özgeçmiş - Hemşirelik Yüksekokulu

Yorumlar

Transkript

özgeçmiş - Hemşirelik Yüksekokulu
ÖZGEÇMİŞ
TC KİMLİK NO:
32239826724
PERSONEL AD:
Zerrin
SOYAD:
ÇİĞDEM
DOĞUM TARİHİ:
3/11/60 12:00 AM
SİCİL NO:
null
UYRUK:
TÜRKİYE
EHLİYET:
null
DİL ADI
SINAV ADI
PUAN
SEVİYE
YIL
DÖNEM
İngilizce
ÜDS
58
ORTA
2001
Bahar
PROGRAM ADI
ÜLKE
ÜNİVERSİTE
ALAN
Lisans-Anadal
TÜRKİYE
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
Yüksek lisans-tezli
TÜRKİYE
Doktora
BAŞ. TARİH
BİTİŞ TARİH
HEMŞİRELİK PR.
1977
1982
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK
ANABİLİM DALI
1982
1985
TÜRKİYE
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK
ANABİLİM DALI
1989
1996
TEMEL ALAN
BİLİM ALAN
ANAHTARKELİME ANAHTARKELİME ANAHTARKELİME ANAHTARKELİME ANAHTARKELİME
Sağlık Bilimleri
Temel Alanı
Hemşirelik
ÜNVAN
ÜLKE
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE
Öğretim Görevlisi TÜRKİYE
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
Yardımcı Doçent TÜRKİYE
Yardımcı Doçent TÜRKİYE
DİĞER ALAN
BÖLÜM
ALAN
BAŞ.TARİH
BİTİŞ TARİh
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜ
1989
1996
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜ
1996
2008
MALTEPE
ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK
YÜKSEKOKULU
2008
KURULUŞ ADI
GÖREV
İŞ TANIMI
BAŞLANGIÇ TARİH
BİTİŞ TARİH
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Kliniği
Hemşire
Klinik Hemşire
1980
1985
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Kliniği
Başhemşire Yardımcısı
Yönetici Hemşire
1985
1987
HAZ. ADI
PROGRAM
ÜNİVERSİTE
ENSTİTÜ
ANABİLİM
KONU
Tülin Akdoğan Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Şefika Sertel
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
4/19/11 2:26 PM
DURUMU
BAŞ.TARİH
BİTİŞ TARİH
Sağlıklı
Tamamlandı
Yenidoğanlard
a Ağrının
Değerlendirilm
esi
1996
1999
Kronik Hastalık Tamamlandı
Tanısı Konmuş
Hastanede
Yatan 6 Yaş
Üstü
Çocuklarda
Duygusal
İhmal ve
İstismarının
İncelenmesi
1998
2002
Page 1 of 8
HAZ. ADI
PROGRAM
Sevginar Akın
Ayşe Karakoç
Tarı
ANABİLİM
KONU
DURUMU
BAŞ.TARİH
BİTİŞ TARİH
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Günlük Pasif
Fiziksel
Aktivitenin
Preterm
Bebeklerin
Büyümesine
Etkisi
Tamamlandı
2000
2003
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Prematüre
Tamamlandı
Bebeklerde
Biberonla
Beslenmeye
Geçiş
Sırasında
Uygulanan
Geleneksel ve
Gelişimsel
Bakım
Yönteminin
Karşılaştırılma
sı
2000
2003
Hatice Bozkurt Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Yenidoğan
Tamamlandı
Yoğun Bakım
