Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Intern Araştırmaları

Yorumlar

Transkript

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Intern Araştırmaları
KOD
9,10
TARİH
Temmuz
1988
YIL
YERİ
1988
Yenikent
Sağlık
Ocağı
DANIŞMANI
Dr. Nazmi Bilir, Dr. Zafer Öztek
6,5
Haziran Temmuz 1990
1990
Akyurt
Sağlık
Ocağı
13,2
Ağustos Eylül
1992
1992
Etimesgut
Sağlık
Ocağı
Doç. Dr. Belma Akşit
1993
Sincan-I
Nolu Sağlık
Ocağı
Dr. Bihter Yazıcıoğlu
Çubuk
Merkez
Sağlık
Ocağı
9,13
Nisan Mayıs
1993
3,3
Eylül
1993
1993
5,7
Ocak
1993
22,07
Temmuz
Ağustos
1994
Doç. Dr. Bihter Yazıcıoğlu, Doç.
Dr. Levent Akın
ÇALIŞMAYI YAPAN INTERNLER
ADI
Cengiz Alataş, Cenk Sökmensüer
Yenikent Sağlık Ocağı Bölgesinde Mesa
ve Koyunlu Cam Sanayi Fabrikaları
İşçilerinde Aile Planlaması Konusunda
Bilgi, Tutum, Davranış Araştırması
Alam Shah, Semih Temel,
Yaşar Aslanmirza, M. Ali Elgin
Akyurt İlçe merkezinde Bulunan Gıda
Satış yeri ve Halk Sağlığını İlgilendiren İş
Yerlerinin 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha
Kanunu İle 1580 Sayılı Belediye
Kanununa Göre Hazırlanmış Gayrısıhhi
Müessese Yönetmeliği Hükümlerine
Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Noyan Koroğlu, Cemalettin Murat,
Etimesgut Şeker Fabrikası Erkek
Timur Fadıl Oğuz, İbrahim Murat
Personelinde Hemoglobin Düzeyi ve Bazı
Onkun,
Faktörlerle ilişkisi
Aşkın Ender Topal
Sincan I Nolu Sağlık Ocağı Bölgesi EBK Sincan Et İşleme Tesislerinde Çalışan
Gökhan Göziş, Aygen Yılmaz,
Erkek İşçilerin Cinsel Yolla Bulaşan
Caner Sönmez, Ramazan Erkin
Hastalıklar Konusundaki Bilgi ve
Ünlü, Ahmet Metin Hasçiçek
Tutumlarının Korunma Yöntemlerine
Etkileri
Prof. Dr. Zafer Öztek
İ. Serhat Kanar, Selahttin
Danahaliloğlu, Henry-Ezeroka
Abanonu, Hatım Mahmut
Çubuk Merkez İlçesinde Gıda Maddesi
Satan İşyerlerinde Çalışanların Bulaşıcı
Hastalıklar Konusunda Bilgi Düzeyleri
Ankara
1993 Marangozlar
Sitesi
Prof. Dr. Orhan Köksal, Dr.
Fatma Akdağ, Dr. Nilgün Koler
Gülnur Karataş, N. Güzin
Özdemir, İnci Özgür, Emel
Öztürk, Ashraf Elawad, Mohamad
Elkhatıb, Yahya Shıthadeh
Ankara Marangozlar Sitesinde Çalışan
İşçi Gençlerin ( Çıraklık Okulundaki)
Beslenme ve Sağlık Durumları Üzerine
Bir Çalışma
Batıkent 2
Nolu Sağlık
Ocağı
Prof. Dr. A. Zafer Öztek, Dr. Ali
Naci Yıldız
Cengiz Erol, Oğushan Oğuz,
Gökhan Kayıran , Mustafa
Ordukaya
Ankara Büyük Oto Sanayi Sitesinde
Çalışan 18 Yaş Altı Çocuk İşçilerde
Durumu Saptama Çalışması
1994
20,17
OcakŞubat
1996
20,18
Eylül
Ekim
1996
6,33
Ocak Şubat
1996
9,19
Eylül Ekim
1997
Eylül
Ekim
1997
20,24
Kasım
Aralık
1997
1996
Akyurt
Sağlık
Ocağı
Prof. Dr. Bihter Yazıcıoğlu, Dr.
