Üsküdar Belediyesi Hizmet Standartları Raporu

Yorumlar

Transkript

Üsküdar Belediyesi Hizmet Standartları Raporu
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI RAPORU
Belediyeler “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik” gereği Hizmet Standartlarını hazırlamakla yükümlüdürler.
Hizmet standartları, vatandaşlara doğrudan sunulan kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli
ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere; sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler
ile bu hizmetleri almak için yapılacak olan başvuruda kullanılacak belge ve formların internet
siteleri aracılığıyla paylaşılması, internet ortamında müracaat usullerinin geliştirilmesi ve bu
şekilde hizmetlere ulaşabilirliğin artırılması amacıyla hazırlanır.
Belediyemizde Harcama Birimlerine ait Hizmet Standartları, Harcama Yetkilisinin
onayı ile belirlenmiş olup bu rapor ile sunuma hazır hale getirilmiştir.
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
1
444 0 875 Çağrı Merkezi
Hattından Gelen Başvurular
2
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
3
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
4
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
5
Dilekçe Hakkının Kullanılması
6
Süper Hizmet Birimine Gelen
Başvurular
7
Web Sayfası Üzerinden Gelen
Başvurular
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan
Başvuru Formu
Dilekçe
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Başvuru Yapılan Konu ile İlgili
Hizmetin Tamamlanma Süresi
Paydaşın Cep Telefonu, E-posta
Adresine Anında Yazılı Olarak
İletilir veya Sözlü Olarak Paydaşa
Bildirilir. Her İş Kalemi İçin En
Geç 15 İş Günü İçinde Yanıt
Verilir.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Başvuru Yapılan Konu ile İlgili
Hizmetin Tamamlanma Süresi
Paydaşın Cep Telefonu, E-posta
Adresine Anında Yazılı Olarak
İletilir veya Sözlü Olarak Paydaşa
Bildirilir. Her İş Kalemi İçin En
Geç 15 İş Günü İçinde Yanıt
Verilir.
Başvuru Yapılan Konu ile İlgili
Hizmetin Tamamlanma Süresi
Paydaşın Cep Telefonu, E-posta
Adresine Anında Yazılı Olarak
İletilir veya Sözlü Olarak Paydaşa
Bildirilir. Her İş Kalemi İçin En
Geç 15 İş Günü İçinde Yanıt
Verilir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Haşim Oğuzhan
İsim
Unvan : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Süper Hizmet Koodinatörü
Adres
Tel
Faks
E.Posta
: Üsküdar Belediyesi,Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 3942
: 0216 531 31 03
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Hüsnü Saraç
İsim
Unvan : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi,Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 3102
Faks
: 0216 531 31 03
E.Posta : [email protected]
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
Bilgilendirme SMS İptali
7
Mobese Kamera Talebi
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Süper Hizmet
Birimi Talebi
Dilekçe veya Süper Hizmet
Birimi Talebi
5 Saat
3 Gün İçinde Emniyet
Müdürlüğüne Yönlendirilir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Nazım Köse
İsim
Unvan : Bilgisayar İşletmeni
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 2131
Tel
: 0216 531 30 88
Faks
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Faruk Yakaryılmaz
İsim
Unvan : Bilgi İşlem Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 -2126
Tel
: 0216 531 30 88
Faks
e.Posta : [email protected]
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Masa ve Sandalye Temini
Dilekçe
Sonuç Evrak Tesliminde Bildirilir.
7
Sahne Kurulumu
Dilekçe
Sonuç Evrak Tesliminde Bildirilir.
8
Ses Sistemi Kurulumu
Dilekçe
Sonuç Evrak Tesliminde Bildirilir.
9
Çardak Kurulumu
Dilekçe
Sonuç Evrak Tesliminde Bildirilir.
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Tamer Kara
Unvan : Teknik Personel
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 2291
Faks
: 0216 531 30 88
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: İsa Doğan
Unvan : Destek Hizmetleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 3024
Faks
: 0216 531 30 88
e.Posta : [email protected]
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
2942 Sayılı Kanuna Göre
Kamulaştırma Talebi
7
8
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
1 Ay
(2942 /8. maddeye göre yapılan
işlemlerde)
Dilekçe
1.Dilekçe
1.Dilekçe
2.Yapıya Ait 2000 Yılından
4916 Sayılı Kanuna Göre
Önceki Elektrik ve Su
Tapu Verme
Faturaları
3.Bina resimleri
4.İlgilisinin Nüfus Cüzdanı
Fotokopisi
1.Dilekçe
3194 Sayılı İmar Kanununun 17.
2.Tapu
Maddesi Gereği Satış
3.Tevhide ait Encümen Kararı
4.İmar Durumu
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
3+2=5 yıl
(Hazine'den Devir Gerçekleşmesi
Halinde, Ödemeye İlişkin Kanuni
Süre Çerçevesinde)
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Ali Sezer
İsim
Unvan : Emlak ve İstimlak Şefi
Adres : Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Tel
: 444 0 875 – 3065
Faks
: 0216 531 31 22
e.posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Eyyup Açar
İsim
Unvan : Emlak ve İstimlak Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Tel
: 444 0 875 - 2190
Faks
: 0216 531 31 22
e.posta : [email protected]
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VATANDAŞA SUNULAN
SIRA NO
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
1
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Mehmet Akif Yıldız
İsim
Unvan : Fen İşleri Müdür Yardımcısı
Adres
: Üsküdar Belediyesi,Selimiye Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 / 2223
Faks
: 0216 531 32 51
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Süleyman Çadır
Unvan : Fen İşleri Müdürü
Adres
: Üsküdar Belediyesi,Selimiye Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 / 3086
Faks
: 0216 531 32 51
e.Posta : [email protected]
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
2
3
VATANDAŞA SUNULAN
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
Bilgi Edinme Hakkının
Dilekçe veya Web Sitesi Üzerinden
Kullanılması
Doldurulan Başvuru Formu
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk
Akademilerine Öğrenci Kaydı
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dilekçe
Başvuru Formu
Nüfus Cüzdanı
1 Adet Vesikalı Fotoğraf
Wisc-r Zeka Testi
8-12 Yaş Çocuklar için Üsküdar
Çocuk Üniversitesine Öğrenci Nüfus Cüzdanı
Kaydı
Üsküdar İlçesinde Oturduğunu Gösteren
İkametgah Kağıdı
Üsküdar Gençlik Akademisine Nüfus Cüzdanı
Öğrenci Kaydı
İkametgah Kağıdı
On Line Ön Kayıt
Üsküdar Gençlik Merkezine
Nüfus Cüzdanı
Öğrenci Kaydı
İkametgah Kağıdı
Üsküdar Genç Enderuna
Başvuru Formu
Öğrenci Kaydı
Nüfus Cüzdanı
Üsküdar Fikir Sanat Merkezine Başvuru Formu
Öğrenci Kaydı
Nüfus Cüzdanı
Hepatit B Testi
Mehmet Çakır Kültür ve Spor
Tam İdrar Tahlili
Merkezi Yüzme Branşı Kaydı
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Kimlik Fotokopisi
Mehmet Çakır Kültür ve Spor
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Merkezi Fitness ,Pilates Branşı
Kimlik Fotokopisi
Kaydı
Hepatit B Testi
Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam
Tam İdrar Tahlili
Merkezi Yüzme Branşı Kaydı
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Kimlik Fotokopisi
Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Merkezi Fitness ,Pilates Branşı
Kimlik Fotokopisi
Kaydı
Üsküdar Gençlik Merkezi
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Fitness Branşı Kaydı
Kimlik Fotokopisi
Zeynep Kamil Sağlıklı Yaşam
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Merkezi Fitness Branşı Kaydı
(Bayanlara Özel)
Çamlıca Spor Okulu Yaz ve Kış
Spor Okulları Kaydı
(Voleybol,Basketbol Branşı ve
Beceri Gelişimi)
Kimlik Fotokopisi
Birim Binası
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
2 dk.
