Çilek Hastalık ve Zararlıları

Yorumlar

Transkript

Çilek Hastalık ve Zararlıları
ÖNEMLİ ZARARLILARI
Spodoptera spp. (Yaprak kurtları)
Ergin 20 mm
yumurta
Larva 35-40 mm
ÖNEMLİ ZARARLILARI
ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici)
Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda,
genelde sarı renkli bir böcektir. Çiçek tablası
üzerinden beslenerek çiçek salkımlarına aşırı zarar
verir.
ÖNEMLİ ZARARLILARI
NEMATODLAR (Aphelenchoides fragariae,
Pratylenchus penetrans, Meloidogyne hapta)
İplik şeklinde baş vücuttan açık bir şekilde
ayrılır.Kuyruk koni şeklinde muntazam bir incelme
görülür.
Mücadelesi zordur. Toprak sterilizasyonuna önem
verilmeli, Organik mücadelesinde dikim öncesi
nematod kaçırıcı bitkisel preparatlar kullanılmalı
ÖNEMLİ ZARARLILARI
KIRMIZI ÖRÜMCEK (Tetranychus urticae,
T.telarius)
Gözle zor görünecek kadar küçük, iki noktalı
kırmızı renkte zararlıdır.
Simptom: Örümceğin beslendiği emgi yerlerinde
(yaprak altında) kuru ve kahverengi bölgelerin
oluşması üst tarafta renk açılması şeklindedir.
İlkbaharda zararlı görülür,
Sıcaklıkların artmasıyla hızla artış görülür.
Organik Çilek
Yetiştiriciliğinde
Tarımsal Savaş
Bitki Koruma Preparatları
• Değişik Bitki Ekstraktları:
• Sütleğen Bitkisi Özsuyu(Nematodlar
için)
• Sarımsak Suyu(Kırmızı Örümcek)
• Tütün Suyu (Emici ve Kesici Böceklere)
• Isırgan otu suyu(yaprak bitleri ve kırmızı
örümceklere
Arap Sabunu (Kırmızı Örümcek, Yaprak
bitleri, Karınca, Trips)
Çiğ Süt (Seralarda Beyaz sinek, Kırmızı
örümcek, Yaprak Biti)
Neem ağacı Preparatları (Kırmızı
Örümcek)
(Sertifikasyon Kuruluşu Tarafından
Denetlenmeli)
ÖNEMLİ HASTALIKLARI
BOTRYTİS
Etmeni: Botrytis cinerea’dır. Çilekte en fazla
görülen hastalıklardandır.
Simptomları genelde
olgunlaşan ya da olgunlaşmakta olan meyvelerde
görülür. Simptomu: çiçeklerde yaprak sapı ve
yapraklarda yanıklar (soğuk zararına benzer) şeklinde
görülür. İklimin nemli olması, meyvelerin ıslak olması
hastalığı arttırır.
ÖNEMLİ HASTALIKLARI
PHYTOPHTHORA (Kırmızı Kök Çürüklüğü)
PHYTOPHTHORA (Gövde Çürüklüğü)
Etmenleri Phytophthora fragariae, Phytophthora
cactorum funguslarıdır. Simptomu: En karakteristik
kök simptomu kök özünün kırmızıya yakın renk
almasıdır. Genç yapraklarda mavimsi yeşil, yaşlı
yapraklarda kırmızı-portakal rengi şeklinde görülür.
Enfekte olmuş bitkilerde
gelişme
durur,
sıcak
havalarda ani solgunluk
görülür.
ÖNEMLİ HASTALIKLARI
ANTRAKNOZ
Etmeni: Colletotrichum fragaria, C. acutatum, C.
gloeosporioides. Çiçekler ve olgunlaşan meyveler bu
hastalığa çok duyarlıdır. Yağmurlu ılık mevsimde hızlı
yayılır. Simptomu: Olgunlaşan meyveler üzerinde açık
kahverengi, sert lekeler (Bunlar ileride siyak lekelere
dönüşür) Çiçek, yaprak sapı, yaprak da bu hastalığa
hassastır.
HASTALIKLARDAN KORUMADA TEMEL
ESASLAR
Hastalıksız fide kullanılmalı
Hastalık bulaşık olmayan toprağa dikim yapılmalı,
gerekirse toprak sterile edilmeli.
Dikim öncesi fideler organik fungusitlerle ilaçlanmalı.
Dikim sedde üzerine yapılmalı
Sulama sistemi iyi seçilmeli (damlama sistemi en iyisi)
Muhakkak malç kullanılmalı (Siyah plastik şu anda en
uygunu)
Eğer serada veya Plastik tünelde yetiştiricilik yapıyorsak
havalandırmaya önem verilmeli
Hastalıklara karşı en iyi önlemlerden biri iyi gelişmiş bitki
oluşturmaktır. Bu nedenle gübrelemeyi uygun yapmalı
Kimyasal Mücadele
Yazlık Yağ, Kükürt
Döllenme bozukluğu
Bazı bitkilerin
bizzat kendileri
uzaklaştırıcı
özellikte
olabilir
Bu nedenle son yıllarda karışık bitki yetiştirme
desenleri uygulanmakta, böylece bir bitki, diğer bir
bitki ile karışık yetiştirilerek ürün, ana zararlının
zararından korunmaktadır. Bunlar piretrum, derris,
nikotin ve sitronella yağı' dır.
"Bir canlının diğer bir canlıya karşı kullanılması" dır.
Biyolojik mücadele
predator
Phytoseiulus persimilis
Ph. Persimilis uyg.