sayısal bölüm

Yorumlar

Transkript

sayısal bölüm
DGS–2008–(1)
1.
DGS SORU BANK. / 87. SAYFA / 4. SORU
a sıfırdan büyük bir gerçek sayı olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi negatiftir?
B)  a 
A) a 3
D)  a 
5
4
E)   a 
C)  a 
3
6
4.
a bir tam sayı olmak üzere;
( a)20 .(a)16 .( a)13
İşleminin sonucu aşağıdaki( a)15 .(a)12 .(a)13
lerden hangisidir?
B) a 3
A) a 3
D) a
C) a 2
E) –a
DGS–2008–(2)
2.
DGS SORU BANK. / 23. SAYFA / 3. SORU
Aşağıdakilerden hangisi ardışık iki tam sayının
toplamı olamaz?
A)31
B) 33
D)47
3.
Aşağıdakilerden hangisi ardışık 4 tam sayının
toplamı olabilir?
C) 44
A) 28
E) 51
B) 38
D) 68
C) 48
E) 88
YAPRAK TEST 40 / 15. SORU
15.
a, b, c ard arda gelen asal sayılardır. a < b < c olduğuna göre a+b+c toplamı aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 50
B) 15
D) 23
C) 31
E)10
DGS–2008–(3)
3.
DGS SORU BANK. / 106. SAYFA / 10. SORU
0,81 0,04
İşleminin sonucu kaçtır?
0,1
A) 7
B) 1
D) 0,4
0,49  0,64
10.
C) 0,7
işleminin sonucu kaçtır?
0,01
A) 15
E) 0,1
B) 10
D) 1
C) 5
E) 0
DGS SORU BANK. / 109. SAYFA / 4. SORU
4.
,
0,81  1,21
0,01
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,2
B) 2
D) 200
C) 20
E) 2000
DGS–2008–(4)
4.
3
DGS DENEME 1/ 7. SORU
642 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 32
B) 16
D) 6
7.
0,064 sayısının küp kökü kaçtır?
A) 0,08
C) 8
E) 4
B) 0,8
D) 0,4
C) 0,04
E) 4
YAPRAK TEST 7 / 8. SORU
8.
4a  3 olduğuna göre 25a nın değeri kaçtır?
A) 9 3
B) 13 3
D)
3
9
C)
E)
5
9
3
YAPRAK TEST 6 / 11. SORU
DGS–2008–(5)
5.
125 x  5 Olduğuna göre, x kaçtır?
A)
1
3
B)
D)−1
3
2
11.
C)-3
E)3
3x 2  15  3x  3  3x 1  405 ise x kaçtır?
A) 4
B) 3
D) 1
C) 2
E) 0
DGS–2008–(7)
7.
DGS SORU BANK. / 115. SAYFA / ÖRN. 3
1662  1602  978  k olduğuna göre, k kaçtır?
A) 2
B) 3
D) 6
Örnek: 3
49 2  12  25a olduğuna göre a kaçtır?
C) 4
E) 8
A) 2
B) 24
D) 50
C) 48
E) 96
DGS SORU BANK. / 126. SAYFA / 11. SORU
11.
317 2  2832  17. A olduğuna göre A kaçtır?
A) 200
B) 500
D) 1000
C) 800
E) 1200
DGS–2008–(8)
DGS DENEME 10/ 37. SORU
1
aa
1
1
a
8.
1
2
a2
ifadesinin en sade şekli aşağıdakiler1
a
a
a2 
1
37.
den hangisidir?
İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden
A) a 
hangisidir?
B) a2
A) a
D)
a 1
a 1
C)
E)
1
a
a
a 1
B) a 
1
a
D) 1–a
C) a–1
E) a+1
a 1
a
,
YAPRAK TEST 8 / 6. SORU
1
x 2 : 1 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerx 1
x
x
den hangisidir?
1
6.
A) x–1
C) x 2
B) x+1
D)
x
x 1
E)
x 1
x
DGS–2008–(9)
DGS DENEME 4/ 20. SORU
2
9.
x  3xy
3y 2  xy
a2  2a
2a  4
:
İşleminin sonucu kaçtır?
4  2b
2a  ab
20.
İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
A)
x
y
B)
D) y
y
x
C)
x
y
a
2
B)
D) 
E) −xy
a2
a2
a
2
C)
E) 
a2
4
a2
4
YAPRAK TEST 8 / 13. SORU
13.
2a  2b b2  a 2
:
ifadesinin en sade şekli aşağı2a
4a
dakiler hangisidir?
A)
2
ab
B)
D) b–a
4
a b
C) a+b
E)
2
a b
DGS–2008–(10)
10.
DGS SORU BANK. / 167. SAYFA / 3. SORU
a, b, c pozitif tam sayılar ve
3.
a 1

b 3
b 2

c 7
Olduğuna göre, a +b + c toplamının en küçük
değeri kaçtır?
A) 14
a b
b c

ve 
ise a  b  c ’nin alabileceği en
4 5
4 3
büyük değer kaçtır?
