Kullanım Kılavuzu Pompa

Yorumlar

Transkript

Kullanım Kılavuzu Pompa
Kullanım Kılavuzu
Pompa
PG 2A
0154616tr
007
0710
Telif hakkı
bildirimi
© Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation.
Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır.
Bu yayın, makinenin orijinal satın alıcısı tarafından fotokopi çekilerek çoğaltılabilir.
Wacker Neuson Corporation'ın önceden yazılı onayı alınmaksızın başka herhangi bir
şekilde çoğaltma yapılması yasaktır.
Wacker Neuson Corporation'dan izin alınmadan yapılan her türlü çoğaltma veya
dağıtım, ilgili telif haklarının ihlali anlamına gelir. İhlal edenler aleyhine dava
açılacaktır.
Ticari
Markalar
Bu kılavuzda belirtilen tüm ticari markalar, marka sahibi şirketlerin mülkiyetindedir.
İmalatçı
Wacker Neuson Corporation
N92W15000 Anthony Avenue
Menomonee Falls, WI 53051 ABD
Tel: (262) 255-0500 · Faks: (262) 255-0550 · Tel: (800) 770-0957
www.wackerneuson.com
Çevrilen
talimatlar
Bu Operatör Kılavuzu, orijinal talimatların bir çevirisini içerir. Bu Operatör Kılavuzu'nun
orijinal dili, Amerikan İngilizcesidir.
PG 2A
Önsöz
Önsöz
Bu kılavuzun ilgili olduğu makineler
Makine
Parça numarası
PG 2A
0007658, 0009054
Makine belgeleri
„
„
„
„
„
Bu Operatör Kılavuzunun bir kopyasını her zaman makinenin yanında bulundurun.
Yedek parça sipariş etmek için makine ile birlikte verilen ayrı Parça Kitapçığını
kullanın.
Makinenin servis ve onarım işlemleri hakkında ayrıntılı talimatlar için ayrıca
temin edilen Onarım Kılavuzuna bakın.
Bu belgelerden herhangi birisi eksikse, lütfen yenisini sipariş vermek üzere
Wacker Neuson Corporation ile iletişime geçin veya www.wackerneuson.com
adresini ziyaret edin.
Parçaları sipariş ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model, parça,
revizyon ve seri numaralarını vermek için hazırlıklı olun.
Bu kılavuzdaki bilgilere yönelik beklentiler
„
„
„
Bu kılavuz, yukarıda belirtilen Wacker Neuson modelinin (modellerinin) güvenli
bir şekilde kullanımı ve bakımı konusunda uyulması gereken bilgi ve prosedürleri içerir. Kendi güvenliğiniz için ve yaralanma riskini azaltmak üzere, bu
kılavuzda belirtilen tüm talimatları dikkatlice okuyup, anlayarak uygulayın.
Wacker Neuson Corporation, makinelerinin performansı veya güvenlik standartlarını geliştirmeye yönelik önceden bildirimde bulunmaksızın teknik
değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Bu kılavuzda bulunan bilgiler, yayım tarihine kadar üretilmiş olan makineler
esas alınarak hazırlanmıştır. Wacker Neuson Corporation önceden uyarıda
bulunmaksızın bu bilgilerin herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.
İmalatçının onayı
Bu kılavuz, onaylı parçalara, eklentilere ve modifikasyonlara çeşitli atıflarda
bulunur. Aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
„
Onaylı parçalar veya eklentiler, Wacker Neuson tarafından üretilen veya
sağlananlardır.
„
Onaylı modifikasyonlar, yetkili bir Wacker Neuson servisince Wacker Neuson'un yayınladığı yazılı talimatlara uygun olarak gerçekleştirilenlerdir.
„
Onaysız parçalar, eklentiler ve modifikasyonlar, onaylı ölçütleri karşılamayanlardır.
Onaysız parçalar, eklentiler ve modifikasyonlar aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:
wc_tx001378tr.fm
3
Önsöz
PG 2A
Operatör veya çalışma alanındaki insanlar için ciddi yaralanma tehlikesi
„
Makineye, garanti kapsamına alınmayacak biçimde verilen kalıcı hasar
Onaylı veya onaysız parçalar, eklentiler ve modifikasyonlara ilişkin sorularınız
varsa, hemen Wacker Neuson bayiinizle iletişime geçin.
„
4
wc_tx001378tr.fm
PG 2A
1
Önsöz
3
Güvenlik Bilgileri
7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
Içindekiler
Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler ............................................................ 7
Makine tanımı ve kullanım amacı ......................................................... 8
Kullanim Güvenligi ................................................................................ 9
Içten Yanmali Motor Kullanirken Güvenlik Kurallari ........................... 11
Bakim Güvenlik .................................................................................. 12
Etiket
2.1
2.2
14
Etiket Yerleri ....................................................................................... 14
Etiket Anlamları .................................................................................. 15
3
Kaldirma ve Nakliye
17
4
Kullanım
18
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
İlk kullanıma hazırlama ....................................................................... 18
Tavsiye Edilen Yakit ........................................................................... 18
Baslamadan önce ............................................................................... 19
Başlangıç ............................................................................................ 20
Durdurma ........................................................................................... 20
Kullanım ............................................................................................. 21
Hortumlar ve Kelepçeler ..................................................................... 21
Acil Durum Kapatma Prosedürü ......................................................... 22
Bakim
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
23
Periyodik Bakım Takvimi .................................................................... 23
Pompa Temizleme ............................................................................. 24
Pervane Açıklığının Ayarlanması ....................................................... 25
Mekanik Salmastranın Değiştirilmesi ................................................. 26
Buji ..................................................................................................... 27
wc_bo0154616tr_007TOC.fm
5
Içindekiler
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
PG 2A
Hava Filtresi ........................................................................................28
Motor Yagi ...........................................................................................29
Tortu Kabını Temizleme ......................................................................29
Karbüratör Ayar ...................................................................................30
Rölanti Devrinin Ayarlanması ..............................................................30
Uzun Sürli Saklama .............................................................................31
6
Arıza giderme
32
7
Teknik Veriler
34
7.1
7.2
7.3
7.4
Motor ...................................................................................................34
Makine .................................................................................................35
Ses Ölçümleri ......................................................................................35
Ebatlar .................................................................................................36
6
wc_bo0154616tr_007TOC.fm
PG 2A
1
1.1
Güvenlik Bilgileri
Güvenlik Bilgileri
Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler
Bu kitapçık kişisel yaralanma ve ürünün hasar görmesi veya ürünün
yanlış servis yapılması olasılığını önlemek amacıyla takip edilmesi
gereken TEHLİKE, UYARI, DİKKAT, DUYURU ve NOT çağrılarında
bulunmaktadır.