Devlet Hastanesinden veya-RAM
(Rehberlik ve Araştırma Merkezi)
Nüfus Müdürlüğü
5 dk.
2 dk.
Nüfus Müdürlüğü
2 dk.
Nüfus Müdürlüğü
Birim Binası
Birim Binası
2 dk.
5 dk.
2 dk.
2 dk.
2 dk.
2 dk.
2 dk.
2 dk.
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
2 dk.
Kimlik Fotokopisi
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Yağmur Aşkın
Unvan : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Yardıcısı
Adres
Tel
Faks
BELGENİN ALINACAĞI YER
: Üsküdar Belediyesi, Burhaniye Mah.Gençlik Merkezi
: 444 0 875 - 4122
: 0216 557 75 39
Spor İşleri Şefliği İlk Müracaat Yeri
İsim
: İbrahim Örenbaş
Unvan : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Adres : Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Tel
: 0216 310 83 83
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Yakup Öksüz
Unvan : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Burhaniye Mah.Gençlik Merkezi
Tel
: 444 0 875 - 4103
: 0216 557 75 39
Faks
e.Posta : [email protected]
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Erhan Açıkalın
İsim
Unvan : Memur
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 2234
Tel
: 0216 531 32 88
Faks
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Birgivi Dertli
İsim
Unvan : Hukuk İşleri Müdürü
Adres
Tel
Faks
: Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 3095
: 0216 531 32 88
e.Posta : [email protected]
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
Yapı Ruhsat Belgesi Tanzimi
7
Avan Proje Onayı
8
Vaziyet Planı Onayı
9
Yıkım Belgesi
10
Eski Eser İskan (Yapı Kullanma
İzin) Belgesi Tanzimi
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
Eski Eser Basit Onarım Ön İzin
Belgesi
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
1-Onaylı Avan Proje
2-Eski Eser İçin; Kurul Onaylı
Restorasyon Projesi
3-Müellif, Fenni Mesul,
Müteahhid Evrakları
1- Dilekçe
2- Avan Proje
1- İmar Durumuna Uygun
Vaziyet Planı
1- Kot Kesit
2-Tapu Müdürlüğü Yazısı
3- Nüfus Müdürlüğü Yazısı
4- Fenni Mesul Evrakları
1- Başvuru
2- Proje Müellifi Ve TUS
(Teknik Uygulama
Sorumluluğu) Onaylı İş Bitirme
Ve İskan Raporu
3- Enerji Kimlik Belgesi
4- LİHKAB Tarafından
Düzenlenen Röperli Kroki
5- Kontur Gabari
11
BELGENİN ALINACAĞI YER
1- Yapılacak İşlerin Detaylı
Bildirildiği Dilekçe
2- Tapu Örneği Yada
Muvafakatname
3- Yapıya Ait Fotoğraflar
4-Yapının II. Grup Olduğuna
İlişkin Kurul Kararı
5- I. Grup Yapılarda Kurul
Kararı İle İzin
6-TUS (Teknik Uygulama
Sorumluluğu) Bilgileri
İlgili Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu
15 İş Günü
10 İş Günü
Durum Büro Şefliği
Harita Büro Şefliği
Tapu Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
4 İş Günü
15 İş Günü
15 İş Günü
LİHKAB (Lisanslı Harita
Kadastro Bürosu)
LİHKAB (Lisanslı Harita
Kadastro Bürosu)
Tapu Müdürlüğü
İlgili Kültür Varlıklarını Koruma
Kurulu
5 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
İlk Müracaat Yeri
: Şamil Poyraz
İsim
Unvan : İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 – 2003
Faks
: 0216 531 31 17
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Mehmet Akyüz
Unvan : İmar ve Şehircilik Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 -2172
Faks
: 0216 531 31 17
e.Posta : [email protected]
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
12
Eski Eser Onarım Uygunluk
Belgesi
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
1- Dilekçe
2- Yapının Onarım Sonrası
Fotoğrafları
1-Dilekçe
2-Tapu
13
Resmi İmar Durum Belgesi
3-Çap Veya Röperli Kroki
14
Yazılı İmar Durumu
15
16
Kısıtlılık İçin İmar Durumu
Şifahi İmar Durumu
17
İnşaat İstikamet Rölövesi
18
19
20
4-Emlak Vergi Borcu Yoktur
Yazısı
1- Dilekçe
2- Tapu Örneği Yada
Muvafakatname
1- Emlak Vergi Beyannamesi
Güncel Koordinatlı Aplikasyon
Krokisi
Kot - Kesit Belgesi
Tapu Belgesinin Aslı
Vekaletname Ve İmar Durum
Belediye Encümen Teklif Belgesi
Belgesi
1-Tapu
2- Kot Kesit, İnşaat İstikamet
Rölövesi
Zemin Etüd Ön Bilgi Formu
3-İmar Durumu
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
5 İş Günü
Tapu Müdürlüğü, Kadastro
Müdürlüğü veya LİHKAB
7 İş Günü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tapu Müdürlüğü
2 İş Günü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2 İş Günü
Aynı Anda
LİHKAB (Lisanslı Harita
Kadastro Bürosu)
Tapu Müdürlüğü
İmar Durum Bürosu
15 İş Günü
15 İş Günü
15 İş Günü
Harita Büro Şefliği, Durum Büro
2 İş Günü
Şefliği
4- Vaziyet Planı (Mimari Kesit)
21
Zemin Etüd Rapor Kontrolü
22
Statik Proje -Tadilat Proje
Kontrolü
23
İksa Ve Temel Altı Projesi
Kontrolü
24
Statik Rapor Düzenleme
25
Tesisat Proje Tasdiki
26
Isı Yalıtım Proje Tasdiki
27
Asansör Tescili
28
Proje Tescil Müracaatı
Zemin Etüd Raporu Ve CD
1- Zemin Etüt Raporu
2- Mimari ve Statik Proje
3-Statik Hesap Raporu-CD
1- Müellif ve Yapı Denetim
Firması Onaylı Hesap ve
Projeler
2- Mimari ve Statik Proje
3- Müellif Evrakları
1- Dilekçe
2- Tapu Veya Vekalet
Trafo Belgesi
Ayedaş
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
1- Uygunluk Raporu
A Tipi Muayene Kurulu, Asansör
2- AT Uygunluk Beyanı
Firması
3- Fatura
4-Teknik Dosya (Asansör)
1-Proje Sorumluluk Beyanı
2- Vekaletname
3- Form
5 İş Günü
7 İş Günü
2 İş Günü
5 İş Günü
3 İş Günü
5 İş Günü
5 İş Günü
3 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
İlk Müracaat Yeri
: Şamil Poyraz
İsim
Unvan : İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 – 2003
Faks
: 0216 531 31 17
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Mehmet Akyüz
Unvan : İmar ve Şehircilik Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 -2172
Faks
: 0216 531 31 17
e.Posta : [email protected]
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (ÜSKÜDAR İSTİHDAM MERKEZİ)
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
İş Danışmanlığı ve İstihdam
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
Dilekçe
Kimlik Beyanı
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Aday ve Pozisyona göre
Değişiklik göstermektedir
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Emre Kılıç
Unvan : Şef
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 –2010 / 0216 531 30 29
Faks
:
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Ali Çiçek
Unvan : Başkan Danışmanı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 3029
Faks
:
e.Posta : [email protected]
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
6
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
4737 Sayılı Kanun Kapsamında
İtiraz Dilekçesi ve Ekleri
İhale İtirazlarının Alınması
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
İşletme Müdürlüğü
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
10 Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Ömer Oğuzhan
İsim
Unvan : Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 3223
Tel
: 0216 531 32 73
Faks
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Muhammet Olgun
İsim
Unvan : İşletme Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 3228
Tel
: 0216 531 32 73
Faks
e.Posta : [email protected]
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
7
6306 Sayılı Kanun Kapsamında
Kira Yardımı
6306 Sayılı Kanun Kapsamında
Taşınma Yardımı
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Tapu Senedi Fotokopisi
Taşınmaza Ait Tapu Kaydı
Emlak Vergi Beyannamesi
Riskli Yapıya Ait Fatura
Yıkılan Yapılar Formu
Riskli Yapı Tespit Formu
Eski ve Yeni Adresi Gösteren
Adres Bilgi Raporu
Banka Hesap Cüzdanı
Fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Riskli Yapıya Ait Fatura
Yıkılan Yapılar Formu
Riskli Yapı Tespit Formu
Eski ve Yeni Adresi Gösteren
Adres Bilgi Raporu
Banka Hesap Cüzdanı
Fotokopisi
Riskli Yapı Tespiti
Riskli Yapı Tespit Raporu
9
Yanan Yıkılan Yapılar Formu
Yanan Yıkılan Yapılar Formu
için Gerekli Bilgiler Dilekçesi
Bina Durum Tespit Tutanağı
11
Kentsel Dönüşüm Taleplerinin
Toplanması
Plan Yapımı
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
8
10
BELGENİN ALINACAĞI YER
Tapu Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Kurumlar
1 Ay
Müdürlüğümüz
Nüfus Müdürlüğü
Ziraat Bankası
İlgili Kurumlar
Müdürlüğümüz
Ziraat Bankası
6306 Sayılı Kanun Kapsamında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından lisanslandırılmış
firmalar tarafından hazırlanır.