A) 51
B) 17
D) -17
B) 17
D) 21
a, b, c negatif tamsayılar,
C) 19
E) 29
C)-14
E) -51
DGS–2008–(11)
11.
DGS DENEME 9/ 49. SORU
Sıfırdan farklı a, b, c sayıları için 2a = 3b= 4c oldua2  c 2
ğuna göre,
oranı kaçtır?
ab  bc  ac
3
A)
2
4
B)
3
D)
6
5
49.
3 x1  5 olduğuna
değeri kaçtır?
A) 150
5
C)
4
E)
göre,
3x  3x 1  3x 2 ifadesinin
B) 165
D) 195
C) 180
E) 210
7
6
DGS DENEME 8/ 49. SORU
49.
a
b
c
a  2c


olduğuna göre
2
5
9
2b  3a
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3
B) 4
D) 6
ifadesinin
C) 5
E) 7
YAPRAK TEST 39 / 5. SORU
DGS–2008–(12)
12.
0 < a < 1 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi
en büyüktür?
A)
1
a 1
B)
D)
a
a 1
1
a 1
C)
E)
1
2a
a
a 1
5.
a ve b reel sayılar, a2  a ve a.b  0 ise hangisi
daima doğrudur?
A) a<0
B) a+b>1
D)
a
 1
b
C) b>a
E) b–a<0
DGS–2008–(13)
13.
DGS SORU BANK. / 141. SAYFA / 7. SORU
x
 0,3
0,3
3

olduğuna göre, x kaçtır?
0,3
3
A) 0,99
B) 3,03
D) 9,18
7.
C) 3,3
(0,3 ).x
0,4

olduğuna göre x kaçtır?
2 x  0,1 0,2
A) 
E) 9,9
2
17
B) 
D)
2
37
1
17
C) 
E)
1
37
DGS DENEME 9/ 36. SORU
x
2  0,03 Olduğuna göre, x kaçtır?
0,25
0,005
3
36.
A) 6
B) 5
D) 3
C) 4
E) 2
1
17
DGS–2008–(14)
DGS SORU BANK. / 148. SAYFA / 6. SORU
Örnek: 6
14.
-5 ≤ x ≤ 3
x ve y reel sayılardır.
-3 ≤ y < 7
olduğuna göre, x−2y ifadesinin en büyük değeri
kaçtır?
A) −5
B) −3
D) 9
-1 < x ≤ 4
2<y<5
C) −1
E) 12
olduğuna göre 2x + y ifadesinin en büyük tamsayı
değeri kaçtır?
A) 8
B) 9
D) 11
C) 10
E) 12
DGS–2008–(15)
DGS SORU BANK. / 107. SAYFA / 19. SORU
19.
x 32
15.
y 3
z 5
z 64
Sayıları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) x<y<z
B) x=y<z
C) x=z<y
D) z<x<y
x  25
y  3 625
olduğuna göre; aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
E) z<y<x
A) z>y>x
B) z>x>y
C) x>y>z
D) y>z>x
E) y>x>z
DGS SORU BANK. / 110. SAYFA / 11. SORU
11.
a44
b58
c  6 16
olduğuna göre; aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) a>b>c
B) a>c>b
C) b>a>c
D) b>c>a
E) c>b>a
DGS–2008–(16)
16.
DGS DENEME 3/ 62. SORU
a+b<0
b+c<0
a2  a
a+c>0
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her
ab  0
zaman doğrudur?
Olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
A) ab>0
A) a<0
62.
B) b<0
D) a • c < 0
C) c<0
B) ab<0
D)
E) a • c > 0
a
0
b
E)
C) a–b<0
a
0
b
YAPRAK TEST 10 / 12. SORU
12.
1 1
  0 ise aşağıdakilerden hangisi
a b
her zaman doğrudur?
a . b < 0 ve
A) b < 0 < a
B) a < b < 0
C) a < 0 < b
D) a < 1 < b
E) a < b
DGS–2008–(17)
DGS DENEME 4/ 14. SORU
17. 12 ve a tam sayılarının en büyük ortak böleni 6 dır.
14.
OBEB (a, 84) = 12’dir.
0<a<65 Aralığında a’nın kaç farklı değeri vardır?
a  84 olduğuna göre; a sayısı kaç farklı değer alır?
A) 4
A) 7
B) 5
D) 7
C) 6
E) 8
B) 6
D) 4
C) 5
E) 3
DGS–2008–(18)
18.
DGS SORU BANK. / 57. SAYFA / 6. SORU
a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere,
6.
A=7a+1=8b+2=9c+3
A = 6 x + 3 = 7 x + 4 = 4x+1
koşulunu sağlayan üç basamaklı en küçük A sayısının rakamları toplamı kaçtır?
A) 13
B) 17
D) 19
x, y, z pozitif tamsayılar olmak üzere;
Eşitliğini sağlayan en küçük A sayısı kaçtır?
C) 18
A) 48
E) 21
B) 69
D) 70
C) 65
E) 81
YAPRAK TEST 4 / 9. SORU
9.
a, b, c, d  Z  olmak üzere;
a= 6b + 2 = 8c+2 = 10d+2 ise a en az kaçtır?