Bu, güvenlik uyarı sembolüdür. Bu sembol, olası kişisel tehlikelere karşı sizi uyarmak
için kullanılır.
f Bu sembolden sonra gelen bütün güvenlik mesajlarına uyun.
TEHLİKE
TEHLİKE, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir
durum olduğunu belirtir.
f Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm
güvenlik mesajlarına uyun.
UYARI
UYARI, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir
durumu belirtir.
f Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm
güvenlik mesajlarına uyun.
DİKKAT
DİKKAT, önlenmezse hafif veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek
tehlikeli bir durumu belirtir.
f Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm
güvenlik mesajlarına uyun.
DUYURU: Güvenlik uyarı sembolü olmadan kullanıldıgında, DUYURU,
önlenmezse maddi hasarla sonuçlanabilecek bir durum oldugunu belirtir.
Not : rosedür açısından önemli ek bilgiler içeren bir Not bulunmaktadır.
wc_si000415tr.fm
7
Güvenlik Bilgileri
1.2
PG 2A
Makine tanımı ve kullanım amacı
Bu makine santrifüjle çalışan bir su boşaltma pompasıdır. Wacker
Neuson Su Boşaltma Pompası, tüp biçiminde bir çelik şasi içersine
yerleştirilmiş olan bir benzinli motor, yakıt tankı ve de su emme ve
boşaltma çıkışları olan bir pervaneli pompadan oluşur. Pompanın
çalışması sırasında motor pervaneyi döndürür. Atık su pompaya
emme girişi üzerinden çekilir ve boşaltma çıkışı üzerinden dışarı
verilir. Operatör, pompaya hortumları bağlar ve onları, su ve katıların
çalışma alanından çekilip uygun bir konuma boşaltılabilecekleri
biçimde yönlendirir.
Bu makine, genel su boşaltma uygulamalarında kullanım amacıyla
üretilmiştir. Bu makine temiz suyun veya en çok ürün özelliklerinde
belirtilen boyutta katı içeren ve ürün boyutlarında belirtilen akış, itme
ve emme kaldırma kuvveti sınırları içindeki suyun pompalanması
amacıyla üretilmiştir.
Bu makine, kesinkez yukarıda tanımlanan kullanım amacı için
tasarlanmış ve üretilmiştir. Makinenin başka herhangi bir amaçla
kullanımı, makineye kalıcı hasar verebilir veya operatör veya çalışma
alanında bullunanların ciddi yaralanmasına yol açabilir. Yanlış
kullanımın makinede yol açtığı hasar, garanti kapsamı altında değildir.
Aşağıda bazı yanlış kullanım örnekleri verilmektedir:
•
Alev alabilir, patlayıcı veya aşındırıcı akışkanların pompalanması
•
Pompanın kovuklanmasıyla sonuçlanabilecek sıcak veya uçucu
akışkanların pompalanması
•
Pompanın, yanlış çaptaki hortumlar, yanlış uzunluktaki hortumlar,
diğer giriş veya çıkış sınırlamaları veya aşırı emme veya itme
basıncına bağlı ürün özelliklerinin dışında çalıştırılması
•
Makinenin merdiven, destek veya çalışma zemini olarak
kullanılması
•
Makineyi yolcu veya ekipman taşımak için kullanma
•
Makineyi fabrika özelliklerinin dışında kullanma
•
Makineyi, üzerinde ve Operatör Kılavuzunda bulunan tüm
uyarılarla tutarsız biçimde çalıştırma.
Bu makine, en yeni küresel güvenlik standartlarına uygun olarak
tasarlanmış ve üretilmiştir. Pratik olarak mümkün olabildiğince
tehlikeleri ortadan kaldırmak ve koruyucu siperler ve etiketlemeyle
operatör güvenliğini artırmak için dikkatle tasarlanmıştır. Ancak
koruyucu önlemler alındıktan sonra bile bazı riskler süregidebilir.
Bunlara rezidüel riskler denir. Bu makinede aşağıdakilere maruz
kalmak rezidüel riskler arasındadır:
8
wc_si000415tr.fm
PG 2A
Güvenlik Bilgileri
•
Motordan gelen sıcaklık, gürültü, egzoz ve karbon monoksit
dumanı
•
Uygun olmayan yakıt doldurma tekniklerinden kaynaklanan
yangın tehlikeleri
•
Yakıt ve yakıt dumanı
•
Uygun olmayan kaldırma tekniklerinden kaynaklanan kişisel
yaralanma
•
Boşaltma sonucu şiddetli fırlatma tehlikesi
•
Pompanın eğilmesi veya düşmesi sonucu ezilme tehlikeleri.
Kendinizi ve başkalarını korumak için, makineyi çalıştırmadan önce
bu kılavuzda sunulan güvenlik bilgilerini iyice okuyup anladığınızdan
emin olun.
1.3
Kullanim Güvenligi
UYARI
Ekipmanın güvenli bir şekilde kullanılması için bilgi ve doğru eğitim
gereklidir. Yanlış veya eğitimsiz personel tarafından ekipmanın
kullanılması tehlikeli olabilir. Bu kitapçıktaki ve motor kitapçığındaki
işletim talimatlarını okuyarak bütün kumandaların yerleri ve doğru
kullanımları hakkında bilgi edinin. Makineyi kullanmadan önce
tecrübesiz kişiler ekipmanın kullanımını bilen bir kişiden talimat
almalıdırlar.
