Bentley Bina Bilgi Modelleme Yazılımları

Transkript

Bentley Bina Bilgi Modelleme Yazılımları
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
HOŞGELDİNİZ
Taner Aksel, Genel Müdür
Benko Ltd.
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Bentley Hakkında
Bentley Kullanıcıları en büyük
tasarım firmalarıdır:
 ENR Top 20’nin hepsi:
 Yapılar
 Ulaşım
 Enerji
 Üretim
 Su
 Atıksu
 Top 20’nin 19’u:
ABD’de 50 eyaletin 47 karayolu müdürlüğü
Bentley yazılımlarını kullanıyor
 Endüstriyel Proses / Petrol
 Telekomünikasyon
 Tehlikeli atıklar
 47 of the Top 50 Designers in International
 97 of the Top 100 Pure Design Firms
Küresel Firma:
• 45 ülkede 3000 çalışan
• Yıllık ciro $500 milyon
2 | WWW.BENTLEY.COM
Bentley is the Global Leader in:





Road and Rail

Bridges

Water systems

Structural analysis
Process plant

operations

Generative design
3-D city GIS
Construction
simulation
Energy modeling
Infrastructure asset
operations
 Collaboration servers for project work-sharing
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Bentley Çözümleri
KÖPRÜLER
BİNALAR
KADASTRO ve ARAZİ
PLANLAMA
KAMPÜSLER
PETROL
ELEKTRİK ve
DOĞALGAZ
FABRİKALAR
METAL ve
MADENCİLİK
DEMİRYOLLARI
KARAYOLLARI
SU ve
KANALİZASYON
3 | WWW.BENTLEY.COM
İLETİŞİM
ENERJİ ÜRETİMİ
• Bentley yazılımları, altyapı hesaplarından, binaların
tasarımına, tesisat çözümlerine, inşaat sonrası
işletmesine kadar hemen her türlü adım için entegre
çözümler sunmaktadır.
• Bir şehri tüm altyapısı ile bilgisayar altında sıfırdan
tasarlamak artık mümkün.
• Olası sorunların önceden tesbitini sağlayan, tüm teknik
çalışma ve değişikliklerin takibini ve kaydını yapabilen
bu çözümlerle inşaat ve yönetim maliyetlerinde ciddi
tasarruflar da mümkün oluyor.
4 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Bentley Bina Bilgi Modelleme Yazılımları
5 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
• Kısıtlı bütçe ve zaman içinde daha
büyük projeler
• Daha karmaşık tasarımlar
• Firmalar yönetmekte zorlanır
–
–
–
–
–
Bilgi yüklemesi
Artan iş karmaşıklığı
Standartlara uyumluluk
Proje çalışanları arasında iletişim
riskler
• Projedeki herkes aynı – doğru bilgiye erişebilmeli.
6 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Günümüzde Zorluklar
Proje Performans
Yönetimi
(Tasarla & İnşa Et)
Yeni varlıkları maliyet, zaman ve kalite
kısıtlamaları dahilinde gerçekleştirme
ProjectWise
7 | WWW.BENTLEY.COM
Varlık Performans
Yönetimi
(İşlet & Bakımını Yap)
Yatırımın karşılığını optimize etme –
güvenli ve karlı bir şekilde işletmeyi
garantiye alır
AssetWise
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Bentley - Proje/Altyapı Varlık Yönetimi
Altyapı varlıklarını işletenlere varlığın hayatı
boyunca bilgi modelleme platformu ile mühendislik
bilgi yönetimi sunar.
&
Altyapı varlıklarının performans, güvenlik ve kodlara
uyumluluğunu kontrol eden, yöneten yazılımlar ve
on-line servislerdir.
8 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
AssetWise Nedir?
–
–
–
–
Bütçe aşımı
Zaman aşımı
Kaliteden feragat
Azalan ölçek/vizyon
• İşletme ve Bakım
–
–
–
–
–
–
Bilinmeyen maliyetler
Tahmin edilemeyen hasarlar
Programsız bakım
Başarısız bakım işleri
Kötü kaynak yönetimi
Standardı düşük iş
9 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Neden ? Çünkü altyapı projeleri risk taşır...
• Teslimat
• Toprakaltına
gömülünce
görünmez olur
• Bittiğinde
çoğunlukla
bilinmez
• Çok sayıda
taraf/hissedar
vardır
• Değişiklik
maliyetleri tahmin
edilemez.
10 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Altyapı karmaşıktır…..
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Eldeki Bilgiye Güven Yoksa…
Çalışanın Verimliliği(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
Bilgi doğruluğu %8
düşünce – Çalışan
verimliliği %50 düşer
20
10
0
75
80
85
90
95
100
Ortalama Bilgi Doğruluk oranı(%)
Source: ICM - Based on 8 data sets used in series and each data set at an integrity level varying from
