2014 Yılı Faaliyet Raporu - İYTE Kütüphanesi

Yorumlar

Transkript

2014 Yılı Faaliyet Raporu - İYTE Kütüphanesi
T.C.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)
2014 YILI
BİRİM FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU ....................................................................................................................1
I. GENEL BİLGİLER ...........................................................................................................................................2
I.A. MİSYON VE VİZYON ............................................................................................................................... 3
I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ............................................................................................... 3
I.C. HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER ............................................................................................ 4
I.C.1. Fiziksel Yapı ........................................................................................................................................ 4
I.C.1.1. Toplam Kapalı Alan (m2) .............................................................................................................................. 4
I.C.1.2. Sosyal Alanlar ............................................................................................................................................... 4
I.C.1.2.1. Kantinler ve Kafeteryalar ...................................................................................................................... 4
I.C.1.2.2. Toplantı – Konferans Salonları.............................................................................................................. 4
I.C.1.3. Hizmet Alanları ............................................................................................................................................. 4
I.C.1.4. Ambar Alanları .............................................................................................................................................. 4
I.C.1.5. Arşiv Alanları ................................................................................................................................................ 4
I.C.2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) ............................................................................................................ 5
I.C.3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları .............................................................................................................. 6
I.C.4. İnsan Kaynakları ................................................................................................................................. 7
I.C.4.1. 2547 Sayılı Kanunun 13-b/4 Maddesine Göre Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları........................ 7
I.C.4.2. İdari Personel Sayıları.................................................................................................................................... 7
I.C.4.3. İdari Personelin Eğitim Durumu .................................................................................................................... 7
I.C.4.4. İdari Personelin Hizmet Süresi ...................................................................................................................... 8
I.C.4.5. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı ........................................................................................................ 9
I.C.4.6. Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayıları .................................................................................................................... 9
I.C.5. Sunulan Hizmetler ............................................................................................................................. 10
I.C.5.1. İdari Hizmetler ............................................................................................................................................. 10
I.C.5.2. Diğer Hizmetler ........................................................................................................................................... 37
I.C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi............................................................................................................ 38
II. AMAÇ VE HEDEFLER.................................................................................................................................38
II.A. HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ................................................................................ 38
II.B. ÖNCELİKLİ AMAÇ VE HEDEFLER...................................................................................................... 39
II.C. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER................................................................................................... 39
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .........................................................40
III.A. MALİ BİLGİLER ................................................................................................................................... 40
III.A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları .............................................................................................................. 40
III.A.1.1. Bütçe Giderleri.......................................................................................................................................... 40
III.B. PERFORMANS BİLGİLERİ .................................................................................................................. 40
III.B.1. Eğitim Faaliyetleri .......................................................................................................................... 41
III.B.1.1. İdari Personel Eğitim Faaliyetleri ............................................................................................................. 41
III.B.2. İdari Faaliyetler .............................................................................................................................. 43
III.B.3. Diğer Hususlar ................................................................................................................................ 43
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..........................................44
IV.A. ÜSTÜNLÜKLER ........................................................................................................................................ 44
IV.B. ZAYIFLIKLAR........................................................................................................................................... 44
IV.C. DEĞERLENDİRME .................................................................................................................................... 44
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER...............................................................................................................................44
VI. HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI .......................................................45
ii
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
Dünyadaki kütüphanecilik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip
ederek; sürekli gelişme ve kendini yenileme anlayışı ile hareket eden Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığımız, diğer Üniversite Kütüphanelerine de yaptığı
çalışmalarla örnek olmaktadır.
Hem hizmet kalitesi hem de sahip olunan kaynaklar açısından kullanıcı memnuniyetini ön
planda tutan İYTE Kütüphanesi; 2014 yılında da kullanıcılarımızdan gelen istek ve önerileri
dikkate alarak koleksiyonunu zenginleştirmeye devam etmiş ve her türlü bilgi ihtiyacının
karşılanmasında kullanıcılarımızın yanında olmuştur. Zengin veri tabanı, elektronik dergi ve
kitap koleksiyonu sayesinde tüm İYTE mensupları ve Teknopark şirketleri araştırma
faaliyetlerini kampüsten çıkmadan yapabilmekte, ihtiyaçları olan bilgiye ulaşabilmektedirler.
Ayrıca; kampüs dışından da elektronik kaynaklarımıza kolayca tam metin erişim mümkündür.
Kullanıcılarımız; kütüphanedeki bilgi kaynaklarından yararlanmanın yanı sıra, multimedya ve
grup çalışma odalarında film izleyebilmekte, ortak yaptıkları projeleri tartışabilmektedir.
Kütüphane binasında öğrenci toplulukları toplantılar yapabilmekte, çeşitli konularda uzmanlar
getirerek onlara seminer verdirebilmekte, eğitim seminerleri, satranç ve go turnuvaları
düzenleyebilmektedirler. Kütüphanemiz içinde bulunan “Kütüphane Gösteri Merkezi”
konferans, tiyatro, müzik, sergi ve sinema gösterimi ile öğrencilerimizin sosyal hayatlarına da
renk getirmektedir.
Kullanıcılarımız nerede biz orada düşüncesini benimseyen Kütüphanemiz; Sosyal Medya
(Facebook, twitter vb.) hesaplarını da aktif olarak kullanarak, kullanıcılarımızın hizmet ve
olanaklarımızdan en iyi şekilde haberdar olmalarını ve yararlanmalarını sağlamaktadır. 2014
yılında “İYTE Kütüphanesi Sosyal Medya Politikası”nı oluşturarak, sosyal medya politikasını
oluşturan ilk üniversite kütüphanesi olmuştur. Yeni gelen yayınların duyurusunu yapmak ve
kullanıcılarımızın bazı yayınlara ilgisini artırmak amacıyla sizin için seçtiklerimiz sayfası
aylık olarak düzenlemektedir.
2014 yılında gerek firma temsilcileri davet edilerek, gerekse de Kütüphane çalışanları
tarafından Kütüphane kaynakları ve kullanımına yönelik eğitimler verilmiş ve Edanz Editing
işbirliği ile yoğun ilgi gören “Yazar Çalıştayı” yapılmıştır. Ayrıca; İYTE Kütüphanesi’ne
farkındalığı arttırmak amacıyla, 01-06 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanmış olan 50.
Kütüphane Haftasına özel olarak “İYTE Kütüphanesinin sizin için anlamı ve üniversite
yaşamınızdaki önemi” konulu bir hikâye yarışması düzenlemiştir.
Türkiye’den sadece İYTE Kütüphanesi’nin proje ortağı olduğu AB Projesi OpenAIREPlus
2014 Aralık ayında tamamlanmıştır. Türkiye’den yine sadece İYTE Kütüphanesi, 2015 Ocak
ayında başlayan ve 48 ay sürecek olan AB Projesi OpenAIRE2020’nin de ortaklarından biri
olmuştur.
2013 yılında kurulan “İYTE Açık Erişim Sistemi” olan [email protected]’e, 2014 yılında
tüm İYTE tezleri aktarılmıştır. Sistemdeki yayın sayısı 1360’ın üzerindedir.
Haftanın 7 günü açık olan kütüphanemiz, daha fazla öğrenci ve personelin kütüphaneden
yararlanmasına olanak sağlamakta, konforlu bir çalışma ortamı sunmaktadır. Ayrıca, sınav
dönemlerinde 24 saat hizmet verilmektedir.
Gültekin Gürdal
Daire Başkanı
I.GENEL BİLGİLER
Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı; 1992 yılında Enstitü bünyesinde kurulmuş ve 2007 yılında
6.100 metrekarelik alana sahip, 795 kişilik oturma kapasitesi olan kendi binasına taşınmıştır.
2008 yılında LIBER (Avrupa Kütüphaneler Birliği) tarafından yapılan çalışma neticesinde,
Avrupa’da son 4 yılda yapılan en iyi 29 kütüphane binası içinde yer almıştır.
İYTE Kütüphanesi; Türkiye’de kütüphanecilik alanında birçok konuda ilkleri gerçekleştirerek
öncü olan, yenilikçi bir kütüphanedir: İlk mobil kütüphane web sitesi, ilk facebook
uygulaması, ilk mobil kütüphane katalog tarama uygulaması, akıllı araç çubuğu kullanılması,
kütüphane kayıtlarının Google books ve dünya kataloğunda taranabilmesi gibi. Gerek fiziki
şartları ve koleksiyonlarının güncelliği, gerekse kullandığı bilgi teknolojileri ve dünya
standartlarında, zengin bir veri tabanı ve elektronik kaynak koleksiyonuna hızlı ve kolay
erişim imkânı sunması bakımından Türkiye’nin en iyi Üniversite Kütüphaneleri arasında yer
almaktadır.
Kullanıcıların olduğu her yerde olmaya özen gösteren İYTE Kütüphanesi, ihtiyaç duyulduğu
her an, en iyi hizmeti sunabilmek için facebook, twitter ve foursquare gibi sosyal medya
araçlarını da aktif olarak kullanmakta, Kütüphane çalışanlarına ve sunulan hizmetlere ulaşımı
kolaylaştırmaktadır.
İYTE Kütüphanesi, özellikle son yıllarda kütüphane hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü AB
(Avrupa Birliği) projeleri, düzenlediği çeşitli toplantı ve etkinlikler başka kurumlarda
düzenlenen farklı konularda sunduğu bildiriler, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış
makaleler, ulusal ve uluslararası üyelikleri ile hem ulusal hem de uluslararası ölçekte fark
yaratmaya, liderlik etmeye ve mesleğe yön vermeye devam etmektedir.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kullanıcı merkezli hizmet anlayışı ile her
türlü bilgi ihtiyacında kullanıcılarının kütüphaneyi başlangıç noktası olarak görmelerini hedef
almaktadır.
İYTE Kütüphanesi’nin ulusal ve uluslararası üyelikleri bulunmaktadır: Bu üyelikler; ANKOS
(Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği), TÜBİTAK-EKUAL (Elektronik
Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı), LIBER (Avrupa Kütüphaneler Birliği), IATUL
(Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği), EuroCris (Güncel Araştırma Bilgi
Sistemleri) ve COAR (Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu).
Çalışma Saatleri:
Pazartesi – Perşembe 08:45 – 24:00
Cuma 08:45 – 17:15
Cumartesi - Pazar 12:00 – 24:00
Final Dönemlerinde 7/24
Yaz dönemi ve yarı yıl tatilinde Pazartesi-Cuma 08:45 – 17:15
Çalışma saatleri dışında da kullanıcılardan gerek sosyal medya gerekse de e-mail yoluyla
gelen sorulara kısa sürede cevap dönülmekte, 7/24 yardımcı olunmaktadır.
Web Sitesi: http://library.iyte.edu.tr/
https://www.facebook.com/iytelibrary
Mobil Web Sitesi: http://library.iyte.edu.tr/m/
https://twitter.com/iytelibrary
2
I.A.MİSYON VE VİZYON
Misyon
Vizyon
Üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının bir parçası
olarak; gerekli olan her tür formatta bilgi kaynağını sağlamak ve kullanıcıların
bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.
Biz, akademik bilginin kaynağı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün
öğrenme ortamının sürekli gelişimini sağlayan önemli bir ortağıyız.
I.B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Birimin Kuruluş Mevzuatı
İYTE Kütüphanesi 1992 tarihinde “Merkez Kütüphane”
adıyla oluşturulmuştur.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı’nın yetki,
görev ve sorumlulukları:

Kütüphane
hizmetlerinin
aksamadan
yürütülebilmesi için, gerekli bütçeyi, yönetmelik,
yönerge, plan ve programı hazırlamakla birlikte,
konu ile ilgili olarak yeterli kadronun
oluşturulması ve koordinasyonunu sağlayarak
personel üzerinde genel eğitim ve denetim
görevini yapar.
 Kütüphaneye atanacak personel ile ilgili
Rektörlüğe görüş bildirir.
 Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek
yeni teknolojilerin bilgi ile bütünleşmesini sağlar.
 Teknik
ve
Okuyucu
hizmetlerinin
standardizasyonunu sağlayarak denetimini yapar.
Kütüphane Komisyonunun doğal üyesidir
3
I.C.HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
I.C.1.Fiziksel Yapı
Urla yerleşkesinde hizmetlerini yürüten Enstitümüz Kütüphanesi, Merkez Kütüphane binası
inşaatının tamamlanmasıyla 6100 m2’lik en son teknoloji ile donatılmış yeni binasında Ekim
2007 den beri hizmet vermektedir. LIBER (Avrupa Kütüphaneler Birliği) tarafından yapılan
çalışma neticesinde 2008 yılında Avrupa’da son 4 yılda yapılan en iyi 29 kütüphane binası
arasında Enstitümüz kütüphanesi de bulunmaktadır.
I.C.1.1.Toplam Kapalı Alan (m2)
İdari
Bina
Alanları
Eğitim Alanları
A
B
C
D
Sosyal
Alanlar
E
Sirkülâsyon
Alanı
Spor Alanları
Açık Kapalı
6.100
Toplam
Alan
6.100
A= Derslik; B= Bilgisayar Lab.; C=Diğer Lab., D=Atölye; E= Kantin, Kafeterya, Yemekhane vb.
I.C.1.2.Sosyal Alanlar
I.C.1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin sayısı: 1 adet
Kantin alanı: 29 m2
I.C.1.2.2.Toplantı – Konferans Salonları
Toplantı Salonu Sayısı
Konferans
Salonu Sayısı
Toplam
0–50
4
51–75
Kapasite (Kişi)
76–100 101–150
151–250 251–Üzeri
1
4
1
I.C.1.3.Hizmet Alanları
Çalışma Odası
(Akademik)
Çalışma Odası
(İdari)
Toplam
Sayı
3
Toplam Alan (m2)
50
Kullanan Kişi Sayısı
3
8
153
10
11
203
13
I.C.1.4.Ambar Alanları
Ambar Sayısı: 1 adet
Ambar Alanı: 27 m2
I.C.1.5.Arşiv Alanları
Arşiv Sayısı: 1 adet
Arşiv Alanı: 27 m2
4
I.C.2.Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması)
5
I.C.3.Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
İdari Amaçlı
Cinsi
Masaüstü
bilgisayar
Taşınabilir
bilgisayar
Kitap
Projeksiyon
Slayt
makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkod
Okuyucu
Baskı
makinesi
Fotokopi
makinesi
Faks
Fotoğraf
makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik setleri
Mikroskop
(01)
Mikroskop
(02)
DVD’ler
Diğer (LCD
Ekran)
Toplam
Kayıt
Sayı
Tutarı
(YTL)
255.02.01.01.01.01 18 15.300
Taşınır Kodu
255.02.01.01.02
1
Araştırma
Amaçlı
Toplam
Toplam
Kayıt
Kayıt Tutarı Sayı
Tutarı
(YTL)
(YTL)
28.000
3
2.338
Eğitim Amaçlı
Sayı
40
950
255.07.02.01
255.02.05.01.01
255.02.05.01.02
40.680 1.569.386,16
1
9.900
255.02.05.01.02
255.02.05.01.03
255.02.02.01.13
2
1.260
12
1
3.966,12
250
3.808
79.124,99
3
3.570
255.02.03.99
255.02.03.01
255.02.04.02
255.02.05.04.02
255.02.05.04.01
255.02.05.04.02
255.02.02.02
255.02.05.02.01
253.03.06.06.01
1
6.186,44
1
220
253.03.06.06.02
255.07.03.07
6
I.C.4.İnsan Kaynakları
I.C.4.1.2547 Sayılı Kanunun 13-b/4 Maddesine Göre Görevlendirilen Akademik
Personel Sayıları
Kadro Unvanı
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Araştırma Görevlisi
Uzman
Çevirici
EÖP
Toplam
Sayı
3
3
I.C.4.2.İdari Personel Sayıları
Hizmet Sınıfı
Dolu Boş
Genel İdari
Hizm.
Sağlık Hizm.
Teknik Hizm.
Eğitim Öğretim
Hizm.
Avukatlık Hizm.
Din Hizm.
Yardımcı Hizm.
Toplam
Başka Birimde
Görevlendirilen
9
Fiilen Görev Yapan
Toplam
Birimde
Görevlendirilen
2
7
2
11
2
1
3
3
3
2
6
2
15
I.C.4.3.İdari Personelin Eğitim Durumu
Eğitim Derecesi
Hizmet Sınıfı
İlköğretim
Genel İdari Hizmetler
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
2
1
3
1
Sağlık Hizmetleri
Teknik Hizmetler
3
Eğitim Öğretim Hizmetleri
2
1
8
2
Avukatlık Hizmetleri
Din Hizmetleri
Yardımcı Hizmetler
1
1
Toplam
1
3
1
7
I.C.4.4.İdari Personelin Hizmet Süresi
Hizmet Sınıfı
Genel İdari Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Teknik Hizmetler
Eğitim Öğretim Hizmetleri
Avukatlık Hizmetleri
Din Hizmetleri
Yardımcı Hizmetler
Toplam
1–3 Yıl
1
Hizmet Süresi
4–6 Yıl 7–10 Yıl 11–15 Yıl 16–20 Yıl 21–Üzeri
3
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
6
3
1–3 Yıl
4–6 Yıl
7–10 Yıl
11–15 Yıl
16–20 Yıl
21–Üzeri
8
I.C.4.5.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Hizmet Sınıfı
21-25
26-30
1
Genel İdari Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Teknik Hizmetler
Eğitim Öğretim Hizmetleri
Avukatlık Hizmetleri
Din Hizmetleri
Yardımcı Hizmetler
Yaş Aralığı
31-35
36-40
1
2
Toplam
1
1
3
41-50
2
1
1
2
1
3
5
51- Üzeri
3
3
21–25
Yaş
26–30
Yaş
31–35
Yaş
36–40
Yaş
41–50
Yaş
Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayıları
Erkek
Kadın
12
11
Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayıları
Toplam
23
9
I.C.5.Sunulan Hizmetler
I.C.5.1.İdari Hizmetler
Okuyucu Hizmetleri
Bilgi kaynaklarını toplamak, mevcut bilgi kaynaklarından kullanıcıların en verimli biçimde
faydalanmasını sağlamak amacıyla belli kurallar dahilinde hizmet veren birimdir.
Kütüphane kullanıcıları; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik-İdari Personel,
Öğrenciler ve dışarıdan gelen araştırmacılardan oluşmaktadır.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik-İdari Personeli, Öğrencileri doğal üye olarak
kabul edilirler. Sanayi Kuruluşları, İYTE mezunları ve İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Şirketleri kütüphanemizden kendilerine verilecek olan Kütüphane Kartı’nı kullanarak tüm
kütüphane olanaklarından (elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya olanakları,
kablosuz internet vb. kütüphane içerisinde yararlanabilir.
Ödünç Verme
Teknik işlemleri tamamlanan yayınlardan faydalanmak isteyen okuyucuların ödünç kitap
alabilmesi ve diğer materyallerden faydalanabilmesi için ‘‘Kütüphaneden Yararlanma
Yönergesi’’ ne göre; Akademik ve İdari Personel 30 gün süre ile 7 kitap, öğrenciler 15 gün
süre ile 4 kitap ödünç alabilir. Dış kullanıcılar ise; üyelik anlaşmasına bağlı olarak kütüphane
olanaklarından paketler doğrultusunda yararlanabilirler. (bkz. Dış kullanıcı yönergesi ve
Yararlanma dokümanı). Kütüphane içinde yararlanılan ödünç verilmeyen yayınlar için
fotokopi hizmetlerinden yararlanabilirler. Kitapların ödünç verme işlemleri barkod el
terminali kullanılarak yapılmaktadır. Tüm okuyucuların aldığı kitapların kayıtları otomasyon
sistemiyle (SirsiDynix Symphony (Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi) tutulmaktadır.
Ödünç verme ve alma işlemleri enstitü kimliklerinde bulunan T.C. kimlik numarası ile çok
kısa sürede tamamlanmaktadır.
2014 yılı ödünç verme rakamları:
OKUYUCU
Lisans
Lisans Üstü
Akademik Personel
İdari Personel
Diğer
TOPLAM
GENEL ÖDÜNÇ İSTATİSTİĞİ
KİTAP
MULTİMEDYA
14.457
3.772
4.252
456
4.710
1.936
1.278
1.030
93
24.790
7.194
TOPLAM
18.229
4.708
6.646
2.308
93
31.984
Kulaklık – Game – Reeder - Kumanda Ödünç Alma: 276
10
2014 yılı ödünç verme oranları
Süreli yayınlar, referans kaynakları, İYTE tezleri dışarıya ödünç verilmez. Bu kaynaklar
kütüphane içinde kullanılabilir. Kütüphanemiz güncel dergi aboneliği ile kullanıcıların
bilimsel beklentilerini karşılamanın yanında, ilgi ve hobilerine yönelik tarih, edebiyat, spor,
müzik alanında günceli takip etmeye devam etmektedir. Günlük gazeteler ve haftalık mizah
dergileri akıl oyunları salonunda hizmete sunulmaktadır.
SirsiDynix Symphony (Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi): Kütüphanenin günlük
işlerini yönetmekte yoğun olarak kullanılan araçlardan bir tanesidir. Son kullanıcıların tüm
ihtiyaçlarını karşılamak yönünde tasarlanmış ara yüz seçenekleriyle birlikte gelişmiş Ödünç
verme, Kataloglama, Süreli yayınlar, Sağlama modülleri de bulunmaktadır. En detaylı ödünç
verme, kataloglama raporları ve istatistikleri elde edilebilmektedir.
Kütüphane katalogumuzda yapılan aramalarda, Kütüphanemizde bulunan basılı ve elektronik
kitaplar, videolar, tezlerle ilgili sonuçların gelmesinin yanı sıra abone olduğumuz verita
banlarından da sonuçlar gelmektedir.
Faydaları :





Esnek mimarisi sayesinde, yeni teknolojilerle kolaylıkla uyum sağlar ve
kütüphaneler ile kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere
geliştirilebilir. Yeni işlevler uygulamak veya tamamen yeni modüller ile
istemciler eklemek mümkündür.
Symphony; geniş kapsamlı ILS fonksiyonelliği sayesinde, her seviyede
araştırma yapan kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere
tasarlanmıştır. API'lar ve NCIP, Z39.50 gibi endüstri standardı ve protokolleri
ile entegre edilebilmektedir.
Mobil cihazlar aracılığıyla her zaman bağlantılı olan kullanıcılar
kütüphanelerin de kolay erişilebilir, dinamik, kontrol edilebilir yapıda olmasını
beklemekte ve daha gelişmiş bilgi hizmetlerine gereksinim duymaktadır. .
Barkod tarama özelliği sayesinde kullanıcılarımız, kitapçı veya arkadaşının
evinde gördüğü bir kitabın barkod taramasını yaparak, kütüphanemizde olup
olmadığını kontrol edebilecek, kullanılabilirlik bilgilerine ulaşabilecektir.
Sosyal öneri motoru Goodreads aracılığıyla, iPhone veya iPod Touch
kullanıcılarımız, arkadaşlarının önerdiği kitapları görebilecek, kitap önerisinde
bulunabileceklerdir.
11