Operatör nitelikleri
Makineyi yalnızca eğitimli personel başlatabilir, çalıştırabilir ve
kapatabilir. Bu personelin aynı zamanda şu niteliklere de sahip
olmaları gerekir:
•
makinenin uygun kullanımına ilişkin talimatlar almış
•
gerekli güvenlik cihazlarına aşina
Makine aşağıdaki kişiler tarafından kullanılmamalı veya
çalıştırılmamalıdır:
•
çocuklar
•
alkol veya uyşturucu bağımlılığı olanlar
Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE)
Bu makineyi çalıştırırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı
(PPE) kullanın:
wc_si000415tr.fm
•
Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri
•
Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri
•
İşitme koruması
•
Parmak uçları koruyuculu iş ayakkabıları veya çizmeleri.
9
Güvenlik Bilgileri
PG 2A
1.3.1
ASLA motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya
egsoza dokunmayın. Bu bölgeler ısınmakta ve yanıklara neden
olmaktadır.
1.3.2
Wacker Neuson tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar veya yedek
parçaları ASLA kullanmayın. Aksi takdirde ekipmanın hasar görmesi
ve kullanıcının yaralanması tehlikesi bulunmaktadır.
1.3.3
ASLA uçucu, yanıcı veya düşük parlama noktası olan sıvıları
pompalamayın. Bu sıvılar alev alabilir veya patlayabilir.
1.3.4
İASLA aşındırıcı kimyasallar veya su içeren toksik maddeleri
pompalamayın. Bu sıvılar ciddi sağlık ve çevre tehlikeleri oluşturabilir.
Yardım için yerel yetkililerle irtibat kurun.
1.3.5
ASLA pompa sıcakken emiş tapasıını açmayın. Pompa sıcakken asla
giriş veya deşarj hortumu bağlantılarını gevşetmeyin ya da sökmeyin.
İçerdeki sıcak su, bir otomobilin radyatöründeki gibi basınçlı olabilir.
Tapayı gevşetmeden ve giriş ya da deşarj hortumu bağlantılarını
gevşetmeden veya sökmeden önce pompanın ellenebilecek kadar
soğumasını bekleyin.
1.3.6
ASLA pompa kullanılırken pompa muhafazası kapağını açmayın veya
kapak takılı olmadan pompayı çalıştırmayın. Pompa içindeki döner
pervane, takılan nesneleri kesebilir veya ayırabilir.
1.3.7
ASLA giriş hattı veya deşarj hattından akışı sınırlamayın veya
engellemeyin. Pompayı çalıştırmadan önce deşarj hattındaki çapakları
temizleyin. Tıkalı giriş hattı veya deşarj hattı ile kullanım pompa
içindeki suyun aşırı ısınmasına neden olabilir.
1.3.8
Ekipmanı kullanmadan önce DAİMA Kullanım
prosedürleri okuyup, anlayın ve takip edin.
1.3.9
Makineyi kullanmadan önce DAİMA operatörün doğru güvenlik
önlemleri ve kullanım tekniklerini bildiğinden emin olun.
Kitapçığındaki
1.3.10 DAİMA makinenin sağlam, düz bir zeminde olduğundan ve kullanım
sırasında devrilme, yuvarlanma, kayma veya düşme tehlikesi
olmadığından emin olun.
1.3.11 Makine kullanılmadığında yakıt valfi bulunan motorlarda valfi DAİMA
kapatın.
1.3.12 Kullanılmadığında ekipmanı DAİMA düzgün bir şekilde saklayın.
Ekipman çocukların ulaşamayacağı temiz, kuru bir yerde
saklanmalıdır.
10
wc_si000415tr.fm
PG 2A
1.4
Güvenlik Bilgileri
Içten Yanmali Motor Kullanirken Güvenlik Kurallari
UYARI
İçten yanmalı motorlar kullanım ve yakıt doldurma sırasında özellikle tehlike
oluşturmaktadır. Bu uyarılara ve güvenlik standartlarına uyulmaması, ciddi
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
f Motor kullanım kılavuzunda ve aşağıdaki güvenlik talimatlarında belirtilen uyarı
talimatlarını okuyun ve uygulayın.
TEHLİKE
Boğulma tehlikesi. Bir pompanın kapalı alanda kullanılması SİZİ DAKİKALAR
İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR. Pompanın egzoz gazı, karbon monoksit içerir. Bu,
göremediğiniz veya kokusunu hissedemeyeceğiniz bir zehirdir.
f Kapýlar ve pencereler açýk OLSA DAHÝ, bu pompayý ASLA evin veya garajýn
içinde kullanmayýn. Sadece DIÞARIDA ve pencereler, kapýlar ve
havalandýrma deliklerinden uzak bir konumda kullanýn.
f Egzoz faný veya hortumu gibi parçalarla yeterli havalandýrma saðlanmadýkça,
pompayý ASLA bir tünel veya hendeðin içinde kullanmayýn.
İşletim güvenliği
Pompayı çalıştırırken:
•
Egzoz borusu etrafındaki alanda yanıcı malzemeler olmamasını
sağlayın.
•
Motoru çalıştırmadan önce yakıt hatlarında ve yakıt deposunda
kaçak olup olmadığını kontrol edin.
Pompayı çalıştırırken:
•
Makineyi kullanırken sigara içmeyin.
•
Yakıt kaçağı varsa veya yakıt hatları gevşekse makineyi
çalıştırmayın.
•
Kıvılcım veya açık alev yakınında motoru çalıştırmayın.
•
Motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya
egzoz susturucusuna dokunmayın.
•
Yakıt kapağı gevşek veya kayıp olan makineyi çalıştırmayın.