A) 62
B) 32
D) 102
C) 82
E) 122
DGS–2008–(19)
19.
DGS SORU BANK. / 54. SAYFA / 16. SORU
x sayısının 11 ile bölümünden elde edilen kalan 6,y
sayısının 11 ile bölümünden elde edilen kalan ise 9
dur.
16.
münden kalan 13 ise A+B’nin 6 ile bölümünden kalan kaçtır?
Buna göre, x•y çarpımının 11 ile bölümünden elde
edilen kalan kaçtır?
A) 6
B) 7
D) 9
A’nın 12 ile bölümünden kalan 9, B’nin 18 ile bölü-
A) 4
B) 3
C) 2
C) 8
D) 1
E) 10
E) 0
YAPRAK TEST 40 / 20. SORU
20.
9aa3bb altı basamaklı sayısının 11 ile bölümünden
kalan nedir?
A) 5
B) 6
D) 8
C) 7
E) 9
YAPRAK TEST 8 / 4. SORU
DGS–2008–(20)
20.
İki sayının toplamı 23, çarpımı ise 126 dır.
4.
Bu iki sayının farkı kaçtır?
A) 3
B) 4
D) 6
C) 5
E) 9
x 2  y2  130 ve x  y  33
değeri kaçtır?
A) 121
ise x–y’nin pozitif
B) 64
D) 8
C) 9
E) 10
DGS–2008–(21)
21.
DGS DENEME 1/ 2. SORU
(26 2) 7 = 20
2.
Olduğuna göre, işaretlerinin içine yazılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) x, +
B) ÷, +
D) −, +
40, 2, 5, 1=16 eşitliğinin oluşması için virgüller
yerine +,–,: işaretleri hangi sırada konulmalıdır?
A) +,:,–
B) –,:,+
D) :,–,+
C) ÷, −
C) –,+,:
E) :,+,–
E) −, x
DGS DENEME 3/ 17. SORU
17.
Aşağıdaki eşitsizliklerin hangisinde () ve ()
işaretlerinin yerleri birbiriyle değiştirildiğinde eşitlik elde edilir?
A) 48+3610
B) 21+392
C) 1884+1
D) 1553+2
E) 79912+2
DGS–2008–(22)
DGS SORU BANK. / 23. SAYFA / 8. SORU
22. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,
8.
x, y, z birer doğal sayı olmak üzere,
a+b+a•b=51 olduğuna göre, a + b toplamı en çok
kaçtır?
x . y = 12
A) 11
y . z = 18
B) 13
D) 26
C) 15
E) 27
ise x + y + z toplamı en az kaçtır?
A) 5
B) 7
D) 13
C) 11
E) 31
DGS–2008–(24)
23.
DGS SORU BANK. / 43. SAYFA / 17. SORU
Birbirlerinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının
toplamı 776 dır.
17.
Bu sayıların en küçüğü 183 olduğuna göre, en
büyüğü en fazla kaçtır?
A) 407
B) 409
D) 413
Üç basamaklı 4 sayının toplamı 648’dir. Bu sayıların en büyük olanı, en çok kaçtır?
A) 348
C) 411
B) 379
D) 303
C) 347
E) 294
E) 415
DGS DENEME 3/ 58. SORU
58.
Birbirinden farklı üç tane pozitif çift sayının toplamı 798 ise en küçük sayı, en çok kaç olabilir?
A) 248
B) 258
D) 262
C) 260
E) 264
DGS–2008–(25)
24.
DGS DENEME 2/ 4. SORU
Çıkarma işleminde çıkan, farkın 3 katı olduğuna
göre, eksilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 83
B) 87
D) 92
4.
Bir çıkarma işleminde eksilen çıkanın 5 katı ise,
çıkan farkın kaç katıdır?
C) 90
E) 95
A)
1
5
B)
D) 4
1
4
C) 3
E) 5
DGS–2008–(28-29)
DGS SORU BANK. / 289. SAYFA / 1-2. SORU
28. VE 29. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Doğal sayılar kümesi üzerinde Δ işlemi, xΔy=x+y+3
biçiminde tanımlanıyor.
1.
Tam sayılarda kümesinde tanımlı  işlemi
a  b  ab  a  1 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre; 5  4 işleminin sonucu kaçtır?
A) 9
B) 10
D) 23
28.
C) 16
E) 26
Buna göre, 2Δ4 işleminin sonucu kaçtır?
A) 6
B) 7
D) 9
C) 8
E) 10
DGS SORU BANK. / 281. SAYFA / 4. SORU
29.
A Δ 5 = 7 Δ b Olduğuna göre, a − b farkı kaçtır?
A) 1
B) 2
D) 4
C) 3
E) 5
Örnek: 4
ab  a  b  a.b şeklinde tanımlanıyor. 3x  42
ise x kaçtır?
