ECE 220 - 225 HP/LJ

Yorumlar

Transkript

ECE 220 - 225 HP/LJ
ECE 220 - 225 HP/LJ
01.09 -
T
İşletme Kılavuzu
51122098
ECE 220 HP/LJ
ECE 225 HP/LJ
11.14
ECE L J
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı
Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg
Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci
Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg
Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci
Tip
ECE 220 HP
ECE 225 HP
ECE 220 LJ
ECE 225 LJ
Opsiyon
Seri No.
Üretim yılı
Tip
ECE 220 HP
ECE 225 HP
ECE 220 LJ
ECE 225 LJ
Opsiyon
Seri No.
Üretim yılı
Vekaleten
Vekaleten
Tarih
Tarih
T Avrupa Topluluğu- uygunluk beyanı
T Avrupa Topluluğu- uygunluk beyanı
İmza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının Avrupa
Yönetmeliklerine
2006/42/EG
(Makine
Yönetmeliği)
ve
2004/108/AT
(Elektromanyetik uyumluluk-EMU), bunun getirdiği değişikliklere ve de yasal
yönetmeliklerin ulusal yasaya göre değişmesi için yasal genelgeye uygun olduğunu
onaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri oluşturma konusunda
yetkilidir.
İmza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının Avrupa
Yönetmeliklerine
2006/42/EG
(Makine
Yönetmeliği)
ve
2004/108/AT
(Elektromanyetik uyumluluk-EMU), bunun getirdiği değişikliklere ve de yasal
yönetmeliklerin ulusal yasaya göre değişmesi için yasal genelgeye uygun olduğunu
onaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri oluşturma konusunda
yetkilidir.
11.14 TR
Ek Bilgiler
11.14 TR
Ek Bilgiler
3
3
4
4
11.14 TR
11.14 TR
Önsöz
Önsöz
Kullanım kılavuzu için notlar
Kullanım kılavuzu için notlar
İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL
KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir şekilde
sunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmiştir ve sayfalar
numaralandırılmıştır.
İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL
KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir şekilde
sunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmiştir ve sayfalar
numaralandırılmıştır.
Bu kullanim kılavuzunda çeşitli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım
çalışmaları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamaların
kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Bu kullanim kılavuzunda çeşitli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım
çalışmaları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamaların
kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Cihazlarımız sürekli geliştirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik değişiklik hakkımızı
saklı tutmamızı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun
içeriğinde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak
talebi sunulamayacaktır.
Cihazlarımız sürekli geliştirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik değişiklik hakkımızı
saklı tutmamızı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun
içeriğinde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak
talebi sunulamayacaktır.
Güvenlik uyarıları ve işaretler
Güvenlik uyarıları ve işaretler
Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
TEHLİKE!
TEHLİKE!
Çok önemli bir tehlikeli durum olduğunu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması
halinde, görünmez kazalar oluşabilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur.
Çok önemli bir tehlikeli durum olduğunu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması
halinde, görünmez kazalar oluşabilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur.
UYARI!
UYARI!
Çok önemli bir tehlikeli durum olduğunu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması
halinde, ağır veya ölümcül yaralanmalar oluşabilir.
Çok önemli bir tehlikeli durum olduğunu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması
halinde, ağır veya ölümcül yaralanmalar oluşabilir.
DİKKAT!
DİKKAT!
Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta
ölçekli yaralanmalar oluşabilir.
Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta
ölçekli yaralanmalar oluşabilir.
NOT
NOT
Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar
meydana gelebilir.
t
o
11.14 TR
Z
Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur.
Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur.
t
o
Seri donanımı gösterir
Ek donanımı gösterir
Seri donanımı gösterir
Ek donanımı gösterir
Telif hakkı
Telif hakkı
Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir.
Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir.
11.14 TR
Z
Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar
meydana gelebilir.
5
5
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
www.jungheinrich.com
www.jungheinrich.com
6
11.14 TR
Jungheinrich Anonim Şirketi
Adresi: Stadtrand 35
22047 Hamburg - Almanya
11.14 TR
Jungheinrich Anonim Şirketi
Adresi: Stadtrand 35
22047 Hamburg - Almanya
6
İçindekiler
İçindekiler
11
A
Kurallara uygun kullanım.........................................................
11
1
2
3
4
5
Genel .......................................................................................................
Amacına uygun kullanım .........................................................................
İzin verilen kullanım koşulları...................................................................
İşleticinin yükümlülükleri ..........................................................................
Ataşman ve/veya aksesuar parçalarının montajı.....................................
11
11
11
12
12
1
2
3
4
5
Genel .......................................................................................................
Amacına uygun kullanım .........................................................................
İzin verilen kullanım koşulları...................................................................
İşleticinin yükümlülükleri ..........................................................................
Ataşman ve/veya aksesuar parçalarının montajı.....................................
11
11
11
12
12
B
Aracın tanımı...........................................................................
13
B
Aracın tanımı...........................................................................
13
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Kullanım tanımı........................................................................................
Araç tipleri ve nominal taşıma kapasitesi ................................................
Yapı parçaları ve işlevlerinin tanımı.........................................................
Genel bakış- yapı grubu ..........................................................................
Fonksiyon açıklaması ..............................................................................
Teknik Bilgiler ..........................................................................................
Güç verileri ..............................................................................................
Ölçüler .....................................................................................................
Ağırlıklar ..................................................................................................
Lastik .......................................................................................................
EN standartları.........................................................................................
Kullanım koşulları ....................................................................................
Elektrikli koşullar......................................................................................
Uyarı ve tip etiketleri 10.11'e kadar .........................................................
Uyarı ve tip etiketleri 11.11'den itibaren...................................................
Tip etiketi .................................................................................................
istif aracı yük diyagramı...........................................................................
13
13
14
14
15
17
17
18
21
21
22
23
23
24
25
26
26
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Kullanım tanımı........................................................................................
Araç tipleri ve nominal taşıma kapasitesi ................................................
Yapı parçaları ve işlevlerinin tanımı.........................................................
Genel bakış- yapı grubu ..........................................................................
Fonksiyon açıklaması ..............................................................................
Teknik Bilgiler ..........................................................................................
Güç verileri ..............................................................................................
Ölçüler .....................................................................................................
Ağırlıklar ..................................................................................................
Lastik .......................................................................................................
EN standartları.........................................................................................
Kullanım koşulları ....................................................................................
Elektrikli koşullar......................................................................................
Uyarı ve tip etiketleri 10.11'e kadar .........................................................
Uyarı ve tip etiketleri 11.11'den itibaren...................................................
Tip etiketi .................................................................................................
istif aracı yük diyagramı...........................................................................
13
13
14
14
15
17
17
18
21
21
22
23
23
24
25
26
26
C
Taşıma ve ilk çalıştırma ..........................................................
27
C
Taşıma ve ilk çalıştırma ..........................................................
27
1
2
3
Vince yükleme .........................................................................................
Taşıma.....................................................................................................
İlk çalıştırma ............................................................................................
27
28
29
1
2
3
Vince yükleme .........................................................................................
Taşıma.....................................................................................................
İlk çalıştırma ............................................................................................
27
28
29
D
Akü - Bakım, Şarj, Değiştirme .................................................
31
D
Akü - Bakım, Şarj, Değiştirme .................................................
31
1
2
3
4
5
Asitli akülerle çalışma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri .............................
Akü Tipleri................................................................................................
Akü bölmesinin açılması..........................................................................
Akünün şarj edilmesi ...............................................................................
Akünün sökülmesi ve takılması ...............................................................
31
32
33
34
36
1
2
3
4
5
Asitli akülerle çalışma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri .............................
Akü Tipleri................................................................................................
Akü bölmesinin açılması..........................................................................
Akünün şarj edilmesi ...............................................................................
Akünün sökülmesi ve takılması ...............................................................
31
32
33
34
36
11.14 TR
Kurallara uygun kullanım.........................................................
11.14 TR
A
7
7
Kullanımı .................................................................................
39
E
Kullanımı .................................................................................
39
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
İstif aracının çalıştırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri ...........................
Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması .........................................
Akü deşarj göstergesi ..............................................................................
İstif aracının çalıştırılması........................................................................
Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar ........
Aracın çalışmaya hazır duruma getirilmesi..............................................
İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin...............................................
Akü deşarj denetleyicisi ...........................................................................
İstif aracı ile çalışma ................................................................................
Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları ..............................................
ACİL KAPAMA, sürüş, manevra ve frenleme ..........................................
Yüklerin alınması, taşınması ve indirilmesi..............................................
Arıza yardımı ...........................................................................................
İstif aracı gitmiyor ....................................................................................
Yük kaldırılamıyor....................................................................................
İstif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi ...........................
İsteğe bağlı donanım ...............................................................................
Geçiş modu .............................................................................................
2. basamağa kadar aktarma....................................................................
CanCode kumanda tuşu..........................................................................
Araç parametrelerini CanCode ile ayarlayın ............................................
Parametre................................................................................................
Gösterge cihazı CanDis...........................................................................
ISM giriş modülü (o) ...............................................................................
39
41
44
45
45
46
47
47
48
48
50
55
57
57
57
59
61
61
63
65
70
72
79
80
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
İstif aracının çalıştırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri ...........................
Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması .........................................
Akü deşarj göstergesi ..............................................................................
İstif aracının çalıştırılması........................................................................
Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar ........
Aracın çalışmaya hazır duruma getirilmesi..............................................
İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin...............................................
Akü deşarj denetleyicisi ...........................................................................
İstif aracı ile çalışma ................................................................................
Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları ..............................................
ACİL KAPAMA, sürüş, manevra ve frenleme ..........................................
Yüklerin alınması, taşınması ve indirilmesi..............................................
Arıza yardımı ...........................................................................................
İstif aracı gitmiyor ....................................................................................
Yük kaldırılamıyor....................................................................................
İstif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi ...........................
İsteğe bağlı donanım ...............................................................................
Geçiş modu .............................................................................................
2. basamağa kadar aktarma....................................................................
CanCode kumanda tuşu..........................................................................
Araç parametrelerini CanCode ile ayarlayın ............................................
Parametre................................................................................................
Gösterge cihazı CanDis...........................................................................
ISM giriş modülü (o) ...............................................................................
39
41
44
45
45
46
47
47
48
48
50
55
57
57
57
59
61
61
63
65
70
72
79
80
F
İstif Aracının Bakımı ................................................................
81
F
İstif Aracının Bakımı ................................................................
81
1
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
İşletme Güvenliği ve Çevre Korunması ...................................................
Bakım İçin Güvenlik Kuralları ..................................................................
Bakım ve Kontrol .....................................................................................
Bakım kontrol listesi.................................................................................
İşletmeci ..................................................................................................
Müşteri hizmetleri ....................................................................................
Çalışma malzemesi ve yağlama planı .....................................................
İşletme sıvılarının güvenli kullanımı.........................................................
Yağlama planı..........................................................................................
Çalışma malzemesi .................................................................................
Bakım ve onarım çalışmaları ...................................................................
İstif aracın bakım ve onarım çalışmalarına hazırlama .............................
Tekerlek somunlarının sıkılması ..............................................................
Motor kaputunun çıkartılması ..................................................................
Jet-Pilotu bakım amacıyla katlayın (Opsiyon LJ).....................................
Elektrik Sigortalarının Kontrolü ................................................................
Bakım ve onarım çalışmalarından sonra istif aracının yeniden
çalıştırılması ............................................................................................
İstif Aracının Depoya Alınması ................................................................
Durgun konumdan önce alınacak önlemler .............................................
81
82
86
87
87
89
93
93
95
96
97
97
98
99
100
101
1
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
İşletme Güvenliği ve Çevre Korunması ...................................................
Bakım İçin Güvenlik Kuralları ..................................................................
Bakım ve Kontrol .....................................................................................
Bakım kontrol listesi.................................................................................
İşletmeci ..................................................................................................
Müşteri hizmetleri ....................................................................................
Çalışma malzemesi ve yağlama planı .....................................................
İşletme sıvılarının güvenli kullanımı.........................................................
Yağlama planı..........................................................................................
Çalışma malzemesi .................................................................................
Bakım ve onarım çalışmaları ...................................................................
İstif aracın bakım ve onarım çalışmalarına hazırlama .............................
Tekerlek somunlarının sıkılması ..............................................................
Motor kaputunun çıkartılması ..................................................................
Jet-Pilotu bakım amacıyla katlayın (Opsiyon LJ).....................................
Elektrik Sigortalarının Kontrolü ................................................................
Bakım ve onarım çalışmalarından sonra istif aracının yeniden
çalıştırılması ............................................................................................
İstif Aracının Depoya Alınması ................................................................
Durgun konumdan önce alınacak önlemler .............................................
81
82
86
87
87
89
93
93
95
96
97
97
98
99
100
101
8
103
104
105
7
7.1
11.14 TR
7
7.1
8
103
104
105
11.14 TR
E
105
106
107
108
109
7.2
7.3
8
9
10
Park halinde bekletilirken alınacak gerekli önlemler ................................
İstif aracının çalıştırılmamasından sonra yeniden çalıştırılması ..............
Belirli Aralıklarla ve Olağanüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü
Nihai hurdaya çıkarma, atılması ..............................................................
Mekanik Hareketlerin Ölçümü .................................................................
105
106
107
108
109
11.14 TR
Park halinde bekletilirken alınacak gerekli önlemler ................................
İstif aracının çalıştırılmamasından sonra yeniden çalıştırılması ..............
Belirli Aralıklarla ve Olağanüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü
Nihai hurdaya çıkarma, atılması ..............................................................
Mekanik Hareketlerin Ölçümü .................................................................
11.14 TR
7.2
7.3
8
9
10
9
9
10
10
11.14 TR
11.14 TR
Ek
JH-çekişli akü kullanım kılavuzu
JH-çekişli akü kullanım kılavuzu
Z
Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Başka
markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.
0506.TR
Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Başka
markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.
0506.TR
Z
Ek
1
1
2
2
0506.TR
0506.TR
A Kurallara uygun kullanım
A Kurallara uygun kullanım
1
1
Genel
Genel
Bu kullanıcı el kitabında tarif edilen istif aracı, yükleme ünitelerinin kaldırılmasında,
indirilmesinde ve taşınmasında işlemlerinde bir forklifttir.
Forklift bu işletme kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullanılmalı ve
bakılmalıdır. Başka bir kullanım şekli kurallara uygun olmaz ve personel,nakliye,araç
veya maddi zararlara neden olabilir.
2
Bu kullanıcı el kitabında tarif edilen istif aracı, yükleme ünitelerinin kaldırılmasında,
indirilmesinde ve taşınmasında işlemlerinde bir forklifttir.
Forklift bu işletme kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullanılmalı ve
bakılmalıdır. Başka bir kullanım şekli kurallara uygun olmaz ve personel,nakliye,araç
veya maddi zararlara neden olabilir.
Amacına uygun kullanım
2
Amacına uygun kullanım
NOT
3
NOT
Maksimum alınacak yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi yük diyagramında
gösterilir ve aşılamaz.
Yük,yük alma malzemesi üzerinde bulunmalıdır ya da üretici tarafından izin verilen
montaj cihazı ile alınmalıdır.
Yük, çatal taşıyıcısının hareket ettirilmesinde ve yük taşıyıcısının ortasında olmalıdır.
Maksimum alınacak yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi yük diyagramında
gösterilir ve aşılamaz.
Yük,yük alma malzemesi üzerinde bulunmalıdır ya da üretici tarafından izin verilen
montaj cihazı ile alınmalıdır.
Yük, çatal taşıyıcısının hareket ettirilmesinde ve yük taşıyıcısının ortasında olmalıdır.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Yükün kaldırılması ve indirilmesi.
İndirilmiş yüklerin taşınması.
Aracın kaldırılmış yük ile sürülmesi (>500 mm) yasaktır.
İnsanların istiflenmesi ve kaldırılması yasaktır.
Yüklerin itilmesi veya çekilmesi yasaktır.
İzin verilen kullanım koşulları
3
İzin verilen kullanım koşulları
–
–
–
–
–
–
–
–
Z
Endüstriyel ve ticari alanda kullanım.
İzin verilen sıcaklık 5°C aralığı kadar 40°C.
Sadece sabitlenmiş, taşınabilir ve düz zeminde kullanım.
Sadece iyi bir görüþ açısına sahip olan ve işletmeci tarafından onaylanan yollarda
kullanılabilir.
– Maksimun 15 % eğimli rampalarda sürülmesi.
– Yanal veya eğri olarak rampalara çıkış yasaktır. Yükün rampaya doğru taşınması.
– Kısmi açık trafikte kullanılması.
Zorlu koşullar altında kullanıldığında istif aracı için özel bir donanım ve izin
gereklidir.
Patlamaya karşı korunan alanlarda kullanılmasına müsaade edilmez.
11.14 TR
Zorlu koşullar altında kullanıldığında istif aracı için özel bir donanım ve izin
gereklidir.
Patlamaya karşı korunan alanlarda kullanılmasına müsaade edilmez.
11.14 TR
Z
Endüstriyel ve ticari alanda kullanım.
İzin verilen sıcaklık 5°C aralığı kadar 40°C.
Sadece sabitlenmiş, taşınabilir ve düz zeminde kullanım.
Sadece iyi bir görüþ açısına sahip olan ve işletmeci tarafından onaylanan yollarda
kullanılabilir.
– Maksimun 15 % eğimli rampalarda sürülmesi.
– Yanal veya eğri olarak rampalara çıkış yasaktır. Yükün rampaya doğru taşınması.
– Kısmi açık trafikte kullanılması.
Yükün kaldırılması ve indirilmesi.
İndirilmiş yüklerin taşınması.
Aracın kaldırılmış yük ile sürülmesi (>500 mm) yasaktır.
İnsanların istiflenmesi ve kaldırılması yasaktır.
Yüklerin itilmesi veya çekilmesi yasaktır.
11
11
4
İşleticinin yükümlülükleri
4
Bu kullanıcı el kitabının mantığına göre, işletmen forklifti kendisi kullanan veya
kullanması için görevlendirilen kişidir. Özel durumlarda (Örn. Leasing,ve kiralama)
işletmeci, anlaşmada bulunan mal sahibi ile kullanıcı arasında işletme görevlerini
yerine getirmesi gereken kişidir.
İşletici, nakliye aracın kurallara uygun olarak kullanıldığını ve kullanan kişi ile üçüncü
şahısların hayatlarının tehlikede olmadığından emin olmalıdır. Bunların yanında,
kaza önleyici tedbirlere, diğer teknik güveliği kurallarına ve işletme, bakım ve onarım
talimatlarına dikkat edilmelidir. İşletmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım el
kitapçığını okuduğundan ve anladığından emin olmalıdır.
Bu kullanıcı el kitabının mantığına göre, işletmen forklifti kendisi kullanan veya
kullanması için görevlendirilen kişidir. Özel durumlarda (Örn. Leasing,ve kiralama)
işletmeci, anlaşmada bulunan mal sahibi ile kullanıcı arasında işletme görevlerini
yerine getirmesi gereken kişidir.
İşletici, nakliye aracın kurallara uygun olarak kullanıldığını ve kullanan kişi ile üçüncü
şahısların hayatlarının tehlikede olmadığından emin olmalıdır. Bunların yanında,
kaza önleyici tedbirlere, diğer teknik güveliği kurallarına ve işletme, bakım ve onarım
talimatlarına dikkat edilmelidir. İşletmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım el
kitapçığını okuduğundan ve anladığından emin olmalıdır.
NOT
NOT
Bu kullanım kılavunuzunda belirtilen hususların dikkate alınmaması garantinin
geçersiz olmasına sebep olur. Aynı durum, müşteri ve/veya üçüncü kişiler tarafından,
üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak kurallara uygun olmayan çalışmalar
için de geçerlidir.
Bu kullanım kılavunuzunda belirtilen hususların dikkate alınmaması garantinin
geçersiz olmasına sebep olur. Aynı durum, müşteri ve/veya üçüncü kişiler tarafından,
üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak kurallara uygun olmayan çalışmalar
için de geçerlidir.
Ataşman ve/veya aksesuar parçalarının montajı
5
12
Ataşman ve/veya aksesuar parçalarının montajı
Yedek parçaların takılması
İstif aracı fonksiyonlarına müdahale edilmesi ya da bu fonksiyonları tamamlayacak ek
düzeneklerin montajı veya kurulumu sadece üreticinin yasal onayıyla yapılabilir.
Gerektiğinde yerel makamlardan izin alınmalıdır.
Resmi makam tarafından verilen izin, üretici tarafından verilecek izin yerine geçemez.
İstif aracı fonksiyonlarına müdahale edilmesi ya da bu fonksiyonları tamamlayacak ek
düzeneklerin montajı veya kurulumu sadece üreticinin yasal onayıyla yapılabilir.
Gerektiğinde yerel makamlardan izin alınmalıdır.
Resmi makam tarafından verilen izin, üretici tarafından verilecek izin yerine geçemez.
11.14 TR
Yedek parçaların takılması
11.14 TR
5
İşleticinin yükümlülükleri
12
B Aracın tanımı
B Aracın tanımı
1
1
Kullanım tanımı
Araç, elektrikli set direksiyon veya Jet Pilot (o) ile donatılmış olan operatör platformlu
dört tekerlek tipinde bir elektronik çatal kaldırma aracıdır. Araç, düz zeminlerde
eşyaların taşınması ve iletilmesinin kullanılması için belirlenmiştir. Yük arabaları ve
açık tabanlı paletler veya çapraz tahta paletler(Bunlar yük arabaları alanlarının
dışında bulunuyorlarsa)alınabilir.
İkinci toplama düzlemine platformun kaldırılması ile ulaşılır.
Nominal taşıma kapasitesi tip etiketinden veya taşıma kapasite etiketi Qmax dan
alınabilir.
1.1
Kullanım tanımı
Araç, elektrikli set direksiyon veya Jet Pilot (o) ile donatılmış olan operatör platformlu
dört tekerlek tipinde bir elektronik çatal kaldırma aracıdır. Araç, düz zeminlerde
eşyaların taşınması ve iletilmesinin kullanılması için belirlenmiştir. Yük arabaları ve
açık tabanlı paletler veya çapraz tahta paletler(Bunlar yük arabaları alanlarının
dışında bulunuyorlarsa)alınabilir.
İkinci toplama düzlemine platformun kaldırılması ile ulaşılır.
Nominal taşıma kapasitesi tip etiketinden veya taşıma kapasite etiketi Qmax dan
alınabilir.
Araç tipleri ve nominal taşıma kapasitesi
1.1
Nominal taşıma kapasitesi tipe bağlıdır. Tip tanımı etiketinden nominal taşıma
kapasitesi belirlenebilir.
Araç tipleri ve nominal taşıma kapasitesi
Nominal taşıma kapasitesi tipe bağlıdır. Tip tanımı etiketinden nominal taşıma
kapasitesi belirlenebilir.
ECE220
ECE
2
20
ECE220
Tip tanımı
Model serisi
Nominal taşıma kapasitesi x 100kg
ECE
2
20
Nominal taşıma kapasitesi genelde izin verilen taşıma kapasitesine denk değildir. İzin
verilen taşıma kapasitesi istif aracında bulunan yük diyagramından edinilebilir.
11.14 TR
11.14 TR
Nominal taşıma kapasitesi genelde izin verilen taşıma kapasitesine denk değildir. İzin
verilen taşıma kapasitesi istif aracında bulunan yük diyagramından edinilebilir.
Tip tanımı
Model serisi
Nominal taşıma kapasitesi x 100kg
13
13
2
Yapı parçaları ve işlevlerinin tanımı
2
Yapı parçaları ve işlevlerinin tanımı
2.1
Genel bakış- yapı grubu
2.1
Genel bakış- yapı grubu
1
2
3
4
5
6, 7
8
1
8
2
3
4
5
6, 7
8
8
9
10
9
10
11
11
12
14
12
13
14
15
16
17
18
19
Poz.
1 t
2 t
3 t
4 t
5 t
6 o
7 o
8 t
9 o
10 o
15
Tanımlama
Ön kaput
Akü başlığı
ACİL KAPATMA (Ana Şalter)
JetPilot
Sürüş şalteri
CanCode
CanDis
Kontak anahtarı
“Geçiş yönü” tuşu yük yönünde
„Geçiş yönü“ stop tuşu
Tanımlama
„Geçiş yönü" tahrik yönü tuşu
Kaldırma düzeneği
Kaldırılabilir durma platform
Durma platformu „İndirme“
Durma platformu „Kaldırma“
Tahrik tekeri
Destek dişlisi
Çalıştırılabilir JetPilot LJ
ACİL KAPATMA JetPilot LJ
Poz.
1 t
2 t
3 t
4 t
5 t
6 o
7 o
8 t
9 o
10 o
20 o Kumanda kolu
o = Opsiyon
14
Tanımlama
Ön kaput
Akü başlığı
ACİL KAPATMA (Ana Şalter)
JetPilot
Sürüş şalteri
CanCode
CanDis
Kontak anahtarı
“Geçiş yönü” tuşu yük yönünde
„Geçiş yönü“ stop tuşu
t = Standart sürüm
11.14 TR
t = Standart sürüm
19
20
Poz.
11 o
12 t
13 t
14 t
15 t
16 t
17 t
18 o
19 o
18
20
Poz.
11 o
12 t
13 t
14 t
15 t
16 t
17 t
18 o
19 o
Tanımlama
„Geçiş yönü" tahrik yönü tuşu
Kaldırma düzeneği
Kaldırılabilir durma platform
Durma platformu „İndirme“
Durma platformu „Kaldırma“
Tahrik tekeri
Destek dişlisi
Çalıştırılabilir JetPilot LJ
ACİL KAPATMA JetPilot LJ
20 o Kumanda kolu
o = Opsiyon
11.14 TR
16
17
13
14
Fonksiyon açıklaması
2.2
Fonksiyon açıklaması
Güvenlik düzenekleri
– Yuvarlak kenarlı kapalı, düz bir araç kenarı, istif aracında güvenli bir kullanımı
sağlamaktadır.
– Tekerlekler sabit bir tamponla korunmuştur.
– ACİL KAPAMA şalteri ile tehlike durumunda bütün elektrikli fonksiyonlar devre dışı
bırakılır.
– Yuvarlak kenarlı kapalı, düz bir araç kenarı, istif aracında güvenli bir kullanımı
sağlamaktadır.
– Tekerlekler sabit bir tamponla korunmuştur.
– ACİL KAPAMA şalteri ile tehlike durumunda bütün elektrikli fonksiyonlar devre dışı
bırakılır.
Hidrolik sistem
Hidrolik sistem
– Kaldırma ve indirme fonksiyonları "yükü kaldırma" ve "yükü indirme" tuşlarının
kumandası üzerinden gerçekleşir.
– Kaldırma fonksiyonunun etkinleştirilmesi durumunda pompa agregası çalışır ve
yağ deposundan kaldırma silindirine hidrolik yağ nakleder.
– Kaldırma ve indirme fonksiyonları "yükü kaldırma" ve "yükü indirme" tuşlarının
kumandası üzerinden gerçekleşir.
– Kaldırma fonksiyonunun etkinleştirilmesi durumunda pompa agregası çalışır ve
yağ deposundan kaldırma silindirine hidrolik yağ nakleder.
Acil Durdurma Güvenlik Kavramı
Acil Durdurma Güvenlik Kavramı
– Acil durdurma işlemi sürüş kontrol sitemi tarafından kontrol edilir.
– Direksiyon kontrolü tarafından, sürüş kontrolünün denetlediği bir sistem durumu
sinyali verilir. Bu sinyalin gelmediği durumlarda veya algılanan hatalarda otomatik
olarak fren yapılır ve istif aracı durdurulur. Göstergedeki kontrol göstergeleri bu acil
durudurma işlemini gösterir.
– İstif aracının her çalıştırılmasından sonra sistem kendi kendine bir arıza teşhis
işlemi uygular.
– Acil durdurma işlemi sürüş kontrol sitemi tarafından kontrol edilir.
– Direksiyon kontrolü tarafından, sürüş kontrolünün denetlediği bir sistem durumu
sinyali verilir. Bu sinyalin gelmediği durumlarda veya algılanan hatalarda otomatik
olarak fren yapılır ve istif aracı durdurulur. Göstergedeki kontrol göstergeleri bu acil
durudurma işlemini gösterir.
– İstif aracının her çalıştırılmasından sonra sistem kendi kendine bir arıza teşhis
işlemi uygular.
Sürücü kabini
Sürücü kabini
– Bütün sürüş ve kaldırma fonksiyonları herhangi bir geçiş olmadan hassas bir
şekilde kumanda edilebilir.
– JetPilot veya set(o)istif aracını güvenli kumandası için.
– Bütün sürüş ve kaldırma fonksiyonları herhangi bir geçiş olmadan hassas bir
şekilde kumanda edilebilir.
– JetPilot veya set(o)istif aracını güvenli kumandası için.
2. düzlemde toplama
2. düzlemde toplama
– 2. düzlemde toplama için istif aracı kaldırılabilen sürücü koltuğuna sahiptir.
– Kaldırılabilen Jet Pilotlu (o) istif araçlarında 2. düzlemde azaltılmış hızla sürüş
mümkündür.
– 2. düzlemde toplama için istif aracı kaldırılabilen sürücü koltuğuna sahiptir.
– Kaldırılabilen Jet Pilotlu (o) istif araçlarında 2. düzlemde azaltılmış hızla sürüş
mümkündür.
Duruş platformu
Duruş platformu
– Sürüş fonksiyonları ancak, sürücü duruş platformunda durduğunda serbest
bırakılır.
– Sürüş fonksiyonları ancak, sürücü duruş platformunda durduğunda serbest
bırakılır.
Sürüş tahriki
Sürüş tahriki
– Sabit bir trifaze tahrik motoru bir alın dişli şanzıman üzerinden tahrik tekerini tahrik
eder.
– Elektronik bir sürüş kumandası sayesinde motorun devir sayısı regülasyonu
kademesiz olarak kontrol edilir ve böylece homojen, sarsıntısız bir sürüş, kuvvetli
bir hızlanma ve elektronik olarak kontrol edilen, enerji geri kazanımlı bir frenleme
sağlanır.
– Yüke ve çevresel koşullara bağlı olarak 3 sürüş programı arasında bir seçim
yapılabilir: yüksek performanslı çalışmadan ekonomik çalışmaya kadar.
– Sabit bir trifaze tahrik motoru bir alın dişli şanzıman üzerinden tahrik tekerini tahrik
eder.
– Elektronik bir sürüş kumandası sayesinde motorun devir sayısı regülasyonu
kademesiz olarak kontrol edilir ve böylece homojen, sarsıntısız bir sürüş, kuvvetli
bir hızlanma ve elektronik olarak kontrol edilen, enerji geri kazanımlı bir frenleme
sağlanır.
– Yüke ve çevresel koşullara bağlı olarak 3 sürüş programı arasında bir seçim
yapılabilir: yüksek performanslı çalışmadan ekonomik çalışmaya kadar.
11.14 TR
Güvenlik düzenekleri
11.14 TR
2.2
15
15
Direksiyon
Direksiyon
– Direksiyon bir set üzerinden kontrol edilir.(o).
– Direksiyon hareketleri, direksiyon yönetimi tarafından bir direksiyon motoru
üzerinden dönebilen tahrikin dişli çarkına aktarılır.
– Tahrik +/- 90° döndürülebilir.
– Direksiyon bir set üzerinden kontrol edilir.(o).
– Direksiyon hareketleri, direksiyon yönetimi tarafından bir direksiyon motoru
üzerinden dönebilen tahrikin dişli çarkına aktarılır.
– Tahrik +/- 90° döndürülebilir.
Elektrikli direksiyon(o)
Elektrikli direksiyon(o)
– Elektrikli direksiyon sistemin kendi kendine denetlenen bir sistemden oluşmaktadır.
Bu sırada direksiyon kumandası tüm direksiyon sistemini otomatik olarak kontrol
eder. Bir arıza belirlenirse, sürüş kumandası sürüş modunu keser, alternartöre
bağlı olarak fren yapar ve solenoid valfı takılır.
– Elektrikli direksiyon sistemin kendi kendine denetlenen bir sistemden oluşmaktadır.
Bu sırada direksiyon kumandası tüm direksiyon sistemini otomatik olarak kontrol
eder. Bir arıza belirlenirse, sürüş kumandası sürüş modunu keser, alternartöre
bağlı olarak fren yapar ve solenoid valfı takılır.
Elektrik Sistemi
Elektrik Sistemi
– 24 Volt Sistemi.
– Elektronik sürüş, kaldırma ve direksiyon kumandası standart fonksiyonlardır.
– 24 Volt Sistemi.
– Elektronik sürüş, kaldırma ve direksiyon kumandası standart fonksiyonlardır.
Kumanda ve gösterge elemanları
Kumanda ve gösterge elemanları
– Ergonomik kumanda elemanları, sürüş fonksiyonun hassas bir şekilde ayarlanması
için yorucu olmayan bir kumandaya imkan tanır.
– Akü deşarj göstergesi üzerinden mevcut akü kapasitesi gösterilir.
– CanDis'e ait opsiyonel göstergeler sürücü için önemli olan bilgileri ve sürüş
programını, işletim saatlerini, akü kapasitesini, oluşum mesajlarını gösterir.
– Ergonomik kumanda elemanları, sürüş fonksiyonun hassas bir şekilde ayarlanması
için yorucu olmayan bir kumandaya imkan tanır.
– Akü deşarj göstergesi üzerinden mevcut akü kapasitesi gösterilir.
– CanDis'e ait opsiyonel göstergeler sürücü için önemli olan bilgileri ve sürüş
programını, işletim saatlerini, akü kapasitesini, oluşum mesajlarını gösterir.
2.2.1 Çalışma saati sayacı
Z
2.2.1 Çalışma saati sayacı
Z
İstif aracının çalışmaya hazır olmasını sağlayın, (bkz. "Aracın çalışmaya hazır
duruma getirilmesi" sayfa 46) veya (bkz. "CanCode kumanda tuşu" sayfa 65).
İstif aracı çalışmaya hazır durumda olduğunda ve kullanıcı durma platformunda yerini
aldığında işletim saatleri sayılmaya başlanır.
İstif aracı çalışmaya hazır durumda olduğunda ve kullanıcı durma platformunda yerini
aldığında işletim saatleri sayılmaya başlanır.
2.2.2 Yaya işletiminde işletim saati sayacı
2.2.2 Yaya işletiminde işletim saati sayacı
Z
İstif aracının çalışmaya hazır olmasını sağlayın, (bkz. "Aracın çalışmaya hazır
duruma getirilmesi" sayfa 46) veya (bkz. "CanCode kumanda tuşu" sayfa 65).
kumanda
İstif aracı çalışmaya hazır durumda olduğunda ve aşağıdaki
elemanlarından birine basıldığında işletim saatleri sayılmaya başlanır:
– "Yaya - Tahrik yönü” butonu, bakınız sayfa 51.
– "Yaya - Yük yönü” butonu, bakınız sayfa 51.
– "Yaya - Kaldırma” butonu, bakınız sayfa 55.
– "Yaya - İndirme” butonu, bakınız sayfa 56.
11.14 TR
İstif aracı çalışmaya hazır durumda olduğunda ve aşağıdaki
elemanlarından birine basıldığında işletim saatleri sayılmaya başlanır:
– "Yaya - Tahrik yönü” butonu, bakınız sayfa 51.
– "Yaya - Yük yönü” butonu, bakınız sayfa 51.
– "Yaya - Kaldırma” butonu, bakınız sayfa 55.
– "Yaya - İndirme” butonu, bakınız sayfa 56.
16
İstif aracının çalışmaya hazır olmasını sağlayın, (bkz. "Aracın çalışmaya hazır
duruma getirilmesi" sayfa 46) veya (bkz. "CanCode kumanda tuşu" sayfa 65).
kumanda
11.14 TR
Z
İstif aracının çalışmaya hazır olmasını sağlayın, (bkz. "Aracın çalışmaya hazır
duruma getirilmesi" sayfa 46) veya (bkz. "CanCode kumanda tuşu" sayfa 65).
16
3
Teknik Bilgiler
Z
3.1
3
Teknik Bilgiler
Z
VDI 2198 normu uyarınca teknik bilgilerin belirtilmesi. Teknik değişiklikler ve
eklemeler saklıdır.
Güç verileri
3.1
VDI 2198 normu uyarınca teknik bilgilerin belirtilmesi. Teknik değişiklikler ve
eklemeler saklıdır.
Güç verileri
ECE 220 HP ECE 225 HP
Q Nominal taşıma kapasitesi
c Standart çatal uzunluğunda yük ağırlık
merkezi mesafesi*)
Nominal yüklü / yüksüz sürüş hızı **)
Yüklü / yüksüz asansör hızı
ECE 220 HP ECE 225 HP
2000
2500
kg
600
1200
mm
9,5 / 12,5
0,06 / 0,07
km/s
m/s
Yüklü / Yüksüz indirme hızı
Kaldırılabilir standart platform kaldırma
hızı
0,06 / 0,05
m/s
0,29
m/s
Platform kaldırma
Kaldırma yüklü/kaldırma yüksüz maks.
tırmanma kapasitesi ( 5 dak.)
840
mm
6 / 15
%
Q Nominal taşıma kapasitesi
c Standart çatal uzunluğunda yük ağırlık
merkezi mesafesi*)
Nominal yüklü / yüksüz sürüş hızı **)
Yüklü / yüksüz asansör hızı
2000
2500
kg
600
1200
mm
9,5 / 12,5
0,06 / 0,07
km/s
m/s
Yüklü / Yüksüz indirme hızı
Kaldırılabilir standart platform kaldırma
hızı
0,06 / 0,05
m/s
0,29
m/s
Platform kaldırma
Kaldırma yüklü/kaldırma yüksüz maks.
tırmanma kapasitesi ( 5 dak.)
840
mm
6 / 15
%
**) LJ donanımında: Sürücü kabini kaldırılmışken sürüş hızını 4,0 km/s olarak
düşürün.
**) LJ donanımında: Sürücü kabini kaldırılmışken sürüş hızını 4,0 km/s olarak
düşürün.
11.14 TR
*) Uzun çatal modelinde yük ağırlık noktası çatal ortasındadır.
11.14 TR
*) Uzun çatal modelinde yük ağırlık noktası çatal ortasındadır.
17
17
3.2
Ölçüler
3.2
L
1399
175
1009
218
450
383
95
m2
365
x
h3
474
h13
50
175
218
450
383
e
b11
b5
b1
a
2
a
2
11.14 TR
18
h13
x
l6
l2
Wa
l1
a
2
11.14 TR
l6
l1
365
h3
e
b11
b5
l2
95
m2
y
b1
Wa
Q
150
s
y
a
2
1433
840
Q
150
s
50
c
1433
840
474
L
1399
c
1009
Ölçüler
18
ECE 220 HP
l2
Ön yapı uzunluğu
ECE 225 HP
ECE 220 HP
1417
mm
h13 Çatal uçlarının zeminden yüksekliği
Kumanda kolu yüksekliği sürüş
y14
konumunda
90
1399
mm
mm
h3 Nominal strok
125
mm
Sırtlık yüksekliği “2. düzlemde
hr
komisyonlandırma” olmadan
hb Akü kapağı yüksekliği
1433
mm
1009
hf Yüksek Platform
b1 Araç genişliği
132
810
b3 Çatal doğrusal aralığı
b10 İz genişliği, ön
b11 İz genişliği, arka
b5 Çatal dış mesafesi
s/e/l Çatal kolu ölçüsü
a Güvenlik mesafesi
Ön yapı uzunluğu
ECE 225 HP
1417
mm
h13 Çatal uçlarının zeminden yüksekliği
Kumanda kolu yüksekliği sürüş
y14
konumunda
90
1399
mm
mm
h3 Nominal strok
125
mm
1433
mm
mm
Sırtlık yüksekliği “2. düzlemde
hr
komisyonlandırma” olmadan
hb Akü kapağı yüksekliği
1009
mm
mm
mm
hf Yüksek Platform
b1 Araç genişliği
132
810
mm
mm
170 / 200 / 324
485
mm
mm
b3 Çatal doğrusal aralığı
b10 İz genişliği, ön
170 / 200 / 324
485
mm
mm
338 / 386 / 498
510 / 540
mm
mm
b11 İz genişliği, arka
b5 Çatal dış mesafesi
338 / 386 / 498
510 / 540
mm
mm
60 / 172 / 1150 60 / 172 / 2400 mm
200
mm
s/e/l Çatal kolu ölçüsü
a Güvenlik mesafesi
İstif aracı tip
levhasına
bakınız
Kendi ağırlığı:
l2
İstif aracı
tip levhasına
bakınız
60 / 172 / 1150 60 / 172 / 2400 mm
200
mm
İstif aracı tip
levhasına
bakınız
Kendi ağırlığı:
Çalışma geçiş genişliği ECE 220
Çalışma geçiş genişliği ECE 220
(tüm ölçüler mm olarak)
(tüm ölçüler mm olarak)
İstif aracı
tip levhasına
bakınız
L
I 1 2)
y 1)2)
x 1)
I6
Wa 1)2)
Ast3 2)
L
I 1 2)
y 1)2)
x 1)
I6
Wa 1)2)
1000
2267
1863
814
1000
2081
2467
1000
2267
1863
814
1000
2081
2467
1150
2417
2013
964
1200
2231
2667
1150
2417
2013
964
1200
2231
2667
1250
2517
2113
1064
1250
2331
2717
1250
2517
2113
1064
1250
2331
2717
1400
2667
1891
842
1400
2109
2867
1400
2667
1891
842
1400
2109
2867
1450
2717
1941
892
1450
2159
2917
1450
2717
1941
892
1450
2159
2917
1600
2867
2091
1042
1600
2309
3067
1600
2867
2091
1042
1600
2309
3067
2) XL + 167mm; HP + 150mm.
2) XL + 167mm; HP + 150mm.
11.14 TR
1)Kaldırılan yük parçasında değeri 90 mm azaltın.
11.14 TR
1)Kaldırılan yük parçasında değeri 90 mm azaltın.
