Yapı Sektöründe Sertifikalı Usta Dönemi

Yorumlar

Transkript

Yapı Sektöründe Sertifikalı Usta Dönemi
Yavuz Yalçın | röportaj
Kalekim çözümleri
Ilgaz doruklarında...
S4
Su yalıtımı:
Hırsız bulundu
Bİnalarımıza zarar veren
hırsızın adı; Su...
S12
BÜNYAMİN ÖZKURT | röportaj
Usta Kulübü üyesi
beş yıldızlı genç bir usta
S6
USTAM
w w w. u s ta ku l u bu . c o m
2012 KIŞ
SAYI - 01
K a l e k İ m U s ta s ı ' n ı n YAY I N I
Manşet | Yeni düzenleme ile yapı sektöründe kaliteyi yükseltmek hedefleniyor...
Kalekim'den
Beyaz
Çözümler
Yapı Sektöründe
Sertifikalı Usta
Dönemi...
Mükemmeliyetçi
duruşumuz, “Kalekim
Memnun Müşteri
Anayasası”nın temel
ilkesidir... S15
Kalekim ustaların
ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor... S5
444 Usta
Yalıtımın
Mavi Yüzü
Fotoğraf
Yarışması
Kalekim Usta Kulübü Çağrı Merkezi
444 USTA (8782),
ustalarımız için görev
başında... S2
Blue’Safe Mavi Kale,
enerji tasarrufuna dikkat çekiyor... S11
KALEKİM
USTA
KULÜBÜ
FACEBOOK’TA
www.facebook.com/
UstaKulubu
Müşteri
Anayasası
Yeni yönetmelik gereği, Mesleki Yeterlilik Belgesi
olmayan ustalar inşaatlarda istihdam edilemeyecek...
Yetki Belgesiz Çalışmak Yasak
Kalekim, Ustasının Yanında
1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik uyarınca, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ustalar inşaatlarda istihdam edilemeyecek. Yönetmeliğe aykırı uygulamalar için 2 bin
lira para cezası öngörülüyor...
Sektör lideri Kalekim, MEB ve İş-Kur ile işbirliği yaparak 1989 yılından beri düzenlediği Usta
Geliştirme ve Uyum Kursları ile Seramik, Boya,
Mantolama ve Su Yalıtım ustalarına MEB onaylı
sertifika veriyor... S3
Yeni Ürün
BETONART
Brüt beton
görünümlü sıva... S7
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
02
Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?
444 Usta
Çağrı Merkezimiz, ustalarımıza en iyi hizmeti vermek için
telefon, e-mail, portal ve sosyal
platformlardan sorularınızı
bekliyor.
Kalekim Usta Kulübü
Çağrı Merkezi 444 USTA
(8782), “Size nasıl yardımcı olabilirim?” bakış
açısıyla ustalarımıza hizmet
veriyor. Ustalarımızdan
gelen her türlü soru, öneri
ve bilgiyi anında değerlendirerek çözüme ulaştıran
veya en kısa sürede çözülebilmesi için ilgili birimlere
aktaran Usta Kulübü Çağrı
Merkezi, işinin uzmanı
profesyonel bir ekipten
oluşuyor.
Hafta içi mesai saatlerinde,
09:00 ile 18:00 saatleri ara-
sında hizmet veren Çağrı
Merkezi, ustalar için mesleki bir başvuru ve referans
merkezi olmanın yanı sıra
ustalarımızın yönelttiği
sosyal, kültürel ve hukuki
sorularla da ilgili yardımcı
olmaya / yönlendirmeye
çalışıyor.
Ustalarımızın 444 USTA
Çağrı Merkezini arayarak
en çok bilgi edinmek
istedikleri konular şöyle
sıralanıyor:
• Uygulamalarla ilgili teknik bilgi,
• Yeni çıkan ürünlerle ilgili
detaylı bilgi, eğitim-seminerler, ferdi kaza sigortaları
ile ilgili bilgi,
• Usta Kulübü üyesi
ustalarımızın; biriktirip
gönderdikleri puanlar ve
hediye talepleri ile ilgili
detaylı bilgi,
• Usta Kulübü üyeliği veya
kulüp üyelik bilgilerinin
güncellenmesi gibi geniş
bir yelpazede, ustalarımızın
memnuniyeti için hizmet
vermektedir.
Geçtiğimiz yıl 444’lü
numaralar ile ilgili düzenlemeler ve alt yapı çalışma-
ları nedeniyle hattımızda
zaman zaman aksaklıklar
oluştu. Bu aksaklıkların
tekrar yaşanmaması için
Kalekim Usta Kulübü
Çağrı Merkezimiz, 2012
yılı başından itibaren altyapı ve teknoloji olarak daha
güçlü hale getirilerek farklı
bir lokasyonda hizmet
vermeye başladı.
nitelikli çözümleri sunabilmeleri için sürekli eğitime
tabi tutulmaktalar.
Çağrı Merkezimiz, sürekli
kendini geliştirerek; siz ustalarımıza en nitelikli hizmeti vermek için telefon,
e-mail, portallar ve sosyal
platformlar üzerinden
sorularınızı bekliyor.
USTAM
Kalekim Ustam Gazetesi
2012 Kış
3 Aylık Süreli Yayın
Sahibi
Kalekim Kimyevi Mad. San.
ve Tic. A.Ş. adına
Ferdi Erdoğan
Genel Yayın Yönetmeni
Altuğ Akbaş
Kalekim Usta Kulübü
Çağrı Merkezi’nde hizmet
veren profesyonel ekibimiz, çağrı merkezi teknik
eğitimlerinin yanı sıra
ustalarımızın sorularına en
Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
Ömer Küçük
Yayın Kurulu
İlker Emiroğlu
Bilgen Şen
İpek Bakraç
Kaan Uludağ
Adem Cevizci
Nur Meriç
Yeniden Merhaba...
Editör
Haydar Ürüm
Daima en iyi olma hedefiyle çıktığımız yolda,
lider Kalekim markasını birlikte var ettik.
Görsel Tasarım
Hakan Kava
Ajans
Modiki
Ustam Gazetesi ile olan
birlikteliğimize uzunca bir
ara verdikten sonra yeniden
sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz.
“Daima en iyi” olma hedefiyle çıktığımız yolda, lider
Kalekim markasını birlikte
var ettik. Bu süreçte yapı
kimyasalları sektörüne
yeniliklerimizle öncülük
ederken daima siz ustalarımızdan güç aldık. Kalekim
Usta Kulübü, 49 bin kişilik
büyük bir aile olurken aynı
zamanda sektör için de
önemli bir geliştirici güç
olma işlevi gördü.
Ustaların mesleki birikimi
ve bilgisi gelişmeden sektörün gelişme dinamikleri de
sınırlı olacaktır. Kalekim
bu inançla daima ustalarının yanında oldu. Mesleki
bilgi ve birikimin geliştirilmesinden ustalarımızın
mesleklerini icra ederken
kullandıkları aletlerle donatılmasına; her yıl düzenlenen seminerlerden puan
ve hediye kampanyalarına
kadar hep ustalarımıza
destek olduk.
Kalekim Ustam Gazetesi,
birlikte var ettiğimiz değerler arasında en önemli
iletişim platformlarımızdan
biri oldu. Şimdi yepyeni bir
yüzle ve yeniliklerle sizlere
ulaşmanın heyecanını paylaşıyoruz.
Sizin gazeteniz olan
Ustam’da gönderilerinize
daha çok yer vermek
istiyoruz. Mektuplarınızı,
yorumlarınızı, soru ve
sorunlarınızı paylaşmak
için sabırsızlanıyor ve bekliyoruz. Özellikle sizlerden
gelecek fotoğraflarla sayfalarımızın daha renkleneceğine inanıyoruz.
Usta Kulübümüzde kayıtlı
bilgilerinizde bir değişiklik
var ise 444 8782 numaramızdan güncellemenizi rica
ediyoruz.
2012 yılı içerisinde sizlerle
4 sayı ile birlikte olacağız.
Dört mevsim Kalekim
Ustam’ı yaşamak olarak da
düşünebiliriz.
Ustam’ın yeni yüzü, umuyoruz ki hepimize başarılar
ve daha büyük paylaşımlar
getirsin.
Saygılarımızla.
Ömer Küçük
İletişim,
Müşteri İlişkileri ve
Pazar Araştırma
Müdürü
Yönetim Yeri
Kalekim Kimyevi Mad. San.
ve Tic. A.Ş.
Esenyurt Yolu Üzeri No:188
Firuzköy
34325 Avcılar / İST.
Tel: +90 212 423 0018
Fax: +90 212 423 3188
Basım Yeri
Format Matbaa
Yeşilce Mah. Girne Cad.
Dumanlı Sok. No: 2
34418 4. Levent / İST.
Yazışma Adresi
Kalekim A.Ş.
Esenyurt Yolu Üzeri No:188
Firuzköy
34325 Avcılar / İST.
Kalekim Ustam Gazetesi
Kış, İlkbahar, Yaz ve Sonbahar
olmak üzere 3 Aylık süreli bir
yayındır.
Haber, yazı, fotoğraf ve grafik
öğeler kaynak gösterilse dahi
izinsiz kullanılamaz.
