Prof. Dr. Deniz SEYREK İNTAŞ - Köpeklerde Kalça ve Dirsek

Transkript

Prof. Dr. Deniz SEYREK İNTAŞ - Köpeklerde Kalça ve Dirsek
Prof. Dr. Deniz SEYREK İNTAŞ
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi
Cerrahi Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü
16059 Görükle – Nilüfer / BURSA
E-posta: [email protected]
08.09.1961 tarihinde Hagen/Almanya’da doğdu. 1980-1985 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesinde okuyarak mezuniyetten sonra aynı Fakültenin Cerrahi Anabilim Dalına araştırma görevlisi
olarak göreve başlamıştır. Doktora yapmak üzere 1987 yılında Uludağ Üniversitesinin ilk YÖK bursiyeri
olarak Giessen Justus-Liebig Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi At Kliniğine gitmiştir. 1987-1993
yılları arasında “Atlarda podotrochlosis'de karşılaşılan radyolojik bulgularla klinik görünüm arasındaki
ilişki” konusunda doktora çalışmasında bulunmuş ve at cerrahisinin tüm alanlarında at kliniğinde çalışmıştır.
1993 yılında Türkiye’deki görevine dönerek 1995 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında ise doçent, 2004
yılında ise profesör unvanı almıştır.
2005-2008 yılları arasında tekrar Giessen Justus-Liebig Üniversitesi Veteriner Fakültesine, Küçük Hayvan
(Cerrahi) Kliniğine giderek orada Görüntülü Tanı Teknikleri alanında Residency (uluslararası akkredite bir
uzmanlık) eğitimi alarak 2011 yılında AssocDipl ECVDI LA (Associate Diplomate of the European College
of Veterinary Diagnostic Imaging) unvanını almıştır. Bu eğitim kapsamında 2’şer ay Ghent/Belçika ve Bern
/VetSuisse İsviçre’de görüntüleme alanında çalışmıştır. Aynı süre içerisinde köpeklerde kalça ve direk
displazisi konusunda uzmanlık eğitimi alarak Almanya’nın “Gesellschaft zur Röntgendiagnostik genetisch
beeinflusster Skeletterkrankungen bei Kleintieren“ - GRSK birliğinin sınavını vermiş ve böylelikle kalça ve
dirsek displazisi değerlendirme hakemi yetkisi ve vasıflarına sahip olmuştur.
Geçen süreç zarfında Uluslararası SCI (Science Citation Index) ve SCI-expanded (Science Citation IndexExpanded) indeksince taranan dergilerde 28 makalesi, ulusal dergilerde ise 43 olmak üzere toplam 71
makalesi yayımlanmış olup, uluslararası kongrelerde 34, ulusal kongrelerde 80 olmak üzere toplam 114
bildirisi bulunmaktadır. Biri TÜBİTAK destekli olan toplam 12 araştırma projesinde görev yapmış, 2 kitap
bölümü ve 3 öğrenci ders notu yazmıştır. Değişik zamanlarda farklı vesile ve kongrelerde davetli konuşmacı
olarak Almanya’da tebliğ ve konferanslar vermiştir. Yurt içinde ve yurt dışında 30’un üzerinde meslekiçi
eğitim seminerlerinde (çalıştaylarda) organizatör, konuşmacı ve eğitimci olarak görev almıştır, bunlardan
bazıları Almanya’da gerçekleşmiştir.
“Atlas of Small Animal Ultrasonography”, “Küçük Hayvan Ultrasonografi Atlası” isimli kitabın tercüme
editörlüğü için 2014’de Ankara’da düzenlenen Ödül Töreninde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri
Işık’ın katılımıyla TÜBA TEÇEP Ödülü (Mansiyon) takdim edilmiştir.
1998 yılında Giessen Justus-Liebig Üniversitesi ile Uludağ Üniversiteleri arasında bir işbirliği anlaşmasının
imzalanmasına ön ayak olmuş ve koordinatörlük görevini üstlenmiştir. 2012 yılından beri de Almanya’nın
Hessen Eyaleti ile Bursa ili arasında Koordinatörlük görevini yürütmektedir. Bursa Uludağ Üniversitesi ile
Giessen Justus-Liebig Üniversitesi arasındaki akademik işbirliği konusunda verilen emek ve çalışmalar için
2011 yılında Giessen Justus-Liebig Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Wilhelm Pfeiffer Madalyası
ile onurlandırılmıştır.
1993 yılından beri Veteriner Cerrahi Derneğinin yönetim Kurulu üyesi olup, 2011 yılından beri derneğin
başkanlığını yürütmektedir. Bunun dışında Bursa Türk Alman Kültür Derneği ile SUBİTEB (SentezUluslararası Bilim ve Teknoloji Birliği)’nde üye olup, zaman zaman yönetim kurulunda olmak üzere
görevler almıştır. Uluslararası alanda 1997’den beri EAVDI ve IVRA üyeliği (European Association of
Veterinary Diagnostic Imaging / International Veterinary Radiology Association) devam etmekte olup IVRA
ve EAVDI’nin 2012’deki 16. ortak kongresini Bursa’da 39 ülkenin katılımıyla organize etmiştir.
Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce, orta derecede Fransızca bilmektedir.