SU ARITMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Yorumlar

Transkript

SU ARITMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU
SU ARITMA CİHAZI
KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU
MODEL 550-700-900-950
0
İÇİNDEKİLER
1. CİHAZDAN TAM VERİM ALABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
2
2. KONTROL LİSTESİ
2
3. YAPILACAKLAR ve YAPILMAYACAKLAR
3.1. MONTAJ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
3.2. MONTAJ SIRASINDA YAPILMAMASI GEREKENLER
2
2
2
4. SİSTEM KURMA KLAVUZU
4.1. BORULAMA BAĞLANTISI
4.2. DRENAJ HATTININ BAĞLANMASI
4.3. BY PASS POZİSYONU
4.4. SERVİS POZİSYONU
4.5. TRANSFORMATÖR BAĞLANTISI
4.6. TAŞMA HATTI BAĞLANTISI
4.7. KONTROL PANELİ
4.8. TUZ KABINA TUZ EKLEME
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5. KURMA VE DEVREYE ALMA TALİMATLARI
5
6. PANELİN ÖZELLİKLERİ
6.1. İSTEĞE BAĞLI REJENERASYON
6.2. SU SERTLİĞİNİN GİRİLMESİ
6.3. REJENERASYONA GİRMEDEN ÖNCE KALAN YUMUŞAK SU
6.4. REJENERASYON SIRALAMASI
6.5. WATERMIZER
6.6. ANİ YIKAMA
6.7. POWERCLEAN
6
6
6
7
7
7
7
7
7. SİSTEMİN REJENERASYON AŞAMALARI
7
8. PROGRAMLAMA
8
9. HATA MESAJLARI
8
10. SORUN GİDERME
9
11. TEKNİK ÖZELLİKLER
11
12. GARANTİ KAPSAMI
12
İTHALATCI FİRMA BİLGİLERİ
12
1
1. CİHAZDAN TAM VERİM ALABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
1. Su seviyesi tuz seviyesinden fazla olduğunda tuz tankına tuz eklemesi yapın. Farklı türde tuzları
karıştırmayın. Mutlaka servis tarafından onaylanmış Tablet Tuz kullanın. Kaya tuzu kullanılması
enjektörü tıkadığı için tavsiye edilmez.
2. Eğer ZAMAN KONTROLLÜ programı uyguluyorsanız; elektrik kesintisi durumunda günün zamanını
tekrar programlamalısınız.
3. Drenaj hattı dâhil tüm sisteminizi donmaya karşı korumalısınız. (Dış ortamda çalıştırılacak sistemler
için geçerlidir.)
4. Montaj tamamlandığında en yakın soğuk su vanası, su temiz akana dek açık bırakılmalıdır.
2. KONTROL LİSTESİ
1. SU BASINCI – Cihazın giriş suyu basıncı 2 bardan az; 6 bardan çok olmamalıdır.
2. SU DEBİSİ – Cihaz giriş suyu debisi minimum 1 m3/saat olması önerilmektedir.
3. DRENAJ – Drenaj hattı daire giderine veya atıksu giderine monte edilmelidir. (Ters sifon etkisinden
korunmak için drenaj noktasında hava boşluğu bırakılmalıdır.)
4. ELEKTRİK – Transformatör 220 volt ile çalışır.
5. SU KALİTESİ – Eğer suda sülfür, bakteri, demir bakterisi, alg, yağ, asit veya kimyasal maddeler
bulunuyorsa bu parametreleri arıtamaz. Bu parametreler arıtıldıktan sonra su sisteme verilmelidir.
3. YAPILACAKLAR ve YAPILMAYACAKLAR
3.1. MONTAJ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
1. Borulama ve elektrik bağlantılarını yapınız.
2. Eğer giriş basıncı 6 bardan yüksek ise basınç düşürücü koyunuz.
3. Tuz depolama kabının taşma hattını bağlayınız.
4. Drenaj hattının soğuğa karşı korumasını yapınız.
5. Su arıtma çıkışından su ısıtıcısına kadar minimum 2,5 – 3 metre (¾ “ boru bağlantılı) mesafe
olmasına dikkat ediniz.
