From the Editor... - Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yorumlar

Transkript

From the Editor... - Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN: 1303 - 0876
Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 3029
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Cilt / Volume: 13
Sayı / Number: 1
2013 - ESKİŞEHİR
sbd.anadolu.edu.tr
3
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Sahibi: Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Davut AYDIN
Owner: On behalf of Anadolu University, Rector Prof. Dr. Davut AYDIN
Yayın Yönetmeni (Sorumlu Müdür)/Publications Director: Hasan AKIN
Dizgi/Typest: Gülgün BULUT
Görsel ve Kapak Tasarım/Graphic & Cover Design: Öğr. Grv. M. Emin ARSLAN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) yayın
hayatına 2001’de yılda iki sayı ile başlamıştır. 2012 itibariyle
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4
defa yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir.
Anadolu University Journal of Social Sciences (AÜSBD), a nationally refereed journal, has been in publication since 2001. Starting
2012, the journal will be published quarterly in March, June, September, and December.
Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Der­gi­si, TÜ­BİTAKULAK­BİM Sos­yal Bi­lim­ler Ve­ri Ta­ba­nı, Akademia Sosyal
Bilimler İndeksi (ASOS Index), RePEc/Econpapers, Econlit,
Ebscohost Academic Search Complete, Index Islamicus, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory ve Sociological Abstracts tarafından in­deks­len­mek­te­dir.
Anadolu University Journal of Social Sciences has been indexed
in the TUBITAK-ULAKBIM Social Sciences Data Base, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), RePEc / Econpapers, Econlit, Ebscohost Academic Search Complete, Index
Islamicus, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory
and Sociological Abstracts.
Yayın dili Türkçe olup, İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış
araştırma makalesi, derleme, editöre mektup ve kitap yorumları
türünden metinleri, yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye kabul eder. Değerlendirilmek
üzere dergimize gönderilen metinlerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için
değerlendirilme sürecinde olmaması gerekir. Değerlendirme
sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle
yazar(lar)a aittir.
AÜSBD hem basılı hem de online olarak yayınlanır ve değerlendirme süreci elektronik ortamda çift-körleme (double-blinded)
yöntemiyle yürütülür.
Although the language of the journal is Turkish, manuscripts prepared in English, German and French are also welcome. AÜSBD
accepts and publishes manuscripts prepared as research paper, literature reviews, letters to editor and book reviews as long as they are
in accordance with the journal’s writing guidelines.
Manuscripts, which have been published previously, accepted
for publication, or currently being considered for publication elsewhere, will not be considered for publication. The authors are
solely responsible for the ideas and opinions expressed in the articles, of which Anadolu University cannot be held responsible.
The Anadolu University Journal of Social Sciences is electronically managed, double-blinded journal from the submission of
manuscripts to the publication.
AÜSBD’de yayımlanan tüm eserlerin yayın hakkı Anadolu Üniversitesi’ne aittir.
Anadolu University holds the copyright of all published material that appear in AÜSBD.
Yazışma Adresi / Address: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
Yunusemre Kampusü 26470 Tepebaşı - ESKİŞEHİR
e-mail: [email protected]
web: sbd.anadolu.edu.tr
ISSN: 1303 - 0876
Baskı Tarihi: 20 Mart 2013
4
Editörden...
Merhaba,
Odağında insan olması dolayısıyla sosyal bilimlerin araştırma açısından oldukça meşakkatli bir alan olduğu
hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Fen ve tıp alanlarındaki araştırmalarda nispeten kolay sağlanabilen
tekrarlanabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve objektifliği, sosyal bilim araştırmalarında sağlamak için araştırmacıların
yoğun çaba harcaması gerekiyor. Araştırma sorusunun ortaya konulmasından başlayarak veri toplama, analiz
yönteminin seçimi ve bulguların değerlendirilmesi gibi aşamalar sosyal bilimlerde kendine has, çetrefilli bir
süreç halini alabiliyor. Özellikle lisansüstü öğrencilerimizin araştırma sürecinde yaşadıkları sıkıntılardan bu
durumu kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz. Bu noktadan hareketle, Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın geçen yıl Kasım
ayında Enstitümüz bünyesinde vermiş olduğu “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Sorunlar ve Çözümler”
isimli yoğun ilgi gören konferans içeriğini, davetli yazı olarak Mart sayımızda yayınlamayı uygun gördük.
