Mail hesabı açmak

Transkript

Mail hesabı açmak
ingilizgeogretmeni.com
Mail hesabý açmak
Onaylayan Dostx
Perþembe, 26 Ocak 2006
Son Güncelleme Pazar, 02 Kasým 2008
Siz de kendinize ve mesleðinize özel bir mail adresi alýn...
Mail hesabý açmak için...
1- Sitemize Üye olun, (Soldaki menünüde 'Giriþ' alanýnda bulunan "KAYIT" linkini açýnýz)
2- Üyelik baþvurunuzdan sonra belirttiðiniz mail adresine gelen onay linkini kullanarak üyeliðinizi aktif hale getirin,
3- www.ingilizceogretmeni.com ana sayfastndaki "GÝRÝÞ" bölümünden Üye giriþi yaptýðýnýzda soldaki Ana Menü'nün altýnda
linkini açýn.
4- Mail hesabýnýzý açmanýz için gerekli iþlemleri yaptktan sonra mailiniz kullanýma hazýr olacaktýr..
5- Maillerinize MSN Messenger'dan, www.hotmail.com adresinden yada sitemizden üye giriþi yaparak takip edebilirsiniz.
MAIL HÝZMETÝMÝZ SADECE ÝNGÝLÝZCE ÖÐRETMENLERÝNE ÖZELDÝR. www.ingilizceogretmeni.com, Ýngilizce Öðretme
Diplomasý veya eþdeðer belge sahibi olmayanlara mail adresi hizmeti vermez. Buna raðmen mail hizmeti baþ vurusunda
bulunanlar her türlü yasal sorumluluðu almayý peþinen kabul ederler. Sitemiz bu þartlarda mail adresi alanlara verdiði hizmeti
önceden haber vermeden durdurma hakkýna sahiptir.
http://www.ingilizceogretmeni.com/portal
Joomla! ve MJ Turkiye ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 11:17

Benzer belgeler

RATHER, QUITE, FAIRLY Nedir?

RATHER, QUITE, FAIRLY Nedir? I couldn’t quite understand what you superlative form ile It’s quite the worst match I have ever watched. FAIRLY positive adjective ve adverb lerle The exercises were fairly easy. It wa...

Detaylı

To Be Nedir?

To Be Nedir? Is/Am/Are Bill is sick today. ("present tense" yapýlarda kullanýmý.) She is a doctor. ("present tense" yapýlarda kullanýmý.) It is not time yet. ("present tense" yapýlarda kullanýmý.) She is not he...

Detaylı

Dökümanı İndir pdf

Dökümanı İndir pdf smini deitirirken sonundaki harfi siliyoruz Noktaya karmyoruz cbunsaved.dat. Gibi olacak Dediim gibi sonundaki noktaya karmyoruz.

Detaylı

A, an, the nedir? 3

A, an, the nedir? 3 - North America Bazý Coðrafi terimler - the South Pole - the West - the South - the North East - Western Europe Þehir ve Ülke ÝsimleriGenel - a city - a state - New York - Paris - Washington : Soka...

Detaylı

Plural Form Nedir?

Plural Form Nedir? mosquitos tornado – tornadoes/ tornadosh) calf –calves life – lives thief- thieves half – halves loaf- loaves wolf – wolves knife- knives self- selves scarf – sc...

Detaylı