2014 Yılı Faaliyet Raporu

Transkript

2014 Yılı Faaliyet Raporu
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
“Büyük olmak için kimseye iltifat
etmeyeceksin, kimseyi üstün
görmeyeceksin; hiç kimseyi
aldatmayacaksın; ülke için gerçek
idealin ne ise onu görecek, o hedefe
yürüyeceksin.
Herkes sana karşı çıkacaktır; herkes seni
yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne
sonsuz engeller yığacaklardır, fakat sen
bunlara dayanıklı olacaksın.
Kendini büyük değil, küçük, bir
hiç sayarak, kimseden yardım
görmeyeceğine inanarak bu engelleri
aşacaksın.
Bütün bunlardan sonra da sana ‘büyük’
derlerse söylenenlere gülüp geçeceksin.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
1
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
2
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Değerli hemşerilerim,
Tabiat ananın tüm nimetlerini cömertçe sunduğu, tarihin zenginliklerle doyurduğu bir coğrafyanın, Çanakkale’nin şanslı ama bir o kadar da sorumlulukları büyük yaşayanlarıyız.
Çünkü 100 yıl önce Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde, Gelibolu Yarımadasında ki büyük mücadelede verilen canların, geleceğe bağımsız bir ülke miras bırakmak için ödenen
bedellerin büyük sorumluluğu var omuzlarımızda.
Hepimiz bu güzel şehre layık olmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Kentte hâkim olan
barış ve huzur ortamının, dinginliğin ve keyfin kıymetini biliyor ve korumak için ne gerekiyorsa birlikte yapıyoruz.
Güvenip teslim ettiğiniz kent yönetiminde sizlerden aldığım güç ve sevginin verdiği moralle
yorulmadan, keyifle ve heyecanla çalışmaya devam ediyorum. Bana teslim ettiğiniz Barışın
Kenti Çanakkale’nin Belediye Başkanı olma sorumluluğu ile nefes aldığım her an tüm kent
halkının ve gururla yaşadığım bu kentin daha yaşanılası olması için var gücümle çalışıyorum.
Her birimiz bu kente, bu kentin değerlerine büyük emekler verdik. Bugün bu kentte vücut
bulmuş ne varsa, hepsinde her birinizin, hepimizin ayrı ayrı payı var, emeği var. Bugün
Çanakkale ülkemizin en yaşanılır kentlerinin başında geliyor, gelen konuklar kentimize yerleşme planları ile geri dönüyor. Sevgili hemşerim bunu hep birlikte başardık, bu ayrıcalığı
hep birlikte yarattık.
2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerle, bir beş yıllık dönemi geride bırakıp, yeni bir beş
yılın kapısını birlikte açtık. Geçtiğimiz yıl boyunca, ne projeler yürüttük, ne kadar yol aldık, bunları yaparken sizin kaynaklarınızla oluşan bütçeden ne kullandık, hangi faaliyetleri
yaptık, hangilerini neden yapamadık gibi her sorunun cevabını bulabileceğiniz 2014 Yılı
Faaliyet Raporunu, kaynakları doğru, dürüst ve birlikte yönetmenin vermiş olduğu huzurla
siz değerli Çanakkalelilerle paylaşıyorum.
2014 yılında özetle; Atık Su Arıtma Tesisimizi tamamladık ve faaliyete geçirdik, Altın Yıllar
Yaşam Merkezi, Şair Ece Ayhan Kültür Evi, Belediye Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesislerinin
yapımına başladık, Atatürk Köprüsünü yeni yüzüyle hizmetinize sunduk.
Kentin planlı büyümesi adına altyapısı planlanmış, çevreye duyarlı, insan merkezli yeni
yerleşim alanları yaratmak ödeviyle “ Belediye Sınırlarının Genişletilmesi” ve “Karacaören
Kentsel Çevre Üretimi” projelerinin imar planlarını hazırladık.
Dönüşmüyor, yenileniyoruz dedik. Hiç kimse hak kaybına uğramayacak, daha fazla yeşil
alan, planlı altyapısı, afet riskine karşı korunan, sosyal alanları ile yaşayanların daha kaliteli konut ve alanlarda yaşaması için yoğun müzakere süreçleri sonrası “Sosyal Konutlar
Bölgesi ve Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme” projelerini başlattık. Yeşil Yerel Yönetim
Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nin proje ve ihale sürecini tamamladık. İskele Meydanı,
Cumhuriyet Meydanı ve Halk Bahçesi arasında kalan yaklaşık 44.000 m2 alana yönelik
Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesini oluşturduk. Anafartalar Oteli’nin yıkımı
sonrası İskeleye yeni bir çehre kattık.
37.000 m² yeni yeşil alan üretimi gerçekleştirdik. Yaşamı paylaştığımız can dostlarımızın
ölümlerinin ardından yaşanan sorunları “Can Dostlar Mezarlığı” nı hizmete sunarak çözdük.
Yılın her ayına yayılan kültür ve sanat etkinliklerimizle binlerce hemşerimizi buluşturduk.
İncitmeden, afişe etmeden sürdürdüğümüz sosyal yardım ve hizmetlerle kimseye yalnız ve
çaresiz olmadığını hissettirmeye çalıştık.
Tüm bunların hayata geçmesi, Çanakkale’nin daha yaşanılır bir kent olması adına emek
veren Teşekkürler Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarıma, Değerli Çalışma Arkadaşlarıma,
Muhtarlarımıza ve siz değerli Hemşerilerime teşekkürü borç bilirim.
Ülgür GÖKHAN
Belediye Başkanı
3
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Belediye Meclis Üyeleri
Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
BİLGE ŞİMŞEK
HURİYE DOĞANCI
MUSTAFA DOĞAN
BİRTEN SARIBAŞ
TÜLAY KARACA ÖMERCİOĞLU
EMİNE KARDELEN
EMRAH DİREK
REBİYE ÜNÜVAR
ERSİN AYCİBİN
ADNAN GÜLER
ETHEM HIRÇIN
ALİ UYANIK
FİKRET ESEN
ALİ RIZA GÜLTEKİN
FİKRİ BAŞER
BERKAY GÜZEL
İSMET ÖZEN
CELAL KARAKAŞ
İSMET YILMAZ
ERKAN AYGÖREN
KADİR EREN KEMERLİ
HÜSEYİN KOÇ
MEHMET SOYLU
MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
MUSTAFA KURT
MUZAFFER ÖZGEN
RAMAZAN ETİK
SAFFET KOCABAŞ
SELAMİ CANDAN
ŞÜKRÜ TIKIROĞLU
YALÇIN ÜLKÜ
4
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Komisyonlar
İmar Komisyonu Üyeliği
Plan Bütçe Komisyonu
Ali Rıza GÜLTEKİN
Selami CANDAN
Mustafa KURT
Celal KARAKAŞ
Ramazan ETİK
Birten SARIBAŞ
Şükrü TIKIROĞLU
Saffet KOCABAŞ
Ersin AYCİBİN
Ethem HIRÇIN
Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği
Şoför Seçim Komisyonu
Rebiye ÜNÜVAR
Yalçın ÜLKÜ
Emine KARDELEN
İsmet ÖZEN
Bilge ŞİMŞEK
Mustafa DOĞAN
Berkay GÜZEL
Huriye DOĞANCI
İsmet YILMAZ
Mustafa DOĞAN
Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu
Ulaşım Komisyonu
Adnan GÜLER
Hüseyin KOÇ
Fikret ESEN
Erkan AYGÖREN
Selami CANDAN
Yalçın ÜLKÜ
İsmet ÖZEN
Fikret ESEN
Mustafa DOĞAN
Çevre Komisyonu
Engelli Komisyonu
Celal KARAKAŞ
Celal KARAKAŞ
Kadir Eren KEMERLİ
Ramazan ETİK
Ersin AYCİBİN
Ersin AYCİBİN
Hüseyin KOÇ
Emrah DİREK
Emine KARDELEN
Mustafa DOĞAN
Mustafa DOĞAN
Saffet KOCABAŞ
5
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
6
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
9
A- Misyon ve Vizyon
1- 2010/2014 Stratejik Plan Misyon ve Vizyon, Temel Değerler 2- 2015/2019 Stratejik Plan Misyon ve Vizyon, Temel Değerler
9
9
9
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
11
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
14
14
15
19
21
25
26
II- AMAÇ ve HEDEFLER
31
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
31
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
33
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
34
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar 34
37
39
50
50
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
51
51
105
109
110
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
112
A- Üstünlükler
112
B- Zayıflıklar
112
7
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
8
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
1- 2010/2014 Stratejik Plan Misyon ve Vizyon, Temel Değerler
Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi’nde belirtildiği şekilde 2010/2014 Stratejik
Planını hazırlamış ve 08.02.2010 tarih ve 2009/31 Meclis kararı ile yürürlüğe alınmıştır. Çanakkale
Belediyesi 2010/2014 Stratejik Plan’ında yer alan misyon ve vizyon ifadeleri aşağıda belirtilmiştir:
1.1- Vizyon Bildirimi
Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara
taşıyan; “BARIŞIN KENTİ UYGAR ÇANAKKALE’Yİ YAŞATAN VE YÖNETEN BELEDİYE”
1.2 Misyon Bildirimi
Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda, Çanakkale kentinin
misyonunun gerçekleşmesi için çalışan; “KENTLİLEŞMEYİ BAŞARAN KENT YÖNETİMİ”
1.3- Temel Değerlerimiz
Dürüstlükten, güler yüzlü olmaktan, samimiyetten, sosyal adaletten, güvenilirlikten ödün vermemek; tarafsız, adil, kaliteli, verimli, etkin, çözüm odaklı hizmet üretmek ve ulaştırmak; sürdürülebilir, katılımcı, şeffaf, birlikte, yerinden, hukuka bağlı yönetmek.
2- 2015/2019 Stratejik Plan Misyon ve Vizyon, Temel Değerler
Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi’nde belirtildiği şekilde 2015/2019 Stratejik
Planını hazırlamış ve 02.10.2014 tarih ve 2014/198 Meclis kararı ile yürürlüğe alınmıştır. Yeni dönem planında yer alan misyon ve vizyon ifadeleri aşağıda belirtilmiştir:
2.1- Vizyon Bildirimi
Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal gelişmeyi ve yaşam kalitesini ülke ortalamasının üstüne
çıkarmış Çanakkale.
9
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
2.2 Misyon Bildirimi
Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerini katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine getirmek.
2.3- Temel Değerlerimiz
Belediyemizde bütün çalışanlar görevlerini yerine getirirlerken aşağıdaki temel değerlerimize göre
hareket ederler. Temel değerler çalışanlarımızın Belediye içinde ve vatandaşlarımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde nasıl davranacaklarına ilişkin bir beyan olup, bütün vatandaşlarımızın bunlara
göre hareket etme zorunluluğu ve çalışanlarımızın da bunları çalışanlarımızdan talep etme hakkı
vardır. Çanakkale Belediyesi bütün karar oluşturma sürecinde ve faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki ilke ve değerleri gözeterek hareket eder.
Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediye faaliyetlerini yürütürken;
1- Katılımcıdır,
2- Saydamdır,
3- Hesap verir,
4- Hizmet sunumunda samimi ve adildir,
5- Planlı çalışır,
6- Sorunlara çözüm olur,
7- Vatandaşı ve memnuniyetini esas alır,
8- Teknolojik gelişme, yenilik ve değişimlere açıktır,
9- Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetir,
10-Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkar,
Katılımcılık: Çanakkale ve vatandaşları ilgilendiren, stratejik plan ve bütçe hazırlanması,
imar, sosyal ve ekonomik kalkınma gibi önemli konularda ilgili meslek kuruluşları, akademik çevre, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır.
Saydamlık: Belediyemizin gelirleri, giderleri, yükümlülükleri, varlıkları başta olmak üzere,
halkı ilgilendiren bütün karar alma süreçlerinin ve kararların yerel kamuoyu ile paylaşılmasıdır.
Hesap verilebilirlik: Belediye faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları hakkında belirli dönemler itibariyle Belediye Meclisi, yerel kamuoyu ve ilgili çevrelerin bilgilendirilmesidir.
Samimi ve adil olmak: Belediyemiz ve çalışanlarımız bütün uygulamalarında taraflar arasında hiçbir ayrım gözetmeden samimi ve adil davranırlar.
Planlı çalışmak: Çanakkale Belediyesinde faaliyetler ve uygulamalar önceden belirlenen
planlara göre yürütülür.
Sorunlara çözüm olmak: Çanakkale Belediyesine iletilen bütün sorunların, yasal düzenlemelere aykırı durum içermemek kaydıyla, çözüme ulaştırılması esastır.
Vatandaş memnuniyetini esas almak: Bütün vatandaşlarımızın gerek Belediyemizle olan
bireysel ilişkilerinde gerekse dolaylı olarak beklentilerinde memnun olmaları için çalışmak
esastır.
Gelişme, yenilik ve değişimlere açık olmak: Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediyemize ve halkımıza yarar sağlayacak her türlü değişim, gelişim ve yenilikleri takip eder ve
uygular.
Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek: Çanakkale Belediyesi’nin bütün faaliyetlerinde kentsel kimlik ve estetiği bozmayacak, aksine kendine özgü kimliğini ve estetiğini korumak ve geliştirmek yönündedir.
Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak: Çanakkale Belediyesinin bütün faaliyetlerinde
kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bütün çabaların gösterilmesi esastır.
10
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanununda belediye; “belde
sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak
tanımlanmıştır.
Kanunun 14’ncü maddesinde belediyelerin yeki ve sorumlukları ise şu şekilde tanımlanmıştır:
“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları
(Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları
ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki
okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali
durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri
açabilirler.
b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk
eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on
ikisini geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
11
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
5393 sayılı Belediye Kanunun 15’nci maddesinde belediyelerin yetki ve imtiyazları sayılmıştır. Buna göre belediyelerin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini
yapmak veya yaptırmak.
e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su
ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f.
Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i.
Borç almak, bağış kabul etmek.
j.
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l.
Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda
dışı malları yoksullara vermek.
n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda
çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile
taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r.
12
Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Ha-
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
berleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer
mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate
alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim
belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi
verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi
tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir;
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi
ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz,
yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli
veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak
olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının
onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter
miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu
mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde
yapılamaz. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da
ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da
uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve
harç gelirleri haczedilemez.
s. Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından
verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş
muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler
ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik
kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları
doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
13
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Belediyemizin sahip olduğu ve kullandığı fiziki kaynakları binalar, arsa ve araziler ile taşıt araçlarından oluşmaktadır. Binalar kendi içinde hizmet amaçlı kullanılan binalar, sosyal amaçlı kullanılanlar ve gelir amaçlı kullanılanlar olarak ayrılabilir. Arsa ve araziler ise mülkiyeti Belediyemize
ait olan ve ileride değerlendirilmek amacıyla elde tutulan üzerinde yapı ve benzeri fiziki oluşum
bulunmayan varlıklardır. Belediyemizin kontrolünde ve kullanımında olan binalar ile arsa ve araziler Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1 - Bina, lojman, sosyal tesis ve yardımcı tesisler listesi
Tesis Türü
Sayısı
Kullanım Amacı (Belediye Faaliyetleri, Belediyeye Gelir Sağlama vb.)
Lojman
11
Kamu Konutları Yönetmeliğine göre verilmiştir.
Hizmet Binası
20
Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Büfe
43
Kirada
İşyeri
171
55 aynalı çarşı dükkân, 20 toptancı hali işyeri, 17 iş merkezi işyeri,
10 kamyon garajı yazıhane, 13 balık satış yeri aktif olarak kirada.
Sanat Merkezi
3
Yazar sanatçı evi, kent müzesi, seramik müzesi
Spor Tesisleri
1
Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Tenis Kortu, Rüzgâr ve Deniz Sporları Tesis
Balık Hali
1
Kirada
Şehirlerarası
1
Kirada
7
Sosyal donatı, dinlence yerleri gibi
Otobüs Terminali
Diğer
TOPLAM
258
Belediyemizin sahip olduğu arsa ve araziler Tablo 2’de gösterilmiştir. İleride değerlendirilmek üzere toplam 400 adet arsa ve arazi türü varlığın 380 adedi arsa ve 20 adedi de arazidir.
Tablo 2- Arsa, arazi, tarla ve benzeri varlıklar listesi
Cinsi
Adet
Arsa
380
Arazi
TOPLAM
20
400
Belediyemizin araçlar ve çeşitleri Tablo 3’de gösterilmiştir. Belediye hizmetlerinde kullanılan toplam 187 adet araç ve iş makinesinin mülkiyeti Belediyemize aittir. Araç ve iş makinelerinin Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için plan döneminde araç ve iş makine parkına
ilişkin gerekli çalışmalar yapılacaktır. Mevcut faaliyetler ve taşıt stoku değerlendirildiğinde taşıt
stokunun Belediye faaliyetlerini yürütmek için yeterli olduğu düşünülmektedir. Yeni Plan döneminde mevcut taşıt stoku hazırlanacak araç kullanım planı çerçevesinde Belediye faaliyetlerinde
belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacına yönelik olarak etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir.
2014 mali yılı içinde 4 motosiklet, 1 otobüs, 1 yangın söndürme arazözü, 1 vakumlu süpürge aracı
araç parkına dahil edilmiştir.
14
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Tablo 3- Çanakkale Belediyesi araç durum tablosu
Araç Cinsi
Minibüs
Adet
2
Araç Cinsi
Adet
Çöp Kamyonu
1
Motosiklet
34
Forklift
1
Kamyon
21
Greyder
3
Yol Süpürme Aracı
2
Dozer
1
Ekskavatör
3
Vidanjör
1
Kepçe
13
Yakıt Tankeri
1
Silindir
2
Nakil Dorsesi
1
Kanal Açıcı
3
Traktör
6
Asfalt Tankeri
2
Sepetli Araç
1
Asfalt Kesme
2
Kamyonet
38
Otobüs
18
Yol Çizgi Aracı
1
İtfaiye Aracı
10
Cenaze Aracı
4
Binek Araç
14
TIR
2
TOPLAM
187
2- Örgüt Yapısı
1- Belediye Yönetimi
Belediye yönetiminin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.
a) Belediye Meclisi, Üyelik ve Yetkileri
Belediye meclisi, belediyenin en üst karar organı olup seçilmiş üyelerden oluşur.
Belediye Meclisimiz çalışmalarını 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümleri göre yürütmektedir.
Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;
a. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il
çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır
ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
d. Borçlanmaya karar vermek.
e. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f.
Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine
bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
15
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
g. Şartlı bağışları kabul etmek.
h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL’den fazla dava konusu olan
belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i.
Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya
bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
j.
Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
k. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l.
Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
m. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek;
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
o. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
p. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik
ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve
projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
r.
Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
s. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
u. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul
etmek.
b) Belediye encümeni, üyelik ve yetkiler
5393 sayılı Belediye Kanunun 33’ncü maddesine göre belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;
a. İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her
yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim
amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak
üzere yedi kişiden,
b. Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli
oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri
arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği
başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye
başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Belediyemiz 100.000 nüfus sınırının üstünde olduğundan belediye encümenimizde yedi
üye bulunmaktadır.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği
başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
16
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye
başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Belediye Encümeninin görev ve yetkileri Belediye Kanunun 34’ncü maddesinde sayılmıştır. Buna
göre belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
c) Belediye Başkanı, görev ve yetkileri
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, seçimle beş yıllık süre ile iş başına gelir.
Belediye Kanunun 38’nci maddesine göre belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde
temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay
vermek.
j. Belediye personelini atamak.
k. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l. Şartsız bağışları kabul etmek.
m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
17
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2- Belediye Teşkilatı
Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile
gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde
sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu
birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.
Belediyelerin norm kadroları 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye
ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
tarafından belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.
Belediye başkan yardımcıları iki şekilde atanabilmektedir. Birisi norm kadro cetvelinde gösterilen
kadro kadar memurlar arasından, diğeri ise belediye başkanının zorunlu görmesi halinde norm
kadroya bağlı kalmaksızın belediye meclis üyeleri arasından 5393 sayılı Kanunun 49/7’nci maddesine göre belediyenin nüfus büyüklüğüne göre belirlenen sayı kadar atama yapabilmektedir. Buna
göre Belediyemiz 50.001-200.000 aralığında olduğundan belediye meclis üyelerimiz arasından iki
başkan yardımcısı görevlendirilebilme imkanı vardır. Bu yolla 1 Belediye Meclis üyemiz Başkan
Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Belediyemizin örgütsel yapısı aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekilde de görülebileceği üzere Belediyemizin organları Belediye Kanununa uygun olarak Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanından oluşmaktadır. Belediye teşkilatı(örgütsel
yapısı) Belediye Başkanına bağlı bulunmaktadır.
18
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Şekil – 1 Çanakkale Belediyesi Teşkilat Şeması
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde bulunan 12 sunucunun ikisi üzerinde 19 sanal sunucu çalışmaktadır.
Acronis Appliance sunucusu sanaldaki sunucuların otomatik yedekleme sürecini yönetmektedir.
Antivirüs sunucusu belediyemiz yerel ağında bulunan bilgisayarların kötücül yazılımlardan korunması amacıyla ağa bağlanan tüm bilgisayarlara otomatik antivirüs programı kurulumu yaparak; bilgisayarları gerçek zamanlı koruma için güncel tutar.
19
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Ön ödemeli sayaçların veritabanının tutulduğu 3 adet sunucu da sanalda bulunmaktadır.
Domain Controller ve Active Directory yapısıyla bilgisayarlar ve kullanıcılar merkezden yönetilmekte; ağdaki kullnıcıların yetkisi olmayan sunuculara erişimi engellenmektedir. İki Domanin
Controller sunucusu birbiri ile failover çalışmaktadır.
DestekKart 17 sunucusu ihtiyaç sahibi vatandaşların kullandığı DestekKart17 kartlarına bağlı POS
cihazları ile haberleşir ve veritabanında kart sahiplerinin hangi marketten alışveriş yaptıklarından
bakiye bilgilerine kadar tüm bilgileri tutarak raporlama olanağı sunar.
İki adet DHCP sunucu ağa bağlı tüm cihazların otomatik IP almalarını ve IP si sabit olması gereken
sunucu, yazıcı vs. cihazların rezerve IP almalarını sağlayarak trafik akışını kontrol eder.
E-belediye sunucusu web sitemiz üzerinden vatandaşların borç sorgulama, tahakkuk tahsilat bilgilerini görme, ödeme yapma, meclis ve encümen kararlarını görüntüleme gibi işlemleri için otomasyon sunucusu veritabanı ile haberleşerek web üzerinde görüntülenmesini sağlar.
Dosya sunucusu oturum açan kullanıcılara dosya yedeklemek ya da farklı bir bilgisayarda oturum
açsa da dosyalarına erişme imkanı bulmasını sağlar.
İki adet terminal sunucu da dış birimlerde bulunan cihazların yerel ağda işlem yapmaları için
uzak masaüstü hizmeti vermektedir.
Ayrıca çağrı merkezinin telefonlarını yönlendiren, dış aramaları karşılayan ve ses kaydı tutan iki
adet sunucu da bulunmaktadır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün kullandığı NETCAD programının veritabanının bulunduğu ve web sitesi üzerinden e-imar hizmeti veren bir sunucu da 7/24 hizmet
vermektedir.
Yine web sitesi üzerinden mezarlık bilgi sistemi bilgilerini vatandaşa sunan bir adet sunucu daha
bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte otomasyon sisteminde kayıtlı olan mükelleflerin sicil kodlarının standardizasyonu (Sicil kodlarının gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde ise vergi kimlik
numarası olarak güncellenmesi) için çalışmalar devam etmektedir. Bu faaliyetin daha hızlı yürütülebilmesi için birimlere tarafımızdan eğitim verilmiştir. 2014 yılı boyunca 10.301 sicil birleştirilmiş, yılsonu itibari ile sicil kodu standart hale getirilmiş 104.868 mükellefimiz bulunmaktadır. Bu
sayede T.C. kimlik numarası ile standart hale getirilen sicillerin N.V.İ. servislerinden güncel adreslerine erişim sağlanabilmektedir.
2013 yılı Mayıs ayında başlayıp, 2014 yılı Eylül ayında tamamlanan Coğrafi Bilgi Sistemi saha çalışmasıyla 17.900 bina ve 64.995 bağımsız birim kaydı güncellenmiştir. Yeni yapılan ve/veya yıkılan
binalara ait kayıtların işlenmesi ve güncellenmesi işi sürekli bir faaliyet olarak devam etmektedir.
Otomasyon üzerinde yapılan beyan, abonelik, tahakkuk, tahsilat, üyelik vb. işlemler numarataj
bilgileri ve güncel sicil bilgileri üzerinden yürütülmektedir.
Cuma Pazarı, ÇAKAB ve Gençlik Ofisi’ne VPN (Virtual Private Network – Sanal Özel Ağ) bağlantısı
yapılarak ağ güvenliği üst seviyeye çıkarılmış ve otomasyona erişim sağlanmıştır.
Ağ yapısının daha hızlı güvenilir ve performanslı çalışması için yönetilebilir switchler kurulmuştur. DHCP sunucu kurulumları yapılarak ağ altyapısında yaşanan bir takım sorunlar ortadan kaldırılmış ve uygulamalara erişim hızları artırılmıştır.
Birimlerin kullandığı otomasyon menülerinin (Emlak modülü hariç) tamamı numarataj tabanlı
çalışabilir hale getirilmiştir.
Bankalarla online tahsilat işlemi gerçekleştirebilmek için servis altyapısı çalışması yapılmıştır.
E-belediye uygulamasının yazılım güncelleştirmesi yapılmıştır. Belediyemizin online hizmetlerinin
bulunduğu web sitesi e-belediye sayfası üzerinden yapılan interaktif işlemler ile üye olma şartı
aranmadan borç sorgulamasının yapılması ve istendiğinde tahsilat işlemlerinin de yapılabilmesi
mümkündür. Üyelik başvurusunda bulunan mükelleflerimizin de tahakkuk, tahsilat ve borç bilgilerini görebilmeleri ve borçlarını kredi kartı ile ödeyebildikleri e-belediye hizmetlerimizden faydalanmak için üyelik başvuruları kontrol edilerek başvuru onayları yapılmıştır. Yıl içinde 1.174 yeni
üye kaydı oluşturulmuştur. Toplam onaylı e-belediye üye sayısı 4.443 kişidir.
20
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Tablo 4- Çanakkale Belediyesi Fiziksel Sunucu / Donanım Tablosu
Fiziksel Sunucu / Donanım
Masaüstü Bilgisayar
Fiziksel Sunucu / Donanım
Adet
Sunucu
12
219
Adet
Plother
2
Fotokopi Makinası
4
Dizüstü Bilgisayar
62
Router
Thinclient
34
Switch
Yazıcı
51
Fiber Switch
2
Nokta Vuruşlu Yazıcı
59
Firewall
1
Tarayıcı
Projeksiyon
1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
3
15
5
Tablet
25
12
4- İnsan Kaynakları
Çanakkale Belediye Başkanlığı personeli Memur, İşçi ve Sözleşmeli çalışanlardan oluşmaktadır.
31.12.2014 tarihi itibariyle 271 Memur, 24 Sözleşmeli ve 241 İşçi olmak üzere toplam 536 personelden oluşmaktadır. Yıl içinde 536 personelin %50,50 ‘sini Memurların, %44,90‘nın İşçilerin ve
%4,6‘sının ise Sözleşmeli personelden oluştuğu görülmektedir.
Tablo 5- Çanakkale Belediyesi Personel Durumu Tablosu
Müdürlüğün Adı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Memur
Sözleşmeli
Sürekli İşçi
Geçici İşçi
Toplam
16
6
14
9
45
Özel Kalem Müdürlüğü
5
0
1
1
7
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
6
0
1
0
7
Yazı İşleri Müdürlüğü
7
0
1
4
12
Mali Hizmetler Müdürlüğü
47
4
11
5
67
Hukuk İşleri Müdürlüğü
2
1
1
0
4
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5
0
1
3
9
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
3
0
0
0
3
13
1
28
9
51
8
0
3
0
11
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
18
7
0
1
26
İtfaiye Müdürlüğü
37
0
11
3
51
Kültür Ve Sanat İşleri Müdürlüğü
7
1
5
1
14
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
5
1
11
0
17
Sağlık İşleri Müdürlüğü
6
0
3
1
10
33
2
29
29
93
3
1
16
0
20
11
0
12
7
30
3
0
2
1
6
Fen İşleri Müdürlüğü
Hal Müdürlüğü
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Toplam
36
0
15
2
53
271
24
165
76
536
21
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Toplam
İtfaiye
Zabıta
Diğer Kadrolardaki Personel
Sağlık Personeli
Yardımcı Hizmet Personeli
Teknik Personel
İdari Personel
Müdürlüğün Adı
Yönetici ve Nitelikli Personel
Tablo 6- Çanakkale Belediyesi Hizmet Grupları Personel Sayısı
Özel Kalem Müdürlüğü
4
0
0
0
0
1
0
0
5
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1
4
8
2
0
0
0
0
15
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
1
5
0
0
0
0
0
0
6
Yazı İşleri Müdürlüğü
1
6
0
0
0
0
0
0
7
Mali Hizmetler Müdürlüğü
1
40
4
1
0
0
2
0
48
Hukuk İşleri Müdürlüğü
0
2
0
0
0
0
0
0
2
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1
4
0
0
0
0
0
0
5
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
1
2
0
0
0
0
0
0
3
Fen İşleri Müdürlüğü
1
5
6
1
0
0
0
0
13
Hal Müdürlüğü
1
5
0
0
0
0
2
0
8
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
1
1
16
0
0
0
0
0
18
İtfaiye Müdürlüğü
1
1
1
0
0
0
0
34
37
Kültür Ve Sanat İşleri Müdürlüğü
1
3
0
0
3
0
0
0
7
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
1
1
2
1
0
0
0
0
5
Sağlık İşleri Müdürlüğü
1
2
0
1
2
0
0
0
6
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
1
13
11
8
0
0
0
0
33
Temizlik İşleri Müdürlüğü
1
1
1
0
0
0
0
0
3
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1
9
0
0
0
0
1
0
11
Veteriner İşleri Müdürlüğü
1
1
0
0
1
0
0
0
3
Zabıta Müdürlüğü
Toplam
1
2
2
1
0
0
30
0
36
22
107
51
15
6
1
35
34
271
Belediyemize norm kadro cetveline göre tahsis edilen kadro sayısı 541’dir. Tahsis edilen kadroların
271’i doludur (Tablo - 7). Tahsis edilen kadrolarda, mevcut yapının nitelikli insan gücüyle yürütülmesi amacıyla yıl içinde 28 kadro/unvan/derece değişiklikleri yapılmıştır.
Tablo 7 – Norm Kadro Cetveline göre tahsis edilen kadroların doluluk oranı
Unvanlar
Başkan Yardımcısı
22
Toplam
3
Dolu
Boş
3
0
Yazı İşleri Müdürü
1
1
0
Mali Hizmetler Müdürü
1
1
0
Fen İşleri Müdürü
1
0
1
İmar ve Şehircilik Müdürü
1
1
0
Temizlik İşleri Müdürü
1
1
0
İtfaiye Müdürü
1
0
1
Zabıta Müdürü
1
0
1
Hukuk İşleri Müdürü
1
0
1
Veterinerlik İşleri Müdürü
1
0
1
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Özel Kalem Müdürü
1
1
0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
1
0
1
Su ve Kanalizasyon Müdürü
1
0
1
Park ve Bahçeler Müdürü
1
1
0
Ulaşım Hizmetleri Müdürü
1
0
1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
1
0
1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
1
0
1
Bilgi İşlem Müdürü
1
0
1
Sağlık İşleri Müdürlüğü
1
0
1
Teftiş Kurulu Müdürü
1
0
1
Emlak İstimlak Müdürü
1
0
1
Destek Hizmetleri Müdürü
1
0
1
Hal Müdürlüğü
1
0
1
Diğer Müdürlükler
2
0
2
Avukat
5
1
4
Müfettiş
6
0
6
İdari Personel
Teknik Personel
105
80
25
90
59
32
Sağlık Personeli
25
16
9
Yardımcı Hizmet Personeli
18
15
3
İtfaiye Personeli
104
37
67
Zabıta Personeli
105
36
69
Uzman
7
1
6
Mali Hizmetler Uzmanı
4
0
4
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Şef
İç Denetçi
Müfettiş Yardımcısı
GENEL TOPLAM
2
1
1
38
15
23
3
1
2
2
0
2
541
271
270
Yıllar itibariyle, Belediyemizde, personel istihdamında çok önemli değişimler yaşanmamaktadır.
Tablo 8 – Yıllar itibariyle personel durumundaki değişimler
Statü
Memur
Sözleşmeli
2011
2012
2013
2014
218
224
268
271
31
42
13
24
İşçi
240
229
248
241
Toplam
489
495
529
536
Yıl içinde belediyemiz bünyesinde Devlet Memuru statüsündeki 9 Personelimiz Açıktan atama
veya nakil olmak suretiyle görevine başlamıştır. 2014 yılı içerisinde 12 sözleşmeli personelimiz
Birimlerden gelen talep üzerine Meclis Kararına istinaden görevlerine başlatılmıştır.
23
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Tablo 9 – Yıllar itibariyle emeklilik ve diğer nedenlerle işten ayrılma durumu
Statü
2011
2012
2013
2014
Memur
9
3
4
6
Sözleşmeli
2
1
36
1
İşçi
Toplam
8
12
12
9
19
16
52
16
Yıl içinde çalışanlarımızdan 6 memur, 1 sözleşmeli ve 9 işçi olmak üzere toplam 16 çalışanımız
emeklilik, statü değişikliği, istifa, nakil, vefat vb. nedenlerle aramızdan ayrılmıştır.
Tablo 10 – Yıllar itibariyle işe alma durumu
Statü
2011
2012
2013
2014
26
7
46
9
Sözleşmeli
6
16
8
12
İşçi
1
4
32
2
33
27
86
23
Memur
Toplam
Tablo 11 – Personelin cinsiyetine göre durumu
Personel Durumu
Erkek
Memur
Adet
201
Kadın
TOPLAM
Sözleşmeli
%
74,17
Adet
20
%
83,33
İşçi
Adet
Toplam
%
212
87,97
Adet
%
433
80,78%
70
25,83
4
16,67
29
12,03
103
19,22%
271
100,00
24
100,00
241
100,00
536
100,00%
Belediye personelin eğitim durumu Tablo 12’de gösterilmiştir. Memur personelin içinde yaklaşık
%37 ile ilk sırayı lisans mezunlarının aldığı; bunu %24 ile lise, %20 ile ön lisans mezunlarının izlediği görülmektedir. Sözleşmeli personel istihdamında %58 ile lisans mezunlarının ağırlıkta olduğu
görülmektedir. İşçiler içinde %37 ile ilk sırayı lise mezunları, %36 ile ikinci sırayı ilköğretim mezunlarının aldığı görülmektedir. Tablo 12’de ortaya çıkan sonuç öğrenim durumunun yapılan işe göre
değiştiğini göstermektedir. Fen ve Temizlik İşleri gibi emek gücüne dayalı işlerin daha çok erkek işi
olarak algılandığı, kadınların daha çok masa başı pozisyonları tercih ettiği anlaşılmaktadır.
Tablo 12 – Personelin eğitim durumu
Eğitim Durumu
%
Adet
%
İşçi
Toplam
Adet
%
Adet
27
9,96
0
0,00
86
35,68
113
0,21
Ortaokul
24
8,86
0
0,00
27
11,20
51
0,10
Lise
65
23,99
0
0,00
88
36,51
153
0,29
Meslek Yüksekokulu
52
19,19
8
33,33
19
7,88
79
0,15
Üniversite
99
36,53
16
66,67
21
8,71
136
0,25
4
1,48
0
0,00
0
0,00
4
0,01
271
100,00
24
100,00
241
100,00
536
100,00
TOPLAM
Adet
Sözleşmeli
İlk Okul
Yüksek Lisans
24
Memur
%
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
5- Sunulan Hizmetler
Müdürlük Adı
Hizmet Alanları
Ön Büro, Karşılama ve Ağırlama
Özel Kalem Müdürlüğü
Sekretarya, Program Organizasyonu
Halkla İlişkiler
İhale Birimi
Proje Birimi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdare Amirliği
Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi
Marangozhane
Elektrik Teknisyenliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Maaş ve Özlük İşleri
Eğitim İşleri
Evrak-Kayıt Birimi
İlan ve Yayın Birimi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Evlendirme Memurluğu
Meclis ve Encümen Kalemi
Strateji Geliştirme Birimi
İç Kontrol Birimi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
Gelir Birimi
Bilgi Sistemleri Birimi
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Emlak İstimlak Müdürlüğü
Hukuk İşleri
İcra Takip
Halkla İlişkiler
Basın İlişkileri
Taşınmaz İşlemleri
Kamulaştırma İşlemleri
Ulaşım Üstyapı
Fen İşleri Müdürlüğü
Kentsel Teknik Altyapı
Yapım İşleri
Üstyapı Düzenleme
Hal Müdürlüğü
Yaş Sebze ve Meyve Hali
Su ve Su Ürünleri Hali
KUDEB
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
İmar ve Şehircilik Hizmetleri
Proje Kontrol Hizmetleri
İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye Hizmetleri
Arama Kurtarma Hizmetleri
Kültür Sanat Birimi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sosyal İşler Birimi
Spor Birimi
Gençlik Birimi
25
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Yeşil Alan Yaşatma ve Bakım
Proje ve Kontrol Hizmetleri
Sağlık Birimi
Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
İçme Suyu Arıtma Tesisi
Atık su Arıtma Tesisi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Su Kanalizasyon Şebeke Birimi
Su İşletmesi
Katı Atık
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Geri Dönüşüm
Çevre
Araç Takip Koordinasyon Birimi
Toplu Taşıma
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kent içi Trafik
Ulaşım Hizmetleri Ruhsat
Yat Limanı
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Evcil Hayvan Barınağı
Denetim Ruhsat
Pazar Yerleri
Zabıta Müdürlüğü
Trafik
Otogar
Ölçü Ayar Merkezi
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
İç Kontrolün Amacı
Kamu idarelerinde tesis edilen ve uygulanan iç kontrolün amaçları 5018 sayılı Kanunun 56’ncı
maddesi ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 4’ncü maddesinde sayılmıştır.
Anılan maddelere göre iç kontrolün amaçları;
1. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
2. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
3. Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
4. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
5. Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.
Yukarıda sayılan iç kontrol amaçlarının, COSO1 modelinde belirtilen ve Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan iç kontrol amaçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de kamu mali
yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulmasını
hedeflemektedir.
1
Control of Sponsoring Organizations of Treadway Commission Treadway Komisyonu olarak bilinen Sahte Mali Raporlama Ulusal Komisyonu, 1985 yılında kurulmuştur. Treadway Komisyonunun en önemli hedefi; sahte mali raporların nedenlerini belirlemek ve meydana gelme olasılığını azaltmaktır. Komisyonunun himayesinde iç kontrol literatürünün yeniden gözden geçirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmuş, sponsor
kurumların iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için genel kabul görecek standartlar belirleyen bir projeyi üstlenmesi
kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi “İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve” raporunu 1992’de yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak bilinmektedir.
26
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
COSO modelinde iç kontrolün amaçları;
•
Faaliyetlerde etkinlik ve etkililik,
•
Finansal raporlamanın güvenilirliği,
•
Mevzuata uygunluk şeklinde sayılmıştır.
Avrupa Komisyonu da iç kontrol sisteminin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır.
•
Bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğünü sağlamak,
•
Kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, plan ve politikalara uygunluğu sağlamak,
•
Varlıkların güvenliğini sağlamak,
•
Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımını sağlamaktır.
COSO modelinde belirtilen, Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan ve 5018 sayılı Kanunda sayılan ve birbirleri ile benzerlik gösteren bu amaçlara ulaşılması iç kontrol tarafından tam olarak
garanti edilmez. İç kontrol süreçleri söz konusu amaçlara erişilmesinde idareye güvence verir. Bu
nedenle iç kontrolün sayılan amaçlarına ulaşmada kurumlar arasında farklılıklar olması doğaldır.
Sayılan bu amaçlara ulaşabilmesi için kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; üst
yönetim, harcama birimleri, muhasebe hizmetleri, malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim
birimleri üzerine bina edilmiştir.
İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar
İç kontrol kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55’nci maddesinde;
“İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve
güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem
ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür” şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemi, aynı Kanunun 57’nci maddesinde, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin; harcama birimleri, muhasebe ve
malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu şeklindeki ifadeleri ile iç kontrolün
kapsamının çerçevesi çizilmiştir.
