moda tasarım teknisyeni

Transkript

moda tasarım teknisyeni
MODA TASARIM TEKNİSYENİ
_______________________________________________________
TANIM
Giysilerin ve giysiyi tamamlayan takı, eldiven, eşarp, çanta, kemer gibi
parçaların tasarımını yapan, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürüp ilk
denemelik ürünü gerçekleştiren kişidir.
_______________________________________________________
A- GÖREVLER
-
Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde, uygulanabilir nitelikte giysi
tasarımı yapar,
Bu tasarıma uygun tekstil ürününü saptar veya tekstil ürününe göre model
tasarımı yapar,
Tasarımını teknik çizim ve moda grafikleri (artistik çizim) ile ifade eder,
Bilgisayar desteğinde veya elle çizdiği modelin kalıbını hazırlar,
Kesim planı ve malzeme hesabı yapar,
İlk deneme üretimini gerçekleştirir,
Tasarımlara uygun aksesuar seçimi yapar,
Dericilik sektöründe, ayakkabı, çanta, kemer vb. modelleri tasarlar,
Bu modellerin kalıbını hazırlayarak üretim aşamasına gelinmesini sağlar,
Modelin kalıbını hazırlar ve gerektiğinde üretime geçilmesini sağlar,
Farklı amaçlara yönelik koleksiyon hazırlar,
Çağdaş moda ile kuramsal bilgilerini birleştirerek alanı ile ilgili görsel ve
basılı kaynakları izler, çalışmalarına yansıtır.
KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
Bilgisayar, atölye masası, çeşitli makaslar (karton kesme makası, çit makası),
delme aleti (biz), sanayi tipi dikiş makinesi, 5 iplikli overlok makinesi, ilik
makinesi, vakumlu ütü presi, kalıp çizme masası (pazen kaplı), buharlı el
ütüsü, boya malzemeleri, kumaş vb. tekstil ürünleri, dikiş malzemeleri,
çeşitli kalem ve cetveller.
İZMİR
A 1.1 2014/I
MODA TASARIM TEKNİSYENİ
_______________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Moda Tasarım Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Modayla ilgili,
- Hayal gücü zengin, yaratıcı, yeniliklere açık, estetik görüşe sahip,
- Değişik modeller tasarlayabilme ve koleksiyon hazırlayabilme becerisine
sahip,
- Tasarımlarını teknik ve artistik çizgilerle ifade edebilme gücüne sahip,
- Renkleri ve şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- Düzenli, insanlarla iyi iletişim kurabilme ve ikna edebilme özelliğine sahip,
kimseler olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamı, çalıştığı yere göre farklılık gösterir. Dericilikle uğraşan
işletmelerde, çalışma ortamı kokuludur. Normalde ise aydınlık ve sessizdir.
Çalışırken desinatörlerle, stilistlerle, kalıpçılarla, makinecilerle ve
meslektaşlarıyla iletişimde bulunur.
İZMİR
B-C 1.1 2014/I
MODA TASARIM TEKNİSYENİ
_______________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
Mesleğin eğitimi daha önceki yıllarda meslek liselerinin Moda Tasarımı
bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu isimde alan ve dal
bulunmamaktadır. Aşağıdaki eğitimle ilgili bilgiler eğitimin verildiği
dönemi kapsamaktadır
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
-
Ortaokulu tamamlamış olmak,
Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş
koşullarını taşımak.
-
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci
alanını belirler.
Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler
ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı,
öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate
alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
-
-
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında
ise uygulamalı olarak verilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
-
İZMİR
Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.
D 1.1 2014/I
MODA TASARIM TEKNİSYENİ
_______________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Moda Tasarım Teknisyenleri; hazır giyim işletmeleri, deri hazır giyim
işletmeleri, deri aksesuar işletmelerinin model hazırlama, kalıp hazırlama,
üretim ve kalite kontrol birimlerinde çalışabilirler.
Ülkemizde, tüm bilgilerle donatılmış, model analizi yapabilen, kalıp
hazırlayan, giysi üreten, aksesuar tasarımı yapabilme becerisine sahip moda
tasarımcılarına gereksinim vardır. Moda, kendini her gün yenileyen bir alandır.
Dolayısıyla, eskimesi veya yok olması söz konusu değildir. Moda tasarımcısı
da kendini yenileyebildiği ölçüde mesleğini devam ettirecektir.
Çalışma alanı geniştir. İsterse hazır giyimde, deri hazır giyimde, deri
aksesuarda; model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim veya kalite kontrol
bölümlerinde çalışabilir.
Ayrıca, meslek elemanları kendi işyerlerini açabilirler.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
- 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki
eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde
personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel
çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret
verilir.
- Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili
sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal
imkânlarından faydalanır.
EĞİTİM SONRASI
Moda Tasarım Teknisyeni olarak özel bir iş yerinde işe başlayan bir kişi net
asgari ücretin en az 2-3 katı civarında ücret alır. Bu kazanç işyerinin
büyüklüğüne ve deneyim durumuna göre net asgari ücretin 5-6 katına çıkabilir.
İZMİR
E-F 1.1 2014/I
MODA TASARIM TEKNİSYENİ
_______________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Meslek liselerinin Moda Tasarımı bölümünden mezun olanlar istedikleri
takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş
için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde,
ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Moda Tasarım Teknisyeninin yükselmesi, kendini yenilemesine, deneyimine
ve yaratıcılık gücüne bağlıdır. Unvanı değişmez, ancak çalışması ve yaratıcılığı
ile piyasada aranan ve tutulan bir moda tasarımcısı olabilir.
BENZER MESLEKLER
-
İZMİR
Modelistlik,
Desinatörlük,
Grafikerlik,
Stilistlik,
Tekstil Tasarım Teknisyenliği.
G 1.1 2014/I
MODA TASARIM TEKNİSYENİ
_______________________________________________________
H- EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
-
Meslek elemanları,
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
I- KAYNAKÇA
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
İZMİR
H-I-İ 1.1 2014/1

Benzer belgeler