Base XML

Yorumlar

Transkript

Base XML
A7 Plus
97050825
Rev. 01
04.2016
TR
İTALYANCA
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Içindekiler
1.
GENEL UYARILAR ......................................................................................................................................................................................... 4
1.1. SEMBOLLER ..............................................................................................................................................................................................4
1.2. ÖNGÖRÜLEN KULLANIM VE KULLANIM USULLERİ ................................................................................................................................5
1.2.1. SINIFLANDIRMA VE DAYANAK YÖNETMELİKLER ..........................................................................................................................5
1.2.2. ÇEVRESEL ŞARTLAR .......................................................................................................................................................................5
1.2.2.1. TAŞIMA VE AMBALAJ KOŞULLARI ..................................................................................................................................................5
1.2.3. GARANTİ ...........................................................................................................................................................................................5
1.2.4. CİHAZIN KULLANIM SÜRESİ BİTİMİNDE ELDEN ÇIKARILMASI......................................................................................................6
1.3. GÜVENLİK UYARILARI ..............................................................................................................................................................................6
1.4. TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON ...........................................................................................................................................................7
2.
CİHAZLARIN TANIMI ...................................................................................................................................................................................... 9
2.1. KİMLİK LEVHASI ........................................................................................................................................................................................9
2.2. ÜNİTELER ..................................................................................................................................................................................................9
2.3. KOLTUK....................................................................................................................................................................................................10
3.
OPERASYON ÜNİTESİNİN AÇILMASI ......................................................................................................................................................... 11
4.
KOLTUĞUN ÇALIŞTIRILMASI ...................................................................................................................................................................... 12
4.1. GÜVENLIK AYGITLARI.............................................................................................................................................................................12
4.2. ACİL DURUM DÜZENEKLERİ ..................................................................................................................................................................12
4.3. AYARLANABİLİR KAFALIK .......................................................................................................................................................................13
4.4. HAREKETLİ KOLLAR (OPSİYONEL) ........................................................................................................................................................13
5.
DOKTOR MASASININ ÇALIŞTIRILMASI ...................................................................................................................................................... 14
5.1. DOKTOR MASASI ....................................................................................................................................................................................17
5.1.1. KULLANICI ARAYÜZÜ .....................................................................................................................................................................19
5.1.1.1. OPERATÖR SEÇİMİ ........................................................................................................................................................................20
5.1.1.2. GENEL AYARLAMALAR ..................................................................................................................................................................20
5.1.1.2.1.
BIOSTER DEZENFEKSİYON DÖNGÜSÜ AYARLAMASI .....................................................................................................21
5.1.1.2.2.
FLUSHING DÖNGÜSÜ AYARLAMASI .................................................................................................................................22
5.1.1.2.3.
W.H.E. SİSTEMİ TANKININ BOŞALTILMASI........................................................................................................................22
5.1.1.2.4.
LAVABOYA SU VERME AYARLAMASI ................................................................................................................................23
5.1.1.2.5.
BARDAĞA SU VERME AYARLAMASI .................................................................................................................................23
5.1.1.2.6.
LAVABONUN OTOMATİK HAREKETLER AYARLAMASI.....................................................................................................24
5.1.1.2.7.
AYAKLI KUMANDA AYARLAMALARI ...................................................................................................................................24
5.1.1.2.8.
İŞLEM LAMBASI AYARLAMASI ...........................................................................................................................................25
5.1.1.2.9.
DİĞER AYARLAMALAR .......................................................................................................................................................25
5.1.1.2.10.
TARİH VE SAAT AYARI .......................................................................................................................................................26
5.1.1.2.11.
KRONOMETRE ....................................................................................................................................................................26
5.1.1.2.12.
TERCİH EDİLEN DÜĞMELERİN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ ....................................................................................................27
5.1.1.2.13.
OPERATÖR KAYDININ GİRİLMESİ .....................................................................................................................................27
5.1.1.2.14.
DİL SEÇIMI ...........................................................................................................................................................................28
5.1.1.2.15.
USB SETUP .........................................................................................................................................................................28
5.1.1.2.16.
USB IMAGES .......................................................................................................................................................................28
5.1.1.2.17.
APEX LOCATOR AYARLAMASI...........................................................................................................................................30
5.1.2. “AĞIZ ÇALKALAMA POZİSYONU” VE KOLTUĞUN “OTOMATİK DÖNÜŞÜ”NÜN AYARLANMASI .................................................30
5.1.3. KOLTUĞUN POZİSYONLARININ PROGRAMLANMASI ..................................................................................................................31
5.1.4. ACIL DURUM BUTONU ...................................................................................................................................................................31
5.1.5. TOUCH EKRANI BLOKAJ DÜĞMESİ ..............................................................................................................................................31
5.2. AYAKLI KUMANDA ...................................................................................................................................................................................32
5.2.1. “MULTİFONKSİYON” AYAKLI KUMANDA .......................................................................................................................................32
5.2.2. “BASINÇLI” AYAKLI KUMANDA.......................................................................................................................................................33
5.2.3. "POWER PEDAL" AYAKLI KUMANDASI .........................................................................................................................................35
5.2.4. WIRELESS VERSİYONDA AYAKLI KUMANDA ...............................................................................................................................37
5.3. ENJEKTÖR ...............................................................................................................................................................................................39
5.4. TÜRBIN.....................................................................................................................................................................................................40
5.5. ELEKTRİKLİ MİKRO MOTOR ...................................................................................................................................................................43
5.5.1. RESTORATIVE ÇALIŞMA MODU ....................................................................................................................................................46
5.5.2. ENDODONTIC ÇALIŞMA MODU .....................................................................................................................................................47
5.5.2.1. ENDO KANAL FREZELERİ KİŞİSELLEŞTİRME MENÜSÜ ..............................................................................................................49
5.5.3. IMPLANT ÇALIŞMA MODU .............................................................................................................................................................49
5.5.4. İNDİRGEME ORANI AYARLAMA MENÜSÜ ....................................................................................................................................51
5.6. TARTAR KAZIYICISI.................................................................................................................................................................................52
5.7. T-LED POLİMER LAMBA ..........................................................................................................................................................................54
5.8. C-U2 AĞIZ İÇİ KAMERA ...........................................................................................................................................................................58
5.9. ENTEGRE EDİLMİŞ ZEN-Xi SENSÖRÜ ...................................................................................................................................................62
5.10. PERİSTALTİK POMPA..............................................................................................................................................................................64
5.11. ELEKTRONİK APİKAL MERKEZLEYİCİ ...................................................................................................................................................65
2
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
6.
ASISTAN MASASININ ÇALIŞTIRILMASI...................................................................................................................................................... 67
6.1. ASİSTAN MASASININ KONSOLU ............................................................................................................................................................67
6.2. ENJEKTÖR ...............................................................................................................................................................................................68
6.3. T-LED POLİMER LAMBA ..........................................................................................................................................................................68
6.4. C-U2 AĞIZ İÇİ KAMERA ...........................................................................................................................................................................68
6.5. ASPİRASYON TÜPLERİ ...........................................................................................................................................................................69
6.6. TEPSİ TAŞIYICI ........................................................................................................................................................................................70
6.7. SIVI TÜKÜRÜK EMİCİ ..............................................................................................................................................................................70
7.
SU ÜNİTESİNİN ÇALIŞTIRILMASI ................................................................................................................................................................ 71
7.1. LAVABO VE BARDAĞIN DOLDURULMASI ..............................................................................................................................................71
7.2. SİSTEM S.H.S. .........................................................................................................................................................................................72
7.3. SİSTEM W.H.E. (WATER HYGIENISATION EQUIPMENT) ......................................................................................................................73
7.4. BIOSTER OTOMATİK DEZENFEKSİYON SİSTEMİ .................................................................................................................................74
7.5. ALETLERİN OTOMATİK YIKAMA DÖNGÜSÜ ..........................................................................................................................................77
7.6. SİSTEM A.C.V.S. (AUTOMATIC CLEANING VACUUM SYSTEM) ............................................................................................................78
7.7. YAN SU CARTER AÇMA/KAPAMA ..........................................................................................................................................................79
8.
AKSESUARLAR ............................................................................................................................................................................................ 80
8.1. OPERASYON LAMBASI ...........................................................................................................................................................................80
8.2. LAMBA DİREĞİNE BAĞLI MONİTÖR .......................................................................................................................................................80
8.3. PANORAMİK FİLMLERE UYUMLU NEGATOSKOP .................................................................................................................................80
8.4. HAVA/SU/230V HIZLI BAĞLANTILARI .....................................................................................................................................................81
8.5. İLAVE ALET TEPSİSİ MASASI .................................................................................................................................................................81
9.
BAKIM ........................................................................................................................................................................................................... 82
9.1. CİHAZLARIN BAKIMI ................................................................................................................................................................................82
9.2. YOĞUNLAŞMANIN BOŞALTILMASI ........................................................................................................................................................82
9.3. CERRAHİ EMİCİ FİLTRE TEMİZLİĞİ ........................................................................................................................................................83
9.4. CERRAHİ ASPİRASYON ..........................................................................................................................................................................83
9.5. CATTANI CERRAHİ SEPARATÖR ...........................................................................................................................................................84
9.6. TÜRBİN HAVA DÖNÜŞ FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ ....................................................................................................................................85
9.7. CATTANI YERÇEKİMLİ CERRAHİ SEPARATÖR .....................................................................................................................................85
9.8. METASYS AMALGAM SEPARATÖRÜ .....................................................................................................................................................85
9.9. DÜRR AMALGAM SEPARATÖRÜ ............................................................................................................................................................86
9.10. KOLTUK....................................................................................................................................................................................................86
10. UYARI MESAJLARI ...................................................................................................................................................................................... 87
11. TEKNİK VERİLER ......................................................................................................................................................................................... 89
11.1. BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ........................................................................................................................................................................90
12. İŞLETİM BİRİMİ GENEL BAKIM ŞEMASI ..................................................................................................................................................... 92
TR
3
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
1.
GENEL UYARILAR
• Bu talimatlar aşağıdaki ortodonti komplekslerinin nasıl doğru bir şekilde kullanılacağını açıklar:
A7 Plus CONTINENTAL
•
•
•
•
•
•
A7 Plus INTERNATIONAL
Cihazı kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunu lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Bu talimatlar maksimum sayıda mümkün olan aksesuarlar ile çalışma birimlerinin tüm versiyonlarını tanımlar bundan dolayı bazı paragraflar satın alınmış
cihazla ilgili olmayabilirler.
CEFLA s.c. tarafından yazılı izin verilmeden bu yayının herhangi bir şekilde (elektronik, mekanik, fotokopi yoluyla, çeviri veya diğer araçlarla)
çoğaltılması, hafızaya alınması ve yayınlanması yasaktır.
Bu yayında bulunan ilustrasyonlar, teknik özellikler, bilgiler bağlayıcı değillerdir.
CEFLA s.c. işbu talimatları değiştirmeden teknik iyileştirmeler ve değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Üretici firma, kendi ürünleri için sabit bir iyileştirme politikası takip etmektedir, böylelikle bu el kitapçığı içerisinde bulunan bazı talimatlar, özellikler ve
görseller satın alınan üründen az da olsa farklı olabilmektedir. Üretici firma, ayrıca önceden haber vermeksizin bu el kitapçığında herhangi bir değişiklikte
bulunma hakkını saklı tutar.
Bu el kitapçığının orijinal metni, İtalyancadır; İtalyan orijinalinden çeviri.
Bu cihaz, sıvıların anti geri akış cihazı ile donatılmıştır.
1.1. SEMBOLLER
Kullanılan sembollerin anlamı:
4
Dolaylı ve doğrudan bağlantılara karşı koruma tipi:
Sınıf I.
Doğrudan ve dolaylı bağlantılara karşı koruma tipi:
B Tipi.
Cihaz, direktif UE 93/42 tarafından belirlenmiş ve aynı
direktifte daha sonra gerçekleştirilmiş koşullara uygundur
( IIa Sınıf Doktor Aygıtı ).
DİKKAT!
Talimatlar
yerine
getirilmediği
takdirde,
cihazın
arızalanmasına neden olabilecek veya kullanıcıya ve/veya
hastaya zarar verebilecek durumlar oluşabileceğini
göstermektedir.
Aksesuar, direktif UE 93/42 tarafından belirlenmiş ve aynı
direktifte daha sonra gerçekleştirilmiş koşullara uygundur
( I Sınıf Doktor Aygıtı ).
"Talimatlar kitapçığına başvurunuz "
Donanımın o kısmını kullanmadan önce talimatlar
kitapçığına başvurulmasının tavsiye edildiğini gösterir.
2012/19/UE Yönetmeliğine göre bertaraf için sembol
NOT:
Kullanıcı ve/veya teknik servis personeli için önemli bilgileri
işaret eder.
“Dikkat Biyolojik tehlike”.
Sıvılar, enfekte biyolojik katmanlar ile temastan doğan
olası enfeksiyon riskleri belirtisi verir.
Koruyucu topraklama bağlantısı.
Üretici.
Dalgalı akım.
Cihazın üretim ayı ve yılı.
135 °C'de, buharlı otoklavda sterilize edilebilir kısım.
Cihazın seri numarası.
ON / OFF kumanda.
DVGW markası (İçilebilir su tesisarı ile ilgili Kalite
Markası).
"Talimatlar kitapçığına başvurunuz"
Güvenlik nedeniyle cihazı kullanmadan önce talimat
kılavuzunu okumanın gerekli olduğunu belirtmektedir.
Ürün/teçhizat tanımlayıcı kodu.
Kapalı (cihazın bir bölümü).
Ayağın ezilme tehlikesi.
Açık (cihazın bir bölümü).
Ayakların sıkışma tehlikesi.
Cihaz açık.
2. Sınıf ışıklı kaynağa eş donanım.
Cihaz kapalı.
Ellerin sıkışma tehlikesi
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
1.2. ÖNGÖRÜLEN KULLANIM VE KULLANIM USULLERİ
•
•
•
•
•
•
•
Bu kılavuzda anlatılan odontolojik üniteler odontolojik kullanım amacı olan Medikal Cihazlar içindir.
Doktor masası en fazla 6 aletle donatılabilir.
Asistan masası, 2 adet aspirasyon kanülü ve 3 cihaz ile donatılabilmektedir.
Bu cihaz, sadece uygun bir biçimde eğitilmiş personel (doktor ve sağlık hizmetlerinde çalışan personel) tarafından kullanılmalıdır.
Sürekli çalıştırılması öngörülmeyen cihaz (cihaz aksamının ilgili bölümlerdeki çalışma sürelerine bakınız).
Cihazın çevre kirliliği yaratma derecesi 2 olarak belirlenmiştir.
Aşırı gerilim kategorisi: II.
1.2.1.
SINIFLANDIRMA VE DAYANAK YÖNETMELİKLER
• TIBBİ CİHAZLARIN sınıflandırması
93/42/UE (ve sonraki değişiklikler) Yönergesinin ek IX’da belirtilen kurallara göre cihazın sınıflandırılması:
Sınıf Ila.
• ELEKTRİKLİ TIBBİ CİHAZLARIN sınıflandırması
Medikal cihazların güvenliği için EN 60601-1 normuna göre cihazın sınıflandırılması: 1. Sınıf – B Tipi.
• İlgili normlar: bu kılavuzda tanımlanan çalışma birimleri IEC60601-1 3.a Ed normlarına uygun olarak tasarlanmış olan donanımlardır. - 2007, IEC 606011-6 3.a Ed. - 2010, IEC 62366 1.a Ed. - 2007, IEC 80601-2-60 1.a Ed. - 2012, IEC 60601-1-2 3.a Ed., ISO 6875 3.a Ed. - 2011, ISO 7494-1 2.a Ed. 2011 ve EN 1717 (tip AA ve AB) su şebekesinin güvenliğine ilişkin cihazlar.
• RADYO AYGITLARININ VE İLETİŞİM TERMİNALLERİNİN sınıflandırılması (yalnızca WIRELESS model ayaklı kumanda var olduğunda)
99/05/UE art.12 direktiflerine göre donanımın sınıflandırılması: Sınıf I.
1.2.2.
ÇEVRESEL ŞARTLAR
Cihaz, aşağıdaki şartlara sahip ortamlarda kurulmalıdır:
• sıcaklık derecesi +10 - +40°C arasında;
• bağıl nem oranı (yoğuşmasız) %30 - 75 arasında;
• hava basıncı 700 hPa – 1060 hPa arasında.
• rakım ≤ 3000 m
• cihaz girişindeki hava basıncı 6-8 Bar;
• ekipmana girişteki su sertliği işlenmemiş içme suyu için 25 °f (fransız derecesi) veya 14 °d (alman derecesi)’nin üzerinde olmamalıdır, sertlik düzeyi daha
yüksek olan suların 15 ila 25 °f (fransız derecesi) veya 8,4 ila 14 °d (alman derecesi) sertliğe kadar yumuşatma işlemine tabi tutulması tavsiye edilir;
• cihaz girişindeki su basıncı 3-5 Bar arasındadır;
• cihaz girişindeki su sıcaklığı 25°C'yi geçmemelidir.
1.2.2.1. TAŞIMA VE AMBALAJ KOŞULLARI
• Sıcaklık derecesi -10 - 70°C arasında;
• Göreceli nem oranı: %10 ile 90 arası;
• Atmosfer basıncı 500 ile 1060 hPa arası.
1.2.3.
GARANTİ
CEFLA s.c. cihazların güvenliği, güvenirliği ve performansını garanti eder. Garanti, aşağıdaki düzenlemelere göre koşullandırılmıştır.
Garanti, aşağıdaki düzenlemelere göre koşullandırılmıştır:
• Garanti belgesinde aktarılan şartlar dikkatlice yerine getirilmelidir.
• Programlanan yıllık bakım işlemlerinin yerine getirilmesi.
• Cihaz, sadece bu kitapçıkta yazılan talimatlara göre kullanılmalıdır.
• Cihazın kurulumunun gerçekleştirileceği mekan I.E.C. 60364-7-710 şartlarına uygun olmalıdır (tıbbi kullanım amaçlı elektrikli cihazlar ile ilgili şartlar).
• Donanım, ilgili normlara uygun bipoler termomanyetik bir şalter tarafından korunan 3x1,5 mm 2 bir hat ile beslenmelidir (10 A, 250 V, kontaklar arasındaki
mesafe en az 3 mm).
DİKKAT:
Üç iletkenin rengi (HAT, NÖTR ve TOPRAK), Normların gerektirdiği şekilde olmalıdır.
• Teçhizatın montajı, tamiri, genişletilmesi, kalibrasyonun yapılması ve genel olarak teçhizatın kapaklarının açılmasını öngören işlemlerin tümü, sadece
ANTHOS tarafından yetkilendirilen teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.
TR
5
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
1.2.4.
CİHAZIN KULLANIM SÜRESİ BİTİMİNDE ELDEN ÇIKARILMASI
Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin kullanımının azaltılması ve aynı zamanda da çöplerin imha edilmesi ile ilgili 2011/65/UE ve
2012/19/UE Yönetmelikleri uyarınca bu cihazların, ayrı olarak toplanarak, şehir atıkları gibi imha edilmemesi zorunlu hale getirilmiştir.
Eşdeğer tipte yeni bir cihaz alımında, kullanım süresi dolan cihaz elden çıkarılması için ikinci el satıcısına geri verilmelidir. Yeniden kullanım, geri dönüşüm
ve yukarıda tanımlanan çöplerin diğer kazanım şekilleri ile ilgili olarak üretici firma özel Ulusal Mevzuatlar tarafından belirtilen işlemleri yerine getirmektedir.
Geri dönüşüme, işleme ve çevresel olarak bağdaşan elden çıkarma işlemine ayrılmış cihazın sonraki durumu için farklı kılınan uygun toplama işlemi,
çevre ve sağlık üzerinde olası olumsuz etkilerden kaçınmaya katkıda bulunmaktadır ve cihazı oluşturan malzemelerin geri dönüşümünü
kolaylaştırmaktadır. Cihaz üzerinde aktarılan çarpı işaretli çöp bidonu sembolü,
kullanım süresi bitiminde ürünün diğer çöplerden ayrı olarak toplanması gerektiğini göstermektedir.
DİKKAT:
Ürünün usulsüz olarak elden çıkarılması, özel Ulusal Mevzuatlar tarafından belirtilen yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.
1.3. GÜVENLİK UYARILARI
DİKKAT:
• Tüm cihazların kurulumu, aynı niteliktedir.
Birleşimin atanmış olduğu koltuk tipine göre “Teknik Veriler” paragrafında gösterilen ilgili DIMA kurulumuna başvurunuz.
CEFLA s.c., işbu maddeye riayet edilmediği takdirde, nesnelere ve kişilere gelebilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Zemin koşulları.
Zemin şartları (devamlı cinste) DIN 1055 sayfa 3’te yer alan normlara uygun olmalıdır.
Diş ekipmanının ağırlığı 190 kg'lik bir hasta da dahil olmak üzere c.a 350 kg'dir.
Sabitleme özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için Kurulum Kılavuzuna bakınız.
Boşaltım ve dağıtım hatları için olan bağlantıların konumları, UNI EN ISO 11144 standartına uygunlardır.
Yük azaltma plakası yardımı olmadan yere kurulum durumunda, zemin özellikleri, her blok için kırılmaya karşı dayanıklılığın 1200 daN'dan düşük
olmadığını garanti etmelidirler (beton Rck çimentonun dayanıklılığının 20 Mpa olduğu göz önüne alınır ise).
Yük azaltma plakası kullanımı ile yere kurulum durumunda, zemin özellikleri, blok dayanıklılığının 260 daN'dan düşük olmadığını garanti etmelidirler.
• Üreticisinin izni alınmadan bu cihazda değişiklik yapılamaz.
Cihazın değiştirilmesi halinde, sürekli olarak güvenli çalışmasını sağlayacak inceleme ve testler yapılmalıdır.
CEFLA s.c., işbu maddeye riayet edilmediği takdirde, nesnelere ve kişilere gelebilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Koltuk.
Koltuk üzerine alınan maksimum yük, 190 kg.’dır. Bu değerin üzerine çıkılmamalıdır.
• Tabla dayanaklarının yüzeyleri.
Aşağıda belirtilen maksimum değerlerin üzerine çıkılmamalıdır:
- doktor masasına uygulanan tepsi tutucu, tepsi üzerinde dağıtılmış olarak kabul edilen azami yük 2 Kg’dır.
- asistan masasına uygulanan tepsi tutucu, tepsi üzerinde dağıtılmış olarak kabul edilen azami yük 1 Kg’dır.
- yedek tepsi tutucu, tepsi üzerinde kabul edilen azami yük (negatoskopsuz) 3,5 Kg veya (negatoskoplu) 2,5 Kg’dir.
• Harici cihazlara bağlantılar.
Cihazın sadece CE markasının öngörüldüğü diğer cihazlara elektrik bağlantısı yapılabilir.
• Elektromanyetik titreşimler.
Muayenehanede veya yakınlarında, IEC 60601-1 3.a Ed mevzuatına uymayan elektrikli cihazların kullanımı. - 2007, elektromanyetik enterferans veya
başka bir sebepten dolayı diş ekipmanında arızalara sebebiyet verebilir.
Bu durumlarda, bu cihazları kullanmadan önce odontolojik ünitenin beslemesini önceden çekmeniz tavsiye edilir.
• Frezlerin yenisi ile değiştirilmesi.
Türbinleri ve başlıkları harekete geçirme sistemlerini, sadece frezler tamamen durduğu zaman çalıştırınız. Aksi halde, durdurma sistemi bozulur ve
frezler yaralanmalara neden olarak ayrılabilir. Sadece tam ayarlanmış çaplı asma ayaklı kaliteli frezleri kullanınız. Durdurma sisteminin durumunu
doğrulamak için, frezin cihaza sıkıca sıkıştırılmış olduğunu her gün çalışmaya başlamadan önce kontrol ediniz. Yanlış kullanıma bağlı sıkıştırma
sistemindeki kusurlar, kolaylıkla saptanabilmektedirler ve garanti kapsamında değildirler.
Takımlar üzerine tatbik edilen çeşitli frezler ve aletler, Biyouygunluk ISO 10993 hakkındaki Norma uygun olmalıdırlar.
• Kardiyostimulatör (kalp pili) ve/veya işitme cihazı taşıyan hastalar.
Kardiyostimulatör ve/veya işitme cihazı taşıyan hastaların tedavisinde, kardiyostimulatör ve/veya işitme cihazı üzerinde kullanılan cihazların olası
etkilerini göz önünde tutmak gerekmektedir. Bu amaçla, bu konu hakkında teknik-bilimsel literatüre bakılır.
• İmplantoloji.
Bu müdahalede serbest ve yönlendirilmiş cihazlar kullanarak odontolojik ünitenin implantoloji müdahalelerinde kullanılması durumunda, taşıma
kumandalarının arızalarından ve/veya kazara harekete geçirme işlemlerinden kaynaklanan olası istenmeyen hareketleri önlemek amacıyla koltuğun
beslemesini çıkarmanız tavsiye edilir.
• Muayenehaneyi terk etmeden önce, çalışma ortamının su beslemesini ve cihazın genel elektrik düğmesini devde dışı bırakınız.
• Cihaz, sıvı sızıntısına karşı korunmamaktadır (IPX 0).
• Ekipman, oksijen veya azot oksidi karışımlı yanıcı anestezi gazı bulunan ortamlarda kullanıma uygun değildir.
• Cihaz, kusursuz işlerlikte korunmalı ve saklanmalıdır. Üretici firma, cihazın kullanımı sırasındaki herhangi bir suiistimal ve ihmalkarlıktan veya cihazın
yanlış kullanılmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluğu (hukuki ve cezai) reddeder.
• Ekipmanı yalnızca gerekli eğitimi almış yetkili personel kullanmalıdır (doktor ve sağlık görevlileri).
• Cihaz, açıldığı veya çalıştırılmaya hazırlandığı zaman her zaman korunmalıdır, özellikle küçük çocuklar / ehliyetsiz kişiler veya genel anlamda cihazın
kullanımına yetkisi olmayan kişiler varken, asla korunmasız bir şekilde bırakılmamalıdır.
Personelin yanında birirsi olması halinde, bu kişi uygulamanın yerine getirildiği alanın dışında kalmalıdır ve her durumda sorumluluk operatöre aittir.
Uygulamanın gerçekleştirildiği alan için, dental birimi çevreleyen alanın 1,5 mt'lik artması uygun bulunur.
6
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• Odontolojik ünite tarafından verilen suyun kalitesi.
Kullanıcı, odontolojik ünite tarafından verilen suyun kalitesinden sorumludur ve bu şekilde kalması için gerekli önlemleri almalıdır.
Verilen suyun kalite gerekliliklerini temin etmek için CEFLA s.c., iç veya dış bir dezenfeksiyon sistemli bir odontolojik ünite kullanımını tavsiye etmektedir.
Odontolojik ünite bir kere monte edildikten sonra, su şebekesinden gelen olası bulaşıcılara maruz kalabilir, bu yüzden monte edilmesi ve çalıştırılması
sadece gerçek günlük kullanımı başladığında tavsiye edilir ve monte edildiği ilk günden itibaren ilgili bölümlerindeki talimatlarda gösterilen şekilde
dekontamine edilmelidir.
Eğer donanım, su hattından (EN 1717) havaya ayırmak için gerekli olan cihaz ile donatılmış ise, öngörülen devamlı dezenfektan dozunu da
gerçekleştirdiğini, ilgili tankın yeterli miktara sahip olduğunu kontrol ederek doğrulayın (bkz. ilgili paragraf).
NOT:
ulusal gerekler ve tedbirler hakkında bilgi için, satıcınız veya yetkili Diş Hekimleri Birliği ile irtibata geçiniz.
• Uygulanan kısımlar.
Donanımın kendi işlevlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla normal kullanım sırasında hasta ile temasta olması gereken donanım parçaları aşağıdaki
gibidir: koltuk döşemesi, kol dayaması, polimerize lambanın fiber optiği, enjektörün son kısmı, tek kullanımlık kamera koruyucusu, tartar kazıyıcı uçlar,
frezeleme sapları, kanül aspirasyon terminalleri.
Hasta ile temas kurabilecek olan tatbik edilmemiş parçalar şunlardır: koltuk kol dayanağı, alt koltuk kapağı, hasta tarafı su kapağı, bardak su musluğu,
lavabo, aspirasyon boruları, unite gövdesi.
DİKKAT:
Koltuk hareketi.
Hastanın işbirliği içinde olduğundan emin olun: uygun
olmayan bir pozisyonda olmasını engelelyin elleri ve
ayaklarının birbirine yakın olmasını sağlayın.
Hareket sırasında hastanın doğru bir pozisyonda olduğunu
kontrol ediniz (şekle bakınız).
1.4. TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON
Temizlik işlemi, her türlü dezenfeksiyon işlemi için gerekli olan ilk adımdır.
Deterjanlar ve yüzey-aktif maddeler ile ovma ve su ile durulamanın fiziksel etkisi, dayanıklı mikroorganizmaları ortadan kaldırır. Eğer bir yüzey temiz
değilse, dezenfeksiyon işlemi başarılı olamaz.
Bir yüzey uygun bir biçimde temizlenemediği zaman, bariyerlerle korunmalıdır.
Aygıtın dış yüzeyi hastanelerde kullanılan, üzeri HIV, HBV işaretli ve dar alanlarda tüberküloz (ara değer dezenfektan) işaretli ürünlerle temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir.
Diş tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar ve kimyasallar boyalı yüzeylere ve plastik parçalara zarar verebilir. Yapılan deneme ve araştırmalar, yüzeylerin
piyasada mevcut olan tüm ürünlerin saldırısından tamamen korunamadığını göstermektedir. Mümkün olan her zaman bariyerli korumaların kullanılması
hatırlanmalıdır.
Kimyasal ürünlerin sert etkileri, yüzeyler üzerinde kalma süresine de bağlıdır.
Bundan dolayı, cihazın yüzeyleri üzerinde tercih edilen ürünü üretici firma tarafından tavsiye edilen süreden fazla bırakmamak önemlidir.
STER 1 PLUS (CEFLA s.c.), aşağıdakilerle uyumlu olan,ara seviyede özel bir dezenfekte kullanmaya dikkat edin:
• Verniklenmiş yüzeyler ve plastik maddeden kısımlar.
• Kaplamalar.
DİKKAT:
MEMORY FOAM kaplama malzemesi, asit sıçramasıyla tahriş edici etki yapmaz. Şayet asit sıçraması söz konusu olursa, hemen bol
su ile durulamanız tavsiye edilir.
• Verniklenmemiş metal yüzeyler.
STER 1 PLUS adlı ürünün kullanılmaması durumunda, en fazla aşağıdakileri içeren ürünlerin kullanımı tavsiye edilir:
• Etanol %96. Konsantrasyon: her 100 gr.'lık dezenfektan için en fazla 30 gr.
• 1-Propanol (n-propanol, propil alkol, n-propil alkol). Konsantrasyon: her 100 gr.'lık dezenfektan için en fazla 20 gr.
• Etanol ve propanol kombinasyonu. Konsantrasyon: her ikisinin kombinasyonu her 100 gr.'lık dezenfektan için en fazla 40 gr. olmalıdır.
DİKKAT:
• İsopropilik alkol içeren (2-propanal, iso-propanal) ürünler kullanmayınız.
• Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) içeren ürünler kullanmayınız.
• Fenoller içeren ürünleri kullanmayın.
• Seçilen ürünü cihazın yüzeylerine direkt olarak püskürtmeyin.
• Herhangi bir ürünün kullanımı, üretici firma tarafından verilen düzenlemelere göre yapılmalıdır.
• STER 1 PLUS dezenfektanı diğer ürünler ile karıştırmayın.
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için talimatlar.
