VEKALETNAME T.C. Hudutları dâhilinde bulunan bilumum nüfus

Yorumlar

Transkript

VEKALETNAME T.C. Hudutları dâhilinde bulunan bilumum nüfus
VEKALETNAME
T.C. Hudutları dâhilinde bulunan bilumum nüfus müdürlükleri, muhtarlıkları,
Kaymakamlıkları, Valilikleri, Emniyet Müdürlükleri, Noter ve bilcümle makam ve mercilerde
temsilen benim adıma müracaat ederek yapılması gereken iş ve işleri takip ve
neticelendirmeye, ilgili muhtarlıklarda ikametgâh muhabiri talep etmeye ve almaya, Nüfus il
ve ilçe müdürlüklerinde başvuru yapmaya, adres değişikliklerinde bulunmaya, beyanda
bulunmaya, ilgili evrak ve belgeleri imzalamaya, adres değişikliği ve güncellenmesi için
Nüfus müdürlüklerine müracaatlarda bulunarak birinci adres beyanı yapmaya, yerleşim
belgesi almaya, gerekli formları ve belgeleri doldurmaya, imzalamaya, gerekli yerlere teslim
etmeye, birinci adresimi ikametgah adresi olarak güncellemeye, beyan ve taahhütlerde
bulunmaya, ifa ve ikmale;
Yine namıma, T.C. Hudutları dahilinde bilumum kara nakil vasıtalarının kat ì suretle
almaya, Noter Satış senetlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, gerekli fatura veya
Noter senedi ile sahibi bulunduğum veya bulunacağım motorlu kara nakil vasıtalarım ile ilgili
olarak Trafik Tescil ve büroları, Vergi daireleri, Sigorta şirketleri, Şoförler derneği ve diğer
alakalı resmi dairelerdeki işlemlerimi takip etmeye, adıma kayıt ve tescillerini yaptırmaya,
Plaka ve M. belgesi, Trafik belgesi, yol belgesi, geçici plaka, ruhsatname çıkarmaya, aracımı
hurdaya ayırmaya, hurda belgesi, trafikten çekme belgesi, trafik dosyası ve sair belgeleri
almaya, motor ve şasi tespitlerini yaptırmaya, plaka aktarması yaptırmaya, tescil beyannamesi
tanzim ve imzalamaya, sahibi bulunduğum veya bulunacağım her türlü motorlu araçlarımı
dilediği yerlere nakletmeye, araçlarımın ruhsatlarının ve plakalarının zayii olması halinde
adıma zayiden ruhsat ve plaka çıkartmaya, düzeltme beyanı almaya ve imzalamaya, bu
konularla ilgili taahhütlerde bulunmaya, başkalarında tevkil ve teşrik ve azle, birlikte veya
ayrı ayrı hareketle mezun ve yetkili olmak üzere;
25526584018 T.C Kimlik No.lu: Murat KAVAL vekil tayin edildi.
Vekalet Veren:………………………………..

Benzer belgeler

Sorular ve yanıtlar

Sorular ve yanıtlar 4.2 Autodesk yazılım ürünlerinin “Ağ aboneliği” ile birlikte maliyeti ne olacaktır? Autodesk, satışa sunulmasıyla birlikte “ağ aboneliği” fiyatları hakkında bilgilendirme yapacaktır. O tarihe kadar...

Detaylı

C.No

C.No C.No :……………………… Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

C.No - Volkswagen Yetkili Satıcısı ACARLAR

C.No - Volkswagen Yetkili Satıcısı ACARLAR C.No :……………………… Türkiye Cumhuriyeti Y.No :…………………….. VEKALETNAME Sahibi bulunduğum veya bulunacağım bilumum motorlu nakil vasıtalarının alakalı trafik, maliye, sigorta ve sair makam ve dairelerinde...

Detaylı