Özellikle lisansüstü öğrencilerimizin ve genç araştırmacılarımızın bu yazıyı ilgiyle okuyacaklarını ve saklamak
isteyeceklerini düşünüyoruz.
2013 yılının bu ilk sayısında; işletmecilik alanından 5, iktisat ve eğitim alanından 2’şer, maliye, psikoloji ve
dilbilim alanlarından 1’er makale olmak üzere toplam 12 makale yer almakta. Bu sayımızda ayrıca bir de kitap
tanıtımına yer vermiş bulunmaktayız.
Keyifli okumalar dileğiyle…
Sevgiyle,
Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN
sbd.anadolu.edu.tr
iii
From the Editor...
Hi everyone,
Social sciences are believed by virtually everyone to be an arduous research area since they put human into their
focus. Repeatability, comparability, and objectivity, which can be obtained relatively easier in physical sciences
and medicine, entail a lot of efforts by social scientists to establish. Starting from the research question, data
collection, selection of analysis method, and evaluation of findings can sometimes be tricky. We can observe this
struggle when we look at the tiresome efforts of especially graduate students. From this point forth, we decided
to publish the manuscript of conference, took place in our Graduate School last November, titled “Research
Methods in Social Sciences: Problems and Solutions” by Prof. Dr. İrfan Erdoğan, as an invited paper in our
March issue. We expect our graduate students and new researchers show interest to this paper and will keep it.
The first issue of 2103 includes 5 articles from the field of business, 2 from economics, 2 from education, 1 from
each of public finance, psychology, and linguistics. Along with the articles, there is a book review in this issue.
Enjoy the new issue of AUSBD…
Sincerely,
Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan
iv
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Editör / Editor: B. Zafer ERDOĞAN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 26470 Eskişehir - Turkey
Tel/Phone: +90 222 335 05 80 dahili/ext: 3243-1262 Faks/Fax: +90 222 335 08 95
e-posta/e-mail: [email protected]
DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD
H. Sabri ALANYALI - Anadolu Üniversitesi
Ahmet MAKAL - Ankara Üniversitesi
Erol ALTINSAPAN - Anadolu Üniversitesi
Theo NICHOLS - Cardiff University
Beyhan ATAÇ - Anadolu Üniversitesi
H. Nüvit OKTAY - Anadolu Üniversitesi
Michael J. BAKER - University of Strathclyde
A. İlhan ORAL - Anadolu Üniversitesi
Tahir BALCI - Çukurova Üniversitesi
Aydın Ziya ÖZGÜR - Anadolu Üniversitesi
Şehmuz BALOĞLU - University of Nevada
Gülsev PAKKAN - Ufuk Üniversitesi
Michael BASIL - University of Lethbridge
Tony ROYLE - National University of Ireland
C. Necat BERBEROĞLU - Anadolu Üniversitesi
Serap SUĞUR - Anadolu Üniversitesi
Mustafa CAVCAR - Anadolu Üniversitesi
Deniz TAŞCI - Anadolu Üniversitesi
Tyler COWEN - George Mason University
Elif TEKİN İFTAR - Anadolu Üniversitesi
H. Nüvit GEREK - Anadolu Üniversitesi
M. Necdet TİMUR - Anadolu Üniversitesi
Ramazan GEYLAN - Anadolu Üniversitesi
Metin TOPRAK - Rekabet Kurulu
John GRAHL - Middlesex University
M. Mahur TULUM - Anadolu Üniversitesi
Zehra GÜLMÜŞ - Anadolu Üniversitesi
A. Nezihi TURAN - Anadolu Üniversitesi
Abdülkadir GÜRER - Ankara Üniversitesi
Halil İbrahim USTA - Ankara Üniversitesi
Richard James HOLDEN - Leeds Metropolitan University
Ferruh UZTUĞ - Anadolu Üniversitesi
Jens Normann JØRGENSEN - University of Copenhagen
Ertuğrul UZUN - Anadolu Üniversitesi
Ahmet KALENDER - Selçuk Üniversitesi
Yılmaz ÜRPER - Anadolu Üniversitesi
Kurtuluş KARAMUSTAFA - Erciyes Üniversitesi
Erinç YELDAN - Bilkent Üniversitesi
A. Çiğdem KIREL - Anadolu Üniversitesi
Cengiz YILMAZ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Philip J. KITCHEN - Brock University
N. Aysun YÜKSEL - Anadolu Üniversitesi
Celil KOPARAL - Anadolu Üniversitesi
Erkan YÜKSEL - Anadolu Üniversitesi
Nazmi KOZAK - Anadolu Üniversitesi
Bu listedeki Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlarından oluşmaktadır.