•
Yakıt dökülmüşse veya yakıt kokusu alıyorsanız, motoru
çalıştırmayın. Makineyi, yakıt dökülen konumdan uzaklaştırın ve
çalıştırmadan önce bezle iyice kurulayın.
Yakıt doldurma güvenliği
Motora yakıt doldururken:
wc_si000415tr.fm
•
Dökülen yakıtları derhal temizleyin.
•
Yakıt deposunu iyi havalandırılmış bir alanda doldurun.
11
Güvenlik Bilgileri
•
PG 2A
Yakıt doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını geri takın.
Motora yakıt doldururken:
1.5
•
Sigara içmeyin.
•
Motor çalışırken veya sıcakken yakıt doldurmayın.
•
Kıvılcım veya açık alev yakınında motora yakıt doldurmayın.
•
Makine, plastik kaplamalı bir kamyonet kasasındayken yakıt
doldurmayın. Statik elektrik yakıtı veya yakıt buharını
tutuşturabilir.
Bakim Güvenlik
UYARI
İ yi bakım yapılmamış ekipman güvenlik açısından tehlikeli olabilir!
Ekipmanın uzun süre güvenli ve düzgün bir şekilde çalışması için,
belirli aralıklarla bakım ve zaman zaman tamir yapılmalıdır.
Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE)
Bu makineye servis verilirken veya bakım uygulanırken lütfen
aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı kullanın:
•
Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri
•
Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri
•
İşitme koruması
•
Parmak uçları koruyuculu iş ayakkabıları veya çizmeleri
Ayrıca, makineyi çalıştırmadan önce:
•
Uzun saçlıysanız, saçlarınızı arkadan bağlayın.
•
Yüzük dahil tüm takılarınızı çıkarın.
1.5.1
ASLA çalışır durumdaki makineyi temizlemeye veya tamir etmeye
çalışmayın. Döner parçalar ciddi yaralanmalara neden olabilir.
1.5.2
ASLA benzinli motorlarda bujisi çıkarılmış dolu bir motoru çevirmeyin.
Silindirde sıkışan yakıt buji deliğinden çıkacaktır.
1.5.3
ASLA motor doluyken veya benzin kokusu varken, benzinli motorlarda
bujiyi test etmeyin. Bir kıvılcımla alev çıkabilir.
1.5.4
ASLA benzin veya diğer yakıt türleri yada yanıcı çözücülerle özellikle
kapalı alanlarda parçaları temizlemeyin. Yakıt ve çözücülerin buharları
patlayıcı olabilir.
1.5.5
DAİMA egsoz çevresini yaprak, kağıt ve karton vs. gibi kalıntılardan
temiz tutun. Egsoz ısındığında bunları ateşleyebilir ve yangın
çıkartabilir.
12
wc_si000415tr.fm
PG 2A
wc_si000415tr.fm
Güvenlik Bilgileri
1.5.6
DAİMA aşınmış veya hasar görmüş parçaları Wacker Neuson
tarafından belirtilen ve tavsiye edilen yedek parçalarla değiştirin.
1.5.7
Bu makine için yedek parça gerektiğinde, yalnızca Wacker Neuson
yedek parçalarını veya fiziksel boyutlar, tip, güç ve malzeme gibi tüm
özellik tipleri açısından orijinaline eşdeğer olan parçaları kullanın.
1.5.8
Bakımdan önce benzinli motorlarda DAİMA bujiyi çıkartarak kazara
motorun marş etmesini önleyin.
13
Etiket
2
2.1
PG 2A
Etiket
Etiket Yerleri
A
B
F
C
G, H
D
E
wc_gr000833
14
wc_si000416tr.fm
PG 2A
2.2
Etiket
Etiket Anlamları
Wacker Neuson makineleri gerektiği şekilde uluslararası resimsel
etiketler kullanmaktadır. Bu etiketler aşağıda açıklanmıştır:
A
Sadece DIŞARIDA ve pencereler, kapılar ve havalandırma deliklerinden uzak bir konumda kullanın.
STOP
0178715
B
UYARI!
Sıcak yüzey.
C
DİKKAT!
Bu makineyi kullanmadan önce size verilen operatör
kitapçığını okuyun ve anlayın. Aksi taktirde kendinizin
veya diğer insanların yaralanmasına neden olabilirsiniz.
D
UYARI!
Basınçlı içerik. Sıcakken açmayın!
wc_si000416tr.fm
15
Etiket
PG 2A
E
Pervane dönüşü.
F
Garanti edilen ses gücü seviyesi dB(A).
G
Her bir ünitede Model Numarası, Parça Numarası,
Revizyon ve Seri Numarasını gösteren bir plaka bulunmaktadır. Plakanın kaybolması veya hasar görmesi
durumunda plaka üzerindeki bilgilerin kaybedilmemesi
için bu bilgileri başka bir yere not edin. Parçaları sipariş
ederken veya servis bilgisi isterken, ünitenin modeli,
parça numarası, revizyon numarası ve seri numarasını
belirtmeniz istenecektir.
H
Bu makine bir veya daha fazla patentle koruma altında
olabilir.
16
wc_si000416tr.fm
PG 2A/3A
3
Kaldirma ve Nakliye
Kaldirma ve Nakliye
Makinenin kaldırılması
Bu pompa, uygun olmayan tekniklerle kaldırıldığında incinmeye yol
açacak kadar ağırdır. Pompayı kaldırırken aşağıdaki kurallara uyun.
•
Pompayı yardım almaksızın kaldırmaya çalışmayın. Askı, zincir,
kanca, rampa veya kriko gibi uygun kaldırma ekipmanı kullanın.
•
Kaldırma ekipmanının güvenli biçimde bağlandığından ve
pompayı güvenli bir biçimde kaldırma veya tutmak için yeterli
ağırlık taşıma kapasitesi olduğundan emin olun.
•
Makineyi kaldırırken etrafınızdaki diğer kişilerin bulundukları
yerlere dikkat edin.