Müdürlüğümüz
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Tapu Senedi Fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Taşınmaza Ait Tapu Kaydı
Plan Değişiklik Teklifi
Çap ve Aplikasyon
3/2 Çoğunluk
1 Ay
Nüfus Müdürlüğü
1 Ay
1 Hafta (Evrağın eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir.)
10 dk.
Tapu Müdürlüğü
Tapu Müdürlüğü
Gerçek veya Tüzel Kişiler
Kadastro Müdürlüğü
3 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Zafer Korkmaz
Unvan : Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 2448
Faks
: 0216 531 32 24
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Süphan Kartalkanat
İsim
Unvan : Kentsel Dönüşüm Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 2268
Faks
: 0216 531 32 24
e.Posta : [email protected]
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
6
7
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
Dilekçe
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
Salon Tahsisi
Dilekçe
Kitap Dağıtımı
Dilekçe
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
10 dk.
10 dk.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Saadet Gül
Unvan : Kültür İşleri Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel
: 444 0 875 – 2282
Faks
: 0216 531 32 89
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Abdurrahman Demirel
İsim
Unvan : Kültür İşleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel
: 444 0 875– 2282
Faks
: 0216 531 32 89
e.Posta : [email protected]
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
VATANDAŞA SUNULAN
NO
HİZMETİN ADI
GENEL KAYIT
Başbakanlık İletişim
1
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
GENEL TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
Ç.T.V Beyan Kabulü ve
1
Tahakkukları
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kira Kontratı
Vergi Levhası
Vergi Dairesi
Ocak ayı beyan ayı,ocak ayı
İlan Reklam Beyan Kabulü ve
dışı gelenlerden tabela
Tahakkukları
faturası
Eğlence Vergisi Beyan Kabulü ve Ay içerisinde yapılan eğlence
Tahakkukları
beyanı
Elektrik Dağ.Şti. tarafından
Elektrik Tüketim Vergisi Beyan
satışı yapılan tutarların
Kabulü ve Tah.
bildirilmesi
Ölçü ve Tartı Vergisi Beyan
Terazi beyanının verilmesi
Kabulü Tahakkukları
İşgaliye-Pazar İşgaliyesi
Zabıta Müdürlüğü Tarafından
Tahakkukları
izin verilmiş yerlerden
Diğer Müdürlüklerden Gelen
İnşaat Harçları Tahakkukları
Yazıya İstinaden
Zabıta Müdürlüğü tarafından
Para Cezaları Tahakkukları
kesilen cezalar
Müdürlüklerden gelen Harçlar- Diğer Müdürlüklerden gelen
Ücretler Tah.
yazıya İstinaden
Terkin ve Düzeltmeler
Sehven yapılan tahakkuklarda
Kurumlardan Gelen Pay
Kurum yazıları
Tahakkukları
Dilekçe,vergi Levhası,
Adres Değişikliği Yazısı
fatura,kira kontratı
Saha Tespiti
Tespit Dilekçesi
Mimari Proje, İmar
Yapı Ruhsat
müdürlüğünden yazı
İmar ve Şehircilik
Yıkım İşlemi
Yanan Yıkılan Yapı Formu
Müdürlüğünden
16
Nüfus Müdürlüğü Adres Tespiti
17
Tevhit,İfraz Parselasyon İşlemi
18
Kapı No ve Sokak Tabelası
19
İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü
Restorasyon Ruhsatı
20
Mahkeme,İcra Daireleri Kurum
Dilekçeleri Gereği Yazışmalar
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Gelen Yazılar
1 dk.
1 dk.
1 dk.
1 dk.
1 dk.
1 dk.
1 dk.
1 dk.
1 dk.
1 dk.
30 dk.
3 İş Günü
2 Saat
60 dk.
15 dk.(işin niteliğine göre süre
değişmektedir.)
Fatura, Tapu
Encümen Teklif Folyesi, Tapu
Tescil Folyesi
Sözlü talep
Restorasyon Projesi, İBB
Boğaziçi İmar Müdürlüğü
Talep e-postası
1 dk.
1-2 Saat
Süresi İ.B.B tamamlıyor.
İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü
1-2 Saat
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Efendi Çerkez
İsim
Unvan : Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 3152
Tel
: 0216 531 31 13
Faks
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Kadir Gider
İsim
Unvan : Mali Hizmetler Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 2326
Tel
: 0216 531 31 13
Faks
e.Posta : [email protected]
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
VATANDAŞA SUNULAN
NO
HİZMETİN ADI
EMLAK TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
Mükellef Yeni Kayıt ve
1
Güncellemesi
Mükellefin Yeni Beyanı varsa
2
Tahakkuk Oluşturma
Beyan Düzeltme varsa
3
Arttıran/Eksilten ve Terkin işlemi
Beyan Güncelleme ve Suret
4
Verme
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
Kimlik Fotokopisi
Vergi Levhası
Kimlik Fotokopisi
Kimlik Fotokopisi
Tapu Fotokopisi
Kimlik Fotokopisi
Tapu Fotokopisi
Kimlik Fotokopisi
5
Ek Beyan Oluşturma
Tapu Fotokopisi
Yerinde Yapılan Tespitten Sonra Tespit Tutanağı
6
Ek Beyan Oluşturma
Kimlik Fotokopisi
Tapu Dairesine Rayiç Bedel
Kimlik Fotokopisi
7
Yazısı
Tapu Fotokopisi
Kurum Dışı Arayan Mükellefleri
8
Kimlik Bilgisi
Bilgilendirme
Mükellefe Gönderilen
9
İhbarneme Gereği Tahakkuk ve Tebliğ Yapılan İhbarname
Uzlaşma
Veraset İntikal Vergi Dairesine Kimlik Fotokopisi
10
Yazılar
Tapu Fotokopisi
Muafiyet/Kısıtlılık Sonlandırılıp Mükellefe Tebliğ Edilen
11
İhbarname Bildirimi.