Editör Yardımcısı / Associate Editor
Cemil ULUKAN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 26470 Eskişehir - Turkey
Tel/Phone: +90 222 335 05 80 dahili/ext: 3243-1267 Faks/Fax: +90 222 335 08 95
e-posta/e-mail: [email protected]
Editör Yardımcısı / Associate Editor
Ahmet TİRYAKİ
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 26470 Eskişehir - Turkey
Tel/Phone: +90 222 335 05 80 dahili/ext: 3243-1264 Faks/Fax: +90 222 335 08 95
e-posta/e-mail: [email protected]
sbd.anadolu.edu.tr
v
HAKEM KURULU / REVIEW BOARD
Abdüllatif Acarıoğlu, (Anadolu Ü.)
Işıl Açıkalın, (Anadolu Ü.)
Sezgin Açıkalın, (Anadolu Ü.)
Bülent Açma, (Anadolu Ü.)
O. Cem Adıgüzel, (Anadolu Ü.)
Fatoş Adiloğlu, (Bahçeşehir Ü.)
Muharrem Afşar, (Anadolu Ü.)
Asuman Ağaçsapan, (Anadolu Ü.)
Esmahan Ağaoğlu, (Anadolu Ü.)
Ömer Akat, (Uludağ Ü.)
Yavuz Akbulut, (Anadolu Ü.)
Semiha Akıncı, (Anadolu Ü.)
Meryem Akoğlan Kozak, (Anadolu Ü.)
H. Kıvanç Aksoy, (Osmangazi Ü.)
Şafak Aksoy, (Akdeniz Ü.)
Feriştah Alanyalı, (Anadolu Ü.)
H. Sabri Alanyalı, (Anadolu Ü.)
Ertuğrul Algan, (Anadolu Ü.)
Nesrin Alptekin, (Anadolu Ü.)
Erol Altınsapan, (Anadolu Ü.)
Figen Altuğ, (İstanbul Ü.)
Handan Anıl, (Anadolu Ü.)
Mustafa Apaydın, (Çukurova Ü.)
M. Zafer Arıcan, (Bahçeşehir Ü.)
M. Oğuz Arslan, (Anadolu Ü.)
H. Rıza Aşıkoğlu, (Afyon Kocatepe Ü.)
Nejdet Atabek, (Anadolu Ü.)
Murat Ataizi, (Anadolu Ü.)
Özlem Atalık, (Anadolu Ü.)
Belgin Aydın, (Anadolu Ü.)
C. Hakan Aydın, (Anadolu Ü.)
Ufuk Aydın, (Anadolu Ü.)
Enver Aydoğan, (Gazi Ü.)
Refika Bakoğlu, (Marmara Ü.)
Tahir Balcı, (Çukurova Ü.)
Canan Balkır, (Dokuz Eylül Ü.)
Kerim Banar, (Anadolu Ü.)
A. Barış Baraz, (Anadolu Ü.)
Gülfidan Barış, (Anadolu Ü.)
Ali Baş, (Selçuk Ü.)
Mehmet Başar, (Anadolu Ü.)
E. Sema Batu, (Anadolu Ü.)
Dilek Baybora, (Anadolu Ü.)
Ayhan Bayrak, (Anadolu Ü.)