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
03
Yapı Sektöründe,
Sertifikalı Usta Dönemi
Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde, Yetki
Belgesiz usta çalıştırılamayacağı yıllardır konuşuluyordu. Sektörde milat olarak değerlendirilen uygulama,
1 Ocak 2012'de yürürlüğe girdi.
Değişiklik ile birlikte;
• Şantiyelerde daha güvenli çalışma koşullarının
sağlanması,
• Sektörün kalifiye eleman birikiminin artırılması,
• Yapı sektörünün AB standartları ile uyumluluğu
hedefleniyor.
Murat Sevinç
KSV’de 12 yıldır Eğitim
Yöneticisi olarak çalışan
Sevinç, İnşaat Yüksek Teknik
Öğretmeni’dir.
KSV (Dr. İbrahim Bodur
Kaleseramik Eğitim, Sağlık
ve Sosyal Yardım Vakfı)
Eğitim Yöneticisi Murat
Sevinç ile ustalarımızın
sorularına yanıt bulmaya
çalıştık.
Sayın Sevinç, yeni
yönetmelik ne anlama
geliyor?
Esasen İmar Kanunumuza göre inşaat ve
tesisat işlerinde çalışan
ustaların MYB (Mesleki
Yeterlilik Belgesi) olması
zorunludur. Buna göre
şantiyelerde çalışan ustalar
kontroller esnasında yaptıkları işe uygun MYB'yi
göstermekle yükümlüdür.
1 Ocak 2012'den itibaren
yönetmelik uygulamaya
alınmıştır.
Hangi belgeler yetki
belgesi sayılacak?
Mesleki Eğitim Kanunu
kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki
belgesi, sertifika, bağımsız
işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden
birisi,
İş-Kur İşgücü Uyum
Hizmetleri Yönetmeliğine
göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme
belgeleri,
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) onayı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, eğitim amaçlı
faaliyet gösteren vakıf ve
dernekler, işçi ve işveren
kuruluşları ile bünyelerinde
kurulu iktisadi işletmeler
veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri
sonucunda verilen belgeler,
MEB tarafından denkliği kabul edilen uluslararası
belgeler,
Müteahhitten veya
SGK’dan alınacak belgelerle 1/1/2015 tarihinden
önce müdürlük veya ilgili
idareye başvurarak alınan
Geçici Ustalık Yetki Belgeleri,
MEB’e bağlı kurum
ve kuruluşlar tarafından
32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler
sayılacaktır.
Kalekim ve KSV’nin
kurslarından alınan belgeler geçerli mi?
Kalekim’in, KSV aracılığı ile Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı, İç Dış
Cephe Dekoratif Sıva ve
Boya Kaplamacılığı, Dıştan
Isı Yalıtım Mantolama
Uygulamacılığı alanlarında
düzenlediği Usta Geliştirme ve Uyum kursları
sonucunda başarılı ustalara
verilen belgeler, geçerli
Yetki Belgesi’dir. Yine
KSV’nin 1989 yılından
buyana MEB Erkek Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğü
ile yapmış olduğu işbirliği
protokolü çerçevesinde
meslek edindirme kurslarından alınan belgeler,
geçerli Yetki Belgesi’dir.
Henüz Yetki Belgesi
olmayan ustalarımız
kurslara nasıl başvurabilir?
Kurslarla ilgili bilgi
almak ve başvuruda bulunmak için 444 87 82 Çağrı
Merkezi’nden veya
kalekim.com.tr ve
ustakulubu.com'dan başvuru yapılabilir.
Kursun süresi ne kadar?
Kursun toplam süresi
50 saattir (5 tam gün).
35 saati teorik eğitim,
15 saati ise yazılı, sözlü,
metraj ve uygulama sınavı
olarak yapılmaktadır.
Eğitim sonunda yapılan
sınavlardan 100 üzerinden
en az 70 tam puan alanlar
başarılı sayılır ve kursa
devam zorunludur.
Kimler kursa başvurabilir?
Seramik karo kaplama,
mantolama, boya işini
meslek olarak en az 5 yıldır
yapan, yaşı 18'den büyük,
okuma-yazma bilen herkes
kurslara katılabilir.
belgeler 2017 yılına kadar
geçerliliğini koruyacaktır.
Diğer yandan en kısa
sürede, MYK (Mesleki
Yeterlilik Kurumu) tarafından "Seramik Karo Kaplamacılığı ile Su Yalıtımı, Isı
Yalıtımı ve Boya - Sıva" uygulamacılığı mesleklerinin
standardı, yeterlilik ve soru
bankaları oluşturulduktan
sonra, KSV yapmış olduğu
eğitimler neticesinde
Mesleki Yeterlilik Belgesi
verebilecektir.
KSV ve Kalekim’den
daha önce belge alanların durumu ne olacak?
Yeni bir kanun değişikliği olmadığı sürece 2017
sonuna kadar mevcut belgeleri geçerli. Bu sürenin
sonunda belgelerini MYK
onaylı belgelerle değiştirmek durumunda kalacaklar. KSV, belge verdiği
ustalarının MYK belgesine
ulaşımı konusunda alt
yapıyı oluşturacak adımları
atmaktadır.
Belgeler ne kadar süre
geçerli olacak?
Yeni bir yönetmelik veya
kanun değişikliği olmadığı
sürece kurs sonunda alınan
Kalekim, Ustalarını Eğitiyor
Kalekim Usta Kulübü, üye ustalarını açtığı kurslarla
belgelendirerek sektörde önemli bir liderlik üstlendi.
Kalekim; KSV, MEB ve İş-Kur işbirliği ile yürütülen
çalışmalarda bugüne kadar 5 bin 500 ustamızın Mesleki Yeterlilik Belgesi alması sağlandı.
Kalekim Usta Uyum ve Geliştirme Kursu'na katılarak belge almaya hak kazanan ustalarımız Kalekim Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ferdi Erdoğan ile birlikte.
Kalekim'in bir haftalık kurslarına katılan Seramik
Kaplamacılığı, Dıştan Isı Yalıtımı - Mantolama, Boya
kaplamacılığı ustaları kurs sonunda düzenlenen
sınavda başarılı oldukları taktirde MEB onaylı ustalık
sertifikası almaya hak kazanıyor.
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
04
Kalekim’e Aşık Bir Usta|Yavuz Yalçın
Kalekim ürünlerini güvenle kullanıyor ve mesleğimizi kolayca icra ediyoruz.
Seramik kaplamacılığını
çimentolu dönemden beri
yapıyorum. Kalekim’in biz
ustaların hayatına girmesi
ile birlikte işimiz kolaylaştı,
mesleğimizin kalitesi arttı
ve çok daha güzel işler
çıkarmaya başladık. Şimdi
müşterilerimize kalite,
ustalık ve hızı bir arada
sunabiliyoruz.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ilgaz Dinlenme
Tesisleri’nde Kalekim
ürünleri ile uygulama
yapan ustamız Yavuz Yalçın
ve ekibini ziyaret ettik.
Ilgaz Dağı bir kış sporları
merkezi olarak yıllık sıcaklığın -30˚C ile +30˚C arasında değiştiği bir yer ve bu
zorlu koşullarda Kalekim
ürünlerinin tercih edilmiş
olması bizleri ayrıca memnun etti.
Yavuz Yalçın, 1967 yılında doğmuş ve mesleğe
İstanbul’da babası ile
birlikte çalışırken adım
atmış. “Mesleğim benim
baba yadigarım. Babamdan
kalan en büyük miras.
Yirmibeş yıldır bu mesleğin içindeyim, iki kızım
var. 1995 yılında yeniden
Kastamonu’ya döndüm ve
buradaki Oğuz Yapı sayesinde Kalekim ürünleri ile
tanıştım.”
Kalekim yapıştırıcı ve derz
dolgularını güvenle kullanıyor ve mesleğimizi kolayca
icra ediyoruz. Ayrıca su
yalıtımı da çok önemli.
Özellikle ıslak hacimlerde
İzolatex ile su yalıtımı yapmadan seramik uygulamasına başlamam. Kalekim
bizlerin uygulamalardaki
tüm ihtiyaçlarına çözüm
üretiyor.
Biz Ilgaz Dağı Dinlenme
Tesisleri için görüşmeler yaparken, ‘Burada
Kalekim’in teknik yapıştırıcı ve derz dolgu ürünlerini
kullanmak gerekir, ancak
bu şartlarda yaptığımız işe
garanti verebiliriz” dedik.
Ilgaz’ın iklim koşullarında
başka markaları tercih
etmek macera aramak gibi
bir şey olurdu.
Ilgaz’da yaklaşık 2 bin m2
uygulama yaptık. İç mekan zemin ve duvarlarda
Kalekim 1051 tercih ettik.
Büyük ebatlı kaplamaların
kullanıldığı salon ve fuaye
gibi alanlarda Granitech
kullandık. İç mekanların
duvar derzlerinde Fuga’yı,
granit seramiklerin derzlerinde ise esnek bir derz
dolgu malzemesi olduğu
için Fugaflex tercih ettik.
Islak zemin derzlerinde
tercihimiz Ultrafuga oldu.
Ultrafuga silikonlu, su itici
bir malzeme ve küf, bakteri
oluşumuna dirençli olduğu
için ıslak zemin uygulamalarında ilk tercihimiz
oluyor.
Ilgaz Tesisleri’nde bizim
için en önemli uygulama
mekanları balkon ve teraslardı. Sert iklim koşullarına
en fazla maruz kalacak
alanlar buraları. Yıllık ve
gece - gündüz sıcaklık farkları malzemeyi sürekli bir
harekete maruz bırakıyor.