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için, yumuşak tek kullanımlık ve aşındırıcı olmayan kağıt veya steril gazlı bez kullanınız.
Sünger bezlerin ve tekrar kullanılabilen malzemelerin kullanımı tavsiye edilmez.
TR
7
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
DİKKAT:
• Dış kısımların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirmeden önce, cihazı kapatmanız tavsiye edilmektedir.
• Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan her şey, işlem bitiminde atılmalıdır.
8
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
2.
CİHAZLARIN TANIMI
2.1. KİMLİK LEVHASI
Tanıtıcı levha, koltuk ve su ünitesi arasındaki bağlantı kolu üzerinde yer
almaktadır.
Levhada yer alan bilgiler:
• Üretici adı.
• Cihazın adı.
• Nominal gerilim.
• Akım türü.
• Nominal frekans.
• Çekilen maksimum güç.
• Seri numarası.
• Üretim ayı ve yılı.
2.2. ÜNİTELER
Öngörülen modeller:
A7 Plus CONTINENTAL Modeli.
CONTINENTAL model (aletler bir yaylı kollar sistemi aracılığıyla
toplanmıştır) doktor masası, biri eklemli ve diğeri otomatik dengeli ikiz kol
üzerine tatbik edilmiştir.
Parçalara ilişkin açıklama:
a Su ünitesi.
b Ayarlanabilir kol.
c Doktor masası.
d Hekim kontrol konsolu.
e Tray taşıyıcı masa.
f Asistan masası.
g Asistan masası kontrol konsolu.
h Bağlantı kabı.
i Çok işlevli ayak pedalı.
l Bardak doldurucu.
m Kreşuar.
n Oto dengeli kol.
q Asistan masasının üzerindeki tray taşıyıcı masası ( opsiyonel ).
z ANTHOS A2.7 dişçi koltuğu.
A7 Plus INTERNATIONAL Modeli.
Biri mafsallı ve kendinden dengeli olan bir çift kol üzerine uygulanan
INTERNATIONAL versiyon doktor masası (aletler, yuvalarına dikey olarak
yerleştirilmiştir).
Parçalara ilişkin açıklama:
a Su ünitesi.
b Ayarlanabilir kol.
c Doktor masası.
d Hekim kontrol konsolu.
e Tray taşıyıcı masa ( opsiyonel ).
f Asistan masası.
g Asistan masası kontrol konsolu.
h Bağlantı kabı.
i Çok işlevli ayak pedalı.
l Bardak doldurucu.
m Kreşuar.
n Oto dengeli kol.
q Asistan masasının üzerindeki tray taşıyıcı masası ( opsiyonel ).
z ANTHOS A2.7 dişçi koltuğu.
TR
9
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
2.3. KOLTUK
Parçalara ilişkin açıklama.
a Kafa desteği.
b Arkalık.
c Sabit kolçak.
d Hareketli kolçak (opsiyonel).
e Emniyet platformu.
Çalıştırma süreleri.
Öngörülen çalıştırma ve dinlendirme süreleri aşağıdaki gibidir:
çalıştırma 25 saniye – dinlendirme 10 dakika.
Alınan maksimum yük.
Koltuk üzerine alınan maksimum yük, 190 kg.’dır.
DİKKAT:
Bu değerin üzerine çıkılmamalıdır.
Kullanım uyarıları
DİKKAT:
AYAKLARIN SIKIŞMA TEHLİKESİ
Koltuktan inme sırasında hastaya
personeline dikkat ediniz.
10
TR
ve
muayenehane
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
3.
OPERASYON ÜNİTESİNİN AÇILMASI
Bağlantı kapağının üzerine yerleştirilmiş olan ana şaltere ( f1 ) basınız ve
kumanda konsolu üzerinde şunları kontrol ediniz:
• Ekran ( g ) ışığı sönük:
- cihaz kapalı
- hava basınç tesisatı bağlı değil
- su tesisatı bağlı değil.
• Ekran ( g ) ışığı yanıyor:
- cihaz açık
- hava basınç tesisatı bağlı
- su tesisatı bağlı.
DİKKAT:
Ana şaltere elle basılmalıdır.
TR
11
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
4.
KOLTUĞUN ÇALIŞTIRILMASI
Koltuk, aşağıdaki hareketleri gerçekleştirmektedir:
• Koltuğun yükseltilmesi/alçaltılması.
• Koltuğun eğimi ile arkalığın inmesi/kalkması (Trendelemburg)
Koltuk, aşağıdaki noktalardan kumanda edilebilmektedir:
• Doktor masası ( a ) (paragraf 5’e bakınız).
• Çok işlevli ayak kumandası ( b ) (paragraf 5.2’ye bakınız).
• Asistan masası ( c ) (paragraf 6’ya bakınız).
Koltuk hareketlerini bloke etme.
Aletler çalışmaz iken, koltuk hareketleri devre dışı bırakılabilir (bkz.
paragraf 5.1.1.2.5.).
Gerçekleştirilen devre dışı bırakma işlemi, ilgili ikon tarafından konsol
display'inde gösterilir ( A ).
4.1. GÜVENLIK AYGITLARI
• Koltuk platformu, bir engel durumunda koltuğun aşağıya inme hareketini
derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak amacıyla otomatik yukarı
çıkış hareketini gerçekleştiren bir sistem ( l ) ile donatılmıştır.
• Koltuk arkalığı, bir engel durumunda arkalığın aşağıya inme hareketini
derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak amacıyla otomatik yukarı
çıkış hareketini gerçekleştiren bir sistem ( m ) ile donatılmıştır.
• Asistan masasının kolları, bir engel durumunda koltuğun aşağıya inme
hareketini derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak amacıyla
otomatik yukarı çıkış hareketini gerçekleştiren bir sistem ( n ) ile
donatılmıştır.
4.2. ACİL DURUM DÜZENEKLERİ
DİKKAT:
Cihazın hareketinin durdurulması gerektiği durumlarda, aşağıdaki
sistemleri çalıştırınız:
• Koltuk hareketleri ile ilgili olan düğmeler ( a ) veya ( c ).
Koltuk hareketleri ile ilgili olan düğmelerden herhangi birini devreye
sokarak, cihazın her türlü hareketi durdurulacaktır.
• Ayaklı kumanda ( b ).
Ayaklı kumandayı hareket ettirince, cihazın her türlü hareketi
durdurulacaktır.
• Koltuğun platformu ( i ).
Koltuğun platformu devreye sokularak, cihazın her türlü hareketi
durdurulacaktır.
12
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
4.3. AYARLANABİLİR KAFALIK
Kafalık, iki türde olabilir:
(1) manuel türde yastığın durdurulması ile
(2) pnömatik tipte yastığın durdurulmasıyla
Kafalık yüksekliğinin ayarlanması.
• manuel kilit sistemi ( 1 ) ile:
Kafalık gövdesinin konumlandırılması, manyetik bir debriyaj aracılığıyla
yapılmaktadır. Operatör, kafalığı istenilen pozisyona ulaşılana kadar
yukarıya kaldırmalı/ aşağıya indirmelidir.
• Hava basınçlı türde durdurulması ile ( 2 ):
Kilitleme düğmesine ( u ) basın ve düğmeyi basılı tutarak kafa
dayanağını istediğiniz konuma ayarlayın. İstenen konum elde edildikten
sonra dayanağı tekrar sabitlemek için düğmeyi ( u ) bırakmanız yeterlidir.
Yastığın yönünün ayarlanması.
• manuel kilit sistemi ( 1 ) ile:
Kilitleme topuzunu ( k ) saatin tersi yönünde çeviriniz, yastığı istenen
şekilde pozisyonlayınız ve sonrasında yeniden kilitleme topuzunu
sıkınız.
• Hava basınçlı türde durdurulması ile ( 2 ):
Kilit düğmesini ( u ) çalıştırınız ve düğmeye basılı tutarak, yastığın
konumunu istenildiği gibi ayarlayınız. Doğru pozisyonu bulduktan sonra,
yastığı tekrar yerine sabitlemek için düğmeyi ( u ) serbest bırakmanız
yeterlidir.
Baş koyma yerinin doğru konumlandırılması.
DİKKAT:
Baş koymayerini doğru kullanmak için, hastanın kafasını
gösterildiği gibi yerleştirin.
Kullanım uyarıları.
DİKKAT:
• Kafalığın üzerine uygulanabilen maksimum yük: 30 Kg.
• Hasta yaslanmış şekildeyken kafalığı oynatmayınız.
• Kafalığın hareketlerini hasta yaslanır pozisyonda iken
gerçekleştirmeyiniz.
• Pnömatik türdeki kilitleme cihazı sadece devrenin kompleks
dental kapak ile hava basıncında olduğunda kullanılır.
4.4. HAREKETLİ KOLLAR (OPSİYONEL)
Hareketli kolluğun çevrilmesi.
Hastanın erişimini ve çıkışını kolaylaştırmak için, hareketli kolluğu aşağıya
doğru ulaşacak şekilde saat yönünde çevirin.
Hareketli kolluğun çıkartılması.
Kolluğu dikey konuma getirin ve onu koltuktan çıkartın.
DİKKAT:
Koltuğun kolu üzerine uygulanabilen maksimum yük: 68 Kg.
TR
13
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.
DOKTOR MASASININ ÇALIŞTIRILMASI
Cihazların sıralaması.
Cihazların masa üzerine yerleştirilmesi, müşteri tarafından sıralama
evresinde belirlenmektedir.
Cihazların devreye sokulması.
• Enjektör her zaman devrededir (bakın paragraf 5.3.).
• Polimer lamba, çekilerek özel tuş ile çalışır (bakın paragraf 5.7.).
• Ağız içi kamera, cihaz çekilince devreye girer (bakın paragraf 5.8.).
• ZEN-X entegre sistemi, eğer harici PC'ye bağlanmış ise, daima etkindir
(bkz. paragraf 5.9.).
• Diğer tüm cihazlar, çekilerek ayaklı kumanda aracılığıyla devreye girer
(bakın paragraf 5.2.).
Cihazların birbirleri ile bağlantısı.
Cihazların aynı anda kullanımı, bir bağlantı sistemi tarafından
engellenmektedir.
Çekilen ilk cihaz, ardından çekilen cihazlar bağlantı sistemi tarafından
devre dışı bırakıldığı zaman etkindir.
Bağlantı cihazı, bir diğer cihaz hasta üzerinde kullanılırken, bir cihaz
üzerindeki frezi yenisi ile değiştirmemize olanak tanır.
Doktor masasının konumlandırılması.
Doktor masası, her yönde hareket edebilmektedir.
Masanın yüksekliğini ve/veya yatay düzlem üzerinde yönünü ayarlamak
için, kolu ( a ) tutmak yeterlidir.
CONTINENTAL versiyonu ile ilgili NOT:
pantograf kolunun pnömatik frenini debloke etmek için, baş
parmağı ( A ) noktasına dayayarak kolu kavramak gerekir.
INTERNATIONAL versiyonu ile ilgili NOT:
yüksekliği ayarlamak için, öncelikle ilgili deblokaj düğmesine
basmak gerekir (bkz. paragraf 5.1.).
Alet çağırma kollarını durdurma cihazı (yalnız CONTINENTAL masa
versiyonu).
Şayet bu sistem öngörülürse, çekili cihaz pozisyonunda cihaz çağrı kolunu
durdurmak mümkündür.
Cihazın takılması, kolun yaklaşık toplam akışının 2/3’ünde meydana gelen
mekanik bir deklanşör tarafından gerçekleşmektedir.
İlk haline getirmek için, kolu hat sonuna ( B ) getirmek yeterlidir.
CONTINENTAL versiyon masa için tray taşıyıcı tepsi.
Tepsi taşıyıcısı ( f ) paslanmaz çelikten olup, ilgili desteğinden kolaylıkla
sökülebilmektedir.
DİKKAT:
Tepsi taşıyıcıya ( f ) koyulabilen maksimum yük: dağıtılmış 2
Kg olmalıdır.
14
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
INTERNATIONAL versiyon masa için tray taşıyıcı tepsi.
DİKKAT:
Tepsi taşıyıcıya ( e ) koyulabilen maksimum yük: dağıtılmış
2 Kg olmalıdır.
Konsol grubunun tersine çevrilmesi (sadece ters çevrilebilen konsol
ile).
DİKKAT:
Bu işlemi gerçekleştirmeden önce diş ekipmanını kapatın.
EĞER DİŞ EKİPMANI AÇIK İSE, KONSOLÜ MASADAN
ÇIKARMAYIN.
Doktor masasında bulunan konsol grubunun konumunu tersine çevirmek
için, aşağıdaki gibi hareket etmek gerekir:
• Konsol grubunu, ilgili sabitleme halkasını ( g ) saatin ters yönüne
çevirerek söktükten sonra çıkarın.
• Sol yanda bulunan hızlı bağlantının çıtçıtlı güvenlik kapağını ( s ) çıkarın
ve onu sağ yandakine yerleştirin.
• Konsol grubu destek kolluğunu 180° döndürün.
• Konsol grubunu, sol yandaki hızlı bağlantıya yerleştirin.
Konsol grubunun doğru konumunu belirlemek için, kolluğu desteğin
sonuna kadar itmek gerekir ve aynı anda halkayı, kilidi zorlamadan,
bloke oluncaya kadar yaklaşık 1/3 kadar döndürerek vidalayın.
NOT:
bu işlem esnasında doktor masasının ters taraftan çıkmasını
engellemek için, daha önceden, kendi destek koluna oranla
yaklaşık 90° çevrilmesi (bkz. figür) tavsiye edilir.
• Bu noktada diş ekipmanı yeniden açılabilir.
DİKKAT:
Konsol ile ilgili temizlik işlemleri esnasında, bağlantı ile
ilgili zarar verici zorlamaları engellemek için, klavye
üzerinde aşırı baskı uygulamaktan kaçının.
USB konektörü.
Doktor masası, A tipinde konektörlü “host” tip bir USB portu ile
donatılmıştır. Port, bağlantısı sağlanmış periferik cihaza, en fazla 500
mA'ya kadar güç aktarabilmektedir.
Kullanımı için bkz. paragraflar 5.1.1.2.15. e 5.1.1.2.16.
DİKKAT:
• Konektör sıvı sızıntıları için korumaya sahip değildir.
• Konektörün içine, A tipte USB konektörü dışında metal
obje yerleştirmeyin.
• Konektörün kullanılmadığı zamanlar, uygun lastik kapakla
kapatılması tavsiye edilir.
Desteklenen cihazlar:
- 128 MB ile 64 GB arasında kapasiteye sahip USB anahtarı 2.0 veya 3.0
(USB flash drives),
- ayrı ayrı beslendikleri sürece USB 2.0 veya 3.0 harici hard diskler,
- normal şartlarda piyasada bulunduğu gibi, FAT ve FAT32 formatlarında
formatlanmış hard diskler veya anahtarlar,
- NTFS standartına göre formatlanmış cihazlar desteklenmezler.
NOT:
port, kaza eseri arızalı cihazlara bağlantı durumunda, konsolün
hasar görmesini engelleyen akım sınırlayıcı bir cihaz ile
donatılmıştır.
TR
15
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Hekim tablasının temizliği.
Uygun bir ürün kullanarak doktor masasını temizleyiniz (paragraf 1.4’e
bakınız).
CONTINENTAL model masalar için NOT:
Alet desteği ( x ) temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için
taşınabilirdir ve mıknatıslar vasıtası ile sabitlendiğinden desteği
almak için onu yuvasından çıkarmak yeterlidir.
Alet desteği ( u ) silikondan olup, otoklavda 121°'de sterilize
edilebilir (bkz. paragraf 1.5.).
Çıkarılabilir alet kordonları.
Bütün aletler, temizliklerinin kolaylaştırılabilmesi için, çıkarılabilir kordonlar
ile donatılmışlardır.
CONTINENTAL model masalar için NOT:
kordonları çıkarmak için, öncelikle alet desteğini çıkarmak ve
daha sonra ilgili plastik sabitleme halkalarını sökmek gerekir.
INTERNATIONAL model masalar için NOT:
Kordonları çıkarmak için masanın alt tarafında bulunan ilgili
plastik halka somunları sökmek yeterlidir.
DİKKAT:
• Aletin kordonlarını çıkarma işleminden önce işlem
ünitesini kapatın.
• İşlem ünitesini kapattıktan sonra, direkt olarak lavabonun
üzerinde bulunan ilgili hava ve su düğmelerine basarak,
enjeksiyon kanallarını, spray suyunun çıkışı tamamlana
kadar boşaltın.
• TURBİN, MİKRO MOTOR, TARTAR KAZIYICISI aletlerinin
kordonlarında su bulunur dolayısı ile kordonun demonte
edilmesi işlemini, lavabo üzerinde konumlandırılmış olan
ünitenin yan ucunu tutarak gerçekleştirmeniz tavsiye
edilir.
• Bir kordonu tekrar monte edeceğiniz zaman, elektrik
kontaklarının kuru, plastik sabitleme halka somununun ise
iyice sıkılı olduğundan emin olun.
• Her kordon sadece ve sadece tekabül ettiği aletin yuvasına
monte edilmelidir.
Aletin kablosunu uygun bir ürün kullanarak temizleyin (bakın paragraf 1.4).
DİKKAT:
Alet kordonları otoklava konmaya veya imersiyon için soğuk
sterilizasyona uygun değillerdir.
16
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1. DOKTOR MASASI
A7 diş ekipmanları, 16,7 milyon renge sahip görüntü, 640x480 pixel
çözünürlük, arkadan LED aydınlatma, “wide” 5,7 inç renkli TFT display,
camdan “multi touch” retroprojeksiyon kapasitif bir touch panel'den
oluşan, touch-screen'li bir doktor konsolüne sahiptirler.
1)
(1) Aşağıdaki modeller için düğme grubu:
A7 CONTINENTAL
(2) Aşağıdaki modeller için düğme grubu:
A7 INTERNATIONAL
Kapasitif düğmeler ile ilgili açıklama:
Touch-screen ekranı blokaj düğmesi.
Doktor masası yükseltme düğmesi (INTERNATIONAL modeli).
Doktor masası alçaltma düğmesi (INTERNATIONAL modeli).
2)
Touch panel'de görülebilir ikon düğmeleri açıklaması:
GENEL AYARLAMALAR menüsünün getirilmesi.
Operatör değişimi.
Bildirim ikonlarının görüntülenmesi.
İşlem lambasının açılması/kapanması.
Sıfırlama konumunun getirilmesi.
Asistan çağrısı.
Durulama konumunun getirilmesi.
S.H.S sisteminin yerleştirilmesi / hariç tutulması
Koltuk yükseltme ve programlandırılmış “A” pozisyonuna
getirme.
Lavabonun saatin aksi yönünde hareketi kumandası
( sadece motorize kreşuar ile etkin ).
Koltuk arkası yükseltme ve programlanmış “B” pozisyonuna
getirme.
Kreşuar saat yönünde hareketi kumandası
( sadece motorize kreşuar ile etkin ).
Koltuk indirme ve programlanmış “C” pozisyonuna getirme.
Bardağa su verme kumandası.
Koltuk arkası indirme ve programlanmış “D” pozisyonuna
getirme.
Kreşuara su verme işleminin kumandası.
Koltuk fonksiyonlarını hafızaya alma.
Acil durum konumunun getirilmesi.
NOT: koltuk hareket ettirme butonlarının çalıştırılması.
• Kısa süreli basma: programlandırılmış pozisyona getirme otomatik hareketinin başlatılması.
• Uzun basma: manuel pozisyonlama hareketinin aktivasyonu.
TR
17
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Bildirim ikonları.
Touch display'de bulunan
ikon düğmesine basınca, diş ekipmanının
işlem durumunu gösteren bildirim ikonları istenen her an
görüntülenebilirler.
Görünür bildirim ikonları aşağıdakilerdir:
W.H.E. sistemi çalışıyor.
Distile edilmiş su ile besleme etkin.
Şebeke suyu ile besleme etkin.
1’e eş miktarda serum fizyolojik veren yerleştirilmiş peristaltik
pompa.
2’e eş miktarda serum fizyolojik veren yerleştirilmiş peristaltik
pompa.
3’e eş miktarda serum fizyolojik veren yerleştirilmiş peristaltik
pompa.
4’e eş miktarda serum fizyolojik veren yerleştirilmiş peristaltik
pompa.
5’e eş miktarda serum fizyolojik veren yerleştirilmiş peristaltik
pompa.
Distile su tankı yedekte.
Kanalları dezenfekte edici sıvı tankı yedekte.
BIOSTER döngüsü devam etmekte.
Kanüllerin temizliği devam etmekte.
Çanak dolu olduğundan aspirasyon durduruldu.
Yeşil renk: kablosuz ayaklı kumanda pili dolu.
Turuncu renk: kablosuz ayaklı kumanda pilinin %50'si dolu.
B otomatik programı koltuk konumu.
Kırmızı renk: kablosuz ayaklı kumanda pili boş.
C otomatik programı koltuk konumu.
Yeşil renk: kablosuz ayaklı kumanda bağlı ve etkin.
D otomatik programı koltuk konumu.
Turuncu renk: kablosuz ayaklı kumanda bağlı ama etkin değil.
Koltuk hareketleri bloke durumda.
Kırmızı renk: kablosuz ayaklı kumanda ile bağlantı aranıyor.
Otomatik durulama programı koltuk konumu.
Pantograf kolu freni bloke durumda.
Otomatik sıfırlama programı koltuk konumu.
Mavi renk: bardağa SOĞUK su.
Otomatik acil durum programı koltuk konumu.
Turuncu renk: bardağa ILIK su.
Koltuğun hafızaya alınması etkinleştirildi.
Kırmızı renk: bardağa SICAK su.
Koltuk konumu manuel olarak ayarlandı.
A otomatik programı koltuk konumu.
18
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.
KULLANICI ARAYÜZÜ
Ekipman çalıştırılınca, diş ekipmanı kısa bir oto-teşhis döngüsü
gerçekleştirir ve bu döngü, ayarlanan en son operatörün ismini belirten
ana ekran display'de belirince sona erer.
Bu andan itibaren, basit bir menü sistemi kullanarak, işlem ünitesinin bazı
ayarlamaları değiştirilebilir (bkz. sıradaki paragraflar).
Gezinti komutları.
• Ayarlama menüsüne erişim için,
ikon düğmesine dokunun.
• Çeşitli alt menülere erişim için, ilgili ikon düğmesine dokunmak yeterlidir.
• Bir menünün içinde, ayarlamaları çeşitlendirmek için, ilgili ikon
düğmesine dokunmak yeterlidir.
• Bir menünün içinde, ayarlanabilir bir sayısal değeri çeşitlendirmek için,
veya
ikon düğmelerine dokunmak yeterlidir.
• Bir menüden çıkmak için,
ikon düğmesine dokunmak yeterlidir.
Kullanıcı arayüz menüsü.
Ayarlanabilir fonksiyonlar:
• Operatör seçimi (bkz. paragraf 5.1.1.1.).
• Genel ayarlamalar (bkz. paragraf 5.1.1.2.).
• BIOSTER dezenfeksiyon döngüsü ayarlaması (bkz. paragraf 5.1.1.2.1.).
• FLUSHING döngüsü ayarlaması (bkz. paragraf 5.1.1.2.2.).
• W.H.E. sistemi tankının boşaltılması. (bkz. paragraf 5.1.1.2.3.).
• Lavaboya su gönderme ayarlaması (bkz. paragraf 5.1.1.2.4.).
• Lavabo hareketleri yönetimi (bkz. paragraf 5.1.1.2.5.).
• Lavabo hareketleri yönetimi (bkz. paragraf 5.1.1.2.6.).
• Ayaklı kontrol ayarlaması (bkz. paragraf 5.1.1.2.7.).
• İşlem lambası ayarlaması (bkz. paragraf 5.1.1.2.8.).
• Diğer ayarlamalar (bkz. paragraf 5.1.1.2.9.).
• Tarih ve saat ayarlaması (bkz. paragraf 5.1.1.2.10.).
• Kronometre (bkz. paragraf 5.1.1.2.11.).
• Tercih edilen düğmelerin kişiselleştirilmesi (bkz. paragraf 5.1.1.2.12.).
• Operatör kaydının girilmesi (bkz. paragraf 5.1.1.2.13.).
• Dil seçimi (bkz. paragraf 5.1.1.2.14.).
• USB setup (5.1.1.2.15. paragrafına bakınız).
• USB images (5.1.1.2.16. paragrafına bakınız).
• APEX LOCATOR ayarlaması (bkz. paragraf 5.1.1.2.17.).
Hata mesajı.
Diş ekipmanı, oto-teşhis başlangıç döngüsü esnasında dahili cihazlarda
arızalar algılayabilir.
Böyle bir durumda, operatör TOUCH DISPLAY'e dokunana kadar görünür
kalan bir hata mesajı (bkz. paragraf 10.) gösterilir.
Eğer arıza tehlike arz etmiyor ise, diş ekipmanı işlem durumunda kalır.
Stand-by durumu.
Yaklaşık 10 dakika boyunca aktif durumda değil ise, diş ekipmanı enerji
tasarruf moduna (stand-by) geçer; bu durum, konsol display'inde
ANTHOS logosunun ortaya çıkışı ile belirtilir.
Herhangi bir işlem gerçekleştirmek, cihazı işlevsel duruma geçirir.
TR
19
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.1. OPERATÖR SEÇİMİ
Konsol, 4 farklı operatör tarafından kullanılabilir.
Her operatör için ayarlanabilir veriler şunlardır:
• Operatörün ismi.
• Tartar kazıyıcının ve türbinin güç ayarlaması.
• Elektrikli mikro motor için 3 işlem modu.
• Tartar kazıyıcı için 4 işlem modu.
• Her aletin fiber optiğinin çalıştırılması ve ayarlaması.
• Kademeli kontrol veya tartar kazıyıcı ve türbin gücü ON/OFF.
• Koltuk otomatik hareket programları.
• Su yapılandırması parametreleri.
• Tercih edilen düğmeler.
• Kronometrede ayarlanan süre.
Operatör seçimi.
Ana ekran'dan
ikon düğmesine dokunun ve daha sonra mevcut 4
operatör arasından istenileni seçin.
5.1.1.2. GENEL AYARLAMALAR
Ana ekrandan aşağıdaki ikon düğmelerinin bulunduğu GENEL
AYARLAMALAR menüsüne erişim için
ikon düğmesine dokunun:
BIOSTER dezenfeksiyon döngüsü ayarlaması
(sadece eğer BIOSTER sistemi mevcut ise)
(bkz. paragraf 5.1.1.2.1.)
FLUSHING döngüsü ayarlaması
(sadece eğer I.W.F.C. sistemi mevcut ise )
(bkz. paragraf 5.1.1.2.2.)
W.H.E. sistemi tankının boşaltılması.
(sadece eğer W.H.E. sistemi mevcut ise)
(bkz. paragraf 5.1.1.2.3.)
Lavaboya su verme ayarlaması
(bkz. paragraf 5.1.1.2.4.)
Bardağa su verme ayarlaması
(bkz. paragraf 5.1.1.2.5.)
Lavabonun otomatik hareketler ayarlaması
( sadece motorlu kreşuar ile)
(bkz. paragraf 5.1.1.2.6.)
Ayaklı kumanda ayarlaması
(bkz. paragraf 5.1.1.2.7.)
İşlem lambası ayarlaması
(bkz. paragraf 5.1.1.2.8.)
20
TR
Diğer ayarlamalar
(bkz. paragraf 5.1.1.2.9.)
Dil seçimi
(bkz. paragraf 5.1.1.2.14.)
Tarih ve saat ayarlaması
(bkz. paragraf 5.1.1.2.10.)
USB SETUP
(bkz. paragraf 5.1.1.2.15.)
Kronometre
(bkz. paragraf 5.1.1.2.11.)
USB IMAGES
(bkz. paragraf 5.1.1.2.16.)
Tercih edilen düğmelerin kişiselleştirilmesi
(bkz. paragraf 5.1.1.2.12.)
Servis menüsüne giriş
(sadece Teknik Servis için)
Operatör kaydının girilmesi
(bkz. paragraf 5.1.1.2.13.)
APEX LOCATOR ayarlaması
(sadece eğer APEX LOCATOR varsa)
(bkz. paragraf 5.1.1.2.17.)
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.2.1. BIOSTER DEZENFEKSİYON DÖNGÜSÜ AYARLAMASI
Bu ayarlama bütün operatörler için tektir.
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
• “BIOSTER dezenfeksiyon döngüsü ayarlamaları” alt menüsüne erişim
için
ikon düğmesine dokunun.
NOT:
bu alt menüye ayrıca, asistan masasında bulunan BIO
düğmesine en az 2 saniyeliğine basarak da erişilebilir.
NOT:
Eğer dezenfektan sıvı tankı yedekte ise (7.4. paragragına
bakınız), eğer çıkarılmış bir alet var ise veya eğer W.H.E.
sistemi hatalı bir durumda ise, bu alt menüye erişilemez.
Akustik bir sinyal (BEEP), alt menüye erişilemediğini
bildirecektir.
•
veya
ikon düğmesine basarak dezenfektan sıvısının kalacağı
süreyi ayarlayın.
NOT:
ayarlanabilir süre, 30 saniyelik aralıklar ile olmak üzere, en az
5 dakikadan en fazla 30 dakikaya kadar değişir.
DİKKAT:
PEROXY Ag+ ile tavsiye edilen kalma süresi: 10 dakika.
%3 oksijenli su (10 volüm) ile tavsiye edilen kalma süresi:
10 dakika.
Oksijenli suyun kanallar içinde 30 dakikadan daha fazla bir
süreliğine temasta kalması, kesinlikle tavsiye edilmez.
• İşlem görmesi istenen aletleri çıkarın (tekabül eden ikon display'de
görüntülenecektir):
S1: doktor masasındaki enjeksiyon.
A: alet A konumunda
B: alet B konumunda
C: alet C konumunda
D: alet D konumunda
S2: asistan masasındaki enjeksiyon.
F: asistan masasındaki alet.
CA:aspirasyon kanülleri.
BC:bardak su kanalı.
NOT:
ikon düğmesine dokunarak, bardak su kanalı
dezenfeksiyonun gerçekleştirilmesi seçilebilir / iptal edilebilir.
NOT:
eğer aspirasyon kanüllerini yıkama sistemi var ise, kanüllerin
yıkanması işlemi, bunları ilgili bağlantılara yerleştirerek seçilebilir
(bkz. paragraf 7.5.).
• Dezenfeksiyon döngüsünü başlatmak için,
dokunun (bkz. paragraf 7.4.).
ikon düğmesine
NOT:
dezenfeksiyon döngüsü ayrıca, asistan masasında bulunan
BIO düğmesine kısa bir süreliğine basarak da başlatılabilir.
TR
21
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.2.2. FLUSHING DÖNGÜSÜ AYARLAMASI
Bu ayarlama bütün operatörler için tektir.
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
• “FLUSHING döngüsü ayarlaması” alt menüsüne erişim için
tuşuna dokunun.
ikon
NOT:
eğer distile su tankı yedekte ise
bu alt menüye erişilemez (bkz. paragraf 7.2.). Akustik sinyal
(BEEP) ile beraber verilen konsol display'indeki mesaj, alt
menüye erişilemediğini bildirmektedirler.
•
veya
ikon düğmelerine dokunarak, yıkama süresi ayarlanabilir.
NOT:
ayarlanabilir süre, 1 dakikalık aralıklar ile olmak üzere, en az 1
dakikadan en fazla 5 dakikaya kadar değişir.
NOT:
distile edilmiş su tankı için, 2 dakikadan daha fazla bir süre
ayarlanmaması tavsiye edilir.
• İşlem görmesi istenen aletleri çıkarın (tekabül eden ikon display'de
görüntülenecektir):
S1: doktor masasındaki enjeksiyon.