İhbarname
Kanunun Öngördüğü
12
Dilekçe
Muafiyet/Kısıtlılık İşl.
Dilekçe
13
Hesap Özeti
Kimlik
Kurum İçi, Kurum Dışı,
14
Mahkeme, Posta ile Gelen Yazı Gelen Yazılar
Gereği Yazışmalar.
MASRAF ŞEFLİĞİ
Sosyal Destek Hizmetleri
1
Sosyal Destek
Müdürlüğünden Gelen Ödeme
Emirleri
2
Müteahhit Ödemeleri
Hakediş Dosyaları
TAHSİL ŞEFLİĞİ
1
Tahsilat Makbuzu
Para
2
Tebligat Zarfı
Para
3
Haciz Kaldırma
Tapu Takbis Belgesi
4
Teftiş Defteri
Para
5
Banka Haciz Terkin Yazısı
Para
Diğer Müdürlüklerden gelen
6
Borcu Yoktur Yazısı
yazıya İstinaden
7
Hesap Özeti
Mükellefin Borcuna Karşılık
Vatandaşa Ödeme Emri
8
Para
Gönderilmesi
İst.İcra Müdürlüğünden gelen
9
İcra Müd.(Dairesi) 100. Mad.
yazıya istinaden
BELGENİN ALINACAĞI YER
Vergi Dairesi
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
3 dk.
10 dk.
1 İş Günü.
5-15 dk.
1 dk.
15 dk.
3 dk.
3 dk.
(İşin Niteliğine Göre Süre
Değişmektedir.)
5 dk.
Yasal Süreci İçerisinde
10 dk.
2 dk.
15 dk.(işin niteliğine göre süre
değişmektedir.),Posta işlemleri.
Aynı Gün
15 Gün
1 dk.
30 Gün
2 dk.
1 dk.
2 dk.
2 dk.
1 dk.
7 Gün
5-10 dk.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Efendi Çerkez
İsim
Unvan : Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Adres
Tel
Faks
: Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 3152
: 0216 531 31 13
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Kadir Gider
İsim
Unvan : Mali Hizmetler Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 2326
Tel
: 0216 531 31 13
Faks
e.Posta : [email protected]
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
Dilekçe Hakkının Kullanılması
Dilekçe
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
Belediye Başkanı ile randevu
talebi
Belediye Başkanı ile telefon
görüşmesi talebi
Belediye Başkanını Programlara
Davet İstekleri
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
İletişim bilgileri ve görüşme
konusu (Sisteme kaydedilir.)
İletişim bilgileri ve görüşme
konusu (Sisteme kaydedilir.)
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
7
8
9
10
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
6
BELGENİN ALINACAĞI YER
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
2
5
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
Davetiye, E-posta
Dilekçe, E-posta, Sosyal
İstek, Talep, Öneri ve
Medya, Süper Hizmet Sistemi,
Şikayetlerin Belediye Başkanına
Sözlü bildiri (Sisteme
iletilmesi
kaydedilir.)
SMS sistemi yönetimi ile
bilgilendirme duyuruları, tebrik E-posta, Süper Hizmet Sistemi,
ve kutlama mesajları iletilmesi
15 Gün
5 Gün
3 Gün
5 Gün
3 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Hanife Hilal SAĞLIK
Unvan : Memur
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 3232 / 3030
Faks
: 0216 531 32 44
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Gülsüm HASBAL İSMAİLOĞLU
Unvan : Özel Kalem Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 30 82
Faks
: 0216 531 32 44
e.Posta : [email protected]
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
Ağaç Budama ve Kesim Talebi
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
Ödeme Makbuzu
Mali Hizmetler Müdürlüğü
15 iş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Orhan Öztürk
İsim
Unvan : Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Selimiye Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 - 3317
Faks
: 0216 531 32 50
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Hacer Yılmaz
İsim
Unvan : Park ve Bahçeler Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Selimiye Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 - 3312
Faks
: 0216 531 32 50
e.Posta : [email protected]
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Mülkiyet Bilgileri (Tapu Örneği
ve Tapu Sicil Kaydı- Son 3 Ayda
Alınmış)
Fotoğraf Albümü ( Parselin her
cephesinden çekilmiş ve çekim
yönleri halihazır paftaya
işlenmiş şekilde, her bir A4
kağıdına iki adet fotoğraf
yerleştirilerek teslim
edilecektir)
Koordinatlı Kadastral Çap
Aplikasyon Krokisi
Halihazır Pafta Örneği
Mer-i 1/1000 Uygulama İmar
Planı (Boyalı)
6
Vatandaşların Uygulama İmar
Planı Değişiklik Teklifleri
Müracaatlarını Almak
İlgili Kurum Görüşleri
İSKİ,
Ulaşım Planlama Müdürlüğü,
Zemin Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğü
ile gerekli hallerde İBB
Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
İlgili Kültür Varlıkları ve/veya
Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlükleri
Teklif 1 Ay İçerisinde Belediye
Meclisine Sunulur
Teklif Plan (10 Takım-Oda
Onaylı ve 1 Adedi bilgi Paftası
Şeklinde
Teklif Plan Raporu (10 TakımOda Onaylı)
Sayısal Ortamda Hazırlanan
Teklif Plan;''CAD'' Programları
ile Koordinatlı Olarak
Hazırlanarak Cd Ortamında
Teslim Edilecektir.
Vekâletname- Aslı
Plancı Karne Örneği ile Büro
Tescil Belgesi
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Halim Hürfikir
İsim
Unvan : Plan ve Proje Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi,Plan Ve Proje Müdürlüğü
: 444 0 875 - 3057
Tel
: 0216 531 31 03
Faks
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Mutlu Kaynar
İsim
Unvan : Plan ve Proje Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi,Plan Ve Proje Müdürlüğü
: 0216 531 30 54
Tel
: 0216 531 31 03
Faks
e.Posta : [email protected]
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
7
8
9
10
11
12
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Onanlı Planlar Hakkında Bilgi
Talebi
Onanlı Planlar için Görüş
Vermek
İlçemizde 1/1000 Ölçekle
Uygulama İmar Planı Hazırlamak
Planla İlgili Tüm Analitik
İşlemleri Toplamak, Hazırlanmış
Planı Belediye Meclisine
Göndermek
Üsküdar Belediye Meclisinden
Çıkan Uygulama İmar Planları
Onaylanmak Üzere Büyükşehir
Belediye Başkanlığına
Gönderilmesini Sağlanmak
Onanmış Ve Askıda Olan Plana
Yapılan Vatandaş İtirazlarını
Değerlendirmek
Onanlı Planlar Hakkında Açılan
her Türlü Davaya Ait Teknik
Raporların Hazırlanması
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
Dilekçe
Tapu Örneği
Görüş İstenen Kurum Yazı
Örneği
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
En Geç 1 Hafta İçerisinde
1 Hafta İçerisinde
1/1000 Ölçekli Paftalar Ve
Plan Açıklama Raporları İle
Birlikte
20 iş Günü İçinde Belediye
Meclisine Gönderilir.