Technoflex ve Fugaflex
esnek bir malzeme olmaları
nedeniyle ilk tercihimiz
oldu. Bize ve ustalığımıza
güvenenlere mahçup olmayacağız. Bizim Kalekim’e
bağlılığımızın nedeni, bize
sağladığı bu güvendir.
Ekibimiz birbirini tanır ve
güvenir. Çoğu yanımızda
çıraklıktan yetişti. Hemen
hepsi Kalekim Usta
Kulübü üyesidir. Ustam
Gazetesi’ni takip eder ve
okurlar. Kalekim’in bizler
için düzenlediği kampanyalardan yararlanmış
arkadaşlarımız var. Usta
Seminerlerine katılıyor,
etkinlikleri takip ediyoruz.
Ayrıca Ferdi Kaza Sigortamız var, her yıl yenileniyor.
Çağrı merkezinden ürünler
ve uygulamalar hakkında
bilgi alabiliyoruz. Mesela
Ilgaz Tesisleri uygulamalarında Kalekim’den
her türlü teknik bilgi
desteğini aldık. Kalekim
Usta Kulübü’ne hayatımıza
kattığı tüm değerler için
teşekkür ediyoruz.
Yavuz Yalçın ve ekibi: Erdal Kartal, Fehmi Bülbül, Hasan Çanta, Şenol Kızıcı,Yüksel Fidan, İsmail Çankıroğlu, Adem Bitici, Erkan Bitici, Turhan Tunç, Bilal Bitici ve Ergun Bitici.
Vali'den Kalekim'e Teşekkür
Tesisleri ziyarete gelen Kastamonu
Valisi Mustafa Kara; Kalekim’in
yerinde yaptığı kontroller ile işinde
ne kadar titiz bir firma olduğunu
gösterdiğini belirterek, tesise yaptığı
tüm katkı ve gösterdiği özen için
teşekkürlerini iletti. Yavuz Yalçın,
Kastamonu Valisi Mustafa Kara ve
Tesis Müdürü İrfan Hasanoğlu
bir arada…
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
05
Kalekim'den Beyaz Çözümler
Özellikle kalsit içerikli
mermer ve kireç taşı
gibi malzemelerin
yapıştırılması, doğaltaş
ve mermerden imal
kaplama malzemelerinin
yapıştırılması, cam tuğla ve
cam mozaik gibi dekoratif
ürünlerin yapıştırılması
ile yine dekorasyon
amaçlı uygulamalarda
ustalarımızın değişik özellik
ve performanslara sahip
beyaz renkli çimentolu
yapıştırıcılara ihtiyacı
olmaktadır.
Açık renkli seramik,
granit, beyaz mermer
ve renk atmasına karşı
hassas doğaltaşların
yapıştırılmasında beyaz
renkli yapıştırma harçları
tercih edilmelidir.
Kalekim’in birbirinden
farklı özellikte beyaz
yapıştırma harçları ile
çok çeşitli kaplama
malzemelerinin uygulaması
gerçekleştirilebilir.
Kalekimbeyaz (C1TE),
Granitech Beyaz (C2T),
Technoflex Beyaz (C2TE
S1) ve Technopool Beyaz
(C2TE S2) ürünlerini
sektöre sunduktan sonra
2012 yılıyla birlikte
Profesyonel Beyaz (C2)
ustalarımıza sunulan
çözümler arasında yerini
alıyor.
Yeni ürün Profesyonel
Beyaz; iç ve dış mekan
uygulamalarında granit,
doğal granit, büyük
ebatlı seramik, porselen
seramik gibikaplama
malzemelerinin yatay ve
düşeyde uygulanmasında
ve mevcut seramik ile
mermer üzerine seramik
uygulamalarında
kullanılabiliyor.
Yeni ürün Profesyonel
Beyaz; iç ve dış mekan
uygulamalarında granit,
doğal granit, büyük
ebatlı seramik, porselen
seramik gibi kaplama
malzemelerinin yatay ve
düşeyde uygulanmasında
ve mevcut seramik
ile mermer üzerine
seramik uygulamalarında
kullanılabiliyor.
Çevre Dostu Bir Ürün;
Seracare Derz Temizleyici
Derz dolgular üzerinde çeşitli nedenlerle meydana gelen kir ve lekeleri pratik bir şekilde temizleyebilen
Seracare Derz Temizleyici, hem ustalarımızın hem de ev kadınlarının hayatını kolaylaştırıyor.
Seramik uygulamaları alanında geliştirdiği ürünlere
bir yenisini daha ekleyen
Kalekim, Seracare Derz Temizleyici ile derz dolgular
üzerinde zamanla oluşan
kir, kireç ve deterjan kalıntılarının kolaylıkla temizlenmesini sağlıyor. Böylece
seramik kaplamalar ilk
günkü görüntüsüne kavuşuyor. Seracare, bunun
yanı sıra seramik ve porselen seramik gibi kaplama
malzemelerinin temizliğinde de kullanılıyor.
Seracare Derz Temizleyici
yalnızca derz dolgular
üzerindeki kirlerin temizlenmesi değil, seramik
ve porselen seramik gibi
kaplama malzemelerinin
yüzeylerinin de temizlenmesinde kullanılabiliyor.
Özellikle banyo, wc ve
mutfak gibi ıslak hacim-
lerde oluşan bu lekelerin
kolaylıkla çıkarılmasına
yardımcı olan Seracare,
temizlik konusunda ev
hanımlarının bir numaralı
yardımcısı olmaya aday.
İçeriği sayesinde uygulandığı derz dolguyu aşındırmadan temizleyebilen
Seracare, organik özelliği
ile de sağlıklı uygulama
imkanı tanıyor.
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
06
Beş Yıldızlı Usta|Bünyamin Özkurt
Bizim yaptığımız bir mekanın boyanması, dekorasyonu ya da seramiklerinin döşenmesi değil sadece.
Yaptığımız iş sonucunda müşterimiz mutlu olmalı. İşin sırrı bu.
Bünyamin Özkurt, Usta
Kulübü’nün genç ustalarından biri olmasına rağmen
10 parmağında 10 marifet
olan, kendini geliştirmiş bir
ustamız. İki yabancı dil
biliyor, kendi web sitesi var ve
ekibiyle birlikte boya uygulamaları dahil müşterilerine
komple çözümler sunuyor.
› Bünyamin ustam sizi
tanıyalım...
Ben, 29 Mart 1981'de
Rize’de doğdum. Bir
kızım var. Bizim oralarda
herkes biraz ya ustadır ya
da müteahhit. Esas ustam
ağabeyim olmakla birlikte
işi başkalarının yanında
öğrendim. Rizeli çocuklar
daha anne karnındayken
keser, çekiç seslerini duymaya başlar. Boyacılıkla
başladım inşaat işlerine,
sonra sıvayı öğrendim.
Babam sıva yapmayı bilmiyorsan ne boya ne de seramik ustası olamazsın derdi.
Çünkü önce uygulama
yaptığınız yüzey düzgün
olmalıdır.
› Ustalığınızın gelişim
seyrini anlatır mısınız?
Kalekim’in düzenlemiş
olduğu Boya Kaplamacılığı
ve Seramik Kaplamacılığı
Uyum Kurslarına katıldım.
Her iki kursta da başarılı
olarak MEB onaylı sertifikamı aldım.
Bizim yaptığımız iş bir
mekanın boyanması, dekorasyonunun tamamlanması ya da seramiklerinin
döşenmesi değil sadece.
Yaptığımız iş sonucunda
müşterilerimiz mutlu olmalı. İşin sırrı bu.
› Yabancı dil öğrenmeye
nasıl karar verdiniz?
Bulunduğum çevrede
yabancı insanlar vardı ve
özellikle tadilat işlerinde
ustalarla sıkıntı yaşadıklarını gözlemliyordum. İletişim
kuramıyorlardı. Çözüm
yolu olarak dil öğrenmeye
başladım. Kursa gittim.
Otellerde, gemilerde
çalıştım. Yurtdışına gittim.
Şimdi konuşup anlaşacak
düzeyde İngilizce biliyorum. Almancam fena sayılmaz. İletişim kurabilirim.
Böylece müşteri profilim
değişti. Müşterilerimin
yüzde 10-15 gibi bir kesimi
Türkiye’de yaşayan yabancılardan oluşmaya başladı.
Birbirine tavsiye ile çok
sayıda iş alıyorum.
› Web sitesi kurma fikri
nasıl oluştu?
Enler Yapı adıyla kendi
web sitemi kurdum. Yaptığım uygulamaları videoya
kaydederek web siteme
yüklüyorum. Kalekim web
sitelerini sürekli incelerim,
yeni ürün ve uygulamaları
takip ederim.
› Boyacı Bünyamin ustayı konuşalım biraz...
Komple çözümler sunuyoruz ama aynı zamanda
bir boya ustası olduğumu
unutmadım, boya işine
karşı olan şevkimi hiç
yitirmedim. Kale Boya’nın
ürünleri ile mekanları boyamak bir zevk. Çünkü kaliteli ürünle yaptığınız her
iş sizi hem yüceltiyor, hem
de iş kalitenizi artırıyor.
Kale Boya’nın yeni ürünleri Camsıva, Betonart
gibi ürünleri kullanmaktan
ayrı bir zevk alıyorum.
Sektörde bir yenilik olduğu
zaman, onu denemek için
fırsat kollarım. Camsıva ve
Betonart benim için böyle
tecrübelerdi.