A: alet A konumunda
B: alet B konumunda
C: alet C konumunda
D: alet D konumunda
S2: asistan masasındaki enjeksiyon.
F: asistan masasındaki alet.
NOT:
FLUSHING döngüsü, en azından bir alet seçilmedi ise başlamaz.
• FLUSHING döngüsünü başlatmak için
(bkz. paragraf 7.6.).
ikon düğmesine dokunun
5.1.1.2.3. W.H.E. SİSTEMİ TANKININ BOŞALTILMASI
Bu fonksiyon, eğer diş ekipmanı günlerce kapalı kalacak ise veya
sistemde bulunan su boşaltılmak isteniyor ise W.H.E. sisteminin su
devresini boşaltmaya yarar (bkz. paragraf 7.3.).
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
• “W.H.E. sistemi tankının boşaltılması” alt menüsüne erişim için
ikon düğmesine dokunun.
• Bardak çeşmesinin altına, tedarik edilmiş olan uygun bardağı ( e )
yerleştirin.
• Boşaltım döngüsünü başlatmak için
ikon düğmesine dokunun.
NOT:
boşaltım döngüsü, SANASPRAY sistemi etkin ise veya W.H.E.
sistemi hatalı bir durumda ise başlamaz.
• Boşaltım döngüsü sona erdikten sonra veya yeniden çalışmaya
başlamak isteniyor ise sistemi geri kazanmak için, diş ekipmanı
kapatılabilir.
22
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.2.4. LAVABOYA SU VERME AYARLAMASI
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, aşağıdaki ikon düğmelerinin
bulunduğu “lavaboya su verme ayarlaması” alt menüsüne erişim için
ikon düğmesine dokunun:
Koltuk için sıfırlama konumu çağrısı ile koltuk için durulama
konumu çağrısı ile lavabonun yıkanmasının otomatizmi.
Lavabo yıkama otomatizmi.
Koltuk için duruluma konumundan geri dönüş ile lavabo
yıkanmasının otomatizmi.
Bardak getirmeli lavabo yıkama otomatizmi.
Zamanlı lavabo yıkama ayarlaması veya ON/OFF işlemi ile.
Lavabo yıkama süresi ( saniye olarak ifade edilir).
• Bir fonksiyonu seçmek/iptal etmek için ilgili ikon düğmesine dokunun.
• Lavabo yıkama süresini değiştirmek için
dokunun.
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
veya
ikon düğmesine
ikon düğmesine dokunarak
5.1.1.2.5. BARDAĞA SU VERME AYARLAMASI
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, aşağıdaki ikon düğmelerinin
bulunduğu “lavaboya su verme ayarlaması” alt menüsüne erişim için
ikon düğmesine dokunun:
Bardağa SOĞUK su verme seçimi.
Bardağa ILIK su verme seçimi.
Bardağa SICAK su verme seçimi.
Bardağa su verme süresi
(saniye olarak ifade edilir).
Koltuk sıfırlama konumu çağrısı ile distile su tankının basıncının
azaltılması otomatizmi.
Durulama konumu çağrısı ile bardağa su verme otomatizmi.
Bardak mevcudiyeti sensörünü etkinleştirme/devre dışı bırakma
(sadece eğer var ise).
• Bir fonksiyonu seçmek/iptal etmek için ilgili ikon düğmesine dokunun.
• Bardağa su verme süresini değiştirmek için
düğmelerine dokunun.
veya
ikon
NOT:
bardağın dolum süresi, 0,1 saniyelik aralıklar ile olmak üzere,
en az 1 saniyeden en fazla 10 saniyeye kadar değişir.
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
ikon düğmesine dokunarak
TR
23
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.2.6. LAVABONUN OTOMATİK HAREKETLER AYARLAMASI
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, aşağıdaki ikon düğmelerinin
bulunduğu “Lavabonun otomatik hareketler ayarlaması” alt menüsüne
erişim için
ikon düğmesine dokunun:
Koltuk için sıfırlama konumu çağrısı ile lavabo dönüşü
otomatizmi.
Koltuk için durulama konumu çağrısı ile kreşuar dönüşünün
otomatikliği.
Otomatik koltuk programı çağrısı ile lavabo dönüşü otomatizmi.
• Bir fonksiyonu seçmek/iptal etmek için ilgili ikon düğmesine dokunun.
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
ikon düğmesine dokunarak
5.1.1.2.7. AYAKLI KUMANDA AYARLAMALARI
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, içerisinde aşağıdaki ikonların da
yer aldığı, AYAKLI KUMANDA AYARLAMALARI alt menüsüne erişim için
ikon düğmesine dokunun:
Kablolu bağlantı belirtim ikonu
(sadece kablosuz ayaklı kumanda ile).
Kablosuz bağlantı durumu bildirim ikonu
(sadece kablosuz ayaklı kumanda ile).
Pilin doluluk yüzdesi
(sadece kablosuz ayaklı kumanda ile).
Çıkarılan alet ile ayaklı kumanda joystick işlevi ayarlaması.
NOT:
ilk 3 ikon sadece bildirimler ile ilgilidir fakat 4. ikon ayaklı
kumanda üst joystick'inin işlem tipini seçmeye/iptal etmeye yarar.
Bu ayarlama bütün operatörler için tektir.
• Ayak kontrolüne sahip joystick'in işlem tipini seçmek/seçimi kaldırmak
için, ilgili
ikonu düğmesine dokunmak yeterlidir:
Joystick, koltuğun manuel hareketlerini harekete geçirir
(default).
Joystick, aşağıdaki işlemleri komuta eder.
mikro motor dönüş yönünü terse çevirme ON/OFF
komutu, tartar kazıyıcının ENDO fonksiyonun
etkinleştirilmesi, kameranın MIRROR fonksiyonunun
etkinleştirilmesi.
Peristaltik pompanın etkinleştirilmesi ON/OFF komutu.
İşlem lambasının açılması ON/OFF komutu.
Aletin hafızasının değişimi.
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
24
TR
ikon düğmesine dokunarak
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.2.8. İŞLEM LAMBASI AYARLAMASI
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, aşağıdaki ikon düğmelerinin
bulunduğu İŞLEM LAMBASI AYARLAMASI alt menüsüne erişim için
ikon düğmesine dokunun:
Koltuk için durulama konumu çağrısı ile lambanın kapanmasının
otomatizmi.
Koltuk için sıfırlama konumu çağrısı ile lambanın kapanmasının
otomatizmi.
Kül lamba aletinin çıkarılması ile lambanın ışık yoğunluğunda
azalma otomatizmi (sadece VENUS PLUS -L led lambası ile).
NOT:
kapanma otomatizmi etkin iken, işlem lambasını yeniden yakmak
için, herhangi gibi bir koltuk hareketini çağırmak yeterlidir.
NOT:
ışık yoğunluğu azaltma otomatizmi etkin iken, ayarlanan
yoğunluğu yeniden etkin kılmak için, kül lamba aletini
yerleştirmek yeterlidir.
• Bir otomatik işlemi seçmek/iptal etmek için ilgili ikon düğmesine
dokunun.
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
ikon düğmesine dokunarak
5.1.1.2.9. DİĞER AYARLAMALAR
Bu ayarlamalar bütün operatörler için tektir.
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, aşağıdaki ikon düğmelerinin
bulunduğu DİĞER AYARLAMALAR alt menüsüne erişim için
düğmesine dokunun:
ikon
Pantograf kolu freni deblokajını etkinleştirme/devre dışı
bırakma.
Display'e dokunma akustik sinyalini etkinleştirme/devre dışı
bırakma.
Koltuk hareketlerini etkinleştirme/devre dışı bırakma.
Fren hassasiyet ayarı.
Display ışık ayarlaması.
• Pantograf kolu freninin deblokajını etkinleştirmek veya devre dışı
bırakmak için ilgili ikon düğmesine dokunun.
NOT:
fren bloke edilemiyor ise, bu durum, TOUCH DISPLAY
üzerindeki ilgili ikon tarafından belirtilir (bkz. paragraf 5.1.).
DİKKAT:
Daha emniyetli iş güvenliği açısından, bahsi geçen işlem,
eğer harici bir elektro cerrahi bıçağı kullanılacak ise
mecburidir.
• TOUCH DISPLAY'e her dokunuşta ortaya çıkan akustik sinyali
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.
• Koltuk hareketlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili ikon
düğmesine dokunun.
NOT:
koltuk bloke edilmiş ise, bu durum, TOUCH DISPLAY
üzerindeki ilgili ikon tarafından belirtilir (bkz. paragraf 5.1.).
DİKKAT:
Daha emniyetli iş güvenliği açısından, bahsi geçen işlem,
eğer harici bir elektro cerrahi bıçağı kullanılacak ise
mecburidir.
TR
25
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• Frenin etkinleştirilme hassasiyetini ayarlamak için, ilgili
düğmelerine dokunun.
veya
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 5'e kadardır.
• Display ışığını ayarlamak için ilgili
dokunun.
veya
ikon düğmelerine
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 10'e kadardır.
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
ikon düğmesine dokunarak
5.1.1.2.10. TARİH VE SAAT AYARI
Bu ayarlama bütün operatörler için tektir.
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, TARİH VE SAAT AYARLAMASI
alt menüsüne erişim için
ikon düğmesine dokunun.
• Görünür verileri çeşitlendirmek için,
veya
ikon düğmelerine
dokunun.
• Saat görüntüleme tipini seçmek için, ilgili ikon düğmesine dokunmak
yeterlidir:
Görüntüleme AM / PM.
24 saat üzerinden gösterim.
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
ikon düğmesine dokunarak
5.1.1.2.11. KRONOMETRE
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, KRONOMETRE alt menüsüne
erişim için
ikon düğmesine dokunun.
• Görünür farklı verileri çeşitlendirmek için
dokunun.
veya
ikon düğmelerine
NOT:
ayarlanabilir süre 00:00:00'dan 10:59:59'a kadardır.
• Süre ayarlandıktan sonra, geri sayımı başlatmak için
düğmesine dokunun.
ikonu
NOT:
bu durumda, geri sayımı durdurmaya gerek kalmadan,
ikon düğmesine dokunarak bu menüden çıkılabilir.
• Geri sayımı durdurmak için
ikon düğmesine dokunun.
• Kronometreyi ayarlanan en son süreye getirerek geri sayımı durdurmak
için,
ikon düğmesine dokunun.
• Ayarlanan sürenin sona ermesi ile beraber, diş ekipmanı, aralıklı bir
sinyal verir ve TOUCH DISPLAY üzerinde yeniden KRONOMETRE
menüsü görüntülenir.
Aralıklı sinyali durdurmak için,
herhangi bir düğmeye dokunun.
ikon düğmesine veya konsoldaki
NOT:
en son ayarlanan süre hafızada kalır.
26
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.2.12. TERCİH EDİLEN DÜĞMELERİN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
Bu alt menü, ana ekranda görünen aşağıdaki ikonlara atfedilecek işlem
seçiminin yapılabilmesini sağlar.
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, fonksiyonların ikonları güncel
olarak ayarlanmış iken değiştirilebilir konumların görünür olduğu TERCİH
EDİLEN DÜĞMELERİN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ alt menüsüne erişim için,
ikon düğmesine dokunun.
• Spesifik bir konum karşısında fonksiyonu çeşitlendirebilmek için, ilgili
veya
düğmelerine dokunmak yeterlidir.
• Ayarlanabilir fonksiyonlar şunlardır:
Boş.
Diğer ayarlamalar.
Kronometre.
BIOSTER dezenfeksiyon döngüsü ayarlaması
(sadece eğer BIOSTER sistemi mevcut ise).
FLUSHING döngüsü ayarlaması
(sadece eğer I.W.F.C. sistemi mevcut ise ).
Ayaklı kumanda ayarlaması.
W.H.E. sistemi tankının boşaltılması.
(sadece eğer W.H.E. sistemi mevcut ise).
APEX LOCATOR ayarlaması
(sadece eğer APEX LOCATOR varsa).
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
ikon düğmesine dokunarak
5.1.1.2.13. OPERATÖR KAYDININ GİRİLMESİ
GENEL
AYARLAMALAR
menüsünden,
GİRİLMESİ alt menüsüne erişim için
OPERATÖR
KAYDININ
ikon düğmesine dokunun.
NOT:
değiştirilmiş operatör kaydı, her zaman, ana ekranda ayarlanan
operatör ile ilgilidir.
• Arzu edilen metni girmek için, harflerin ikon düğmelerine dokunun (en
fazla 20 karakter).
• Büyük karakterler girmek için
ikon düğmesine dokunun.
• Özel sayılar veya karakterler girmek için
dokunun.
ikon düğmesine
• Muhtemel hataları iptal etmek için, soldan sağa doğru silerek,
ikon düğmesine dokunun.
• Metni girdikten sonra, otomatik olarak kaydedip alt menüden çıkmak için,
ikon düğmesine dokunun.
• Değişiklik yapmadan alt menüden çıkmak için,
dokunun.
ikon düğmesine
TR
27
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.2.14. DİL SEÇIMI
Bu ayarlama bütün operatörler için tektir.
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, DİL SEÇİMİ alt menüsüne erişim
için
ikon düğmesine dokunun.
• Dili değiştirmek için, ilgili bayrağın ikon düğmesine dokunun.
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
ikon düğmesine dokunarak
5.1.1.2.15. USB SETUP
USB Setup ekranı, aşağıdakilerin yapılabilmesini sağlar:
• güncel kullanıcının profilini USB anahtarına kaydetmek,
• “misafir” operatör için, kullanıcı profilinin USB anahtarından yüklenmesi.
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, USB SETUP alt menüsüne erişim
için
ikon düğmesine dokunun.
Aşağıdaki şekilde hareket edin:
• Doktor masası konsolunun ilgili portuna bir USB anahtarı yerleştirin (bkz.
paragraf 5.).
• Bir “misafir” kullanıcı profilinin USB anahtarından yüklenmesi için
ikon düğmesine dokunun.
NOT:
“misafir” profili otomatik olarak, zaten var olan bir profilin
üzerine yazılarak dördüncü sıraya yüklenir.
• Güncel kullanıcı profilini USB anahtarına kaydetmek için,
düğmesine dokunun.
ikon
NOT:
doktor masasında bulunan bütün aletlerin, kronometrenin,
lambanın ve ayaklı kumandanın ayarlamaları kaydedilecektir.
5.1.1.2.16. USB IMAGES
“USB görüntüleri” ekranı, röntgen görüntülerinin görüntülenmesi fonksiyonuna erişimi sağlar.
Muhtemel alt dosyalarda veya ana dosyada bulunan, USB anahtarına kaydedilmiş görüntüler geri getirilebilirler.
Çözünürlülükleri 640x480 ve 2500x2500 pixel arasında değişen, JPG, TIFF veya hem 8 bit / pixel hem de 16 bit / pixel PNG formatları
desteklenmektedirler.
Aşağıdaki şekilde hareket edin:
• Doktor masası konsolunun ilgili portuna bir USB anahtarı yerleştirin (bkz. paragraf 5.).
• GENEL AYARLAMALAR menüsünden, USB IMAGES alt menüsüne erişim için
Mevcut dosyaların listesini gösterebilmek için, anahtarın içeriği taranacaktır.
ikon düğmesine dokunun.
NOT:
bu işlemin süresi, anahtarın boyutu ve içinde bulunan görüntülerin sayısına göre değişir.
NOT:
görüntüler incelenirken, USB anahtarı çıkarılmamalıdır.
28
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
“Liste” ekranı.
• İçindeki görüntülerin listesini görüntülemek için, bir dosyaya dokunun.
• Var olan görüntülerin listesinde ilerlemek için yan çubuğa dokunun.
• Bir önceki dosyaya dönmek için, listenin tepesinde bulunan BACK
öğesine dokunun.
• Mevcut komutlar:
Diğer mevcut opsiyonları görüntüleyin.
Yeni bir dosya oluşturun.
Güncel dosyada bulunan görüntüleri küçük boyutta
görüntüleyin.
“Küçük boyutlu görüntüler” ekranı.
• Merkezi görüntünün soluna veya sağına dokunarak, küçük boyutlu
görüntüler arasında ilerleyin.
• Görseli tam ekran olarak görüntülemek için görsele dokunun.
• Mevcut komutlar:
Görüntüyü ters çevirin.
Görüntüyü saat yönünde çevirin.
Ana ekranın ana komutlarını getirin.
Görüntüyü silin (onay sorulacaktır).
“Liste” ekranına dönün.
Monitörde görüntüyü görüntüleyin ( sadece kamera
modülüne bağlanmış monitör ile ).
“Görüntü” ekranı.
• Zoomlamak ve yana doğru hareket ettirmek için, görüntüye dokunun.
• Mevcut komutlar:
Görüntü değiştirme aletlerini getirme.
Görüntü ışığını arttırın.
Görüntü ışığı azaltın.
Görüntü ile ilgili değişiklikleri iptal edin.
“Küçük boyutlu görüntülere” dönün.
NOT:
görüntü ile ilgili değişiklikler otomatik olarak kaydedilirler.
USB anahtarının çıkarılması.
USB anahtarını çıkarmadan önce, genel parametreler menüsüne veya
diğer işlem ekranlarına dönün.
TR
29
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.2.17. APEX LOCATOR AYARLAMASI
Bu alt menü, APEX LOCATOR elektronik apikal konum belirleyicinin alarm
eşiğini ayarlamaya yarar (bkz. paragraf 5.11.).
GENEL AYARLAMALAR menüsünden, APEX LOCATOR AYARLAMASI
alt menüsüne erişim için
•
ikon düğmesine dokunun.
veya
ikon düğmelerini kullanarak alarm eşiğini ayarlayın.
Sol bargraph üzerinde bulunan turuncu bir nokta, seçilen değeri
görüntüler.
NOT:
ayarlanabilir değer 0'den +2'e kadardır.
•
ikon düğmesine dokunarak, ayarlanan eşiğe ulaşılınca alarm sinyali
etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir:
Alarm etkin.
Alarm etkin değil.
• Seçilen ayarlamaları onaylamak için,
bu alt menüden çıkmak yeterlidir.
5.1.2.
ikon düğmesine dokunarak
“AĞIZ ÇALKALAMA POZİSYONU” VE KOLTUĞUN “OTOMATİK DÖNÜŞÜ”NÜN AYARLANMASI
Bu ayarlama, her operatör için özeldir.
Ana ekrandan şu işlemleri gerçekleştirin:
• Manüel hareket ettirme ikon tuşlarını kullanarak, arzu edilen pozisyonda
koltuğu ayarlayınız.
NOT:
eğer lavabo motorize ise, konumu da kaydedilir.
• En az 2 saniye boyunca
ikon tuşuna basarak, hafızaya alma şeklini
etkinleştiriniz.
Kaydetme modunun etkinleştirilmesinin gerçekleşmesi, kısa bir akustik
sinyal (BEEP) ve TOUCH DISPLAY üzerindeki ilgili ( A ) ikon düğmesi
tarafından bildirilir.
NOT:
değişiklikleri gerçekleştirmeden hafızaya alma modundan
çıkmak için,
en az 2 saniye boyunca
yeterlidir.
ikon tuşuna yeniden basmak
• Konumu düğme ile ilişkilendirmek için “Duruluma Konumu” veya
“Sıfırlama Konumu” ikon düğmelerine basın.
Seçilen programı referans alan ( B ) ikonunun TOUCH DISPLAY
üzerinde belirmesi, kayıt işleminin yapıldığını onaylayacaktır.
NOT:
“Sıfırlama konumu”nda, koltuğun dönüşü programlanabilir
değildir
ama önceden belirlenmiş 3 çıkış konumuna sahiptir (bkz.
paragraf 5.1.1.2.9.).
Koltuk 90° veya 45° döndürülmüş iken, çıkış konumlarında
sırtlığın konumu programlanabilir değildir.
NOT:
“Durulama Konumu” ikon düğmesi, sırtlığı ve koltuğu durulama
konumuna getirir.
“Durulama Konumu” ikon düğmesine yeniden basıldığında,
sırtlık ve koltuk bir önceki konumlarına geri döneceklerdir.
NOT:
“Sıfırlama konumu”ndan işlem konumuna dönmek için,
programlanmış herhangi bir işlem konumuna basmak
yeterlidir.
30
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.1.3.
KOLTUĞUN POZİSYONLARININ PROGRAMLANMASI
Bu ayarlama, her operatör için özeldir.
Ana ekrandan şu işlemleri gerçekleştirin:
• Manüel hareket ettirme ikon tuşlarını kullanarak, arzu edilen pozisyonda
koltuğu ayarlayınız.
• En az 2 saniye boyunca
etkinleştiriniz.
ikon tuşuna basarak, hafızaya alma şeklini
NOT:
Kaydetme modunun etkinleştirilmesinin gerçekleşmesi, kısa bir
akustik sinyal (BEEP) ve TOUCH DISPLAY üzerindeki ilgili ( A
) ikon düğmesi tarafından bildirilir.
• Konumu düğme (ör. C) ile ilişkilendirmek için, ( A ) veya ( B ) veya ( C )
veya ( D ) ikon düğmelerine dokunun.
NOT:
Seçilen program (ör. C) ile ilgili ( B ) ikonunun TOUCH
DISPLAY
üzerinde
belirmesi,
kaydetme
işleminin
gerçekleştiriğini onaylayacaktır.
NOT:
programlanmış bir konumu getirmek için, bahsi geçen
konumun daha önce kaydedildiği ikon düğmesine kısa bir
süreliğine basmak yeterlidir.
5.1.4.
ACIL DURUM BUTONU
Bu düğme, hastayı Trendelemburg pozisyonuna getirmek amacıyla acil
durumlarda kullanılabilmektedir.
NOT:
Trendelemburg
değiştirilemez.
5.1.5.
pozisyonu
önceden
ayarlanmıştır
ve
TOUCH EKRANI BLOKAJ DÜĞMESİ
Bu düğme, konsolun temizlik işlemlerini rahatça gerçekleştirebilmek için,
TOUCH DISPLAY ekranının etkinleştirilmesini/devre dışı bırakılmasını
sağlar.
NOT:
ekranın bloke olması, açık bir mesaj tarafından TOUCH
DISPLAY üzerinde belirtilir.
TR
31
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.2. AYAKLI KUMANDA
Ayaklı komut, 3 şekilde olabilir:
(1) “Multifonksiyon” ayaklı kumanda.
(2) “Basınçlı” ayaklı kumanda.
(3) "Power pedal" ayaklı kumandası.
NOT:
“çoklu fonksiyon” ve “basınçlı” ayaklı kumandaları, WIRELESS
versiyonunda da verilebilirler.
5.2.1.
“MULTİFONKSİYON” AYAKLI KUMANDA
Kısımların açıklamaları.
1
2
3
4
5
6
7
Manivela.
Kumanda kolu.
Koltuk hareketlerinin kumandası.
Chip-air/Anımsa komutu hastayı yıkama konumu.
Water Clean System Kontrolü/Koltuğun otomatik geri gelmesi.
LED (kapalı).
Akü şarjını gösteren LED ışığı (sadece KABLOSUZ versiyonunda).
Kumanda kolu ( 2 ).
Cihaz çekili iken
• Cihazı çalıştırınız.
• Dönerek çalışan cihazların dönüş sayısını ayarlayınız.
• Sağa doğru: spreyle çalışma (eğer seçilmiş olan alet buna sahipse).
NOT:
çalışma sonunda, sprey boruların içerisinde mevcut olan olası
artık sıvı damlalarını yok etmek amacıyla otomatik olarak hava
üfleme devreye girer.
DİKKAT:
Koltuk fonksiyonları, hareket sonu pozisyonunun en az 2
sn devam ettirilmesi ile devreye girer.
Koltuk hareketleri kumanda kolunun işleyişi ( 3 ).
Aşağıdaki hareketleri kontrol ediniz:
Koltuğun oturak kısmının yukarıya kaldırılması.
Koltuğun arkalığının yukarıya kaldırılması.
Koltuğun oturak kısmının aşağıya indirilmesi.
Koltuğun arkalığının aşağıya indirilmesi.
Harekete ara vermek için, kumandayı serbest bırakınız.
NOT:
koltuğun tüm hareket kumandaları, bir cihaz çekildiği ve ayaklı
kumanda kolu devreye sokulduğu zaman, durur.
NOT:
alet çıkarılmış iken, joystick işlemi değiştirilebilir (bkz. paragraf
5.1.1.2.7.).
32
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Sol düğme işlevi ( 4 ).
• Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye süreyle):
Chip-air kumandası: Türbine veya Mikromotora bir hava püskürtmesi
yollar.
Düğmeye basıldığında hava verilir; düğme bırakıldığında hava akımı
kesilir.
• Aletin düğmesine basın ve basılı tutun (en az 2 saniye) süreyle:
“Hastanın suyla çalkalama pozisyonu” programının devreye sokulması.
NOT:
düğmeye ikinci defa basıldığında koltuğu eski konumuna geri
getirir.
Sağ tuş işlevi ( 5 ).
• Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye süreyle):
Sprey borularını suyla çalkalamak için Türbin, Mikro motor veya Tartar
kazıyıcısı gibi cihazlara akan su gönderir. Türbin, mini motorun diş
temizleyicisi gibi aletlere soğuk su püskürtür ve sprey ünitesinin
borularını yıkar. düğmesine basarak su verilmesi; Düğmeyi
bıraktığınızda su kesilir ve sprey borularının içinde hiçbir şekilde sıvı
kalmaması için otomatik olarak hava üflenir.
• Aletin düğmesine basın ve basılı tutun (en az 2 saniye) süreyle:
“Koltuğun otomatik dönüşü” programının devreye sokulması.
KABLOSUZ VERSİYONU.
Bu ayaklı kumanda WIRELESS olarak da tedarik edilebilir (5.2.4
paragrafına bakınız).
Sıvı sızıntılarına karşı koruma.
Ayaklı kumanda, sıvı sızıntılarına karşı korunmaktadır. Koruma derecesi:
IPX1.
Temizlik.
Uygun bir ürün kullanarak kumandayı temizleyiniz (paragraf 1.4’e
bakınız).
NOT:
ayaklı kumanda zemin üzerinde kayıyorsa, kuru bir bez
kullanarak, tabanın altında yer alan kaymayı önleyici kauçuğu
tozdan temizleyiniz.
5.2.2.
“BASINÇLI” AYAKLI KUMANDA
Kısımların açıklamaları.
1
2
3
4
5
6
7
Manivela.
Kumanda kolu.
Koltuk hareketlerinin kumandası.
Chip-air/Anımsa komutu hastayı yıkama konumu.
Water Clean System Kontrolü/Koltuğun otomatik geri gelmesi.
Spreyli çalışma bildirim LED’i.
Akü şarjını gösteren LED ışığı (sadece KABLOSUZ versiyonunda).
TR
33
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Kumanda kolu ( 2 ).
Çalışma:
• Cihazı çekiniz.
• Küçük pedala ( a ) basarak, cihazı çalıştırınız.
• Kumanda kolunu hareket ettirerek, cihazın dönüş sayısını/gücünü
ayarlayınız:
- sağa doğru: artırır;
- sola doğru: azalır.
NOT:
kumanda kolu aletin hızını/gücünü doktor masasından
girilen minimumdan maksimuma kadar ayarlar.
• Aletin çalışmasını durdurmak için ( a ) pedalı bırakmak yeterlidir.
NOT:
sprey aktifken, çalışmanın sonunda, hortumlarda kalabile- cek
olası sıvı damlalarını tahliye etmek için otomatik olarak hava
üflenir.
DİKKAT:
( 4 ) veya ( 5 ) tuşlarına basarak aletlere verilen spreyi
etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
Kısa bir bip sesi akım verileceğini önceden bildirir.
LED ışığı (6) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını gösterir.
Koltuk hareketleri kumanda kolunun işleyişi ( 3 ).
Aşağıdaki hareketleri kontrol ediniz:
Koltuğun oturak kısmının yukarıya kaldırılması.
Koltuğun arkalığının yukarıya kaldırılması.
Koltuğun oturak kısmının aşağıya indirilmesi.
Koltuğun arkalığının aşağıya indirilmesi.
Harekete ara vermek için, kumandayı serbest bırakınız.
NOT:
koltuğun tüm hareket kumandaları, bir cihaz çekildiği ve ayaklı
kumanda kolu devreye sokulduğu zaman, durur.
NOT:
alet çıkarılmış iken, joystick işlemi değiştirilebilir (bkz. paragraf
5.1.1.2.7.).
Sol düğme işlevi ( 4 ).
Çalışma:
• Aletin düğmesine basın ve basılı tutun (en az 2 saniye) süreyle:
“Hastanın suyla çalkalama pozisyonu” programının devreye sokulması.
NOT:
düğmeye ikinci defa basıldığında koltuğu eski konumuna geri
getirir.
”
• Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye süreyle):
Chip-air kumandası: Türbine veya Mikromotora bir hava püskürtmesi
yollar.
Düğmeye basıldığında hava verilir; düğme bırakıldığında hava akımı
kesilir.
NOT:
kumanda yalnızca Türbin ve
pozisyonunda olduğunda çalışır.
Mikromotor
çalışma
• Aletin tuşuna kısa süreliğine basılması:
Sprey aletlerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
DİKKAT:
Kısa bir bip sesi akım verileceğini önceden bildirir.
LED ışığı (6) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını
gösterir.
34
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Sağ tuş işlevi ( 5 ).
Çalışma:
• Aletin düğmesine basın ve basılı tutun (en az 2 saniye) süreyle:
“Koltuğun otomatik dönüşü” programının devreye sokulması.
• Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye süreyle):
Sprey borularını suyla çalkalamak için Türbin, Mikro motor veya Tartar
kazıyıcısı gibi cihazlara akan su gönderir.
Türbin, mini motorun diş temizleyicisi gibi aletlere soğuk su püskürtür ve
sprey ünitesinin borularını yıkar. düğmesine basarak su verilmesi;
Düğmeyi bıraktığınızda su kesilir ve sprey borularının içinde hiçbir
şekilde sıvı kalmaması için otomatik olarak hava üflenir.
• Aletin tuşuna kısa süreliğine basılması:
Sprey aletlerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
DİKKAT:
Kısa bir bip sesi akım verileceğini önceden bildirir.
LED ışığı (6) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını
gösterir.
KABLOSUZ VERSİYONU.
Bu ayaklı kumanda WIRELESS olarak da tedarik edilebilir (“WIRELESS
model ayaklı kumanda” paragrafına bakınız).
Sıvı sızıntılarına karşı koruma.
Ayaklı kumanda, sıvı sızıntılarına karşı korunmaktadır. Koruma derecesi:
IPX1.
Temizlik.
Uygun bir ürün kullanarak kumandayı temizleyiniz (paragraf 1.4’e
bakınız).
NOT:
ayaklı kumanda zemin üzerinde kayıyorsa, kuru bir bez
kullanarak, tabanın altında yer alan kaymayı önleyici kauçuğu
tozdan temizleyiniz.
5.2.3.
"POWER PEDAL" AYAKLI KUMANDASI
Kısımların açıklamaları.
1 Manivela.
2 Kumanda manivelası.
3 Koltuk hareketlerinin kumandası.
4 Chip-air kontrolü veya sprey aletlerinin işlevini açma/kapatma.
5 Water Clean System kontrolü veya sprey aletlerinin işlevini
açma/kapatma.
6 Hastanın çalkalama pozisyonunun veya “B” programının çağrılmasının
aktivasyonu.
7 Koltuğun otomatik olarak geri gelmesinin veya “A” programının
çağrılmasının aktivasyonu.
8 Spreyli çalışma bildirim LED’i.
Kumanda pedalının (2) çalışması.
• Cihaz çekili iken
- Aleti çalıştırmak için pedala ( a ) basın.
Aletin döngü sayısını (veya gücünü) pedal üzerindeki basıncı
modüle ederek ayarlamak mümkündür.