Ali Naci Yıldız
Alper Ceylan, Abdullan Hassan,
Tuncay Kaynar, Joubin Parastouk
Akyurt Merkez Sağlık Ocağı Bölgesine
Bağlı Kavaklıdere Şarap Fabrikası
Çalışanlarının İlkyardım Bilgi Düzeyinin
Saptanması
1996
Ahi Evran
Çıraklık
Eğitim
merkezi
Prof. Dr. Nazmi Bilir, Dr. Ali Naci
Yıldız
Arzu Özşahin, Ümmügülsüm
Soytürk, Nuran Şık, İbrahim
Türker, Neslihan Yaşar, Ahmet
Yıldırım
İlkyardım Konusuyla İlgili Araştırma
(Ahievran Çıraklık Eğitim Merkezi, Ekim
1996)
1996
Saray
Sağlık
Ocağı
Yrd. Doç. Dr. Gül Ergör
H. İbrahim Canter, M. Zeki
Damarer, İ. İlker Çetin, Aiman ElAstal
Ansan A. Ş. Coca - Cola Fabrikasında
Çalışan 18 - 50 Yaş Arasındaki
Erkeklerin Bir Kesiminin Aile Planlaması
Yöntemleri Hakkında Bilgi, Tutum ve
Davranışları
1997
Ostim
Çıraklık
Eğitim
Merkezi
Prof. Dr. Çağatay Güler, Dr.
Songül Acar Vaizoğlu
Z. Pınar Gürel, M. Selçuk Keskin,
Fatma Mutlubaş, Eda Özakpınar,
M. Barış Plancı, Özgür Yücel
Değişik İşlerde Çalışan Çıraklarda Koku
Eşiğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir
Çalışma
1997
1997
Prof. Dr. Nazmi Bilir, Doç.Dr. Ali
Naci Yıldız
Prof.Dr.Nazmi Bilir, Doç.Dr. Ali
Naci Yıldız
Işıl Erdoğan, Hikmet Gülşen, Ebru HÜ Erişkin Hastanesi Klinik Servislerinde
Koca, Fatih Tanrıverdi, Doğan
Gündüz Vardiyasında Çalışan
Uncu
Hizmetlilerin El Yıkama ve Eldiven Giyme
Davranışları
Yusuf Aydın, Bahadır Konuşkan,
Mehmet Hakan Tırhış, Fuat
Sarıkaya
Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A Ş
(NITROSAN) da Çalışanların İlkyardım
Bilgi Düzeyi
6,44
32,58
Nisan
1998
Temmuz
Ağustos
1998
3,25
Mayıs Haziran
1999
3,24
Mart Nisan
1999
13,6
24,31
1998
Ergazi
Sağlık
Ocağı
Prof.Dr.Nazmi Bilir, Doç.Dr. Ali
Naci Yıldız
1998
1999
1999
Gülveren
Sağlık
Ocağı
Mart –
Nisan
1999
Kasım Aralık
1999
1999
4. Verem
Savaş
Dispanseri
2000
Prof. Dr. Sabahat Tezcan, Uzm.
Dr. Hakan Altıntaş
İ Eteme Pişkin, Bora Peynircioğlu,
Ersoy Konaş, Didem Beşer, Zeki
Salar, Hale Sümer
Nagehan Orhan, Rabia Ebru
Tekin, Arzu Yazal, İnci Burçin
Yıldırım
Yeşim Aydın, İrem Çıkrıkçı, Burcu
Oran Sağlık Prof. Dr. Sabahat Tezcan, Uzm.
B. Doğu, Güliz Erdem, Ebru
Ocağı
Dr. Hakan Altıntaş
Kutsal
Akpınar
Sağlık
Ocağı
Ocak
Şubat
2000
Prof. Dr. Sevinç Oral, Uzm. Dr.
Sema Attila
Aysun Şanal, Bahar Koçdemir,
Erhan Şimşek, Bülent
Haydardedeoğlu, Güzin Fidan,
Hande Acartürk
Ergazi Sağlık Ocağı Bölgesinde Işık
Makine İmalat ve Pazarlama
Fabrikasında Çalışan Erkek İşçilerin Aile
Planlaması Konusunda Bilgi, Tutum ve
Davranışlarının Saptanması
Ankara İlindeki Bazı Birinci Basamak
Sağlık Kuruluşlarındaki Sağlık
Personelinin Sağlıklı Yaşam
Konusundaki Tutumları
Ankara Gülveren S.O. B.'deki ilköğretim
Okulları ve Lisede Çalışan Kadın
Öğretmenlerde Osteoporoz Bilgi ve
Düzeyi ve Risk Faktörleri Sıklığı
Ankara Oran Sağlık Ocağı Bölgesine
Bağlı İlköğretim Okullarında Çalışan
Kadın Öğretmenlerde Osteoporoz Risk
Faktörleri Boyutunun Saptanması
Prof. Dr. Nazmi Bilir, Doç.Dr.Ali
Naci yıldız
Emek Kocatürk, Yeşim Uzunoğlu,
Eda Yirmibeşoğlu, Şemsettin
Ayçiçek, Ali Bayır,
Akpınar sağlık Ocağı Bölgesindeki
Çiğdem, Sivas ve Samsunlular
Kahvehanelerinde bulunan Kişilerde
Sigara Kullanım Durumu ve Solunum
Havasındaki Karbonmonoksit Düzeyi
Prof. Dr. Çağatay Güler, Uzm.