Makinenin taşınması
Pompayı çalışma alanına veya o alandan başka bir yere taşırken
aşağıdaki kurallara uyun.
wc_tx001379tr.fm
•
Pompayı taşımadan önce yakıt tankını boşaltın.
•
Pompanın, taşıma aracında, kayması veya devrilmesi önlenecek
biçimde, güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
•
Pompaya, taşıma aracının içinde veya üstünde yakıt
doldurmayın. Pompayı çalıştırma konumuna taşıyın ve ardından
yakıt tankını doldurun.
17
Kullanım
4
4.1
PG 2A/3A
Kullanım
İlk kullanıma hazırlama
İlk kullanıma hazırlama
Makinenizi ilk kullanıma hazırlamak için:
4.2
4.1.1
Tüm gevşek ambalaj malzemelerinin makineden ayrıldığından emin
olun.
4.1.2
Makinede ve bileşenlerinde hasar olup olmadığını kontrol edin.
Görünür hasar varsa, makineyi çalıştırmayın! Yardım almak üzere bir
an önce Wacker Neuson bayiinizle iletişime geçin.
4.1.3
Makineyle birlikte verilen tüm kalemlerin envanterini çıkarın ve tüm
gevşek malzemelerin ve sabitleyicilerin de göz önüne alındığından
emin olun.
4.1.4
Henüz takılmamış bileşen parçalarını takın.
4.1.5
Yakıt, makine yağı ve batarya asiti gibi akışkanları gereken
miktarlarda ekleyin.
4.1.6
Makineyi işletim konumuna taşıyın.
Tavsiye Edilen Yakit
Motor normal kurşunsuz benzinle çalışmaktadır. Yalnızca taze, temiz
benzin kullanılmalıdır. Sulu veya kirli benzin yakıt sistemine zarar verir.
Yakıt teknik özellikleri için motor kullanın kitapçığına bakınız.
18
wc_tx000177tr.fm
PG 2A/3A
4.3
Kullanım
Baslamadan önce
Bkz grafik: wc_gr000835
4.3.1
Bu kitapçığın başındaki güvenlik talimatlarını okuyun.
4.3.2
Pompayı suyu mümkün olduğunca yakın, sağlam, düz bir zemine
yerleştirin.
4.3.3
Pompayı başlatmak için, emiş tapasını (a) çıkartın ve pompa kasasına
su doldurun. Çalıştırmadan önce pompa kasasına su doldurulmazsa,
pompalamaya başlamayacaktır.
UYARI
Emiş tapası, deşarj tapasını AÇMAYIN veya pompa sıcaksa hortum
bağlantılarını gevşetmeyin! Pompa içindeki su veya buhar basınçlı
olabilir.
4.3.4
Pompa ve motor arasında çatlak olup olmadığını kontrol edin. Su
sızıntısı varsa, pompa içindeki conta aşınmış veya hasar görmüştür.
Sürekli kullanım motorda su hasarına neden olabilir.
4.3.5
Hortumların pompaya doğru takıldığından emin olun. Emiş
hortumunda (b) hava kaçağı olmamalıdır. Hortum kelepçelerini (c) ve
bağlantıları (d) sıkın. Deşarj hortumunun (e) sınırlanmadığındasn
emin olun. Hortumu mümkün olduğunca düzgün yerleştirin. Su akışını
engelleyebilecek burulma veya keskin bükülmeleri düzeltin.
4.3.6
Emiş süzgecinin (f) temiz ve hortum ucuna doğru bağlanmış
olduğundan emin olun. Süzgeç, büyük nesnelerin pompaya girmesini
önleyerek pompayı koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
İKAZ: Süzgeç tamamen suyun altında kalacak şekilde
yerleştirilmelidir. Pompayı süzgeçle su üzerinde uzun süre çalıştırmak,
pompaya hasar verebilir.
4.3.7
Yakıt seviyesi, motor yağı seviyesi ve hava filtresi durumunu kontrol
edin.
=
@
?
A
>
?
B
w c _ g r0 0 0 8 3 5
wc_tx000177tr.fm
19
Kullanım
4.4
PG 2A/3A
Başlangıç
Bkz grafik: wc_gr000014
4.4.1
Kolu sağa kaydırarak yakıt valfini açın (a1).
Not: Eğer motor soğuksa, cikleyi kapalı konuma getirin (b1). Motor
sıcaksa, cikleyi açık konuma alın (b2).
4.4.2
Motoru “ON” (Açık) konuma getirin (e1).
4.4.3
Gazı yavaşça sola kaydırarak açın (d1).
4.4.4
Marş ipini çekin (c).
Not: Motordaki yağ seviyesi düşükse, motor çalışmayacaktır. Bu
durumda, motora yağ ekleyin. Bazı motorlarda bir yağ uyarı lambası
bulunmaktadır (f) bu lamba marş ipi çekildiğinde yanar.
4.5
4.4.5
Motor ısındıkça hava kelebeğini açın (b2).
4.4.6
Hava kelebeğini tamamen açarak çalıştırın.
Durdurma
Bkz grafik: wc_gr000014
4.5.1
Gazı tamamen sağa çevirerek motor devrini rölantiye düşürün (d2).
4.5.2
Motor anahtarını “OFF” (Kapalı) (e2) konuma getirin.
4.5.3
Kolu sola hareket ettirerek yakıt valfini kapatın (a2).
20
wc_tx000177tr.fm
PG 2A/3A
4.6
Kullanım
Kullanım
Emme hortumu uzunluğuna ve su üzerindeki pompa yüksekliğine
bağlı olarak pompa su pompalamaya başlamalıdır. Daha uzun
hortumlar için daha fazla zaman gerekir.
Pompa emmezse, bağlantılarda gevşeklik olup olmadığını ve emme
hortumunda hava kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Sudaki
süzgecin tıkalı olmadığından emin olun.
Motoru tam devirde çalıştırırken pompayı kullanın.
