YATAKLI TEDAVİ K.D.12014 - Kamu Hizmeti Komisyonu

Yorumlar

Transkript

YATAKLI TEDAVİ K.D.12014 - Kamu Hizmeti Komisyonu
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı: KHK/0/00/2/89/12-A/14
16 Ocak, 2014
GENELGE NO: 1/2014
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ
MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAVI DUYURUSU
Münhal Kadro Adı
II.Derece Hastane Amiri
Münhal Kadro Adedi
1
EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.
1. Başvurular
Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun
http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden
temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile
birlikte en geç 7 Şubat, 2014 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar, kurumları aracılığı ile Kamu
Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.
2. Sınav Tarihi
Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun
http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.
Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.
3. Sınav Ücreti
Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü’nde belirlenen tutardaki sınav ücretinin, başvurudan önce
Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.
4. Sınav Yöntemi
Aranan nitelikleri taşıyan adaylar, 29 Mayıs, 2013 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav
(Değişiklik) Tüzüğü uyarınca aşağıdaki kriterler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonu’nca
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
1)
2)
3)
4)
Hizmet Süresi (20 Puan)
Yabancı Dil (10 Puan)
Performans Değerlendirme (15 Puan)
Görevi ile ilgili kazanılan nitelikler; (20 Puan)
a) Fazladan yapılan öğrenim;
b) Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;
Yukarıdaki 4 (dört) kritere ek olarak; Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca Kamu
Hizmeti Komisyonu’nca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (mülakat) aşağıdaki kıstaslar
çerçevesinde düzenlenecektir.
•
•
Kamu görevlisinin halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları
ile ilgili kendini ifade etme (25 puan)
Adayın, tüm mülakat süresince gösterdiği performans ile konuşma, görünüş, hal ve
hareketleri konusunda genel değerlendirme (10 (puan)
Münhal mevkiye yapılacak müracaatlarla birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de kurumları
aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.
a) Sınav Yönteminde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek belgeler;
b) Personel Dairesi Müdürlüğü’nün kontrolünden geçirilmiş, son üç yıllık performans
değerlendirme formları.
c) Konu kadroya müracaat edecek adayların maaş bodroları
5. Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması
Sınav yönteminde belirtilen kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda alınan puan ve sözlü yarışma
sınavında alınan puanların toplamı 50 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuçlar, Kamu
Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.
6. Münhal Mevkiin Doldurulma Yöntemi
Konu kadrolar 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 59.(2) ve 77.(2) maddeleri
çerçevesinde doldurulacaktır.
7. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi
Kanalıyla Yapılacak
Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak,
adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

Benzer belgeler

genelge 28 44 2006 ya göre maliye bakanlığı

genelge 28 44 2006 ya göre maliye bakanlığı b) Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;

Detaylı

ÇALIŞMA DAİRESİ.- I.D.KD. ÇALIŞMA MEMURU _ ARALIK 2016_

ÇALIŞMA DAİRESİ.- I.D.KD. ÇALIŞMA MEMURU _ ARALIK 2016_ uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonu’nca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (mülakat) aşağıdaki kıstaslar çerçevesinde düzenlenecektir.

Detaylı