Kanunun 11’nci maddesi incelendiğinde malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi
ve izlenmesi konusunda üst yönetici sıfatıyla Belediye Başkanlarının Belediye Meclisine karşı sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Aynı maddede, üst yöneticilerin bu sorumluluklarının gereklerini
harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme
bağlanmıştır.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapılması ise Kanunun 60’ncı maddesi ile mali hizmetler birimine verilmiştir.
Aynı maddede, ayrıca, idarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler
tarafından yürütüleceği; bu fonksiyonların birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından
yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebileceği;
ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri
yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunlu olduğu; genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, muhasebe yetkililiği görevi, strateji geliştirme
biriminin muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirileceği hükümlerine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, iç kontrolün, harcama birimleri, muhasebe birimi ve iç denetimden oluştuğu sonucuna varılmaktadır. İç kontrolün kurulması ve geliştirilmesi ise Mali Hizmeler (Strateji Geliştirme) birimlerinin sorumluluğunda olmakla
birlikte, harcama birimlerinin de bu süreçte oldukça önemli görev ve fonksiyonları bulunmaktadır.
27
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Tablo 1 - İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar
Görevliler
Yetki Ve Sorumluluklar
Görev ve yetkileri kapsamında,
İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetiminden,
Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve
sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş
standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenme-
Üst Yönetici
sinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydam-
(Belediye Başkanı)
lığın sağlanmasından,
İç kontrol güvence beyanını her yıl düzenlemek ve idare faaliyet raporuna eklemekten,
Sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atamak ve aynı usulle görevden alırmaktan,
sorumludur.
Kurumdaki iç kontrol sistem ve süreçlerini işlevsel açıdan denetlenmesi,
İç Denetçiler
Kontrol noktalarının etkinliğinin ve yeterliliğinin üst yöneticiye rapor edilmesi,
Belirli konularda danışmanlık hizmeti verilmesinden
sorumludur.
Görev ve yetki alanları çerçevesinde,
İç kontrolün işleyişinden,
Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,
Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,
Harcama Yetkilisi
(Birim Müdürleri)
Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,
Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,
Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması,
İç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim faaliyet raporlarına eklenmesinden
Sorumludur.
İç kontrol alanında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapma ve
Mali Hizmetler Birimi
bilgilendirme faaliyetinin yürütülmesi,
İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlama ve üst yöneticinin onayına sunulması,
Muhasebe hizmetlerinin yapılması ve muhasebe kayıtlarının usulüne ve belirlenen
Muhasebe Yetkilisi
standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından
Sorumludur.
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, “Üst Yönetici Rehberi”
Çanakkale Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı
İç kontrol uyum eylem planında 18 standart ve 79 genel şart bulunmaktadır. Belirlenen standart
ve genel şartlar karşısında Belediyemizin mevcut durumu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan oluşturulan çalışma grubu Belediyemizin mevcut durumunu analiz etmiş, olmayan veya
eksik olan hususlar değerlendirilerek alınması gereken tedbirlere yönelik olarak eylemler bunların
tamamlanma süreleri değerlendirilerek Eylem Planına işlenmiştir. İç kontrol eylem planına ilişkin
standart ve genel şartlara yönelik olarak öngörülen eylemlerdevam eden bölümdeki tablolarda
gösterilmiştir.
28
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Tablo 2 - İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
STAN-
İÇ KONTROL
DART
BİLEŞENLERİ
GENEL
STANDART ADI
ŞART
KODU
SAYISI
BELİR-
İÇ KONTROL
LENEN
BİLEŞENLERİ
EYLEM
İÇİNDEKİ %
SAYISI
ORANI
1
Etik değerler ve dürüstlük
6
17
KONTROL
2
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
7
4
ORTAMI
3
Personelin yeterliliği ve performansı
8
8
4
Yetki devri
5
2
RİSK DEĞER-
5
Planlama ve programlama
6
1
LENDİRME
6
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
3
5
7
Kontrol stratejileri ve yöntemleri
4
5
8
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
3
1
KONTROL
9
Görevler ayrılığı
2
0
FAALİYETLERİ
10
Hiyerarşik kontroller
2
0
11
Faaliyetlerin sürekliliği
3
1
12
Bilgi sistemleri kontrolleri
3
4
13
Bilgi ve iletişim
7
9
BİLGİ VE
14
Raporlama
4
1
İLETİŞİM
15
Kayıt ve dosyalama sistemi
6
2
16
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
3
2
İZLEME
17
İç kontrolün değerlendirilmesi
5
1
İÇ DENETİM
18
İç Denetim
2
1
79
64
TOPLAM
48,44
9,37
17,19
21,88
3,12
100
Kontrol Bileşenlerine Göre İç Kontrol Eylem Planı: Bileşenler Bazında Değerlendirme
İç kontrol eylem planında beş bileşen altında 18 standart ve 79 genel şart bulunmaktadır. Bunların
iç kontrol eylem planındaki ağırlıkları aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 3 – Bileşenler Bazında Değerlendirme
Bileşenler
Standart
Genel Şart
Dağılım (%)
Kontrol Ortamı
4
26
% 33
Bilgi ve İletişim
4
20
% 25
Kontrol Faaliyetleri
6
17
% 22
Risk Değerlendirme
2
9
% 11
İzleme
2
7
%9
Toplam
18
79
% 100
Çanakkale Belediye Başkanlığı 2014 İç Kontrol Uyum Eylem Planında makul güvencenin
sağlanmasına yönelik olarak 18 standart ve 79 genel şart altında toplam 64 adet eylem belirlenmiştir (Tablo - 2). Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin bileşenler, standartlar ve genel şartlarla uyumu, yeterliliği ve etkinliği iki bölümde değerlendirilmeye çalışılacaktır;
1- Genel Değerlendirme ve
2- Bileşen Bazında Değerlendirme.
29
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Genel Değerlendirme bölümünde eylemlerin bileşenlere ve standartlara dağılımı, genel şart bazında ağırlıkları, genel olarak zamanlamaları, önceliklendirilmeleri ve sorumluları değerlendirilecektir. Bileşenler Bazında Değerlendirme bölümünde ise her bir iç kontrol bileşeni bazında eylemlerin
yeterlilik ve etkinlikleri ele alınacaktır.
Belediyemizce hazırlanan İç Kontrol Eylem Planında bileşenler için öngörülen eylemlerin dağılımı
Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre birinci sırada %48,44 ile kontrol ortamı, ikinci sırada %21,88 ile
bilgi ve iletişim, üçüncü sırada %17,19 ile kontrol faaliyetleri, dördüncü sırada %9,37 risk değerlendirme ve beşinci sırada %3,12 ile izleme ve iç denetim yer almaktadır. Tablo 3’deki bileşenlerin
toplam genel şartlar içindeki ağırlıkları ile karşılaştırıldığında belirlenen eylemlerin, kurumsal gereksinimler de dikkate alındığında, dağılımının makul olduğunu söyleyebiliriz.
Genel Değerlendirme
İç kontrol Uyum Eylem Planında yer alan eylemler bileşenler bazında ele alınmadan önce, genel
kavramlar üzerinden bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmede Uyum Eylem Planında
yer alan eylemlerin, iç kontrol sisteminin etkinliğini ifade eden standartlarla uyumu ele alınmalıdır.
Standartlarla uyumlu bir Eylem Planında, eylemlerin iç kontrol bileşenlerine dağılımı, genel şartların bileşenlere dağılımı ile uyumlu olmalıdır. Dağılım çok genel bir önceliklendirme ölçütüdür.
Daha hassas ve detaylı bir uyum analizi yapabilmek için dağılımın yanı sıra ağırlıklandırma ölçütünü de dikkate almak gereklidir. Bu nedenle Eylem Planının standartlarla uyumu için her bir
bileşendeki standart başına eylem oranının (ağırlık) o bileşendeki standart başına genel şart oranı
ile de uyumlu olması gereklidir.
Eylem Planının genel şartlara uygunluğu ve standartlarla uyumluluğunun yanı sıra Planda yer
alan eylemlerin zamanlaması da çok önemlidir. Planda yer alan eylemlerin tamamlanma süreleri belirlenmiş olmalıdır. Ayrıca Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma tarihleri itibariyle bileşenlere dağılımı (önceliklendirme) da iç kontrol sisteminin gerekleri ile uyumlu
olmalıdır. Uyum Eylem Planının iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlayabilmesi için eylemlerin
bir bölümünün süreklilik göstermesi gereklidir. Süreklilik gösteren eylemelerde benzer şekilde iç
kontrol sisteminin gereklerine uygun bir önceliklendirme de olmalıdır.
Son olarak Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu olan birimlerin eylemlerin doğası ve
icrası ile de uyumlu olması gerekir. Pek çok faaliyet doğası gereği belli bir birimin sorumluluğunda
olmak zorundadır. Yine benzer şekilde bazı eylemlerin icrası da belli bir birimin sorumluluğunu
gerektirmektedir. Bazı eylemler ise koordinasyonun sağlanması nedeniyle belli birimlerin sorumluluğunu gerektirmektedir (yazı işleri, eğitim gibi). Eylemlerin sorumlu birimlerin görev ve çalışma
yönetmeliklerinde yer alan faaliyetler olması ise zorunlu değil ancak beklenen bir durumdur.
30
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
A. Demokratik Yönetim
Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal refahın arttırılmasına yönelik karar alma süreçleA.1. Stratejik Amaç
rine eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri esas alınarak kentlilerin ve kentsel aktörlerin katılımını
sağlamak
A.1.1. Stratejik Hedef
A.1.2. Stratejik Hedef
Kent ve kentliye ait kaynakların kullanılmasına ilişkin karar alma, uygulama ve sonrasında sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi aşamalarında katılımcı demokrasi araçları geliştirilecektir.
Kent ve kentlinin yaşamlarını etkileyen her türlü enformasyona ulaşmasını kolaylaştıracak şekilde “halkla ilişkiler ve iletişim” yapıları oluşturulacaktır.
B. İnsani Ve Toplumsal Gelişme
Kent, kentli ve yaşayan tüm canlıların hakları doğrultusunda kaliteli yaşamalarını, huzurunu
B.1. Stratejik Amaç
ve sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak ve günlük hayatın içinde olumsuz
sonuçları azaltmak
Kentin esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organlarca alınan kararları uygulayan Zabı-
B.1.1. Stratejik Hedef
tanın oluşacak tehditlerin önlenmesi ve en aza indirilmesinde kentli ile birlikte hareket etmesi
sağlanacaktır.
B.1.2. Stratejik Hedef
B.1.3. Stratejik Hedef
B.1.4. Stratejik Hedef
Kent geneli ve mücavir alanlar içinde kalan işletmelerin kent ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirilmesine yönelik denetimler gerçekleştirilecektir.
Kent içinde tüketime sunulan tüm sebze ve meyve ile her türlü su ürününün kalite standartları
ve uygun sağlık koşullarında satışa sunulması sağlanacaktır.
İnsan sağlığının korunmasına yönelik bireysel ve toplumsal duyarlılık oluşturulacaktır.
Tüm canlıların eşit yaşam hakkına sahip olduğu bilinci ile özellikle sokak hayvanlarının kaliteli
B.1.5. Stratejik Hedef
ortamlarda barınma, sağlık ve sahiplendirilmeleri için gerekli düzenleme ve önlem programları
düzenlenecektir.
Sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylemlilik olarak değil kültürel, toplumsal,
B.2. Stratejik Amaç
ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkarıldığı kent ve
spor ilişkisini kurmak.
B.2.1. Stratejik Hedef
B.3. Stratejik Amaç
B.3.1. Stratejik Hedef
Kentimizde bulunan amatör spor kulüplerinin altyapı, tesis üretimleri ve faaliyetleri desteklenecek, alternatif spor dallarının gelişimine katkı sunulacaktır.
Etkin ve aktif yurttaşların yetişmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarını sağlamak; temel eğitim hakkından tüm kentlilerin faydalanmasını kolaylaştırmak.
Kentteki eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve kent gönüllüleri ile okul ve öğrencilere destek programları oluşturulacaktır.
Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanlarının kentin sosyal ve kültürel hayata ka-
B.4. Stratejik Amaç
tılmasını, kent halkının duyarlılık kazanmasını ve gerek yerel üniversite gerekse ulusal ve uluslararası üniversitelerin kent adına proje üretimini sağlamak.
B.4.1. Stratejik Hedef
Yerel kalkınmada üniversite-kent ve kentli etkileşiminin sürdürülebilir gelişmesi sağlanacaktır.
Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına
B.5. Stratejik Amaç
saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve
yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak
B.5.1. Stratejik Hedef
B.6. Stratejik Amaç
İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.
Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel, ekonomik, katılım ve kentlileşme alanlarında yaşadıkları
sorunlara bütüncül ve onlarla birlikte çözüm üreten sistemlerin kurulmasını sağlamak.
Kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel, haklar vb. alanlarda bilgilenmeleri sağlayarak
B.6.1. Stratejik Hedef
yetkinlikleri arttırılacak, gerekli durumlarda haklarının ve kendilerinin korunmalarına ilişkin
alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde projeler üretilecektir.
31
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
B.6.2. Stratejik Hedef
B.6.3. Stratejik Hedef
B.6.4. Stratejik Hedef
B.7. Stratejik Amaç
Kıdemli hemşerilerimizin günlük yaşam faaliyetlerini yerine getirebilmeleri ve kent hayatına
aktif olarak katılabilmelerini kolaylaştırıcı programlar oluşturulacaktır.
Engellilerin kentin günlük hayatında karşılaştıkları her türlü engelin ortadan kaldırılmasına yönelik mekansal, toplumsal ve insani programlar sürdürülecektir.
Yarınlarımızın sahipleri genç ve çocuklarımızın sorumluluk duygusu yüksek, duyarlı, sağlıklı,
bilgili, eğitimli ve kültürlü çağdaş bireyler olabilmelerini için yetişmelerine katkı verilecektir.
Sahip olunan değer ve kaynaklar korunarak kentin ilkeleri doğrultusunda ekonomik kalkınma
için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesini sağlamak.
İlimiz ve kentimizin turizm potansiyelinin kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katma değer
B.7. 1. Stratejik Hedef
sağlayacak şekilde kullanılmasında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmışlık ve farkındalık yaratılması sağlanacaktır.
Kent ekonomisinin önemli bir dinamiği olan yerel esnafın karşılaştığı sorunların çözümünde
B.7.2. Stratejik Hedef
bağlı oldukları örgütlerle işbirliği yapılarak yerel çözümlerin geliştirilmesinde öncü rol üstlenilecektir.
C. Kültür
C.1. Stratejik Amaç
C.1.1. Stratejik Hedef
Yaşam kalitesinin arttırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanıması,
sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak.
Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.
Kentin prestiji ve yansıması olan uzun, nitelikli geçmişe sahip festivalin içerdiği evrensel değer-
C.1.2. Stratejik Hedef
leri koruyarak ve güncel değişimleri takip ederek ulusal ve uluslararası farkındalık ve tanınmışlığını arttırılacaktır.
D. Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşme
Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç
D.1. Stratejik Amaç
ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Üst ölçekteki plan kararlarına ve kentin gelişme dinamiklerine uygun olarak; barınma, çalışma,
D.1.1. Stratejik Hedef
dinlence, ulaşım gibi fonksiyonların kent ve kentlinin ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarına
uygun olarak düzenlendiği planlama çalışmaları katılımcı bir süreçle gerçekleştirilecektir.
Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent
içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının daha etkin kullanıldığı;
D.1.2. Stratejik Hedef
motorsuz taşıtlar, raylı sistemler ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerini
destekleyen çözüm ve alternatiflerin değerlendirilmesi için hazırlanacak “Şehir içi Ulaşım Ana
Planı” doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesisleri kurulacaktır.
D.1.3. Stratejik Hedef
D.1.4. Stratejik Hedef
Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan atık yönetiminde toplumsal
duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak kapasitesi geliştirilecektir.
Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.
Kentlinin doğal yaşam alanlarında her yaş grubuna uygun nitelikli, kaliteli ve güvenli ortak vakit
D.1.5. Stratejik Hedef
geçirmelerini sağlayacak, kent estetiğine uygun, özellikle yöreye özgü bitki ve ağaç türleri ile
zenginleştirilmiş çok fonksiyonlu yeşil alan kullanım miktarı arttırılacaktır.
D.1.6. Stratejik Hedef
D.2. Stratejik Amaç
Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında
mekanların aktif rol üstlenmeleri sağlanacaktır.
Doğa kaynaklı afetlerden özellikle deprem ve iklim değişikliği ve insan kaynaklı yangın, deniz
kazaları gibi olası durumların kente ve kentliye etkilerini azaltmaya yönelik önlemleri almak.
Doğa ve insan kaynaklı olası afetlere karşı kent ve kentlinin hazırlıklı olması ve afet sonrası
D.2.1. Stratejik Hedef
kritik saatlere müdahale imkan ve kabiliyetini oluşturacak risk azaltıcı programlar gerçekleştirilecektir.
D.2.2. Stratejik Hedef
32
İtfaiyecilik ve arama kurtarma hizmetlerinde kurumsal ve toplumsal kapasite geliştirilecektir.
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
E. Kurumsal Yapılanma
E.1. Stratejik Amaç
Yerel yönetim, ekonomi, teknoloji, bilgi vb. alanlarda dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimi
fark eden ve değişimin gereklerini yerine getirmede insan odaklı hareket eden kurumsal yapılanmayı sağlamak.
E.1.1. Stratejik Hedef
Güçlü ve etkin bir mali yönetim için yapılanma çalışmaları devam ettirilecektir.
E.1.2. Stratejik Hedef
Yöneticilerin ve çalışanların yaptıkları işten ve yaşadıkları kente hizmet etmekten haz duymalarını sağlayacak ve hizmet kalitesini arttıracak iç dinamizm sağlanacaktır.
E.1.3. Stratejik Hedef
Kaliteli hizmet üretimi ve sunumunda sahip olunan teknik ve teknolojik altyapının etkinliği ve
kapasitesi geliştirilecektir.
E.1.4. Stratejik Hedef
Kuruma ve kente ait veri ve bilgilerin saklanması, işlenmesi, ayrıştırılması ve gerekli olan tüm
teknik donanımın sürekli çalışabilirliği sağlanacaktır.
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
10. Kalkınma Planı ve 2010/2014 Stratejik Planı doğrultusunda 2014 yılı öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
D.1. Stratejik Amaç: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.4. Stratejik Hedef: Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.
1. Performans Hedefi: Kentimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi, atık suyun toplanması ve
uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
D.1.6. Stratejik Hedef: Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekânların aktif roller üstlenmeleri sağlanacaktır.
2. Performans Hedefi: Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.
D.1.2. Stratejik Hedef: Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının
daha etkin kullanıldığı; motorsuz taşıtlar, raylı sistemler ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel
gelişme ilkelerini destekleyen çözümler ve alternatiflerin değerlendirilmesi için hazırlanacak “Şehir İçi Ulaşım Ana Planı” doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesisleri kurulacaktır.
D.1.3. Stratejik Hedef: Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan
atık yönetiminde toplumsal duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak
kapasitesi geliştirilecektir.
3. Performans Hedefi: Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı,
kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
B.5. Stratejik Amaç: Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden,
kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak.
B.5.1. Stratejik Hedef: İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri
karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.
4. Performans Hedefi: Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir.
C.1. Stratejik Amaç: Yaşam kalitesinin arttırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür
değerlerini tanıması, sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak.
C.1.1. Stratejik Hedef: Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.
5. Performans Hedefi: Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.
6. Performans Hedefi: Kentimiz merkezi ve mücavir alanda verdiğimiz katı atık toplama, taşıma
ve halk sağlığı hizmetleri kapsamında vatandaşın memnuniyeti arttırılacaktır.
33
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
Belediyelerin gelir kaynakları ile harcamalarına ilişkin hususlar kanunlarla belirlenmiştir. Belediyelerin mali yönetimi yıllık olarak hazırlanan ve belediye meclisince kabul edilen bütçe kararnameleri çerçevesinde yürütülür ve uygulama sonuçlarının hesabı da yine belediye meclisine verilir.
O nedenle belediye bütçeleri belediyelerin mali yönetiminde çok önemli bir yasal dayanaktır.
Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe
tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi
inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar. Meclis
bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî
yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra
Nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler
uygulanır.
Belediye bütçe ve muhasebe işlemleri 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yürütülür.
Belediyenin Gelirleri
Belediyelerin gelirleri Belediye Kanunun 59’ncu maddesinde sayılmıştır. Buna göre belediyenin gelirleri şunlardır:
•
Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları,
•
Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay,
•
Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler,
•
Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
•
Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı
ücretler,
•
Faiz ve ceza gelirleri,
•
Bağışlar,
•
Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler,
•
Diğer gelirler.
Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde belediyelerince tahsil
edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay kesilmez.
Belediye gelirleri öz gelirler ve merkezi yönetimden alınan transfer gelirleri diye iki ana grupta
toplanabilir.
Öz Gelirler
Belediyelerin öz gelirleri tahakkuk ve tahsilinde doğrudan yetkili oldukları ve tahsil ettikleri gelir
kaynaklarıdır. Belediyenin öz gelirleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda sayılan gelirler ve
paylar, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tahsil edilen emlak vergisi, belediyenin taşınır ve
taşınmaz mallarının kira, satış veya başka bir surette değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve
her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirlerden oluşmaktadır.
34
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenen gelirleri de kendi içinde; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, ücrete tabi işler ve diğer paylar olarak ayrılabilir.
Vergiler
Belediyenin tahakkuk tabanını belirleme, tahakkuk ve tahsiline yetkili olduğu vergiler şunlardır:
•
İlan ve Reklam Vergisi
•
Eğlence Vergisi ile
•
Çeşitli Vergiler: Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta
Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi.
Harçlar
Belediyenin tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır:
•
İşgal Harcı
•
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
•
Kaynak Suları Harcı
•
Tellallık Harcı
•
Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
•
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
•
Bina İnşaat Harcı
•
Çeşitli Harçlar: Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri Açma İzni Harcı, Muayene,
Ruhsat ve Rapor Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Esnaf Muaflığı Belgesi Harcı.
Harcamalara Katılma Payları
Belediyenin tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları şunlardır:
•
Yol Harcamalarına Katılma Payı
•
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
•
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
Ücrete Tabi İşler
Belediyeler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve
ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.
Diğer Paylar
Müze Giriş Ücretleri Payı: Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve
mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin
% 5’i belediye payı olarak ayrılır. Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15
inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer, (Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyelerine)
belediyesine ödenmesi mecburidir. Büyük Şehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75’i İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe
belediyelerine dağıtılır.
Madenlerden Belediyelere Pay: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2’si nispetinde belediye payı ayrılır. Bu pay, Devlet hakkının Hazineye
ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediyeye ödenir.
35
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar ve Ödenekler
a) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanundaki hükümlere göre her ay gerçekleşen
genel bütçe vergi gelirleri üzerinden ayrılan yine aynı Kanundaki ölçütlere göre belediyelere dağıtılan paylardır. Söz konusu Kanuna göre il belediyeleri için her ay toplanan genel bütçe vergi gelirleri
tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’i oranında büyükşehir dışındaki belediyelere ayrılır.
Hesaplanan payın yüzde 80’lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20’lik kısmı gelişmişlik endeksine göre İller Bankası tarafından belediyelere dağıtılır.
Gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma Bakanlığı tarafından tespit edilen en
son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin
endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az
gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan
ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde
20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılır.
b) Denkleştirme Ödeneği: Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine belediyeler denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere, İller Bankası
hesabına aktarır. Bu ödeneğin yüzde 60’ı, nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelere, yüzde 40’ı ise
nüfusu 5.001-9.999 arasında olan belediyelere eşit şekilde dağıtılır.
Belediyenin Giderleri
5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediyenin giderleri şunlardır:
a. Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı
için yapılan giderler,
b. Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek,
huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
c. Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri,
d. Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip
ve tahsili için yapılacak giderler,
e. Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler,
f.
Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı
ve üyelik aidatı giderleri,
g. Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler,
h. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri,
i.
Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar,
j.
Dava takip ve icra giderleri,
k. Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri,
l.
Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler,
m. Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak
hizmetler ve proje giderleri,
n. Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler,
36
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
o. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri,
p. Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler,
r.
Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar,
s. İmar düzenleme giderleri,
t. Her türlü proje giderleri
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 Yılı Gelir Bütçesi
2013
2014
2014
Gerçekleşme
Bütçe İçindeki
GERÇEK
TAHMİN
GERÇEK
(%)
Payı (%)
Bütçe Gelirleri Hesabı
86.559.456
120.370.000
99.721.292
82,85
01- Vergi Gelirleri
15.684.134
18.512.000
16.183.822
87,42
16,22
02- Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
27.821.075
45.060.500
31.707.765
70,37
31,80
673.762
2.750.000
120.235
4,37
0,12
40.651.153
51.129.500
51.083.424
99,91
51,23
1.729.332
3.450.000
626.046
18,15
0,63
04- Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler
05- Diğer Gelirler
06- Sermaye Gelirleri
Gerçekleşme Oranı= 2014 Gerçek / 2014 Tahmin
Bütçe İçindeki Payı= Toplam Bütçe İçindeki Büyüklüğü
2014 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında 120.370.000,00 TL olarak tahmin edilen Gelir Bütçesi, bir
önceki yıla oranla % 15 puan artış göstererek 99.721.292,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir Bütçesinin tahmin üzerinden gerçekleşmesi % 82,85’dir.
2014 Yılı Gelir Bütçesi içinde ekonomik birinci düzeye göre dağılıma bakıldığında:
•
18.512.000 TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri, yılsonunda %87 gerçekleşme oranı ile
16.183.822 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelir bütçesi içinde %16,23 paya sahiptir.
•
45.060.500 TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, yılsonunda %70
gerçekleşme oranı ile 31.707.765 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelir bütçesi içinde
%31.80 paya sahiptir.
•
2.750.000 TL olarak tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ve Özel Gelirleri, yılsonunda
%4 gerçekleşme oranı ile 120.235 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelir bütçesi içinde
%0,12 paya sahiptir.
•
51.129.500 TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler yılsonunda %99 gerçekleşme oranı ile
51.083.424 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelir bütçesi içinde %51.23 paya sahiptir.
•
2014 yılında 3.450.000 TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri yılsonunda %18 gerçekleşme oranı ile 626.046 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelir bütçesi içinde %0,63 paya
sahiptir.
37
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
2014 Yılı Gider Bütçesi
2013
2014
Gerçek
TAHMİN
2014
GERÇEK
Gerçekleşme
Bütçe İçindeki
(%)
Payı (%)
Bütçe Giderleri Hesabı
117.108.586
161.958.000
106.706.742
65,89
01- Personel Giderleri
20.175.691
23.298.000
24.159.470
103,70
22,64
3.375.508
3.844.000
3.786.935
98,52
3,55
34.049.780
42.679.000
40.511.691
94,92
37,97
04- Faiz Giderleri
2.215.670
3.708.000
2.843.893
76,70
2,67
05- Cari Transferler
3.013.609
3.792.000
3.367.404
88,80
3,16
54.103.328
75.762.000
31.472.782
41,54
29,49
175.000
775.000
564.567
72,85
0,53
0
8.100.000
0
0
02- SGK Devlet Primi Giderleri
03- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
06- Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferleri
09- Yedek Ödenekler
Gerçekleşme Oranı= 2014 Gerçek / 2014 Tahmin
Bütçe İçindeki Payı= Toplam Bütçe İçindeki Büyüklüğü
2014 yılı gider bütçesi 161.958.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılsonunda %66 gerçekleşme oranı ile
106.706.742 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı gerçekleşmeleri ile kıyaslandığında %9 oranında bir
düşüş meydana gelmiştir.
2014 yılında;
•
23.298.000 TL olarak tahmin edilen Personel Giderleri yılsonunda %104 gerçekleme oranı
ile 24.159.470 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe içinde %23 paya sahiptir.
•
3.844.000 TL olarak tahmin SGK Devlet Primi Giderleri yılsonunda %99 gerçekleme oranı
ile 3.786.935 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe içinde %3,5 paya sahiptir.
•
42.679.000 TL olarak tahmin edilen Mal ve Hizmet Alım Giderleri yılsonunda %95 gerçekleme oranı ile 40.511.691 TL
•
Olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe içindeki payı %38’dir.
•
3.708.000 TL olarak tahmin edilen Faiz Giderleri yılsonunda %77 gerçekleme oranı ile
2.843.893 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe içinde %2,67 paya sahiptir.
•
3.792.000 TL olarak tahmin edilen Cari Transferler yılsonunda %89 gerçekleme oranı ile
3.367.404 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe içinde %3,15 paya sahiptir.
•
75.762.000 TL olarak tahmin edile Sermaye Giderleri yılsonunda %42 gerçekleme oranı
ile 31.472.782 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe içinde %30 paya sahiptir.
•
775.000 TL olarak tahmin edilen Sermaye Transferleri yılsonunda %73 gerçekleme oranı
ile 564.567 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe içinde %0,53 paya sahiptir.
2013 Yılı Finansmanı
2014 Tahmin
2014 Kesin
Gelir
120.370.000
99.721.292
Gider
161.958.000
106.706.742
Gelir-Gider
-41.588.000
-6.985.450
2014 Bütçe hazırlık sürecinde 2014 yılı Performans Programında yer alan faaliyet / projeler, idari ve
mali maliyetler esas alınarak oluşturulan gider bütçesi; mevcut kaynaklar ve büyümeleri incelenerek oluşturulan gelir bütçesi arasında 41.588.000 TL açık oluşmuştur. Bu açığında İller Bankasından kredi ve banka nakdi kullanımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Yılsonu itibari ile kesinleşen
bütçe gelir ve gideri arasında 6.985.450 TL açık oluşmuştur.
38
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
I
II
III
IV
1
8
1
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması
2014 Tahmin
2014 Kesin
İç Borçlanma
26.588.000
2.006.701
Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman
17.588.000
185.992
-475.000
907.395
0
1.500.000
Bankalar
1
Borçlanma
2
Ödeme
-475.000
-592.605
İl Bank
18.063.000
-721.403
1
Borçlanma
24.250.000
4.949.024
2
Ödeme
-6.187.000
-5.670.427
Diğer Yükümlülükler
9.000.000
1.820.709
Diğer
9.000.000
1.820.709
2
9
9
1
Borçlanma
2
Ödeme
20.000.000
16.962.009
-11.000.000
-15.141.301
15.000.000
4.978.749
Bankalar
15.000.000
4.978.749
Bankalar
15.000.000
4.978.749
Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat
3
Ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler
2
1
1
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları
TOPLAM FİNANSMAN
15.000.000
4.978.749
41.588.000
6.985.450
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2a. 2014 Yılı Tahakkuk / Tahsilat Oranları
2014 yılında 101.844.661 TL tahakkuk verilmiş geçmiş yıldan devreden 33.727.050 TL tahakkuk
artığı ile toplam tahakkuk 135.571.712 TL ye ulaşmıştır. Yıl içinde toplam tahakkukun %74 ü
99.721.292 TL tahsil edilmiştir.
2014 yılı tahakkuk / tahsilat oranları 2. Ekonomik düzeyde aşağıda gösterilmiştir.
Açıklama
1
Toplam Tahakkuk
Yılı Net Tahsilat
Gerçekleşme Oranı
Vergi Gelirleri
26.410.496,27
16.183.821,55
61
1
2
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
14.239.373,72
7.610.176,20
53
1
3
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
4.758.924,08
2.938.938,26
62
1
6
Harçlar
7.411.907,31
5.634.707,09
76
1
9
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
3
291,16
0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
49.777.783,11
31.707.764,83
64
3
1
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
39.390.516,76
25.088.006,00
64
3
6
Kira Gelirleri
10.163.757,71
6.537.000,00
64
3
9
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
223.508,64
82.758,83
37
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
120.235,03
120.235,03
100
4
4
4
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
50.000,00
50.000,00
100
4
5
Proje Yardımları
70.235,03
70.235,03
100
5
Diğer Gelirler
58.496.169,58
51.083.424,38
87
5
1
Faiz Gelirleri
1.145.127,12
903.856,30
79
5
2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
46.673.218,80
44.277.383,82
95
5
3
Para Cezaları
5.763.079,66
2.395.988,87
42
5
9
Diğer Çeşitli Gelirler
6
4.914.744,00
3.506.195,39
71
Sermaye Gelirleri
767.027,75
626.045,82
82
6
1
Taşınmaz Satış Gelirleri
266.004,95
125.023,02
47
6
2
Taşınır Satış Gelirleri
501.022,80
501.022,80
100
135.571.711,74
99.721.291,61
74
9
Red ve İadeler (-)
TOPLAM:
39
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
2b. 2014 yılı Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay
2011
2012
2013
2014
Öz Gelirler (A)
45.739.820
52.267.052
52.404.585
52.600.075
Merkezi İdare Vergi Geliri (B)
22.865.803
25.764.924
34.154.871
47.121.217
Toplam Gelir (C)
68.605.622
78.031.976
86.559.457
99.721.292
A/C
67
67
61
53
Öz Gelir – Bir Önceki Yıla Göre Artış
19
14
0
0
Merkez – Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı
28
13
33
37
Toplam Gelir – Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı
23
14
10
15
2c. 2014 yılı Gider Bütçesi Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırma
EKONOMİK /FONKSİYONEL 1
1
01- PERSONEL GİDERLERİ
3
4
5
6
7
8
10
TOPLAM
6.476.873,03
4.723.103,43
4.988.316,60
5.051.365,86
1.592.183,44
230.150,78
1.097.476,84
0
02- SGK DEVLET PRİMİ GİDER.
886.992,45
728.481,67
865.591,97
869.069,34
227.384,96
35.189,16
174.225,05
0
3.786.934,60
03- MAL VE HİZMET ALIM GİD.