4.7
Hortumlar ve Kelepçeler
Bkz grafik: wc_gr000836
Hortum bağlantıları (a) pompa kullanılırken katlanmayacak kadar sert
olmalıdır.
Deşarj hortumları (b) genellikle ince duvarlı katlanır hortumlardır.
Emme hortumları gibi kullanılan sert hortumlar da deşarj hortumu
olarak kullanılabilir.
Not: Emme ve deşarj hortumları Wacker Neuson'dan temin edilebilir.
Daha fazla bilgi için en yakın bayinizle irtibat kurun.
Emme hortumlarının girişe bağlantısı için iki kelepçe (c) tavsiye edilir.
Not: Bu bağlantı önemlidir. Pompanın emiş tarafından küçük bir hava
kaçağı bile, pompanın emişini önleyecektir.
Diğer hortum bağlantıları için, hortumları yerinde tutmaya bir T-cıvata
veya helezoni dişli tipi kelepçe yeterlidir. Bazı durumlarda, hortum
çaplarındaki hafif farklılıklar sıkı bağlantıyı korumak için daha fazla
kelepçe eklemeyi zorunlu kılabilir.
?
=
>
w c _ g r0 0 0 8 3 6
wc_tx000177tr.fm
21
Kullanım
4.8
PG 2A/3A
Acil Durum Kapatma Prosedürü
Makine çalışırken herhangi bir arıza veya kaza olursa, aşağıdaki
prosedürü izleyin.
4.8.1
Motoru durdurun.
4.8.2
Yakıt girişini kapatın.
4.8.3
Var olan engelleri kaldırın.
4.8.4
Hortumlarda bükülen yerleri düzeltin.
4.8.5
Makinenin soğumasına izin verin.
4.8.6
Makineyi kiraladığınız kurumla veya makinenin sahibiyle iletişime
geçin.
22
wc_tx000177tr.fm
PG 2A/3A
5
5.1
Bakim
Bakim
Periyodik Bakım Takvimi
Aşağıdaki tabloda temel makine bakımı belirtilmiştir. Onay işaretiyle
işaretlenmiş görevler operatör tarafından gerçekleştirilebilir. Kare
biçiminde noktalarla işaretlenmiş görevler özel eğitim ve ekipman
gerektirir.
Günlük
Sonrasında
çalıştırmadan
ilk
önce
20 saatin
Yakıt seviyesini kontrol edin.
3
Motor yağ seviyesini kontrol edin.
3
Hava filtresini kontrol edin. Gerekirse
değiştirin.
3
Harici donanımı kontrol edin.
3
Hortumlar ve yuvada kaçak olup
olmadığını kontrol edin.
3
Hava temizleyici elemanı temizleyin.
Her
50
saatte
Her
100
saatte
Her
300
saatte
„
Motor yağını değiştirin.
„
„
Soğutucu sistemini temizleyin.
„
Bujiyi kontrol edip temizleyin.
„
Sediment tasını temizleyin.
„
Valf açıklığını kontrol ederek
ayarlayın.
„
Pervane açıklığını kontrol ederek
ayarlayın.
„
wc_tx000178tr.fm
23
Bakim
5.2
PG 2A/3A
Pompa Temizleme
Bkz grafik: wc_gr000837
Çok miktarda kir veya kalıntı içeren su pompalarken, pompa
gövdesinin içini temizleyin.
5.2.1
Tahliye tapasını (b) pompa gövdesinden çıkartın ve pompa içinde
kalan suyu boşaltın.
5.2.2
Pompa kapağını (a) tutan dört düğümü gevşetin ve kapağı sökün.
5.2.3
Kir ve kalıntıyı temizleyin. Pervane ve kıvrık kartuşta aşınma olup
olmadığını kontrol edin.
Pervane kenarları keskin olabilir. Bir yerinizin kesilmesini önlemek için
pervaneyi temizlerken dikkatli olun.
UYARI
=
>
w c _ g r0 0 0 8 3 7
24
wc_tx000178tr.fm
PG 2A/3A
5.3
Bakim
Pervane Açıklığının Ayarlanması
Bkz grafik: wc_gr000838
Pervane veya türbini değiştirmek gerekirse, pervane ve türbin
arasındaki boşluğun doğru ayarlandığından emin olun. Pervane (a)
türbine (b) mümkün olduğunca yakın olmalı ancak sürtünmemelidir.
Boşluk pervane arkasından şim (c) eklenerek veya eksiltilerek
ayarlanır. Boşluğu ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
5.3.1
Pompa gövdesini sökün ancak pervaneyi ayırmayın.
5.3.2
Türbin (d) mesafesini ölçün.
5.3.3
Pervane (e) mesafesini ölçün.
5.3.4
Mesafeyi (e), (d)’den çıkarın.
(d) - (e) = (f) boşluk.
5.3.5
Türbin ve pervane arasındaki boşluk 0,3mm ile 0,7mm arasında
olmalıdır. Pervaneyi sökerek ve gerekli miktarda şim ekleyerek
mesafeyi ayarlayın.
Şimler 0,3mm kalınlığındadır.
Pervane aşındıkça, pervane ve türbin arasındaki boşluğu korumak için
ek şim gerekebilir. Mekanik salmastra (g), pervane, türbin veya arka
flanş plakası değiştirildiğinde boşluğu kontrol edin.
A
@
>
C
B
?
=
w c _ g r0 0 0 8 3 8
wc_tx000178tr.fm
25
Bakim
5.4
PG 2A/3A
Mekanik Salmastranın Değiştirilmesi
Bkz grafik: wc_gr000839
Mekanik salmastrada servis işlemleri yapmak için:
5.4.1
Pervaneyi (a) yelkovana ters yönde çevirerek motor şaftından sökün.
Not: Pervanenin sökülmesi zorsa, bir plastik çekiçle vurun. Ayar
şimlerini kaybetmeyin (b).
5.4.2
Mekanik salmastra segmanını (c) ve karbon yüzünü (d) krank milinden
sökün.
