Bir sağlık uzmanı hakkında nasıl şikâyetçi olunur?

Yorumlar

Transkript

Bir sağlık uzmanı hakkında nasıl şikâyetçi olunur?
Bir sağlık uzmanı hakkında nasıl şikâyetçi olunur?
İçindekiler
Bu broşür hakkında .............................................................................................. 1
HPC nedir? ........................................................................................................... 1
Mesleğe uygunluk ne demektir? ........................................................................... 2
Bir üyeden memnun değilseniz ne yapılabilir?...................................................... 2
Kimler şikâyetçi olabilir? ....................................................................................... 2
Ne tür şikâyetleri değerlendirmeye alabiliriz? ....................................................... 2
Nasıl şikâyette bulunulabilir .................................................................................. 3
Bundan sonra ne olur? ......................................................................................... 4
Bu ne kadar sürer? ............................................................................................... 4
Duruşmada ne olur? ............................................................................................. 4
Kurulun yetkileri nelerdir? ..................................................................................... 5
Tanık desteği ve delil sunma ................................................................................ 5
Neler yapamayız?................................................................................................. 5
Bilgilerinizin gizliliğinin korunması......................................................................... 6
Diğer düzenleme kurumları................................................................................... 6
Diğer kuruluşlar .................................................................................................... 7
Bu broşür hakkında
Bu broşürde size kayıtlı bir sağlık uzmanından aldığınız sağlık hizmetinden
memnun kalmadığınızda ne yapabileceğiniz anlatılmaktadır. Biz (Sağlık
Uzmanları Konseyi / Health Professions Council ya da kısaca HPC) kayıtlı sağlık
uzmanlarının hizmetlerinden yararlanan kişilerin sağlık ve refahının
korunmasından sorumluyuz.
Size uygulanan tedaviden memnun değilseniz, ya da kayıtlı bir sağlık uzmanının
davranışlarından ya da sağlığından endişe duyuyorsanız, her zaman bizimle
konuşabilirsiniz.
HPC nedir?
Biz şu anda sağlık alanındaki 13 farklı meslek mensuplarını üye kaydediyoruz ve
ileride başka meslek mensuplarını da üye kaydedebiliriz. Biz sadece belirli
mesleki beceri, davranış ve sağlık standartlarını yerine getiren kişileri üye
kaydediyoruz. Bu broşürde, bize kayıtlı sağlık uzmanlarına ‘üyeler’ diyoruz.
Şu anda aşağıdaki mesleklerle ilgili düzenlemeleri biz yapmaktayız.
– Sanat terapistleri
– Biyomedikal uzmanları
– Kiropodistler / podiatristler
– Klinik uzmanları
– Diyetisyenler
– Meşguliyetle tedavi uzmanları
– Ameliyathane pratisyenleri
– Ortoptistler
– Paramedikler
– Fizyoterapistler
– Prostetistler / ortotistler
– Röntgen uzmanları
– Konuşma ve dil terapistleri
Belirli bir sağlık uzmanının görevini öğrenmek için, web sitemizde daha fazla bilgi
bulabilirsiniz: www.hpc-uk.org/aboutregistration/professions/
Sağlık uzmanları hakkında kendi meslek kuruluşlarından da bilgi edinebilirsiniz.
Düzenlemeler yaptığımız sağlık mesleklerinin meslek kuruluşlarına ait bilgiler için
web sitemize bakabilirsiniz.
Mesleğe uygunluk ne demektir?
Bir sağlık uzmanının 'mesleğe uygun' [fit to practise] olarak tanımlanmasının
anlamı, işini güvenli ve etkin bir şekilde yapmak için gerekli bilgi ve becerilerin
yanı sıra karakter ve sağlığa sahip olduğuna güvenebilirsiniz demektir.
Bir üyeden bekleyebileceğimiz bilgi ve becerilerin düzeyi ile davranışlar 'Yeterlik
Standartları' ve 'Etik, Uygulama ve Çalışma Standartları'nda belirtilmektedir. Bu
standartlar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen web sitemize bakın: www.hpcuk.org
Şikâyetlerin ele alınmasından Mesleğe Uygunluk Dairesi [Fitness to Practise
Department] sorumludur. Bunlara ‘iddialar’ denir ve bize kayıtlı olan uzmanların
mesleğe uygunluğu sorgulanır.