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Evrak Kontrol
Listesi İle Birlikte Diğer
Dökümanların Tamamı
20 iş Günü İçinde İlgili Koruma
Kurulu Müdürlüğü İle Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge
Komisyonu ve Büyükşehir
Belediye Başkanlığına Gönderilir.
Dilekçe Ve Tapu Örneği
20 iş Günü İçinde Belediye
Meclisine Gönderilir.
Kurum Yazısı (Hukuk İşleri
Müdürlüğü ve Mahkeme Yazı
Örneği)
İstenilen Tarihte
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Halim Hürfikir
İsim
Unvan : Plan ve Proje Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi,Plan Ve Proje Müdürlüğü
: 444 0 875 - 3057
Tel
: 0216 531 31 03
Faks
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Mutlu Kaynar
İsim
Unvan : Plan ve Proje Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi,Plan Ve Proje Müdürlüğü
: 0216 531 30 54
Tel
: 0216 531 31 03
Faks
e.Posta : [email protected]
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
İşyeri Ruhsat Devri
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
1- İşyerine ait kira sözleşmesi
(Kiracılar İçin)
2- Noterden İşyeri Ruhsat
Devir Sözleşmesi
3- Eksiksiz Doldurulmuş
Başvuru Formu
1 İş Günü
Müdürlüğümüzden Veya
İnternet Sitemizden Temin
Edilebilir.
1- İşyerine Ait Ruhsat Aslı
7
8
İşyeri Ruhsat İptali
Yeni İşyeri Ruhsat Başvurusu
2- İptal Dilekçesi
1- İşyerine Ait Kira Sözleşmesi
(Kiracılar İçin)
2- Tapu Fotokopisi (Takbis
Sorgulaması İçin)
3- Eksiksiz Doldurulmuş
Başvuru Formu
9
Mesül Müdürlük Belgesi
Müdürlüğümüzden Temin
Edilebilir.
1 İş Günü
Müdürlüğümüzden Veya
İnternet Sitemizden Temin
Edilebilir.
1- İşyeri Açma Ve Çalışma
Ruhsatı (Fotokopi)
2- Mesül Müdürlük Sözleşmesi
(Noter Tasdikli)
3- Eksiksiz Doldurulmuş
Başvuru Formu
1 Saat
1 İş Günü
Müdürlüğümüzden Veya
İnternet Sitemizden Temin
Edilebilir .
1- İşyeri Açma Ve Çalışma
Ruhsatı (Fotokopi)
10
Canlı Müzik İzin Belgesi
2- Canlı Müzik Ölçüm Raporu
3- Çevre Koruma Biriminden
Uygunluk Yazısı.
1- Dilekçe
11
İtfaiye Raporu Başvurusu
Yetkilendirilmiş Özel
Firmalardan Alınır.
Temizlik İşleri Müdürlüğünden
Temin Edilebilir.
Müdürlüğümüzden Temin
Edilebilir.
2- Tapu Fotokopisi
3- Eksiksiz Doldurulmuş
Başvuru Formu
Müdürlüğümüzden Veya
İnternet Sitemizden Temin
Edilebilir.
1 İş Günü
1 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Hasan Ateşci
Unvan : Ruhsat ve Denetim Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 2374
Faks
: 0216 531 30 02
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Nagehan Gurulkan
Unvan : Ruhsat ve Denetim Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 3082
Faks
: 0216 531 30 02
e.Posta : [email protected]
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
Hayvan Sahiplendirme İşlemi
7
Sokak Hayvanı Tedavi Hizmeti,
Rehabilitasyon Hizmeti
8
Sokak Hayvanı Şikayet Hizmeti
9
Sahipli Hayvan Şikayet-Öneri
Hizmeti
10
İlaçlama Hizmeti
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Başvuru Evrakı
Ameliyat İzin Belgesi
Telefon ile Başvuru
(Randevular için)
Şahsi Dilekçe
Telefonla Başvuru
Mail Yoluyla Başvuru
Şahsi Dilekçe
Telefonla Başvuru
Mail Yoluyla Başvuru
Şahsi Dilekçe
Telefonla Başvuru
Mail Yoluyla Başvuru
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Hekimbaşı Hayvan
Rehabilitasyon Merkezi
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Hekimbaşı Hayvan
Rehabilitasyon Merkezi
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
30 Dakika
(Müdürlükçe Uygun Görülmesi
Halinde, Sahiplenilecek
Hayvanlar Hekimbaşı Hayvan
Rehabilitasyon Merkezinde
Teslim Edilecektir. )
Yarım Gün ( Acil Vakalar
Haricinde Randevu Alınması
Gerekmektedir. )
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Süper Hizmet Birimi
3 İş Günü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Süper Hizmet Birimi
1 İş Günü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Süper Hizmet Birimi
3 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Yeşim Günel
Unvan : Memur
Adres : Üsküdar Belediyesi, Selimiye Mh. Atölyeler C. N.5 Belediye Ek Hizmet Binası.
Tel
: 444 0 875 - 3322
Faks
: 216 5313256
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Zekeriya Selamet
Unvan : Sağlık İşleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Selimiye Mh. Atölyeler C. N.5 Belediye Ek Hizmet Binası.
Tel
: 444 0 875 - 3322
Faks
: 216 5313256
e.Posta [email protected]
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
6
BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
Kadın Konuk Evinde Gizlilik ve
Şönim üzerinden Dilekçe
Koruma Hizmeti
Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezi (ŞÖNİM)
7
Kadın Konuk Evinde Danışmanlık Konuk Evi Ön Görüşme Formu Konuk Evi
8
Kadın Konuk Evinde Yönlendirme
9
10
11
12
13
14
15
Kadın Konuk Evinde Psikolojik
Destek
Kadın Konuk Evinde Hukuki
Destek
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
6 ay(Kadının durumuna göre
Rapor ile süre uzatılır.)
Kimlik Bilgisi Beyanı
Kimlik Bilgisi Beyanı
Kadın Konuk Evinde Tıbbi Destek Kimlik Bilgisi Beyanı
Fakirlik Kağıdı
Kadın Konuk Evinde Ev Kuranlara
Kira Kontratı
Özel Maddi Yardım
Kimlik Fotokopisi
Kadın Konuk Evinde İş Bulma
Kimlik Bilgisi Beyanı
Konusunda Destek
Kadın Konuk Evinde Kreş
Kimlik Bilgisi Beyanı
Kadın Konuk Evinde Mesleki
Kimlik Bilgisi Beyanı
Eğitim Kursu
Muhtarlık
15 Gün
15 Gün
1 Gün
1 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Güngör Gündoğdu
İsim
Unvan
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 – 2120
Faks
: 0216 531 32 41
E.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Zekeriya Şanlıer
Unvan : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 3264
Faks
: 0216 391 88 63
E.Posta : [email protected]
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
16
17
18
19
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Grup çalışmaları (meslek kursu sosyal etkinlikler)
Okuma -yazma kursları
Yeni doğan bebek ziyareti
Fizik Tedavi
BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN
BELGELER
1 Gün
Kimlik Bilgisi Beyanı
Kimlik Bilgisi Beyanı
Kimlik Fotokopisi
Hastalık Rapor Fotokopisi
1 Gün
30 Gün
Rehberlik Araştırma Raporu
Fakirlik Kağıdı (gerekli
durumlarda)
Kimlik Fotokopisi
Hastalık Rapor Fotokopisi
Bireysel Eğitim (Özel Eğitim)
Rehberlik Araştırma Raporu
İkametgah Belgesi (gerekli
durumlarda)
21
22
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Spor Rehabilitasyonu
Kimlik Fotokopisi
Fakirlik Kağıdı
Kimlik Fotokopisi
Hastalık Rapor Fotokopisi
Rehberlik Araştırma Raporu
İkametgah Belgesi (gerekli
durumlarda)
24
Yaşlılara Yönelik Ev Temizlik
Hizmeti
Sıcak Yemek Hizmeti
25
Panik Butonu
23
26
27
28
29
30
Rehabilitasyon Merkezinde
Danışmanlık
Rehabilitasyon Merkezinde
Hasta ve Engellilere Yönelik
Araç Tahsisi
Rehabilitasyon Merkezinde
Kuaförlük Hizmeti
Medikal Malzeme Desteği
Kurslar
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Kimlik Bilgisi Beyanı
İkametgah Belgesi (gerekli
durumlarda)
20
BELGENİN ALINACAĞI YER
Fakirlik Kağıdı
Kimlik Fotokopisi
Yardım Dilekçesi
Hastalık Rapor Fotokopisi
Borç Belgeleri
İlgili Hastahane
RAM (Rehberlik Araştırma
Merkezi)
İkamet Edilen Mahalle
Muhtarlığı veya Nüfus
Müdürlüğü
1 Gün
Muhtarlık
İlgili Hastahane
RAM (Rehberlik Araştırma
Merkezi)
İkamet Edilen Mahalle
Muhtarlığı veya Nüfus
Müdürlüğü
60 Gün
7 Gün
Muhtarlık
İlgili Hastahane
RAM (Rehberlik Araştırma
Merkezi)
İkamet Edilen Mahalle
Muhtarlığı veya Nüfus
Müdürlüğü
60 Gün içinde hizmet
tamamlanır.