75% to 100%
11 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
BP Platformu – Meksika Körfezi
12 | WWW.BENTLEY.COM
“…Vanaları kapatması
gereken kontroller aslında bir
test aracına bağlanmış ve bu
nedenle vanalar
kapatılamamış…”
“…Patlama önleyici parçada BP
‘nin haberdar olmadığı
Transocean firması tarafından
bazı değişiklikler yapılmış ve …
Transocean parçanın
güncellenmiş çizimlerini
verememiştir…”
13 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
“Patlama önleyici parçasında
yapılmış ve belgelenmemiş
değişiklikler nedeniyle ham
petrolün denize akmasını
önleyecek kapatma işleminde
gecikmeler yaşanmıştır…
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Creating a World Class Railway –
Crossrail, UK
14 | WWW.BENTLEY.COM
50km
35km
21km twin tunnel
2012
Olympic
Stadium
The City
LONDON
Canary
Wharf
Heathrow
Airport
15
15 || WWW.BENTLEY.COM
WWW.BENTLEY.COM
Shenfield
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Maidenhead
42 km of bored tunnels
200upgraded
million passengers
28 existing surface stations
(11 major reconstructions) per year
4 Siding / marshalling
locations
Maximum depth of
tunnels 30m
1 Major new depot
24 Trains per hour
during peak times
21 km of new sub-surface
14,000
Major new
bridges
through
90kmConstruction
of existing Jobs twin-bore16railway
London
surface network
1 Hi tech
control centre
9 sub-surface
160 Kph on surface
stations
100 Kph in tunnels
16 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Key Project Statistics
Veriler– Temmuz 2009 – Proje Başlangıcı
• CAD Dosya
• Kullanıcı
• Taşeron
92,000
25
3
Şubat 2011
• CAD Dosya
• Kullanıcı
• Taşeron
500,000+
1750+
35
Kasım 2012
• CAD Dosya
• Kullanıcı
• Taşeron
17 | WWW.BENTLEY.COM
1,500,000+
2500+
84+
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
ProjectWise CAD Kullanıcıları / Dokümanlar
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Projectwise – Standart Klasör Yapısı
FDC
Kontratlar
Tipik
Klasör
Yapısı
18 | WWW.BENTLEY.COM
Proje/Kontrat
Özellikleri
19 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Projectwise – Doküman Numaralama Sistemi
Varlık İşletmeleri
• Bakım
• Tamirat
• Koda uyum
Gereksinimler
Yönetim
İnsan
Kaynakları
ERP
Finans
• Güvenlik
• Teftiş
• Yenileme
Mühendislik
Bakımı
Olay Yönetimi
Varlığın Hayatı Boyunca Bilgi Yönetimi
Proje
Proje
Proje
Proje
Mühendislik Projeleri
Tasarım
Optimizasyon
20 | WWW.BENTLEY.COM
Doküman
Onayları
Analiz
• Genişletme
• Tamirat
• İyileştirme
• Yenileme
• Güncelleme
• Tasarım
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Varlık İşletmelerinde Bentley Çözümleri
Varlık İşletmeleri
• Bakım
• Tamirat
• Koda uyum
Gereksinimler
Yönetim
ERP
İnsan
Kaynakları
Finans
Olay Yönetimi
• Güvenlik
• Teftiş
• Yenileme
Mühendislik
Bakımı
Varlığın Hayatı Boyunca Bilgi Yönetimi Platformu
(Doğru bilginin tek kaynağı)
Projectwise
Entegrasyon
Sunucusu
AssetWise
Veri Kalite
Servisleri
ProjectWise Entegrasyon Sunucusu
• Mühendislik Doküman Yönetimi
• Mühendislik Paylaşımı
• Tasarım Aplikasyon Ayarları
AssetWise Veri Kalite Servisleri
Tasarım
Optimizasyon
21 | WWW.BENTLEY.COM
Doküman
Onayları
Veri Analizi
ve Onay
• Veri Kalite Analizi
• Tasarımdan Veriler
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Varlık İşletmelerinde Bentley Çözümleri
Tarihçe
2005
2006
Yapısal Analiz ve Tasarım
STAAD
Product ‘s
RAM
Product ‘s
Fabrikasyon ve
detaylandırma
ProSTEEL
2009
Kule Tasarımı
STAAD
Tower
2010
Detaylandırma
ProStructrue
With Con. Detail
2011
Su Yapıları
SACS
2012*
Yapısal Analiz ve Tasarımda yeni nesil:
22 | WWW.BENTLEY.COM
Sonrası
?
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Yapısal Çözümler
Dünyanın 1 numaralı yapısal analiz ve tasarım yazılımı
• STAAD Pro
– STAAD.Foundation
– STAAD.Beava
(Köprü, viyadük analizi)
– STAAD.Tower
– STAAD.Offshore
– Kesit Sihirbazı
23 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Yapısal Ürünler