Dr. Songül Vaizoğlu
Çiğdem Özen, Erguvan Tuğba
Özel, Oğuz Yılmaz, Yusuf Kızıl
Ankara turizm Servis Şöförlerinin
Tüberküloz Enfeksiyonu Açısından
Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Nazmi Bilir, Doç.Dr. Ali
Naci Yıldız
Ayça Ağar, Seda Çetinkaya, F
Neslihan Çuhacı, Nilüfer Saygılı,
Cüneyt Süsleyen
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel
Müdürlüğü Çalışanlarında Sigara
Kullanma Konusundaki Davranışlar ve
Tutumlar
2001
Köstence
Sağlık
Ocağı
Yrd. Doç. Dr. Hakan Altıntaş,
Dr. Rıza Sönmez
Soner Albay, Deniz Arık, Hünkar
Batıkhan, Bülent Berkel, Göksel
Çağırcı, Oğuz Güçlü, Evrim
Gümüç
Ankara'da Bir Süt Ürünleri Fabrikasında
Çalışan Erkek İşçilerin Aile Planlaması
Konusunda Bazı Bilgi ve Davranışlarının
Saptanması
Kasım Aralık
2001
2001
Altındağ
Sağlık
Ocağı
Yrd. Doç. Dr. Songül Vaizoğlu
Pelin Koçdor, Gül Pamukçu,
Orkun Muhsinoğlu, Feyza Özer
Ankara Siteler Sanayi Bölgesindeki 100
Mobilya Atölyesinde Formaldehit
Düzeyinin Belirlenmesi
9,29
Kasım Aralık
2001
2001
Ergazi
Sağlık
Ocağı
Prof. Dr. Çağatay Güler, Yrd.
Doç. Dr. Songül Vaizoğlu
Murat Şener, Serkan Yulaf, Sami
Yılmaz, Gökmen Özdemir, özgür
Bülent Timuçin
Ankara Ergazi Bölgesi Başkent Sanayi
Sitesindeki İşyerlerinde Formaldehit
Düzeyinin Belirlenmesi
9,27
Mayıs Haziran
2002
Eryaman - II
2002
Sağlık
Ocağı
Prof. Dr. Çağatay Güler, Dr.
Banu Çakır, Yrd. Doç. Dr.
Songül Vaizoğlu
Deniz Anuk, Erdem Deveci,
Cüneyd Günay, Evin Şingar, Işın
Yazıcı
HÜTF Erişkin Hastanesi ve Bazı Kapalı
Ortamlarda Karbonmonoksit Düzeyi
Ölçümü
7,12
Ocak Şubat
2001
9,28
Kasım
18,37
Aralık
2004
9 Nolu
AÇSAP
Prof. Dr. Nazmi Bilir, Doç.Dr. Ali Ömer Faruk Akça, Ömer Faruk
Naci Yıldız
Aslantürk, Edjon Hajro, Cihan Acı
2004
12,20
Eylül Ekim
2004
T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Bahçelievler Ana Binasında
Çalışanların Sigarayla İlgili Bazı
Bilgi,Tutum Ve Davranışları
Yunus Emre
2004
Sağlık
Dr. Dilek Aslan, Dr. Sema Attila
Ocağı
Kadriye Cengi, Ali Rıza Cenk
Çelebi, Ayşe Çitil, Sevdanur
Çizginer, Habibe Demir, Zehra
Gülşen
Ankara Yunus Emre Sağlık Ocağı
Bölgesi İlköğretim Okullarında Çalışan
Öğretmenlerde Bel Ağrısı Sıklığının ve
Olası Risk Faktörlerinin Saptanması
Prof.Dr.Nazmi Bilir, Doç.Dr. Ali
Naci Yıldız
Necmiye Döver,Serap Doğan,
Cem Doğan, Sebahattin Çelik,
Özgür Sinan Cengiz, Cenk
Gökalp
Çankaya Belediyesi Ana binasında
Çalışanların Sigara İçme Konusundaki
Bilgi ve Tutumları
Eylül
Ekim
24,38
2004
2004
9 Nolu
Açsap
Füsun Kolat, Yusuf Konuk,
Ayşegül Köse, Oğuzhan Kuru,
İpek Muratoğlu, Volkan Otrakçı,
Betül Öncü, Hüseyin Biçeroğlu,
Fehime Kara, Selman Kesici,
Zeynep Deniz Olgun, Enes Özlük,
Mine Öztürk, Hakan Teymur
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bahçelievler Ana Binasında Çalışanların
Sigarayla İlgili Bazı Tutum ve
Davranışları
Prof. Dr. Hikmet Pekcan, Dr.
