receive almak robbery war savaş get angry sinirlenmek cute

Yorumlar

Transkript

receive almak robbery war savaş get angry sinirlenmek cute
war
5. UNIT
savaş
receive
almak
robbery
sinirlenmek
etkileyici
hizmetçi
cute
talkative
middle-age
land
ayak basmak
get angry
impressive
servant
Salonika
military middle
school
military high
school
freedom
society
victories
ottomon empire
albania
tripoli
staff officer
military attache
sofia
campaign
commender
Selanik
abolish
yasaklamak
bold
askeri orta okul
lodge
sunmak
human resource
askeri lise
özgür
toplum
zaferler
osmanlı
arnavutluk
trablus
kurmay subay
ordu ateşesi
sofya
kampanya,sefer
komutan
Mudanya armistice
civil law
strait
republicanism
populism
secularism
reformisim
nationalism
statism
recognise
republican
represent
Mudanya ateşkes
medeni hukuk
geçit
cumhuriyetçilik
milliyetçilik
halkçılık
laiklik
devletçilik
inkilapçılık
tanımak
cumhuriyetçi
temsil etmek
helmet
windsurfing
toward
valuable
necklace
situation
run away
fault
responsibility
deserve
unless
introduce
palestine
filistin
privilage
imtiyaz
establish
Alepo
hold congress
commender in
chief
rank
battle
ultimate
victory
capital
declaration
attain
immortality
acceptance
Halep
kongre düzenlemek
distrinction
revolutionary
ayırım
devrimsel
victim
witness
baş komutan
rütbe
savaş
en son
zafer
başkent
ilan
şerefine erişmek
ölümsüzlük
kabul
seperation
state
affair
principle
interview
dynasty
invisible
territory
capulation
policy
ayrım
devlet
iş
temel
röportaj
hanedan
görünmez
bölge
kanun
present
case
therefore
fate
appropriate
tie up
neatly
comlicated
untidy
investigation
adoption
abolition
adapte olmak
kaldırma
develop
regulate
geliştirmek
düzenlemek
potential
applauding
contemporary
civilization
moderniation
muasır, çağdaş
medeniyet
modernleşme
iş birliği yapmak
seçme hakkı
7. UNIT
unsuspectted
the taj mahal
fez
religous based
veils
encouragement
panama hat
fes
dine dayalı
peçe
teşvik
hasır şapka
coorperate
right to vote
6. UNIT
detective
combine
mystery
jigsaw
altough
dedektif
birleştirmek
gizem
yapboz
rağmen
the maldives
cappadocia
the bosphorus
coast
aegean sea
public
appearance
headgear
pour
toplum önüne çıkma
baş örtüsü
dökmek
possibilities
evidence
theft
imkan
kanıt
hırsız
bay
sheltered
structure
accidentally
clumsy
the amazon
rainforest
kazara
sakar
sure
criminal
emin
sabıkalı
questionnaire
apply
yağmur ormanları
determination
azim,kararlılık
joint
the grand canyon
the pyramid
the mardin
houses
waterfalls
sandy
reserve
aquamarine
paraglide
opportunity
unique
exceptional
height
warm
sunbathe
view
blue lagoon
ancient
ruins
seaside
pastry
büyük kanyon
piramit
destination
optimism
varış noktası
pozitif düşünme
longevity
booster
mardin evleri
şelaleleri
kumlu
kaynak
mavimsi yeşil
yamaç paraşütü
fırsat
eşsiz
fevkalade
yükseklik
sıcak
güneş banyosu
görüntü
mavi göl
antik
kalıntı
deniz kenarı
hamur işi
fame
happiness
reach
invention
willingly
conversation
hide
seek
entire
boring
bored
tiring
tired
till
dress up
vigorously
anxiety
distress
nam
vice-chairman
mutluluk
annually
ulaşmak
complemantary
buluş,icat
MD
isteklice
MBA
sohbet
graduate
saklanmak
purpose
aramak
appoint
bütün
purification
sıkıcı
receive
sıkılmış
residency
yorucu
associate
yorulmuş
punlication
e kadar
laugh
giyinmek
intelligent
dinamik bir şekildeaffection
endişe,kaygı
appreciate
sıkıntı
enthusiasm
destroyed
host
landmark
harap olmuş
ev sahibi
işaret
cruise
excursion
orientation
overnight
legendary
interviewer
peaceful
8. UNIT
do the laundry
be quick
stepmother
apologize
notice
pharmacy
anniversary
request
gemi turizmi
kısa yolculuk
oryantasyon
gecelik
efsanevi
muhabir
huzurlu
impact
mental
issue
on the other hand
reduce
increase
conflict