Ast3 2)
19
19
Çalışma geçiş genişliği ECE 225
Çalışma geçiş genişliği ECE 225
(tüm ölçüler mm olarak)
(tüm ölçüler mm olarak)
L
I 1 2)
y 1)2)
x 1)
I6
Wa 1)2)
Ast3 2)
L
I 1 2)
y 1)2)
x 1)
I6
Wa 1)2)
Ast3 2)
1400
2667
2263
1214
1400
2481
2867
1400
2667
2263
1214
1400
2481
2867
1600
2867
2463
1414
1600
2681
3067
1600
2867
2463
1414
1600
2681
3067
1880
3147
2371
1322
1880
2589
3347
1880
3147
2371
1322
1880
2589
3347
1950
3217
2441
1392
2000
2659
3467
1950
3217
2441
1392
2000
2659
3467
2180
3447
2429
1380
2180
2647
3647
2180
3447
2429
1380
2180
2647
3647
2280
3547
2529
1482
2280
2747
3747
2280
3547
2529
1482
2280
2747
3747
2310
3577
3173
2124
2330
3391
3797
2310
3577
3173
2124
2330
3391
3797
2400
3667
2891
1840
2400
3107
3867
2400
3667
2891
1840
2400
3107
3867
2400
3667
2649
1600
2400
2867
3867
2400
3667
2649
1600
2400
2867
3867
2430
3697
2579
1530
2438
2797
3905
2430
3697
2579
1530
2438
2797
3905
2550
3817
2799
1750
2550
3017
4017
2550
3817
2799
1750
2550
3017
4017
2850
4117
3099
2050
2850
3317
4317
2850
4117
3099
2050
2850
3317
4317
2900
4167
3149
2100
3900
3367
4367
2900
4167
3149
2100
3900
3367
4367
3100
4367
3349
2300
3100
3567
4567
3100
4367
3349
2300
3100
3567
4567
2) XL + 167mm; HP + 150mm.
2) XL + 167mm; HP + 150mm.
20
11.14 TR
1)Kaldırılan yük parçasında değeri 89mm azaltın.
11.14 TR
1)Kaldırılan yük parçasında değeri 89mm azaltın.
20
3.3
Ağırlıklar
3.3
Ağırlıklar
ECE 220 / 225 HP
Aküsüz kendi ağırlığı
Yüklü aks yükü
ön/arka + Akü
Yüksüz aks yükü
ön/arka + Akü
Akü ağırlığı
3.4
ECE 220 / 225 HP
900
kg
1470 / 2310
kg
978 / 308
kg
370
kg
Aküsüz kendi ağırlığı
Yüklü aks yükü
ön/arka + Akü
Yüksüz aks yükü
ön/arka + Akü
Akü ağırlığı
Lastik
3.4
900
kg
1470 / 2310
kg
978 / 308
kg
370
kg
Lastik
ECE 220 / 225 HP
ECE 220 / 225 HP
Tahrik lastik ebatları
Lastik ebadı yük parçası
230 x 78
85 x 85
Tahrik lastik ebatları
Lastik ebadı yük parçası
230 x 78
85 x 85
Destek tekeri (Çift makara)
Tekerlekler, ön / arka
sayı (x = tahrikli)
180 x 65
Destek tekeri (Çift makara)
Tekerlekler, ön / arka
sayı (x = tahrikli)
180 x 65
1 + 1x / 4
11.14 TR
11.14 TR
1 + 1x / 4
21
21
3.5
Z
Z
Z
EN standartları
3.5
Daimi ses basınç seviyesi
Daimi ses basınç seviyesi
– ECE 220 - 225 HP/LJ: 67 dB(A)
– ECE 220 - 225 HP/LJ: 67 dB(A)
EN 12053 göre ISO 4871 ile örtüşerek.
EN 12053 göre ISO 4871 ile örtüşerek.
Z
Daimi ses şiddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmış olan ve sürüş,
kaldırma ve rölantide çalışırken oluşan ses şiddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses
şiddeti seviyesi operatörün kulağında ölçülür.
Daimi ses şiddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmış olan ve sürüş,
kaldırma ve rölantide çalışırken oluşan ses şiddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses
şiddeti seviyesi operatörün kulağında ölçülür.
Titreşim
Titreşim
– ECE 220/225: 0,85 m/s²
– ECE 220/225 XL: 0,92 m/s²
– ECE 220/225: 0,85 m/s²
– ECE 220/225 XL: 0,92 m/s²
EN 13059 göre
EN 13059 göre
Z
Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titreşim ivmesi, standart varsayıma göre,
lineer entegre edilmiş, ortalama düşey ivmedir. Bu değer, sabit hızda eşik
üzerinden geçerken tespit edilir. Bu ölçüm verileri araç için bir kereliğine
bildirilmiştir ve işletme yönetmeliğinin "2002/44/EG/Titreşimler" mekanik
hareketleri değiştirilmemelidir. Bu mekanik hareketlerin ölçümü için üretici özel bir
servis sunmaktadır, (bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü" sayfa 109).
Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titreşim ivmesi, standart varsayıma göre,
lineer entegre edilmiş, ortalama düşey ivmedir. Bu değer, sabit hızda eşik
üzerinden geçerken tespit edilir. Bu ölçüm verileri araç için bir kereliğine
bildirilmiştir ve işletme yönetmeliğinin "2002/44/EG/Titreşimler" mekanik
hareketleri değiştirilmemelidir. Bu mekanik hareketlerin ölçümü için üretici özel bir
servis sunmaktadır, (bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü" sayfa 109).
Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Üretici, elektromanyetik parazitlere dayanırlılık veEN 12895'e ve orada belirtilen
atıflara göre statik elektrik boşalması kontrolü yapıldığını onaylamaktadır.
Üretici, elektromanyetik parazitlere dayanırlılık veEN 12895'e ve orada belirtilen
atıflara göre statik elektrik boşalması kontrolü yapıldığını onaylamaktadır.
Z
Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerleşim yelerlerinde değişiklik yapılması için
üretici firmadan yazılı izin alınmalıdır.
UYARI!
Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerleşim yelerlerinde değişiklik yapılması için
üretici firmadan yazılı izin alınmalıdır.
UYARI!
11.14 TR
Tıbbi cihazların iyionize edilmemiş ışınlar ile arızalanması
Forkliftin, iyionize edilmemiş ışın veren elektrikli donanımları, (örn. telsiz veri
aktarımı) kullanıcının tıbbi cihazlarının (kalp pili, işitme cihazları vb.)fonksiyonunu
etkileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihazın
üreticisine, forklift aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayacağı
sorulmalıdır.
11.14 TR
Tıbbi cihazların iyionize edilmemiş ışınlar ile arızalanması
Forkliftin, iyionize edilmemiş ışın veren elektrikli donanımları, (örn. telsiz veri
aktarımı) kullanıcının tıbbi cihazlarının (kalp pili, işitme cihazları vb.)fonksiyonunu
etkileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihazın
üreticisine, forklift aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayacağı
sorulmalıdır.
22
EN standartları
22
3.6
Kullanım koşulları
3.6
Ortam sıcaklığı
Z
3.7
Kullanım koşulları
Ortam sıcaklığı
– çalışma sırasında 5°C kadar 40°C
Z
Daimi olarak aşırı sıcaklık veya nem oranı değişikliklerinde, istif araçlarında ek
donanım bulunması ve bu ortam şartlarında çalışmak için uygunluk belgesi
alınması gereklidir.
Elektrikli koşullar
3.7
Daimi olarak aşırı sıcaklık veya nem oranı değişikliklerinde, istif araçlarında ek
donanım bulunması ve bu ortam şartlarında çalışmak için uygunluk belgesi
alınması gereklidir.
Elektrikli koşullar
Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun
kullanımı şartlarını EN 1175 "Forkliftin güvenliği-elektrikli şartlar" talimatına göre
onaylar.
11.14 TR
11.14 TR
Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun
kullanımı şartlarını EN 1175 "Forkliftin güvenliği-elektrikli şartlar" talimatına göre
onaylar.
– çalışma sırasında 5°C kadar 40°C
23
23
Uyarı ve tip etiketleri 10.11'e kadar
3.8
Uyarı ve tip etiketleri 10.11'e kadar
*)
*)
21
22
*)
21
22
22
*)
22
23
22
24
24
25
25
26
28
26
27
28
Qmax 2000kg
29
27
Qmax 2000kg
29
Poz. Tanımlama
21 Tip plakası
22 Uyarı levhası: “Dikkat tuş kullanımı”
*) “Tuş kullanımı sadece tahrik yönünde” opsiyonu için
23 Uyarı levhası: „Dikkat ezilme tehlikesi“
24 Yük diyagramı
25 Kontrol plaketi
26 Seri numarası
27 Qmaks. taşıma kapasitesi
28 Vinç yüklemesi için durdurma noktaları
29 Araç tanımı
11.14 TR
Poz. Tanımlama
21 Tip plakası
22 Uyarı levhası: “Dikkat tuş kullanımı”
*) “Tuş kullanımı sadece tahrik yönünde” opsiyonu için
23 Uyarı levhası: „Dikkat ezilme tehlikesi“
24 Yük diyagramı
25 Kontrol plaketi
26 Seri numarası
27 Qmaks. taşıma kapasitesi
28 Vinç yüklemesi için durdurma noktaları
29 Araç tanımı
24
23
22
24
11.14 TR
3.8
3.9
Uyarı ve tip etiketleri 11.11'den itibaren
3.9
Uyarı ve tip etiketleri 11.11'den itibaren
*)
*)
22
22
*)
22
*)
22
21
22
21
22
23
30
24
24
25
25
26
27
26
30
27
28
29
30
28
Qmax 2000kg
29
Poz. Tanımlama
21 Tip plakası
22 Uyarı levhası: “Dikkat tuş kullanımı”
*) “Tuş kullanımı sadece tahrik yönünde” opsiyonu için
23 Uyarı levhası: „Dikkat ezilme tehlikesi“
24 Yük diyagramı
25 Kontrol plaketi
26 Seri numarası
27 Qmaks. taşıma kapasitesi
28 Vinç yüklemesi için durdurma noktaları
29 Araç tanımı
30 Uyarı levhası: "Dikkat tuş kullanımı"
11.14 TR
11.14 TR
23
30
25
Qmax 2000kg
Poz. Tanımlama
21 Tip plakası
22 Uyarı levhası: “Dikkat tuş kullanımı”
*) “Tuş kullanımı sadece tahrik yönünde” opsiyonu için
23 Uyarı levhası: „Dikkat ezilme tehlikesi“
24 Yük diyagramı
25 Kontrol plaketi
26 Seri numarası
27 Qmaks. taşıma kapasitesi
28 Vinç yüklemesi için durdurma noktaları
29 Araç tanımı
30 Uyarı levhası: "Dikkat tuş kullanımı"
25
3.10 Tip etiketi
31
Poz.
31
32
33
34
35
36
Z
32
3.10 Tip etiketi
33
34
35
Tanımlama
Tip
Seri numarası
Esas taşıma kapasitesi (kg)
Akü gerilimi (V)
Aküsüz boş ağırlık kg olarak
Opsiyon
36
Poz.
37
38
39
40
41
42
31
37
34
35
36
37
38
39
39
40
40
41
41
42
42
Poz.
31
32
33
34
35
36
Z
İstif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (32) belirtilmelidir.
3.11 istif aracı yük diyagramı
Tanımlama
Tip
Seri numarası
Esas taşıma kapasitesi (kg)
Akü gerilimi (V)
Aküsüz boş ağırlık kg olarak
Opsiyon
Poz.
37
38
39
40
41
42
Tanımlama
Üretim yılı
Yükün ağırlık merkezi mm olarak
Tahrik gücü
Akü ağırlığı min/maks kg olarak
Üretici
Üretici logosu
İstif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (32) belirtilmelidir.
3.11 istif aracı yük diyagramı
Qmax XXX kg
27
27
11.14 TR
Yük diyagramı (27), yük tespit tertibatının eşit yüklenmesindeki maksimum Q taşıma
kapasitesini (kg bazında) gösterir.
11.14 TR
Yük diyagramı (27), yük tespit tertibatının eşit yüklenmesindeki maksimum Q taşıma
kapasitesini (kg bazında) gösterir.
26
33
38
Tanımlama
Üretim yılı
Yükün ağırlık merkezi mm olarak
Tahrik gücü
Akü ağırlığı min/maks kg olarak
Üretici
Üretici logosu
Qmax XXX kg
32
26
C Taşıma ve ilk çalıştırma
C Taşıma ve ilk çalıştırma
1
1
Vince yükleme
UYARI!
UYARI!
Kurallara uygun olmayan şekilde vince yüklenmesi halinde kaza riski
Uygun olmayan kaldırma cihazların ve bunların yetkisiz şekilde kullanılması, istif
aracının vince yüklenmesi sırasında devrilmesine neden olabilir.
Forkliftin kaldırılması sırasında etrafa çarpmamasına ve kontrol dışı hareketlere
maruz kalmamasına dikkat edin. Gerektiğinde forklifti, kılavuz halatlar yardımıyla
tutun.
Sadece yükleme ve kaldırma cihazları ile ilgili eğitim almış personel, forklifti
yüklemelidir.
Vince yükleme sırasında güvenlik ayakkabısı giyilmelidir.
Sallanan yükün altında bulunulmamalıdır.
Tehlikeli bölgelerde ve bölmelerde bulunmak yasaktır.
Sadece yeterli düzeyde taşıma kapasitesine sahip kaldırma aletini kullanın
(Forkliftin ağırlık için tip etiketine bakın).
Vinç aksamlarını sadece öngörülen dayanma noktalarında kullanın ve kaymalara
karşı emniyete alın.
Kaldırma elemanlarını sadece öngörülen yükleme yönünde kullanın.
Vincin kaldırma elemanları, kaldırma esnasında yapı parçalarına temas
etmemelidir.
Forklifte vinç ile yükleme yapılması
Koşullar
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park
edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir
şekilde park edin" sayfa 47).
Vince yükleme
Kurallara uygun olmayan şekilde vince yüklenmesi halinde kaza riski
Uygun olmayan kaldırma cihazların ve bunların yetkisiz şekilde kullanılması, istif
aracının vince yüklenmesi sırasında devrilmesine neden olabilir.
Forkliftin kaldırılması sırasında etrafa çarpmamasına ve kontrol dışı hareketlere
maruz kalmamasına dikkat edin. Gerektiğinde forklifti, kılavuz halatlar yardımıyla
tutun.
Sadece yükleme ve kaldırma cihazları ile ilgili eğitim almış personel, forklifti
yüklemelidir.
Vince yükleme sırasında güvenlik ayakkabısı giyilmelidir.
Sallanan yükün altında bulunulmamalıdır.
Tehlikeli bölgelerde ve bölmelerde bulunmak yasaktır.
Sadece yeterli düzeyde taşıma kapasitesine sahip kaldırma aletini kullanın
(Forkliftin ağırlık için tip etiketine bakın).
Vinç aksamlarını sadece öngörülen dayanma noktalarında kullanın ve kaymalara
karşı emniyete alın.
Kaldırma elemanlarını sadece öngörülen yükleme yönünde kullanın.
Vincin kaldırma elemanları, kaldırma esnasında yapı parçalarına temas
etmemelidir.
28
Forklifte vinç ile yükleme yapılması
28
Koşullar
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park
edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir
şekilde park edin" sayfa 47).
Prosedür
• Motor kaputunu açın ve kenara
koyun
• Vinç halatını tahdit noktalarına (28)
entegre edin.
Prosedür
• Motor kaputunu açın ve kenara
koyun
• Vinç halatını tahdit noktalarına (28)
entegre edin.
İstif aracı şimdi bir vinç ile indirilebilir.
İstif aracı şimdi bir vinç ile indirilebilir.
28
11.14 TR
Kullanılan alet ve malzeme
– Kaldırma aleti
– Vinç halatı
11.14 TR
Kullanılan alet ve malzeme
– Kaldırma aleti
– Vinç halatı
28
27
27
2
Taşıma
2
UYARI!
UYARI!
Nakliye sırasında kontrol dışı hareketler
İstif aracın ve asansörün kurallara uygun olmayacak şekilde emniyete alınması
halinde nakliye sırasında kötü sonuçlar doğurabilecek kazalar meydana gelebilir.
Yükleme işlemi bu iş için özel olarak eğitilmiş personel tarafından VDI 2700 ve VDI
2703yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Yükleme emniyet önlemlerinin
değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi her özel durum için ayrıca tespit edilmelidir.
Bir TIR veya römork ile taşınan istif araçları kurallara uygun bir şekilde
bağlanmalıdır.
TIR veya römorkta bağlamak için halkalar bulunmalıdır.
İstemsiz hareketlere karşı istif aracını kemerlerle emniyete alın.
Sadece yeterli sıkma kuvvetleriyle germe veya bağlama kemerleri kullanın.
Nakliye sırasında kontrol dışı hareketler
İstif aracın ve asansörün kurallara uygun olmayacak şekilde emniyete alınması
halinde nakliye sırasında kötü sonuçlar doğurabilecek kazalar meydana gelebilir.
Yükleme işlemi bu iş için özel olarak eğitilmiş personel tarafından VDI 2700 ve VDI
2703yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Yükleme emniyet önlemlerinin
değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi her özel durum için ayrıca tespit edilmelidir.
Bir TIR veya römork ile taşınan istif araçları kurallara uygun bir şekilde
bağlanmalıdır.
TIR veya römorkta bağlamak için halkalar bulunmalıdır.
İstemsiz hareketlere karşı istif aracını kemerlerle emniyete alın.
Sadece yeterli sıkma kuvvetleriyle germe veya bağlama kemerleri kullanın.
Nakliye için istif aracı emniyete alın
Nakliye için istif aracı emniyete alın
Kullanılan alet ve malzeme
– Bağlayıcı / gerici kemerler
Kullanılan alet ve malzeme
– Bağlayıcı / gerici kemerler
Prosedür
• İstif aracını nakliye aracının üzerine
sürün.
• İstif aracını emniyetli bir şekilde park
edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir
şekilde park edin" sayfa 47).
• Kemerleri (43) istif aracına takın ve
yeterince gerdirin.
Prosedür
• İstif aracını nakliye aracının üzerine
sürün.
• İstif aracını emniyetli bir şekilde park
edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir
şekilde park edin" sayfa 47).
• Kemerleri (43) istif aracına takın ve
yeterince gerdirin.
43
43
11.14 TR
İstif aracı şimdi nakledilebilir.
11.14 TR
İstif aracı şimdi nakledilebilir.
28
Taşıma
28
3
İlk çalıştırma
3
İlk çalıştırma
DİKKAT!
DİKKAT!
Bu istif aracı sadece akü akımı ile sürülmelidir! Empedanslı alternatif akım elektronik
modüllerde hasar oluşturur. Aküye giden kablo bağlantılarının (çekme kablosu) 6 m
kısa olmalıdır ve en az 50 mm² kablo çapraz kesitine sahip olması gerekir.
Bu istif aracı sadece akü akımı ile sürülmelidir! Empedanslı alternatif akım elektronik
modüllerde hasar oluşturur. Aküye giden kablo bağlantılarının (çekme kablosu) 6 m
kısa olmalıdır ve en az 50 mm² kablo çapraz kesitine sahip olması gerekir.
Prosedür
• Donanımın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
• Gerektiğinde aküyü monte edin, (bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 36)
• Aküyü şarj edin, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34)
Prosedür
• Donanımın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
• Gerektiğinde aküyü monte edin, (bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 36)
• Aküyü şarj edin, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34)
İstif aracı şimdi çalıştırılabilir, (bkz. "İstif aracının çalıştırılması" sayfa 45)
İstif aracı şimdi çalıştırılabilir, (bkz. "İstif aracının çalıştırılması" sayfa 45)
NOT
NOT
Soğutma donanımına sahip istif araçları
Soğutma deposu için öngörülen istif araçları, soğutma deposuna uygun hidrolik
yağı ve asansörde koruma camı yerine koruyucu ızgara ile donatılmıştır.
Bir istif aracının soğutma deposunun dışında soğutma deposu yağı ile işletilmesi
durumunda yüksek dereceli indirme hızları oluşabilir.
11.14 TR
11.14 TR
Soğutma donanımına sahip istif araçları
Soğutma deposu için öngörülen istif araçları, soğutma deposuna uygun hidrolik
yağı ve asansörde koruma camı yerine koruyucu ızgara ile donatılmıştır.
Bir istif aracının soğutma deposunun dışında soğutma deposu yağı ile işletilmesi
durumunda yüksek dereceli indirme hızları oluşabilir.
29
29
30
30
11.14 TR
11.14 TR
D Akü - Bakım, Şarj, Değiştirme
D Akü - Bakım, Şarj, Değiştirme
1
1
Asitli akülerle çalışma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri
Bakım personeli
Bakım personeli
Aküler sadece bu konuda kurs görmüş kişiler tarafından şarj edilmeli, bakılmalı ve
değiştirilmelidir. Bu çalışmaları yaparken işletme kılavuzu ile akü ve şarj terminali
üreticisinin firmaların talimatları dikkate alınmalıdır.
Aküler sadece bu konuda kurs görmüş kişiler tarafından şarj edilmeli, bakılmalı ve
değiştirilmelidir. Bu çalışmaları yaparken işletme kılavuzu ile akü ve şarj terminali
üreticisinin firmaların talimatları dikkate alınmalıdır.
Yangına karşı korunma önlemleri
Yangına karşı korunma önlemleri
Akü üzerinde çalışma yaparken sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır. Şarj
etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutuşabilen maddeler veya
kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Odanın havalandırılması şarttır. Yangın koruma
malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
Akü üzerinde çalışma yaparken sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır. Şarj
etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutuşabilen maddeler veya
kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Odanın havalandırılması şarttır. Yangın koruma
malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
Akünün bakımı
Akünün bakımı
Akü gözlerinin kapakları daima kuru ve temiz olmalıdır. Akü başları ve kablo pabuçları
temiz, kutup gresi ile hafifçe yağlanmış ve sıkı bağlanmış olmalıdır.
Akü gözlerinin kapakları daima kuru ve temiz olmalıdır. Akü başları ve kablo pabuçları
temiz, kutup gresi ile hafifçe yağlanmış ve sıkı bağlanmış olmalıdır.
DİKKAT!
DİKKAT!
Akü kapağını kapatmadan önce, akü kablosunun hasar görmeyeceğinden emin
olunmalıdır. Hasar görmüş kablolarda kısa devre tehlikesi mevcuttur.
Akü kapağını kapatmadan önce, akü kablosunun hasar görmeyeceğinden emin
olunmalıdır. Hasar görmüş kablolarda kısa devre tehlikesi mevcuttur.
Akünün bertaraf edilmesi
Akünün bertaraf edilmesi
Aküler, sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerine veya atık toplama yasalarına
göre bertaraf edilmelidir. Üretici firmanın atık bertaraf bilgileri dikkate alınmalıdır.
Aküler, sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerine veya atık toplama yasalarına
göre bertaraf edilmelidir. Üretici firmanın atık bertaraf bilgileri dikkate alınmalıdır.
UYARI!
UYARI!
Akü ile işlem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi
Akülerde zehirli ve yakıcı çözülmüş asitler mevcuttur. Akü asidiyle teması mutlaka
önleyin.
Eski akü sıvılarını usulüne uygun şekilde imha ediniz.
Aküde çalışma yapıldığında mutlaka koruyucu kıyafet ve gözlük kullanılmalıdır.
Akü sıvısının, deri, kıyafet veya göz ile temas etmesinden kaçının, gerektiğinde akü
sıvısını bol suyla temizleyin.
Kişiler yaralandığında (örn. akü sıvısının cilt veya gözle teması halinde) hemen bir
doktora danışın.
Dökülen akü asiti derhal bol suyla giderilmelidir.
Sadece kapalı kafesli aküler kullanılmalıdır.
Yasal uyarıları dikkate alın.
Akü ile işlem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi
Akülerde zehirli ve yakıcı çözülmüş asitler mevcuttur. Akü asidiyle teması mutlaka
önleyin.
Eski akü sıvılarını usulüne uygun şekilde imha ediniz.
Aküde çalışma yapıldığında mutlaka koruyucu kıyafet ve gözlük kullanılmalıdır.
Akü sıvısının, deri, kıyafet veya göz ile temas etmesinden kaçının, gerektiğinde akü
sıvısını bol suyla temizleyin.
Kişiler yaralandığında (örn. akü sıvısının cilt veya gözle teması halinde) hemen bir
doktora danışın.
Dökülen akü asiti derhal bol suyla giderilmelidir.
Sadece kapalı kafesli aküler kullanılmalıdır.
Yasal uyarıları dikkate alın.
UYARI!
Uygun olmayan akülerin kullanılması halinde kaza tehlikesi
Akülerin ağırlıklarının ve boyutlarının istif aracının akü güvenliğine ve taşıma
kapasitesi etkisi oldukça fazladır. Küçük akülerin ağırlık eşitleri önemli olduğundan
31
11.14 TR
UYARI!
11.14 TR
Asitli akülerle çalışma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri
Uygun olmayan akülerin kullanılması halinde kaza tehlikesi
Akülerin ağırlıklarının ve boyutlarının istif aracının akü güvenliğine ve taşıma
kapasitesi etkisi oldukça fazladır. Küçük akülerin ağırlık eşitleri önemli olduğundan
31
akü donanımının değiştirilmesi sadece üreticinin onayı ile mümkündür. Değiştirilen ya
da monte edilen akünün istif aracının akü bölmesine iyice oturmasına dikkat
edilmelidir.
Akü üzerinde çalışma yapmadan önce istif aracı emniyete alınıp park edilmelidir
((bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin" sayfa 47)).
Akü üzerinde çalışma yapmadan önce istif aracı emniyete alınıp park edilmelidir
((bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin" sayfa 47)).
Akü Tipleri
2
İstif aracında uygulamaya bağlı olarak farklı akü tipleri kullanılmaktadır. Aşağıdaki
tabloda, kapasite değerleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlarının
kullanıldığı verilmektedir:
İstif aracında uygulamaya bağlı olarak farklı akü tipleri kullanılmaktadır. Aşağıdaki
tabloda, kapasite değerleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlarının
kullanıldığı verilmektedir:
Akü tipi
Akü tipi
24V -Akü
798X212X784 mm (LXBXH)
24V -Akü
798X212X784 mm (LXBXH)
Kapasite
Ağırlık
3 PzS 420 Ah L
370 kg
3 PzS 450 Ah HX
370 kg
24V -Akü
798X212X784 mm (LXBXH)
24V -Akü
798X212X784 mm (LXBXH)
Kapasite
Ağırlık
3 PzS 420 Ah L
370 kg
3 PzS 450 Ah HX
370 kg
Kapasite artıyor
Kapasite artıyor
Akünün ağırlığı akünün tip levhasından alınmalıdır. Kutup başları yalıtılmamış olan
aküler, kaymayan bir yalıtım şiltesi ile örtülmelidir.
Akünün ağırlığı akünün tip levhasından alınmalıdır. Kutup başları yalıtılmamış olan
aküler, kaymayan bir yalıtım şiltesi ile örtülmelidir.
11.14 TR
32
Akü Tipleri
11.14 TR
2
akü donanımının değiştirilmesi sadece üreticinin onayı ile mümkündür. Değiştirilen ya
da monte edilen akünün istif aracının akü bölmesine iyice oturmasına dikkat
edilmelidir.
32
3
Akü bölmesinin açılması
3
DİKKAT!
Akü bölmesinin açılması
DİKKAT!
Ezilme tehlikesi
Kaputun/kapağın kapatılması sırasında kaput/kapak ile istif aracı arasında birşey
bulunmamalıdır.
Ezilme tehlikesi
Kaputun/kapağın kapatılması sırasında kaput/kapak ile istif aracı arasında birşey
bulunmamalıdır.
UYARI!
UYARI!
Forkliftin emniyete alınmaması nedeniyle kaza tehlikesi
Forkliftin yokuşta veya yük alma tertibatı kaldırılmış durumdayken bırakılması
tehlikelidir ve esasen yasaktır.
Forklifti sadece düz zeminde bırakın. Özel durumlarda forklifti örneğin takozlarla
emniyet altına alın.
Kaldırma düzeneğini ve yük çatalını tamamen indirin.
İndirilen çatal uçları nedeniyle kimsenin yaralanmayacağı bir yer seçin.
Forkliftin emniyete alınmaması nedeniyle kaza tehlikesi
Forkliftin yokuşta veya yük alma tertibatı kaldırılmış durumdayken bırakılması
tehlikelidir ve esasen yasaktır.
Forklifti sadece düz zeminde bırakın. Özel durumlarda forklifti örneğin takozlarla
emniyet altına alın.
Kaldırma düzeneğini ve yük çatalını tamamen indirin.
İndirilen çatal uçları nedeniyle kimsenin yaralanmayacağı bir yer seçin.
Koşullar
– İstif aracını düz bir zemine park edin.
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park
edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir
şekilde park edin" sayfa 47).
Koşullar
– İstif aracını düz bir zemine park edin.
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park
edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir
şekilde park edin" sayfa 47).
44
45
2
44
45
2
Akü soketi (46) ve akü sigortası (38)
ulaşılabilir durumdadır.
Akü soketi (46) ve akü sigortası (38)
ulaşılabilir durumdadır.
Akü Opsiyon JetPilot LJ aküyü açın
Akü Opsiyon JetPilot LJ aküyü açın
Prosedür
• JetPilotu çözün ve katlayın, (bkz. "Jet-Pilotu bakım amacıyla katlayın (Opsiyon LJ)"
sayfa 100)
Prosedür
• JetPilotu çözün ve katlayın, (bkz. "Jet-Pilotu bakım amacıyla katlayın (Opsiyon LJ)"
sayfa 100)
Akü kapağı açılabilir.
Akü kapağı açılabilir.
11.14 TR
Prosedür
• Kolu (44) yukarı doğru çekin ve bu
sırada Jetpilot’u yukarı kaldırın.
• Akü kilidini (45) yukarı katlayın ayarı
yukarı çkin ve akü kapağını (2) açın.
11.14 TR
Prosedür
• Kolu (44) yukarı doğru çekin ve bu
sırada Jetpilot’u yukarı kaldırın.
• Akü kilidini (45) yukarı katlayın ayarı
yukarı çkin ve akü kapağını (2) açın.
33
33
4
Akünün şarj edilmesi
4
UYARI!
UYARI!
Yükleme sırasında oluşan gazlar nedeniyle patlama tehlikesi
Akü, yükleme sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karışımı salar. Gaz
karışımı kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karışımı patlayıcıdır ve tetiklenmemelidir.
Akü şarj istasyonunun şarj kablolarının akü soketi ile bağlanmas ve ayrılması
sadece şarj istasyonu ve istif aracı kapalıyken gerçekleştirilebilir.
Şarj cihazı akım ve şarj kapasitesi olarak aküde onaylanması gerekir.
Şarj etmeye başlamadan önce tüm kablolarda ve soket bağlantılarında hasar
kontrolü yapılmalıdır.
İstif arafının şarj edildiği bölümün yeterince havalandırılması gerekir.
Akü kapağının açık ve yeterli havalandırmayı sağlamak için akü hücrelerinin üst
yüzeylerinin şarj süreci içersinde boş bulunması gerekir.
Akü üzerinde çalışma yaparken sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır.
Şarj etmek için park edilen istif araca minimum 2 mmesafede tutuşabilen maddeler
veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır.
Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
Akünün üzerine metal cisimler koymayın.
Akü ve şarj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır.
Akünün şarj edilmesi
Akünün şarj edilmesi
Koşullar
– İstif aracını düz bir zemine park edin.
– Aküyü açığa çıkarılması, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
– Akü soketini ayırın.
Koşullar
– İstif aracını düz bir zemine park edin.
– Aküyü açığa çıkarılması, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
– Akü soketini ayırın.
Prosedür
• Akü soketini (46) tutucudan (48) çekip çıkartın.
• Gerektiğinde, akü üzerindeki yalıtım şiltesini alın.
• Akü şarj (47) terminalinin şarj kablosunu akü fişine (46) bağlayın.
• Şarj aletini açın / Şarj işlemi otomatik olarak başlar.
Prosedür
• Akü soketini (46) tutucudan (48) çekip çıkartın.
• Gerektiğinde, akü üzerindeki yalıtım şiltesini alın.
• Akü şarj (47) terminalinin şarj kablosunu akü fişine (46) bağlayın.
• Şarj aletini açın / Şarj işlemi otomatik olarak başlar.
Akü şarj ediliyor.
Akü şarj ediliyor.
11.14 TR
Yükleme sırasında oluşan gazlar nedeniyle patlama tehlikesi
Akü, yükleme sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karışımı salar. Gaz
karışımı kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karışımı patlayıcıdır ve tetiklenmemelidir.
Akü şarj istasyonunun şarj kablolarının akü soketi ile bağlanmas ve ayrılması
sadece şarj istasyonu ve istif aracı kapalıyken gerçekleştirilebilir.
Şarj cihazı akım ve şarj kapasitesi olarak aküde onaylanması gerekir.
Şarj etmeye başlamadan önce tüm kablolarda ve soket bağlantılarında hasar
kontrolü yapılmalıdır.
İstif arafının şarj edildiği bölümün yeterince havalandırılması gerekir.
Akü kapağının açık ve yeterli havalandırmayı sağlamak için akü hücrelerinin üst
yüzeylerinin şarj süreci içersinde boş bulunması gerekir.
Akü üzerinde çalışma yaparken sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır.
Şarj etmek için park edilen istif araca minimum 2 mmesafede tutuşabilen maddeler
veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır.
Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
Akünün üzerine metal cisimler koymayın.
Akü ve şarj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır.
11.14 TR
34
Akünün şarj edilmesi
34
47
46
47
48
Akü şarjını sonlandırın, tekrar çalışma durumuna getirin.
46
48
Akü şarjını sonlandırın, tekrar çalışma durumuna getirin.
NOT
NOT
Koşullar
– Akü şarjı tam olaral sonlandırıldı.
Koşullar
– Akü şarjı tam olaral sonlandırıldı.
Prosedür
• Şarj cihazını kapatın.
• Akü soketini şarj aletnden ayırın.
• Akü soketini istif aracına takın.
Prosedür
• Şarj cihazını kapatın.
• Akü soketini şarj aletnden ayırın.
• Akü soketini istif aracına takın.
Araç tekrar çalışmaya hazırdır.
Araç tekrar çalışmaya hazırdır.
11.14 TR
Kesintiye uğramış şarj işleminde tüm akü kapasitesi sağlanmaz.
11.14 TR
Kesintiye uğramış şarj işleminde tüm akü kapasitesi sağlanmaz.
35
35
5
Akünün sökülmesi ve takılması
5
Akünün sökülmesi ve takılması
UYARI!
Z
Z
UYARI!
Akünün sökülmesi ve takılmasında kaza tehlikesi
Akünün sökülmesi ve takılması sırasında, ağırlık ve akü asidi nedeniyle kaymalar ya
da yaralanmalar meydana gelebilir.
Bu bölümdeki "Sıvı akülerle çalışma sırasında emniyet talimatları" başlığını dikkate
alın.
Akünün sökülmesi ve takılmasında güvenlik ayakkabıları giyin.
Sadece hücreleri ve kutup bağlantıları izole olan aküler kullanın.
Akünün kaymasını engellemek için istif aracını düz bir şekilde park edin.
Akü değişimini sadece yeterli taşıma kapasitesine sahip vinç elemanlarıyla
gerçekleştirin.
Sadece izin verilen akü değiştirme düzeneklerini (akü değiştirme elemanı, akü
değiştirme istasyonu, vs.) kullanın.
Akünün, istif aracının akü bölmesinde sıkıca oturduğundan emin olun.
Akünün sökülmesi ve takılmasında kaza tehlikesi
Akünün sökülmesi ve takılması sırasında, ağırlık ve akü asidi nedeniyle kaymalar ya
da yaralanmalar meydana gelebilir.
Bu bölümdeki "Sıvı akülerle çalışma sırasında emniyet talimatları" başlığını dikkate
alın.
Akünün sökülmesi ve takılmasında güvenlik ayakkabıları giyin.
Sadece hücreleri ve kutup bağlantıları izole olan aküler kullanın.
Akünün kaymasını engellemek için istif aracını düz bir şekilde park edin.
Akü değişimini sadece yeterli taşıma kapasitesine sahip vinç elemanlarıyla
gerçekleştirin.
Sadece izin verilen akü değiştirme düzeneklerini (akü değiştirme elemanı, akü
değiştirme istasyonu, vs.) kullanın.
Akünün, istif aracının akü bölmesinde sıkıca oturduğundan emin olun.
Aküyü çıkarma yukarıya doğru
Aküyü çıkarma yukarıya doğru
Akü sökülüşü
Akü sökülüşü
Koşullar
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47).
– Aküyü açığa koyun, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33)
Koşullar
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47).
– Aküyü açığa koyun, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33)
Prosedür
• Akü soketini araç soketinden ayırın.
Akü kablosunu akü muhafazası etrafına akünü dışarı alınması sırasında
kesilmeyeceği yapıda bırakın.
• Akü kilidini (45) çözün.
• Vincin aksamını kancalara (49) bağlayın.
Vinç ekipmanları dikey hareket denemelidir Vinç ekipmanının kancaları kesinlikle
akü hücrelerine düşmemelidir.
• Aküyü (50) yukarı doğru akü muhafazasından çekin.
Prosedür
• Akü soketini araç soketinden ayırın.
Akü kablosunu akü muhafazası etrafına akünü dışarı alınması sırasında
kesilmeyeceği yapıda bırakın.
• Akü kilidini (45) çözün.
• Vincin aksamını kancalara (49) bağlayın.
Vinç ekipmanları dikey hareket denemelidir Vinç ekipmanının kancaları kesinlikle
akü hücrelerine düşmemelidir.
• Aküyü (50) yukarı doğru akü muhafazasından çekin.
Z
Z
Akü sökülmüştür.
Z
36
Takma işlemi tam tersi sırada gerçekleşir; bu sırada akünün doğru montaj yerine
ve doğru bağlantısına dikkat edin.
11.14 TR
Takma işlemi tam tersi sırada gerçekleşir; bu sırada akünün doğru montaj yerine
ve doğru bağlantısına dikkat edin.
11.14 TR
Z
Akü sökülmüştür.
36
49
45
49
46
49
46
49
50
50
Akünün yanı doğru çıkarılması
Akünün yanı doğru çıkarılması
DİKKAT!
DİKKAT!
Ezilme tehlikesi
Akünün yandan sökülmesinde ve takılmasında ezilme tehlikesi mevcuttur.
Akünn sökülmesi ve takılması sırasında akü ve şasi arasını kavramayın.
Ezilme tehlikesi
Akünün yandan sökülmesinde ve takılmasında ezilme tehlikesi mevcuttur.
Akünn sökülmesi ve takılması sırasında akü ve şasi arasını kavramayın.
Akünün sökülmesi
Akünün sökülmesi
Koşullar
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47).
– Akü bölmesini açın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
Koşullar
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47).
– Akü bölmesini açın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
Kullanılan alet ve malzeme
– Akü değişim istasyonu / Akü arabası
Kullanılan alet ve malzeme
– Akü değişim istasyonu / Akü arabası
Prosedür
• Akü soketini (46) araç soketinden ayırın.
• Akü kilidini (45) çözün.
• Akü değişim istasyonu / Akü arabasını yandan istif aracına yanaştırın.
• Aküyü dikkatlice istif aracından akü değişim istasyonuna / akü arabasına sürün.
Prosedür
• Akü soketini (46) araç soketinden ayırın.
• Akü kilidini (45) çözün.
• Akü değişim istasyonu / Akü arabasını yandan istif aracına yanaştırın.
• Aküyü dikkatlice istif aracından akü değişim istasyonuna / akü arabasına sürün.
Akü sökülmüştür.
Akü sökülmüştür.
Akü montajı
Akü montajı
Koşullar
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47).
Koşullar
– İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47).
37
11.14 TR
11.14 TR
45
37
– Akü bölmesini açın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
Prosedür
Takma işlemi tam tersi sırada gerçekleşir; bu sırada akünün doğru montaj
konumuna ve doğru bağlanmasına dikkat edin.
38
Prosedür
Takma işlemi tam tersi sırada gerçekleşir; bu sırada akünün doğru montaj
konumuna ve doğru bağlanmasına dikkat edin.
11.14 TR
Z
11.14 TR
Z
– Akü bölmesini açın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
38
E Kullanımı
E Kullanımı
1
1
İstif aracının çalıştırılması ile ilgili
güvenlik yönergeleri
İstif aracının çalıştırılması ile ilgili
güvenlik yönergeleri
Bu istif aracı sadece sürücü kursundan geçmiş, işletmeciye ve onun görevlendirdiği
kişilere yük sürme ve yüklerle çalışma konusunda yetenekli olduğunu kanıtlayan ve
açıkça bu iş için görevlendirilen kişiler tarafından kullanılmalıdır, gerektiğinde ulusal
yönetmeliklere dikkat edilmelidir.
Bu istif aracı sadece sürücü kursundan geçmiş, işletmeciye ve onun görevlendirdiği
kişilere yük sürme ve yüklerle çalışma konusunda yetenekli olduğunu kanıtlayan ve
açıkça bu iş için görevlendirilen kişiler tarafından kullanılmalıdır, gerektiğinde ulusal
yönetmeliklere dikkat edilmelidir.
Operatörün hakları, sorumlulukları ve davranış kuralları
Operatörün hakları, sorumlulukları ve davranış kuralları
Operatör haklarını ve sorumluluklarını bilmeli, istif aracını kullanmasını öğrenmiş
olmalı ve bu işletme kılavuzunun içeriğini okumuş olmalıdır. Operatör gerekli haklara
sahip olmalıdır. Yaya kumandalı istif araçlarını kullananlar güvenlik ayakkabısı
giymelidir.
Operatör haklarını ve sorumluluklarını bilmeli, istif aracını kullanmasını öğrenmiş
olmalı ve bu işletme kılavuzunun içeriğini okumuş olmalıdır. Operatör gerekli haklara
sahip olmalıdır. Yaya kumandalı istif araçlarını kullananlar güvenlik ayakkabısı
giymelidir.
Yetkisiz kişilerin kullanmasının yasaklanması
Yetkisiz kişilerin kullanmasının yasaklanması
İstif aracından kullanma süresince operatör sorumludur. Operatör, yetkisiz kişilerin
istif aracını sürmelerini veya hareket ettirmelerini yasaklamalıdır. Bu araca yolcu
alınmamalı veya insan kaldırılmamalıdır.
