Recep SAHIN - balıkesir üniversitesi matematik bölümü

Transkript

Recep SAHIN - balıkesir üniversitesi matematik bölümü
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Recep ŞAHİN
Doğum Tarihi: 22 Ağustos 1972
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
Matematik Öğretmenliği
Matematik Eğitimi
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Yıl
1993
1997
Orta
Öğretim
Fen
ve
Matematik Alanlar Eğitimi
Balıkesir Üniversitesi
2001
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı
Prof. Dr. Hasan Basri ÖZDEMİR
: Fuchsian Gruplar ve
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışmanı : Genişletilmiş Hecke Grupları ve Prof. Dr. Osman BİZİM
Görevler:
Görev Unvanı
Ar.Gör.
Ar.Gör.
Dr.Ar.Gör.
Yar.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Görev Yeri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi
Yıl
1995-1999
1999-2001
2001-2002
2002-2006
2006-Devam ediyor
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
İkikardeş, S., “Genişletilmiş Modüler Grubun Bazı Alt Grupları”, Balıkesir Üniversitesi,
Ağustos 2004.
Saldık, A., “ H(λ 5 )
Hecke Grubu ve Bazı Normal Altgrupları”, Balıkesir Üniversitesi,
Ağustos 2010.
Yönetilen Doktora Tezleri :
Koruoğlu, Ö., “ H (λ ) ile H (λ p ) Genişletilmiş Hecke Gruplarının Bazı Normal Alt Grupları
ve Sürekli Kesirler”, Balıkesir Üniversitesi, Eylül 2005.
İkikardeş, S., “Genelleştirilmiş M*-Gruplar”, Balıkesir Üniversitesi, 2008.
Projelerde Yaptığı Görevler :
İdari Görevler :
Bölüm Başkan Yrd.
Balıkesir Üniversitesi F. E. F. Matematik Bölümü,
2003-2004
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türk Matematik Derneği
Ödüller :
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2009-2010
İlkbahar
Güz
2010-2011
İlkbahar
Dersin Adı
Soyut Cebir I
İstatistik ve Olasılık I
İstatistik
Modüler Grup ve Genişletilmiş
Modüler Grup
Soyut Cebir II
İstatistik ve Olasılık II
Temel Matematik II
Hiperbolik Geometri
Soyut Cebir I
Soyut Matematik I
İstatistik ve Olasılık I
İstatistik
Modüler Grup ve Genişletilmiş
Modüler Grup
Soyut Cebir II
Soyut Matematik II
İstatistik ve Olasılık II
Genel Matematik II
Modül Teorisi II
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
4
0
2
2
2
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
105
145
72
2
4
2
2
3
4
4
2
2
3
0
2
0
0
0
0
2
0
0
97
148
105
3
53
52
152
74
5
4
4
2
4
3
0
0
2
0
0
57
47
148
108
5
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Şahin, Recep; Koruoğlu, Özden; “Commutator subgroups of the power subgroups of
Hecke groups II”, C. R., Math., Acad. Sci. Paris, 349 (2011), No. 3-4, 127-130. (SCIE)
A2. Şahin, Recep; Koruoğlu, Özden; “Commutator subgroups of the power subgroups of
some Hecke groups”, Ramanujan J., 24 (2011), No. 2, 151-159. (SCIE)
A3. Koruoğlu, Özden; Şahin, Recep; “Generalized Fibonacci sequences related to the
extended Hecke groups and an application to the extended modular group”, Turk. J.
Math. 34 (2010), No. 3, 325-332. (SCIE)
A4. İkikardeş, Sebahattin; Şahin, Recep; “On Generalized M*-Groups”, An. Ştiinţ. Univ.