Hemşirelerinin
Yenidoğanda
Ağrı Yönetimi
2000
2003
Özlem Akman
Mert
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Sağlık
Tamamlandı
Bakanlığı Şişli
Etfal Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi Süt
Çocuğu
Servisinde
Yatan
Hastaların
Aşılanma
Durumu
2002
2006
Hatice Güven
Erkan
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Umblikal Ven Tamamlandı
Katateri Olan
Yenidoğanlard
a Göbek
Bakımında
Kullanılan İki
Farklı
Yöntemin
Etkinliğinin
Karşılaştırılma
sı
2003
2006
Fatma Dereli
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
2-5 Yaş Arası
Sağlıklı
Çocukların
Beslenme
Özellikleri ve
Aile Etkileşimi
Tamamlandı
2003
2006
Ayşe Karakoç
Tarı
Doktora
MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Yenidoğan
Tamamlandı
Transport
Hizmetlerinde
Mevcut Durum
ve Transport
Fizyolojik
Stabilite Risk
İndeks
Değerlendirme
si
2003
2008
Melek Aydın
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Preterm
Tamamlandı
Bebeklerde
Taburculuk
Öncesi Spine
Pozisyonda
Kalma
Sürecinin
Değerlendirilm
esi
2003
2007
Sedef Tekeli
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
Lise Son Sınıf
Öğrencilerinin
2004
2009
4/19/11 2:26 PM
ÜNİVERSİTE
ENSTİTÜ
Tamamlandı
Page 2 of 8
HAZ. ADI
PROGRAM
ÜNİVERSİTE
ENSTİTÜ
ANABİLİM
KONU
DURUMU
BAŞ.TARİH
BİTİŞ TARİH
ENSTİTÜSÜ
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Uyku
Kalitelerinin ve
Sınav
Kaygılarının
Değerlendirilm
esi
Perihan Yamak Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Meningomyelo Tamamlandı
selli Çocuğa
Sahip
Ebeveynlerin
Stresle Baş
Etme
Durumlarının
Değerlendirilm
esi
2006
2009
Tülin
Karaayvaz
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
Sağlıklı
Tamamlandı
Yenidoğanlard
a Venöz Kan
Alımı Sırasında
Oluşacak
Ağrının
Önlenmesinde
EMLA ve Oral
Sukrozun
Karşılaştırılma
sı
2006
2009
Aynur
Kesicioğlu
Arslan
Yüksek Lisans MARMARA
SAĞLIK
ÜNİVERSİTES BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLAR
I
HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM
0-1 Yaş Arası
Çocuğu Olan
Ebeveynlerin
Genişletilmiş
Yeni Doğan
Tarama
Programına
İlişkin
Düşünceleri
2006
2010
Tamamlandı
KONFERANS ADI
KONFERANS KONUSU
ÜLKE
KONFERANS TÜRÜ
TARİH
4. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi
Yoğun Bakımda Yenidoğan
Bakımı
TÜRKİYE
Ulusal
2010
32. Pediatri Günleri ve 11.
Pediatri Hemşireliği Günleri
Yenidoğanda Kanıta Dayalı
Cilt Bakımı
TÜRKİYE
Ulusal
2010
Uluslararası Katılımlı VII.
Sağlıklı Çocuğun Güvenliği
Ulusal Çocuk Acil Tıp ve
Yoğun Bakım Kongresi III.