A)
5
2
B)
D)
2
5
3
2
C)
E)
7
2
2
3
DGS–2008–(30-31)
DGS SORU BANK. / 348. SAYFA / 10-11. SORU
10, 11 VE 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİ VE KOŞULLAR GÖRE CEVAPLAYINIZ.
30. VE 31. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
P, R, S sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak
üzere; PRS üç basamaklı sayısı için
A, B ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere,
A=B+C koşulunu sağlayan üç basamaklı ABC sayıları
oluşturuluyor.
I. P<R<S
II. S – R = P koşulları veriliyor.
10.
30.
Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük ABC sayısı için C kaçtır?
A)9
B)8
D)6
Yukarıdaki koşullara uygun yazılabilen en büyük
sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?
A) 660
B) 459
D) 289
C)7
Bu koşulları sağlayan üç basamaklı kaç sayı yazılabilir?
A) 1
B) 34
D) 38
C) 36
E) 40
B) 3
D) 7
Rakamları birbirinden farklı kaç tane üç basamaklı
ABC sayısı oluşturulabilir?
A) 32
E) 123
E) 1
11.
31.
C) 336
12.
C) 5
E) 16
300 ile 400 arasında yazılabilen üç basamaklı sayıların aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 347
B) 358
D) 374
C) 369
E) 300
DGS–2008–(34)
34.
DGS SORU BANK. / 299. SAYFA / 5. SORU
6 günde bir nöbet tutan bir bekçi ilk nöbetini Perşembe günü tuttuğuna göre, 29. nöbetini hangi
gün tutar?
5.
2 günde bir nöbet tutan doktor ilk nöbetini cumartesi, tutarsa 17. nöbetini hangi gün tutar?
A) Cuma
B) Cumartesi
A) Perşembe
B) Çarşamba
C) Pazar
D) Çarşamba
C) Cuma
D) Pazar
E) Perşembe
E) Salı
DGS SORU BANK. / 305. SAYFA / 18. SORU
18.
3 günde bir nöbet tutan asker ilk nöbetini Pazar
tutarsa 27. nöbetini hangi gün tutar?
A) Pazartesi
B) Salı
C) Çarşamba
D) Perşembe
E) Cuma
DGS–2008–(35)
35.
DGS DENEME 7/ 50. SORU
750 sayısının % 15 i 225 sayısının yüzde kaçıdır?
A) 25
B) 30
D) 45
50.
C) 35
4,8 sayısının %x’i 0,3 ise x’in % 32 si kaçtır?
A) 2
E) 50
B) 20
D) 32
C) 0,2
E) 16
YAPRAK TEST 16 / 2. SORU
2.
60’ın % kaçı 45’in %20 sine eşittir?
A) 13
B) 15
D) 20
C) 17
E) 30
DGS–2008–(36)
36.
x YTL ye alınan bir mal
DGS DENEME 4/ 37. SORU
37.
6x
YTL ye satılıyor.
5
x liraya alınan bir mal 4x – 28 liraya satılırsa %20 kâr
ediliyor.
Bu malın satışından yüzde kaç kâr elde edilmiştir?
Buna göre x kaçtır?
A)10
A) 6
B) 15
D) 25
C) 20
E) 30
B) 8
D) 12
C) 10
E) 15
DGS–2008–(37)
37.
DGS DENEME 4/ 41. SORU
Bir duraktan hareket eden üç dolmuştan birincisi
15,ikincisi 30 ve üçüncüsü 24 dakika aralıklarla sefer
yapmaktadır.
41.
Yarışa başladıktan sonra ikinci kez yan yana geldiklerinde hızlı koşan atlet kaç tur atmıştır?
Aynı anda hareket eden bu üç dolmuş, en az kaç
dakika sonra aynı duraktan yine birlikte hareket
eder?
A)60
B) 120
D) 160
Dairesel bir pisti 10, 12 ve 15 dakikada koşan üç atlet
aynı anda başlama çizgisinden beraber yarışa başlıyorlar.
A) 6
C) 140
B) 8
D) 10
E) 200
C) 9
E) 12
DGS DENEME 5/ 5. SORU
5.
Konya otobüs terminalinden farklı üç yere her 12, 24,
36 dakika da bir otobüs hareket etmektedir.
Saat 8.30’da üç otobüs hareket ettiğine göre en
erken saat kaçta aynı terminalden üç otobüs aynı
anda hareket eder?
A) 9.45
B) 9.42
D) 9.37
C) 9.32
E) 9.58
DGS–2008–(38)
38.
DGS DENEME 9/ 80. SORU
Kırmızı ve sarı bilyelerin bulunduğu bir kutudaki bilye1
lerin20 tanesi sarı,
ü de kırmızıdır.
3
80.
Çekilen bu üç bilyenin de farklı renkte olma olasılığı kaçtır?
Kutuya 5 kırmızı bilye daha konursa kırmızı bilyelerin tüm bilyelere oranı kaç olur?
A)
2
5
B)
D)
3
7
3
5
C)
E)
Bir torbada 5 sarı, 4 beyaz, 3 kırmızı bilye vardır.
Torbadan rasgele tekrar atılmaksızın ard arda 3 bilye
çekiliyor.