Ovidius Constanţa Ser. Mat., 18 (2010), no. 1, 197-204. (SCIE)
A5. Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; Koruoğlu, Özden; Cangül, İsmail Naci; “The
Connections Between Continued Fraction Representations of Units and Certain Hecke
Groups”, Bull. Malays. Math. Sci. Soc., 33 (2010), no.2, 205–210. (SCIE)
A6. Koruoğlu, Özden; Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; Cangül, İsmail Naci;
“Normal subgroups of Hecke Groups H(λ ) ”, Algebr. Represent. Theory, 13 (2010), no. 2,
219-230. (SCIE)
A7. İkikardeş, Sebahattin; Şahin, Recep; Cangül, İsmail Naci; “Principal congruence
subgroups of the Hecke groups and related results”, Bull. Braz. Math. Soc. (N.S.), 40
(2009), no. 4, 479-494. (SCIE)
A8. İkikardeş, Sebahattin; Koruoğlu, Özden; Şahin, Recep; Cangül, İsmail Naci; “One
relator quotients of the extended modular group”, Adv. Stud. Contemp. Math.
(Kyungshang), 17 (2008), no.2, 203-210.
A9. Koruoğlu, Özden; Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; “Trace classes and fixed
points for the extended modular group Γ ”, Turkish J. Math., 32 (2008), no.1, 11-19.
(SCIE)
A10. Çevik, Ahmet Sinan; Yılmaz Özgür, Nihal; Şahin, Recep; “The extended Hecke
groups as semi-direct products and related results”, Int. J. Appl. Math. Stat., 13 (2008),
no.S08, 63-72.
A11. Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; Koruoğlu, Özden; “Extended Hecke groups
H (λq ) and their fundamental regions”, Adv. Stud. Contemp. Math. (Kyungshang), 15
(2007), no.1, 87-94.
A12. Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; Koruoğlu, Özden; “Note on M*- groups”,
Adv. Stud. Contemp. Math. (Kyungshang), 14 (2007), no.2, 311-315.
A13. Koruoğlu, Özden; Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; “The normal subgroup
structure of the extended Hecke groups”, Bull. Braz. Math. Soc. (N.S.), 38 (2007), no.1,
51-65. (SCIE)
A14. Cangül, İsmail Naci; Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; Koruoğlu, Özden “Power
subgroups of some Hecke groups II”, Houston J. Math., 33 (2007), no.1, 33-42. (SCIE)
A15. Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; Koruoğlu, Özden “Generalized M*- groups”,
Internat. J. Algebra Comput., 16 (2006), no.6, 1211-1219. (SCI)-(SCIE)
A16. Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; Koruoğlu, Özden; “Some Normal Subgroups
of the Extended Hecke Groups H (λ p ) ”, Rocky Mountain J. Math., 36 (2006), no.3, 10331048. (SCIE)
A17. İkikardeş, Sebahattin; Koruoğlu, Özden; Şahin, Recep; “Power subgroups of some
Hecke groups”, Rocky Mountain J. Math., 36 (2006), no.2, 497-508. (SCIE)
A18. Şahin, Recep; İkikardeş, Sebahattin; Koruoğlu, Özden; Addenda: “On the power
subgroups of the extended modular group Γ ”, [Turkish J Math. 28 (2004), no.2, 143151.] Turkish J. Math., 30 (2006), no.2, 233-235.
A19. Şahin, Recep; Koruoğlu, Özden; İkikardeş, Sebahattin; “On the extended Hecke
group H (λ5 ) ”, Algebra Colloq., 13 (2006), no.1, 17-23. (SCIE)
A20. Şahin, Recep; İkikardeş Sebahattin; Koruoğlu, Özden; “On the power subgroups
of the extended modular group Γ ”, Turkish J Math., 28 (2004), no.2, 143-151.
A21. Yılmaz Özgür, Nihal; Şahin, Recep; “ On the extended Hecke groups H (λ q ) ”, Tr.
J. of Math.,
27, 473-480, (2003).
A22. Sahin, Recep; Bizim, Osman; Cangül, İsmail Naci; “Commutator subgroups of the
extended Hecke groups H (λ q ) ”, Czechoslovak Math. J., 54 (129), no. 1, 253—259
(2004). (SCIE)
A23. Sahin, Recep; Bizim, Osman; “Some subgroups of the extended Hecke groups
H(λ q ) ”, Acta Math. Sci. Ser. B Engl. Ed. 23, no. 4, 497—502 (2003). (SCIE)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
BA. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitabında basılan
bildiriler :
BA1. Zehra Sarıgedik; Sebahattin İkikardeş; Recep Şahin; “Some Special Number
Sequences in the Hecke groups”, International Congress in Honour of Professor H. M.