NOT:
pedal, aletin hızını/gücünü doktor masasından girilen
minimumdan maksimuma kadar ayarlar.
- Aletin çalışmasını durdurmak için pedalı bırakmak yeterlidir.
NOT:
sprey aktifken, çalışmanın sonunda, hortumlarda kalabilecek olası sıvı damlalarını tahliye etmek için otomatik olarak
hava üflenir.
• Cihazlar dinlenmekte iken
Küçük kumanda pedalına basmak, koltuğun herhangi bir otomatik hareketini anında durdurur.
TR
35
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Koltuk hareketleri kumanda kolunun işleyişi ( 3 ).
Aşağıdaki hareketleri kontrol ediniz:
Koltuğun oturak kısmının yukarıya kaldırılması.
Koltuğun arkalığının yukarıya kaldırılması.
Koltuğun oturak kısmının aşağıya indirilmesi.
Koltuğun arkalığının aşağıya indirilmesi.
Harekete ara vermek için, kumandayı serbest bırakınız.
NOT:
koltuğun tüm hareket kumandaları, bir cihaz çekildiği ve
BIOSTER sistemi devreye sokulduğu zaman, durur.
NOT:
alet çıkarılmış iken, joystick işlemi değiştirilebilir (bkz. paragraf
5.1.1.2.7.).
Sol düğme işlevi ( 4 ).
• Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye süreyle):
Chip-air kumandası: Türbine veya Mikromotora bir hava püskürtmesi
yollar.
Düğmeye basıldığında hava verilir; düğme bırakıldığında hava akımı
kesilir.
• Aletin tuşuna kısa süreliğine basılması:
Sprey aletini açma veya kapatma.
DİKKAT:
Kısa bir bip sesi akım verileceğini önceden bildirir.
LED ışığı (8) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını gösterir.
Sağ tuş işlevi ( 5 ).
• Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye süreyle):
Sprey borularını suyla çalkalamak için Türbin, Mikro motor veya Tartar
kazıyıcısı gibi cihazlara akan su gönderir. ( 5 ) düğmesine basarak su
verilmesi; düğmeyi bıraktığınızda su kesilir ve sprey borularının içinde
hiçbir şekilde sıvı kalmaması için otomatik olarak hava üflenir.
• Aletin tuşuna kısa süreliğine basılması:
Sprey aletini açma veya kapatma.
DİKKAT:
Kısa bir bip sesi akım verileceğini önceden bildirir.
LED ışığı (8) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını gösterir.
Sağ hareketli kolun devreye sokulması ( 6 ).
NOT:
kol, yalnızca aletler dinlenme pozisyonundayken çalışır.
Güvenlik nedenlerinden dolayı seçilen kumanda, hareketli kolun sadece
kısa çalıştırılması ve ardından serbest bırakılması ile devreye girmektedir.
• Hareketli kolun aşağıya doğru hareket ettirilmesi:
“Koltuğun otomatik dönüşü” programının devreye sokulması.
• Hareketli kolun yukarıya doğru hareket ettirilmesi:
Koltuğun “B” programının etkinleştirilmesi.
Sol hareketli kolun devreye sokulması ( 7 ).
NOT:
kol, yalnızca aletler dinlenme pozisyonundayken çalışır.
Güvenlik nedenlerinden dolayı seçilen kumanda, hareketli kolun sadece
kısa çalıştırılması ve ardından serbest bırakılması ile devreye girmektedir.
• Hareketli kolun aşağıya doğru hareket ettirilmesi:
“Hastanın suyla çalkalama pozisyonu” programının devreye sokulması.
NOT:
hareketli kolun ikinci defa hareket ettirilmesi, koltuğu çalışma
pozisyonuna geri getirmektedir.
• Hareketli kolun yukarıya doğru hareket ettirilmesi:
Koltuğun “A” programının etkinleştirilmesi.
Sıvı sızıntılarına karşı koruma.
Ayaklı kumanda, sıvı sızıntılarına karşı korunmaktadır. Koruma derecesi:
IPX1.
36
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Temizlik.
Uygun bir ürün kullanarak kumandayı temizleyiniz (paragraf 1.4’e
bakınız).
NOT:
ayaklı kumanda zemin üzerinde kayıyorsa, kuru bir bez
kullanarak, tabanın altında yer alan kaymayı önleyici kauçuğu
tozdan temizleyiniz.
5.2.4.
WIRELESS VERSİYONDA AYAKLI KUMANDA
“yanal sapmalı” ve “basınçlı” ayaklı kumandaları, WIRELESS versiyonunda da verilebilirler.
WIRELESS model ayaklı kumanda bir ZIBEE verici modülü (Avrupa, Kanada ve ABD için sertifikalı model) içerir.
Kullanım talimatları.
DİKKAT:
• WIRELESS model ayaklı kumandayı LAN wireless kartları, Home RF aygıtları, mikrodalga fırınlar gibi diğer RF kaynaklarının yakınına
getirilmesini önleyiniz. Mikrodalga fırınlardan en az 2 metre uzakta, diğer kaynaklardan ise en az 1 metre uzakta bulundurmanız önerilir.
• Ayakla kontrol ünitesinin oluşturduğu elektromanyetik alan çok düşük olmasına rağmen, hayat destek ünitelerinin yakınında
kullanmanız önerilmemektedir (örn. kalp pili veya kalp uyarıcısı) ve işitme destek aletleri. Tıp merkezlerinde herhangi bir elektronik
aygıtı kullanmadan önce, merkezde bulunan diğer aygıtlarla uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
• KABLOSUZ versiyonun ayak pedalının aküsünü şarj etmek için sadece dişçi takımını kullanın.
• İçindeki pil, ancak uzman bir teknisyen tarafından değiştirilebilir.
İlk kullanıma ilişkin notlar.
İlk kullanımdan önce ayak kontrol pedalının aküsünü tamamen şarj etmelisiniz.
KABLOSUZ versiyonun çalışma komutları.
Ayakla kontrol edilebilen KABLOSUZ versiyonun çalışma ilkeleri kablolu versiyonla aynıdır, bu nedenle model türlerine dikkat ederek yukarıdaki bölümlere
bakınız.
Ayakla kontrol edilebilen KABLOSUZ versiyonda akünün şarj durumunu ve dişçi takımıyla iletişim durumunu gösteren özel LED ışıkları (7) bulunmaktadır.
LED ışıkları (7).
LED ışığının rengi akünün şarj durumunu gösterir, ışığın yanıp sönmesi
ise dişçi takımıyla iletişim durumunu gösterir.
Pilin şarj edilmesi:
RENK
YEŞİL
TURUNCU
KIRMIZI
Kapalı
TANIM
(KABLO
ÇİKARİLMİŞ)
Akü şarjı (>75%)
Akü şarjı (<50%)
Akü şarj edilmeli
(<25%)
Akünün şarjı bitti
TANIM
(KABLO TAKİLİ)
Akü şarjı dolu
Akü şarj oluyor
Şarj aleti hatası
Kompleks
odontolojik kapalı
veya kumanda
ayağı arızalı
İletişim durumu:
YANIP SÖNEN
Yavaş
Hızlı
Çift
Sabit
TANIM
Kablosuz iletişim etkin
Şarj kablosuyla etkin bağlantı mevcut
Bağlantı aranıyor
İletişim hatası
NOT:
Bu bilgiler ayrıca, ilgili ( A ) veya ( B ) (bkz. paragraf 5.1) ikonları
vasıtası ile TOUCH DISPLAY'de veya ayaklı kumandanın özel
kontrol menüsünden de görüntülenebilirler (bkz. paragraf
5.1.1.2.3.).
TR
37
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Akünün özellikleri.
Ayakla kontrol edilebilen KABLOSUZ versiyonda şarj edilebilir LityumPolimer akü bulunur (Guangzhou Markyn Battery Co. tipi 3.7V, 5200mAh
Lityum-Polimer Model 9051109).
Akü kapasitesi yaklaşık 2 aya yetecektir (günlük 8 saat kullanıma göre).
Tam verimlilikte çalışıldığında ve akü tamamen şarj edildiğinde bu süreye
ulaşılabilir. Zamanla akünün verimliliği azalır. 500 defa tam şarj edildikten
sonra akü kapasitesinin %60 düştüğü tahmin edilmektedir. Hatta
kapasitesi bu kadar düştüğünde bile akünün 1 ay kullanıma yetmesi
gerekir.
NOT:
akü kapasitesi, günlük kullanım temposu için yeterli olmayacak
kadar düştüğünde, uzman bir teknisyen tarafından değiştirilmesi
gerekir (orijinal parça no. 97901336)
DİKKAT:
Aküyü kendiniz değiştirmeye çalışmayın.
Aküye ilişkin sınırlı garanti.
Ayak pedalının içindeki akü için, kurulum tarihinden 6 ay süreyle garanti
verilmektedir.
Aküyü şarj etme.
Gerektiğinde KABLOSUZ ürünün ayak pedalının aküsünü şarj edin.
Aşağıdaki şekilde hareket edin:
• Ayak pedalının arka tarafındaki konektörün koruyucu kapağını açın ve
şarj kablosunu takın.
• Kablonun öbür ucunu dişçi takımına takınız (resme bakınız).
Bu noktada ayak kumandası, halen tamamen çalışır durumda kalarak,
batarya şarj aşamasındadır (batarya şarj işaret LED’i yanık olarak).
NOT:
akü yaklaşık 6 saatte tam şarj olur.
DİKKAT:
KABLOSUZ versiyonun ayak pedalının aküsünü şarj etmek
için sadece dişçi takımını kullanın.
Akünün doğal olarak boşalması.
Uzun süreler boyunca kullanılmaması halinde batarya, her halükarda
hafifçe boşalabilir.
Uzun bir süre kullanılmadıysa, kullanmadan önce akünün tam şarj
edilmesi önerilir.
Bakım ve Tasfiyesi
Ayakla kontrol edilebilen KABLOSUZ versiyonda kullanıcının tamir
edebileceği parçalar bulunmamaktadır.
Herhangi bir arıza meydana gelmesi halinde tamir etmeye çalışmayın,
doğrudan imalatçıyla irtibata geçin veya garanti kartındaki numaralardan
yerli distribütörünüze başvurun.
Ürünün içindeki akünün ömrü bittikten sonra uzman bir teknisyen
tarafından servis merkezinde
değiştirilmesi gerekir.
38
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.3. ENJEKTÖR
Aletin tanımı.
a Ağız.
b Sap.
c Enjektörü sökme düğmesi.
d Hava düğmesi.
e Su düğmesi.
f Sıcak/soğuk selektörü (sadece 6 fonksiyonlu enjektör).
g Sıcak soğuk sinyalizasyon LED’i (sadece 6 fonksiyonlu enjektör).
DİKKAT:
Alet, sterilize edilmemiş halde tedarik edilmektedir.
Koruyucu aygıtların ve tek kullanımlık uçların kullanılması
önerilir.
Teknik Özellikleri.
• Çalıştırma süresi:
- enjektör 3F: devamlı çalışma,
- enjektör 6F: 5 san. çalışma, 10 san. dinlenme,
- enjektör 6F-L (fiber optik ile) 5 san. çalışma, 10 san. dinlenme.
• Besleme:
- enjektör 6F ve 6F-L (CEFLA s.c. modelleri): 24 Vac; 50/60 Hz; 2 A;
50 W.
• EN 60601-1 normuna göre sınıfı:
- enjektör 6F ve 6F-L (CEFLA s.c. modelleri): Sınıf II – B Tipi.
• Kurulum şeması: teknik kurulum kılavuzuna başvurunuz (paragraf 11’e
bakınız).
Kullanım.
• Cihazı çalışma pozisyonuna getirin.
NOT:
aletin etkin hale gelmesi, TOUCH DISPLAY'i üzerinde ilgili
yönetim ekranının ortaya çıkması ile belirtilir.
• Düğme ( e ) = su;
Düğme ( d ) = hava;
Düğme ( e + d )= spray.
• Enjektör 6F, sıcak su, hava ve sprey ile çalışma: selektörü [ f ] saat
yönünde çeviriniz (LED g açık).
• Enjektör 6F, soğuk su, hava ve sprey ile çalışma: selektörü [ f ] saatin
tersi yönünde çeviriniz (LED g kapalı).
• TOUCH DISPLAY'de mevcut ikon düğmeleri şunlardır:
Fiber optiğin açılması/kapatılması (sadece 6F-L enjektör ile).
Bağımsız su beslemeyi
SANASPRAY sistemi ile).
seçmek/iptal
etmek
(sadece
Ana ekran komutlarını getirmek.
Fiber optiğin ışık yoğunluğu ayarlaması.
• Fiber optiğin ışık yoğunluğunu ayarlamak için,
ikon düğmesine daha
uzun bir süre (en az 2 saniye) dokunmak gerekir.
• Işık yoğunluğu seviyesini,
veya
ikon düğmelerine basarak veya
parmağı ilgili bargraph üzerinde ilerleterek ayarlayın.
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 16'e kadardır.
• Seçilen yoğunluğu onaylamak için,
menüden çıkmak yeterlidir.
ikon tuşuna dokunarak bu alt
NOT:
30 saniye sonra fiber optik otomatik olarak kapanacaktır.
TR
39
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Sapın sökülmesi.
• Uç kısım ( a ), sapın ( b ) üzerine monte edilmiştir.
• Sapı enjektör gövdesinden çıkarmak için, selektörü saat yönünün tersine
döndürünüz (LED g sönük) ve düğmeye ( c ) basınız.
Çıkarılabilir enjektör kordonu.
Enjektör, temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için çıkartılabilir kordon ile
donatılmıştır (paragraf 5’e bakınız).
Temizlik.
Deterjan/dezenfektan ürünler ile nemlendirilmiş tek kullanımlık yumuşak
kağıt.
DİKKAT:
• Enjektörü,
dezenfektan
veya
deterjan
sıvılarına
batırmayınız.
• Tavsiye edilmeyen ürünler: aşındırıcı özellikteki ve/veya
aseton, klor ve sodyum hipoklorit içeren ürünler.
Sterilizasyon.
Enjeksiyon kulpu ve püskürtme: bkz. paragraf 1.5.
NOT:
sterilizasyon işleminden önce, kılıfa koyunuz.
5.4. TÜRBIN
Takımların ve frez değişiminin bağlantısı.
Takıma ilişkin özel talimatlara bakınız.
Kullanım.
DİKKAT:
Çeşitli türbinlere bağlı kullanım talimatlarına dikkat ediniz.
•
•
•
•
Çalıştırma 5 dakika, dinlendirme 5 dakika.
Musluk ( f), spray suyu miktarını ayarlar.
Vana ( e ), tüm cihazlar için sprey hava miktarını ayarlar.
Cihazı çalışma pozisyonuna getirin.
NOT:
aletin etkin hale gelmesi, TOUCH DISPLAY'i üzerinde ilgili
yönetim ekranının ortaya çıkması ile belirtilir.
• TOUCH DISPLAY'de mevcut ikon düğmeleri şunlardır:
Ayarlanabilir değerlerin artışı.
Ayarlanabilir değerlerin azalması.
Türbinin rotasyon kuralının seçilmesi.
Fiber optiklerin açılması/kapanması.
Bağımsız su beslemeyi seçmek/iptal etmek (sadece
SANASPRAY sistemi ile).
Aletten verilen spray tipinin etkinleştirilmesi ve seçilmesi.
Ana ekran komutlarını getirmek.
Türbin dönüşü maksimum hızının %1'i hızlı seçimi.
Türbin dönüşü maksimum hızının %50'i hızlı seçimi.
40
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Türbin dönüşü maksimum hızının %100'i hızlı seçimi.
Peristaltik
pompanın
etkinleştirilmesi/devre
dışı
bırakılması (sadece eğer var ise).
• Türbinin rotasyon hızını değiştirmek için
veya
ikonlu tuşlara
dokununuz ya da parmağınızı ilgili bargraph üzerinde kaydırınız.
• Cihazı çalıştırmak için, ayaklı kumandanın kolunu hareket ettiriniz (bakın
paragraf 5.2.).
NOT:
türbin kordonuna, 4 yollu konektör ile donatılmış olan ve ISO
13294 Normlarına uygun olan mikro motorlar – Dental Air
Motor bağlamak da mümkündür.
DİKKAT:
Alet, sterilize edilmemiş halde tedarik edilmektedir.
Fiber optiğin ışık yoğunluğu ayarlaması.
• Fiber optiğin ışık yoğunluğunu ayarlamak için,
ikon düğmesine daha
uzun bir süre (en az 2 saniye) dokunmak gerekir.
• Işık yoğunluğu seviyesini,
veya
ikon düğmelerine basarak veya
parmağı ilgili bargraph üzerinde ilerleterek ayarlayın.
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 16'e kadardır.
• Seçilen yoğunluğu onaylamak için,
menüden çıkmak yeterlidir.
ikon tuşuna dokunarak bu alt
NOT:
alet 30 saniye süreyle kullanılmazsa (ayaklı kumanda kolu
devre dışıdır), fiber optik kapanır.
Türbinin rotasyon kuralının değiştirilmesi.
Alet çalışma konumunda olduğu sırada türbinin rotasyon kuralını
değiştirme şeklini, aşağıdaki ikon tuşlarına dokunarak seçiniz:
Lineer değiştirme, ayakla kumanda kolunun yer değiştirmesi ile
orantılı.
Ayakla kumanda kolunun aktivasyonunda
maksimum gücü gerektiren ON/OFF değiştirme.
girilmiş
olan
TOUCH DISPLAY üzerinde, aktif olan mod ile ilgili ikon görüntülenir.
NOT:
ayarlanan verilerin hafızaya alınma işlemi, otomatik olarak
gerçekleşir.
Alete sprey komutu düğmesi.
Alet çalışma konumunda olduğu sırada aşağıdaki ikon tuşlarına
dokunarak alet tarafından uygulanacak sprey tipini seçiniz:
Su + hava spreyli çalışma.
Yalnızca su spreyli çalışma.
Spreysiz çalışma.
Değişiklik, her dokunuşta döngüseldir ve TOUCH DISPLAY üzerinde aktif
olan mod ile ilgili ikon görüntülenir.
NOT:
ayarlanan verilerin hafızaya alınma işlemi, otomatik olarak
gerçekleşir.
TR
41
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Peristaltik pompanın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (sadece
eğer var ise).
• Peristaltik pompayı aktive etmek/devre dışı bırakmak için ilgili ikon
tuşuna dokunmak yeterlidir:
Peristaltik pompa aktif değil.
Peristaltik pompa, verilen 5
değerli serum fizyolojik ile aktif.
NOT:
aktivasyonun gerçekleştiği, yanındaki kutucukta verilen serum
fizyolojik değerinin belirmesi ile teyit edilir.
• Peristaltik
pompa
değiştirmek için
tarafından
veya
verilen
serum
fizyolojik
miktarını
ikon tuşlarına basınız.
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 5'e kadardır. Girilebilen değerlere
atanmış olan verilecek solüsyon miktarı aşağıdaki gibidir:
- değer 1: yaklaşık 35 cc/dak,
- değer 2: yaklaşık 50 cc/dak,
- değer 3: yaklaşık 70 cc/dak,
- değer 4: yaklaşık 90 cc/dak,
- değer 5: yaklaşık 100 cc/dak.
NOT:
peristaltik pompa tarafından verilen serum fizyolojik miktarını alet
aktifken de değiştirmek mümkündür.
Çıkarılabilir kordonu.
Türbin, temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için çıkartılabilir kordon ile
donatılmıştır (paragraf 5’e bakınız).
Temizlik ve bakım.
Takıma ilişkin özel talimatlara bakınız.
Yağlama için Daily Oil (CEFLA s.c.) kullanılması önerilir.
Sterilizasyon.
Yalnızca alet ünitesi: paragraf 1.5’e bakınız.
DİKKAT:
Sterilizasyon evresini gerçekleştirmeden önce, gruba ek
özel kullanım talimatlarına bakınız.
Kullanım uyarıları.
DİKKAT:
• Türbin, frez takılmadan çalıştırılmamalıdır.
• Frezi harekete geçirme düğmesi, çalıştırma sırasında basılı
olmamalıdır!
Mikro motorun düğmesi ve rotoru arasındaki sürtünme ucu
aşırı derecede ısıtır ve yanıklara sebep olabilir.
• Hastanın iç dokularının (dil, yanak, dudak, vb.) düğme ile
temas etmesi, uygun aletler (el aynası, vs.) aracılığıyla
korunmalıdır.
• Takımlar üzerine tatbik edilen çeşitli frezler ve aletler,
Biyouygunluk ISO 10993 hakkındaki Norma uygun
olmalıdırlar.
42
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.5. ELEKTRİKLİ MİKRO MOTOR
Takımların ve frez değişiminin birleştirilmesi.
Mikro motora ve farklı takımlara ek özel talimatlara bakınız.
Kullanım.
DİKKAT:
Farklı motorlara ait spesifik kullanım yönergelerine dikkat
ediniz.
Alet, sterilize edilmemiş halde tedarik edilmektedir.
•
•
•
•
Çalıştırma 5 dakika, dinlendirme 5 dakika.
Cihazın karşısındaki vana ( f ), spreydeki su miktarını ayarlar.
Vana ( e ), tüm cihazlar için sprey hava miktarını ayarlar.
Cihazı çalışma pozisyonuna getirin.
NOT:
aletin etkin hale gelmesi, TOUCH DISPLAY'i üzerinde ilgili
yönetim ekranının ortaya çıkması ile belirtilir.
• TOUCH DISPLAY'de mevcut ikon düğmeleri şunlardır:
Ayarlanabilir değerlerin artışı.
Ayarlanabilir değerlerin azalması.
İndirgeme oranının seçilmesi.
İndirgeme oranının seçilmesi.
Türbinin rotasyon kuralının seçilmesi.
Aletten verilen spray tipinin etkinleştirilmesi ve seçilmesi.
Mikromotorun rotasyon yönünün seçilmesi.
Ana ekran komutlarını getirmek.
Alarm sinyalinin aktivasyonu/devre dışı bırakılması.
Menünün basitleştirilmiş olarak görüntülenmesi.
Peristaltik pompanın
etkinleştirilmesi/devre dışı
bırakılması (sadece eğer var ise).
İndirgeme oranının girilmesi (paragraf 5.5.4.’e bakınız).
Fiber optiklerin açılması/kapanması.
Bağımsız su beslemeyi
SANASPRAY sistemi ile).
seçmek/iptal
Mikromotor çalışma modunun seçilmesi.
etmek
(sadece
Mikromotor çalışma programının seçilmesi.
• Cihazı çalıştırmak için, ayaklı kumandanın kolunu hareket ettiriniz (bakın paragraf 5.).
Fiber optiğin ışık yoğunluğu ayarlaması.
• Fiber optiğin ışık yoğunluğunu ayarlamak için,
ikon düğmesine daha
uzun bir süre (en az 2 saniye) dokunmak gerekir.
• Işık yoğunluğu seviyesini,
veya
ikon düğmelerine basarak veya
parmağı ilgili bargraph üzerinde ilerleterek ayarlayın.
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 16'e kadardır.
• Seçilen yoğunluğu onaylamak için,
menüden çıkmak yeterlidir.
ikon tuşuna dokunarak bu alt
NOT:
alet 30 saniye süreyle kullanılmazsa (ayaklı kumanda kolu
devre dışıdır), fiber optik kapanır.
TR
43
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Alete sprey komutu düğmesi.
Alet çalışma konumunda olduğu sırada aşağıdaki ikon tuşlarına
dokunarak alet tarafından uygulanacak sprey tipini seçiniz:
Su + hava spreyli çalışma.
Yalnızca su spreyli çalışma.
Spreysiz çalışma.
Değişiklik, her dokunuşta döngüseldir ve TOUCH DISPLAY üzerinde aktif
olan mod ile ilgili ikon görüntülenir.
NOT:
ayarlanan verilerin hafızaya alınma işlemi, otomatik olarak
gerçekleşir.
Rotasyon hızı değiştirme modunun seçilmesi.
Alet çalışma konumunda olduğu sırada aşağıdaki ikon tuşlarına
dokunarak rotasyon hızı değiştirme modunu seçiniz:
Lineer değiştirme, ayakla kumanda kolunun yer değiştirmesi ile
orantılı.
Ayakla kumanda kolunun aktivasyonunda girilmiş
maksimum gücü gerektiren ON/OFF değiştirme.
olan
TOUCH DISPLAY üzerinde, aktif olan mod ile ilgili ikon görüntülenir.
NOT:
kayıt otomatik olarak gerçekleşir.
Mikrometre dönüş yönünü ters çevirme.
İlgili ikon tuşuna dokunarak mikromotor rotasyon yönünü seçiniz:
Normal rotasyon yönü.
Tersine çevrilmiş rotasyon yönü.
Tersine çevrilmiş rotasyon yönü, akustik bir sinyal ile bildirilir
BİP).
(3
DİKKAT:
Sonrasında mikromotor çıkartıldığında bir akustik sinyal (3
BİP) rotasyon yönünün tersine çevrilip çevrilmediğini
bildirir.
NOT:
reosta kolu hareket geçince, mikro motorun rotasyon yönünün
enversör kumandası devre dışı kalır.
Mikromotor çalışma modunun seçilmesi.
Mikromotor, ilgili ikon tuşuna basılarak seçilebilen 3 farklı çalışma moduna
sahiptir:
RESTORATIVE çalışma
(bkz. paragraf 5.5.1.).
ENDODONTIC çalışma
(bkz. paragraf 5.5.2.).
IMPLANT çalışma
(bkz. paragraf 5.5.3.).
NOT:
değişiklik döngüsel olarak gerçekleşir.
44
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Mikromotor çalışma programlarının seçilmesi.
Mikromotor, ilgili ikon tuşuna dokunarak döngüsel bir şekilde seçilebilen 7
çalışma programına sahiptir.
NOT:
ikon tuşuna uzun bir şekilde basıldığı takdirde (en az 2 saniye),
var olan tüm 7 programın bulunduğu bir ekran belirir.
Her bir çalışma programı aşağıdaki verileri kaydeder:
- çalışma modu,
- maksimum rotasyon hızı / çift değeri,
- fiber optik on/off,
- fiber optik ışık yoğunluğu,
- rotasyon yönünün tersine çevrilmesi on/off,
- verilen sprey tipi,
- peristaltik pompa on/off (eğer mevcutsa),
- ünite indirgeme oranı.
İndirgeme oranının seçilmesi.
veya
ikon tuşları kullanılarak kaydedilmiş olanlar arasından
istenen indirgeme oranını seçmek mümkündür.
Eşleşme değeri (girilmiş olan veya o andaki), sertifikalandırılmış
redüktörler için % veya Ncm olarak belirtilir.
DİKKAT:
Eşleşme değerinin yan tarafında, gösterilen değer üzerindeki okuma
toleransını belirten bir ikon belirir:
tolerans ±%10’a eşittir
tolerans ±%20’a eşittir.
NOT:
ayarlanan verilerin hafızaya alınma işlemi, otomatik olarak
gerçekleşir.
Alarm sinyalinin aktivasyonu/devre dışı bırakılması.
Girilmiş olan maksimum eşleşmeye ulaşıldığında bir alarm sinyalini aktive
etmek/devre dışı bırakmak için ilgili ikon tuşuna dokunmak yeterlidir:
Alarm etkin.
Alarm etkin değil.
NOT:
kayıt otomatik olarak gerçekleşir.
Peristaltik pompanın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (sadece
eğer var ise).
• Peristaltik pompayı aktive etmek/devre dışı bırakmak için ilgili ikon
tuşuna dokunmak yeterlidir:
Peristaltik pompa aktif değil.
Peristaltik pompa, verilen 5
değerli serum fizyolojik ile aktif.
NOT:
aktivasyonun gerçekleştiği, yanındaki kutucukta verilen serum
fizyolojik değerinin belirmesi ile teyit edilir.
• Peristaltik
pompa
değiştirmek için
tarafından
veya
verilen
serum
fizyolojik
miktarını
ikon tuşlarına basınız.
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 5'e kadardır. Girilebilen değerlere
atanmış olan verilecek solüsyon miktarı aşağıdaki gibidir:
- değer 1: yaklaşık 35 cc/dak,
- değer 2: yaklaşık 50 cc/dak,
- değer 3: yaklaşık 70 cc/dak,
- değer 4: yaklaşık 90 cc/dak,
- değer 5: yaklaşık 100 cc/dak.
TR
45
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
NOT:
peristaltik pompa tarafından verilen serum fizyolojik miktarını
alet aktifken de değiştirmek mümkündür.
Çıkarılabilir kordonu.
Mikromotor, temizlik işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilir bir
kordon ile donatılmıştır (paragraf 5.’e bakınız).
Temizlik ve bakım.
Cihaza eklenen özel talimatlara bakınız.
Yağlama için Daily Oil (CEFLA s.c.) kullanılması önerilir.
DİKKAT:
• Aleti dezenfektan veya deterjan sıvıları içerisine
sokmayınız.
• Tavsiye edilmeyen ürünler: aşındırıcı özellikteki ve/veya
aseton, klor ve sodyum hipoklorit içeren ürünler.
Sterilizasyon.
Yalnızca alet ünitesi: paragraf 1.5’e bakınız.
DİKKAT:
Sterilizasyon fazını gerçekleştirmeden önce, cihazın ekinde
bulunan özel kullanım talimatlarına bakınız.
Kullanım uyarıları.
DİKKAT:
• Çalışan mikro motor üzerine başlığı takmayınız.
• Frezi harekete geçirme düğmesi, çalıştırma sırasında basılı
olmamalıdır!
Mikro motorun düğmesi ve rotoru arasındaki sürtünme ucu
aşırı derecede ısıtır ve yanıklara sebep olabilir.
• Hastanın iç dokularının (dil, yanak, dudak, vb.) düğme ile
temas etmesi, uygun aletler (el aynası, vs.) aracılığıyla
korunmalıdır.
• Takımlar üzerine tatbik edilen çeşitli frezler ve aletler,
Biyouygunluk ISO 10993 hakkındaki Norma uygun
olmalıdırlar.
5.5.1.
RESTORATIVE ÇALIŞMA MODU
RESTORATIVE çalışma özellikleri.
- 100’den 40000 Rpm’ye kadar ayarlanabilen hız ( ünite 1:1 ),
- 1’den %100’e kadar ayarlanabilen hız,
- indirgeme oranlarının kişiselleştirilmiş listesi,
- değişkenden sabite ve tersine olmak kaydıyla rotasyon kuralının
değiştirilmesi modu,
- maksimum eşleşmeye erişildiğinde alarm sinyali,
- motorun rotasyonu sırasında maksimum hızın çabuk bir şekilde
yakalanması.
Çıkartılmış mikromotorlu, ama aktif olmayan menü.
Tüm ikon tuşları aktiftir ve her bir var olan işlev değiştirilebilir (paragraf
5.5.’e bakınız).
NOT:
her bir değiştirilen ayar veya değer seçilmiş olan program
içerisinde otomatik olarak kaydedilir (örn. P1).
Çıkartılmış ve aktif olan mikromotorlu menü.
Değiştirilebilir işlevler aşağıdaki gibidir:
•
veya
ikon tuşları kullanılarak maksimum freze rotasyon hızı,
• aşağıdaki ikon tuşunu kullanarak o andaki hızın dondurulması:
O andaki rotasyon hızını maksimum hız olarak
ayarlar.
46
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• aşağıdaki ikon tuşlarını kullanarak ayakla kumanda kolunu değiştirme
modu:
Eş zamanlı olarak ayakla kumanda koluna ait bir
ON/OFF değiştirme modunu aktive ederek o
andaki rotasyon hızını maksimum hız olarak
ayarlar.
Ayakla kuman kolunu değiştirme
ON/OFF’tan lineere getirir.
modunu
ENDODONTIC ÇALIŞMA MODU
5.5.2.