İstif aracından kullanma süresince operatör sorumludur. Operatör, yetkisiz kişilerin
istif aracını sürmelerini veya hareket ettirmelerini yasaklamalıdır. Bu araca yolcu
alınmamalı veya insan kaldırılmamalıdır.
Hasarlar ve eksiklikler
Hasarlar ve eksiklikler
İstif aracında veya aksesuarlarında oluşan hasarlar ve diğer arızalar derhal yönetici
personele haber verilmelidir. İşletme güvenliği olmayan istif araçları (aşınmış lastikler
veya arızalı frenler) kurallara uygun bir şekilde onarılana kadar kesinlikle
kullanılmamalıdır.
İstif aracında veya aksesuarlarında oluşan hasarlar ve diğer arızalar derhal yönetici
personele haber verilmelidir. İşletme güvenliği olmayan istif araçları (aşınmış lastikler
veya arızalı frenler) kurallara uygun bir şekilde onarılana kadar kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Onarımlar
Onarımlar
Gerekli özel eğitimden geçmemiş veya kendisine izin verilmemiş operatörün istif
aracında onarım veya değişiklik yapması yasaktır. Operatörün güvenlik
donanımlarını veya şalterleri devre dışı bırakması veya ayarlarını değiştirmesi
kesinlikle yasaktır.
Gerekli özel eğitimden geçmemiş veya kendisine izin verilmemiş operatörün istif
aracında onarım veya değişiklik yapması yasaktır. Operatörün güvenlik
donanımlarını veya şalterleri devre dışı bırakması veya ayarlarını değiştirmesi
kesinlikle yasaktır.
11.14 TR
Operatör Belgesi
11.14 TR
Operatör Belgesi
39
39
Tehlikeli bölge
Tehlikeli bölge
UYARI!
UYARI!
Güvenlik donanımları ve ikaz işaretleri
Güvenlik donanımları ve ikaz işaretleri
Bu kullanım kılavuzunda açıklanan güvenlik donanımları, ((bkz. "Uyarı ve tip etiketleri
10.11'e kadar" sayfa 24)) ikaz işaretleri ve uyarıları kesinlikle bağlayıcıdır.
Bu kullanım kılavuzunda açıklanan güvenlik donanımları, ((bkz. "Uyarı ve tip etiketleri
10.11'e kadar" sayfa 24)) ikaz işaretleri ve uyarıları kesinlikle bağlayıcıdır.
40
11.14 TR
İstif aracının tehlike bölgesinde kaza ve yaralanma tehlikesi
İstif aracının sürme veya kaldırma hareketlerinin, yükleme donanımlarının (örn. çatal
kollar veya aksesuarlar) veya yüklenen malların insanlar için tehlike yarattığı alanlar,
tehlikeli bölge olarak tanımlanır. Bu alana, aşağıya yük düşmesi olanağı bulunan
veya inen/aşağıya düşen çalışma malzemelerinin kapladığı alanlar da dahildir.
Yetkisiz kişilerin tehlike bölgesine girmesi yasaktır.
Kişiler için tehlike arz ettiğinden bir uyarı levhası olmak zorundadır.
Yetkisiz kişiler, uyarılmalarına rağmen tehlikeli bölgeden çıkmazlarsa, istif aracı
derhal durdurulmalıdır.
11.14 TR
İstif aracının tehlike bölgesinde kaza ve yaralanma tehlikesi
İstif aracının sürme veya kaldırma hareketlerinin, yükleme donanımlarının (örn. çatal
kollar veya aksesuarlar) veya yüklenen malların insanlar için tehlike yarattığı alanlar,
tehlikeli bölge olarak tanımlanır. Bu alana, aşağıya yük düşmesi olanağı bulunan
veya inen/aşağıya düşen çalışma malzemelerinin kapladığı alanlar da dahildir.
Yetkisiz kişilerin tehlike bölgesine girmesi yasaktır.
Kişiler için tehlike arz ettiğinden bir uyarı levhası olmak zorundadır.
Yetkisiz kişiler, uyarılmalarına rağmen tehlikeli bölgeden çıkmazlarsa, istif aracı
derhal durdurulmalıdır.
40
2
Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması
51
52
5
6
5
10
11
53
2
9
51
52
5
7
6
5
8
10
11
53
54
Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması
53
55
9
7
8
53
54
55
9
9
10
11
52
51
51
10
11
52
52
51
51
52
56
56
53
5
54
53
15
5
5
14
54
15
5
14
13
13
57
58
58
59
60
3
57
61
62
61
62
11.14 TR
63
64
11.14 TR
63
64
59
60
3
41
41
4
5
6
JetPilot
Kumanda kolu
Sürüş şalteri
CanCode
ISM giriş modülü
7
Şarj seviye göstergesi
CanDis
8
Anahtarlı kontak kilidi
9
Yük yönünde „Geçiş
yönü“ tuş(“Tuş kullanımı
sadece tahrik yönünde”
opsiyonu hariç)
"Geçiş yönü" Stop
düğmesi
„Geçiş yönü " tahrik yönü
tuşu
Sürücü platformu
10
11
13
42
Fonksiyon
Poz.
t Aküye olan bağlantı kesilir
– Tüm elektrikli fonksiyonlar kapatılır ve
istif aracı frenlenir
t – İstif aracını yönlendirme.
o – İstif aracını yönlendirme.
t – Sürüş yönü ve hızını kumanda edin.
o Kontak anahtarı yerine kullanılır
– İstif aracının uygun kodun girilmesi ile
onaylanması
– Sürüş programının seçimi
– Kod ayarı
o Kontak anahtarı yerine kullanılır
– Kart / Transponder üzerinden istif
aracının serbest bırakılması
– Çalışmaya hazır göstergesi
– Çalışma verileri kaydı
– Kart / transponder ile veri alışverişi
t – Akünün şarj seviyesi.
o Aşağıda belirtilenler için gösterge cihazı:
– Akü şarj durumu
– Çalışma saatleri
– İkaz mesajları
– Parametre ayarları
t – Kumanda geriliminin açılmasıyla istif
aracının serbest bırakılması
– Anahtar çekildiğinde, aracın yetkisiz
kişiler tarafından çalıştırılması önlenir.
o – Sürüş, yük yönünde ortak hareket
modunda yapılır (Yavaş sürüş).
o – Elektrikli fonksiyonlar kapanır ve istif
aracı zorunlu olarak frenlenir.
o – Sürüş, ortak hareket modunda yapılır
(Yavaş sürüş).
t – serbest bırakılmış (yüklenmemiş
durumda):
Sürüş kilitlenir veya koridor istifi durur.
– basılmış (yüklenmiş):
Sürüş serbest
o Ortak hareket moduyla bağlantılı olarak
– yüklenmemiş: Azaltılmış hızla
sürme
– Tam hızla
sürme
3
4
5
6
Kumanda ve gösterge
elemanı
ACİL KAPATMA şalteri
JetPilot
Kumanda kolu
Sürüş şalteri
CanCode
ISM giriş modülü
7
Şarj seviye göstergesi
CanDis
8
Anahtarlı kontak kilidi
9
Yük yönünde „Geçiş
yönü“ tuş(“Tuş kullanımı
sadece tahrik yönünde”
opsiyonu hariç)
"Geçiş yönü" Stop
düğmesi
„Geçiş yönü " tahrik yönü
tuşu
Sürücü platformu
10
11
13
42
Fonksiyon
t Aküye olan bağlantı kesilir
– Tüm elektrikli fonksiyonlar kapatılır ve
istif aracı frenlenir
t – İstif aracını yönlendirme.
o – İstif aracını yönlendirme.
t – Sürüş yönü ve hızını kumanda edin.
o Kontak anahtarı yerine kullanılır
– İstif aracının uygun kodun girilmesi ile
onaylanması
– Sürüş programının seçimi
– Kod ayarı
o Kontak anahtarı yerine kullanılır
– Kart / Transponder üzerinden istif
aracının serbest bırakılması
– Çalışmaya hazır göstergesi
– Çalışma verileri kaydı
– Kart / transponder ile veri alışverişi
t – Akünün şarj seviyesi.
o Aşağıda belirtilenler için gösterge cihazı:
– Akü şarj durumu
– Çalışma saatleri
– İkaz mesajları
– Parametre ayarları
t – Kumanda geriliminin açılmasıyla istif
aracının serbest bırakılması
– Anahtar çekildiğinde, aracın yetkisiz
kişiler tarafından çalıştırılması önlenir.
o – Sürüş, yük yönünde ortak hareket
modunda yapılır (Yavaş sürüş).
o – Elektrikli fonksiyonlar kapanır ve istif
aracı zorunlu olarak frenlenir.
o – Sürüş, ortak hareket modunda yapılır
(Yavaş sürüş).
t – serbest bırakılmış (yüklenmemiş
durumda):
Sürüş kilitlenir veya koridor istifi durur.
– basılmış (yüklenmiş):
Sürüş serbest
o Ortak hareket moduyla bağlantılı olarak
– yüklenmemiş: Azaltılmış hızla
sürme
– Tam hızla
sürme
11.14 TR
3
Kumanda ve gösterge
elemanı
ACİL KAPATMA şalteri
11.14 TR
Poz.
14
15
51
52
53
54
Kumanda ve gösterge
elemanı
„Durma platform indirme“
tuşu
„Durma platformu
kaldırma“ tuşu
„Kaldırma“ tuşu
„Alçaltma“ tuşu
Uyarı sinyali tuşu (Korna)
Stop tuşu
Fonksiyon
t Durma platformu sabit hızla indirilir.
14
t Durma platformu sabit hızla kaldırılır.
15
t
t
t
t
51
52
53
54
o
56
57
58
59
60
61
62
63
64
JetPilot ayarı
Tutucu ayak emniyeti
Tutucu ayak emniyeti
ACİL KAPATMA (LJ)
şalteri
JetPilot ayarı (LJ)
Jet pilottaki „Durma
platform kaldırma“ (LJ)
tuşu
Jet pilottaki „Durma
platformu indirme“ (LJ)
tuşu
„Durma platform
kaldırma“ (LJ) tuşu
„Durma platformu
indirme“ (LJ) tuşu
t
o
o
o
o
o
–
–
–
–
Kaldırma düzeneği kaldırılır.
Kaldırma düzeneği indirilir.
Uyarı sinyal tuşu
İstif aracı, maksimum yavaşlama ile
durma konumuma gelene kadar frenlenir.
– İstif aracı, maksimum yavaşlama ile
durma konumuma gelene kadar, tuşa
basılı olduğu müddetçe frenlenir.
– JetPilot, istenilen konuma ayarlanabilir
2. seviye için ek tutucu ayak
LJ opsiyonunda 2. basamak için tutamak
Elektrikli fonksiyonlar kapanır ve istif aracı
zorunlu olarak frenlenir.
JetPilot, istenilen konuma getirilebilir
Durma platformu sabit hızla kaldırılır.
Kumanda ve gösterge
elemanı
„Durma platform indirme“
tuşu
„Durma platformu
kaldırma“ tuşu
„Kaldırma“ tuşu
„Alçaltma“ tuşu
Uyarı sinyali tuşu (Korna)
Stop tuşu
Fonksiyon
t Durma platformu sabit hızla indirilir.
t Durma platformu sabit hızla kaldırılır.
t
t
t
t
o
56
57
58
59
60
61
o Durma platformu sabit hızla indirilir.
62
o Durma platformu sabit hızla kaldırılır.
63
o Durma platformu sabit hızla indirilir.
64
o = Ek donanım
JetPilot ayarı
Tutucu ayak emniyeti
Tutucu ayak emniyeti
ACİL KAPATMA (LJ)
şalteri
JetPilot ayarı (LJ)
Jet pilottaki „Durma
platform kaldırma“ (LJ)
tuşu
Jet pilottaki „Durma
platformu indirme“ (LJ)
tuşu
„Durma platform
kaldırma“ (LJ) tuşu
„Durma platformu
indirme“ (LJ) tuşu
t = Standart donanım
11.14 TR
t = Standart donanım
Poz.
t
o
o
o
o
o
–
–
–
–
Kaldırma düzeneği kaldırılır.
Kaldırma düzeneği indirilir.
Uyarı sinyal tuşu
İstif aracı, maksimum yavaşlama ile
durma konumuma gelene kadar frenlenir.
– İstif aracı, maksimum yavaşlama ile
durma konumuma gelene kadar, tuşa
basılı olduğu müddetçe frenlenir.
– JetPilot, istenilen konuma ayarlanabilir
2. seviye için ek tutucu ayak
LJ opsiyonunda 2. basamak için tutamak
Elektrikli fonksiyonlar kapanır ve istif aracı
zorunlu olarak frenlenir.
JetPilot, istenilen konuma getirilebilir
Durma platformu sabit hızla kaldırılır.
o Durma platformu sabit hızla indirilir.
o Durma platformu sabit hızla kaldırılır.
o Durma platformu sabit hızla indirilir.
o = Ek donanım
11.14 TR
Poz.
43
43
2.1
Akü deşarj göstergesi
2.1
İstif aracı anahtar şalteriyle, kod kilidi ile veya ISM
üzerinden serbest bırakıldıktan sonra akünün şarj
durumu gösterilir. LED’in (65) ışıklı renkleri
aşağıdaki durumları gösterir:
LED rengi
yeşil
turuncu
yeşil/turuncu
yanıp sönme. 1Hz
kırmızı
Z
İstif aracı anahtar şalteriyle, kod kilidi ile veya ISM
üzerinden serbest bırakıldıktan sonra akünün şarj
durumu gösterilir. LED’in (65) ışıklı renkleri
aşağıdaki durumları gösterir:
65
Kalan kapasite
40 - 100 %
30 - 40 %
LED rengi
yeşil
turuncu
yeşil/turuncu
yanıp sönme. 1Hz
kırmızı
20 - 30 %
0 - 20 %
Z
LED kırmızı olarak yanıyorsa, yük ünitelerinin kaldırılması artık mümkün değildir.
“Kaldırma” işleminin yeniden etkinleşmesi için, bağlı olan akünün minimum % 70
şarj edilmiş olması gerekmektedir.
65
Kalan kapasite
40 - 100 %
30 - 40 %
20 - 30 %
0 - 20 %
LED kırmızı olarak yanıyorsa, yük ünitelerinin kaldırılması artık mümkün değildir.
“Kaldırma” işleminin yeniden etkinleşmesi için, bağlı olan akünün minimum % 70
şarj edilmiş olması gerekmektedir.
11.14 TR
Kırmızı LED yanıp sönüyorsa ve istif aracı kullanılmaya hazır değilse, üretici
servise haber verilmelidir. Kırmızı yanıp sönme araç yönetiminin kodudur. Yanıp
sönme sırası arızanın türünü gösterir.
11.14 TR
Kırmızı LED yanıp sönüyorsa ve istif aracı kullanılmaya hazır değilse, üretici
servise haber verilmelidir. Kırmızı yanıp sönme araç yönetiminin kodudur. Yanıp
sönme sırası arızanın türünü gösterir.
44
Akü deşarj göstergesi
44
3
İstif aracının çalıştırılması
3
İstif aracının çalıştırılması
3.1
Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar
3.1
Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar
UYARI!
UYARI!
Günlük işletim öncesi kontrolün uygulanması
Günlük işletim öncesi kontrolün uygulanması
Prosedür
• İstif aracının tamamını dıştan, hasar ve sızıntı bakımından kontrol edin.
Hasarlı hortumlar mutlaka yenileri ile değiştirilmelidir.
• Akü tespitinde ve kablo bağlantılarında hasar ve sabit oturma kontrolü yapın.
• Akü soketinde sabit oturma kontrolü yapın.
• Yük alma tertibatında yırtıklar, yük çatalının eğilmiş ve aşırı düzeyde aşınmış
olması gibi görülebilir hasarları kontrol edin.
• Tahrik tekerleği ve yük tekerleklerinde hasar kontrolü yapın.
• İşaretleri ve etiketleri eksiksiz ve okunaklı olmaları bakımından kontrol edin, (bkz.
"Uyarı ve tip etiketleri 10.11'e kadar" sayfa 24).
• "ACİL KAPAMA" şalterinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
• Kumanda kolunun geri konumunu (Kumanda kolu sönümlemesi) kontrol edin.
• Kullanım sonrası kumanda elemanlarının kendiliğinden sıfır konumuna geri
alındığını kontrol edin.
• Uyarı sinyali tuşunun fonksiyonunu kontrol edin.
• Fren fonksiyonunu kontrol edin.
• Yukarı kaldırma emniyet butonunun fonksiyonunu kontrol edin.
Prosedür
• İstif aracının tamamını dıştan, hasar ve sızıntı bakımından kontrol edin.
Hasarlı hortumlar mutlaka yenileri ile değiştirilmelidir.
• Akü tespitinde ve kablo bağlantılarında hasar ve sabit oturma kontrolü yapın.
• Akü soketinde sabit oturma kontrolü yapın.
• Yük alma tertibatında yırtıklar, yük çatalının eğilmiş ve aşırı düzeyde aşınmış
olması gibi görülebilir hasarları kontrol edin.
• Tahrik tekerleği ve yük tekerleklerinde hasar kontrolü yapın.
• İşaretleri ve etiketleri eksiksiz ve okunaklı olmaları bakımından kontrol edin, (bkz.
"Uyarı ve tip etiketleri 10.11'e kadar" sayfa 24).
• "ACİL KAPAMA" şalterinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
• Kumanda kolunun geri konumunu (Kumanda kolu sönümlemesi) kontrol edin.
• Kullanım sonrası kumanda elemanlarının kendiliğinden sıfır konumuna geri
alındığını kontrol edin.
• Uyarı sinyali tuşunun fonksiyonunu kontrol edin.
• Fren fonksiyonunu kontrol edin.
• Yukarı kaldırma emniyet butonunun fonksiyonunu kontrol edin.
11.14 TR
İstif aracında veya montaj cihazında (özel donanımlar) hasar veya diğer
eksiklikler, kazalara neden olabilir.
Aşağıdaki kontrollerde, istif aracında veya montaj cihazında (özel donanımlar) hasar
veya diğer eksiklikler tespit edilirse, istif aracı düzgün bir şekilde onarılana kadar
kullanılmamalıdır.
Tespit edilen eksiklikleri zaman kaybetmeden yetkililere haber verin.
Bozuk istif aracını işaretleyin ve kullanmayın.
Bozukluğun bulunması ve onarılmasından sonra ancak istif aracı yeniden
çalıştırılabilir.
11.14 TR
İstif aracında veya montaj cihazında (özel donanımlar) hasar veya diğer
eksiklikler, kazalara neden olabilir.
Aşağıdaki kontrollerde, istif aracında veya montaj cihazında (özel donanımlar) hasar
veya diğer eksiklikler tespit edilirse, istif aracı düzgün bir şekilde onarılana kadar
kullanılmamalıdır.
Tespit edilen eksiklikleri zaman kaybetmeden yetkililere haber verin.
Bozuk istif aracını işaretleyin ve kullanmayın.
Bozukluğun bulunması ve onarılmasından sonra ancak istif aracı yeniden
çalıştırılabilir.
45
45
Aracın çalışmaya hazır duruma getirilmesi
3.2
İstif aracını çalıştırın
İstif aracını çalıştırın
Koşullar
– Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve faaliyetler uygulandı, (bkz.
"Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar" sayfa 45).
Koşullar
– Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve faaliyetler uygulandı, (bkz.
"Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar" sayfa 45).
Prosedür
• Platforma (54) ayak basın.
• JetPilot ayarını çözün ve JetPilot'u arzu edilen ayara çevirin. Ardından JetPilot ayar
elemanını tekrar serbest bırakın.
• ACİL KAPATMA (3) şalterini çekin.
• İstif aracını çalıştırın, bunun için:
• Anahtarı şalter kilidine (61) takın ve dayanma noktasına kadar sağa doğru „I”
konumuna çevirin veya CanCode (6,o) durumunda onay kodunu girin, (bkz.
"CanCode kumanda tuşu" sayfa 65).
• Uyarı sinyali tuşunun (53) fonksiyonunu kontrol edin.
• Sürüş şalterinin (5) fonksiyonunu kontrol edin.
• Direksiyonun fonksiyonunu kontrol edin.
Prosedür
• Platforma (54) ayak basın.
• JetPilot ayarını çözün ve JetPilot'u arzu edilen ayara çevirin. Ardından JetPilot ayar
elemanını tekrar serbest bırakın.
• ACİL KAPATMA (3) şalterini çekin.
• İstif aracını çalıştırın, bunun için:
• Anahtarı şalter kilidine (61) takın ve dayanma noktasına kadar sağa doğru „I”
konumuna çevirin veya CanCode (6,o) durumunda onay kodunu girin, (bkz.
"CanCode kumanda tuşu" sayfa 65).
• Uyarı sinyali tuşunun (53) fonksiyonunu kontrol edin.
• Sürüş şalterinin (5) fonksiyonunu kontrol edin.
• Direksiyonun fonksiyonunu kontrol edin.
İstif aracı işletime hazırdır
İstif aracı işletime hazırdır
UYARI!
UYARI!
Araca biniş ve araçtan iniş sırasında sürüş laterine veya „geçiş“ şalterine basmayın
(o).
Z
Aracın çalışmaya hazır duruma getirilmesi
Araca biniş ve araçtan iniş sırasında sürüş laterine veya „geçiş“ şalterine basmayın
(o).
Z
CanDis gösterge tablosu (7(o)) mevcut akü kapasitesini gösterir.
V
5
R
6 7
CanDis gösterge tablosu (7(o)) mevcut akü kapasitesini gösterir.
8
V
R
53
R
6 7
8
R
53
3
3
V
V
54 5
5
11.14 TR
5
46
5
46
54 5
11.14 TR
3.2
3.3
İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin
3.3
UYARI!
Z
UYARI!
İstif aracının emniyete alınmaması halinde kaza tehlikesi
İstif aracının yokuşta veya yük kaldırılmış durumda, fren devreye girmemişken ya da
yük alma malzemesi kaldırılmışken bırakılması tehlikelidir ve aslında yasaktır.
İstif aracını sadece düz zeminde bırakın. Özel durumlarda istif aracını örneğin
kamalarla emniyet altına alın.
Asansörü ve yük çatalını tamamen indirin.
İndirilen çatal uçları nedeniyle kimsenin yaralanmayacağı bir yer seçin.
İstif aracının emniyete alınmaması halinde kaza tehlikesi
İstif aracının yokuşta veya yük kaldırılmış durumda, fren devreye girmemişken ya da
yük alma malzemesi kaldırılmışken bırakılması tehlikelidir ve aslında yasaktır.
İstif aracını sadece düz zeminde bırakın. Özel durumlarda istif aracını örneğin
kamalarla emniyet altına alın.
Asansörü ve yük çatalını tamamen indirin.
İndirilen çatal uçları nedeniyle kimsenin yaralanmayacağı bir yer seçin.
İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin
İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin
Prosedür
• Yük alma malzemesini tamamen indirin.
• Tahrik tekerini “Düz konuma” çevirin.
JetPilot (t): Direksiyon kendiliğinden "düz konuma" ayarlanır.
Set (o): Seti düz konuma getirin.
• Devre kilidini kapatın ve anahtarı çıkarın.
• CanCode durumunda O tuşuna basın.
• ISM de kırmızı düğmeye basın.
• ACİL KAPATMA şalterine basın.
Prosedür
• Yük alma malzemesini tamamen indirin.
• Tahrik tekerini “Düz konuma” çevirin.
JetPilot (t): Direksiyon kendiliğinden "düz konuma" ayarlanır.
Set (o): Seti düz konuma getirin.
• Devre kilidini kapatın ve anahtarı çıkarın.
• CanCode durumunda O tuşuna basın.
• ISM de kırmızı düğmeye basın.
• ACİL KAPATMA şalterine basın.
Z
İstif aracı park edilmiştir.
3.4
Z
İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin
İstif aracı park edilmiştir.
Akü deşarj denetleyicisi
3.4
Z
Akü şarj durumu göstergesi / deşarj denetleyicisi standart akülerde seri olarak
ayarlanmaktadır. Bakım gerektirmeyen veya özel akülerin kullanılması halinde, akü
deşarj denetleyicilerin gösterge ve kapama noktalarının yetkili personel tarafından
ayarlanması gerekir. Bu ayar yapılmaz ise, akü öngörülen sınırın altına kadar
deşarj edilerek zarar görebilir.
Akü şarj durumu göstergesi / deşarj denetleyicisi standart akülerde seri olarak
ayarlanmaktadır. Bakım gerektirmeyen veya özel akülerin kullanılması halinde, akü
deşarj denetleyicilerin gösterge ve kapama noktalarının yetkili personel tarafından
ayarlanması gerekir. Bu ayar yapılmaz ise, akü öngörülen sınırın altına kadar
deşarj edilerek zarar görebilir.
Geriye kalan kapasitenin altına düşülmesi durumunda kaldırma fonksiyonu devre dışı
bırakılır. Uygun bir bir gösterge (65) belirir. Kaldırma işleminin yeniden etkinleşmesi
için, bağlı olan akünün minimum % 70 şarj edilmiş olması gerekmektedir.
11.14 TR
11.14 TR
Geriye kalan kapasitenin altına düşülmesi durumunda kaldırma fonksiyonu devre dışı
bırakılır. Uygun bir bir gösterge (65) belirir. Kaldırma işleminin yeniden etkinleşmesi
için, bağlı olan akünün minimum % 70 şarj edilmiş olması gerekmektedir.
Akü deşarj denetleyicisi
47
47
4
İstif aracı ile çalışma
4
İstif aracı ile çalışma
4.1
Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları
4.1
Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları
Sürüş yolları ve çalışma alanları
Sürüş yolları ve çalışma alanları
Bu araç sadece sürülmesine izin verilen yollarda sürülebilir. Yetkili olmayan üçüncü
kişiler çalışma alanından uzak durmalıdır. Yükler sadece öngörülen yerlere
depolanmalıdır.
Forklift sadece yeterli aydınlatmanın mevcut olduğu çalışma alanarında, kişilerin ve
malzemelerin hasar görmesinden kaçınmak için,hareket ettirilmelidir. Yetersiz ışık
hareketlerinde forkliftin çalıştırılması için ek donanım gereklidir.
Bu araç sadece sürülmesine izin verilen yollarda sürülebilir. Yetkili olmayan üçüncü
kişiler çalışma alanından uzak durmalıdır. Yükler sadece öngörülen yerlere
depolanmalıdır.
Forklift sadece yeterli aydınlatmanın mevcut olduğu çalışma alanarında, kişilerin ve
malzemelerin hasar görmesinden kaçınmak için,hareket ettirilmelidir. Yetersiz ışık
hareketlerinde forkliftin çalıştırılması için ek donanım gereklidir.
TEHLİKE!
TEHLİKE!
Aracın sürülmesi
Aracın sürülmesi
Operatör aracın hızını yerel şartlara göre ayarlamalıdır. Örneğin virajlarda, dar
koridorlarda ve döner kapılardan ve karmaşık yerlerden geçerken yavaşlamalıdır.
Önünde giden araçlarla kendi aracı arasında belirli bir güvenlik mesafesi bırakmalı ve
istif aracına daima hakim olabilmelidir. Ani duruşlar (tehlike durumu hariç), hızlı
dönüşler, tehlikeli veya karmaşık yerlerde yasaktır. Çalışma ve kullanma alanı dışına
sarkmak veya el çıkartmak yasaktır.
Operatör aracın hızını yerel şartlara göre ayarlamalıdır. Örneğin virajlarda, dar
koridorlarda ve döner kapılardan ve karmaşık yerlerden geçerken yavaşlamalıdır.
Önünde giden araçlarla kendi aracı arasında belirli bir güvenlik mesafesi bırakmalı ve
istif aracına daima hakim olabilmelidir. Ani duruşlar (tehlike durumu hariç), hızlı
dönüşler, tehlikeli veya karmaşık yerlerde yasaktır. Çalışma ve kullanma alanı dışına
sarkmak veya el çıkartmak yasaktır.
Sürüş anındaki görüş koşulları
Sürüş anındaki görüş koşulları
Operatör aracı sürerken daima öne hareket yönüne doğru bakmalı ve önünde
bulunan yolu kontrol altında tutmalıdır. Görüşe engel olan yükler taşındığında, istif
aracı yük arkaya alınarak sürülmelidir. Eğer bu da mümkün değil ise ikinci bir kişinin
istif aracının yanından yürüyerek yolu gözlemlemeli ve sürücü ile gçz temasında
bulunarak talimatla verebilmelidir. Bu sırada yürüme hızında ve dikkatli bir şekilde
hareket edilmelidir. Şoför ile göz teması sağalamadığında istif aracının hemen
durdurulması gerekir.
Operatör aracı sürerken daima öne hareket yönüne doğru bakmalı ve önünde
bulunan yolu kontrol altında tutmalıdır. Görüşe engel olan yükler taşındığında, istif
aracı yük arkaya alınarak sürülmelidir. Eğer bu da mümkün değil ise ikinci bir kişinin
istif aracının yanından yürüyerek yolu gözlemlemeli ve sürücü ile gçz temasında
bulunarak talimatla verebilmelidir. Bu sırada yürüme hızında ve dikkatli bir şekilde
hareket edilmelidir. Şoför ile göz teması sağalamadığında istif aracının hemen
durdurulması gerekir.
Eğimli ve yokuşlu yerlerde sürülmesi
Eğimli ve yokuşlu yerlerde sürülmesi
Bu araç eğimli yerlerde sadece, bu yolların kullanılmasına izin verildiğinde, temiz ve
kullanımı kolay ise ve aracın teknik özellikleri buralarda sürülmesinde bir mahsur
yoksa, sürülebilir. Bu durumda yük daima yokuşa doğru yüklenmiş olmalıdır. İstifleme
araçlarıyla eğimli yerlerde dönüş yapmak, eğik olarak sürmek ve park etmek yasaktır.
Yokuş aşağı sürerken daima fren yapmaya hazır olunmalı ve hız düşürülmelidir.
Bu araç eğimli yerlerde sadece, bu yolların kullanılmasına izin verildiğinde, temiz ve
kullanımı kolay ise ve aracın teknik özellikleri buralarda sürülmesinde bir mahsur
yoksa, sürülebilir. Bu durumda yük daima yokuşa doğru yüklenmiş olmalıdır. İstifleme
araçlarıyla eğimli yerlerde dönüş yapmak, eğik olarak sürmek ve park etmek yasaktır.
Yokuş aşağı sürerken daima fren yapmaya hazır olunmalı ve hız düşürülmelidir.
48
11.14 TR
Hareket yolunun izin verilen yüzeyleri ve noktasal ağırlık kapasitesi aşılmamalıdır.
Belirsiz noktalarda ikinci bir kişi tarafından yönlendirme gereklidir.
Operatör yükleme ve boşaltma süreci sırasında yükleme rampasının / yükleme
köprüsünün çıkartılmamasını veya çözülmemesini sağlamak zorundadır.
11.14 TR
Hareket yolunun izin verilen yüzeyleri ve noktasal ağırlık kapasitesi aşılmamalıdır.
Belirsiz noktalarda ikinci bir kişi tarafından yönlendirme gereklidir.
Operatör yükleme ve boşaltma süreci sırasında yükleme rampasının / yükleme
köprüsünün çıkartılmamasını veya çözülmemesini sağlamak zorundadır.
48
Asansörlerin üzerinde sadece, bunların kaldırma kapasiteleri yeterli ise ve yapı tipleri
ile işletici üzerlerinde araç sürülmesine izin veriyorsa sürülebilir. Bu durum sürüşten
önce kontrol edilmelidir. İstif aracı asansöre malzeme önden yüklenmiş olarak girmeli
ve şaft duvarlarına temas etmemelidir. Birlikte yolculuk yapacak kişiler asansöre istif
aracı emniyete alındıktan sonra binmeli ve araçtan önce de asansörden çıkmalıdır.
Sürücü yükün indirilmesi ve yüklenmesi sürecinde yükleme rampası/ yükleme
köprüsünün uzaklaştırılmamasına ya da sökülmemesine dikkat etmelidir.
11.14 TR
Asansör veya yükleme köprüleri üzerinde sürme:
Asansörlerin üzerinde sadece, bunların kaldırma kapasiteleri yeterli ise ve yapı tipleri
ile işletici üzerlerinde araç sürülmesine izin veriyorsa sürülebilir. Bu durum sürüşten
önce kontrol edilmelidir. İstif aracı asansöre malzeme önden yüklenmiş olarak girmeli
ve şaft duvarlarına temas etmemelidir. Birlikte yolculuk yapacak kişiler asansöre istif
aracı emniyete alındıktan sonra binmeli ve araçtan önce de asansörden çıkmalıdır.
Sürücü yükün indirilmesi ve yüklenmesi sürecinde yükleme rampası/ yükleme
köprüsünün uzaklaştırılmamasına ya da sökülmemesine dikkat etmelidir.
11.14 TR
Asansör veya yükleme köprüleri üzerinde sürme:
49
49
4.2
ACİL KAPAMA, sürüş, manevra ve frenleme
4.2
4.2.1 ACİL_KAPATMA
Z
ACİL KAPAMA, sürüş, manevra ve frenleme
4.2.1 ACİL_KAPATMA
ACİL KAPAMAYA basın
ACİL KAPAMAYA basın
Prosedür
Prosedür
DİKKAT!
Kaza tehlikesi
Üzerinde bulunabilecek maddelerle ACİL KAPATMA şalterin çalışmasına mani
olunmamalıdır.
DİKKAT!
Kaza tehlikesi
Üzerinde bulunabilecek maddelerle ACİL KAPATMA şalterin çalışmasına mani
olunmamalıdır.
Z
ACİL KAPAMA şalterini (3) çalışma freni olarak kullanmayın.
• ACİL KAPAMA şalterine (3) basın.
• LJ donanımında (o) ACİL KAPAMA şalterine(LJ) (59)basın.
ACİL KAPAMA şalterini (3) çalışma freni olarak kullanmayın.
• ACİL KAPAMA şalterine (3) basın.
• LJ donanımında (o) ACİL KAPAMA şalterine(LJ) (59)basın.
Elektrikli işlevlerin tümü devre dışı kalır. İstif aracı durana kadar frenlenir.
Elektrikli işlevlerin tümü devre dışı kalır. İstif aracı durana kadar frenlenir.
ACİL KAPAMA tetiklendi
ACİL KAPAMA tetiklendi
Prosedür
• ACİL KAPATMA şalterini (3) çekerek kilidini yeniden açın.
• LJ donanımında (o) ACİL KAPAMA şalterine(LJ) (59)basın. Döndürerek yeniden
açın
Prosedür
• ACİL KAPATMA şalterini (3) çekerek kilidini yeniden açın.
• LJ donanımında (o) ACİL KAPAMA şalterine(LJ) (59)basın. Döndürerek yeniden
açın
Tüm elektrik fonksiyonları açıktır, istif aracı yeniden çalıştırılmaya hazırdır (ön koşul,
aracın ACİL KAPAMA tuşuna basılmadan önce çalışmaya hazır olmasıdır).
CanCode ve ISM' de araç kapatılmıştır.
Tüm elektrik fonksiyonları açıktır, istif aracı yeniden çalıştırılmaya hazırdır (ön koşul,
aracın ACİL KAPAMA tuşuna basılmadan önce çalışmaya hazır olmasıdır).
CanCode ve ISM' de araç kapatılmıştır.
59
59
50
11.14 TR
3
11.14 TR
3
50
4.2.2 Duruş platformu
4.2.2 Duruş platformu
NOT
NOT
Tüm sürüş fonksiyonları için sürücü platformuna (54) çıkılmalıdır.
Z
Tüm sürüş fonksiyonları için sürücü platformuna (54) çıkılmalıdır.
Z
Araç “geçiş modu” ile (o) donatılmış ise sürücü platformuna (54) çıkmadan
,sürüme göre aşağıdaki fonksiyonlar mümkündür:
– Sürüş şalterinin (5) kumandası, düşürülmüş hız ile ileri (V) veya geri (R) sürüş.
– „geçiş“ tuşuna basılarak (11,9) (o) (opsiyonel olarak sadece ileri sürüş yönünde)
yavaş sürüşte hareket etme.
– (bkz. "Yüklerin alınması, taşınması ve indirilmesi" sayfa 55).
11
– Sürüş şalterinin (5) kumandası, düşürülmüş hız ile ileri (V) veya geri (R) sürüş.
– „geçiş“ tuşuna basılarak (11,9) (o) (opsiyonel olarak sadece ileri sürüş yönünde)
yavaş sürüşte hareket etme.
– (bkz. "Yüklerin alınması, taşınması ve indirilmesi" sayfa 55).
9
11
R
5
V
Araç “geçiş modu” ile (o) donatılmış ise sürücü platformuna (54) çıkmadan
,sürüme göre aşağıdaki fonksiyonlar mümkündür:
5
5
9
R
V
5
R
R
54
54
V
V
5
5
54
5
11.14 TR
54
11.14 TR
5
51
51
4.2.3 Direksiyon manevrası
JetPilot (t) ile yönlendirme
Prosedür
• JetPilotu sola veya sağa çevirin.
Prosedür
• JetPilotu sola veya sağa çevirin.
Set (o) ile yönlendirme
Set (o) ile yönlendirme
Prosedür
• Seti sola veya sağa doğru hareket ettirin.
Prosedür
• Seti sola veya sağa doğru hareket ettirin.
Z
52
Dar virajlarda istif araçlarındaki set, set konumlandırmalı araçlarda araç
kenarlarından dışarı taşar!
11.14 TR
Dar virajlarda istif araçlarındaki set, set konumlandırmalı araçlarda araç
kenarlarından dışarı taşar!
11.14 TR
Z
4.2.3 Direksiyon manevrası
JetPilot (t) ile yönlendirme
52
4.2.4 Sürüş
4.2.4 Sürüş
DİKKAT!
Z
Z
DİKKAT!
Sadece kapalı ve düzgün kilitlenmiş kapaklarla sürüş yapın.
Sadece kapalı ve düzgün kilitlenmiş kapaklarla sürüş yapın.
Koşullar
– İstif aracının işletime alınması, (bkz. "İstif aracının çalıştırılması" sayfa 45)
Koşullar
– İstif aracının işletime alınması, (bkz. "İstif aracının çalıştırılması" sayfa 45)
Prosedür
• Sürüş şalteriyle sürüş hızını (5) ayarlayın.
• Sürüş şalterine (5) istenilen sürüş yönünde (ileri V) veya (geri R) basın.
Sürüş şalteri serbest bırakıldığında otomatik olarak sıfır pozisyonuna geri gelir.
Ortak hareket modu (o) olan araçlarda platforma basmadan düşük hızla (Yavaş
sürüş) sürülebilir.
Prosedür
• Sürüş şalteriyle sürüş hızını (5) ayarlayın.
• Sürüş şalterine (5) istenilen sürüş yönünde (ileri V) veya (geri R) basın.
Sürüş şalteri serbest bırakıldığında otomatik olarak sıfır pozisyonuna geri gelir.
Ortak hareket modu (o) olan araçlarda platforma basmadan düşük hızla (Yavaş
sürüş) sürülebilir.
Z
Z
Fren çözülür. İstif aracı seçilen yönde hareket etmeye başlar.
Z
Fren çözülür. İstif aracı seçilen yönde hareket etmeye başlar.
Z
İstif aracının “kaymaya” karşı emniyete alınması:
Rampalarda kaymalarda kumanda bunu algılar ve sürüş şalterinin freni kısa bir
atılım sonrası kendiliğinden devreye girer.
İstif aracının “kaymaya” karşı emniyete alınması:
Rampalarda kaymalarda kumanda bunu algılar ve sürüş şalterinin freni kısa bir
atılım sonrası kendiliğinden devreye girer.
4.2.5 Frenler
4.2.5 Frenler
İstif aracının fren tutumu önemli ölçüde zemin koşullarına bağlıdır. Sürücü, sürüş
tutumunda bu koşulları dikkate almalıdır.
İstif aracının fren tutumu önemli ölçüde zemin koşullarına bağlıdır. Sürücü, sürüş
tutumunda bu koşulları dikkate almalıdır.
İstif aracının üç farklı şekilde frenlenmesi mümkündür:
İstif aracının üç farklı şekilde frenlenmesi mümkündür:
– İşletim freni ile
– Zıt akım freniyle (Sürüş regülatörü)
– Alternatör freni ile frenleme (Kayma freni)
– İşletim freni ile
– Zıt akım freniyle (Sürüş regülatörü)
– Alternatör freni ile frenleme (Kayma freni)
DİKKAT!
DİKKAT!
11.14 TR
Tehlike durumunda sadece çalışma freni ile frenlenmelidir.
11.14 TR
Tehlike durumunda sadece çalışma freni ile frenlenmelidir.
53
53
Z
Z
Z
İşletim freni ile frenleme
İşletim freni ile frenleme
Prosedür
• STOP tuşuna (54) basın.
Prosedür
• STOP tuşuna (54) basın.
İstif aracı maksimum gecikme ile frenlenir ve işletim freni devreye girer.
İstif aracı maksimum gecikme ile frenlenir ve işletim freni devreye girer.
Z
Kalkış ancak sürüş şalteri bir kez nötr konuma getirildiğinde mümkün olur.
Alternatör freni ile frenleme
Alternatör freni ile frenleme
Prosedür
• Sürüş şalterini (5) bırakın - Sürüş şalteri(5) sıfır konumunda.
Prosedür
• Sürüş şalterini (5) bırakın - Sürüş şalteri(5) sıfır konumunda.
İstif aracı kayma freni aracılığı ile alternatör tarafından durana kadar frenlenir.
Ardından işletme freni devreye girer.
İstif aracı kayma freni aracılığı ile alternatör tarafından durana kadar frenlenir.
Ardından işletme freni devreye girer.
Z
Alternatör freninde aküye enerji geri beslemesi meydana gelir,böylece daha uzun
çalışma zamanına ulaşılmış olur.
Alternatör freninde aküye enerji geri beslemesi meydana gelir,böylece daha uzun
çalışma zamanına ulaşılmış olur.
Zıt akımlı frenle frenleme
Zıt akımlı frenle frenleme
Prosedür
• Sürüş şalterini (5) sürüş sırasında karşıt yöne getirin.
Prosedür
• Sürüş şalterini (5) sürüş sırasında karşıt yöne getirin.