Gökhan Telatar
Özcem Öfkeli, T Gökhan
Haytoğlu,Kazım Rollas, Hakan
Özdişli
Ankara'daki Bazı Sağlık Ocağı
Çalışanlarının AIDS ve Korunma Yolları
Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Levent Akın, Doç. Dr.
Songül A. Vaizoğlu
Eryaman 1 Nolu Sağlık Ocağı
Grubu; Nazan Kapıcı, Barış
Özgürol, Ali Gökhan Özyıldız,
Ömür Gökmen Sevindik, Mehmet
Ali Nahit Şendur; 9 No'lu AÇSAP
Merkezi Grubu Güliz Çiğdem,
Deniz Ekren, Fatma Karakoç,
Onur keskin
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş
ve İskitler İtfaiyeleri Çalışanlarında
Solunum Havasında Karbonmonoksit
Düzeylerinin Belirlenmesi
Prof. Dr. Çağatay Güler, Dr.
Tülay Bağcı Bosi
Çetin Akın, Özlem Akgün, Türkay
Selcen Altın,Havva Özge Altıntaş,
Gökşen Dilşa Aslan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde
Çalışan Araştırma Görevlilerinin Yeme
Alışkanlıklarının İncelenmesi
9 Nolu AÇSAP Bölgesindeki Evli ve Gelir
Getirmeyen İşlerde Çalışan Kadınların
Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi
Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve 9 Nolu
AÇSAP'tan Yararlanım Düzeyi
Keçiören Belediyesi Çalışanlarının
Çevresel Risk Algısı ( Ekim 2005)
Temmuz
Ağustos
24,37
2004
2004
13,8
19 Mayıs
SO
Uyanış SO
Temmuz
- Ağustos 2005
2005
9,33
Ocak Şubat
2005
2005
2,45
Kasım Aralık
2005
2005
3,41
Eylül Ekim
2005
9,37
Eylül Ekim
2005
Gülveren
Sağlık
Ocağı
Eryaman 1
Nolu Sağlık
Ocağı ve 9
No'lu
AÇSAP
Merkezi
Prof.Dr.Nazmi Bilir
Dr.Nüket Subaşı , Doç.Dr.Ali
Naci Yıldız
2005
9 Nolu
AÇSAP
Doç. Dr. Levent Akın
Yeliz Çalışkan, Emel Gökdemir,
Ayşe Filiz Gökmen, Eda Gülmez,
Başak Gümüş
2005
Kalaba
Sağlık
Ocağı
Doç. Dr. Bahar Güçiz Doğan,
Dr. T. Gökhan Telatar
Dilek Dehmen, S. Gonca Deprem,
Gülşah Eldoğan, Duygu Erdoğan,
M. Nur Eroğlu
Temmuz
–
Ağustos
18,42
2005
Sercan Okutucu, Anıl A. Olguner,
Utku Lokman, Ali Veysel Özden
EylülEkim
2005
Çalış M., Çoner A., Çekiç E.,
Demir C., Güner P.
Kasım –
Aralık
2005
Baysal L., Çakıcı N., Balkan S.,
Behrem N., Adabay A., Kaya M.
Mart
Nisan
2006
32,146
EylülEkim
2006
32,153
Mart
Nisan
2007
2006
2006
2007
Şehit
Astsubay Ali
Çoban
Prof. Dr. Nazmi Bilir, Doç.Dr. Ali
Esertepe
Sağlık Ocağı,
Naci Yıldız
Ayvalı Zeki
Polat Sağlık
Ocağı
15 Nolu
AÇSAP
Prof. Dr. Nazmi Bilir, Doç. Dr.