ENDODONTIC çalışma özellikleri.
- indirgeme oranından bağımsız olarak her zaman frezeye ait olan
100’den 600 Rpm’ye kadar ayarlanabilir hız,
- 1:1 (4,5 Ncm) redüktörü hariç, 0,1’den 5,0’a kadar ayarlanabilir eşleşme,
- indirgeme oranlarının kişiselleştirilmiş listesi,
- endo kanal frezelerin yönetimi için kişiselleştirilebilir liste,
- değişkenden sabite ve tersine olmak kaydıyla motor rotasyon kuralının
değiştirilmesi modu,
- maksimum eşleşmenin %’60’ından itibaren artarak ilerleyen alarm
sinyali,
- motor rotasyonu sırasında kalibrasyon düğmesi.
Çıkartılmış mikromotorlu, ama aktif olmayan menü.
Tüm ikon tuşları aktiftir ve her bir var olan işlev değiştirilebilir
(bkz. paragraf 5.5).
ENDODONTIC modunda standart ayarların ötesinde,
aşağıdaki işlevleri de ayarlamak mümkündür:
NOT:
her bir değiştirilen ayar veya değer seçilmiş olan program
içerisinde otomatik olarak kaydedilir (örn. P1).
• Erişilen maksimum eşleşmede çalışma.
Rotasyonun bloke edilmesi.
Rotasyonun bloke edilmesi ve sonrasında rotasyon yönünün
tersine çevrilmesi.
Rotasyonun bloke edilmesi, normal rotasyon yönünün tersine
çevrilmesi ve sonrasında normal rotasyon yönününe geri
dönülmesi.
• Endo kanal frezelerin yönetimi için kişiselleştirilebilir liste.
veya
ikon tuşlarına basıldığı takdirde önceden ayarlanmış
olan endo kanal frezeler listesini kaydırmak mümkündür.
Yeni freze seçildiğinde hız ve buna karşılık gelen eşleşme değeri
otomatik olarak ayarlanacaktır.
- Frezeye ait kutucuğa basıldığı takdirde, mevcut olan tüm frezelerin
listesine ait sayfaya erişilir.
Burada, istenen freze seçilerek veya kişiselleştirilmiş listeler
oluşturularak listeyi kaydırmak mümkündür (paragraf 5.5.2.1.’e
bakınız).
Listede ayarlanmış olanlara göre hız ve eşleşme değerlerinin
değiştirilmesi halinde kutucuğun zemini, üretici tarafından tavsiye
edilen değerlerin artık kullanılmadığını doktora bildirmek için sarı
renk alır.
Ayarlanan frezeye bağlı kutucuğa SARI iken basılırsa yeniden
listede yer alan en iyi değerler ayarlanır ve zemin normal rengine
döner.
-
TR
47
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• Sertifikalandırılmış kontralar ile ilgili önceden ayarlanmış liste.
-
veya
ikon tuşlarına basıldığı takdirde sertifikalandırılmış olan
kontralar listesini kaydırmak mümkündür:
Ekran
metni
-
Oran
Ekran
eşleşmesi
Freze
eşleşme
toleransı
Referans
kontraları
128:1
128:1
100%
±20%
Tüm markalar
120:1
120:1
100%
±20%
Tüm markalar
64:1
64:1
100%
±20%
Tüm markalar
40:1
40:1
100%
±20%
Tüm markalar
18:1
18:1
100%
±20%
Tüm markalar
16:1
16:1
5 Ncm
±20%
Tüm markalar
E16
16:1
5 Ncm
±10%
Castellini E16®
EVO
E16
16:1
5 Ncm
±10%
Goldspeed
EVO E16®
10:1
10:1
5 Ncm
ER10
10:1
5 Ncm
9,5:1
9,5:1
5 Ncm
S6:1
6:1
5 Ncm
±10%
K5,4:1
5,4:1
5 Ncm
±10%
4:1
4:1
5 Ncm
ER4
4:1
5 Ncm
±10%
K2,7:1
2,7:1
5 Ncm
±10%
WD79M
2:1
5 Ncm
±10%
1:1
1:1
4,5Ncm
±10%
±20%
±10%
±20%
±20%
Tüm markalar
NSK ER10®
Tüm markalar
Sirona Endo
6:1
Kavo IntraC
0767 LHC®
Tüm markalar
NSK ER4®
Kavo LUX 7LP®
Kavo IntraC
0768 LHC®
W&H WD-79M®
W&H EB-79M®
Tüm markalar
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde indirgeme oranını değiştirmek
mümkündür (paragraf 5.5.4.’e bakınız).
Çıkartılmış ve aktif olan mikromotorlu menü.
Değiştirilebilir işlevler aşağıdaki gibidir:
•
veya
ikon tuşları kullanılarak maksimum freze rotasyon hızı,
• aşağıdaki ikon tuşunu kullanarak ünite kalibrasyonu:
O andaki eşleşme değerini 0 değer olarak ayarlar.
NOT:
bu işlemin ünite maksimumda ve boşta çalıştırıldığında
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
• aşağıdaki ikon tuşlarını kullanarak ayakla kumanda kolunu değiştirme
modu:
Eş zamanlı olarak ayakla kumanda koluna ait bir
ON/OFF değiştirme modunu aktive ederek o
andaki rotasyon hızını maksimum hız olarak
ayarlar.
Ayakla kuman kolunu değiştirme
ON/OFF’tan lineere getirir.
48
TR
modunu
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.5.2.1. ENDO KANAL FREZELERİ KİŞİSELLEŞTİRME MENÜSÜ
Çıkartılan, ama aktif olmayan mikromotora bağlı menüde, var olan tüm
endo kanal frezelerinin listesine ait sayfaya girmek için ayarlanan frezeye
ait olan ve aşağıdaki ikon tuşlarının bulunduğu kutucuğa dokununuz:
Kişiselleştirilmiş frezenin silinmesi.
Kişiselleştirilmiş bir frezenin değiştirilmesi.
Kişiselleştirilmiş bir freze oluşturulması.
Menüden girilen değerler kaydedilerek çıkış.
Kişiselleştirilmiş freze oluşturulması.
Bir veya daha fazla endo kanal freze oluşturmakamacıyla, EDITING
ekranına girmek için
ikon tuşuna dokunmak yeterlidir:
• kişiselleştirilmiş freze adını veya kodunu girmek için
tuşa
dokununuz,
• kişiselleştirilmiş frezeye atanması istenilen hız veya eşleşme değerini
artırmak veya azaltmak için
veya
ikon tuşlarına dokununuz,
• kişiselleştirilmiş freze ile ilgili olası halkaların renklerini seçmek için
veya
ikon tuşlarına dokununuz,
• girilen verileri onaylamak için
sayfasından çıkmak yeterlidir.
ikon tuşuna dokunarak EDITING
Kişiselleştirilmiş frezenin değiştirilmesi ve/veya silinmesi.
NOT:
yalnızca kişiselleştirilmiş frezeler değiştirilebilir ve/veya
silinebilir.
• değiştirilmek veya silinmek istenen kişiselleştirilmiş frezeyi seçiniz,
• EDITING ekranına girmek için
verilerini değiştiriniz,
• kişiselleştirilmiş frezeyi silmek için
5.5.3.
ikon tuşuna dokununuz ve freze
ikon tuşuna dokununuz.
IMPLANT ÇALIŞMA MODU
IMPLANT çalışma özellikleri.
- daima indirgeme oranından bağımsız olarak frezeye ait olan bir değerle
5’ten 2500 Rpm’ye kadar ayarlanabilir hız (20:1’den 1000:1’e kadar
redüktör),
- sertifikalandırılmış olan redüktörler için 0,5’ten 55,0 Ncm’ye kadar ya da
%1’den %100’e kadar ayarlanabilir eşleşme,
- indirgeme oranlarının kişiselleştirilmiş listesi,
- maksimum eşleşmeye erişildiğinde alarm sinyali,
- motor rotasyonu sırasında kalibrasyon düğmesi.
Çıkartılmış mikromotorlu, ama aktif olmayan menü.
Tüm ikon tuşları aktiftir ve her bir var olan işlev değiştirilebilir (paragraf
5.5.’e bakınız).
NOT:
her bir değiştirilen ayar veya değer seçilmiş olan program
içerisinde otomatik olarak kaydedilir (örn. P1).
TR
49
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Aşağıda, TOUCH DISPLAY üzerinde gösterilen sertifikalandırılmış kontra
tipleri ile ilgili semboller listesine yer verilmektedir:
Ekran
eşleşmesi
Freze
eşleşme
toleransı
Ekran
metni
Oran
1000:1
1000:1
50 Ncm
±20%
Tüm markalar
256:1
256:1
50 Ncm
±20%
Tüm markalar
120:1
120:1
50 Ncm
±20%
Tüm markalar
ATR80I
80:1
70 Ncm
±10%
ER64
64:1
55 Ncm
±10%
ER32
32:1
55 Ncm
±10%
K27:1
27:1
55 Ncm
±10%
20:1
20:1
50 Ncm
75EKM
20:1
55 Ncm
±10%
R20L
20:1
55 Ncm
±10%
ATR20I
20:1
70 Ncm
±10%
WS75
20:1
70 Ncm
±10%
CA20L
20:1
55 Ncm
±10%
16:1
16:1
K12:1
12:1
40 Ncm
±20%
Referans
kontraları
ATR ATR80I®
NSK SGMER64i®
NSK SGMER32i®
Kavo IntraLux
CL09® +
Testina CL3®
Tüm markalar
W&H WI75E/KM® W&H
WS-75E/KM®
Castellini
R20L® NSK XSG20L® NSK
S-Max SG20®
NSK SGM
ER20i®
ATR ATR20I®
W&H WS-75®
W&H WI
75E/KM®
Bien-Air
CA20:1L®
±10%
Tüm markalar
±10%
Kavo IntraLux
CL04®+
Testina CL3®
Çıkartılmış ve aktif olan mikromotorlu menü.
Değiştirilebilir işlevler aşağıdaki gibidir:
•
veya
ikon tuşları kullanılarak maksimum freze rotasyon hızı,
• aşağıdaki ikon tuşunu kullanarak ünite kalibrasyonu:
O andaki eşleşme değerini 0 değer olarak ayarlar.
NOT:
bu işlemin ünite maksimumda ve boşta çalıştırıldığında
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
• aşağıdaki ikon tuşlarını kullanarak ayakla kumanda kolunu değiştirme
modu:
Eş zamanlı olarak ayakla kumanda koluna ait bir
ON/OFF değiştirme modunu aktive ederek o
andaki rotasyon hızını maksimum hız olarak
ayarlar.
Ayakla kuman kolunu
ON/OFF’tan lineere getirir.
50
TR
değiştirme
modunu
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.5.4.
İNDİRGEME ORANI AYARLAMA MENÜSÜ
Çıkartılan, ama aktif olmayan mikromotora bağlı menüde, aşağıdaki ikon
tuşlarının bulunduğu İNDİRGEME ORANININ AYARLANMASI alt
menüsüne girmek amacıyla ikon tuşuna dokununuz:
Kaydedilmiş indirgeme oranlarının seçilmesi.
Seçilen oran kaydedilerek menüden çıkış.
Kişiselleştirilmiş bir indirgeme oranı oluşturulması.
Kişiselleştirilmiş bir indirgeme oranının değiştirilmesi.
NOT:
yalnızca seçilmiş olan indirgeme oranı ile erişilebilecek
maksimum hızı görüntelemesi nedeniyle Rpm ikonu
değiştirilebilir bir alan değildir.
Kişiselleştirilmiş indirgeme oranlarının nasıl oluşturulur.
Kişiselleştirilmiş indirgeme oranlarının oluşturulması ve kaydedilmesi için,
aşağıdaki ikon tuşlarının bulunduğu ilgili alt menüye girmek amacıyla
ikon tuşuna dokunmak yeterlidir:
Ondalıkların veya birimlerin artırılması/azaltılması.
Oluşturulmuş/değiştirilmiş oranın kaydedilmesi.
Fabrika çıkışındaki indirgeme oranına getirme.
Kişiselleştirilmiş indirgeme oranının silinmesi.
Kişiselleştirilmiş infirgeme oranları nasıl değiştirilir ve/veya silinir.
NOT:
yalnızca kişiselleştirilmiş
ve/veya silinebilir.
indirgeme
oranları
değiştirilebilir
• Kaydedilmiş olan indirgeme oranlarını kaydırmak için
veya
ikon
tuşlarına dokununuz.
• İndirgeme oranı seçildikten sonra değiştirme alt menüsüne girmek için
ikon tuşuna dokununuz.
• Değiştirme alt menüsünün işleyişi oluşturma alt menüsü ile aynıdır.
TR
51
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.6. TARTAR KAZIYICISI
Takım ve film eki bağlantısı.
Takıma ilişkin özel talimatlara bakınız.
DİKKAT:
El aletini bağlamadan önce, bütün temas noktalarının kuru
olduğundan emin olun. Eğer gerekli ise şırınganın havası ile
bunları kurutun.
Kullanım uyarıları.
DİKKAT:
• Sokulan parçanın ve el aletinin keskin kısımlarının
kusursuz şekilde temizlendiğinden emin olun.
• Sokulan parçanın şeklini değiştirmeyin.
• Sokulan parçanın durumunu periyodik olarak kontrol edin
ve aşağıdaki durumlarda değiştirin:
- görünür aşınma,
- performans düşüşü,
- deformasyon veya çarpma.
• U-PZ7 tartar kazıyıcıları için notlar:
- 1. Sınıf LED donanım;
- bakım ve temizleme durumunda ışığı gözlerinize
tutmayın (optik fiberlerin sönük durumda tutulması
tavsiye edilir).
Kullanım.
• Çalıştırma süreleri:
- tartar temizleyici U-PZ6 çalıştırma 5 dakika, dinlendirme 5 dakika,
- tartar temizleyici U-PZ7 çalıştırma 5 dakika, dinlendirme 5 dakika,
- tartar temizleyici SATELEC: çalıştırma 5 dakika, dinlendirme 5
dakika,
- SATELEC LED tartar kazıyıcıları: devamlı çalışma,
- EMS tartar kazıyıcıları: devamlı çalışma.
• Cihazın karşısındaki vana [ f ], soğutma suyunun miktarını ayarlar.
• Cihazı çalışma pozisyonuna getirin.
NOT:
aletin etkin hale gelmesi, TOUCH DISPLAY'i üzerinde ilgili
yönetim ekranının ortaya çıkması ile belirtilir.
• TOUCH DISPLAY'de mevcut ikon düğmeleri şunlardır:
Ayarlanabilir değerlerin artışı.
Ayarlanabilir değerlerin azalması.
Tartar kazıyıcı gücünü değiştirme modunun seçilmesi.
Fiber optiklerin açılması/kapanması.
Bağımsız su beslemesinin seçilmesi/seçiminin iptal edilmesi
(yalnızca S.H.S. sistemi ile).
Soğutma suyunun etkinleştirilmesi.
Ana ekran komutlarını getirmek.
Tartar kazıyıcı çalışma modunun seçilmesi.
Tartar kazıyıcı çalışma programının seçilmesi.
• Tartar kazıyıcının gücünü değiştirmek için
veya
ikon tuşlarına
dokununuz ya da parmağınızı ilgili bargraph üzerinde kaydırınız.
• Cihazı çalıştırmak için, ayaklı kumandanın kolunu hareket ettiriniz (bakın
paragraf 5.2.).
DİKKAT:
Alet, sterilize edilmemiş halde tedarik edilmektedir.
52
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Fiber optiğin ışık yoğunluğu ayarlaması.
• Fiber optiğin ışık yoğunluğunu ayarlamak için, ikon düğmesine daha
uzun bir süre (en az 2 saniye) dokunmak gerekir.
• Işık yoğunluğu seviyesini, veya ikon düğmelerine basarak veya parmağı
ilgili bargraph üzerinde ilerleterek ayarlayın.
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 16'e kadardır.
• Seçilen yoğunluğu onaylamak için, ikon düğmesine dokunarak bu alt
menüden çıkmak yeterlidir.
NOT:
alet 30 saniye süreyle kullanılmazsa (ayaklı kumanda kolu
devre dışıdır), fiber optik kapanır.
Tartar kazıyıcı gücünü değiştirme modunun seçilmesi.
Alet çalışma konumundayken aşağıdaki ikon tuşlarına dokunarak tartar
kazıyıcı gücünün değiştirilmesi modunu seçiniz:
Lineer değiştirme, ayakla kumanda kolunun yer değiştirmesi ile
orantılı.
Ayakla kumanda kolunun aktivasyonunda
maksimum gücü gerektiren ON/OFF değiştirme.
girilmiş
olan
TOUCH DISPLAY üzerinde, aktif olan mod ile ilgili ikon görüntülenir.
NOT:
ayarlanan verilerin hafızaya alınma işlemi, otomatik olarak
gerçekleşir.
Soğutma suyunun etkinleştirilmesi.
Alet çalışma konumundayken aşağıdaki ikon tuşlarına dokunarak aletten
su verilmesini veya verilmemesini seçiniz:
Su ile çalışma.
Susuz çalışma.
Değişiklik, her dokunuşta döngüseldir ve TOUCH DISPLAY üzerinde aktif
olan mod ile ilgili ikon görüntülenir.
NOT:
susuz çalışma sırasında verilen maksimum güç, girilebilir
maksimum gücün %50’sine eştir.
NOT:
ayarlanan verilerin hafızaya alınma işlemi, otomatik olarak
gerçekleşir.
Tartar kazıyıcı çalışma modunun seçilmesi.
Alet çalışma konumundayken aşağıdaki ikon tuşlarına dokunarak tartar
kazıyıcının çalışma modunu seçiniz:
Normal çalışma.
ENDO çalışma.
PARO fonksiyonu ( ENDO 40%'tan azaltılmış güç
ile).
Değişiklik, her dokunuşta döngüseldir ve TOUCH DISPLAY üzerinde aktif
olan mod ile ilgili ikon görüntülenir.
NOT:
ayaklı kumandanın kolu etkin olduğunda çalıştırma modunu
değiştirmek mümkn değildir.
NOT:
ayarlanan verilerin hafızaya alınma işlemi, otomatik olarak
gerçekleşir.
TR
53
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Tartar kazıyıcı çalışma programının seçilmesi.
Tartar kazıyıcı, ilgili ikon tuşuna dokunarak seçilebilen ve P1, P2, P3, P4
ile tanımlanan 4 çalışma programına sahiptir.
Her bir çalışma programı aşağıdaki verileri kaydeder:
- maksimum güç,
- fiber optik on/off,
- fiber optik ışık yoğunluğu,
- verilen sprey tipi,
- güç varyasyonu modu.
NOT:
değişiklik döngüsel olarak gerçekleşir.
Çıkarılabilir kordonu.
Tartar kazıyıcı, temizlik işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilir bir
kordon ile donatılmıştır (paragraf 5.’e bakınız).
Temizlik ve bakım.
Cihaza eklenen özel talimatlara bakınız.
DİKKAT:
Takımı
dezenfektan
batırmayınız.
veya
deterjan
solüsyonlarına
Sterilizasyon.
• Cihazın talimatlarına uygun şekilde dinamometrik anahtar, tartar kazıyıcı
uçlar ve tartar kazıyıcı ünite: otoklavda 135° C'de (2 bar) su buharı ile
sterilize edin.
DİKKAT:
Sterilizasyon fazını gerçekleştirmeden önce, cihazın
ekinde bulunan özel kullanım talimatlarına bakınız.
Güvenlik normları.
DİKKAT:
• Tehlike veya hatalı çalışma durumlarının önüne geçilmesi
için masaya bağlanmaları anında, farklı marka tartar
temizleyicilerine
ait
kordonların
pozisyonlarını
değiştirmeyin.
• El aleti üzerine sokulan parçalar, ISO 10993 Biyouyumluluk Kanunu’na uygun olmalıdır.
5.7. T-LED POLİMER LAMBA
Teknik Özellikleri.
Güç kaynağı: 24-36 Vdc
Maksimum güç: 6 VA
Işık kaynağı: 5 W gücünde 1 LED ışığı
Dalga boyu: 430÷490 nm
Sesli sinyaller: başlangıçta, her 5 san.de bir ve döngü sonunda
Çalışma tipi : aralıklı (3 ardışık döngü çalışma - 60 san. dinlenme)
Programlar: 6 (ön ayarlı).
Lambanın genel tanımı.
a Lamba sapı.
b Döner uç kısım.
c Optik fiber.
d Gözler için koruyucu.
e Besleme kordonu.
f Kumanda düğmesi.
NOT:
polimer lamba, kullanıcının çalışmasını kolaylaştırmak
amacıyla farklı konfigürasyonlarda (çubuklu, tabancalı veya
herhangi bir ara pozisyon) kullanılabilmektedir.
NOT:
polimer lamba, meydana gelebilecek olası nakil işlemleri için
iyi muhafazalı orijinal bir kutu içerisinde teslim edilmektedir.
54
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Kumanda düğmesinin tanımı.
1 LED 1 (STANDART döngü):
Her 20 saniyede 1000 mW/cm2 emisyonu (bu döngü, satış anında
alette varsayılan olarak ayarlanan döngüdür).
2 LED 2 (HIZLI döngü):
Her 15 saniyede 1600 mW/cm2 emisyonu.
3 LED 3 (STRONG döngü):
Her 20 saniyede 1800 mW/cm2 emisyonu.
4 LED S :
LED S yanıyorken rampalı döngüler moduna girilir ve eş zamanlı olarak
B, R ve L harflerinin yanındaki ledler yanar:
[ LED S + LED 1 ] B döngüsüne yükseltmek için ( BONDING ):
Her 5 saniyede 500 mW/cm2 emisyon yayan yükselen döngü, 5 saniyede 500’den 1000 mW/cm2 kadar yükselen döngü ve 5 saniyede
1000 mW/cm2 kadar yükselen döngü, toplam 15 saniye.
[ LED S + LED 2 ] R döngüsüne yükseltmek için (RAPID
RESTORATION):
Her 5 saniyede 500 mW/cm2 emisyon yayan yükselen döngü, 5 saniyede 500’den 2200 mW/cm2 kadar yükselen döngü ve 5 saniyede
2200 mW/cm2 kadar yükselen döngü, toplam 15 saniye.
[ LED S + LED 3 ] L döngüsüne yükseltmek için (LONG
RESTORATION):
Her 5 saniyede 500 mW/cm2 emisyon yayan yükselen döngü, 5 saniyede 500’den 1800 mW/cm2 kadar yükselen döngü ve 10 saniyede
1800 mW/cm2 kadar yükselen döngü, toplam 20 saniye.
5 Arızaları gösteren LED ışığı:
Bu kırmızı LED ışığı sadece arıza meydana gelmesi halinde yanar.
6 START düğmesi:
START düğmesi, o anda seçili olan döngüyü başlatır (seçili olan
döngüyü gösteren LED ışığı yanar).
Döngü esnasında bir daha basılırsa, ışık yayılması durdurulur.
7 MODE düğmesi:
Bu düğme, çalıştıracağınız döngüyü seçmek için kullanılır. İçinde
bulunduğunuz döngüyü anında atlamanıza olanak sağlar.
İlk 3 döngü (1, 2 ve 3) aynı güce sahiptir ve LED her döngüye özgü
olarak yanar. LED S yanıyorken rampalı döngüler moduna girilir ve eş
zamanlı olarak B, R ve L harflerinin yanındaki ledler yanar.
Kullanılması istenen döngünün LED’i yandığında lamba, kullanım için
hazırdır. START düğmesine basıldığında ışığı yanmakta olan döngü
etkinleştirilir.
Cycle
STANDART
FAST
LED
Total
ime
Ø8 mm
1
20"
1.000 mW/cm2
20.000 mJ
15"
2
24.000 mJ
2
36.000 mJ
2
1.600 mW/cm
Total
energy
STRONG
3
20"
1.800 mW/cm
BONDING
S+1
15"
ramp cycle
11.250 mJ
RAPID REST.
S+2
15"
ramp cycle
20.250 mJ
LONG REST.
S+3
20"
ramp cycle
26.250 mJ
NOT:
döngü seçimi mümkündür ve düğme, yalnızca lamba ışık
vermediğinde aktiftir. Eğer düğmeye, ışık verilmesi sırasında
kazara basılırsa herhangi bir etki oluşturmayacaktır.
İşleyiş.
DİKKAT:
. Alet, sterilize edilmemiş halde tedarik edilmektedir.
Kullanmadan önce lamba kolunu dezenfekte edin. Fiber optik ve
gözler için koruyucu su buharlı otoklavda 135°C’de sterilize
edilebilirler.
• Fiber optiği ( c ), oturma yerinin altına klik sesi gelene kadar takınız.
• Polimer lambanın takımını kendi besleme kordonunun ucuna takınız ve
tespit halkasını ( e ) vidalayınız.
• Lambayı, asistan veya doktor masasındaki yerinden çıkartınız.
NOT:
aletin etkin hale gelmesi, TOUCH DISPLAY'i üzerinde ilgili
yönetim ikonunun ortaya çıkması ile belirtilir.
TR
55
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• Lambanın ön parçasını ve/veya fotopolimerizasyon için en fonksiyonel
konfigürasyondaki (çubuklu, tabancalı veya herhangi bir ara pozisyon)
fiber optiği çeviriniz.
• Önceden de belirtildiği gibi MODE düğmesini kullanarak, kullanılması
amaçlanan devreyi seçiniz (seçilen devre, her zaman karşısında yanan
LED tarafından gösterilir).
NOT:
lamba, her zaman bir sonraki kullanımda kullanılan son devre
görüneceğinden dolayı, daimi bir hafıza ile donatılmıştır.
• Fiber optiği, polimerizasyon için uygun olan pozisyona konumlandırınız.
NOT:
fiber optik, malzemeye ne olursa olsun dokunmadan,
polimerleştirilecek
malzemeye
en
yakın
yerde
konumlandırılmalıdır.
• START düğmesi aracılığıyla devreyi başlatınız.
DİKKAT:
Çalışma şekli: 2 ardışık döngü çalışma, 60 san. dinlenme
NOT:
programlanmış döngüye girildiğinde(1, 2, 3, B, R, L) LED ışığı
çalışma esnasında (her 5 saniyede bir) yanıp söner.
Lamba devrenin başlangıcında bir BEEP, çalışmaya
başlamasıyla her 5 saniyede bir BEEP ve son olarak çalışma
devresi bitiminde 2 BEEP çıkaran akustik bir sinyalle de
donatılmıştır.
• Işık verme işleminin kendiliğinden kesilmesine izin veriniz; buna rağmen,
şayet arzu edilirse, START düğmesine tekrar basarak herhangi bir
zamanda ışığı kesmek de mümkündür.
DİKKAT:
• Lamba, çeşitli kombinasyonlarda LED’lerin yanması
aracılığıyla olası yanlış işleyişe işaret eden bir
sinyalizasyon sistemi ile donatılmıştır (bakınız bir
sonraki paragraf).
• Lamba, termik bir koruyucu ile donatılmıştır.
İşaretler.
Polimer lambanın yanlış işleyişi durumunda, kumanda düğmesi üzerinde aşağıdaki işaretler öngörülmüştür:
• LED 5 ve LED 1 sürekli yanık yeşil.
Lambadan ışık emisyonunun varlığı.
Teknik Servis’e başvurunuz.
• LED 5 ve LED 2 sürekli yanık yeşil.
Cihazı harekete geçirme mikro kontrolündeki yanlış işleyiş.
Teknik Servis’e başvurunuz.
• LED 5 ve LED 3 sürekli yanık yeşil.
Besleme yetersiz.
Teknik Servis’e başvurunuz.
• LED 5 ve LED 4 aynı anda yanıp sönüyor.
Takımın termik korumasının müdahalesi. Bu LED’ler, yeniden kullanılabilmesi için lamba yeterli derecede (yaklaşık 5 dakika) soğuyana kadar yanıp
sönmeye devam edeceklerdir.
Sorun devam ederse, Teknik Servis ile irtibata geçiniz.
Polimerleştirilebilir maksimum kalınlık.
Özel devrelerle polimerleştirilebilir maksimum kalınlık 3 milimetredir (kullanılan kompozitlerin talimatlarına da bakınız).
DİKKAT:
Bu kalınlığın üzerine çıkılmamalıdır, aksi takdirde katmanın eksik polimerizasyonuna sebep olur.
Genel kullanım uyarıları.
DİKKAT:
Işık kaynağı LED, IEC 62471 normuna göre 2. derece bir kaynaktır. HÜZMEYİ SABİTLEMEYİNİZ.
Çıkan ışık, korumasız doğrudan ışık saçma durumunda gözlere zarar verebilmektedir.
Lambayı her zaman göz koruyucusu ile birlikte kullanınız ve ışık huzmesini gözlere yöneltmemeye dikkat ediniz.
Çıkan ışık, yumuşak dokulara (oral mukoza, dişeti, deri) zarar verebilmektedir.
Polimerleştirilecek malzeme üzerine ışını kesinlikle yöneltmemeye dikkat ediniz.
• Bireysel olarak katarakt ameliyatı geçirmiş olan veya retine patolojilerine sahip olan göz patolojileri gösteren kişiler, örneğin uygun koruyucu
gözlükler ile lambanın kullanımı sırasında kendilerini korumalıdır.
• Döner terminal kısmı, değnekli konfigürasyondan tabancalıya geçmek için tutma yerine göre saatin tersi yönünde 180° dönebilir.
Çubuklu konfigürasyona geri dönmek için, dönüş saat yönünde olur.
En uç iki pozisyona ulaşıldığı, bir klik sesi ile gösterilmektedir; rotasyonu klik sesinden sonra zorlamayınız.
Ara pozisyonlar, klik sesi verilmese bile mümkündür.
Fiber optiği, dönen son parçanın rotasyonundan sonra doğru bir şekilde tekrar konumlandırınız.
• Besleme kordonlarını çekmeyiniz.
• Takımı, aşırı titremelere maruz bırakmayınız.
56
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• Takımın ve özellikle de fiber optiğin düşürülmemesine dikkat ediniz.
Lamba, ısırma veya kazara çarpma durumunda kırılabilmektedir.
Polimer lambanın kullanımına devam etmeden önce, meydana gelen bir çarpma veya düşüşten sonra takımın bütünlüğünü kontrol ediniz.
Lambayı yakmayı deneyiniz ve hastanın üzerinde kullanmadan önce işleyişini kontrol ediniz.
Çatlama veya kırılma durumunda veya herhangi bir başka anormallikler olduğu zaman, lambayı hasta üzerinde kullanmayınız ve teknik servis
ile irtibata geçiniz.
Fiber optik, kısmen kırılabilir ve çarpışma durumunda çatlayabilir veya kırılabilir.
Fiber optiği düştüğü zaman, olası çatlama veya kırılmaların olup olmadığını kontrol etmek amacıyla dikkatli bir şekilde incelemeniz tavsiye edilir. Çatladığı
zaman, fiberin çatladığı noktada yoğun bir ışık belirir. Tüm bu durumlarda, fiber optik yenisi ile değiştirilmelidir.
• Polimer lambanın takımı (gerekirse ayrı paket içerisinde satılır), bu lamba takımı için önceden hazırlanan bağlantı ile sadece odontolojik Dental
ünitelere bağlanabilmektedir.
Herhangi bir başka cihaza bağlantı, lambanın içerisindeki devrelerin zarar görmesine sebep olabilmektedir ve operatörün ve hastanın
güvenliği açısından ağır tehlikelere yol açabilmektedir.
• Polmerize edici lamba ünitesi, sıvı penetrasyonuna karşı korunmuş değildir.
• Polimerize lambanın el aleti, hava, oksijen veya azot protoksit (N2O) ile yanıcı özellik sergileyen anestezi gaz ile kullanıma uygun değildir.
