RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI GAYBET ZAMANINDA BAYRAM

Transkript

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI GAYBET ZAMANINDA BAYRAM
ORUCUN HÜKMÜ / RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI
RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI
GAYBET ZAMANINDA BAYRAM NAMAZI
249. Sizce Kurban, Ramazan ve Cuma namazları hangi farz türündendir?
Cevap: Günümüzde Kurban ve Ramazan bayramlarının namazları farz değil, müstehaptır. Ancak, Cuma namazı farzı tahyirîdir.
ATANMAYAN BİRİSİNİN BAYRAM NAMAZINA İMAMLIK YAPMASI
250. Acaba Veliyi Fakin hükümet yetkisinin olduğu zamanımızda kurban ve ramazan bayramı namazlarını sadece
onun tarafından atanan kişiler mi kıldırabilir, yoksa cami ve benzeri yerlerde ki camaat imamları da bayram namazı
kıldırabilirler mi?
Cevap: Veliyi Fakin tarafından atanmayan şahısların vurud kastı olmaksızın sevap alma ümidiyle bu namazı
kıldırmalarının sakıncası yoktur. Elbette Veliyi Fakih tarafında atananlardan başkasının bu namazı kıldırmaması
daha iyidir.
CAMİ İMAMLARI TARAFINDAN BAYRAM NAMAZININ KILDIRILMASI
251. Geçmişte cemaat imamlarının her biri Ramazan bayramının namazını kendi camilerinde kıldırıyordu; şimdi de
bayram namazlarının cemaat imamları tarafından kılınması caiz midir?
Cevap: Veliyy-i fakih tarafından izinli olan temsilcilerin bayram namazı kıldırmaları, yine veliyy-i fakih tarafından
atanan Cuma imamlarının günümüzde bayram namazını cemaatle kıldırmaları caizdir. Ancak, diğerleri bayram
namazlarını ihtiyaten münferit olarak kılmalıdırlar. Ama hadislerde emrolduğu kastıyla değil de, bel-ki sevabı olur
diye cemaatle kılınırsa sakıncası yoktur. Evet; maslahat gereği şehirde bir bayram namazı kılınması gerekirse,
bayram namazını veliyy-i fakih tarafından atanmış olan Cuma imamı dışında birinin kıldırma-ması daha iyidir.
RAMAZAN BAYRAMI NAMAZINDAN ÖNCE İKAMET OKUMA
252. Ramazan bayramı için ikâmet getirmek gerekir mi?
Cevap: Ramazan bayramı için ikâmet getirilmez.
253. Cemaat imamı, Ramazan bayramı namazında ikâmet getirirse onun ve diğer namaz kılanların namazlarının
hükmü nedir?
Cevap: Bu, cemaat imamı ve memumların namazlarının sıhhatine zarar vermez.
Sayfa 1 / 2
CUMA YADA BAYRAM NAMAZININ İKİNCİ REKATINA YETİŞME
254. Eğer birisi ramazan bayramı veya kurban bayramı namazlarının yada Cuma namazının ikinci rakatına yetişirse
vazifesi nedir?
Cevap: Namazın geriye kalanını kendisi tamamlasın.
BAYRAM NAMAZININ KUNUTLARINI ARTTIRMA VEYA EKSİLTME
255: Bayram namazlarının kunutunun eksik veya fazla olması namazı batıl eder mi?
Cevap: Eksik veya fazlalıktan maksat kunutları uzun yada kısa okumaksa bu iş namazın batıl olmasına neden olmaz.
Ama eksik veya fazlalıktan maksat kunut sayılarını azaltıp çoğaltmaksa, kunutların sayısını fıkıh kitaplarında
yazıldığı şekilde yerine getirmelidir.
BAYRAM NAMAZININ KUNUTUNDA ŞÜPHE ETME
256. Eğer birisi kurban veya ramazan bayramının kunutunu dört kere mi yoksa beş kere mi yaptığında şüphe ederse
namazının hükmü ne olur?
Cevap: Eğer kunutun yeri geçmemişse az olan sayıya göre hareket etmelidir.
VAHDETİ KORUMAK İÇİN BAYRAMI ERTELEME
257. Acaba vahdeti korumak için bayram namazını bir gün sonraya erteleyebilir miyiz? Ayrıca bazı hadislerde de
bayram namazının ikinci veüçüncü gün kılınabileceğinin söylendiğini de göz önünde bulundurun.
Cevap: Her halükarda sevap alma ümidiyle bayram namazının ikinci gün kılınmasının sakıncası yoktur.
RAMAZAN BAYRAMI NAMAZININ KAZASI
258. Ramazan bayramı namazının kazası var mıdır?
Cevap: Kazası yoktur.
Sayfa 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler