FOB(Gaitadagizlikan)

Transkript

FOB(Gaitadagizlikan)
GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ
Katalog No. RT10233
TÜRKÇE
KULLANIM AMACI
Gaitada Gizli Kan Testi gaitada gizli kan mevcudiyetini tek aşamalı hızlı immuno
kromatografik yöntemle tayin etmektedir.
AÇIKLAMA
Birçok hastalık gaitada gizli kan oluşumuna neden olabilir. Kolon kanseri, ulser, polips,
kolit, divertikulitler ve çatlaklar gibi gastrointestinal problemlerin çoğu erken fazda gaitada
gizli kan dışında belirti göstermeyebilirler. Guaiak kullanılan konvensiyonel yöntemde
diyet perhizi gerektiği gibi testin hassasiyet ve özgüllüğü de çok düşüktür.
Gaitada gizli kan tek aşamalı hızlı test yöntemi çok düşük düzeyde kanın tespitine olanak
sağlar. Testte kullanılan çift antikor sandviç yöntemi ile 50 ng/ml veya 6 μg’den daha
düşük hemoglobin miktarları gaitada tespit edilebilir. Ayrıca Guaiak yönteminde olduğu
gibi özel diyet gerektirmez.
PRENSİP
Gaitada gizli kan tek aşamalı hızlı testi lateral çift antikor sandviç metodu ile immuno
kormatografik yöntemle çalışmaktadır. Kasetteki test bölgesi anti-hemoglobin antikorları
ile kaplanmıştır. Test sırasında numune daha önce anti-hemoglobinle kaplanmış
partiküllerle reaksiyona girer. Bu karışım strip boyunca ilerler ve anti-hemoglobin
antikorları ile teması sağlanarak renkli çizgi oluşur. “T” Test bölgesinde renkli çizginin
oluşumu pozitif sonucu gösterirken çizginin oluşmaması negatif test sonucu olarak
değerlendirilir. Uygulama kontrolü sağlamak üzere “C” bölgesinde her zaman renkli çizgi
oluşmaktadır. Bu çizginin oluşumu uygulamanın doğru olduğu ve yeterli miktarda numune
tatbik edildiğini göstermektedir.
ÜRÜN İÇERİĞİ
Gaitada gizli kan hızlı testi anti-hemoglobin partikülleri ve anti-hemoglobin antikor kaplı
stripten oluşmaktadır.
İÇERİK
Her test: 1. Bir adet kaset.
2. Ayrıştırma tamponu içeren bir adet numune tüpü.
3. Numune alma kabı.
4. Bir adet nem alıcı.
Her kutunun içeriği: 1. 15 adet test kaseti.
2. Bir adet talimatname.
GEREKLİ DİĞER MALZMELER
Saat veya kronometre.
SAKLAMA VE STABİLİTE
Tüm malzemeler kullanım hazırdır. Açılmamış kasetleri 2-30°C saklayın. Buzdolabında
saklanıyorsa uygulama öncesi oda sıcaklığına getirin. Kasetler son kullanım tarihine kadar
stabildir. Kasetleri dondurmayın veya 30°C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
UYARILAR
1. Sadece profesyonel vücut dışı kullanım içindir.
2. Uyarı: reaktifler sodiyum azid içermekte, bu madde kurşun ve bakırla reaksiyona girip
zehirli metal azid oluşturabilir. Bu nedenle temastan sonra ellerinizi bol su ile yıkayın.
3. Ambalajı bozulmuş ve yırtılmış ürünleri kullanmayın.
4. Test sadece tek kullanım içindir. Hiçbir zaman tekrar kullanmayın.
NUMUNE TOPLAMA
Kutuda sağlanmış özel numune toplama aparatını kullanarak gaita numunesi alın. Önce
numune toplama kabının kapağını açın, numune alma çubuğunu çıkarın gaitada farklı 6
noktadan numune almaya çalışın. Daha sonra gaitaya bulaşmış çubuğu tüpün içine daldırıp
ağzını sıkıca kapatın.
İdrarda kan görünüyorsa, hemaroid kanama varsa, periyot döneminde iseniz numune
almayın.
Alkol, aspirin ve ya diğer ilaçlar sindirim sistem tahriş edip gaitada kan görülmesine yol
açabilir. Bu maddeler test uygulamasından 48 saat öncesine kadar alınmamış olmalıdır.
Diyet uygulamasına gerek yoktur.
UYGULAMA
1. Poşeti yırtın ve kaseti bir an önce kullanın. Kaseti bir saatte kullanmanız öneriliyor.