Ulusal Çocuk Acil Tıp ve
Yoğun Bakım Hemşireliği ve
I. Pediatrik Paramedik ve
ATT Kongresi
TÜRKİYE
Ulusal
2010
Yenidoğan ve Pretermde Cilt TÜRKİYE
Bakımı
Ulusal
2009
2. Ulusal ve 1. Uluslararası Şiddetin Çocuğun Sağlığına TÜRKİYE
Akdeniz Pediatri Hemşireliği ve Gelişimine Etkisi
Kongresi
Ulusal
2009
30. Pediatri Günleri ve 9.
Pediatri Hemşireliği Günleri
Sağlıklı Yenidoğanlarda
Enfeksiyonlardan Korunma
TÜRKİYE
Ulusal
2008
I. Ulusal Ebelik Kongresi
EBKO 2007
?Profesyonel Ebelik
Yaklaşımları? Yenidoğan
Dönemi
TÜRKİYE
Ulusal
2007
50. Milli Pediatri 6. Milli
Çocuk Hemşireliği Kongresi
Sağlıklı ve Hasta
Yenidoğanda Uyku
TÜRKİYE
Ulusal
2006
Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği II. Ulusal Kongresi
Yenidoğanda Stres ve
Stresle Baş Etme
TÜRKİYE
Ulusal
2005
53. Milli Pediatri 6. Milli
Çocuk Hemşireliği Kongresi
4/19/11 2:26 PM
Page 3 of 8
KONFERANS ADI
KONFERANS KONUSU
ÜLKE
KONFERANS TÜRÜ
TARİH
49. Milli Pediatri 5. Milli
Çocuk Hemşireliği Kongresi
Kuramsal ve Uygulamada
Eğitimin Bütünlüğünü
Etkileyen Faktörler
TÜRKİYE
Ulusal
2005
XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi
VII. Ulusal Çocuk
Hemşireliği Kongresi
Yenidoğan Cerrahisinde
Gelişimsel Yaklaşım
TÜRKİYE
Ulusal
2003
II. World Congress Of
Perinatal Medicine
Neonatal Intensive Care
Nursing
TÜRKİYE
Uluslararası
2002
IX. Congress for ESPID
Nursery Care for a Baby with TÜRKİYE
Respiratory Support
Uluslararası
2002
XI. Ulusal Neonatoloji
Kongresi
Yenidoğanlarda
TÜRKİYE
Bireyselleştirilmiş Gelişimsel
Bakım
Ulusal
2001
XI. Ulusal Neonatoloji
Kongresi
Yenidoğanlarda İlaç
Uygulamaları
TÜRKİYE
Ulusal
2001
22. Pediatri Günleri 2.
Pediatri Hemşireliği
Depremzede Çocuğun
Sağlık Durumunun Fiziksel
Tanılaması
TÜRKİYE
Ulusal
2000
44. Milli Pediatri Kongresi 1. Prematülerde
TÜRKİYE
Milli Çocuk Hemşireliği
Bireyselleştirilmiş Gelişimsel
Kongresi
Bakım
Ulusal
2000
7. Ulusal Perinataloji
Kongresi
Ulusal
1999
PROJE ADI
Prematürenin Hemşirelik
Bakımındaki Gelişmeleri
PROJE KONU
TÜRKİYE
PROJE TÜR
DURUM
KONUMUNUZ
BÜTÇE
BAŞ. TARİH
BİTİŞ TARİH
Yenidoğan
Hemşirelerin
Yoğun Bakım
Eğitimi
Ünitelerinde Fizik
Koşulların
İyileştirilmesi ve
Çalışanların
Eğitiminin Bakım
Kalitesine Etkileri
Diğer
Tamamlandi
Uzman
10000
2006
2008
0-6 Yaş Evde
Eğitici ve Bakıcı
Çocuk Bakım Ve Eğitimi
Eğitim Elemanı
Yetiştirme
Programı
AB Projesi
Tamamlandi
Uzman
12000
2005
2007
Marmara
Üniversitesi
Hastanesinde
Hemşire İnsan
Gücünün
Planlanması
Hemşire
İnsangücü
Diğer
Tamamlandi
Uzman
1500
1996
1997
GÖREV ADI
ÜLKE
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE
BÖLÜM
ALAN
BAŞ. TARİH
BİTİŞ TARİH
Yüksekokul
Müdür Yrd.
TÜRKİYE
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
ZEYNEP KAMIL
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
1996
2003
Bölüm Bşk.
TÜRKİYE
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
ZEYNEP KAMIL
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
1993
1994
KURULUŞ AD
ÜYELİK DURUMU
BAŞLANGIÇ TARİH
Marmara Üniversitesi Hemşirelik
Eğitimi ve Hizmetlerini Destekleme
Derneği
Üye
2000
?İstanbul Üniversitesi Florence
Üye
Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Mezunları Derneği
2000
Çocuk Hemşireliği Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
1998
Türk Hemşireler Derneği
Üye
1985
YIL
DÖNEM
2010
2010-2011 Yenidoğan 3
Yoğun
4/19/11 2:26 PM
DERS AD
ÖĞR SAY ÖLSNST
0
BİTİŞ TARİH
ÖLSNSUY LSNSTEO LSNSUYG YLSNSTE YLSNSUY DRTEO.
DRUYG.
0
0
4
32
0
0
0
Page 4 of 8
YIL
DÖNEM
DERS AD
ÖĞR SAY ÖLSNST
ÖLSNSUY LSNSTEO LSNSUYG YLSNSTE YLSNSUY DRTEO.
DRUYG.
