIONS
AND
PROCEDURES INTERNATIONAL 23 (2): 198200 APR 1991
Whang K, Cooke Rj, Okay
Total Synthesıs of (+)-Verrucosıdın
G, et al.
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL
SOCIETY 112 (24): 8985-8987 NOV 21 1990
Okay G
The Stereoselectıve Synthesıs Of Dısubstıtuted
E,Z-Dıene Ester
SYNTHETIC COMMUNICATIONS 19 (11-12):
2125-2132 1989
Acar R, Okay G, Akman S
Accumulatıon of Sr-90 In Sheep Bones From
Dıfferent Regıons of Turkey
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND
NUCLEAR CHEMISTRY-ARTICLES 131 (1):
215-221 MAY
1989
Okay G, Choı Jr, Cha Jk
Stereoselectıve Synthesıs Of Carbohydrates
From Acyclıc Precursors
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN
CHEMICAL SOCIETY 195: 2-CARB Part 1 JUN
5 1988
Pennıngs Mlm, Okay G,
Chemıstry of 4-membered cyclıc nıtrones .2. 1,3-
Reınhoudt Dn, Et Al
dıpolar cycloaddıtıon reactıons wıth electrondefıcıent acetylenes and conversıon of the 1,3dıpolar adducts ınto pyrıdıne-derıvatıves
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 47 (23):
4413-4418 1982
Reınhoudt DN, Okay G,
Thıepın Chemıstry - 1-2 Reactıon-Products From
Trompenaars Wp, Et Al
3-(1-Pyrrolıdınyl)Thıophens
And
Dımethyl
Acetylenedıcarboxylate (DMAD)
TETRAHEDRON LETTERS (17): 1529-1532
1979
Research Projects
‘Sellektif siklooksigenaz – w2 – (CO-2) inhibitörü antienflammatuar heterosiklik
bileşik sentezleri’ 04A601005 no lu Hac. Üniv. BAB projesi, 27.10.2009
Pridokarbazol Alkaloitlerinin Sentezi Üzerine Çalışmalar, H. Ü. Araştırma Fonu
Araştırma Projesi, 03.02.601.003, Proje Yürütücüsü, 2006.
Alkil ve Açil grupları İle Sübstitüe Olmuş Değişik Büyüklükteki Halkalı
Enaminlerin
Elektrofilik Asetilenlerine Katılma Reaksiyonları, H. Ü. Araştırma Fonu Güdümlü
Araştırma
Projesi, 06 G 036, Araştırmacı, 2005.
Substitue Benzofuranon indanon ve tetralon enaminlerin dimetilasetilen
dikarboksilat (DMAD) ile (2+2) siklo katılma reaksiyonları, Hacettepe
Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 0201601006, Proje Yürütücüsü, 2005.
Antitümör aktifliğine sahip Elliptisin sentezinden yeni bir yöntem ile önemli ara
bileşiklerin sentezi, Tübitak Projesi, Proje No: TBAG-2024 Proje Yürütücüsü ,
2003.
Tetrasiklik”Strychnos” türü indol alkaloitlerinin temel iskeletlerinin sentezi
Tübitak Projesi, Proje No: TBAG-1616, Proje Yürütücüsü, Aralık 2000.
(±) dasycarpidone ve (±) ulein’in toplam sentezi, Tübitak Projesi, Proje No:
TBAG-1205, Haziran 1996.
Indol Alkaloitlerinden Antitümör aktifliğine sahip “Olivacine” ve
“Ellipticine”Bileşiklerinin sentezi,Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje
No: 94.04.007-013, Proje Yürütücüsü,1994.
Biyolojik aktif ulein-type indol alkaloitlerinin sentezi, Tübitak Projesi, Proje No:
TBAG-1027, Proje Yürütücüsü, Mart 1994.
Benzo[β] tiyofenlerin DMAD ile reaksiyonlarının incelenmesi, Tübitak Projesi,
Proje No: TBAG-818, Proje Yürütücüsü,1990.
Bor minerallerinden hidroklorik asit kullanarak borik asit üretimi, Tübitak Projesi,
Proje No: 323.
Strychnos alkaloitlerinin azakino[4,3-β] indol temel yapısının sentezi üzerine
çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 9802601002,
Proje Yürütücüsü .
BOOKS(Kitaplar)






G.Okay, Organik Kimya I, Bilim Yayınları,5.Baskı(1997).
G.Okay, B.Özgün, Organik Kimya II,Bilim Yayınları 2. Baskı(1994).
G.Okay,Y.Yıldırır,Organik Kimya Problemleri ve Çözümleri,Bilim Yayınları
III.Baskı(1998)
G.Okay,Y.Yıldırır, Organik Kimya Kısa ve Öz, Bilim Yayınları(1999 Çeviri
eser).
G.Okay, Y.Yıldırır,Organik Kimya Öğrenci için Problem Çözümleri,Bilim
Yayınları (1999) (Çeviri)
G.Okay,Y.Yıldırır.,Organik Kimya,Literatür yayınları(2002) Graham
Solomon’un Organik kimya kitabı olup Organik Kimya Anabilim dalındaki
17 öğretim üyesi ile birlikte hazırlanmıştır(Kitabın editörlüğü yapılmıştır.).

Benzer belgeler