Temizlik.
Polimer lamba, hastadan hastaya karşılıklı olarak enfeksiyon geçişi sağlayabilmektedir.
Büyük ölçüde enfeksiyon bulaştıran parçalar, fiber optik ve göz koruyucusudur. Bunları sterilize etmeden önce polimerizasyon maddesi kalıntılarının
bulunmadığını kontrol ediniz: gerekirse bunları alkol ya da plastik bir spatula ile temizleyiniz.
Fiber optiğin ve göz koruyucunun sterilizasyonu için yalnızca en az 134°C bir sterilizasyon sıcaklığına sahip olan bir otoklav kullanınız.
DİKKAT:
• Fiber optik otoklav içerisinde 500 döngüyü destekleyebilir, bundan sonra opaklaşmaya başlar ve bu durumda daha az bir miktarda
ışık verebilir.
• Göz koruyucusu da 500 döngüden sonra değiştirilmelidir.
• Orijinal yedek parçalar satın almak için üreticiye başvurulması önerilmektedir (fiber optik + göz koruyucusu: sipariş kodu 97660404).
Takım, otoklav içerisine konulmamalıdır; takımı, uygun ürünler ile dıştan dezenfekte etmeniz ve gerekirse, tek kullanımlık zar ile
kapatarak kullanmanız tavsiye edilir.
Takımın dezenfeksiyonu için, aşındırıcı maddelerin kullanımından ve takımı sıvı içerisine batırmaktan kaçınarak, tek kullanımlık yumuşak kağıt kullanınız.
DİKKAT:
• Lambanın takımı, otoklava konmaya uygun DEĞİLDİR.
• Lambanın takımı, sıvı sızıntısından korunmamaktadır, bu nedenle, suya batırma işlemi için soğuk olarak sterilize edilmeye uygun
DEĞİLDİR.
• Lambayı dıştan dezenfekte ederken, bu işlemi takılı olan fiber optik ile gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.
Fiber çekili iken, takımın gözüken optik yüzeyi üzerinde hiçbir dezenfektan türü kullanmayınız; bu yüzey ile dezenfektanın teması
tamir edilemez şekilde yüzeyi donuklaştırır.
Bakım.
Bu cihaz için hiçbir özel bakım işlemi gerekmemektedir.
Hem takım hem de Dental ünite üzerindeki değiştirme ve/veya tamirat işlemleri, Üretici firma tarafından yetkilendirilmiş teknik elemanlar tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Ünite, açılması bilinçli bir şekilde özel aletler gerektirecek bir şekilde imal edilmiştir ve bu şekilde kullanıcı tarafından sözkülemez.
Takımın kurcalanması, otomatik olarak garantiyi geçersiz kılar.
Sorunların çözümü.
• Lamba çekili iken yanmıyor (düğme paneli üzerindeki hiçbir led yanık değil).
Midwest geçmesinin bersleme kordonuna doğru bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol ediniz.
Halkayı dikkatlice vidalayınız, daha sonra lambayı tekrar takmayı ve yeniden çıkarmayı deneyiniz.
Sorun devam ederse, Teknik Servis ile irtibata geçiniz.
• Işık miktarı emisyonu düşük.
- Fiber optiğin çatlamamış veya zarar görmemiş olduğunu kontrol ediniz; eğer böyle bir durum varsa, yenisi ile değiştiriniz.
Orijinal yedek parçaları temin etmek amacıyla üretici firmaya başvurunuz.
- Fiber optiğin ucunda polimerleşmiş artıkların olmadığını kontrol ediniz; varsa, alkol veya plastik bir spatula ile sürterek mekanik olarak artıkları
çıkarıp alınız.
Şayet takımı geri göndermek gerekirse, her şeyden önce takımı dezenfekte ediniz.
Ayrıca, takımı orijinal kutusu içerisinde göndermeniz tavsiye edilir.
Son olarak, söz konusu arızanın tanımını gönderi belgesine iliştiriniz.
TR
57
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.8. C-U2 AĞIZ İÇİ KAMERA
C-U2, oldukça hafif ünitesi, ışınlama işleminin otomatik kontrolü ve sabit odağı ile birlikte ağız içi diş tetkikinde kolay bir kullanım için özel olarak tasarlanmış
ağız içi bir kameradır. Öngörülen işlemin gerekçesini anlatmak ve açıklamak ve hastaya bilgi vermek amacıyla doktorun hastası ile iletişim kurmasına
yardımcı olur. C-U2 sistemi, takım içerisinde önceden hazırlanmış dokunmaya hassasiyet gösteren özel bölgelerde büyük önem teşkil eden görüntüleri
yüksek çözünürlükte (1280x720) fotoğraflamanıza ve de ağız içi görüntüleri Bilgisayar veya uygun monitörde görüntülemenize olanak sağlar.
DİKKAT:
Kamera, teşhise destek olarak kullanılabilmektedir fakat sonuç, doğrudan gözlem ve/veya diğer teşhis usulü işaretler ile
desteklenmelidir.
Sadece kameradan gelen görüntüye dayanmak, bizi kötü bir değerlendirmeye götürebileceği gibi elektronik ortamda hazırlanan renkler
veya şekiller gerçeği tam olarak yansıtamayabilmektedir.
Kullanım uyarıları.
DİKKAT:
• Dış PC ve dış monitör medikal yetkinlikte olmalıdır, daha doğrusu IEC 60601-1 3a Ed normlarına uygun ve bu çerçevede sertifikalandırılmış olmalıdır.
Bu şekilde hasta için (2 MOPP) ve operatör için (2 MOOP) bir çift isolasyon seviyesini garanti edebilmelidir: - güç kaynağı ile ilgili olarak;
- Safety Extra Low Voltage (SELV) gerilimi ile beslenen bütün I/O (USB, LAN) kapılarına doğru.
• Cihazdan yayılan elektromanyetik alan her ne kadar önemsiz olsa da, hayat destek cihazları kullanım kılavuzunda da belirtildiği gibi, destek cihazlarının
(ör. Peacemaker veya kalp pili) olduğu durumlarda kullanılmaması tavsiye edilir.
• Her yeni hasta için değiştirilmesi gereken tek kullanımlık özel koruyucu ile cihazı kullanmanız gerekmektedir.
• Tek kullanımlık yeni bir koruyucu tatbik ettikten sonra, kırık olup olmadığını kontrol ederek kamerayı kullanmadan önce bütünlüğüne bakınız. Bu
durumda, onu çıkartın ve yeni bir tane uygulayın.
• Ünite, hiçbir şekilde asla sıvılara batırılmamalı veya otoklava konulmamalıdır.
• Üniteyi temiz ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
• Bağlantı kablosunun aşırı derecede kıvrılmasına izin vermeyiniz.
• Takımı yere düşürmemeye oldukça dikkat ediniz ve aşırı vibrasyonlara maruz bırakmayınız.
• Zarar görmüş bir üniteyi kullanmayınız; kullanmadan önce kameranın iyi durumda olduğundan ve keskin parçalarının olmadığından emin olunuz. Şüphe
duyuyorsanız, üniteyi kullanmayınız, yeniden dikkatlice yerine koyunuz ve teknik servis ile irtibata geçiniz.
• Kullanmadan önce, optiğin koruyucu camının bütünlüğünü kontrol ediniz.
• Kullanım sırasında, ışık kaynağını operatörün veya hastanın gözlerine doğrudan tutmayınız.
• Sürekli kullanım ile (örneğin, aralıksız olarak 10 dakikadan fazla) kamera ucunun sıcaklık derecesinin önemli ölçüde artması normaldir; eğer bu durum
rahatsızlığa neden oluyorsa, ışık kaynağını soğutmak amacıyla takım birkaç dakika dinlenmeye bırakılmalıdır. Daha fazla kullanım süreleri için ışık
yoğunluğu, OSD Kontrol Paneli üzerinde yer alan ilgili kursör ile azaltılabilir (5.8.1. paragrafına bakınız).
• Uzun süre çalıştırılacak ise, kullanmadan önce ortasında yer alan objektife dokunmamaya dikkat ederek şeffaf plastik bölümüne parmağınız ile kısaca
dokunarak ucun kabul edilebilir sıcaklık derecesinde olduğunu kontrol ediniz.
• Üniteyi hiçbir şekilde katlamayı, çekmeyi veya sökmeyi denemeyiniz.
Ünite bağlantısı.
C-U2 ( a ) kamerasının ünitesini kordonun ucuna takınız ve halkayı ( b )
vidalayınız.
DİKKAT:
Kordonun takım üzerine iyice vidalandığından emin olunuz.
Kameranın kullanımı.
• Cihazı çalışma pozisyonuna getirin.
Bu noktada kamera devrededir ve, ya LIVE (monitör “hareket halindeki”
görüntüleri gösterir) durumunda yada FREEZE (monitör en son yakalan
görüntüyü gösterir) durumundadır.
58
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• TOUCH DISPLAY'de mevcut ikon düğmeleri şunlardır:
Renk profili ayarlaması
(sadece LIVE durumunda).
Kamera ledinin açılması/kapanması.
Mirror fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
(sadece LIVE durumunda).
Yakalan görüntüyü ters çevirin.
Yakalan görüntüyü saat yönünde döndürün.
Ana ekranın ana komutlarını getirin.
Yakalan görüntüyü silin.
Yakalan görüntünün taşınacağı dosya seçimi
( sadece kamera yerinde ise ).
• Kamera ünitesi üzerindeki dokunmatik düğmeye kısa bir süreliğine
basarak veya ayaklı kumandayı kullanarak, monitörde görünmekte olan
görüntüyü yakalamak mümkündür.
“Hareket halindeki” görüntüye geri dönmek için, kamera ünitesi
üzerindeki dokunmatik düğmeye yeniden dokunmak veya ayaklı
kumandayı yeniden kullanmak yeterlidir.
• Kamera yerine koyulduğunda, TOUCH DISPLAY'de yakalanan
görüntülerin ekranı görünür kalır, ana ekrana dönmek için,
düğmesine dokunmak yeterlidir.
ikon
Kamera ledi ışık yoğunluğu ayarlaması.
• Led kameranın ışık yoğunluğunu ayarlamak için,
uzun bir süre (en az 2 saniye) dokunmak gerekir.
ikon tuşuna daha
• Işık yoğunluğu seviyesini,
veya
ikon düğmelerine basarak veya
parmağı ilgili bargraph üzerinde ilerleterek ayarlayın.
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 16'e kadardır.
• Seçilen yoğunluğu onaylamak için,
menüden çıkmak yeterlidir.
ikon tuşuna dokunarak bu alt
Renk profili ayarlaması.
ikon düğmesine dokunarak, “soğuk” bir renk profilinden kademeli
olarak daha “sıcak” bir renge geçilebilir.
“OTO” durumu, beyazın otomatik dengeleme fonksiyonunu devreye
sokar, önceki profillerden memnun olunmadığı özel durumlarda kullanılır.
TR
59
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
MIRROR fonksiyonu.
ikon düğmesine basarak, gerçek görüntülerden yansıtıcı görüntülere
geçilebilir.
TOUCH DISPLAY üzerinde, aktif olan mod ile ilgili ikon görüntülenir:
Gerçek görüntü.
Yansıtıcı görüntü.
NOT:
bahsi geçen fonksiyon yalnızca LIVE modunda mümkündür.
FREEZE fonksiyonu (görüntü dondurma).
Bu kamera ile görüntüler mönitörde durdurulabilir (dondurulabilir).
Bu fonksiyon iki şekilde etkin kılına bilir: kamera ünitesindeki ( g )
dokunmatik düğmeye basarak veya ayaklı kumandayı kullanarak (bkz.
paragraf 5.2.).
Yakalanan her görüntü, konsolun dahili hafızasına otomatik olarak
kaydedilir.
NOT:
her ziyaretten sonra yakalanan her görüntünün, hastaya özel bir
dosyanın içine taşınması tavsiye edilir.
Yakalanan görüntülerin görüntülenmesi.
Yakalanan bir görüntüyü monitörde tam ekran olarak görüntülemek için,
aşağıdaki gibi yapın:
• Kaydedilen görüntüleri, yan küçük görüntülere dokunarak ilerletin.
• Monitörde tam ekran olarak görüntülemek için, merkezi görüntüye
dokunun.
• Bu durumda TOUCH DISPLAY'de şu ikon düğmeleri mevcuttur:
Zoom'u arttırın.
Zoom'u azaltın.
Görüntü değiştirme aletlerini getirme.
Görüntü ışığını arttırın.
Görüntü ışığı azaltın.
Görüntü ile ilgili değişiklikleri iptal edin.
“Küçük boyutlu görüntülere” dönün.
NOT:
görüntü ile ilgili değişiklikler otomatik olarak kaydedilirler.
60
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Yakalanan görüntülerin taşınması.
Yakalanan her görüntü, konsolun dahili hafızasına otomatik olarak
kaydedilir.
Yakalanan bütün görüntüleri özel bir çalışma dosyasına taşımak için,
aşağıdaki gibi hareket edin:
• Kamera ünitesini yerine koyun.
• Gezinti ekranına erişim için,
ikon düğmesine dokunun.
• Bu durumda TOUCH DISPLAY'de şu ikon düğmeleri mevcuttur:
Diğer mevcut opsiyonları görüntüleyin.
“Küçük boyutlu görüntülere” dönün.
Görüntülerin seçilen dosyaya aktarılması onayı.
Yeni bir dosya oluşturun.
• Seçmek istediğiniz dosyaya dokunun veya
dokunarak yeni bir dosya oluşturun.
ikon düğmesine
Yeni dosyaya bir isim verin ve işlemi
ikon düğmesine dokunarak
onaylayın.
• Bu noktada, konsolun dahili hafızasında yer alan bütün görüntüleri
seçilen dosyaya taşımak için,
yeterlidir.
ikon düğmesine dokunmak
NOT:
görüntüler blok olarak taşınırlar, bu yüzden bahsi geçen
işlemin her hastadan sonra gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
Konsolun dahili hafızasına kaydedilmiş görüntülerin dosyaları, istenen her
an USB anahtarına kopyalanabilirler (bkz. paragraf 5.1.1.2.16.).
NOT:
konsolun dahili hafızası, kamera ile yakalanmış yaklaşık 20.000
görüntüyü barındırabilir. Kullanılabilir alanın tükenmesi, TOUCH
DISPLAY'de bir uyarı mesajı ile gösterilecektir.
Ünitenin durumu
Komuta düğmesi ( g ) alanında, aşağıdaki tabloya göre ünitenin kullanım
esnasındaki durumunu gösteren, çoklu renge sahip LED tarafından
aydınlatılan optik bir rehber bulunur:
Renk
Durum
Çok yavaş mavi kısa vuruşlar
Ünite standby'da
Sabit mavi
Ünite devrede, canlı ekran
görüntüleri görselleştirilmiş
Koyu mavi / mavi yanıp sönen
ışık
Ünite durdurulmuş görüntüde
Kısa kırmızı uyarı işaretleri
Dahili teşhis hatası: Teknik
Servis ile bağlantıya geçin
MyRay iCapture.
Bu program, C-U2 kamerasının, bir PC/WORKSTATION'a bağlandığı
zaman yapılandırılabilmesini sağlar.
MyRay iCapture programının fonksiyonu ile ilgili daha fazla bilgi için, C-U2
ünitesinde elektronik formatta bulunan özel ek bilgilerden faydalanın.
TR
61
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Tek kullanımlık hijyenik koruyucular.
Kamera, hastadan hastaya karşılıklı olarak enfeksiyon geçişi
oluşturabilmektedir.
Bu sebepten, her zaman tek kullanımlık korumalar ile kullanılması (kod
97901590) ve kullanımının sonunda her gün dış kısmının dezenfekte
edilmesi tavsiye edilir.
Koruma (beyaz dilli), iki koruyucu filmin içinde bulunur: biri ön, trasparan
ve mavi dilli, bir diğeri arka, kağıdımsı.
Tek kullanımlık koruyucuyu doğru bir şekilde yerleştirmek için aşağıdaki
işlemleri gerçekleştiriniz:
1 Ünitenin merkezden uzak tarafını Beyaz dilli zar ve arkada bulunan kâğıt
zar arasına yerleştiriniz. LED’ler tarafından çevrelenen objektif aşağıya
doğru, arkada bulunan kâğıt zara doğru yöneltilmelidir. Üniteyi dibe
kadar yavaşça yerleştiriniz.
2 Mavi dili çekerek, koruyucu zarları çıkartınız.
3 Kamera artık korunmaktadır ve kullanıma hazırdır.
DİKKAT:
• Takımın koruyucu içerisine doğru bir şekilde
takıldığından her zaman emin olunuz.
• Kullanıcıların ve hastaların hijyenini garanti etmek için,
tek kullanımlık korumanın her kullanımda değiştirilmesi
gerektiğini hatırlatırız.
• Atılma: tek kullanımlık hijyenik koruyucular, özel çöpler
gibi (ameliyat eldivenleri gibi) işleme tabi tutulmalıdır.
Temizleme ve dezenfeksiyon.
Her kullanımdan sonra kolu uygun bir ürünle temizleyin. bkz. bölüm 1.4.
DİKKAT:
• Kamera, glutaraldehit gibi solüsyonlarda veya hidrojen peroksit (oksijenli su) solüsyonları gibi suya batırmalı soğuk sterilizasyon
işlemi için tasarlanmamıştır.
• Herhangi bir ürünün kullanımı, üretici firma tarafından verilen düzenlemelere göre yapılmalıdır.
• Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan her şey, işlem bitiminde atılmalıdır.
Bakım ve tamirat.
C-U2 kamerası için özel bir bakım işlemi yapmaya gerek yoktur. Arıza durumunda, tüm üniteyi geri gönderiniz.
DİKKAT:
Alan üzerinde tamir edilebilir parçalar bulunmamaktadır. Şayet herhangi bir çalışma hatası oluşursa, yetkili satıcınız ile irtibata geçiniz.
İadenin yönetimi.
• Kendi orijinal ambalajlarını kullanarak, hatalı olası cihazları geri gönderiniz. Hasarlı kutuları tekrar kullanmayınız.
• Karşılıklı enfeksiyon riski yüzünden, cihazı göndermeden önce dezenfekte etmeniz zorunludur. Uygun bir şekilde temizlenmemiş ve dezenfekte
edilmemiş üniteler kabul edilmeyecektir.
DİKKAT:
Garanti kapsamında veya garanti kapsamı dışında olan cihazlar için, nakliyeye bağlı olarak cihazın olası zarar görmesi gönderenin
sorumluluğu altındadır.
5.9. ENTEGRE EDİLMİŞ ZEN-Xi SENSÖRÜ
ZEN-Xi entegre sensörü tıbbi bir cihaz olup, ağız içi röntgenlerinin FULL
TOUCH konsolu veya PC ile arayüzlenerek elektronik formatta alımı
içindir.
DİKKAT:
Sistemi, ağız içi röntgenlerinin alımından farklı sebepler için
kullanmayın ve ayrıca röntgen, diş hekimliği alanlarında
gerekli bilgilere sahip değilseniz de kullanmayın.
Kullanım
DİKKAT:
ZEN-Xi entegre sensörünün bakımı ve kullanım talimatları
cihazın ekindedir, sensörü açmadan önce kullanım ile ilgili
uyarıların dikkatlice okunması tavsiye edilir.
Daha sonra, FULL TOUCH konsolu ile sadece mümkün olan etkileşimler
gösterilirler:
• ZEN-Xi çalıştırın (bkz. kullanım talimatları).
Eğer sensör bağlı ise, bir kaç saniye sonra TOUC DISPLAY'in sol
üstünde bulunan ikon yeşile dönüşür ve ZEN-Xi röntgeni almaya hazır
hale gelir.
62
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• Röntgen sensörünü hastanın ağız boşluğuna yerleştirin sonra X ışınları
ile pozlamayı gerçekleştirin (bkz. kullanım talimatları).
DİKKAT:
X ışınları ile pozlamayı gerçekleştirmeden önce, ZEN-Xi
üzerindeki durum göstergesinin yeşil olduğundan emin
olun.
Kısa bir süre sonra görüntü, TOUCH DISPLAY'de ve bağlı olan monitörün
ekranında belirir.
DİKKAT:
Sistemi ilk kez denediğinizde veya doğru çalışırlığını kontrol
etmek istediğinizde, hastanın röntgenini çekmek yerine
cansız nesneler üzerinde çalışın.
• TOUCH DISPLAY'de mevcut ikon düğmeleri şunlardır:
Yakalan görüntüyü ters çevirin.
Yakalan görüntüyü saat yönünde döndürün.
Ana ekranın ana komutlarını getirin.
Yakalan görüntüyü silin
( onay istenecektir ).
Yakalan görüntünün taşınacağı dosya seçimi
( sadece sensör kapalı veya standby'da iken).
• İlk röntgenden sonra, başka işlemler yapmaya gerek kalmadan, yeni
görüntüler de alınabilirler.
Her röntgen, konsolun dahili hafızasına otomatik olarak kaydedilir.
NOT:
her ziyaretten sonra yakalanan her röntgen görüntüsünün,
hastaya özel bir dosyanın içine taşınması tavsiye edilir.
NOT:
konsolun dahili hafızası, yaklaşık 1.000 röntgen görüntüsünü
barındırabilir. Kullanılabilir alanın tükenmesi, TOUCH
DISPLAY'de bir uyarı mesajı ile gösterilecektir.
• ZEN-Xi'i kapatınca yada standby'a alınca, gerçekleştirilen röntgenlerin
ekranı TOUCH DISPLAY'de görünür durumda kalır, ana ekrana dönmek
için
ikon düğmesine dokunmak yeterlidir.
Röntgen görüntülerinin görüntülenmesi.
Röntgen görüntülerinin görüntülenmesi, C-U2 kamerası ile yakalanan
görüntüler için açıklananlar ile aynıdır (bkz. paragraf 5.8.).
Radyografik görüntülerinin taşınması.
Radyografik görüntülerinin görüntülenmesi, C-U2 kamerası ile yakalanan
görüntüler için açıklananlar ile aynıdır (5.8. paragrafına bakınız).
TR
63
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
5.10. PERİSTALTİK POMPA
Bu cihaz, temassız tek kullanımlık bir irigasyon hattı vasıtası ile, fizyolojik
solusyon dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar.
Bu cihazın, sadece mikromotor ile eşleştirilmesi öngörülmüştür.
NOT:
mikromotor ile kullanımı için, harici soğutmalı anguldurvanın
veya cave frez (R20-L tipi) ile kullanılması gereklidir.
Cihazda bulunan sembollerin açıklaması.
1 Materyal, direktif 93/42/EEC tarafından belirlenmiş ve aynı direktifte
daha sonra gerçekleştirilmiş koşullara uygundur.
2 DİKKAT: Sıkışma tehlikesi.
Döner öğelerin içine parmağınızı sokmayın.
3 Etilen oksitle strilize edilmiş materyal.
4 Son kullanım tarihi (yyyy-aa).
5 Tek kullanımlık materyal.
6 Materyalin kimlik kodu.
İşleme koyma.
• Serum ile besleme destek çubuğunu ( a ) yönlendirin ve ilgili yere
yerleştirin ve de fizyolojik solusyonu içeren flakonu veya şişeyi ( b ) asın.
• İrigasyon steril hattının ( c ) paketini açın ve malzemeyi çıkarın.
DİKKAT:
Tek kullanımlık steril eldivenler kullanın.
Hem paketin bütünlüğünü hem de irigasyon hattının son
kullanma tarihini kontrol edin. Sadece CEFLA s.c.
irigasyon kit'i sorunsuz bir kullanımı garanti eder. Bu
hatlar steril ve tek kullanımlık olup, yeniden kullanımları
hastada mikrobiyolojik kontaminasyona sebebiyet
verebilir.
• Peristaltik pompanın kapağını ( d ), yukarı doğru çevirerek açın.
• Esnek tüpü, daha büyük çaplı kısmı pompanın V'li yerlerinin içine
konumlandırılması işlemine büyük dikkat sarf ederek yerleştirin.
Pompanın dönüşü saat yönündedir, tüpü, torbadan gelen kısım
pompanın sol tarafından girecek şekilde konumlandırın (bkz. figür).
• Kapağı kapatın ( d ). Eğer kapanma yeri dirençli ise, kapağı yeniden açın
ve tüpün konumunu kontrol edin.
DİKKAT:
Parmağı sıkıştırma tehlikesi arz ettiğinden, kapak ( d ) açık
iken, pompayı çalıştırmayın.
• Fiziyolojik solusyon flakonunun kapağını ( b ), irigasyon hattının ( c )
keskin ucu ile delin.
• Steril kit'in içinde yer alan, plastikten ilgili klipsleri kullanarak, alet
kordonuna irigasyon hattı tüpünü sabitleyin.
NOT:
tartar kazıyıcı kordonu için tip A'yı ve mikromotor için tip B'yi
kullanın.
64
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
İşleyiş.
Peristaltik pompanın işlevselliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
mikromotoru çıkarmak ve ilgili ikon düğmesine dokunmak gerekir:
Peristaltik pompa aktif değil.
Peristaltik pompa, verilen 5
değerli serum fizyolojik ile aktif.
NOT:
aktivasyonun gerçekleştiği, yanındaki kutucukta verilen serum
fizyolojik değerinin belirmesi ile bir BEEP sesi ile teyit edilir.
NOT:
peristaltik pompanın etkin hale gelişi, TOUCH DISPLAY'de,
verilen fiziyolojik solusyon miktarı ile ilgili değeri de gösteren özel
bir bildirim ikonu vasıtası ile belirtilir (bkz. paragraf 5.1.).
Gerekli olması halinde, peristaltik pompa tarafından verilen serum
fizyolojik miktarını değiştirmek için
veya
ikon tuşlarına basınız.
NOT:
ayarlanabilir değer 1'den 5'e kadardır. Ayarlanabilir değerlere
sahip atanmış olan verilecek solüsyon miktarı aşağıdaki gibidir:
- değer 1: yaklaşık 35 cc/dak,
- değer 2: yaklaşık 50 cc/dak,
- değer 3: yaklaşık 70 cc/dak,
- değer 4: yaklaşık 90 cc/dak,
- değer 5: yaklaşık 100 cc/dak.
NOT:
peristaltik pompa tarafından verilen serum fizyolojik miktarını alet
aktifken de değiştirmek mümkündür.
5.11. ELEKTRONİK APİKAL MERKEZLEYİCİ
APEX LOCATOR, özel elektrik sinyalleri varyasyonlarının analizi
sayesinde, kök ucunun bulunmasını kolaylaştırır. Eğer bir “file”
(verilmemiştir) ile beraber kullanılıyor ise, manuel işlem için kanalın
uzunluğunu ölçmede yardımı önemlidir.
Bu diş ekipmanında normal manuel kullanımının yanı sıra, apikal konum
belirleyici, kretuar ve mikromotorların “ENDO” modu ile beraber de
kullanılabilir. Üniteler üzerinde kullanılan aletlerin konumları denetlenebilir
çünkü alet kordonları vasıtası ile APEX LOCATOR sinyalleri, uygulama
esnasında kanaldaki konumun denetlenmesini sağlayarak direkt olarak
dosyalara gönderilirler.
Bileşenlerin açıklaması.
1 APEX LOCATOR harici kablaj.
1.1 APEX LOCATOR harici kablaj - nötr kutup.
1.2 APEX LOCATOR harici kablaj - etkin kutup.
2 Kancalı elektrot.
3 Sonda.
4 APEX LOCATOR clip bağlantı preseli.
5 APEX LOCATOR harici kablaj için priz.
İşleyiş.
• Bu diş ekipmanında, APEX LOCATOR, doktor masasının altında
bulunan ilgili prize ( 5 ) harici kablajın ( 1 ) yerleştirilmesi ile beraber
otomatik olarak etkin hale gelecektir.
Etkinleştirilince, display'de, alarm eşiği ayarlaması ile ilgili menü ortaya
çıkar (bkz. paragraf 5.1.1.2.17.).
• Elektrotların uygulaması:
- Kancalı elektrotu ( 2 ) nötr kutuba ( 1.1 ) bağlayın ve hastanın
dudağının üzerine yerleştirin.
- Kök kanalına yerleştirilmiş file'a (verilmemiştir) etkin kutubu ( 1.2 )
bağlayın; file ile bağlantı sonda ( 3 ) vasıtası ile veya ilgili presel ( 4
) vasıtası ile veya üniteler için yapılan düzenlemeler aracılığı ile
gerçekleştirilebilir.
DİKKAT:
Verilen elektrotlar steril değillerdir.
TR
65
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Ekrandaki göstergeler.
• Display'in solundaki bargraph, uca göre, file'ın konumunu bildirir. “1,2,3”
sayısal göstergeler, uç ve alet arasındaki ilgili mesafeyi belirtirler.
• APEX ikonu, aletin uçtan olan uzaklığını görüntüler.
NOT:
" > 4 " göstergesi, file'ın uca olan mesafesinin ölçülebilmesi için
fazla olduğunu bildirir.
• ALARM ikonu ayarlanan alarm eşiğini görüntüler.
Alarm eşiği alet ile uç arasındaki mesafeyi tanımlar, bunun ötesine
geçince, uca yaklaşıldıkça sürekli artan sesli bir sinyal ortaya çıkar.
Alarm eşiğini ayarlamak için, bkz. paragraf 5.1.1.2.17.
File'ın kanala girişi esnasında, grafiksel ve sayısal göstergeler sürekli
olarak güncellenirler.
APEX LOCATER ile elektrikli mikromotorun eşleştirilmesi.
APEX LOCATOR ayrıca, elektrikli mikromotor ile, ENDO modunda olduğu
zaman, eşleştirilerek kullanılabilir.
APEX LOCATOR etkin durumda olduğu zaman, eğer elektrikli mikromotor
ENDO modunda çıkarılır ise, display üzerinde, gerek APEX LOCATOR ile
ilgili (APEX bargraph'ı ve değeri) gerek ise mikromotor ile ilgili bilgiler
eşzamanlı olarak belirirler.
Elektrikli mikromotor çalışır iken, düğmeler aletin fonksiyonları ile
ilişkilendirilmişlerdir ve dolayısı ile APEX LOCATOR'ın alarm eşiğini
değiştirmek, eğer alet yeniden konumlandırılmıyor ise, mümkün değildir.
Kök kanalı uzunluğunun ölçülmesi.
• Manuel file'ın kullanımı, kanalın ölçümü için, birincil derecede önemlidir.
Doğru prosedür, file'ı kanalın içine sokmayı ve 0.5. bildirimini alana dek,
ilerlenmesini öngörür.
• Aletin üzerinde APEX göstergesi ortaya çıkıncaya dek, file'ı saat
yönünde yavaşça çevirmek sureti ile biraz daha ilerleyin.
• APEX belirtimini elde ettikten sonra, file'ı, saatin aksi yönüne döndürerek
yeniden 0.5 değerini elde edinceğe kadar geri çekin. Kök kanalı içindeki
işlem yerinin uzunluğunu belirlemek için, lastik stop'u, referans noktası
olarak oklüzal yüzeye tekabül edecek şekilde konumlandırın.
• File'ın doğru şekilde konumlandığını doğrulamak için bir röntgen çekin.
• File'ı kanaldan çıkarın ve bir cetvel ile işlem yerinin uzunluğunu ölçün.
Elde edilen ölçüden 0.5-1 mm'lik güvenlik kotasını çıkarın.
DİKKAT:
APEX LOCATOR'ı daima, ucun konumunu maksimum
kesinlik ile belirleyebilmek için, radyolojik bulguları göz
önünde tutarak kullanın.
Bazen öngörülemez olan farklı morfolojik durumlarda,
elde edilen bilgiler her zaman kesin olmayabilir.
Örneğin:
- kök kanalı aşırı derecede geniş;
- yeniden işlemeler;
- çatlamış kökler;
- metal kronların olması.