Muhtarlık
5 Gün
İlgili Hastahane
Kimlik Fotokopisi
Hastalık Rapor Fotokopisi
Hastane
2 Gün
Fakirlik Kağıdı
Muhtarlık
Dilekçe
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Güngör Gündoğdu
İsim
Unvan
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 – 2120
Faks
: 0216 531 32 41
E.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Zekeriya Şanlıer
Unvan : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 3264
Faks
: 0216 391 88 63
E.Posta : [email protected]
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
32
33
34
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Maddeden Arındırma Hakkında
Destek
Uzman Psikiyatrist Desteği
Rehabilitasyon Hizmeti
Sosyal Aktiviteler
35
Eğitim
31
36
Rehabilitasyon Merkezinde
Verilen Psikolojik Destek
Hizmeti
BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Kimlik Fotokopisi
3 Gün
Kimlik Fotokopisi
2 Gün
2 Gün
3 Gün
Sağlık Raporu
Veli Muvafakatname
Öğrenci Belgesi
Fakirlik Kağıdı
Öğrenci Kimlik Fotokopisi
Veli Kimlik Fotokopisi
RAM Raporu (Çıkartılmış ise)
Sağlık Raporu
Öğrenci Belgesi
Fakirlik Kağıdı
Öğrenci Kimlik Fotokopisi
Veli Kimlik Fotokopisi
Rehberlik Araştırma Raporu
(Çıkartılmış ise)
Sağlık Ocağı
Okul
Okul
Muhtarlık
7 Gün
RAM
okul
Muhtarlık
7 Gün
RAM (Rehberlik Araştırma
Merkezi)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Güngör Gündoğdu
İsim
Unvan
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 – 2120
Faks
: 0216 531 32 41
E.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Zekeriya Şanlıer
Unvan : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 3264
Faks
: 0216 391 88 63
E.Posta : [email protected]
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
6
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
Proje Fikirlerinin Alınması ve
Proje Fikri Formu
Değerlendirilmesi
Müdürlüğümüzden Temin
Edilebilir.
15 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Bilal Deniz Özcan
İsim
Unvan : Strateji Geliştirme Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 – 3243
Faks
: 0216 531 32 73
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Cihan Eroğlu
Unvan : Strateji Geliştirme Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 - 3231
Faks
: 0216 531 32 73
e.Posta : [email protected]
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Nilgün Onur
İsim
Unvan : Bilgisayar İşletmeni
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 2338
Tel
: 0216 531 30 03
Faks
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Bilal Can
İsim
Unvan : Teftiş Kurulu Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
: 444 0 875 - 3186
Tel
: 0216 531 30 03
Faks
e.Posta : [email protected]
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
Evsel Atıkların Toplanması Ve
Nakli
-
Günlük
-
48 Saat
-
-
Günlük
Periyodik / Dilekçe
Kendi Kurumundan
5 İş Günü
-
-
Periyodik
-
-
Periyodik
-
-
5 Gün
-
-
Periyodik
-
-
Periyodik
Molozların Toplanması Ve Nakli Cadde Ve Sokakların
Süpürülmesi (El ve Makine İle)
İbadethane Ve Okulların
Temizliği
Zararlı Bitkiler Ve Boş Arazi
Temizliği
Pazar Yerlerinin Temizliği
Konteynerlerin Bakımı-OnarımıYıkanması Ve Boyanması
Bordür Taşlarının Yıkanması
Şehir Mobilyaları(Sigara
İzmaritliği, Korugan, Çemberli
Poşetli Çöp Kova) Bakımı
Kaymakamlık Görevlendirmesi
ile Çöp Evlerin Temizlenmesi
BELGENİN ALINACAĞI YER
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
İlk Müracaat Yeri
: Harun Kopuz
İsim
Unvan : Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Selimiye Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 /3329
Faks
: 431 30 81
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Salih Uzun
Unvan : Temizlik İşleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Selimiye Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 / 3329
Faks
: 431 30 81
e.Posta : [email protected]
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
16
Kurban Satış Ve Kesim Yerlerinin
Temizliğinin Yapılması
17
18
Konteyner Talebi
Yer Altı Çöp Konteyner Talebi
19
Yapı İskan Ruhsatlarını İnceleme Başvuru Yazısı
20
Afiş Toplama Çalışmaları
Süper Hizmet Şikayetlerinin
Cevaplanması
Geri Dönüştürülebilen Atıkların
Periyodik Toplanması Ve
Bilinçlendirme Çalışmaları
21
22
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
-
4 Gün
48 Saat
2017 Yılında Başlanacak
-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Yapı Kontrol Müdürlüğü
-
-
-
Günlük
-
-
Günlük
Akredite Edilmiş Gürültü
Ölçümü Yapan Kurum
10 Gün
-
1 Hafta
Günlük
Dilekçe
23
Canlı Müzik Uygunluk Yazısı
24
İnşaat Gece Çalışma İzni
Uygunluk Yazısı
Rapor
Dilekçe
Yapı Ruhsatı
10 Gün
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
İlk Müracaat Yeri
: Harun Kopuz
İsim
Unvan : Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Selimiye Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 /3329
Faks
: 431 30 81
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Salih Uzun
Unvan : Temizlik İşleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Selimiye Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 / 3329
Faks
: 431 30 81
e.Posta : [email protected]
TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Gülhan Yaman Sancaktar
İsim
Unvan : Çözümleyici
Adres : Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Binası
: 444 0 875 - 4218
Tel
: 0216 531 31 03
Faks
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Ali Şahin Kaya
İsim
Unvan : Tesisler Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Binası
: 444 0 875 - 4224
Tel
: 0216 531 31 03
Faks
e.Posta : [email protected]
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
6
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
Yol/ Tretuvar Bakım Onarım
Hizmeti
7
Karla Mücadele
8
9
Asfalt Yama
Cenaze Araç Tahsisi
10
Altyapı Tranşe Ruhsat Onayı
11
23. Madde Hizmeti
12
Bina Seviye Tespiti
13
STK ve Resmi Kurumlara Araç
Tahsisi
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
10 Gün
Dilekçe, Telefon veya Web
Sitesi Üzerinden Doldurulan
Başvuru Formu
1 Gün
10 Gün
2 Saat
Altyapı Kuruluşları Tarafından
Onaylı Ruhsat
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yazısı
Yapı Kontrol Müdürlüğü - İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü Yazısı
Dilekçe
Altyapı Kuruluşları
3 Gün
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1 Gün
Yapı Kontrol Müdürlüğü - İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü
7 Gün
2 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Eşref Alemdar / Mehmet Uzun
İsim
Unvan : Ulaşım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 – 3350 / 3472
Faks
: 0216 531 31 71
e.Posta : [email protected] / [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
: Ali Rıza Karaman
İsim
Unvan : Ulaşım Hizmetleri Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Ek Hizmet Binası
Tel
: 444 0 875 – 3470
Faks
: 0216 531 31 71
e.Posta : [email protected]
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
Merkezinden Gelen
Başvurular
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen
Başvurular
Dilekçe Hakkının
Kullanılması
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi Üzerinden
Doldurulan Başvuru Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
Süper Hizmet Birimi Vasıtası
ile Gelen Başvurular
Dilekçe
3 Nüsha Harita Mühendisi İmzalı İşyeri
Yapı Denetim Firması
Teslim Tutanağı (İşyeri Teslim
Tarafından Verilen İş Yeri
Tutanağında, Arsa ve Binanın Köşe
Teslim
Noktaları Yazılı Olacak.)