Ali Naci Yıldız, Dr. Funda
Sevencan
Başkent Oto Sanayi Sitesinde
Çalışanların Sağlık Hizmeti Kullanımı
Başkent Oto Sanayi Sitesinde
Çalışanların İlkyardım Konusunda Bilgi
Düzeyleri ( Ergazi Çevre Kongresi –
Brezilya kongre)
Keçiören Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı
Sağlık Ocaklarında Çalışan Sağlık
Personelinin Meslekleri Nedeniyle Maruz
Kaldıkları Şiddet Düzeyi
Özlem Taşlı, Dicle Özpolat, Amir
Hassan Navaei, Amir Hossein
Navaei
Ankara'da Bir Alışveriş Merkezi'nde
30'dan Az Çalışanı Bulunan Mağazalarda
Çalışanların Meslekleri Nedeniyle Maruz
Kaldıkları Şiddet
Sedef Dağlarlı, Funda Dinç, Lale
Dinç, Aydan Gözütok, Gönül
Gülal, Aslıhan Kahraman
Onbeş No’lu Açsap Merkezi Bölgesinde
Bulunan Bayan Kuaför Salonlarında
Çalışanların Sosyodemografik
Özelliklerine Göre Risk Algı Düzeyinin
Dağılımı
Yusuf Karakaş, Nevin Alayvaz,
Burcu Aslan
Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı’na Bağlı
Sağlık Ocaklarında Çalışan Hekimlerin
Tükenmişlik Düzeyi
2,51
Mart Nisan
2007
Mart
Nisan
2007
9,40
Mart Nisan
2007
32,155
Mayıs
Haziran
2007
10,20
Eylül Ekim
2007
2007
Kalaba
Sağlık
Ocağı
Doç. Dr. Dilek Aslan
Zeynep Altın, Necmiye Beydağ,
Celile Hatipoğlu
Yusuf Karakaş
Doç. Dr. Ali Naci Yıldız,
2007
Nevin AlayvazBurcu Aslan
2007
Keçiören
İsmet
Ayturan
Sağlık
Ocağı
2007
Emrah
Sağlık
Ocağı
2007
Kuşcağız
Sağlık
Ocağı
Doç. Dr. Songül Acar Vaizoğlu,
Dr. Fehminaz Temel
Erhan Coşkun, Köksal Dinç,
Fergial Moueminoglou, Fatma
Yıldırım
Doç. Dr. Ali Naci Yıldız
Ece Yazla, Selin Yakarışık, Murat
(13. Halk sağlığı kongresi 2010) Tekgüç, Burak Tatar, Melih Uğuz
Prof. Dr. Levent Akın, Dr.
Güledal Boztaş
Adil Karaca, Adem Yasin
Köksoy,
Cahide Kozan, Ceren Topuz
Keçiören Belediyesi Merkez Binasında
Memur Statüsünde Çalışan Kadınların ve
Keçiören Kalaba Sağlık Ocağı
Bölgesi'nde Yaşayan Ve Çalışmayan
Kadınların Beslenme Durumlarının
Saptanması
Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı’na Bağlı
Sağlık Ocaklarında Çalışan Hekimlerin
Tükenmişlik Düzeyi
Keçiören İlçesi İsmet Ayturan Sağlık
Ocağı Bölgesinde Bir Baz istasyonu
Yakınında Bulunan Evlerde
Yaşayanlarda Elekromanyetik
Hipersensitivite Semptomlarının
Değerlendirilmesi
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü Ana Binası'nda Masa Başı
Çalışanlarda Bel Ağrısı Sıklığı
Kuşcağız Sağlık Ocağı Bölgesindeki
İlköğretim Okullarında Görev Yapan
Öğretmenlerin Aşılar Hakkındaki Bazı
Bilgi ve Tutumları
12,2
Mayıs Haziran
2008
2008
Yeşiltepe
Sağlık
Ocağı
Yrd. Doç. Dr. Nüket Paksoy
Erbaydar
Adem Şavklıyıldız, Candan
Şimşek,
Burçin Şanlıdağ, Derya Özer
Keçiören Belediyesinin Bazı
Bölümlerinde Çalışanların Engelilere
Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
12,2
Mayıs Haziran
2008
2008
Barış Sitesi
Sağlık
Ocağı
Prof. Dr. Nesrin Çilingiroğlu, Dr.
Özge Karadağ
Pınar Ataca, Burak Beşir Bulut,
Nesibe Nur Uçar
Keçiören Belediyesi'nin Bazı
Bölümlerinde Çalışanların Engellilere
Yönelik Tutumları
Ali Aytaç, Ali Levent, Neslihan
Bayrak
Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı'na Bağlı
Bazı 1. Basamak Sağlık Kurumlarında
Çalışan Hekim ve Hemşire-Ebelerin
Human Papilloma Virüs (HPV)
Enfeksiyonu ve HPV Aşısı İle İlgili Bazı
Bilgilerinin ve Görüşlerinin Saptanması
Duygu Gülseren, Mehmet Emin
Gündoğdu, Osman İnan
Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı'na Bağlı
Bazı 1. Basamak Sağlık Kurumlarında
Çalışan Hekim ve Hemşire-Ebelerin
Human Papilloma Virüs (HPV)
Enfeksiyonu ve HPV Aşısı İle İlgili Bazı
Bilgilerinin ve Görüşlerinin Saptanması
13,91
Mayıs Haziran
2008
13,90
Mart Nisan
2008
2,56
Kasım Aralık
2008
2008
Şenlik
Sağlık
Ocağı
2008
Barış Sitesi
Sağlık
Ocağı
2008
Keçiören
Emrah
Sağlık
Ocağı
Prof. Dr. Levent Akın, Dr. Tülay
Bağcı Bosi
Prof. Dr. Levent Akın, Dr. Tülay
Bağcı Bosi
Fatima Adebukola Abubakar,
Prof. Dr. Hilal Özcebe, Dr. Özge Suavi Aydoğmuş, Merve Bahçeci,
Karadağ
Can Emre Baş, Handan
Bezirganoğlu, Gamze Bostankolu
Ankara Keçiören'de Bir Lisede 10. Sınıf
Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları,
Fiziksel Aktivite Durumu ve Şişmanlık
Görülme Sıklığının Belirlenmesi
24,52
EylülEkim
2008
9,43
Ekim
2008
16,100
Ekim
2008
Doç. Dr. Ali Naci Yıldız, Dr.