6. Cihaz boru bağlantılarını su akış yönünü dikkate alarak; giriş ve çıkış oklarını takip ederek monte
ediniz.
3.2. MONTAJ SIRASINDA YAPILMAMASI GEREKENLER
1. Kontrol listesindeki maddeler yoksa sistemi kurmayınız.
2. Giriş suyunun sıcaklığının 49 C den yüksek olduğu yerlerde sistemi kurmayınız.
3. Plastik fittingsleri fazla sıkmayınız. (Çatlatabilirsiniz.)
4. Sistemi borulamaya engel olacak şekilde yerleştirmeyiniz.
5. Açma/kapama anahtarı olan elektrik prizlerine transformatörü bağlamayınız.
6. Drenaj ve taşma hattını birlikte bağlamayınız.
2
4. SİSTEM KURMA KLAVUZU
3
VANA GRUBU
Sisteminizi kurma ve servis için önerilen; giriş, çıkış vanaları ve gerektiğinde kullanılması için by-pass
vanasıdır.
Dikkat: Eğer su arıtma sistemi ile su ısıtıcı arasındaki borulama mesafesi 3 metreden az ise su arıtıcı
ve su ısıtıcı arasına çekvalf konulması gerekmektedir. Çekvalf olabildiğince su ısıtıcısına yakın
konmalıdır.
4.1. BORULAMA BAĞLANTISI
Giriş ve çıkış bağlantılarını cihaz üzerinde bulunan ok işaretlerine uygun bağlayın.
4.2. DRENAJ HATTININ BAĞLANMASI
Drenaj hattı kıvrılmamalı, bükülmemelidir. Drenaj çıkış ağzı ½” olup; redüksiyonla düşürülmemelidir.
4.3. BY PASS POZİSYONU
Sistemin giriş ve çıkış vanası kapalı; by-pass vanası açık olmalıdır. Servis yada acil durumlarda
kullanılmalıdır.
Açık
Kapalı
Kapalı
4.4. SERVİS POZİSYONU
Sistemin giriş ve çıkış vanası açık; by-pass vanası kapalı olmalıdır. Normal çalışma koşullarında sistem
servis pozisyonunda olmalıdır.
Kapalı
Açık
Açık
4
4.5. TRANSFORMATÖR BAĞLANTISI
Transformatör aç/kapa anahtarı olmayan 220 volt elektrik olan bir prize bağlanmalıdır.
4.6. TAŞMA HATTI BAĞLANTISI
Tuz kabında herhangi bir aksi durumda tuzlu suyun yere akmamasını önlemek için taşma hattı
drenaja bağlanmalıdır.
4.7. KONTROL PANELİ
Ünite ile ilgili programlama bilgilerinin girildiği ve sistemin akışının izlendiği digital paneldir.
4.8. TUZ KABINA TUZ EKLEME
Tuz kabında bulunan tuz seviyesi eksildiğinde tuz kabına tuz eklenmesi gereklidir.
5
5. KURMA VE DEVREYE ALMA TALİMATLARI
Arıtma Sistemi 1 adet drenaj hortumu ve 2 adet bağlantı hortumu içerir.
1- YERLEŞİM : Cihazı uygun bir yere yerleştirin. Su girişini kapatın. Giriş/çıkış ve drenaj bağlantılarının
valfin üzerindeki oklarla ve su akış yönüyle aynı doğrultuda olduğunu kontrol edin.
DİKKAT : TERS AKIŞ YÖNÜNDE BAĞLANTI YAPMAYIN.
2- DRENAJ HATTI: En az ½ “ çapında olmalı ve en uygun drenaj noktasına yakın olmalıdır. Drenaj
noktasının uzaklığı sistemden 2,5 metre uzaklığına kadarsa giriş suyu basıncı 3 bar ve daha yukarısı
olmalıdır. Eğer drenaj hattı 7,5 metre ve daha uzunsa drenaj hattı ¾” çapında olmalıdır. Drenaj hattı
sonu ; kontrol valfi yüksekliğinden eşit veya düşük olmalıdır.