Bünyamin ustanın tüm tadilat çalışmalarını ekibiyle birlikte yaptığı Üsküdar Çimen Pastanesi
Kale Boya’nın kalitesi,
sürüm kolaylığı ve metraj
artırımı yanı sıra özellikle
yüksek örtücülüğünden
çok memnunum. Müşterilerimin beklentilerine en iyi
şekilde yanıt vermemi sağlıyor. Kalia’nın bir boyadan
bekleneni maksimum
düzeyde sağladığını herkes
biliyor zaten. Joker Plus
serisi de uygulamalarımda
sık sık kullandığım ve çok
memnun kaldığım Kale
Boyaları arasında.
Ama bütün bunların ötesinde, Kale’nin dış cephe
boyaları için rahatlıkla
1 numara diyebilirim. Performa+ ve Protekta gibi dış
cephe boyaları zor bulunur.
Bu boyaları uyguladığım
bir dış cepheye gözüm
kapalı 5 yıl garanti diyebilirim. Silikona ve Silikonatex
ile birlikte yine Joker Plus
Ext de benim favorilerim
arasında. Binaların dış
cephesini Kale Boya’ya
emanet edersen için rahat
eder.
› Kale ile tanışmanız
nasıl oldu?
Benim Kalekim ile tanışmam babam Osman Zeki
Özkurt sayesinde oldu.
Babam 1990’lı yıllardan
beri Usta Kulübü’ne üyedir. Ben de 2008 yılında
Kalekim’in Boya Kaplamacılığı Uyum Kursu’na
katıldığımda üye oldum.
Daha sonra Kalekim
bizleri bir dizi sınava tabi
tuttuktan Tanıdık Usta Sistemi içerisine aldı. Şimdi
Kalekim sayesinde, Tanıdık
Usta Sistemi üzerinden
gelen işlerde uygulamalara
garanti verebiliyoruz.
Kalekim ile daha kaliteli
işlere imza atmaya devam
edeceğiz. Teşekkürler.
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
07
Brüt Beton Görünümlü Sıva|Betonart
Sektörde bir ilk olan Betonart, uygulandığı ortama kattığı dinamizm ile kurallara bağlı
kalmadan mekanın özgün yapısını korurken, yılın moda trendine estetik bir katkı sağlıyor.
1968 yılından beri Türk
mimar ve mühendislerine
yenilikçi çizgisiyle hizmet
veren dekoratif hazır sıva
sektörünün öncü markası
Kale, Betonart ürünü ile
bir yeniliği daha sektörle
buluşturuyor. Brüt beton
görünümlü ve kullanıma
hazır sıva Betonart, modern ve trendi takip eden
mekanların gözdesi olmaya
aday bir ürün.
Kullanıma hazır olarak,
kova ambalajlarda sektöre
sunulan Betonart, başka
hiç bir katkı malzemesine
ihtiyaç duyulmadan, mala
ile kolayca uygulanabiliyor
ve mekanları estetik bir
brüt beton görünümüne
kavuşturuyor. İç ve dış cephelerde kullanıma uygun
olan Betonart, kara sıva,
beton, çimento levha gibi
mineral yüzeylerin yanı sıra
alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylere uygulanabiliyor. Mala ile desen verilen,
brüt beton görünümüne
sahip dekoratif, hazır renkli
bir sıva olan Betonart,
nefes alan, alkali ve suya
dayanıklı yapısı ile uzun
ömürlü kullanım sağlıyor.
Bugüne kadar bir yapı
malzemesi olarak kullanılan brüt beton, Betonart
ile mimarlar başta olmak
üzere profesyoneller
için özel bir dekorasyon
malzemesine dönüşüyor.
Brüt beton görünümünün
kattığı doğal görünüm
sayesinde özellikle ahşap,
cam ve metal gibi unsurlar
ile mükemmel bir uyum
sergileyen Betonart, çelik
konstrüksiyonu çıplak
bırakılmış yapıların vazgeçemeyeceği dekoratif bir
malzeme özelliğine sahip.
Betonart.
Yapılar özüne dönüyor.
Sektörde bir ilk olan
Betonart, uygulandığı ortama kattığı dinamizm ile
kurallara bağlı kalmadan
mekanın özgün yapısını korurken, yılın moda trendine
estetik bir katkı sağlıyor.
Brüt beton görünümünü
hazır sıva kadar kolaylaştıran Betonart, ekonomik ve
kolay uygulanabilir olmasının yanı sıra su bazlı yapısı
ile insan ve çevre sağlığına
dost bir ürün olarak öne
çıkıyor.
Dekoratif kaplamanın en
doğal duruşu ile öze dönüşü simgeleyen Betonart,
sadece mağaza, restoran,
sanat galerisi ve ofisler değil aynı zamanda stil sahibi
lüks evlere kadar pek çok
mekanda kullanılabiliyor.
Betonart, kullanıldığı mekanlarda, brüt beton görünümü ile malzemeyi kendi
kimliğinin dışına çıkararak,
dokunma ve ulaşma isteği
yaratan, doğal, estetik bir
atmosfere büründürüyor.
Brüt beton görünümünün
aksine betondan çok
daha hafif olan Betonart,
UV ışınlarına dayanıklı
farklı renk alternatifleri ile
sektöre yepyeni bir soluk
getiriyor.
Brüt beton görünümlü
hazır dekoratif sıva Kale
Betonart, mimarlar ve
tasarımcılar için olduğu
kadar mekanlarında farklılık arayanlar için de estetik
ve yenilikçi bir çözüm
sunuyor.
Tasarımda en son trendlerin takipçisi Kale, uygulandığı zemine brüt beton
görünümü veren, kullanıma hazır ürünü Betonart ile sektöre bir yenilik daha
getiriyor. İlave katkı maddelerine ihtiyaç duymayan Betonart, yapılara modern,
pratik ve temiz bir çözüm getiriyor.
kalekim.com.tr
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
08
Kalekim, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi’ni tüm işletmelerinde sürdürülebilir ve sistematik olarak yürütmektedir. TSE’nin
her yıl yaptığı denetimlerle sistemlerin sürdürülebilirliği sürekli olarak kontrol edilmektedir.
Kalekim, Kalitenin
Anlam Kazandığı Yerdir
"Daima en iyi"nin kısa tarihçesi
Yapı kimyasalları sektörünü takip edenler;
Kalekim’in kalite ve müşteri memnuniyeti
konusunda ne kadar titiz olduğunu bilir.
Kalekim, 1998 yılında ISO 9001 Kalite
Yönetimi Belgesi’ni aldıktan sonra çıtayı
hep daha yukarılara taşıdı.
2001 yılında Kalekim tarafından,
Türkiye’de ilk kez seramik yapıştırıcı ve
derz dolgularına 1 yıl raf ömrü verildi.
2002 yılında Kalekim, Türkiye yapı
kimyasalları sektöründe Six Sigma Kalite
Sistemi’ni uygulamaya başlayan ilk firma
oldu.
2003 yılında, sektörde kalite bilincini
geliştirmek ve kalifiye elaman ihtiyacına
çözüm üretmek için Dr. İbrahim Bodur
Kaleseramik Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), MEB ve İş-Kur
protokolü çerçevesinde başladığı Usta
Uyum ve Geliştirme Kursları kapsamında
Kalekim, bugüne kadar 5 bin 500 ustaya
sertifika verdi.
2004 yılında Türkiye’de ilk kez Kalekim,
seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları
için Avrupa Kalite Standartları’na (TS
EN 12004) Uygunluk Belgesi aldı.
2004 yılında Türkiye’de ilk kez Kalekim,
seramik yapıştırıcıları için C1, C2/T/F/E
belgeleri aldı.
2007 yılında Türkiye’de ilk kez Kalekim,
seramik yapıştırıcıları ve derz dolgular için
CE Belgesi aldı.
2007 yılında Türkiye yapı kimyasalları sektöründe ilk kez Kalekim, tüm işletmeleri
için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetimi ile ISO 14001 Çevre Yönetim
Belgesi aldı.
2007 yılında Türkiye’de ilk kez Kalekim,
derz dolgular için TS EN 13888 belgesi
aldı.
2009 yılında Türkiye’de ilk kez Kalekim,
TS EN 12002 Esneklik Standartlarına
Uygun S1 ve S2 Sınıfı Seramik Yapıştırma
Harçları Belgesi'ni aldı.
2010 yılında Kalekim, EFQM (Avrupa
Kalite Yönetimi Vakfı) tarafından Toplam
Kalite Yönetimi Modeli kapsamında
Mükemmellikte 3 Yıldız Belgesi’ni almaya
hak kazandı.
2010 yılında Türkiye yapı kimyasalları
sektöründe ilk kez Kalekim, ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Belgesi'ni almaya hak kazandı.
2011 yılında Türkiye yapı kimyasalları
sektöründe ilk kez Kalekim, Müşteri
Memnuniyeti Anayasası’nı açıklayarak,
müşteri memnuniyetini sağlama konusunda sorumluluklarını kamuoyuna deklare
etti.
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
09
Kalekim’in 2010 yılında, KALDER tarafından, Toplam Kalite Yönetimi Modeli kapsamında
EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellikte 3 Yıldız Belgesi’ni ve TSE tarafından ISO
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanması, kaliteye verilen
önemin göstergesidir.
Kalekim Kalite
Güvence Müdürü ve
Yönetim Temsilcisi
Sayın Cevdet Yanardağ
ile “Kalekim ve kalite”
üzerine beğeneceğinizi
umduğumuz bir
röportaj yaptık.