8.931.829,73
1.147.833,30
5.406.589,46
11.715.660,50
4.622.605,64
34.126,51
7.459.505,36
1.193.540,53
40.511.691,03
141.215,10
36.595,96
2.843.892,75
04- FAİZ GİDERLERİ
05- CARİ TRANSFERLER
1.570.082,48
24.159.469,98
683.282,40
1.971.556,96
0
0
11.242,33
0
715.663,54
259.678,37
2.906.784,81
0
400.000,00
421.980,06
6.274.189,26
06- SERMAYE GİDERLERİ
665.748,96
451.684,98
14.990.235,34
11.434.765,35
0
0
1.020.808,41
2.754,00
28.565.997,04
07- SERMAYE TRANSFERLERİ
564.566,50
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
564.566,50
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
19.237.308,25
7.087.699,34
27.649.679,31
31.302.096,38
9.348.958,85
299.466,45
10.163.257,99
1.618.274,59
106.706.741,16
09- YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM
2d. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması
Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması
1
Yıl Sonu Ödeneği
Gerçekleşme
Personel Giderleri
23.298.000,00
25.227.934,74
24.159.469,98
11.952.000,00
11.727.424,12
11.515.736,36
628.000,00
927.433,13
896.451,89
10.358.000,00
12.179.527,36
11.383.193,60
1
1
Memurlar
1
2
Sözleşmeli Personel
1
3
İşçiler
1
4
Geçici Personel
140.000,00
140.000,00
110.538,00
1
5
Diğer Personel
220.000,00
253.550,13
253.550,13
3.844.000,00
3.950.921,68
3.786.934,60
1.783.000,00
1.718.053,98
1.657.406,32
86.000,00
135.198,74
126.607,99
1.975.000,00
2.094.305,26
1.999.556,59
0
3.363,70
3.363,70
42.679.000,00
47.219.462,55
40.511.691,03
700.000,00
832.200,00
542.448,03
12.819.000,00
13.534.027,44
11.311.795,27
Sosyal Güvenlik Kurumları-
2
na Devlet Primi Giderleri
2
1
Memurlar
2
2
Sözleşmeli Personel
2
3
İşçiler
2
5
Diğer Personel
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
3
40
Başlangıç Ödeneği
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
3
1
3
2
3
3
Yolluklar
206.000,00
282.410,00
192.130,33
3
4
Görev Giderleri
867.000,00
853.927,58
464.304,01
3
5
Hizmet Alımları
19.252.000,00
21.774.234,29
19.887.075,58
3
6
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
2.485.000,00
2.811.832,00
2.715.953,88
3
7
3.588.000,00
4.539.053,64
3.945.528,38
3
8
2.762.000,00
2.591.777,60
1.452.455,55
Tüketime Yönelik Mal Ve
Malzeme Alımları
Menkul Mal Gayrı maddi Hak Alım
Bakım Ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım
Ve Onarım Giderleri
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
4
4
2
5
Faiz Giderleri
3.708.000,00
3.839.890,25
2.843.892,75
Diğer İç Borç Faiz Giderleri
3.708.000,00
3.839.890,25
2.843.892,75
Cari Transferler
3.792.000,00
4.316.619,74
3.367.404,45
Görev Zararları
232.000,00
744.921,54
0
1.370.000,00
1.376.108,47
1.375.786,84
5
1
5
3
5
4
Hane Halkına Yapılan Transferler
645.000,00
616.700,00
434.405,06
5
6
Yurtdışına Yapılan Transferler
720.000,00
720.000,00
715.663,54
5
8
Gelirlerden Ayrılan Paylar
825.000,00
858.889,73
841.549,01
75.762.000,00
86.081.972,68
31.472.781,85
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
Sermaye Giderleri
6
6
1
Mamul Mal Alımları
3.527.000,00
4.338.970,00
1.707.657,26
6
3
Gayri maddi Hak Alımları
2.315.000,00
1.990.636,88
423.256,80
6
4
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması
6
5
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
6
6
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
6
7
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
7
Sermaye Transferleri
7
Yurtiçi Sermaye Transferleri
1
9
7.250.000,00
7.250.000,00
1.944.393,88
61.050.000,00
70.024.263,62
25.948.516,94
130.000,00
130.000,00
7.516,60
1.490.000,00
2.348.102,18
1.441.440,37
775.000,00
745.657,48
564.566,50
775.000,00
745.657,48
564.566,50
Yedek Ödenekler
8.100.000,00
2.873.948,55
0
9
1
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği
1.080.000,00
0
0
9
3
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
2.000.000,00
2.000.000,00
0
9
5
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği
9
6
Yedek Ödenek
Toplam
20.000,00
20.000,00
0
5.000.000,00
853.948,55
0
161.958.000,00
174.256.407,67
106.706.741,16
2e. Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması
Bütçe Gelirinin Ekonomik Sınıflandırması
Vergi Gelirleri
1
Bütçe Tahsilatı
Gerçekleşme
18.512.000,00
16.395.660,81
1
2
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
7.956.000,00
7.768.608,91
1
3
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
3.750.000,00
2.971.833,93
6.805.000,00
5.655.217,97
1.000,00
0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
45.060.500,00
31.813.472,98
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
38.895.500,00
25.162.915,75
6.085.000,00
6.567.777,40
80.000,00
82.779,83
2.750.000,00
120.235,03
0
0,00
0
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
2.600.000,00
70.235,03
1
6
Harçlar
1
9
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
3
3
1
3
6
Kira Gelirleri
3
9
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
4
4
1
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
4
2
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar
4
3
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
4
4
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
4
5
Proje Yardımları
4
6
Özel Gelirler
Diğer Gelirler
5
5
1
Faiz Gelirleri
5
2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
0
0,00
51.129.500,00
54.739.524,29
1.133.000,00
903.968,17
43.606.500,00
47.838.168,40
41
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
5
3
5
9
Para Cezaları
6
1.980.000,00
2.479.230,13
Diğer Çeşitli Gelirler
4.410.000,00
3.518.157,59
Sermaye Gelirleri
3.450.000,00
626.736,02
2.750.000,00
125.023,02
700.000,00
501.713,00
6
1
Taşınmaz Satış Gelirleri
6
2
Taşınır Satış Gelirleri
6
3
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
0
0,00
6
9
Diğer Sermaye Satış Gelirleri
0
0,00
Alacaklardan Tahsilat
0
0,00
1
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
0
0,00
-532.000,00
-3.974.337,52
9
1
Vergi Gelirleri
-85.500,00
-211.839,26
9
3
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
-81.000,00
-105.708,15
9
4
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
0
0,00
-365.000,00
-3.656.099,91
-500
-690,2
120.370.000,00
99.721.291,61
8
8
Red ve İadeler (-)
9
9
5
Diğer Gelirler
9
6
Sermaye Gelirleri
TOPLAM
2f- Faaliyet Sonuçları Tablosu
1
124.926.551,15
Personel Giderleri
23.804.417,34
1
1
Memurlar
1
2
Sözleşmeli Personel
1
3
İsçiler
1
4
Geçici Personel
110.538,00
1
5
Diğer Personel
253.550,13
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2
2
1
Memurlar
2
2
Sözleşmeli Personel
2
3
İşçiler
2
5
Diğer Personel
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
3
11.515.736,36
896.451,89
11.028.140,96
3.786.934,60
1.657.406,32
126.607,99
1.999.556,59
3.363,70
32.116.021,87
3
1
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
3
2
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
3
3
Yolluklar
3
4
Görev Giderleri
3
5
Hizmet Alımları
3
6
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
2.578.301,21
3
7
Menkul Mal Gayrı maddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri
1.604.670,73
3
8
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
Faiz Giderleri
4
4
2
Diğer İç Borç Faiz Giderleri
Cari Transferler
5
42
630-Gıderler Hesabı
13.268,80
8.376.192,36
192.130,33
460.647,60
18.083.007,16
807.803,68
6.490.268,45
6.490.268,45
2.535.356,38
5
3
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
5
4
Hane Halkına Yapılan Transferler
436.246,72
5
6
Yurtdışına Yapılan Transferler
715.663,54
5
8
Gelirlerden Ayrılan Paylar
1.375.786,84
7.659,28
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Sermaye Transferleri
7
7
1
Yurtiçi Sermaye Transferleri (Teşekküllere Yapılan
Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri
11
240.000,00
240.000,00
38.546.904,68
11
3
Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar
11
4
Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olu
11
99
Diğer Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri
148.090,76
Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
622.773,15
190.491,49
12
12
1
Vergi Gelirleri
12
3
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
12
5
Diğer Gelirler
Amortisman Giderleri
13
13
1
Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
13
2
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderle
İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
14
21,76
38.398.792,16
60.618,77
371.662,89
5.123.452,38
4.653.334,84
470.117,54
7.293.825,89
1
Kırtasiye Malzemeleri
14
2
Beslenme, Gıda Amaçlı Mutfakta Kullanılan Tüketim M
14
3
Tıbbi Ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri
219.133,51
14
4
Yakıtlar, Yakıt Katkıları Ve Katkı Yağlar
94.922,57
14
5
Temizleme Ekipmanları
464.063,58
14
6
Giyecek, Mefruşat Ve Tuhafiye Malzemeleri
328.434,44
14
7
Yiyecek
92.959,74
14
8
İçecek
33.986,15
14
10
Zirai Maddeler
14
11
Yem
14
12
Bakım Onarım Ve Üretim Malzemeleri
14
13
Yedek Parçalar
701.822,22
14
14
Nakil Vasıtaları Lastikleri
200.388,51
14
15
Değişim, Bağış Ve Satış Amaçlı Yayınlar
14
14
16
Spor Malzemeleri Grubu
14
17
Basınçlı Ekipmanlar
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
20
20
1
Gelirlerden Alacaklardan Silinenler
20
2
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
Diğer Giderler
99
99
99
Yukarıda Tanımlanmayan Giderler
600-Gelırler Hesabı
Vergi Gelirleri
1
579.332,74
24.672,01
601.707,23
19.841,70
2.927.110,59
83.743,01
7.899,79
10.285,63
903.522,47
4.000.276,49
3.996.850,44
3.426,05
366.319,92
366.319,92
144.189.429,31
17.881.056,23
1
2
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
8.786.341,39
1
3
Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri
3.569.598,63
1
6
Harçlar
5.524.825,05
1
9
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
3
3
1
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri
3
6
Kira Gelirleri
3
9
Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
4
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler
291,16
34.148.644,61
27.829.107,82
6.096.022,15
223.514,64
488.260,85
43
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
4
4
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışla
4
5
Proje Yardımları
70.235,03
Diğer Gelirler
5
53.933.355,03
5
1
Faiz Gelirleri
5
2
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar
5
3
Para Cezaları
9
Diğer Çeşitli Gelirler
5
418.025,82
1.047.968,43
45.440.029,65
3.746.076,86
3.699.280,09
Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri
11
37.738.112,59
11
3
Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar
11
4
Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olu
11
8
Kur Değişikliği Dışındaki Değer Ve Miktar Değişimleri
11
99
Diğer Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri
192.610,80
37.410.416,43
133.423,70
1.661,66
NET FAALİYET SONUCU
-19.262.878,16
2g- Mizan
KOD
Açıklama
101
Alınan Çekler Hesabı
102
103
BORÇ
ALACAK
B.BAKİYE
A.BAKİYE
452.630,10
452.630,10
0
0
Banka Hesabı
283.714.889,77
271.906.373,23
11.808.516,54
0
Verilen Çekler Ve Gönder-
231.631.638,89
231.635.623,34
0
3.984,45
5.069.200,14
4.722.907,90
346.292,24
0
133.433.210,56
132.878.810,91
554.399,65
0
37.150.709,95
8.897.050,52
28.253.659,43
0
5.380.386,71
1.623.796,40
3.756.590,31
0
1.726.567,63
0
1.726.567,63
0
650.730,45
626.736,02
23.994,43
0
1.513.037,03
132.764,65
1.380.272,38
0
10.407.848,93
7.854.066,50
2.553.782,43
0
me Emirleri Hesabı ( - )
109
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
120
Gelirlerden Alacaklar Hesabı
121
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
122
Gelirlerden Tecilli Ve
Tehirli Alacaklar Hesabı
126
Verilen Depozito Ve
Teminatlar Hesabı
127
Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
140
Kişilerden Alacaklar Hesabı
150
İlk Madde Ve
Malzeme Hesabı
153
Ticari Mallar Hesabı
705.087,28
309.102,20
395.985,08
0
160
Is Avans Ve Kredileri Hesabı
888.360,46
888.360,46
0
0
161
Personel Avansları Hesabı
537.427,17
537.427,17
0
0
162
Bütçe Dışı Avans Ve
673.861,33
68.000,00
605.861,33
0
348.301,65
0
348.301,65
0
75.300.579,27
68.644.764,44
6.655.814,83
0
3.791.581,66
3.791.581,66
0
0
212.942,02
0
212.942,02
0
2.037.833,93
484.887,54
1.552.946,39
0
Krediler Hesabı
165
190
Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı
Devreden Katma Değer Vargısı Hesabı
191
İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı
220
Gelirlerden Alacaklar Hesabı
222
Gelirlerden Tecilli Ve
Tehirli Alacaklar Hesabı
44
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
227
Diğer Faaliyet Ala-
133.700,00
16.712,50
116.987,50
0
6.503.628,45
0
6.503.628,45
0
1.598.700,16
0
1.598.700,16
0
cakları Hesabı
240
Malı Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
241
Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye
250
Arazi Ve Arsalar Hesabı
315.054.696,16
191.001.530,15
124.053.166,01
0
251
Yeraltı Ve Yerüstü Dü-
139.784.628,07
96.531.631,84
43.252.996,23
0
302.999.411,72
148.035.336,07
154.964.075,65
0
12.173.276,23
4.169.580,74
8.003.695,49
0
26.963.126,27
16.832.525,34
10.130.600,93
0
5.575.123,54
983.419,14
4.591.704,40
0
110.963.956,99
251.104.274,59
0
140.140.317,60
47.119.736,61
15.483.239,65
31.636.496,96
0
2.007.892,18
0
2.007.892,18
0
794.093,27
0
794.093,27
0
0
2.007.892,18
0
2.007.892,18
970.347,72
0
970.347,72
0
0
963.149,72
0
963.149,72
zenleri Hesabı
252
Binalar Hesabı
253
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı
254
Taşıtlar Hesabı
255
Demirbaşlar Hesabı
257
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
258
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
260
Haklar Hesabı
264
Özel Maliyetler Hesabı
268
Brikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
294
Elden Çıkarılacak Stoklar
Ve Maddi Duran Varlıklar
299
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
300
Banka Kredileri Hesabı
9.111.682,80
15.977.343,51
0
6.865.660,71
303
Kamu İdarelerine Malı
3.423.803,49
3.423.803,49
0
0
69.161.382,70
87.375.157,33
0
18.213.774,63
1.376.156,78
6.913.992,73
0
5.537.835,95
Borçlar Hesabı
320
Bütçe Emanetleri Hesabı
330
Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı
333
Emanetler Hesabı
15.729.339,39
20.597.389,61
0
4.868.050,22
360
Ödenecek Vergi Ve
4.253.026,58
4.706.764,11
0
453.737,53
9.460.760,78
10.404.632,84
0
943.872,06
949.038,64
1.296.289,58
0
347.250,94
506.917,74
3.529.574,32
0
3.022.656,58
291.259,62
1.241.259,62
0
950.000,00
Fonlar Hesabı
361
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
362
Fonlar Veya Diğer Kamu
İdareleri Adına Yapılan Ta
368
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş
Veya Taksitlendirilmiş V
372
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
381
Gider Tahakkukları Hesabı
2.705.426,96
5.697.818,72
0
2.992.391,76
391
Hesaplanan Katma
2.001.022,22
2.001.022,22
0
0
4.828.871,86
32.022.196,27
0
27.193.324,41
800
3.668.870,96
0
3.668.070,96
1.069.285,75
7.663.533,25
0
6.594.247,50
Değer Vergisi Hesabı
400
Banka Kredileri Hesabı
438
Kamuya Olan Ertelenmiş
Veya Taksitlendirilmiş Borç
472
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
45
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
481
Gider Tahakkukları Hesabı
500
Net Değer Hesabı
522
Yeniden Değerleme
2.978.589,81
15.673.081,85
0
12.694.492,04
526.033.221,04
652.128.149,25
0
126.094.928,21
0
2.670.291,62
0
2.670.291,62
75.620.733,10
141.787.667,33
0
66.166.934,23
5.710.860,34
2.855.430,17
2.855.430,17
0
2.855.430,17
2.855.430,17
0
0
Farkları Hesabı
570
Geçmiş Yıllar Olumlu
Faaliyet Sonuçları Hesabı
580
Geçmiş Yıllar Olumsuz
Faaliyet Sonuçları Hesabı (
591
Donem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ( - )
600
Gelirler Hesabı
60.597.707,42
204.787.136,73
0
144.189.429,31
630
Giderler Hesabı
125.254.958,41
328.407,26
124.926.551,15
0
800
Bütçe Gelirleri Hesabı
35.900,00
103.731.529,13
0
103.695.629,13
805
Gelir Yansıtma Hesabı
103.731.529,13
4.010.237,52
99.721.291,61
0
810
Bütçe Gelirlerinden Ret
3.974.337,52
0
3.974.337,52
0
106.706.741,16
0
106.706.741,16
0
0
106.706.741,16
0
106.706.741,16
199.885.108,00
199.885.108,00
0
0
Ve İadeler Hesabı
830
Bütçe Giderleri Hesabı
835
Gider Yansıtma Hesapları
900
Gönderilecek Bütçe
Ödenekleri Hesabı
901
Bütçe Ödenekleri Hesabı
93.248.366,84
199.955.108,00
0
106.706.741,16
905
Ödenekli Giderler Hesabı
106.706.741,16
0
106.706.741,16
0
910
Teminat Mektupları Hesabı
12.345.547,36
2.984.060,30
9.361.487,06
0
911
Teminat Mektupları
2.984.060,30
12.345.547,36
0
9.361.487,06
Emanetleri Hesabı
920
Gider Taahhütleri Hesabı
43.310.590,10
20.795.015,75
22.515.574,35
0
921
Gider Taahhütle-
20.795.015,75
43.310.590,10
0
22.515.574,35
147.184.790,80
0
147.184.790,80
0
0
147.184.790,80
0
147.184.790,80
ri Karşılığı Hesabı
990
Kiraya Verilen Duran
Varlıklar Hesabı
999
Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı
Toplam
3.533.098.146,02
3.533.098.146,02
1.072.753.256,27
1.072.753.256,27
2h- Mali Yıl Bilançosu
Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Bilançosu
Aktif
Kodu
Pasif
2014
Kodu
Açıklama
Kısa Vadeli Yabancı Kay-
2014
1
Dönen Varlıklar
58.406.053,48
3
10
Hazır Değerler
12.150.824,33
30
Kısa Vadeli İç Mali Borçlar
6.865.660,71
100
Kasa Hesabı
0
300
Banka Kredileri Hesabı
6.865.660,71
101
Alınan Çekler Hesabı
0
303
102
Banka Hesabı
103
105
46
Açıklama
Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - )
Döviz Hesabı
naklar
Kamu İdarelerine
Mali Borçlar Hesabı
Kısa Vadeli Dış
44.195.230,38
0
11.808.516,54
31
-3.984,45
32
Faaliyet Borçları
18.213.774,63
320
Bütçe Emanetleri Hesabı
18.213.774,63
0
Mali Borçlar
0
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
106
108
109
11
12
120
121
122
126
127
Döviz Gönderme Emirleri
Hesabı ( - )
Diğer Hazır Değerler Hesabı
Banka Kredi Kartlarından
Alacaklar Hesabı
Menkul Kıymet ve Varlıklar
Faaliyet Alacakları
Gelirlerden Alacaklar Hesabı
Gelirlerden
Takipli
Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı
natlar Hesabı
Diğer Faaliyet Alacakları
Hesabı
Kurum Alacakları
14
Diğer Alacaklar
15
150
33
0
330
346.292,24
333
0
36
34.315.211,45
360
554.399,65
361
28.253.659,43
362
3.756.590,31
368
1.726.567,63
23.994,43
0
Kişilerden Alacaklar Hesabı
Stoklar
İlk Madde Ve Malzeme Hesabı
37
372
38
1.380.272,38
381
1.380.272,38
39
2.949.767,51
391
2.553.782,43
4
Ticari Mallar Hesabı
395.985,08
40
16
Ön ödemeler
954.162,98
400
161
162
Is Avans Ve Kredileri Hesabı
Personel Avansları Hesabı
Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı
Mahsup
165
0
41
0
43
190
191
Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı
Emanetler Hesabı
10.405.886,17
5.537.835,95
4.868.050,22
Ödenecek Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
Ödenecek Vergi Ve Fonlar
Hesabı
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
Fonlar Veya Diğer Kamu
İdareleri Adına Yapılan Ta
4.767.517,11
453.737,53
943.872,06
347.250,94
miş Veya Taksitlendiril-
3.022.656,58
Kıdem Tazminatları Karşılığı Hesabı
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Hesabı
Gider Tahakkukları Hesabı
Gider Tahakkukları Hesabı
Diğer Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar
Hesaplanan Katma Değer
Vergisi Hesabı
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli İç Mali Borçlar
Banka Kredileri Hesabı
Uzun
Vadeli
Dış
Mali
Borçlar
Diğer Borçlar
950.000,00
950.000,00
2.992.391,76
2.992.391,76
0
0
50.150.134,91
27.193.324,41
27.193.324,41
0
3.668.070,96
Kamuya Olan Ertelenmiş
605.861,33
438
Veya
Taksitlendirilmiş
3.668.070,96
Borç
Dönemine
Ak-
tarılan Avans Ve Krediler
348.301,65
47
Hesabı
19
lar
Vadesi Geçmiş, Ertelen-
153
160
Emanet Yabancı Kaynak-
miş V
Verilen Depozito Ve Temi-
13
140
Ala-
caklar Hesabı
0
Diğer Donen Varlıklar
Devreden Katma Değer
Vergisi Hesabı
İndirilecek Katma Değer
Vergisi Hesabı
2
DURAN VARLIKLAR
21
Menkul Varlıklar
22
Faaliyet Alacakları
6.655.814,83
472
6.655.814,83
48
0
247.278.913,86
0
1.882.875,91
481
Kıdem Tazminatları Karşılığı Hesabı
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Hesabı
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları Hesabı
6.594.247,50
6.594.247,50
12.694.492,04
12.694.492,04
5
OZ KAYNAKLAR
211.339.602,05
50
Net Değer/Sermaye
126.094.928,21
500
Net Değer Hesabı
126.094.928,21
47
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
220
222
227
Gelirlerden Alacaklar Hesabı
Gelirlerden Tecilli Ve
Tehirli Alacaklar Hesabı
Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
23
Kurum Alacakları
24
Mali Duran Varlıklar
240
Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
212.942,02
52
1.552.946,39
522
116.987,50
57
0
570
8.102.328,61
58
6.503.628,45
580
Yeniden Değerleme Farkları
Yeniden Değerleme
Farkları Hesabı
Geçmiş Yıllar Olumlu
Faaliyet Sonuçları
Geçmiş Yıllar Olumlu
Faaliyet Sonuçları Hesabı
Geçmiş Yıllar Olumsuz
Faaliyet Sonuçları
2.670.291,62
2.670.291,62
66.166.934,23
66.166.934,23
-2.855.430,17
Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet So-
-2.855.430,17
nuçları Hesabı (
Mal Ve Hizmet Üre241
ten Kuruluşlara Ya-
1.598.700,16
59
Donem Faaliyet Sonuçları
19.262.878,16
tırılan Sermaye
25
Maddi Duran Varlıklar
236.492.418,07
590
250
Arazi Ve Arsalar Hesabı
124.053.166,01
591
251
252
253
Yeraltı Ve Yerüstü
Düzenleri Hesabı
Binalar Hesabı
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı
254
Taşıtlar Hesabı
255
Demirbaşlar Hesabı
256
257
258
26
manlar Hesabı ( - )
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar Hesabı
264
Özel Maliyetler Hesabı
28
29
294
299
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
Ve Maddi Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
Aktif Toplamı
0
Sonucu Hesabı ( - )
Pasif Toplamı
305.684.967,34
4.591.704,40
0
-140.140.317,60
31.636.496,96
794.093,27
2.007.892,18
794.093,27
-2.007.892,18
0
ra Ait Giderler
Elden Çıkarılacak Stoklar
Donem Olumsuz Faaliyet
10.130.600,93
Gelecek YıllaAmortisman Hesabı
19.262.878,16
8.003.695,49
Varlıklar Hesabı
Birikmiş Amortis-
yet Sonucu Hesabı
154.964.075,65
Diğer Maddi Duran
260
268
43.252.996,23
Donem Olumlu Faali-
7.198,00
970.347,72
-963.149,72
305.684.967,34
48
Kodu
Açıklama
Kodu
Açıklama
9
NAZIM HESAPLAR
285.768.593,37
2014
9
NAZIM HESAPLAR
285.768.593,37
2014
90
Ödenek Hesapları
106.706.741,16
90
Ödenek Hesapları
106.706.741,16
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
900
905
91
910
Gönderilecek Bütçe
0
Ödenekleri Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı
901
106.706.741,16
1 Teminat Mektupları
Emanetleri Hesabı
Teminat Mektupları Hesabı
91
9.361.487,06
911
9.361.487,06
92
92
Taahhüt Hesapları
22.515.574,35
921
920
Gider Taahhütleri Hesabı
22.515.574,35
99
147.184.790,80
999
99
990
Kiraya Verilen Duran Varlıklar
Kiraya Verilen Duran
147.184.790,80
Varlıklar Hesabı
Toplam
285.768.593,37
Bütçe Ödenekleri Hesabı
1
Teminat
106.706.741,16
Mektupları
9.361.487,06
Emanetleri Hesabı
Teminat Mektupları Ema-
9.361.487,06
netleri Hesabı
Taahhüt Hesapları
22.515.574,35
Gider Taahhütleri Karşılı-
22.515.574,35
ğı Hesabı
Kiraya Verilen Duran Var-
147.184.790,80
lıklar
Diğer
Nazım
Hesaplar
147.184.790,80
Karşılığı Hesabı
Toplam
285.768.593,37
2ı- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Gerçekleşmeleri
EKO
Fonksiyonel
1
Personel Giderleri
1
3
4
5
6
7
8
10
TOPLAM
6.476.873,03
4.723.103,43
4.988.316,60
5.051.365,86
1.592.183,44
230.150,78
1.097.476,84
0
24.159.469,98
886.992,45
728.481,67
865.591,97
869.069,34
227.384,96
35.189,16
174.225,05
0
3.786.934,60
8.931.829,73
1.147.833,30
5.406.589,46
11.715.660,50
4.622.605,64
34.126,51
7.459.505,36
1.193.540,53
40.511.691,03
141.215,10
36.595,96
683.282,40
1.971.556,96
0
0
11.242,33
0
2.843.892,75
Sosyal Güvenlik
2
Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
3
Mal Ve Hizmet
Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
715.663,54
259.678,37
2.906.784,81
0
400.000,00
421.980,06
6.274.189,26
6
Sermaye Giderleri
665.748,96
451.684,98
14.990.235,34
11.434.765,35
0
0
1.020.808,41
2.754,00
28.565.997,04
7
Sermaye Transferleri
564.566,50
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
564.566,50
9
Yedek Ödenekler
Toplam
1.570.082,48
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
19.237.308,25
7.087.699,34
27.649.679,31
31.302.096,38
9.348.958,85
299.466,45
10.163.257,99
1.618.274,59
106.706.741,16
2j- Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Gerçekleşmeleri
Başlangıç
Yılsonu
Gerçekleşme
Özel Kalem Müdürlüğü
5.294.000,00
2.700.385,34
2.657.185,52
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
1.756.000,00
1.800.100,00
1.010.984,72
Hukuk İşleri Müdürlüğü
721.000,00
730.500,00
439.267,58
6.178.000,00
3.944.677,18
3.807.175,36
Fen İşleri Müdürlüğü
58.520.000,00
57.942.143,46
23.177.205,24
Mali Hizmetler Müdürlüğü
16.087.000,00
11.212.772,14
6.986.137,46
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
4.690.000,00
5.973.552,03
3.529.488,40
İtfaiye Müdürlüğü
3.190.000,00
3.746.781,90
3.371.935,54
Park Bahçe Müdürlüğü
6.915.000,00
7.114.966,66
4.377.414,66
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
26.696.000,00
31.591.938,27
22.144.016,88
Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.235.000,00
11.540.544,86
11.496.989,86
6.216.000,00
6.167.046,69
2.925.609,79
504.000,00
540.135,38
418.249,54
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
49
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Yazı İşleri Müdürlüğü
2.424.000,00
2.000.812,13
1.640.051,40
Zabıta Müdürlüğü
3.940.000,00
3.990.000,00
3.715.763,80
405.000,00
420.386,09
412.951,20
8.187.000,00
8.188.297,78
2.653.438,49
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
0
5.392.914,57
4.352.256,13
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
0
8.566.507,03
7.106.408,65
Sağlık İşleri Müdürlüğü
0
691.946,16
484.210,94
161.958.000,00
174.256.407,67
106.706.741,16
Hal Müdürlüğü
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Toplam
3- Mali Denetim Sonuçları
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi doğrultusunda Meclis Denetim Komisyonu tarafından
yürütülen denetim faaliyet raporu hazırlık süreci devam etmekte olup Nisan 2015 Meclis oturumunda bilgi verilecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 68. maddesi doğrultusunda Sayıştay tarafından yürütülen 2014 mali yılı denetimi tamamlanmış olup rapor aşamasına
gelmiştir. İç Denetçi tarafından 2014 yılında, tahsilat ve nakdin korunması denetimi yapılmış, Katı
Atık Bertaraf Ücreti tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgili inceleme raporu düzenlenmiştir.
4- Diğer Hususlar
Açıklama
Kentsel Hizmetler Aş
28.078.833,62
61.358,77
1. Yurtiçi Satışlar
27.837.726,58
61.358,77
241.107,04
0,00
3. Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
-279.946,02
0,00
1. Satıştan İadeler (-)
0,00
0,00
2. Satış Iskontoları (-)
-279.946,02
0,00
C- NET SATIŞLAR
27.798.887,60
61.358,77
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
26.408.221,26
43.758,20
5.970.014,73
0,00
14.468.595,58
0,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
2.917.971,61
43.758,20
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
3.051.639,34
0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
1.390.666,34
17.600,57
1.528.977,71
38.489,08
754.538,08
0,00
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
774.439,63
38.489,08
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
-138.311,37
-20.888,51
379,47
21,36
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR
1. Kambiyo Gelirleri
0,00
0,00
3. Faiz Gelirleri
0,00
21,36
379,47
0,00
0,00
0,00
1. Kambiyo Zararları
0,00
0,00
2. Diğer Olağan Gider ve Zararlar
0,00
0,00
275.574,49
0,00
275.574,49
0,00
10. Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
50
Hizmet Grupları Aş
A- BRÜT SATIŞLAR
-413.506,39
-20.867,15
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
39.335,45
0,00
1. Önceki Dönem Gelir ve Karlar
0,00
0,00
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
0,00
3. Hasar Tazminatları
0,00
39.335,45
0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
284.403,16
1.450,10
1. Önceki Dönem Gider ve Zararlar
41.889,08
0,00
242.514,08
1.450,10
-658.574,10
-22.317,25
2. D. Olağandışı Gider ve Zararları (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1 Özel Kalem Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
02- SGK Dev. P. G.
03- Mal ve Hizmet A. G.
06- Sermaye G.
TOPLAM:
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
718.529,67
812.000,00
52.750,00
759.250,00
773.803,02
101,92
66.929,69
84.000,00
11.719,00
72.281,00
68.452,15
94,70
3.973.808,44
4.168.000,00
2.687.662,42
1.480.337,58
1.814.930,35
122,60
86.091,62
230.000,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
4.845.359,42
5.294.000,00
2.982.131,42
2.311.868,58
2.657.185,52
114,94
Aktarma *: Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğüne ödenek aktarması yapılmıştır.
Müdürlüğümüz çalışmaları; Belediye Başkanının çalışma programının hazırlanıp kusursuzca işlemesinin sağlanması, protokol ve dış paydaşlarla ilgili işlerin, program ve organizasyonlarının planlama ve uygulamasının sağlanması, Başkanlık Makamı ve birimler arası koordinasyon toplantılarının organize edilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi, Başkanlık Makamının tüm yazışmalarının,
mali iş ve işlemlerinin yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.
05.06.2014 tarih, 96 sayılı Meclis Kararı ile daha önce Müdürlüğümüz görevleri arasında tanımlanan “Kültür ve Sanat” ve “Dış İlişkiler” fonksiyonu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 2014 yılı Performans Programında tanımlanan C1116. Kültür Sanat Faaliyetleri, C112.
Seramik Müzesi, C121. Uluslararası Troia Festivali, C125. Çanakkale Bienali ve C126. Çocuk Bienali
proje/faaliyetleri ilgili müdürlükçe yürütülmüştür.
Yıl içinde Başkanlık makamına sözlü, yazılı ve e-posta yoluyla iletilen 400 adet tebrik, istek, şikâyet
ve talepler değerlendirilmiş ve tümüne tercih ettikleri iletişim kanalı aracılığı ile geri bilgilendirme
sağlanmıştır.
Yıllık Protokol, Program, Etkinlik Katılım Çizelgesi
Makamda verilen randevu
864
Nişan, Nikâh ve Düğün Törenlerine Katılım
28
Sempozyum, Çalıştay, Kent Konseyi vb. toplan-
26
Encümen ve Meclis Toplantıları
56
62
Resmi Kurumlarca düzenlenen tören ve programlara katılım
76
Basın Açıklaması ve TV programları
28
Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaret, Etkinliklerine Katılım
66
Makam Dışında Yapılan Ziyaretler
312
Spor Karşılaşmasına Katılım
10
Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılım
56
Katılım gösterilemeyen açılış, düğün, doğum, anma, sergi, göre-
468
tılara katılım
Çalışma alanlarında yapılan teknik incelemeler
ve seçilme-atanma vb. durumlar için gönderilen kutlama mesajları
Katılım Sağlanan Açılışlar
89
Cenaze Törenine Katılım
35
Semt Kahvelerinde Vatandaşla Buluşma
14
(Sergi, İşyeri, Tören, Kermes vb.)
Eğitim Kurumlarına Ziyaretler ve Eğitim Ku- 27
rumlarınca Başkanlık Makamına Yapılan Ziyaretler
Yakınlarını kaybedenler için taziye mesajı
418
51
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Yurt İçi ve Yurt Dışı Programları:
Yıl içinde gerek kentimizin tanıtılması gerekse belediye hizmetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımları yapılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı fuar, seminer ve toplantılara katılım sağlanmıştır.
•
30 Ocak-02 Şubat 2014 Emitt Fuarı - İstanbul
•
09 Mayıs-11 Mayıs 2014 Geleneksel Mayıs Şenliği Kardeş kent Osnabrück-Almanya
•
12 Mayıs – 14 Mayıs 2014 Atık Su Arıtma Tesisi İnceleme Gezisi Budapeşte- Macaristan
•
24 Mayıs 2014 Tarihi Kentler Birliği İstanbul Toplantısı
•
14 Haziran-15 Haziran 2014 Belediye Başkanları Toplantısı Eskişehir
•
22 Ağustos-23 Ağustos 2014 Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Samsun
•
3-7 Eylül 2014 Seramik Bienali Faenza İtalya
•
26-28 Eylül 2014 Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Kayseri
•
24-25 Ekim 2014 Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Erzurum
•
23 Kasım 2014 Kadıköy Tasarım Atölyesi (TAK) İnceleme Gezisi İstanbul
•
25-27 Kasım 2014 Greenpeace davetiyle Almanya Yenilenebilir Enerji Ajansı faaliyetleri
inceleme programı Münih – Almanya
•
14-17 Aralık 2014 Katık Atık Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisleri İnceleme Londra İngiltere
1.2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
01- Personel G.
0,00
0,00
725.795,00
725.795,00
790.169,93
108,87
02- SGK Dev. P. G.
0,00
0,00
156.100,00
156.100,00
118.754,24
76,08
03- Mal ve Hizmet A. G.
0,00
0,00
6.371.185,04
6.371.185,04
5.908.103,64
92,73
04- Faiz G.
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
06- Sermaye G.
0,00
0,00
427.000,00
427.000,00
289.380,84
67,77
TOPLAM:
0,00
0,00
7.682.080,04
7.682.080,04
7.106.408,65
92,51
Aktarma *: 2014/96 karar no, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim M., Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler M., Fen İşleri M, Mali Hizmetler M., İtfaiye M., Park ve Bahçeler M., Su ve Kanalizasyon M., Temizlik İşleri M.,
Ulaşım Hizmetleri M., Veteriner İşleri M., Yazı İşleri M, Hal M, Emlak ve İstimlak M. ödenek aktarması yapılmıştır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 05.06.2014 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulmuştur. Müdürlük, proje hazırlık, ihale, satın alma ve piyasa fiyat araştırma, makine ikmal atölyesi, marangozhane, elektrik atölyesi, hizmet binaları genel ihtiyaçların karşılanması gibi temel fonksiyonlarda hizmet vermektedir.
E131. Araç Parkı Yönetimi
Destek Hizmetleri kapsamında, Makine İkmal Bakım Onarım Şefliği Atölyesi, Belediyemize ait her
türlü araç ve iş makinesinin sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda bir yıl içinde 1834
adet iş emri açılmış olup, bunların 904 adedi kendi bünyemizde, 934 adedi dış servislerde tamir,
bakım ve onarımları, yağ, lastik, akü vb. ihtiyaçları karşılanmıştır.
101 adet aracımız trafik muayenesinden, 104 adet aracımız egzoz muayenesinden geçirilmiştir. 170
Araca trafik sigortası, 3 Araca zorunlu koltuk sigortası, 1 itfaiye aracına kasko yapılmıştır.
Yıl içinde müdürlük tarafından kullanılmak üzere araç parkımıza, 1 adet belediye otobüsü, 1 adet
vakumlu süpürge, 1 adet itfaiye aracı, 4 adet motosiklet alımı gerçekleştirilmiştir.
52
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
2013
2014
Atölye İş Emri
827
904
Dış Servis İş Emri
762
934
Toplam İş Emri
1589
1834
E132. Araç Takip Sistemi
Araçlarımızı etkin ve verimli kullanmak amacıyla kurulan araç takip sistemi (ATS) tüm araçlarımıza takılmıştır.
E131. Araç Parkı Yönetimi
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
947.941,31
06 Sermaye Giderleri
281.864,24
TOPLAM:
1.229.805,55
Atölye
Belediyemiz diğer hizmet birimleri tarafından yürütülen hizmet, faaliyet ve projeler kapsamında
ihtiyaç duyulan kent mobilyaları, tel örgü, korkuluk, yağmur ızgarası, spor alanları, park ve diğer
yeşil alanlarda bulunan metal aksamlı alet, araç ve gereçlerin bakımları, yeni imalatları Atölye
Birimi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, okul, cami gibi kent genelinde ortak kullanım alanları
ve belediyemiz hizmet binaları, sosyal ve kültür tesislerimizin metal aksamlı bakım, onarım ve
imalatları yapılmaktadır.
Marangozhane
Belediye Birimleri ve hizmet tesislerinin ayrıca Camiler, okullar, vakıflar, dernekler, muhtarlıklar,
sivil toplum örgütleri, sosyal yaşam evlerinin ahşap aksamlarının (Masa, dolap, pergola, kapı, pano,
paravan, banko, bank, tabela) yapım, bakım onarım ve tefrişatlarının yenilenmesi yapılmıştır. Kentimizde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına ve rehabilitasyon merkezlerine ÇABAM Tahta At
Atölyesi tarafından oyuncaklar yapılmıştır.
Elektrik İşleri
Belediye etkinlik ve faaliyetleri içinde gerekli durumlarda ve özel görevlendirmeler kapsamında
ses düzenleri kurulmuştur. Belediyeye ait bina, tesis, park ve alanların aydınlatmalarını kurmak,
kontrol ve bakımları yapılmıştır. Belediye sınırları içinde; belediye anons sisteminin kurulup, bakım ve onarımı ve periyodik kontrollerini yapılmıştır. Belediyeye ait bina ve tesislerde periyodik
reaktif kontrolleri yapılıp, arızaları giderilmiştir. Belediyeye ait jeneratörlerin bakımları yapılıp,
çalışmaları sağlanmıştır. Belediyeye ait telsiz ve telsiz sistemlerinin bakımı ve işletilmesinin devamlılığı sağlanmıştır.
İhale Birimi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, Belediyemizin tüm mal, hizmet, danışmanlık ve
yapım işleri ihaleleri yürütülmektedir. Bu kapsamda yıl içinde yapım (19), mal alımı (49), hizmet
(29) ve danışmanlık (1) olmak üzere toplam 98 ihale işlemi gerçekleştirilmiştir.
Toplam İhale Sayısı
98
Açık İhale Usulü Sayısı
87
Belli İstekliler İhale Usulü Sayısı
3
Pazarlık İhale Usulü Sayısı
8
53
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Satın Alma Ve Piyasa Fiyat Araştırma Birimi
Belediyemiz hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda kırtasiye, büro makine ve teçhizat, bilişim ekipmanları ilgili birim tarafından temin edilmiştir.
İdari İşler Amirliği
Belediyemiz ana hizmet binası ve balık hali üzeri hizmet binasının, toplum merkezleri, yazar sanatçı evi, seramik müzesi ve hizmet yürütülen tüm binaların bakım onarım( Klima, asansör, tefrişat, vs.) temizlik, haberleşme, ısınma, aydınlatma hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
sağlamak, kentte bulunan STK, öğretim kurumları ve toplum örgütlerinin ihtiyaçlarının olanaklar
doğrultusunda karşılamak.
1.3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
BÜTÇE BİLGİLERİ
01- Personel G.
02- SGK Dev. P. G.
03- Mal ve Hizmet A. G.
04- Faiz G.
06- Sermaye G.
TOPLAM:
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
1.273.266,74
1.453.000,00
0,00
1.453.000,00
803.915,46
55,33
42.040,11
48.000,00
0,00
48.000,00
47.375,29
98,70
154.049,55
253.000,00
1.000,00
252.000,00
159.544,18
63,31
31.971,22
2.000,00
0,00
2.000,00
149,79
7,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.501.327,62
1.756.000,00
1.000,00
1.755.000,00
1.010.984,72
57,61
Aktarma *: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılmıştır.
Çanakkale Belediye Başkanlığı personeli Memur, İşçi ve Sözleşmeli çalışanlardan oluşmaktadır.
31.12.2014 tarihi itibariyle 271 memur, 24 sözleşmeli ve 241 işçi olmak üzere toplam 536 personelden oluşmaktadır. Yıl içinde 536 personelin %50,50 ‘sini Memurların, %44,90‘nın İşçilerin ve
%4,6‘sının ise Sözleşmeli personelden oluştuğu görülmektedir.
Statü
2013
2014
Memur
268
271
Sözleşmeli
13
24
İşçi
248
241
Toplam
529
536
Yıl içinde belediyemiz bünyesinde Devlet Memuru statüsündeki 9 Personelimiz Açıktan atama
veya nakil olmak suretiyle görevine başlamıştır. 2014 yılı içerisinde 12 sözleşmeli personelimiz
Birimlerden gelen talep üzerine Meclis Kararına istinaden görevlerine başlatılmıştır.
Yıllara Göre İşe Alınma Durumları
Statü
54
2013
2014
Memur
46
9
Sözleşmeli
8
12
İşçi
32
2
Toplam
86
23
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Yıllara Göre İşten Ayrılma Durumu
Yıl içinde çalışanlarımızdan 6 memur, 1 sözleşmeli ve 9 işçi olmak üzere toplam 16 çalışanımız
emeklilik, statü değişikliği, istifa, nakil, vefat vb. nedenlerle aramızdan ayrılmıştır.
Statü
2013
2014
Memur
4
6
Sözleşmeli
36
1
İşçi
12
9
Toplam
52
10
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş Yeri Hekimliği sözleşmesi işlemleri; Memur
personelin atama, terfi, kadro değişiklikleri, intibak, mal bildirimleri, vekâleten görevlendirmeler, yurt içi ve yurt dışı izinler ve pasaport işlemleri, İşçilerin; aylık işgücü çizelgelerinin İş-Kur’a
gönderilmesi, iş akti fesh işlemleri, Sözleşmeli personelin sözleşmelerin hazırlanması ile tüm
personelin kurum içi yer değiştirme ve görevlendirmeleri, performans değerlendirme, disiplin
işlemleri, yıllık izin, emeklilik ve istifa işlemleri, ödül, cezalara ilişkin işlemleri yapılmıştır. Yapılan
İşlemlere dair Sayısal veriler aşağıdadır.
İşlemler
2014
Terfi ve İntibak
316
İzin ve İstirahat
1368
Görevlendirme, Vekâlet ve Atama
192
Emeklilik (Memur)
3
Disiplin Cezası
8
Kuruma Gelen Nakil
9
Kurumdan Giden Nakil
3
Mahkeme Kararları(Personele İlişkin)
7
İşçi İş Akdi Fesihleri ve Emeklilik İşlemleri
4
3308 Sayılı Meslek Eğitim
52
Memur Maaş ve sosyal Denge Tahakkuk İşlemleri
3240
İşçi Maaş ve Mesai Tahakkuk İşlemleri
2892
Meclis ve Encümen Huzur Hakları Tahakkuk İşlemleri
372
Komisyon Tahakkuk İşlemleri
84
Memur - İşçi İcra Takip İşlemleri
25
Kıdem ve İhbar Tazminatı Tahakkuk İşlemleri
8
2014 Yılında verilen Eğitim Sayısı
24
2014 Yılında kişi başına düşen Eğitim Saati
14
2014 Yılındaki toplam verilen Eğitim Saati
7504
55
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
E123. Sürekli Hizmet İçi Eğitim
Belediyemiz çalışanları yıl içinde gerek yerinde gerekse dışarıda aşağıda belirtilen eğitim programlarına katılım göstermiştir.
2014 yılı içinde yapılan hizmet içi eğitim alanları ve katılımcılara ilişkin tablo aşağıda belirtilmiştir.
Hizmet içi eğitim tablosu
No
Eğitim Adı
Katılımcı
1
Araç Takip Sistemi
2
5393 Belediye Mevzuatı
3
İhale Mevzuatı
4
Teknik Dağcılık
5
İş Sağlığı ve Güvenliği
6
İnsan Kaynakları Yönetimi
7
Bütçe/Performans/Stratejik Plan Hazırlık
8
Zabıta Mevzuatı
9
Katılımcı Bütçe Eğitimi
10
11
Gün
Toplam Saat
15
1
120
7
2
112
56
3
1.344
6
30
1.440
299
1
2.392
1
8
64
52
1
416
2
5
80
29
1
232
2.Call Center Zirvesi
8
1
64
İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsat Eğitimi
3
4
96
12
Eğitim Semineri-İtfaiye Mevzuatı
1
5
40
13
Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi
4
5
160
14
Zabıta Mevzuatı
6
5
240
15
İhale Mevzuatı
1
5
40
16
Yönetici Asistanlığı ve Sekreterlik Zirvesi
1
1
8
17
Temel arama Kurtarma Eğitimi
8
1
64
18
Temel Yangın Güvenliği
3
1
24
19
Tarihi Yapıların İmarı - KUDEP
20
İletişim ve Konuşma
21
Dalıcı Eğitimi */** Yıldızlı
22
İç Kontrol Eylem Planı
23
Temel İşaret Dili Eğitimi
Toplam
3
4
96
10
1
80
8
40
2.560
42
6
2.016
13
11
1.144
578
142
12.832
E123. Sürekli Hizmet İçi Eğitim
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
62.219,00
TOPLAM:
62.219,00
1.4. Yazı İşleri Müdürlüğü
BÜTÇE BİLGİLERİ
2013
Gerçek
2014
2014
Tahmin
Aktarma *
01- Personel G.
670.699,23
02- SGK Dev. P. G.
126.863,26
161.000,00
03- Mal ve Hizmet A. G.
925.259,76
1.346.000,00
2.000,00
2.000,00
04- Faiz G.
06- Sermaye G.
TOPLAM
875.000,00
68.100,00
2014
Bütçe
Gerçek
Gerçekleşme
(%)
806.900,00
679.639,46
84,23
12.000,00
149.000,00
111.171,12
74,61
432.587,87
913.412,13
849.240,82
92,97
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
1.722.822,25
2.424.000,00
514.687,87
1.909.312,13
1.640.051,40
85,90
Aktarma *: Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılmıştır.
56
2014
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Meclis Kalemi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği kapsamında meclis toplantılarının düzenlenmesi, evrakların hazırlanması ve yasal tariflerde
belirtilen süre ve kurallara uygun olarak sonuçlandırılması kapsamında toplam 14 oturum gerçekleştirilmiş, 237 karar alınmıştır. Kararların 95’i oy çokluğu, 142’si oy birliğidir.
Meclis
Oturum Sayısı
Toplam
Karar
14
Karar
Kabul
Red
Komisyona
Toplam
Oy Çokluğu
Oy Birliği
188
17
32
237
95
14
Encümen Kalemi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesin kapsamında yapılan encümen
toplantılarının düzenlenmesi evrakların hazırlanması işlem ve işleyişini kapsamında 701 teklif
karar altına alınmıştır.
Encümen
Toplam
Karar
Ceza
Olumlu
Olumsuz
Verilmesi
Verilmemesi
518
16
127
19
Süre Ver.
İnceleme
11
10
Genel Gelen- Giden Evrak: Belediyemiz kurum dışı ve kurum içi yazışmalarının sevk ve idaresi
yapılmış yıl içinde kurumumuza 15.661 resmi evrak girişi, kurumumuzdan da 16.027 resmi evrak
çıkışı gerçekleşmiştir.
Evlendirme Hizmetleri: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Medeni Kanunu, Hıfzı Sahha Kanunu Tanımlı Görev, Yetki ve Sorumlu Çerçevesinde evlenmek üzere birime başvuran çiftlerin uygunluğu
ve idari işlemlerini tamamladıktan sonra nikâh kıyılması iş ve işlemleri kapsamında yıl içinde;
2013
2014
Düzenlenen İzin Belgesi
126
132
Başvuru Sayısı
996
990
Gerçekleştirilen Nikâh
824
829
Yabancı Evlilik
27
25
Nikâh Salonunda Kıyılan Nikâh
598
598
Nikâh Salonu Dışında Kıyılan Nikâh
226
217
Evlendirme Hizmetleri
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
66.467,15
TOPLAM:
66.467,15
57
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
1.5. Mali Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
2.495.000,00
70.000,00
2.425.000,00
2.592.336,38
106,90
342.317,02
410.000,00
10.400,00
399.600,00
407.166,14
101,89
1.270.213,16
1.895.000,00
386.605,13
1.508.394,87
1.334.587,23
88,48
276.690,17
140.000,00
140.000,00
141.030,61
100,74
1.395.906,87
1.867.000,00
87.575,00
1.779.425,00
1.570.082,48
88,24
04- Faiz G.
05- Cari Transferler G.
2014
2.034.379,28
02- SGK Dev. P. G.
03- Mal ve Hizmet A. G.
2013
06- Sermaye G.
386.133,47
405.000,00
67.000,00
338.000,00
376.368,12
111,35
07- Sermaye Transfer G.
175.000,00
775.000,00
0,00
775.000,00
564.566,50
72,85
0,00
8.100.000,00
0,00
8.100.000,00
0,00
0,00
5.880.639,97
16.087.000,00
15.465.419,87
6.986.137,46
45,17
09- Yedek Ödenek
TOPLAM
Aktarma *: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 2014/96 karar no, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılmıştır.
E141. Bilgi İşlem Donanım ve Standardizasyon
Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan bilgisayar ve çevre birimlerinin yazılım ve donanım
sorunları birimimiz tarafından yapılan müdahalelerle giderilmiştir.
Bakımı Yapılan Sunucu ve
Kesintisiz Güç Kaynağı
Donanım Sorunu
Giderilen Cihaz Sayısı
4 adet K.G.Kaynağı
7 adet Sunucu
(Bilgisayar - Yazıcı)
Yazılım Sorunu
Giderilen Cihaz Sayısı
Ağ Bağlantı Sorunu Giderilen
Cihaz Sayısı
Bakımı Yapılan
Yazılımlar
NETCAD, SAM-
65
220
15
PAŞ, Web Sitesi,
Sıramatikler
Belediyemizde kullanılmakta olan bilgisayar ve donanımlardan teknolojik ömrünü doldurmuş
olanların revize edilmesi kapsamında bilgisayar, yazıcı, klavye, mouse ve sarf malzemesi alımı
yapılmıştır.
E142. Kent Bilgi Sistemi
Otomasyon sisteminde kayıtlı olan mükelleflerin sicil kodlarının standardizasyonu (Sicil kodlarının gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde ise vergi kimlik numarası olarak güncellenmesi) için çalışmalar devam etmektedir. Bu faaliyetin daha hızlı yürütülebilmesi için birimlere
tarafımızdan eğitim verilmiştir. 2014 yılı boyunca 10.301 sicil birleştirilmiş, yılsonu itibari ile sicil
kodu standart hale getirilmiş 104.868 mükellefimiz bulunmaktadır. Bu sayede T.C. kimlik numarası
ile standart hale getirilen sicillerin N.V.İ. servislerinden güncel adreslerine erişim sağlanabilmektedir.
Kumkale ve Erenköy Belediyeleri, köy statüsüne döndüğü için emlak beyanları belediyemiz otomasyon sistemine aktarılmış böylece hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi sağlanmıştır.
2013 yılı Mayıs ayında başlayıp, 2014 yılı Eylül ayında tamamlanan Coğrafi Bilgi Sistemi saha çalışmasıyla 17.900 bina ve 64.995 bağımsız birim kaydı güncellenmiştir. Yeni yapılan ve/veya yıkılan
binalara ait kayıtların işlenmesi ve güncellenmesi işi sürekli bir faaliyet olarak devam etmektedir.
Otomasyon üzerinde yapılan beyan, abonelik, tahakkuk, tahsilat, üyelik vb. işlemler numarataj
bilgileri ve güncel sicil bilgileri üzerinden yürütülmektedir.
Birimlerin kullandığı otomasyon menülerinin (Emlak modülü hariç) tamamı numarataj tabanlı
çalışabilir hale getirilmiştir.
58
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
E 143 Otomasyon Sistemleri
2011 yılından itibaren kullanılmaya devam eden yeni otomasyon sisteminde yeni yasa düzenlemeleri, yeni yönetmelikler ve yönergelerle birlikte güncellemeler ve uyarlamalar yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle ilgili personele eğitim verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. Otomasyon
sistemindeki güvenlik ve gizlilik çalışmalarının yanı sıra, güncellemeler, bakımlar ve oluşan sorunlara müdahaleler gerek tarafımızdan gerekse otomasyon firmasının teknik destek ekibi tarafından
çözülmüştür.
2014 yılında YBS otomasyonu kapsa-
Bildirim Sayısı
Çözümlenen
İptal Edilen
Bekleyen
mında firmaya gönderilen bildirimler
621
610
11
0
Çanakkale Marina’ya gelen yerli ve yabancı tekne sahiplerinin işlemlerini hızlı ve güvenilir bir
şekilde gerçekleştirmeleri için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü – Yat Limanı Birimi’nde kullanılan
bilgisayarların otomasyon sistemine güvenli erişimi sağlanmış ve kullanılan menülerde güncellemeler yapılmıştır.
Personelin belediye ağına bağlı herhangi bir bilgisayardan kendilerine tanımlanmış olan ve yetki tanımları yapılmış kullanıcıları ile oturum açabilmelerine olanak sağlayan Active Directory ve
Domain Controller sunucusunun bakım ve güncellemesi yapılmıştır. Ayrıca bu sunucu ile failover
çalışan ikincil bir sunucu daha kurulmuştur.
Belediye bünyesindeki sunucu ve bilgisayarlara içeriden ya da dışarıdan bulaşması muhtemel kötücül yazılımları önlemek üzere merkezi yönetimli virüs koruma sistemi lisanları güncellenmiş ve
virüs koruma güvenlik merkezi konsolu üzerinden oluşturulan görevlerle otomatik güncelleme ve
tarama işlemleri oluşturulmuştur.
Belediyemizin “teknik” birimlerinde kullanılan NETCAD uygulamalarının mevzuat değişiklikleri
ile birlikte teknolojik değişimlere ayak uydurması ve daha verimli kullanılabilmesi adına ihtiyaç
duyulan yeni lisanslar alınmış ve yıl içerisinde güncelleme, bakım ve onarımların olabileceği göz
önünde bulundurularak bakım anlaşması yapılmıştır.
Bankalarla online tahsilat işlemi gerçekleştirebilmek için servis altyapısı çalışması yapılmıştır.
A122. E-belediye
Web sitesi yönetim konsolu kolay kullanılabilir hale getirilmiştir. Hali hazırda vatandaşlarımıza
internet ortamı üzerinden bilgi ve hizmet veren kurumsal web sitesi güncelleme ve geliştirme faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması maksadıyla hizmet alımı yapılmıştır.
E-belediye uygulamasının yazılım güncelleştirmesi yapılmıştır. Belediyemizin online hizmetlerinin
bulunduğu web sitesi e-belediye sayfası üzerinden yapılan interaktif işlemler ile üye olma şartı
aranmadan borç sorgulamasının yapılması ve istendiğinde tahsilat işlemlerinin de yapılabilmesi
mümkündür. Üyelik başvurusunda bulunan mükelleflerimizin de tahakkuk, tahsilat ve borç bilgilerini görebilmeleri ve borçlarını kredi kartı ile ödeyebildikleri e-belediye hizmetlerimizden faydalanmak için üyelik başvuruları kontrol edilerek başvuru onayları yapılmıştır.
31.12.2014 itibari ile onaylı e-belediye üye sayısı
01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında onaylanan üye sayısı
4443
1174
E141. Bilgi İşlem Donanım ve Standardizasyon
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
315.531,19
06 Sermaye Giderleri
334.780,98
TOPLAM:
650.312,17
59
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Muhasebe: Harcama birimlerinden gelen tüm mali evrakların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmelikleri doğrultusunda gerekli kontrolleri yapılarak
muhasebeleştirme işlemleri sağlanmıştır. Belediye veznelerince tahsil edilen gelirlerin bankaya
ve sisteme girişleri yapılmıştır. Ayrıca emanete alınan paraların ilgililerine iadesi sağlanmıştır. Bu
kapsamda 22.981 Muhasebe İşlem Fişi 5159 Ödeme Emri Belgesi girişi yapılmış, bu evraklara ilişkin
7.571 adet gönderme emri belgesi düzenlenerek alacaklılara ödemelerin yapılması sağlanmıştır.
Teminat olarak verilen değerlerin saklanması, giriş ve çıkış işlemleri yapılmıştır.
Vergi Beyannamelerinin zamanında Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderilmeleri, aylık mizanların
düzenli olarak Kamu Bilgi Sistemine girişleri sağlanmıştır.
E111. Belediye Gelirleri İzleme ve Değerlendirme Sistemi
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen vergi, harç ve çeşitli gelirlerin zamanında, doğru ve güvenilir bir biçimde tahakkuklarının yapılması ve tahsilatların arttırılmasına yönelik zamanında ödenmeyen alacakların tahsilatını daha sağlıklı yapabilmek adına kurulan İcra ve Takip
Birimimiz yıl içinde adres güncellemelerini devam ettirmiş ve toplamda 33.248 ödeme emri gönderilmiştir.
6183 Sayılı Kanun kapsamında Borç Ödeme Emri tebliğ edilen yasal süresinde ödeme yapılmadığından düzenlenen haciz işlemleri sonucunda:
Gelir Türleri
Haciz
İlan Reklam
1
İşgaliye
7
Ödeyen
Tahakkuk
Tahsilat
20.169,90
1
72.212,38
41.000,00
8.313,86
Emlak
6
14.333,35
Eğlence Vergisi
1
6.562,32
Harcama Katılım
5
3
16.003,79
12.161,00
İmar Para Cezası
5
2
11.900,00
4.500,00
Yer Tahsis
1
100.132,83
89.540,00
Para Cezası
5
11.370,18
1.313,15
6183 Sayılı Kanun kapsamında 48. Maddeye göre tecil işlemleri:
DOSYA BİLGİLERİ
Gelir Türleri
Tecil
Ödeyen
Takipli
TAHAKKUK
Takipsiz
Takipli
TAHSİLAT
Takipli
Takipsiz
İlan Reklam
8
2
1
7
2.569,73
11.021,28
5.243,87
Yer Tahsis
7
0
1
6
150.205,21
47.269,39
4.902,67
Emlak
13
10
1
12
3.921,74
37.866,20
21.560,79
Pazaryeri İşgal
24
5
0
24
0,00
102.206,39
17.686,72
ÇTV
2
0
1
1
2.201,04
1.052,64
0,00
Hasar Bedeli
1
1
0
1
0,00
3.950,90
3.950,93
Yol Harcama Katılım.
8
4
0
4
0,00
12.566,83
7.338,03
Para Cezası
1
0
0
1
0,00
3.130,26
1.273,39
0,00
12.746,75
905,50
Eğlence Vergisi
3
1
0
3
İmar Para Cezası
15
9
0
6
0,00
39.323,69
26.037,86
İşgaliye
22
6
2
20
57.064,73
338.054,88
124.956,75
Emlak ÇTV ve Katılım Payları: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3. Kısımda belirtilen belediyelerce üretilen teknik alt yapı (kanalizasyon, içme suyu, yağmursuyu), ulaşım üst yapısı yol yapımları ve diğer yatırımlar karşılığında harcamalara katılım payları yatırım programı doğrultusunda
tahakkuklandırılmıştır. Bu kapsamda 2014 yılında;
60
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Kamu Harcamalarına Katılım Payları
Kanalizasyon Harcamalarına Katılım
Su Tesisleri Harcamalarına Katılım
2013
326.594,78
2014
182.234,92
2.671,23
1.826,06
Yol Harcamalarına Katılım
414.862,57
163.681,74
Diğer Harcamalara Katılım
-115.364,33
-75.334,73
TOPLAM TAHSİLAT:
628.764,25
272.407,99
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
2013
2014
Bina Vergisi
3.611.036,35
4.280.131,85
Arsa Vergisi
2.270.462,91
2.284.704,92
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
TOPLAM TAHSİLAT:
6.517,92
6.246,06
993.929,08
1.039.093,37
6.881.946,26
7.610.176,20
2015/2019 Stratejik Plan Çalışmaları: 2000’li yıllarda başlatılan kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkili, etkili ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve buna bağlı olarak hesap
verme sorumluluğunu geliştirmek amaçları üzerine kurgulanmıştır. Bu çerçevede planlı hizmet
sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programı ve bütçeye dayandırma, uygulamaları etkili bir şekilde izleme ve değerlendirme imkanı sağlayan “stratejik planlama” temel
bir araç olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu alanda çalışmalarını 2005 yılında başlatan belediyemiz 3. Plan döneminde kurumsal kapasitesini geliştirmiş, stratejik yönetim ve planlama alanında
örnek modeller ortaya koymuştur.
Mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, kaynak kullanımında etkinlik, etkililik ve ekonomikliğin
arttırılmasının yanında Stratejik Yönetim ve Planlama yaklaşımının diğer önemli sonucu, seçenseçilen, yöneten- yönetilen kavramlarının ortadan kalkması yani faaliyet ve karar süreçlerine yaşayanların aktif olarak katılımının sağlanmasıdır.
“Katılımcı yerel yönetimde örnek Belediye” iddiası ile yönetim ilkelerini uygulamaya koyan belediyemiz 2015/2019 Stratejik Planını “Fikrini Söyle, kentine dokun” diyerek başlattığı kentli toplantıları ile şekillendirmiştir. Belediye Meclisi Stratejik Yönetim ve Planlama Komisyonu, meslek ve
esnaf odaları, dernekler, sendikalar, muhtarlar, mahalle sakinleri, Kent Konseyi tematik meclisleri
ve mahalle meclisleri, amatör spor kulüpleri, özel sektör temsilcileri, üniversite gibi geniş bir yelpazede kent aktörleri ile düzenlenen paydaş toplantılarında yaklaşık 750 kişi ile birebir görüşmeler
yapılmış, bir çok kentlimiz internet üzerinden çalışmalarımıza katkı vermiştir.
Kent vizyonundan, orta ve uzun vadeli öncelikli amaç ve hedeflere, faaliyet ve projelere, hizmet
kalitesine birçok alanda görüş ve öneriler alınmıştır. Belediyemizin mali imkanları da dikkate alınarak, proje, faaliyet ve çalışmalar ile birlikte kentlilerin istek ve taleplerinin yer aldığı Stratejik
Plan, Çanakkale Belediyesi’nin önümüzdeki beş yıllık hizmet sürecine de ışık tutacak.
Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde kentsel barışı ve
dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal gelişmeyi ve yaşam kalitesini ülke ortalamasının üstüne çıkarmış bir kent vizyonu doğrultusunda plan 4 amaç, 38 hedef ve 245 faaliyet/proje üzerine
kurgulandı.
Plan çalışmaları kapsamında düzenlenen paydaş toplantılarının yönetimi ve raporlanması, anket
süreçleri ve raporlanması, iç ve dış paydaş eğitimleri, kurum içi raporlama ve eğitimler, iç kontrol
eylem planı hazırlık, raporlama ve eğitimi gibi alanlarda üniversite ve özel kuruluştan hizmet alımı yapılmıştır.
61
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Stratejik Plan
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
87.534,00
TOPLAM:
87.534,00
E117. İç Kontrol Sisteminin Yapılandırılması
İdarenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesi, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam tutulması adına iç kontrol sisteminin önemli
bir aşaması olan ön mali kontrol süreçlerinde 3.215 mali evrak stratejik plana uygunluğu, bütçe
kod uygunluğu ve ödenek yeterliliği, alım yönteminin uygunluğu, onay ve olur süreçleri gibi kontrollerden geçirilmiştir. Kamu İhale Kurumu, Elektronik Kamu Alımları Platformu sonuç işlemleri
tablosunun aylık girişleri yapılmıştır. Danışmanlık hizmeti kapsamında harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine yönelik “bütçe kod kullanımları, ödeme emri belgeleri ve yapılan kesintilere ilişkin oran ve kod sistemi, YBS modüllerinin doğru ve etkin kullanımı, hakkediş raporlarının
taahhüt kartlarına işlenmesi vb.” konularda hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.
1.6. Hukuk İşleri Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
02- SGK Dev. P. G.
03- Mal ve Hizmet A. G.
04- Faiz G.
TOPLAM:
2013
2014
2014
Gerçek
Tahmin
Gerçek
115.441,50
137.000,00
139.679,54
101,96
17.665,59
22.000,00
20.332,88
92,42
422.666,65
542.000,00
279.220,46
51,52
226,10
20.000,00
34,70
0,17
555.999,84
721.000,00
439.267,58
60,92
Gerçekleşme (%)
Adli ve idari davaların takibi, birimlere hukuksal destek hizmetleri, icra dava ve dosyaların takibinin yapılması, müdürlük ve sorumlu birimlerden gelen soruların cevaplanması, yönetmelik taslaklarının incelenmesi, düzenlenmesi, uygulama ve mevzuattan kaynaklanan sorunları çözmeye
yönelik yapılan yazılı ve sözlü çalışmaları kapsar.
Yıl içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 5, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 2, Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünden 2, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden 3, Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünden 1, Zabıta Müdürlüğünden 1, İtfaiye Müdürlüğünden 1, Sağlık İşleri Müdürlüğünden 1 olmak üzere 17 yazılı görüş talep karşılanmıştır.
İDARİ DAVALAR
MAHKEMELER
Bursa 1.İ.M.
KARARLAR
3
Çanakkale İ.M.
268
Lehte
37
Aleyhte
19
Danıştay
3
Kısmen Kabul
8
Edirne V.M.
17
Feragat
2
Devam Eden Davalar
219
İşlemden Kaldırılması
1
Toplam Dava Sayısı
291
Görev Yönünden Red
1
Karar Verilmesine Yer Olmadığına
4
Sonuçlanan Davalar
72
-
-
-
-
ADLİ DAVALAR
MAHKEMELER
62
KARARLAR
Asliye Hukuk M.
91
Lehte
36
Sulh Hukuk M.
8
Aleyhte
53
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Asliye İş M.
16
Tespit
1
Ağır Ceza M
1
Görevsizlik
1
Asliye Ceza M.
44
Düşürülmesine
2
Sulh Ceza M.
95
Kısmen Kabul
1
İcra Hukuk M.
26
Sonuçlanan Davalar
95
Ticaret M.
1
-
-
Tüketici M
2
-
-
Devam Eden Davalar:
189
-
-
Sonuçlanan Dava
95
-
-
Toplam Dava
284
-
-
1.7. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
01- Personel G.
759.475,91
901.000,00
278.058,21
622.941,79
697.329,24
111,94
02- SGK Dev. P. G.
133.871,88
162.000,00
47.523,96
114.476,04
113.740,63
99,36
2.217.742,93
3.201.000,00
1.549.269,50
1.651.730,50
1.579.119,39
95,60
4.448,55
9.000,00
5.664,14
3.335,86
3.335,86
100,00
1.351.635,29
1.665.000,00
217.047,01
1.447.952,99
1.413.650,24
97,63
72.822,00
240.000,00
191.000,00
49.000,00
0,00
0,00
03- Mal ve Hizmet A. G.
04- Faiz G.
05- Cari Transferler G.
06- Sermaye G.
07- Sermaye Transfer G.
TOPLAM:
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.539.996,56
6.178.000,00
2.288.562,82
3.889.437,18
3.807.175,36
97,88
Aktarma *: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek
Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılmıştır.
A115. Bilgi Edinme ve Bilgilendirme
Yerel demokraside hesap verebilir, açık, şeffaf yönetimin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesinde en
önemli araç, kentdaşların yerel yönetim ile ilgili bilgi ve belgelere en kısa zamanda ve en güvenilir
şekilde ulaşmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda uzun yıllardır gösterilen çaba devam ettirilmiş,
kent genelinde her kesime ulaşmak amacıyla Çanakkale Belediyesi mesaj hattı, yerel ve ulusal basın, yerel ve ulusal TV, radyo, mobil ekran, web TV, kurumsal web sitesi, kurumsal dergi – internet
abonelikleri, akıllı telefon ve iPad uygulamaları ve bilgilendirme toplantıları gibi iletişim araçları
kullanılmıştır.
Halkın bilgiye erişimini sağlamak amacı ile hizmet veren:
Esenler Hizmet Evi Bilgisayar Atölyesini 2014 yılında 1.230 kişi kullanmıştır. Kullanıcıların %80’i
öğrenci, % 20 Kamu Çalışanı - Emekli – Haricidir. Kullanım amaçları % 70-80 Araştırma/Sunum,
Performans-Dönem Sonu Ödevleri/E-Okul, % 10-20 Bankacılık - Emekli /Sigorta İşlemleri/ E-Devlet
ve %10 Günlük Medya takibidir.
Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri İnternet Evini 2014 yılında 3414 kişi kullanmıştır.
Yapılan çalışmalar ve hizmetler ile birlikte kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve özel dağıtımlı yayınlarda yer alınmıştır. Bu kapsamda Çanakkale Belediyesi’nin çalışma ve faaliyetlerine ilişkin
haberleri, duyuruları, proje ve etkinlikleri yerel ve ulusal ölçekte yer bulmuş;
Yerel yazılı basında 12.065 konu başlığında, ulusal yazılı basında 489 konu başlığında haber yayınlanmış, Ulusal TV kanallarında 369 kez haber ve program yayınlanmış, İnternet ortamında ise
11.773 konu başlığında yer alınmıştır.
Günümüzün en önemli iletişim ve bilgilendirme kaynaklarından olan Sosyal medya ve diğer iletişim araçları da duyuru, bilgilendirme ve haber kaynaklı kullanılmış olup kullanıma ilişkin sayısal
veriler aşağıdaki gibidir.
63
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
•
Çanakkale Belediyesi sosyal medya ( Facebook) Takipçi Sayısı 5259
•
Çanakkale Belediyesi sosyal medya ( Twitter) Takipçi Sayısı 410
•
Mobil Uygulama Android Kullanıcısı (Play Store) 929
•
Mobil Uygulama iPhone Kullanıcısı (Apple Store) 847
•
Posta güvercini ( Mesaj sistemi ) ile 27.101kişiye mesajlar iletilmiştir.
Bilgi Edinme Kanunu kapsamında; Kurumdan talep edilen bilgi edinme başvurularına ilişkin veriler aşağıda belirtilmiştir.
VERİLER
SAYISI
Bilgi edinme başvurusu toplamı
194
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular
191
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular
3
A115. Bilgi Edinme ve Bilgilendirme
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
241.112,27
TOPLAM:
241.112,27
A121. Çağrı Merkezi
Zaman kaybını önlemeyi ve geri dönüşler yaparak kentliyi hızlı bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlayan Çağrı Merkezi 2014 yılında toplam 106.779 adet telefonu karşılayarak hizmet vermiştir.
Bu sayıdan 27.774 çağrıya belediyemizle ilgili çeşitli konularda bilgiler vermiş, 980 çağrıya borç
bilgilendirmesi, 252 çağrıya faaliyet kaydı yapmış, 4772 çağrının da şikayet, talep ve teşekkürlerini
alıp ilgili birimlere yönlendirerek toplamda % 94,61 oranında başarı sağlamıştır.
Ayrıca 44.405 çağrıya sekretarya işlemleri gerçekleştirmiş, 9643 dış arama yaparak gelen talep,
şikayetlere ve bilgilendirme isteğine yönelik geri dönüş ve bilgilendirme sağlamıştır.
Hafta içi 08.00-23.00, Cumartesi günleri 08.00-17.00, Pazar günleri ise 10.00- 17.00 saatleri arasında görev yapan çağrı merkezi bu saatler dışında telefonları zabıta merkeze aktarmaktadır. Zabıta
merkez 2014 yılında toplam 20.368 çağrıya cevap vererek talep ve şikâyetleri almıştır. 2015 yılında
Zabıta Merkeze gelen çağrı sayısının daha da düşürülmesi planlanmaktadır.
A125. Halkla İlişkiler Eylem Planı
İletişim Masalarında 2014 yılında kentliyle yüz yüze yapılan işlemlerin toplam sayısı 21.098 (
dilekçe kayıt ) işlem yapılmıştır. Bu işlemler haricinde 1246 kişi ve kurum için yeni sicil kaydı
oluşturulmuş, 2963 kişi ve kurum için sicil güncelleme işlemleri gerçekleştirilmiş, 935 adet sicil
birleştirme yapılmıştır.
İletişim Masalarınca internet üzerinden gerçekleştirilen talep, şikâyet ve bilgi edinme başvurularına
ilişkin yapılan işlemlerin toplan sayısı 1420’dir.
SAMPAŞ sistemi üzerinden gelen 1230 adet istek ve şikâyet başvurusuna ilgili birimlerce verilen
yanıtlar ve süreleri takip edilmiş olup başarı oranı %97,8’dir.
A127. Kent Gönüllüleri
Kentimizde dayanışma ve katılımı sağlamak, insan ilişkilerini geliştirmek amacıyla özellikle sosyal
hizmet etkinliklerinde gönüllü kadın ve gençlerle hareket edilmektedir. Bu kapsamda Çanakkale
Belediyesince Kent Gönüllülerine tahsis edilen gönüllü ofisinde yardımlara ilişkin hizmetler yürütülmekte olup toplam kullanıcı sayısı 4.701 kişidir.
2014 yılının ilk 6 ayında toplam 550 kentlimize gönüllü ofisinden yardım gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Belediyesi gönüllü ofisine 225 kişi bağışta bulunmuştur.
Ayrıca Ramazan ayı sıcak yemek yardım çalışmalarında, Altın Yıllar Yaşam Merkezimizde, Yaşlıla-
64
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
ra Evde Hizmet ve Bakım Projesinde ve Taziye Yemeği hizmetinde gönüllülerimiz Belediyemiz ile
birlikte çalışma yürütmüştür. Toplam gönüllü sayımız 170 kişidir.
B141. Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Programı ve B142. İlkyardım Eğitimleri:
Kenti sağlık konusunda bilgilendirmeye yönelik özellikle çağımızın güncel hastalıkları ve ihtiyaçları konu başlıklarında ilgili kurum, kuruluş, STK, Gönüllü ve Muhtarlıklar ile çalışmalara devam
edilmektedir.
Bu kapsamda 2014 yılı ilk yarısında;
Sosyal Yaşam Evlerinde çeşitli konularda ( beslenme, ev kazaları ve ilkyardım vb. ) sağlık bilgilendirme toplantıları ve işyeri hekimi olarak kurum tabibi tarafından kurum çalışanlarına iş sağlığı
konusunda eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca;
•
119 personele kan analizi yapıldı ve sonuçları değerlendirildi.
•
553 memura poliklinik hizmeti verildi.
•
33 kişiye tıbbi müdahale uygulandı.
•
115 işçiye poliklinik hizmeti verildi.
•
Hizmet Gruplarında çalışan 21 personele poliklinik hizmeti verildi.
•
Koruyucu Hekimlik kapsamında 21 kez sağlık eğitimi toplantısı düzenlendi.
B518. Defin ve Mezarlıklar
Kent merkezinde vefat ederek kentimiz mezarlıklarına defnedilecek olan kişilerin aile ve yakınlarına yönelik mezarlıklara ulaşım ve taziye yemeği hizmeti ile defin malzemeleri Belediyemiz
tarafından verilmiştir.
Bu kapsamda:
•
2014 yılı ilk yarısında vefat ederek kentimiz mezarlıklarına defnedilen kişi sayısı 223,
•
Taziye yemeği hizmeti sayısı 156 hane – 6887 kişi,
•
Taşıma hizmeti sayısı 263,
•
Defin malzemeleri paketi verilen hane sayısı 218 kişidir.
2014 yılı içerisinde 187 kişiye mezar yeri satışı yapılmış olup 92.850,00 TL’lik tahakkuk ve tahsilat
işlemi gerçekleştirilmiştir.
B518. Defin ve Mezarlıklar
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
70.572,60
TOPLAM:
70.572,60
B212. Amatör Spor Kulüpleri Ortak Proje Üretimleri
Sporun sadece birey ve beden sağlığı ile ilgili bir eylemlilik değil kültürel, toplumsal, ekonomik,
kentleşme ve çevre koruma gibi birçok sürece de katkı sağlayan önemli bir araç olduğu vurgusunu
yaygınlaştırmak amacıyla amatör spor kulüpleri ile ortak proje üretme strateji izlenmektedir. Bu
kapsamda yıl içinde:
13 branşta ( basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, briç, halk oyunları, step-aerobik, atletizm, bisiklet, satranç, dağcılık, masa tenisi, tenis) faaliyet gösteren ve lisanslı sporcu sayısı 1645 olan Çanakkale Belediyespor Kulübü ve diğer amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek sağlanmıştır.
Kenti başarı ile temsil eden Boğazgücü Engelliler Tekerlekli Basketbol Spor Kulübü ile 2013-2014
sezonu için yapılan protokol kapsamında Tekerlekli Basketbol takımının spor malzemeleri deplasman giderleri ve yol yakıt giderleri Belediyespor kulübü tarafından karşılanmıştır.
65
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
B214. Açık Hava Spor Mekânları ve Organizasyonları:
Step aerobik eğitmeni eşliğinde yaklaşık 50 civarında bayan bahar, yaz ve kış aylarında sağlıklı yaşam amacıyla kentimizdeki park alanlarında spor faaliyetler gerçekleştirmektedir.
B216. Kurs ve Organizasyonlar:
Kış spor okulları Basketbol, Voleybol, Yüzme, Masa Tenisi, Tenis, Jimnastik ve Satranç dallarında
olmak üzere toplam yedi branş da faaliyet gerçekleştirilmiş ve Haziran ayına kadar sürdürülmüştür. 7 dalda açılan kurslara (7-14 yaş aralığı ) Basketbol 150 kişi, Voleybol 250 kişi, Yüzme 45 kişi,
Satrançta 45,Tenis 12 kişi, Masa Tenisi 24 kişi ve Jimnastik 14 kişi kursiyer kayıt yaptırmış olup 540
öğrenci katılım sağlamıştır.
23.06.2014 tarihinden itibaren ise yaz spor okulları Basketbol, Voleybol, Yüzme, Satranç, Tenis, Jimnastik ve Masa Tenisi dallarında olmak üzere toplam 7(yedi) branşta faaliyete geçmiştir.
Esenler ve Troia Sosyal Yaşam Evlerinde çocuklara masa tenisi, satranç eğitimi ve bayanlara step
– aerobik dersleri verilmiştir.
Tarihinde ilk kez Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligine yükselen takımımız Bursa ilinde düzenlenen
play-out maçların da üstün başarı göstererek ligde kalmayı hak etmişlerdir.
17-18 Mayıs 2014 Tarihlerin de Trabzon da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Çanakkale
Belediyespor sporcusu Kerem Çolak 110m Engellide. Türkiye 3. olmuştur.
Çanakkale Belediyespor Jimnastik Takımı 15-17 Yaş Grup kategorisinde Türkiye 2.si olmuştur.
B217. Beyin Sporları Kurs ve Organizasyonları:
Kurslar ve takım çalışmaları hafta içi ve hafta sonları belirli saatlerde devam etmektedir.
B212. Amatör Spor Kulüplerine Destek
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
79.275,60
05 Cari Transfer Giderleri
400.000,00
TOPLAM:
479.275,60
B312. Eğitim Kurumları ve Öğrencilere Destek Programları:
Kentin ve ülkenin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim aldığı mekanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında uzun yıllardır devam eden program 2014 yılında
da sürdürülmüştür. Bu kapsamda kent merkezindeki İlköğretim ve Ortaöğretim okulları ziyaret
edilerek ihtiyaçları tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde belediyemizce okulların fiziksel
iyileştirmelerinin yanı sıra öğrencilerimizin öğrenim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla malzeme gereksinimleri karşılanmıştır. Bu kapsamda; yeni açılan özel eğitim sınıflarının iç tefrişatı
yapılmıştır. Engelli sınıfları için özel eğitim kavram setleri, bina ve çevre iyileştirme hizmetleri,
spor malzemeleri temini, etkinlikleri için yer tahsisi, kanal çalışmaları, çöp toplama malzemeleri
tahsisi, araç-gereç vb. konularda okulların eksiklerinin giderilmesi için destekte bulunulmuştur.
Ayrıca okulların ürettikleri projelere de destek verilerek etkinliklerine katkı sağlanmıştır.
Kitap Yardımı: Kentteki ilköğretim ve ortaöğretim okulları kütüphanelerinin zenginleştirilmesi
ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kitap
yardımları kapsamında 2013-2014 Eğitim Öğretim Döneminde 10 ilkokula 65 kitaptan oluşan set,
7 ortaokula 64 kitaptan oluşan set ve 13 Liseye 64 kitaptan oluşan set okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla verilmiştir.
Eğitime Destek Programları: Eğitimde eşitsizliklerin giderilmesi ve dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz bir diğer program da eğitime destek programıdır. Bu kapsamda yıl içinde;
66
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
2013-2014 Eğitim Öğretim Döneminde Lise ve Üniversite öğrencilerine yapılmakta olan nakdi öğrenim yardımlarından 125 (4 lise, 121 üniversite) öğrenci faydalanmaktadır.
Üniversite öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden,
Lise öğrencilerimize belediyemiz tarafından direkt yardım yapılmaktadır.
2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik öğle yemeği
yardımından 200 öğrenci faydalanmaktadır.
2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde Özel Eğitim Sınıflarına yönelik taşıma ve yemek yardımından; 30 öğrenci taşıma, 43 öğrenci yemek hizmetinden faydalanmaktadır.
Barbaros Mahallesi Kütüphanesi: 2004 yılından bu yana Barbaros Mahallesinde kentliye hizmet
vermekte olan kütüphaneyi 2014 yılı ilk yarısında 1.949 kişi kullanmıştır. Kütüphanenin genel toplam üye sayısı 1561 kişidir. Kütüphaneye kayıtlı 2660 adet kitap bulunmaktadır.
Toplam kullanıcı sayısı: 37.564 kişi(2004 yılından itibaren)
Ödünç verilen kitap sayısı:1006 adettir.
2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci Meclis Başkanları ile toplantılar yapılarak kentteki öğrenci gruplarına hem kentimiz değerlerini hem belediyemiz çalışmalarını yerinde göstermek ve gönüllü tanıtım elçileri olmalarını sağlamak amacıyla kent ve belediye
hizmet alanları (su arıtma tesisi, evcil hayvan barınağı, ayrıştırma tesisleri olmak üzere) tanıtım
programı organizasyonları yapılmıştır.
B312. Eğitim Kurumları ve Öğrencilere Destek Programları
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
185.863,99
05 Cari Transferler
273.690,00
TOPLAM:
459.553,99
B513. Sosyal Yardım ve Destek Programları:
Sosyal Market: Bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projesi olan Sosyal Market 2014 yılı ilk
yarısında da ihtiyaç sahibi kentlilerin gereksinimlerini karşılamaya devam etmiş, yıl içinde ihtiyaç sahibi kentlilere gerek kıyafet, kırtasiye malzemesi gerekse mobilya ve beyaz eşya sağlama
noktasında destekte bulunmuştur. Kullanılmış fakat kullanılabilir durumda olan eşyalar ile hiç
kullanılmamış ihtiyaç fazlası eşyaların bulunduğu Sosyal Marketten 2014 yılının ilk yarısında 393
kişi faydalanmış, 171 kişi de bağışta bulunmuştur.
Ramazan Ayı Sıcak Yemek Yardımı: Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 364 kişiye (115 hane )sıcak
yemek yardımı yapılmış, bu çalışmada belediyemiz personelleri ile birlikte 28 kent gönüllümüz
faaliyet göstermiştir.
Destek Kart 17 Uygulaması: Çanakkale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi kentlilerin
desteklenmesi yönelik uygulanan Destek Kart 17 projesi 2013 yılında hayata geçirilmiş ve 2014
yılının ilk yarısında 37 ihtiyaç sahibi kentlimiz kart hizmetinden faydalanmıştır.
Yaşlı ve Engellilere Evde Hizmet ve Bakım Projesi: Çanakkale Belediyesi yalnız yaşayan ve
kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşamlarına kolaylık sağlamak,
yalnızlıklarını paylaşmak, ihtiyaçlarını karşılanmasında yardımcı olmak amacıyla “Evde Bakım
Projesi” kapsamında 2014 yılı ilk yarısında ihtiyaç sahibi 10 haneye ev temizliği ve 7 haneye berber
hizmeti verilmiştir.
Duş ve Çamaşır Merkezi: Çanakkale Belediyesi’nin sosyal kapsamlı hizmetlerinden biri olan Duş
ve Çamaşır Merkezi, başta öğrenciler olmak üzere, gündelik yaşamlarında duş alma ve çamaşır
yıkama olanağı bulamayan kentlilerimize yönelik hazırlanan hizmettir. Bu proje, 2014 Nisan
ayında faaliyete geçmiştir. Mayıs ayı kullanıcı sayısı 6 ve Haziran ayı kullanıcı sayısı 11 kişi olmak
üzere yılın ilk yarısında toplam 16 kişi merkezden faydalanmıştır.
67
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Girişimci Destekleme Programları ve B515. İstihdam ve Meslek Kazandırma Kursları: Kent
genelinde toplumsal dayanışmanın sağlanması ve özellikle girişimci kadınların ekonomide yer almalarına olanak tanımak amacıyla çeşitli program ve projeler uygulanmıştır. Bu kapsamda Çanakkale Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Derneği Çanakkale Şubesi arasında istihdam ve iş gücüne
katılmamış kentlilerin mesleki yeterlilik ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla meslek edindirme çalışmalarına ilişkin ortaklık kurularak “Telkari Atölyesi” projesi devam ettirilmiştir.2014
yılında 13 kişi kurslara katılım sağlamıştır.
Girişimci destekleme faaliyetleri kapsamında kentteki tek kadın el emeği ürün üretim kooperatifi
olan Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne “Girişimci Kadın Kooperatifi Pazarlama Stratejilerini Geliştirme Projesi” kapsamında proje ortaklığı çerçevesinde tahsis edilen satış
ofisi faaliyetine devam etmiştir. Kooperatife üye 16 kadın bu alanda faaliyet göstermektedir.
El emeği ürünler üreten kentli kadınların girişimciliklerinin desteklenmesi ve ekonomide yer almalarını sağlamak adına Kordon Boyu Düzenleme Projesi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme
çalışmalarıyla Morabbin Parkında “El Emekleri Satış Alanı” tahsis edilmiştir. Alan, el emeği ürün
üreten kadın dernekleri ile protokol imzalanarak kullanıma sunulmuştur. 40 standın bulunduğu
alandan dönüşümlü olarak 60 kişi yararlanmaktadır.
Ayrıca katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarında girişimci kadınların yaptığı el emeği ürünler de sergilenerek bu alanda da ürünlerinin tanıtımları yapılmaktadır.
B513. Sosyal Yardım ve Destek Programları
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.841,66
05 Cari Transferler
24.296,70
TOPLAM:
26.138,36
B618. Sosyal Yaşam Evleri:
Çanakkale Belediyesi tarafından özellikle kentin gelişime açık olan göç bölgeleri esas alınarak
oluşturulan, kente adaptasyon çalışmalarının yanı sıra kentli kadınların el becerisi kazanmasını
sağlayarak aile ekonomisine katkıda bulunmalarına olanak yaratmak ve katılımcıların sosyo-kültürel açıdan gelişimlerini sağlamak adına Esenler, Barbaros ve Troia Sosyal Yaşam Evlerinde çalışmalara devam edilmektedir.
Bu kapsamda;
Esenler Sosyal Yaşam Evi: Giyim grubu(35),Jimnastik Grubu(20),Aile Eğitimi(94), Masa
Tenisi(20),Satranç Eğitimi(40),Anne-Çocuk Satranç (20)Esenler –Barbaros-Troya Kadınları Grubu
(40),El Sanatları (35),Kadın Yurttaşlık Eğitimi(40),Bilgilendirme(63),Yetişkin Masa Tenisi(15),Takı
Tasarımı (25),Uygulama Mutfağına(35),Sinema ve Mısır Keyfi(20),Yaratıcı Sanat(20),Küçük Mucitler
(25),Yaratıcı Çocuk(31),Kentini Keşfet (30),Ödeve Destek Programına(24) gibi birçok konu başlığında çalışmalar yürütülmektedir.
Esenler Sosyal Yaşam Evinin çalışmalarına 2014 yılında(6 aylık Ocak-Haziran) toplam katılımcı
sayısı 603, Esenler Sosyal Yaşam Evi kayıtlı üye sayısı 387 kişidir.
Barbaros Sosyal Yaşam Evi: Jimnastik Grubu(10),Aile Eğitimi(56), Kadınlar Türk Halk Müziği Korosu (25),Esenler-Barbaros-Troia Kadınları Grubu(90),Yetişkin Satranç(13),Yetişkin
Örgü
Grubu(20),Yetişkin
Halk
Oyunları(24),Yetişkin
İngilizce(24),Aile
Eğitimi
Ergen
Grubu(67),Kompozisyon Çocuk Grubu(14),Kadın Yurttaşlık Eğitimi(14),Bilgilendirme(95),Kompo
zisyon(30),Takı Tasarımı(30),Dans (30),Resim Kursu(30),Uygulama Mutfağı(30),Sinema ve Mısır
Keyfi(30),Kentini Keşfet (30) gibi birçok konu başlığında çalışmalar yürütülmektedir.
Barbaros Sosyal Yaşam Evinin çalışmalarına 2014 yılında(6 aylık Ocak-Haziran) toplam katılımcı
sayısı 662, Barbaros Sosyal Yaşam Evi kayıtlı üye sayısı 349 kişidir.
68
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Troia Sosyal Yaşam Evi: Doğacanlar(20), Giyim(20), Jimnastik Grubu(34), Aile Eğitimi(120), Okuma Yazma(45), Masa Tenisi(45), Satranç(30), Anne Çocuk Satranç(69), Esenler-Barbaros-Troia Kadınları Grubu(62), Yetişkin Halk Oyunları(20), Halk Oyunları Erkek(34), Yetişkin İngilizce(12), Aile
Eğitimi Ergen Grubu(22), Kadın Yurttaşlık Eğitimi(20), Bilgilendirme(70), Bilgisayar Destekli Ödev
Yardımı(70), Takı Tasarımı(15), Dans (28), Uygulama Mutfağı(24), Sinema ve Mısır Keyfi(30), Masa
Tenisi(25), Yaratıcı Sanat(32), Kentini Keşfet (25), Ödeve Destek (45) gibi birçok konu başlığında çalışmalar yürütülmektedir.
Troia Sosyal Yaşam Evinin çalışmalarına 2014 yılında(6 aylık Ocak-Haziran) toplam katılımcı sayısı
917, Troia Sosyal Yaşam Evi kayıtlı üye sayısı 464 kişidir.
2014 yılında (6 aylık Ocak-Haziran)Barbaros, Troya ve Esenler Sosyal Yaşam Evlerinin toplam katılımcı sayısı 2.118 kişi.
2014 yılında (6 aylık Ocak-Haziran)Barbaros, Troya ve Esenler Sosyal Yaşam Evlerine kayıtlı toplam
kişi sayısı 1.200.
Altın Yıllar Yaşam Merkezi: Güney Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle Çanakkale
Belediyesi’nin yürütücülüğünde ve Çanakkale Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Ortaklığında gerçekleştirilen “Altın Yıllar Yaşam Merkezi Projesi” kapsamında 65 yaş üstü kıdemli hemşerilerimiz, evinde yaşlı bakımı ile ilgilenen aileler ve yaşlı bakımı alanında meslek edinmek isteyen
işsizler hedef kitle olarak seçilmiştir.
Altın Yıllar Yaşam Merkezi katılımcılarımıza yönelik Bilgisayar Kursu, Ahşap Boyama Kursu, Temel
Kültür Fizik Etkinliği, Resim Kursu, Beyin Sporları Kursu, Müzik Kursu vb. çalışmalar yürütülmektedir.
“Altın Yıllar Yaşam Merkezi Projesi” kapsamında merkez katılımcılarımıza yönelik 2014 yılında(6
aylık Ocak-Haziran) yeni yıl kutlaması, 8 Mart Kadınlar Günü kutlaması, Anneler Günü Kutlaması,
Babalar Günü Kutlaması, Demli Sesler Korosu(18) tarafından Yaşlılar Haftası Konseri, sinema filmi
gösterimleri, belediyemizin tiyatro gösterimlerine katılım gibi organizasyonlar yapılmıştır.
Merkezimizde katılımcılarımızla Aile eğitimi kapsamında “Hukuk ”Eğitimi ve Toplu Ulaşım Şoförlerine Yaşlılık ve İletişim Eğitimi gerçekleştirilmiştir; tüm belediye şoförlerine bu konuda eğitim
verilerek merkez katılımcıları ile görüş alışverişi yapma imkanı sağlanmıştır.
03 Mayıs 2014 tarihinde Avusturalya’dan, Japonya’dan ve Türkiye’den Profesörlerin katılımıyla
Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum Konferansı düzenlenmiştir.
2014 yılında (6 aylık Ocak-Haziran) toplam kullanıcı sayısı 65 kişidir.
B714. Fuarlar ve Tanıtımlar
Kentin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması ve kente gelen turist sayısının arttırılarak kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale, Assos, Truva
Turizm Altyapı Hizmetleri Birliği üyesi diğer kurum ve kuruluşlar ile Güney Marmara Kalkınma
Ajansının desteğiyle turizm fuarlarına katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul’da gerçekleştirilen EMITT Fuarı’nda yer alınarak kentin tanıtımı yapılmıştır.
B714. Fuar ve Tanıtımlar
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
53.922,81
TOPLAM:
53.922,81
Diğer Faaliyetler:
* WWF – Türkiye ile Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla “Dünya Saati” kampanyası kapsamında uygulanan 1 saatlik karanlık eylemine destek verilerek kentin önemli alanlarının elektrikleri kapatılmıştır.
69
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
* Kaz Dağlarında yapılması planlanan altın arama çalışmalarının kente vereceği zararları ve kayıpları kentliye yerinde göstermek amacıyla “Kaz Dağlarımıza Sahip Çıkmaya Geliyoruz” sloganıyla Kaz Dağları gezileri organize edilmiştir. Bu organizasyona 408 kişi katılım sağlamıştır. Gezi
esnasında katılımcıların görüşlerinin alınmasına yönelik gerçekleştirilen anketlerde uygulanan
programa ilişkin memnuniyet oranı %100 olarak belirlenmiştir.
A114. Kent Konseyi ve Meclisleri
Kent Konseyi çalışmalarına katkı sağlamak ve kentlinin kent kararlarında katılımcı olmalarına
olanak tanımak amacıyla Kent Konseyi çalışmalarına destek verilmiştir.
A114. Kent Konseyi ve Meclisleri
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
715.663,54
TOPLAM:
715.663,54
1.8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
02- SGK Dev. P. G.
03- Mal ve Hizmet A. G.
04- Faiz G.
06- Sermaye G.
TOPLAM
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
130.441,27
176.000,00
0,00
176.000,00
165.014,03
93,76
20.775,42
29.000,00
0,00
29.000,00
26.008,23
89,68
325.346,51
702.000,00
148.702,22
553.297,78
518.022,35
93,62
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
942.051,21
7.250.000,00
0,00
7.250.000,00
1.944.393,88
26,82
1.418.614,41
8.187.000,00
148.702,22
8.038.297,78
2.653.438,49
33,01
Aktarma *: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılmıştır.
Belediyemize ait, 592 adet taşınmaz mevcut olup, taşınmazlardan 380 adedi arsa, 20 adedi arazi,
192 adedi binadır.
Belediye Encümeni’nce belirlenen kira bedelleri doğrultusunda 170 kiralama işlemi yapılmıştır.
Kira sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyen 36 kiracının tahliye işlemleri yapılmıştır.
Yıl içinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 9 taşınmaz kiralama ihalesi sonuçlandırılmıştır.
Taşınmaz Kira Gelirleri
2013
2014
Tahakkuk (TL)
4.009.740,00
4.401.103,48
Tahsilat (TL)
3.228.045,00
3.966.617,34
0,81
0,90
Mülkiyeti belediyemize ait 4 adet (dört) taşınmaz satışı (toplu konut) gerçekleştirilmiştir.
Kamulaştırma İşlemleri: Barbaros Mahallesi’nde 378 m² tarla, 1.155 m² yol, 383 m² Şehitlik vasıflı parsel, Cevatpaşa Mahallesi’nde 1.321 m² arsa, 2.230 m² tarla vasıflı parsel ve Kemalpaşa
Mahallesi’nde 99 m² arsa vasıflı parsel olmak üzere toplam 5.566,30 m² büyüklükte kamulaştırma
işlemi yapılmıştır.
Yol Fazlası Satışları: Cevatpaşa, Kemalpaşa ve Barbaros Mahallelerinde toplam 3.359 m² yol fazlası satışı gerçekleştirilmiştir.
70
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Kat Karşılığı Verilen Yerler:
Belediye Encümeni kararı ile kat karşılığı verilen taşınmazlar:
Barbaros Mahallesi 1086 ada 91 parselde kayıtlı 133,69 m² miktarındaki taşınmaz kat karşılığı
olarak değerlendirilmiş, bu taşınmazdan idaremize 2 daire teslim edilmiştir.
Barbaros Mahallesi 1086 ada 92 parselde kayıtlı 111,91 m² miktarındaki taşınmaz kat karşılığı
olarak değerlendirilmiş, bu taşınmazdan idaremize 1 daire teslim edilmiştir.
Barbaros Mahallesi 370 ada 46 parselde kayıtlı 66,53 m² miktarındaki taşınmaz kat karşılığı olarak
değerlendirilmiş, bu taşınmazdan idaremize 1 daire teslim edilmiştir.
Cevatpaşa Mahallesi 539 ada 303 parselde kayıtlı 3.452,68 m² miktarındaki taşınmaz belediyemize
toplam 3.634,48 m² olarak, 2.500 m²’si Çocuk Kulubü, 1.134,48 m²’si konut olarak, 1.255,00 m² Çocuk kulübü açık alanı olacak şekilde değerlendirilmiştir. İnşaat halen devam etmektedir.
Arslanca Mahallesi 1110 ada 5 parseldeki 219,00 m² miktarlı arsaya 2 adet mesken karşılığı değerlendirilmiştir. İnşaat devam etmektedir.
Bağışlar: Yıl içinde mülkiyeti şahıs ve tüzel kişiliğe ait toplam 12.392,17 m²arsa ve şarap fabrikası
niteliğinde taşınmaz idaremize bağışlanmıştır.
Ayrıca; 8 adet taşınmazdan toplam 366 m² arsa şartsız olarak kişilerce bağışlanmıştır.
1.9. Fen İşleri Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
3.194.762,94
3.495.000,00
587.695,00
2.907.305,00
3.074.439,88
105,75
620.844,78
678.000,00
133.700,00
544.300,00
541.748,32
99,53
8.075.303,89
8.627.000,00
3.675.486,63
4.951.513,37
4.071.239,26
82,22
544.428,15
1.180.000,00
1.180.000,00
562.967,44
47,71
06- Sermaye G.
18.739.173,04
44.540.000,00
360.000,00
44.180.000,00
14.926.810,34
33,79
TOPLAM
31.174.512,80
58.520.000,00
4.756.881,63
53.763.118,37
23.177.205,24
43,11
02- SGK Dev. P. G.
03- Mal ve Hizmet A. G.
04- Faiz G.
Aktarma *: Fen İşleri Müdürlüğünden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne
ödenek aktarması yapılmıştır.
05.06.2014 tarih, 96 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan
“Makine, İkmal ve Araç Parkı, Marangozhane, Elektrik İşleri” Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün
sorumluluğuna verilmiştir.
D129. Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri
Kent geneli ve mücavir alanlarda su ve kanalizasyon, elektrik, telefon, doğalgaz gibi alt yapı üretimlerinden kaynaklanan bozulmaların giderilmesi, mevcut yolların iyileştirilmesi, özellikle kentsel gelişme alanlarında ham yolların kullanılabilmesine yönelik üretimler gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda;
Asfalt Yol Ana Hatlar: Ahmet Piriştina C., Esenler8-9-10-11-12-13-14-15-18-19. S., Başkan Fib Caddesi, Karacaören 2-30-32. S., Emek C, Metin Oktay C, Adatepe S, Kabatepe S, Sülün S, Umut Doğu S,
Fahrettin Akkutlu S, Kayalar S, Saadettin Çoban S, Şelale S, Sedef S, Marmara S, Ümit Serdaroğlu C,
Lozan C, Salkım S, Işılay S, 23 Nisan S, Şekerpınar C
Parke Yol Ana Hatlar: Kemal Reis, Evren, Kanuni, Gizem, Kurt dereli, Çanakçılar 3, Koca tepe,
Fırat, Ahmet Piriştina, Orhan Uğur caddesi, Cumhuriyet caddesi, uysal park, Gazi Osman paşa
sokak, Çimenlik kalesi,Fevzi Renda, Mehmet Kaptan, Serhat sokak, Emrah ,Hakan,Kılıç, Reşit
paşa,Lozan,Üstün korugan, Sokullu,Selahi Aksoy caddesi, Toros ,Dicle sk ,Nazım Demircioğlu, Yağcıoğlu .Yusuf İntepe, Sıla, 19Mayıs,Onur, Kutlu, Seyhan sokaklar.
71
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Sathi Kaplama Ana Hatlar: İsmetpaşa, Esenler ve Barbaros Mahalleleri yeni kentsel gelişme alanları ve mücavir alanlarda çalışmalar yapılmıştır.
Asfalt
Parke
Sathi
(TON)
(m²)
(m²)
2014 Toplam Üretimleri
45.000
92.000
10.824
2013 Toplam Üretimleri
76.704
118.037
50.000
D129. Ulaşım Üst Yapı Tesisleri
Ekonomik Kod
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2014 Bütçe Kullanımı
677.005,98
06 Sermaye Giderleri
12.075.320,01
TOPLAM:
12.752.325,99
B622. Altın Yıllar Yaşam Merkezi
İlimiz Merkez Barbaros Mahallesi tapunun 30L-1B Pafta,587 ada, 28 parseline kayıtlı taşınmaz
Belediyemizce Türk Telekom Şirketinden satın alınmış, bu alan üzerine Belediyemiz Teknik
elemanlarınca Altın Yıllar Yaşam Merkezi projelendirilmiştir. 7162, 27 m2 parsel alanı üzerine inşa
edilen binanın zemin kat inşaat alanı 1092m2dir. Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Çanakkale Merkezde
ikamet eden ve çeşitli nedenlerle (fiziksel güçten düşme, hastalık, emeklilik vb. ihtiyari veya gayri
ihtiyari) toplumsal fonksiyonlardan ayrılmış, sosyal ve kültürel etkileşimlerden mahrum, toplumdan kısmen veya tamamen uzaklaşan 65 yaş üstü kentlilerin yaşam kalitelerini ve iyilik hallerini
arttırmaya yönelik, tıbbi, sosyalleşme, kültür, sanat, eğitim ve eğlence faaliyetlerinin güvenli, denetimli bir ortamda düzenlenmesi, evinde yaşlı bakımı ile ilgilenen ailelerin bilgi ve becerilerinin
arttırılması, rehabilitasyon (iyileştirme) ve destek faaliyetlerinden faydalanmasının sağlanması
amacıyla planlanmış Gündüz Bakım Merkezi niteliğindedir. Toplam inşaat alanı 2185m2 olan yapının kütlesel olarak yerleşimi parselin kuzey bölümünde ve kuzey rüzgarlarına duvar olacak pozisyonda L formundadır. 2 katlı yapının zemin katında geniş bir giriş holü, bilgisayar odası, beyin
sporları odası, müzik ve resim odaları, sağlık kontrol odası, idari bölüm, yemekhane ve gösteri
salonu, birinci katında ise; dinlenme odaları, kafeterya, oyun odaları ile teras bulunmaktadır. Binanın dış cephesinde özellikle saçak ve pencere kenarlarında taş kaplama ve ahşap görünümlü
kompozit panel kaplama kullanılmış ve binanın çevre ile uyumlu daha doğal görünüme sahip
olması sağlanmıştır. Altın Yıllar Yaşam Merkezinin yılsonu itibariyle %91’i tamamlanmıştır. 2015
yılında hizmete açılması planlanmıştır.
B622. Altın Yıllar Yaşam Merkezi
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
06 Sermaye Giderleri
2.034.507,29
TOPLAM:
2.034.507,29
E128. Belediye Çalışanları Kültür ve Sosyal Tesisleri
Sarıçay boyu- Hacı Mustafa Bey Caddesi üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait, 617 ada 5 parselde bulunan, toplam 4751 m² alan üzerinde, 1697 m²kapalı alanda projelendirilmiştir. Yapı 2 katlı
olup, zemin katta cafe- restoran bölümü, lokal ve çocuk odası, 1. katta çok amaçlı salon ve idari
kısım bulunmaktadır. Ayrıca 440 m² açık terası bulunması planlanmaktadır. Belediye çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, gerektiğinde eğitim amaçlı da kullanılması ve
bahçesiyle birlikte, dinlenme ve eğlenme gibi rekreaktif ihtiyaçlara da yanıt verecek şekilde projelendirilmiştir. Yıl içinde projenin %34 fiziki gerçekleşmesi sağlanmıştır.
72
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
E128. Belediye Çalışanları Eğitim Ve Sosyal Tesisleri
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
06 Sermaye Giderleri
334.999,64
TOPLAM:
334.999,64 1.10. Hal Müdürlüğü
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
226.155,44
310.000,00
0,00
310.000,00
327.740,52
105,72
02- SGK Dev. P. G.
35.321,11
51.000,00
0,00
51.000,00
51.716,30
101,40
03- Mal ve Hizmet A. G.
49.353,86
43.000,00
3.803,60
39.196,40
32.714,25
83,46
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
04- Faiz G.
1.527,90
1.000,00
0,00
1.000,00
780,13
78,01
65.962,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378.320,31
405.000,00
3.803,60
401.196,40
412.951,20
102,93
06- Sermaye G.
TOPLAM
Aktarma *: Hal Müdürlüğü’nden 2014/96 karar no, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne
ödenek aktarması yapılmıştır.
Meyvelerin toptan satışı ile ilgili halde oluşan asgari ve azami satış fiyatları günlük olarak Belediyemiz web sitesinden yayınlanarak duyurulmuştur.
Halde satılan sebze ve meyve ile ilgili istatistikler (fiyat ve miktarları)her ayın sonunda düzenli
olarak TÜİK’e gönderilmiştir.
07.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Hal Yönetmeliğine uygun olarak kentte bulunan manav ve
marketler ile cuma ve salı pazarı olmak üzere sebze ve meyve satış yerleri denetlenerek kanun ve
yönetmelik hakkında bilgi verilmiştir.
Sebze Meyve Hali
Hal kira Geliri Tahsilatı
Yer Tahsis Ücreti Tahsilatı
Hal Rüsumu Tahsilatı
2013
2014
134.447,55
129.452,85
3.094,28
128.744,18
150.815,95
Cezalı Hal Rüsumu Tahsilatı
3.232,63
İdari Para Cezası Tahsilatı
3.836,00
Devir Ücreti
3.000,00
Toplam Gelir
Toplam Satılan Sebze Meyve Miktarı
266.286,01
290.337,43
10.461.125 Kg
13.320.866 Kg
Denetimler sonucunda yapılan bilgilendirmelere rağmen kanun ve yönetmeliklere aykırı davrananlara 24 adet Cezalı hal rüsumu ve 2 adet İdari para cezası olmak üzere toplam 26 adet tutanak
düzenlenerek 5957 sayılı kanun ve Hal yönetmeliği uyarınca gerekli cezai işlemin uygulanması
için belediye encümenine gönderilmiştir.
2013
Yaş sebze meyve denetim gün sayısı
Yaş sebze meyve denetim işlem sayısı
Denetim sonucu uygulanan işlem sayısı
2014
261
280
5088
2002
97
26
73
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
1.11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
2013
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Gerçek
(%)
1.046.580,67
1.235.000,00
1.427.169,41
115,56
162.628,99
173.000,00
201.376,73
116,40
03- Mal ve Hizmet A. G.
1.202.057,62
1.027.000,00
1.084.113,77
105,56
06- Sermaye G.
1.269.093,44
2.255.000,00
816.828,49
36,22
TOPLAM:
3.680.360,72
4.690.000,00
3.529.488,40
75,26
02- SGK Dev. P. G.
D119. İmar ve Şehircilik Hizmetleri
Ruhsat İşlemleri: 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince Belediye ve Mücavir
Alanımızda yapılacak olan inşaatların yürürlükte bulunan imar planımıza göre yapımı için verilen
inşat ruhsatları ile inşası tamamlanarak oturulabilecek duruma gelen binalar için verilen yapı
kullanma izin belgelerini kapsamaktadır.
Denetim Hizmetleri: Belediye ve mücavir alanımız içerisinde yapılan yapıların ruhsat eki projelerine, İmar mevzuatına, yürürlükte bulunan imar planımıza uygunluğunun denetlenerek, aykırı
yapılan yapıların mühürlenerek yasal işlemlerin yürütülmesi hizmetlerini kapsamaktadır.
İmar Planı İşlemleri: Yürürlükte bulunan imar planımıza göre imar durumu düzenlenmesi, ifraz,
tevhid, yola terk, yoldan ihdas vb. işlemlerin yapılabilmesi için Encümen Kararlarının alınması ve
mevzuat gereği yapılması gerek işlemlerin takibi, yürürlükte olan imar planında yapılmak istenilen değişikliklerin İmar Komisyonu ve Belediye Meclisi›nde görüşülmelerinin ve mevzuat gereği
yapılması gerekli diğer işlemlerin yapılması gibi hizmetlerin verilmesidir. Kamunun kullanımına
yönelik olarak belirlenen ihtiyaçlar kapsamında; İdaremizin stratejik planında belirtilen vizyon ve
misyon tanımları çerçevesinde hazırlanan projeleri gerçekleştirebilmek için uygun arsa üretmek,
bu alanlara ait imar planlarını yapmak/revize etmek, mevcut onaylı imar planlarında bulunan
kamu alanlarının hayata geçebilmesi için proje üretmek, kentin ihtiyaçları doğrultusunda imar
planlarında kamu alanları oluşturulmasına yönelik imar planı revizyonu hazırlanırken, bu alanların hayata geçirilebilmesi için gerekli projeleri üretmek, projelerin gerçekleştirilebilmesi için kaynak yaratmak, kamu alanlarına yönelik uygulamaya konan projelerin yürütücülüğünü yapmak ve
farklı birimlerin katılımını gerektiren projelerde koordinasyonu sağlamak.
Adrese Dayalı Nüfus Bilgi Sistemi Uygulamaları: Nüfus Hizmetleri Kanunun gereğince 2008 yılında Kent genelinde, 2009 yılında ise Mücavir alanımızda yapılan cadde sokak tabelaları ile kapı
numaralarının yapımı ve montajı çalışmaları tamamlanmış olup, herhangi bir nedenle eksilen
cadde sokak levhaları ve kapı numaraları ihtiyaç doğrultusunda yıl içinde tamamlanacaktır.
Koruma Uygulama ve Denetim İşlemleri: Kentsel Sit Alanı İçerisinde bulunan binalarda onarım
yapılacak binalara Onarın Ön İzin Belgesi Düzenlenmektedir. Onarım sonrasında uygun yapılanlara onarım Uygunluk Belgesi düzenlemektedir. Sit Alanı içerisinde denetimler yapılarak izinsiz ve
aykırı yapılan uygulamaları tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile irtibat sağlanarak yazışmalar yapılmaktadır. Belediyemize
ve Kamunun kullanımına ait taşınmazlara yönelik olarak belirlenen ihtiyaçlar kapsamında; proje
üretmek, projelerin gerçekleştirilebilmesi için kaynak yaratmak, kamu alanlarına yönelik uygulamaya konan projelerin yürütücülüğünü yapmak.
Asansör Kontrolleri: 18 Kasım 2008 tarihli 27058 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” gereğince asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını
tespit etmek için Belediye Sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından TSE 81 -1 veya 81 - 2 standartlarına göre
74
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
muayenelerinin yapılması, muayene sonuçlarının raporlanmasının yapılması amacıyla Belediyemiz ile Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında imzalanan protokol doğrultusunda 01.01.2014 - 31.12.2016 tarihleri için asansörlerin yıllık bakımlarının yapılmıştır. Müdürlüğümüzce tahsil edilen “Asansör Kontrol Bedelinin” %70’i TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Asansör Kontrol Merkezi, A Tipi Muayene Kuruluşuna ödenmekte %30’u da Belediyemize gelir kaydedilmektedir. Yıl içinde toplam 230 kontrol yapılmıştır.
İmar ve Şehircilik Hizmetleri
İmar Durum (merkez-mücavir)
Başvuru
563
Verilen
486
Kadastral İşlemler (tevhid-İfraz-İhdas-Terk-18. Madde Uyg.)
Başvuru
215
Encümene Sunulan
215
Temel Vizesi
9
Yol Kot Tutanağı ve Yapı Aplikasyon Tutanağı Onaylaması
243
İnşaat Ruhsatı
565
İskân Ruhsatı
İmar Planlarının İlave Tadilat ve Revizyonunun
Kaçak Yapı İşlemleri
Asansör
1.685
Kabul
51
Red
12
Geri Çekilme
10
Koruma Kurulu
5
İmar Komisyonu
17
Mühürlenen
40
Düzenlenen
40
Encümene Sunulan
80
Yıllık Kontrol
206
Tescil
114
Yapı Denetim Şirketlerine Hakkediş Kontrolü
Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu
1.337
Başvuru
152
Karar
84
Onarım Ön İzin Belgesi
33
Onarım Uygunluk Belgesi
11
D119. İmar ve Şehircilik Hizmetleri
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
58.874,00
TOPLAM:
58.874,00
D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Yenileme Çalışmaları / Atatürk Köprüsü
Çanakkale’nin en yoğun ve en önemli yol aksı olan Atatürk Caddesi ile Barbaros Mahallesini birbirine bağlayan ve Sarıçay üzerinde yaya ve araç trafiği olarak kullanılan mevcut Atatürk Köprüsünü
iyileştirme çalışması Nisan.2014’de tamamlanmıştır.
Düzenleme kapsamında mevcut korkuluklar kalın ve uygun malzemeden yenilenerek değiştirilmiştir. Yayaların kullandığı yaya yolu siyah renk(bazalt),andezit plak taş malzeme ile kaplanmış,
engelli vatandaşlarımız için yürüyüş aksı oluşturulmuştur. Köprünün alınlarına ahşap görünümlü
kompozit panelle kaplama yapılmıştır. Araç trafiği olarak kullanılan yol yine asfalt olarak kalmıştır. Aydınlatma sistemi tümüyle değiştirilmiş, alın kısımları ledlerle aydınlatılarak, şehrimize yakışacak şekilde modern bir görünüşe kavuşturulmuştur.
75
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Yenileme Çalışmaları/ Atatürk Köprüsü
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
06 Sermaye Giderleri
307.064,56
TOPLAM:
307.064,56
C119. Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi
Çanakkale’nin, tarihi kent dokusunun yer aldığı Eski Çarşı ve çevresi, 1995 yılında kentsel sit alanı
ilan edilmiş ve bu alan için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı 1996 yılında yürürlüğe girmiştir.
Kentin çok kültürlü kimliğini yansıtan anıtsal yapı ve sivil mimarlık örneklerini barındıran kentsel
sit alanı aynı zamanda halen kentin ticaret ve hizmet fonksiyonlarını barındıran kent merkezi
işlevini sürdürmektedir. Ticaret fonksiyonu nedeniyle tarihi kent merkezinin önemli bir kısmı canlılığını korumaktadır ancak bazı kısımlar işlevlerini yitirmiş ve köhneleşmiştir. Bu nedenle proje
alanının iyileştirilmesinin hem kent hem de mahalle açısından önemli bir kazanım olacağı tezinden yola çıkılarak, Fevzipaşa Mahallesinde bulunan, Zafer Meydanına cepheli ve mülkiyeti Çanakkale Belediyesine ait tapunun 149 ada, 42-43 parsellerinde kayıtlı tescilli yapılar, Edirne Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 11.11.1988/166 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Tescilli yapıların Röleve-Restitüsyon-Restorasyon projeleri ile ‘’Şair Evi Şiir Cafe ‘’ olarak kent halkının
kullanımına sunulması planlanmıştır. 2013 yıl sonunda ihale işlemleri tamamlanarak yapımına
başlanan projenin yıl sonunda %65 tamamlanmıştır.
C119. Şair Ece Ayhan
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
06 Sermaye Giderleri
222.967,05
TOPLAM:
222.967,05
E127. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi
Eski otogarın da bulunduğu alanda 1982 yılında inşa edilen ve uzun yıllar Çanakkale Belediyesi’nin
ana hizmet binası olarak kullanılan yapının hem günümüz koşullarına ve beklentilere cevap vermemesi hem de kentlilerimize daha iyi ve modern bir binada hizmet verilmesi amacıyla yeniden
projelendirilmesine yönelik çalışmalar 2012 yılında ulusal düzeyde düzenlenen yarışma ile başlatılmıştır. Gelen projeler yarışma jürisi tarafından değerlendirilerek ödül alan projeler belirlenmiştir. Yıl içinde, birinci seçilen projenin uygulama projelerinin çizimleri tamamlanmıştır.
Çanakkale Merkez, İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk ve Demircioğlu Caddeleri ile Hüseyin Avni Baksi
ve Nene Hatun Sokaklara cepheli 366 ada, 12, 159 ve 167 parseller üzerinde bulunan mülkiyeti
Belediyemize ait Bodrum + Zemin + 3 normal kattan oluşan Belediye Hizmet Binası, Zemin + 1
Normal Kattan oluşan Otogar ve işyerleri binası ile 1 katlı işyerleri ve depodan oluşan binaları
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilerek yıktırılmıştır.
Yıkımdan çıkan ekonomik değeri olan mal ve malzemeler 130.000,00 TL karşılığında satılmıştır.
E127. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
06 Sermaye Giderleri
286.796,88
TOPLAM:
286.796,88
Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması: 32L.3A-32L.3D pafta
497, 498, 499, 500, 501, 505, 562, 565, 586, 860, 863, 864, 865 nolu adalar Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Bölgesinde, güneyinde Sarıçay, batısında Tuğsavul Caddesi, kuzeyinde 116. Jandarma
Alayı ve doğusunda 30 Ağustos Caddesi arasında kalan yaklaşık 83.440 m²’yi kapsayan alanda
Çanakkale’nin vizyonu koşutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal değerlerin nitelikli bir
biçimde geliştirilmesini amacıyla proje yarışması düzenlenmiştir. Yarışma alanı yaklaşık 1980’li
76
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
yıllarda sosyal konut olarak inşa edilen yapılardan ve 866 birimden oluşan bir konut alt bölgesidir.
Geçen süre içerisinde kentle bütünleşmesi bu bağlamda kullanıcı profilin de olan değişimler ile
birlikte gereksinme ve beklentilerin farklılaşması, öte yandan yapılarda görülen eskimişlik ile bakım, onarım ve deprem güvenliği arayışındaki zorluklar ile maliyet ve bu nedenlerle ortaya çıkan
mevcut kullanıcı talepleri sonucunda kullanıcılarla yapılan görüşmeler ve alan araştırmaları sonucu elde edilen bulgular gözetilerek bu alanın yıkılarak yenilenmesi kararı alınmıştır. Bu amaca
yönelik olarak 02.12.2013/179 gün ve sayılı karar ile Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Yarışma ile işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle
bütünleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmiştir. Yarışma alanı; kent bütününde
izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm sürecinin başlayacağını düşünülmektedir. Dolayısıyla yarışma
söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasarım ve planlama ile
yönlendirmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda yarışmacının söz konusu alana ilişkin sosyal, kültürel,
ekonomik boyutlardaki bakışı ve gözlemlerinin de önem taşımaktadır.
Ekim.2014’de yarışma sonuçlandırılmıştır. Yenileme alanında bulunan mülk sahipleri ile ve Uygulama Projelerinin çizimi için birinci olan ekip ile görüşmeler tamamlanmış, mülkiyet sahipleri ile
görüşmelere başlanmak üzere proje katalog ve maketi hazırlanmaktadır.
Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
388.600,00
TOPLAM:
388.600,00
D114. Jeolojik- Jeoteknik Etüt Çalışmaları
Kent Merkezi ve Karacaören, Güzelyalı: 15.03.2012 tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri Öğretim Elemanları ile imzalamış olduğumuz Çanakkale
Belediyesi sınırlarını içeren imar planına esas jeolojik-jeoteknik zemin etüdü raporu ve haritalarının hazırlanması işi tamamlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yerbilimsel Etüt Daire Başkanlığı tarafından onaylanarak Belediyemize 1 nüshası
gönderilmiştir.
15.10.2012 tarihinde yine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri
Öğretim Elemanları ile imzalamış olduğumuz, 2002 yılında Üniversite tarafından yapılmış olan
raporun günümüz şartları çerçevesinde revize edilmesi ve Merkez raporu ile bir birliktelik sağlaması amacıyla yapılan raporlama ve haritalama işlemleri tamamlanarak Belediyemize teslim
edilmiştir. Böylece merkez sınırları ve Karacaören bölgesi ile birlikte bütünleşik bir zemin altyapısı
oluşturulmuştur.
Güzelyalı mevkiinde Şubat 2013 tarihinde yaşanan heyelan olayından sonra mevcut heyelanın nedenlerinin saptanması ve çözüm önerilerinin getirilebilmesi amacıyla 25.06.2013 tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri Öğretim Elemanları ile protokol
imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde ilk etap çalışmalar tamamlanarak Heyelanın nedenleri belirtilmiştir. Heyelanın etkilerinin azaltılabilmesi ve/veya tamamen ortadan kaldırılabilmesi
amacıyla daha detaylı çalışmalar yapmak için yeraltında oluşan hareketlerin ölçülebilmesi amacıyla Belediyemiz tarafından inklinometre cihazı alınmıştır. Yapılacak olan sondaj ihalesi ile birlikte gerekli ölçümler yapılarak heyelanın önlenmesine yönelik olarak bir geoteknik rapor hazırlanacaktır. Çanakkale Merkez ve Karacaören çalışmaları tamamlanmış olup, Güzelyalı çalışmaları
devam etmektedir.
Güzelyalı Köyündeki Heyelanlı Alanda Jeolojık - Jeoteknik Etüt Yaptırılmasına Esas Jeoteknik
Sondaj, İnklinometre Kuyusu Hazırlanması Ve Zemin -Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneylerinin Yaptırılması: Çanakkale Güzelyalı Köyündeki heyelanlı alanda Jeolojık - Jeoteknik Etüt Yaptırılmasına Esas Jeoteknik Sondaj, İnklinometre Kuyusu Hazırlanması Ve Zemin -Kaya Mekaniği
Laboratuvar Deneyleri İşi Hizmet Alımı işi kapsamında 230 metre sondaj yapılması, 160 metre ink-
77
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
linometre kuyusu hazırlanması, 12 kalem çeşitli laboratuvar deneyleri yaptırılacaktır. Yılsonunda
ihale işlemleri tamamlanarak sözleşme Ocak.2015 de imzalanmıştır.
D114. Jeolojik- Jeoteknik Etüt Çalışmaları
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
144.249,28
TOPLAM:
144.249,28
Yürütülen Diğer Çalışmalar
Karacaören kentsel gelişme alanı: 12.11.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Karacaören
Esenler uygulama imar planı revizyonuna uygun olarak, 10.12.2014 tarihli encümen kararı ile 18.
Madde uygulama sınırları belirlenmiş ve tapuya şerh konulmuştur. Bu tarihten itibaren konuyla
ilgili olarak Karacaören Muhtarı, Köy İhtiyar Heyeti, Köy Halkı ve teknik elemanlardan oluşan bir
komisyon kurularak 18. Madde çalışmalarına başlanmıştır.
Barbaros Mahallesi 2. Etap dolgu alanı: Barbaros mahallesinde 2. Etap olarak planlanan kordon
çalışmaları içerisinde dolgu alanı teklif imar planı dosyası hazırlanmış ve çevre şehircilik bakanlığına onaylanmak üzere sunulmuştur. Teklif dosyasına ilave olarak;, deniz içerisinde ve kara tarafında zemin etüt raporu ile hidrografik ve oşinografik etüt raporları hazırlanması işi ihale edilerek
yer teslimi yapılmış ve arazide çalışmalara başlanmıştır.
Belediye sınırlarının genişletilmesi: Nüfus artışının sağlıklı kentsel mekanlarda çözümlenmesi,
nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal altyapı alanlarının ayrılabilmesi, büyük bölgesel park alanları ve kentin bütününe yönelik donatı alanları gibi çözümler getirilebilmesi için mücavir alan
olarak; kuzeyde sulama kanalı ile sınırlanan, Andıkini Ormanını içine alarak Özbek Köyünün kuzeyinden devam ederek KemalKöy, Işıklar, Kurşunlu, Saraycık, Sarıcaeli köylerini kapsayan alanın
mücavir alana dahil edilmesi için 03.12.2014 tarihinde meclis kararı alınmış, görüş yazılarının
alınabilmesi için Köy Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Küçük Sanayi Kentsel Yenileme: Arslanca Mahallesinde “eski küçük sanayi alanı” olarak bilinen
1366 ada içerisindeki parsellerde yer alan 46 adet hak sahibinin tamamı ile ayrı ayrı görüşülmüş,
hak sahiplerinin istek ve temennileri doğrultusunda alanın yenilenmesi için proje çalışmalarına
başlanmıştır. Gönüllü olarak Kent içinden 7 ve kent dışından 2 mimarın katılımı ile proje önerileri
alınmış, hak sahipleri ve kent yaşayanlarının oyları ile seçilen proje üzerinde maliyet bedellerinin
tespiti ve hak sahiplerine dağıtım konuları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
Eski Tekel Şarap ve Kanyak Fabrikası:Mülkiyeti, idaremize ait olan taşınmaz içerisindeki mevcut
yapıların rölöveleri çıkartılmış, afet riski ile ilgili olarak yetkili kuruluşa risk raporu hazırlatılmış
ve yapıların deprem riski taşıdığı tespit edilmiştir. 26.11.2014 tarihli encümen kararı ile yapıların
yıkım işi ihale edilmiş ve yıkım çalışmaları başlatılmıştır. Yıkımdan çıkan ekonomik değeri olan
mal ve malzemeler 191.000,00 TL karşılığında satılmıştır. Mevcut parselin kullanım amacı ve fonksiyonunun belirlenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları, akademik odalar, kent konseyi ve mahalle meclislerinin katılımı ile bir dizi toplantı düzenlenmiştir.
Proje Hazırlık Çalışmaları: Yıl içinde müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Proje Birimince
plan ve programlarımızda yer alan İtfaiye ve Acil Durum Merkezi, Yaş Sebze ve Meyve Hali, Kent
Meydanı ve Çevresi Düzenlenmesi, Troya Köprüsü Cephe Yenilme, Taziye Evi, Makine İkmal, Marangozhane ve Elektrik Teknisyenliği Kampüsü gibi projelerin yapımına yönelik avan projeler hazırlanmıştır.