2
7
A)
5
11
3
8
B)
D)
5
44
2
33
C)
E)
3
11
1
22
DGS DENEME 10/ 31. SORU
31.
Bir torbada 5 kırmızı, 3 beyaz ve 7 yeşil top vardır.
Torbadan rasgele alınan bir topun kırmızı veya beyaz olma olasılığı nedir?
A)
8
15
B)
D)
3
8
2
3
C)
E)
3
4
1
3
DGS–2008–(39)
39.
DGS DENEME 8/ 31. SORU
Bir araç, iki kent arasındaki yolu giderken saatte 60
km, dönerken saatte 50 km hızla alıyor.
31.
İki kent arasındaki uzaklık 600 km olduğuna göre,
Aracın gidişi ve dönüşü toplam kaç saat sürmüştür?
A)14
B) 16
D) 20
Bir araç İstanbul’dan, Antalya’ya saatte 120 km hızla
gidip, saatte 90 km hızla geri dönüyor. Gidiş dönüş
toplam 14 saat sürdüğüne göre, İstanbul ile Antalya
arası kaç km’dir?
A) 780
C) 18
B) 760
D) 720
C) 740
E) 700
E) 22
YAPRAK TEST 18 / 2. SORU
2.
Aralarında 600 km mesafe bulunan iki şehirden hızları
70 km/s ve 50 km/s olan iki araç birbirlerine doğru hareket ediyor. Araçlar kaç saat sonra karşılaşırlar?
A) 4
B) 5
D) 7
C) 6
E) 7,5
DGS–2008–(40)
40.
DGS DENEME 7/ 33. SORU
30 daireden oluşan bir binada dairelerin bir kısmı 4,
kalanı ise 3 odalıdır.
33.
1200 sandık her seferinde 15 ve 20 sandık taşıyabilen
iki kamyonetle taşınıyor.
Bu binadaki oda sayısı toplam 104 olduğuna göre,
4 odalı daire sayısı kaçtır?
Toplam 65 sefer yapıldığına göre 15 sandık taşıyan kamyonet kaç sefer yapmıştır?
A) 12
A) 15
B) 14
D) 18
C) 16
E) 20
B) 20
D) 30
C) 25
E) 35
DGS DENEME 10/ 19. SORU
19.
Bir köydeki 30 aileden bir bölümünün 3 ineği, bir bölümün
de 2 ineği vardır. Kalanlarının ise hiç ineği yoktur.
Bu köydeki toplam inek sayısı 67 olduğuna göre, ineği olmayan aile sayısı en çok kaç olabilir?
A) 4
B) 5
D) 7
C) 6
E) 8
DGS–2008–(41)
41.
DGS DENEME 3/ 60. SORU
Aşağıdaki grafik, A ve B araçlarının zamana göre
aldıkları yolları göstermektedir.
60.
yol(km)
B
A
60
40
0
Aynı anda ve aynı yönde hareket eden bu araçlardan A aracı 5 saat sonra mola verdiğine göre, B
aracı mola yerine A dan kaç saat sonra varır?
A) 2
B) 2,5
D) 3,5
C) 3
E) 4
2 Zaman (saat)
Şekilde A ve B araçlarının aldıkları yolların zamanına göre değişimi gösterilmiştir. İki araç karşılaşmalarından kaç saat sonra B aracı A aracını 180
km geçer?
A) 10
B) 9
D) 7
C) 8
E) 6
DGS–2008–(42)
42.
DGS DENEME 5/ 30. SORU
10 kişi tarafından taşınacak bir yük, 2 kişi rahatsızlanınca 8 kişi tarafından taşınıyor.
Her bir kişi ilk durumdan 12 kg daha fazla yük taşıdığına göre, yükün tamamı kaç kg dır?
A)400
B) 450
D) 500
C) 480
E) 520
30.
Bir kişi 25 YTL’lik 8 eşit taksit ile borcunu ödeyecektir.
Bu borç, eğer 5 eşit taksit ödenirse, bir taksitte
ödenecek miktar kaç YTL artar?
A) 10
B) 12
D) 18
C) 15
E) 20
DGS–2008–(43)
43.
DGS DENEME 4/ 47. SORU
Her 10 gram A maddesine 7 gram B maddesi karıştırılarak bir ilaç hazırlanıyor.
Bir karışımda A, B, C maddeleri
Buna göre, 85 gram ilaçta kaç gram B maddesi
vardır?
A)28
B) 30
D) 40
C) 35
A 1 B 14

, 
B 7 C 9
oranında karıştırılmaktadır.
47.
E) 42
Buna göre bu karışımın yüzde kaçı C maddesidir?
A) 45
B) 36
D) 30
C) 32
E) 25
DGS DENEME 9/ 39. SORU
39.
Bir ressam sarı, mavi ve kırmızı boyaları ağırlıkları bakımından sıra ile 3:4:6 oranında karıştırarak 260 gramlık bir
karışım elde etmek istiyor.
Kırmızı boyadan kaç gram alması gerekiyor?