Sürüş zıt yöne geçene kadar istif aracı zıt akımla frenlenir.
Sürüş zıt yöne geçene kadar istif aracı zıt akımla frenlenir.
Z
Frenlemenin kuvveti servis tarafından ayarlanabilir.
5
Frenlemenin kuvveti servis tarafından ayarlanabilir.
5
5
54
5 54
5
11.14 TR
5 54
11.14 TR
54
54
Kalkış ancak sürüş şalteri bir kez nötr konuma getirildiğinde mümkün olur.
54
4.3
Yüklerin alınması, taşınması ve indirilmesi
4.3
UYARI!
UYARI!
Kurallara uygun olmayan şekilde emniyete alınmış veya bu şekilde yüklenmiş
yükler nedeniyle kaza tehlikesi.
İstif aracına yük alınmadan önce sürücü, yükün palet üzerine kurallara uygun olarak
yerleştirildiğinden ve aracın taşıma kapasitesinin yeterli olduğundan emin olmalıdır.
Forkliftin tehlike bölgesinde kişilerin bulunmasını engelleyin. Tehlike bölgesinden
kişiler çıkmadığında, forklift ile yapılan çalışmayı hemen ayarlayın.
Sadece kurallara uygun şekilde emniyete alınan ve yerleştirilmiş yükler nakliye
edilebilir. Yük parçalarının devrilme veya düşme tehlikesi söz konusuysa, uygun
koruyucu önlemler alınmalıdır.
Hasarlı yükler taşınamaz.
Hiçbir zaman, taşıma kapasitesi diyagramında bulunan azami yük sınırlarını
aşmayın.
Kaldırılmış yük tertibatı altına hiçbir zaman girmeyin ve altında durmayın.
Yük alma tertibatının üzerine kişilerin çıkması yasaktır.
Kişilerin kaldırılması yasaktır.
Yük alım malzemesini yükün altına mümkün olduğunca geniş sürün.
Kurallara uygun olmayan şekilde emniyete alınmış veya bu şekilde yüklenmiş
yükler nedeniyle kaza tehlikesi.
İstif aracına yük alınmadan önce sürücü, yükün palet üzerine kurallara uygun olarak
yerleştirildiğinden ve aracın taşıma kapasitesinin yeterli olduğundan emin olmalıdır.
Forkliftin tehlike bölgesinde kişilerin bulunmasını engelleyin. Tehlike bölgesinden
kişiler çıkmadığında, forklift ile yapılan çalışmayı hemen ayarlayın.
Sadece kurallara uygun şekilde emniyete alınan ve yerleştirilmiş yükler nakliye
edilebilir. Yük parçalarının devrilme veya düşme tehlikesi söz konusuysa, uygun
koruyucu önlemler alınmalıdır.
Hasarlı yükler taşınamaz.
Hiçbir zaman, taşıma kapasitesi diyagramında bulunan azami yük sınırlarını
aşmayın.
Kaldırılmış yük tertibatı altına hiçbir zaman girmeyin ve altında durmayın.
Yük alma tertibatının üzerine kişilerin çıkması yasaktır.
Kişilerin kaldırılması yasaktır.
Yük alım malzemesini yükün altına mümkün olduğunca geniş sürün.
4.3.1 Yükleme biriminin alınması
Z
4.3.1 Yükleme biriminin alınması
Koşullar
– Yükleme birimi kurallara uygun şekilde yerleştirilmiştir.
– Yükleme biriminin ağırlığı, istif aracının taşıma kapasitesine denktir.
– Yükler ağırken çatal uçları aynı oranda yükleyin.
Koşullar
– Yükleme birimi kurallara uygun şekilde yerleştirilmiştir.
– Yükleme biriminin ağırlığı, istif aracının taşıma kapasitesine denktir.
– Yükler ağırken çatal uçları aynı oranda yükleyin.
Prosedür
• İstif aracını yavaşça paletlere doğru sürün.
• Çatal kolları, çatal sırtı paletlere dayanana kadar paletlere yönlendirin.
Yükleme ünitesi, çatal kollarư uçlarưnư 50 mm'den fazla a₫amaz.
• İstenen kaldırma yüksekliğine ulaşana kadar “yük tespit tertibatını kaldırma” (51)
tuşuna basın.
Prosedür
• İstif aracını yavaşça paletlere doğru sürün.
• Çatal kolları, çatal sırtı paletlere dayanana kadar paletlere yönlendirin.
Yükleme ünitesi, çatal kollarư uçlarưnư 50 mm'den fazla a₫amaz.
• İstenen kaldırma yüksekliğine ulaşana kadar “yük tespit tertibatını kaldırma” (51)
tuşuna basın.
Z
Yük birimi kaldırılır.
Yük birimi kaldırılır.
4.3.2 Yükü taşıyın.
4.3.2 Yükü taşıyın.
Yükleme ünitesinin taşınması
Yükleme ünitesinin taşınması
Koşullar
– Yükleme birimi kurallara uygun şekilde alınmıştır.
– Kusursuz zemin özellikleri.
Koşullar
– Yükleme birimi kurallara uygun şekilde alınmıştır.
– Kusursuz zemin özellikleri.
Prosedür
• İstif aracını hafif hızlandırın ve frenleyin.
• Sürüş hızınızı yol şartlarına ve taşınan yüke göre ayarlayın.
• İstif aracını eşit hızla sürün.
• Kesişmelerde ve geçitlerde diğer araçlara dikkat edin.
Prosedür
• İstif aracını hafif hızlandırın ve frenleyin.
• Sürüş hızınızı yol şartlarına ve taşınan yüke göre ayarlayın.
• İstif aracını eşit hızla sürün.
• Kesişmelerde ve geçitlerde diğer araçlara dikkat edin.
11.14 TR
11.14 TR
Yüklerin alınması, taşınması ve indirilmesi
55
55
• Düzensiz yerleri bir muavin yardımıyla geçin.
• İniş ve çıkışlarda yükü her zaman rampa tarafında taşıyın, asla yan şekilde
sürmeyin veya dönmeyin.
• Düzensiz yerleri bir muavin yardımıyla geçin.
• İniş ve çıkışlarda yükü her zaman rampa tarafında taşıyın, asla yan şekilde
sürmeyin veya dönmeyin.
4.3.3 Yük biriminin bırakılması
52
51
4.3.3 Yük biriminin bırakılması
52
51
52
51 52
Yükün yere bırakılması
51
51 52
NOT
Yükler, her zaman erişimin sağlanması gereken trafik ve çıkış yollarında, güvenlik
donanımlarında ve çalışma düzeneklerinde konulmamalıdır.
Yükler, her zaman erişimin sağlanması gereken trafik ve çıkış yollarında, güvenlik
donanımlarında ve çalışma düzeneklerinde konulmamalıdır.
Koşullar
– Depo yeri, yükün depolanması için uygundur.
Koşullar
– Depo yeri, yükün depolanması için uygundur.
Prosedür
• İstif aracını dikkatlice depo alanına sürün.
• „Yük alma malzmesinin indirme“ tuşuna, çatal kolları yükten çıkana kadar basın.
Yüke ve yükün bırakıldığı yere zarar vermemek için yükün sert şekilde indirilmesini
önleyin.
• Çatal kollarını plakadan dikkatlice dışarıya doğru çekin.
Prosedür
• İstif aracını dikkatlice depo alanına sürün.
• „Yük alma malzmesinin indirme“ tuşuna, çatal kolları yükten çıkana kadar basın.
Yüke ve yükün bırakıldığı yere zarar vermemek için yükün sert şekilde indirilmesini
önleyin.
• Çatal kollarını plakadan dikkatlice dışarıya doğru çekin.
Z
11.14 TR
Yükleme birimi konumlandırılmıştır.
11.14 TR
Yükleme birimi konumlandırılmıştır.
56
52
Yükün yere bırakılması
NOT
Z
51
56
5
Arıza yardımı
5
Arıza yardımı
Bu bölüm operatörün basit arızaları veya arızalar sonucu hatalı çalışmaları tespit
etmesinde ve gidermesinde yardımcı olacaktır. Arızanın sınırlandırılmasında tabloda
belirtilen işlemlerin sırasına göre hareket edilmelidir.
Z
5.1
Bu bölüm operatörün basit arızaları veya arızalar sonucu hatalı çalışmaları tespit
etmesinde ve gidermesinde yardımcı olacaktır. Arızanın sınırlandırılmasında tabloda
belirtilen işlemlerin sırasına göre hareket edilmelidir.
Z
İstif aracı, “Sorun giderme önlemlerinin” alınmasından sonra çalışmaya müsait
duruma getirilmezse veya ilgili arıza numarasıyla birlikte elektronikte bir arıza
gösterilirse üretici servise haber verin.
Kalan arıza işlemi ancak üreticinin yetkili servis personeliyle yapılmalıdır. Üretici,
bu görevler için eğitimli müşteri hizmetine sahiptir.
Amaca yönelik ve hızlı bir şekilde hasara müdehale etmek için müşteri hizlerlerinin
şu verileri önemlidir ve yardımı dokunabilir:
- İstif aracının seri numarası
- Gösterge birimindeki arıza numarası (mevcut olduğunda)
- Arıza tanımı
- istif aracının güncel yeri.
İstif aracı gitmiyor
Olası nedeni
Akü soketi takılmamıştır
ACİL KAPATMA şalterine basılmıştır
Şalter kilidi O konumunda
Akü şarjı çok az
Sigorta arızalı
Forkliftin açılması sırasında stop tuşu
durgun konumda değil (E1914 11.11
sonrası)
Forkliftin açılması sırasında kaldırma/
indirme kolu durgun konumda değil
(E2951 11.11 sonrası)
Forkliftin açılması sırasında sürüş şalteri
durgun konumda değil (E1901 11.11
sonrası)
Yandaki temas tuşu açma sırasında basılı
(E1925 11.11 sonrası)
Yan temas tuşu iki sürüş yönünde de
basılı (E1906 11.11 sonrası)
5.1
Arıza giderme önlemleri
Akü soketini kontrol edin, gerekiyorsa
yerine takın
ACİL KAPATMA şalteri açılmıştır
Şalter kilidini I konumuna getirin
Akü şarjını kontrol edin, gerekirse aküyü
şarj edin
Sigortaları kontrol edin
Stop tuşuna basmayın
ACİL KAPATMA şalterine basılmıştır
Şalter kilidi O konumunda
Akü şarjı çok az
Sigorta arızalı
Forkliftin açılması sırasında stop tuşu
durgun konumda değil (E1914 11.11
sonrası)
Forkliftin açılması sırasında kaldırma/
indirme kolu durgun konumda değil
(E2951 11.11 sonrası)
Forkliftin açılması sırasında sürüş şalteri
durgun konumda değil (E1901 11.11
sonrası)
Yandaki temas tuşu açma sırasında basılı
(E1925 11.11 sonrası)
Yan temas tuşu iki sürüş yönünde de
basılı (E1906 11.11 sonrası)
Kaldırma/indirme koluna basmayın
Sürüş şalterine basmayın
Yan temas tuşuna basmayın
57
Arıza giderme önlemleri
Akü soketini kontrol edin, gerekiyorsa
yerine takın
ACİL KAPATMA şalteri açılmıştır
Şalter kilidini I konumuna getirin
Akü şarjını kontrol edin, gerekirse aküyü
şarj edin
Sigortaları kontrol edin
Stop tuşuna basmayın
Kaldırma/indirme koluna basmayın
Sürüş şalterine basmayın
Yan temas tuşuna basmayın
Yandaki temas tuşu şu an için sadece tek
bir sürüş yönü
için basılı.
Çalışma sırasında sürüş şalteri ve temas Çift kumanda izin verilen bir durum
tuşuna basılı (E1906 11.11 sonrası)
değildir. Ya sürüş tuşuna ya da temas
tuşuna basılmalıdır
11.14 TR
11.14 TR
Yük kaldırılamıyor
İstif aracı gitmiyor
Olası nedeni
Akü soketi takılmamıştır
Yandaki temas tuşu şu an için sadece tek
bir sürüş yönü
için basılı.
Çalışma sırasında sürüş şalteri ve temas Çift kumanda izin verilen bir durum
tuşuna basılı (E1906 11.11 sonrası)
değildir. Ya sürüş tuşuna ya da temas
tuşuna basılmalıdır
5.2
İstif aracı, “Sorun giderme önlemlerinin” alınmasından sonra çalışmaya müsait
duruma getirilmezse veya ilgili arıza numarasıyla birlikte elektronikte bir arıza
gösterilirse üretici servise haber verin.
Kalan arıza işlemi ancak üreticinin yetkili servis personeliyle yapılmalıdır. Üretici,
bu görevler için eğitimli müşteri hizmetine sahiptir.
Amaca yönelik ve hızlı bir şekilde hasara müdehale etmek için müşteri hizlerlerinin
şu verileri önemlidir ve yardımı dokunabilir:
- İstif aracının seri numarası
- Gösterge birimindeki arıza numarası (mevcut olduğunda)
- Arıza tanımı
- istif aracının güncel yeri.
5.2
Yük kaldırılamıyor
57
Olası nedeni
Arıza giderme önlemleri
Forklift çalışmaya hazır değil
Forklift çalışmaya hazır değil
Hidrolik yağı seviyesi çok düşük
"Forklift hareket etmiyor" arızası altında
bahsi geçen tüm giderme önlemlerini
uygulayın
Hidrolik yağı seviyesini kontrol edin
Hidrolik yağı seviyesi çok düşük
"Forklift hareket etmiyor" arızası altında
bahsi geçen tüm giderme önlemlerini
uygulayın
Hidrolik yağı seviyesini kontrol edin
Akü deşarj denetimcisi kapanmıştır
Sigorta arızalı
Akünün şarj edilmesi
Sigortaları kontrol edin
Akü deşarj denetimcisi kapanmıştır
Sigorta arızalı
Akünün şarj edilmesi
Sigortaları kontrol edin
Aşırı yük
Maksimum taşıma kapasitesini dikkate
alın, bakın tip levhası
Aşırı yük
Maksimum taşıma kapasitesini dikkate
alın, bakın tip levhası
58
11.14 TR
Arıza giderme önlemleri
11.14 TR
Olası nedeni
58
6
İstif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi
6
UYARI!
İstif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi
UYARI!
Freni havalandırın
Freni havalandırın
Kullanılan alet ve malzeme
– İki M5x42 cıvata
– Tornavida
Kullanılan alet ve malzeme
– İki M5x42 cıvata
– Tornavida
Prosedür
• Şalter kilidi, CanCode'u (o) kapatın.
• ACİL KAPATMA şalterini kapatın.
• Akü soketini çekin.
• Kaymaması için istif aracını emniyete alın.
• Akü kapağını açın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
• Motor kaputunu (1) açın ve bir kenara koyun, (bkz. "Motor kaputunun çıkartılması"
sayfa 99).
• İki M5x42 cıvatayı (66) dayanma noktasına kadar takın ve bağlantı plakasını yukarı
çekin.
Prosedür
• Şalter kilidi, CanCode'u (o) kapatın.
• ACİL KAPATMA şalterini kapatın.
• Akü soketini çekin.
• Kaymaması için istif aracını emniyete alın.
• Akü kapağını açın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
• Motor kaputunu (1) açın ve bir kenara koyun, (bkz. "Motor kaputunun çıkartılması"
sayfa 99).
• İki M5x42 cıvatayı (66) dayanma noktasına kadar takın ve bağlantı plakasını yukarı
çekin.
Frenlerin havası alınmıştır, istif aracı hareket ettirilebilir.
Frenlerin havası alınmıştır, istif aracı hareket ettirilebilir.
Frenlerin havasını tahliye edin
Frenlerin havasını tahliye edin
Prosedür
• İki M5x42 cıvatayı tekrar çıkarın.
• Ön kaputu (1) takın.
Prosedür
• İki M5x42 cıvatayı tekrar çıkarın.
• Ön kaputu (1) takın.
Frenleme durumu tekrar oluşturulmuştur.
Frenleme durumu tekrar oluşturulmuştur.
11.14 TR
İstif aracının istem dışı hareketi
Frenlerin devre dışı bırakılmasında istif aracı düz bir zemine bırakılmalıdır, çünkü
artık bir fren etkisi yoktur.
Frene, yokuşlarda ve eğimli zeminlerde hava basmayın
Frenlerin havasını yine aynı yerde alın.
Hava basılmış frene sahip istif aracını o şekilde bırakmayın.
11.14 TR
İstif aracının istem dışı hareketi
Frenlerin devre dışı bırakılmasında istif aracı düz bir zemine bırakılmalıdır, çünkü
artık bir fren etkisi yoktur.
Frene, yokuşlarda ve eğimli zeminlerde hava basmayın
Frenlerin havasını yine aynı yerde alın.
Hava basılmış frene sahip istif aracını o şekilde bırakmayın.
59
59
60
11.14 TR
11.14 TR
1
1
66
66
60
7
İsteğe bağlı donanım
7
İsteğe bağlı donanım
7.1
Geçiş modu
7.1
Geçiş modu
DİKKAT!
DİKKAT!
İstif aracı nedeniyle ezilme tehlikesi
Direskiyonun düz konumda olması.
Kullanıcı, geçiş modu sırasında aracın yanında durmalıdır.
Kişilerin istif aracı ve engeller arasında durması yasaktır.
Sürücü platformunu üzerinde kişilerin bulunması yasaktır.
Z
Z
Z
İstif aracı nedeniyle ezilme tehlikesi
Direskiyonun düz konumda olması.
Kullanıcı, geçiş modu sırasında aracın yanında durmalıdır.
Kişilerin istif aracı ve engeller arasında durması yasaktır.
Sürücü platformunu üzerinde kişilerin bulunması yasaktır.
Z
İstif aracı yaya işletiminde kullanıcı tarafından her iki taraftan yan geçişte kumanda
edilebilir. Azami hız büyük oranda azalmıştır.
İstif aracı yaya işletiminde kullanıcı tarafından her iki taraftan yan geçişte kumanda
edilebilir. Azami hız büyük oranda azalmıştır.
Geçiş modu için iki tip vardır:
Geçiş modu için iki tip vardır:
– Sürüş şalteri üzerinden (5).
– Sırt dayanağındaki „geçiş“ tuşları (9,11) ile.
– Sürüş şalteri üzerinden (5).
– Sırt dayanağındaki „geçiş“ tuşları (9,11) ile.
Z
“Tuş kullanımı sadece tahrik yönünde” opsiyonunda geçiş modu, sadece ileri sürüş
yönünde (11) tuşu üzerinden mümkündür.
“Tuş kullanımı sadece tahrik yönünde” opsiyonunda geçiş modu, sadece ileri sürüş
yönünde (11) tuşu üzerinden mümkündür.
Sürüş şalteri üzerinden sürüş
Sürüş şalteri üzerinden sürüş
Prosedür
• Sürüş şalterine (5) istenilen yönde (ileri (V) veya geri (R) sürüş yönünde) basın.
Hız, sürüş parametresi üzerinden ayarlanabilir, (bkz. "Parametre" sayfa 65)
Prosedür
• Sürüş şalterine (5) istenilen yönde (ileri (V) veya geri (R) sürüş yönünde) basın.
Hız, sürüş parametresi üzerinden ayarlanabilir, (bkz. "Parametre" sayfa 65)
Z
11.14 TR
Araç önceden ayarlanmış düşük hızda hareket eder.
11.14 TR
Araç önceden ayarlanmış düşük hızda hareket eder.
61
61
Z
Z
“Geçiş yönü” tuşu üzerinden sürüş
“Geçiş yönü” tuşu üzerinden sürüş
Prosedür
• “Geçiş yönü” (11, 9) tuşuna basın.
Hız, sürüş parametresi üzerinden ayarlanabilir, (bkz. "Parametre" sayfa 65)
„Geçiş yönü“ tuşu üzerinden sürüş yaparken (11,9) +/- 10° sola ve sağa manevra
mümkündür. Daha büyük direksiyon hareketlerinde istif aracı durur.
Prosedür
• “Geçiş yönü” (11, 9) tuşuna basın.
Hız, sürüş parametresi üzerinden ayarlanabilir, (bkz. "Parametre" sayfa 65)
„Geçiş yönü“ tuşu üzerinden sürüş yaparken (11,9) +/- 10° sola ve sağa manevra
mümkündür. Daha büyük direksiyon hareketlerinde istif aracı durur.
Z
Z
İstif aracı önceden ayarlanmış düşük hızda hareket eder.
11
İstif aracı önceden ayarlanmış düşük hızda hareket eder.
11
9
R
5
V
5
9
R
5
V
5
R
R
54
54
V
V
5
5
62
54
5
11.14 TR
54
11.14 TR
5
62
7.2
2. basamağa kadar aktarma
7.2
Araç, sürücünün ayak pedalına (15) basmasıyla platformla birlikte 2. basamağa
yükselebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayak pedalına (14) basılmasıyla birlikte
platform yeniden aşağıya inecektir.
Araç, sürücünün ayak pedalına (15) basmasıyla platformla birlikte 2. basamağa
yükselebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayak pedalına (14) basılmasıyla birlikte
platform yeniden aşağıya inecektir.
NOT
NOT
2. basamağa yükselmesiyle birlikte bütün diğer kumanda elemanları otomatik olarak
devre dışı kalacaktır.
2. basamağa yükselmesiyle birlikte bütün diğer kumanda elemanları otomatik olarak
devre dışı kalacaktır.
DİKKAT!
DİKKAT!
Akü kapağı üzerinde dururken özellikle dikkatli olunması gereklidir.
2. kademede aktarma sırasında kullanıcı JetPilot'a veya sete (o) tutunamaz,
sadece yükseltilmiş sırt dayanağının tutma mandallarına (57) tutunabilir.
Kullanıcı, basamak veya akü kaputu üzerindeki faaliyeti sırasında kumanda
elemanlarını kumanda edemez!
Z
2. basamağa kadar aktarma
Akü kapağı üzerinde dururken özellikle dikkatli olunması gereklidir.
2. kademede aktarma sırasında kullanıcı JetPilot'a veya sete (o) tutunamaz,
sadece yükseltilmiş sırt dayanağının tutma mandallarına (57) tutunabilir.
Kullanıcı, basamak veya akü kaputu üzerindeki faaliyeti sırasında kumanda
elemanlarını kumanda edemez!
Z
JetPilot (o) kaldırma kolu bulunan istif aracında düşürülmüş hızda sürüş
mümkündür.
HP için standart platform „Kaldırma“
57
JetPilot (o) kaldırma kolu bulunan istif aracında düşürülmüş hızda sürüş
mümkündür.
HP için standart platform „Kaldırma“
Prosedür
• „Platform kaldırma“ tuşuna (15) 1 sn.
içerisinde iki kez basın.
• Kaldırma yüksekliğine ulaşana kadar tuşu
basılı tutun.
Prosedür
• „Platform kaldırma“ tuşuna (15) 1 sn.
içerisinde iki kez basın.
• Kaldırma yüksekliğine ulaşana kadar tuşu
basılı tutun.
Standart platform kaldırılır.
Standart platform kaldırılır.
57
15
15
14
HP için standart platform indirme
HP için standart platform indirme
Prosedür
• „Platform indirme“ tuşuna (14) 1 sn. içerisinde iki kez basın.
• İndirme yüksekliğine ulaşana kadar tuşu basılı tutun.
Prosedür
• „Platform indirme“ tuşuna (14) 1 sn. içerisinde iki kez basın.
• İndirme yüksekliğine ulaşana kadar tuşu basılı tutun.
Standart platform indirilir.
Standart platform indirilir.
“Standart platform kaldırma” veya “Standart platform indirme” tuşlarıyla kaldırma
veya indirme hareketi sabit hızla gerçekleşir.
63
Z
11.14 TR
11.14 TR
Z
14
“Standart platform kaldırma” veya “Standart platform indirme” tuşlarıyla kaldırma
veya indirme hareketi sabit hızla gerçekleşir.
63
LJ için standart platform „Kaldırma“
LJ için standart platform „Kaldırma“
Prosedür
• „Platform kaldırma“ tuşuna (63) 1 sn. içerisinde iki kez basın veya kaldırılabilir
JetPilot (61) "kaldırma" tuşuna basın.
• Kaldırma yüksekliğine ulaşana kadar tuşu basılı tutun.
Prosedür
• „Platform kaldırma“ tuşuna (63) 1 sn. içerisinde iki kez basın veya kaldırılabilir
JetPilot (61) "kaldırma" tuşuna basın.
• Kaldırma yüksekliğine ulaşana kadar tuşu basılı tutun.
Standart platform kaldırılır.
Standart platform kaldırılır.
LJ için durma platformu indirme
LJ için durma platformu indirme
Prosedür
• „Platform indirme tuşuna (64)
1 sn. içerisinde iki kez basın veya
kaldırılabilir JetPilot (62) "indirme basın.
• İndirme yüksekliğine ulaşana kadar tuşu
basılı tutun.
Prosedür
• „Platform indirme tuşuna (64)
1 sn. içerisinde iki kez basın veya
kaldırılabilir JetPilot (62) "indirme basın.
• İndirme yüksekliğine ulaşana kadar tuşu
basılı tutun.
Durma platform indirilir.
57
58
63
64
Durma platform indirilir.
57
58
63
64
61
62
61
62
64
Z
64
“Durma platform kaldırma” veya “Standart platform indirme” tuşlarıyla kaldırma
veya indirme hareketi sabit hızla gerçekleşir.
11.14 TR
“Durma platform kaldırma” veya “Standart platform indirme” tuşlarıyla kaldırma
veya indirme hareketi sabit hızla gerçekleşir.
11.14 TR
Z
64
64
7.3
CanCode kumanda tuşu
7.3
CanCode kumanda tuş takımının tanımlanması
CanCode kumanda tuş takımının tanımlanması
Bu klavyede 10 rakam tuşu, bir "Set" tuşu ve bir o
Bu klavyede 10 rakam tuşu, bir "Set" tuşu ve bir o
O- tuşu, kırmızı/yeşil diyot lambası ile aşağıda verilen
işletim durumunu gösterir:
– Kod kilidi işlevi (istif aracının çalıştırılması).
– Ayara ve istif aracına bağlı olarak sürüş programının
ayarlanması.
– Parametrelerin ayarlaması ve değiştirilmesi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
O- tuşu, kırmızı/yeşil diyot lambası ile aşağıda verilen
işletim durumunu gösterir:
– Kod kilidi işlevi (istif aracının çalıştırılması).
– Ayara ve istif aracına bağlı olarak sürüş programının
ayarlanması.
– Parametrelerin ayarlaması ve değiştirilmesi.
7.3.1 Kod kilidi
67
İlk kullanım
Prosedür
• ACİL KAPAMA'yı devreye alın.
LED (72) kırmızı yanar.
İstif aracı çalıştırılmıştır.
Z
Z
Z
71
68
69
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
Yolucu ve geçişli istif araçları için farklı kodlar ayarlanmaldıır.
67
İlk kullanım
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
Prosedür
• ACİL KAPAMA'yı devreye alın.
LED (72) kırmızı yanar.
• Kodu girin.
Kod doğru ise LED (72) yeşil yanar.
LED'in (72) kırmızı yanıp sönmesi
durumunda kod yanlış girilmiştir, girişi
tekrarlayın.
70
İstif aracı çalıştırılmıştır.
72
Z
Set tuşu (71) kumanda kipinde işlevsizdir.
Kapatma
Prosedür
• O- tuşuna basın.
Prosedür
• O- tuşuna basın.
İstif aracı kapalıdır.
İstif aracı kapalıdır.
Z
Araç, önceden ayarlanmış bir süre sonunda otomatik olarak da kapatılabilir. Bunun
için gerekli kod kilidi parametresi önceden ayarlanmalıdır, (bkz. "Parametre
Ayarları" sayfa 66).
71
68
69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
70
72
Set tuşu (71) kumanda kipinde işlevsizdir.
Kapatma
7.3.2 Parametre
Araç, önceden ayarlanmış bir süre sonunda otomatik olarak da kapatılabilir. Bunun
için gerekli kod kilidi parametresi önceden ayarlanmalıdır, (bkz. "Parametre
Ayarları" sayfa 66).
7.3.2 Parametre
Parametrelerin programlama kipinde klavye üzerinden ayarlanabilir.
11.14 TR
11.14 TR
2
Dorğu kodun girilmesinin ardınan istif aracı işletime hazırdır. Her istif aracı, her
operatör veya kullanıcı grubuna özel bir kod atamak mümkündür. Teslim edilme
aşamasında söz konusu kod yapıştırılmış bir folyo ile işaretlenmiştir. İlk kullanım
sırasında Master ve kullanım kodu değiştirilmelidir!
Yolucu ve geçişli istif araçları için farklı kodlar ayarlanmaldıır.
• Kodu girin.
Kod doğru ise LED (72) yeşil yanar.
LED'in (72) kırmızı yanıp sönmesi
durumunda kod yanlış girilmiştir, girişi
tekrarlayın.
1
7.3.1 Kod kilidi
Dorğu kodun girilmesinin ardınan istif aracı işletime hazırdır. Her istif aracı, her
operatör veya kullanıcı grubuna özel bir kod atamak mümkündür. Teslim edilme
aşamasında söz konusu kod yapıştırılmış bir folyo ile işaretlenmiştir. İlk kullanım
sırasında Master ve kullanım kodu değiştirilmelidir!
Z
CanCode kumanda tuşu
65
Parametrelerin programlama kipinde klavye üzerinden ayarlanabilir.
65
Parametre grupları
Parametre grupları
Parametre numaraları üç basamaklı bir sayıdan oluşmaktadır. Sayıların birinci
basamakları Tablo 1'de verilen parametre gruplarını tanımlar. İkinci ve üçüncü
basamaklar ise 00 ile 99 arasındaki sıra numaralarıdır.
Parametre numaraları üç basamaklı bir sayıdan oluşmaktadır. Sayıların birinci
basamakları Tablo 1'de verilen parametre gruplarını tanımlar. İkinci ve üçüncü
basamaklar ise 00 ile 99 arasındaki sıra numaralarıdır.
No.
0XX
No.
0XX
Parametre grupları
Kod kilidi ayarları (Kodlar, sürüş programlarını serbest bırakma, otomatik
kapatma vb.)
7.3.3 Parametre Ayarları
7.3.3 Parametre Ayarları
İstif aracına ait ayarların değiştirilmesi için master kodunun girilmesi gerekir.
Z
Z
Z
İstif aracına ait ayarların değiştirilmesi için master kodunun girilmesi gerekir.
Z
Master kodunun fabrika ayarı 7-2-9-5 şeklindedir. Master kodunu ilk çalıştırmada
değiştirin!
Z
Yolucu ve geçişli istif araçları için farklı kodlar ayarlanmaldıır.
Master kodunun fabrika ayarı 7-2-9-5 şeklindedir. Master kodunu ilk çalıştırmada
değiştirin!
Yolucu ve geçişli istif araçları için farklı kodlar ayarlanmaldıır.
İstif aracı ayaralrını değiştirin
İstif aracı ayaralrını değiştirin
Prosedür
• O- tuşuna (70) basın.
• Master kodu girin.
• Üç basamaklı parametre numarasının girilmesi.
• SET tuşuyla (71) onaylayın.
• Parametre listesinden bir ayar değerini girin.
Girilen değer geçersiz ise, (72) O-tuşundaki (70) LED kırmızı renkte yanar.
• Parametre numarasını tekrar girin.
• Ayar değerini tekrar girin ya da değiştirin.
• SET tuşuyla (71) onaylayın.
• İşlemi diğer parametreler için tekrarlayın.
• Son olarak O-tuşuna (70) basın.
Prosedür
• O- tuşuna (70) basın.
• Master kodu girin.
• Üç basamaklı parametre numarasının girilmesi.
• SET tuşuyla (71) onaylayın.
• Parametre listesinden bir ayar değerini girin.
Girilen değer geçersiz ise, (72) O-tuşundaki (70) LED kırmızı renkte yanar.
• Parametre numarasını tekrar girin.
• Ayar değerini tekrar girin ya da değiştirin.
• SET tuşuyla (71) onaylayın.
• İşlemi diğer parametreler için tekrarlayın.
• Son olarak O-tuşuna (70) basın.
Z
11.14 TR
Ayarlar kaydedildi.
11.14 TR
Ayarlar kaydedildi.
66
Parametre grupları
Kod kilidi ayarları (Kodlar, sürüş programlarını serbest bırakma, otomatik
kapatma vb.)
66
Parametre listesi
No.
000
Parametre listesi
Fonksiyon
Ayar değeri aralığı Standart ayar
değeri
7295
0000 - 9999
Master kodunun
veya
değiştirilmesi: Master
00000 - 99999
kodunun uzunluğu (4-6
veya
haneli) kodun (4-6
000000 - 999999
basamaklı) uzunluğunu
da belirler. Kodlarının
programlanmış olduğu
durumlarda sadece aynı
uzunluğa sahip yeni bir
kod girilebilir. Kodun
uzunluğunun
değiştirilmesi
gerekiyorsa, önce tüm
kodlar silinmelidir.
001
Kodun eklenmesi
(maks. 250)
0000 - 9999
veya
00000 - 99999
veya
000000 - 999999
002
Kodun değiştirilmesi
0000 - 9999
veya
00000 - 99999
veya
000000 - 999999
2580
Çalışma Süreci
Açıklamaları
– (LED 67 yanıp
söner)
Güncel kod
girişini
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 68 yanıp
söner)
Yeni bir kod girişi
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 69 yanıyor)
Yeni kodun tekrar
girilemesini
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 68 yanıp
sönüyor)
Bir kod girişini
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 69 yanıyor)
kod girişinin
tekrarını
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 67 yanıp
söner)
Aktüel kodun girişi
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 68 yanıp
söner)
Yeni bir kod girişi
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 69 yanıp
söner)
kod girişinin
tekrarlanması
– onaylayın
(Set 71)
No.
000
Ayar değeri aralığı Standart ayar
değeri
7295
0000 - 9999
Master kodunun
veya
değiştirilmesi: Master
00000 - 99999
kodunun uzunluğu (4-6
veya
haneli) kodun (4-6
000000 - 999999
basamaklı) uzunluğunu
da belirler. Kodlarının
programlanmış olduğu
durumlarda sadece aynı
uzunluğa sahip yeni bir
kod girilebilir. Kodun
uzunluğunun
değiştirilmesi
gerekiyorsa, önce tüm
kodlar silinmelidir.
001
Kodun eklenmesi
(maks. 250)
0000 - 9999
veya
00000 - 99999
veya
000000 - 999999
002
Kodun değiştirilmesi
0000 - 9999
veya
00000 - 99999
veya
000000 - 999999
2580
Çalışma Süreci
Açıklamaları
– (LED 67 yanıp
söner)
Güncel kod
girişini
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 68 yanıp
söner)
Yeni bir kod girişi
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 69 yanıyor)
Yeni kodun tekrar
girilemesini
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 68 yanıp
sönüyor)
Bir kod girişini
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 69 yanıyor)
kod girişinin
tekrarını
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 67 yanıp
söner)
Aktüel kodun girişi
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 68 yanıp
söner)
Yeni bir kod girişi
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 69 yanıp
söner)
kod girişinin
tekrarlanması
– onaylayın
(Set 71)
11.14 TR
LED 67- 69 1 - 3 arasındaki tuşların üzerinde bulunurlar.
11.14 TR
LED 67- 69 1 - 3 arasındaki tuşların üzerinde bulunurlar.
Fonksiyon
67
67
No.
Fonksiyon
Ayar değeri aralığı Standart ayar
değeri
0000 - 9999
veya
00000 - 99999
veya
000000 - 999999
003
Kodun silinmesi
004
Kod hafızasının
silinmesi (tüm kodları
siler)
3265
010
Otomatik kapanma
süresi
00-31
00
Çalışma Süreci
Açıklamaları
– (LED 68 yanıp
sönüyor)
Yeni bir kodun
girilmesini
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 69 yanıyor)
Kodun tekrar
girilmesi
– onaylayın
(Set 71)
– 3265 = silme
– başka bir giriş =
silmemek için
– 00 = otomatik
kapanma yok
– 01 - 30 = Dakika
olarak girilecek
kapanma süresi
– 31 = Kapanma 10
saniye sonra
LED 67- 69 1 - 3 arasındaki tuşların üzerinde bulunurlar.
No.
Fonksiyon
003
Kodun silinmesi
004
Kod hafızasının
silinmesi (tüm kodları
siler)
3265
010
Otomatik kapanma
süresi
00-31
00
Çalışma Süreci
Açıklamaları
– (LED 68 yanıp
sönüyor)
Yeni bir kodun
girilmesini
– onaylayın
(Set 71)
– (LED 69 yanıyor)
Kodun tekrar
girilmesi
– onaylayın
(Set 71)
– 3265 = silme
– başka bir giriş =
silmemek için
– 00 = otomatik
kapanma yok
– 01 - 30 = Dakika
olarak girilecek
kapanma süresi
– 31 = Kapanma 10
saniye sonra
LED 67- 69 1 - 3 arasındaki tuşların üzerinde bulunurlar.
Sürüş programı startının düzenlenmesi (istif aracına bağlı)
Sürüş programı startının düzenlenmesi (istif aracına bağlı)
Sürüş programları koda bağlıdır. Her kod için sürüş programları özel olarak
onaylanabilir veya kilitlenebilir. Her koda bir sürüş programı startı düzenlenebilir.
Sürüş programları koda bağlıdır. Her kod için sürüş programları özel olarak
onaylanabilir veya kilitlenebilir. Her koda bir sürüş programı startı düzenlenebilir.
Kullanıcı kodunun düzenlenmesinin ardından global olarak tüm sürüş programları
onaylanmıştır, geçerli start sürüş programı 2’dir.
Ardından, kodun konfigürasyonu 024 program numarası üzerinden değiştirilebilir.
Kullanıcı kodunun düzenlenmesinin ardından global olarak tüm sürüş programları
onaylanmıştır, geçerli start sürüş programı 2’dir.
Ardından, kodun konfigürasyonu 024 program numarası üzerinden değiştirilebilir.
No.
Fonksiyon
024
Kodun konfigürasyonu
Ayar değeri aralığı Standart ayar Çalışma Süreci
değeri
Açıklamaları
1112
No.
Fonksiyon
024
Kodun konfigürasyonu
Ayar değeri aralığı Standart ayar Çalışma Süreci
değeri
Açıklamaları
1112
11.14 TR
1. Yer: Sürüş programı 1 onayı (0=kilitli veya 1=serbst)
2. yer: Sürüş programı 2 onayı (0=kilitli veya 1=serbst)
3. yer: Sürüş programı 3 onayı (0=kilitli veya 1=serbst)
4. yer: Start-Sürüş programı (0, 1, 2 veya 3)
11.14 TR
1. Yer: Sürüş programı 1 onayı (0=kilitli veya 1=serbst)
2. yer: Sürüş programı 2 onayı (0=kilitli veya 1=serbst)
3. yer: Sürüş programı 3 onayı (0=kilitli veya 1=serbst)
4. yer: Start-Sürüş programı (0, 1, 2 veya 3)
68
Ayar değeri aralığı Standart ayar
değeri
0000 - 9999
veya
00000 - 99999
veya
000000 - 999999
68
Prosedür
• O- tuşuna (70) basın.
• Master kodu girin.
• Üç basamaklı 024 parametre numarasını girin.
• SET tuşuyla (71) onaylayın.
• Değiştirilecek olan kodu girin ve SET ile onaylayın.
• Konfigürasyonu girin (4 basamaklı) ve SET ile onaylayın.
• Konfigürasyon girişini tekrarlayın (4 basamaklı) ve SET ile onaylayın.
• İşlemi diğer kodlar için tekrarlayın.
• Son olarak O-tuşuna basın.
Prosedür
• O- tuşuna (70) basın.
• Master kodu girin.
• Üç basamaklı 024 parametre numarasını girin.
• SET tuşuyla (71) onaylayın.
• Değiştirilecek olan kodu girin ve SET ile onaylayın.
• Konfigürasyonu girin (4 basamaklı) ve SET ile onaylayın.
• Konfigürasyon girişini tekrarlayın (4 basamaklı) ve SET ile onaylayın.
• İşlemi diğer kodlar için tekrarlayın.
• Son olarak O-tuşuna basın.
Sürüş programları kodlar ile eşleştirilmiştir
Sürüş programları kodlar ile eşleştirilmiştir
Kullanım tuşlarının durum mesajları
Kullanım tuşlarının durum mesajları
Aşağıdaki durmlar, LED'in (72) kırmızı renkte yanıp sönmesi şeklinde gösterilir:
– Yeni master kodunun zaten kod olarak kullanılması
– Yeni kodun zaten master kodu olarak kullanılması
– Değiştirilecek bir kodun bulunmaması
– Kodun, zaten mevcut olan bir koda değiştirilmek istenmesi
– Silinecek kodun bulunmaması
– Kod belleğinin dolu olması.
Aşağıdaki durmlar, LED'in (72) kırmızı renkte yanıp sönmesi şeklinde gösterilir:
– Yeni master kodunun zaten kod olarak kullanılması
– Yeni kodun zaten master kodu olarak kullanılması
– Değiştirilecek bir kodun bulunmaması
– Kodun, zaten mevcut olan bir koda değiştirilmek istenmesi
– Silinecek kodun bulunmaması
– Kod belleğinin dolu olması.
11.14 TR
Sürüş programları konfigürasyonunun kodlara göre ayarlanması
11.14 TR
Sürüş programları konfigürasyonunun kodlara göre ayarlanması
69
69
7.4
Araç parametrelerini CanCode ile ayarlayın
7.4
DİKKAT!
DİKKAT!
Eksik veri
CanDis olmadan yalnız CanCode dahilindeki parametreler değiştirilebilir. Sürüş
kumandasının parametreleri yalnız CanDis ile değiştirilebilir,CanDis olmadan üretici
servisin ayarları uygulanmalıdır.
Eksik veri
CanDis olmadan yalnız CanCode dahilindeki parametreler değiştirilebilir. Sürüş
kumandasının parametreleri yalnız CanDis ile değiştirilebilir,CanDis olmadan üretici
servisin ayarları uygulanmalıdır.
DİKKAT!
Z
Z
Z
Değiştirilen sürüş parametresi nedeniyle kaza tehlikesi
Sürüş ve hidrolik gibi fonksiyon ayarlarının değiştirilmesinde yüksek değerler
girilmesi halinde kazalar meydana gelebilir.