3- HATTI TEMİZLEME: Sistemi servise almadan önce soğuk su hattının temizlenmesi de önemlidir.
Sistemi by-pass pozisyonuna getirerek su besleme vanasını açın ve en yakın çeşmeden 2-3 dakika su
akışı temiz olana kadar akıtın. Daha sonra servis pozisyonuna geçin.
4- SIZINTILARI KONTROL ETME: Musluğu kapatın ve sızıntıları kontrol edin. Sızıntı olması durumunda
ana giriş vanasını kapatın ve en yakın soğuk su musluğunu açın. Sistemdeki basıncın düşmesiyle
birlikte musluğu sifon olayını engellemek için kapayın. Sızıntıyı onarın. Su girişini yeniden açın.
Vanaları bypass pozisyonundan servis pozisyonuna getirin.
5- TAŞMA HATTININ BAĞLANMASI: Taşma hattı drenaj noktası , taşma hattı başlangıç yerinden en az
7,5 cm aşağıda olmalıdır.
6- KURMA İŞLEMİNİ TAMAMLAMA: Soğuk su vanasını açarak 300 litre suyun boşa akmasını sağlayın.
Suyun berrak aktığını görün.
7- TRANFORMATÖRÜ BAĞLAMA : Tranformatörü elektriğe bağlayın.
8- SU SERTLİĞİNİN BELİRLENMESİ : Suyun sertlik değerini belirleyin.
9- SU VE TUZ EKLEME: Tuz eklemeden önce tankın içinde parça olmadığından emin olun. 6 litreden
fazla olmamak kaydıyla su ekleyin. Daha sonra tuz tankına tuz koyup 2 saat bekleyin. REGENERATE
tuşuna 5 saniye basın. Rejenerasyon otomatik olarak başlayacaktır. İlk rejenerasyondan sonra sistem
otomatik olarak tuz kabına kendi su dolduracaktır.
10- TUZ KOYMA işlemi en geç , tuz seviyesi tuz kabının yarısına indiğinde yapılmalıdır.
DİKKAT ! Kurma ve operasyon işlemleri sırasında oluşacak yanlışlıklar ürünün garantisini ortadan
kaldıracaktır.
6. PANELİN ÖZELLİKLERİ
6.1. İSTEĞE BAĞLI REJENERASYON
Tatil günleri veya ekstra misafirleriniz olduğunda rejenerasyon için kaygılanmayın çünkü kontrol
paneli su tüketiminize göre rejenerasyon yaptıracaktır. Rejenerasyon için sadece su ve tuz yeterli
olacaktır. Elektrik kesildiğinde sistem programlanmış değerleri koruyacaktır.
6.2. SU SERTLİĞİNİN GİRİLMESİ
Sertlik değerinizi tespit edin . SET düğmesine 5 saniye bastığınızda sertlik değerinizi dijitalde gösterge
belirecektir. CHANGE tuşuna basarak sertlik değerinizi ayarlayın. (Her bastığınızda değer 1 birim
6
artacaktır.) Girilen değeri kaydetmek için SET tuşuna tekrar basın. 5 saniye sonra göstergede
rejenerasyona kaç m3 su kaldığı belirecektir. Sertliği tekrar kontrol etmek için SET düğmesine basın.
6.3. REJENERASYONA GİRMEDEN ÖNCE KALAN YUMUŞAK SU
Su sertlik değerinizi girdikten sonra bir sonraki rejenerasyona kaç m3 su kaldığı monitörde yazacaktır.
6.4. REJENERASYON SIRALAMASI
Rejenerasyon periyotlarının numaraları rejenerasyon esnasında belirecektir. Numaraların anlamı ;
(01)
İlk Ters Yıkama
(02)
Tuzlu su emme/yavaş yıkama
(03)
İkinci Ters Yıkama
(04)
Tuzlu Dolum
(HO) Servis
Rejenerasyon aşamalarını hızlı bir şekilde test etmek için ; REGENERATE tuşuna 2 saniye basın. Cihaz
rejenerasyon periyotlarına başlatacaktır. 20 saniye sonra tekrar REGENERATE tuşuna bastığınızda
cihaz bir sonraki rejenerasyon
periyoduna geçecektir. İşlem rejenerasyon aşamaları bitene kadar tekrarlanır.