Özge Karadağ
Mustafa Önder Gönen, Fatih
Gürel, Buğra İlhan, Mehmet İnel,
Hatice İslamoğlu, Karahan Kara
İsmet Ayturan Sağlık Ocağı Bölgesindeki
Taksi Duraklarında Çalışan Taksi
Şoförlerinin 4207 Sayılı Tütüm
Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine
Dair Kanun Konusundaki Bilgi ve
Tutumları
Doç. Dr. Songül Acar Vaizoğlu
Alper Kahraman, Dilek
Karacanoğlu, Mustafa Karanfil,
Volkan Karataşlı, Hüseyin Kaya,
Ülker Kaya
Ankara İl Merkezindeki Bir Alışveriş
Merkezinin Bazı Kapalı Ortam Hava
Kalitesi Parametreleri Yönünden
Değerlendirilmesi
9 Nolu
AÇSAP
Doç. Dr. Hakan Altıntaş
Müge Büyüktaşlı, Esra Sena
Cevahirli, Çağlar Çakır, Dilek
Çalışkan, Demet Çam, Fahri
Çelebi
Yeşiltepe
SO
Doç.Dr.Ali Naci Yıldız
Funda Özgürler, Gürkan Güner,
Özlem Erdem
2008
İsmet
Ayturan
Sağlık
Ocağı
2008
Kalaba
Sağlık
Ocağı
2008
Eylül
24,61
Ekim
2009
24,59
TemmuzAğustos
2009
2009
Etlik Sağlık
Ocağı,
Emrah
Sağlık
Ocağı,
Atapark
Sağlık
Ocağı
Prof. Dr. Nazmi Bilir, Prof. Dr.
Hilal Özcebe, Doç. Dr. Dilek
Aslan, Doç. Dr. Ali Naci Yıldız
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu
Personelinin HÜTF Intern doktorlarının
Kurumlarındaki Eğitimleri ile İlgili Bazı
Bilgi, Görüş ve Davranışlarını Saptama
Araştırması
Hacettepe üniversitesi merkez kampüs
içerisindeki ve çevresindeki kafe ve
restoranların İşveren, çalışan ve
müşterilerinin 4207 sayılı; ‘’tütün
ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve
kontolü hakkında kanun” hakkinda bilgi
ve görüşleri
Ş. Alper AÇIKGÖZ , Burçin
ÖZYİĞİT, Naciye BİLGİN, Fatih
Keçiören Bölgesindeki Kahvehanelerin
TAŞTEKİN, Ayşegül BOYRAZ,
İşveren, Çalışan Ve Müşterilerinin 4207
Mithat TEMİZER, Cengiz BURAK,
Sayılı; “Tütün Ürünlerinin Zararlarının
(13. Halk sağlığı kongresi 2010
Emine TİMURLENK, Eren KAYA, Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun”
İzmir poster)
Erdem YILDIZ, Dr. Vuslat Kara
İle İlgili Bilgi Ve Görüşleri
ÖLMEZTOPRAK, Erkan YÜCE
3,52
Temmuz
- Ağustos 2009
2009
Kalaba
Sağlık
Ocağı
Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış,
Doç. Dr. Banu Çakır, Öğr. Gör.
Dr. Sema Attila, Uzm. Dr.
Fehminaz Temel
Ayşe Aydın, Oğuz Kağan
Bakkaloğlu,
Engin Demir
Keçiören Belediyesi Çalışanlarının
Osteoporoz Hakkında Bilgi Durumlarının
Saptanması Çalışması
3,53
Temmuz
- Ağustos 2009
2009
Yeşiltepe
Sağlık
Ocağı
Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış,
Doç. Dr. Banu Çakır, Öğr. Gör. Dr.