Güvenli bir bölgede deneme sürüşü yapın.
İstif aracının kullanılması sırasında çok dikkatli olunmalıdır.
Değiştirilen sürüş parametresi nedeniyle kaza tehlikesi
Sürüş ve hidrolik gibi fonksiyon ayarlarının değiştirilmesinde yüksek değerler
girilmesi halinde kazalar meydana gelebilir.
Güvenli bir bölgede deneme sürüşü yapın.
İstif aracının kullanılması sırasında çok dikkatli olunmalıdır.
Örnek Parametre ayarı
Örnek Parametre ayarı
Aşağıdaki örnekte sürüş programı 1 ivmelenmesinin parametre ayarı (Parametre
0256) açıklanacaktır.
Aşağıdaki örnekte sürüş programı 1 ivmelenmesinin parametre ayarı (Parametre
0256) açıklanacaktır.
Hızlanma örneği
Hızlanma örneği
Prosedür
• Dört rakamlı parametre numarası "0256" girin ve SET tuşuna (71)basın.
• Subindex (Giriş "2")ı girin ve SET tuşuna (71) basın.
Göstergede, güncel değer ile değişimde alt endeksli parametre görüntülenir (02562<->0000-3).
• Parametre listesinden bir parametre değerini girin veya Set tuşu (71) ile onaylayın.
O Tuşunun (72) LED i (70) kısa süre için sürekli yanar ve 2 saniye sonra tekrar
yanıp sönmeye başlar.
Girilen değer geçersiz ise, (72) O-tuşundaki (70) LED kırmızı renkte yanar.
Parametre numarasının yenilenmiş girişi ile ayarlama işlemi tekrarlanabilir.
Göstergede, güncel değer ile değişimde alt endeksli parametre görüntülenir (02562<->0000-5)
Prosedür
• Dört rakamlı parametre numarası "0256" girin ve SET tuşuna (71)basın.
• Subindex (Giriş "2")ı girin ve SET tuşuna (71) basın.
Göstergede, güncel değer ile değişimde alt endeksli parametre görüntülenir (02562<->0000-3).
• Parametre listesinden bir parametre değerini girin veya Set tuşu (71) ile onaylayın.
O Tuşunun (72) LED i (70) kısa süre için sürekli yanar ve 2 saniye sonra tekrar
yanıp sönmeye başlar.
Girilen değer geçersiz ise, (72) O-tuşundaki (70) LED kırmızı renkte yanar.
Parametre numarasının yenilenmiş girişi ile ayarlama işlemi tekrarlanabilir.
Göstergede, güncel değer ile değişimde alt endeksli parametre görüntülenir (02562<->0000-5)
Z
Z
Z
Z
Sürüş parametresi ayarlanmıştır.
Sürüş parametresi ayarlanmıştır.
Diğer parametrenin girişi için O tuşunun (72)LED i(70) yanar yanmaz işlem
tekrarlanmalıdır.
Diğer parametrenin girişi için O tuşunun (72)LED i(70) yanar yanmaz işlem
tekrarlanmalıdır.
Z
Sürüş fonksiyonu parametre girişi sırasında kapatılmıştır.
11.14 TR
Z
DİKKAT!
70
Sürüş fonksiyonu parametre girişi sırasında kapatılmıştır.
11.14 TR
Z
Araç parametrelerini CanCode ile ayarlayın
70
Programlama ayar değerini kontrol edin
Prosedür
• Parametre değerinin girilmesinden sonra işlemdeki sürüş programını seçin, Set
tuşuyla (71) onaylayın.
Prosedür
• Parametre değerinin girilmesinden sonra işlemdeki sürüş programını seçin, Set
tuşuyla (71) onaylayın.
Araç, sürüş modunda bulunmaktadır ve kontrol edilebilir.
Araç, sürüş modunda bulunmaktadır ve kontrol edilebilir.
Z
Devam etmek için ayar tuşuna (71) yeniden basın.
Devam etmek için ayar tuşuna (71) yeniden basın.
Sürüş parametresinin kaydı
Koşullar
– Tüm parametreler girilmiştir.
Koşullar
– Tüm parametreler girilmiştir.
Prosedür
• „1-2-3-Set“ tuş sıralamasını takip ederek „SaveParameter“ (parametrelerin
kaydedilmesi) işlemini uygulayın.
• O- tuşuna (70) basarak onaylayın.
Prosedür
• „1-2-3-Set“ tuş sıralamasını takip ederek „SaveParameter“ (parametrelerin
kaydedilmesi) işlemini uygulayın.
• O- tuşuna (70) basarak onaylayın.
11.14 TR
Sürüş parametresinin kaydı
11.14 TR
Z
Programlama ayar değerini kontrol edin
71
71
7.5
Parametre
7.5
Sürüş programı 1 (10.11 öncesi)
Fonksiyon
Ayar değeri
Standart
aralığı
ayar değeri
Açıklamalar
0-9
5
0-9
5
0-9
5
0-9
5
0-9
8
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
0-9
9
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
No.
72
Fonksiyon
0256 İkinci operatör
modunda hızlanma
0257 İkinci operatör
modunda hızlanma
0260 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0261 İkinci operatör
modu motor freni
0264 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri hızı
0265 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0266 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0268 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri hızı
0269 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0270 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
sabit hız
sabit hız
11.14 TR
0256 İkinci operatör
modunda hızlanma
0257 İkinci operatör
modunda hızlanma
0260 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0261 İkinci operatör
modu motor freni
0264 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri hızı
0265 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0266 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0268 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri hızı
0269 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0270 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
Sürüş programı 1 (10.11 öncesi)
Ayar değeri
Standart
aralığı
ayar değeri
Açıklamalar
0-9
5
0-9
5
0-9
5
0-9
5
0-9
8
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
0-9
9
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
sabit hız
sabit hız
11.14 TR
No.
Parametre
72
Sürüş programı 1 (11.11 sonrası)
Fonksiyon
Standart ayar
değeri
30 - 120
70
2 - 40
35
20 - 50
80
20 - 250
80
0 - 130
(10,50 km/h)
105
0 - 40
(4,0 km/h)
40
0 - 40
(2,5 km/h)
25
0 - 130
(10,50 km/h)
105
0 - 40
(4,0 km/h)
40
0 - 40
(2,5 km/h)
25
Açıklamalar
No.
Fonksiyon
0256 İkinci operatör
modunda
hızlanma
0257 İkinci operatör
modunda
hızlanma
0260 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0261 İkinci operatör
modu motor freni
0264 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri
hızı
0265 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0266 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0268 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri
hızı
0269 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0270 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
Sürüş şalterine
bağlı olarak
Sürüş şalterine
bağlı olarak
ayarlanabilir
Sürüş şalterine
bağlı olarak
Sürüş şalterine
bağlı olarak
ayarlanabilir
11.14 TR
0256 İkinci operatör
modunda
hızlanma
0257 İkinci operatör
modunda
hızlanma
0260 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0261 İkinci operatör
modu motor freni
0264 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri
hızı
0265 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0266 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0268 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri
hızı
0269 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0270 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
Ayar değeri
aralığı
Ayar değeri
aralığı
Standart ayar
değeri
30 - 120
70
2 - 40
35
20 - 50
80
20 - 250
80
0 - 130
(10,50 km/h)
105
0 - 40
(4,0 km/h)
40
0 - 40
(2,5 km/h)
25
0 - 130
(10,50 km/h)
105
0 - 40
(4,0 km/h)
40
0 - 40
(2,5 km/h)
25
Açıklamalar
Sürüş şalterine
bağlı olarak
Sürüş şalterine
bağlı olarak
ayarlanabilir
Sürüş şalterine
bağlı olarak
Sürüş şalterine
bağlı olarak
ayarlanabilir
11.14 TR
No.
Sürüş programı 1 (11.11 sonrası)
73
73
Sürüş programı 2 (10.11 öncesi)
Fonksiyon
Açıklamalar
0-9
6
0-9
6
0-9
5
0-9
5
0-9
8
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
0-9
9
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
No.
74
Fonksiyon
0272 İkinci operatör
modunda hızlanma
0273 İkinci operatör
modunda hızlanma
0276 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0277 İkinci operatör
modu motor freni
0280 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri hızı
0281 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0282 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0284 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri hızı
0285 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0286 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
sabit hız
sabit hız
11.14 TR
0272 İkinci operatör
modunda hızlanma
0273 İkinci operatör
modunda hızlanma
0276 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0277 İkinci operatör
modu motor freni
0280 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri hızı
0281 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0282 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0284 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri hızı
0285 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0286 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
Ayar değeri
Standart
aralığı
ayar değeri
Ayar değeri
Standart
aralığı
ayar değeri
Açıklamalar
0-9
6
0-9
6
0-9
5
0-9
5
0-9
8
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
0-9
9
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
sabit hız
sabit hız
11.14 TR
No.
Sürüş programı 2 (10.11 öncesi)
74
Sürüş programı 2 (11.11 sonrası)
Fonksiyon
Standart ayar
değeri
Açıklamalar
No.
30 - 120
100
2 - 40
35
20 - 250
130
20 - 250
130
0 - 130
(12,5 km/s)
125
Sürüş şalterine
bağlı olarak
0 - 40
(4,0 km/s)
40
Sürüş şalterine
bağlı olarak
0 - 40
(2,5 km/s)
25
0 - 130
(12,5 km/h)
125
Sürüş şalterine
bağlı olarak
0 - 40
(4,0 km/h)
40
Sürüş şalterine
bağlı olarak
0 - 40
(2,5 km/h)
25
Fonksiyon
0272 İkinci operatör
modunda hızlanma
0273 İkinci operatör
modunda hızlanma
0276 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0277 İkinci operatör
modu motor freni
0280 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri hızı
0281 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0282 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0284 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri hızı
0285 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0286 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
ayarlanabilir
ayarlanabilir
11.14 TR
0272 İkinci operatör
modunda hızlanma
0273 İkinci operatör
modunda hızlanma
0276 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0277 İkinci operatör
modu motor freni
0280 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri hızı
0281 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0282 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0284 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri hızı
0285 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0286 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
Ayar değeri
aralığı
Ayar değeri
aralığı
Standart ayar
değeri
Açıklamalar
30 - 120
100
2 - 40
35
20 - 250
130
20 - 250
130
0 - 130
(12,5 km/s)
125
Sürüş şalterine
bağlı olarak
0 - 40
(4,0 km/s)
40
Sürüş şalterine
bağlı olarak
0 - 40
(2,5 km/s)
25
0 - 130
(12,5 km/h)
125
Sürüş şalterine
bağlı olarak
0 - 40
(4,0 km/h)
40
Sürüş şalterine
bağlı olarak
0 - 40
(2,5 km/h)
25
ayarlanabilir
ayarlanabilir
11.14 TR
No.
Sürüş programı 2 (11.11 sonrası)
75
75
Sürüş programı 3 (10.11 öncesi)
Fonksiyon
Açıklamalar
0-9
8
0-9
8
0-9
7
0-9
7
0-9
8
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
0-9
9
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
No.
76
Fonksiyon
0288 İkinci operatör
modunda hızlanma
0289 İkinci operatör
modunda hızlanma
0292 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0293 İkinci operatör
modu motor freni
0296 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri hızı
0297 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0298 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0300 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri hızı
0301 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0302 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
sabit hız
sabit hız
11.14 TR
0288 İkinci operatör
modunda hızlanma
0289 İkinci operatör
modunda hızlanma
0292 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0293 İkinci operatör
modu motor freni
0296 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri hızı
0297 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0298 Tuş üzerinden ileri
sürüşte geçiş hızı
0300 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri hızı
0301 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0302 Tuş üzerinden geri
sürüşte geçiş hızı
Ayar değeri
Standart
aralığı
ayar değeri
Ayar değeri
Standart
aralığı
ayar değeri
Açıklamalar
0-9
8
0-9
8
0-9
7
0-9
7
0-9
8
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
0-9
9
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
5
Sürüş şalterine bağlı
olarak
0-9
3
sabit hız
sabit hız
11.14 TR
No.
Sürüş programı 3 (10.11 öncesi)
76
Sürüş programı 3 (11.11 sonrası)
Fonksiyon
Standart ayar
değeri
30 - 120
110
2 - 40
35
20 - 250
145
20 - 250
145
0 - 130
(12,5 km/h)
125
0 - 40
(4,0 km/h)
40
0 - 40
(2,5 km/h)
25
Açıklamalar
No.
Sürüş şalterine
bağlı olarak
Sürüş şalterine
bağlı olarak
ayarlanabilir
0 - 130
(12,5 km/h)
125
0 - 40
(4,0 km/h)
40
0 - 40
(2,5 km/h)
25
Fonksiyon
0288 İkinci operatör
modunda
hızlanma
0289 İkinci operatör
modunda
hızlanma
0292 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0293 İkinci operatör
modu motor freni
0296 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri
hızı
0297 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0298 Tuş üzerinden
ileri sürüşte geçiş
hızı
0300 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri
hızı
0301 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0302 Tuş üzerinden
geri sürüşte geçiş
hızı
Sürüş şalterine
bağlı olarak
Sürüş şalterine
bağlı olarak
ayarlanabilir
11.14 TR
0288 İkinci operatör
modunda
hızlanma
0289 İkinci operatör
modunda
hızlanma
0292 İkinci operatör
modu motor
frenleme
0293 İkinci operatör
modu motor freni
0296 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum ileri
hızı
0297 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör ileri hızı
0298 Tuş üzerinden
ileri sürüşte geçiş
hızı
0300 Sürüş şalteri
üzerinden
maksimum geri
hızı
0301 Sürüş şalteri
üzerinden ikinci
operatör geri hızı
0302 Tuş üzerinden
geri sürüşte geçiş
hızı
Ayar değeri
aralığı
Ayar değeri
aralığı
Standart ayar
değeri
30 - 120
110
2 - 40
35
20 - 250
145
20 - 250
145
0 - 130
(12,5 km/h)
125
0 - 40
(4,0 km/h)
40
0 - 40
(2,5 km/h)
25
Açıklamalar
Sürüş şalterine
bağlı olarak
Sürüş şalterine
bağlı olarak
ayarlanabilir
0 - 130
(12,5 km/h)
125
0 - 40
(4,0 km/h)
40
0 - 40
(2,5 km/h)
25
Sürüş şalterine
bağlı olarak
Sürüş şalterine
bağlı olarak
ayarlanabilir
11.14 TR
No.
Sürüş programı 3 (11.11 sonrası)
77
77
Akü parametresi (10.11 öncesi)
No.
Fonksiyon
1377 Akü tipi
(Normal/
Yükseltilmiş/Kuru)
1389 Deşarj denetleme
fonksiyonu
Akü parametresi (10.11 öncesi)
Ayar değeri
Standart
Açıklamalar
aralığı
ayar değeri
0-2
1
0 = Normal (ıslak)
No.
1377 Akü tipi
(Normal/
Yükseltilmiş/Kuru)
1 = Gücü arttırılmış
(ıslak)
0 /1
1
2 = Kuru (bakım
gerektirmez)
0 = aktif değil
1 = etkin
1389 Deşarj denetleme
fonksiyonu
Akü parametresi (11.11 sonrası)
No.
Fonksiyon
1377 Akü tipi
(Normal /
Yükseltilmiş / Kuru)
1389 Deşarj denetleme
fonksiyonu
Ayar değer
aralığı
0-2
Standart
Açıklamalar
ayar değeri
1
0 = Normal (ıslak)
No.
1
Fonksiyon
1377 Akü tipi
(Normal /
Yükseltilmiş / Kuru)
1 = Gücü arttırılmış
(ıslak)
0 /1
1
2 = Kuru (bakım
gerektirmez)
0 = aktif değil
1 = etkin
Ayar değer
aralığı
0-2
Standart
Açıklamalar
ayar değeri
1
0 = Normal (ıslak)
1 = Gücü arttırılmış
(ıslak)
2 = Kuru (bakım
gerektirmez)
2 = Kuru (bakım
gerektirmez)
3 = US-tip
(„Flate Plate“)
3 = US-tip
(„Flate Plate“)
4 = US-tip
(„Pallet Pro“)
4 = US-tip
(„Pallet Pro“)
5 = US-tip
(„Tubular Plate“ / kuru
akü)
5 = US-tip
(„Tubular Plate“ / kuru
akü)
7 = Exide GF12 063 Y
(Kuru akü)
0 = aktif değil
1 = etkin
7 = Exide GF12 063 Y
(Kuru akü)
0 = aktif değil
1 = etkin
1389 Deşarj denetleme
fonksiyonu
DİKKAT!
0 /1
1
DİKKAT!
11.14 TR
Akü tipi parametresi
Kullanılan akü, kullanılan şarj cihazı ave akü parametresinin birbirine uygun olmalıdır.
11.14 TR
Akü tipi parametresi
Kullanılan akü, kullanılan şarj cihazı ave akü parametresinin birbirine uygun olmalıdır.
78
Ayar değeri
Standart
Açıklamalar
aralığı
ayar değeri
0-2
1
0 = Normal (ıslak)
Akü parametresi (11.11 sonrası)
1 = Gücü arttırılmış
(ıslak)
0 /1
Fonksiyon
78
7.6
Gösterge cihazı CanDis
7.6
Aygıt şunu gösteriyor:
73
74
75
76
77
78
Aygıt şunu gösteriyor:
73
74
73
75
76
74
77
78
75
76
77
78
Akü şarjı göstergesi (sadece montaj
yükleyicisinde)
Akünün şarj durumunu için LED sütun
"Dikkat" sembolü (sarı),
Akünün şarj edilmesi önerilir
"Durdur" sembolü (kırmızı); Kaldırma
kapatması,
Akünün mutlaka şarj edilmesi gerekir
"T" sembolü işletim esnasında bakım
gerektirmeyen akünün üzerindeki deşarj
denetleyicinin ayarlanmasında meydana
gelir
6 basamaklı LCD gösterge:
– İşletim saatleri
– Parametre girişi ve değişiklikler
– Olay mesajları
73
74
75
76
77
78
Şarj durumu göstergesi
Şarj durumu göstergesi
Şarj durumu sekiz LED sütun ile gösterilir.
Şarj durumu sekiz LED sütun ile gösterilir.
Sekiz yanan LED sütun, tam olarak dolu bir aküyü gösterir. Bir yanan LED sütun,
neredeyse tam olarak boş bir aküyü gösterir.
Sekiz yanan LED sütun, tam olarak dolu bir aküyü gösterir. Bir yanan LED sütun,
neredeyse tam olarak boş bir aküyü gösterir.
"Dikkat” (75) sembolü yanıp sönmeye başladığında, akünün şarj edilmesi önerilir.
"Dikkat” (75) sembolü yanıp sönmeye başladığında, akünün şarj edilmesi önerilir.
"Dikkat" (75) sembolü sürekli olarak yandığında, akü şarj edilmelidir.
"Dikkat" (75) sembolü sürekli olarak yandığında, akü şarj edilmelidir.
"Durdur" (76) sembolü sürekli olarak yandığında, akü hemen şarj edilmelidir.
Etkinleştirilmiş ise, bu durumda deşarj denetçisi fonksiyonu tetiklenir, (bkz. "Deşarj
denetçisi fonksiyonu" sayfa 80).
"Durdur" (76) sembolü sürekli olarak yandığında, akü hemen şarj edilmelidir.
Etkinleştirilmiş ise, bu durumda deşarj denetçisi fonksiyonu tetiklenir, (bkz. "Deşarj
denetçisi fonksiyonu" sayfa 80).
Z
Hangi şarj durumundan itibaren "Dikkat” (75) ve "Durdur” (76) sembollerinin
yanmaya başladığı, akü tipine göre değişir.
11.14 TR
Hangi şarj durumundan itibaren "Dikkat” (75) ve "Durdur” (76) sembollerinin
yanmaya başladığı, akü tipine göre değişir.
11.14 TR
Z
Akü şarjı göstergesi (sadece montaj
yükleyicisinde)
Akünün şarj durumunu için LED sütun
"Dikkat" sembolü (sarı),
Akünün şarj edilmesi önerilir
"Durdur" sembolü (kırmızı); Kaldırma
kapatması,
Akünün mutlaka şarj edilmesi gerekir
"T" sembolü işletim esnasında bakım
gerektirmeyen akünün üzerindeki deşarj
denetleyicinin ayarlanmasında meydana
gelir
6 basamaklı LCD gösterge:
– İşletim saatleri
– Parametre girişi ve değişiklikler
– Olay mesajları
Gösterge cihazı CanDis
79
79
7.6.1 Deşarj denetçisi fonksiyonu
"Durdur“ (76) sembolü yandığında, deşarj sınırına
ulaşılmış demektir. Deşarj denetçisi fonksiyonu
etkinleştirildiğinde kaldırma hareketleri kapatılır.
Sürüş ve indirme işlemi halen gerçekleştirilebilir.
Kaldırma hareketlerinin yeniden etkinleşmesi için
akünün %70 şarj edilmiş olması gerekmektedir.
7.6.1 Deşarj denetçisi fonksiyonu
73
"Durdur“ (76) sembolü yandığında, deşarj sınırına
ulaşılmış demektir. Deşarj denetçisi fonksiyonu
etkinleştirildiğinde kaldırma hareketleri kapatılır.
Sürüş ve indirme işlemi halen gerçekleştirilebilir.
74
75
76
77
78
Kaldırma hareketlerinin yeniden etkinleşmesi için
akünün %70 şarj edilmiş olması gerekmektedir.
7.6.2 İşletim saatleri göstergesi
Z
Bakım gerektirmeyen akülerde sembol "T” (77) işletim saatleri göstergesinde
görüntülenir.
Z
Arıza giderme önlemleri, (bkz. "Arıza yardımı" sayfa 57).
78
Bakım gerektirmeyen akülerde sembol "T” (77) işletim saatleri göstergesinde
görüntülenir.
Arıza giderme önlemleri, (bkz. "Arıza yardımı" sayfa 57).
7.6.4 Açma testi
İstif aracı çalışmaya hazır duruma getirildikten sonra aşağıdaki gösterge görüntülenir:
İstif aracı çalışmaya hazır duruma getirildikten sonra aşağıdaki gösterge görüntülenir:
– gösterge cihazı yazılım sürümü kısa bir süre için yanıp söner
– İşletim saatleri
– Akünün şarj seviyesi
– gösterge cihazı yazılım sürümü kısa bir süre için yanıp söner
– İşletim saatleri
– Akünün şarj seviyesi
ISM giriş modülü (o)
7.7
Z
ISM giriş modülü (o)
ISM giriş modülü ya da Can Code donanımında, bakınız “ISM erişim modülü”
kullanım kılavuzu.
11.14 TR
ISM giriş modülü ya da Can Code donanımında, bakınız “ISM erişim modülü”
kullanım kılavuzu.
11.14 TR
80
77
İşletim saatleri göstergesi ayrıca olay mesajlarının gösterilmesi için kullanılır. Olay
mesajları, işletim saatleri göstergesinin üzerini örter. Olay mesajları "E" ile başlar ve
dört basamaklı olay numarası ile devam eder.
Arıza mevcut olduğu sürece olay mesajı görüntülenir. Birden fazla olay mesajı
mevcut ise, bunlar arka arkaya görüntülenir. Olay mesajlarının çoğu bir acil
durdurmayı tetikler.
7.6.4 Açma testi
Z
76
7.6.3 Olay mesajları
İşletim saatleri göstergesi ayrıca olay mesajlarının gösterilmesi için kullanılır. Olay
mesajları, işletim saatleri göstergesinin üzerini örter. Olay mesajları "E" ile başlar ve
dört basamaklı olay numarası ile devam eder.
Arıza mevcut olduğu sürece olay mesajı görüntülenir. Birden fazla olay mesajı
mevcut ise, bunlar arka arkaya görüntülenir. Olay mesajlarının çoğu bir acil
durdurmayı tetikler.
7.7
75
İşletim saatlerinin gösterge aralığı 0,0 ve
99.999,0 saat arasındadır. (78) göstergesinin arkası
aydınlatılmıştır.
7.6.3 Olay mesajları
Z
74
7.6.2 İşletim saatleri göstergesi
İşletim saatlerinin gösterge aralığı 0,0 ve
99.999,0 saat arasındadır. (78) göstergesinin arkası
aydınlatılmıştır.
Z
73
80
F İstif Aracının Bakımı
F İstif Aracının Bakımı
1
1
İşletme Güvenliği ve Çevre Korunması
Bu bölümde açıklanan kontroller ve bakım çalışmaları, bakım kontrol listelerinde
belirtilen aralıklarla yapılmalıdır.
İşletme Güvenliği ve Çevre Korunması
Bu bölümde açıklanan kontroller ve bakım çalışmaları, bakım kontrol listelerinde
belirtilen aralıklarla yapılmalıdır.
UYARI!
UYARI!
Kaza ve parçanın hasar görme tehlikesi
İstifleme aracında herhangi bir değişiklik - özellikle emniyet tertibatlarında - yapılması
yasaktır. İstifleme aracının çalışma hızları kesinlikle büyük hızlara göre
değiştirilmemelidir.
Kaza ve parçanın hasar görme tehlikesi
İstifleme aracında herhangi bir değişiklik - özellikle emniyet tertibatlarında - yapılması
yasaktır. İstifleme aracının çalışma hızları kesinlikle büyük hızlara göre
değiştirilmemelidir.
NOT
NOT
Sadece orijinal parçalar kalite kontrolü altındadır. Güvenli ve güvenilir bir çalışma için
sadece üreticinin yedek parçalarını kullanınız.
Güvenlik nedenlerinden dolayı kumanda ve IF anten sensörleri gibi bileşenlerin istif
aracına kurulduğu bilgisayar bölümüne sadece istif aracına özel üreticiler onaylanır.
Bu bileşenler (bilgisayar, kumandalar, IF sensörleri (antenleri) bunun için aynı yapı
sırasında olan istif araçlarının aynı parçalarıyla değiştirilebilir.
11.14 TR
11.14 TR
Sadece orijinal parçalar kalite kontrolü altındadır. Güvenli ve güvenilir bir çalışma için
sadece üreticinin yedek parçalarını kullanınız.
Güvenlik nedenlerinden dolayı kumanda ve IF anten sensörleri gibi bileşenlerin istif
aracına kurulduğu bilgisayar bölümüne sadece istif aracına özel üreticiler onaylanır.
Bu bileşenler (bilgisayar, kumandalar, IF sensörleri (antenleri) bunun için aynı yapı
sırasında olan istif araçlarının aynı parçalarıyla değiştirilebilir.
81
81
Bakım İçin Güvenlik Kuralları
2
Bakım elemanları
Bakım elemanları
İstif aracının bakım ve kurulum çalışmaları, bu iş için üretici müşteri hizmetleri
tarafından eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, yetkili üretici
servisi ile bir bakım sözleşmesi yapmanızı önermekteyiz.
İstif aracının bakım ve kurulum çalışmaları, bu iş için üretici müşteri hizmetleri
tarafından eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, yetkili üretici
servisi ile bir bakım sözleşmesi yapmanızı önermekteyiz.
Kaldırma ve alttan destekleme
Kaldırma ve alttan destekleme
UYARI!
UYARI!
İstif aracının güvenli şekilde kaldırılması ve bloke edilmesi
Forklifti kaldırmak için kullanılacak halatlar veya zincirler sadece bu iş için öngörülen
yerlere bağlanmalıdır.
Kaldırılan yük alma malzemesinin veya kaldırılmış kabinin altında yapılan çalışmalar
sadece, yeterli güçte zincirler veya emniyet saplamaları ile güvenlik oluşturulduğunda
uygulanabilir.
İstif aracını emniyetli bir şekilde kaldırmak ve bloke etmek için şu şekilde hareket
edilmelidir:
Forklifti sadece düz zeminde sehpaya alın ve istem dışı hareketlere karşı emniyete
alın.
Sadece yeterli taşıma gücüne sahip krikolar kullanılmalıdır. Sehpaya alma işlemi
esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ahşap takozlar) desteklenerek kayması
veya devrilmesi önlenmelidir.
İstif aracını kaldırmak için kullanılacak halatlar veya zincirler sadece bu iş için
öngörülen yerlere bağlanmalıdır, (bkz. "Taşıma ve ilk çalıştırma" sayfa 27).
Sehpaya alma işlemi esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ahşap takozlar)
desteklenerek kayması veya devrilmesi önlenmelidir.
İstif aracının güvenli şekilde kaldırılması ve bloke edilmesi
Forklifti kaldırmak için kullanılacak halatlar veya zincirler sadece bu iş için öngörülen
yerlere bağlanmalıdır.
Kaldırılan yük alma malzemesinin veya kaldırılmış kabinin altında yapılan çalışmalar
sadece, yeterli güçte zincirler veya emniyet saplamaları ile güvenlik oluşturulduğunda
uygulanabilir.
İstif aracını emniyetli bir şekilde kaldırmak ve bloke etmek için şu şekilde hareket
edilmelidir:
Forklifti sadece düz zeminde sehpaya alın ve istem dışı hareketlere karşı emniyete
alın.
Sadece yeterli taşıma gücüne sahip krikolar kullanılmalıdır. Sehpaya alma işlemi
esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ahşap takozlar) desteklenerek kayması
veya devrilmesi önlenmelidir.
İstif aracını kaldırmak için kullanılacak halatlar veya zincirler sadece bu iş için
öngörülen yerlere bağlanmalıdır, (bkz. "Taşıma ve ilk çalıştırma" sayfa 27).
Sehpaya alma işlemi esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ahşap takozlar)
desteklenerek kayması veya devrilmesi önlenmelidir.
Temizlik çalışmaları
Temizlik çalışmaları
DİKKAT!
DİKKAT!
Yanma tehlikesi
İstif aracı kesinlikle tutuşabilir maddelerle temizlenmemelidir.
Temizlik çalışmalarına başlamadan önce akü bağlantısını akırın (akü soketini
çıkartın).
Temizlik çalışmalarına başlamadan önce tüm emniyet tedbirleri alınmalı ve kıvılcım
oluşması (örn. kısa devre) önlenmelidir.
Yanma tehlikesi
İstif aracı kesinlikle tutuşabilir maddelerle temizlenmemelidir.
Temizlik çalışmalarına başlamadan önce akü bağlantısını akırın (akü soketini
çıkartın).
Temizlik çalışmalarına başlamadan önce tüm emniyet tedbirleri alınmalı ve kıvılcım
oluşması (örn. kısa devre) önlenmelidir.
DİKKAT!
DİKKAT!
Elektrik sisteminde hasar olma tehlikesi
Elektrik sistemi parçalarının su ile temizlenmesi halinde elektrik sisteminde hasar
oluşabilir. Elektrik sisteminin su ile temizlenmesi yasaktır.
Elektrik sistemini su ile temizlemeyin.
Elektrik sistemini hafif oranda vakumlu veya basınçlı havayla (su ayrıştırıcı
kompresör kullanın) ve yarı iletken, antistatik uç ile temizleyin.
11.14 TR
Elektrik sisteminde hasar olma tehlikesi
Elektrik sistemi parçalarının su ile temizlenmesi halinde elektrik sisteminde hasar
oluşabilir. Elektrik sisteminin su ile temizlenmesi yasaktır.
Elektrik sistemini su ile temizlemeyin.
Elektrik sistemini hafif oranda vakumlu veya basınçlı havayla (su ayrıştırıcı
kompresör kullanın) ve yarı iletken, antistatik uç ile temizleyin.
82
Bakım İçin Güvenlik Kuralları
82
11.14 TR
2
DİKKAT!
DİKKAT!
İstif aracının temizlenmesi sırasında parçalarda hasar oluşma tehlikesi
İstif aracı su püskürterek veya yüksek basınçlı temizleyicilerle yıkanmadan önce,
elektrikli ve elektronik yapı parçalarının üzerleri örtülerek ıslanmaları önlenmelidir.
Buhar püskürterek temizlenmesine izin verilmez.
Z
İstif aracının temizlenmesi sırasında parçalarda hasar oluşma tehlikesi
İstif aracı su püskürterek veya yüksek basınçlı temizleyicilerle yıkanmadan önce,
elektrikli ve elektronik yapı parçalarının üzerleri örtülerek ıslanmaları önlenmelidir.
Buhar püskürterek temizlenmesine izin verilmez.
Z
Temizlikten sonra bölüm "temizlik veya bakım çalışmasından sonra istif aracının
yeniden çalıştırılması" anlatılan çalışmaları uygulayın ((bkz. "Bakım ve onarım
çalışmalarından sonra istif aracının yeniden çalıştırılması" sayfa 103)).
Elektrik sisteminde yapılacak çalışmalar
Temizlikten sonra bölüm "temizlik veya bakım çalışmasından sonra istif aracının
yeniden çalıştırılması" anlatılan çalışmaları uygulayın ((bkz. "Bakım ve onarım
çalışmalarından sonra istif aracının yeniden çalıştırılması" sayfa 103)).
Elektrik sisteminde yapılacak çalışmalar
UYARI!
UYARI!
Kaza tehlikesi
 Elektrik sisteminde sadece, elektroteknik konusunda eğitim almış uzman
elemanlar çalışma yapabilir.
Çalışmaya başlamadan önce, bir elektrik kazasının önlenmesi için gerekli her türlü
önlem alınmalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce akü bağlantısını akırın (akü soketini çıkartın).
Kaza tehlikesi
 Elektrik sisteminde sadece, elektroteknik konusunda eğitim almış uzman
elemanlar çalışma yapabilir.
Çalışmaya başlamadan önce, bir elektrik kazasının önlenmesi için gerekli her türlü
önlem alınmalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce akü bağlantısını akırın (akü soketini çıkartın).
UYARI!
UYARI!
Elektrik akımı nedeniyle kaza tehlikesi
Elektrik sisteminde sadece gerilim olmadığı taktirde çalışma yapılabilir. Elektrik
sisteminde bakım çalışmalarına başlamadan önce:
İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin ((bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47)).
ACİL KAPATMA şalterine basın.
 Akü bağlantısını ayırın (akü soketini çıkartın).
Küpeler, metal bilezikler vs. elektrik parçalarında çalışma yapmadan önce
çıkartılmalıdır.
Elektrik akımı nedeniyle kaza tehlikesi
Elektrik sisteminde sadece gerilim olmadığı taktirde çalışma yapılabilir. Elektrik
sisteminde bakım çalışmalarına başlamadan önce:
İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin ((bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47)).
ACİL KAPATMA şalterine basın.
 Akü bağlantısını ayırın (akü soketini çıkartın).
Küpeler, metal bilezikler vs. elektrik parçalarında çalışma yapmadan önce
çıkartılmalıdır.
Kullanılmış malzemelr ve eski parçalar
Kullanılmış malzemelr ve eski parçalar
DİKKAT!
DİKKAT!
Kullanılmış malzemeler ve eski parçalar çevreye zararlıdır
Eski parçalar ve değiştirilen işletme sıvıları kurallara ve geçerli çevre koruma
yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yağ değişimi için, bu iş için özel
olarak eğitilmiş, üretici müşteri yetklisi sizin için hazır bulunmaktadır.
Bu maddelerle çalışma yaparken, güvenlik talimatlarını dikkate alın.
Kullanılmış malzemeler ve eski parçalar çevreye zararlıdır
Eski parçalar ve değiştirilen işletme sıvıları kurallara ve geçerli çevre koruma
yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yağ değişimi için, bu iş için özel
olarak eğitilmiş, üretici müşteri yetklisi sizin için hazır bulunmaktadır.
Bu maddelerle çalışma yaparken, güvenlik talimatlarını dikkate alın.
11.14 TR
Kaynak çalışmaları
Kaynak çalışmalarını uygulamadan önce elektrik ve elektronik bileşenlerini hasar
görmemeleri için istif aracından sökün.
11.14 TR
Kaynak çalışmaları
Kaynak çalışmalarını uygulamadan önce elektrik ve elektronik bileşenlerini hasar
görmemeleri için istif aracından sökün.
83
83
Ayar değerleri
Ayar değerleri
Onarım çalışmalarında ve hidrolik, elektrikli ve/veya elektronik komponentler
değiştirilirken, araca özgü ayar değerleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Onarım çalışmalarında ve hidrolik, elektrikli ve/veya elektronik komponentler
değiştirilirken, araca özgü ayar değerleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Tekerlekler
Tekerlekler
UYARI!
UYARI!
Üretici özelliklerine uymayan tekerlerin kullanılması halinde kaza tehlikesi
İstif aracının devrilmeye karşı sağlamlığı ve sürüş davranışı lastiklerin kalitesine
bağlıdır.
Aşınma eşit oranda olmadığı taktirde, istif aracının dengesi kaybolur ve fren mesafesi
artar.
Tekerlerin değişiminde, forkliftin eğik durmadığından emin olun.
Tekerleri her zaman çift olarak, yani sol ve sağ tekeri aynı anda değiştirin.
Z
Üretici özelliklerine uymayan tekerlerin kullanılması halinde kaza tehlikesi
İstif aracının devrilmeye karşı sağlamlığı ve sürüş davranışı lastiklerin kalitesine
bağlıdır.
Aşınma eşit oranda olmadığı taktirde, istif aracının dengesi kaybolur ve fren mesafesi
artar.
Tekerlerin değişiminde, forkliftin eğik durmadığından emin olun.
Tekerleri her zaman çift olarak, yani sol ve sağ tekeri aynı anda değiştirin.
Z
Fabrika tarafından monte edilen tekerlekler değiştirilirken sadece üretici tarafından
sunulan orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Aksi takdirde üretici özelliklerinde
belirtilen değerlere uyulamaz.
Hidrolik hortum hatları
Hidrolik hortum hatları
UYARI!
UYARI!
Hidrolik sistemlerin sızdırması nedeniyle kaza tehlikesi
Sızdıran ve bozuk hidrolik hattından hidrolik yağı sızabilir.
Tespit edilen eksiklikler durumunda derhal yetkililere haber verilmelidir.
Arızalı istif aracını işaretleyin ve kullanmayın.
Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra istif aracı yeniden
çalıştırılabilir.
Sızan hidrolik yağı hemen uygun bir bağlayıcı madde ile temizleyin.
Bağlayıcı madde ve işletim malzemelerinden oluşan karışım talimatlara uygun bir
şekilde imha edilmelidir.
Hidrolik sistemlerin sızdırması nedeniyle kaza tehlikesi
Sızdıran ve bozuk hidrolik hattından hidrolik yağı sızabilir.
Tespit edilen eksiklikler durumunda derhal yetkililere haber verilmelidir.
Arızalı istif aracını işaretleyin ve kullanmayın.
Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra istif aracı yeniden
çalıştırılabilir.
Sızan hidrolik yağı hemen uygun bir bağlayıcı madde ile temizleyin.
Bağlayıcı madde ve işletim malzemelerinden oluşan karışım talimatlara uygun bir
şekilde imha edilmelidir.
UYARI!
UYARI!
11.14 TR
Arızalı hidrolik hortumlar nedeniyle yaralanma ve enfeksiyon tehlikesi
Basınç altında olan hidrolik yağı ince deliklerden ya da kılcal çatlaklardan hidrolik
hortumlarına sızabilir. Çatlak olan hidrolik hortumlar işletim sırasında patlayabilir.
Forklift yakınında bulunan insanlar sızan hidrolik yağından yaralanabilir.
Yaralanma durumlarında derhal bir doktora başvurulmalıdır.
Basınç altında olan hidrolik hortumlarına dokunulmamalıdır.
Tespit edilen hatalar, anında amire bildirilmelidir.
Arızalı forklift işaretlenip durdurulmalıdır.
Forklift ancak hasar tespit edilip ve arıza ortadan kaldırıldıktan sonra işletime
alınmalıdır.
11.14 TR
Arızalı hidrolik hortumlar nedeniyle yaralanma ve enfeksiyon tehlikesi
Basınç altında olan hidrolik yağı ince deliklerden ya da kılcal çatlaklardan hidrolik
hortumlarına sızabilir. Çatlak olan hidrolik hortumlar işletim sırasında patlayabilir.
Forklift yakınında bulunan insanlar sızan hidrolik yağından yaralanabilir.
Yaralanma durumlarında derhal bir doktora başvurulmalıdır.
Basınç altında olan hidrolik hortumlarına dokunulmamalıdır.
Tespit edilen hatalar, anında amire bildirilmelidir.
Arızalı forklift işaretlenip durdurulmalıdır.
Forklift ancak hasar tespit edilip ve arıza ortadan kaldırıldıktan sonra işletime
alınmalıdır.
84
Fabrika tarafından monte edilen tekerlekler değiştirilirken sadece üretici tarafından
sunulan orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Aksi takdirde üretici özelliklerinde
belirtilen değerlere uyulamaz.
84
NOT
NOT
Hidrolik hortumların kontrolü ve değiştirilmesi
Hidrolik hortumlarda eskimeden dolayı çatlaklar oluşabilir ve düzenli aralıklarla
kontrol edilmelidir. Forkliftlerin kullanım koşulları hidrolik hortumların eskimesine dair
ciddi etkiler yaratır.
Hidrolik hortumlar yılda en az 1 defa kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
Aşırı kullanım koşulları söz konusu olduğunda kontrol aralıkları ona uygun şekilde
kısaltılmalıdır.
Normal kullanım koşullarında hidrolik hortumlarının önleyici değişimi 6 yıllar sonra
tavsiye edilir. Tehlikesiz uzun süreli bir kullanım için işleten kişi risk değerlendirmesi
yürütmelidir. Bunun sonucunda elde edilen önlemlere uyulmalı ve kontrol aralıkları
ona uygun şekilde kısaltılmalıdır.
11.14 TR
11.14 TR
Hidrolik hortumların kontrolü ve değiştirilmesi
Hidrolik hortumlarda eskimeden dolayı çatlaklar oluşabilir ve düzenli aralıklarla
kontrol edilmelidir. Forkliftlerin kullanım koşulları hidrolik hortumların eskimesine dair
ciddi etkiler yaratır.
Hidrolik hortumlar yılda en az 1 defa kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
Aşırı kullanım koşulları söz konusu olduğunda kontrol aralıkları ona uygun şekilde
kısaltılmalıdır.
Normal kullanım koşullarında hidrolik hortumlarının önleyici değişimi 6 yıllar sonra
tavsiye edilir. Tehlikesiz uzun süreli bir kullanım için işleten kişi risk değerlendirmesi
yürütmelidir. Bunun sonucunda elde edilen önlemlere uyulmalı ve kontrol aralıkları
ona uygun şekilde kısaltılmalıdır.