66
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
6.
ASISTAN MASASININ ÇALIŞTIRILMASI
Temel özellikler.
• Masa ( a ), operatöre en uygun alanda konumlanmayı sağlayan
çözülmüş iki kol vasıtası ile su grubuna ( b ) bağlanmıştır.
Sabit kol ( c ) 120° derece dönebilir.
Pantograf kolu ( e ), 6 çalışma konumu üzerinden, asistan masasının
335 mm'lik dikey bir sapma gerçekleştirmesini sağlar.
NOT:
asistan masasını tamamen aşağı konuma getirmek için,
masayı tamamen yukarı konuma getirip daha sonra ise
alçaltmak yeterlidir.
• Masa ( a ), su grubunun ve koltuk işlemlerinin kumandası için, düğmelere
sahip bir komuta konsolü ( d ) ile donatılmıştır.
• Asistan masası, 2 adet aspirasyon kanülü ve 3 cihaz ile
donatılabilmektedir.
• Asistan masası, aspirasyon kanül tüplerine destek ve kılavuzluk için
hareket eden silindirler ( f ) ile donatılmıştır.
Sürgülü silindirlerin temizliği.
Aşağıya doğru bastırarak, sürgülü silindirleri ( f ) çıkartınız.
Makara raylarını uygun bir ürün kullanarak temizleyin. bkz. bölüm 1.4.
6.1. ASİSTAN MASASININ KONSOLU
Tuşların açıklamaları:
Operatör lambasını açma/kapama düğmesi.
Bardağa su koyma işleminin kumanda düğmesi.
Lavaboya su verme işleminin kumanda düğmesi.
Sıfırlama konumuna dönüş tuşu.
Durulama pozisyonu butonu.
Koltuk yükseltme ve programlandırılmış A pozisyonuna getirme
butonu.
Koltuk arkası yükseltme ve programlanmış B pozisyonuna
getirme butonu.
Koltuk indirme ve programlanmış C pozisyonuna getirme butonu.
Koltuk arkası indirme düğmesi ve acil durum “D” pozisyonuna
getirme.
BIOSTER döngüsünün hızlı aktivasyon düğmesi (ilgili uyarıcı
LED ile).
S.H.S. sistemini ekleme/hariç tutma düğmesi (ilgili LED ikaz
lambası ile).
NOT:
koltuk hareket ettirme butonlarının çalıştırılması:
• Kısa süreli basma: programlandırılmış pozisyona getirme
otomatik hareketinin başlatılması.
• Uzun basma: manuel pozisyonlama hareketinin aktivasyonu.
TR
67
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
6.2. ENJEKTÖR
Bu aleti çalışmak için 5.3 sayılı paragrafa bakınız.
6.3. T-LED POLİMER LAMBA
Bu aleti çalışmak için 5.7 sayılı paragrafa bakınız.
6.4. C-U2 AĞIZ İÇİ KAMERA
Bu aleti çalışmak için 5.8 sayılı paragrafa bakınız.
68
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
6.5. ASPİRASYON TÜPLERİ
Aspiratör, tüp dayanaktan çekilince çalışmaya başlar.
Aspirasyonun gücünü değiştirmek amacıyla, kanül-taşıyıcı ucunun sapı
üzerinde yer alan kürsörü (a ) hareket ettiriniz.
NOT:
kanül aspirasyon kumandası, su sistemin tabanında bulunan
pedala ( o ) basarak etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
NOT:
tüp desteğe yeniden yerleştirilince, yaklaşık 2 saniyelik bir
gecikme ile aspiratörün kapanması sağlanır. Bahsi geçen
gecikme, aspirasyon tüplerinin kurumalarını sağlamak için
öngörülmüştür.
Aspirasyon tüplerinin sökülmesi.
DİKKAT:
Kanüllerin sökülmesi işlemlerini, enfekte malzeme ile olası
bir teması engellemek adına gözlük ve eldiven giyerek
gerçekleştirin.
Tüp bağlantısı üzerinde dönüş ve çekiş hareketi yaparak, taşıyıcının özel
bağlama düzenlerinden aspirasyon tüplerini çekip çıkartınız.
Tüp bağlantısı üzerinde dönüş ve çekiş hareketi yaparak, kanül-taşıyıcı
uçlardan aspirasyon tüplerini çekip çıkartınız.
DİKKAT:
Bu işlemi, asla aspirasyon borularını doğrudan tutarak
gerçekleştirmeyiniz.
Kanüllerin yıkanması.
Dental ünitelerin üzerine farklı aspirasyon sistemleri (sıvı veya ıslak
halkalı, havalı) monte edilebildiğinden dolayı, aspirasyon tesisatının
dezenfeksiyonu için, hem kullanılacak ürün hem de kullanım süreleri ve
şekilleri hakkında olduğu gibi, aspirasyon sistemi üreticisinin talimatlarına
titizlikle riayet etmeniz tavsiye edilir.
DİKKAT:
Aspirasyon tesisatının temizliği için STER 3 PLUS (CEFLA
s.c.) öne- rilmektedir. %6’lık solüsyon (1 litre suda 60 ml’lik
ürün).
Sterilizasyon.
• Kanül port u birimlerini: cihaz ile bilgileri göz önünde tutarak, otoklavda
135° C'de (2 bar) su buharı.
• Aspirasyon tüpleri: imersiyon için soğuk sterilizasyon.
DİKKAT:
Tüpleri, 55°C’nin üzerindeki sıcaklık derecelerini öngören
işlemlere tabi tutmayınız.
Bakım.
O-Ring için olan S1-Koruyucu (CEFLA s.c.) yağını kullanarak kanül port
uç birimlerinin (bkz. paragraf 9.4) O-Ring contalarını periyodik olarak
yağlayın.
Biyouygunluk hakkında notlar.
Sadece donatımda temin edilen kanüller ve arkasından da, sadece orijinal
yedek kanüller kullanılmalıdır.
Aspirasyon kanülleri, Biyouygunluk hakkındaki ISO 10993 Normuna
uygun olmalıdır.
TR
69
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
6.6. TEPSİ TAŞIYICI
Tepsi taşıyıcısı ( a ) paslanmaz çelikten olup, ilgili desteğinden kolaylıkla
sökülebilmektedir.
Tepsi desteği, operatör için en uygun yerde konumlandırılabilmesi için
hem saat yönünde, hem de saatin aksi yönünde döndürülebilir.
Tepsi desteğini bloke/debloke etmek için, sürtünme butonunu ( b )
kullanmak yeterlidir.
DİKKAT:
Tepsi taşıyıcıya koyulabilen maksimum yük: dağıtılmış 1 Kg
olmalıdır.
6.7. SIVI TÜKÜRÜK EMİCİ
Hidrolik tükürük çekme cihazı, boruyu dayanaktan çekip çıkarınca devreye
girer.
Her kullanım sonrası temizlik.
Yaklaşık olarak yarım litre %6'lik solüsyona katılan STER 3 PLUS (CEFLA
s.c.) aspire ediniz (1 litre suya 60 ml).
Tükürük çekme cihazı filtresinin temizliği.
Bu işlem, günlük olarak, her iş gününün sonunda gerçekleştirilmelidir.
DİKKAT:
Bu işlemi gerçekleştirmeden önce eldiven ve gözlük takın!
• Yaklaşık olarak yarım litre %6'lik solüsyona katılan STER 3 PLUS aspire
ediniz (1 litre suya 60 ml).
• Sökülecek olan filtreden ( b ) tortu ve sıvı damlamasını önlemek için,
yaklaşık 5 saniye boyunca sadece hava eminiz.
• Aynı anda döndürme ve çekme hareketi yaparak ucu ( a ) çıkartınız.
• Filtreyi ( b ) çekip çıkartınız.
• Filtreyi temizleyin/değiştirin (kod 97290060).
• Filtreyi ve ucu tekrar monte ediniz.
NOT:
çıkarılan filtreden olası sıvı ve salgı damlalarının gelmesini
engellemek
amacıyla,
yukarıda
anlatılan
işlemleri
gerçekleştirmeden önce, yaklaşık 5 saniye sadece hava
çekiniz.
Periyodik bakım.
O/Ring [ c ] contalarını periyodik olarak yağlayınız ve yağlama için ORing’e özel S1-Protettivo (koruyucu) kullanınız.
70
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
7.
SU ÜNİTESİNİN ÇALIŞTIRILMASI
7.1. LAVABO VE BARDAĞIN DOLDURULMASI
Lavabo su sisteminin üzerinde serbestçe, manuel veya motorize hareket
ile 305° derece dönebilir (opsiyonel).
Lavabo ve bardağa su verme çeşmesi, temizlik işlerini kolaylaştırmak için
çıkarılabilir.
Kumanda ikon düğmeleri.
Bardağa su verme kumandası ikon düğmesi.
Kreşuar su verme kumandası ikon tuşu.
Bardak sensörü.
Bardak çeşmesinin altında yer alan, bardağın varlığını algılayan ve
dolumunu otomatik olarak gerçekleştiren bir optik sensör bulunur.
Sensörün fonksiyonu aşağıdaki gibidir:
• bardağı çeşmenin altına koyduktan 2 saniye sonra, 2 saniye süresince
devam edecek olan su doldurma işlemi başlar (bu süre değiştirilemez),
• bardağı çektikten sonra, doldurma işlemi sadece 3 saniye sonra tekrar
edilebilir,
• doldurma işlemi esnasında, eğer bardak çekilir ve/veya “Bardağa su
doldurma” düğmesine basılır ise, su doldurma işlemi derhal durdurulur.
NOT:
bardak sensörünü devre dışı bırakmak için bkz. paragraf
5.1.1.2.5.
Bardak su seviyesi ayarlaması.
Bkz. paragraf 5.1.1.2.5.
Bardaktaki suyun sıcaklığının ayarlanması.
Bkz. paragraf 5.1.1.2.5.
Lavabo yıkama ayarlaması.
Lavaboya su verme işlemi zamanlı veya manuel olarak yapılabilir (ilgili
komut düğmesine kısa bir süreliğine basarak, su verme işlemi ON/OFF).
Arzu edilen işlemi ve su verme süresini ayarlamak için Bkz. paragraf
5.1.1.2.4.
Lavabo yıkama otomatik işlem ayarlaması.
Lavabo yıkama işlemi, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak çalışır:
• “Bardağa su koyma” düğmesine basınca,
• “Koltuk için sıfırlama konumu” düğmesine basarak,
• “Koltuk için durulama konumu” düğmesine basarak.
Bahsi geçen fonksiyonu değiştirmek için bkz. paragraf 5.1.1.2.4.
Motorize lavabo hareketi.
Lavabonun saatin aksi yönüne doğru hareketi komut ikonu
düğmesi.
Lavabonun saat yönüne doğru hareketi komut ikonu düğmesi.
NOT:
lavabo ayrıca, direkt olarak kullanılarak da, manuel biçimde
hareket ettirilebilir.
Lavabonun otomatik hareketleri (sadece motorize lavabo ile).
Lavabo aşağıdaki durumlarda otomatik olarak hareket eder:
• “Koltuk için durulama konumu” düğmesine basarak,
NOT:
ayrıca bu durumda lavabonun konumu ayarlanabilirdir (bkz.
paragraf 5.1.2.).
• “Koltuk için sıfırlama konumu” düğmesine basarak,
Bahsi geçen fonksiyonu değiştirmek için bkz. paragraf 5.1.1.2.6.
TR
71
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Küçük çeşmenin, lavabonun ve lavabo filtresinin sökülmesi.
• Çeçmeyi ( l ) yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
• ( q ) filtresini ve kapağını ( p ) lavabodan yukarı doğru kaldırarak
çıkarınız.
• Lavaboyu ( m ) saatin aksi yönünde çevirerek çıkarttıktan sonra, yukarı
doğru kaldırarak alın.
Temizlik ve bakım.
DİKKAT:
Kreşuar filtrelerinin ve kreşuarın temizlik işlemine
başlamadan önce enfekte malzemelerle temastan kaçınmak
için koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.
Temizlik işlemleri, iş gününün sonunda günlük olarak gerçekleştirilirler.
• Seramikten lavabo ve çeşmeler: özel bir kireç önleyici ürün ile dikkatlice
temizleyin (örneğin, MD 550 Orotol Dürr).
• Kreşuar filtresi:Ticari temizleyiciler ile temizleyerek akar su altında
temizleyin.
DİKKAT:
Aşındırıcı veya asitli malzemeler kullanmayın.
7.2. SİSTEM S.H.S.
Sistemin açıklaması.
S.H.S. sistem damıtılmış su içermeye uygun bir hazne ( a ) ile donatılmıştır.
Haznenin toplam kapasitesi 1,8 litredir.
Damıtılmış suyun beslediği üniteler:
• hekim ve asistan masaları üzerinde bulunan tüm aletlerin spreyleri,
• asistan masasında bulunan şırınga,
• bardağın doldurulması,
• Suyun hızlı bağlanması (eğer mevcut ise).
TOUCH DISPLAY üzerindeki
ikon düğmesi (bkz. paragraf 5.1.1.2.12)
veya asistan masasında yer alan tuş grubu üzerindeki
düğmesi, distile
su ile beslemeyi entegre etmeye/hariç tutmaya olanak sağlarlar.
NOT:
distile su ile besleme durumu, konsol display'indeki ikon ( A )
tarafından bildirilir.
Tank yedek bildirimi.
Tankta bulunan sıvı yedek seviyesinin altına inince, doktor masası konsolu
üzerinde ilgili bildirim ikonu ( B ) belirir.
Deponun doldurulması.
Deponun minimum seviyesine ulaşıldığı zaman (yaklaşık 500 cc.),
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek depoyu doldurmaya devam etmeniz
gerekmektedir:
•
ikon tuşuna dokunarak veya asistan masasının basma düğmeli
paneli üzerinde bulunan
düğmeye basarak S.H.S. sistemini devre dışı
bırakınız.
Konsol display'indeki ikonun ( B ) yok olduğunu kontrol edin
NOT:
bu işlem sırasında, deponun içerisinde bulunan basınçlı hava
otomatik olarak dışarıya boşalacaktır.
• Hazneyi ( a ) saat yönünde döndürerek yerinden çıkarın.
• Deponun içerisine maksimum seviyeye ulaşılana kadar damıtılmış su
dökünüz.
DİKKAT:
Sadece damıtılmış su kullanın, hijyen standartlarına uygun
olması için her milyon hidrojen peroksidi (ppm) için 600
parça ilave edilebilir, damıtılmış suyun her litresi için 20 ml
Peroxy Ag+ (Amerika ve Kanada pazarlarında bulunmaz)
veya hidrojen peroksit kullanarak (1 litre damıtılmış su için
hidrojen peroksidin %3’lük çözeltisinin 20 ml’si).
• Depoyu saat yönünün tersinde çevirerek yeniden monte ediniz.
DİKKAT:
Haznenin doğru takıldığından emin olun.
72
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• S.H.S. sistemini yeniden yerleştirmek için
düğmeye dokunun veya
tuşa basın ve gerçekleşen doldurma işlemini onaylayın.
İkonun ( A ) konsol display'inde var olduğunu kontrol edin.
DİKKAT:
Uzun bir süre çalıştırılmayacaksa (dinlendirilecekse),
bırakmadan önce depo ( a ) ı tamamen boşaltın.
Haznenin temizliği.
Sadece haznenin periyodik olarak (ayda en azından 1 defa) perasetik asit
bazlı bir ürün kullanılarak ve aşağıdaki belirtildiği şekilde soğuk sterilize
edilmesi tavsiye edilir:
• hazneyi üniteden çıkartın ve tamamen boşaltın,
• üreticinin talimatlarını izleyerek perasetik asi bazlı ürünün solüsyonunu
hazırlayın,
• perasetik asit bazlı solüsyonu haznenin ağzına kadar doldurun,
• perasetik asit solüsyonunu Üretici tarafından belirtilen süre boyunca
haznenin içinde bekletin,
• perasetik asit solüsyonunu hazneden boşaltın,
• hazneyi damıtılmış su ile durulayın,
• hazneyi yukarıda belirtildiği gibi içine ilave yapılmış distile su ile doldurun,
• hazneyi ünitedeki yuvasına yeniden yerleştirin.
7.3. SİSTEM W.H.E. (WATER HYGIENISATION EQUIPMENT)
W.H.E sistemi, diş ekipmanı su sisteminin şehir suyu şebekesinden,
serbest su akışı hattı sayesinde ( EN 1717 standartına uygun ), fiziki
anlamda güvenli bir şekilde ayrılmasını garanti eder.
Ayrıca sistem, hidrojen peroksit su devresine kanallarda %0,06 'ya (600
ppm) eşit, bakteriyostaz gerçekleştirmeye uygun, bir nihai konsantrasyon
ile devamlı giriş sağlar.
Bunun için PEROXY Ag+ (CEFLA s.c.) kullanımı tavsiye edilir ancak %3
oksijenli su da kullanılabilir.
Sistemin açıklaması.
W.H.E sistemi bağlantılar kutusunda yer almaktadır ve daima etkin
durumdadır.
Sistem ayrıca, su sisteminin içine yerleştirilmiş, 590 cc.'lik oksijenli su
barındırabilen bir tank (a) ile donatılmıştır.
Doktor konsolü display'inde bulunan özel bir ikon ( G ) WHE cihazının
etkin durumda olduğunu belirtir.
NOT:
W.H.E. sistemi, S.H.S. sistemi etkin hale geldiğinde, otomatik
olarak devre dışı kalır (eğer var ise).
Dezenfektan sıvısı tükeniyor bildirimi.
Tankta ( a ) bulunan dezenfektan sıvı tükenmeye başladığı zaman,
TOUCH DISPLAY'de özel bir bildirim ikonu ( H ) belirir, display'de bir hata
mesajı ortaya çıkar ve diş ekipmanının her çalıştırılmasında tekrar eden 3
uyarı BEEP'i verilir.
DİKKAT:
Dezenfektan sıvı tükendiğinde, işlem ünitesi yine de etkin
durumda kalır, ancak işlem GÖRMEMİŞ şebeke suyu
kullanır.
Dezenfektan tankına hızlı bir şekilde müdahele edip, en kısa
zamanda onu doldurmanız tavsiye edilir.
TR
73
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Dezenfektan sıvıyı barındıran tankın doldurulması.
Tankta bulunan dezenfektan sıvı tükendiğinde, aşağıda belirtildiği gibi hareket etmek gerekir:
• Yanal su ünitesinin kapağını açınız (bakın paragraf 7.7.).
• Tankı döndürün ( a ).
• Kapağı saatin aksi yönünde çevirerek çıkarın ve tank tamamen dolana dek dezenfeksiyon sıvısını dökün.
• Kapağı ve tankı yeniden konumlandırın.
• Son olarak, yan su carter'ini kapatın.
DİKKAT:
Tedarik için sadece PEROXY Ag+ veya seyreltilmemiş %3 oksijenli su (10 volüm) kullanımı tavsiye edilir.
W.H.E. sistemi su devresinin boşaltılması.
Bu fonksiyon, diş ekipmanının günlerce kapalı kalması gerektiği durumlarda, W.H.E sistemi su devresinin boşaltılmasını sağlar.
Boşaltım prosedürü için, bkz. paragraf 5.1.1.2.3.
Konsol ekranındaki hata mesajları.
Eğer sistem anormal bir işlem durumu algılar ise, display'de bir hata mesajı verir (bkz. paragraf 10.).
Eğer algılanan hata marjinal ise diş ekipmanı yine de çalışır durumda kalır, eğer algılanan hata ciddi ise diş ekipmanı bloke olur ve bu durumda Teknik
Servis ile bağlantıya geçmek gerekir.
PEROxY Ag+ muhafaza edilmesi.
PEROXY Ag+ ürününün doğru şekilde muhafazası için ambalaj üzerinde bulunan üretici talimatlarını yerine getirin.
Sıkı bir şekilde kapatılmış ve serin bir yerde muhafaza edilmesi önemlidir (25°C’den yüksek olmayan sıcaklıkta).
DİKKAT:
PEROxY Ag+ ya da oksijenli su haznesinin (a) içinde asla bir aydan fazla bırakmayın.
Uzun bir süre çalıştırılmayacaksa (dinlendirilecekse), bırakmadan önce depo ( a ) ı tamamen boşaltın.
NOT:
tankın boşaltılması için bir emilim kanülü kullanılması tavsiye edilir.
7.4. BIOSTER OTOMATİK DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Sistemin açıklaması.
Bu sistem, aşağıdaki aletlerin su devrelerinin otomatik olarak bir
dezenfeksiyon döngüsü gerçekleştirmesini sağlar:
• doktor masasında bulunan bütün aletler,
• asistan masasında bulunan şırınga,
• aspirasyon kanülleri (eğer aspirasyon kanüllerini yıkama sistemi var ise).
• bardağa su verme kanalları.
Sistem ayrıca, su sisteminin içine yerleştirilmiş, 590 cc.'lik oksijenli su
barındırabilen bir tank (a) ile donatılmıştır.
Dezenfeksiyon döngüsü ayarlanabilirdir, Medical Device CEE 93/42
direktifine ve daha sonra yapılmış değişikliklere uygun elektronik bir
güvenlik sistemi ile donatılmıştır.
DİKKAT:
Her çalışma günü
gerçekleştiriniz.
bitiminde
dezenfeksiyon
işlemini
Dezenfektan sıvısı tükeniyor bildirimi.
Tankta ( a ) bulunan dezenfektan sıvı tükenmeye başladığı zaman,
TOUCH DISPLAY'de özel bir bildirim ikonu ( H ) belirir, display'de bir hata
mesajı ortaya çıkar ve diş ekipmanının her çalıştırılmasında tekrar eden 3
uyarı BEEP'i verilir.
Dezenfektan sıvıyı barındıran tankın doldurulması.
Tankta bulunan dezenfektan sıvı tükendiğinde, paragraf 7.3.'te gösterildiği
gibi hareket etmek gerekir.
DİKKAT:
Tedarik için sadece PEROXY Ag+ veya seyreltilmemiş %3
oksijenli su (10 volüm) kullanımı tavsiye edilir.
74
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
Dezenfeksiyon döngüsünün ayarlanması.
• Tankta bulunan dezenfektan sıvı seviyesini kontrol ediniz ve eğer
gerekliyse ekleme yapınız.
NOT:
eğer tank içerisinde bulunan sıvı seviyesi yedek sıvının
altındaysa dezenfeksiyon döngüsü aktive olmaz.
• TOUCH DISPLAY’i kullanarak veya asistan masasının üzerine
yerleştirilmiş olan BIO düğmesine uzun bir şekilde (en az 2 saniye)
basarak “BIOSTER dezenfeksiyon döngüsü ayarları” menüsüne giriniz
ve dezenfektan sıvısının aletlerin su kanalları içerisindeki kalma süresini
giriniz (paragraf 5.1.1.2.1.’e bakınız).
• Kreşuar üzerine dezenfekte edilecek aletlere ait kabı ( d ) koyun.
• Kaba dezenfekte edilecek aletlerin kordonlarını yerleştirin.
DİKKAT:
Enjeksiyon aleti için, uygun adaptörü ( f ) kullanmanız
gerekir ve ayrıca ısıtma sistemi de kapalı olmalıdır.
Mikro motor kordonu, motor gövdesine tamamen
yerleştirilmelidir.
Türbinin ve tartar kazıyıcının kordonu ünitesiz olarak
takılmalıdır.
• Eğer aspirasyon boruları dezenfekte edilmek istenirse, kolektörün altına
yerleştirilmiş olan ilgili girişlere kanül terminallerini takınız (paragraf
7.5.’e bakınız).
NOT:
kanül terminallerinin açık olduğundan emin olunuz.
• Eğer bardak suyu kanalının dezenfeksiyonu seçilmişse, makine
beraberinde verilen kabı ( e ) bardak musluğunun altına yerleştiriniz.
• Masanın alt kısmına yerleştirilmiş olan sprey musluklarının ( g ) açık
olduğundan emin olunuz .
Dezenfeksiyon döngüsünün gerçekleştirilmesi.
• TOUCH DISPLAY üzerindeki ikon tuşuna (paragraf 5.1.1.2.1.’e bakınız)
dokunarak veya asistan masasının üzerindeki BIO düğmesine
basarak otomatik dezenfeksiyon döngüsünü başlatınız.
• Bu noktada sistem aşağıdaki evreleri otomatik bir şekilde gerçekleştirir:
- aletlerin su kanallarını hava ile boşaltma,
- dezenfektan sıvısının girişi ve önceden girilmiş olan ilgili kalma
süresinimn sayılmaya başlanması,
- bu süre geçtikten sonra yeni bir kanalların hava ile boşaltılması
evresinin başlatılması,
- şebeke suyuyla veya saf su ile kanalların yıkanması (yalnızca var
olan ve aktif olan saf sulu besleme sistemi ile).
• Dezenfeksiyon döngüsünün sonunda (TOUCH DISPLAY üzerinde
“Döngü sonu: aletleri yerine koyunuz” yazısı belirir), çalışma koşullarına
dönmek için çıkartılmış olan aletleri yerine geri koymak yeterlidir.
Dezenfektasyon döngüsünü durdurma.
•
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde herhangi
dezenfeksiyon döngüsünü durdurmak mümkündür.
• Konsolun ekranında bir onay mesajı belirir:
bir anda
-
ikon tuşuna dokunarak dezenfeksiyonun bloke olmaması
sağlanır ve döngü menüsünün görüntülenmesine geri dönülür.
-
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde dezenfeksiyon döngüsü
durdurulur ve ekran üzerinde girilen sürenin ve çıkartılan aletlerin
yer verildiği bir ara menü görüntülenir.
NOT:
bu noktada ortodonti kompleksi bloke durumundadır.
• Şimdi aşağıdaki seçimler yapılabilir:
-
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde, istenilmesi halinde
dezenfektan kalma süresini değiştirerek ve/veya dezenfekte
edilecek aletler ekleyerek dezenfeksiyon döngüsünün en başından
itibaren tekrardan başlatılmasının mümkün olduğu yer olan
sürelerin girilmesine ait başlangıç menüsüne dönülür,
-
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde, çıkartılmış olan aletlere
ait kanalların yıkanmasının gerçekleştirilmesi için “Aletlerin
yıkanması” menüsüne girilir,
-
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde dezenfeksiyon döngüsü,
durdurulduğu yerden itibaren yeniden başlatılır.
TR
75
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
• “Aletlerin yıkanması” menüsünde:
-
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde, istenilmesi halinde
dezenfektan kalma süresini değiştirerek ve/veya dezenfekte
edilecek aletler ekleyerek dezenfeksiyon döngüsünün en başından
itibaren tekrardan başlatılmasının mümkün olduğu yer olan
sürelerin girilmesine ait başlangıç menüsüne dönülür,
-
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde, çıkartılmış olan aletlerin
şebeke suyu veya saf su (eğer S.H.S. sistemi mevcutsa) kullanarak
yıkanması ve boşaltılması döngüsü aktive edilir,
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde, önceki menüye geri
dönülür.
NOT:
yıkama döngüsünün sonunda ekran üzerinde “Döngü
sonu: aletleri yerine koyunuz” yazısı belirir, bu noktada
çalışma koşullarına dönmek için çıkartılmış olan aletleri
yerine geri koymak yeterlidir.
PEROxY Ag+ muhafaza edilmesi.
PEROXY Ag+ ürününün doğru şekilde muhafazası için ambalaj üzerinde
bulunan üretici talimatlarını yerine getirin.
Sıkı bir şekilde kapatılmış ve serin bir yerde muhafaza edilmesi önemlidir
(25°C’den yüksek olmayan sıcaklıkta).
DİKKAT:
PEROxY Ag+ ya da oksijenli su haznesinin (a) içinde asla bir
aydan fazla bırakmayın.
Uzun bir süre çalıştırılmayacaksa (dinlendirilecekse),
bırakmadan önce depo ( a ) ı tamamen boşaltın.
NOT:
tankın boşaltılması için bir emilim kanülü kullanılması tavsiye
edilir.
Konsol ekranındaki hata mesajları.
Eğer sistem anormal bir işlem durumu algılar ise, display'de bir hata
mesajı verir (bkz. paragraf 10.).
DİKKAT:
Dezenfeksiyon döngüsünün olağandışı bir şekilde durması
halinde
aletler,
yeniden
dezenfeksiyon
döngüsü
gerçekleştirilene veya yıkama döngüsü gerçekleştirilene
kadar bloke durumunda kalır.
76
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
7.5. ALETLERİN OTOMATİK YIKAMA DÖNGÜSÜ
Sistemin açıklaması.
Otomatik FLUSHING döngüsü, doktor ve asistan masasının üzerine
yerleştirilmiş aletlerin su borularının içindeki suyu yenilemek için otomatik
yıkama döngüsünün çalıştırılmasına olanak sağlar.
Yıkama işlemi, şebeke suyu, işlem görmüş su (eğer W.H.E. sistemi var
ise) veya distile edilmiş su ile gerçekleştirilebilir (eğer S.H.S. sistemi var
ise).
Döngü süresi 1 ile 5 dakika arasında girilebilir.
DİKKAT:
Her gün mesaiye başlamadan önce ve bir hastadan diğerine
geçerken FLUSHING döngüsünü çalıştırmalısınız.
FLUSHING döngüsü ayarlaması.
• Eğer S.H.S. sistemi mevcutsa ve saf su ile yıkama döngüsü
gerçekleştirilmek istenirse, konsolun ekranı üzerinde ilgili ikonun ( A )
açık olduğunu kontrol ediniz (paragraf 7.2.’ye bakınız ).
NOT:
damıtılmış su içeren hazneli yıkama döngüsünü tamamen dolu
iken gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.
• TOUCH DISPLAY’i kullanarak “FLUSHING döngü ayarları” menüsüne
giriniz ve döngü süresini giriniz (paragraf 5.1.1.2.3.’e bakınız).
• Kreşuar üzerine dezenfekte edilecek aletlere ait kabı ( d ) koyun.
• Kaba dezenfekte edilecek aletlerin kordonlarını yerleştirin.
DİKKAT:
Enjeksiyon aleti için, uygun adaptörü ( f ) kullanmanız
gerekir ve ayrıca ısıtma sistemi de kapalı olmalıdır.
Mikro motor kordonu, motor gövdesine tamamen
yerleştirilmelidir.
Türbinin ve tartar kazıyıcının kordonu ünitesiz olarak
takılmalıdır.
• Masanın alt kısmına yerleştirilmiş olan sprey musluklarının ( g ) açık
olduğundan emin olunuz .
FLUSHING döngüsünün yapılması.
• TOUCH DISPLAY üzerindeki
ikonuna dokunarak yıkama
döngüsünü başlatınız (paragraf 5.1.1.2.2.’ye bakınız).
• Yıkama döngüsü sonlandığında (ekran üzerinde “Döngü sonu: aletleri
yerine koyunuz” yazısı belirir) çalışma koşullarına dönmek için
çıkartılmış olan aletleri yerine geri koymak yeterlidir.
FLUSHING döngüsünün kesilmesi.
ikon tuşuna dokunulduğu takdirde herhangi bir anda yıkama
döngüsünü durdurmak ve döngü ayarları başlangıç menüsüne geri
dönmek mümkündür.
Konsol ekranındaki hata mesajları.
Eğer sistem anormal bir işlem durumu algılar ise, display'de bir hata
mesajı verir (bkz. paragraf 10.).
TR
77
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
7.6. SİSTEM A.C.V.S. (AUTOMATIC CLEANING VACUUM SYSTEM)
Sistemin açıklaması.
Bu sistem, şirurjik aspirasyon tesisatının temizlenmesini sağlar. Sistem,
temizleme sıvısını içeren bir tank ( c ) ve aspirasyon kanüllerinin
yıkamasını gerçekleştirmek için kullanılan iki giriş ( d ) ile donatılmıştır.