78
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
1.12. İtfaiye Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
2.030.001,97
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
2.258.853,82
102,68
02- SGK Dev. P. G.
329.910,75
366.000,00
0,00
366.000,00
342.946,32
93,70
03- Mal ve Hizmet A. G.
194.909,26
373.000,00
28.218,10
344.781,90
292.616,67
84,87
26.651,14
71.000,00
0,00
71.000,00
35.018,73
49,32
682.750,35
180.000,00
0,00
180.000,00
442.500,00
245,83
3.264.223,47
3.190.000,00
28.218,10
3.161.781,90
3.371.935,54
106,65
04- Faiz G.
06- Sermaye G.
TOPLAM
Aktarma *: İtfaiye Müdürlüğü’nden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne
ödenek aktarması yapılmıştır.
D221. İtfaiye ve Acil Durumlara Müdahale
Yıl içinde toplam 258 yangına müdahale edilmiş ve 153 yangın başlangıçta, 80 yangında kısmen
yanarak kurtarılmış, 25 yangın ise tamamen yanmış ve kurtarılamamıştır.
Acil Durumlara Müdahale ve Kurtarma Ekiplerimiz 78 olaya (trafik kazası, su baskını, asansör ve
kapalı kapı) müdahale etmiş 24 vatandaş kurtarmış, can kaybı yaşanmamıştır. Yine aynı şekilde 46
hayvan kurtarılmıştır.
Yıl içinde 30 adet kalorifer, 16 normal baca olmak üzere toplam 46 baca temizliği gerçekleştirilmiştir.
Yangın Cinsi
2013
2014
73
85
2
8
Ev Yangını
Kamu Binası
İş Yeri
Araç
Odunluk Kömür
Ot-saman-çöp
1
4
85
2
6
Diğer
Yangın Nedenleri
Elektrik
2013
2014
23
39
LPG-Doğalgaz-Akaryakıt
5
8
Ocak-soba-kalorifer-baca
34
57
164
154
Diğer
15
36
100
Orman- fidanlık
Toplam:
8
20
16
19
222
258
Yanma Derecesi
2013
2014
162
153
Kısmen yanarak kurtarılan
47
80
Tamamen yanan
13
25
222
258
Başlangıçta söndürülen
Toplam
Yıl içinde itfaiye araç parkı ve kullanılan ekipmanlar ihtiyaç doğrultusunda yenilenmiştir. Bu
kapsamda 28m’lik Merdivenli İtfaiye aracı, araç arkasına konulabilen yüksek basınçlı yangına ilk
müdahale söndürme sistemi, benzinli güç ünitesi, Solunum cihazlarının dolumu için Temiz hava
kompresörü, 3 takım haberleşme üniteli solunum seti,5 adet orta ve ağır köpük lansı,5 Adet turbo
lans, 5 adet köpük mikseri alımı gerçekleştirilmiştir.
D221. İtfaiye ve Acil Durum Faaliyetleri
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
143.260,53
TOPLAM:
143.260,53
79
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
D224. İşyeri Yangın Güvenliği Denetimleri
Merkez ilçe ve merkez köylerde bulunan işyerlerinin yangın açısından kontrol edilerek gerekli önlem ve tedbirler aldırılmıştır. 2013 yılında toplam 501 adet işyerine Yangın Güvenliği Raporu verilmiştir. Ayrıca 21 kamu kurum ve kuruluşu da denetlenmiştir.
Denetlenen İş yeri
2013
2014
816
501
2014 yılında özel sektör ve kamudan gelen talepler doğrultusunda 14 program düzenlemiş, toplam
170 kişiye Yangın Güvenliği konusunda teorik eğitim ve hemen ardından teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacı ile uygulamalı aktivite ve tatbikatlar yapılmıştır.
1.13. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
01- Personel G.
0,00
0,00
203.508,21
203.508,21
277.403,10
136,31
02- SGK Dev. P. G.
0,00
0,00
37.282,96
37.282,96
41.555,38
111,46
Bütçe Bilgileri
03- Mal ve Hizmet A. G.
0,00
0,00
3.900.832,78
3.900.832,78
3.861.909,71
99,00
04- Faiz G.
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
05- Sermaye Transferleri G.
0,00
0,00
304.622,01
304.622,01
123.993,36
40,70
06- Sermaye G.
0,00
0,00
341.000,00
341.000,00
TOPLAM
0,00
0,00
4.789.245,96
4.789.245,96
47.394,58
4.352.256,13
13,90
90,88
Aktarma *: 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Özel Kalem M., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler M., Mali
Hizmetler M. ödenek aktarması yapılmıştır.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 05.06.2014 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulmuştur.
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kültür ve Sanat”, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sosyal Hizmet ve Yardımlar” fonksiyonları müdürlüğün görevleri
arasına alınmıştır.
C111. Kent Müzesi ve Arşivi
Kentin değerlerini toplamak, korumak, paylaşmak, geleceğe aktarmak, kentliyi kentle tanıştırmak,
ortak kültürel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla oluşturulan “Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi” etkinlikleri kapsamında;
2014 yılı etkinlikleri içeriğinde, “Kentte 5 Yıl, bir Kent Müzesi Hikayesi”, “Kentte Mahrukatçılar”,
“Kentte Çeyiz Sandığı”, “Kentte Yerel Tarih”, “Çantalar Elimizde” konulu 5 sergi düzenlenmiştir.
“Kemalpaşa Mahallesi” konulu 3 , “Ayna Korkusu - Mitoloji- Tarih; Gerçek Hayat ve Kent”, “İsmetpaşa
Mahallesi”, “Masal Ekosistemleri üzerine”, “Kentte 5 Yıl Dia Gösterimi”, “Esenler Mahallesi”, “Çanakkale kentinde yaşamak ve kırsalda masal aramak”, “Cevatpaşa Mahallesi”, “Sarıkız Efsanesi
ve Anatanrıça Kültü”, “Kentte Turizm Tarihi”, “Mahrukatçılık”, “Bir Oduncunun Anıları”, “İbrahim
Bodur Anadolu Lisesi “Bir Proje Deneyimi”, “Bir Kömürcünün Anıları”, “Kente Şahmarancı Geliyor”,
“Bir Sobacının Anıları”, “Masal Çemberi”, “Çeyiz Sandığı”, “Çanakkale Boğazı’nda Süngercilik”, “Çeyiz Sandığı”, “Bir Yorgancının Anıları”, “Fevzipaşa Mahallesi’nde Çeyiz Sandığı”, “Çeyizde Kırkyama”,
“Kentte Yeniden Kırkyama”, “Yerel Tarih Üzerine”, “Yerel Tarihin Yerel ve Sivil Bağlamı”, “Yerel Tarihin Kent Kimliği Aidiyeti Bağlamı”, “Yerel Tarihin Kent Kültürü, Politikası, Stratejisi Bağlamı”, “Merkez Ortaokulu’nda 15 Yıl”, “Merkez Ortaokulu Eski Müdürünün Anıları”, “İbrahim Bodur Anadolu
Lisesi Öğrencileri “Bir Proje Deneyimi – İspanya”, “Merkez Ortaokulu’ndan bir öğretmenin anıları”,
“Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet; Çanakkale Örneği”, “Eski Dostlar”, “Yerel
Tarih Kahramanları Belgeseli Üzerine” ve “Masal Günleri” konulu 38 kent sohbeti düzenlenmiştir.
80
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
“Ellerim Üşür Benim” isimli Çanakkaleli yazarın Şiir Kitabı İmza günü düzenlenmiştir.
“Somut Olmayan Kültürel Miras Kültürünün Korunması ve UNESCO”, “Kent ve Bellek», “UNESCO
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi›nin Türkiye›de Uygulamaya Geçirilme
Çalışmaları», «Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Çerçevesinde Açık Hava Müzeleri
veya Halkbilim Müzeleri», “Somut Olmayan Kültürel Miras Değeri Karagöz’ün Müzelenmesi Üzerine Görüşler”, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesinde Deneysel Yaklaşımlar: Yaşayan
Müze Örneği”, “Çanakkale’de Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti ve Envanter Çalışmaları”,
«1915 Çanakkale Savaşları ve Menkıbelerine Bir Bakış», “Troia Üzerine Destanlar», «Troia Müzesi
Projesi Sergi Dilinde Troia Destanlarının Etkisi ve Kullanımı» konulu paneller düzenlenmiştir.
Bursa Karagöz Müzesi Canlı Performansı gerçekleşmiştir.
Sergiler, projeler, konferanslar gibi etkinliklere katılımların dışında Kent Müzesi’nin ziyaretçi sayısı
9321’dir. Etkinlik ziyaretçileri ile birlikte 11915 kişidir.
C112. Seramik Müzesi
Sanat tarihi literatüründe halk sanatı olarak özel bir yere sahip olan Geleneksel Çanakkale Seramikleri ile seramik sanatına ait her türlü belge (seramik ürünler dahil) ve bilgiyi bir merkez altında
toplamak, tasnif etmek amacı ile planlanmıştır.
Çanakkale seramikleri ve yemekleri eşleşmesi içerikli etkinlik, Cam Sanatı Tanımları ve Cam
Örnek Eserleri, ‘Kıbrıs›da Neolitikle Başlayan Toprağın Öyküsü, Seramik -Cam Etkileşimi, Çömlekçi
Çarkında Çift Cidarlı Form, Çanakkale›de Seramiğin Öyküsü, Geleneksel Çanakkale Seramiği›nde
Üretim Süreçleri ve Formlar, Kadınlar Şiddete Karşı› devam ediyor, Cam Sanatı, Çocuk Gözüyle Çanakkale Seramikleri, Çanakkale›den Savaşdışı Anılar, Çağdaş Çanakkale Seramikleri, Seramik Şehri Çanakkale Projesi, Çanakkale özelinde hediyelik objelerin kent ekonomisine ve kültürüne katkıları, Midilli – Çanakkale arası çömlekçilik bağı, Seramiklerinin Diliyle Çanakkale, Kazdağları’nda
Hazan, İzcilik seramik çalıştayı, Çanakkale Yöresi Seramikleri konulu 19 etkinlik düzenlenmiştir.
Karma seramik ve heykel sergisi, S›YOMKA, Planj Kıyısından Fotoğraflar Sergisi, ‘Benim Dünyam
idi’, Dr. İsmail Düzgören Kişisel Fotoğraf Sergisi, “Kadın”, ÇOMÜ, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Öğrenci Seramik ve Cam Topluluğu, Yıl Sonu Öğrenci Topluluğu Sergisi ve Müzik Dinletisi”,
Hüseyin Akif Terzioğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Özgün Baskı Teknikleri ve Tasarım, Troia’da Kadın
Olmak, Çamurla Yoğrulan 50 +2 Yıl, Doğa’nın Çığlığı”, El Sanatları ve Rölyef Sergisi, Karikatürlerle
Cumhuriyet Maceramız, Türk Karikatüründe Tipler, 13. Ekim Geçidi, Veda, Halk Eğitim Seramik
konulu 15 sergi açılmıştır.
Seramik Müzesi’nin ziyaretçi sayısı 8365’dir.
C112. Seramik Müzesi
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
43.788,62
TOPLAM:
43.788,62
C118. Seramik Atölyesi
Çanakkale’nin değeri seramiğin kendi tekniği ile üretilmesi, tanıtılması ve bu alanda çırakların
yetişmesine yönelik çalışmalar sürdürmektedir.
Atölyede Çanakkale mezarlıklarında kullanılmak üzere ve defin işlemleri sırasında verilmek üzere
seramik ibrik üretimi yapılmaktadır. 339 adet ibrik Cenaze İşleri Birimine teslim edilmiştir.
Kentte bulunan kamu kurum, kuruluşları, eğitim kurumları, Sivil Toplum Örgütleri tarafından
talep edilen seramik hediyelik eşya kentin ve Çanakkale seramiğinin tanıtımı adına verilmiştir.
Çeşitli fuarlarda kentin tanıtımı adına dağıtımı sağlanmış, canlı performans sergileyerek seramik
üretim sürecinin anlatımı sağlamıştır. Toplam 5217 parça seramik obje yapılmış ve talepler doğrultusunda dağıtımı yapılmıştır.
81
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
C1110. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor Programı
“Kentimizde ki Müzeleri Geziyoruz” projesi; ilköğretim birinci kademelerdeki öğrenciler ile Kentimizde ki Müzeleri tanıştırmak, müzelerin ortak yön ve farklılıklarını tespit etmek ve eğitim kurumu olarak müzelerin kullanım alışkanlığı kazanılmasını sağlamak amacıyla planlanmıştır.
“Kentimizde ki Müzeleri Geziyoruz” projesi;
Kent merkezinde ki 3. sınıf öğrencilerinin kentte bulunan 3 müzeyi (Kent Müzesi ve Arşivi – Arkeoloji Müzesi – Deniz Müzesi ve Seramik Müzesi) gezmeleri sağlanmıştır. Toplam 1329 öğrenci
gezdirilerek, bilgilendirilmiştir.
C125. Çanakkale Bienali
“SAVAŞIN SONUNU YALNIZCA ÖLÜLER GÖRÜR” konseptiyle 27 Eylül – 2 Kasım tarihleri arası gerçekleştirilen Bienal, Bienal Genç – Bienal Çocuk ve Bienal Engelsiz gruplarıyla hedef kitlelere hitap
etti.
Gülçin Aksoy, Maja Bajevic, Nigol Bezjian, Bashir Borlakov, Songül Boyraz, Harold De Bree, Klaus
vom Bruch, Ergin Çavuşoğlu, Ersan Deveci, Nezaket Ekici, Reha Erdem, Ayşe Erkmen, Aladdin Garunov, Douglas Gordon, Murat Gök, T. Melih Görgün, Güven İncirlioğlu, IRWIN, Khaled Jarrar, Grigor
Khachatryan, Sıtkı Kösemen, Raziye Kubat, Radenko Milak, Pınar Öğrenci, Ahmet Öktem, Marilena
Preda Sanc, Antonio Riello, Anri Sala, Hans Schabus, Tunca Subaşı, Erdal Sezer, Panos Tsagaris, Astrid Walsh, Viron Vert katılan sanatçılar arasındaydı. Korfmann Kütüphanesi’nde Akram Zaatari:
“Reddeden Pilota Mektup”, Yalı Hanı’nda Klaus vom Bruch, Savaş Kaprisi No.3 Yerleştirme, Mahal
Sanat’da «Sen de Konuş, Gölge [hester panim]»: Joseph Semah’ın “Plasenta & Sonsuzluk” (1995)
serisinden grafik baskılar ile Eva Beierheimer & Miriam Laussegger ışık ve metin yerleştirmeleri,
panel: Fırat Arapoğlu & Nazan Maksudyan “Zafer ve Şehitlik Sarhoşluğu: Harp Mecmuası’nda Çanakkale Cephesi ve Propaganda”, Jehane Noujaim “The Square – Meydan” (2013, 104’) Özel Gösterimi, Sunum: Osman Köker (Birzamanlar Yayıncılık), «Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türkiye’de
Kültürel Çeşitlilik ve Çanakkale Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu’ndan Kartpostallarla», Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde «Burukluk» Akın Aksu sergisi gerçekleştirildi.
C125. Çanakkale Bienali
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
363.246,00
TOPLAM:
363.246,00
C1115. Sanat Ve Kültür Temalı Kurslar – Yazar Sanatçı Evi
Görsel Sanatlar, plastik sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları konularında sergi, konferans, açık
oturum, film atölyesi, kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak kent halkının kültürünü geliştirmek, güzel sanatlara olan ilgisini arttırmak, bu alanda çalışan usta ve amatör sanatçılarımıza imkan sağlamak amacıyla kurulan Yazar Sanatçı Evi’nde resim, yeni hat, çini,
fotoğrafçılık ve cam füzyon, alanlarında atölye düzenlenmiş ve Mart – Haziran 2014 tarihleri arası
toplam 192 katılımcı atölyeleri tamamlamıştır.
Resim Atölyesi: 47 kişi, Yeni Hat Atölyesi: 60 kişi, Çini Atölyesi: 9 kişi, Fotoğrafçılık Atölyesi: 47 kişi,
Ebru Atölyesi: 17 kişi, Cam Füzyon Atölyesi: 12 kişi
2014 Eylül – 2015 Ocak atölye dönemi için; Yeni hat atölyesine 66, Fotoğrafçılık atölyesine 42,
Ebru atölyesine 22, Cam atölyesine 14, Resim atölyesine 25 kişi başvurmuştur.
4’er aylık etaplar halinde yapılan atölyelerimize 2014 yılı içinde toplam 361 kişi katılmıştır.
82
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
C1116. Kültür ve Sanat (C1117. Edebiyat Günleri – C1118. Müzik Günleri – C1119. Tiyatro Günleri C1120. Görsel Sanatlar; Sergiler, Gösteriler)
Sanatın kişiye kazandırdığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, kültür birikimi yaşamın
her alanında, bireysel ve toplumsal anlamda olumlu katkılar sağlamaktadır. Paylaşım kanalı ile ve
aktif olarak her yaş grubundan kentlinin yer alacağı sanat etkinlikleri, kent yaşamının kalitesini
arttırmak amacını taşımaktadır.
11 çocuk tiyatro oyunu düzenlenmiş, 4.300 izleyici katılmıştır. 16 yetişkinlere yönelik tiyatro oyunu
düzenlenmiş, 5.280 izleyici katılmıştır. 20 adet sergi düzenlenmiştir. 8 film gösterimi, 8 şiir etkinliği
ve söyleşi gerçekleştirilmiştir.19 salon ve açık hava konseri düzenlenmiştir.
23 Nisan Tahta At Çocuk Şenliği yapılmıştır. Ortalama katılımcı sayısı 3.500’dür. Kemalpaşa mah.
muhtarlığı ortaklığı ile 3 kere sokak şenliği gerçekleştirilmiştir. 3 gün süresince kitap günleri etkinliğine destek olunmuş, 10 yazarın katılımı gerçekleşmiştir. Romanya kültür etkinliklerine destek
olunmuş, etkinlik kapsamında sergi, tiyatro ve söyleşi yapılmıştır. Ece Ayhan Sivil Girişimine destek olunarak Belgesel Günleri düzenlenmiştir.
C1116. Kültür Sanat
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
301.493,32
TOPLAM:
301.493,32
C1123. Orta Öğretim Kurumları Arası Müzik Yarışması
Yarışmalar, il düzeyinde çalışmalarda bulunan okulların müzik ve dans topluluklarını desteklemek, daha disiplinli çalışmalar yapmalarını özendirmek ve gençlerimizin serbest zamanlarında
sanatsal çalışmalara yönelmelerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.
Liseler arası müzik yarışmasına 11 okul katılmıştır. Yarışmalara toplam 76 öğrenci yarışmacı olarak katılmış, toplam 1.500 öğrenci, öğretmen ve idareci yarışmaları izlemiştir.
C123. Afiş Yarışması
Her yıl kentimizde düzenlenen, gelenekselleşen “Uluslararası Troia Festivali”ni duyurma amacıyla
düzenlenen ve festivalin tüm tanıtım – duyurum materyallerinde kullanılan afiş tasarımı yarışma
ile belirlenmektedir. Yarışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Troia Vakfı ve Grafikerler Meslek Kuruluşu işbirliği ile düzenlenmiştir.
Geleneksel “Uluslararası Troia Festivali”ni duyurma amacıyla düzenlenen ve festivalin tüm tanıtım – duyurum materyallerinde kullanılan afişin belirlendiği “Afiş Yarışması” Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi – Troia Vakfı ve Grafikerler Meslek Kuruluşu işbirliği ile düzenlenmiştir.
2014 yılında yarışmaya 45 üniversiteden 403 eser katılmıştır. 1.lik ödülü 7.500 TL., 3 mansiyon ödülü 2.500’şer TL.’dır. Yarışmaya katılan eserler Troia Festivali süresince sergilenmiştir.
Erkan Yavuz Deneysel Sanat Atölyesi: Atölyede, Belediye Tiyatro Topluluğu haftada 5 gün çalışmaktadır. Kentimizin amatör tiyatro topluluğuna destek olunmuş haftada 2 gün atölyeden yararlanmışlardır. Kent Konseyi Engelli Meclisi Korosu haftada 2 gün çalışmalarını sürdürmüştür.
Çanakkale sivil toplum örgütleri, çeşitli kurum ve kuruluşlara periyodik etkinlikleri ve
organizasyonları için ücretsiz tahsis edilmiştir.
Sanat Toplulukları: Sanat Müziği Korosu 80 kişi, Halk Müziği Korosu 100 kişi, Tiyatro Topluluğu 30
üye sayısı ile çalışmalarını yürütmektedir.
C123. Afiş Yarışması
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
12.500,00
TOPLAM:
12.500,00
83
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
C121. Uluslararası Troia Festivali
51. Uluslar arası Troia Festivali kapsamında; 6 adet sergi açılmış, yurtdışından 13 konser gerçekleştirilmiş, 2 tiyatro oyunu sergilenmiş, 2 panel yapılmış, 1 belgesel fim gösterimi, 3 dans etkinliği
gerçekleştirilmiştir. Halk Bahçesi’nde çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.
Sergiler: Yörükler Derneği “Yörük Kültürü”, Benim Sokağım Bizim Fotoğraf Sergisi, Özgür Eserler
Karma Sergi, Afiş Yarışması Sergisi, Gezi Madenciler Çocuk Gelinler Fotoğraf Sergisi, Kadına Şiddete Hayır Fotoğraf Sergisi
Halk Bahçesi Çocuk Etkinlikleri: Şişme Oyun Parkları, Çocuk Tiyatrosu, Kukla Tiyatrosu, Pandomim, Takım oyunları ve yarışmaları, Atölye Çalışmaları, Yüz Boyama, Balon kukla tiyatrosu ve
balon drama atölyeleri, Halk Bahçesi Masalları, Çanakkale Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri çocuk
etkinlikleri, resim sergileri, serbest mikrofon etkinlikleri düzenlenmiştir.
Konserler: Eski Bando, Yeşim Salkım & Metin Uca, Vedat Sakman & İlhan Şeşen, Bülent Ortaçgil,
Yasemin Göksu, Grup Türkü, Çanakkale Kent Orkestrası, Berrin Şener, Grup Ezgi, Fazıl Say & Serenad Bağcan, Canan Anderson, Angela Ahıskal ve öğrencileri, Musa Göçmen Oda Orkestrası.
Tiyatrolar: Belediye Tiyatro Topluluğu “Gemilerde Talim Var”, “Şenlikli Limonata”
Paneller: “Gündemden Yorumlar”, “Basın Özgürlüğü”
Belgesel: “Cennetin Düşüşü
Dans Etkinlikleri: Ege Dansları (iki gösterim), Çıplak ayaklar “Cennet ve Cinnet – Ters Okyanus”
22. Uluslararası Satranç Turnuvasına destek olunmuş, festival kapsamında “21. Sokak Basketbol
Turnuvası” ve Troia Festivali Futbol Şenliği düzenlenmiştir.
C121. Uluslararası Troia Festivali
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
810.000,00
TOPLAM:
810.000,00
Kardeş Kent Bürosu: Kardeş kentimiz Almanya Osnabrück’le ilişkilerin sürekliliği ve verimliliği
adına takibini yapan büro, 2014 yılında da iki kentin ilişkilerin gelişimi ve sürdürebilirliği ile ilgili
çalışmalarını yürütmüştür.
Almanya’dan Pro Musica grubu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik Bölümü ortaklığı ile 29
Ekim Cumhuriyet kutlamaları çerçevesinde Çanakkale’de iki konser gerçekleştirdiler.
“Kardeşlik Yolu” projesi kapsamında Çanakkale Belediyesi İtfaiye personeli bisiklet ile Osnabrück’e
giderek tüm dünyaya barış mesajını iletmiştir. Çanakkale Osnabrück arasında güzergah üzerinde
bulunan tüm itfaiye merkezlerini de ziyaret ederek itfaiye birimleri arası kardeşlik ilişkisine öncülük etmiştir.
Çanakkale Osnabrück Gençlik Değişimi projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale’de konuk edilmiş, kentin tarihi, kültürel ve sosyal mekanları ziyaret edilerek, bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
“Kadın ve Sanat” içeriği ile gerçekleşen Uluslararası Kadın Buluşması kapsamında Almanya’dan
kadın derneklerinde aktif rol alan 3 kadın buluşmaya katılmış, Çanakakle’de ki yerel kadın dernekleri ve sivil insiyatif grupları ile bir araya gelmişlerdir.
Çek Cumhuriyeti Pardubice kentinde gerçekleşen 124. Velka Maraton etkinliğine meclis üyelerinin
katılımı sağlanmıştır. Belediyemiz bünyesinde açılacak olan Çocuk Kulübü ve Kreşi içeriği ile ilgili,
Almanya/Osnabrück kentinde bulunan Çocuk Kulübü, Anaokulu, Kreşler ve Gençlik Merkezi’nde
incelemeleri için Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye ÜNÜVAR’ın ilgili kuruluşlarla programı yapılmış, model incelemesi gerçekleştirilmiştir.
Giresun Belediyesi, Konya Tuzlukçu Belediyesi ve Yeni Zellanda Wellington kentleri ile kardeş şehir
kararları Belediye Meclisi’nde alınmıştır.
51. Uluslararası Troia Festivali kapsamında Osnabrück heyeti için program oluşturulmuş, kentin
tarihi, kültürel bina ve alanları gezdirilerek, bilgilendirme yapılmış, festival etkinliklerine katılımları sağlanmıştır.
84
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Osnabrück’ten kentimize gelen 8 stajyer öğrencinin Belediyenin çeşitli birimlerinde 2 hafta staj
yaparak deneyim kazanmalarına destek olunmuştur.
Kent Gönüllüleri: Kentimizde dayanışma ve katılımı sağlamak, insan ilişkilerini geliştirmek amacıyla özellikle sosyal hizmet etkinliklerinde gönüllü kadın ve gençlerle hareket edilmektedir. Bu
kapsamda Çanakkale Belediyesince Kent Gönüllülerine tahsis edilen gönüllü ofisinde yardımlara
ilişkin hizmetler yürütülmekte olup toplam kullanıcı sayısı 4901 kişidir.2014 yılında toplam 750
vatandaşımıza gönüllü ofisinden yardım gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Belediyesi gönüllü ofisine
325 kişi bağışta bulunmuştur.
Ayrıca 2014 yılı ramazan ayı sıcak yemek yardım çalışmalarında, Altın Yıllar Yaşam Merkezimizde,
Yaşlılara Evde Hizmet ve Bakım Projesinde, Taziye Yemeği hizmetinde, Soma Çocuk ve Ailelere
Psiko-Sosyal, Kültürel Destek Projesinde ve Kadın Buluşması Programında gönüllülerimiz Belediyemiz ile birlikte çalışmalarına destek olmaktadırlar. Toplam gönüllü sayımız 194 kişidir.
B312. Eğitim Kurumları ve Öğrencilere Destek Programları
Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim aldığı mekanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında
uzun yıllardır devam eden program 2014 yılında da sürdürülmüştür. Bu kapsamda kent merkezindeki İlkokul, Ortaokul ve Liseler ziyaret edilerek ihtiyaçları tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde belediyemizce okulların fiziksel iyileştirmelerinin yanı sıra öğrencilerimizin öğrenim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla malzeme gereksinimleri karşılanmıştır. Bu kapsamda; yeni
açılan özel eğitim sınıflarının iç tefrişatı yapılmıştır. Engelli sınıfları için özel eğitim kavram setleri,
bina ve çevre iyileştirme hizmetleri, spor malzemeleri temini, etkinlikleri için yer tahsisi, kanal
çalışmaları, çöp toplama malzemeleri tahsisi, araç-gereç vb. konularda okulların eksiklerinin giderilmesi için destekte bulunulmuştur. Ayrıca okulların ürettikleri projelere de destek verilerek
etkinliklerine katkı sağlanmıştır.
* 2014 yılında 22 -24 Aralık 2014 tarihinde Seferihisar Belediyesi ortaklığında kent merkezinde
eğitim gören İlkokul öğrencilerine(1., 2., 3., 4.sınıflara), Anasınıfı öğrencilerine ve özel eğitim öğrencilerine 8.000 ton mandalina dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Kitap Yardımı: Kentteki ilköğretim ve ortaöğretim okulları kütüphanelerinin zenginleştirilmesi
ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kitap
yardımları kapsamında 2013-2014 Eğitim Öğretim Döneminde 10 ilkokuluna 65 kitaptan oluşan
set 7 ortaokuluna 64 set ve 13 Liseye 64 kitaptan oluşan set okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla verilmiştir 31.220.96 TL bütçe kullanılmıştır.
Eğitime Destek Programları: Eğitimde eşitsizliklerin giderilmesi ve dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen bir diğer program da eğitime destek programıdır. Bu kapsamda yıl
içinde;
•
2013-2014 Eğitim Öğretim Döneminde ise 125 öğrenci(4 lise,121 üniversite)öğrenim yardımından faydalanmaktadır.
•
2014-2015 Eğitim Öğretim Döneminde ise 120 üniversite öğrencisi öğrenim yardımından
faydalanmaktadır.
•
Üniversite öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
üzerinden, belediyemiz tarafından direkt yardım yapılmaktadır.
•
2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde ise İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik
öğle yemeği yardımından 200 öğrenci faydalanmıştır.
•
2014-2015 Eğitim Öğretim döneminde ise İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik
öğle yemeği yardımından 220 öğrenci faydalanmaktadır.
•
2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde Özel Eğitim Sınıflarına yönelik taşıma ve yemek yardımından; 30 öğrenci taşıma hizmetinden 43 öğrenci yemek hizmetinden faydalanmıştır.
•
2014-2015 Eğitim Öğretim döneminde Özel Eğitim Sınıflarına yönelik taşıma ve yemek
yardımından;44 öğrenci yemek taşıma hizmetinden 23 öğrenci taşıma hizmetinden faydalanmaktadır.
85
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Barbaros Mahallesi Kütüphanesi: 2004 yılından bu yana Barbaros Mahallesinde kentliye hizmet
vermekte olan kütüphaneyi 2014 yılında 3589 kişi kullanmıştır. Kütüphanenin genel toplam üye
sayısı 1603 kişi. Kütüphaneye kayıtlı 2687 adet kitap bulunmaktadır.
Toplam kullanıcı sayısı: 39.204 kişi(2004 yılından itibaren)
Ödünç verilen kitap sayısı:1993 adettir.
Öğrenci Meclisleri: 2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci Meclis Başkanları ile toplantılar yapılarak kentteki öğrenci gruplarına hem kentimiz değerlerini hem
belediyemiz çalışmalarını yerinde göstermek ve gönüllü tanıtım elçileri olmalarını sağlamak amacıyla kent ve belediye hizmet alanları (su arıtma tesisi, evcil hayvan barınağı, ayrıştırma tesisleri
olmak üzere) tanıtım programı organizasyonları yapılmıştır. Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Meclislerinin tanıtımının da gerçekleştirildiği organizasyonda ayrıca Öğrenci Meclis Başkanlarının 23
Nisan ve 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin görüş ve önerileri de alınmıştır.
B312. Eğitim Kurumları ve Öğrencilere Destek Programları
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
160.418,48
05 Cari Transferler
90.093,60
TOPLAM:
250.512,08
B622. Altın Yıllar Yaşam Merkezi
Güney Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle Çanakkale Belediyesi’nin yürütücülüğünde ve Çanakkale Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Ortaklığında gerçekleştirilen “Altın Yıllar Yaşam
Merkezi Projesi” kapsamında 65 yaş üstü kıdemli hemşerilerimiz, evinde yaşlı bakımı ile ilgilenen
aileler ve yaşlı bakımı alanında meslek edinmek isteyen işsizler hedef kitle olarak seçilmiştir.
Altın Yıllar Yaşam Merkezi katılımcılarımıza yönelik Bilgisayar Kursu, Ahşap Boyama Kursu, Temel
Kültür Fizik Etkinliği, Resim Kursu, Beyin Sporları Kursu, Müzik Kursu, Takı Tasarımı, Edebi Okumalar Grubu, Spor vb. çalışmalar yürütülmektedir.
“Altın Yıllar Yaşam Merkezi Projesi” kapsamında merkez katılımcılarımıza yönelik 2014 yılında
Yeni Yıl kutlaması, 8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği, Anneler Günü Etkinliği, Babalar Günü Etkinliği,
Demli Sesler Korosu(32 Kişi) tarafından Yaşlılar Haftası Konseri, Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması
sinema filmi gösterimleri, belediyemizin tiyatro gösterimlerine katılım gibi organizasyonlar yapılmıştır.
Merkezimizde katılımcılarımızla Aile eğitimi kapsamında “Hukuk ”Eğitimi ve Toplu Ulaşım Şoförlerine Yaşlılık ve İletişim Eğitimi gerçekleştirilmiştir; tüm belediye şoförlerine bu konuda eğitim
verildi ve merkez katılımcıları ile görüş alışverişi yapma imkânı sağlanmıştır.
19 Mart 2014 tarihinde Altın Yıllar Yaşam Merkezinin temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.
03 Mayıs 2014 tarihinde Avusturalya’dan, Japonya’dan ve Türkiye’den Profesörlerin katılımıyla
Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum Konferansı düzenlenmiştir.
2014 yılında toplam kullanıcı sayısı 77 kişidir.
B622. Altın Yıllar Yaşam Merkezi
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
20.807,98
TOPLAM:
20.807,98
B513. Sosyal Yardım ve Destek Programları
* 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan maden faciasının ardından kaybettiğimiz emekçilerin
aileleri Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Soma Çocuk ve Ailelere Psiko-Sosyal, Kültürel
86
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Destek Projesi kapsamında Çanakkale’ye gelen 21’i çocuk toplam 37 Somadan gelen aile 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında kentte pek çok etkinlik ve aktivite gerçekleştirildi.
* 21 Ağustos-5 Eylül 2014 tarihinde; IŞİD katliamından kaçarak kardeş kent Diyarbakır’ın Sur
Belediyesi’ne sığınan eşini kaybetmiş toplam 500 Ezidi kadın ve çocuk için Çanakkale Belediyesi
öncülüğünde kentteki STK’ların ve gönüllülerin destekleriyle başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan, mağdurların acil ihtiyaçlarına yönelik başta kıyafet, gıda, hijyen ürünleri olmak üzere çok sayıda yardım malzemesi Kent Konseyi Mahalle meclislerinde ve Sosyal Yaşam
Evlerinde toplanarak Diyarbakır Sur Belediyesi aracılığıyla Ezidi halkına teslim edildi.
Destek Kart 17 Uygulaması: Çanakkale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi kentlilerin
desteklenmesi yönelik uygulanan Destek Kart 17 projesi 2013 yılında hayata geçirilmiş ve 2014
yılında toplam 47 ihtiyaç sahibi kart hizmetinden faydalanmıştır.
Yaşlılara Evde Hizmet ve Bakım Hizmeti: Çanakkale Belediyesi yalnız yaşayan ve kendi ihtiyaçlarını
karşılayamayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşamlarına kolaylık sağlamak, yalnızlıklarını paylaşmak,
ihtiyaçlarını karşılanmasında yardımcı olmak amacıyla “Evde Bakım Projesi” kapsamında 2014
yılında toplam 11 ev temizliği,7 berber hizmeti verilmektedir.2014 yılında toplam 252 ev temizliği
hizmeti,163 berber hizmeti götürülmüştür.
Duş ve Çamaşır Merkezi: Başta öğrenciler olmak üzere, gündelik yaşamlarında duş alma ve
çamaşır yıkama olanağı bulamayan kentlilerimize yönelik sunulan bir hizmettir. Merkez Nisan
2014’de hizmete alınmıştır. Merkezimizin 39 sabit kullanıcısı bulunmaktadır. Yılsonuna kadar 88
kişi merkez hizmetlerinden yararlanmıştır.
Asker Ailesi Aylığı: 4109 sayılı Asker Ailelerine Muhtaç Olanlara Yapılacak Yardım Hakkındaki
Kanun’un 3. maddesi gereğince 2014 yılında ihtiyaç sahibi 5 asker ailesi; Muhtaç Asker Ailesi yardımından faydalanmıştır.
Sosyal Market: Bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projesi olan Sosyal Market 2014 yılında
da ihtiyaç sahibi kentlilerin gereksinimlerini karşılamaya devam etmiş, yıl içinde ihtiyaç sahibi
kentlilere gerek kıyafet, kırtasiye malzemesi gerekse mobilya ve beyaz eşya sağlama noktasında
destekte bulunmuştur. Kullanılmış fakat kullanılabilir durumda olan eşyalar ile hiç kullanılmamış
ihtiyaç fazlası eşyaların bulunduğu Sosyal Marketten 2014 yılında 688 kişi giyim eşyasından ve
60 kişiye ev eşyası bağışından faydalanmış.130 kişide ev eşyası ve 212 kişi giyim eşyası bağışında
bulunmuştur.
Ramazan Ayı Sıcak Yemek Yardımı: 2014 Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 369 kişiye (119 hane )
sıcak yemek yardımı yapılmış, Bu çalışmada belediyemiz personelleri ile birlikte 28 kent gönüllümüz faaliyet göstermiştir.
*2014 yılında Ramazan Döneminde gönüllüler tarafından 750 adet erzak bağışında bulunulmuştur.
*2014 yılında kent merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi günlük yemeğini yapamayan 20 aileye
toplam 30 kişilik günlük sıcak yemek yardımı yapılmaktadır.
Girişimci Destekleme Programları ve İstihdam ve Meslek Kazandırma Kursları: Kent genelinde
toplumsal dayanışmanın sağlanması ve özellikle girişimci kadınların ekonomide yer almalarını
olanak tanımak amacıyla çeşitli program ve projeler uygulanmıştır. Bu kapsamda Çanakkale Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Derneği Çanakkale Şubesi arasında istihdam ve iş gücüne katılmamış kentlilerin mesleki yeterlilik ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla meslek edindirme
çalışmalarına ilişkin ortaklık kurularak “Telkari Atölyesi” projesi devam ettirilmiştir.2014 yılında
13 kişi kurslara katılım sağlamıştır.
Girişimci destekleme faaliyetleri kapsamında kentteki tek kadın el emeği ürün üretim kooperatifi
87
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
olan Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne “Girişimci Kadın Kooperatifi Pazarlama Stratejilerini Geliştirme Projesi” kapsamında proje ortaklığı çerçevesinde tahsis edilen satış
ofisi faaliyetine devam etmiştir. Kooperatife üye 19 kadın bu alanda faaliyet göstermektedir.
El emeği ürünler üreten kentli kadınların girişimciliklerinin desteklenmesi ve ekonomide yer almalarını sağlamak adına Kordon Boyu Düzenleme Projesi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme
çalışmalarıyla Morabbin Parkında “El Emekleri Satış Alanı” tahsis edilmiştir. Alan, el emeği ürün
üreten kadın dernekleri ile protokol imzalanarak kullanıma sunulmuştur. 40 standın bulunduğu
alandan dönüşümlü olarak 60 kişi yararlanmaktadır.
Ayrıca katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarında girişimci kadınların yaptığı el emeği ürünler de sergilenerek bu alanda da ürünlerinin tanıtımları yapılmaktadır.
Sosyal Yaşam Evlerinde Uygulanan Projeler
Esenler Sosyal Yaşam Evi: Giyim(73 kişi),Jimnastik 4-5 yaş (20 kişi),Aile Eğitim 3-5 yaş grubu Anne
Eğitimi (60 kişi),Anne Eğitimi 3-5 yaş grubu Çocuk Eğitimi (53 kişi),Aile Eğitimi 6-11 yaş grubu (21
kişi),Okuma Yazma 1. Kademe(26 kişi),Okum Yazma Çocuk Eğitimi (8 kişi),Masa Tenisi Çocuk Grubu (20 Kişi),Masa Tenisi Genç (13 kişi),Masa Tenisi Kadın Grubu(15 kişi),Türk Sanat Müziği Kadın
Erkek Grubu(20 Kişi),Satranç Çocuk Grubu(39 Kişi),Satranç Anne Çocuk Grubu(75 Kişi),Esenler Barbaros Troya Kadınları Grubu (72 Kişi),İngilizce Kadın Grubu (30 Kişi),El Sanatları Grubu (73 Kişi)Kadın Yurttaşlık Eğitimi(40 Kişi),Bilgilendirme Grubu(95 Kişi),Tiyatro Kadın Grubu (10 Kişi),Yurttaşlık
İletişim ve Yaşam Becerileri Grubu (55 Kişi),Ödeve Destek Grubu (24 Kişi),Takı Tasarımı Grubu(50
Kişi),Uygulama Mutfağı Grubu(50 Kişi),Sinema ve Mısır Keyfi Grubu(15 Kişi),Küçük Mucitler Grubu (22 Kişi),Kentini Keşfet Grubu(30 Kişi),Tasarım Grubu(25 Kişi),Eskimeyen Oyunlar Grubu(28
Kişi),Sanatsal Ahşap Boyama Grubu(36 Kişi),Yüzme Grubu(54 Kişi),Sanatsal Taş Boyama Grubu(36
Kişi),Beceri Oyunları Grubu (35 Kişi), Zeka Oyunları Grubu (25 Kişi) gibi birçok konu başlığında
çalışmalar yürütülmektedir. Esenler Sosyal Yaşam Evinin çalışmalarına 2014 yılında toplam katılımcı sayısı 1248 kişi. Esenler Sosyal Yaşam Evi kayıtlı üye sayısı 590 kişi.
