Canine Heartworm (CHW) Ag Hızlı Test Kiti

Yorumlar

Transkript

Canine Heartworm (CHW) Ag Hızlı Test Kiti
Siyavuşpasa Mah. Barbaros Cad. 3.Sok.
No:36-38, Bahçelievler, 34182, İSTANBUL
Tel: +90 (212) 441 15 75
Fax: +90 (212) 441 15 49
[email protected]
www.vettekmed.com
Canine Heartworm (CHW) Ag Hızlı Test Kiti
HASTALIK HAKKINDA BİLGİ
Canine Heartworm, köpeklerin sağlığına çok büyük hasar verebilen, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır.
Hastalığa, kalbin sağ tarafına bitişik geniş kan damarlarında yaşayan, Dirofilaria immitis olarak adlandırılan uzun ve
beyaz kurtçuklar yol açmaktadır. Hastalık enfektif larvaları taşıyan sivrisinekler ile yayılır. Isırıktan sonra enfektif larva
vücut dokusundan geçerek kalbe girer ve birkaç ay içerisinde burada yetişkin hale gelir. Büyük rakamlarda yetişkin
kurtçuk birikmesi kan akışını aksatır, bu da köpeğin kalbine, akciğerine, karaciğer böbreklerine ciddi zarar verir. Genelde
siteminde birkaç kurtçuk bulunan kopek normal bir hayat sürebilir. Fakat ilerleyen safhalarda zor nefes alma, öksürük,
kolay yorulma, kilo kaybı ve bayılma gibi semptomlar görülmektedir. Kontrol edilmezse ölüme kadar gidebilir.
Rapidy CHW Ag Hızlı Test Kiti ile Heartworm 10 dakika içinde doğru olarak teşhis edilebilmektedir.
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Rapidy CHW Ag Hızlı Test Kiti, serum, plazma veya tam kanda Heartworm antijenlerinin kalitatif tespiti için kullanılan
immünokromatografik bir çözümleme cihazıdır.
Kartın yüzeyinde test çizgisi olarak “T” ve kontrol çizgisi olarak “C” harfleri bulunmaktadır. Sonuç penceresindeki test ve
kontrol çizgileri herhangi bir numune çalışması yapılmadan önce görünmezler. Kontrol çizgisi prosedürel kontroller için
kullanılmaktadır. Eğer test prosedürü doğru olarak uygulanıyorsa ve kontrol çizgisinin test reaktifleri çalışıyorsa, kontrol
çizgisi her durumda ortaya çıkmalıdır. Eğer örnek içerisinde yeterli miktarda Heartworm antijeni varsa, sonuç
penceresinde mor bir test çizgisi görülecektir. Test bantlarında, hem yakalayıcı hem tespit edici madde olarak, özel
olarak seçilen Heartworm antikorları kullanılmıştır. Bu özellik cihazın serum, plazma veya tam kandaki Heartworm
antijenlerini yüksek doğruluk oranıyla tespit etmesini sağlamaktadır.
İÇİNDEKİLER
- Damlalık ve kurutucu ile birlikte 1 adet test kaseti içeren alüminyum folyo kese
- İçinde 0.5 mL dilüent bulunan örnek toplama tüpü
- Santrifüj tüpü
- Kullanma kılavuzu
UYARILAR
1) En iyi sonuç için, bu kılavuzda bulunan tüm talimatlara tam olarak uyulması gerekmektedir.
2) Tüm örneklere potansiyel olarak hastalık taşıdıkları düşünülerek muamele edilmelidir.
3) Kullanılmadan hemen öncesine kadar test kitini kendi kapalı kesesinden çıkarmayınız ve keseyi açmayınız.
4) Testler tek kullanımlıktır, ikinci kere kullanmayınız.
5) Çözümleme yapılmadan önce tüm reaktifler oda sıcaklığına getirilmelidir.
6) Reaktifleri, paketlerin üstünde yazan son kullanma tarihlerinden sonra kullanmayınız.