SirsiDynix geliştirdiği BookMyne uygulaması ile kütüphane kaynaklarına
mobil cihazlar üzerinden erişim imkânı sağlamaktadır
BookMyne uygulaması, Apple App Store’dan ücretsiz olarak
indirilebilmektedir. Iphone kullanıcıları için, tüm SirsiDynix keşif teknolojileri
mobil erişimi akıllı tarayıcılar ile desteklenmektedir.
E-Kitap okuyucu cihazları: Kullanıcılarımız, 456 adet e-kitap yüklenmiş olarak kullanıma
sunulan E-Kitap okuyucu cihazları, 7 gün süreyle ödünç alabilmektedirler. Ayrıca,
kütüphanemizin erişim sağladığı 313.000’in üzerindeki e-kitaptan da istediklerini
yükleyebilirler.
Rezerve Birimi: 2013 yılı içerisinde öğretim üyelerimizden gelen istekler doğrultusunda ders
kitaplarımız kısa süreli ödünç verilmek üzere rezerve birimimizde öğrencilerimizin hizmetine
sunulmaktadır.
Multimedya Birimi: Bu birim 10 adet 37 ekran TV, 2 adet 70 ekran TV ve 15 kişilik 2
multimedya odasıyla kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
Kullanıcılarımız kütüphane içinde multimedya koleksiyondan faydalanmaları için
düşünülmüş mekanlardan olan karelleri ve multimedya salonlarımızı kullanabilmektedir.
ILL ve Belge Sağlama Hizmeti: Kütüphaneler arası ödünç alma (ILL) hizmeti
yürütülmektedir. Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde
bulunan kitaplar tüm kullanıcılarımız için sağlanabilmekte, makale istekleri ise ULAKBİM
Süreli Yayınlar Kataloğu'ndan taranarak, makaleler, tezler ve proje raporları ULAKBİM’den
istenmektedir.
Kütüphane web sayfamızdaki ILL istek formları “kitap/makale istek” şeklinde 2 ayrı form
olarak düzenlenmiştir. Bu formlar aracılığıyla okuyucu istekleri otomatik toplanmaktadır.
Kütüphanemizde mevcut olmayan yayınlar ihtiyaç doğrultusunda ANKOS Kütüphanelerarası
İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) programı aracılığıyla diğer kurumların kütüphanelerinden daha
sistematik ve kolay getirtilmektedir.
2014 yılında başka üniversite kütüphanelerinden kütüphanemiz aracılığıyla 164 adet yayın
istenilmiştir. 96 adet yayın da ödünç verilmiştir.
12
Teknik Hizmetler
Üniversite’nin akademik-idari personel ile öğrencilerinin bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik
kütüphane koleksiyonun geliştirilmesi ve yönetiminden sorumlu olan ve sağlanan bilgi
kaynaklarının kullanıcıya sunulmasına kadar gerekli tüm işlemleri yürüten bir birimdir.
Kütüphaneye gerek satın alma gerekse bağış yoluyla gelen yayınların demirbaş ve barkod
işlemleri tamamlandıktan sonra sınıflaması ‘‘ Library of Congress Sınıflama Sistemi’’ne göre
yapılmaktadır.
Kitapların MARC formatındaki bibliyografik künyeleri‘‘SirsiDynix Symphony” kütüphane
otomasyon programına RDA (Kaynak tanımla ve erişim) kataloglama kuralları doğrultusunda
girilerek kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. RDA, geleneksel bilgi kaynaklarının yanı
sıra dijital bilgi kaynaklarının kataloglanması için kurallar oluşturarak, kütüphanelerin dijital
çağa uyumunu sağlamaya çalışmaktadır.
2014 yılı içinde Teknik hizmetler birimi tarafından gerçekleştirilen işler:
Kataloglama ve sınıflama işlemi biten 3.148 kitabın sırt etiketleri, güvenlik şeritleri,
damgalama ve barkod işlemleri yapılarak okuyucunun hizmetine sunulmak üzere raflarda
yerini almıştır. Kullanıcılarımızın katalogdan daha fazla kaynağa erişimlerini sağlamak amacı
ile 313.111 elektronik kitabın MARC (Bilgisayarca okunabilir Katalog) kayıtları SirsiDynix
Symphony otomasyon programına aktarılmış ve WEB-OPAC üzerinden erişimi sağlanmıştır.
Ayrıca 127 adet İYTE yüksek lisans-doktora tezi ve 325 civarı satın alınan kitap dışı
materyalinde (film-belgesel vs.) tasnif işlemleri yapılıp, kullanıcılarımızın hizmetine kısa
zamanda sunulmuştur.
İYTE Kütüphanesine 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri Karayolları tarafından bir
ulaşım koleksiyonu bağışlanmıştır. Bu koleksiyon Amerika Birleşik Devletleri Karayolları
Ulaştırma Merkezinin tüm yayınlarını kapsamaktadır. Koleksiyonun çoğu öncelikle otoyol
olmak üzere Ulaşım Araştırmaları Meclisinin çeşitli çalışmalarını ve araştırma girişimlerinin
raporlarını içermektedir. Bu yayınların tasnif işlemlerine Mart 2013 tarihinde başlanmış ve
aralıklı sürdürülen işlemler Eylül 2014 tarihinde bitmiştir. 7.272 adet yayının statüsü, özel bir
koleksiyon
olması
sebebiyle
“Transportation
Collection”
tanımlanmıştır.
http://catalog.iyte.edu.tr/ adresinden tarama yapılabilmektedir.
Toplam Basılı Kitap: 49.507
2014 Yılı Satın Alınan Kitap: 553
Tez: 1.291
E-kitap: 313.111
13
Worldcat.org: Üniversite kütüphanesi olarak görünürlüğümüzün artması ve daha fazla
kullanıcıya ulaşmak için OCLC ile Ağustos 2012 tarihinde partnerlik anlaşması
imzalanmıştır. Worldcat.org, web üzerinde kütüphane koleksiyonlarının keşfedilir olmasını
sağlayan uluslararası bir web portalıdır. Kütüphane koleksiyonlarının web aracılığıyla daha
fazla keşfedilir olmasını sağlamakta ayrıca güvenilir bilgiyi bulmanıza yardımcı olmaktadır.
Google’la
stratejik
ortaklığı
olduğundan
kütüphane
koleksiyonumuz
ayrıca
http://books.google.com.tr taranabilmektedir.
14
Referans Birimi
Enstitü kütüphanesinin, elektronik ortamda hizmet veren bir bilgi merkezi olma yolunda
önemli mesafe kaydetmiştir. Referans Birimi; elektronik kaynakların takip ve yönetimi,
kullanıcıların referans sorularını cevaplamak,
kullanıcı eğitimi vermek, kütüphane
hizmetlerini, kurallarını tanıtmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla
çalışmalar yürütmektedir. Yeni gelen yayınların duyurusunu yapmak ve kullanıcılarımızın
bazı yayınlara ilgisini artırmak amacıyla sizin için seçtiklerimiz sayfası aylık olarak
düzenlemektedir.
-
Veri tabanları ile ilgili yapılan çalışmalar







-
Kütüphane tanıtımına yönelik faaliyetler


-
Abone olunan ve denemeye açılan veri tabanlarının kütüphane web sitesi veri
tabanları sayfasına eklenmesi, takibinin yapılması,
Veri tabanları ile ilgili duyuruların yapılması, kütüphane web sitesinde
yayınlanması,
Kütüphanemizin abone olduğu veri tabanlarının erişimlerinin kontrol edilmesi,
Belirli periyodlarda veri tabanlarının kullanım istatistiklerinin alınması,
Veri tabanları ile ilgili gelen sorulara cevap verilmesi ve sorunların çözümlenmesi,
Abone olunacak veya satın alınacak veri tabanları ile ilgili rapor hazırlanması
Kütüphane Komisyonu’na sunulması,
Veri tabanlarının abonelik/satın alınma ve ödeme işlemlerinin yapılması.
Bülten Hazırlanması: Kütüphanemiz hizmet ve kaynaklarını daha iyi tanıtabilmek
amacıyla 2014 yılında Ekim ve Şubat aylarında olmak üzere iki bülten
hazırlanmıştır. http://libguides.iyte.edu.tr/cat.php?cid=55966
Çeşitli tanıtım görselleri hazırlamak; İngilizce ve Türkçe olarak kitap ayracı, rollup gibi materyaller
Kütüphane kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasına yönelik faaliyetler