inflammation
intolerance
cardiovascular
inability
vein
swelling
community
material things
obviously
importance
priority
ignore
etki
goal
akli
achieve succes
konu
9. UNIT
self
öteki yandan
mankind
azaltmak
spiritual
artırmak
community
zıtlık
material things
iltihap
obviously
anlayışsızlık
importance
kalp ve damarlara ilişkin
priority
yetersizlik
ÇMŞR. YIKAMA
acele etmek
üvey anne
özür dilemek
farkına varmak
eczane
yıl dönümü
istemek
damar
şişme
toplum
maddiyat
açıkca
önem
öncelik
yoksaymk
ignore
improvement
regular basis
harmony
suffer
beside
achievable
cardiac
joint
longevity
booster
vice-chairman
annually
complemantary
MD
MBA
refuse
selfish
behave
selfishy
grass
mankind
achievable
cardiac
persistance
reddetmek
bencil
davranmak
bencilce
çim
insanlık
başarılabilinir
kalp ilacı
inatçı
improvement
regular basis
harmony
suffer
beside
spiritual
improve
failure
gelişim,ilerleme
düzenli olarak
ahenk
acı çekmek
bunun yanında
ruhsal,manevi
geliştirmek
başarısızlık
graduate
purpose
mezun olmak
gaye,maksat
disease
rare
appoint
purification
receive
residency
associate
punlication
laugh
intelligent
affection
appreciate
enthusiasm
goal
achieve succes
improve
failure
atanmak
arındırma
teslim almak
ihtisas dönemi
doçent doktor
yayın
gülmek
zeki
duygusal yakınlık
müteşekkir olmak
istek,heves
amaç
başarmak
geliştirmek
başarısızlık
rise
approve
recognize
cure
touched
goodness
novel
monuments
so far
horror
sweetheart
apart
lose mind
curse
fairytale
hastalık
çok az
yükselmek,belirm
ek
onamak
tanımak
tedavi etmek
duygulanmış
iyilik
roman
anıt
şimdiye kadar
korku
aşık
ayrı
aklını kaçırmak
lanetlenmek
peri masalı
balance
persistance
determination
destination
optimism
fame
denge
inatçı
azim,kararlılık
varış noktası
pozitif düşünme
nam
olmasına rağmen
yukarı
kaldırmak
aniden
çeşit
make up
flowchart
viewpoint
disability
realize
collect
happiness
reach
invention
balance
10. UNIT
Little red riding
hood
pinocchio
treasure island
alice in
wonderland
authors
landscape
provide
relate
mutluluk
ulaşmak
buluş,icat
denge
even though
above
lift
suddenly
brand
11 UNIT
musician
pharmacist
lawyer
doctor
engineer
müzisyen
eczacı
avukat
doktor
mühendis
snake
purpose
treat
foundation
inform
kırmızı başlıklı kız
pinokyo
hazine adası
architect
journalist
teacher
mimar
gazeteci
öğretmen
shelter
intention
volunteer
alis harikalar diyarında
yazarlar
peyzaj
sağlamak
alakalı
vet
contain
mean
humanity
fatal
veteriner
içermek
demek istemek
insanlık
ölümcül
feed
educate
aid
obstacle
ancient
prevent
enrich
postpone
prioritities
mentally
measurement
set a goal
ambitious
negatively
blind
rough
creature
smooth
rock
useful
inspirational
conflict
zıtlık, karşıtlık
illnesses
hastalık
struggle
theme
belief
countryside
mysterious
adventurous
comb
expense
however
brave
give up
quit
wealthiest
fault
get rid of
accept
in other words
self-confidence
confident
zorlanmak
tema
inanç
kırsal bölge
gizemli
maceracı
tarak
harcama
ama
cesur
vazgeçmek
bırakmak
en varlıklı
hata
kurtulmak
kabul etmek
başka bir deyişle
kendine güven
özgüven
probably
lead
purse
faculty of art
attitude
journey
universe
merchant
come by
blame
peasant
burden
strain
hill
quote
amuse
chuckle
covers
vain
personality types
angry
sad
happy
cheerful
courageous
friendly
helpful
stingy
funny
make laugh
strengths
weaknesses
monolingual
cope
sign
seperate
useless
sort of
cautious
decisive
tedbirli
kararlı
self-centered
domineering
büyük ihtimalle
önderlik etmek
kadın çantası
sanat fakültesi
hal,tutum,tavır
gezi
gezegen
tüccar
uğramak
suçlamak
köylü
sırttaki yük
kasılmak
tepe
alıntı
eğlendirmek
kıkırdamak
örtü
beyhude,başıboş
hep kendini
düşüne
zorbalık eden
stubborn
supportive
wish
decisiveness
creativity
unrealistic