Barbaros Sosyal Yaşam Evi: Doğacanlar Grubu(10 Kişi),Aile Eğitimi 3-5 yaş Grubu Anne Eğitimi (18 Kişi),Aile Eğitimi 3- 5 Yaş Grubu Çocuk Eğitimi (65 kişi),Aile eğitimi 6- 11 yaş grubu (47
kişi),Aile Eğitimi 12-18 yaş grubu (45 Kişi),Türk Halk Müziği Kadın Korosu (25 Kişi),Satranç Çocuk Grubu(43 Kişi),Satranç Çocuk Grubu(43 Kişi),Satranç Kadın Grubu(28 Kişi),Esenler Barbaros
Troya Kadınlar Grubu (93 Kişi),Örgü- Makrome -Tel Kırma- Keçe Grubu (30 kişi),Halk Oyunları
Kadın Grubu (37 Kişi),İngilizce Kadın Grubu (25 Kişi),El Sanatları Grubu(38 Kişi),Kompozisyon Çocuk Grubu (14 Kişi),Kadın Yurttaşlık Grubu (25 Kişi),Bilgilendirme Grubu (125 Kişi),Diksiyon Grubu
(24 Kişi),Ritim Grubu (10 Kişi),Kompozisyon Grubu(12 Kişi),Takı Tasarımı Grubu (20 Kişi),Resim
Kursu(15 Kişi),Uygulama Mutfağı (32 Kişi),Sinema ve Mısır Keyfi Grubu (35 Kişi),Kentini Keşfet
Grubu (25 Kişi),Yüzme Grubu (30 Kişi),Temel İngilizce Grubu(40 Kişi),Alçı Çalışması Grubu(45
Kişi),Oyunlarla Türkçe Grubu (16 Kişi),Ponpon Atölye(15 Kişi) gibi birçok konu başlığında çalışmalar yürütülmektedir. Barbaros Sosyal Yaşam Evinin çalışmalarına 2014 yılında toplam katılımcı
sayısı 987 kişi. Barbaros Sosyal Yaşam Evi kayıtlı üye sayısı 428 kişi.
Troia Sosyal Yaşam Evi: Doğacanlar Grubu (20 Kişi),Giyim Grubu (50 Kişi),Jimnastik Kadın Grubu(42 Kişi),Aile Eğitimi 3-5 Yaş Anne Eğitimi Grubu(80 Kişi),Aile Eğitimi 3-5 Yaş Çocuk Eğitimi Grubu (84 Kişi),Aile Eğitimi 6-11 Yaş Grubu (36 Kişi),Okuma Yazma 1.Kademe (28 Kişi),Okuma Yazma
2.Kademe (21 Kişi),Okuma Yazma Çocuk Eğitimi (13 Kişi),Masa Tenisi Çocuk Grubu(50 Kişi),Satranç
Anne Çocuk Grubu (69 Kişi),Esenler-Barbaros –Troya Kadınları Grubu (83 Kişi),Halk Oyunları Kadın
Grubu(27 Kişi),Halk Oyunları Erkek Grubu(47 Kişi),Kadın Yurttaşlık Grubu (20 Kişi),Bilgilendirme
Grubu(116 Kişi),Bilgisayar Destekli Ödev Yaptırma Grubu (75 kişi),Tiyatro Çocuk Grubu (25
kişi),Gökkuşağı Çocuktan Çocuğa Sanatsal Faaliyetler Grubu (28 kişi) ,Ödeve Destek Grubu (45
Kişi),Takı Tasarımı Grubu(13 Kişi),Uygulama Mutfağı Grubu (28 Kişi),Sinema ve Mısır Keyfi Grubu
(18 Kişi),Yaratıcı Sanat Grubu (32 Kişi),Minik Eller Grubu (18 Kişi),Küçük Mucitler (32 Kişi), Kentinin Keşfet Grubu (25 Kişi),Tasarım Grubu (26 Kişi), Kağıdın Dansı Grubu(29 Kişi),Mini Drama Grubu(29 Kişi),Seramik Grubu(35 Kişi),Eskimeyen Oyunlar Grubu(35 Kişi),Yeşilin Dünyası Grubu(20
88
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Kişi),Yüzme Grubu (32 Kişi) gibi birçok konu başlığında çalışmalar yürütülmektedir. Troya Sosyal
Yaşam Evinin çalışmalarına 2014 yılında toplam katılımcı sayısı 1331 kişi. Troya Sosyal Yaşam Evi
kayıtlı üye sayısı 578 kişi.
2014 yılında Barbaros, Troya ve Esenler Sosyal Yaşam Evlerinin toplam katılımcı sayısı 3566 kişi.
2014 yılında Barbaros, Troya ve Esenler Sosyal Yaşam Evlerine kayıtlı toplam kişi sayısı 1596 kişi.
Barbaros, Troya ve Esenler Sosyal Yaşam Evlerinde Yapılan Diğer Çalışmalar
*Sosyal-Kişisel(Vaka)Görüşme sayısı 9 kişi
*Görüşme (Danışmanlık)sayısı 52 Kişi
*Sosyal İnceleme(Adreste yapılan) sayısı 43 kişi
*2.El Giysi Yardımı sayısı 73 Kişi
*Çocuklarla Grup Çalışması 47 Kişi
*Sosyal Yaşam Evleri dışında yapılan bilgilendirme, eğitim çalışmalarına katılım sayısı 203 kişi
*Esenler-Troya Sosyal Evi Kütüphanelerinden faydalanan kişi sayısı 82 kişi
*Sanatsal ve Kültürel Etkinliklere Katılım Sayısı 155 Kişi
*Sosyal Etkinliklere Katılım Sayısı 158 Kişi
*Şehir içi Gezi ve Etkinliklere Katılım Sayısı 272 Kişi
*Şehir dışı Gezi ve Etkinliklere Katılım Sayısı 114 Kişi
Toplam 1168 Kişi diğer hizmetlerden faydalanmıştır.
B513. Sosyal Yardım ve Destek Programları
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
85.760,78
04 Faiz Giderleri
33.899,76
TOPLAM:
119.660,54
Çanakkale Belediyespor Kulübü:
Branş
Atletizm
Badminton
Basketbol
Kadın
100
Erkek
131
Toplam
231
2
4
6
121
367
488
Bisiklet
0
13
13
Briç
0
92
92
Jimnastik
Dağcılık
15
1
16
117
145
262
Halk Oyunları
61
59
120
Hentbol
15
23
38
Masa Tenisi
15
36
51
6
16
22
Satranç
Tenis
0
1
1
Triatlon
2
0
2
265
23
288
Voleybol
Yüzme
GENEL TOPLAM
48
22
70
767
933
1700
89
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Çanakkale Belediyespor Kulübü Dereceye Giren Oyuncu ve Takımlar;
Türkiye Kulüplerarası Büyükler Aerobik – Jimnastik Yarışması 1.liği (İdil Özdemir)
Türkiye Kulüplerarası Gençler Aerobik – Jimnastik Yarışması 1.liği (Ecem Gökmen)
Türkiye Kulüplerarası Gençler Aerobik – Jimnastik Yarışması 1.liği (Zehra Yurdadur)
Türkiye Kulüplerarası Gençler Aerobik – Jimnastik Yarışması 1.liği (Sevilay Dağ)
Yüzme;
Ayşe Selin Kavdır – Yılın Sporcusu
Umut Ekin Erdem – Yılın Sporcusu / Türkiye 3.sü
Çanakkale İl Birinciliği Yarışmaları Şampiyon Sporcular: Tuana Akgün, Batuhan Sığın, Aytimur
Selçuk, Ekim Alpaslan, Anıl Sorgun, Hilal Ezgi Kurtdemir, Eda Naz Gürses, Öykü Sönmez, Volkan
Pamuk.
Türkiye Şampiyonası Yarışmaları İlimizi Temsil Eden Sporcular: Asilay Selçuk, Umut Ekin Erdem, Hazal Özer, Fehmi Mete Yurdayarar.
Satranç; 7 yaş İl 3.lüğü, 10 yaş İl 1.liği, 11 yaş İl 1.liği ve 3.lüğü, 12 yaş İl 1.liği ve 2.liği, 14-18 yaş İl
1.liği ve 2.liği.
B212. Amatör Spor Kulüplerine Destek
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
173.147,52
TOPLAM:
173.147,52
A114. Kent Konseyi ve Meclisleri
Kent Konseyi ve Meclisleri Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek, çalışma grupları kurarak kent yararına gerçekleştirilmek
istenen projelere ilişkin çalışmalar yapmak amacıyla faaliyet gösteren Kent Konseyi, Meclisleri ve
çalışma gruplarına gerekli lojistik ve mali destek sağlanmıştır.
Kent Konseyi; Kadın, Engelli, Gençlik, Çocuk, Çevre olmak üzere 5 ana alanda meclis faaliyetlerini yürütmekte olup, mahalle meclislerine 4 yeni meclis eklenmiştir. (10 Ocak 2014 tarihinde
İsmetpaşa Mahalle Meclisi, 17 Ocak 2014 tarihinde Namık Kemal Mahalle Meclisi, 22 Ocak 2014
tarihinde Barbaros Mahalle Meclisi, 10 Nisan 2014 tarihinde Cevatpaşa Mahalle Meclisi)
Çanakkale Kent Konseyi ve meclisler tarafından 2014 yılı içerisinde 26 genel kurul gerçekleştirilmiştir.
Cevatpaşa Mahalle Meclisi Merkez Ortaokulumu Geri İstiyorum çalışma grubu tarafından hazırlanan “Merkez Ortaokulu” raporu ve Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “AKFA”
raporu Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulunda karar altına alınarak raporları Çanakkale Belediye Meclisine sunulmuştur. (2 adet faaliyet raporu) Ayrıca dönem içerisinde yeni belediye meclis
üyelerine yönelik kent konseyi nedir, faaliyetleri nelerdir ve UCLG – MEWA hakkında bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Çanakkale Kent Konseyi ve meclisleri tarafından 2014 yılında; Halk Sağlığı Bilgilendirme toplantıları
( Ruh Sağlığı, Verem, Bulaşıcı Hastalıklar, Hijyen ve Temizlik, Kanser, vb.) Uzman Pedegog Hakan
Şahintürk ile “ Ailenin Çocuğun Başarısına Katkısı” eğitim semineri, Çevre Meclisi Kirazlı ve Balaban köylerinde Kazdağılarına yönelik bilgilendirme toplantıları, Kent Konseyi tematik ve mahalle meclisleri olmak üzere “Kent Konseyi ve Mahalle Meclisleri Nedir?” Kent konsey nedir? Amaç,
ilke, görev ve işleyiş konularıyla bütçe kullanımı ve merkez ofis ve mahalle meclislerinin günlük
işleyişleri hakkında eğitim semineri, Kentteki Sivil Toplum örgütlerine yönelik Sabancı Vakfı Hibe
Tanıtım ve Proje Yazma Eğitimi, Kent Konseyinin kuruluşunun 10. Yılı nedeniyle süreçte görev
alan, emek veren gönüllüler ile buluşma, 2013-2014 Kuraklığının ve İklim Modellerine göre öngörülen iklim değişikliklerinin Çanakkale’nin iklim ve su kaynakları üzerindeki etkilerinin bilimsel
değerlendirilmesi konferansı, Su tasarrufu konulu panel, Geri Dönüşüm Farkındalığı eğitimleri,
90
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Demokrasi ve Kent Konseyi, Temel Çevre ve Ekoloji, Etkili İletişim ve Kendini İfade Etme, Engelli
Hakları Nelerdir, Diyabet ve Beslenme, Engelli Çocuklarda Cinsel Eğitim, Doğal afetlerde zararların
azaltılması ve deprem ve deprem bilinçlendirmesi, Sağlık İlk Yardım ve Deprem, Temel Afet Bilinci, Kent Hakkı ve Katılım Formu, Rubik eğitimi, Bahçıvanlık Eğitimi (40 kursiyer), Temel İşaret Dili
Eğitimi (55 kursiyer) , i ve Dikiş – Nakış Kursu, Kırkyama Kursu, El Sanatları Kursu, Okuma Yazma
Kursuları ve eğitimleri gerçekleştirildi
Çanakkale Kent Konseyi ve mahalle meclislerinde “Eğitim İçin Gönüllü Ödeve Destek” Programı
kapsamında 24 öğrenci eğitici, 8 gönüllü eğitmen tarafından temel eğitim okullarının ikinci
kademelerinde bulunan (5, 6, 7 ve 8. Sınıf) 215 öğrenciye okul derslerine destek olmak üzere
Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, İngilizce, Matematik konularında öğretim desteği sağlanmaktadır. Boreas Kırkyama Çalışma Grubu “İlyada Kırkyama Festivali”: Atölye çalışmaları iki ayrı grup
olarak 40 kadın ile gerçekleştirilmektedir. Festival Türkiye’nin birçok ilinden kadınların katılım
ile gerçekleştirilmiştir.( 100 sanatçı 400 eser katılmıştır.)Engelli Meclisi Türk Halk Müziği Koro
Çalışması gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalara farklı engel gruplarından aileleri ile birlikte
katılan kişi sayısı 50’dir. Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Koza Gençlik Derneği ve Rotary
Kulübü işbirliği ile “Su Altında Engel Yok Projesi” gerçekleştirilmiş ve bu çalışmaya 35 fiziksel engelli katılmıştır. Çalışmada 35 gönüllü yer almıştır. 5 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimler “ADAYLAR
ANLATIYOR” programı geçekleştirilmiş 7 aday kent ile ilgili görüşlerini aktarmışlardır. (450 kişi
programa katılarak izlemiş ve canlı yayınlanmıştır.) Çanakkale Belediyesi tarafından hazırlanan
2015 – 2019 strateji plan toplantılarına katkı ve katılım sağlanmıştır. (kadın, gençlik, engelliler,
çevre ve mahalle meclisleri)
Çanakkale Kent Konseyi ve meclisleri çalışmalarına katılan gönüllü sayısı 300 kişi olup faydalanan
kişi sayısı ise 2000 kişidir. Ayrıca Çanakkale Kent Konseyi ve meclisleri olarak 2014 “İlyada Kırkyama
Buluşması”, Atikhisar Kır Şenliği”, “ Yemek Kültürü Festivali”, “Roman Şenliği” ve mahalle meclisleri
tarafından mahallelerde birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir.
Çanakkale Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Danışma Kurulu üyesi olarak; Şanlıurfa,
Adana, Yalova Türkiye Kent Konseyleri Birliği Buluşması, Kent Konseyleri Balıkesir - Çanakkale
Çevre Buluşması ve İlçe Kent Konseylerinin oluşumu ve eğitimleri konusunda destek verilmiş,
Çanakkale Kent Konseyi ve mahalle meclislerinin çalışmaların duyurulması amacıyla yerel
televizyon kanallarında konu odaklı programlar gerçekleştirilmektedir.
1.14. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
01- Personel G.
708.135,22
824.000,00
0,00
824.000,00
820.073,74
99,52
02- SGK Dev. P. G.
129.656,89
142.000,00
0,00
142.000,00
132.669,67
93,43
1.708.720,64
3.228.000,00
6.000,00
3.222.000,00
2.446.698,34
75,94
6.329,87
6.000,00
0,00
6.000,00
1.805,08
30,08
06- Sermaye G.
1.814.882,27
2.715.000,00
0,00
2.715.000,00
976.167,83
35,95
TOPLAM
4.367.724,89
6.915.000,00
6.000,00
6.909.000,00
4.377.414,66
63,36
Bütçe Bilgileri
03- Mal ve Hizmet A. G.
04- Faiz G.
Aktarma *: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılmıştır.
D152. Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahaları ve Park Üretimleri
Kent genelinde aktif ve pasif toplam 1.071.000 m² yeşil alan bulunmaktadır. Kentte bulunan yeşil
alanda yaşatma temizlik, yeşillendirme, zemin düzenleme, çiçeklendirme, ağaçlandırma vb. çalışmalar sürdürülmüştür. Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı, Barış Kent Çocuk Parkı, Adnan Menderes Parkı, Osnabürck Parkı gibi yoğun kullanılan alanlarda hayvan dışkılarının yarattığı olumsuz etkiyi en
aza indirmek, çevre temizliğine katkı sağlamak ve sokak hayvanlarının su ve beslenme ihtiyacını
karşılamak adına pet atık üniteleri, su üniteleri ve kedi evi uygulaması başlatılmıştır.
91
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Eski Mezarlığın arkasında alan Eski Şoför İmtihan Pisti olarak bilinen alan içinde 2.000 m² alan
üzerinde Can Dostlar Mezarlığı oluşturulmuş ve yeşil düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları
tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Kent genelinde çocuk oyun parkları ve spor alanları cinsiyet, engellilik, yaş, güncel ilgi alanları gibi
birçok yönden değerlendirilerek yeniden fonksiyonlandırılmaktadır. Kentlilerimizin istek ve beğenileri de dikkate alınarak her yaştan çocuk ve gençlerin kullanacağı yeni oyun grupları (14) ve kent
mobilyaları (38) temin edilerek kullanıma sunulmuştur.
Yeşil alanlarımızda kent mikro klimasına uygun, estetik, hava kirliliğine dayanım ve filtreleme
kabiliyeti yüksek ağaç türleri ile yenilenebilir, çok yıllık ve iklime dayanıklı çiçek ve süs çalıları ile
kent peyzajına kazandırılmıştır. Çalışmalar kapsamında 395.000 adet mevsimlik çiçek, 3.000 adet
çok yıllık çiçek, 3.410 adet süs çalısı ve 2.330 adet ağaç kullanılmıştır.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulaşım Üst Yapı Tesislerinin üretiminde müdürlüğümüz 100. Yıl Caddesi, Atatürk Caddesi, Prof Dr. Ümit Serdaroğlu Caddesi gibi ana hatlarda toplam
4.183 m² alanda orta refüj, Mehmet Kaptan, Lozan Caddesi kavşaklarında düzenleme çalışmaları
yapmıştır.
Yıl içinde yapılan çalışmalar aşağıda ki tabloda özetlenmiştir.
Revizyon Yapılan Alanlar
No
Park Adı
1
Halk Bahçesi
2
Toplam Alan (M²)
Yeşil Alan (M²)
Mahalle
36.000
22.000
Cevatpaşa
5.729
5.639
Esenler
41.729
27.639
Yırca Zeytin Bahçesi
TOPLAMLAR
Yeni Üretilen Alanlar
No
Park Adı
Toplam
Yeşil
Oyun
Spor
Alan
Alan
Grubu
Aletleri
(M²)
(M²)
(Adet)
(Takım)
Ağaç
(Adet)
Mahalle
1
Dr. Nami Özdemir Parkı
594
300
1
1
10
İsmetpaşa
2
Can Dostlar Mezarlığı
2.000
1.800
1
0
50
İsmetpaşa
3
GARD Ormanı
5.468
4.800
0
0
150
4
Çağdaş Sokak (Gülbahar Sokak)
2.219
1.500
1
1
20
5
İmece Sitesi Park Düzenlemesi
7.700
6.000
2
2
300
Esenler
Adnan Menderes Parkı
14.800
12.000
2
1
100
Esenler
TOPLAMLAR
32.781
26.400
7
5
630
6
Esenler
Barbaros
* İmece Sitesi Park Düzenlemesi yılsonunda %90, Adnan Menderes Parkı ise %80 tamamlanmıştır.
D158. Sağlıklı Yaşam Parkı
Esenler Mahallesi, Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan 14.400 m² alan üzerinde çocuk, genç, yaşlı ve engelli herkesin rahatlıkla erişebileceği, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda kapalı spor
alanları, koşu-yürüyüş parkuru, buz pisti, tenis kortu, basketbol sahası, kaykay pisti, yeme içme
alanları, endemik tür ağaçlandırma alanları ile bir bütün olarak fonksiyonlandırılmış, uygulama
ve yapım projeleri hazırlanmıştır. Mevcut alanda arazi düzenleme ve dolgu çalışmaları yapılmıştır.
D152. Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımı
Ekonomik Kod
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06 Sermaye Giderleri
TOPLAM:
92
2014 Bütçe Kullanımı
2.292.181,41
749.359,00
3.041.540,41
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
1.15. Sağlık İşleri Müdürlüğü
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
01- Personel G.
0,00
0,00
127.300,00
127.300,00
230.150,78
180,79
02- SGK Dev. P. G.
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
35.189,16
159,95
Bütçe Bilgileri
03- Mal ve Hizmet A. G.
0,00
0,00
398.909,14
398.909,14
212.769,61
53,34
04- Faiz G.
0,00
0,00
3.664,14
3.664,14
6.101,39
166,52
TOPLAM
0,00
0,00
551.873,28
551.873,28
484.210,94
87,74
Aktarma *: 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden ödenek
aktarması yapılmıştır.
05.06.2014 tarih 96 sayılı meclis kararı ile kurulan müdürlük bünyesinde “kurum hekimliği”, “cenaze ve defin” hizmetleri yürütülmektedir.
Belediyemiz çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları olmak üzere toplam 1.235
kişiye poliklinik hizmeti verilmiş, 160 kişiye kan tetkiki, 43 kişiye IM enjeksiyon, 26 kişiye yara bakımı, 120 tetanos aşısı ve 24 hepatit B aşısı yapılmıştır. Ayrıca belediyemiz çalışanlarına (450 kişi)
İşçi Sağlığı konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.
B141. Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Programı
Kentlilerimizin temel sağlık konularu ve güncel hastalıklar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla Sosyal Yaşam Evlerinde “Yaşlı Sağlığı, Menepoz, Bulaşıcı Hastalıklar” vb konularda
eğitim çalışmaları düzenlenmiştir. Yıl içinde 500 mevsimsel grip aşısı yapılmıştır.
Tıp Fakültesi işbirliği ile yürütülen çalışmalardan biri olan Tıp Fakültesi Öğrencilerine yönelik intörn eğitimleri düzenli olarak sürdürülmektedir.
Engelli Özel Taşıma hizmeti kapsamında 43 kayıtlı üyemize yaklaşık 1000 servis düzenlenmiştir.
B141. Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Programı
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
6.037,45
TOPLAM:
6.037,45
B518. Defin ve Mezarlıklar
Kent merkezinde vefat ederek kentimiz mezarlıklarına defnedilecek olan kişilerin aile ve yakınlarına yönelik mezarlıklara ulaşım ve taziye yemeği hizmeti ile defin malzemeleri Belediyemiz
tarafından verilmektedir.
Bu kapsamda:
Yıl içinde vefat ederek kentimiz mezarlıklarına defnedilen kişi sayısı 418, taziye yemeği hizmeti sayısı 298 hane – 13.433 kişi, taşıma hizmeti verilen kişi sayısı 396 hane - 539 kez, defin malzemeleri
paketi verilen hane sayısı 417 kişidir.
B518. Defin ve Mezarlıklar
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
102.125,80
TOPLAM:
102.125,80
93
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
1.16. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
2.987.443,89
3.524.000,00
0,00
3.524.000,00
4.071.632,32
115,54
563.125,52
648.000,00
0,00
648.000,00
694.985,11
107,25
5.126.519,00
6.109.000,00
1.605.089,28
4.503.910,72
4.498.614,57
99,88
964.589,81
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
1.626.377,09
85,60
06- Sermaye G.
28.508.011,73
14.515.000,00
0,00
14.515.000,00
11.252.407,79
77,52
TOPLAM
38.149.689,95
26.696.000,00
1.605.089,28
25.090.910,72
22.144.016,88
88,26
02- SGK Dev. P. G.
03- Mal ve Hizmet A. G.
04- Faiz G.
Aktarma *: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılmıştır.
D141. Atık Su Arıtma Tesisi ve D142. Atık Su Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonları
2012 yılında ihalesi yapılıp 2012 yılı ve 2013 yılı içinde inşaatı tamamlanan 21.750 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisimiz Temmuz 2014 tarihinden itibaren yüklenici tarafından işletilmekte ve faaliyetine devam etmektedir. Temmuz 2015 tarihinden itibaren kesin kabulü yapılıp
işletilmesi Belediyemiz tarafından devralınacaktır.
Atık su Toplayıcı Hatları ve Terfi İstasyonları işi tamamlanmış ve Mart.2014’de işletmeye alınmıştır.
D141. Atıksu Arıtma Tesisi
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
06 Sermaye Giderleri
4.645.340,00
TOPLAM:
4.645.340,00
D143. İçme Suyu Arıtma Tesisi
İçme suyu arıtma tesisinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi amacıyla DSİ Genel
Müdürlüğü birlikteliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, meclisimizden yetki alınarak
projenin DSİ tarafından ihalesi yapılmış, proje hazırlama ve onay süreci devam etmektedir. 2015
yılsonu itibari ile yapım ihalesi yapılma aşamasına gelinecektir.
Mevcut tesisimiz içme ve kullanma suyu standartları kapsamında su üretimine devam etmiştir.
D143. İçme Suyu Arıtma Tesisi
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
268.616,14
TOPLAM:
268.616,14
D144. Dardanos, Güzelyalı Altyapı Tesis Üretimleri ve Atık Su Arıtma Tesisi
Mücavir alanda bulunan Güzelyalı Köyü ile Çınarlı Köyü Dardanos Mevkiinde Atık suyun toplanması için şebeke hattı projesi İl Bank aracılığıyla yaptırılarak tamamlanmıştır. Atık su Arıtma Tesisi
projesinde proses çalışmaları devam etmektedir.
D145. Altyapı Tesis Üretimleri
Kentin çeşitli yerlerinde Kanalizasyon yağmursuyu ve içme suyu şebekelerinde yenilemeler yapılmıştır. Kent genelinde 10.534,00 metre kanalizasyon, 7.791,00 metre yağmursuyu, 3.639,00 metre
içme suyu hattı yenilenmiştir.
94
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Anafartalar Kampüsü çevresi altyapı yenileme projesi kapsamında Fevzi Renda Sokak, Nazım Demircioğlu Sokak ve İnönü Caddesinde 842,00 metre kanalizasyon,268 metre yağmursuyu hattı döşenmiştir.
İlahiyat Fakültesi Çevresi altyapı yenileme projesi kapsamında Şekerpınar Caddesi, Kayalar Sokak,
Şehit Sadettin Çoban Sokak, Hayat Sokak, Menekşe Sokak, Ceviz Sokak, Köroğlu Sokak, Billur Sokak, Tanyeli Sokak, Dayanışma Sokak, Gümüş Sokaklarda 2.763,00 metre Kanalizasyon, 1.332,00
metre yağmursuyu döşenmiştir.
Yağmursuyu toplama projesi kapsamında Bayrak Sokak, Tuğsavul Caddesinde 118,00 metre yağmursuyu hattı döşenmiştir.
Barbaros Mahallesi, Şehit Gürol Caddesi ile Sarıçay, Troya Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında
kalan bölgenin altyapı yenileme projesi kapsamında 3.997,00 metre kanalizasyon hattı,4.339,00
metre yağmursuyu hattı, 782,00 metre içme suyu hattı döşenmiştir.
Bölgesel sorunların çözümü için Budak Sokak, Gülbahar Sokak, Lozan Caddesi, Üstün Korugan
Caddesi, Emir Sokak, Çetin Sokak, Albay Halim Çelen sokakta toplam 965,00 metre kanalizasyon,
795,00 metre yağmursuyu, hattı döşenmiştir.
Karayollarının Çan-Çanakkale arası yapmış olduğu duble yol güzergahında kalan 1.868,00 metre
isale hattı deplasesi yapılmıştır.
Kipa yanında 100,00 metre açık dere kapalı deşarj hattına alınmıştır.
Gece kondu önleme bölgesi atık su toplama hattı olarak 1.016,00 metre kanalizasyon hattı döşenmiştir.
291 adet içme suyu, 65 adet yağmursuyu,93 adet kanalizasyon şebeke hattı onarılmıştır.
Kanalizasyon (m)
Yağmursuyu (m)
İçme suyu (m)
2014
10.534
7.791
3.639
2013
35.782
29.393
5.311
D145. Kentsel Teknik Altyapı Projeleri
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
738.890,72
06 Sermaye Giderleri
6.288.505,35
TOPLAM:
7.027.396,07
D146. Su Hizmeti
Suyun erişim ve kullanma kalitesine yönelik olarak periyodik analizler ile insani tüketim amaçlı
suların standardında su kalitesi elde edilmiştir. Şebekedeki kayıp-kaçak ve verimlilik ile ilgili olarak şebeke yenilenmesine devam edilmiştir. Tahakkukla ilgili olarak otomasyon sisteminde kayıtlı
verilerin güncellenmesi ve uyumlaştırılması çalışmalarına devam edilmiştir.
2014
2013
Abone Sayısı
Tahakkuk (TL)(A)
Tahsilat (TL)(B)
Mekanik
33.845
13.258.776,65
10.043.675,26
Ön Ödemeli
21.035
5.735.396,92
5.735.396,92
Mekanik
34.162
12.588.121,47
9.106.301,04
Ön Ödemeli
25.418
5.908.203,25
5.908.203,25
Gerçekleşme (%)
80
72
95
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
D146. Su Hizmetleri
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
114.754,08
06 Sermaye Giderleri
145.562,44
TOPLAM:
260.316,52
1.17. Temizlik İşleri Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
924.000,00
979.733,54
787.733,34
02- SGK Dev. P. G.
924.000,00
0,00
106,03
160.315,29
177.000,00
0,00
177.000,00
174.084,23
98,35
6.913.614,51
8.006.000,00
15.740,50
7.990.259,50
9.410.393,85
117,77
04- Faiz G.
335.871,61
258.000,00
0,00
258.000,00
345.179,87
133,79
05- Cari Transferler G.
234.095,93
260.000,00
0,00
260.000,00
259.678,37
99,88
41.890,00
610.000,00
0,00
610.000,00
327.920,00
53,76
8.473.520,68
10.235.000,00
15.740,50
10.219.259,50
11.496.989,86
112,50
03- Mal ve Hizmet A. G.
06- Sermaye G.
TOPLAM
Aktarma *: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 2014/96 karar No, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılmıştır.
D131. Katı Atık Yönetimi:
01.07.2014 -30.06.2017 tarihleri arasındaki 1096 günlük hizmeti kapsayan Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmet alımı ihalesi 28.05.2014 tarihinde yapılmış olup, 25.06.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu hizmet alımı kapsamında Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm mahalle
ve sokaklar ile Güzelyalı, Dardanos mevkiinde bulunan mücavir alanlarda ve Dörtyol, Karacaören,
Yapıldak-Saltık Mevkii ve bu güzergahtaki tüm mesken ve işyerlerinin çöplerinin toplanması ve
taşınması, sokakların süpürülmesi, yıkanması, yol kenarlarında ot temizliği, pazaryerlerinin temizliği, konteynerlerin yıkanarak dezenfekte edilmesi işi sürdürülmüştür.
Üyesi bulunduğumuz ÇAKAB tarafından işletilen düzenli depolama sahasına 53.325,82 ton evsel
atık girişi yapılmıştır.
Birimi
2013
2014
Toplanan Evsel Atık Miktarı
Ton
45.633
49.499
Yıkanan Sokak Sayısı
Adet
2.908
3.240
Süpürülen Sokak Sayısı
Adet
3.364
3.842
Yıkanan Konteynır Sayısı
Adet
17.000
17.157
Pazar Yerleri Temizlik Sayısı
Adet
209
208
D131. Katı Atık Yönetimi
Ekonomik Kod
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06 Sermaye Giderleri
TOPLAM:
2014 Bütçe Kullanımı
9.032.424,87
313.880,00
9.346.304,87
D132. Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması Projesi:
Birimimizin çalışmaları sonrasında marketlerde oluşan ambalaj atıklarının, geri dönüşüm kafeslerine gelişigüzel bırakılmasından dolayı çevre kirliliği yarattığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda
16.09.2014 tarihinde, üyesi olduğumuz ÇAKAB ile birimimiz tarafından market etrafındaki kafesler kaldırılmış ve marketlere toplama günleri verilerek, ambalaj atıklarını kendi depolarında
96
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
istiflenmiş, balya halinde biriktirerek araca teslim etmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamda, ÇAKAB ile
ortak olarak marketler için ayrı bir ekip ve araç oluşturularak marketlerin ambalaj atığı toplama
kafeslerini kullanmaları önlenmiştir. Ayrıca marketlerde ambalaj atığı toplama günleri ise Esenler, Kemalpaşa, Cevatpaşa ve İsmetpaşa’daki marketler için Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü
olurken, Barbaros Mahallesindeki marketlerde ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olarak belirlenmiştir.
Üyesi bulunduğumuz Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği tarafından Birlik havzasında Ambalaj
Atıklarının Ayrı Toplanması çalışmaları 2010 yılından bu yana devam etmektedir. Havzada toplanan ambalaj atıkları kentimizdeki Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisinde ayrıştırıldıktan
sonra Geri Dönüşüm Lisansı olan tesislerde ekonomiye geri kazandırılmaktadır. 2010 yılından bu
yana ambalaj atıkları toplanması için kullanılan kafesler yaptırılan yeni kafesler ile değiştirilerek
Belediye sınırları içinde dağıtılmaya başlanmıştır.
Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı Değerlendirme
Çanakkale
2013(kg/yıl)
2014(kg/yıl)
Değerlendirme
3.656.730
8.575.380
%135
Yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere, 2014 yılında toplanan toplam ambalaj atığı (kağıt, karton,
cam, plastik, metal) miktarı 8.575.380 kg/yıl olup, 2013 yılına göre %135 oranında artış gözlenmiştir. Gözlenen bu artışın, Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisine alınan lisansın etkisi olduğunu göstermektedir.
Merkezde, ambalaj atıklarının toplanması için ÇAKAB Birliği tarafından 235 adet kafes, 88 adet
kumbara olmak üzere toplam 323 adet kumbara ve kafes ile 38 adet 20 m3’lük konteyner ambalaj
atıklarını toplamak için kullanılan aparatlardır.
D133. Evsel Nitelikli Atıkların Dışında Diğer Atıkların Yönetimi:
Birim
Tıbbi Atık Üretici Sayısı
Adet
2013
2014
97
74
311.560
148.830
Tıbbi Atık Miktarı
Kg
Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı
Ton
3.657
8.575
Toplanan Atık Yağ Miktarı
Kg
30.762
31.587
Tıbbi Atıklar: 22.07.2005 Tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak toplanması
işi Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tıbbi atık üreticilerinden 2012 yılı sonuna kadar sürdürülmüştür.
Üyesi bulunduğumuz ÇAKAB Katı Atık Yönetim Birliğince yürütülen Çanakkale Bölgesel Katı Atık
Yönetimi bileşenlerinden biri olan tıbbi atıkların, toplanması, taşınması ve bertarafı işi 01.03.2011
Tarih ve 2011/69 sayılı Belediye Meclis Kararı ile ÇAKAB Katı Atık Yönetim Birliğine devredilmiş
olup, Birlik tarafından da Yap - İşlet modeli ile Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurulumu gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından sonra tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı işi ÇAKAB tarafından sürdürülmeye başlanmıştır. 2014 yılı içinde Belediyemiz sınırları içerisinden 148.830 kg tıbbi
atık toplanmıştır.
Bitkisel Atık Yağlar: “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” gereği İlimiz genelinde 2007 yılından bu yana süren çalışmalar dahilinde, 2014 yılında toplam 31.587 kg bitkisel atık yağ toplanmıştır. 2011 Mayıs ayından bu yana bitkisel atık yağların evlerden toplanması için tüm mahalle
muhtarlıklarına, 3 adet toplum merkezine ve 7 adet mahalle meclisine yağ toplama varilleri bırakılmış olup, 2014 yılında da bu uygulamaya devam edilmiştir. Bunun dışında yine 2014 yılı itibariyle evlerden bitkisel atık yağların toplanması adına bir kampanya başlatılmış ve atık yağlarını
toplama merkezlerimize getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler verilmeye başlanmıştır.
97
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
Ayrıca okullarda da bitkisel atık yağların ayrı toplanması konusunda 2014 yılında ilk defa bir kampanya başlatılmış olup, pilot seçilen okullarda bu konuda eğitimler verilmiş, ilk üç okul 5 Haziran
Dünya Çevre Günü kapsamında ödüllendirilmiştir.
Atık Piller: 2006 yılında atık piller konusunda TAP ile ortak başlayan çalışmalar kapsamında 2014
yılında da eğitim çalışmaları sürdürülmüştür. İlk ve ortaöğretim okullarında bu konuda Birimimizce eğitimler verilmiş ve talep eden işletme ve kurumlara pil kutusu dağıtımı yapılmıştır. Günümüz
itibariyle Belediyemiz sınırları içinde 123 adet toplama noktası mevcut olup, bu toplama noktalarında toplam 180 adet pil kutusu ve bidonu bulunmaktadır. 2014 yılında toplamda 1626,5 kg atık
pil toplanmıştır. Proje kapsamında, atık piller ilk etapta birimimizce toplanarak TAP derneğine
teslim edilmektedir.
Atık pillerin ayrı toplanması adına TAP’la birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında 2013 yılı Ekim
ayında başlayıp 2014 Nisan ayında sonuçlanan “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” düzenlenmiştir. Kampanyaya ilk ve orta dereceli okullar katılım göstermiş olup, düzenlenen
kampanyada merkezdeki tüm okullardan 1.608,5 kg atık pil toplanmıştır. 1 Ekim 2014 tarihinde
“Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” TAP Derneği ile ortak olarak tekrar başlatılmış
olup, kampanya 30.04.2015 tarihinde sona erecektir. Kampanya sonucunda en çok pil toplayan 3
okula Belediyemiz ve TAP tarafından ödül verilecektir.
2014 yılında ilk 3’e giren okul listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pilot seçilen okullarda bu konuda eğitimler verilmiş ve kampanya sonunda ilk 3’e giren okulun ödüllendirilmesi sağlanmıştır.
B158. Sivrisinek ve Karasinekle Mücadele Programı
Belediye sınırları ve mücavir alan içinde birimimiz ilaçlama personeli tarafından 15 Şubat’ta kışlak
mücadele başlatılmış olup, bir kereye mahsus bir sezon öncesinden kendine yaşam ortamı bulan
sivrisineklere karşı yeraltındaki hatlarda ilaçlama yapılmıştır. Ayrıca Mart ayından itibaren de larva mücadelesine başlanmış olup, bu mücadele Eylül ayı sonuna kadar sezon boyunca rutin olarak
sürdürülmüştür. Mayıs 2014 tarihinden itibaren toplam iki ekip olmak üzere ULV makinası ile
uçkun mücadelesine başlanmış, Temmuz 2014 de alımı yapılan yeni ULV makinası ile bu tarihten
itibaren 3 ekiple faaliyet yaz sezonu sonuna kadar sürdürülmüştür. Ayrıca karasinekle mücadele
kapsamında kent merkezinde ve mücavir alan Güzelyalı ve Dardanos’ta tüm konteynerler konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile dezenfekte edildikten sonra ilaçlanmıştır.
B158. Sivrisinek ve Karasinekle Mücadele Programı
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
80.995,20
06 Sermaye Giderleri
14.040,00
TOPLAM:
95.035,20
Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti Tarifesi Çalışmaları: 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 27742 sayılı
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında ilk defa 2011 yılında Belediye Meclis kararı ile uygulamaya
girmiş Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti Tarifesi, 2014 yılında da 14.11.2013 Tarih ve 2013/170 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile uygulanmaya devam edilmiştir.
Bu tarife kapsamındaki mekanik sayaç abonelerinde, otomatik olarak su faturalarına tahakkuklandırılan KAYSÜ ile ilgili olarak, gerek abone bilgilerinin güncel olmaması gerekse bilgisayar otomasyon sisteminden kaynaklı nedenlerle bazı abonelerin aylık olarak okumalarının yapılmadığı
Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Bu durumda iki üç aylık okumalar sonucunda su bedeli açısından sarfiyat kadar tahakkuk verildiği, fakat su tahakkuku verilmeyen aylarda KAYSÜ alınamadığı tespit edilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi adına 06.08.2013 Tarih ve 2013/491 sayılı Encümen
Kararı alınarak 2011 yılından günümüze kadar okuma yapılamadığı için KAYSÜ yansıtılamamış
mekanik sayaç abonelerine tahakkuklar oluşturulmaya başlanmış ve Gelir Birimi aracılığıyla vatandaşlara tebligatlar sürdürülmektedir.