7) Bir test kitine ait tüm parçalar standart toplu bir birim olarak kalite kontrol testinden geçirilmiştir. Farklı lot
numaralarına sahip parçaları birbirleriyle karıştırarak kullanmayınız.
SAKLAMA KOŞULLARI
Kitler oda sıcaklığında (2-30°C)’de saklanabilir. Test kiti paket üzerinde yazan son kullanma tarihine kadar bozulmadan
kalacaktır. HİÇBİR ŞEKİLDE DONDURMAYINIZ. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
Siyavuşpasa Mah. Barbaros Cad. 3.Sok.
No:36-38, Bahçelievler, 34182, İSTANBUL
Tel: +90 (212) 441 15 75
Fax: +90 (212) 441 15 49
[email protected]
www.vettekmed.com
ÖRNEK HAZIRLANMASI (Tam Kan veya Serum)
1) Köpekten alınan kan örneğine santrifüj uygulayarak elde edilen serum veya plazmayı direkt olarak kullanabilirsiniz.
2) Veya tam kanı dilüent ile 1:1 oranında seyrelterek kullanabilirsiniz. NOT: Dedektör hassasiyetinin artması için serum
kullanılması önerilir.
3) Örnek, numuneler toplandıktan hemen sonra test edilmelidir.
4) Toplanan numuneler yalnızca bu test için kullanılmalıdır.
5) İçinde tortu olan örnekler tutarsız test sonuçlarına yol açabilirler. Bu örnekler çözümlemeden önce berraklaştırılmalıdır.
TEST PROSEDÜRÜ
1) Testten önce tüm kit parçalarının ve örneğin oda sıcaklığına ulaşmasını sağlayınız.
2) Test kasetini aluminyum folyodan kullanılmadan hemen önce çıkarınız.
3) Test kasetini yatay olarak yerleştiriniz ve “S” deliğine örnekten 3 damla damlatınız.
4) Test sonucunu 5 ila 10 dakikada arasında yorumlayınız. 10. dakikadan sonra alınan sonuçlar geçersiz sayılır.
SONUÇLARIN YORUMLANMASI
Sonuç penceresinde yalnızca bir bandın oluşması negatif sonucu gösterir. Sonuç penceresinde 2 bandın oluşması (“T” ve
“C”) , hangi bandın önce oluştuğuna ve çizginin bulanık veya net olmasına bakılmaksızın pozitif sonucu gösterir. Eğer
sonuç penceresinde kontrol bandı gözükmüyorsa, sonuç geçersiz sayılır.
SINIRLAMALAR
1) Bu test in-vitro diagnostik kullanımlar içindir.
2) Tüm diğer diagnostik testlerde olduğu gibi, sonuçlar veterinerin bilgisi dahilinde olan diğer klinik bulgular ile beraber değerlendirilmelidir.
3) Kesin sonuç için, teşhis konmadan önce PCR gibi diğer test metotlarının da uygulanması önerilir.

Benzer belgeler

CPV Testi Kullanma Kılavuzu

CPV Testi Kullanma Kılavuzu 2) Tüm örneklere potansiyel olarak hastalık taşıdıkları düşünülerek muamele edilmelidir. 3) Kullanılmadan hemen öncesine kadar test kitini kendi kapalı kesesinden çıkarmayınız ve keseyi açmayınız. ...

Detaylı

Giardia Testi Kullanma Kılavuzu

Giardia Testi Kullanma Kılavuzu 2) Tüm örneklere potansiyel olarak hastalık taşıdıkları düşünülerek muamele edilmelidir. 3) Kullanılmadan hemen öncesine kadar test kitini kendi kapalı kesesinden çıkarmayınız ve keseyi açmayınız. ...

Detaylı

CDV Testi Kullanma Kılavuzu

CDV Testi Kullanma Kılavuzu 2) Tüm örneklere potansiyel olarak hastalık taşıdıkları düşünülerek muamele edilmelidir. 3) Kullanılmadan hemen öncesine kadar test kitini kendi kapalı kesesinden çıkarmayınız ve keseyi açmayınız. ...

Detaylı