S. Duygu Bedir Erişti, (Anadolu Ü.)
Serap Benligiray, (Anadolu Ü.)
C.Necat Berberoğlu, (Anadolu Ü.)
Senem Besler, (Anadolu Ü.)
Faik Bilgili, (Erciyes Ü.)
Yücel Bozdağlıoğlu, (Adnan Menderes Ü.)
Müjgan Bozkaya, (Anadolu Ü.)
Gürhan Can, (Anadolu Ü.)
Verda Canbey Özgüler, (Anadolu Ü.)
Aydan Cavcar, (Anadolu Ü.)
Nilgün Çağlarırmak Uslu, (Anadolu Ü.)
Celil Çakıcı, (Mersin Ü.)
Mustafa Çakır, (Anadolu Ü.)
Cenap Çakmak, (Osmangazi Ü.)
Nuri Çalık, (Anadolu Ü.)
Şuayyip Çalış, (Sakarya Ü.)
C. Cengiz Çelikoğlu, (Dokuz Eylül Ü.)
Orhan Çoban, (Selçuk Ü.)
Sıtkı Çorbacıoğlu, (Osmangazi Ü.)
Elif Dağdemir, (Anadolu Ü.)
Erdal Dağtaş, (Anadolu Ü.)
vi
Emine Demiray, (Anadolu Ü.)
Uğur Demiray, (Anadolu Ü.)
Bekir Deniz, (Akdeniz Ü.)
Deniz Deryakulu, (Ankara Ü.)
İbrahim H. Diken, (Anadolu Ü.)
Recai Dönmez, (Anadolu Ü.)
Seyyare Duman, (Anadolu Ü.)
Gül Durmuşoğlu Köse, (Anadolu Ü.)
Hasan Durucasu, (Anadolu Ü.)
Gülsün Eby, (Anadolu Ü.)
Şemsettin Edeer, (Anadolu Ü.)
Ayla Efe, (Anadolu Ü.)
Vedat Ekergil, (Anadolu Ü.)
Aykut Ekinci, (Bilecik Ü.)
Murat Emeksiz, (Anadolu Ü.)
Pınar Enneli, (Abant İzzet Baysal Ü.)
Erkan Erdemir, (İstanbul Şehir Ü.)
B.Zafer Erdoğan, (Anadolu Ü.)
Melih Erdoğan, (Anadolu Ü.)
N. Kemal Erdoğan, (Anadolu Ü.)
Serap Erdoğan, (Anadolu Ü.)
Şenol Erdoğmuş, (Osmangazi Ü.)
Çağrı Erhan, (Ankara Ü.)
Erhan Eroğlu, (Anadolu Ü.)
A. Figen Ersoy, (Anadolu Ü.)
N. Figen Ersoy, (Anadolu Ü.)
Halim Esen, (Anadolu Ü.)
A. Ercan Gegez, (Marmara Ü.)
Pınar Genç, (Anadolu Ü.)
Sevgi Gerek, (Anadolu Ü.)
M. Cem Girgin, (Anadolu Ü.)
Ümit Girgin, (Anadolu Ü.)
Emre Gökalp, (Anadolu Ü.)
Zeliha Gökalp, (Anadolu Ü.)
Nazlı Gökçe, (Anadolu Ü.)
Orhan Gökçe, (Selçuk Ü.)
Seda Gökmen, (Ankara Ü.)
Kutalmış Görkay, (Ankara Ü.)
Ekrem Gül, (Sakarya Ü.)
Yasemin Gülbahar, (Ankara Ü.)
Bahadır Gülmez, (Anadolu Ü.)
Gülnihal Gülmez, (Anadolu Ü.)
Zehra Gülmüş, (Anadolu Ü.)
Mehmet Gültekin, (Anadolu Ü.)
Erdal Gümüş, (Osmangazi Ü.)
Erdin Gündüz, (Anadolu Ü.)
Ayşe Güner, (Marmara Ü.)
İhsan Güneş, (Anadolu Ü.)
Güler Günsoy, (Anadolu Ü.)
H. İbrahim Gürcan, (Anadolu Ü.)
Binnur Gürler, (Dokuz Eylül Ü.)