Bakım
Hemşireliği
İntörn
Programı
2010
2010-2011 Halk
36
Sağlığı
Hemşireliği
0
0
4
8
0
0
0
0
2010
2010-2011 Yaşam
36
Boyu
Bağışıklam
a
0
0
2
0
0
0
0
0
2010
2010-2011 Anne33
Çocuk
Beslenmes
i
0
0
2
0
0
0
0
0
2009
2009-2010 Anne47
Çocuk
Beslenmes
i
2
0
0
0
0
0
0
0
2009
2009-2010 Yaşam
50
Boyu
Bağışıklam
a
0
0
2
0
0
0
0
0
2009
2009-2010 Halk
23
Sağlığı
Hemşireliği
0
0
4
8
0
0
0
0
2009
2009-2010 Anne8
Çocuk
Beslenmes
i
0
0
2
0
0
0
0
0
2009
2009-2010 Kadın ve
Çocuk
Sağlığı
Bakımı
72
0
0
8
16
0
0
0
0
2009
2009-2010 Anne29
Çocuk
Sağlığı ve
İlk Yardım
0
0
3
0
0
0
0
0
2009
2009-2010 Hemşirelikt 72
e
Araştırma
0
0
1
2
0
0
0
0
2009
2009-2010 Anne45
Çocuk
Sağlığı ve
İlk Yardım
3
0
0
0
0
0
0
0
2008
2008-2009 Hemşirelikt 23
e
Araştırma
0
0
1
2
0
0
0
0
2008
2008-2009 Anne9
Çocuk
Sağlığı ve
İlk Yardım
0
0
3
0
0
0
0
0
2008
2008-2009 Anne26
Çocuk
Sağlığı ve
İlk Yardım
3
0
0
0
0
0
0
0
2008
2008-2009 Kadın ve
Çocuk
Sağlığı
Bakımı
0
0
8
16
0
0
0
0
23
YAYIN TÜRÜ
DERGİ TÜR
MAKALE AD
Bildiri
Diğer
Makale
Üniversite
Dergisi
4/19/11 2:26 PM
DİĞER AD
GERÇEK AD
SAYI
SAYFA
LİNK
Annelerin Kız
Çocuklarının
Cinsel
Eğitimlerine
İlişkin Tutum ve
Davranışları
Üniversite
Dergisi
2
678
II. Ulusal
Hemşirelik
Kongresi
Bildirileri
Özürlü Çocuk,
Aile ve Hemşire
Üniversite
Dergisi
5
1
Hemşirelik
Bülteni
Page 5 of 8
YAYIN TÜRÜ
DERGİ TÜR
MAKALE AD
Bildiri
Diğer
Makale
GERÇEK AD
SAYI
SAYFA
LİNK
Hastaneye İlk
Kez Yatan 5-12
Yaş Grubundaki
Çocukların,
Onların
Annelerinin ve
Onlara Bakım
Veren
Hemşirelerin
Pediatri
Hemşireliğini
Algılama
Durumları
Üniversite
Dergisi
1
193
1. Ulusal Ana ve
Çocuk Sağlığı
Hemşireliği
Sempozyumu
Üniversite
Dergisi
Sağlık
Örgütünde
İstihdam Edilen
İnsan Gücünün
Eğitim
Programlarının
Karşılaştırılması
Üniversite
Dergisi
1
15
Marmara
Üniversitesi
Hemşirelik
Dergisi
Makale
Üniversite
Dergisi
Sağlıklı
Yenidoğanlarda
Beslenme
Yönteminin
Bilirubin
Düzeyine
Etkisinin
Araştırılması ve
Hemşirenin
Transkütan
Bilirubinometre
Kullanarak Erken
Tanıdaki Rolü
Üniversite
Dergisi
10
27
Hemşirelik
Bülteni
Bildiri
Diğer
Tıbbi Ürün ve
Hizmet Sunan
Firmaların
Hemşirelik
Alanındaki
Bilimsel
Aktivitelere
Katkıları
Üniversite
Dergisi
4
35
Hemşirelikte
Araştırma
Sempozyumu
Kitabı
Bildiri
Diğer
Marmara
Üniversitesi
Hemşirelik
Yüksekokulu
Lisans
Öğrencilerinin
Devam Ettikleri
Sınıflara Göre
Empatik
Becerilerinin
Değerlendirilmesi
Üniversite
Dergisi
10
259
IV. Ulusal
Hemşirelik
Eğitimi
Sempozyumu
Bildiri
Diğer
Marmara
Üniversitesi
Meslek
Yüksekokulu
Hemşirelik
Bölümü İlk