5.4.3
Mekanik salmastra seramik yüzünü (e) ve L segmanı (f) sökün.
5.4.4
Motor şaftını temizleyin, pasları silin. Seramik temas yüzeyi ve karbon
yüzlerini de temiz bir bezle temizleyin. Salmastra yüzeylerini
yağlamayın.
5.4.5
Seramik yüzü L segmana yerleştirin ve pompa flanşına takın. Karbon
yüzü ve salmastra yayını motor şaftına dikkatlice takın.
5.4.6
Pervaneyi motor şaftına monte edin. Pervane milini yelkovan yönünde
çevirerek sıkın. Bkz. Bölüm Pervane Boşluğunun Ayarlanması.
26
wc_tx000178tr.fm
PG 2A/3A
5.5
Bakim
Buji
Doğru çalışmasını sağlamak amacıyla bujiyi temizleyin veya değiştirin.
Kullanım Kitapçığına bakın.
Önerilen Buji: (NGK) BPR 6ES
Egzoz kullanım sırasında çok ısınabilir ve motor kapatıldıktan bir süre
sonra da sıcaklığını koruyabilir. Sıcakken egzoza dokunmayın.
UYARI
5.5.1
Bujiyi çıkartıp kontrol edin.
5.5.2
Yalıtkan çatlamış veya aşınmışsa bujiyi değiştirin. Buji elektrotlarını tel
fırçayla temizleyin.
5.5.3
Boşluğu 0,7–0,8mm’ye ayarlayın.
5.5.4
Bujiyi iyice sıkın.
İKAZ: Gevşek bir buji çok ısınabilir ve motorda hasara neden olabilir.
wc_tx000178tr.fm
27
Bakim
5.6
PG 2A/3A
Hava Filtresi
Bkz grafik: wc_gr000840
Hava filtresinin bakımını sık yaparak karbüratörün arızalanmasını
engelleyin.
İKAZ: ASLA hava filtresi olmadan motoru çalıştırmayın. Aksi taktirde
ciddi motor hasarı görülebilir.
ASLA hava temizleyiciyi temizlemek için benzin veya yanma noktası
düşük çözücü kullanmayın. Aksi taktirde yangın veya patlama
UYARI oluşabilir.
Onarım için:
5.6.1
Hava filtresi kapağını (a) sökün. Elemanda (b) delik veya yırtılma olup
olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa elemanı değiştirin.
5.6.2
Elemanı hafif deterjan çözeltisinde ve ılık suyla yıkayın. Temiz suyla
tamamen durulayın. Elemanın tamamen kurumasını bekleyin.
Elemanı temiz motor yağına daldırın ve fazla yağı akıtın.
5.6.3
Elemanı, ızgara plakasını (c) ve hava filtresi kapağını takın.
=
>
?
w c _ g r0 0 0 8 4 0
28
wc_tx000178tr.fm
PG 2A/3A
5.7
Bakim
Motor Yagi
Bkz grafik: wc_gr000022
5.7.1
Motor hala sıcakken yağı boşaltın.
5.7.2
Yağı boşaltmak için yağ doldurma tıpası (a) ve boşaltma tıpasını (b)
sökün.
Not: Çevreye zarar vermemek için, sızan sıvıları toplamak için plastik
bir levha veya kap kullanın. Bu sıvıları çevre koruma mevzuatına
uygun olarak bertaraf edin.
5.7.3
Boşaltma tıpasını takın.
5.7.4
Motor krank karterini tavsiye edilen yağla tıpa açıklığı seviyesine kadar
doldurun (c). Yağ kalitesi ve türü için Teknik Veriler konusuna bakın.
5.7.5
Yağ doldurma tıpasını takın.
wc_gr000022
5.8
Tortu Kabını Temizleme
Bkz grafik: wc_gr000029
wc_tx000178tr.fm
5.8.1
Yakıt valfini kapatın.
5.8.2
Sediment tası (a) ve O-ring'i (b) sökün.
5.8.3
Yanıcı olmayan bir çözücü ile her ikisini de yıkayın. Kurulayın ve tekrar
takın.
5.8.4
Yakıt valfini açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
29
Bakim
5.9
PG 2A/3A
Karbüratör Ayar
Bkz grafik: wc_gr000032
5.9.1
Motoru çalıştırın ve çalışma sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
5.9.2
Pilot vidayı (a) 2 tur çevirip gevşetin. Nota bakınız.
5.9.3
Motor rölantideyken, pilot vidayı (a) sıkıp veya gevşeterek en yüksek
devre ayarlayın.
5.9.4
Pilot vida ayarlandıktan sonra, standart rölanti devrini yakalamak için
gaz kesme vidasını (b) kullanın. Teknik Veriler kısmına bakınız.
Not: Bazı motorlarda emisyon düzenlemelerine uymak amacıyla
hava-yakıt karışımının aşırı zenginleşmesini önlemek için (c) pilot
vidasına bir sınırlayıcı kapak takılmaktadır. Karışım fabrikada
ayarlanmaktadır ve başka bir ayarlama gerekli değildir. Sınırlayıcı
kapağı sökmeye çalışmayın. Pilot vida kırılmadan sınırlayıcı kapak
sökülemez.
wc_gr000032
5.10
Rölanti Devrinin Ayarlanması
Bkz grafik: wc_gr000032
Rölanti devrini ayarlamak için:
5.10.1 Motoru çalıştırın ve normal çalışma sıcaklığına kadar ısınmasını
bekleyin.
5.10.2 Devri arttırmak için gaz kesme vidasını (b) sıkın, azaltmak için
gevşetin.
30
wc_tx000178tr.fm
PG 2A/3A
5.11
Bakim
Uzun Sürli Saklama
Pompa 30 günden uzun bir süre muhafaza edilecekse:
ASLA pompa sıcakken emiş tapası, deşarj tapası veya kapağı
açmayın.
UYARI
wc_tx000178tr.fm
5.11.1
Deşarj tapasını pompa kasasından sökün ve pompa soğuduktan
sonra yuvadaki suyu boşaltın.