Eğitim Seminerleri
Kütüphane koleksiyonlarını, hizmetlerini ve araştırma stratejilerini kullanıcılara
tanıtmak
Danışma ve Bilgilendirme faaliyetleri
Konu Rehberi - Libguides: Web 2.0 bilgi paylaşım sistemi olan ve dünyada
3.600 civarı kütüphane tarafından kullanılan LibGuides ile hazırlanmış, farklı
konu alanlarına yönelik rehberlik sistemi 2010 yılında kullanıma sunulmuştur. Her
yıl farklı rehberler hazırlanarak kullanıma sunulmakta ve var olan rehberler
güncellenmeye devam etmektedir. Üniversitemiz her bölümü için ayrı ayrı
hazırlanmış rehberler aracılığıyla öğretim üyelerimiz bölümleriyle ilgili tüm
kütüphane kaynaklarını toplu bir şekilde görebilmekte ve araştırmalarına rehberlik
edecek özel olarak hazırlanmış yararlı linklere ulaşabilmektedirler.
http://libguides.iyte.edu.tr/
15
Veri Tabanları
Elektronik veri tabanlarımıza http://library.iyte.edu.tr/tr/veritabanlari adresinden
ulaşılabilmektedir. Mevcut veri tabanlarına Ezproxy sayesinde kampüs dışından da erişim
sağlanabilmektedir. Veri tabanları web sayfası konu ve yayın içerik bilgisine göre
düzenlenmiştir. Böylece kullanıcılarımız tarama yapmak istedikleri bilim dalındaki tüm
veri tabanlarına kolayca erişebilmektedir. Abone olduğumuz elektronik veri tabanlarının
listesi ve veri tabanlarına ait kısa bilgiler tablolarda yer almaktadır.
a) 2014 yılında EKUAL aracılığıyla erişebildiğimiz ve ANKOS aracılığıyla & kurumsal
olarak abone olduğumuz veya satın aldığımız veri tabanı sayısı 76’dır. Veri tabanları
kanalı ile kullanıcılarımız 30.027 elektronik dergiye ve 313.111 elektronik kitaba tam
metin erişebilmiştir.
2014 YILI VERİTABANLARI
S.NO Veri Tabanı Adı
Türü
1
Academic Search
Complete
2
ACM Digital
Library (American
Tam Metin
Computing
Machinery)
3
American
Association For
Tam Metin
Cancer Research
Journal Collection
4
American
Chemical Society
(ACS)
5
American Physical
Tam Metin
Society
Tam Metin
Tam Metin
Tam Metin
6
Annual Reviews
7
Applied Science & Index
Açıklama
Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan
Academic Search™ Complete, 7,850’si hakemli
dergi olmak üzere, 9,000 civarı süreli yayını tam
metin olarak içeren, kapsamlı tam metin veri
tabanıdır. Hemen hemen tüm akademik
disiplinlerden tam metinlere erişim mümkündür.
ACM Digital Library (DL) bilgisayar ve bilişim
teknolojisi
alanlarını
kapsayacak
şekilde
günümüzde mevcut bulunan tam metin makalelerin
ve bibliyografik kayıtların kapsamlı bir
koleksiyonunu içermektedir. Tam metinli veri
tabanına ACM’nin dergiler, konferans dökümleri,
mecmualar, bültenler ve multimedya başlıklarını da
içeren yayınlarının tam koleksiyonu dahildir.
American Association For Cancer Research
(AACR) derneği tarafından üretilen, kanser
konusunda yüksek etki faktörüne sahip 7 adet Tıp
dergisine ilk sayısından günümüze erişim imkânı
sağlamaktadır.
Kimyanın tüm alanlarında “American Chemical
Society” tarafından yayınlanan dergilere tam metin
erişim imkanı sağlamaktadır.
American Physical Society’e ait tüm dergilere ilk
sayılarından itibaren erişim imkânı sağlar.
Annual Reviews çeşitli disiplinlerde yayınlanmış,
makale analizleri veren bir dergi koleksiyonudur.
Biyomedikal, yaşambilimleri, fiziki bilimler,
sosyal bilimler ve ekonomi vs. bilimsel
disiplinlerde akademik kaynak sağlar.
Applied
Science
&
Business
Periodicals
16
Business
Periodicals
Retrospective:
1913-1983 (H.W.
Wilson)
8
Arts SearchDesign Abstracts
Retrospective
(DAR)
9
Arts Search Arts+Architecture İndex
ProFiles (AAP)
10
Arts Search –
ReVIEW
Tam Metin
11
ARTstor Digital
Library
İmaj
12
ASCE Research
Library
Tam Metin
13
ASME Digital
Library
Tam Metin
İndex
Retrospective, yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın
yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği,
ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği,
enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık
ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi
teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal
maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği,
muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği,
otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket
birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve
yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme
sahip yayınları içerir.
Design Abstracts Retrospective (DAR)": DAAI
(Design and Applied Art Index) veritabanını
destekleyen önemli bir tamamlayıcı kaynaktır.
Design Abstract Retrospective DAAI'in tarih
kapsamı içerisinde yer almayan, mimarlık ve sanat
alanında
yayınlanmış
önemli
kaynakların,
kitapların ve dergilerin bilgilerini içerir.
"Design ProFILES (DP)": Sanat, Tasarım ve
Mimarlık alanında yayınlanan ve 20. yüzyılın en
etkili mimar, tasarımcı ve özel kuruluşlardan
oluşan, 16.000'inin üzerinde profile ulaşmayı
sağlayan çok kapsamlı bir veri tabanıdır.
19. ve 20. yüzyıl başlarının güzel ve dekoratif sanat
dergilerinin tam metinlerini içermektedir.
Seçkin müzelerdeki; sanat, mimari, beşeri bilimler
ve fen bilimleri konularında, 1.4 milyondan fazla
yüksek çözünürlükteki görüntü içeriğine erişim
imkanı sağlamaktadır.
Dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araştırma
ve uygulama makalelerinin tam metinlerini içeren
ASCE Online Research Library, tüm inşaat
mühendisliği disiplinlerinden ilgilenilen makaleleri
saptamak için anlaşılabilir bir online araç
sağlamaktadır.
ASME Digital Library; 1880 yılında ABD'de
kurulmuş
ve
127,000’den
fazla
makine
mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren
ilk profesyonel üyelik organizasyonu olan The
American Society of Mechanical Engineers
(ASME)'nin yayınladığı bir veri tabanıdır.
Derneğin 24 Dergisini ve Uygulamalı Mekanik
Revizyonlarını tek bir platformda barındıran ana
bilgi deposudur.
17
14
Avery Index to
Architectural
Periodicals
Dizin
Tam Metin
15
Books 24X7
16
Business
Complete
17
Cambridge
Journals Online
18
Cold
Spring
Tam Metin
Harbor Protocols
19
20
Source
Credo Reference
Tam Metin
Tam Metin
Tam Metin
DAAI: Design and
İndeks
Applied Arts Index
Avery Index Architectural Periodicals: 1934'ten
beri mimarinin tarihi ve mimari uygulamalar,
peyzaj mimarisi, şehir planlama, tarihi yerleri
koruma ve iç tasarım ve dekorasyon gibi konularla
ilgili mimari ve tasarım ile ilgili dergi
makalelerinin kapsamlı bir listesini sunar.
Books24x7'un
EngineeringPro
ve
ITPro
paketlerinde yer alan kitaplara abonelik
içermektedir.
EngineeringPro:
Mühendislik
alanındaki araştırmacılara çoklu disiplin referansı.
ITPro: Farklı teknoloji konularında geniş ve derin
içerik.
İktisadi ve idari bilimler veri tabanı olan Business
Source® Complete, 2.000 civarı derginin atıf ve
referans bilgileri yanı sıra, en çok atıfta bulunulan
40,650 yazarın ayrıntılı profillerini içermektedir.
Cambridge Journals Online; sosyal ve beşeri
bilimler, fen bilimleri, eczacılık, din, müzik, dil,
teknoloji, mühendislik ve mimarlık alanlarında
yaklaşık 330 civarı elektronik dergiye, genel olarak
1997 yılından günümüze erişim imkânı
sağlamaktadır.
Cold Spring Harbor Protocols; hücre, gelişimsel ve
moleküler biyoloji, genetik, biyoinformatik,
protein bilimi, bilişimsel biyoloji, bağışıklık bilimi,
sinirbilim ve görüntüleme araştırma yöntemlerinde
kesin kaynak sağlayan interdisipliner bir kaynaktır.
Bilim, Teknoloji, Sanat, Sosyal Bilimler,
Dil konularında; ansiklopedi, sözlük, bibliyografi,
biyografi gibi çesitli online referans kaynaklarını
içeren Credo Reference'dan 70+ yayınevinden
derlenen 650+ başlığa erişilebilmektedir.
DAAI - Design and Applied Arts Index: Tasarım,
el sanatları, reklam ve diğerlerinin uygulaması,
teoriği ve tarihçesi - dergi makaleleriBu veritabanı,
tekstil ve seramikten vasıta tasarımı, reklam ve
kaynakların sürdürülebilirliğine kadar tasarım ve el
sanatlarının her yönüyle ilgili bilgiler içeren bir
numaralı kaynaktır. 1973'ten bugüne dergi
makalelerini, fuar incelemelerini ve haber öğelerini
kapsar.
18
21
22
23
24
25
26
27
Ebrary; Britannica, Cambridge University Press,
Continuum, IGI Global, and Oxford University
Press gibi önde gelen yayıncı ve toplayıcıların
kitap koleksiyonlarını sunar. İş ve ekonomi,
Tam Metin
Ebrary
bilgisayar, teknoloji ve mühendislik, beşeri
bilimler, yaşam ve doğa bilimleri, sosyal ve
davranış bilimleriyle ilgili tam metin bilgilere
erişim.
Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji,
mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset
EBSCO
eBook
Tam Metin bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, vb.)
Academic
450’den fazla akademik yayıncının 120.000 civarı
Collection
elektronik kitaplarına erişim imkanı sağlar
Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp,
felsefe ve din, spor ve eğlence, bilim ve matematik,
yaşambilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa
bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120,000 madde
Encyclopaedia
Tam Metin halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya
Britannica Online
atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar
dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale,
haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren
çok yönlü bir genel bilgi kaynağı.
EndNote bibliyografik bilgileri (örneğin kitaplar,
dergiler, kataloglar, görsel veriler vb.) saklamak,
yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel
bir veri tabanı uygulamasıdır. Bu yazılım sayesinde
makale, tez vb. çalışmaların yazımı aşamasında,
Yazılım
metin içi atıf ve referans listeleri belirlenen
EndNote
formatlarda oluşturabilir; Enstitümüzün tam metin
aboneliği olması durumunda, kişisel veri
tabanlarına aktarılan bibliyografik künyelere ait
tam metinler, program içerisinden indirilebilir ve
saklanabilir.
Eğitim ve ilişkili akademik disiplinlerdeki
araştırmacıların temel danışma kaynağıdır.
Kaynakçasal
Educational Resource Information Center (Eğitim
& Özet &
Kaynakları Bilgi Merkezi) tarafından üretilen bir
Tam
ERIC
veri tabanıdır. 1966 yılından günümüze 1.3
Metinlere
milyondan fazla kayıt ( makaleler, kitaplar, tezler,
Bağlantılar
bildiriler, teknik raporlar vb dokümanlar )
kullanıma sunulmaktadır.
Expanded
Academic ASAP- Tam Metin
Gale Group
Sosyal
Bilimler,
Bilgisayar,
Muhasebe,
Mühendislik, İşletme, Sanat, Sağlık Bilimleri,
Spor, Tarih, Edebiyat, Bilim ve Teknoloji gibi
disiplinlerde tam metinlere erişim imkanı sunar.
GeoSpatial
Training Services
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili online kursları
içermektedir.
Online Kurs
19
28
29
GreenFILE
Grove Art Online
Tam Metin
GreenFILE veri tabanı, insanoğlunun doğaya olan
etkisini bütün yönleriyle inceleyen kaynak bir veri
tabanıdır. Mevsim değişimi, çevre kirliliği,
sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, geri
dönüşüm vb konuları kapsar ve 6,300’ün üzerinde
tam metin kayıt ve
600,000’in üzerinde
bibliyografik kayıt içerir.
Tam Metin
Görsel sanatların her alanı ile ilgili makaleleri,
biyografik bilgileri, bibliyografik atıfları, kapsamlı
görüntü bağlantılarını ve görüntüleri içermektedir.
Çeşitli tıbbi disiplinlerdeki yaklaşık 542 dergiyi
(441’i hakemli) tam metin olarak kullanıma
sunmaktadır. Health Source®: Nursing/Academic
Edition ayrıca yaklaşık 822 dergide yayınlanan
makalelerin özet ve indeks bilgilerini içermektedir.
Veri tabanı, Amerikan Eczacılar Birliği tarafından
hazırlanan Lexi-PAL Drug Guide (1.300 jenerik
ilacın kullanımı ile ilgili hazırlanmış eğitim
dokümanını 4.700 ilacın ticari isimlerleri ile
birlikte içermektedir.
Roman ve hikayelerin de dahil olduğu
disiplinlerarası her konuda 220 yayınevine ait,
8.000 civarında Türkçe içerikli elektronik kitabı
içermektedir.
HukukTürk veri tabanında; Yargıtay Kararları,
Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları,
A.İ.H.M. Türkiye Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C.
Mevzuat Grupları, Dilekçeler / Sözleşmeler, Türk
Hukuk Bibliyografyası, T.C. Resmi Gazete, Yeni
ve Değişen Mevzuat, Kanun Tasarıları yer
almaktadır.
Elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri,
elektronik ve telekomünikasyon alanlarında veri
tabanı.
30
Health
Source:
Nursing/Academic Tam Metin
Edition
31
HiperKitap
Tam Metin
32
HukukTürk
Tam Metin
33
IEEE/IEE
Electronics
Library (IEL)
Tam Metin
34
InfoSci-Books (IGI
Tam Metin
Global)
2002-2010 yılları arasında IGI Global tarafından
yayınlanan 1204 bilimsel kitap ve referans
çalışmalarından bölümlere erişim olanağı sunan
Info-Sci Books satın alınmıştır.
35
InfoSci-Journals
(IGI Global)
102 derginin 2002-2010 yılları arasındaki
sayılarına tam metin erişim olanağı sunan Info-Sci
Journals satın alınmıştır.
Tam Metin
20
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Institute of Physics Tam Metin
JoVE: Journal of
Visualized
Tam Metin
Experiments
–
Biology
JSTOR(Life
&
Sciences
Collection, Arts &
Tam Metin
Sciences Collection
I, II, III, IV, V,
VII)
Kazancı
Tam Metin
Elektronik
10 yıl öncesinden günümüze kadar fizik ve ilgili
tüm alanlardaki dergileri kapsayan veri tabanı.
Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya,
bilgisayar,
eğitim,
mühendislik,
ölçüm,
materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik
konularında.
Biyolojik araştırmalar video formatında erişime
sunulmaktadır.
Sağlık ve Genel Bilimler, Matematik ve İstatistik
alanlarındaki dergilerin eski sayılarına erişim
sağlar: JSTOR, dergilerin güncel sayılarını içermez
fakat günümüzden 2-5 yıl öncesine kadarki
dergilerin bütün sayılarını kapsar.
Mevzuat İçtihat
Tam Metin
Knovel tamamı akademik ve endüstriyel bilgi
kaynaklarından oluşan; araştırmacıların, güvenilir,
teknik bilgiye kolayca erişebildiği, interaktif tablo
ve grafiklerle zenginleştirilmiş bir veri tabanıdır.
Mühendislik ile ilgili tüm konuları kapsamaktadır.
Library,
Information
Science
&
Tam Metin
Technology
Abstracts™
(LISTA) with Full
Text
Library, Information Science & Technology
Abstracts with Full Text, 500'den fazla temel dergi,
50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin
derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve
tutanakları dizinlemektedir. Bu veri tabanında
240'ın üzerinde dergi için tam metin de yer
almaktadır.
Konu
başlıkları
arasında
kütüphanecilik, tasnif, kataloglama, bibliyometri,
çevrimiçi bilgi alma, bilgi yönetimi ve daha pek
çok konu yer almaktadır. Veri tabanındaki kayıtlar
1960'lı yılların ortalarına kadar gitmektedir.
Knovel
Library
Press Tam Metin
Display (Yeni Adı
PressReader)
Birden fazla dilde görüntülenebilen ara yüz,
makalenin başka dillere çevirisi ve sesli dinlenme
imkanı sağlayan, günlük gazete veri tabanıdır.
Türkçe konuşanlar için İngilizce, İngilizce
konuşanlar için Almanca, Arapça, Çince
Dil Öğrenme (Mandarin), Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,
Mango Languages
Sistemi
Japonca, Portekizce, Rusça, Türkçe, ve
Yunanca öğrenmenizde sizlere yardımcı olacak
online dil öğrenme sistemidir.
Mimarlık ve tasarım alanında önde gelen isimlere
Masters Of
Tam Metin
ait yaklaşık 7.000 görüntü içermektedir.
Architecture
21
45
MathSciNet
46
Medline
47
Nature
48
Newswires
MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar
Özet & Tam
matematik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar,
Metinlere
yayınlara ait eleştiri, atıf, bibliyografik bilgi, özetçe
Bağlantılar
veren bir veri tabanıdır.
Tıp ve sağlık alanındaki temel danışma kaynağıdır.
MEDLINE®, tıp, hasta bakımı,
dişçilik,
veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi
Kaynakçasal
bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli
& Özet &
tıbbi bilgiler içerir. National Library of Medicine
Tam
tarafından oluşturulmuş MEDLINE®, 4.800'den
Metinlere
fazla tıp dergisinde yayınlanmış
makalelerin
Bağlantılar
özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel,
detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme
yöntemlerine sahiptir.
Nature Publishing Group’a ait Nature dergisine
Tam Metin
tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır.
Tam Metin
49
OnArchitecture
Tam Metin
50
OverDrive
Tam Metin
51
Oxford
English
Tam Metin
Dictionary
52
Oxford Journals
Tam Metin
53
Pidgeon Digital
Konuşma
Slayt
54
PNAS
Proceedings of the
National Academy
Tam Metin
of Science of the
United States of
America
Associated Press, United Press International, PR
Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın
başlıca dünya haberlerine erişim sağlar.
Mimarlık
için
görsel-işitsel
bir
kaynak.
OnArchitecture video katalogları; dünya çapında
önde gelen mimarlar (Frank O. Gehry, Robert
Venturi, Denise Scott Brown, Moshe Safdie