A) 60
B) 80
D) 120
C) 100
E) 160
YAPRAK TEST 19 / 9. SORU
DGS–2008–(44)
44.
Bir grup işçi bir işi 3 günde bitiriyor.
9.
İşçi sayısı % 60 artırılır, günlük çalışma süresi %
50 azaltılır ve iş miktarı 4 katına çıkarılırsa iş kaç
günde biter?
A) 15
B)12
D)9
C)10
E)8
Aynı kapasitedeki iki işçi bir işi birlikte 20 günde
yapabiliyor. İşçilerden birinin işi tamamlama süresini % 20 artırıp diğeri % 20 azaltılınca, ikisi birlikte
aynı işi kaç günde yapabilir?
A) 19,2
B) 18,2
D) 30
C) 24
E) 17
DGS–2008–(45)
45.
DGS DENEME 10/ 44. SORU
Bir spor grubundaki öğrenciler futbol ve basketbol
sporlarından en az birini yapmaktadır. Bu gruptaki öğrencilerin % 75 i futbol, % 45 i basketbol oynamaktadır.
44.
A) 9
Bu grupta yalnız futbol oynayanlar grubun yüzde
kaçıdır?
A) 40
B) 45
D) 55
32 kişilik bir sınıfta 19 kişi basketbol, 23 kişi futbol oynamaktadır. Bu oyunların hiç birini oynamayan 5 kişi olduğuna göre; hem futbol hem basketbol oynayan kaç kişi vardır?
B) 10
D) 13
C) 12
E) 15
C) 50
E) 60
DGS DENEME 8/ 51. SORU
51.
Bir sınıftaki öğrencilerin %80’i Ankara’yı ve %35’i Çanakkale’yi görmüştür.
Hem Ankara’yı hem de Çanakkale’yi gören öğrenci
sayısı 6 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaç kişidir?
A) 35
B) 36
D) 42
C) 40
E) 45
DGS–2008–(46)
46.
DGS DENEME 7/ 18. SORU
1
ü
4
doludur. Depodaki benzinin a litresi kullanılıyor. Daha
sonra c YTL ödenerek aracın deposu dolduruluyor.
Deposu v litre benzin alan bir aracın deposunun
Buna göre, benzinin bir litresinin fiyatı kaç
YTL’dir?
A)
C)
c
av
B)
3c
3c  2v
D)
E)
5c
3c  2v
2c
2a  v
4c
4a  3v
18.
Hareket halinde geçen t saat sonunda, bir otobüsün
deposunda bulunan y yakıt miktarı litre olarak,
y  105  5t bağıntısıyla belirlidir. Depodaki yakıt miktarı 10 litrenin altına düştüğünde otobüsün yakıt alması gerekmektedir.
Sürekli hareket halinde bulunan otobüs bu durumda en erken kaçıncı saat içinde yakıt almak zorundadır?
A) 16
B) 18
D) 22
C) 20
E) 24
DGS–2008–(48-49)
DGS DENEME 4/ 78. SORU
78.
48. VE 49. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
Eni 30 metre ve boyu 60 metre olan ABCD dikdörtgeni
biçimindeki tarla aşağıda verildiği gibi birbirine eş 18
birim kareye ayrılmıştır.
Şekildeki KLMN dikdörtgeni bir kenarı 2 cm olan karelere ayrılmıştır.
KM  8 cm ,
Bu tarlada beyaz kısımlara çiçek, taralı kısımlara çim
ekilmiştir. E noktası tarlanın [BC] kenarı üzerindedir.
48.
Buna göre, çim ekilen alan kaç metre karedir?
A) 1400
B) 1200
D) 900
49.
C) 1000
E) 800
Tarla bir daire grafiğiyle gösterildiğinde çiçek
ekilen alanı gösteren daire diliminin merkez açısı
kaç derece olur?
A) 120
B) 110
C) 100
D) 90
E) 60
MN  14 cm olduğuna göre;
(KMRP) taralı bölgenin alanı kaç cm2 ’dir?
A) 44
B) 40
D) 32
C) 36
E) 30
DGS–2008–(50-51-52)
DGS DENEME 5/ 55-56-57. SORU
55. – 57. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
50. – 52. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
HER SORU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK
CEVAPLANDIRILACAKTIR.
Elma, armut ve portakal ağaçlarının bulunduğu bir
bahçedeki elma ağaçlarının sayısı, armut ağaçlarının
sayısının 3 katından 6 eksik, armut ağaçlarının sayısı
ise portakal ağaçlarının sayısından 4 fazladır. Bu bahçede toplam 190 ağaç vardır.
50.
Portakal ağaçlarının sayısı P ise elma ağaçlarının
sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2P − 2
B) 2P + 8
D) 3P + 6
Bir çiftlikte her birinden en az üç tane olmak üzere tavuk, koyun ve keçi beslenmektedir. Çiftlikteki toplam
ayak sayısı 120’dir.
55.
A) 60
C) 3P − 4
D) 48
Bu bahçede kaç armut ağacı vardır?
A) 45
B) 40
D) 30
52.