Meral Güven, (Anadolu Ü.)
Ayhan Hakan, (Anadolu Ü.)
Ali Halıcı, (Başkent Ü.)
Şaduman Halıcı, (Anadolu Ü.)
Gürkan Haşit, (Bilecik Ü.)
Ahmet İncekara, (İstanbul Ü.)
İsa İpçioğlu, (Bilecik Ü.)
C. Hakan Kağnıcıoğlu, (Anadolu Ü.)
Nuray Karaca, (Anadolu Ü.)
Kurtuluş Karamustafa, (Erciyes Ü.)
Koray Karasu, (Ankara Ü.)
S.Rıdvan Karluk, (Anadolu Ü.)
Bilhan Kartal, (Anadolu Ü.)
Saadet Kasman, (Dokuz Eylül Ü.)
Yüksel Kavak, (Hacettepe Ü.)
A. Yalçın Kaya, (Selçuk Ü.)
M. Mesut Kayalı, (Dumlupınar Ü.)
S. Yüksel Kaygusuz, (Uludağ Ü.)
Gülnur Keçek, (Dumlupınar Ü.)
İlknur Keçik, (Anadolu Ü.)
Aşkın Keser, (Uludağ Ü.)
Mehmet Kesim, (Anadolu Ü.)
Yılmaz Kılıçaslan, (Anadolu Ü.)
İbrahim Kırcova, (Yıldız Teknik Ü.)
A. Çiğdem Kırel, (Anadolu Ü.)
Emine Kolaç, (Anadolu Ü.)
Nazmi Kozak, (Anadolu Ü.)
Zekeriya Kurşun, (Marmara Ü.)
Mesut Kurulgan, (Anadolu Ü.)
Erol Kutlu, (Anadolu Ü.)
Önder Kutlu, (Selçuk Ü.)
Abdullah Kuzu, (Anadolu Ü.)
Derman Küçükaltan, (Trakya Ü.)
Yakup Küçükkale, (KTÜ)
Aykut Lenger, (Ege Ü.)
Elçin Macar, (Yıldız Teknik Ü.)
İlknur Maviş, (Anadolu Ü.)
Meltem Nurtanış Velioğlu, (Abant İzzet Baysal Ü.)
Yavuz Odabaşı, (Anadolu Ü.)
A. İlhan Oral, (Anadolu Ü.)
Nezih Orhon, (Anadolu Ü.)
Mine Oyman, (Anadolu Ü.)
Saime Önce, (Anadolu Ü.)
F. Hülya Özcan, (Anadolu Ü.)
Ömer Özçiçek, (Gaziantep Ü.)
Arzu Özen, (Anadolu Ü.)
Alper Özer, (Ankara Ü.)
Elif Özer, (Pamukkale Ü.)
Mustafa Özer, (Anadolu Ü.)
Ömer Özer, (Anadolu Ü.)
A. Ziya Özgür, (Anadolu Ü.)
Enver Özkalp, (Anadolu Ü.)
A. Ekrem Özkul, (Anadolu Ü.)
Ahmet Özmen, (Anadolu Ü.)
A. Sevgi Öztürk, (Anadolu Ü.)
Ahmet Öztürk, (Uludağ Ü.)
Kadriye Öztürk, (Anadolu Ü.)
M. Canan Öztürk, (Anadolu Ü.)
Cem Pekman, (Marmara Ü.)
Helga Rittersberger Tılıç, (ODTÜ)
Cem Saatçioğlu, (İstanbul Ü.)
Mustafa Sağlam, (Anadolu Ü.)
Necdet Sağlam, (Anadolu Ü.)
Songül Sallan Gül, (Süleymen Demirel Ü.)
A. Seda Saracaloğlu, (Adnan Menderes Ü.)
Şadi Can Saruhan, (Marmara Ü.)
Melike Sayıl, (Hacettepe Ü.)
Filiz Seçim, (Anadolu Ü.)
Seval Selimoğlu, (Anadolu Ü.)
Serdar Sever, (Anadolu Ü.)
Güven Sevil, (Anadolu Ü.)
Adnan Sevim, (Anadolu Ü.)