2. Gaita numunesini alın.
3. Numune toplama tüpünü şiddetle sallayın.
4. Numune toplama tüpünü dikey durumda iken tepesini kırın.
5. damlalık haline gelen tüpten 3 damla (~75uL) numune kasete damlatın.
6. Sonucu 10 dakika içinde değerlendirin. Strip yüzeyinin temiz olması okumanın sağlıklı
olması için şarttır.
10 dakikadan sonra sonuçları değerlendirmeye almayın.
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Pozitif: İki çizgi oluşur. Bunlardan biri “C” kontrol
bölgesinde diğeri ise “T” test bölgesinde oluşur.
Negatif: Sadece bir çizgi oluşur. Bu çizgi “C” kontrol
bölgesinde olur ve “T” bölgesinde çizgi oluşmaz.
Geçersiz: “C” kontrol çizgisi oluşmaz.
KALİTE KONTROL
Test kontrolü kasetin üzerindeki “C” kontrol
bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölgede oluşan çizgi testin internal kontrolüdür. Bu kontrol
testin doğru uygulandığı ve yeterli miktarda numune emdirildiğini göstermektedir.
Kontrol materyali kitin içeriğinde bulunmamaktadır. Ancak pozitif ve negatif kontrollerin
uygulanması ve bu şekilde performans değerlendirilmesi önerilmektedir.
SINIRLAMALAR
1. Tüm tanı testlerinde olduğu gibi klinik uyum ve hekim tanısı gerekmektedir.
2. Bu test sadece insan gaitasında gizli kan tespiti içindir.
3. Bu test insan hemglobin tayininde çok yüksek hassasiyete sahiptir. Bu neden nadiren
düşük yalancı pozitif sonuçlar alınabilir. Ayrıca birçok vakada hemoglobin gaitada yayılmış
olmayabilir. Bu nedenle numune alma çok büyük önem arz etmekte ve negatif sonuçlar
kesin gaitada gizli kan bulunmadığını göstermez.
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Hassasiyet
Gaitada gizli kan kaset testleri 50 ng/ml veya 6 μg’den daha düşük hemoglobin miktarları
gaitada tespit edilebilir.
özgüllük
Gaitada gizli kan kaset testleri insan hemoglonine özgüldür. Aşağıda verilen maddelerin
varlığı test sonuçlarını etkilememektedir.
Madde uyğunluğu (sulandırılmış numune)
Sığır hemoglobin 1 mg/mL, Tavuk hemoglobin 1 mg/mL
Domuz hemoglobin 1 mg/mL, Keçi hemoglobin 1 mg/mL
At hemoglobin 1 mg/mL, Tavşan hemoglobin 1 mg/mL
Hindi hemoglobin 1 mg/mL.
Son Kullanım
Tarihi
SİMGELER
Yetkili
Temsilci
Tek
Kullanımlık
Lot Numarası
Katalog No
Kit Test Sayısı
Kullanım Kılavuzu
Vücut Dışı Tanı
içindir
2-30°C arasında
Saklayın
REFERRENCE
1. Simon J.B. Occult Blood Screening for Colorectal Carcinoma: A Critical Review,
Gastroenterology, Vol. 1985; 88: 820.
2. Blebea J. and Ncpherson RA. False-Positive Guaiac Testing With Iodine, Arch Pathol Lab
Med, 1985;109:437-40
Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,LTD
Add:Ji'er road, Jiankang industrial area medicine ,
Anji economic development zone, Zhejiang, China 313300
Tel:+86-572-5226111 E-mail:[email protected]
Fax: +86-572-5226222 Web site: www.orientgene.com
(
)
,
EC REP
Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting
Add: Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom
Effective date:2010-04-01

Benzer belgeler

Treponema Pallidum Antikor Hızlı Test

Treponema Pallidum Antikor Hızlı Test 1. Center for Disease Control. Recommendations for diagnosing and treating Syphilis in HIV-infected patients. MMWR Morb. Mortal Wkly Rep. (1988); 37: 601. 2. Fraser CM. Complete genome sequence of ...

Detaylı

Cerrahi Kullanıma Yönelik Emilebilir Hemostat

Cerrahi Kullanıma Yönelik Emilebilir Hemostat alanlarının kontamine olmaması için dikkat gösterilmelidir. 

Detaylı