B) 44
A) 120
B) 60
D) 25
E) 24
57.
C) 36
E) 40
C) 30
E) 20
Tavuk sayısı koyun sayısının 4 katı ise keçi sayısı
en fazla kaçtır?
A) 60
B) 48
D) 20
B) 34
D) 38
E) 96
Çiftlikteki koyun sayısı en fazla kaç olabilir?
C) 35
Bahçedeki elma ağaçlarının sayısının, armut ve
portakal ağaçlarının toplam sayısının iki katı olması için kaç elma ağacı daha dikilmesi gerekir?
A) 32
C) 54
E) 3P + 8
56.
51.
Çiftlikteki tavuk sayısı en fazla kaç olabilir?
C) 84
E) 21
DGS–2008–(53-54-55)
DGS DENEME 2/ 67-68-69. SORU
53. – 55. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
67., 68. ve 69. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Aşağıdaki tabloda 1980 ve 1990 yıllarında A, B, C,
D,E ülkelerinde doktor başına düşen hasta sayıları verilmiştir.
YILLAR
67.
53.
1990 yılında B ülkesinde doktor başına düşen
hasta sayısı 1980 yılına göre yüzde kaç azalmıştır?
A) 50
54.
55.
B) 60
C) 65
D) 70
68.
E) 75
Hangi ülkede 1990 yılında doktor başına düşen
hasta sayısı 1980 yılına göre 1300 azalmıştır?
A) A
B)B
C)C
D)D
E)E
1990 yılında bu beş ülkede doktor başına düşen
hasta sayıları bir daire grafiğiyle gösterildiğinde E
ülkesini gösteren daire diliminin merkez açısı kaç
derece olur?
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
ÖLÜM
DOĞUM
2002
600
2100
2003
1200
3600
2004
700
4900
2005
600
6000
2006
900
5400
Yukarıdaki tabloda bir şehirdeki 2002–2006 yılları
arasında doğum ve ölüm sayılarını göstermektedir.
Doğanların ölenlere oranının en çok olduğu yıl
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2002
B) 2003
C) 2004
D) 2005
E) 2006
Ölenlerin sayılarının aynı olduğu yıllarda doğanların sayısının büyük olanının küçük olanına oranı
kaçtır?
A) 2
B)
D)
69.
7
3
18
7
C)
E)
5
2
20
7
Doğanların ölenlerin 6 katı olduğu yıl ölenlerin
sayısı 2003 yılına göre yüzde kaç azalmıştır?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
DGS–2008–(66-67)
DGS DENEME 1/ 66. SORU
66. VE 67. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
720 bin ton çeltikten 480 bin ton pirinç elde edilmektedir.
66.
Buna göre, 1 kg pirinç elde etmek için kaç gram
çeltik kullanılmalıdır?
A) 1500
B) 1350
D) 1100
67.
C) 1200
E) 1000
Buna göre, 3600 ton çeltikten kaç ton pirinç elde
edilir?
A)1600
B)1800
D) 2200
C) 2000
E) 2400
66.
Buğdaydan ağırlığının %80’i kadar un, undan da
ağırlığının %120’si kadar hamur elde edilmektedir.
Buna göre 480 kg hamur elde etmek için kaç kg
buğday gereklidir?
A) 600
B) 540
D) 480
C) 500
E) 450
DGS SORU BANK. / 340. SAYFA / 18-19-20. SORU
DGS–2008–(68-69-70)
18. 19. VE 20 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.
68. – 70. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
Aşağıdaki grafikte, bir ülkenin 1992–1998 yılları arasındaki buğday ve pirinç üretimi, bir ton cinsinden gösterilmiştir.
Aşağıdaki grafikte bir ülkenin 2001-2006 yılları arasında bilgi ve iletişim teknolojileri için yaptığı harcamaları milyon dolar olarak göstermektedir.
Üretim (bin ton)
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Yıllar
Pirinç
18.
68.
Buna göre, iletişim teknolojilerine yapılan yapılan
harcama hangi yılda en fazladır?
A)2006
B) 2005
D) 2003
69.
70.
A) 1993
B) 60
C)75
D)80
19.
E)90
Bu ülkenin 2002 yılında bilgi teknolojilerine yaptığı
harcamalar2001 yılına göre yüzde kaç artmıştır?
A)30
B)40
C) 50
D)60
E)70
B) 1994
D) 1997
2006 yılında yapılan harcamaların yüzde kaçı iletişim teknolojileri için yapılmıştır?
A)40
Hangi yılda, buğday üretimi ile pirinç üretimi arasındaki fark en büyüktür?
C) 2004
E) 2002
Buğday
E) 1998
1994 – 1998 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde
yıllık ortalama pirinç üretimi kaç bin tondur?
A) 4
20.
C) 1996
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Pirinç üretiminde hangi yıl, bir önceki yıla göre %
25 azalma olmuştur?