avoid
produce
confidence
polite
easygoing
honest
reliable
tactful
stingy
inatçı
destekleyici
istek,arzu
kesin kararlılık
yaratıcılık
gerçek olmayan
kaçınmak
üretmek
güven
kibar
rahat
dürüst
güvenilir
ince düşünceli
cimri
admire
impulsive
considerate
get involved
modest
weird
kind
generous
clever
rude
selfish
sensitive
13. UNIT
receptive
productive
hayranlık duymak
itici
düşünceli
dahil olmak
alçak gönüllü
garip
nazik
cömert
zeki
kaba
bencil
hassas kimse
çabuk kavrayan
üretken
outstanding
delight
deadline
display
structure
correctly
fluentlly
pronunciation
smooth
give up
find out
tactful
native language
foreign
communicate
boring
anxious
dishonest
nervous
unkind
threaten
messy
neat
sensible
sıkıcı
endişeli
,iki yüzlü
sinirli
nezaketsiz
tehtid etmek
dağınık
düzenli
mantıklı
input(reception)
output(production)
skill
imitate
accuracy
mark
memorize
irregular verb
express
giriş
çıkış
yetenek
taklit
doğruluk
not
ezberlemek
düzensiz fiil
ifade etmek
manage to
on the other hand
increase
reduce
attitude
process
target
cautious
prevent
12 UNIT
willing to
suprisingly
charming
self-criticism
recently
float
head up
head down
neatly
crossed
stretch out
curled
fold
clasp
hips
chin
booster
longevity
approve
affection
çekici
öz eleştiri
son günlerde
yüzmek
baş yukarı
baş aşağı
düzgünce
çapraz
uzatmak
kıvrık
katlamak
alkış,çırpmak
kalçalar
çene
destekçi,motive edici
uzun ömürlük
onaylamak
sefkat
poem
cloudy
judgement
afraid of
target
agree
otherwise
fascinating
exhausted
giant
mosquito
irritated
billingual
unnoticed
apart from
else
instead of
persistence
şiiir
bulutlu
değerlendirme
korkmak
hedef
katılmak
yoksa
büyüleyici
bitkin
çok büyük
sivri sinek
tedirgin
çift dilli
farkedilmeden
bunun dısında
baska,ayrıca
yerine
dayanıklılık
owe
determine
remind
relating to
mankınd
weird
addicted to
tend to
soygun
tatlı
konuşkan
orta yaşlı
kel
insan kaynakları
baret
rüzgar sörfü
yönüne doğru
değerli
kolye
durum
kaçmak
hata
sorumluluk
hak etmek
if not ( medikçe))
tanıtmak
kurmak
kurban
tanık
sunmak
vaka
bu yüzden
kader
uygun
bağlamak
tertemiz
karışık
çözülmemş
soruşturma
potansiyel
alkışlamak
şüpheli olmayan
taç mahal
maldivler
kapadokya
boğaz
deniz kenarı
ege sahili
koy
korunaklı
yapı
soru kağıdı
uygulamak
ek
uzun ömürlü olma
yardımcı
başkan yardımcı
yıllık
tamamlayıcı
tıp doktoru
işletme mastrı
mezun olmak
gaye,maksat
atanmak
arındırma
teslim almak
ihtisas dönemi
doçent doktor
yayın
gülmek
zeki
duygusal yakınlık
müteşekkir olmak
istek,heves
amaç
başarmak
öz, kendi
insanlık
ruhsal,manevi
toplum
maddiyat
açıkca
önem
öncelik
yoksaymk
gelişim,ilerleme
düzenli olarak
ahenk
acı çekmek
yanında
başarılabilinir
kalp ilacı
ek
uzun ömürlü olma
yardımcı
başkan yardımcı
yıllık
tamamlayıcı
tıp doktoru
işletme mastrı
engellemek
zenginleştirmek
ertelemek
öncelikler
akli olarak
ölçü
hedef koymak
hırslı,azimli
olumsuz olarak
kör
pürüzlü
varlık
düz
daş
kullanışlı
ilham verici
uydurmak
akım grafiği
bakış açıları
sakat
farkına varmak
biriktirmek
yılan
amaç
tedavi etmek
vakıf
biliglendirmek
barınak
niyet
gönüllü
beslemek
eğitmek
yardım
engel
antik
kişilik çeşitleri
kızgın
üzgün
mutlu
neşeli
cesaretli
arkadaş canlısı
yardım sever
cimri
eğlenceli
güldürmek
güçlü yanlar
zayıf yanlar
yalnızca bir dil konuşan
başa çıkmak
işaret
ayırmak
işe yaramaz
çeşit
hevesli
şaşırtıcı şekilde
göze çarpan,üstün
haz
teslim tarihi
göster
yapı
doğru şekilde
akıcı şekilde
telaffuz
düzlemek
vazgecmek.bırakmak
öğrenmek,bulmak
ince ruhlu,dusuncelı
ana dil
yabancı
iletişim kurmak
basarmak
öte yandan
artırmak
azaltmak
tutum,davranıs
süreç
hedef,amac
ihtiyatlı,temkinli
önlemek
borçlu
karar vermek
hatırlamak
e ilgili
ınsanlık
tuhaf,acaip
bagımlı olmak
meyilli olmak

Benzer belgeler