Lider Temel tasarım yazılımımız
• STAAD.Foundation
– Radye Temel
– İzole temel.
– Titreşimli ekipman.
– Kazıklar
– Düşey hacimli tanklar
– Isı eşanjör temeli
24 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Yapısal Ürünler
Betonarme / Çelik, Kompozit, Ard-Çekmeli Binaların
analiz ve tasarımı için
•
RAM Structural System
•
RAM Elements
•
RAM Concept
•
RAM Connection
25 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Yapısal Ürünler
26 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
RAM Structural Örnek Projeleri
Yatay Yük Taşıyıcı
Duvarlar
Kirişsiz Döşemeler
Transfer Döşeme
27 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Yüksek Katlı Binalar
Kesme duvar
çekirdekleri
İçte düşey yük taşıyan
kolonlar
28 | WWW.BENTLEY.COM
Kiriş ve aşıklardan
oluşan tek yönlü
döşeme
Dış kenarda
moment çerçeve
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Duvar ve Moment Çerçeveli Yapılar
29 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
• Çelik elemanlar birleşim kapasite kontrolleri
• Çelik birleşim modellemesi, çizimi, detayları.
• Bağımsız çalışır, Staad.Pro altında da çalışır.
• Yeni Sürümde:
• Yeni kullanıcı arayüzü – daha pratik, kolay
• Taban ayağı birleşimleri
• Avrupa ve diğer ülke profilleri
• Optimizasyon seçeneği
30 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Ram Connection
Betonarme Döşemeler için Tasarım Yazılımı
31 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
RAM Concept
1.
2.
3.
4.
Staad.Pro’da yapıyı ve yükleri modelleyin.
Staad.Pro’da çerçeve analizini gerçekleştirin.
RAM Concept ‘i çalıştırın ve döşeme tasarımını yapın.
RAM Concept Modelini güncelleyin.
32 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
STAAD.PRO ve RAM Concept Entegrasyonu:
• ProStructures
– ProSteel
– ProConcrete
33 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Yapısal Ürünler
• Çelik yapı modellemesi, çizimi, birleşim detayları.
• Fabrikasyon çizimleri oluşturur,
• CNC makinelerine veri hazırlar.
• AutoCAD veya MicroStation altında çalışır.
• Staad.Pro ile 2 yönlü bağlantı: Structlink ile veri alışverişi
• Merdiven, ray, korkuluk, çapraz kütüphaneleri, malzeme listeleri...
34 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
ProSteel
ProConcrete
35 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Yapısal Ürünler
• Betonarme yapı modellemesi, çizimi, donatı detayları.
• AutoCAD altında çalışır.
• Staad.Pro modelini okur
• Üretim için otomatik 2-boyutlu çizimler (plan, görünüm, kesit…)
• Merdiven, kiriş, kolon, rampa modelleyiciler
• Malzeme raporları
• Donatı, kesim listeleri
36 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
ProConcrete
37 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
‘ProConcrete’ yazılımı 2011 Betonarme Dünyası’nda
uzmanların seçimi oldu
• Betonarme eleman donatı detaylandırma
yazılımıdır.
• Kiriş, kolon, döşeme, perde, temel kesitlerin
otomatik/parametrik detaylandırmasını yapar,
• Hazır kesit kütüphaneleri mevcuttur.
• Staad.Pro’nun kolon, kiriş donatı hesaplarını okur
ve otomatik olarak detaylandırmasını yapar.
• Betonarme detaylandırma
işlerinizi hızlandırır
38 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Power Rebar
•
AutoPIPE / Plus
–
Puls 1,2,3
–
WinNOZL API 650, KHK, PD5500, WRC107, WRC297
–
PlantFLOW, PlantFLOW Plus
–
Bentley StressISO for AutoPIPE
39 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Yapısal Ürünler
Su Yapıları Analizi
SACS is an integrated finite element
structural analysis suite of programs that
uniquely provides for the design,
fabrication, installation, operations, and
maintenance of offshore structures,
including oil platforms and wind farms
40 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Yeni Ürün: SACS
• Birbiriyle ilişkili yazılımlar arasında köprü
• Son bilgiler
• Teknik destek, güncelleme arabirimi
41 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Structural Dashboard