vb...) ile yapılan görüşmeleri, belli başlı eserler ve
tesislerin kayıtlarını içermesinin yanı sıra
mekanların kullanıcıları ile yapılan görüşmeleri de
kapsamakdatır.
OverDrive; elektronik kitap, sesli kitap, müzik ve
video sağlama hizmeti sunan ve dünyanın en
büyük dijital medya sağlayıcılarından birisidir.
1000 yıllık süreci kapsayan, yarım milyondan fazla
İngilizce kelimenin şimdiki ve geçmişteki
anlamını, tarihini, telaffuzunu veren ve konusunda
otorite kabul edilen bir rehber niteliğindedir.
Oxford Journals; Oxford University Press'in yaşam
bilimleri, matematik ve fizik bilimleri, tıp, sosyal
bilimler,
hümaniter
bilimler,
hukuk
vb.
disiplinlerde 210 civarı dergiyi içermektedir.
Mimarlık ve tasarım alanlarında konuşma ve
slaytları içermektedir.
Biyoloji ve fizik bilimleri ile sosyal bilimler
konularında, National Academy of Science'a ait
araştırma
raporları,
açıklamalar,
eleştriler,
perspektifler, konferans bildirileri ve faaliyetleri
kapsar.
22
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
ProQuest
Kaynakçasal Doktora ve master tezlerinin özet bilgilerini ve ilk
Dissertations and
& Özet
24 sayfasını görebilme imkânı sağlar.
Thesis Abstracts
Organik, inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki
Reaksiyon
bilim insanları için geliştirilmiş, dünyanın en
Reaxys
Kaynağı
büyük birleştirilmiş reaksiyon kaynakçasını içeren
web tabanlı iş akış çözümü.
İngilizce-Türkçe-İngilizce
Sözlük.100.000
in
üzerinde ana girişe sahip 4. Jenerasyon CD Sözlük,
Sözlük
aranan sözcüklerin karşılıklarını kolayca bulmaya
Redhouse
ve dil kullanımını geliştirmeye yardımcı olacak
özelliklere sahip.
Regional Business News™ veritabanı, bölgesel iş
dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler
sağlamaktadır.
Regional Business News,
Regional Business
Tam Metin
ABD'deki büyük şehir ve kırsal alanların
News
tamamından 80 iş dünyası dergisi, gazete ve
haberler içermektedir.
The Royal Society of Chemistry Journals, kimya
Royal Society of
Tam Metin ve ilgili alanlarda yayınlanmış dergilere ve dergi
Chemistry
arşivine tam metin erişim sağlar.
RSC
eBook
Tam metin
Kimya alanında e-kitap veri tabanı.
Collection
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen
Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 692
SAGE
Journals
Tam Metin
dergiye 1999'dan günümüze full-text erisim imkânı
Online
sağlar.
Science Express, Science dergisi için son
zamanlarda kabul edilmiş seçilmiş araştırma
Tam Metin
Science Express
yazıları, bakış açıları ve diğer makalelerin hızlı
elektronik yayınını sağlar.
American Association for the Advancement of
Science (AAAS) tarafından 1880'den beri
yayınlanmakta olan Science disiplinler arası
Tam Metin haftalık bir bilim dergisidir. Science Online temel
Science Online
bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp
ve yaşam bilimleri alanlarında 1997'den günümüze
erişim sağlamaktadır.
Science Direct, 1790 akademik dergi ile fen,
mühendislik tıp, işletme ve sosyal bilimler
Tam Metin
ScienceDirect
alanlarında makalelere tam metin erişimi sağlayan
disiplinler arası elektronik veri tabanıdır.
13 farklı kategoride, yaklaşık 4000 bilimsel ve
ScienceDirect ETam Metin
teknik içerikli kitap. 1995-2006 ve 2007 yılları.
Books
Scientific.Net
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında dergileri
Materials Science Tam Metin
içermektedir.
and Engineering
23
67
Scival Strata ve AnalizGrafik
Scival Spotlight
68
Scopus
Özet & Atıf
69
Springer E-Books
Tam Metin
70
Springer Link
Tam Metin
71
Taylor & Francis
Tam Metin
72
Teacher Reference Index
Özet
Center
73
ULAKBİM Ulusal
Veri
Tabanları
(UVT)
Tam Metin
ULAKBIM
Turkish National
Databases
74
Urkund
75
Web Of
(SCI,
Yazılım
Science
Özet
SSCI,
Scival Strata: Yerel ya da küresel bazda araştırmacı
ya da araştırmacı gruplarının farklı düzeylerde
kıyaslaması grafik ve tablo ağırlıklı olarak
yapılabilmektedir.
Kendi
referans
alanını
değerlendirme imkanı vardır. Aynı disiplinde
çalışan insanlar aynı anda taranabilmektedir. Bilim
insanlarının performansını bölgeye, dünyaya ve
Türkiye'ye göre grafik ya da tablo olarak analiz
edip, kıyaslayabilme imkanı verir. Analiz, kişinin
yayın yapmaya başladığı yıldan itibaren
yapılabilmektedir. Scival Spotlight: Bilimde
kuvvetli ya da zayıf olduğumuz alanları görmemizi
sağlayan bir üründür. Buna göre bilimsel
gelişmemizin
seyrini
belirleyebilir,
bilim
politikamızı oluşturabiliriz. Atıflar araştırmalara
göre, en fazla son 5 yıldaki yayınlarımıza
geldiğinden, üründe performans değerlendirme
analizleri 2004-2008 yıllarından itibaren 5 yıllık
dönemler halinde başlamaktadır.
Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı
izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye
yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet
ve atıf veri tabanıdır.
Springer tarafından basılmış 14.533 elektronik
kitaba erişim. 2205-2008 yılları.
ANKOS aracılığıyla Springer Link'e üye olan tüm
kütüphanelerin abone olduğu Springer dergilerinin
elektronik versiyonlarına erişim sağlar. Kimya,
bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre
bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri,
matematik, tıp, fizik ve astronomi gibi konuları
kapsar.
Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini
içeren 983 dergiye tam metin erişim sağlar.
İlköğretim, Yüksek Öğrenim, Öğretim Medya, Dil
Sanatları, Okul Yönetimi, Bilim, Matematik,
&
Öğretmen Eğitimi, Sürekli Eğitim, Güncel
Pedagojik
Araştırma,
Program
Geliştirme
konularında makaleler içermektedir.
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları EBSCOhost
platformu üzerinden kullanıma sunulmaktadır. Yaşam Bilimleri Veri Tabanı - Türk Tıp Veri
Tabanı - Mühendislik ve Temel Bilimler Ver
Tabanı
Kopya tespiti ve engellenmesini sağlamak
amacıyla geliştirilen internet tabanlı bir servistir.
Çok disiplinli, fen ve sosyal bilimlerde yapılmış
yüksek kaliteli araştırma bilgisi, atıf bilgisi,
24
A&HCI)
Wiley
Online
Library
(Wiley- Tam Metin
Blackwell)
76
araştırmacı bilgisi sağlayan veri tabanı.
Wiley Online Library; 1351 bilimsel hakemli
dergisiyle bilimsel, akademik ve profesyonel
yayıncılar ve büyük yayıncı toplulukları arasında
dünyada önde gelmektedir.
b) Abone olduğumuz veri tabanları dışında ücretsiz erişilebilen veri tabanları mevcuttur.
ÜCRETSİZ ERİŞİLEBİLEN VERİ TABANLARI
S.NO
Veri Tabanı Adı
Türü
1
Arkitera
Mimarlık
Tam Metin
Veri Tabanı
2
ASEE - American
Society for Engineering Tam Metin
Education
Açıklama
Türkiye’nin mimarlık üretimini dünü ve
bugünüyle belgeleyen büyük bir dijital
arşivdir.
American
Society
for
Engineering
Education yayınlarına erişilmektedir.
3
AuthorMapper
Online Araç
Springer tarafından ücretsiz olarak hizmete
sunulan AuthorMapper; yazarların harita
üzerinde bulundukları yerleri göstererek,
bilimsel
araştırmaların
yönlendirici
haritasını çıkarmaya çalışan online bir
kaynaktır.
4
Brenda (The
Comprehensive
Enzyme Information
System)
Tam Metin
Kapsamlı enzim bilgi sistemi.
5
Conference
Proceedings
Index
6
DART-Europe
Theses Portal
7
Directory of Open
Access Journals
(DOAJ)
Citation İndeks
E-
Tam Metin
WOS atıf indeksleri kapsamında yer alan
Conference Proceedings Citation Index, fen
ve sosyal bilimler içerikli uluslararası
konferans, sempozyum gibi önemli
toplantıları indekslemektedir.
DART Avrupa Elektronik Tez Portalı 28
Avrupa ülkesinden, 570 üniversitenin,
568.219 araştırma tezine tam metin erişim
imkânı sunar.
Tam Metin
Bilimsel dergilere tam metin olarak serbest
erişim sağlar.
8
DOAB: Directory of
Tam Metin
Open Access Books
Temel amacı açık erişimde olan kitapların
keşfedilebilirliğini arttırmak olan "DOAB:
Directory of Open Access Books”; 94
yayınevine ait akademik nitelikteki 2752
kitaba erişim imkânı sunmaktadır.
9
Driver
Repository
Infrastructure
for European
45 ülkeye ait 6.420.000 civarı belgeye
erişim imkânı sunar.
Digital
Vision
Tam Metin
25
10
E-PRINT Network
Tam Metin
11
Ecocrop
Bibliyografya
12
Exemplar
Online araç
13
Genamics JournalSeek Bibliyografya
14
Google Scholar
15
16
Arama & Atıf
HighWire (Library of
the
Sciences
and
Tam Metin
Medicine)
ICE Virtual Library
Tam Metin
(award-winning
papers)
17
INIS
Nuclear
System)
(International Tam Metin
Information
18
InTech
Tam Metin
19
Journal TOCs
İndeks
20
Medline-PubMedNLM
Bibliyografik
E-PRINT Network temelde fizik, kimya,
biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi
teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki
araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon
sayfadan oluşan tam metin içeriğin
tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.
Bitki türlerinin tanımlanması ve arazi
kullanım planlanmasına katkı sağlayan bir
bilgi sistemidir.
Springer tarafından ücretsiz hizmete
sunulan Exemplar; yazarlar, editörler ve
genelde tüm bilim topluluğu için yayın
hazırlama sürecinde kullanılmak üzere
geliştirilmiş online bir dilbilim kaynağıdır.
Dergi
bilgilerine
erişim
imkanı
sunmaktadır.
Google tarafından hizmete alınan ve sadece
akademik makaleler ve konularda arama
yapan bir arama motorudur.
Konuların altındaki atıflar bölümünde
makaleye atıfta bulunan diğer makalelerin
sayısını ve o makalelerin listesini verir.
Stanford Üniversitesi Kütüphanelerinin bir
bölümü olan HighWire Press Online; 1.731
dergi ve 1.167.933 ücretsiz, tam metin
makaleleri içeren açık erişimli yayınlara
erişim imkanı sağlamaktadır.
1818'de İngiltere'de kurulmuş olan ve inşaat
mühendisliği alanında faaliyet gösteren
Institution of Civil Engineers'in (ICE)
(İnşaat Mühendisleri Kurumu) desteğiyle
yayınlanan ICE Virtual Library'nin en
popüler dergilerinde yayınlanmış olup, ödül
alan makalelere ücretsiz erişilebilmektedir.
Uluslararası Nükleer Bilgi Sistemi. Nükleer
mühendislik, nükleer uygulamaların sağlığa
ve tarıma etkilerinin incelenmesi ve
korunma içerikli veritabanı.
Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarını
kapsayan,
öncü
ve
dünyanın en büyük çok disiplinli açık
erişim kitap yayıncısıdır.
Dergilerin içindekiler bilgilerine erişim
imkânı sağlar.
MEDLINE tarafından bedava bir arayüz
olarak sağlanan PubMed veritabanı, fen
bilimlerine ait yayınlar kadar MEDLINE
içindeki bibliyografik bilgilere erişimi de
mümkün kılmaktadır. Bunun yanında bu
arayüz Biyoteknoloji Ulusal Bilgi Merkezi
26
(NCBI)’nin Entrez erişim sistemindekiler
dahil, bütünleşik moleküler biyoloji
veritabanlarına erişimi sağlamaktadır.
National
Press
21
Academies
Tam Metin
22
Online Courses
Tam Metin
Tam Metin
Gösterge
24
Project Gutenberg
SCImago Journal &
Country Rank (SJR)
25
Spaceline - NLM
Özet
26
The World Fact Book
Tam Metin
27
Türkiye
Makaleler
Özet
Bibliografyası
23
5.346 kitaba ücretsiz tam metin erişim
imkanı sunmaktadır.
Yale, MIT, Stanford, Harvard ve Michigan
gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden
açık online derslere erişim imkanı
sunmaktadır.
Ücretsiz e-kitap.
SCImago Journals & Country Rank (SJR),
dergilere ve ülkelere ilişkin bilimsel
göstergeleri içeren bir portaldır. Portal,
Scopus (ELsevier B.V.) veritabanında yer
alan veriler kullanılarak geliştirilmiştir.
SJR, bilimsel etki alanlarının
belirlenmesinde ve değerlendirmesinde
kullanılabilmektedir: Ülkelerin akademik
performansının görülmesi ve kıyaslanması,
hangi konularda çalışıldığı, hangi konuların
ağırlıkta olduğu, yürütülen akademik
çalışmaların sayısı, H indeks, Journal rank
gibi.
Toplantı özetlerini ve Sağlık Hizmetleri
Araştırma Projelerini (HSRProj) aynı anda
tarayan web tabanlı sistem.
Bütün ülkeler ile ilgili her türlü güncel
bilgileri veren bir veri tabanı.
1995
ten
günümüze
kadar
Milli
Kütüphanede taranan süreli yayınlardaki
makalelerin künyeleri yer almaktadır.
c) 2014 yılında çeşitli konularda 40 veri tabanı deneme amaçlı olarak kullanıma açılmıştır.
2014 YILI DENEMEYE AÇILAN VERİ TABANLARI
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Denemeye Açılan Veri Tabanları
Academic OneFile
BioOne
Cambridge Books Online Deneme Erişimi
China English Journals Full-text Database
Coutts eBook Collection (Myilibrary)
De Gruyter eBooks
De Gruyter eJournals
Duke Mathematical Journal(DMJ)
EBSCO Audibook Premier Collection
Deneme Erişim Tarihleri
10.01.2014 - 31.03.2014
03.11.2014 - 15.12.2014
30.05.2014 - 30.06.2014
27.11.2014 - 26.12.2014
29.04.2014 - 25.05.2014
20.06.2014 - 19.07.2014
20.06.2014 - 19.07.2014
08.10.2014 - 30.11.2014
07.03.2014 - 01.06.2014
27
10
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
e-Duke Books Scholarly Collection
Emerald Engineering
Engineering Case Studies Online
HukukLink
ICE (Institution of Civil Engineers) Virtual Library
ImecHE
İdealonline Süreli Yayın Elektronik Veritabanı
Jaypee Digital
JOVE - Model Organisms II - Mouse, Zebrafish, and Chick
Deneme Erişimi
JOVE Science Education: Neuroscience
Lebib Yalkın MEVBANK Mevzuat ve Yargı Kararları Bilgi
Bankası
Maney Publishing
NRC Resarch Press STM journals
Oxford Handbooks Online
Oxford Reference Online
Oxford Very Short Introductions Online
Pharmaceutical Substances
Philosophy Documentation Center
Project Euclid Prime Collection
ProQuest Art, Design and Architecture Collection
30
ProQuest Dissertations and Thesis Global
31
32
33
34
35
36
37
38
RefWorks Flow
Routledge E-Books (Social Sciences and Humanities)
Royal Society of Medicine Journals (RSM)
SAE Digital Library
SIAM Journals Online
SPIE Digital Library
Taylor & Francis Online Dergi Arşivi
Total Materia
39
University Press Scholarship Online
40
Wiley Databases", "The Cochrane Library", "Current
Protocols" ve "eMRWs - Wiley Electronic Major Reference
Works"
18
19
20
17.03.2014 - 06.02.2015
13.10.2014 - 30.11.2014
19.12.2013 - 12.01.2014
22.01.2014 - 18.04.2014
04.09.2012 - 14.01.2015
02.11.2012 - 06.02.2015
20.03.2014 - 03.05.2014
03.09.2013 - 31.01.2014
21.03.2014 - 14.06.2014
14.07.2014 - 30.09.2014
21.11.2014 - 15.01.2015
30.05.2014 - 30.06.2014
14.02.2014 - 16.01.2015
14.10.2014 - 31.12.2014
14.10.2014 - 31.12.2014
14.10.2014 - 31.12.2014
06.11.2014 - 30.11.2014
27.11.2014 - 26.12.2014
08.10.2014 - 30.11.2014
18.09.2014 - 20.11.2014
12.02.2014 - 27.02.2014
04.03.2014 - 20.03.2014
08.10.2014 - 31.12.2015
18.11.2014 - 31.12.2014
04.11.2013 - 06.02.2015
25.11.2014 - 25.12.2014
10.12.2013 - 15.02.2014
13.11.2014 - 31.12.2014
22.09.2014 - 22.10.2014
18.11-2014 - 14.02.2015
06.06.2014 - 04.08.2014
14.10.2014 - 31.12.2014
13.11.2013 -31.01.2014
28
d) 2014 YILI VERİ TABANLARI KULLANIM İSTATİSTİKLERİ
S.No Veri Tabanı Adı
Search
Total
FullText
3.598
-
-
607
1.314
10.849
379
1.717
7.738
21.602
-
2.013
1
A to Z
2
American Association For Cancer Research Journal
Collection
3
Academic Search Complete
4
ACM Digital Library
5
American Chemical Society(ACS)
6
American Physical Society
7
Annual Reviews
268
886
8
Applied Science & Business Periodicals
62
-
9
Arts Search
471
3.293
10
ARTstor Digital Library
-
1.149
11
ASCE Research Library
4.286
2.516
12
ASME Digital Library
401
1.919
13
Avery Index to Architectural Periodicals
288
-
14
Books 24X7
177
1.009
15
Business Source Complete
140
7.249
16
Cambridge Journals Online
205
705
17
Cold Spring Harbor Protocols
41
261
18
Credo Reference
19
44
19
DAAI: Design and Applied Arts Index
31.156
-
20
eBook Academic Collection (EBSCOhost)
1.223
2.897
21
Ebrary (e-books)
1.567
22.187
22
EDS
6.258.541
-
29
23
Encyclopaedia Britannica Online
685
3.670
24
ERIC
133
-
25
Expanded Academic ASAP-Gale Group
227
167
26
GreenFILE
138
3
27
Grove Art Online
-
15
28
HiperKitap
868
458
29
HukukTürk
794
949
30
IEEE/IEE Electronics Library (IEL)
3.330
13.757
31
InfoSci-Books & Journal (IGI Global)
8
67
32
Institute of Physics
-
4.485
33
JoVE: Journal of Visualized Experiments
63
669
34
JSTOR
1.233
4.508
35
Knovel
180
3.069
36
Library Press Display (PressReader)
-
5.904
37
LibGuides
15.316
-
38
Library, Information Science & Technology Abstract
74
-
39
LinkSource
40
Mango Languages
41
Masters of Architecture
42
MathSciNet
51
Medline
52
12.269
719
-
35
11.123
-
223
-
Nature
1.283
1.462
53
Newswires
3.015
54
OnArchitecture
-
166
55
OverDrive
-
162
56
Oxford English Dictionary
95
63
30
57
Oxford Journals
-
2.365
58
Pidgeon Digital
-
29
59
PNAS - Proceedings of the National Academy of Science of
the...
588
2.153
60
ProQuest Dissertations and Thesis- Abstract
57.796
-
61
Reaxys
6.689
-
62
Regional Business News
109
415
63
Royal Society of Chemistry
4.509
8.336
64
RSC eBook Collection
19
137
65
SAGE Journals Online
-
1.678
66
Science Online
483
1.240
67
ScienceDirect
37.083
219.052
68
ScienceDirect E-Books
37.083
2.910
69
Scientific.Net Materials Science and Engineering