Öğrencilerinin
Mesleği
İsteyerek Seçip
Seçmeme
Durumları ile
Mezun
Olabilmeleri
Arasındaki İlişki
Üniversite
Dergisi
2
162
II. Ulusal
Hemşirelik
Eğitimi
Sempozyumu
Bildiri
Diğer
Hemşire İnsan
Gücünün
Rowland
Sınıflandırma
Sistemine Göre
Planlanması
Üniversite
Dergisi
14
153
VI. Ulusal
Hemşirelik
Kongresi Kitabı
Makale
Üniversite
Dergisi
Marmara
Üniversitesi
Hastanesinde
Üniversite
Dergisi
2
36
Marmara
Üniversitesi
Hemşirelik
4/19/11 2:26 PM
DİĞER AD
Page 6 of 8
YAYIN TÜRÜ
DERGİ TÜR
MAKALE AD
DİĞER AD
GERÇEK AD
SAYI
SAYFA
Çalışan
Hemşirelerin
Hemşirelik
Hizmetleri
Müdürlüğü?nden
Beklentileri
LİNK
Yüksekokulu
Dergisi
Makale
Üniversite
Dergisi
Estetik ve Genel
Cerrahi
Uygulanan
Bireylerde Beden
İmajı ve Benlik
Saygısının
Algılanması
Üniversite
Dergisi
2
15
Marmara
Üniversitesi
Hemşirelik
Yüksekokulu
Dergisi
Bildiri
Diğer
26-28 Gestasyon
Haftalık
Respiratuvar
Distres
Sendromlu (
RDS )
Yenidoğan İçin
Klinik Yol
(Clinical
Pathway)
Geliştirme
Üniversite
Dergisi
22
45
VII. Ulusal
Hemşirelik
Kongresi Kitabı
Bildiri
Diğer
Marmara
Üniversitesi
Hemşirelik
Yüksekokulu
Öğrencilerinin
Empatik Beceri
Gelişimi:
Longitudinal Bir
Çalışma
Kurum Dergisi
29
458
1. International
and 8. National
Nursing
Congress,
Congress Book
Bildiri
Diğer
Marmara
Üniversitesi
Hemşirelik
Yüksekokulu?nd
a İlk Kez
Uygulanan
Yenidoğan İntern
Programının
Değerlendirilmesi
Kurum Dergisi
29
426
1. International
and 8. National
Nursing
Congress,
Congress Book
Bildiri
Diğer
Depremzede
Çocuğun Sağlık
Durumunun
Fiziksel
Tanılaması
Üniversite
Dergisi
18
301
22. Pediatri
Günleri ve 2.
Pediatri
Hemşireliği
Günleri Kitabı
Makale
Üniversite
Dergisi
Çocuklara
Bakım Veren
Hemşirelerin
Empatik
Becerileri
Üniversite
Dergisi
4
37
Hemşirelik
Forumu
Bildiri
Diğer
Prematürelerde
Bireyselleştirilmiş
Gelişimsel Bakım
Üniversite
Dergisi
25
236
XI. Ulusal
Neonatoloji
Kongresi, Kongre
Kitabı
Makale
SCI
Self-Esteem in
Turkish Diabetic
Children
Uluslararası
dergiler
17
279
Journal of
Pediatric Nursing
Makale
Üniversite
Dergisi
Dünyada ve
Türkiye?de
Yenidoğan
Transportu
Üniversite
Dergisi
3
23
Hemşirelikte
Eğitim ve
Araştırma Dergisi
Makale
Üniversite
Dergisi
Preterm
Bebeklerde
Biberonla
Beslenmeye
Geçiş Sırasında
Uygulanan
Geleneksel ve
Üniversite
Dergisi
2
12
Maltepe
Üniversitesi
Hemşirelik Bilim
Ve Sanatı
Dergisi
4/19/11 2:26 PM
Page 7 of 8
YAYIN TÜRÜ
DERGİ TÜR
MAKALE AD
DİĞER AD
GERÇEK AD
SAYI
SAYFA
LİNK
Gelişimsel Bakım
Yönteminin
Karşılaştırılması
4/19/11 2:26 PM
Page 8 of 8

Benzer belgeler