5.11.2
Pompa kapağını sökün ve pompa yuvasının içini temizleyin.
Korozyonu azaltmak için pompanın içini ince bir yağ tabakasıyla
kaplayın. Bunun için yağ spreyi işe yarayacaktır.
5.11.3
Pompaya herhangi birşey düşmesini önlemek için emme ve deşarj
portlarına bant yapıştırın.
5.11.4
Motor yağını değiştirin ve motor muhafazası için motor klavuzunda
belirtilen prosedürleri izleyin.
5.11.5
Pompayı ve motoru örtün ve kuru, temiz bir yerde saklayın.
31
Arýza giderme
6
PG 2A/3A
Arıza giderme
Problem / Belirti
Sebep / Çözüm
Pompa içine su almaz.
• Yuvada yeterince emiş suyu yok.
• Motor devri çok düşük. Devri ayarlayın.
• Süzgeç tıkalı. Süzgeci temizleyin.
• Emiş hortumu hasarlı. Hortumu değiştirin veya
onarın.
• Emiş portunda hava kaçağı. Bağlantıların sıkı ve
sızdırmazlığın doğru iyi olduğunu kontrol edin.
• Pompa suyun çok üzerinde.
• Pompa gövdesinde atık toplanıyor. Pompa gövdesini
temizleyin.
• Pervane ve kartuş arasındaki boşluk çok fazla.
Pompa su alır, az veya hiç
deşarj olmaz.
• Motor devri çok düşük. Devri ayarlayın.
• Emiş süzgeci kısmen tıkalı. Süzgeci temizleyin.
• Pervane aşınmış. Şim ekleyerek boşluğu ayarlayın
veya pervaneyi değiştirin.
• Kıvrım kartuş hasarlı veya
ayarlayın ve kartuşu değiştirin.
Emiş hortumu girişte kaçak
yapar.
aşınmış.
Boşluğu
• Kelepçelerin sızdırmazlığı iyi değil. Kelepçeyi sıkın,
değiştirin veya kelepçe ekleyin.
• Hortum çapı çok büyük.
• Hortum hasarlı.
Deşarj
hortumu
yerinde durmaz.
bağlantı
• Kullanılan kelepçeler için basınç çok yüksek olabilir.
Başka bir kelepçe ekleyin.
• Hortum bükülmüş veya ucu tıkalı. Hortumu kontrol
edin.
32
wc_tx001575tr.fm
PG 2A/3A
Problem / Belirti
Arýza giderme
Sebep / Çözüm
Pervane dönmez; pompanın • Pervane sıkışmış veya tıkalı. Pompa kapağını açın,
çalıştırılması zordur.
kiri ve kalıntıyı pompa gövdesinden temizleyin.
• Pervane ve kartuş sıkışıyor. Kartuş arkasındaki şimi
sökerek açıklığı ayarlayın.
wc_tx001575tr.fm
33
Teknik Veriler
7
PG 2A
Teknik Veriler
7.1
Motor
Motor Güç Oranları
Net güç değeri SAE J1349 normuna uygundur. Fiili güç çıkışı, belirli
kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Parça Numarası:
PG 2A
0009054
Rev. 102 ve altı,
0007658
PG 2A
0009054
Rev. 103 ve üstü
Motor
Motor Üreticisi
Honda
Motor Modeli
Nominal Güç
Çalışma devri
GX120K1WKT2
GX120K1WKT4
2,6 @ 3600 d/dak
kW
3600 ± 100
d/dak
Buji
türü
NGK BPR 6ES
Elektrot Açıklığı
mm
0,7–0,8
Hava Filtresi
türü
Tek eleman
derecesi
sınıfı
SAE 10W30
SG veya SF
Motor Yağlama yağı
Motor Yağ Kapasitesi
Yakıt
Yakıt Deposu Kapasitesi
Valf Boşluğu (soğuk)
600
ml
türü
Normal kurşunsuz benzin
2,5
l
Giriş: 0,15
Çıkış: 0,20
mm
34
wc_td000049tr.fm
PG 2A
7.2
Teknik Veriler
Makine
Pompa
Ağırlık
kg
24
*Maks. Emmeli Kaldırıcı
m
7,5
Maks. Toplam Kafa
m
30
Emiş / Deşarj Çapı
mm
50
Maksimum Katı Ebadı
mm
6,5
l/dak
600
Maks. Deşarj
* Deniz seviyesinde çalışan pompa esas alınmıştır. Maksimum emmeli kaldırıcı yüksek rakımlarda daha
düşük olacaktır.
7.3
Ses Ölçümleri
89/392/EEC Makine Yönergesinin 1.7.4.f Fıkrasına göre gerekli ses
özellikleri şu şekildedir:
- operatör konumunda ses basıncı seviyesi (LpA) = 84dB(A)
- garanti edilen ses gücü seviyesi (LWA) = 103dB(A)
Bu ses değerleri ISO 3744’e göre ses gücü seviyesi (LWA) için ve ISO
6081’e göre ses basıncı seviyesi (LpA) için operatörün konumunda
belirlenmiştir.
wc_td000049tr.fm
35
Teknik Veriler
7.4
PG 2A
Ebatlar
mm (in.)
36
wc_td000049tr.fm
Wacker Neuson SE
·
Preußenstraße 41
· D-80809 München
· Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0 · Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390
Wacker Neuson Corporation · N92W15000 Anthony Ave. · Menomonee Falls, WI 53051 · Tel. : (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 ·Tel. : (800) 770-0957
Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong.
Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032

Benzer belgeler

Bakım PD 2A/3A - Wacker Neuson

Bakım PD 2A/3A - Wacker Neuson Kıvılcım koruma sacı motor egsozundan kazara kıvılcım veya alev çıkışını önlemek için tasarlanmış bir aygıttır. Bu amaçla kıvılcım koruma sacları Birleşik Devletler Orman Servisi tarafından nitelik...

Detaylı