-
2.537
70
Scopus
71
Springer E-Books
-
7.929
72
Springer Link
-
15.496
73
Taylor & Francis
3.741
9.263
74
Teacher Reference Center
35
-
75
ULAKBİM Ulusal Veritabanları
498
-
76
Urkund
2.086
-
77
Web Of Science (SCI, SSCI, A&HCI)
35.571
-
78
Wiley Online Library (Wiley-Blackwell)
3.039
18.841
6.675
31
E-Dergiler: Veri tabanları kanalıyla ve tek tek olarak abone olunan tüm dergilerimize tek bir
ara yüzden ulaşılabilmektedir. Bu ara yüzde tüm dergiler A’ dan Z’ ye, konu başlıklarına göre
listelenebilmekte, her bir veri tabanında yer alan dergiler görülebilmekte ve tarama
yapılabilmektedir. http://atoz.ebsco.com/Titles/8305
E-Kitaplar: Dünyada en çok tanınan yayınevlerinden Elsevier, Springer, Ebrary, Knovel,
RSC, EBSCO eBook Collection ve Credo Reference gibi elektronik kitaplara kütüphane web
sitesi verit abanları sayfasından erişilebildiği gibi kütüphane kataloğundan da tarama
yapılabilmektedir. 2014 yılı sonunda e-kitap koleksiyonu çeşitli konu başlıkları altında
313.111 rakamına ulaşmıştır.
Link Source: Link bağlayıcı olan Link Source sayesinde; veri tabanlarından ve Google
Scholar’dan yapılan taramalar neticesinde gelen sonuçlardaki makalelere erişilmeye
çalışıldığında, kaynağa aboneliğimizin olması şartına bağlı olarak, tam metinlerine tek tıkla
ulaşılabilmektedir. Böylece tüm elektronik kaynaklarımız arasında bir bağlantı kurulmuştur.
IYTExplore: Tek bir tarama kutusu ile kütüphanemizin sahip olduğu dijital ya da basılı
koleksiyonu, abone olduğumuz veri tabanlarını ve dergi makalelerini aynı anda taramakta ve
sonuçları analiz ederek çok hızlı bir biçimde çeşitli seçeneklerle sunmaktadır. Sonuçlar
ilgililik sırasına göre sunulmakta böylece en ilgili sonuç listenin en üst kısmında
görüntülenmektedir.http://ehis.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=d58a0658-1c7a-45dfaea9-d6d25e14b6c5%40sessionmgr13&vid=2&hid=16
İYTE Digital Library: Üniversite kütüphanemiz koleksiyonunu geliştirmek üzere elektronik
kitap, sesli kitap, müzik ve video sağlama hizmeti sunan ve dünyanın en büyük dijital medya
sağlayıcılarındna
biri
olan
“Overdrive”
servis
partneri
olarak
seçmiştir.
http://iyte.lib.overdrive.com adresi üzerinden hizmete sunulan bu servis aracılığıyla
üniversitemiz 7 gün 24 saat dijital kütüphane hizmetine sahiptir. Kullanıcılarımız kendi cep
telefonlarına ya da cep bilgisayarlarına kaynakları yükleyip kullanabilmektedirler. Sesli
kitapları MP3 çalıcılarına yükleyerek seyahat ederken ya da spor yaparken bile
dinleyebilmektedirler. Özellikle sesli kitapların öğrencilerimizin yabancı dil öğrenmesini
kolaylaştıracağını, kelime bilgisini ve telaffuz konusundaki gelişimini sağlayacağını
düşünmekteyiz.
Sosyal Medya
2012 yılında facebook sayfası https://www.facebook.com/iytelibrary ve twitter hesabı
https://twitter.com/iytelibrary aktif edildi. 2014 yılında “İYTE Kütüphanesi Sosyal Medya
Politikası” oluşturularak, İYTE Kütüphanesi sosyal medya politikasını oluşturan ilk üniversite
kütüphanesi oldu. Sosyal medya aracılığı ile; kullanıcılarımız, kütüphaneyle ilgili yenilikleri,
güncel kitap, film haberlerini, İzmir'deki sanat ve kültür aktivitelerini izleyebilmekte,
yorumlarıyla katkıda bulunabilmektedirler. Amacımız kullanıcılarımızla sosyal medya dahil
her türlü platformu kullanarak iletişim halinde olmak, hizmet ve olanaklarımızdan onları en
iyi şekilde haberdar olmalarını ve yararlanmalarını sağlamak.
Kullanıcılar, İYTE Kütüphanesi'nde bulunan tüm kaynakların, kütüphane web sitesi
üzerinden olduğu gibi, Facebook erişimi sırasında da taranmasını sağlayan bir ara yüz
sayesinde; kütüphaneye gelmeden, Facebook üzerinden kütüphane hizmetlerinden
yararlanabilmektedir.
32
Örneğin; kitap taraması yapabilmekte, okumak istedikleri kitap eğer başka bir kullanıcının
üzerinde ise ayırtma işlemi yapabilmekte, ödünç aldığı kitapları görebilmekte ve süresini
uzatabilmektedirler.
Ödünç aldığı kitapları geri vermeyi geciktirdiği durumlarda dahi ödemesi gereken ceza
miktarını görebilen kullanıcılar bu ödemeyi de kredi kartlarından Facebook hesabındayken
yapabilmektedirler.
E-kitapları da yine Facebook hesaplarındayken indirip, okuyabilen kullanıcılar, bu
uygulamayı arkadaş listesindekilerle paylaşabilmekte ve bu şekilde arkadaş listesindekiler de
o kullanıcının kütüphaneden aldığı ya da okuduğu kitapları görebilmektedir. Yani bu ara yüz
kullanıcı dostu ve erişim kolaylığı olan bir imkân sunmaktadır İYTE Kütüphanesi
kullanıcılarına.
Web sitemizde yer alan
ve
ikonuna tıklayarak sayfalarımıza ulaşılabilmektedir.
Elektronik Kütüphane:
Yeni kütüphane binamıza kurulan 40 adet Thin Client LCD ekranlı bilgisayarlara yüklenen
yeni uygulamalarla kullanıcılarımızın yararlanma oranları artırılmıştır. Kullanıcılar buradan
internete bağlanabildiği gibi ofis uygulamalarını kullanarak ödevlerini yapabilmekte, tez ve
projelerini yazabilmektedir.
Kütüphanemizde bulunan 3 adet LCD ekrandan biri Ödünç Verme Birimimizde diğer ikisi
ise, kırtasiyenin karşısında bulunan grup çalışma odasında kullanıcılarımızın hizmetindedir.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yeni hizmetler vermeye, verdiği hizmetleri
geliştirmeye 2014 yılında da devam etmiştir. İleride yeni katılacak kütüphanecilerle kullanıcı
merkezli ve kişiye özel hizmetler verilmeye devam edebilecektir.
Kütüphanede bulunan yayınlar, elektronik kapı kontrol sistemi ve güvenlik şeritleri ile
korunmaktadır.
2014 yılı ziyaretçi sayısının aylara göre dağılımını aşağıda görebilirsiniz.
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM
30.935
12.124
29.976
32.950
44.059
14.711
7.695
27.727
12.744
26.228
28.152
38.195
305.496
33
2014 ZİYARETÇİ SAYILARI
İYTE Kütüphanesi Projeleri:
A) Ulusal Projeler:
1- Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi:
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal’ın da grup üyeleri arasında yer
aldığı Yükseköğretim Kurulu Kurumsal Arşivler ve Açık Erişim Çalışma Grubu,
üniversitelerin akademik çıktılarını (tez, makale, kitap, rapor, veri setleri vb.) uluslararası açık
erişim standartlarına uygun olarak hizmete sunma işlemlerini yaparken, göz önünde
bulunduracakları kurumsal arşiv ve açık erişim politikasının oluşturulması ve bu konularda
üniversite kütüphanelerine gerekli desteği sağlanması amacıyla Ocak 2014 tarihinde YÖK
Başkanı tarafından kurulmuştur.
Proje kapsamında; Gültekin Gürdal, yıl boyunca düzenlenen Eğitim Seminerleri’nin ve 20-21
Ekim 2014 tarihlerinde 3. Açık Erişim Çalıştayı’nın düzenleme komitesinde görev almıştır. 3.
Açık Erişim Çalıştayı’nın açılışı Sayın Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, YÖK Başkanı
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve üniversite rektörlerinin de katılımıyla gerçekleşmiş ve çeşitli
üniversitelerden, kamu kuruluşlarından, mesleki derneklerden ve yayıncılık sektöründen 350
civarında delege katılmıştır. Üçüncü Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Düzenleme Komitesi
tarafından hazırlanan bildirge ve öneriler ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarını
şekillendiren karar vericiler, araştırmaları destekleyen ve araştırma yapan kurumlar,
araştırmacılar, çalıştaya katılan delegeler ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.
http://www.acikerisim.org/
2- 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri - Mevcut Durum, Sorunlar,
Standartlar ve Çözüm Önerileri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Gültekin Gürdal’ın da aralarında yer aldığı Üniversite Kütüphaneleri Çalışma Grubu
oluşturulmuş ve bu Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “2023'e Doğru Türkiye'de
34
Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı
taslak rapor İYTE Kütüphanesi teknik alt yapısı ile; üniversitelerin üst düzey yöneticileri,
kütüphane yöneticileri, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ve konuyla ilgili sivil toplum
kuruluşlarının görüş ve önerilerine sunulmuştur.
http://libguides.iyte.edu.tr/aecontent.php?pid=592905
Üniversite kütüphane yöneticileri ve ilgili rektör yardımcılarının katılımıyla 9-10 Haziran
2014 tarihlerinde Yükseköğretim Kurulunda “Üniversite Kütüphanelerini Yeniden
Düşünmek” isimli çalıştay ve konferans gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda; konu bütün
yönleriyle tartışılmış ve tarafların nihai katkıları alınarak son şekli verilen rapor,
yükseköğretim sistemimizin referans olarak kullanabileceği bir belge haline gelmiştir. Bu
rapor çerçevesinde sunulan öneri ve standartların uygulamaya konulması durumunda,
üniversite kütüphaneleri hızlı bir gelişme gösterecek ve kısa süre içinde bulunduğundan daha
iyi bir noktaya taşınacaktır.
B) Uluslararası Projeler:
1- İYTE AB Projeleri : 283595 No'lu Proje
OpenAIREplus (Avrupa’daki Araştırmalar için 2. Nesil Açık Erişim Altyapısı) Projesi:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; 2011
Aralık ayı başında Pisa’da yürürlüğe girmiş olan OpenAIREplus (Avrupa’daki Araştırmalar
için 2. Nesil Açık Erişim Altyapısı) projesinin katılımcı üyelerinden bir tanesi olmuştur.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin GÜRDAL'ın sorumluluğunu
yürüttüğü; Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından fonlarla desteklenecek ve 30 ay
sürecek Proje, Avrupa Araştırma Alanı’nda bilimsel Açık Erişimli yayınların üretilmesine ve
bunlara erişilmesine yönelik faaliyetleri genişletmeyi amaçlayarak, yayınlar ile veri ve fon
şemaları arasında bağlantılar kurmayı sağlayan OpenAIRE Projesi ile birlikte çalışacaktır. Bu
geniş ölçekli proje Avrupa’dan, içlerinde üç disiplinler arası araştırma topluluğunun da
bulunduğu 41 proje ortağını bir araya getirmiştir.
Bu proje, araştırmacıların 7. Çerçeve Programı ve Avrupa Araştırma Konseyi tarafından fon
desteği alarak gerçekleştirdikleri çalışmaları Açık Erişimli Arşivlerde saklamalarına imkân
sağlayarak, bir Avrupa Birliği Açık Erişim Pilot Projesi olarak başlayan OpenAIRE’in artık
hizmet sunmaya geçişini aktive edecektir. Yürürlükteki yayın arşivleri ağları, özel tanımlı
bilimsel alanlarda çalışan veri sağlayıcılarının ilgisini çekebilmek amacıyla
genişletileceklerdir. OpenAIREplus Projesi’nin Bilimsel Koordinatörü ve Göttingen
Üniversitesi Kütüphane Müdürü olan Dr. Norbert Lossau “OpenAIREplus’un katılımcı
yapısı, araştırmacılara Açık Erişimli araştırma verileri hakkında sorunsuz şekilde rehberlik
edecektir. Bu tecrübeli konsorsiyum Avrupalı bilim adamlarının araştırma çalışmalarını
destekleyecek ve disiplinler arası bilimlere ulaşacak yolları açmaya katkı sağlayacaktır”
demektedir.
OpenAIREplus’ın asıl amacı hakemli bilimsel yayınları ve ilgili veri setlerini karşılıklı
bağlantılı hale getirerek güçlü ve katılımcı bir hizmet üretmektir. Bilimsel iletişim kanalları
birçok disiplini kapsadığından dolayı, projenin gelecekteki daha ileri aşamalarında bilim
adamları ve bilim insanı olmayan ama katma değer hizmetleri sunan sağlayıcılara veri
altyapıları arasında işbirliğin olanaklı hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, Açık Erişim
bilimsel veri setlerindeki üst verileri toplayacak, zenginleştirerek saklayacak bir e-altyapı
35
kuracaktır. Yenilikçi temel teknik yapılar bilimsel verilerle ilişkili olarak yönetim ve bağlantı
kurmak üzerine uygulanacaktır.
OpenAIRE portalı aracılığıyla bağlantıları verilmiş olan yayınlara erişim ve koruma bir
Yardım Masası tarafından desteklenecektir ve OpenAIRE’nin işbirlikçi ağ yapısı, kullanıcı
toplulukları için açık gelişmiş yayınlar kavramı kapsamına alınacaktır. Projede yer alan 31
Avrupa ülkesinin her birinde irtibat büroları, Avrupa’daki araştırmacıların ihtiyaçlarına destek
olabilmek amacıyla çalışmaktadır. Proje, aynı zamanda küresel bağlamda ortak standartlar,
veri sorunları ve beraber çalışabilirlik üzerine uluslararası ilişkileri ile etkinliğini
gösterecektir.
2014 Haziran ayına kadar devam eden proje 6 ay daha uzatılarak 2014 Aralık ayında sona
ermiş ve 2015 yılında OpenAIRE2020 olarak başlayan ve 48 ay sürecek olan projeye
Türkiye’den sadece İYTE Kütüphanesi dahil olmuştur.
Web sitesi: www.openaire.eu
İYTE Açık Erişim Çalışmaları:
2013 yılında “İYTE Açık Erişim Politikası” oluşturularak, kabul edilmiştir. “İYTE Açık
Erişim Politikası” Türkiye’de bir ilk ve diğer üniversitelere örnek olma özelliği taşımaktadır.
Ayrıca; Türkiye’deki diğer üniversitelere açık erişim çalışmalarında destek verilmektedir.
İYTE Açık Erişim Sistemi Hakkında: İYTE'nin Açık Erişim Sistemi olan
[email protected], İYTE'nin entelektüel birikimini bir araya toplayarak kurumsal bir dijital
açık arşiv oluşturmak ve uluslararası standartlarda açık erişim olarak sunmak amacındadır.
Bu çerçevede, her bölüm ve birimin üretmekte olduğu makale, veri setleri, kitap, tez, rapor,
bildiri, video, resim gibi akademik çıktılar sisteme hızlıca yüklenmektedir.
İYTE'nin tüm mensuplarına ait akademik çalışmaların söz konusu arşivde uzun dönemli
olarak toplanması, saklanması ve böylece kurumsal akademik mirasın oluşturulması
hedeflenmektedir. Ayrıca, arşiv tüm dünya açık erişim sistemleri ile entegre çalışacağı için,
burada yer alan akademik çalışmaların görünürlüğü, yayınların atıf sayıları ve İYTE’nin web
sıralamalarının önemli ölçüde artması beklenmektedir.
[email protected] 2014 yılı içerisinde yapılan faaliyetler:
 Teknik altyapının iyileştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi yönünde çalışmalar
yapılmıştır.
 [email protected] içerisinde; İdari Birimler, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi, Fen Fakültesi, İYTE Tezler ve OpenAIRE olmak üzere 6 ana bölüm ve bu
bölümlerin altında 17 koleksiyon oluşturulmuştur.
 Bütün Doktora ve Yüksek Lisans tezleri sisteme yüklenmiştir.
Yüksek Lisans: 1.114
Doktora: 158
Toplam: 1.272 (77 tanesi 2014 yılına aittir)
 Makale, sunum, konferans yayınları, kitap, kitap bölümü gibi yayınlar eklenmiştir:
36
İdari Birimler: 8
Mimarlık Fakültesi: 1
Mühendislik Fakültesi: 20
Fen Fakültesi: 43
OpenAIRE: 1
Toplam: 73
Erişim Adresi: http://openaccess.iyte.edu.tr
I.C.5.2.Diğer Hizmetler
1) Web Sitesi: Tasarım ve içerik olarak sürekli yenilenen web sitemizle bilgi kaynaklarımıza
ulaşmak ve dünyanın her yerinden kaynaklarımızı kullanmak mümkündür. 2014 yılı
sonunda web sitesi ara yüzü yenilenmiş ve 2015 başından itibaren hizmete sunulmuştur.
http://library.iyte.edu.tr/
2) Mobil Uygulama: Son yıllarda bu alandaki teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak
mobil uygulama 2009 yılının Mart ayında başlatılmıştır. Android ve IOS iletişim
sistemleri mobil cihazlardan girildiğinde mobil web sitesi otomatik olarak
kullanıcılarımızın karşına çıkmaktadır.
3) Gösteri Merkezi: 2008 yılından beri 250 kişilik gösteri merkezi, tüm sosyal etkinliklerin
düzenlediği bir mekan olarak aktif bir şekilde çalışmaktadır. Kütüphane yönetiminin
organizasyonunda kullanıcıların eğitim veya eğlence amaçlı gerekli salon ihtiyacı
karşılanmıştır. Kütüphane gösteri merkezinde, 2014 yılında toplam 165 etkinlik
gerçekleştirilmiştir.
4) ANKOS Görevleri: Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla
e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi çerçevesinde bu ürünlere
yapılan yatırımı paylaşmak, Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına
en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirerek, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin
desteğini arttırmak için ortak çalışmalar yürütmek amacıyla faaliyet gösteren ANKOS
(Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)’nda Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanı Gültekin Gürdal “ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu” üyesi
olarak, Uzman Gönül Kafalı ve Kütüphaneci Şükrü Merter İdin Veri Tabanı Sorumlusu
olarak görev yapmaktadır.
5) Stajyer Öğrenci: Her yıl İYTE Kütüphanesi’nde Bilgi ve Belge Yönetimi /
Kütüphanecilik Bölümü öğrencileri staj yapmaktadır. 2014 yılında da 1 öğrenci stajını
tamamlamıştır.
37
I.C.6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. Kullanıcılara sunulan hizmetlere ilişkin ayrıntılı
istatistikler tutulmaktadır. Değerlendirilen istatistiki veriler, yönetim olarak karar vermemize
yardımcı olmaktadır.
Kaydedilen ayrıntılı istatistiki bilgilerin kullanıcılarla da paylaşımı kütüphane web sitesi
aracılığıyla olmaktadır.
Web sitesinde yer alan istek formları kullanıcı kitlesinin kütüphane ile ilgili bütün isteklerini
yönetime ulaştırmalarına yardımcı olur.
II.AMAÇ ve HEDEFLER
II.A.HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ ve HEDEFLERİ
II.B.
Amaçlar