Kalekim Kalite Güvence Müdürü Cevdet Yanardağ, Kalite Kongresinde EFQM Mükemmellikte 3 Yıldız Belgesi'ni alırken...
Cevdet bey; kalite yönetim sistemleri
gibi çok önemli konular üzerine çalışıyor ve bunları uyguluyorsunuz. Siz
kaliteyi nasıl tanımlıyorsunuz?
Kalite her şeyden önce bir yaşam felsefesidir. İnsana verilen değerdir. Biz bunu
Kalekim’de; “En önemli değer insandır.”
şeklinde ifade ediyoruz. Bu kapsamda
çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini
etkileyen tüm faktörler değerlendirilmekte
ve iyileştirilmektedir. Bununla birlikte iş
kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak,
yasalara uyum sağlamak, güvenli çalışma
ortamı yaratmak, acil durumlara karşı
tedbirli olmak, atıkların azaltılması, çevre
kazalarına karşı dikkatli olmak, doğal
kaynaklardan (elektrik, su, doğalgaz)
tasarruf sağlamak amacıyla çalışmalar
yürütmekteyiz.
Ağzınızdan kalite kelimesini düşürmeyerek
kalite üretemezsiniz. Üretimde kullandığınız hammaddelerin tedarik edilmesinden
başlayarak, tüm üretim süreçleri, ürünlerin sevk edilmesi, şantiyede uygulanması
ve nihai tüketicinin kullanması gibi birbiriyle iç içe geçmiş süreçler toplamıdır.
Yani müşterilerimizi memnun etmek ve
beklentilerini en üst düzeyde karşılamak
için sürdürülen tüm faaliyetlerdir. Kalite,
işimizi ilk seferde doğru yapmak ve sürekli
iyileştirmeyi sürdürülebilir bir şekilde
sağlamak olarak da tanımlanabilir.
Israrla sürekli iyileştirme diyorsunuz.
Ustalarımız için bunu anlatır mısınız?
Ustalarımızın aklına Kalekim deyince
gelen ilk şeylerden biri “Daima en iyi”
sloganımızdır. İşte işin sırrı burada gizli.
“Daima en iyi” olmak ve “Daima en iyi”
kalmak... Herkes bir gün zirvede olabilir,
bizim Kalekim olarak başarımız sürekli
zirvede kalmaktır. Bunu sağlamanın temel
yolu da yaptığımız her işte sürekli iyileştirmeyi sağlamaktan geçmektedir. Sürekli
iyileştirme ise işimizi geliştirmek için
gösterdiğimiz çabaların tümüdür.
Kalekim’de kalite yönetim sisteminin ana
hedefi olan sürekli gelişme ve iyileştirmeyle müşteri memnuniyetini artırmayı ve
kalite yönetim sistemini yaygınlaştırmayı
hedefleriz. Kalekim’de her problem bir
iyileştirme fırsatı olarak görülür. Bizim
için problemin tekrar etmesini engellemek,
çözümünden daha önemlidir.
Kalekim’de sürekli iyileştirme kalitenin temel felsefesidir. Tekrar eden sorunlara asla
tahammül etmeyiz. Sorunları çözmek için
detaylı ve sistematik çalışmalar yürütürüz.
Çalışanlarımız işlerindeki problemleri
fark etmek ve çözmek için gerekli yetenek
ve bilgi birikimine sahiptir. Amaç sadece
ürün kalitesini değil aynı zamanda yapılan
işi de düzeltmektir.
Kalite Yönetim Sistemi, bir organizasyonda minumum gereklerin karşılanmasını
ifade eder. Kalekim, standartların belirlediği kriterlerin çok üzerinde sistemler ile
organizasyonunu oluşturmuş ve Toplam
Kalite Yönetim Sistemi’ne geçiş yapmıştır.
İşte bu nedenle biz, Kalekim’de insanları
yönetmeyiz, insanlarla birlikte yönetiriz.
uygularız. Ürünler, hizmetler veya müşteri
şikâyet sistemi ile ilgili tüm memnuniyetsizlikleri çözüme kavuşturmanın yanı sıra
tekrarlamaması için gerekli tüm adımları
atarız. Tüm memnuniyetsizlik ifadeleri,
bizim için sistemi mükemmelleştirmek yolunda birer fırsattır. Müşteri Memnuniyet
Sistemimiz sayesinde, oluşan şikayetler
sadık müşteri sayımızın artırılması için bir
araca dönüşür.
2011 yılında “Memnun Müşteri Anayasası” açıkladınız. Bu anayasa ile
müşterilere ne gibi haklar sunuyorsunuz?
Kalekim, yapı kimyasalları sektöründe lider bir marka. Lider marka müşterilerinin
bir takım ayrıcalıkları olması gerekiyor.
Biz bu ayrıcalıkları, birer hak olarak Memnun Müşteri Anayasası’nda tanımladık.
“Daima en iyi çözümleri sunmak, müşterilerimize sözümüzdür” ve “Kalekim için
müşteri memnuniyettir” diyoruz anayasamızda. Tüm kurumsal firma ve üst düzey
markaların, müşteri haklarına aynı saygıyı
göstermesi gerektiğine inanıyoruz.
ISO 10002 Müşteri şikayeti ve memnuniyeti sistemi ile neleri çözüyorsunuz?
Müşteri memnuniyeti için nasıl bir
sistemle çalışıyorsunuz?
Öncelikle müşterilerimize hizmetlerimizi
sürekli iyileştiriyor ve müşteri odaklı
kalabiliyoruz. Müşteriler tarafından da
bakabilme yeteneğimiz gelişiyor. Tüm
çalışanlarımızı sistem hakkında eğitiyor
ve markamızı temsil eden tüm personelin
müşteri odaklı düşünmesini ve çözüm
üretmesini sağlıyoruz.
Biz müşteri şikayetlerini ele alırken etkin
ve verimli bir süreç yönetimi tasarlar ve
Müşteri şikâyetleri yönetimini dış denetime tabi tutarak, sistemin dinamik kal-
masını sağlarken kendimizi de sürekli test
edebiliyoruz. Bu konuda rakiplerle aramızdaki farkın, müşterilerimiz tarafından fark
edilmesini sağlıyoruz.
Şikâyet sebeplerini ortadan kaldırma fırsatımız oluyor. Müşterilerimiz ile aramızda
bir sinerji oluşuyor. Gördüğü bir sorundan
dolayı sadece bizi uyarmak, yardımcı
olmak için iletişime geçen müşterilerimiz
oluyor. Tabii diğer yandan tüm bunları
sektörde ilk uygulayan firma olmak da ayrı
bir gurur vesilesi.
Müşteri şikayetlerini kayıt altına alma,
değerlendirme, sonuçlandırma, şikayet
sahibini bilgilendirme ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesini sağlayarak, bir
marka için yaşamsal bilgileri de toplamış
oluyoruz.
Müşterilerinizin size ulaşabilmesi için
oluşturduğunuz kanallar nelerdir?
Çok sayıda kanalla tüm müşterilerimizin
bize ulaşmasını sağlıyoruz:
Çağrı merkezlerimiz 444 8782 (USTA)
ve 444 5253 (KALE), web sayfalarımız
kalekim.com.tr ve kale.com.tr, usta ve bayi
çalışanı sitelerimiz; ustakulubu.com.tr ve
kalesatiskulubu.com.tr, e-maillerimiz;
[email protected] ve [email protected]
kalekim.com.tr, e-mail, telefon ve yüz
yüze görüşme ile çalışanlarımıza ulaşan
bildirimler, bayi ve tali bayilerimizin kendi
bildirimleri ve onlara ulaşan bildirimler.
Cevdet bey, Ustam Gazetesi olarak
müşterilerinizin haklarına karşı göstermiş olduğunuz saygı ve titizlik için
ustalarımız adına teşekkür ediyoruz.
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
10
Bolvadin Belediyesi Heybeli Termal Tesisleri Yakamoz Villaları Blue’Safe Mavi Kale uygulaması...
Ustam Gazetesi Hayatımızı Değiştirdi
|Ahmet Ulu
tasarrufu kadar, rutubeti yüzde 100 önlemesi de çok önemlidir.
Uyum ve Geliştirme Kursu’nda sınav için
hepimize birer duvar verildi. Bu duvarda
yapılacak işler, daha sonra yapacağınız
mantolama uygulamaları için birer model
niteliğindeydi. Balkon çıkmaları, kenar ve
köşe dönüşleri, pencere kenar ve köşeleri
ile denizlik uygulamalarını yapıyorduk.
Hocalarımız da bize not veriyordu.
Bizim Afyon gibi kışları çok sert geçen bir
şehirde mantolama çok önemli. Geçen
sene yaptığımız bir mantolama sonrasında
konuştuğumuz müşteri; “Vallahi önceden
8 ton kömür zor yetiyordu. Şubat ayındayız, daha 2 ton kömür yakmadım, elinize
sağlık diyordu.
Ahmet Ulu ustamız, 1976 yılında Afyon
Bolvadin’de doğmuş. Harun Raşit ve
Gülyeter adında iki çocuk babası.
Isı yalıtım levhaları dübeller ile yüzeye sabitlenirken...