Tutanağının Onaylanması
Temel Aplikasyon Planı
Personel Bildirgesi
Dilekçe (Dilekçede Yapı Denetim
Firmasının Vergi Dairesi, Vergi Kimlik
Numarası, Hesap Numarası (Iban)
bilgileri yer almalıdır.)
Personel Bildirgesi
Yapı Denetim Firmalarına ait
Hakediş Raporu (3 Nüsha)
%10 hakedişin verilmesi
Dekont
Damga Vergisi Makbuzunun Fotokopisi
Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
Taşınmaz 6306 sayılı yasa kapsamında
ise muafiyet yazısı
Dilekçe (Dilekçede Yapı Denetim
Firmasının Vergi Dairesi, Vergi Kimlik
Numarası, Hesap Numarası (Iban)
bilgileri yer almalıdır.)
Hakediş Raporu (3 Nüsha)
Çelik Çubuğu Çekme Deneyi RaporuBeton Numunesi Basınç Dayanım Raporu
Yapı Denetim Firmalarına ait
7 Ve 28 Günlük-Beton Döküm Tutanağıtemel üstü %20 hakedişin
Demir Ve Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol
verilmesi
Tutanağı
Kontur-Gabari Evrakı
Dekont
Drenaj Ve Yalıtıma İlişkin Fotoğraf
Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
Taşınmaz 6306 sayılı yasa kapsamında
ise muafiyet yazısı
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 Gün
15 Gün
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Bayram KAYA
Unvan : Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3188
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Duran Kurnaz
Unvan : Yapı Kontrol Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3050
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
9
10
11
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe (Dilekçede Yapı Denetim
Firmasının Vergi Dairesi, Vergi Kimlik
Numarası, Hesap Numarası (Iban)
bilgileri yer almalıdır.)
Hakediş Raporu (3 Nüsha)
Çelik Çubuğu Çekme Deneyi RaporuYapı Denetim Firmalarına ait Beton Numunesi Basınç Dayanım Raporu
%60 hakedişin verilmesi
7 Ve 28 Günlük-Beton Döküm TutanağıDemir Ve Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol
Tutanağı
Dekont
Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
Taşınmaz 6306 sayılı yasa kapsamında
ise muafiyet yazısı
Dilekçe (Dilekçede Yapı Denetim
Firmasının Vergi Dairesi, Vergi Kimlik
Numarası, Hesap Numarası (Iban)
bilgileri yer almalıdır.)
Yapı Denetim Firmalarına ait Hakediş Raporu (3 Nüsha)
%80 hakedişin verilmesi
Isı Yalıtım Vizesi
Dekont
Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
Taşınmaz 6306 sayılı yasa kapsamında
ise muafiyet yazısı
Dilekçe (Dilekçede Yapı Denetim
Firmasının Vergi Dairesi, Vergi Kimlik
Numarası, Hesap Numarası (Iban)
bilgileri yer almalıdır.)
Yapı Denetim Firmalarına ait Hakediş Raporu (3 Nüsha)
%95 hakedişin verilmesi
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yazısı
Dekont
Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
Taşınmaz 6306 sayılı yasa kapsamında
ise muafiyet yazısı
İskan Müracaat Formu
İkametgah Belgeleri (Eski Ruhsat ve
Sistemde Varolan Adres Kaydı Güncel
Değil İse)
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 Gün
15 Gün
15 Gün
İskan Harcı (Makine Elektrik Harcı Dahil)
Hakediş Raporu (Bitirmeye Ayrılan Tutar)
12
İş Bitirme Tutanağı
İskan Raporu
Yapı Denetim Firmalarına ait İskana Esas Ön Rapor
-%100 Hakediş
Yapı Teslim Tutanağı
-İş Bitirme
SGK İlişiksizlik Yazısı
-Yapı Kullanma İzin Belgesi Vergi Dairesi
(İskan) verilmesi
İSKİ Kanal Bağlantı Yazısı
İtfaiye Uygunluk Görüşü
Enerji Kimlik Belgesi
LİHKAB Röperli Kroki
Temizlik İşleri Müdürlüğü Yazısı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazısı (Borcu
Yoktur Yazısı)
Asansör Ruhsatı
Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
Taşınmaz 6306 sayılı yasa kapsamında
ise muafiyet yazısı
30 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Bayram KAYA
Unvan : Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3188
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Duran Kurnaz
Unvan : Yapı Kontrol Müdürü
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3050
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
13
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe
Yılsonu Seviye Tespit Tutanağı
Yılsonu Seviye Tespit Tutanağında
Belirtilen Seviyeye Göre
Çelik Çubuğu Çekme Deneyi Raporu,
7 ve 28 Günlük Beton Numunesi Basınç
Dayanım Raporu,
Yapı Denetim Firmalarına ait Beton Döküm Tutanağı,
Yıl sonu Seviye
Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanağı
taleplerinin
Yılsonu Seviye Tespit Tutanağında
değerlendirilmesi
Belirtilen Seviyeye Göre Kontur-Gabari
Evrakı
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 Gün
Yılsonu Seviye Tespit Tutanağında
Belirtilen Seviyeye Göre Isı Yalıtım Vizesi
14
Ruhsatlı Yapılarda Kat
Mülkiyetine Esas Olmak
Üzere, Kat
İrtifakı Liste Tasdiki
Yapılması
Yılsonu Seviye Tespit Tutanağında
Belirtilen Seviyeye Göre Drenaj ve
Yalıtıma İlişkin Fotoğraf
Dilekçe
Onaylı Mimari Proje (Tapu Nüshası)
Kat İrtifakı Listesi (2 Adet) (Listeler
Mimari Proje Müellifi Tarafından
Projelere Yapıştırılarak Onaylanacaktır)
Taşınmaz 6306 sayılı yasa kapsamında
ise muafiyet yazısı
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Bayram KAYA
Unvan : Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3188
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Duran Kurnaz
Unvan : Yapı Kontrol Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3050
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Dilekçe
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği "Belge İçin Başvuru" Başlıklı
45. Maddesinde Belirtilen Evrakları
(Aşağıda yer alan a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ;h)
a) İş deneyim belgesi düzenlemeye
yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte
bulunan yükleniciler için; sözleşme,
hakediş raporları, biten işlerde geçici
kabul tutanağı, varsa; tasfiye tutanağı,
kesin hakediş raporu, keşif artış olurları
ve devir sözleşmesi.
b) Özel sektöre taahhütte bulunan
yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı
bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı
ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili
sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri
bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura
örnekleri veya bu örneklerin noter,
yeminli mali müşavir, serbest
muhasebeci mali müşavir veya vergi
dairesi onaylı suretleri.
c) İş deneyim belgesi düzenlemeye
yetkili kurum ve kuruluşlarda mühendis
veya mimar olarak görev alanlar için;
hizmet cetveli, görevlendirme yazısı.