Hedefler
Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının
altyapısının oluşturulması,
Derslerde kullanılan kaynak ve yardımcı yayınların sağlanması,
Kullanıcıların verilen hizmetlerle ilgili memnuniyet düzeyinin
artırılması,
İçinde bulunulan bölgeye ait yayınların toplanması ve gelecek kuşaklar
için korunması,
Üniversitemiz yayınlarının toplanması ve gelecek kuşaklar için
korunması,
Kullanıcıların talep ettiği yayınların sağlanması,
Kütüphanelerarası işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi,
İzmir Üniversiteler platformu etkinliklerinde aktif rol alınması,
Kullanıcılar için uygun çalışma ortamının yaratılmasıdır.







Yeni hizmetlerin verilmesi,
E-Reserve koleksiyonun oluşturulması,
Açık arşiv çalışmalarının geliştirilmesi,
Basılı yayın sayısının kısa sürede altılı rakamlara ulaşması,
Elektronik kitap sayısının artırılması,
Dış kullanıcı sayısının artırılması,
Referans hizmetinin etkin şekilde verilmesinin sağlanmasıdır.
38
II.C.ÖNCELİKLİ AMAÇ ve HEDEFLER
Amaçlar




Kullanıcıların talep ettiği yayınların sağlanması,
Kütüphanelerarası işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi,
İzmir Üniversiteler platformu etkinliklerinde aktif rol alınması,
Kullanıcılar için uygun çalışma ortamının yaratılmasıdır.