A) 1993
B) 1994
D) 1996
C) 1995
E) 1997
DGS–2008–(73)
DGS SORU BANK. / 372. SAYFA / 1. SORU
Örnek: 1
A
73.
y
B
6
x
C
10
D
Şekilde AD açıortay ve x + y = 32 ise y kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 16
Şekilde verilen x ve y birer tam sayı olduğuna
göre, ABC üçgeninin çevresi en çok kaç cm olabilir?
A)39
B)36
D) 34
C) 35
YAPRAK TEST 33 / 8. SORU
E)32
A
6
B
9
N
C
2
Şekilde BC  10 cm ise BN . NC kaç cm dir?
A) 20
B) 24
C) 28
D) 12
E) 18
DGS DENEME 6/ 67. SORU
DGS–2008–(74)
74.
67.
ABCD bir dikdörtgen
D
DM  MK  KC
1
|AB|olduğuna göre,
6
7
24
B)
A) 10
7
D)
12
B) 12
D) 17
5
24
C)
5
E)
7
C
Yandaki şekilde, taA
B
ralı ABL ve BCK üçgenlerinin alanları toplamı
2
5cm olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı
2
kaç cm dir?
S1
oranı kaçtır?
S1  S2  S 3
A)
K
L
DL  LA
Şekilde |EF|=
M
C) 15
E) 20
5
12
YAPRAK TEST 34 / 7. SORU
7.
D
C
4cm
A
E
3cm B
2
Şekilde verilenlere göre A EBCD kaç cm dir?
A) 32
B) 30
C) 24
D) 20
E) 18
YAPRAK TEST 34 / 6. SORU
DGS–2008–(75)
6.
75.
Yukarıdaki verilere göre, GBEF dikdörtgeninin
çevresi kaç cm dir?
A)10
B)14
D)24
C) 16
E)28
D
C
A
B
Şekilde ABCD dikdörtgeninin içinde 10 tane birbirlerine eşit dikdörtgen çizilmiştir.
2
A  ABCD   210 cm olduğuna göre, dikdörtgeni-
nin çevresi kaç cm’dir?
A) 60
B) 62
D) 66
C) 64
E) 68
DGS SORU BANK. / 380. SAYFA / 13. SORU
DGS–2008–(76)
13. ABD ve BCD üçgen
76.
 AF  BD  ,
CE   BD ,
AF  8 cm,
CE  4 cm
olduğuna göre,
Alan BCD 
Alan  ABD
oranı
kaçtır?
A)
1
2
B) 1
D)
Yukarıda verilen ABC ve KLM üçgenlerinin alanları
k
eşit olduğuna göre, oranı kaçtır?
h
A)
7
15
B)
D)
21
5
7
8
C)
E)
7
5
15
7
1
4
C) 2
E) 4
DGS DENEME 10/ 80. SORU
DGS–2008–(77)
77.
80.
 AB // DE  // GF
AB  2
BC  3
DE  4
GF  6
DG  x
Yukarıdaki verilenlere göre x kaçtır?
A) 2
Yukarıdaki verilere göre, EDC üçgeninin çevresi
kaç cm dir?
A)5
B)6
D) 9
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
C)7
E)12
YAPRAK TEST 33 / 15. SORU
A
15.
5
6
E
D
9
4
C
B
Şekilde verilenlere göre BE  BC kaç cm’dir?
A) 23
B) 22
C) 24
D) 25
E) 40
DGS SORU BANK. / 443. SAYFA / 3. SORU
DGS–2008–(78)
78.
Aşağıda köşeleri A(2, 0), B(4, 0), C(0, 5) ve D(0, 4)
olan ABCD dikdörtgeni verilmiştir.
3.
Şekilde
taralı
y
bölgenin
A(5,6)
alanı kaç br 2 dir?
0
-2
-3
A) 20
7
B) 30
D) 50
x
C) 40
E) 60
Buna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birim
karedir?
A) 6
B) 8
D) 12
DGS SORU BANK. / 448. SAYFA / 10. SORU
C) 10
E) 16
10.
Şekildeki taralı bölgenin alanı kaç br 2 dir?
y
(0,8)
(6,0)
0
A) 6
B) 8
D) 12
(3,0)
C) 10
E) 14
x
DGS–2008–(79)
79.
YAPRAK TEST 37 / 11. SORU
Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 4, 5 ve 6 cm dir.
Prizmanın 4 ve 6 cm olan ayrıtları
1
oranında kı2
sıtlatıldığında hacminin değişmemesi için üçüncü
ayrıtı kaç cm uzatılmalıdır?
A)5
B)10
D)18
C) 15
E)20
11.
Ayrıtları 2,5 ve 6 olan dikdörtgenler prizmasının
hacmi kaçtır?
A) 40
B) 45
C) 60
D) 20
E) 36
DGS SORU BANK. / 447. SAYFA / 3. SORU
DGS–2008–(80)
80.
A(-1, k) noktası y=x+3 doğrusu üzerinde olduğuna
göre, k kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3.
A(-2,k) noktası 3x - y + 5 = 0 doğrusu üzerinde bulunduğuna göre k kaçtır?
A) -1
B) -2
D) 5
C) 3
E) 0

Benzer belgeler