Tv8 ile ortak değilim. Tv8`in benimle bir içerik

Yorumlar

Transkript

Tv8 ile ortak değilim. Tv8`in benimle bir içerik
NobleandRoyal Ben; Okan...
den biridir. En basit gerçekler, tarifler anlamını yitirir. Hayatımız da biraz öyle.. Teknik
olarak anlamını bence yitiriyor.
Tv8 ile ilgili olan bağlantınız nedir?
Genç sanatçıları desteklemek için bir
oluşum düşünüyor musunuz?
üzerinde olma gibi bir ortaklığı var ama Tv8
Çok net olarak söyleyebilirim. Tv8 ile ortak değilim. Tv8’in benimle bir içerik şirketi
ile ortak değilim. Buraya parayla ilgili olarak
Ben birçok kişi için sözcü görevi yürütüyo- gelmedim. Benim standartlarıma ulaşırsarum. Gelip bir mikrofon verebiliyorum, o nız zaten benzer rakamları birçok kurummikrofondan arzu ettikleri kişilere işleri- dan alabilirsiniz. Bunu da sizin istemenizi
ni duyurabiliyorlar. Bu yüzden evlilik ya da beklemezler, onlar size teklif ederler zaten.
yemek programlarına katılmalarına gerek
Ben yayıncılığın video’culuk olmadığını dükalmıyor. Direkt olarak bu açıdan işimi yaşünüyorum. Yayıncılık sürekli üretmektir.
pıyorum yani insanları birbirleri ile tanışŞu kadar saat dizi, şu kadar saat stüdyo pogtırabiliyorum. Zaten böyledir; Rock’çılar
ramı, şu kadar saat çocuk programı olması
Berlin’de barda ilk seyircilerigibi dünya standartlarında olni bulmuşlardır, falan cafe’de Tv8 ile ortak
malıdır. Siz bir gazeteyi sadeFransız yazarlar birbirleri ile tadeğilim. Tv8’in
ce 3. sayfa olarak çıkaramaznışmışlardır, falan sokakta dolaşırken rastlamışlardır… Dünyada böyle toplanma merkezleri
vardır. Ben, televizyon programını özellikle de gençlik kanalını şimdi bu merkezlerden biri
haline getirmeye çalışıyorum.
benimle bir
içerik şirketi
üzerinde olma
gibi bir ortaklığı
var ama Tv8 ile
ortak değilim.
Buraya parayla
ilgili olarak
gelmedim.
Her geçen gün daha da artan
tüketim çılgınlığı yaşanıyor.
Bu sadece tüketim ürünlerine
odaklı değil, insanların da
sanal dünyada birbirlerini
tükettiklerini görüyoruz. Seçme hakkınız
olsa hangi dönemde yaşamak isterdiniz?
1970’ler iyiydi. Mesela uçakta çekilen porno
filmler vardı, şimdi uçakta aşk filmi sahnesi bile görmüyoruz. O kadar çok adamı arıyorlar ki, her tarafıma ellerini sokuyorlar,
bidi bidi eden kapılardan geçiyorum. Her
şeyim aranıyor, bir stres içerisinde sıvıları poşetlere koyuyoruz, 100 ile 150 ml.’den
fazla kremlerimiz için strese giriyoruz. Dolayısıyla uçakta aşk filmi çekilemiyor. Halbuki eskiden pilot kabininde geçen porno
filmler izlemiştik. Gördün mü uçakların tadı
kalmamış…
58
Nisan 2012
sınız, sadece ekonomi sayfası
olarak da çıkaramazsınız. O
zaman ulusal bir kanal, sadece dizi kanalı olamaz. Dolayısıyla benim büyük diye gösterdiğimiz yakın gelecekte büyük
olamayacak olan kanallarla
işim bitti. Bir program yapabilir, herhangi bir programın
paylaşımcılarından biri olabilir ama artık büyük kanallar
olmayacaktır. Büyük dağıtımcılar olacaktır,
büyük platformlar olacaktır, büyük içerik
üreticileri olacaktır ama tek tek büyük kanallar olmayacaktır. Bu vizyonum itibarı ile
bu süreci de hızlandırıyorum. Ben Tv8’e geçerken, “Gidecek orada kaybolacak.” diye
düşünenler yanıldı. Ve bunu da bana itiraf
ettiler. Yapmak istediğim birilerine kendimi
kanıtlamak değil, kendi mesleğimde doğru
yolu izlemekti sadece. Şimdi memnun değilim arkadaşlarımın yanılmasından, keşke
onların da bir vizyonu olsaydı da birlikte hareket edebilseydik.
g
Nisan 2012
59

Benzer belgeler