Bir üyeden memnun değilseniz ne yapılabilir?
Bir üyenin sağlığı ya da davranışları konusunda endişeleriniz varsa, ya da size
uygulanan tedaviden memnun değilseniz, bu konuda bize şikâyette bulunmak
isteyebilirsiniz.
Kimler şikâyetçi olabilir?
Kayıtlı bir sağlık uzmanı hakkında herhangi bir kişi bize şikâyette bulunabilir.
Buna halktan kişiler, işverenler, polis ve diğer üyeler dahildir.
Ne tür şikâyetleri değerlendirmeye alabiliriz?
Biz sadece mesleğe uygunluk ile ilgili şikâyetleri değerlendirmeye almaktayız.
Değerlendirmeye alabileceğimiz şikâyet türleri, bir üyenin mesleğe uygunluğunun
aşağıdakiler tarafından 'zaafa uğratılmasının' (olumsuz etkilenmesinin) söz
konusu olup olmadığını sorgulayan şikâyetlerdir:
– meslek kurallarına aykırı hareket etmek;
– mesleki yeterlik eksikliği (gerekli bilgi ve becerilere sahip olmamak);
– Birleşik Krallık’ta (ya da İngiltere ve Galler bölgesinde işlenmiş olsaydı suç
oluşturacak bir fiilden dolayı başka bir yerde) uyarı ya da mahkûmiyet almak;
– beden ya da ruh sağlığı; ya da
– sağlık hizmetlerinden sorumlu başka bir düzenleme kurumu tarafından
sözleşmenin feshi (alınan hukuki bir karar).
Ayrıca, HPC Siciline girilen bir kaydın sahtekârlık ya da yanlışlık sonucu olduğu
iddialarını da değerlendirmeye alabiliriz.
2
Biz Birleşik Krallık çapında faaliyet gösteren bir düzenleme kurumuyuz. Bunun
anlamı, yaptığımız işlemler bir uzmanın tüm Birleşik Krallık çapında sicilini etkiler.
Bir konuyu bize iletmenizin gerekip gerekmediği, duruma ve ne derece ciddi
boyutta olduğuna bağlıdır. Bundan emin değilseniz, lütfen Mesleğe Uygunluk
Dairesi ile iletişime geçiniz (iletişim bilgilerimiz için lütfen bu broşürün sonuna
bakınız).
Geçmişte, son duruşmada işlemde bulunmamızla sonuçlanan iddialar arasında
aşağıdakiler yer almıştır.
Adli suç mahkûmiyetleri ya da uyarılarından bazıları:
– hırsızlık;
– çocuk pornografisi; ve
– şiddet.
(İçişleri Bakanlığı Resmi Bildirim Kapsamındaki Meslekler Uygulaması uyarınca
İngiltere ve Galler bölgesinde bir üye adli bir suçtan mahkûmiyet ya da ihtar
cezası aldığında bize bildirilmektedir.)
Meslek kurallarına aykırı hareketlerden bazıları:
– alkol etkisi altında iken çalışmak;
– yanlış olan sonuçları teyit etmek;
– klinik değerlendirmeleri yeterince iyi yapmamak;
– kayıtları doğru tutmamak;
– hastalara yeterince yüksek bir standartta davranmamak;
– hizmet kullanıcıları ile yeterince iyi iletişimde bulunmamak;
– iş sırasında uygunsuz web sitelerine girmek;
– sahte hastalık ya da eğitim izni almak; ve
– hastalarla cinsel ilişkide bulunmak.
Bu eksiksiz ve tam bir liste değildir. Her iddiaya ayrıca bakarız.
Nasıl şikâyette bulunulabilir?
Bir üye hakkında şikâyetçi olmak isterseniz, bunu aşağıdaki yollardan birini
izleyerek yapabilirsiniz.
1 Yazılı
Şikâyetinizi aşağıdaki adrese gönderiniz.