85
85
3
Bakım ve Kontrol
3
Bakım ve Kontrol
İstif aracının güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı ve kaliteli bir bakım
şarttır. Periyodik bakım çalışmalarının ihmal edilmesi istif aracının arızalanmasına ve
ayrıca işletme ve personel için tehlike kaynağı oluşmasına sebep olur.
İstif aracının güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı ve kaliteli bir bakım
şarttır. Periyodik bakım çalışmalarının ihmal edilmesi istif aracının arızalanmasına ve
ayrıca işletme ve personel için tehlike kaynağı oluşmasına sebep olur.
UYARI!
Z
UYARI!
Bir taşıma aracının kapsamlı kullanma koşulları bakım parçalarının aşınmasına
oldukça etkisi vardır.
Jungheinrich müşteri danışmanı olarak önerimiz, aşınma hasrlarını tamamen ortadan
kaldırmak adına bir analiz ve buna uyumlu bir bakım aralığını hazırlamanızdır.
Buradaki bakım aralıkları sadece tek vardiya ve normal çalışma koşulları için
verilmiştir. Çok tozlu, aşırı sıcaklık değişimi gibi zor şartlar altında veya birden fazla
vardiyada kullanıldığında daha sık bakım yapılmalıdır.
Bir taşıma aracının kapsamlı kullanma koşulları bakım parçalarının aşınmasına
oldukça etkisi vardır.
Jungheinrich müşteri danışmanı olarak önerimiz, aşınma hasrlarını tamamen ortadan
kaldırmak adına bir analiz ve buna uyumlu bir bakım aralığını hazırlamanızdır.
Buradaki bakım aralıkları sadece tek vardiya ve normal çalışma koşulları için
verilmiştir. Çok tozlu, aşırı sıcaklık değişimi gibi zor şartlar altında veya birden fazla
vardiyada kullanıldığında daha sık bakım yapılmalıdır.
Aşağıdaki Bakım Kontrol Listesi'nde yapılacak çalışmalar ve bu çalışmaların ne
zaman yapılması gerektiği verilmektedir. Bakım aralıklarının tanımlanması:
Aşağıdaki Bakım Kontrol Listesi'nde yapılacak çalışmalar ve bu çalışmaların ne
zaman yapılması gerektiği verilmektedir. Bakım aralıklarının tanımlanması:
W
A
B
C
t
=
=
=
=
=
Her 50 çalışma saatinden sonra, fakat en az haftada bir kez
Her 500 çalışma saatinde bir
Her 1000 çalışma saatinde bir ya da en az yılda bir kez
Her 2000 çalışma saatinde bir ya da en az yılda bir kez
Standart bakım aralığı
W
A
B
C
t
=
=
=
=
=
Her 50 çalışma saatinden sonra, fakat en az haftada bir kez
Her 500 çalışma saatinde bir
Her 1000 çalışma saatinde bir ya da en az yılda bir kez
Her 2000 çalışma saatinde bir ya da en az yılda bir kez
Standart bakım aralığı
k
=
Soğuk hava deposu bakım aralığı (Standart bakım aralığına tamamlayıcı
olarak)
k
=
Soğuk hava deposu bakım aralığı (Standart bakım aralığına tamamlayıcı
olarak)
Z
Bakım periyotları W, işletmeci tarafından uygulanmalıdır.
86
11.14 TR
Forkliftin kalkış safhasında - yaklaşık 100 çalışma saatinden sonra - operatör
tarafından somunların ve saplamaların bir kontrolü yapılmalı ve gerektiğinde sıkılarak
sağlanmalıdır.
11.14 TR
Forkliftin kalkış safhasında - yaklaşık 100 çalışma saatinden sonra - operatör
tarafından somunların ve saplamaların bir kontrolü yapılmalı ve gerektiğinde sıkılarak
sağlanmalıdır.
Bakım periyotları W, işletmeci tarafından uygulanmalıdır.
86
4
Bakım kontrol listesi
4
Bakım kontrol listesi
4.1
İşletmeci
4.1
İşletmeci
4.1.1 Standart donanım
4.1.1 Standart donanım
Frenler
1 Frenlerin fonksiyonunu kontrol edin.
2 Manyetik frenin hava boşluğunu kontrol edin.
W A B C
t
k
Frenler
1 Frenlerin fonksiyonunu kontrol edin.
2 Manyetik frenin hava boşluğunu kontrol edin.
W A B C
t
k
Elektrik
1 İkaz ve emniyet tertibatlarını kullanım kılavuzuna göre kontrol edin.
2 ACİL KAPATMA şalterinin fonksiyonunu kontrol edin.
W A B C
t
t
Elektrik
1 İkaz ve emniyet tertibatlarını kullanım kılavuzuna göre kontrol edin.
2 ACİL KAPATMA şalterinin fonksiyonunu kontrol edin.
W A B C
t
t
Enerji beslemesi
1 Akü ve akü bileşenlerini kontrol edin.
Akü kablosunun bağlantılarını sabit yerleşim açısından kontrol edin,
2
gerektiğinde kutupları gresleyin.
Akü soketini hasarlar, fonksiyon ve sabit yerleşim açısından kontrol
3
edin.
W A B C
t
Enerji beslemesi
1 Akü ve akü bileşenlerini kontrol edin.
Akü kablosunun bağlantılarını sabit yerleşim açısından kontrol edin,
2
gerektiğinde kutupları gresleyin.
Akü soketini hasarlar, fonksiyon ve sabit yerleşim açısından kontrol
3
edin.
W A B C
t
Sürüş
1 Tekerleklerde aşınma ve hasar kontrolü yapın.
W A B C
t
Sürüş
1 Tekerleklerde aşınma ve hasar kontrolü yapın.
W A B C
t
Şasi ve yapı
1 Kapılar ve/veya koruyucu başlık kontrolünü yapın.
2 Bilgi plakalarının eksiksiz ve okunabilir olup olmadığını kontrol edin.
W A B C
t
t
Şasi ve yapı
1 Kapılar ve/veya koruyucu başlık kontrolünü yapın.
2 Bilgi plakalarının eksiksiz ve okunabilir olup olmadığını kontrol edin.
W A B C
t
t
Hid. Hareketler
Çatal kollarında ve yük alma tertibatında aşınma ve hasar kontrolü
1
yapın.
2 Hidrolik sistemin fonksiyonunu kontrol edin.
3 Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.
W A B C
Hid. Hareketler
Çatal kollarında ve yük alma tertibatında aşınma ve hasar kontrolü
1
yapın.
2 Hidrolik sistemin fonksiyonunu kontrol edin.
3 Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.
W A B C
t
t
t
t
t
4.1.2 Ek donanım
t
t
t
t
4.1.2 Ek donanım
Katlanır sürücü koltuğu
Katlanır sürücü koltuğu
W A B C
Şasi ve yapı
Sürücü koltuğunu, arka destekleri ve sürücü yeri dolgularını
1
fonksiyon ve hasar açısından kontrol edin.
W A B C
t
11.14 TR
t
11.14 TR
Şasi ve yapı
Sürücü koltuğunu, arka destekleri ve sürücü yeri dolgularını
1
fonksiyon ve hasar açısından kontrol edin.
t
87
87
Ek donanımlar
Şasi ve yapı
Ayna, eşya gözü, tutunma kolları, cam sileceği ve cam yıkama
1 sistemi vs. gibi ek donanımları fonksiyon ve hasarlar açısından
kontrol edin.
t
88
W A B C
t
11.14 TR
W A B C
11.14 TR
Şasi ve yapı
Ayna, eşya gözü, tutunma kolları, cam sileceği ve cam yıkama
1 sistemi vs. gibi ek donanımları fonksiyon ve hasarlar açısından
kontrol edin.
Ek donanımlar
88
4.2
Müşteri hizmetleri
4.2
4.2.1 Standart donanım
Frenler
1 Frenlerin fonksiyonunu kontrol edin.
2 Manyetik frenin hava boşluğunu kontrol edin.
Müşteri hizmetleri
4.2.1 Standart donanım
W A B C
t
t
Frenler
1 Frenlerin fonksiyonunu kontrol edin.
2 Manyetik frenin hava boşluğunu kontrol edin.
W A B C
t
t
Elektrik
W A B C
1 Göstergelerin ve kumanda elemanlarının fonksiyonunu kontrol edin.
t
2 İkaz ve emniyet tertibatlarını kullanım kılavuzuna göre kontrol edin.
t
3 Sigorta değerlerinin doğru olduğunu kontrol edin.
t
Elektrikli kablo donanımını hasar [izolasyon hasarları, bağlantılar]
4 bakımından kontrol edin. Kabloların bağlantılara sıkıca takıldığını
t
kontrol edin.
5 Mikroşalterin fonksiyonunu kontrol edin, gerektiğinde ayarlayın.
t
6 Şalter korumasını ve/veya röleleri kontrol edin.
t
7 Şasi bağlantısı kontrolü uygulayın.
t
8 Kablo- ve motor tespitini kontrol edin.
t
Kömür fırçalarını kontrol edin, gerekirse yenileri ile değiştirin. Uyarı:
9
t
Kömür fırçalarını değiştirirken motoru basınçlı hava ile temizleyin.
10 ACİL KAPATMA şalterinin fonksiyonunu kontrol edin.
t
Elektrik
W A B C
1 Göstergelerin ve kumanda elemanlarının fonksiyonunu kontrol edin.
t
2 İkaz ve emniyet tertibatlarını kullanım kılavuzuna göre kontrol edin.
t
3 Sigorta değerlerinin doğru olduğunu kontrol edin.
t
Elektrikli kablo donanımını hasar [izolasyon hasarları, bağlantılar]
4 bakımından kontrol edin. Kabloların bağlantılara sıkıca takıldığını
t
kontrol edin.
5 Mikroşalterin fonksiyonunu kontrol edin, gerektiğinde ayarlayın.
t
6 Şalter korumasını ve/veya röleleri kontrol edin.
t
7 Şasi bağlantısı kontrolü uygulayın.
t
8 Kablo- ve motor tespitini kontrol edin.
t
Kömür fırçalarını kontrol edin, gerekirse yenileri ile değiştirin. Uyarı:
9
t
Kömür fırçalarını değiştirirken motoru basınçlı hava ile temizleyin.
10 ACİL KAPATMA şalterinin fonksiyonunu kontrol edin.
t
Enerji beslemesi
W A B C
1 Akü ve akü bileşenlerini kontrol edin.
t
Akü kablosunun bağlantılarını sabit yerleşim açısından kontrol edin,
2
t
gerektiğinde kutupları gresleyin.
3 Akünün asit yoğunluğunu ve gerilimini kontrol edin.
t
Akü soketini hasarlar, fonksiyon ve sabit yerleşim açısından kontrol
4
t
edin.
Enerji beslemesi
W A B C
1 Akü ve akü bileşenlerini kontrol edin.
t
Akü kablosunun bağlantılarını sabit yerleşim açısından kontrol edin,
2
t
gerektiğinde kutupları gresleyin.
3 Akünün asit yoğunluğunu ve gerilimini kontrol edin.
t
Akü soketini hasarlar, fonksiyon ve sabit yerleşim açısından kontrol
4
t
edin.
Sürüş
1 Şanzımanda ses ve sızıntı kontrolü yapın
Şanzıman yağ seviyesini veya şanzımanın yağ dolum seviyesini
2
kontrol edin, gerektiğinde tamamlayın.
3 Tekerlek yatağını ve tekerin bağlantısını kontrol edin.
4 Tekerleklerde aşınma ve hasar kontrolü yapın.
5 Emniyet butonunun fonksiyonunu kontrol edin.
6 Algılama modunun fonksiyonunu kontrol edin.
7 Uyarı: Şanzıman yağını 10000 işletim saatinden sonra değiştirin.
Sürüş
1 Şanzımanda ses ve sızıntı kontrolü yapın
Şanzıman yağ seviyesini veya şanzımanın yağ dolum seviyesini
2
kontrol edin, gerektiğinde tamamlayın.
3 Tekerlek yatağını ve tekerin bağlantısını kontrol edin.
4 Tekerleklerde aşınma ve hasar kontrolü yapın.
5 Emniyet butonunun fonksiyonunu kontrol edin.
6 Algılama modunun fonksiyonunu kontrol edin.
7 Uyarı: Şanzıman yağını 10000 işletim saatinden sonra değiştirin.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
11.14 TR
11.14 TR
t
t
t
t
W A B C
t
89
89
Şasi ve yapı
1 Bilgi plakalarının eksiksiz ve okunabilir olup olmadığını kontrol edin.
2 Şasi ve vida bağlantılarını hasarlara karşı kontrol edin.
3 Durma platformunda işlev ve hasar kontrolü yapın.
4 Kapılar ve/veya koruyucu başlık kontrolünü yapın.
5 Kaldırılabilir platformu fonksiyon ve hasar açısından kontrol edin.
Durma ve basamak alanlarını kaymaya karşı emniyetli olması ve
6
hasar açısından kontrol edin.
Arka destekleri ve/veya sürücü yeri dolgularını fonksiyon ve hasar
7
açısından kontrol edin.
W A B C
t
t
t
t
t
Şasi ve yapı
1 Bilgi plakalarının eksiksiz ve okunabilir olup olmadığını kontrol edin.
2 Şasi ve vida bağlantılarını hasarlara karşı kontrol edin.
3 Durma platformunda işlev ve hasar kontrolü yapın.
4 Kapılar ve/veya koruyucu başlık kontrolünü yapın.
5 Kaldırılabilir platformu fonksiyon ve hasar açısından kontrol edin.
Durma ve basamak alanlarını kaymaya karşı emniyetli olması ve
6
hasar açısından kontrol edin.
Arka destekleri ve/veya sürücü yeri dolgularını fonksiyon ve hasar
7
açısından kontrol edin.
t
t
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
Hid. Hareketler
W A B C
Kaygan parçaların ve dayanakların ayarını ve aşınma durumunu
1
t
kontrol edin, gerekirse kaygan parçaları ayarlayın.
Çatal kollarında ve yük alma tertibatında aşınma ve hasar kontrolü
2
t
yapın.
3 Hidrolik sistemin fonksiyonunu kontrol edin.
t
Hidrolik bağlantılar, hortum ve boru hatlarının sabit yerleşim, sızıntı
4
t
ve hasarlar açısından kontrolünü yapın.
Silindiri ve piston çubuğunu hasar, sızıntı ve sabitleme açısından
5
t
kontrol edin.
6 Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.
t
7 Çekme / baskı çubuklarını kontrol edin.
t
Kaldırma düzeneğini işlevsellik, aşınma, hasar ve ayarlar
8
t
bakımından kontrol edin.
"Hidrolik" kumanda elemanlarını ve bunlara ait plakaları fonksiyon,
t
9
okunabilirlik ve eksiksizlik açısından kontrol edin.
Basınç sınırlama valfı fonksiyonunu kontrol edin, gerektiğinde
10
t
ayarlayın.
11 Hidrolik yağı değiştirin.
k t
12 Hidrolik yağ filtresini, tahliye ve dolum filtrelerini yenileri ile değiştirin.
k t
kaldırma durdurması/kaldırma durdurması fonksiyonu, sabitlik ve
13
t
hasarlar açısından kontrol edin.
Hid. Hareketler
W A B C
Kaygan parçaların ve dayanakların ayarını ve aşınma durumunu
1
t
kontrol edin, gerekirse kaygan parçaları ayarlayın.
Çatal kollarında ve yük alma tertibatında aşınma ve hasar kontrolü
2
t
yapın.
3 Hidrolik sistemin fonksiyonunu kontrol edin.
t
Hidrolik bağlantılar, hortum ve boru hatlarının sabit yerleşim, sızıntı
4
t
ve hasarlar açısından kontrolünü yapın.
Silindiri ve piston çubuğunu hasar, sızıntı ve sabitleme açısından
5
t
kontrol edin.
6 Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.
t
7 Çekme / baskı çubuklarını kontrol edin.
t
Kaldırma düzeneğini işlevsellik, aşınma, hasar ve ayarlar
8
t
bakımından kontrol edin.
"Hidrolik" kumanda elemanlarını ve bunlara ait plakaları fonksiyon,
t
9
okunabilirlik ve eksiksizlik açısından kontrol edin.
Basınç sınırlama valfı fonksiyonunu kontrol edin, gerektiğinde
10
t
ayarlayın.
11 Hidrolik yağı değiştirin.
k t
12 Hidrolik yağ filtresini, tahliye ve dolum filtrelerini yenileri ile değiştirin.
k t
kaldırma durdurması/kaldırma durdurması fonksiyonu, sabitlik ve
13
t
hasarlar açısından kontrol edin.
Kararlaştırılan İşler
W A B C
1 İstif aracı yağlama planına göre yağlayın.
t
2 Başarılı bakımdan sonra uygulama.
t
Nominal yük ile deneme sürüşü, gerektiğinde müşteriye özgü yük ile
3
t
uygulanır.
Kararlaştırılan İşler
W A B C
1 İstif aracı yağlama planına göre yağlayın.
t
2 Başarılı bakımdan sonra uygulama.
t
Nominal yük ile deneme sürüşü, gerektiğinde müşteriye özgü yük ile
3
t
uygulanır.
Direksiyon manevrası
1 Elektrikli direksiyon ve bileşenlerinin işlevselliğini kontrol edin.
Direksiyon manevrası
1 Elektrikli direksiyon ve bileşenlerinin işlevselliğini kontrol edin.
90
W A B C
t
11.14 TR
11.14 TR
W A B C
t
90
4.2.2 Ek donanım
4.2.2 Ek donanım
Aquamatik
Enerji beslemesi
Aquamatik damlamasını, hortum bağlantılarını ve şamandıranın
1
fonksiyonunu ve sızdırmazlığını kontrol edin.
2 Akım göstergesinin fonksiyonunu ve sızdırmazlığını kontrol edin.
Aquamatik
W A B C
Enerji beslemesi
Aquamatik damlamasını, hortum bağlantılarını ve şamandıranın
1
fonksiyonunu ve sızdırmazlığını kontrol edin.
2 Akım göstergesinin fonksiyonunu ve sızdırmazlığını kontrol edin.
t
t
Akü geri yükleme sistemi
Enerji beslemesi
Geri yükleme sisteminin fonksiyonunu ve sızdırmazlığını kontrol
1
edin.
W A B C
Enerji beslemesi
Geri yükleme sisteminin fonksiyonunu ve sızdırmazlığını kontrol
1
edin.
t
W A B C
t
Elektrik
1 Veri rekorderinin sabitlik ve hasar kontrolünü yapın.
W A B C
t
t
t
Sistem bileşenleri
1 Kablo donanımı sabitlik ve hasar kontrolünü yapın.
2 Sigorta değerlerinin doğru olduğunu kontrol edin.
3 Tarayıcının, fonksiyon, hasar, ve temizlik kontrolünü yapın.
t
W A B C
t
W A B C
t
t
t
Sürücü kızaklar/Makaralar
Hid. Hareketler
W A B C
Sürücü kızakları veya sürücü makaraları fonksiyon, hasar ve aşınma
1
t
açısından kontrol edin.
Hid. Hareketler
W A B C
Sürücü kızakları veya sürücü makaraları fonksiyon, hasar ve aşınma
1
t
açısından kontrol edin.
Elektrolit sirkülasyonu
Elektrolit sirkülasyonu
W A B C
t
t
Enerji beslemesi
1 Hava filtresinin filtre elemanını yenisi ile değiştirin.
2 Hortum bağlantılarını ve pompanın fonksiyonunu kontrol edin.
Katlanır sürücü koltuğu
W A B C
t
t
Katlanır sürücü koltuğu
W A B C
Şasi ve yapı
Sürücü koltuğunu, arka destekleri ve sürücü yeri dolgularını
1
fonksiyon ve hasar açısından kontrol edin.
2 Sürücü koltuğu durumunu kontrol edin.
3 Sürücü koltuğunun sabitlemesini ve ayar fonksiyonunu kontrol edin.
t
W A B C
t
t
t
11.14 TR
t
t
11.14 TR
Şasi ve yapı
Sürücü koltuğunu, arka destekleri ve sürücü yeri dolgularını
1
fonksiyon ve hasar açısından kontrol edin.
2 Sürücü koltuğu durumunu kontrol edin.
3 Sürücü koltuğunun sabitlemesini ve ayar fonksiyonunu kontrol edin.
W A B C
Veri frekansı
Sürücü kızaklar/Makaralar
Enerji beslemesi
1 Hava filtresinin filtre elemanını yenisi ile değiştirin.
2 Hortum bağlantılarını ve pompanın fonksiyonunu kontrol edin.
t
Veri rekorderi
Veri frekansı
Sistem bileşenleri
1 Kablo donanımı sabitlik ve hasar kontrolünü yapın.
2 Sigorta değerlerinin doğru olduğunu kontrol edin.
3 Tarayıcının, fonksiyon, hasar, ve temizlik kontrolünü yapın.
t
Akü geri yükleme sistemi
Veri rekorderi
Elektrik
1 Veri rekorderinin sabitlik ve hasar kontrolünü yapın.
W A B C
91
91
Şok sensörü
Elektrik
1 Şok sensörünün tespit ve hasar kontrolünü yapın.
Şok sensörü
W A B C
t
Elektrik
1 Şok sensörünün tespit ve hasar kontrolünü yapın.
Akünün yandan çıkarılması
Enerji beslemesi
1 Akü kilidinin / akü sabitlemesinin fonksiyonunu kontrol edin.
Akünün yandan çıkarılması
W A B C
t
Enerji beslemesi
1 Akü kilidinin / akü sabitlemesinin fonksiyonunu kontrol edin.
İndirme kapatması
Hid. Hareketler
1 İndirme engeli fonksiyonunu sürüş esnasında kontrol edin.
W A B C
t
Hid. Hareketler
1 İndirme engeli fonksiyonunu sürüş esnasında kontrol edin.
W A B C
Elektrik
Erişim modülünün fonksiyonunu, sabitlenmesini ve hasarlarını
1
kontrol edin.
t
W A B C
t
Ek donanımlar
Şasi ve yapı
Ayna, eşya gözü, tutunma kolları, cam sileceği ve cam yıkama
1 sistemi vs. gibi ek donanımları fonksiyon ve hasarlar açısından
kontrol edin.
t
W A B C
t
11.14 TR
W A B C
11.14 TR
92
W A B C
t
Erişim modülü
Ek donanımlar
Şasi ve yapı
Ayna, eşya gözü, tutunma kolları, cam sileceği ve cam yıkama
1 sistemi vs. gibi ek donanımları fonksiyon ve hasarlar açısından
kontrol edin.
W A B C
t
İndirme kapatması
Erişim modülü
Elektrik
Erişim modülünün fonksiyonunu, sabitlenmesini ve hasarlarını
1
kontrol edin.
W A B C
t
92
5
Çalışma malzemesi ve yağlama planı
5
Çalışma malzemesi ve yağlama planı
5.1
İşletme sıvılarının güvenli kullanımı
5.1
İşletme sıvılarının güvenli kullanımı
İşletme sıvılarının kullanımı
İşletme sıvılarının kullanımı
Çalışma malzemeleri her zaman amacına ve üreticisinin talimatlarına uygun olarak
kullanılmalıdır.
Çalışma malzemeleri her zaman amacına ve üreticisinin talimatlarına uygun olarak
kullanılmalıdır.
UYARI!
UYARI!
Amacına uygun olmayan kullanım sonucu sağlık, hayat ve çevre için tehlike
oluşabilir
Çalışma malzemesi yanıcı olabilir.
Çalışma malzemesini sıcak parçalarla veya alevle temas etmesini engelleyin.
Çalışma malzemesini sadece güvenlik talimatlarına uygun haznelerde muhafaza
edin.
Çalışma malzemesini sadece temiz haznelere doldurun.
Farklı kalitelere sahip çalışma malzemelerini karıştırmayın. Bu talimat, bu işletme
kılavuzunda karıştırılması istenen maddeler için geçerli değildir.
Amacına uygun olmayan kullanım sonucu sağlık, hayat ve çevre için tehlike
oluşabilir
Çalışma malzemesi yanıcı olabilir.
Çalışma malzemesini sıcak parçalarla veya alevle temas etmesini engelleyin.
Çalışma malzemesini sadece güvenlik talimatlarına uygun haznelerde muhafaza
edin.
Çalışma malzemesini sadece temiz haznelere doldurun.
Farklı kalitelere sahip çalışma malzemelerini karıştırmayın. Bu talimat, bu işletme
kılavuzunda karıştırılması istenen maddeler için geçerli değildir.
DİKKAT!
DİKKAT!
Sıvıların dökülmesi halinde kayma ve çevreyi kirletme tehlikesi
Sıvıların dökülmesi halinde kayma tehlikesi oluşur. Bu tehlike su olduğunda artar.
Sıvıları sallamayın.
Dökülen sıvılar hemen uygun bir bağlayıcı ile temizlenmelidir.
Bağlayıcı malzeme ve malzemelerden oluşturulan karışım talimatlara uygun bir
şekilde imha edilmelidir.
11.14 TR
11.14 TR
Sıvıların dökülmesi halinde kayma ve çevreyi kirletme tehlikesi
Sıvıların dökülmesi halinde kayma tehlikesi oluşur. Bu tehlike su olduğunda artar.
Sıvıları sallamayın.
Dökülen sıvılar hemen uygun bir bağlayıcı ile temizlenmelidir.
Bağlayıcı malzeme ve malzemelerden oluşturulan karışım talimatlara uygun bir
şekilde imha edilmelidir.
93
93
UYARI!
UYARI!
Yağlar (zincir sprayi / hidrolik yağı) yanıcı ve zehirlidir.
Eski yağları kurallara uygun olarak imha edin. Eski yağı uygun şekilde imha
etmeden önce güvenli bir şekilde muhafaza edin
Yağları dökmeyin.
Dökülen ve/veya sızan sıvılar hemen uygun bir bağlayıcı ile temizlenmelidir.
Bağlayıcı malzeme ve malzemelerden oluşturulan karışım talimatlara uygun bir
şekilde imha edilmelidir.
Yağlarla çalışma yaparken yasal uyarılara uyulması gerekir.
Yağlarla çalışma yaparken koruyucu eldiven giyilmelidir.
Yağların, sıcak motor parçalarıyla temas etmesini engelleyin.
Yağlarla çalışma yaparken sigara içmeyin.
Temas etmeyin ve yutmayın. Yutulması halinde istifrağ etmeye çalışmayın, hemen
bir doktorla iletişim kurun.
Yağ dumanının veya buharının solunması halinde temiz havaya çıkın.
Yağ ile cildiniz temas ettiği taktirde, cildinizi su ile yıkayın.
Yağ gözünüze geldiğinde, gözünüsü su ile yıkayın ve hemen bir doktorla iletişim
kurun.
Elbisenize ve ayakkabınıza gelmesi halinde bunları hemen değiştirin.
Yağlar (zincir sprayi / hidrolik yağı) yanıcı ve zehirlidir.
Eski yağları kurallara uygun olarak imha edin. Eski yağı uygun şekilde imha
etmeden önce güvenli bir şekilde muhafaza edin
Yağları dökmeyin.
Dökülen ve/veya sızan sıvılar hemen uygun bir bağlayıcı ile temizlenmelidir.
Bağlayıcı malzeme ve malzemelerden oluşturulan karışım talimatlara uygun bir
şekilde imha edilmelidir.
Yağlarla çalışma yaparken yasal uyarılara uyulması gerekir.
Yağlarla çalışma yaparken koruyucu eldiven giyilmelidir.
Yağların, sıcak motor parçalarıyla temas etmesini engelleyin.
Yağlarla çalışma yaparken sigara içmeyin.
Temas etmeyin ve yutmayın. Yutulması halinde istifrağ etmeye çalışmayın, hemen
bir doktorla iletişim kurun.
Yağ dumanının veya buharının solunması halinde temiz havaya çıkın.
Yağ ile cildiniz temas ettiği taktirde, cildinizi su ile yıkayın.
Yağ gözünüze geldiğinde, gözünüsü su ile yıkayın ve hemen bir doktorla iletişim
kurun.
Elbisenize ve ayakkabınıza gelmesi halinde bunları hemen değiştirin.
Kullanılmış malzemelr ve eski parçalar
Kullanılmış malzemelr ve eski parçalar
DİKKAT!
DİKKAT!
94
11.14 TR
Kullanılmış malzemeler ve eski parçalar çevreye zararlıdır
Eski parçalar ve değiştirilen işletme sıvıları kurallara ve geçerli çevre koruma
yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yağ değişimi için, bu iş için özel
olarak eğitilmiş, üretici müşteri yetklisi sizin için hazır bulunmaktadır.
Bu maddelerle çalışma yaparken, güvenlik talimatlarını dikkate alın.
11.14 TR
Kullanılmış malzemeler ve eski parçalar çevreye zararlıdır
Eski parçalar ve değiştirilen işletme sıvıları kurallara ve geçerli çevre koruma
yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yağ değişimi için, bu iş için özel
olarak eğitilmiş, üretici müşteri yetklisi sizin için hazır bulunmaktadır.
Bu maddelerle çalışma yaparken, güvenlik talimatlarını dikkate alın.
94
5.2
Yağlama planı
2)
B
5.2
Yağlama planı
E
E
s E
s E
A
A+C
0,7 l
1)
2)
1,05 l
B
a
g Kaygan yüzeyler
s
Gres basma nipeli
c Hidrolik yağı boşaltma vidası
1)
1,05 l
a
g Kaygan yüzeyler
Soğuk hava deposu katkı maddesi
a Şanzıman yağı boşaltma vidası
s
Gres basma nipeli
c Hidrolik yağı boşaltma vidası
Hidrolik yağı doldurma ağzı
Soğuk hava deposu katkı maddesi
a Şanzıman yağı boşaltma vidası
Hidrolik yağı doldurma ağzı
1 Soğuk hava deposu karışım oranı 1:1
2 Şanzıman yağ miktarı bir referans değerdir Alın dişlisi yakl. 2 mm yağa
daldırılmalıdır
95
11.14 TR
1 Soğuk hava deposu karışım oranı 1:1
11.14 TR
A
A+C
0,7 l
2 Şanzıman yağ miktarı bir referans değerdir Alın dişlisi yakl. 2 mm yağa
daldırılmalıdır
95
5.3
Çalışma malzemesi
Code Sipariş no.
A
5.3
Teslimat
miktarı
Tanımlama
Kullanım amacı
50449669
5,0 l
H-LP 46,
DIN 51524
Hidrolik sistem
52 132 827*
5,0 l
Jungheinrich
Hidrolik Yağ
Hidrolik sistem
Code Sipariş no.
A
Teslimat
miktarı
Tanımlama
Kullanım amacı
50449669
5,0 l
H-LP 46,
DIN 51524
Hidrolik sistem
52 132 827*
5,0 l
Jungheinrich
Hidrolik Yağ
Hidrolik sistem
B
50 380 904
5,0 l
HSY 75W-90 **)
Şanzıman
B
50 380 904
5,0 l
HSY 75W-90 **)
Şanzıman
C
29200810
5,0 l
H-LP 10, DIN
51524
Hidrolik sistem
C
29200810
5,0 l
H-LP 10, DIN
51524
Hidrolik sistem
E
29 202 050
1,0 kg
Gres, Polilub GA
352P
Yağlama servisi
E
29 202 050
1,0 kg
Gres, Polilub GA
352P
Yağlama servisi
**) Soğutucu deposu kullanımı için de
**) Soğutucu deposu kullanımı için de
Gres için referans değerler
Gres için referans değerler
Code Sabunlaşma
türü
E
Lityum
Damlama
noktası
°C
>220
25 °C 'deki NLG1 sınıfı
penetrasyon
değeri
280 - 310
2
Tüketim
sıcaklığı °C
Code Sabunlaşma
türü
-35/+120
E
Lityum
Damlama
noktası
°C
>220
25 °C 'deki NLG1 sınıfı
penetrasyon
değeri
280 - 310
2
Tüketim
sıcaklığı °C
-35/+120
11.14 TR
*İstif araçları fabrikadan özel bir hidrolik yağ ile (Jungheinrich hidrolik yağı, mavi
renkli) veya soğuk hava deposu hidrolik yağı (kırmızı renkli) ile teslim edilir.
Jungheinrich hidrolik yağı, Jungheinrich Servis organizasyonundan da temin
edilebilir. Belirtilen alternatif hidrolik yağının kullanımına izin verilmiştir fakat yine de
fonksiyonda kötüleşmeye sebep olabilir. Jungheinrich hidrolik yağının belirtilen
alternatif yağlarla karıştırılarak kullanılmasına izin verilmiştir.
11.14 TR
*İstif araçları fabrikadan özel bir hidrolik yağ ile (Jungheinrich hidrolik yağı, mavi
renkli) veya soğuk hava deposu hidrolik yağı (kırmızı renkli) ile teslim edilir.
Jungheinrich hidrolik yağı, Jungheinrich Servis organizasyonundan da temin
edilebilir. Belirtilen alternatif hidrolik yağının kullanımına izin verilmiştir fakat yine de
fonksiyonda kötüleşmeye sebep olabilir. Jungheinrich hidrolik yağının belirtilen
alternatif yağlarla karıştırılarak kullanılmasına izin verilmiştir.
96
Çalışma malzemesi
96
6
Bakım ve onarım çalışmaları
6
Bakım ve onarım çalışmaları
6.1
İstif aracın bakım ve onarım çalışmalarına hazırlama
6.1
İstif aracın bakım ve onarım çalışmalarına hazırlama
Bakım ve onarım çalışmalarında kaza olmaması için gerekli her önlem alınmalıdır.
Aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir:
Bakım ve onarım çalışmalarında kaza olmaması için gerekli her önlem alınmalıdır.
Aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir:
Prosedür
• İstif aracını düz zeminde bırakın.
• Ana ve ek asansörün tamamen indirilmesi.
• İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47).
• Akü soketini çıkartın ve istif aracın yanlışlıkla çalışmasına engel olun.
• Kaldırılmış istif aracın altındaki çalışmalarda, bir indirmenin, devirmenin veya
kaydırmanın olabilmesi sağlanmalıdır.
Prosedür
• İstif aracını düz zeminde bırakın.
• Ana ve ek asansörün tamamen indirilmesi.
• İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, (bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde
park edin" sayfa 47).
• Akü soketini çıkartın ve istif aracın yanlışlıkla çalışmasına engel olun.
• Kaldırılmış istif aracın altındaki çalışmalarda, bir indirmenin, devirmenin veya
kaydırmanın olabilmesi sağlanmalıdır.
UYARI!
UYARI!
Yük alma malzemesinin, operatör kabininin ve istif aracının altında yapılan
çalışmalarda kaza tehlikesi
İstif aracı / sürüş yeri taşıyıcısı veya yük çatalında çalışma yapılması gerektiğinde,
çatal ve araç düşmeye, devrilmeye veya kaymaya karşı emniyete alınmalıdır.
İstif aracının kaldırılmasında öngörülen talimatlara uyulmalıdır, (bkz. "Taşıma ve ilk
çalıştırma" sayfa 27). El freninde çalışma yaptığınızda, istif aracını istemsiz
kaymalara karşı emniyete alın (örn. kamalarla).
11.14 TR
11.14 TR
Yük alma malzemesinin, operatör kabininin ve istif aracının altında yapılan
çalışmalarda kaza tehlikesi
İstif aracı / sürüş yeri taşıyıcısı veya yük çatalında çalışma yapılması gerektiğinde,
çatal ve araç düşmeye, devrilmeye veya kaymaya karşı emniyete alınmalıdır.
İstif aracının kaldırılmasında öngörülen talimatlara uyulmalıdır, (bkz. "Taşıma ve ilk
çalıştırma" sayfa 27). El freninde çalışma yaptığınızda, istif aracını istemsiz
kaymalara karşı emniyete alın (örn. kamalarla).
97
97
6.2
Z
Tekerlek somunlarının sıkılması
6.2
Z
Tahrik tekerleklerindeki bijonlar, bakım kontrol listesindeki bakım aralıklarına göre
sıkılmalıdır,(bkz. "Bakım ve Kontrol" sayfa 86)
Tekerlek somunlarının sıkılması
Tahrik tekerleklerindeki bijonlar, bakım kontrol listesindeki bakım aralıklarına göre
sıkılmalıdır,(bkz. "Bakım ve Kontrol" sayfa 86)
Tekerlek somunlarının sıkılması
Tekerlek somunlarının sıkılması
Koşullar
– (bkz. "İstif aracın bakım ve onarım çalışmalarına hazırlama" sayfa 97)İstif aracın
bakım ve onarım çalışmalarına hazırlama,
Koşullar
– (bkz. "İstif aracın bakım ve onarım çalışmalarına hazırlama" sayfa 97)İstif aracın
bakım ve onarım çalışmalarına hazırlama,
Kullanılan alet ve malzeme
– Steckschlüssel
Kullanılan alet ve malzeme
– Steckschlüssel
Prosedür
• Tahrik tekerleğini (81) çapraz olarak istif aracının sürüş yönüne konumlandırın.
• Tüm bijonları (80) allen anahtarı ile darbe korumasındaki delikten (79) sıkın.
Bunun için belirtilen sıralamada bijonları
• ilk önce 10 Nm ile sıkın
• sonra 150 Nm ile sıkın.
Prosedür
• Tahrik tekerleğini (81) çapraz olarak istif aracının sürüş yönüne konumlandırın.
• Tüm bijonları (80) allen anahtarı ile darbe korumasındaki delikten (79) sıkın.
Bunun için belirtilen sıralamada bijonları
• ilk önce 10 Nm ile sıkın
• sonra 150 Nm ile sıkın.
Bijonlar sıkıldı.
Bijonlar sıkıldı.
79
80
79
80
81
4
4
2
1
2
1
5
5
11.14 TR
3
11.14 TR
3
98
81
98
6.3
Z
Motor kaputunun çıkartılması
6.3
Motor kaputunun çıkartılması
Motor kaputunun sökülmesi
Motor kaputunun sökülmesi
Koşullar
– Akü başlığını açın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
Koşullar
– Akü başlığını açın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33).
Kullanılan alet ve malzeme
– İç altıgen anahtarı
Kullanılan alet ve malzeme
– İç altıgen anahtarı
Prosedür
• Akü kapağının altında bulunan iç altıgen cıvataları (82) iç altıgenle sökün.
• Motor kaputunu (1) kaldırın ve kenara koyun.
Prosedür
• Akü kapağının altında bulunan iç altıgen cıvataları (82) iç altıgenle sökün.
• Motor kaputunu (1) kaldırın ve kenara koyun.
Motor kaputu sökülmüştür.
Motor kaputu sökülmüştür.
Z
Montaj işlemi, sökme işleminin tersine sırayla gerçekleşir.
Montaj işlemi, sökme işleminin tersine sırayla gerçekleşir.
82
82
11.14 TR
1
11.14 TR
1
99
99
6.4
Jet-Pilotu bakım amacıyla katlayın (Opsiyon LJ)
Jet Pilotu katlayın
Koşullar
– Yük çatalı ve platform indiriliyor.
Jet Pilotu katlayın
4
Koşullar
– Yük çatalı ve platform indiriliyor.
55
Prosedür
• ACİL KAPATMA şalteri3
• Akü soketini (46) ayırın.
• JetPilot kilitlemesi(55)aşağıya doğru bastırınve
JetPilot(4)katlayın.
JetPilot katlanır ve akü kapağı açılabilir.
JetPilot katlanır ve akü kapağı açılabilir.
JetPilot katlanması
4
Prosedür
• Akü kapağını kapatın ve kilitleyin.
• JetPilot (4) katlayın ve JetPilot kilidini(55)
oturana kadar yukarı doğru bastırın.
Jetpilot, çalışma sırasında her zaman doğru
şekilde oturmuş olmalıdır. İstif aracının açılması
mümkün değildir.
Z
4
55
4
Prosedür
• Akü kapağını kapatın ve kilitleyin.
• JetPilot (4) katlayın ve JetPilot kilidini(55)
oturana kadar yukarı doğru bastırın.
Jetpilot, çalışma sırasında her zaman doğru
şekilde oturmuş olmalıdır. İstif aracının açılması
mümkün değildir.
11.14 TR
Akü kapağı kapalı ve JetPilot katlanmış.
11.14 TR
Akü kapağı kapalı ve JetPilot katlanmış.
100
Jet-Pilotu bakım amacıyla katlayın (Opsiyon LJ)
Prosedür
• ACİL KAPATMA şalteri3
• Akü soketini (46) ayırın.
• JetPilot kilitlemesi(55)aşağıya doğru bastırınve
JetPilot(4)katlayın.
JetPilot katlanması
Z
6.4
100
6.5
Elektrik Sigortalarının Kontrolü
6.5
Sigortaları kontrol edin
Sigortaları kontrol edin
Koşullar
– İstif aracının bakım ve onarım çalışmaları hazırlanmıştır. (bkz. "İstif aracın bakım
ve onarım çalışmalarına hazırlama" sayfa 97)
– Motor kaputu alınmıştır, (bkz. "Motor kaputunun çıkartılması" sayfa 99)
Koşullar
– İstif aracının bakım ve onarım çalışmaları hazırlanmıştır. (bkz. "İstif aracın bakım
ve onarım çalışmalarına hazırlama" sayfa 97)
– Motor kaputu alınmıştır, (bkz. "Motor kaputunun çıkartılması" sayfa 99)
Prosedür
• Tabloya bakarak bütün sigortalarının değerlerini kontrol edin, gerekiyorsa
değiştirin.
Prosedür
• Tabloya bakarak bütün sigortalarının değerlerini kontrol edin, gerekiyorsa
değiştirin.
Sigortalar kontrol edilmiştir.
Sigortalar kontrol edilmiştir.
10.11 öncesi sigortalar
10.11 öncesi sigortalar
83 84 85 86 87
88
83 84 85 86 87
Poz.
83
84
85
86
87
88
Tanımlama
F17
3F1
F1
6F1
1F1
2F1
Aşağıda belirtilenlerin sigortası
Veri frekansı (o)
Elektrikli direksiyon kumanda sigortası
Genel sigorta
Akü deşarj göstergesi / Çalışma saati sayacı
Sürüş motoru
Pompa motoru
88
10.11 öncesi sigortalar
Değer (A)
10
30
10
2
300
150
101
11.14 TR
10.11 öncesi sigortalar
11.14 TR
Elektrik Sigortalarının Kontrolü
Poz.