42 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Neden Entegre Yapısal Modellemeye İhtiyacımız Var?
Çok kaynaktan gelen bilgiler
Geoteknik veriler
Point Clouds
LiDAR
Mühendislik modelleri
DGN,
RVT,
DWG
IFC
XML
Raster
Formats
Endüstri Standartları
XML
Topografik veriler
GBXML
Oracle
Tekla,
Allplan,
Graphisoft
IFC, DXF
DXF,
JT,
CNC
PDF,
DGN,
DXF, DWG,
RVT word, Teftiş/Kontrol
excel, …
GIS ve Harita verileri
Detaylandırma
Fabrikasyon
43 | WWW.BENTLEY.COM
Çizimler
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Bilgi Modelleme — Örnek:
Bentley Electrical
dwg, dgn . . .
Bentley Mechanical
dwg, dgn . . .
Çevresel performans
dwg, dgn . . .
Bentley Structural
dgn, dwg, tekla . . .
Borulama
dwg, dgn . .
.
ProjectWise
Bentley Architectural
dgn, skp, rvt . . .
44 | WWW.BENTLEY.COM
Entegre ve
koordineli
BIM
Altyapı
dgn, dwg . . .
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
BIM - Bina Bilgi Modeli
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Büyük Projeler (Tasarım, inşaa, işletme)
Küresel Spor Organizasyonları
Havaalanları
45 | WWW.BENTLEY.COM
On of the largest residential, business and entertainment development in the city of Dubai, United
Arab Emirates. ($20BillionUSD)
Touted as a "city-within-a-city", Dubai Festival City is the Middle East's largest mixed-use
development that comprise a series of residential communities, numerous hotels, malls, a golf
course and other entertainment sites, and a full suite of public services, including schools.
46 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Dubai Festival City Case Study
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
DFC Virtual Contractor
• $52m office tower
• ‘Fully coordinated’ design
• 150+ major issues found
–
–
–
–
–
re-design
poor buildability
site re-work and scrap
4 weeks delay
administration costs
• $2.65m benefit
• 10 X ROI
47 | WWW.BENTLEY.COM
Savings
Design costs:
$
265,200
Material costs: $ 1,458,600
Preliminaries:
$
795,600
Administration: $
132,600
Total
$ 2,652,000
The project is projected to cost US$ 22 billion and take some eight years to build.
The city is planned to cover 6 square kilometres (2.3 sq mi) and will be home to 50,000 people and
1,500 businesses. Touted as a "city-within-a-city“
Objectives:
•Digital Masdar City.( Bentley BIM & PW)
•Capture sustainability information for future re- use.
48 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Masdar City Case Study
•
Arabtec is the de facto leader in the high rise building construction after
completing the world’s highest tower ( Burj Dubai; now renamed Burj
Khalifa). Current workforce 50,000 plus.
•
Arabtec, a Tekla account, has decided to implement BIM and decided to
evaluate various BIM technologies, in view of establishing a corporate BIM
center to help in quantities take off and detailed construction design.
•
They invited all the major vendors (Autodesk/ Revit, Tekla, Graphisoft, etc)
for presentations and workshops.
•
Bentley came out a winner after series of workshops in which competition
kept changing the goal posts.
•
The client decided on Bentley for its superior integrated technologies as
well as the Bentley long term partnership approach in addressing the BIM
roadmap at Arabtec, and placed order end of Q4 2010.
•
Implementation started in Q3 2011.
•
Successful conclusion Q1 2012.
•
Press Release Q2 2012.
49 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Arabtec BIM Win
• Need to inventory space and
manage related documents
(35,000 leases)
• 196 buildings
• 2.5 million m2 over 700 areas
• System data
• 330,500 documents
• 33,500 projects
• 275 ProjectWise users
Bentley ProjectWise
Bentley Facilities
50 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Frankfurt Airport
Modelleme
Analiz ve Tasarım
Structural Modeler*
RAM Concept, Elements*
Revit*
STAAD
Köprü
Dokümantasyon
Structural Modeler*
ISM
Endüstri Standartları
CIS/2
Revit*
PDF
