2015-2016 Akademik yılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

Transkript

2015-2016 Akademik yılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları
2015-2016 Akademik yılı Öğrenci Staj Hareketliliği
Başvuruları
BAŞVURU TARİHLERİ:
09.11.2015 - 31.01.2016
SINAV TARİHİ VE YERİ:
Daha sonra duyurulacaktır.
STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?
Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya
organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi
elde etmesidir.
BAŞVURU KRİTERLERİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında
kayıtlı öğrenci olmak

Not ortalaması ÖnLisans ve Lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2.20, Yüksek
lisans ve Doktora öğrencileri için 4. 00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.

Eğitiminin son yılında olan öğrenciler, mezuniyetlerini takip eden 2-12 ay içerisinde
Erasmus+ staj hareketliliği programından faydalanabilir.
2015-2016 akademik yılı için kontenjanımız 10 kişiyle sınırlıdır.
İSTENEN BELGELER:

Başvuru Formu (Aday Öğrenci Başvuru Formu İçin Tıklayın)

Staj kurumundan alınmış onaylı kabul mektubu

Detaylı çalışma programı ( Training Agreement) (Tam imzalı ve onaylı)
(Erasmus web sayfası/Belgeler/Giden Öğrenci başlığı altında bulabilirsiniz)

Öğrenci Belgesi

Transkript / Not Dökümü (güncel)
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Değerlendirmede, Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil
Puanının %50'si hesaplanır.

Daha önce faaliyetten yararlanmış öğrenciye olumsuz etki: -10 puan

Yabancı dil puanı olarak üniversitemiz tarafından uygulanacak olan dil sınavının puanı
geçerli olacaktır.

Belirlenen son tarihe kadar davet mektubu getirmeyen öğrencilerin başvuruları
geçersiz sayılır. Davet mektubu üzerinde mutlaka adınız-soyadınız, staj başlangıç-bitiş
tarihi, kısaca stajın içeriği, kurumdaki staj koordinatörünün (mentor) kaşesi, imzası,
kurum mührü ve kurum iletişim bilgileri yer almalıdır.
HİBELER:
Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir:
Hayat pahalılığına göre
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
ülke türleri
Aylık Öğrenci Staj
Hibesi (€)
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
1. Grup Program Ülkeleri İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre, Birleşik Krallık
600
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya,
2. Grup Program Ülkeleri
Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda,
Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye
500
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
3. Grup Program Ülkeleri Litvanya, Malta, Polonya, Romanya,
Slovakya, Makedonya
400
STAJA EV SAHIPLİĞİ YAPACAK KURULUŞLAR;
İşletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer
kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen; büyüklükleri, yasal
statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her
tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür faaliyette bulunan girişimdir.
STAJ FAALİYETİ İÇİN UYGUN OLMAYAN KURULUŞLAR:

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve
konsolosluk gibi)
ÖNEMLİ!
İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek Erasmus öğrenci öğrenim
hareketliliğinden “hibesiz” olarak faydalanabilir.

Aşağıdaki tablo Batman Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu üniversitelerin staj
hareketliliği kontenjanlarını içermektedir. Staj için çeşitli kurumların/işletmelerin yanı
sıra ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrenciler bu üniversitelerden de kabul almak
için yazışma yapabilirler.
BÖLÜM
ÜLKE
ÜNİVERSİTE
DAĞILIM
Matematik
Portekiz
Universidade Da Beira Interior
L,YL
Tarih
İtalya
Universita Degli Di Trieste
L,YL
Sosyoloji
Portekiz
Universidade Da Beira Interior
L,YL
Makine ve Otomotiv
Müh.
Almanya
Coburg University of Applied
Sciences
L,YL
Makine Mühendisliği
İspanya
Universidad De Castilla-La Mancha
L,YL
Makine Mühendisliği
Polonya
University of Bielsko-Biala
L,YL,D
Elektrik-Elektronik
Müh.
Çek
Cumhuriyeti
Tomas Bata University in Zlin
L,YL,D
Elekto-Mekanik Müh.
Portekiz
Universidade Da Beira Interior
L,YL
İnşaat Mühendisliği
Portekiz
Universidade Da Beira Interior
L,YL
Sinema-Televizyon
Portekiz
Universidade Da Beira Interior
L,YL
İktisat
Portekiz
Universidade Da Beira Interior
L,YL
İktisat
Romanya
Universitatea Petru Maior Din Targu
Mures
L
Beden Eğitimi
Portekiz
Universidade Da Beira Interior
L,YL
İletişim:
Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus Koordinatörlüğü
Merkez Kampüs
Okt. Betül GÜNEY
Arş. Gör. Selen TEKALP
Dahili: 3911

Benzer belgeler

AVRUPA`DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI Erasmus+ Programı

AVRUPA`DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI Erasmus+ Programı verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin yurt dışı çıkışına ilişkin tüm masraflarını karşılamaya yönelik değildir. Hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir.

Detaylı