83
84
85
86
87
88
Tanımlama
F17
3F1
F1
6F1
1F1
2F1
Aşağıda belirtilenlerin sigortası
Veri frekansı (o)
Elektrikli direksiyon kumanda sigortası
Genel sigorta
Akü deşarj göstergesi / Çalışma saati sayacı
Sürüş motoru
Pompa motoru
Değer (A)
10
30
10
2
300
150
101
11.11 sonrası sigortalar
11.11 sonrası sigortalar
87
86
84
85
83
11.11 sonrası sigortalar
Aşağıda belirtilenlerin sigortası
Veri frekansı (o)
Sürüş / gösterge cihazı
Frenler / opsiyonlar
Akü şarj göstergesi
Sürüş motoru / pompa motoru / kumanda
Değer (A)
10
10
10
2
300
Poz.
83
84
85
86
87
102
Tanımlama
F17
1F9
F13
6F1
1F1
Aşağıda belirtilenlerin sigortası
Veri frekansı (o)
Sürüş / gösterge cihazı
Frenler / opsiyonlar
Akü şarj göstergesi
Sürüş motoru / pompa motoru / kumanda
Değer (A)
10
10
10
2
300
11.14 TR
Tanımlama
F17
1F9
F13
6F1
1F1
11.11 sonrası sigortalar
11.14 TR
Poz.
83
84
85
86
87
87
86
84
85
83
102
6.6
Z
Bakım ve onarım çalışmalarından sonra istif aracının yeniden
çalıştırılması
6.6
Prosedür
• İstif aracını iyice temizleyin.
• İstif aracın yağlama şemasına göre yağlanması, (bkz. "Yağlama planı" sayfa 95).
• Aküyü temizleyin, kutup vidalarına kutup yağı sürün ve aküyü bağlayın.
• Akünün şarj edilmesi, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34).
• Şanzıman yağında kondensat suyu olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde
şanzıman yağını değiştirin.
• Hidrolik yağında kondensat suyu olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde hidrolik
yağını değiştirin.
Üretici, bu görevler için eğitimli müşteri hizmetine sahiptir.
Z
UYARI!
Frenler bozulduğunda kaza tehlikesi
Frenin etkin olup olmadığını kontrol etmek için aracı çalıştırdıktan sonra mutlaka bir
çok kez deneme frenlemeleri yapın.
Tespit edilen eksiklikleri zaman kaybetmeden yetkililere haber verin.
Arızalı forklifti işaretleyin ve kullanmayın.
Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra forklift yeniden
çalıştırılabilir.
Prosedür
• İstif aracını iyice temizleyin.
• İstif aracın yağlama şemasına göre yağlanması, (bkz. "Yağlama planı" sayfa 95).
• Aküyü temizleyin, kutup vidalarına kutup yağı sürün ve aküyü bağlayın.
• Akünün şarj edilmesi, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34).
• Şanzıman yağında kondensat suyu olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde
şanzıman yağını değiştirin.
• Hidrolik yağında kondensat suyu olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde hidrolik
yağını değiştirin.
Üretici, bu görevler için eğitimli müşteri hizmetine sahiptir.
UYARI!
Frenler bozulduğunda kaza tehlikesi
Frenin etkin olup olmadığını kontrol etmek için aracı çalıştırdıktan sonra mutlaka bir
çok kez deneme frenlemeleri yapın.
Tespit edilen eksiklikleri zaman kaybetmeden yetkililere haber verin.
Arızalı forklifti işaretleyin ve kullanmayın.
Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra forklift yeniden
çalıştırılabilir.
• İstif aracının çalıştırılması, (bkz. "İstif aracının çalıştırılması" sayfa 45).
Elektrik devrelerinde zorluk çıkarsa, açıktaki kontaklara kontak spreyi sıkın ve
kullanma elemanlarına birkaç defa basarak, üzerlerinde kalmış olabilecek olan
oksit tabakasını silin.
Z
• İstif aracının çalıştırılması, (bkz. "İstif aracının çalıştırılması" sayfa 45).
Elektrik devrelerinde zorluk çıkarsa, açıktaki kontaklara kontak spreyi sıkın ve
kullanma elemanlarına birkaç defa basarak, üzerlerinde kalmış olabilecek olan
oksit tabakasını silin.
11.14 TR
11.14 TR
Z
Bakım ve onarım çalışmalarından sonra istif aracının yeniden
çalıştırılması
103
103
7
İstif Aracının Depoya Alınması
Z
7
İstif Aracının Depoya Alınması
Z
İstif aracı örneğin çalışma nedenlerine baplı olarak, bir aydan uzun bir süre durgun
kalması halinde, araç mutlaka passız ve kuru bir bölümde muhafaza edilmelidir.
Durma öncesinde, süresince ve durma sürecinden sonra alınacak önlemleri
aşağıdaki gibi uygulayın.
UYARI!
UYARI!
İstif aracının güvenli şekilde kaldırılması ve bloke edilmesi
Forklifti kaldırmak için kullanılacak halatlar veya zincirler sadece bu iş için öngörülen
yerlere bağlanmalıdır.
Kaldırılan yük alma malzemesinin veya kaldırılmış kabinin altında yapılan çalışmalar
sadece, yeterli güçte zincirler veya emniyet saplamaları ile güvenlik oluşturulduğunda
uygulanabilir.
İstif aracını emniyetli bir şekilde kaldırmak ve bloke etmek için şu şekilde hareket
edilmelidir:
Forklifti sadece düz zeminde sehpaya alın ve istem dışı hareketlere karşı emniyete
alın.
Sadece yeterli taşıma gücüne sahip krikolar kullanılmalıdır. Sehpaya alma işlemi
esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ahşap takozlar) desteklenerek kayması
veya devrilmesi önlenmelidir.
İstif aracını kaldırmak için kullanılacak halatlar veya zincirler sadece bu iş için
öngörülen yerlere bağlanmalıdır, (bkz. "Uyarı ve tip etiketleri 10.11'e kadar"
sayfa 24).
Sehpaya alma işlemi esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ahşap takozlar)
desteklenerek kayması veya devrilmesi önlenmelidir.
Forklift kriko depolama süresince kaldırılıp alttan desteklendiğinde, tekerlekleri yere
değmemelidir. Bu sayede tekerleklerin ve tekerlek yataklarının hasar görmesi önlenir.
Forklift kriko depolama süresince kaldırılıp alttan desteklendiğinde, tekerlekleri yere
değmemelidir. Bu sayede tekerleklerin ve tekerlek yataklarının hasar görmesi önlenir.
İstif aracı 6 aydan fazla bir süre kullanılmayacak ise, diğer önlemler için üretici
firmanın müşteri hizmetlerine danışılmalıdır.
İstif aracı 6 aydan fazla bir süre kullanılmayacak ise, diğer önlemler için üretici
firmanın müşteri hizmetlerine danışılmalıdır.
11.14 TR
İstif aracının güvenli şekilde kaldırılması ve bloke edilmesi
Forklifti kaldırmak için kullanılacak halatlar veya zincirler sadece bu iş için öngörülen
yerlere bağlanmalıdır.
Kaldırılan yük alma malzemesinin veya kaldırılmış kabinin altında yapılan çalışmalar
sadece, yeterli güçte zincirler veya emniyet saplamaları ile güvenlik oluşturulduğunda
uygulanabilir.
İstif aracını emniyetli bir şekilde kaldırmak ve bloke etmek için şu şekilde hareket
edilmelidir:
Forklifti sadece düz zeminde sehpaya alın ve istem dışı hareketlere karşı emniyete
alın.
Sadece yeterli taşıma gücüne sahip krikolar kullanılmalıdır. Sehpaya alma işlemi
esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ahşap takozlar) desteklenerek kayması
veya devrilmesi önlenmelidir.
İstif aracını kaldırmak için kullanılacak halatlar veya zincirler sadece bu iş için
öngörülen yerlere bağlanmalıdır, (bkz. "Uyarı ve tip etiketleri 10.11'e kadar"
sayfa 24).
Sehpaya alma işlemi esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ahşap takozlar)
desteklenerek kayması veya devrilmesi önlenmelidir.
11.14 TR
104
İstif aracı örneğin çalışma nedenlerine baplı olarak, bir aydan uzun bir süre durgun
kalması halinde, araç mutlaka passız ve kuru bir bölümde muhafaza edilmelidir.
Durma öncesinde, süresince ve durma sürecinden sonra alınacak önlemleri
aşağıdaki gibi uygulayın.
104
7.1
Z
7.2
Durgun konumdan önce alınacak önlemler
7.1
Prosedür
• İstif aracını iyice temizleyin.
Prosedür
• İstif aracını iyice temizleyin.
UYARI!
Frenler bozulduğunda kaza tehlikesi
Frenin etkin olup olmadığını kontrol etmek için aracı çalıştırdıktan sonra mutlaka bir
çok kez deneme frenlemeleri yapın.
Tespit edilen eksiklikleri zaman kaybetmeden yetkililere haber verin.
Arızalı forklifti işaretleyin ve kullanmayın.
Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra forklift yeniden
çalıştırılabilir.
UYARI!
Frenler bozulduğunda kaza tehlikesi
Frenin etkin olup olmadığını kontrol etmek için aracı çalıştırdıktan sonra mutlaka bir
çok kez deneme frenlemeleri yapın.
Tespit edilen eksiklikleri zaman kaybetmeden yetkililere haber verin.
Arızalı forklifti işaretleyin ve kullanmayın.
Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra forklift yeniden
çalıştırılabilir.
• Frenlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
• Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin ve gerektiğinde hidrolik yağ ilave edin,(bkz.
"Çalışma malzemesi" sayfa 96)
• Boyanmamış olan tüm mekanik yapı parçalarına ince bir tabaka yağ veya gres
sürün.
• İstif aracın yağlama şemasına göre yağlanması, (bkz. "Yağlama planı" sayfa 95).
• Akünün şarj edilmesi, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34).
• Akü başlarını sökün, temizleyin ve kutup vidalarına kutup yağı sürün.
Ayrıca akü üreticisinin uyarıları da dikkate alınmalıdır.
• Açıkta bulunan bütün elektrik kontaklarına kontak spreyi sıkın.
• Frenlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
• Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin ve gerektiğinde hidrolik yağ ilave edin,(bkz.
"Çalışma malzemesi" sayfa 96)
• Boyanmamış olan tüm mekanik yapı parçalarına ince bir tabaka yağ veya gres
sürün.
• İstif aracın yağlama şemasına göre yağlanması, (bkz. "Yağlama planı" sayfa 95).
• Akünün şarj edilmesi, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34).
• Akü başlarını sökün, temizleyin ve kutup vidalarına kutup yağı sürün.
Ayrıca akü üreticisinin uyarıları da dikkate alınmalıdır.
• Açıkta bulunan bütün elektrik kontaklarına kontak spreyi sıkın.
Z
Park halinde bekletilirken alınacak gerekli önlemler
7.2
NOT
Park halinde bekletilirken alınacak gerekli önlemler
NOT
Tam deşarj olma nedeniyle akünün hasar görmesi
Akünün otomatik deşarj olması nedeniyle akü hasar görebilir. Tümüyle deşarj olma
durumu akünün ömrünü kısaltır.
Aküyü en az 2 ayda bir şarj edin.
Tam deşarj olma nedeniyle akünün hasar görmesi
Akünün otomatik deşarj olması nedeniyle akü hasar görebilir. Tümüyle deşarj olma
durumu akünün ömrünü kısaltır.
Aküyü en az 2 ayda bir şarj edin.
Z
Akünün şarj edilmesi, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34).
11.14 TR
Akünün şarj edilmesi, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34).
11.14 TR
Z
Durgun konumdan önce alınacak önlemler
105
105
7.3
Z
İstif aracının çalıştırılmamasından sonra yeniden çalıştırılması
7.3
Prosedür
• İstif aracını iyice temizleyin.
• İstif aracın yağlama şemasına göre yağlanması, (bkz. "Yağlama planı" sayfa 95).
• Aküyü temizleyin, kutup vidalarına kutup yağı sürün ve aküyü bağlayın.
• Akünün şarj edilmesi, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34).
• Şanzıman yağında kondensat suyu olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde
şanzıman yağını değiştirin.
• Hidrolik yağında kondensat suyu olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde hidrolik
yağını değiştirin.
Üretici, bu görevler için eğitimli müşteri hizmetine sahiptir.
Z
UYARI!
Frenler bozulduğunda kaza tehlikesi
Frenin etkin olup olmadığını kontrol etmek için aracı çalıştırdıktan sonra mutlaka bir
çok kez deneme frenlemeleri yapın.
Tespit edilen eksiklikleri zaman kaybetmeden yetkililere haber verin.
Arızalı forklifti işaretleyin ve kullanmayın.
Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra forklift yeniden
çalıştırılabilir.
106
Prosedür
• İstif aracını iyice temizleyin.
• İstif aracın yağlama şemasına göre yağlanması, (bkz. "Yağlama planı" sayfa 95).
• Aküyü temizleyin, kutup vidalarına kutup yağı sürün ve aküyü bağlayın.
• Akünün şarj edilmesi, (bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 34).
• Şanzıman yağında kondensat suyu olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde
şanzıman yağını değiştirin.
• Hidrolik yağında kondensat suyu olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde hidrolik
yağını değiştirin.
Üretici, bu görevler için eğitimli müşteri hizmetine sahiptir.
UYARI!
Frenler bozulduğunda kaza tehlikesi
Frenin etkin olup olmadığını kontrol etmek için aracı çalıştırdıktan sonra mutlaka bir
çok kez deneme frenlemeleri yapın.
Tespit edilen eksiklikleri zaman kaybetmeden yetkililere haber verin.
Arızalı forklifti işaretleyin ve kullanmayın.
Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra forklift yeniden
çalıştırılabilir.
• İstif aracının çalıştırılması, (bkz. "İstif aracının çalıştırılması" sayfa 45).
Elektrik devrelerinde zorluk çıkarsa, açıktaki kontaklara kontak spreyi sıkın ve
kullanma elemanlarına birkaç defa basarak, üzerlerinde kalmış olabilecek olan
oksit tabakasını silin.
• İstif aracının çalıştırılması, (bkz. "İstif aracının çalıştırılması" sayfa 45).
Elektrik devrelerinde zorluk çıkarsa, açıktaki kontaklara kontak spreyi sıkın ve
kullanma elemanlarına birkaç defa basarak, üzerlerinde kalmış olabilecek olan
oksit tabakasını silin.
11.14 TR
Z
11.14 TR
Z
İstif aracının çalıştırılmamasından sonra yeniden çalıştırılması
106
Belirli Aralıklarla ve Olağanüstü Durumlardan Sonraki
Güvenlik Kontrolü
Z
Belirli Aralıklarla ve Olağanüstü Durumlardan Sonraki
Güvenlik Kontrolü
Z
Ulusal yönetmeliklere uygun bir güvenlik kontrolünün uygulanması gerekmektedir.
Jungheinrich, FEM Yönetmeliği 4.004’e göre bir kontrolü önermektedir.
Jungheinrich, bu kontroller için eğitim görmüş elemanları bulunan özel bir güvenlik
servisine sahiptir.
Ulusal yönetmeliklere uygun bir güvenlik kontrolünün uygulanması gerekmektedir.
Jungheinrich, FEM Yönetmeliği 4.004’e göre bir kontrolü önermektedir.
Jungheinrich, bu kontroller için eğitim görmüş elemanları bulunan özel bir güvenlik
servisine sahiptir.
İstif araçları en az yılda bir defa (Ulusal yönetmeliği dikkate alın) veya olağanüstü
durumlardan sonra, bu iş için özellikle eğitim görmüş bir kişi tarafından kontrol
edilmelidir. Bu kişi ekspertizini ve kararını işletme ve ekonomik durumlardan
etkilenmeden, sadece güvenlik açısından bakarak vermelidir. Bu, istif aracının
durumunu ve koruyucu düzeneğin etkinliğini teknik kurallara göre ve istif araçları
kontrolünün ilkelerine göre değerlendirmek için yeterli düzeyde bilgilere ve
deneyimlere sahip olduğunu ispat etmelidir.
İstif araçları en az yılda bir defa (Ulusal yönetmeliği dikkate alın) veya olağanüstü
durumlardan sonra, bu iş için özellikle eğitim görmüş bir kişi tarafından kontrol
edilmelidir. Bu kişi ekspertizini ve kararını işletme ve ekonomik durumlardan
etkilenmeden, sadece güvenlik açısından bakarak vermelidir. Bu, istif aracının
durumunu ve koruyucu düzeneğin etkinliğini teknik kurallara göre ve istif araçları
kontrolünün ilkelerine göre değerlendirmek için yeterli düzeyde bilgilere ve
deneyimlere sahip olduğunu ispat etmelidir.
Burada istif aracının kazalara karşı güvenirliliği teknik bakımdan kontrol edilmelidir.
İstif aracında ayrıca, yanlış kullanım sonucu oluşmuş olabilecek hasarlar da kontrol
edilmelidir. Bu kontrolden sonra bir rapor düzenlenmelidir. Kontrol sonuçları en
azından bir sonraki kontrole kadar saklanmalıdır.
Burada istif aracının kazalara karşı güvenirliliği teknik bakımdan kontrol edilmelidir.
İstif aracında ayrıca, yanlış kullanım sonucu oluşmuş olabilecek hasarlar da kontrol
edilmelidir. Bu kontrolden sonra bir rapor düzenlenmelidir. Kontrol sonuçları en
azından bir sonraki kontrole kadar saklanmalıdır.
Eksikliklerin derhal giderilmesinden işletici sorumludur.
Eksikliklerin derhal giderilmesinden işletici sorumludur.
Z
Yapılan kontrol sonrası, araca bir kontrol etiketi yapıştırılır. Bu etikette, bir sonraki
kontrolün hangi yıl ve ay yapılacağı yazılıdır.
11.14 TR
Z
8
Yapılan kontrol sonrası, araca bir kontrol etiketi yapıştırılır. Bu etikette, bir sonraki
kontrolün hangi yıl ve ay yapılacağı yazılıdır.
11.14 TR
8
107
107
9
Nihai hurdaya çıkarma, atılması
Z
9
Nihai hurdaya çıkarma, atılması
Z
Aracın nihai ve kesin olarak hurdaya çıkarılması veya istif aracının atılması,
kullanıldığı ülkenin yürürlükteki yasalarına göre yapılmalıdır. Özellikle akünün,
işletme maddelerinin, elektronik ve elektrik sistemin atılması ile ilgili kurallara dikkat
edilmelidir.
108
11.14 TR
İstif aracının demontajı sadece uzman personel tarafından, üreticinin öngördüğü
işlemler uygulanarak gerçekleştirilebilir. Servis dokümantasyonunda öngörülen
güvenlik talimatları dikkate alınmalıdır.
11.14 TR
İstif aracının demontajı sadece uzman personel tarafından, üreticinin öngördüğü
işlemler uygulanarak gerçekleştirilebilir. Servis dokümantasyonunda öngörülen
güvenlik talimatları dikkate alınmalıdır.
Aracın nihai ve kesin olarak hurdaya çıkarılması veya istif aracının atılması,
kullanıldığı ülkenin yürürlükteki yasalarına göre yapılmalıdır. Özellikle akünün,
işletme maddelerinin, elektronik ve elektrik sistemin atılması ile ilgili kurallara dikkat
edilmelidir.
108
10
Z
Gün içerisinde sürücüye sürüş esnasında etki eden salınımlar, mekanik hareket
olarak tanımlanırlar. Çok yüksek mekanik hareketler sürücüde uzun süreli sağlık
sorunlarına sebep olur. Sürücü koruması için Avrupa İşletme Yönetmeliği "2002/
44/EG/Titreşim" yürürlüğe konmuştur.
Ekleme durumunu doğru tahmin eden işletmecileri desteklemek için üretici, bu
mekanik hareketlerinin ölçümünü servis olarak sunmaktadır.
11.14 TR
Z
Mekanik Hareketlerin Ölçümü
Mekanik Hareketlerin Ölçümü
Gün içerisinde sürücüye sürüş esnasında etki eden salınımlar, mekanik hareket
olarak tanımlanırlar. Çok yüksek mekanik hareketler sürücüde uzun süreli sağlık
sorunlarına sebep olur. Sürücü koruması için Avrupa İşletme Yönetmeliği "2002/
44/EG/Titreşim" yürürlüğe konmuştur.
Ekleme durumunu doğru tahmin eden işletmecileri desteklemek için üretici, bu
mekanik hareketlerinin ölçümünü servis olarak sunmaktadır.
11.14 TR
10
109
109
A Kuru tip akü eki
A Kuru tip akü eki
İçindekiler
İçindekiler
1
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7
7.1
8
9
10
11
Kurallara uygun kullanım .........................................................................
Tip etiketi .................................................................................................
Güvenlik notları, uyarı notları ve diğer notlar...........................................
Zırhlı plaka hücreli ve sıvı elektrolitli kurşunlu aküler ..............................
Tanımlama...............................................................................................
Çalışma ...................................................................................................
Zırhlı plaka hücreli kurşunlu akülerin bakımı ...........................................
Kapalı zırhlı plaka hücreli kurşunlu aküler PzV ve PzV-BS .....................
Tanımlama...............................................................................................
Çalışma ...................................................................................................
Bakım, kapalı zırhlı plaka hücreli kurşunlu aküler PzV ve PzV-BS .........
Su ekleme sistemi Aquamatik .................................................................
Su ekleme sistemi yapısı.........................................................................
Fonksiyon açıklaması ..............................................................................
Doldurma .................................................................................................
Su basıncı................................................................................................
Dolum süresi............................................................................................
Su kalitesi ................................................................................................
Akü hortum tertibatı .................................................................................
Çalışma sıcaklığı .....................................................................................
Temizlik önlemleri....................................................................................
Servis aracı..............................................................................................
Elektrolit sirkülasyonu (EUW) ..................................................................
Fonksiyon açıklaması ..............................................................................
Akülerin temizlenmesi..............................................................................
Akünün depolanması...............................................................................
Arıza yardımı ...........................................................................................
İmha etme................................................................................................
2
2
3
4
4
5
8
9
9
10
13
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
20
22
22
22
A
Kuru tip akü eki .......................................................................
1
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7
7.1
8
9
10
11
Kurallara uygun kullanım .........................................................................
Tip etiketi .................................................................................................
Güvenlik notları, uyarı notları ve diğer notlar...........................................
Zırhlı plaka hücreli ve sıvı elektrolitli kurşunlu aküler ..............................
Tanımlama...............................................................................................
Çalışma ...................................................................................................
Zırhlı plaka hücreli kurşunlu akülerin bakımı ...........................................
Kapalı zırhlı plaka hücreli kurşunlu aküler PzV ve PzV-BS .....................
Tanımlama...............................................................................................
Çalışma ...................................................................................................
Bakım, kapalı zırhlı plaka hücreli kurşunlu aküler PzV ve PzV-BS .........
Su ekleme sistemi Aquamatik .................................................................
Su ekleme sistemi yapısı.........................................................................
Fonksiyon açıklaması ..............................................................................
Doldurma .................................................................................................
Su basıncı................................................................................................
Dolum süresi............................................................................................
Su kalitesi ................................................................................................
Akü hortum tertibatı .................................................................................
Çalışma sıcaklığı .....................................................................................
Temizlik önlemleri....................................................................................
Servis aracı..............................................................................................
Elektrolit sirkülasyonu (EUW) ..................................................................
Fonksiyon açıklaması ..............................................................................
Akülerin temizlenmesi..............................................................................
Akünün depolanması...............................................................................
Arıza yardımı ...........................................................................................
İmha etme................................................................................................
2
2
3
4
4
5
8
9
9
10
13
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
20
22
22
22
03.13 TR
Kuru tip akü eki .......................................................................
03.13 TR
A
1
1
1
Kurallara uygun kullanım
2
1
Kurallara uygun kullanım
Kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması, orijinal olmayan yedek parçalar
kullanılması, yetkisiz müdahaleler, elektrolit katkılarının kullanılması durumlarında,
teminat talebi geçerliliğini yitirir.
Kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması, orijinal olmayan yedek parçalar
kullanılması, yetkisiz müdahaleler, elektrolit katkılarının kullanılması durumlarında,
teminat talebi geçerliliğini yitirir.
Kullanım esnasında aküler için Ex I ve Ex II uyarınca koruma türünün korunmasına
dair bilgiler dikkate alınmalıdır (bkz. ilgili belge).
Kullanım esnasında aküler için Ex I ve Ex II uyarınca koruma türünün korunmasına
dair bilgiler dikkate alınmalıdır (bkz. ilgili belge).
Tip etiketi
2
Tip etiketi
1,2
3
1,2
3
4
5
4
5
6
7
6
7
8
9
8
9
10
15
10
15
11
11
13
12
13
12
14
1
2
3
4
5
6
7
9
8
15
10
11
13
12
14
2
Akü tanımı
Akü tipi
Üretim haftası/üretim yılı
Seri numarası
Teslimatçı numarası
Nominal gerilim
Nominal kapasite
Akü ağırlığı, kg olarak
Hücre sayısı
Elektrolit miktarı, litre olarak
Akü numarası
Üretici
Üretici logosu
CE tanımı, sadece 75 V'dan itibaren akülerde
Güvenlik ve uyarı notları
03.13 TR
Akü tanımı
Akü tipi
Üretim haftası/üretim yılı
Seri numarası
Teslimatçı numarası
Nominal gerilim
Nominal kapasite
Akü ağırlığı, kg olarak
Hücre sayısı
Elektrolit miktarı, litre olarak
Akü numarası
Üretici
Üretici logosu
CE tanımı, sadece 75 V'dan itibaren akülerde
Güvenlik ve uyarı notları
03.13 TR
1
2
3
4
5
6
7
9
8
15
10
11
13
12
14
14
2
Güvenlik notları, uyarı notları ve diğer notlar
3
Güvenlik notları, uyarı notları ve diğer notlar
Kullanılan aküler özellikle denetlenmesi gereken yeniden
kullanılabilir atıklardır.
Geri dönüşüm işareti ve üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiş
aküler, evsel atık ile birlikte
imha edilmemelidir.
Geri dönüşüm işareti ve üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiş
aküler, evsel atık ile birlikte
imha edilmemelidir.
İade etme türü ve tekrar kullanım işlemi için, §8 Batt G uyarınca
üretici ile uzlaşılmalıdır.
İade etme türü ve tekrar kullanım işlemi için, §8 Batt G uyarınca
üretici ile uzlaşılmalıdır.
Sigara içmek yasaktır!
Sigara içmek yasaktır!
Patlama ve yangın tehlikesi nedeniyle, akünün yakınlarında açık
alevler, kor veya kıvılcımlar bulunmamalıdır!
Patlama ve yangın tehlikesi nedeniyle, akünün yakınlarında açık
alevler, kor veya kıvılcımlar bulunmamalıdır!
Patlama ve yangın tehlikesi, aşırı ısınma nedeniyle kısa devreler
önlenmelidir!
Patlama ve yangın tehlikesi, aşırı ısınma nedeniyle kısa devreler
önlenmelidir!
Açık alevlerden ve güçlü ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Açık alevlerden ve güçlü ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Hücreler ve akülerde yapılacak çalışmalar esnasında bir kişisel
koruma donanımı (örn. koruyucu gözlük, koruyucu eldiven)
takılmalıdır.
Çalışmalardan sonra eller yıkanmalıdır. Sadece izolasyonlu aletler
kullanılmalıdır. Akü mekanik olarak işlenmemeli,
çarpılmamalı, sıkıştırılmamalı, bastırılmamalı, çentik açılmamalı,
deforme edilmemeli veya başka türlü değiştirilmemelidir.
Tehlikeli gerilim! Akü hücrelerinin metal parçaları her zaman gerilim
altındadır, bu nedenle akünün üzerine yabancı nesneler veya aletler
bırakılmamalıdır.
Ulusal kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır.
Hücreler ve akülerde yapılacak çalışmalar esnasında bir kişisel
koruma donanımı (örn. koruyucu gözlük, koruyucu eldiven)
takılmalıdır.
Çalışmalardan sonra eller yıkanmalıdır. Sadece izolasyonlu aletler
kullanılmalıdır. Akü mekanik olarak işlenmemeli,
çarpılmamalı, sıkıştırılmamalı, bastırılmamalı, çentik açılmamalı,
deforme edilmemeli veya başka türlü değiştirilmemelidir.
Tehlikeli gerilim! Akü hücrelerinin metal parçaları her zaman gerilim
altındadır, bu nedenle akünün üzerine yabancı nesneler veya aletler
bırakılmamalıdır.
Ulusal kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır.
İçindeki maddelerin dışarıya çıkması durumunda, buharlar
solunmamalıdır. Koruyucu eldiven takılmalıdır.
İçindeki maddelerin dışarıya çıkması durumunda, buharlar
solunmamalıdır. Koruyucu eldiven takılmalıdır.
Kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır ve depolama yerinde
görünecek şekilde asılmalıdır!
Kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır ve depolama yerinde
görünecek şekilde asılmalıdır!
Aküdeki çalışmalar sadece uzman bir kişinin talimatlarına göre
yapılmalıdır!
Aküdeki çalışmalar sadece uzman bir kişinin talimatlarına göre
yapılmalıdır!
03.13 TR
Kullanılan aküler özellikle denetlenmesi gereken yeniden
kullanılabilir atıklardır.
03.13 TR
3
3
3
4
Zırhlı plaka hücreli ve sıvı elektrolitli kurşunlu aküler
4
Zırhlı plaka hücreli ve sıvı elektrolitli kurşunlu aküler
4.1
Tanımlama
4.1
Tanımlama
Jungheinrich çekme bataryaları, zırhlı plaka hücreli ve sıvı elektrolitli kurşunlu
akülerdir. Çekme bataryalarının tanımı: PzS, PzB, PzS Lib ve PzM.
Jungheinrich çekme bataryaları, zırhlı plaka hücreli ve sıvı elektrolitli kurşunlu
akülerdir. Çekme bataryalarının tanımı: PzS, PzB, PzS Lib ve PzM.
Elektrolit
Elektrolit
Elektrolitin nominal yoğunluğu, 30 °C ve tam dolu konumdaki nominal elektrolit
seviyesine dayanır. Daha yüksek sıcaklıklar elektrolit yoğunluğunu azaltır, daha
düşük sıcaklıklar ise yükseltir. İlgili düzeltme faktörü K başına ± 0,0007 kg/l'dir, örn.
45 °C'deki elektrolit yoğunluğu 1,28 kg/l olduğunda bu, 30°C'de 1,29 kg/l yoğunluğa
denktir.
Elektrolitin nominal yoğunluğu, 30 °C ve tam dolu konumdaki nominal elektrolit
seviyesine dayanır. Daha yüksek sıcaklıklar elektrolit yoğunluğunu azaltır, daha
düşük sıcaklıklar ise yükseltir. İlgili düzeltme faktörü K başına ± 0,0007 kg/l'dir, örn.
45 °C'deki elektrolit yoğunluğu 1,28 kg/l olduğunda bu, 30°C'de 1,29 kg/l yoğunluğa
denktir.
Elektrolit, DIN 43530 bölüm 2 uyarınca saflık yönetmeliği ile uyumlu olmalıdır.
Elektrolit, DIN 43530 bölüm 2 uyarınca saflık yönetmeliği ile uyumlu olmalıdır.
4.1.1 Akünün nominal verileri
1.
4.1.1 Akünün nominal verileri
Ürün
Çekme bataryası
1.
Çekme bataryası
2.
Nominal gerilim
2,0 V x hücre sayısı
2.
Nominal gerilim
2,0 V x hücre sayısı
3.
Nominal kapasite C5
Tip plakasına bakın
3.
Nominal kapasite C5
Tip plakasına bakın
4.
Deşarj akımı
C5/5h
4.
Deşarj akımı
1
1,29 kg/l
5.
Elektrolitin nominal yoğunluğu
6.
Nominal sıcaklık2
7.
Sistem nominal elektrolit seviyesi "Max" elektrolit seviyesi işaretine kadar
Elektrolitin nominal yoğunluğu
Nominal sıcaklık2
7.
Sistem nominal elektrolit seviyesi "Max" elektrolit seviyesi işaretine kadar
3
C5/5h
1
30 °C
5.
6.
Sınır sıcaklığı
Sınır sıcaklığı3
55 °C
1,29 kg/l
30 °C
55 °C
03.13 TR
1. İlk 10 devir içerisinde ulaşılır.
2. Daha yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü azaltır, daha düşük sıcaklıklar
kullanılabilen kapasiteyi düşürür.
3. İşletim sıcaklığı olarak izin verilmez.
03.13 TR
1. İlk 10 devir içerisinde ulaşılır.
2. Daha yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü azaltır, daha düşük sıcaklıklar
kullanılabilen kapasiteyi düşürür.
3. İşletim sıcaklığı olarak izin verilmez.
4
Ürün
4
4.2
Çalışma
4.2
4.2.1 Doldurulmamış akülerin işletime alınması
Z
4.2.1 Doldurulmamış akülerin işletime alınması
Z
Gerekli işlemler üreticinin müşteri hizmetleri veya üretici tarafından yetkilendirilmiş
bir müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.
4.2.2 Doldurulmuş ve şarj edilmiş akülerin işletime alınması
Z
Gerekli işlemler üreticinin müşteri hizmetleri veya üretici tarafından yetkilendirilmiş
bir müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.
4.2.2 Doldurulmuş ve şarj edilmiş akülerin işletime alınması
Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar
Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar
Prosedür
• Akünün mekanik olarak kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Akü tahliye kablosu kutuplarının doğru (artı artıya veya eksi eksiye) ve temas
edecek şekilde bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmelidir.
• Tahliye kablolarının ve bağlantıların kutup civataları (M10 = 23 ±1 Nm) sıkma torku
kontrol edilmelidir.
• Akü tekrar şarj edilmelidir.
• Elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir.
Elektrolit seviyesi, taşma korumasının veya separatörün üst kenarının üzerinde
bulunmalıdır.
• Elektrolit, arındırılmış su ile nominal seviyeye kadar doldurulmalıdır.
Prosedür
• Akünün mekanik olarak kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Akü tahliye kablosu kutuplarının doğru (artı artıya veya eksi eksiye) ve temas
edecek şekilde bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmelidir.
• Tahliye kablolarının ve bağlantıların kutup civataları (M10 = 23 ±1 Nm) sıkma torku
kontrol edilmelidir.
• Akü tekrar şarj edilmelidir.
• Elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir.
Elektrolit seviyesi, taşma korumasının veya separatörün üst kenarının üzerinde
bulunmalıdır.
• Elektrolit, arındırılmış su ile nominal seviyeye kadar doldurulmalıdır.
Z
Kontrol uygulanmalıdır.
Kontrol uygulanmalıdır.
4.2.3 Akünün boşaltılması
4.2.3 Akünün boşaltılması
Z
En uygun kullanım ömrüne ulaşmak için nominal kapasitenin %80'den fazla
işletime dayalı deşarjı önlenmelidir (tam deşarj). Bu, deşarj işleminin sonunda 1,13
kg/l'lik bir asgari elektrolit yoğunluğuna denktir. Boşalmış aküler derhal şarj
edilmelidir.
03.13 TR
En uygun kullanım ömrüne ulaşmak için nominal kapasitenin %80'den fazla
işletime dayalı deşarjı önlenmelidir (tam deşarj). Bu, deşarj işleminin sonunda 1,13
kg/l'lik bir asgari elektrolit yoğunluğuna denktir. Boşalmış aküler derhal şarj
edilmelidir.
03.13 TR
Z
Çalışma
5
5
4.2.4 Akünün şarj edilmesi
4.2.4 Akünün şarj edilmesi
UYARI!
UYARI!
Şarj sırasında oluşan gazlar nedeniyle patlama tehlikesi
Akü, şarj sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karışımı salar. Gazlanma
kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karışımı aşırı oranda patlayıcıdır ve ateşlenmemelidir.
Şarj cihazı ve akü sadece şarj cihazı ve istif aracı kapalıyken bağlanmalı veya
ayrılmalıdır.
Şarj cihazı gerilim, şarj kapasitesi ve akü teknolojisi bakımından aküye uyarlanmış
olmalıdır.
Şarj işlemine başlamadan önce tüm kablolarda ve soket bağlantılarında hasar
kontrolü yapılmalıdır.
İstif aracının şarj edildiği odanın yeterince havalandırılması gerekir.
Yeterli derecede havalandırılmalarını sağlamak için şarj işlemi esnasında akü
hücrelerinin yüzeyleri serbest kalmalıdır, bkz. istif aracının kullanım kılavuzu,
bölüm D, aküyü şarj etme.
Akü kullanımı esnasında sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır.
Şarj etmek için park edilen istif aracına minimum 2 m mesafede tutuşabilen
maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır.
Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
Akünün üzerine metal cisimler bırakılmamalıdır.
Akü ve şarj istasyonu üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır.
Şarj sırasında oluşan gazlar nedeniyle patlama tehlikesi
Akü, şarj sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karışımı salar. Gazlanma
kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karışımı aşırı oranda patlayıcıdır ve ateşlenmemelidir.
Şarj cihazı ve akü sadece şarj cihazı ve istif aracı kapalıyken bağlanmalı veya
ayrılmalıdır.
Şarj cihazı gerilim, şarj kapasitesi ve akü teknolojisi bakımından aküye uyarlanmış
olmalıdır.
Şarj işlemine başlamadan önce tüm kablolarda ve soket bağlantılarında hasar
kontrolü yapılmalıdır.
İstif aracının şarj edildiği odanın yeterince havalandırılması gerekir.
Yeterli derecede havalandırılmalarını sağlamak için şarj işlemi esnasında akü
hücrelerinin yüzeyleri serbest kalmalıdır, bkz. istif aracının kullanım kılavuzu,
bölüm D, aküyü şarj etme.
Akü kullanımı esnasında sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır.
Şarj etmek için park edilen istif aracına minimum 2 m mesafede tutuşabilen
maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır.
Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
Akünün üzerine metal cisimler bırakılmamalıdır.
Akü ve şarj istasyonu üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır.
NOT
NOT
6
03.13 TR
Akü sadece doğru akım ile şarj edilmelidir. DIN 41773 ve DIN 41774 uyarınca
tüm şarj işlemlerine izin verilir.
03.13 TR
Akü sadece doğru akım ile şarj edilmelidir. DIN 41773 ve DIN 41774 uyarınca
tüm şarj işlemlerine izin verilir.
6
Z
Z
Z
Şarj etme sırasında elektrolit sıcaklığı yaklaşık 10 K artar. Bu nedenle şarj işlemine
ancak, elektrolit sıcaklığı 45 °C'nin altında olduğunda başlanmalıdır. Şarj etme
öncesinde akülerin elektrolit sıcaklığının en azından +10 °C olması gerekir, aksi
halde usulüne uygun bir şekilde şarj edilemez. 10 °C'nin altında, standart şarj
tekniğinde akü düzgün şarj edilemez.
Akünün şarj edilmesi
Akünün şarj edilmesi
Koşullar
– Min. 10 °C ila maks. 45 °C arası elektrolit sıcaklığı
Koşullar
– Min. 10 °C ila maks. 45 °C arası elektrolit sıcaklığı
Prosedür
• Akü montaj yerlerinin tekne kapağı veya kapakları açılmalı veya çıkarılmalıdır.
Sapmalar, istif aracının kullanım kılavuzundan meydana gelir. Kapak tapaları
hücrelerin üzerinde veya kapalı kalır.
• Akü, doğru kutuplanarak (artı artıya veya eksi eksiye) kapalı şarj cihazına
bağlanmalıdır.
• Şarj cihazını açılmalıdır.
Prosedür
• Akü montaj yerlerinin tekne kapağı veya kapakları açılmalı veya çıkarılmalıdır.
Sapmalar, istif aracının kullanım kılavuzundan meydana gelir. Kapak tapaları
hücrelerin üzerinde veya kapalı kalır.
• Akü, doğru kutuplanarak (artı artıya veya eksi eksiye) kapalı şarj cihazına
bağlanmalıdır.
• Şarj cihazını açılmalıdır.
Z
Akü şarj edilmiştir
Z
Z
Elektrolit yoğunluğu ve akü gerilimi 2 saat boyunca aynı seviyede kalırsa, şarj
işlemi sonra ermiş demektir.
Elektrolit yoğunluğu ve akü gerilimi 2 saat boyunca aynı seviyede kalırsa, şarj
işlemi sonra ermiş demektir.
Dengeleme şarjı işlemi
Dengeleme şarjı işlemi
Dengeleme şarjı işlemleri, kullanım ömrünü ve tam deşarjlardan ve tekrarlanan yeterli
olmayan şarj işlemlerinden sonra kapasiteyi korumak için uygulanır. Dengeleme şarj
işleminin şarj akımı en fazla 5 A/100 Ah nominal kapasite olabilir.
Dengeleme şarjı işlemleri, kullanım ömrünü ve tam deşarjlardan ve tekrarlanan yeterli
olmayan şarj işlemlerinden sonra kapasiteyi korumak için uygulanır. Dengeleme şarj
işleminin şarj akımı en fazla 5 A/100 Ah nominal kapasite olabilir.
Z
Dengeleme şarj işlemi her hafta uygulanmalıdır.
Dengeleme şarj işlemi her hafta uygulanmalıdır.
Ara şarj işlemi
Ara şarj işlemi
Akünün ara şarj işlemleri, günlük kullanım süresini uzatan kısmi şarjlardır. Ara şarj
işlemi esnasında, akülerin kullanım ömrünü kısaltan daha yüksek ortalama
sıcaklıkları meydana gelir.
Akünün ara şarj işlemleri, günlük kullanım süresini uzatan kısmi şarjlardır. Ara şarj
işlemi esnasında, akülerin kullanım ömrünü kısaltan daha yüksek ortalama
sıcaklıkları meydana gelir.
Z
Ara şarj işlemleri ancak, 60 %'den küçük bir şarj durumunda uygulanmalıdır.
Düzenli olarak ara şarj işlemi uygulamak yerine, yedek aküler kullanılmalıdır.
03.13 TR
Z
Akü şarj edilmiştir
Ara şarj işlemleri ancak, 60 %'den küçük bir şarj durumunda uygulanmalıdır.
