SANAYİ VE TEKNOLOJİ TEZLERİ YARIŞMASI

Transkript

SANAYİ VE TEKNOLOJİ TEZLERİ YARIŞMASI
SANAYİ VE TEKNOLOJİ TEZLERİ YARIŞMASI YARI FİNAL SONUÇLARI
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
DANIŞMAN
Bir Disk Valsli Öğütme Sisteminin Dinamik Analizi ve Titreşim Kontrolü
Engin Hasan ÇOPUR
Prof. Dr. Metin U. SALAMCI
Tuz Bileşiklerinden Borhidrür Sentezi ve Katalitik Dehidrojenasyonu, Doktora Tezi,
Murat BİLEN
Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Şubat 2012
Prof. Dr. Metin GÜRÜ
Traktörler İçin Kanca Tipi 3 Noktadan Pratik Bağlanabilir Askı Düzeneği Tasarımı
ve İmalatı
Dr. Erman AYDIN
Prof. Dr. Muammer NALBANT
200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı, DA ve AA/DA Kaynak Makinalarının
Geliştirilmesi, Temmuz 2010.
Arzu KOPARAN
Doç. Dr. M. Timur AYDEMİR
Kesintisiz Güç Kaynakları için Yarıiletken Aktarım Anahtarı Tasarımı ve
Gerçekleştirilmesi, Haziran 2012.
Hüseyin KÖSE
Doç. Dr. M. Timur AYDEMİR
Modern Meyve (Bodur Kiraz) Yetiştiriciliğinde Güneş Enerjili Akıllı Damla Sulama
Semih ÖZDEN
Sistemi Tasarımı
Doç. Dr. Mahir DURSUN
Lineer Anahtarlamalı Reklütans Motorun Pozisyon Kontrolü
Fatma Gül KOÇ
Doç. Dr. Mahir DURSUN
Yukarı Akışlı Çamur Yataklı Anaerobik Reaktörde(Yaçyar) Peynir Altı Suyunun
Arıtılabilmesi Ve Biyogaz Üretimi İçin En Uygun Ön Arıtım Yöntemi ve
Koşullarının Belirlenmesi
Gökçen AKSELİ
Doç. Dr. S. Ferda MUTLU
İki Katlı Bir Binanın, Güneş Enerjisi Destekli Hava Kaynaklı Isı Pompasıyla
Isıtılması Ve Sıcak Su Eldesinin Analizi
Tuna CEYLAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATILGAN
Kobalt ve Demir İçerikli Silikat Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve
Amonyaktan Hidrojen Eldesi İçin Kullanımı
Nalan Gülçin KAYKAÇ
Yrd. Doç. Dr. Dilek VARIŞLI
Alkali Yakıt Hücreleri için Karbon Destekli Nikel, Gümüş ve Nikel-Gümüş
Katalizörlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Mehmet GÜRBÜZ
Yrd. Doç. Dr. Aylin AYTAÇ
Deniz Suyundaki Hidrojen Sülfürün (H2S) Farklı Metal Elektrotlar Kullanılarak
Elektro-Oksidasyonunun İncelenmesi
Orhan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Aylin AYTAÇ

Benzer belgeler