6.5. WATERMIZER
Watermızer dairesi su kullanımı olduğunda dönecektir.
6.6. ANİ YIKAMA
Ani yıkamayı başlatmak için REGENERATE tuşuna basınız. Bu işlem sistem yeni kurulurken veya tuzsuz
çalıştığında kapasiteyi tekrar kazanmak için yapılır. Eğer sistemin tuz kabında tuz yoksa tuz ilavesi ve
su ilavesi yaparak 2 saat bekleyin. Daha sonra REGENERATE tuşuna basarak sistemi rejenerasyonunu
başlatabilirsiniz.
6.7. POWERCLEAN
Powerclean işlemi suda fazla miktarda demir olduğunda servis/bakım işlemi için kullanılır. Bu işlemi
başlatmak için kontrol panelindeki powerclean düğmesine basılması gerekmektedir. Ekranda
powerclean ibaresi belirdiğinde ; işlem aktif haldedir. Rejenerasyon sırasında 10 kg tuz harcar. Suda
demir oranı 0,5 ppm’den yüksek ise Powerclean işlemini minimum 2 haftada bir yapmanız
gerekmektedir. Powerclean işlemi reçine içinde bulunan demir iyonlarının da uzaklaşmasını sağlar.
Demir temizleyici maddesini de tuzun içine konulması önerilmektedir. İşlemi durdurmak için tekrar
powerclean düğmesine basın. Bu işlemi her 6 ayda bir rutin bakım programı içinde yaptığınız zaman
sisteminiz daha uzun ömürlü olarak size hizmet verecektir.
7. SİSTEMİN REJENERASYON AŞAMALARI
Sistem demir,tortu ve sertliği uzaklaştırmak için rejenerasyon yaptığı sırada su by-pass vanasından
verilir. Rejenerasyondan sonra sistem servis pozisyonuna geçer ve arıtılmış su vermeye başlar.
Rejenerasyon Periyotları
1- Ters Yıkama. Hızlı yıkama ile reçinede bulunan tortuyu ve sediment filtrede tutulan partikülleri
uzaklaştırır.
2- Tuzlu Su Emme. Tuz tankından tuzlu suyu tankın içene alarak reçinenin temizlenmesini sağlar.
3- Yavaş Yıkama. Bu aşama tuzun,sertliğin ve demirin mineralden uzaklaştırılması aşamasıdır.
4- İkinci Ters Yıkama. Tankta kalmış olabilecek herhangi tuz çözeltisini ve partikülleri uzaklaştırır.
5- Tuz kabına su dolumu. Yumuşak su bir dahaki rejenerasyon için tuz kabına doldurulur.
6- Servise dönüş. Rejenerasyon tamamlanır ve servis pozisyonuna döner.
7
8. PROGRAMLAMA
Dilerseniz ünitenizi Yüksek Kapasite(HC) veya Yüksek Verim (HE) olarak programlayabilirsiniz. Yüksek
kapasite (HC) modunda normalden az rejenerasyon yapar , fazla tuz harcar. Yüksek verim (HE)
modunda normalden fazla rejenerasyon yapar, az tuz harcar.
1- SET ve CHANGE tuşuna aynı anda 3 saniye basın. Ekranda HC ibaresi gözükecektir. CHANGE
tuşunu kullanarak sistem modunu seçin. SET tuşuna basarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
2- Ekranda “Demand Mode” gözükecektir. CHANGE tuşuna basarak “DEMAND MODE” veya
“DELAYED MODE” seçilir. SET tuşuna basılarak diğer adıma geçilir.
“Delayed Mode” cihaz kapasitesini tamamladığında günün sizin istediğiniz zamanda
rejenerasyon yapmasıdır. “Demand Mode” cihaz kapasitesini doldurduğunda hemen
rejenerasyon yapmasıdır.
3- Ekranda “96 HOURS” ibaresi görünecektir. CHANGE tuşuna basarak on veya off konumuna
getirilir. SET tuşuna basılarak diğer basamağa geçilir.