Düzenli olarak ara şarj işlemi uygulamak yerine, yedek aküler kullanılmalıdır.
03.13 TR
Z
Şarj etme sırasında elektrolit sıcaklığı yaklaşık 10 K artar. Bu nedenle şarj işlemine
ancak, elektrolit sıcaklığı 45 °C'nin altında olduğunda başlanmalıdır. Şarj etme
öncesinde akülerin elektrolit sıcaklığının en azından +10 °C olması gerekir, aksi
halde usulüne uygun bir şekilde şarj edilemez. 10 °C'nin altında, standart şarj
tekniğinde akü düzgün şarj edilemez.
7
7
4.3
Zırhlı plaka hücreli kurşunlu akülerin bakımı
4.3
Su kalitesi
Z
Su kalitesi
Z
Elektrolitlerin doldurulması için kullanılan suyun kalitesi, arındırılmış veya damıtık
suyun kalitesi ile aynı olmalıdır. Arındırılmış su, damıtma veya iyon değiştirme
işlemi ile musluk suyundan elde edilebilir ve bu durumda elektrolit üretimi için
uygun hale getirilmiş olur.
4.3.1 Günlük
Z
– Akü, her deşarjdan sonra şarj edilmelidir.
– Şarj işlemi sona erdikten sonra, elektrolit durumu kontrol edilmelidir.
– Eğer gerekirse, şarj işlemi sona erdikten sonra arındırılmış su ile nominal seviyeye
kadar doldurulmalıdır.
Z
Elektrolit seviyesi, taşma korumasının veya separatörün üst kenarının veya
elektrolit seviyesi markası "Min"'in altına düşmemeli ve "Maks"'ı aşmamalıdır.
Elektrolit seviyesi, taşma korumasının veya separatörün üst kenarının veya
elektrolit seviyesi markası "Min"'in altına düşmemeli ve "Maks"'ı aşmamalıdır.
– Tekrar şarj işleminden sonra kirlenme veya mekanik arızalar bakımından görsel
kontrol.
– IU eğrisi uyarınca düzenli olarak şarj edildikten sonra bir dengeleme şarj işlemi
uygulanmalıdır.
4.3.3 Aylık
4.3.3 Aylık
– Şarj işleminin bitimine doğru tüm hücrelerin gerilimi şarj cihazı açık durumdayken
ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
– Şarj işlemi bittikten sonra tüm hücrelerin elektrolit yoğunluğu ve elektrolit sıcaklığı
ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
– Ölçüm sonuçları, daha önceki ölçüm sonuçları ile kıyaslanmalıdır.
Z
Önceki ölçümlere göre aşırı değişiklikler veya hücreler arasında farklılıklar tespit
edildiğinde, üreticinin müşteri hizmetleri talep edilmelidir.
4.3.4 Yıllık
– Şarj işleminin bitimine doğru tüm hücrelerin gerilimi şarj cihazı açık durumdayken
ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
– Şarj işlemi bittikten sonra tüm hücrelerin elektrolit yoğunluğu ve elektrolit sıcaklığı
ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
– Ölçüm sonuçları, daha önceki ölçüm sonuçları ile kıyaslanmalıdır.
Önceki ölçümlere göre aşırı değişiklikler veya hücreler arasında farklılıklar tespit
edildiğinde, üreticinin müşteri hizmetleri talep edilmelidir.
4.3.4 Yıllık
– EN 1175-1 uyarınca istif aracının izolasyon direnci ölçülmelidir.
– EN 1987-1 uyarınca akünün izolasyon direnci ölçülmelidir.
Z
– EN 1175-1 uyarınca istif aracının izolasyon direnci ölçülmelidir.
– EN 1987-1 uyarınca akünün izolasyon direnci ölçülmelidir.
Akünün tespit edilen izolasyon direnci DIN EN 50272-3 uyarınca Volt başına 50 Ω
nominal gerilim değerinin altına düşmemelidir.
03.13 TR
Akünün tespit edilen izolasyon direnci DIN EN 50272-3 uyarınca Volt başına 50 Ω
nominal gerilim değerinin altına düşmemelidir.
03.13 TR
8
– Akü, her deşarjdan sonra şarj edilmelidir.
– Şarj işlemi sona erdikten sonra, elektrolit durumu kontrol edilmelidir.
– Eğer gerekirse, şarj işlemi sona erdikten sonra arındırılmış su ile nominal seviyeye
kadar doldurulmalıdır.
4.3.2 Haftalık
– Tekrar şarj işleminden sonra kirlenme veya mekanik arızalar bakımından görsel
kontrol.
– IU eğrisi uyarınca düzenli olarak şarj edildikten sonra bir dengeleme şarj işlemi
uygulanmalıdır.
Z
Elektrolitlerin doldurulması için kullanılan suyun kalitesi, arındırılmış veya damıtık
suyun kalitesi ile aynı olmalıdır. Arındırılmış su, damıtma veya iyon değiştirme
işlemi ile musluk suyundan elde edilebilir ve bu durumda elektrolit üretimi için
uygun hale getirilmiş olur.
4.3.1 Günlük
4.3.2 Haftalık
Z
Zırhlı plaka hücreli kurşunlu akülerin bakımı
8
5
Kapalı zırhlı plaka hücreli kurşunlu aküler PzV ve PzV-BS
5
Kapalı zırhlı plaka hücreli kurşunlu aküler PzV ve PzV-BS
5.1
Tanımlama
5.1
Tanımlama
PzV aküleri, tüm kullanım süresi boyunca su ilave edilmesine izin verilmeyen sabit
elektrolitli kapalı akülerdir. Kapak tapası olarak, açıldığında hasar gören yüksek
basınç valfleri kullanılır. Elektrik çarpmasını, elektrolit şarj gazlarının patlamasını ve
ayrıca hücre haznelerinin hasar görmesi durumunda aşındırıcı elektrolit nedeniyle bir
tehlikenin oluşmasını önlemek için kullanım esnasında kapalı akülerden, sıvı
elektrolitli aküler için talep edilen güvenlik taleplerinin aynıları talep edilir.
Z
PzV aküleri, tüm kullanım süresi boyunca su ilave edilmesine izin verilmeyen sabit
elektrolitli kapalı akülerdir. Kapak tapası olarak, açıldığında hasar gören yüksek
basınç valfleri kullanılır. Elektrik çarpmasını, elektrolit şarj gazlarının patlamasını ve
ayrıca hücre haznelerinin hasar görmesi durumunda aşındırıcı elektrolit nedeniyle bir
tehlikenin oluşmasını önlemek için kullanım esnasında kapalı akülerden, sıvı
elektrolitli aküler için talep edilen güvenlik taleplerinin aynıları talep edilir.
Z
PzV aküleri az miktarda gazlanma yapar, fakat tam olarak gazlanmasız değildir.
PzV aküleri az miktarda gazlanma yapar, fakat tam olarak gazlanmasız değildir.
Elektrolit
Elektrolit
Elektrolit, jel içinde bulunan sülfürik asittir. Elektrolitin yoğunluğu ölçülemez.
Elektrolit, jel içinde bulunan sülfürik asittir. Elektrolitin yoğunluğu ölçülemez.
5.1.1 Akünün nominal verileri
1.
5.1.1 Akünün nominal verileri
Ürün
Çekme bataryası
1.
Ürün
Çekme bataryası
2.
Nominal gerilim
2,0 V x hücre sayısı
2.
Nominal gerilim
2,0 V x hücre sayısı
3.
Nominal kapasite C5
Tip plakasına bakın
3.
Nominal kapasite C5
Tip plakasına bakın
4.
Deşarj akımı
C5/5h
4.
Deşarj akımı
C5/5h
5.
Nominal sıcaklık
30 °C
5.
Nominal sıcaklık
30 °C
Sınır sıcaklığı1
45 °C, işletim sıcaklığı olarak izin
verilmez
Sınır sıcaklığı1
45 °C, işletim sıcaklığı olarak izin
verilmez
6.
Elektrolitin nominal yoğunluğu
Ölçülemez
6.
Elektrolitin nominal yoğunluğu
Ölçülemez
7.
Sistem nominal elektrolit seviyesi Ölçülemez
7.
Sistem nominal elektrolit seviyesi Ölçülemez
03.13 TR
1. Daha yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü azaltır, daha düşük sıcaklıklar
kullanılabilen kapasiteyi düşürür.
03.13 TR
1. Daha yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü azaltır, daha düşük sıcaklıklar
kullanılabilen kapasiteyi düşürür.
9
9
5.2
Çalışma
5.2
5.2.1 İlk kullanım
5.2.1 İlk kullanım
Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar
Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar
Prosedür
• Akünün mekanik olarak kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Akü tahliye kablosu kutuplarının doğru (artı artıya veya eksi eksiye) ve temas
edecek şekilde bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmelidir.
• Tahliye kablolarının ve bağlantıların kutup civataları (M10 = 23 ±1 Nm) sıkma torku
kontrol edilmelidir.
• Akü tekrar şarj edilmelidir.
• Aküyü şarj edin.
Prosedür
• Akünün mekanik olarak kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Akü tahliye kablosu kutuplarının doğru (artı artıya veya eksi eksiye) ve temas
edecek şekilde bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmelidir.
• Tahliye kablolarının ve bağlantıların kutup civataları (M10 = 23 ±1 Nm) sıkma torku
kontrol edilmelidir.
• Akü tekrar şarj edilmelidir.
• Aküyü şarj edin.
Kontrol uygulanmalıdır.
Kontrol uygulanmalıdır.
5.2.2 Akünün boşaltılması
Z
Z
5.2.2 Akünün boşaltılması
Z
En uygun kullanım ömrüne ulaşmak için nominal kapasitenin %60'ından fazla
deşarjlar önlenmelidir.
Z
Nominal kapasitenin %80'inden fazla işletime bağlı deşarjlar nedeniyle, akünün
kullanım ömrü belirgin oranda azalır. Deşarj olmuş veya kısmen deşarj olmuş
aküler derhal şarj edilmeli ve bekletilmemelidir.
5.2.3 Akünün şarj edilmesi
En uygun kullanım ömrüne ulaşmak için nominal kapasitenin %60'ından fazla
deşarjlar önlenmelidir.
Nominal kapasitenin %80'inden fazla işletime bağlı deşarjlar nedeniyle, akünün
kullanım ömrü belirgin oranda azalır. Deşarj olmuş veya kısmen deşarj olmuş
aküler derhal şarj edilmeli ve bekletilmemelidir.
5.2.3 Akünün şarj edilmesi
UYARI!
UYARI!
03.13 TR
Şarj sırasında oluşan gazlar nedeniyle patlama tehlikesi
Akü, şarj sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karışımı salar. Gazlanma
kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karışımı aşırı oranda patlayıcıdır ve ateşlenmemelidir.
Şarj cihazı ve akü sadece şarj cihazı ve istif aracı kapalıyken bağlanmalı veya
ayrılmalıdır.
Şarj cihazı gerilim, şarj kapasitesi ve akü teknolojisi bakımından aküye uyarlanmış
olmalıdır.
Şarj işlemine başlamadan önce tüm kablolarda ve soket bağlantılarında hasar
kontrolü yapılmalıdır.
İstif aracının şarj edildiği odanın yeterince havalandırılması gerekir.
Yeterli derecede havalandırılmalarını sağlamak için şarj işlemi esnasında akü
hücrelerinin yüzeyleri serbest kalmalıdır, bkz. istif aracının kullanım kılavuzu,
bölüm D, aküyü şarj etme.
Akü kullanımı esnasında sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır.
Şarj etmek için park edilen istif aracına minimum 2 m mesafede tutuşabilen
maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır.
Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
Akünün üzerine metal cisimler bırakılmamalıdır.
Akü ve şarj istasyonu üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır.
03.13 TR
Şarj sırasında oluşan gazlar nedeniyle patlama tehlikesi
Akü, şarj sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karışımı salar. Gazlanma
kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karışımı aşırı oranda patlayıcıdır ve ateşlenmemelidir.
Şarj cihazı ve akü sadece şarj cihazı ve istif aracı kapalıyken bağlanmalı veya
ayrılmalıdır.
Şarj cihazı gerilim, şarj kapasitesi ve akü teknolojisi bakımından aküye uyarlanmış
olmalıdır.
Şarj işlemine başlamadan önce tüm kablolarda ve soket bağlantılarında hasar
kontrolü yapılmalıdır.
İstif aracının şarj edildiği odanın yeterince havalandırılması gerekir.
Yeterli derecede havalandırılmalarını sağlamak için şarj işlemi esnasında akü
hücrelerinin yüzeyleri serbest kalmalıdır, bkz. istif aracının kullanım kılavuzu,
bölüm D, aküyü şarj etme.
Akü kullanımı esnasında sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır.
Şarj etmek için park edilen istif aracına minimum 2 m mesafede tutuşabilen
maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır.
Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
Akünün üzerine metal cisimler bırakılmamalıdır.
Akü ve şarj istasyonu üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır.
10
Çalışma
10
NOT
NOT
Akünün yanlış şarj edilmesi nedeniyle maddi hasar
Akünün usulüne uygun olmayarak şarj edilmesi, elektrik hatlarının ve kontakların aşırı
yüklenmesine, izin verilmeyen gaz oluşumuna ve elektrolitlerin hücrelerden
çıkmasına neden olabilir.
Akü yalnız düz akım ile şarj edilmelidir.
DIN 41773 uyarınca tüm şarj yöntemlerine, üretici tarafından onaylanmış türde izin
verilir.
Akü sadece, akü büyüklüğü ve akü tipi için izin verilen şarj cihazına bağlanmalıdır.
Şarj cihazı gerekirse üreticinin müşteri hizmetleri tarafından uygunluk bakımından
kontrol edilmelidir.
Gazlanma alanındaki sınır akımlar DIN EN 50272-3 uyarınca aşılmamalıdır.
03.13 TR
03.13 TR
Akünün yanlış şarj edilmesi nedeniyle maddi hasar
Akünün usulüne uygun olmayarak şarj edilmesi, elektrik hatlarının ve kontakların aşırı
yüklenmesine, izin verilmeyen gaz oluşumuna ve elektrolitlerin hücrelerden
çıkmasına neden olabilir.
Akü yalnız düz akım ile şarj edilmelidir.
DIN 41773 uyarınca tüm şarj yöntemlerine, üretici tarafından onaylanmış türde izin
verilir.
Akü sadece, akü büyüklüğü ve akü tipi için izin verilen şarj cihazına bağlanmalıdır.
Şarj cihazı gerekirse üreticinin müşteri hizmetleri tarafından uygunluk bakımından
kontrol edilmelidir.
Gazlanma alanındaki sınır akımlar DIN EN 50272-3 uyarınca aşılmamalıdır.
11
11
Z
Akünün şarj edilmesi
Akünün şarj edilmesi
Koşullar
– Elektrolit sıcaklığı +15 °C ve 35 °C arasında
Koşullar
– Elektrolit sıcaklığı +15 °C ve 35 °C arasında
Prosedür
• Akü montaj yerlerinin tekne kapağı veya kapakları açılmalı veya çıkarılmalıdır.
• Akü, doğru kutuplanarak (artı artıya veya eksi eksiye) kapalı şarj cihazına
bağlanmalıdır.
• Şarj cihazını açılmalıdır.
Şarj etme sırasında elektrolit sıcaklığı yaklaşık 10 K artar. Sıcaklıklar sürekli olarak
40 °C'den yüksek veya 15° C'den düşük ise, şarj cihazının sıcaklığa bağlı sabit
gerilim ayarı yapılmalıdır. Bu durumda düzeltme faktörü K başına -0,004 V/Z ile
uygulanmalıdır.
Prosedür
• Akü montaj yerlerinin tekne kapağı veya kapakları açılmalı veya çıkarılmalıdır.
• Akü, doğru kutuplanarak (artı artıya veya eksi eksiye) kapalı şarj cihazına
bağlanmalıdır.
• Şarj cihazını açılmalıdır.
Şarj etme sırasında elektrolit sıcaklığı yaklaşık 10 K artar. Sıcaklıklar sürekli olarak
40 °C'den yüksek veya 15° C'den düşük ise, şarj cihazının sıcaklığa bağlı sabit
gerilim ayarı yapılmalıdır. Bu durumda düzeltme faktörü K başına -0,004 V/Z ile
uygulanmalıdır.
Z
Akü şarj edilmiştir
Z
Z
12
Elektrolit yoğunluğu ve akü gerilimi 2 saat boyunca aynı seviyede kalırsa, şarj
işlemi sonra ermiş demektir.
Dengeleme şarjı işlemi
Dengeleme şarjı işlemi
Dengeleme şarjı işlemleri, kullanım ömrünü ve tam deşarjlardan ve tekrarlanan yeterli
olmayan şarj işlemlerinden sonra kapasiteyi korumak için uygulanır.
Dengeleme şarjı işlemleri, kullanım ömrünü ve tam deşarjlardan ve tekrarlanan yeterli
olmayan şarj işlemlerinden sonra kapasiteyi korumak için uygulanır.
Z
Dengeleme şarj işlemi her hafta uygulanmalıdır.
Dengeleme şarj işlemi her hafta uygulanmalıdır.
Ara şarj işlemi
Ara şarj işlemi
Akünün ara şarj işlemleri, günlük kullanım süresini uzatan kısmi şarjlardır. Ara şarj
işlemi esnasında, akülerin kullanım ömrünü kısaltabilen daha yüksek ortalama
sıcaklıkları meydana gelir.
Akünün ara şarj işlemleri, günlük kullanım süresini uzatan kısmi şarjlardır. Ara şarj
işlemi esnasında, akülerin kullanım ömrünü kısaltabilen daha yüksek ortalama
sıcaklıkları meydana gelir.
Z
Ara şarj işlemleri ancak % 50'den küçük bir şarj durumunda uygulanmalıdır.
Düzenli olarak ara şarj işlemi uygulamak yerine, yedek aküler kullanılmalıdır.
Z
PZV aküleri ile ara şarjlardan kaçınılmalıdır.
03.13 TR
Z
Z
Elektrolit yoğunluğu ve akü gerilimi 2 saat boyunca aynı seviyede kalırsa, şarj
işlemi sonra ermiş demektir.
Ara şarj işlemleri ancak % 50'den küçük bir şarj durumunda uygulanmalıdır.
Düzenli olarak ara şarj işlemi uygulamak yerine, yedek aküler kullanılmalıdır.
PZV aküleri ile ara şarjlardan kaçınılmalıdır.
03.13 TR
Z
Akü şarj edilmiştir
12
5.3
Z
Bakım, kapalı zırhlı plaka hücreli kurşunlu aküler PzV ve PzV-BS
5.3
Z
Su ilave edilmemelidir!
5.3.1 Günlük
– Akü, her deşarjdan sonra şarj edilmelidir.
5.3.2 Haftalık
5.3.2 Haftalık
– Kirlenme ve mekanik arızalar bakımından görsel kontrol.
– Kirlenme ve mekanik arızalar bakımından görsel kontrol.
5.3.3 Üç ayda bir
Z
5.3.3 Üç ayda bir
– Toplam gerilim ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
– Münferit gerilimler ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
– Ölçüm sonuçları, daha önceki ölçüm sonuçları ile kıyaslanmalıdır.
Z
Şarj tam olarak doldurulduktan ve ardından en az 5 saat beklendikten sonra
ölçümler uygulanmalıdır.
Z
Önceki ölçümlere göre aşırı değişiklikler veya hücreler arasında farklılıklar tespit
edildiğinde, üreticinin müşteri hizmetleri talep edilmelidir.
5.3.4 Yıllık
– Toplam gerilim ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
– Münferit gerilimler ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
– Ölçüm sonuçları, daha önceki ölçüm sonuçları ile kıyaslanmalıdır.
Şarj tam olarak doldurulduktan ve ardından en az 5 saat beklendikten sonra
ölçümler uygulanmalıdır.
Önceki ölçümlere göre aşırı değişiklikler veya hücreler arasında farklılıklar tespit
edildiğinde, üreticinin müşteri hizmetleri talep edilmelidir.
5.3.4 Yıllık
– EN 1175-1 uyarınca istif aracının izolasyon direnci ölçülmelidir.
– EN 1987-1 uyarınca akünün izolasyon direnci ölçülmelidir.
Z
– EN 1175-1 uyarınca istif aracının izolasyon direnci ölçülmelidir.
– EN 1987-1 uyarınca akünün izolasyon direnci ölçülmelidir.
Akünün tespit edilen izolasyon direnci DIN EN 50272-3 uyarınca Volt başına 50 Ω
nominal gerilim değerinin altına düşmemelidir.
03.13 TR
Akünün tespit edilen izolasyon direnci DIN EN 50272-3 uyarınca Volt başına 50 Ω
nominal gerilim değerinin altına düşmemelidir.
03.13 TR
Z
Su ilave edilmemelidir!
5.3.1 Günlük
– Akü, her deşarjdan sonra şarj edilmelidir.
Z
Bakım, kapalı zırhlı plaka hücreli kurşunlu aküler PzV ve PzV-BS
13
13
6
Su ekleme sistemi Aquamatik
6
Su ekleme sistemi Aquamatik
6.1
Su ekleme sistemi yapısı
6.1
Su ekleme sistemi yapısı
15
15
>3m
16
16
17
17
>3m
18
18
19
19
20
+
+
15
16
17
18
19
20
14
-
Su haznesi
Küresel valfli mil yivi
Akım göstergesi
Kapatma valfi
Kapak kaplini
Akü üzerindeki kapak soketi
03.13 TR
Su haznesi
Küresel valfli mil yivi
Akım göstergesi
Kapatma valfi
Kapak kaplini
Akü üzerindeki kapak soketi
03.13 TR
15
16
17
18
19
20
20
-
14
6.2
6.3
Fonksiyon açıklaması
6.2
Su ekleme sistemi Aquamatik, istif araçları tahrik akülerinin nominal elektrolit
seviyesinin otomatik olarak ayarlanması için kullanılır.
Su ekleme sistemi Aquamatik, istif araçları tahrik akülerinin nominal elektrolit
seviyesinin otomatik olarak ayarlanması için kullanılır.
Akü hücreleri hortumlar ile birbirleriyle bağlıdır ve fiş yardımıyla su dağıtıcısına (örn.
su haznesi) bağlanır. Kapatma valfi açıldıktan sonra tüm hücreler suyla doldurulur.
Aquamatik tapa, gerekli su miktarını ayarlar ve valfteki ilgili su basıncında su
beslemesinin ve valfin emniyetli bir şekilde kapatılmasını sağlar.
Akü hücreleri hortumlar ile birbirleriyle bağlıdır ve fiş yardımıyla su dağıtıcısına (örn.
su haznesi) bağlanır. Kapatma valfi açıldıktan sonra tüm hücreler suyla doldurulur.
Aquamatik tapa, gerekli su miktarını ayarlar ve valfteki ilgili su basıncında su
beslemesinin ve valfin emniyetli bir şekilde kapatılmasını sağlar.
Tapa sistemlerinin optik bir dolum seviyesi göstergesi, sıcaklığı ve elektrolit
yoğunluğunu ölçmek için bir diyagnoz deliği ve bir gaz tahliye deliği bulunmaktadır.
Tapa sistemlerinin optik bir dolum seviyesi göstergesi, sıcaklığı ve elektrolit
yoğunluğunu ölçmek için bir diyagnoz deliği ve bir gaz tahliye deliği bulunmaktadır.
Doldurma
6.3
Akülerin suyla doldurulma işlemi mümkünse akünün tam olarak doldurulma işleminin
bitmesinden kısa bir süre önce uygulanmalıdır. Böylece eklenen su miktarının,
elektrolit ile karıştığından emin olunabilir.
Doldurma
Akülerin suyla doldurulma işlemi mümkünse akünün tam olarak doldurulma işleminin
bitmesinden kısa bir süre önce uygulanmalıdır. Böylece eklenen su miktarının,
elektrolit ile karıştığından emin olunabilir.
Su basıncı
6.4
Su basıncı
Su ekleme sistemi, su hattında 0,3 ila 1,8 barlık bir su basıncı ile çalıştırılmalıdır. İzin
verilen basınç alanlarından sapmalar, sistemin çalışma emniyetini etkiler.
Akan su
Akan su
Akü yüzeyinin üzerine yerleştirme yüksekliği 3 - 18 m arasındadır. 1 m, 0,1 bar
demektir.
Akü yüzeyinin üzerine yerleştirme yüksekliği 3 - 18 m arasındadır. 1 m, 0,1 bar
demektir.
Basınçlı su
Basınçlı su
Basınç düşürme valfinin ayarı, sisteme bağlıdır ve 0,3 - 1,8 bar arasında olmalıdır.
Basınç düşürme valfinin ayarı, sisteme bağlıdır ve 0,3 - 1,8 bar arasında olmalıdır.
03.13 TR
Su ekleme sistemi, su hattında 0,3 ila 1,8 barlık bir su basıncı ile çalıştırılmalıdır. İzin
verilen basınç alanlarından sapmalar, sistemin çalışma emniyetini etkiler.
03.13 TR
6.4
Fonksiyon açıklaması
15
15
6.5
Dolum süresi
6.5
Bir akünün dolum süresi elektrolit seviyesine, çevre sıcaklığına ve dolum basıncına
bağlıdır. Doldurma işlemi otomatik olarak bitirilir. Su hattı akünün dolum işlemi
bittikten sonra ayrılmalıdır.
6.6
Z
6.7
6.8
Bir akünün dolum süresi elektrolit seviyesine, çevre sıcaklığına ve dolum basıncına
bağlıdır. Doldurma işlemi otomatik olarak bitirilir. Su hattı akünün dolum işlemi
bittikten sonra ayrılmalıdır.
Su kalitesi
6.6
Z
Elektrolitlerin doldurulması için kullanılan suyun kalitesi, arındırılmış veya damıtık
suyun kalitesi ile aynı olmalıdır. Arındırılmış su, damıtma veya iyon değiştirme
işlemi ile musluk suyundan elde edilebilir ve bu durumda elektrolit üretimi için
uygun hale getirilmiş olur.
Akü hortum tertibatı
Münferit tapaların hortum tertibatı, mevcut
gerçekleştirilmiştir. Değişiklik yapılmamalıdır.
6.7
elektrik
devresi
boyunca
Su kalitesi
Elektrolitlerin doldurulması için kullanılan suyun kalitesi, arındırılmış veya damıtık
suyun kalitesi ile aynı olmalıdır. Arındırılmış su, damıtma veya iyon değiştirme
işlemi ile musluk suyundan elde edilebilir ve bu durumda elektrolit üretimi için
uygun hale getirilmiş olur.
Akü hortum tertibatı
Münferit tapaların hortum tertibatı, mevcut
gerçekleştirilmiştir. Değişiklik yapılmamalıdır.
Çalışma sıcaklığı
6.8
elektrik
devresi
boyunca
Çalışma sıcaklığı
03.13 TR
Otomatik su ekleme sistemlerine sahip olan aküler sadece > 0 °C sıcaklıklardaki
mekanlarda depolanmalıdır, aksi taktirde sistemlerin donma tehlikesi bulunmaktadır.
03.13 TR
Otomatik su ekleme sistemlerine sahip olan aküler sadece > 0 °C sıcaklıklardaki
mekanlarda depolanmalıdır, aksi taktirde sistemlerin donma tehlikesi bulunmaktadır.
16
Dolum süresi
16
6.9
Temizlik önlemleri
6.9
Tapa sistemlerinin temizlenmesi sadece arındırılmış su ile DIN 43530-4 uyarınca
gerçekleştirilmelidir. Tapaların hiçbir parçası çözücü maddeler veya sabunlar ile
temas etmemelidir.
Temizlik önlemleri
Tapa sistemlerinin temizlenmesi sadece arındırılmış su ile DIN 43530-4 uyarınca
gerçekleştirilmelidir. Tapaların hiçbir parçası çözücü maddeler veya sabunlar ile
temas etmemelidir.
6.10 Servis aracı
6.10 Servis aracı
Münferit hücreleri doldurmak için pompa ve doldurma tabancalı mobil su doldurma
aracı. Depolama haznesinde bulunan daldırma pompası, gerekli olan dolum
basıncını oluşturur. Servis aracının bulunduğu seviye ve akünün bulunduğu yüzeyi
arasında yükseklik farkı olmamalıdır.
03.13 TR
03.13 TR
Münferit hücreleri doldurmak için pompa ve doldurma tabancalı mobil su doldurma
aracı. Depolama haznesinde bulunan daldırma pompası, gerekli olan dolum
basıncını oluşturur. Servis aracının bulunduğu seviye ve akünün bulunduğu yüzeyi
arasında yükseklik farkı olmamalıdır.
17
17
7
Elektrolit sirkülasyonu (EUW)
7
Elektrolit sirkülasyonu (EUW)
7.1
Fonksiyon açıklaması
7.1
Fonksiyon açıklaması
Şarj cihazına monte edilmiş bir pompa, bir hortum sistemi üzerinden akü hücrelerine
iletilen gerekli basınçlı havayı oluşturur. Elektrolit sirkülasyonu, iletilen hava ile
gerçekleşir ve tüm elektrot uzunluğu boyunca aynı elektrolit yoğunluğu değerleri
meydana gelir.
Şarj cihazına monte edilmiş bir pompa, bir hortum sistemi üzerinden akü hücrelerine
iletilen gerekli basınçlı havayı oluşturur. Elektrolit sirkülasyonu, iletilen hava ile
gerçekleşir ve tüm elektrot uzunluğu boyunca aynı elektrolit yoğunluğu değerleri
meydana gelir.
Pompa
Pompa
Arıza durumunda, örn. basınç denetim sisteminin açıklanamayan tetiklenmesi
durumunda, filtreler kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
Arıza durumunda, örn. basınç denetim sisteminin açıklanamayan tetiklenmesi
durumunda, filtreler kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
Akü bağlantısı
Akü bağlantısı
Pompa modülünde, şarj hatları ile birlikte şarj cihazından şarj soketine kadar iletilen
bir hortum bulunmaktadır. Sokete entegre edilmiş olan EUW kaplini kılavuzu
üzerinden hava, aküye iletilir. Hortumlar döşenirken, bunların kıvrılmamasına dikkat
edilmelidir.
Pompa modülünde, şarj hatları ile birlikte şarj cihazından şarj soketine kadar iletilen
bir hortum bulunmaktadır. Sokete entegre edilmiş olan EUW kaplini kılavuzu
üzerinden hava, aküye iletilir. Hortumlar döşenirken, bunların kıvrılmamasına dikkat
edilmelidir.
Basınç denetim modülü
Basınç denetim modülü
EUW pompası, şarj işleminin başında devreye alınır. Basınç denetim modülü
üzerinden şarj işlemi esnasında basınç oluşumu denetlenir. Bu modül, EUW ile şarj
işlemi esnasında gerekli olan hava basıncının mevcut olmasını sağlar.
EUW pompası, şarj işleminin başında devreye alınır. Basınç denetim modülü
üzerinden şarj işlemi esnasında basınç oluşumu denetlenir. Bu modül, EUW ile şarj
işlemi esnasında gerekli olan hava basıncının mevcut olmasını sağlar.
Muhtemel arıza durumlarında, örn.
– Akü hava kaplini, sirkülasyon modülü ile bağlı değil (ayrı kaplinli modelde) veya
arızalı,
– Akünün üzerinde sızdıran veya arızalı hortum bağlantıları veya
– Emme filtresi kirli
Muhtemel arıza durumlarında, örn.
– Akü hava kaplini, sirkülasyon modülü ile bağlı değil (ayrı kaplinli modelde) veya
arızalı,
– Akünün üzerinde sızdıran veya arızalı hortum bağlantıları veya
– Emme filtresi kirli
gibi durumlarda, şarj cihazında optik bir arıza mesajı görünür.
gibi durumlarda, şarj cihazında optik bir arıza mesajı görünür.
18
03.13 TR
Elektrolit sirkülasyonu, şarj işlemi esnasında hava beslemesi yardımıyla elektrolitin
karışmasını sağlar ve böylece asit katmanlaşmasını önler, şarj süresini kısaltır (şarj
faktörü yakl. 1,07) ve şarj işlemi esnasında gaz oluşumunu azaltır. Şarj cihazı akü ve
EUW için onaylanmış olmalıdır.
03.13 TR
Elektrolit sirkülasyonu, şarj işlemi esnasında hava beslemesi yardımıyla elektrolitin
karışmasını sağlar ve böylece asit katmanlaşmasını önler, şarj süresini kısaltır (şarj
faktörü yakl. 1,07) ve şarj işlemi esnasında gaz oluşumunu azaltır. Şarj cihazı akü ve
EUW için onaylanmış olmalıdır.
18
NOT
NOT
Şematik gösterim
Şematik gösterim
Akünün üzerindeki EUW kurulumu ve ayrıca şarj cihazı üzerinden hava beslemesi.
Akünün üzerindeki EUW kurulumu ve ayrıca şarj cihazı üzerinden hava beslemesi.
03.13 TR
Bir EUW sistemi kullanılmadığında veya düzenli olarak kullanılmadığında veya
akü aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında, elektrolit hortum sistemine
geriye akabilir.
Hava besleme hattı ayrı bir kaplin sistemi ile donanmalıdır, örn.: Akü tarafı kapak
kaplini ve hava besleme tarafı geçiş kaplini.
03.13 TR
Bir EUW sistemi kullanılmadığında veya düzenli olarak kullanılmadığında veya
akü aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında, elektrolit hortum sistemine
geriye akabilir.
Hava besleme hattı ayrı bir kaplin sistemi ile donanmalıdır, örn.: Akü tarafı kapak
kaplini ve hava besleme tarafı geçiş kaplini.
19
19
Akülerin temizlenmesi
8
20
Akülerin temizlenmesi
Akülerin ve bölmelerin temizlenmesi şu nedenlerden dolayı gereklidir:
– Hücrelerin birbirlerine, toprağa veya yabancı iletken parçalara karşı izolasyonlarını
korumak için
– Paslanma ve kaçak akımlar nedeniyle hasarların önlenmesi için
– Münferit hücrelerin veya blok akülerin kaçak akımlar nedeniyle daha fazla ve farklı
oranda deşarj olmasını önlemek için
– Kaçak akımlar nedeniyle elektrikli kıvılcım oluşumunu önlemek için
Akünün temizlenmesi esnasında aşağıda belirtilenlere dikkat edilmesi gerekir:
– Temizlik için kurulum yerinin, oluşacak elektrolit içerikli yıkama suyunun, bunun için
uygun olan atık su işleme tertibatına iletilecek şekilde seçilmesine.
– kullanılmış elektrolitin veya ilgili yıkama suyunun imha edilmesi esnasında, iş
emniyeti ve kaza önleme yönetmeliklerine ve ayrıca su ve atık yasaları
yönetmeliklerine uyulmasına.
– koruyucu gözlük ve koruyucu elbise giyilmesine.
– hücre tapalarının çıkarılmamasına veya açılmamasına.
– akünün plastik parçalarının, özellikle hücre haznelerinin, sadece katıksız su veya
katıksız suya daldırılmış bezlerle temizlenmesine.
– temizledikten sonra akü yüzeyinin uygun malzemelerle kurutulmasına, örn.
basınçlı hava veya bezlerle.
– Akü bölmelerine giren sıvı tahliye edilmeli ve yukarıda belirtilmiş olan talimatlar
dikkate alınarak imha edilmelidir.
Akünün temizlenmesi esnasında aşağıda belirtilenlere dikkat edilmesi gerekir:
– Temizlik için kurulum yerinin, oluşacak elektrolit içerikli yıkama suyunun, bunun için
uygun olan atık su işleme tertibatına iletilecek şekilde seçilmesine.
– kullanılmış elektrolitin veya ilgili yıkama suyunun imha edilmesi esnasında, iş
emniyeti ve kaza önleme yönetmeliklerine ve ayrıca su ve atık yasaları
yönetmeliklerine uyulmasına.
– koruyucu gözlük ve koruyucu elbise giyilmesine.
– hücre tapalarının çıkarılmamasına veya açılmamasına.
– akünün plastik parçalarının, özellikle hücre haznelerinin, sadece katıksız su veya
katıksız suya daldırılmış bezlerle temizlenmesine.
– temizledikten sonra akü yüzeyinin uygun malzemelerle kurutulmasına, örn.
basınçlı hava veya bezlerle.
– Akü bölmelerine giren sıvı tahliye edilmeli ve yukarıda belirtilmiş olan talimatlar
dikkate alınarak imha edilmelidir.
03.13 TR
Akülerin ve bölmelerin temizlenmesi şu nedenlerden dolayı gereklidir:
– Hücrelerin birbirlerine, toprağa veya yabancı iletken parçalara karşı izolasyonlarını
korumak için
– Paslanma ve kaçak akımlar nedeniyle hasarların önlenmesi için
– Münferit hücrelerin veya blok akülerin kaçak akımlar nedeniyle daha fazla ve farklı
oranda deşarj olmasını önlemek için
– Kaçak akımlar nedeniyle elektrikli kıvılcım oluşumunu önlemek için
03.13 TR
8
20
Z
Z
Aküyü yüksek basınçlı temizleyici ile temizleme
Aküyü yüksek basınçlı temizleyici ile temizleme
Koşullar
– Hücre konektörü sıkılmış veya sıkı takılmış
– Hücre tapası kapalı
Koşullar
– Hücre konektörü sıkılmış veya sıkı takılmış
– Hücre tapası kapalı
Prosedür
• Yüksek basınçlı temizleyicinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.
• Temizlik katkı maddeleri kullanılmamalıdır.
• Temizlik cihazı için izin verilen 140° C'lik sıcaklık ayarına uyulmalıdır.
Böylece çıkış memesinin arkasından 30 cm mesafede 60° C'lik bir sıcaklığın
aşılmaması sağlanır.
• 50 bar'lık azami işletim basıncına uyulmalıdır.
• Akü yüzeyine en az 30 cm mesafe bırakılmalıdır.
• Yerel aşırı ısınmaları önlemek için akü geniş alanlı huzme ile temizlenmelidir.
Maks. 60 °C'lik akü yüzey sıcaklığının aşılmaması için bir yer 3 saniyeden uzun bir
süre boyunca huzme ile temizlenmemelidir.
• Akü yüzeyi temizlendikten sonra uygun bir malzeme ile kurutulmalıdır, örn. basınçlı
hava veya bez.
Prosedür
• Yüksek basınçlı temizleyicinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.
• Temizlik katkı maddeleri kullanılmamalıdır.
• Temizlik cihazı için izin verilen 140° C'lik sıcaklık ayarına uyulmalıdır.
Böylece çıkış memesinin arkasından 30 cm mesafede 60° C'lik bir sıcaklığın
aşılmaması sağlanır.
• 50 bar'lık azami işletim basıncına uyulmalıdır.
• Akü yüzeyine en az 30 cm mesafe bırakılmalıdır.
• Yerel aşırı ısınmaları önlemek için akü geniş alanlı huzme ile temizlenmelidir.
Maks. 60 °C'lik akü yüzey sıcaklığının aşılmaması için bir yer 3 saniyeden uzun bir
süre boyunca huzme ile temizlenmemelidir.
• Akü yüzeyi temizlendikten sonra uygun bir malzeme ile kurutulmalıdır, örn. basınçlı
hava veya bez.
Z
Z
03.13 TR
Akü temizlenmiştir.
03.13 TR
Akü temizlenmiştir.
21
21
9
Akünün depolanması
9
Akünün depolanması
NOT
10
NOT
Akü 3 aydan fazla bir süre boyunca boz bir durumda depolanmamalıdır, aksi taktirde
sürekli olarak çalışır durumda kalmaz.
Akü 3 aydan fazla bir süre boyunca boz bir durumda depolanmamalıdır, aksi taktirde
sürekli olarak çalışır durumda kalmaz.
Aküler uzun süre kullanılmayacaksa, bunlar tam dolu olarak kuru, buzlanmayan bir
mekanda depolanmalıdır. Akünün kullanıma hazır durumda kalmasını sağlamak için,
aşağıda belirtilen şarj işlemleri seçilebilir:
Aküler uzun süre kullanılmayacaksa, bunlar tam dolu olarak kuru, buzlanmayan bir
mekanda depolanmalıdır. Akünün kullanıma hazır durumda kalmasını sağlamak için,
aşağıda belirtilen şarj işlemleri seçilebilir:
– PzS ve PzB aküleri için aylık dengeleme şarjları veya PzV aküleri için 3 aylık tam
şarj.
– PzS, PzM ve PzB aküleri için 2,23 V x hücre sayısı veya PzV aküleri için 2,25 V x
hücre sayısı şarj geriliminde koruyucu şarjlar.
– PzS ve PzB aküleri için aylık dengeleme şarjları veya PzV aküleri için 3 aylık tam
şarj.
– PzS, PzM ve PzB aküleri için 2,23 V x hücre sayısı veya PzV aküleri için 2,25 V x
hücre sayısı şarj geriliminde koruyucu şarjlar.
Aküler uzun süre ( > 3 ay) kullanılmayacaksa, bunlar mümkün olduğunca %50'lik bir
şarj seviyesi ile kuru, soğuk ve buzlanmayan bir mekanda depolanmalıdır.
Aküler uzun süre ( > 3 ay) kullanılmayacaksa, bunlar mümkün olduğunca %50'lik bir
şarj seviyesi ile kuru, soğuk ve buzlanmayan bir mekanda depolanmalıdır.
Arıza yardımı
10
Aküde veya şarj cihazında arızalar tespit edilirse, üreticinin müşteri hizmetleri talep
edilmelidir.
Z
Gerekli işlemler üreticinin müşteri hizmetleri veya üretici tarafından yetkilendirilmiş
bir müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.
İmha etme
11
22
Gerekli işlemler üreticinin müşteri hizmetleri veya üretici tarafından yetkilendirilmiş
bir müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.
İmha etme
Geri dönüşüm işareti ve üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiş
aküler, evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.
Geri dönüşüm işareti ve üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiş
aküler, evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.
İade etme türü ve tekrar kullanım işlemi için, § 8 BattG uyarınca
üretici ile uzlaşılmalıdır.
İade etme türü ve tekrar kullanım işlemi için, § 8 BattG uyarınca
üretici ile uzlaşılmalıdır.
03.13 TR
11
Aküde veya şarj cihazında arızalar tespit edilirse, üreticinin müşteri hizmetleri talep
edilmelidir.
03.13 TR
Z
Arıza yardımı
22

Benzer belgeler