Sağlık Memurluğu başvurusu ret olan adaylara ait

Yorumlar

Transkript

Sağlık Memurluğu başvurusu ret olan adaylara ait
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ÖDEMİŞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
BAŞVURU RED KARARI
Komisyon Başkanı: Güneş TOPAL Hakim
Komisyon Üyesi: Recep KORKMAZ Cumhuriyet Savcısı
Komisyon Üyesi
: Hüseyin DENİZ
Hâkim
Komisyon Yazı İşleri Müdürü: İsmail YILMAZTEKİN
KARAR NO: 2016/111
NO
ADI SOYADI
KARAR TARİHİ: 21/04/2016
DOĞUM
TARİHİ
19/09/1995
TAHSİL DURUMU
1
ÖNDER ÇETİN
2
YAĞMUR YILDIRIM 27/09/1994
MESLEK LİSESİ(4
YILLIK)
MESLEK LİSESİ
3
EMRE ÇETİNDAĞ
20/07/1994
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
4
BARBAROS ATABEY 22/12/1994
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
5
ENDER UZUN
22/06/1991
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
6 HAFİZE KOCAİRİ
09/04/1996
MESLEK LİSESİ (4
YILLIK)
BAŞVURUNUN RED
SEBEBİ
KPPS/YAZILI ŞARTINI
TAŞIMIYOR
TERCİHİNE İLİŞKİN
KADRO YOK (Zabıt
Katipliği)
-KPPS/YAZILI ŞARTINI
TAŞIMIYOR
-SINAV BÖLÜM ŞARTI
TAŞIMIYOR
SINAV BÖLÜM ŞARTI
TAŞIMIYOR
SINAV BÖLÜM ŞARTI
TAŞIMIYOR
TERCİHİNE İLİŞKİN
KADRO YOK (İnfaz
Koruma Memurluğu)
İLİ
UŞAK
MANİSA
İZMİR
MUĞLA
AMASYA
BALIKESİR
Komisyonumuzca 04/04/2016 - 15/04/2016 tarihleri arasında başvuruları alınan,
Ödemiş T Tipi Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumuna Sözleşmeli Sağlık Memuru alımı sınavına elden
ve posta yolu ile başvuruda bulunan adayların ibraz ettikleri evrakları incelendiğinde;
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli
(657 Sk. 4/B) Sağlık Memuru alımına ilişkin sınav ilanında belirtilen şartları taşımadıkları
anlaşılmakla, başvuruları uygun görülmediğinden "BAŞVURULARININ REDDİNE" karar
verilmesi gerekli görülmüştür.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Yukarıda Adı, Soyadı, doğum tarihi, öğrenim durumu
gösterilen adayların sınav şartlarını taşımadıkları anlaşıldığından SINAV BAŞVURULARININ
REDDİNE,
Adı geçen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağından kararın Ödemiş Adliyesi
internet sitesinden adı geçenlere ilanen tebliğ edilmesine, ayrıca tebliğ yapılmasına yer olmadığına,
21/04/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Güneş TOPAL
Başkan 120312
Recep KORKMAZ
Üye 35033
Hüseyin DENİZ
Üye 139855
İsmail YILMAZTEKİN
Yaz.İşl.Müd. 78702