Hedefler
Yeni hizmetlerin verilmesi,
E-Reserve koleksiyonun oluşturulması,
Açık arşiv çalışmalarının geliştirilmesi,
Basılı yayın sayısının arttırılması,
Elektronik kitap sayısının artırılması,
II.D.TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER
Politikalar





Öncelikler


Kullanım kolaylığı ve erişim avantajı bakımından elektronik yayın
tercihi,
Basılı Türkçe kaynak ve yardımcı kaynak kitap sayısının artırılması,
Kullanıcı memnuniyetini artırmak,
Kullanıcı görüşlerinin alınması,
Açık erişim çalışmalarıdır.
Açık erişim arşiv çalışmaları,
İYTE akademik personelinin ve öğrencilerinin kütüphane kullanımı ile
ilgili eğitimidir.
39
III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
III.A.MALİ BİLGİLER
III.A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları
III.A.1.1.Bütçe Giderleri
YTL
387.000
Gerçekleşme
Toplamı
YTL
371.646,43
Gerçekleşme
Oranı
%
96,03
77.000
54.100
68.477,53
53.819,02
88,93
99,48
1.000.000
1.518.100
999.987,73
1.493.930,71
100
98,41
KBÖ
01 – Personel Giderleri
02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05 – Cari Transferler
06 – Sermaye Giderleri
TOPLAM
Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri sözel olarak
açıklanır.
40
III.B.PERFORMANS BİLGİLERİ
III.B.1.Eğitim Faaliyetleri
III.B.1.1.İdari Personel Eğitim Faaliyetleri
Programın Türü ve Adı
(Hizmet İçi Eğitim /Kurs/ Diğer)
Açık Erişim Çalışma Grubu Toplantısı
XVI. Akademik Bilişim - AB 2014
50. Kütüphane Haftası Programı Hazırlık Toplantısı
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Akademik Arşiv Projesi
Semineri
EBSCO Info Days
50. Kütüphane Haftası Programı Hazırlık Toplantısı
50. Kütüphane Haftası Programı Hazırlık Toplantısı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri
ANKOSLink 2014
YÖK Çalışma Grubu Toplantısı
ANKOS AEKA Eğitim Programları I
Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi
Semineri
OpenAIRE-COAR 2014 Toplantısı
Elsevier Eğitim Toplantıs
QQML 2014 - 6th International Conference on Qualitative
and Quantitative Methods in Libraries
Kurumsal Açık Erişim Sistemlerine Veri Giriş Eğitimi
Programın Tarihi
Katılan
Kişi Sayısı
13 Ocak 2014
5-7 Şubat 2014
19 Şubat 2014
1
1
1
03 Mart 2014
05 Mart 2014
12 Mart 2014
25 Mart 2014
01-06 Nisan 2014
18-20 Nisan 2014
26 Nisan 2014
29 Nisan 2014
1
9
2
1
12
3
1
6
14 Mayıs 2014
21-23 Mayıs 2014
23 Mayıs 2014
2
1
2
29 Mayıs 2014
30 Mayıs 2014
09-10 Haziran
2014
14 Haziran 2014
1
2
Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek
ANKOS KDDB 2014 Toplantısı
AEKA Eğitim Programları II (Yüksek Öğretim Akademik
Arşiv Çalışmaları : Kurumsal Arşivler ve Telif Hakları)
18 Eylül 2014
Kütüphaneler Engelsiz Bilişimin Neresinde?
24 Eylül 2014
Elsevier Scopus, ScienceDirect ve Mendeley Kullanıcı
Eğitimi Toplantısı
01 Ekim 2014
Yazar Çalıştayı - Makalenizin Yayınlanma Şansını Arttırın
01 Ekim 2014
Taylor & Francis ve EBSCO Information Services
Bölgesel Eğitim Toplantısı
15 Ekim 2014
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı
20-21 Ekim 2014
ANKOS Çalıştayı
26-29 Ekim 2014
Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu
Semineri
05 Kasım 2014
5. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi
Sempozyumu
24-26 Kasım 2014
1
1
1
1
4
3
9
2
3
9
1
41
A) İYTE Kütüphanesi Tarafından Organize Edilen Bölgesel Toplantılar:
I) Elektronik Yayıncılıkta Yeni Trendler Eğitim Semineri
Springer - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi işbirliğinde; Ege ve Akdeniz
Bölgesi Kütüphanecilerinin katılımıyla, elektronik yayıncılıkta yeni trendlerin, yaklaşımların
ve kütüphanelerin gereksinimlerinin belirlenmesi ve yeni modellerin geliştirilmesi konularının
yer aldığı seminer 14 Mart 2014 tarihinde İYTE Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.
II) Elektronik Yayıncılıkta Yeni Trendler Eğitim Semineri
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında eriştiğimiz Taylor & Francis ve EBSCOHost
veri tabanlarının kullanımına yönelik olarak 15 Ekim 2014 tarihinde İYTE ev sahipliğinde
Bölgesel Eğitim Toplantısı düzenlendi.
B) İYTE Kütüphanesi Tarafından Organize Edilen Eğitim Seminerleri / Etkinlikler:
I) Tez ve Makale Yazmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı Konulu EndNote Eğitim
Semineri:
Bilimsel araştırma, tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma ve farklı dergi
formatlarına göre düzenleme gibi birçok özelliğiyle akademisyen ve öğrencilerimize yardımcı
olabilecek EndNote yazılımının etkin kullanımına yönelik olarak "Tez ve Makale Yazmak
Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı"; konulu EndNote eğitim semineri 06 Mart 2014 tarihinde
Kütüphane Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.
II) 50. Kütüphane Haftası & Anlatacak Bir Hikayeniz Olmalı
50. Kütüphane haftasına özel olarak, İYTE Kütüphanesinin kullanıcılarımız için anlamı ve
üniversite yaşamlarındaki önemine ilişkin "Anlatacak Bir Hikayeniz Olmalı" başlıklı kısa
hikaye yarışması düzenlendi. Toplam 8 hikayenin katıldığı yarışmanın sonuçları; 50.
Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde İYTE Kütüphanesi olarak 3 Nisan
Perşembe günü gerçekleştirilen bir etkinlikte açıklanarak, dereceye girenlere ödülleri verildi.
Etkinlikte ayrıca; İYTE Girişim Topluluğu ve Düşün Taşın Derneği ile beraber "Nerelerde
Kitap Okunmaz" başlıklı fotoğraf sergisi yer aldı ve Düşün Taşın Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Selim Çavuş "Girişimcilikte Sosyal Medyanın Önemi" isimli sunumunu
gerçekleştirdi.
Müzik dinletisinin de yer aldığı programın sonunda "toplu kitap okuma etkinliği"
gerçekleştirildi.
III) TÜİK Veri Tabanlarına Erişim ve Veri Araştırma Merkezinin Kullanımı Eğitimi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 28 Mart 2014 tarihinde Kütüphane Gösteri
Merkezi'nde “TÜİK Veri Tabanlarına Erişim ve Veri Araştırma Merkezinin
Kullanımı” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
42
Sunumda; gerek akademisyenlerimizin gerekse yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin,
TÜİK tarafından oluşturulmuş verilere en efektif biçimde nasıl erişebilecekleri ve istedikleri
verilere ulaşmak için nelere dikkat etmeleri gerekiği hususlarında bilgiler verildi.
IV.Yazar Çalıştayı - Makalenizin Yayınlanma Şansını Arttırın
Edanz Editing işbirliği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi’nin ev sahipliğinde
düzenlenen; makale yazma süreçleri, bilimsel dil, bibliyometri, yayın etiği, dergi seçiminde
dikkat edilecek noktalar, makale değerlendirme süreçleri gibi konuların yer aldığı yazar
çalıştayı büyük bir ilgi ve katılımla 01 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi.
V.Elektronik Yayıncılıkta Yeni Trendler Eğitim Semineri
ULAKBİM tarafından erişime sunulan Elsevier yayınevine ait SCOPUS ve ScienceDirect
veritabanları ve referans düzenleme aracı olan Mendeley platformunun kullanımı ile ilgili
firma yetkilisi tarafından verilen eğitim toplantısı 01 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi.
V.A.1.İdari Faaliyetler
2014 yılı sonunda; son 5 yıla ait istatistik raporumuz, hizmetlerimizdeki gelişimi
görmek için hazırlanmış ve sayılarla İYTE kütüphanesi web sayfasında okuyucularımızın
paylaşıma açılmıştır.
http://library.iyte.edu.tr/tr/hizli-erisim/sayilarla-iyte-kutuphanesi adresinden bu tablo
ve grafikler incelenebilir.
2014 Rakamları:
Toplam basılı kitap sayısı
2014 yılı satın alınan basılı kitap sayısı
2014 yılı bağış kitap sayısı
Toplam elektronik kitap sayısı
Toplam Multimedya sayısı (Film, belgesel, müzik)
Veri tabanı sayısı (EKUAL veri tabanları dahil)
Basılı dergi sayısı (Bağışlar dahil)
Kütüphane İYTE tez koleksiyonu sayısı
Toplam elektronik dergi sayısı
Kütüphane tarafından ödünç verilen kitap sayısı
Kütüphane tarafından ödünç verilen kitap dışı materyal sayısı
ILL ile ödünç istenen materyal sayısı
ILL ile ödünç verilen materyal sayısı
Kütüphaneye gelen okuyucu sayısı
Gerçekleşme
Rakamı
49.507
553
2.595
313.111
3.072
76
113
1.291
30.027
24.790
7.470
164
96
305.496
43
VI.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
VI.A.Üstünlükler






Elektronik dergi sayısının fazlalığı,
Elektronik kitap sayısının artması,
Veri tabanlarına kampüs dışı erişim,
Bütün kayıtların kütüphane otomasyon programına girilmiş olması,
Elektronik kaynak kullanımının artması,
Bina ve uygun fiziksel alandır.
VI.B.Zayıflıklar



Alanında Uzman personel,
Dil bilen personel,
Basılı yayın sayısının azlığı
VI.C.Değerlendirme
Tüm dünyada bilgi en önemli güç haline gelmiştir. Nitelikli bilgiye erişmek ve bu
nitelikli bilgiden katma değer yaratacak hizmetler vermek için alanında Uzman personel
sayısının artması gerekmektedir. İnovasyon ve girişimcilik konularında öne çıkan
İYTE’nin yaptığı çalışmaların ve projelerin daha fazla desteklenebilmesi için
kütüphanenin uzman personel ihtiyacının acilen giderilmesi gerekmektedir.
VII.ÖNERİ VE TEDBİRLER


Basılı ve Elektronik yayın sayısının artırılmasına yönelik çalışma yapılmalıdır.
Alanında Uzman personel sayısının artması gerekmektedir.
44
VIII.HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (İzmir-09.02.2014)
İmza
Gültekin Gürdal
Daire Başkanı
45

Benzer belgeler