Srivastava on his 70the Birth Anniversary, Bursa, August 2010.
BA2. Sebahattin İkikardeş; Recep Şahin; “Note on Generalized M*-Groups”, The 20 th
International Congress of The Jangjeon Mathematical Society, Bursa, 21-23 August 2008.
BA3. Recep Şahin; Sebahattin İkikardeş; Özden Koruoğlu; “Extended Hecke groups and
Their Some Normal Subgroups”, Antalya Algebra Days VII, Antalya, 18-22 May 2005.
BA4. Bizim, Osman; Sahin, Recep; “Some Subgroups of the Extended Hecke Groups”,
Conformal Geometry, Discrete Groups and Surfaces, Bedlewo Poland, June 29 - July 05,
2003.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
EA. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
EA1. Sebahattin İkikardeş, Recep Şahin, “Genelleştirilmiş Pell Sayıları ve Genişletilmiş
Hecke Grupları” ,5. Ankara Matematik Günleri, Haziran, TOBB Üniversitesi (2010).
EA2. Özden Koruoğlu, Recep Şahin, “Genişletilmiş Modüler Grup ile Fibonacci Sayıları
Arasındaki İlişkiler” ,XXII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Nesin Matematik Köyü, Şirince
(2009).
EA3. Sebahattin İkikardeş, Recep Şahin, Özden Koruoğlu, İsmail Naci Cangül, “Sürekli
Kesirler ile Hecke gruplar arasındaki ilişkiler” ,XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25
Ağustos, Dumlupınar Üniversitesi (2006).
EA4. Recep Şahin, Sebahattin İkikardeş, Özden Koruoğlu, “M* Gruplar Üzerine”, XIX.
Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos, Dumlupınar Üniversitesi (2006).
EA5. Özden Koruoğlu, Sebahattin İkikardeş, Recep Şahin, “Genişletilmiş Modüler Grupta
İz Sınıfları”, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos, Dumlupınar
Üniversitesi (2006).
EA6. Sebahattin İkikardeş,
Recep Şahin ,Özden Koruoğlu, İsmail Naci Cangül,
“Genişletilmiş Modüler Grup Sunuşuna Tek Bağıntı Eklenmesiyle Elde Edilen Bölüm
Grupları ”, Kültür Üniversitesi XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, İstanbul, 05-08
Eylül (2005).
EA7. Sebahattin İkikardeş, Recep Şahin, Özden Koruoğlu, “Genişletilmiş Modüler
Grubun Bazı Alt Grupları”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi XVII. Ulusal Matematik
Sempozyumu, Bolu, 23-26 Ağustos (2004).
EA8. Özden Koruoğlu, Recep Şahin, Sebahattin İkikardeş, “Bazı Hecke Gruplarının
Kuvvet Alt Grupları”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi XVII. Ulusal Matematik
Sempozyumu, Bolu, 23-26 Ağustos (2004).
F. Diğer yayınlar :
FA. Yazarı olmayıp atıf alınan makaleler:
FA1. De Las Penas, Ma. Louise Antonette N.; Decena, Ma. Carlota B.; Laigo, Glenn R.;
“On the subgroups of the extended Hecke, Hecke and Picard Groups”, Proceedings of the
5th Asian Mathematical Conference, Malaysia, 22–26 June 2009.
FA2. De Las Penas, Ma. Louise Antonette N.; Felix, Rene P.; Ma. Decena, Carlota B.;
“Enumeration of index 3 and 4 subgroups of hyperbolic triangle symmetry groups”, Z.
Kristallogr. 223 (2008), 543-551.
FA3. Ateş, Fırat; Çevik, Ahmet Sinan; “Knit products of some groups and their
applications”, Rend. Semin. Mat. Univ. Padova 121 (2009), 1-11.