Ahmet Ulu ustamız, 1976 yılında Afyon
Bolvadin’de doğmuş. Harun Raşit ve Gülyeter adlarında iki çocuk babası. Ortaokul
yıllarında sıvacılıkla inşaat sektörüne adım
atan ustamız, “Bizim Bolvadin’de eğer
sıva ustasıysanız inşaatla ilgili her şeyi
bilmeniz beklenir. Zamanla seramik kaplamacılığına merak sardım. En başından
beri hep Kalekim ürünleri ile çalıştım. Bir
gün Kalekim ürünleri üzerindeki puanları
toplamaya karar verdim. O zamana kadar
Usta Kulübü’nü tanımıyordum.
Puanları gönderince Usta Kulübü’nden
aradılar. Sorular sordular. Sanırım
gerçekten usta olup olmadığımızı anlamaya çalışıyorlardı. Yanıtladık. “Sizi
Usta Kulübü’ne üye yapmak istiyoruz.”
dediler. Memnuniyetle kabul ettik. Sonra
puanlarımıza karşılık hediyelerimiz geldi.
Ahmet Ulu ve Ekibi...
Ustam Gazetesi adresimize gönderilmeye
başladı. Onu okuyarak çok şey öğrendim.
Ürünler, yenilikler ve uygulama önerileri
bize çok yardımcı oluyordu. Ancak beni
asıl şaşırtan Kalekim’in bize olan ilgisiydi.
Doğrusunu söylemek gerekirse, puan
toplayıp gönderirken bir şey olacağına
inanmıyordum.
Ustam Gazetesi’nde Usta Uyum ve Geliştirme Kursları anlatılıyordu. Milli Eğitim
Onaylı Ustalık Sertifikası veriliyormuş.
Formları doldurdum, evraklarımı hazırlayıp gönderdim. Bir ay geçmeden arayıp
kursa çağırdılar. Bizi otogarda karşıladılar.
İlk gün İstanbul’un tarihi yerlerini gezdirdiler. Sürekli şaşırıyordum. Çünkü böyle
bir şey beklemiyordum. Bu şaşkınlığım
kurs boyunca devam etti. Teorik eğitim
aldık. Uygulamalı eğitim aldık. En son
sınavda başarılı olunca sertifikalarımız
verildi. Tüm süre boyunca yaşadıklarımızı
dört dörtlük diye tarif edebilirim sadece.
Dıştan ısı yalıtımı, mantolama işleri hep
ilgimi çekiyordu. Ustam Gazetesi’nde
Mavi Kale Uyum ve Geliştirme Kursu
için başvuru formu gördüm. Hemen karar
verip formu doldurdum. Çok kısa bir süre
sonra kursa çağrıldım.
Mantolama kursunda öğrendiğim en
önemli konulardan biri ısı köprüleri oldu.
Bina cephelerinde yer alan balkon gibi çıkmaların, kolon ve kirişlerin yapılarda nasıl
ısı kaybına neden olduğunu ve bunların
doğru bir mantolama uygulamasında nasıl
giderileceğini bize kursta hem teorik hem
de uygulamalı gösterdiler. Bence, mantolamanın sağladığı yüzde 50 enerji
Ustalarımıza önerim, bu işi öğrensinler
ama asla kaliteden taviz vermesinler.
Kaliteli ustalık ancak kaliteli malzeme ve
bilgiyle olur. Bolvadin Heybeli Termal
Tesisleri buranın gözbebeği diyebilirim.
Türkiye’nin her yerinden buradaki devre
mülk sistemle çalışan tesise gelenler var.
Belediye bu işi bize verirken ustalığımıza
ve sertifikalı oluşumuza güvendi. Yoksa
alamazdık.
Burada Mavi Kale paket sistem uygulaması yapıyoruz. Yapıştırıcı olarak Kalefiks,
sıva olarak Kaleplast kullandık. Son kat
kaplamada tercihimiz Silastar üzerine Silikonatex oldu. Silikonatex kullandığımız en
iyi malzemelerden biri. Tekstürlü oluşuyla
hem yüzey hatalarını örtüp hem de suyu
yüzeyden uzaklaştırırken, silikonlu yapısı
sayesinde de mantolama sistemini su ve
nemden koruyabiliyor.
Artık Kalekim ne yapsa şaşırmıyorum.
Sizlerin buraya kadar bizle röportaj yapmaya geleceğinize de kimse inanmadı.
Ama biz geleceğinizi biliyorduk.
Teşekkürler Kalekim Usta Kulübü.
Son kat kaplama olarak Silastar üzerine Silikonatex uygulaması...
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
11
Yalıtımın Mavi Yüzü
Fotoğraf Karelerinde
Blue’Safe Mavi Kale ve fotoğrafçı Bennu Gerede,
“Yalıtımın Mavi Yüzü” projesi ile yalıtım bilincinin
geliştirilmesi için çalışıyor.
Yarışma Birincisi Berker Dalmış, ödülünü alırken...
Yapı Sektörüne Kalekim, Mardav ve Dow
Chemical tarafından armağan edilen
Blue’Safe Mavi Kale, ısı yalıtımı ile sağlanacak enerji tasarrufuna dikkat çekmek ve
yalıtım yaptırılma oranlarını yükselterek
hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanabileceğine işaret etmek için Yalıtımın
Mavi Yüzü Projesi’ni fotoğraf yarışmasıyla
hayata geçirdi.
Proje kapsamında 121 katılımcının yaklaşık 500 fotoğrafla katıldığı yarışmada, ünlü
fotoğrafçı Bennu Gerede de kendi çektiği
fotoğraflarla destek verdi.
“Yalıtımın Mavi Yüzü” projesi lansman
toplantısında konuşan Kalekim Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Altuğ
Akbaş, “Binaların artık yeşil binalara,
hatta pasif evlere dönüştürülmesi gerektiğini, elde edilecek tasarruf ile cari açığın
kapanabileceğini, nükleer santral yapılma
gerekliliğinin ortadan kalkacağını” söyledi.
Ayrıca, “ısı yalıtım ile elde edilecek %50
tasarruf, ülke ekonomisine bu şekilde
yansırken hane ekonomisine doğalgaz ve
elektrik faturalarının %50 azalması şeklinde yansıyacak. Bu da yalıtım için harcanan
masrafın 3 yıl içinde amorti edilip, sonrasında ömür boyu kar edileceği anlamına
geliyor” dedi.
Mardav Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Alper Doğruer
ise, “2010 yılı rakamlarına göre dış ticaret
açığımız 71,6 milyar dolardır. Enerji ihtiyacımızın %75’ini 34 milyar dolar vererek
ithal ediyoruz. Bu rakamın 6.75 milyar
Dolar’lık kısmını yalıtımla tasarruf etmek
mümkün.” dedi.
Bennu Gerede, oluşturduğu fotoğraf
konseptleri için; “Çekerken yalıtım malzemeleri kullandım ve yalıtımın hayatın
her yerinde olduğunu düşünerek tüm bu
senaryoları hazırladım. Hepsi hayatın bir
anını ve bir şekilde yalıtımı anlatıyor. Yalıtım, yağmurun altında birini yağmurdan
koruyan şemsiye de olabilir, güneşlenirken
uzandığımız şezlong da… Amacımız dikkat çekmekti. Umarım başarırız” dedi.
Yarışmada birinciliği kazanan fotoğrafçı
Berker Dalmış 6 bin lira kazanırken ikinci
5 bin, üçüncü ise 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yalıtım bilincini yaygınlaştırmak
için projede yer alan fotoğraflar Bennu
Gerede fotoğrafları eşliğinde 20 Mart 03 Nisan arasında Santral İstanbul’da
sergileniyor.
Püf Noktası
Tuz Kusması
Nedenleri;
• Elverişsiz iklim ve hava şartlarından
dolayı çimento sıvanın kuruma süresinin
uzaması,
• Tam kurumamış, geçirgen halde bulunan
boya filminin üzerine gelen yağış,
• Suyun değişik sebeplerle (yüzey hataları,
boru sızdırmaları, vb.) boya bünyesine
girerek boya alt yüzeyindeki çimento esaslı
yüzeye kadar ilerlemesi,
• Çimento sıva bünyesinde bulunan suda
çözülebilir alkali tuzlarının kapiler su hareketleri ile boya yüzeyine taşınıp yüzeyde
kuruması sonucu meydana gelmektedir.
• Bu oluşumlar boya kusurundan kaynaklanmamaktadır.
Tuz Kusması Oluşmaması İçin;
• Boya alt yüzeyinde kullanılan çimento
sıva içerisinde, su ile temas ettiğinde
kolaylıkla çözünecek olan kireç asla kullanılmamalı,
• Boya uygulaması öncesinde çimento
sıvalı alt yüzeyin kürünü tamamlamış
olmasına dikkat edilmeli (28 gün),
• Boyanın inceltilme oranlarına mutlaka
uyulmalı, boya gereğinden fazla inceltilmemeli,
• Boya uygulaması öncesinde yüzeye uygun astar uygulanmalı,
• Boya uygulamalarında boyanın altına
su geçişini engellemek için buna sebep
olabilecek detaylar (denizlik, harpuşta, süpürgelik v.b.) boya uygulaması öncesinde
mutlaka çözülmelidir.
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
12
Hırsız
Bulundu!
Banyo, mutfak, balkon, teras, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak mekanlarda suya karşı tedbir almak ihmal
edilemez bir zorunluluktur. Aksi taktirde su, betona nüfuz ederek beton içindeki demirlerin (donatı),
paslanmasına (korozyonuna) ve incelmelerine neden olacaktır.