“96 HOURS” modu cihazın en fazla 4 gün rejenerasyon yapmaması demektir.
4- Ekrana “Gallons x 100” ibaresi gelecektir. CHANGE tuşuna basarak “Gallons x 100” veya
“Liters x 1000” seçeneği seçilir. SET tuşuna basılarak diğer basamağa geçilir.
Kalan debiyi litre bazında görmek istiyorsanız “Liters x 1000” seçeneği seçilmelidir.
5- Ekranda “24” rakamı gözükecektir. CHANGE tuşu ile “24” veya “12” seçeneğinden biri seçilir.
SET tuşuna basılarak diğer basamağa geçilir.
“24” ibaresi ; günün zamanını 24 saat dilimi üzerinden görmek anlamındadır.
6- Ekranda “Set Time” ve “12” ibaresi gözükecektir. Günün zamanı ayarlamak için CHANGE
tuşuna basılmalıdır. Günün zamanına en yakın saat dilimi ayarlanmalıdır. Örneğin saat gündüz
14:45 ise ; ayarlanacak zaman 15 olmalıdır.
7- Ekranda “Set Reg. Time” ibaresi gözükecektir. CHANGE tuşuna basarak rejenerasyon
istediğiniz saati giriniz. (Bu ayarlamaya Demand modunda çalışan sistemleriçin gerek yoktur.)
Tekrar SET tuşuna basarak bütün bilgileri kaydedin ve normal çalışma pozisyonuna dönün.
9. HATA MESAJLARI
E1; Magnetik disk bulunamıyor. Elektrik bağlantısını sökün ve tekrar takın. Disk pozisyonunu kendi
bulacaktır.
E2; Motor elektrik bağlantı hatası. Motora giden elektrik hattını kontrol edin. Eğer takılı ise motor
elektrik bağlantısı veya motorun elektrik fişi arızalıdır.
E3; Magnetik disk pozisyonu hatalı. Disk uygun pozisyonda değil. Elektriği tekrar bağlayın. Disk
otomatik olarak uygun pozisyonu bulacaktır.
E4; Disk takılmış. Dişliler tam olarak birbirine oturmamış veya valf içinde sıkışıklık var. Elektriği
prizden çıkarın ve takın.
E5; Hafıza hatası Paneli yenisi ile değiştirin.
8
10. SORUN GİDERME
PROBLEM
Rejenerasyondan
yumuşak su yok
SEBEBİ
- Tuz kabında tuz yok
- Tuz kabındaki partiküller tuz
emiş hattının ve air check’i
tıkamış
- Drenaj hattı sıkışmış veya
donmuş
sonra - Tıkanmış Enjektör
- Tuz köprüsü oluşmuş
- Sistem Bypass durumunda
kalmış
- Sistem su akışına ters
bağlanmış
- Uzun süre elektriksiz kalmış
Yumuşak su vermiyor
- Ham su
yükselmiş
sertlik
değeri
- Ölçülmemiş su
- Sistem bypass durumunda
kalmış
- Sistem su akışına ters
bağlanmış
Su akarken Watermızer dairesi - Sensör türbinden gelen
dönmüyor.
sinyalleri almıyor
Su
kullanımı
yokken
Watermızer dairesi dönüyor.
Watermızer dairesi sürekli
dönüyor
Paneldeki
göstergeler
ÇÖZÜMÜ
-Tuz ekleyin
- Air check’i çıkarın ve suyla
temizleyin.
Enjektörü
temizleyin. Tuz kabındaki
partikülleri temizleyin.
- Drenaj hattını düzeltin veya
donukluğu giderin.
- Enjektörü çıkarın ,delikleri
temizleyin ve eleği temizleyin.
Yerine yerleştirin
- Yüksek yoğunluk veya yanlış
tuz kullanımı tuz köprüsü
oluşturur. Tuz ve su arasında
boşluk kalmasından dolayı
ortaya çıkar. Ucu kapalı bir
nesne alın ve tuza batırarak
tuz köprüsünü yok edin.
- Vanaları servis pozisyonuna
getirin
Sistemin
bağlantılarını
kontrol edin
- Sertlik değerini tekrar girin
(Regenerate)
- Hamsu sertlik değerini tekrar
ölçün ve sertlik değerini tekrar
girin
- Watermızer dairesine bakın.