Director of Fitness to Practise
Health Professions Council
Park House
184 Kennington Park Road
London
SE11 4BU
Mektubunuzda vermeniz gereken bilgiler şunlardır:
– tam isminiz ve adresiniz;
– üye hakkında, ismi, mesleği ve çalıştığı yer gibi, mümkün olduğunca çok bilgi;
– mümkünse üyenin, İnternet üzerindeki Sicilden bulunabilecek olan, HPC sicil
numarası; ve
– olay hakkında, isimler, tarihler ve yerler gibi, mümkün olduğunca çok bilgi.
3
Ayrıca, şikâyet formumuzu doldurmanız da yararlı olabilir. Bunu web sitemizin
şikâyetler bölümünden indirebilirsiniz: www.hpc-uk.org. Bu formun
kullanılmasında bir sorun yaşarsanız, lütfen Mesleğe Uygunluk Dairesinin
aşağıdaki telefon numarasını arayın. Formu size postayla göndeririz.
2 Telefonda
Şikâyetlerin yazılı olmasının her zaman mümkün olmadığını biliyoruz. Telefonda
nasıl şikâyette bulunulabileceği konusunda daha fazla bilgi için, lütfen Mesleğe
Uygunluk Dairesine telefon ediniz. Sizi geri arayabilmemiz için bize hangi dilde
konuşmanız gerektiğini, isminizi ve telefon numaranızı belirtmeniz gerekecektir.
Telefon numarası: 020 7840 9814.
Bundan sonra ne olur?
Şikâyetiniz bizim üyelerimizden biri hakkında ise, aşağıdakileri yaparız:
– Mesleğe Uygunluk Dairesinin bir üyesi şikâyetinizle ilgilenir. Size bu kişinin
bilgilerini veririz.
– Size şikâyetinizi aldığımızı yazılı olarak bildiririz.
– Ayrıca şikâyetinizle ilgili bir soruşturma yaparız.
– Hakkında şikâyette bulunulduğunu üyeye yazılı olarak bildiririz.
Bilgiler Soruşturma Komitemizin bir kuruluna iletilir. Bu kurul kapalı bir toplantı
yaparak eldeki belgeleri değerlendirip başka işlem yapmamız gerekip
gerekmediğine bakar.
Her bir kurul en az üç kişiden oluşup, bunlardan biri ilgili meslekten bir kişi, diğeri
ise halktan (Sicilimizde kayıtlı olmayan) bir kişi olur. Bu kurul şikâyetin kanıtlanıp
kanıtlanmadığına karar vermez; sadece mesleğe uygunluk konusunda kaygılar
gündeme getirip getirmediğine karar verir.
Kaygılar gündeme getirdiği kanaatine varırsa, şikâyeti başka bir kurula iletir.
Şikâyetin bir sonraki aşamaya geçmesi gerektiğine karar verirse, ‘yanıtlanması
gereken bir iddia' olduğu belirtilir.
Kurul tarafından şikâyetin daha ileri bir aşamaya götürülmesine gerek olmadığına
karar verilirse, bunun nedenleri belirtilir. Bu konuda sizi (ve üyeyi) yazılı olarak
bilgilendiririz. Aynı şikâyeti iki kez değerlendirmeye alamayız.
Kurul, yanıtlanması gereken bir iddia olduğuna karar verirse, iddiayı mesleğe
uygunluk komitelerimizden birine iletir ve iddiayla bizim adımıza ilgilenmek üzere
bir avukat görevlendirir.
Bu ne kadar sürer?
Bir şikâyette bulunmanın strese neden olabildiğini bildiğimizden, şikâyetinizi
elimizden gelen en hızlı bir şekilde değerlendirmeye almaya çalışırız. Kurul sizin
şikâyetinizin bir sonraki aşamaya geçmesi gerektiğine (‘yanıtlanması gereken bir
iddia' olduğuna) karar verirse, araştırmalarımızın ne kadar süreceği hakkında
size bir fikir veririz.
Duruşmada ne olur?
Duruşmalar genellikle halka açık yapılır. Bunun anlamı, halktan kişiler (basın
dahil) katılabilirler. Ayrıca, neler olduğunu kaydedip bir tutanak çıkarmak üzere
4
bir mahkeme raportörü de hazır bulunur. Duruşmanın bir bölümü ya da tümü
(örneğin, kurul tarafından hastanın mahremiyetini ya da üyenin sağlığıyla ilgili
bilgileri korumak gerektiğine karar verilirse) kapalı da yapılabilir.