Dört bir tarafı deprem
kuşağında yer alan bir
ülkede yaşadığımız bir
gerçek. Bugüne kadar
depremlerde çok büyük
kayıplar verdik. Maddi
kayıplardan çok daha acısı,
tanık olunan ölümlerdi.
Bu konuyla ilgili en çok
duyduğumuz sözlerden biri
ise “Deprem öldürmez,
bina öldürür” oldu. Yeterli
miktar ve kalitede malzeme
kullanılmaması sebebiyle
pek çok yıkım gerçekleşti.
Bu yıkımlardan alınan
dersle, artık malzemeden
çalınması gibi bir ihtimal
söz konusu değil. Kanun,
yönetmelik ve denetimlerle
malzemeden çalınmasının
önüne neredeyse geçilmiş
durumda. Her ne kadar iyi
kalite beton ve demir kullanılsa da hala binalarımızın
malzemesinden çalan gizli
bir hırsız var.
Yapılabilecek tek şey;
farkına varmak ve önlemin
alınmasını kendi irademizle
İZOLATEX ile suya karşı koyun.
Balkon, teras, içme suyu depoları, bina temelleri ile banyo ve mutfak gibi ıslak hacimli mekanlarda
su yalıtımını sağlayan İZOLATEX, binaları suyun olumsuz etkilerine karşı koruma altına alarak
ömrünü uzatıyor. Çimento esaslı olan İZOLATEX, kolay uygulanabilmesi ve yüksek tutunma gücü
ile su yalıtımında tüm beklentilere yanıt veriyor.
kalekim.com.tr
sağlamak. İyi haber ise
hırsızın kimliğinin tespit
edilmiş olması: Hırsızın adı
SU!
Temelde, bina içinde
banyo, tuvalet gibi mekanlarda, balkon, teras ve
çatılarda, yüzeye gelen su;
bulduğu en ufak fırsatla,
binanın içine işlemekte ve
binayı ayakta tutan beton
ve metal donatılara zarar
vermektedir. Betonun
içerisindeki tüm boşluklara
sızarak, donma ve çözünme
döngüleriyle kılcal çatlaklar
oluşmasına, var olan çatlakların büyümesi ve ilerlemesine yol açmaktadır. Su;
ulaştığı taşıyıcı metallerin
paslanmasına neden olarak
bunları aşındırmakta ve binalarımızın içten içe çürümesine neden olmaktadır.
Eğer, tek çözüm olan su
yalıtımı uygulamasıyla, adı
su olan bu hırsız durdurulmazsa, ilk depremle evimizi
hatta canımızı kaybetme
tehlikesiyle karşı karşıyayız.
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
13
Güven Usta
Yanınızda...
Öncelikle selamlar.
Mektubuma başlamadan
once tüm Kalekim kurucularına ve Kalekim Usta
Kulübü üyelerine saygılarımı
sunarım. Ben Eskişehir’den
Ahmet Yüksel, 14 senedir bu
işle uğraşıyorum. Sürekli
Kalekim ürünlerini kullanıyorum ve müşterilerime
kalitesinden bahsediyorum.
Şimdiye kadar Kalekim
ürünlerinde hiç bir sorun
görmedim. Hepsi çok kaliteli.
İnşallah sizler çok büyüyeceksiniz, bizler de daha çok
bilgilenip gelişeceğiz ve yeni
işlerde dimdik kararlı olacağız. Başarıyla bitirdiğimiz
her işte tüm Kalekim Ailesiyle birlikte gururlanacağız.
Daha nice yeni ürünlerle
Kalekimli senelere.
Saygılarımı sunarım.
Yapıda 1 numara Kalekim.
Ahmet Yüksel / Eskişehir
Çorum’dan ustamız Ergün
Erdem mektubunda Kalekim
ürünlerini kullanmaktan çok
memnun olduğunu ve müşterilerine Kalekim ürünlerini
tavsiye ettiğini bildirmiş ve
şöyle devam etmiş:“Bizlere
kadar ulaşan ve haberdar edilen her şey için çok
teşekkür eder, Kalekim Usta
Kulübü’ndeki tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim.”
Biz de ustamıza teşekkür
ediyor işlerinde başarılar ve
bol kazançlar diliyoruz.
Ergün Erdem / Çorum
Kalekim Ailesine
selamlar,
Sayın Usta Kulübü
Yöneticilerine,
Sayın Usta Kulübü
Yöneticileri,
Ankara Haymana ilçesindenim. Çalışma yerim ise
Antalya. İstanbul’daki 5
günlük kursunuza katılıp,
kurs hocalarımızdan aldığım
bilgiler sayesinde kendi
özgüvenimi daha da artırdım. Kurs süresince ve otelde
gösterilen hizmet ve ilgiden
çok mutlu oldum. Kalekim’e
sonsuz teşekkürler.
Saygılarımla.
Ben 15 yıllık yer kaplama
fayans ustasıyım. Meslek
hayatım boyunca Kalekim
ürünlerinden şaşmadım.
Çünkü Kalekim ve ürünleri
bizlere yaptığımız işin garantisini veriyor. Kalekim’e
güveniyorum ve tavsiye
ediyorum. Kalekim Ustam
Gazetesi ile daha çok bilgelenip yeni çıkan ürünlerden
haberdar oluyoruz. Bu gösterilen ilgiden çok memnunum.
Dünyada gelişen yapı kimyasalları ve tekniklerinin
takibi ve üretimi nedeniyle
gösterdiğiniz çalışmalardan
dolayı teşekkür ederiz. Gelişen teknolojinin bilgi akışını
sağlayarak çok önemli bir
görevi başarmaktasınız.
Selami Özdemir ve Usta Arkadaşları / Elazığ
Mustafa Öztuna / Ankara
Sayın Kalekim değerli
yöneticileri,
Kalekim Ailesinin bir parçası
olmaktan mutluluk duyuyorum. Selam ve saygılarımı
tüm içtenliğimle sunarım.
Mustafa Demir / Elazığ
Trabzon Sürmene doğumluyum. Duvar ve yer döşeme
ustasıyım. Ürünlerinizin
kalitesi tartışılmaz. “Daima
en iyi”olan sloganınızı çok
beğeniyorum. Değişen dünya
şartlarında her şeyin en
iyisini ve en kalitelisini üretmek ve kullanmak zorunda
olduğumuzun bilincindeyiz.
Bizlere göstermiş olduğunuz
ilgiden dolayı sizlere teşekkür
eder, saygılarımı sunarım.
Amerika’da seramik kaplamacılığı yapan bir arkadaşla
tanıştım, orada ürünlerinizden kullandığını anlatınca
çok gururlandım. Başarılarınızın devamını diler,
saygılarımı sunarım.
Mehmet Ali Akyüz / Trabzon
Rıfat Dayan / Malatya
Değerli Usta Kulübü
Yöneticileri,
Sayın Usta Kulübü
Yöneticilerine,
Ben 15 yıllık fayans ustasıyım. Kalekim ürünleri biz
ustalara kolaylık sağlarken
müşterilerimize de büyük
memnuniyet vermektedir. Kalekim ürünleri gibi
sağlam bir ürüne henüz
rastlamadım. Kalekim’in bu
güvencesi bizlere de referans
olmaktadır.
Ali Kemal Miroğlu / Samsun
Şaban Uçar / Çanakkale
Teşekkürler,
Biz ustaları yönlendirdiğiniz,
müşterilerimizi memnun
bıraktığınız ve destekleriniz için sonsuz teşekkürler.
2007’den beri seminerlerinize katılıyorum. O günden
bugüne kadar Kalekim ile iç
içeyim. Kalekim’in sağlamlığını daima anlatıyoruz.
Kalekim sayesinde 4 mevsim
güvenle çalışıyoruz.
Kalekim Ailesine saygılarla.
A. Latif Aktaş
Sayın Kalekim çalışanları,
kalitesi, güvenilirliği sayesinde Kalekim ürünleri kullanmaktayım. Daima birinci
tercihimiz olduğunu belirtir,
Kalekim çalışanları ve tüm
emeği geçen arkadaşlarımıza
sağlık ve mutluluk dilerim.
Saygılarımla.
Kalekim Ailesi olarak çalışan
ve ustalarınıza sağlık ve
başarılar diliyorum.
Cevat Tilkicik / Zonguldak
Tuncay Susam / Bursa
Sizlerin böyle eşi bulunmaz
icatları (yapı kimyasalları)
bizlerin önünü açtıkça açıyor.
Kalekim ürünleri sayesinde;
yaptığımız işlerde daha az
zahmet, daha çok güven duyuyoruz. Kalekim kullandığımız zaman işverene uzun
ömürlü garanti verebiliyoruz.
Biz ustalara verdiğiniz güvenceler, hediyeler ve daha da
önemlisi ilgi ve alakanızdan
dolayı sonsuz teşekkürler.
Usta Kulübü'nün bizleri
sürekli bilgilendirmeleri,
mesajlarla bizlere ulaşmaları ve her ay elimize ulaşan
gazetemiz bilgilerimizin
tazelenmesini sağlayıp bizleri Kalekim gibi zirveye
taşıyacaktır. Sonuç olarak,
başta Kalekim Usta Kulübü
yöneticileri olmak üzere tüm
Usta Kulübü arkadaşlarıma
sevgi ve saygılarımı sunar,
üstün başarılar dilerim.
Saygılarımla.