Su
kullanımda
daire
dönmelidir.
Eğer
daire
dönmüyorsa
aşağıdaki
çözümlere bakın.
- Vanaları servis pozisyonuna
getirin
Sistemin
bağlantılarını
kontrol edin
- IO housıng içinden sensörü
çıkarın. Sensör çipini test edin.
Eğer daire dönüyorsa türbini
temizleyin veya değiştirin.
Eğer
daire
dönmüyorsa
sensörü değiştirin.
Sızıntıyı tamir edin.
Ev
içindeki
borulama
sisteminizde sızıntı var.
Sensör üzerindeki türbin Su kullanın. Yanıp sönen ışığı
durmuştur
görün.
- Elektrik fişi çıkmıştır.
- Transformatörü fişe takın
9
görünmüyor.
- Güç çıkışında elektrik yok
- Bozuk Transformatör
- Devre tablosu bozuk
- Güç kaynağını kontrol edin.
Çıkışın bir anahtar ile kontrol
edilmediğinden emin olun.
- Voltmetre ile 12 VAC kontrol
edin. Eğer 0 VAC okunuyorsa
transformatörü değiştirin.
- 12 VAC kontrolünü burada
da yapın. Devre tablosunu
değiştirin.
- Kontrol paneli
bağlanmamış
doğru Kontrol
ünitesinin
kablolarının bağlı olduğunun
kontrol edin
Sistem rejenerasyonda takılı
kalmış. Rejenerasyon periyodu - .Valf gövdesinde yabancı - Valf gövdesindeki yabancı
numaraları yanıp sönüyor.
madde var.
maddeyi uzaklaştın.
- Valf assembly kırık. Motor - Drıve end cap i tamir edin
çalışıyor fakat manyetik disk
dönmüyor.
- Kırılmış veya donmuş drenaj - Düzeltilmiş, erimiş olan
hattı
drenaj hattını yerleştirin
- Tuz hattı, tuz hattı akış - Akış Kontrolü,air check’i ve
kontrol ve air check tıkanmış
tuz hattını temizleyin. Tuz
kabındaki
partikülleri
de
Tuz kabında fazla su var.
temizleyin.
- Enjektör tıkanmış
Enjektörü
çıkarın
ve
temizleyin.
- Dolum vanasına tuz yapışmış - Tuz valfini çıkarın. Silikon yağ
ile pistonu yağlayın.
Düzenli şekilde rejenerasyon - Magnetik disk bozulmuş
yapmıyor
- Pozisyon sensörü bozulmuş
- Ejektör tıkanmış
- Düşük su basıncı
Serviste tuzlu su
- Magnetik diski değiştirin
- Paneli değiştirin
- Ejektörü temizleyin.
- Minimum giriş suyu basıncı 2
bar olmalıdır.
- Drenaj hattı veya akış - Tıkanıklığı giderin.
kontroleri yolu tıkanmış
- Tuzlu su emiş hattı yolu - Tıkanıklığı giderin.
tıkanmış
- Giriş basıncında ani düşüşler - Sistem için gerekli olan su
basıncını ve debisini sağlayın.