Temizleme sıvısını içeren tank toplamda 500 cc bir kapasiteye sahiptir.
Yıkama döngüsü otomatiktir ve normalde, çalışma ünitesinin temizlik ve
dezenfeksiyon süreci tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekir.
DİKKAT:
Sıvı deterjan olarak STER 3 PLUS (CEFLA s.c.)
önerilmektedir. %6’lık solüsyon (1 litre suda 60 ml’lik ürün).
Yıkama döngüsü nasıl başlatılır.
Yıkama döngüsünü çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin:
• Tankta ( c ) yeterli miktarda temizlik sıvısı olduğunu kontrol edin (tankın
en az yarısı).
• Aspirasyon motorunun çalışmaya başladığını kontrol ederek asistan
masasının ayaklarından kanül terminallerinin her ikisini de çıkartınız.
• Kanül terminallerinin mekanik kapama teçhizatını açınız.
• Kanül terminallerini, kolektörlerin altına yerleştirilmiş olan ilgili girişlerine
( d ) takınız. Venturimetreler içerisinde oluşan basınç düşüşü, yıkama
döngüsünün başlamasına neden olur.
• Yıkama döngüsünün çalışma evreleri:
- kesintili çalışma ile 50 san. boyunca şebeke suyu verilmesi (2 san.
ON - 1 san. OFF),
- su akışının bloke edilmesi ve 10 cc. dezenfektan sıvısı girişi,
- dezenfektan sıvı girişinin kesilmesi ve aspirasyonun 10 saniyeliğine
devam etmesi.
• Emici akışının kesilmesi ve buna bağlı olarak motorun durması, yıkama
döngüsünün sonlandığını belirler.
Ekran üzerinde “Aspirasyon kanülünü yerine koyunuz” yazısı belirir.
• Bu noktada çalışma koşullarına dönmek için kanül terminallerini asistan
masasındaki kendi yuvalarına koymak yeterlidir.
Deponun doldurulması.
Tankta ( c ) bulunan temizlik sıvısı minimum seviyesini geçtiği zaman, aşağıdaki gibi hareket edin:
• Koltuğu maksimum yüksekliğe getiriniz.
• Tankı, saatin aksi yönünde çevirerek çıkarın.
• Tank tamamen dolana dek sıvı deterjanı dökün.
• Depoyu saat yönünün çevirerek yeniden monte ediniz.
Yıkama döngüsünün bloke olması.
Eğer sistem anormal bir işlem durumu algılar ise, display'de bir hata mesajı verir (bkz. paragraf 10.).
NOT:
bloke olma nedenleri ortadan kaldırıldığı takdirde yıkama döngüsü otomatik olarak yeniden başlar.
78
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
7.7. YAN SU CARTER AÇMA/KAPAMA
Kapağın açılması:
• yan su carter'ini ( a ), ilgili kolu ( h ) kullanarak debloke edin,
• carter'i sola doğru ilerletin (bkz. şekil) ve tamamen açılana kadar çevirin.
Kapağın kapatılması:
• yan su carter'ini, şekildeki gibi tutarak kapatın,
• carter'i, mekanik sınır anahtarına ulaşıncaya kadar sağa doğru ilerleterek bloke edin.
TR
79
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
8.
AKSESUARLAR
8.1. OPERASYON LAMBASI
Operasyon lambasının 2 modeli bulunmaktadır:
(1) VENUS modeli halojen lambalı ışık kaynağı.
(2) VENUS PLUS -L model LED ışık kaynağına sahip lamba.
Lambaların kullanım ve bakım talimatları, www.anthos.com sitesinin
download alanından PDF formatında indirilebilir.
NOT:
koltuğun otomatik hareketleri esnasında, hastanın gözünün
kamaşmaması için lambalar otomatik olarak kapanır.
8.2. LAMBA DİREĞİNE BAĞLI MONİTÖR
Monitörün kullanım ve bakım yönergeleri cihazın ekindedir.
8.3. PANORAMİK FİLMLERE UYUMLU NEGATOSKOP
Tüm INTERNATIONAL versiyon doktor masaları ve yardımcı tabla taşıyıcı
masalar üzerine, panoramik radyografiler için bir negatoskop tatbik
edilebilir.
Ekranın boyutları: H=210mm, L=300mm.
Negatoskop’u açmak için, özel düğmeyi (a) hareket ettirmek yeterlidir:
Negatoskop açık.
Negatoskop kapalı.
80
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
8.4. HAVA/SU/230V HIZLI BAĞLANTILARI
Hava/su/230V
almaktadırlar
bağlantılar.
hızlı
bağlantı
kutusu
üzerinde
yanal
olarak
DİKKAT:
Hava/su prizlerinin bağlantılarını sağlamadan
bağlantılarını kesmeden önce, cihazı kapatın.
yer
veya
Teknik veriler.
• Güç prizi: IEC/EN 60320-2-2/F standartına uygun olarak 230Vac 2A'dır
(sadece beslemesi 230Vac olan diş ekipmalarında).
• Hızlı hava bağlantı basıncı: 6 Bar.
• Hızlı su bağlantı basıncı:
- şebeke suyu ile, 2,5 Bar
- S.H.S. sistemi ile, 1,8 Bar
- W.H.E. sistemi ile, 3 Bar
• Su hız bağlantı desteği:
- şebeke suyu ile, 1800 ml/dak
- S.H.S. sistemi ile, 950 ml/dak
- W.H.E. sistemi ile, 400 ml/dak
NOT:
S.H.S. sistemi ile şehir şebeke suyu ile hız bağlantısı
kullanmak için, damıtılmış su deposunu devre dışı
bırakmak gereklidir (7.2. paragrafa bırakınız).
8.5. İLAVE ALET TEPSİSİ MASASI
Sadece A7 Plus SIDE DELIVERY modellerinde uygulanmıştır.
Tabla taşıyıcı tepsisi, iki adet standart biçimli tablayı tutabilmektedir.
Yük fonksiyonunda dikey hareketi ayarlamak için topuzu (b) hareket
ettiriniz:
• dayanıklılığı arttırmak için saat yönünde döndürünüz (ağır yükler).
• dayanıklılığı azaltmak için saat yönünün tersinde döndürünüz (hafif
yükler).
DİKKAT:
Tepsiye koyulabilen azami yük: 3,5 Kg (negatoskopsuz)
veya 2,5 Kg (negatoskoplu).
TR
81
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
9.
BAKIM
Koruyucu bakım
CEFLA s.c., diş ekipmanları üreticisi olarak, IEC 60601-1 3.a Ed. sektör standartlarına uygundur. - Yönetmelikleri ve medikal cihazlar hakkındaki MDD
93/42 - ve sonraki değişiklikler, Yönergesi uyarınca, odontolojik üniteye ek Teknik Servis El Kitapçığında ve Garanti ve Bakım Kitapçığında belirtilen
koruyucu bakım için olan denetlemelerin en az her 12 ayda bir kez yetkili teknik personel tarafından gerçekleştirilmesini istemektedir.
DİKKAT:
CEFLA s.c. tarafından yetkilendirilmemiş personel tarafından garanti süresi içerisinde gerçekleştirilen olası tamirat işleri, değişiklikler
veya kurcalamalar, garantinin geçersiz olmasını sağlamaktadır.
Emniyet denetlemeleri.
IEC 62353 normuna uygun olarak, Teknik Servis El Kitapçığında ve Garanti ve Bakım Kitapçığında belirtilen emniyet denetlemeleri, yürürlükte olan yerel
yönetmelik tarafından bildirilen sürelerde gerçekleştirilmelidir; özel işaretlerin olmadığı durumlarda, CEFLA s.c., odontolojik ünitelerin üreticisi sıfatıyla,
kurulum işlemiyle birlikte en az her 24 ayda bir ve şebeke gerilimi uygulanan elektrikli parçalara ait her tamirat/güncelleştirme müdahalesinden sonra bir
denetlemenin yapılmasını tavsiye eder.
DİKKAT:
Bu tavsiyelerin eksik olarak yerine getirilmesi, cihazların olası zararları veya yanlış işleyişleri hakkında üretici firmanın sorumluluğunu
geçersiz kılabilir.
9.1. CİHAZLARIN BAKIMI
Cihazların bakım talimatları, her cihaza eklenmiştir.
DİKKAT:
Cihazların
bakım
işlemlerinin
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
cihaz
kapalıyken
9.2. YOĞUNLAŞMANIN BOŞALTILMASI
Çalışmaya başlamadan önce, bu işlem günlük olarak gerçekleştirilmelidir.
Aşağıda açıklandığı gibi işlem yapın:
• su ünitesinin altında yer alan vananın (a) altına bir kap koyunuz,
• vananın topuzunu sökünüz,
• damlama bittiğinde musluğu sonuna kadar sıkarak kapatınız.
82
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
9.3. CERRAHİ EMİCİ FİLTRE TEMİZLİĞİ
Bu işlem, günlük olarak, her iş gününün sonunda gerçekleştirilmelidir.
DİKKAT:
Emici filtrelerinin temizlik işlemine başlamadan önce
enfekte malzemelerle temastan kaçınmak için koruyucu
eldiven kullanın.
Aşağıda açıklandığı gibi işlem yapın:
• teker teker filtreyi ( d ) çıkartın,
• filtreyi temizleyin/değiştirin (kod 97461845),
• filtreyi yeniden monte edin.
DİKKAT:
Bu son işlemi gerçekleştirmeden önce, filtre yuvasının
ağzındaki muhtemel amalgam artıklarını ortadan kaldırın.
NOT:
Çıkartılan filtreden sıvı ve salgıların damlamasını engellemek
için bu işlemlerin çalışmakta olan bir aspiratör sonda ile
gerçekleştirilmesi genel geçer bir kaidedir.
9.4. CERRAHİ ASPİRASYON
Cerrahi aspiratör, uygun bir ürün kullanılarak temizlenmelidir.
DİKKAT:
Aspirasyon tesisatının temizliği için STER 3 PLUS (CEFLA
s.c.) öne- rilmektedir. %6’lık solüsyon (1 litre suda 60 ml’lik
ürün).
Her cerrahi müdahale bitiminde.
• Kanüllerin her birini yaklaşık yarım litre hijyenik çözelti kullanarak
otomatik yıkama döngüsüye veya vakumla yıkayın.
• Kanül port uç birimlerini, cihaz ile bilgileri göz önünde tutarak, otoklavda
135° C'de (2 bar) su buharı ile sterilize edin.
Her çalışma günü sonunda.
• Su ve havayı ardı ardına getirerek 1 litre suyu her bir kanül ile çekiniz
(sırayla kanülü suya batırarak ve suyun dışında tutarak).
• Su ile yıkadıktan sonra kanüllerin her birini yaklaşık yarım litre hijyenik
çözelti kullanarak otomatik yıkama döngüsü veya vakumla yıkayın.
DİKKAT:
Herhangi bir dezenfektan ürünün kullanımı, üretici firma
tarafından verilen düzenlemelere göre yapılmalıdır.
NOT:
bu işlemlerden sonra, emme sistemini kurutmak için içerideki
tüm havayı çekmeniz önerilir (5 dakika).
Haftada bir defa.
Kanülü bağlantı kordonundan çıkarın ve O-Halkasını veya ( o ) S1 Ohalkasını koruyucu (CEFLA s.c.) kullanarak yağlayın.
Yılda bir kere.
Aspirasyon tüplerini ve kanül-taşıyıcı uçları yenisi ile değiştiriniz.
TR
83
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
9.5. CATTANI CERRAHİ SEPARATÖR
Her çalışma günü başında.
Filtrenin ( d ) içine bir VF CONTROL PLUS tablet ( v ) yerleştirin (CEFLA
s.c.)
DİKKAT:
Bu işlem, enfekte malzeme ile olası bir teması engellemek
adına sadece eldiven giyilerek gerçekleştirilmelidir.
Her cerrahi müdahale bitiminde.
• Kanüllerin her birini yaklaşık yarım litre hijyenik çözelti kullanarak
otomatik yıkama döngüsüye veya vakumla yıkayın.
• Kanül port uç birimlerini, cihaz ile bilgileri göz önünde tutarak, otoklavda
135° C'ye (2 bar) kadar su buharı ile sterilize edin.
Her çalışma günü sonunda.
• Su ve havayı ardı ardına getirerek 1 litre suyu her bir kanül ile çekiniz
(sırayla kanülü suya batırarak ve suyun dışında tutarak).
• Su ile yıkadıktan sonra kanüllerin her birini yaklaşık yarım litre hijyenik
çözelti kullanarak otomatik yıkama döngüsü veya vakumla yıkayın.
NOT:
bu işlemlerden sonra, emme sistemini kurutmak için içerideki
tüm havayı çekmeniz önerilir (5 dakika).
Her 15 gün.
• Separatör çanağını ve sondaları, aşındırıcı olmayan bir sünger ve nötr
deterjan kullanarak temizleyin.
• Separatör çanağı tahliye valfini, özel boru temizleyicisini kullanarak
temizleyin.
Yılda bir kere.
• Hava deliklerinin ve çıkışların kontrolü, tüm dahili boruların, plastiklerin
ve eskimeye maruz kalan lastiklerin kontrolü.
Muayenehaneden birkaç gün uzaklaşmadan önce.
• Aspiratörü sıvı çekmeden 20 - 30 dakika çalıştırınız. Emici ünite
tamamen kuruyacaktır. Böylece nemin ve temel maddelerin neden
olduğu, zaman zaman körüğü tıkayabilen ve son olarak ta motoru
durdurabilen tuz oluşumu önlenecektir.
Separatör çanağı nasıl sökülür.
DİKKAT:
Bu işlem, enfekte malzeme ile olası bir teması engellemek
adına sadece eldiven giyilerek gerçekleştirilmelidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koltuğu maksimum yüksekliğe getiriniz.
Yanal su ünitesinin kapağını açınız (bakın paragraf 7.7.).
Elektrik kutusunu ( b ) ve eğer mevcutsa oksijenli ( a ) su tankını çevirin.
Separatör çanağını, kapak üzerinde bulunan zamanlama düğmesine (
c ) basarak tamamen boşaltın.
Eğer mevcut ise, merkezi sistemler için olan valfi ( s ) çıkartın.
Çanağı, tahliye pompasından ( k ) ayrılıncaya dek çevirin ve kaldırın.
Çanağı ( d ), yan elastikleri ( e ) kaldırarak kapaktan ( f ) çıkartın.
Temizlik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, çanağı ( d ), öncelikle Oring S1-Koruyucusu ile O-ring contalarını yağlayarak yeniden monte
edin (CEFLA s.c.).
Son olarak elektrik kutusunu, tankı yeniden konumlandın ve yan su
carter'ini yeniden kapatın.
Drenaj pompasının bloke olduğunun bildirilmesi.
TOUCH DISPLAY üzerindeki ilgili bir ikon ( A ), separatör çanağının
altına yerleştirilmiş olan drenaj pompasının bloke olup olmayacağını
bildirir.
Bu noktada aletin kapatılması ve separatör çanağının manuel olarak
boşaltılması tavsiye edilmektedir.
Eğer ikon yeniden belirirse Teknik Servis’i arayınız.
84
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
9.6. TÜRBİN HAVA DÖNÜŞ FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ
Türbinin hava dönüşünde mevcut olan yağ toplama kabı filtresini (g) aylık
olarak kontrol ediniz.
Gerekirse, filtreleme elemanını yenisi ile değiştiriniz (sipariş kodu
97290014).
9.7. CATTANI YERÇEKİMLİ CERRAHİ SEPARATÖR
Separatör çanağının boşaltılması.
• Boşaltılan sıvılardan çanağı mümkün olduğunca boşaltacak şekilde,
koltuğu tamamen yukarı kaldırınız.
DİKKAT:
Bu işlem, enfekte malzeme ile olası bir teması engellemek
adına
sadece
gözlük
ve
eldiven
giyilerek
gerçekleştirilmelidir.
• Çanağı (m), saat yönünün tersine doğru sökerek çıkartınız.
• Cihaza eklenmiş ilgili CATTANI bilgilerini referans alarak, kayıp için
çanağı uygun kutuya boşaltın (ürün kodu 97290027).
DİKKAT:
Amalgamla dolu kapların elden çıkarılması ile ilgili yerel ve
ulusal Yönetmeliklere riayet ediniz.
9.8. METASYS AMALGAM SEPARATÖRÜ
METASYS amalgam separatörünün bakım talimatları, eğer cihaz bu tipte
bir separatör ile donatılmış ise, cihaza eklenmiştir.
Separatörün kontrol cihazı, su ünitesinin içinde yer almaktadır.
DİKKAT:
Ayırıcının temizlenmesi işlemlerini, enfekte malzeme ile
olası bir teması engellemek adına gözlük ve eldiven giyerek
gerçekleştirin.
DİKKAT:
Amalgamla dolu kapların elden çıkarılması ile ilgili yerel ve
ulusal Yönetmeliklere riayet ediniz.
TR
85
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
9.9. DÜRR AMALGAM SEPARATÖRÜ
DÜRR amalgam separatörünün bakım talimatları, eğer cihaz bu tipte bir
separatör ile donatılmış ise, cihaza eklenmiştir.
Separatörün kontrol cihazı, su ünitesinin içinde yer almaktadır.
DİKKAT:
Ayırıcının temizlenmesi işlemlerini, enfekte malzeme ile
olası bir teması engellemek adına gözlük ve eldiven giyerek
gerçekleştirin.
DİKKAT:
Amalgamla dolu kapların elden çıkarılması ile ilgili yerel ve
ulusal Yönetmeliklere riayet ediniz.
9.10. KOLTUK
Koltuk, özel bakım işlemleri gerektirmemektedir.
Yine de bir ANTHOS yetkili teknisyeni tarafından her yıl genel bir işleyiş
kontrolü yapılması tavsiye edilir.
86
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
10. UYARI MESAJLARI
M = Konsol ekranındaki mesaj
C = Sebep
R = Çözüm
M: “H2O rezervi, tankı doldurunuz”
C: Bağımsız sıvı beslemesi için tank içerisinde bulunan sıvı seviyesi minimum seviyenin altına indi.
R: Tankı doldurunuz (paragraf 7.2.’ye bakınız).
M: “Aletleri yerine yerleştirin”
C: Hijyen döngüsünün ayarlanması sırasında sistem, çıkartılmış bir alet tespit etti.
R: Tüm aletlerin doğru bir şekilde yerine konduğundan emin olunuz ve döngü ayarlarını tekrarlayınız. Eğer hata mesajı tekrar belirirse Teknik Servisi
arayın.
M: “Aletleri kontrol ediniz, döngüyü tekrarlayınız”
C: Hijyen veya yıkama döngüsü sırasında sistem, yerinden çıkartılmış aletler tespit etti.
R: Seçili olan aletleri kontrol ediniz ve hijyen (paragraf 7.4.’e bakınız) ya da yıkama (paragraf 7.5.’e bakınız) döngüsünü tekrarlayınız.
M: “H2O2 rezervi, tankı doldurunuz”
C: İlgili tankta bulunan oksijenli su seviyesi, minimum seviyesinin altına indi.
R: Oksijenli su tankını doldurun (bkz. paragraf 7.4.).
M: “H2O sprey musluklarını açınız”
C: Hijyen döngüsü sırasında sistem, kanalların oksijenli su ile doldurulması evresini gerçekleştiremiyor.
R: Sprey su musluklarını açınız ve hijyen döngüsünü tekrarlayınız (paragraf 7.4.’e bakınız). Eğer hata mesajı tekrar belirirse Teknik Servisi arayın.
M: “Tüm aletleri çıkartınız”
C: Hijyen döngüsü sırasında sistem, bir iç arıza tespit etti.
R: Tüm aletleri seçerek hijyen döngüsünü tekrarlayınız. Eğer hata mesajı tekrar belirirse Teknik Servisi arayın.
M: “WHE boşaltmayı gerçekleştiriniz”
C: WHE sisteminde arıza.
R: İç WHE tankının boşaltılmasını gerçekleştiriniz ve sistemi eski haline geri getiriniz (paragraf 5.1.1.2.3.’e bakınız). Eğer hata mesajı tekrar belirirse
Teknik Servisi arayın.
M: “WHE seçiniz”
C: Sistem, WHE sisteminin açık olmasını gerektiren bir işlev gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
R: WHE sistemini aktive ediniz (paragraf 7.3.’e bakınız).
M: “Kanülü kontrol ediniz, döngüyü tekrarlayınız”
C: Hijyen ya da yıkama döngüsü sırasında sistem, kanüllerin kendi girişlerine bağlı olmadığını tespit etti.
R: Kanüllerin bağlantısının doğru bir şekilde yapılmış olduğunu kontrol ediniz ve hijyen (paragraf 7.4.’e bakınız) ya da yıkama (paragraf 7.5.’e bakınız)
döngüsünü tekrarlayınız. Eğer hata mesajı tekrar belirirse Teknik Servisi arayın.
M: “En azından bir aleti çıkartınız”
C: Herhangi bir alet ya da bardak seçmeden bir hijyen döngüsü başlatılmaya çalışıldı.
R: En azından bir alet ya da bardak seçerek hijyen döngüsünü tekrarlayınız. Eğer hata mesajı tekrar belirirse Teknik Servisi arayın.
M: “Konfigüre edilmiş alet”
C: Masa konumundaki alet otomatik olarak fabrika verileri ile yapılandırıldı.
R: Eğer hata mesajı tekrar belirirse Teknik Servisi arayın.
M: “Kanülü yerine koyunuz”
C: Diş ekipmanı çalıştırıldığında, aspirasyon kanülleri çıkartılmış durumdalar.
R: Aspirasyon kanüllerinin yuvalarında doğru şekilde konumlandırıldıklarını kontrol edin. Eğer hata mesajı tekrar belirirse Teknik Servisi arayın.
M: “Aleti yerine yerleştirin”
C: Diş ekipmanı çalıştırıldığında, bir alet çıkarılmış durumda.
R: Bütün aletlerin yuvalarında doğru şekilde konumlandırıldıklarını kontrol edin. Eğer hata mesajı tekrar belirirse Teknik Servisi arayın.
M: “Filtre, aspirasyon kanüllerini kontrol ediniz”
C: Kanül yıkama döngüsünde hata.
R: Filtrelerin temiz olduklarını, kanüllerin kapalı olmadıklarını veya aspiratör grubunun doğru şekilde çalıştığını kontrol edin, daha sonra yıkama
döngüsünü tekrar edin. Eğer hata mesajı tekrar belirirse Teknik Servisi arayın.
M: “Su acil durum etkin”
C: Otomatik bir hareket esnasında, asistan masası bir engel ile karşılaştı.
R: Engeli ortadan kaldırın ve arzu edilen programın düğmesine yeniden basın.
M: “Koltuğu alçaltın”
C: Lavabo hareket etmiyor çünkü koltuk enterferans alanında.
R: Koltuğu, enterferans alanından çıkana dek alçaltın.
M: “Lamba sigortalarını kontrol edin”
C: İşlem lambası besleme gerilimi olmadığından açılmıyor.
R: Teknik Desteği arayınız.
M: “Periyodik bakımı gerçekleştirin”
C: Sistem periyodik bakıma ihtiyaç duyar.
R: Bakım işlemini programlamak içi Teknik Servisi arayın.
TR
87
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
M: “Platform acil durum etkin”
C: Koltuk bir engel ile karşılaştı.
R: “Koltuğu kaldırma” düğmesine basın ve engeli ortadan kaldırın.
M: “Sırtlık acil durum etkin”
C: Sırtlık bir engel ile karşılaştı.
R: “Koltuğu kaldırma” düğmesine basın ve engeli ortadan kaldırın.
M: “Lavaboyu taşıyın”
C: Koltuk, lavabo enterferans alanında olduğundan hareket etmiyor.
R: Lavaboyu, enterferans alanından çıkana dek taşıyın.
M: “Koltuk acil durum etkin”
C: Koltuk bir engel ile karşılaştı.
R: “Koltuğu kaldırma” düğmesine basın ve engeli ortadan kaldırın.
M: “Delivery acil durum etkin”
C: Side Delivery masası bir engel ile karşılaştı.
R: “Koltuğu kaldırma” koltuk düğmesine basın ve engeli ortadan kaldırın.
M: “Koltuk bloke, aleti yerine koyun”
C: Bir alet çıkarılmış iken, bir koltuk hareketi istendi.
R: Aleti yerine koyun ve koltuk hareketini tekrar edin.
M: “Koltuk blokajı etkin”
C: Koltuk blokaj durumunda iken, bir koltuk hareketi istendi.
R: Koltuk blokajını kaldırın (bkz. paragraf 4.).
DİKKAT:
M: “XXXX, teknik servisi arayın” (XXXX sayısal bir kodu belirtir).
C: Bu tip bir mesaj, dahili ciddi bir probleme işaret eder.
R: Hata numarasını belirterek Teknik Servisi arayın.
88
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
11. TEKNİK VERİLER
Kurulum planı:
97042086
Su besleme kapasitesi:
10 l/dak
Teknik kitapçık:
97071156
Su tüketimi:
2 l/dak.
Operasyon ünitesinin yedek parça
katalogu:
97023117
Suyun sertliği:
< 25 °f ( 14 °d )
Koltuğun yedek parça katalogu:
97023117
Boşaltım bağlantısı:
ø40 mm.
90 Kg.
Boşaltım kapasitesi:
10 l/dak.
115 Kg.
Boşaltım borusunun eğimi:
10 mm/m.
Koltuğun azami taşıma kapasitesi:
190 Kg.
Aspirasyon bağlantısı:
ø40 mm.
Nominal gerilim:
230V~
Aspirasyon basıncı (minimum):
65 mbar.
Nominal frekans:
50/60 Hz.
Aspirasyon kapasitesi:
450 l/dak.
Kullanılan kuvvet:
1500W
Onay markası:
CE 0051
Hava bağlantısı:
1/2 Gaz.
Uygun elektrik tesisatı:
IEC 60364-7-710
Hava besleme basıncı:
6-8 bar.
Ambalaj ebatları:
1570 x 780 x 1325(h)
Hava besleme kapasitesi:
82 l/dak.
Koltuk ebatları:
1510 x 730 x 1000(h)
Su bağlantısı:
1/2 Gaz.
Ünite yükleme ağırlığı:
145 Kg.
Su besleme basıncı:
3-5 bar.
Koltuğun yükleme ağırlığı:
150 Kg.
Operasyon ünitesinin maksimum
ağırlığı:
Dişçi koltuğunun maksimum
ağırlığı:
SİGORTALAR
Tanım
Dental ünite.
Sigorta F2
Sigorta F4
Sigorta F5
Sigorta F6
Koltuk.
Sigorta F1
Hızlı başlangıçlar.
Sigorta
MONITOR Besleyicisi.
Sigorta
Değer
Koruma
Pozisyon
T 12,5 A
T 6,3 A
T 6,3 A
T 6,3 A
230 V~: Dental ünite besleme hattı.
Orta koruyucu: Su.
Orta koruyucu: Dental ünite.
Orta koruyucu: Operasyon lamb.
Bağlantı kabı.
Bağlantı kabı.
Bağlantı kabı.
Bağlantı kabı.
T 6,3 A
230 V~: Koltuk besleme hattı.
Bağlantı kabı.
T2A
230 V~: Elektrik prizinin besleme hattı.
Bağlantı kabı.
T4A
21 V~ : MULTIMEDIA besleme hattı.
Koltuk fişi kısmı.
TR
89
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
11.1. BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ
A7 PLUS CONTINENTAL MODELİNİN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ
90
TR
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
A7 PLUS INTERNATIONAL MODELİNİN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ
TR
91
A7 Plus – KULLANIM TALİMATLARI
12. İŞLETİM BİRİMİ GENEL BAKIM ŞEMASI
NE ZAMAN
İş gününe
başlamadan önce.
Her uygulamadan
sonra.
NE
NASIL
Yoğunlaşmanın
boşaltılması.
/
Bkz. paragraf 9.2.
Emme ayırıcı CATTANI.
Her emme filtresinin içine bir VF CONTROL PLUS tableti
yerleştirin.
Bkz. paragraf 9.5.
Anguldurva ünitesi.
Dış yüzeyini sterilize veya dezenfekte edin.
Alete ek olarak verilmiş
evraklara bakın.
Türbın.
Dış yüzeyini sterilize veya dezenfekte edin.
Bkz. paragraf 5.4.
Mikromotor.
Dış kısmı dezenfekte edin.
Bkz. paragraf 5.5.
Kretuar.
Dış yüzeyini sterilize veya dezenfekte edin.
Bkz. paragraf 5.6.
Enjektör.
Dış yüzeyini sterilize veya dezenfekte edin.
Bkz. paragraf 5.3.
Kül lamba.
Fiber optiği sterilize edin ve dış kısmı dezenfekte edin.
Bkz. paragraf 5.7.
Telecamera
kamerası.
C-U2
Cerrahi emme tüpleri.
Kreşuar.
METASYS cerrahi
separatör.
DÜRR cerrahi separatör.
Gerektiği
durumlarda.
Operasyon lambası.
Bkz. cihaz ekindeki doküman.
/
Lamba direğine bağlı
monitör.
Bkz. cihaz ekindeki doküman.
/
Cerrahi emme filtresi.
TR
Bkz. paragraf 7.1.
/
İş gününün sonunda.
92
Bkz. paragraf 9.4.
Bkz. cihaz ekindeki doküman.
Kreşuarın filtresi.
Her yıl.
Bkz. paragraf 5.8.
/
Vernikli yüzeyler ve
koltuk döşemeliği.
Her ay.
Dış kısmı dezenfekte edin.
Aşındırıcı veya asitli malzemeler kullanmayın.
Her kanül ile yaklaşık 1/2 litrelik hijyen sağlayıcı solusyon
çektirin. Kanül-taşıyıcı terminallerini sterilize ediniz.
Seramik maddeleri ticari deterjanlar ile temizleyin.
Aşındırıcı veya asitli malzemeler kullanmayın.
Bkz. cihaz ekindeki doküman.
Çıkarılabilir alet
kordonları.
Her hafta.
PARAGRAFI OKUYUN
Üreticinin talimatları beklenirken, uygun dezenfektan ürün ile
temizleyin.
Aşındırıcı veya asitli malzemeler kullanmayın.
Üreticinin talimatları beklenirken, uygun dezenfektan ürün ile
temizleyin.
Ürünü, tek kullanımlık yumuşak kağıt üzerine püskürtün.
Aşındırıcı veya asitli malzemeler kullanmayın.
Akar su altında filtreyi temizleyin.
İçeriğin ayrı şekilde atılması gerekmektedir.
Filtreyi kontrol edin ve aspirasyon akışının düşmesi durumda
değiştirin (kod 97461845).
Bkz. paragraf 5.
Bkz. paragraf 1.4.
Bkz. paragraf 7.1.
Bkz. paragraf 9.3.
Cerrahi emme tüpleri.
Tükürük emicinin ucundaki filtreyi temizleyin.
Bkz. paragraf 9.4.
Hidrolik tükürük emici.
Tükürük emicinin ucundaki filtreyi temizleyin.
Bkz. paragraf 6.6.
CATTANI cerrahi
separatör.
Separatör çanağını, tahliye valfini ve sondaları temizleyin.
Bkz. paragraf 9.4.
Kanül-taşıyıcı uç birimleri.
O-halkasını yağlayın.
Bkz. paragraf 9.4.
Türbin geri dönüş hava
filtresi.
Dişçi koltuğu.
Filtreyi kontrol edin ve eğer gerekiyor ise değiştirin (kod
97290014).
Genel çalışma kontrolü için Teknik Yardım ile temasa geçin.
Bkz. paragraf 9.6.
/

Benzer belgeler

Base XML

Base XML 5.9. ENTEGRE EDİLMİŞ ZEN-Xi SENSÖRÜ ...................................................................................................................................................37

Detaylı