Çetin Bilir / Van
Kazım Akarsu / Malatya
Değerli ustalarımız, bu sayımızda bizlere daha önce göndermiş olduğunuz mektuplara yer verdik. 2012 Bahar sayısıyla birlikte Güven Usta sizlerin tüm sorularınıza yanıt verecek.
Mektuplarınızı: Güven Usta / Kalekim Usta Kulübü Esenyurt Yolu Üzeri No:188 Firuzköy 34325 Avcılar İstanbul adresi ile [email protected] veya
www.facebook.com/UstaKulubu adresine gönderebilirsiniz.
SAYI - 01 | 2012 KIŞ
USTAM
14
Sağlık...
Ustalarımızın meslek hastalıklarından,
Varis Kader mi?
Varis nedir ?
Varis, toplardamar genişlemesinin genel adıdır. Varis
denilince genelde bacak
toplardamarlarının genişlemesi anlaşılıyor. Makattaki
toplardamar genişlemesi
hemoroid ve testislerdeki
varikosel de rastlanan varis
şekillerindendir.
İlk belirtisi nedir?
Görsel belirtiler ortaya
çıkmadan evvel kişi bacaklarında huzursuzluk
hisseder . Uzun süre ayakta
kalmakla bacaklarda sıkıntı, dolgunluk hissi ve ağrı
ortaya çıkar. Ağrı genelde
dinlenmekle geçer. Sonra
geceleri daha hakim olan
kramplar başlar. Varisin ilk
ortaya çıkan belirtisi ayak
sırtında görülen ödemdir.
Gece istirahatte geçer,
uzun süren ayakta kalma-
larda veya yolculuklarda
ortaya çıkar.
Kimler risk altında?
• İşi nedeniyle sürekli ayakta durmak zorunda olanlar,
• Fazla kilolular ve ailesinde varis olanlar,
• Hamileliğin son üç ayındaki kadınlar,
• Bacaklarından travma
geçirenler,
• Hormon tedavisi olanlar
varis oluşumu açısından
risk altındadır.
larda ayak değiştirmek,
ayak parmakları üzerinde
hafifçe yaylanmak, hafifçe
sanki çömelir gibi yapmak
veya birkaç adım atmak
varis oluşumundan kişileri
korur. Uzun süre sabit
oturulacaksa ayakkabıların
içinde ayak parmaklarını
oynatmak, zaman zaman
ayağın topuk kısmını ve
burun kısmını hareket
ettirmek kişiyi oldukça
koruyacaktır.
Çok uzun süre sabit olarak
ayakta kalacak kişilerin
düşük basınçlı varis çorabı
(bunların giyilmeleri çok
kolaydır) kullanmaları
uygundur. Başlangıç halindeki varislere tıbbi tedavi,
istirahat ve varis çorapları
uygulanabilir. İlerlemiş
varislerin tedavisinde uygulanan yöntemler;
Tedavide nasıl bir yol
izleniyor?
Koruyucu tedavi ilk adımdır. Daha varis oluşmadan
ortaya çıkmasına neden
olabilen etkenlerden korunmak esastır. Uzun süre
ayakta sabit kalmamak
gerekir. Sabit kalmaktan
kaçınılamadığı durum-
Skleroterapi, Sklerozan
Köpük Tedavisi, Mikro
Cerrahi Yöntem, Lazer Tedavisi ve Cerrahi Girişim.
Varislerden nasıl korunabiliriz?
Uzun süre ayakta durmak
zorunda kalırsanız sıkça
ayak değiştirin.
• Bacak bacak üstüne atmak venöz dolaşımı zorlar.
• Fazla kilolar bacakların
yükünü artırarak varis oluşumunu kolaylaştırır.
• Dar pantolonlar kan
dolaşımını zorlaştırarak
varislere neden olabilir.
• Kronik kabızlık da ıkınma
sürecince toplardamarlar
içi basıncını artırarak varise
neden olabilir.
• Aşırı güneşte kalmak varis
oluşumunu tetiklediği için
güneşlenirken bacaklarınızı
bir havlu ile örterek koruyunuz.
Kalp, Göğüs Hastalıkları ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Güven Erdoğ
• Deniz kıyısında sıcak
kum yerine şezlongları
tercih ediniz.
• Sıcak kuma uzanmak
zorunda kalırsanız sereceğiniz bir havlu size korunmada yardımcı olacaktır.
• Kaplıcalar varisli hastalara zararlıdır. Mutlaka
kaplıcaya gitmek ve sıcak
suya girmek istiyorsanız
koruyucu (az basınçlı) varis
çoraplarını suya girerken
destek olarak kullanabilirsiniz.
Ödüllü Bulmaca
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
1
1
2
1
3
1
1
1
5
1
1
6
1
1
1
7
1
8
1
9
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
10
1
1
1
12 1
14
1
1
4
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bulmacayı doğru olarak çözüp 30 Nisan 2012 tarihine kadar bize ulaştıran Ustam okurlarını
Kalekim’den sürpriz hediyeler bekliyor.
Bulmacayı çözdükten sonra; aşağıdaki adrese postalayınız veya
[email protected] adresine e-mail atınız.
Kalekim Usta Kulübü Ödüllü Bulmaca
Esenyurt Yolu Üzeri No:188 Firuzköy 34325 Avcılar İstanbul
Soldan Sağa
1|Kalekim’in çimento esaslı, UV dayanımlı su izolasyon harcı - Eski Mısır’da bir tanrı
2|Kayıp, kaybolma, yitme - Ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım - Elektrikte direnç birimi 3|O yer - Binaları soğuk ve sıcaktan korumak için yapılan dıştan ısı
yalıtımı 4|Güney Marmara’da bir ilimiz - (Tersi) Eski bir futbol hakemimizin soyadı
5|Ebedler, sonsuz gelecek zamanlar - Balık avlamada kullanılan alet 6|Ağaçlarla kaplı
geniş bitki örtüsü - Masallardaki dağ 7|Hükümdar anlamında bir erkek adı - Afrika’da
bir ülke adı 8|İstanbul Menkul Kıymetlerin kısaltması - Portekiz futbol liginde bir takım - Mersi kelimesinin ortası 9|Kiloamper’in kısaltması - Kale markalı Brüt beton görünümlü hazır dekoratif sıva - Sonradan katılan parça, ilave 10|Kişileştirilen varlıklara,
hayali yaratıklara söz söyletme sanatı, dillendirme - Trafik kazasında hayatını kaybeden
İngiltere Presnsesi’nin adı 11|Kale’nin boya uygulamaları için astar ürünü 12|Kendini
gösteremeyen, dikkati çekmeyen, belirgin olmayan - Herhangi bir meslek edinecek olan
kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi 13|Arınmış, soyutlanmış - Bir soru eki
14|Yapı kimyasalları sektörünün lider markası - Dış ticarette alıcının satıcıya gönderdiği, sipariş hakkında ön bilgi veren, resmi niteliği bulunmayan bir belge
Yukarıdan Aşağıya
1|Kalekim’in bitüm emülsiyon esaslı, iki bileşenli, sıvı izolasyon malzemesi - Beyaz
2|Sivas’ın bir ilçesi - Batman’da petrol dağı - Boşluk, mesafe 3|Belirli bir süre birinin
dikkat ve ilgisini başka bir şey üzerine çekmek, meşgul etmek - Takım kısaltması - Vilayet
4|Kimyada Lityum’un simgesi - Bankalararası para transferinde kullanılmaya başlanan
Uluslararası Banka Hesap Numarası kısaltması - Suriye’de rejime adını veren iktidar
partisi 5|Yaşam sıvısı - (Tersi) Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip 6|(Tersi)
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam - Tıpta Bilgisayarlı Tomografi kısa yazılışı - Bir
devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir 7|(Tersi) Japon pirinç rakısı
- Seramik, granit vb. malzemelerden yapılmış dört köşe kaplama - Müzikte bir nota
8|(Tersi) Genelde mutfak eşyaları ve sanayi tipi ortamlarda kullanılan paslanmaz çelik
- İlk çağ uygarlıkları, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika
9|Kalekim’in çimento esaslı, silikon katkılı, küf mantar oluşumuna dirençli, yüksek
performanslı derz dolgu malzemesi 10|Aynı zamanda bir kanser türüne karşı geliştirilen
ilk aşı olma özelliği de taşıyan rahim ağzı kanseri aşısı 11|(Tersi) Adı Özcan olan eski
bir hakemimizin soyadı - Yarım küre biçiminde büyük kazan 12|Kale markalı yol çizgi
boyası - Özellikle 80’li yıllarda dünya çapında bir üne sahip olan bilgisayar ve oyunları
için kullanılan genel ad 13|Övülmeye layık, övülmüş anlamında erkek adı - Yapılara
zarar verebilecek suyun doğal veya doğal olmayan yollarla uzaklaştırılması için yapılan
kanal vb. çalışmalara verilen ad 14|Afrika kıtasının doğusunda, Hint Okyanusu’nda yer
alan bir ada ülkesi - Utanma, utanç duyma
En iyi ürün.
En iyi çözüm.
En iyi uygulama.
Seramik yapıştırıcısından su yalıtım çözümlerine,
ısı yalıtımından boyaya, endüstriyel zemin çözümlerinden
derz dolgu malzemelerine… “Daima en iyi” ne varsa Kalekim’de.
kalekim.com.tr

Benzer belgeler

Yapı Kimyasalları Kataloğu

Yapı Kimyasalları Kataloğu Kalebodur Seramik Sanayi ile liderliğini sürdürmüş,

Detaylı