10
11. TEKNİK ÖZELLİKLER
3
Maksimum Sertlik Giderimi (m F)
Maksimum Demir Giderimi
Minimum pH
Filtre Mineral Tipi
Reçine Tipi ve Miktarı
Aktif Karbon Filtre
Tuz Tüketimi
(HC – Yüksek Kapasite)
Tuz Tüketimi
(HE – Yüksek Verim)
Maksimum Su Sıcaklığı
Mineral Tank Boyutları (Ф ; h)
Maksimum Su debisi
Basınç Kaybı
Servis Debisi
Basınç Kaybı
Ters yıkama debisi
Su Basıncı (min / max)
Minimum Su Debisi
Maksimum Klor
Kontroller Tipi
Rejenerasyon Aralığı
Rejenerasyon Zamanı (HC)
Rejenerasyon Zamanı (HE)
Rejenerasyondaki Su Tüketimi
(HC modunda)
Rejenerasyondaki Su Tüketimi
(HE modunda)
Tuz Kabı Hacmi
Yükseklik
Yüzey Alanı
Elektriksel Özellik
Borulama Bağlantısı
Taşıma Ağırlığı
MODEL 700
120
10 ppm
7
Powerclean
Superfıne
20 litre
-
MODEL 900
168
10 ppm
7
Powerclean
Superfıne
28 litre
-
MODEL 550
84
0
7
Powerclean
Superfıne
14 litre
4 litre
MODEL 950
110
0
7
Powerclean
Superfıne
28 litre
4 litre
4,5 kg
5,1 kg
3,4 kg
4,5 kg
1,7 kg
4,1 kg
0,9 kg
1,7 kg
49 C
266 mm
355 mm
61 lt/dk
1 bar
15 lt/dk
0,3 bar
7,6 litre/ dk
2 bar/6 bar
19 litre/dk
1 ppm
4 Tuşlu
Debi kontrollü
33 dakika
18 dakika
49 C
266 mm
533 mm
38 lt/dk
1 bar
15 lt/dk
0,4 bar
7,6 litre/dk
2 bar/6 bar
19 litre/dk
1 ppm
4 Tuşlu
Debi Kontrollü
48 dakika
38 dakika
49 C
266 mm
355 mm
38 lt/dk
1 bar
15lt/dk
0,3 bar
11 litre/dk
2 bar/6 bar
19 litre/dk
2 ppm
4 Tuşlu
Debi Kontrollü
27 dakika
9 dakika
49 C
266 mm
355 mm
38 lt/dk
1 bar
15 lt/dk
0,4 bar
7,6 litre/dk
2 bar/6 bar
19 litre/dk
2 ppm
4 Tuşlu
Debi Kontrollü
30 dakika
17 dakika
95 litre
125 litre
95 litre
95 litre
60 litre
102 litre
57 litre
60 litre
53 kg
654 mm
368 mm
482 mm
220/12Volt,
monofaze,
60 Hz
¾“
57 kg
71 kg
781 mm
368 mm
482 mm
220/12Volt,
monofaze,
60 Hz
¾“
72 kg
53 kg
654 mm
368 mm
462 mm
220/12Volt,
monofaze,
60 Hz
¾“
57 kg
53 kg
781 mm
368 mm
462 mm
220/12Volt,
monofaze,
60 Hz
¾“
72 kg
11
12. GARANTİ KAPSAMI
Sistem işçilik ve imalat hatalarına karşı belirtilen süre boyunca garanti kapsamındadır. Bu süre
içerisinde işçilik ve imalat hataları tespit edildiğinde sistemin tamiri yapılır, tamir mümkün değilse
arızalı parça yenisi ile değiştirilir.
2 YIL : Tüm parçaları üretimden kaynaklanan hasarlara karşı 2 yıl garanti kapsamındadır.
10 Yıl : Tuz Kabı ve reçine tankı üretimden kaynaklanan hasarlara karşı 10 yıl garanti kapsamındadır
Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar;
1-Ürünler üzerinde bulunan seri numaralarının silinmesi ya da kazınması
2-Kullanım talimatlarına aykırı çalıştırılan cihaz ve donanım parçaları
3-Kaza, ihmal ve bilinçli saldırı gibi nedenlerle hasar gören cihazlar ve donanım parçaları
4-Deprem, yıldırım ve su baskını gibi doğal afetler veya yangın sonucu hasar gören cihazlar ve
donanım parçaları
5-Taşıma esnasında meydana gelecek hasarlar
6-Orijinal olmayan malzeme/yedek parça kullanımı
7-Yetki belgesi olmayan kişilerce yapılan onarım ve tamirat
İTHALATCI FİRMA BİLGİLERİ
Ünvanı
: Teknik Arıtma Müh. Müş.Hizm. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adres
: Necatibey Cad. No:65 Karaköy İSTANBUL
Vergi
: Galata VD / 388 007 33 09
Telefon
: 0 212 245 88 80
Faks
: 0 212 245 88 81
12
13

Benzer belgeler