Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10

Transkript

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat național 2016
Proba E. b)
Limba şi literatura turcă maternal
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
•
•
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
ANADOLU`DA KILIM DEMEK
Göz alabildiğine bozlaşan Anadolu'da, yeşile, kırmızıya, maviye, turunca özlem çeken insanlar
susuzluklarını kilimlere döktükleri, arı duru renklerle gidermeye çalışırlar. Ağaçtan yeşil, gökten mavi,
çiçekten kırmızı isteyen, bu isteklerini kilimlerde simgeleyen Anadolu insanları... Bu yüzden kilimler
Anadolu'da bir renk sofrasıdır. Alı al moru mor, akı karası, sarısı durusu, nesi var, nesi yoksa cömertçe
sofraya getirir; evin çadırını, bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır.
Anadolu kilimlerinde, çizgiler sert, renkler hırçındır. Çok soğuk, dondurucu bir kıştan sonra,
baharı görmeden, kavurucu bir sıcağı yaşayan, sert iklimlerin, çetin kuruluğun, taşın, kayanın,
çatlamış toprakların, bükülmeye, yumuşamayan insanlarının sert çizgileri gibi...
Anadolu kilimleri, doğaya karışmış, doğanın çocuğu Anadolu kadınının alın yazısıdır, çilesidir.
Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler, gelişi güzel seçilmez. Her yörenin kendine özgü bir
kilimi vardır. Renkler ve desenler, bir gelenek zincirinde yüzyıllara ulaşır. Her çizginin dili aynıdır,
anlamı başka... Kuş, horoz resimleri, eski Türk totemlerinin izlerini taşır. Yıldız biçimindeki uğur ve
bereket simgeleri, sağlık ve mutluluk tılsımı yılan ve ejder kıvrımları, ince çizgiler, cennet çiçekleri,
tarak, tırmık, ibrik gibi nazarlıklar kısacası Anadolu'nun tüm insanları manevi dünyası, en küçük
ayrıntıları ve göz alıcı renkleriyle kilimlerde yüze güler...
Yukarıda verilen metniyi okuyup, sorulara cevap veriniz:
1. Totem izlerini taşıyan kilimler ne için önemlidirler?
2. “Evin çadırını, bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır.” cümlesi neyi
anlatmaktadır? 60 kelimelik bir cevap oluşturunuz.
3.
“Anadolu kilimleri, doğaya karışmış, doğanın çocuğu Anadolu kadınının alın yazısıdır,
çilesidir.” cümlesini açıklayınız
4. Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız.
5.
Metnin stil unsurlarını belirtiniz.
Probă scrisă la limba și literatura turcă maternă
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Deliller getirerek, Türk medeniyetin önemli olan öğelerini belirterek, 150-300 kelimelik bir
kompozisyon oluşturunuz. Kompozisyonu yazarken:
1. Deliller kullanılmasına;
2. Uygun bir başlık seçmeye;
3. Düzgün cümle kurmaya;
4. Original buluş yapmaya;
5. Konu bütünlüğüne;
6. Imla ve noktalamaya dikkat ediniz.
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Erol Ahmet üniversiteyi bitirmiştir ve bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Erol Ahmet ’in
özgeçmişini kurallara uygun olarak yazınız.
Őzgeçmişi yazarken:
1. Düzgün cümle kurmaya;
2. Kurallara uygun olarak yazma;
3. Konu bütünlüğüne;
4.
Imla ve noktalamaya dikkat ediniz.
Probă scrisă la limba și literatura turcă maternă
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Pagina 2 din 2