15
İş Deneyim Belgesi
düzenlenmesi
ç) İş deneyim belgesi düzenlemeye
yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt
edilen işlerin kontrollük hizmetini yapan
danışmanın bünyesinde mühendis veya
mimar olarak görev alanlar için;
mezuniyet belgesi, danışmanın teknik
personel bildirimi, sosyal güvenlik prim
ödemelerini gösteren belgeler.
15 Gün
d) İş deneyim belgesi düzenlemeye
yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte
bulunan yüklenici bünyesinde mühendis
veya mimar olarak görev alanlar için;
mezuniyet belgesi, işin ihale
dokümanında veya sözleşmesinde
istenmiş olması halinde mühendis veya
mimarın işin başında idareye vermiş
olduğu noterden taahhütname,
müteahhidin teknik personel bildirimi,
sosyal güvenlik prim ödemelerini
gösteren belgeler.
e) Özel sektöre taahhütte bulunan
yüklenici bünyesinde mühendis veya
mimar olarak görev alanlar ile bu
yüklenicinin gerçekleştirdiği işi,
mühendis veya mimar olarak
denetleyenler için; mezuniyet belgesi,
fenni mesulün işin başında belediyeye
vermiş olduğu noterden taahhütname,
yapı denetim görevlisinin Bayındırlık ve
İskan Bakanlığından aldığı görev belgesi,
yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi,
belgeye konu işe ilişkin bedel içeren
noter onaylı sözleşme, sosyal güvenlik
prim ödemelerini gösteren belgeler.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Bayram KAYA
Unvan : Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3188
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Duran Kurnaz
Unvan : Yapı Kontrol Müdürü
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3050
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
f) İş deneyim belgesi düzenlemeye
yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek
sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir
bölümünü yapan alt yükleniciler için;
yüklenici ile yaptıkları, yapılacak iş
karşılığı bedel içeren noter onaylı
sözleşme, yüklenici ile yaptığı
sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya
bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir,
serbest muhasebeci mali müşavir veya
vergi dairesi onaylı suretleri,
çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik
prim ödemelerini gösteren belgeler.
15
İş Deneyim Belgesi
düzenlenmesi
g) İş deneyim belgesi düzenlemeye
yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte
bulunan; anonim şirketlerde genel
müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu
üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited
şirketlerde şirket müdürü olarak görev
alan mimar ve mühendisler için;
mezuniyet belgesi, görevlerini aralıksız
en az beş yıl yaptıklarını tevsik eden,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, noter,
yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından
düzenlenen belge.
15 Gün
ğ) İş deneyim belgesi düzenlemeye
yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel
sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerde
proje müdürü olarak görev yapan mimar
ve mühendisler için; mezuniyet belgesi,
sözleşme konusu iş kapsamında proje
müdürü olarak bildirildiğine ilişkin belge,
sosyal güvenlik prim ödemelerini
gösteren belgeler.
h) Özel sektöre taahhütte bulunan
yüklenici bünyesinde proje müdürü
olarak görev yapan mimar ve
mühendisler için; mezuniyet belgesi, ilgili
meslek odası üye kayıt belgesi, sözleşme
konusu iş kapsamında proje müdürü
olarak bildirildiğine ilişkin belge, yapı
ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi,
belgeye konu işe ilişkin bedel içeren
noter onaylı sözleşme, sosyal güvenlik
prim ödemelerini gösteren belgeler.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Bayram KAYA
Unvan : Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3188
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Duran Kurnaz
Unvan : Yapı Kontrol Müdürü
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3050
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
16
17
18
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Olan Yapılarda, Planlı
Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği’nin 16. Maddesi
23.
Fıkrası kapsamında Basit
Tamir ve Tadil izni verilmesi
LİHKAB'ın talebi
doğrultusunda ruhsat eki
mimari projede
yanlış olan Bağımsız Bölüm
Numaralarının Düzeltilmesi
Vatandaş Talebi Üzerine,
Evrak Sureti Düzenlemesi
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Dilekçe
Tapu Fotokopisi
15 Gün
LİHKAB'ın Tarafından Dilekçe Ve Ekleri
15 Gün
Dilekçe
Tapu Fotokopisi
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Bayram KAYA
Unvan : Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3188
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Duran Kurnaz
Unvan : Yapı Kontrol Müdürü
Adres : Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binasısı
Tel
: 444 0 875 - 3050
Faks
: 0216 531 32 80
e.Posta : [email protected]
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VATANDAŞA SUNULAN
SIRA NO
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
1
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
6
Nikah İşlemleri
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
BELGENİN ALINACAĞI YER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Sağlık Raporu
Nüfus Cüzdan Sureti (Aslı)
5 Adet Vesikalık Fotoğraf
Aile Hekimliği
30 dk.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Harun Keleş
İsim
Unvan
: Evlendirme Şefi
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Evlendirme Dairesi
Tel
: 444 0 875 – 0 (216) 531 30 72
Faks
: 0 (216) 310 27 27
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Suna Korkmaz
Unvan
: Yazı İşleri Müdürü
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Başkanlık Binası
Tel
: 444 0 875 – 3073
Faks
: 0 (216) 531 32 25
e.Posta : [email protected]
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
VATANDAŞA SUNULAN
SIRA NO
HİZMETİN ADI
Başbakanlık İletişim
1
Merkezinden Gelen Başvurular
2
Bilgi Edinme Hakkının
Kullanılması
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinden Gelen Başvurular
4
Dilekçe Hakkının Kullanılması
5
Süper Hizmet Birimi Vasıtası ile
Gelen Başvurular
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
İş Yeri Teftiş Defteri Verilmesi
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe veya Web Sitesi
Üzerinden Doldurulan Başvuru
Formu
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
Dilekçe
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
20 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
15 İş Günü İçinde Hizmet
Tamamlanır.
1. Teftiş Defteri
2. İş Yeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı
6
BELGENİN ALINACAĞI YER
3. İkametgah Belgesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İkamet Edilen Mahalle
Muhtarlığı veya Nüfus
Müdürlüğü
10 dk.
4. Nüfus Cüzdan Sureti
5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
7
Tezgah Kurma Belgesi Verilmesi 1. Borcu Yoktur Yazısı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
10 dk.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Sevda YAMAN
Unvan : Zabıta Komiseri
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü (Validei Atik Mahallesi)
Tel
: 444 0 875 – 3204
Faks
: 0216 531 32 29
e.Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Ali Ünkesen
Unvan : Zabıta Müdürü
Adres
: Üsküdar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü (Validei Atik Mahallesi)
Tel
: 444 0 875 – 3200
Faks
: 0216 531 32 29
e.Posta : [email protected]

Benzer belgeler