Detaylandırma/
Fabrikasyon
IFC
ProStructures
DWG, DGN*
* First release links – Jan 2010
51 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Neden Bentley Integrated Structural Modeling ‘i (ISM) Geliştirdi?
STAAD.Pro
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Integrated Structural Model
AECOsim Building Designer
STAAD(X)
RAM Structural System
SACS
STAAD.foundation
ProConcrete
ISM
ProSteel
RAM Elements
RAM Concept
RAM Connection
AutoPIPE
52 | WWW.BENTLEY.COM
Revit
•
Aynı veri bankasından beslenen farklı yapısal yazılımların bir arada veri alışverişinde
bulunabildikleri iş akış arabirimi.
•
Entegre Yapısal Modellemeye olanak kılan teknolojiye ‘Yapısal Senkronizatör’ diyoruz.
•
Yapısal Senkronizatör, yapısal model bilgisini saklar, koordine eder ve görseller:
•
The ‘Structural Synchronizer’ provides a mechanism of storing, co-coordinating and
visualizing common structural model info
– Depolama : Ortak yapısal model veritabanı
– Koordinasyon : Farklı yazılımlar arasında verinin değişimi ve senkronizasyonu. Doğru
bilginin tek kaynağı. Revizyon tarihçe kütüğü
– Görselleme : Ücretsiz görselleyici
•
Herhangi bir yazılımla başlayıp ISM’de entegrasyon sonrasında başka herhangi bir yazılıma
aktarabilirsiniz.
•
ISM yazılımı ücretsizdir…
53 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
ISM – Entegre Yapısal Modelleme Nedir?
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
AECOsim
Deliver High Performance Buildings
through interdisciplinary building
design, analysis, simulation and the
production of high quality building and
project documentation.
AECOsim Energy Simulator
Building Energy Systems Simulation and Analysis
Building Mechanical
Building Electrical
Architecture
Structural
AECOsim Building Designer
Interdisciplinary Building Information Modeling
AECOsim Compliance Manager
Enterprise-Level LEED project management (SAS)
54 | WWW.BENTLEY.COM
• Binaların, endüstriyel tesislerin yapısal modellemesi
• Aynı anda hem fiziksel yapıyı hem de analiz için yapıyı
modelleme imkanı.
• Çelik, beton, ahşap elemanlar
• Merdiven, korkuluk, çatı, çerçeve kütüphaneleri ile hızlı
tasarım
• Analiz için Staad.Pro ve Ram Structural yazılımları ile
entegrasyon
• Bentley Architecture, Electrical, Mechanical modülleri
ile entegrasyon.
• DGN, DWG, DXF, PDF, STEP, IGES, IFC, ISM
formatlarında çizim
• Tek başına çalıştığı gibi, MicroStation altında da çalışır.
55 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
AECO Structural Modeler
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
AECO Architecture
Binaların mimari tasarımları için.
3-Boyutlu modelleme, gösterim; kat planları,
kesitler, elevasyonlar.
PDF dosyası içinde 3-boyutlu gezinti,
gösterim...
Building Electrical Systems
Building Mechanical Systems
Binaların havalandırma
ve boru sistemlerinin 3boyutlu modelleme ve
tasarımı için.
Mekanik ve borulama
bileşenlerinin parametrik
boyutlandırılması.
56 | WWW.BENTLEY.COM
Binaların elektrik tesisatlarının
projelendirilmesi, tasarımı,
hesapları ve listelenmesi için.
• Yapılarda karmaşık geometrik tasarımları gerçekleştirir.
• Parametrik- matematiksel modelleme yapılır
• Model içerisinde ilişkiler kurulur, değişiklikler bu ilişkilere
göre gerçekleşir.
• MicroStation altında çalışır,
• Structural Modeler ile entegredir.
57 | WWW.BENTLEY.COM
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Generative Components
© 2010 Bentley Systems, Incorporated
Teşekkürler
www.benkoltd.com

Benzer belgeler

MICROSTATION® - Benkoltd.com

MICROSTATION® - Benkoltd.com   MÜHENDİSLİK PLATFORMU

Detaylı

The following is a resume of experience in the format generally

The following is a resume of experience in the format generally AECOsim Building Designer, StaadPro, OpenPlant Modeler, Generative Components, ProStructures, Descartes, AutoCAD, 3DS Max. Uzmanı ve eğitimeni de olduğum Bentley ürünleri hakkında aşağıda kısa bilg...

Detaylı