Sema Attila, Uzm. Dr. Fehminaz
Temel
Esin Merve Erol, Semanur Karagülle,
İrem Koç
Keçiören Belediyesi Çalışanlarının
Osteoporoz Hakkında Bilgi Durumlarının
Saptanması Çalışması
Prof. Dr. Nesrin Çilingiroğlu
Sezer Acar, Sevtap Acer, Mahmut
Sami Akıllı, Gökhan Alkan,
Berkan Armağan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Onkoloji Hastanesi'nde Kapalı Ortam
Hava Kalitesinin Karbondioksit,
Elektromanyetik Alan ve Aydınlanma
Yönünden Değerlendirilmesi
Oğuz Baran, Aslıhan Gürün,
Pınar Günok, Hüseyin Bala
Keçiören - Piyangotepe Bölgesinde
Çalışan Taksi Şoförlerinin Ekspiryum
Havalarındaki Karbonmonoksit Düzeyleri
ve Bazı Faktörlerle İlişkisi
Öğr. Gör. Dr. Sema Attila
E. Rabia Özay, Esra Özkan, Ali
Cavit,
Koray Demir
Ankara Keçiören Belediyesi Erkek
Çalışanlarının Prostat Büyümesi
Hakkındaki Bilgi Durumlarının
Saptanması Araştırması
Prof. Dr. Bahar Güçiz Doğan,
Yrd. Doç. Dr. Nüket Paksoy
Erbaydar
Hakan Ulu, Mukhshada Devi
Seegoolam, Rabia Bağ, Ceyda
Arslanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erişkin Hastanesi Hemşirelerinin Sağlıkla
İlgili Yaşam Kalitelerinin SF-36 Ölçeği ile
Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış,
Öğr. Gör. Dr. Sema Attila
Murat Gökten, Onur Babuşoğlu,
Serkan Asil, Barış Yılmaz
Ankara Çankaya Belediyesi Temizlik
İşlerinde Çalışan İşçilerin Bazı
Sosyodemografik Özellikleri ve Sağlık
Durumlarının Belirlenmesi Çalışması
Şevkat
Sağlık
Ocağı
9,45
Mart Nisan
2009
2009
9,49
Eylül Ekim
2009
9 Nolu AÇS- Prof. Dr. Zafer Öztek, Dr. Özge
2009
AP Merkezi
Karadağ
12,3
Haziran
2010
16,1
MayısHaziran
2011
16,1
MayısHaziran
2011
2010
Kalaba
Sağlık
Ocağı
2011
2011
Çankaya
Belediyesi
Temizlik
İşleri
Doç. Dr. Hakan Altıntaş, Doç.
Dr. Ali Naci Yıldız
Selçuk Eren Çanakçı, Tülin
Çoban, Cihan Güler, Gürcan
Gürlek, Elshad Hasanov
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde 01
– 08 Ağustos 2011 Tarihleri Arasında
Çalışan Araştırma Görevlisi Doktorların
Alkollü İçecek Tüketim Alışkanlıklarının
Saptanması
Öğr. Gör. Dr. Tülay Bosi, Prof.
Dr. Şevkat Bahar Özvarış
Zamir Kemal Ertürk, Emre Koca,
Şefika Nurdan Eskici, Gizem
Kılınç, Serkan Karaıslı, Emine
Aygül Karaaslan
Hacettepe Üniversitesi Merkez
Kampüsünde Çalışan 2 Yaş Altı Çocuğu
Olan Kadın Personelin Emzirme
Durumlarının ve Emzirmelerini Etkileyen
Faktörlerin İncelenmesi
Prof. Dr. Dilek Aslan
Emir Tuğrul Keskin, Funda Kütük,
Büşra Betül Özmen, Elif Özyörük,
Yelda Yazır
Ankara’da Kızılay-Kolej-Maltepe
Semtlerindeki Taksi Duraklarında 3-7
Ekim Tarihleri Arasında Çalışan Taksi
Şoförlerinin Bazı Sağlıklı Yaşam
Davranışlarının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hilal Özcebe, Öğr.