Taciser Sivas, (Anadolu Ü.)
İ. Özgür Soğancı, (Anadolu Ü.)
Meriç Subaşı Ertekin, (Anadolu Ü.)
N. Bulbin Sucuoğlu, (Ankara Ü.)
Nadir Suğur, (Anadolu Ü.)
Serap Suğur, (Anadolu Ü.)
Mehmet Şen, (Akdeniz Ü.)
S. Yücel Şenyurt, (Gazi Ü.)
Emel Şıklar, (Anadolu Ü.)
Ali Şimşek, (Anadolu Ü.)
İsmail Şiriner, (Kocaeli Ü.)
Deniz Taşcı, (Anadolu Ü.)
Demet Taşdelen, (Anadolu Ü.)
İskender Taşdelen, (Anadolu Ü.)
Ümit Tatlıcan, (Adnan Menderes Ü.)
A. Tolga Tek, (Anadolu Ü.)
Elif Tekin İftar, (Anadolu Ü.)
M. Necdet Timur, (Anadolu Ü.)
Ahmet Tiryaki, (Anadolu Ü.)
Filiz Tiryakioğlu, (Anadolu Ü.)
Selahattin Tolkun, (Anadolu Ü.)
H. Zümrüt Tonus, (Anadolu Ü.)
Özgür Tonus, (Anadolu Ü.)
Metin Toprak, (İstanbul Ü.)
Cengiz Toraman, (Gaziantep Ü.)
Ömer Torlak, (Karatay Ü.)
Cevat Tosun, (Gazi Ü.)
Şebnem Tosunoğlu, (Anadolu Ü.)
M. Mahur Tulum, (Anadolu Ü.)
Nurcan Turan, (Anadolu Ü.)
Ü. Deniz Turan, (Anadolu Ü.)
A. Umut Türkcan, (Anadolu Ü.)
H. Gökçe Türkoğlu, (Yaşar Ü.)
A. Sibel Türküm, (Anadolu Ü.)
B.Yelda Uçkan, (Anadolu Ü.)
Banu Uçkan, (Anadolu Ü.)
Cemil Ulukan, (Anadolu Ü.)
Ahmet Ulusoy, (KTÜ)
Nazmi Ulutak, (Anadolu Ü.)
Doğan Uysal, (Celal Bayar Ü.)
Ferruh Uztuğ, (Anadolu Ü.)
Seyfettin Ünal, (Dumlupınar Ü.)
Sezen Ünlü, (Anadolu Ü.)
A. Oğuz Ünlüer, (Anadolu Ü.)
M. Erdem Üreyen, (Anadolu Ü.)
Yılmaz Ürper, (Anadolu Ü.)
M. Erkan Üyümez, (Anadolu Ü.)
Sezgin Vuran, (Anadolu Ü.)
Kemal Yakut, (Anadolu Ü.)
Abdullah Yalama, (Osmangazi Ü.)
Rahmi Yamak, (KTÜ)
Handan Yavuz, (Anadolu Ü.)
Şahinde Yavuz, (KTÜ)
Nazan Yelkikalan, (Çanakale Onsekiz Mart Ü.)
İbrahim Yerebakan, (R. Tayyip Erdoğan Ü.)
Nihal Yıldırım Mızrak, (Anadolu Ü.)
Kemal Yıldırım, (Anadolu Ü.)
Soner Yıldırım, (ODTÜ)
Zeki Yıldız, (Osmangazi Ü.)
Abdullah Yılmaz, (Dumlupınar Ü.)
Cengiz Yılmaz, (ODTÜ)
Özlem Yılmaz, (ODTÜ)
R. Ayhan Yılmaz, (Anadolu Ü.)
Rasim Yılmaz, (Namık Kemal Ü.)
Veysel Yılmaz, (Osmangazi Ü.)
Medet Yolal, (Anadolu Ü.)
Süleyman Yükçü, (Dokuz Eylül Ü.)
A. Haluk Yüksel, (Anadolu Ü.)
Coşgül Yüksel, (Anadolu Ü.)
Erkan Yüksel, (Anadolu Ü.)