98
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
2014 yılında KDV dahil toplam 3.847.007,739 TL KAYSÜ tahakkuku çıkartılmış olup, 2014 yılı sonu
itibariyle bu miktarın 2.679.292,22 TL’si tahsil edilmiştir.
2014 Yılında Yapılan Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları:
2014 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından aşağıdaki Tablo-8’de detayları belirtilen eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerde pillerin zararları, neden ayrı toplanması gerektiği, bitkisel
atık yağların ayrı toplanması projesi ve faydaları, kentte yapılan sivrisinek ve karasinek mücadelesi, kent merkezinde uygulanan çöp toplama sistemi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanıp
geri kazanılması, Belediyemizin bu projeler kapsamında halktan beklentileri anlatılmıştır. Ayrıca
2004 yılında başlayan ve Türkiye’nin ilk AB çevre yatırım projesi olan Çanakkale Bölgesel Katı Atık
Yönetim Projesi ve uygulamaları da bu sunumlarda anlatılmış, ÇAKAB tarafından uygulanan diğer
proje başlıkları olan Ambalaj ve Tıbbi Atıkların Yönetimi Projesi ve bu kapsamda kent merkezinde ve havzadaki uygulamalardan da bahsedilmiştir. Yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları
sonrasında ÇAKAB ile ortak olarak; Çanakkale 18 Mart İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve Çanakkale 18
Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından Kemel Köyü, Doğantepe Mevkii’nde
bulunan Düzenli Depolama Alanı ziyaret edilmiş, Birlik havzasından toplanan çöplerin bertaraf
işlemlerini yerinde görmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Düzenli Depolama Alanı içerisinde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi de ziyaret edilerek öğrenciler bilgilendirilmiştir.
2014 Yılında Yapılan Eğitim Faaliyetleri genel olarak değerlendirildiğinde 27 program kapsamında
1.200 kişiye ulaşılmıştır.
5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Birimimiz Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile ortak olarak çeşitli etkinlikler düzenlemiş ve özellikle
çocukların katılımının çoğunlukta olduğu kutlamalar kapsamında çevrenin önemine ilişkin mesajlar verilmiştir. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile birlikte okullarda ayrı
bir pil toplama kampanyası başlatılmış olup, en çok pil toplayan ilk üç okula Belediyemiz ve TAP
tarafından 2014 Dünya Çevre Gününde ödüllendirme yapılarak atık pil toplama konusunda öğrencilere bilinç kazandırılması sağlanmıştır.
Ayrıca 2013-2014 eğitim döneminde okullarda bitkisel atık yağların ayrı toplanması konusunda bir
kampanya başlatılmış, pilot seçilen okullarda bu konuda eğitimler verilmiş ve kampanya sonunda
ilk 3’e giren okulların Dünya Çevre Gününde ödüllendirilmesi sağlanmıştır.
1.18. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
1.057.057,54
1.134.000,00
0,00
1.134.000,00
1.321.071,36
116,50
02- SGK Dev. P. G.
200.078,10
209.000,00
0,00
209.000,00
228.208,41
109,19
03- Mal ve Hizmet A. G.
733.573,33
2.098.000,00
48.953,31
2.049.046,69
1.193.370,19
58,24
51.414,03
85.000,00
0,00
85.000,00
119.534,83
140,63
06- Sermaye G.
1.367.932,48
2.690.000,00
0,00
2.690.000,00
63.425,00
2,36
TOPLAM
3.410.055,48
6.216.000,00
48.953,31
6.167.046,69
2.925.609,79
47,44
04- Faiz G.
Aktarma *: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden 2014/96 karar no, 05.06.2014 tarihli meclis kararı ile Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılmıştır.
D1214. Toplu Taşıma Sistemi
2006 yılında kent içi toplu taşıma hizmet kalitesini arttırmak, araç yoğunluğunu azaltmak vb.
amaçlarla kurgulanan her geçen gün yolcu sayısı artan Toplu Taşıma Sisteminde yıl içinde toplam
13.957.607 kişi taşınmıştır.
Özellikle bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanmış 1 otobüs alımı
gerçekleştirilmiştir.
99
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında “ Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” nin 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelik ile 65 yaş ve üzeri, engelli, şehit yakını, gazi, gazi yakını vazife ve harp malullerinin
ücretsiz yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarından yararlanmaları için gerekli tedbirler alınmıştır. İlgili yönetmeliğe göre 2014 Mart ayından itibaren bahsi geçen kişilerin Çanakkale
Belediyesi Toplu Taşıma Hizmeti ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
2013
2014
13.794.417
13.957.607
65 yaş üzeri
62
-
Engelli Kartları (ücretsiz)
162
-
Taşınan Yolcu Sayısı
Engelli Kartı (indirimli)
Basın Kartı
42
42
MK Kartı
35
Öğretmen Kart
25
Toplu Taşıma Şoför Eğitimi: Yapılan araştırmalar sonucu sistem memnuniyetsizliğinin en büyük
gerekçesi otobüs şoförlerinin davranışlarından kaynaklandığı tespit edilmiş buradan hareketle
2011 yılından itibaren Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğinde iletişim, halkla ilişkiler, meslek etiği,
çevre bilgisi, stres yönetimi, çatışma yönetimi, öfke kontrolü ve kurallar konularını kapsayan eğitim programı düzenlenerek toplu taşıma şoförleri, ticari taksi ve servis aracı şoförleri ve rehber
personel eğitime alınmıştır. Belediye Personelleri ile birlikte toplamda 512 kişiye eğitim verilerek
2014 yılı Eğitim Programı tamamlanmıştır.
Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında 175 “S” plakalı servis aracına yıllık güzergah ve araç uygunluk belgeleri verilmiştir. E-Mail ortamında gelen 615 şikayet ve talep e-mailleri en kısa sürede
değerlendirilerek çözüme ulaştırılmıştır.
Belediyemizin Eğitime Destek Programı kapsamında ekonomik düzeyleri düşük ailelere destek
sağlamak amacıyla öğrencilerin okullara getirilip götürülmesi için servis desteği sağlanmıştır.
Kentimizde yer alan STK’lardan, kamu kurumlarından alınan talepler doğrultusunda 169 araç
tahsisi gerçekleştirilmiştir.
Araç Takip ve Koordinasyon Merkezi:
Araç Takip ve Koordinasyon Merkezi, Özel Halk Otobüsleri aracılığı ile verilen toplu taşıma hizmet
kalitesinin arttırılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılandırılmıştır. Araçlar
GPS sistemi ile takip edilmekte, kural ihlallerinin olduğu durumlar tespit edilerek Ceza Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Ceza Komisyonu ayrıca ticari taksi ve servis araçları
ile ilgili kural ihlalleri de değerlendirmektedir. Yıl içinde yapılan değerlendirmeler de para cezalarının yanında 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu uyarınca uygulanan; 1 ticari taksiye 15 gün süre
ile trafikten men cezası, 2 ticari taksiye 7 gün süreyle trafikten men cezası, 5 servis aracına 3 gün
süreyle trafikten men cezası, 3 servis plakası iptali, 9 servis aracına uyarı cezası, Halk otobüslerine
toplamda 7500 tam bilet para cezası, 4 halk otobüsüne 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu uyarınca
para cezası, 2 halk otobüsü şoförünün kartının süresiz olarak kullanıma kapatılması cezası, 4 halk
otobüsü şoförünün 1 yıl süreyle şoför kartının kapatılması cezası, 4 halk otobüsü şoförünün 3 ay
süreyle şoför kartının kullanıma kapatılması cezası, 2 halk otobüsü şoförünün 1 ay süreyle şoför
kartının kullanıma kapatılması cezası, 1 halk oto büsü şoförünün 6 ay süreyle şoför kartının kullanıma kapatılması cezası uygulanmıştır.
100
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
D1214. Toplu Taşıma Sistemi
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
25.027,80
TOPLAM:
25.027,80
D128. Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon
Yatay ve düşey yol işaretlemeleri, sinyalizasyon, yönlendirme ve uyarı levhaları, hissedilebilir yüzeyler gibi çağdaş yöntemler kullanılarak trafik akışı düzenli, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yönetilmiştir.
Bu kapsamda; Tüm okulların önlerinde trafik güvenliği açısından gerekli önlemler alınmış, çift
kompenatlı boya ile yaya geçitleri ve görme engelli geçişleri için yüzeyler yapılmıştır. Alt yapı çalışmaları yapılan tüm yollarda ana hatların belirlenmesi ve trafik akışının sağlanabilmesi için soğuk
yol çizgisi uygulaması yapılmıştır.
Toplu Taşıma Sistemi içinde yer alan durakların bakım ve onarımları yapılmıştır. Duraklarda bulunan akıllı durak panoları arttırılmış ve sinyalizasyon kavşakları engelli vatandaşlarımıza yönelik
sesli olarak düzenlenmiştir.
D128. Kent İçi Trafik ve Sinyalizasyon
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
298.242,40
06 Sermaye Giderleri
63.425,00
TOPLAM:
361.667,40
D167. Yat Limanı
Yat Limanı’nda 63, Yüzer İskele’ de 34, Sandal Baseninde 126 adet tekne hizmetlerden faydalanmıştır. 129 yerli misafir tekne giriş ve çıkış yapmıştır.
İçişleri Bakanlığı’nın 11.01.2013 tarihli Bakan Oluru ile Çanakkale Belediyesi Yat Limanı Geçici Deniz Hudut Kapısı olan Yat Limanı, eğitim, kültür ve turizm kenti vizyonu ile hareket eden belediyemiz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesine sahiptir.
İşletme İzin Belgesinin geçerliliği 2014 Şubat ayında sona ermiş, 3 yıllığına 2017 yılı Şubat ayına
kadar uzatılmıştır. 2014 Yılı itibariyle Yat Limanı Geçici Deniz Hudut Kapısına yanaşan 104 yatın
kontrolünün yapıldığı, 366 şahsın yurda giriş işleminin yapıldığı, Yat Limanı Geçici Deniz Hudut
Kapısından ayrılan 117 yatın kontrolünün yapıldığı, 396 şahsın, yurttan çıkış işlemlerinin yapıldığı
yine 129 yerli misafir tekne giriş ve çıkış yaptığı görülmüştür. Romanya’dan gelen 1 adet Sahil Güvenlik Botu Hudut Kapısından giriş çıkış yapmıştır.
D167. Yat Limanı
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
32.153,16
TOPLAM:
32.153,16
101
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
1.19. Veteriner İşleri Müdürlüğü
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
2013
2014
2014
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Aktarma *
Bütçe
Gerçek
(%)
199.565,93
231.000,00
0,00
231.000,00
265.064,84
114,75
02- SGK Dev. P. G.
35.503,41
40.000,00
0,00
40.000,00
43.918,94
109,80
03- Mal ve Hizmet A. G.
99.994,04
166.000,00
1.848,40
164.151,60
109.265,76
66,56
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
04- Faiz G
06- Sermaye G.
TOPLAM
0,00
65.000,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
335.063,38
504.000,00
1.848,40
502.151,60
418.249,54
83,29
B151. Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi
İşaretlenen
Mevcut
Dişi
Kısırlaştırma
Erkek
Dişi
Aşılama
Erkek
Hayvan Sayısı
Yaşayan
307
136
552
198
465
20
2014
324
101
525
144
425
20
2013
Yıl içinde 443 ameliyat, 720 aşılama yapılmıştır. Barınağımıza bırakılan ya da kent merkezinden
alınan sokak hayvanlarının 195 tanesi gerekli sağlık taramaları yapılarak hayvan sever kentlilerce
sahiplenilmiştir.
Mevcut Bakım, Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezimizin fiziki koşulları iyileştirilmiş, tedavi, beslenme ve konaklamaya ilişkin ek üniteler yapılarak kapasitesi arttırılmıştır. Hayvanların daha sağlıklı beslenebilmelerini sağlamak amacıyla beslenme bölgeleri bölümlere ayrılmış, yemek üniteleri
ve yerleri değiştirilerek ilave kuru mama desteklenmesine başlanmıştır. Tedavi, operasyon ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanıp sahiplendirilemeyen hayvanlar için beslenme uygulamasına
geçilmiştir. Bakımevi çevresi ve yolu düzenlenip asfaltlanarak anayola bağlanmış, anayol girişine
yönlendirme tabelası dikilerek ulaşım kolaylaştırılmıştır. Yeni ameliyathane aynı anda iki hayvanın ameliyatı yapılacak şekilde düzenlenerek faaliyete geçirilmiştir.
Diğer Çalışmalar:
Belediyemiz sınırları içindeki tüm sahipli ve sahipsiz hayvanlar ile ev ve süs hayvanlarının kayıt
altına alınması için çalışmalar devam etmektedir.
Kedi evleri projesi hayata geçirilmiştir.
Halk Sağlığı, Çevre Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Hayvan Hakları konularını kapsayan; Kamu kurum
ve kuruluş idarecilerine, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Muhtarlarımıza ve Halkımıza yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışması ilgili kurumlarla birlikte organize edilerek eğitim, bilgilendirme ve
seminer çalışmalarına devam etmektedir.
Kurban bayramındaki gerekli düzenlemeler ile hayvanların kontrol, muayene, sevk ve kesim işlemleri ilgili kurum ve birimlerle birlikte yapılmıştır.
Kurban bayramında hayvan pazar yerinde 3.400 adet küçükbaş hayvan, 26 adet büyükbaş hayvan
satışa sunulmuştur.
Hayvan pazar yerinde bulunan kesim merkezinde 575 adet hayvan kesim işlemi yapılmıştır.
Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlardaki sokak hayvanları ile ilgili istek ve şikayetlerin tamamı
değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılmıştır.
102
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
B151. Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi
Ekonomik Kod
2014 Bütçe Kullanımı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
68.436,14
TOPLAM:
68.436,14
1.20. Zabıta Müdürlüğü
2013
2014
2014
Gerçekleşme
Gerçek
Tahmin
Gerçek
(%)
2.236.020,46
2.572.000,00
2.464.249,61
95,81
02- SGK Dev. P. G.
387.660,23
444.000,00
385.535,35
86,83
03- Mal ve Hizmet A. G.
656.646,60
895.000,00
855.216,63
95,55
3.492,34
2.000,00
1.577,23
78,86
126.534,67
27.000,00
9.184,98
34,02
3.410.354,30
3.940.000,00
3.715.763,80
94,31
Bütçe Bilgileri
01- Personel G.
04- Faiz G.
06- Sermaye G.
TOPLAM
Gezici Ekipler: Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde hiçbir seyyar satıcıya izin verilmediğinden dolayı takiplerinin yapıldığı, yaya kaldırım, yol işgalleri, görünüm bozucu şeylerin
takibi (İzinsiz yapılan İşyeri ön kısmı pergoleleri), halkın merhamet duygularını ve inançlarını istismar eden dilencileri toplayarak şehir dışına çıkarılması, ani gelen şikayetlerin değerlendirilmesi
vb. görevlerin takibi yapılmış ve yapılmaktadır.
Denetimler: 5393 sayılı Belediye Kanunun 51 maddesi doğrultusunda işyerlerinin denetimleri yapılmakta, bu denetimlerde umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranmasına temizlenmesine, eğlenmesine mahsusu yerler ile bu yerlerde satılan ve kullanılan ürün ve eşyaların temizliğine, sağlığa uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat etmek, ruhsat ve eklerdeki belirtilen şartlara
uyulup uyulmadığını ilgili kanunlar gereğince ilgili kurum ve kuruluşlar ile periyodik olarak yapılmaktadır.
2014 yılı içerisinde 2118 adet işyeri denetlenmiş, 332 adet ruhsatsız faaliyette bulunan işyerine
tutanak tanzim edilmiştir.
Ruhsatlı işletmeler denetim oranı
2013
2014
Toplam işyeri sayısı
6141
6.606
Denetlenen işyeri sayısı
2950
2.450
48
37
Toplam sayı/denetlenen işyeri sayısı %
Ruhsat İşleri: 2014 yılı içerisinde 60 adet ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri yürütülen işlemler sonucunda ruhsat alamaması nedeniyle tahliye edilmiştir. Ruhsat almayan 20 adet işyeri mühürlenmiş, 15 adet (5 adet mühürlü işyerinin işlemleri devam ettiğinden dolayı 2015 yılına devretmiştir)
işyerinin ruhsat işlemlerini tamamladığından veya tahliye olması nedeniyle mührü açılmıştır. Yıl
içerisinde 455 adet ruhsat müracaatında bulunulmuştur. 173 adet işyerinin ruhsat iptali gerçekleştirilmiştir. Yine yıl içerisinde 426 adet sıhhi, 33 adet GSM, 66 adet umuma açık ruhsat tanzim
edilmiştir. 32 adet ruhsat yenileme, 45 adet ruhsat devri, 3 adet mesul müdür belgesi işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
103
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
YILLAR
RUHSAT-İŞKOLU
Sıhhi
GSM
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri
2011
2012
Yenileme
110
32
Yeni Düzenleme
617
426
2.Sınıf GSM
5
5
3.Sınıf GSM
51
28
İçkili İstirahat ve Eğlence Yeri
26
16
İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri
51
50
6
3
Mesul Müdürlük
Canlı Müzik
Hafta Tatil Ruhsatı
9
4
119
68
Şikâyetlerin Değerlendirilmesi (Büro): Belediyemize ve Müdürlüğümüze gelen yazılı, sözlü ve
her türlü şikayetler yerinde incelenerek, şikayetin giderilmesi hususunda gerekli yazılı ihtarlar
verilmekte, ihtar süresi dolanların takipleri yapılmakta, uymayanlar ve şikayeti gidermeyenler
hakkında yasal işlemler yapılmakta olup, konu hakkında şikayet sahiplerine geri bildirimde
bulunulmaktadır.
Müdürlüğümüzce 2014 yılında 1316 adet şikayet dilekçesi ve mail, 881 adet diğer müdürlüklerden
gelen resmi yazı incelenerek gereği yapılmış, sonuçtan şikayet sahiplerine ve ilgili kurumlara bilgi
verilmiştir. Müdürlüğümüze gelen 6735 vatandaşın şikayetleri değerlendirilerek bilgilendirilmiştir.
5326 sayılı kabahatler kanunundan yapılan 141 adet cezai işlemin tahakkuk girişleri yapılmıştır.
394 sayılı hafta tatil kanununa istinaden 68 adet işyerine Pazar Tatil Ruhsatı düzenlenmiştir.
Trafik İşleri: Şehir genelinde görüntü kirliliğine yol açan 7 adet hurda araç, kaldırım üzerine park
eden 1348 araç sahipleri bulunarak kaldırtılmıştır. Çeşitli çalışmalardan dolayı 563 yol önlem alınarak trafiğe kapatılmıştır. Çeşitli kurum ve birimlerin çalışmalarına engel olan 1569 adet araç
kaldırılmıştır. Otobüs durakları içerisine park eden 81 adet araç bulundukları yerden kaldırılmıştır.
TRAFİK EKİBİ
Can ve mal güvenliği önlem kontrolleri
811
Pankart ve afiş toplama
114
Usulsüz park edildiği için kaldırılan araç sayısı
Şehir içi hurda araç toplama işlem sayısı
2.998
7
İmar İle İlgili Görevler: Tedbir almadan çalıştığı tespit edilen 352 adet inşaat çalışması
durdurulmuştur. 3194 sayılı imar kanununa istinaden İmar Müdürlüğü ekipleri ile 28 adet işlem
yapılmıştır. Tratuvar ve yol üzerine inşaat malzemesi çıkaran 145 adet inşaat yetkilisi uyarılarak
işgallerini kaldırması sağlanmıştır.
Çevre Ekibi: Komisyon kararına istinaden 61 adet Pazar yeri tahsis edilmiştir. 58 adet Pazar yeri
iade işlemleri, 30 adet Pazar yeri devir işlemi yapılmıştır. Asker aile yardımı, öğrenci bursu ve
yemek yardımı tahkikatı yapılmıştır. 7201 sayılı tebligat kanununa istinaden müdürlüğümüzün ve
diğer müdürlüklerden gelen 465 adet tebligat tebliğ edilmiştir. 4207 sayılı kanuna isitnaden 2014
yılı içerisinde çeşitli kurumlardan oluşturulan komisyonla birlikte 692 adet işyeri denetlenmiştir.
Şikâyet (Motorize) Ekipler: 153 zabıta hattı ve 444 17 17 çağrı merkezi hattına gelen ve
müdürlüğümüze iletilen 1384 adet şikayet değerlendirilmiştir. Kabahatler kanununa istinaden
141 cezai işlem uygulanmıştır.
104
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Ölçü Ayar Memurluğu: 121 adet işyerinde 406 ölçü ayar kontrolü yapılmış, bunlardan 405 adet
damgalanmış 1 adeti uygun görülmemiştir.
Diğer İdari iş ve işlemler:
İdari iş ve işlemler
2014
5326 sayılı kanun kapsamında yapılan işlemler
141
7201 sayılı tebligat kanunu kapsamında yapılan işlemler
465
4207 sayılı kanun kapsamında denetlenen işyeri sayısı
692
Zabıta Halkla İlişkiler
6735
Kaldırılan işyeri ve tretuvar işgalleri
869
Men edilen dilenci sayısı
88
3194 sayılı kanun kapsamında denetlenen inşaatlar
28
153 Alo Zabıta ve 444 17 17 Çağrı Merkezi ihbarları
1384
Tahsis edilen Pazar yeri sayısı
61
İade edilen Pazar yeri sayısı
58
2- Performans Sonuçları Tablosu
D.1. Stratejik Amaç: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve
yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.4. Stratejik Hedef: Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.
1. Performans Hedefi: Kentimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atıksuyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
TAHMİN
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
1
Atıksu Arıtma Tesisi İş Miktarı (%)
5
5
2
Kanalizasyon Hattı Üretimi İş Miktarı (m)
14.000
10.534
3
Yağmursuyu Hattı Üretimi İş Miktarı (m)
6.000
7.791
4
İçmesuyu Hattı Üretimi İş Miktarı (m)
500
3.639
FAALİYETLER / BÜTÇE PERFORMANSI
1
D141. Atıksu Arıtma Tesisi
2
D144 Dardanos Güzelyalı Arıtma Tesisi ve Altyapı Projesi
3
D145 Altyapı Tesis Üretimleri
GENEL TOPLAM
TAHMİN
2014
2.200.000,00
GERÇEKLEŞEN
2014
4.645.340,00
3.040.000,00
0,00
11.813.000,00
7.027.396,00
17.053.000,00
11.672.736,00
105
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
D.1. Stratejik Amaç: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.6. Stratejik Hedef: Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekanların aktif roller üstlenmeleri sağlanacaktır.
2. Performans Hedefi: Yatırım Programında yer alan mekansal düzenleme projeleri yürütülecektir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
1
Toplam çocuk oyun alanı (m2)
51.051
61.313
2
Üretilen ve yenilenen yeşil alan miktarı(m2)
62.468
74.510
3
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)
9,67
9,23
4
B131 Yaş Sebze ve Meyve Hali İş Miktarı (%)
50
5
B622 Altın Yıllar Yaşam Merkezi İş Miktarı (%)
90
91
6
C119 Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi İş Miktarı (%)
41
65
7
D222 İtfaiye Hizmet Binası İş Miktarı (%)
50
Projelendirme
8
E127 Belediye Hizmet Binası İş Miktarı (%)
65
Projelendirme+ İhale
9
E128 Belediye Çalışanları Eğitim ve Kültür Merkezi İş Miktarı (%)
FAALİYETLER / BÜTÇE PERFORMANSI
100
Projelendirme
34
TAHMİN
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
1
B131 Yaş Sebze ve Meyve Hali
3.025.000,00
0,00
2
B622 Altın Yıllar Yaşam Merkezi
2.220.000,00
2.076.266,23
3
C119 Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi
500.000,00
262.859,31
4
D152 Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımı
5.649.000,00
3.041.540,41
5
D161 İskele Meydanı Kentsel Düzenleme
1.000.000,00
0,00
6
D1615 Sarıçay Köprüleri Cephe İyileştirme
250.000,00
307.064,56
7
D164 Barış Kordonu
1.300.000,00
0,00
8
D165 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme
2.000.000,00
0,00
9
D167 Yat Limanı
920.000,00
32.153,16
10
D169 Cephe İyileştirme
225.000,00
35.000,00
11
D222 İtfaiye Hizmet Binası
1.025.000,00
0,00
12
E127 Belediye Hizmet Binası
23.000.000,00
286.796,88
13
E128 Belediye Çalışanları Kültür ve Sosyal Tesisleri
2.000.000,00
334.999,64
43.114.000,00
6.376.680,19
GENEL TOPLAM
106
TAHMİN
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
D.1. Stratejik Amaç: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve
yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.2. Stratejik Hedef: Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent
içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının daha etkin kullanıldığı; motorsuz taşıtlar, raylı
sistemler ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerini destekleyen çözümler ve alternatiflerin değerlendirilmesi için hazırlanacak “Şehir İçi Ulaşım Ana Planı” doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesisleri kurulacaktır.
3. Performans Hedefi: Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli
ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1
Ulaşım Ana Planı İş Miktarı (%)
2
Toplu Ulaşım Merkez Terminali İş Miktarı (%)
3
Üretilen Asfalt Yol Miktarı (ton)
4
Üretilen Parke Yol Miktarı (m²)
5
Toplu Taşıma Kullanıcı Sayısı (kişi)
FAALİYETLER / BÜTÇE PERFORMANSI
TAHMİN
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
90
Projelendirme
100
Projelendirme
45.000
45.000
70.000
92.000
13.000.000
13.957.607
TAHMİN
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
1
D113 Ulaşım Ana Planı
500.000,00
0,00
2
D1214 Toplu Taşıma Sistemi
515.000,00
25.027,80
3
D122 Köy Minibüsleri Garajı (Toplu Ulaşım Merkez Terminali)
500.000,00
0,00
4
D126 Bisiklet Yolları
100.000,00
0,00
5
D128 Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon
710.000,00
365.882,66
6
D129 Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri
11.000.000,00
12.572.325,99
13.325.000,00
12.963.236,45
GENEL TOPLAM
B.5. Stratejik Amaç: Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına saygılı
bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve
hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak.
B.5.1. Stratejik Hedef: İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin
doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.
4. Performans Hedefi: Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1
Öğrenim Yardımı Alan Öğrenci Sayısı (kişi)
2
3
TAHMİN
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
200/200
200/220
Eğitime Destek Programı Yararlanıcı Sayısı (kişi)
250
287
Sosyal Market Kullanıcı Sayısı (kişi)
350
393
4
Sosyal Yardım Programı Yararlanıcı Sayısı (kişi)
900
955
5
Sosyal Yaşam Evleri Yararlanıcı Sayısı (kişi)
FAALİYETLER / BÜTÇE PERFORMANSI
3000
3566
TAHMİN
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
1
B313 Eğitime Destek Programları
695.000,00
713.701,65
2
B513 Sosyal Yardım ve Destek Programları
770.000,00
241.332,73
3
B518 Cenaze ve Defin İşleri
368.000,00
449.404,38
1.138.000,00
1.404.438,76
GENEL TOPLAM
107
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
C.1. Stratejik Amaç: Yaşam kalitesinin arttırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanıması,
sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak.
C.1.1. Stratejik Hedef: Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.
5. Performans Hedefi: Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1
Kent Müzesi Ziyaretçi, Etkinliklere Katılan Katılımcı Sayısı
2
Sanat ve Kültür temalı Atölye Çalışmalarına Katılan kişi sayısı
FAALİYETLER / BÜTÇE PERFORMANSI
TAHMİN
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
9000/10000
9321/11915
350
361
TAHMİN
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
1
C1116 Kültür Sanat
1.775.000,00
930.067,97
2
C112 Seramik Müzesi
100.000,00
55.678,72
3
C121 Uluslararası Troia Festivali
750.000,00
810.000,00
4
C125 Çanakkale Bienali
200.000,00
382.834,00
5
C126 Çocuk Bienali
150.000,00
70.800,00
2.975.000,00
2.249.380,69
GENEL TOPLAM
D.1. Stratejik Amaç: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve
yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.3. Stratejik Hedef: Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan atık yönetiminde toplumsal
duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak kapasitesi geliştirilecektir.
6. Performans Hedefi: Kentimiz merkezi ve mücavir alanda verdiğimiz katı atık toplama, taşıma ve halk sağlığı hizmetleri
kapsamında vatandaşın memnuniyeti arttırılacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
GERÇEKLEŞEN
2014
2014
1
Toplanan Evsel Atık Miktarı (ton)
45.000
49.499
2
Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (kg)
300.000
148.830
3
Toplanan Ambalaj Atık Miktarı (kg)
4
Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg)
5
Toplanan Pil Mikatarı (kg)
FAALİYETLER / BÜTÇE PERFORMANSI
1
D131 Katı Atık Yönetimi
GENEL TOPLAM
108
TAHMİN
4.000
8.575
30.000
31.587
1.000
TAHMİN
2014
1.608
GERÇEKLEŞEN
2014
8.742.000,00
9.346.304,87
8.742.000,00
9.346.304,87
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Faaliyet
Hedefi
Performans
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
BÜTÇE İÇİ
TAHMİN
GERÇEKLEŞME
GERÇEK
(%)
1
1
D141. Atıksu Arıtma Tesisi
2.200.000
4.645.340
211,15
1
2
D144 Dardanos Güzelyalı Arıtma Tesisi ve Altyapı
3.040.000
0
0,00
1
3
D145 Altyapı Tesis Üretimleri
11.813.000
7.027.396
59,49
2
4
B131 Yaş Sebze ve Meyve Hali
3.025.000
0
0,00
2.220.000
2.076.266
93,53
500.000
262.859
52,57
5.649.000
3.041.540
53,84
1.000.000
0
0,00
2
5
B622 Altın Yıllar Yaşam Merkezi
2
6
C119 Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi
2
7
D152 Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımı
2
8
D161 İskele Meydanı Kentsel Düzenleme
2
9
D1615 Sarıçay Köprüleri Cephe İyileştirme
250.000
307.065
122,83
2
10
D164 Barış Kordonu
1.300.000
0
0,00
2
11
D165 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme
2.000.000
0
0,00
2
12
D167 Yat Limanı
920.000
32.153
3,49
2
13
D169 Cephe İyileştirme
2
14
D222 İtfaiye Hizmet Binası
2
15
E127 Belediye Hizmet Binası
2
16
E128 Belediye Çalışanları Kültür ve Sosyal Tesisleri
225.000
35.000
15,56
1.025.000
0
0,00
23.000.000
286.797
1,25
2.000.000
335.000
16,75
3
17
D113 Ulaşım Ana Planı
500.000
0
0,00
3
18
D1214 Toplu Taşıma sistemi
515.000
25.028
4,86
3
19
D122 Köy Minibüsleri Garajı (Toplu Ulaşım Merkez
500.000
0
0,00
Terminali)
3
20
D126 Bisiklet Yolları
100.000
0
0,00
3
21
D128 Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon
710.000
365.883
51,53
3
22
D129 Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri
11.000.000
12.572.326
114,29
4
23
B313 Eğitime Destek Programları
695.000
713.702
102,69
4
24
B513 Sosyal Yardım ve Destek Programları
770.000
241.333
31,34
4
25
B518 Cenaze ve Defin İşleri
368.000
449.404
122,12
5
26
C1116 Kültür Sanat
1.775.000
930.068
52,40
5
27
C112 Seramik Müzesi
100.000
55.679
55,68
5
28
C121 Uluslar arası Troia Festivali
750.000
810.000
108,00
5
29
C125 Çanakkale Bienali
200.000
382.834
191,42
5
30
C126 Çocuk Bienali
150.000
70.800
47,20
6
31
D131 Katı Atık Yönetimi
8.742.000
9.346.305
106,91
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
87.042.000
44.012.777
50,56/41,24
9.176.500
12.671.255
138,08/11,87
65.739.500
50.022.710
76,09/46,89
161.958.000
106.706.742
65,89/100
Diğer Faaliyetlerin Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
109
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
TOPLAM KAYNAK GERÇEKLEŞME TABLOSU 2014
Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Genel Yöne-
Ekonomik Kod
Diğer Faaliyet-
tim Giderleri
ler Toplamı
Toplamı
Faaliyet Toplamı
(TL)
Genel Toplam
01
Personel Giderleri
0
0
24.159.470
24.159.470
02
SGK Devlet Primi Giderleri
0
0
3.786.935
3.786.935
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
16.276.821
9.592.374
14.642.495
40.511.691
04
Faiz Giderleri
0
0
2.843.893
2.843.893
05
Cari Transferler
434.405
1.126.859
1.806.140
3.367.404
06
Sermaye Giderleri
27.301.550
1.952.022
2.219.210
31.472.782
07
Sermaye Transferleri
0
0
564.567
564.567
44.012.777
12.671.255
50.022.710
106.706.742
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Performans Değerleme sistemine ilişkin belediyemiz bünyesinde geçmiş döneme ait “performans
göstergeleri” izleme ve değerlendirme sistemi bütüncül olarak yapılandırılmamış olmakla beraber,
göstergelerin süreç içindeki değerleri birimler tarafından gerek ybs içinde gerekse kendilerince
geliştirilen kayıt sistemlerinden takip edilmektedir.
Özellikle ihale süreçleri ile yürütülen aylık hakkediş, puantaj vb izleme raporları bulunan yapım
ve hizmet faaliyet/projelerine ilişkin gerçekleşmeler (iş miktarı, bütçe kullanımı, süpürülen sokaklar, asfalt yapılan yollar, tif kayıtlarından girdiler vb) YBS yer alan modüller ve raporlarından
alınabilmektedir. Ayrıca faaliyet/projeye ilişkin işlem sayıları da yine kullanıcı bazında yapılan sorgulamalarla YBS üzerinden alınabilen verilerdir. (ruhsat sayısı, başvuru sayısı, devam eden işlem
sayısı)
Yıl içinde yapılan anketler aracılığıyla hizmet memnuniyetlerinin gelişimi izlenebilmektedir.
Özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerin çıktılarına ilişkin göstergeler ilgili müdürlükler tarafından
sağlanmaktadır. Bu da çeşitli programlar aracılığıyla tutulan istatistiksel bilgilerdir. (bilet sayısı,
katılımcı çizelgeleri, hizmetiçi eğitim programı katılımcıları, sosyal yardım verilen hane sayısı, eğitim yardımı alan öğrenci sayısı vb)
Fakat bir sistem dahilinde göstergelerin izlenememesi bu şekilde yapılan izlemenin de maliyetinin
ve iş yükünün fazla olması nedeni ile 2015/2019 Stratejik Plan da tanımlanan izleme ve değerlendirme sistemi kapsamında göstergeler, doğrulama kaynaklarına ilişkin yeni ve bütüncül bir yapı
kurgulanmıştır. Kısa vadede gerçekleştirilmek istenen göstergelere ilişkin veri toplama süreçlerinin tanımlanması ve raporlanmasına ilişkin bilgi sistemleri içinde yapının oluşturulmasıdır.
1. Genel Olarak İzleme ve Değerlendirme
Fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Stratejik Planda ortaya konulan hedefler
ile bunların gerçekleşme durumu kıyaslanacaktır. Hedefler ve gerçekleşme arasında fark oluşması
durumunda sapmanın nedenleri değerlendirilecek ve düzeltici önlemlere ilişkin öneriler sunulacaktır.
Mali ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Performans Programında (PP) yıllık olarak hedefler için ayrılan bütçe ile nakdi gerçekleşme kıyaslanacaktır. Oluşabilecek farkın nedenleri
değerlendirilecektir.
Stratejik Plan uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarının izlenmesi: Stratejik Plan
uygulama ve sonuçları, kalite unsurları açısından (katılımcılık, kurum içi/kurumlar arası işbirliği
ve koordinasyon, iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen sonuçların sürdürülebilirliği ve temel
politika belgeleri ile uyumu, vb.) değerlendirilecektir.
110
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel faktörler (gelişen fırsat ve tehditler, paydaş beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni yapılanma ve dönüşümler, mevzuat değişiklikleri,
vb.) izlenerek Stratejik Planın güncelliğine ilişkin değerlendirme yapılacak, Stratejik Planda yer
almakla birlikte önemini/güncelliğini yitirmiş hedefler tespit edilecek ve gerektiğinde yeni amaç
ve hedefler belirlenecektir.
Risk yönetimi: Stratejik Plan uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi” yaklaşımı
çerçevesinde ele alınacaktır. Bu kapsamda; olası riskler, risklerin potansiyel etkisi, risk yönetimi
stratejisi ve sorumlu birimler belirlenecektir.
2. İzleme ve Değerlendirme El Kitabı
Stratejik planın izlenmesine yönelik bir el kitabı hazırlanacak ve izleme değerlendirme bu el kitabında ilan edildiği üzere ve buradaki kriterlere uygun bir şekilde yürütülecektir.
3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu
Belediyemizde bir Belediye Başkan Yardımcısının başkanlığında ilgili birim müdürleri, Belediye
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Stratejik Yönetim ve Planlama Komisyonlarından oluşan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır. Komisyonun çalışmalarının koordinasyonu ve
sekretarya hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
4. Raporlama
İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde beş temel raporlama yapılacaktır. Bu raporlar, ilgili
dönemler itibarıyla “İzleme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen ilerlemeler, sapmalar ve nedenleri, düzeltici önlemlere ilişkin öneriler, çevresel faktörlerin incelenmesini ve uygulama süreç
ve sonuçlarının kalite unsurlarına ilişkin değerlendirmeleri kapsayacaktır.
1. Yıllık İlerleme Raporları: Kurum içi kullanıma yönelik yıllı ilerleme raporları, takip eden dönem
için hazırlanacak Performans Programının oluşturulmasına ve faaliyet raporunun hazırlanmasına
temel teşkil edecektir.
2. Faaliyet Raporu: Üçer aylık ve yıllık olarak harcama birimleri ve belediye bazında hazırlanacak
ve yıllık belediye faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşılacaktır.
3. Ara Dönem Raporu: Üçüncü yıl ortası itibarıyla Stratejik Plan uygulama sürecinde kaydedilen
ilerlemelere yönelik genel değerlendirmeyi içerecektir.
4. Tamamlanma Raporu: Stratejik Plan uygulama sürecinin tamamlanmasını takip eden yıl içinde
hazırlanacaktır. Uygulama sürecinde elde edilen başarılar, çıkarılan dersler ve sonuçların sürdürülebilirliği gibi hususlara ilişkin değerlendirmeleri içerecektir.
5. Özel Raporlar: İhtiyaç duyulması halinde belirli bir amaca, hedefe ya da Stratejik Planın diğer
unsurlarına yönelik ayrıntılı değerlendirme raporları hazırlanacaktır.
5. İzleme ve Değerlendirme Sorumluluğu
İzleme değerlendirme sisteminin işlerliğini sağlayabilmek için yetki ve sorumlulukların tanımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede birimlerin hedeflere katkısı ekte belirlenmiştir. Hedeflerle ilgili
birimler, uygulama sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin temel verilerin
sağlanmasından da sorumludur. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
6. Veri Toplama Stratejisi
Stratejik Plan hazırlık sürecinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri, doğru ve uygun verilerin elde edilememesi olmuştur. Bu durum Stratejik Planın izlenmesinde de önemli bir problem
oluşturacaktır. Bu nedenle, Stratejik Plan çerçevesinde yapılması gereken en öncelikli faaliyet verilerin elde edilmesidir.
111
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
1. Üst yönetimin teknik konulara, plan ve proje çalışmalarına destek ve önem vermesi,
2. Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin güçlü olması,
3. Vatandaş Belediye diyaloğunun iyi olması,
4. Personelin değişime ve gelişime açık olması,
5. Gayrimenkul varlıkları bakımından zengin olması,
6. Öz gelirlerin yaratma potansiyelinin yüksek olması,
7. Katılımcı yerel demokrasi uygulamalarının aktif olarak yürütülmesi,
8. Kent kaynaklarının kullanımında işbirliği imkânlarının yaratılmasında öncü ve itici rol üstlenilmesi,
9.
İç Kontrol Sisteminin kurulmasına yönelik sürecin hızlandırılmış olması,
B- Zayıflıklar
1. Halka faaliyetler hakkında yeterli bilgi ulaştırılamaması,
2. Yeterli gelir sağlanamaması,
3. Performansa dayalı çalışan değerlendirme sisteminin oluşturulamaması,
4. İç Kontrol Sisteminin yasal alt yapısının halen uygulanabilir olmaması,
5. Hizmet birimlerinin dağınık olarak yerleşmesi,
6. Sosyal-kültürel tesislerin eksikliği,
7. Zamanın verimli kullanılamaması,
112
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
113
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
114
2014 Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U
115
Ç A N A K K A L E B E L E D İ Y E S İ F A A L İ Y E T R A P O R U 2014
116

Benzer belgeler

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal gelişmeyi ve yaşam kalitesini ülke ortalamasının üstüne çı...

Detaylı