Gör. Dr. Sema Attila
Recep Bolat, Aria Forouz,
Keziban Koçyiğit, Özenç Özkan,
Bedia Taşçı
2011
HÜ
Hastaneleri
Doç. Dr. Sarp Üner
Uğur Önal, Andaç Topkan, Murat
Karateke, Mustafa Kozan, Moath
Alrawabdeh
2011
HÜ
Erişkin
Hastanesi
Yrd. Doç. Dr. Nüket Paksoy
Erbaydar, Prof. Dr. Nesrin
Çilingiroğlu
Başak Şenel, Emre Kaplanoğlu,
Furkan Özer, Mehmet Koçer,
Serkan Duman
Hacettepe Üniversitesi Erişkin
Hastanesinde Çalışan Araştırma
Görevlilerine Yönelik Başvuran Kaynaklı
Şiddetin Değerlendirilmesi
2011
HÜ
Hastaneleri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Sadi
Yardım
Fatma Öztürk, Filiz Kerdiğe,
Mevlüt Serdar Kuyumcu, Ayşe
Özköse, Arzu Yazar
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde
Çalışan Internlerin Maruz Kaldıkları
Hasta ve Hasta Yakını Kaynaklı Şiddet
Olaylarının İncelenmesi
32,
183
TemmuzAğustos 2011
2011
13,1
TemmuzAğustos 2011
2011
13,1
EylülEkim
2011
21,1
EylülEkim
2011
31,2
EylülEkim
2011
32,2
Ekim
2011
32,2
EylülEkim
2011
HÜ
Hastaneleri
2011
2011
Televizyonda Yayınlanan Sigara Karşıtı
Reklamlar Hakkında Hacettepe
Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari
Personelinin Bazı Görüşlerinin
Değerlendirilmesi
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde
Çalışan Hemşirelerde Delici Kesici Alet
Yaralanmaları ile Meydana Gelen İş
Kazaları
28,40
EylülEkim
2011
25,8
KasımAralık
2011
18,5
KasımAralık
2011
2011
6,59
KasımAralık
2011
31,2
MartNisan
2011
14,2
MartNisan
2011
32,2
OcakŞubat
2012
16,1
MartNisan
2012
Kızılay ve Sıhhiye Semtlerindeki Eczacı
ve Eczane Çalışanlarının Acil
Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi ve
Uygulamalarının İncelenmesi
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi 4. ve 5. sınıflar ile araştırma
görevlilerinde şiddet algısı ve şiddete
maruz kalma durumunun
değerlendirilmesi
Prof. Dr. Şevkat bahar Özvarış,
Öğr. Gör. Dr. Meltem Şengelen
Aydın Adıgüzel, Ahu Karsandı,
Sevilay Kunt, Mehmet Aycan
Özek, Ayşe Müge Türker
Prof. Dr. Bahar Güçiz Doğan
Alaa Quisi, Ali Onur Yüksek,
Arash Soudmand, Levent
Gündost
Prof. Dr. Hilal Özcebe, Öğr.
Gör. Dr. Sema Attila
Halitcan Batur, Hatice Bektaş, İlay
Berke, Elif Gamze Büyükküpcü,
Can Büyükaşık
Hacettepe Üniversitesi Erişkin
Hastanesi’nde çalışan bazı idari
personelin sağlığın geliştirilmesine
yönelik olumlu çevre koşullarına
erişilebilirliğinin saptanması çalışması
2011
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Sadi
Yardım
Enise Şeker, Vildan Şenel, Alper
Şener, Onur Taydaş
Ankara ve çevresindeki bazı okullardaki
öğretmenlerin rutin dışı aşılar hakkındaki
düşünce ve davranışları
2011
Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış
2011
2011
HÜ
Erişkin
Hastanesi
2011
2012
2012
HÜ
Erişkin
Hastanesi
Çankaya Belediyesi’nde Çalışan 30 Yaş
Abdulsamet Sandal, Fatme Betül
ve Üzeri Kadın ve Erkeklerde Osteoporoz
Tuncer, Burak Ulaş
Kırık Riski Değerlendirmesi Araştırması
Prof. Dr. Levent Akın
Jacquiline Akinyi Otieno, Pınar
Özdemir, Mehmet Tunç
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Intern Doktorlarında Depresyon Riski ve
Antidepresan İlaç Kullanımının
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ali Naci yıldız, Dr.
Özge Karadağ Çaman
Alperen Halil İhtiyar, Cansel
Karaca, Işılay Gizem Ceren, İklim
Gürcan
Hacettepe Üniversitesi Erişkin
Hastanesinde Çalışan Sekreterlerin
Bedensel Etkinlik Düzeyleri ve Kas
İskelet Sistemi Yakınmaları
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Aaiza Aamer, Aslı Tokmak, Merve
Yumrukuz, Özge Sever
Bir Devlet Kurumunda çalışanlarda
emniyet kemeri kullanımı ile ilgili bilgi ve
davranışların saptanması araştırması
22,9
MartNisan
2012
2012
Prof. Dr. Banu Çakır,
Öğr. Gör. Dr. Meltem Şengelen
Merve Örücü, Zekiye Taşgın,
Kemal Tekin, Fatma Yekta
Ürkmez
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Intern Doktorlarının beslenme
alışkanlıkları ve ilgili faktörler

Benzer belgeler