N. Aysun Yüksel, (Anadolu Ü.)
A. Tülin Yürük, (Anadolu Ü.)
T. Volkan Yüzer, (Anadolu Ü.)
Bu listedeki Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri, sosyal bilimler alanlarında daimi statüdeki öğretim üyelerinden hakemlik çağrısını kabul edenlerdir.
sbd.anadolu.edu.tr
vii
İÇİNDEKİLER / CONTENT
MAKALELER / ARTICLES
Davetli Yazı / Invited Paper
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Sorunlar ve Çözümler
Research Metods in Social Sciences: Problems and Solutions
Prof. Dr. İrfan Erdoğan ................................................................................................................................................
1-12
Örgütsel Davranış Alanında İlişkisel Analiz Yöntemleri ve Türkçe Yazında Aracılık Modeli
Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
Relational Analysis Methods in Organizational Behavior Literature and an Investigation on the
Use of Mediational Models in Turkish Literature
Yrd. Doç. Dr. Serhat Burmaoğlu - Doç. Dr. Mustafa Polat - Dr. Cem Harun Meydan .................................... 13-26
Yönetsel ve Örgütsel Açıdan Retorik
Rhetoric in the Context of Management and Organization
Dr. Uğur Keskin - Yrd. Doç. Dr. Köksal Büyük - Yrd. Doç. Dr. Umut Koç ....................................................... 27-40
Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği
Career Perceptions of New Graduates: Anadolu University Example
Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak - Tülin Dalkıranoğlu ....................................................................................... 41-52
İşletmelerin Pazarlama Giderlerinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB
Gıda Sektörü Örneği
The Effect of Marketing Expenses on Stock Returns: The Case of ISE Food Industry
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Volkan Topuz - Nazlı Akşit .................................................................................................
53-60
Marina İşletmeciliğinde İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Tekrar Satın Alma Niyeti,
Tavsiye Etme Niyeti ve Memnuniyet Üzerindeki Etkisi
Effect of Relationship Marketing Applications on Re-Purchasing Intention, Advising Intention
and Satisfaction in Marina Management
Yrd. Doç. Dr. Erdal Arlı .............................................................................................................................................. 61-76
Reel Döviz Kuru Belirsizliğinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Farklı Sektörler
Üzerine Bir Analiz
The Impact of Real Exchange Rate Volatility on the Exports of Turkey: Analysis of
Different Industries
Yrd. Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu ............................................................................................................................. 77-92
viii
Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İhracatında Uluslararası Rekabet
Gücünün Belirlenmesi
Determining the International Competitiveness in Turkey’s Export of Textile and
Apparel Sector
Yrd. Doç. Dr. Birol Erkan ......................................................................................................................................... 93-110
Alkopop Vergilerinin Gençlerin Alkol Tüketimi Üzerine Etkileri ve Etkinliğinin
Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects and Effectiveness of Alcopops Taxes on Juvenile Alcohol
Consumption
Yrd. Doç. Dr. Filiz Ekinci - Yrd. Doç. Dr. Deniz Turan .................................................................................... 111-120
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kontrol İhtiyacı
Need for Control in Obsessive Compulsive Disorder
Uzm. Psk. Tuğçe Erguvan Eryılmaz - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tosun ................................................................. 121-130
İlköğretim 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teachers’ Opinions on the English Language Curriculum of the 5th Grade of Primary Education
Tuğba Cihan - Yrd. Doç. Dr. Eda Gürlen ............................................................................................................ 131-146
Lise Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu
Sense of School Belonging Among High School Students
Doç. Dr. Mediha Sarı ....................................................................................................................................... 147-160
In the Limbo of Languages: Linguistic Change in Seamus Heaney
Dillerin Arafında: Seamus Heaney’de Dilsel Değişim
Assist. Prof. Dr. Mümin Hakkıoğlu .....................................................................................................................
161-170
Kitap Tanıtımı / Book Review
Vâsık İlâhîzâde Mehmed Emin Divan
Yrd. Doç. Dr. Halit Biltekin ............................................................................................................................
171-172
sbd.anadolu.edu.tr
ix

Benzer belgeler