Kurul normal olarak üç kişiden oluşup, bunlardan biri üye, diğeri ise halktan bir
kişi olur. Ayrıca bir de hukuksal değerlendirme uzmanı hazır bulunur. Hukuksal
değerlendirme uzmanı karar alma sürecinde yer almayıp, kurula ve diğer ilgili
kişilere hukuk ve prosedür hakkında bilgi ve danışmanlık sunar. Duruşmaların
mümkün olduğunca formaliteden uzak, rahat bir ortamda olmasını sağlamaya
çalışırız.
Normal olarak duruşmayı bizim avukatımız açarak iddiayı sunar ve tanıklarımızı
çağırır. Üye ya da vekili tanıkları çapraz sorguya (sorgulamaya) tâbi tutabilir.
Sonra da kurul bazı sorular sorabilir. Biz iddiamızı sunduktan sonra, üye kurula
açıklamalarda bulunabilir ya da tanıklar çağırabilir.
Normal olarak kurul, ileri sürülen iddianın kanıtlanıp kanıtlanmadığına karar
vermek üzere salonu terk eder. İddianın kanıtlandığına karar verirse, onun
‘sağlam gerekçelere sahip’ olduğunu belirtir.
Kurulun yetkileri nelerdir?
Bizim görevimiz, üyeleri cezalandırmaktan çok halkı korumaktır. Kurul, ileri
sürülen iddianın sağlam gerekçelere sahip olduğunu tespit ederse, geri dönüp ne
işlem yapılması gerektiği konusunda bizim vekilimizin ve üyenin ya da vekilinin
görüşlerini alır. Kurulun önünde bulunan seçenekler şunlardır:
– Başka hiçbir işlem yapmamaya karar verebilir.
– Uyarı kararı alabilir. Bunun anlamı, üyenin HPC Sicilindeki isminin karşısında
'uyarı' [caution] sözcüğü görülecek demektir. (Uyarı kararlarının süresi bir ile beş
yıl arasında olabilir.)
– Üyenin siciline bir kısıtlama ya da bazı koşullar koyabilir. Buna ‘meslek
koşulları kararı’ denir. (Bunlar arasında üyenin gözetim altında çalışması ya da
biraz daha eğitim görmesi yer alabilir.)
– Üyelik askıya alınabilir. (Bunun süresi bir yıldan fazla olamaz.)
– Üyenin isminin Sicilden çıkarılmasına karar verilebilir. Buna ‘çıkarma kararı'
denir.
Tanık desteği ve delil sunma
Bir sağlık uzmanından şikâyetçi olduğunuz ve soruşturma kurulu da iddiayı
duruşmaya götürmeye karar verdiği zaman, sizinle görüşüp tanık ifadesi almamız
gerekebilir. Bu sürecin mümkün olduğunca kolay ve rahat olmasını amaçlayan bir
tanık destek programına sahibiz. Bu konuda sorularınız ya da endişeleriniz varsa
lütfen Mesleğe Uygunluk Dairemizle iletişime geçin (iletişim bilgileri için broşürün
sonuna bakınız).
Neler yapamayız?
Biz bir meslek kuruluşu ya da sendika değiliz. Bizim görevimiz farklıdır. Hukuksal
danışmanlık ya da temsil hizmeti veremeyiz. Sadece üyenin mesleğe uygunluğu
ile ilgili bir iddia ile ilgilenebiliriz.
– 1. sayfada listesi verilen meslekler içinde yer almayan uzmanlar hakkındaki
şikâyetlere bakamayız;
– Hastanelerle ilgili şikâyetlere bakamayız (sadece üye kişiler hakkındaki
şikâyetlerle ilgileniyoruz; ve
5
– Tazminat talebinde bulunmanıza yardımcı olamayız.
Bilgilerinizin gizliliğinin korunması
Bir şikâyette bulunmanın strese neden olabildiğinin bilincindeyiz. Lütfen
unutmayın ki bir şikâyeti soruştururken şikâyet edilen üyeyi bundan haberdar
etmemiz gerekir.
Bizim ana amacımız halkı korumaktır. Anonim (şikâyetçi olan kişinin ismini
açıklamadığı) bir şikâyette bir üyenin mesleğe uygunluğu hakkında ciddi ve
inandırıcı (gerçekçi) kuşkular gündeme getirilirse, yine de başka işlem
yapmamızın gerekip gerekmediğini değerlendirmeye alırız. Ama şikâyetçi olan
kişi ile daha fazla bilgi için iletişime geçemezsek bunu yapmamız çok zor olabilir.
Bu konuda endişeleriniz varsa, lütfen Mesleğe Uygunluk Dairesi ile iletişime
geçin (bilgiler için aşağıya bakınız).
Fitness to Practise Department
Health Professions Council
Park House
184 Kennington Park Road
London
SE11 4BU
Telefon: 020 7840 9814
E-posta: [email protected]
Diğer düzenleme kurumları
Diğer sağlık uzmanları hakkındaki şikâyetleri değerlendirmeye alabilecek
kuruluşların listesi aşağıdadır.
Kiropraktörler
General Chiropractic Council
Telefon: 020 7713 5155
Web sitesi: www.gcc-uk.org
Doktorlar
General Medical Council
Telefon: 0845 357 8001
Web sitesi: www.gmc-uk.org
Diş Hekimleri
General Dental Council
Telefon: 020 7887 3800
Web sitesi: www.gdc-uk.org
Hemşireler
Nursing and Midwifery Council
Telefon: 020 7637 7181
Web sitesi: www.nmc-uk.org
6
Optisyenler
General Optical Council
Telefon: 020 7580 3898
Web sitesi: www.optical.org
Osteopatlar
General Osteopathic Council
Telefon: 020 7357 6655
Web sitesi: www.osteopathy.org.uk
Eczacılar
Royal Pharmaceutical Society
Telefon: 020 7735 9141
Web sitesi: www.rpsgb.org
Pharmaceutical Society for Northern Ireland
Telefon: 028 9032 6927
Web sitesi: www.psni.org.uk
Diğer kuruluşlar
Şikâyetiniz konusunda destek ya da danışma için aşağıdaki kuruluşlar yararlı
olabilir.
Citizens Advice
Halk danışma büroları halka ücretsiz, bağımsız ve sırdaş bir hizmet vererek
hukuksal, mali ve diğer sorunlarına çözüm bulmalarında yardımcı olur.
Telefon: 020 7833 2181 (yerel büronuzun nerede olduğunu öğrenmek için)
Web sitesi: www.citizensadvice.org.uk
Healthcare Commission
Aldığınız sağlık hizmetinden memnun değilseniz, ya da şikâyetiniz yerel düzeyde
halledilemediyse, NHS hakkında buraya şikâyetçi olabilirsiniz.
Telefon: 020 7448 9200
Web sitesi: www.healthcarecommission.org.uk
Patient Advice and Liaison Service (PALS)
PALS, NHS şikâyet prosedürlerini ve size yardımcı olabilecek birileriyle nasıl
iletişime geçebileceğinizi açıklayıp bu konularda bilgi verir. Tüm NHS
kuruluşlarında mevcuttur. Bağlı bulunduğunuz yerel hastane, klinik, GP
muayenehanesi ya da sağlık merkezine telefon edip PALS bilgilerini isteyerek, ya
da aşağıdaki NHS Direct numarasına telefon ederek PALS ile iletişime
geçebilirsiniz.
Telefon: 0845 1558 121
Web sitesi: www.pals.nhs.uk
Board of Community Health Councils in Wales
NHS hizmetleri ile ilgili bir sorununuz ya da şikâyetiniz varsa, bu kuruluş size
ücretsiz ve sırdaş bir yardım sunabilir.
Telefon: 0845 644 7814
Web sitesi: www.patienthelp.wales.nhs.uk
WITNESS
7
WITNESS, sağlık ve sosyal bakım personeli tarafından kötü muameleye maruz
kalan kişilere yardımcı olmayı ve kötü muameleleri önlemeyi amaçlayan bir hayır
kuruluşudur.
Telefon: 08454 500 300
Web sitesi: www.popan.org.uk
8

Benzer belgeler